Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving."

Transcriptie

1 1

2 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons denken en voelen. Soms blijven we in de angst steken en kiezen we, onderbewust, oplossingen, waar we niet gelukkig door worden. Hoofdstuk 1 gaat om het bewust worden hiervan. Hoofdstuk 2 gaat over de liefde die ik als de bron van alles zie. Geredeneerd vanuit de liefde is het logisch dat er meer is dan ons huidige bestaan. Deze stelling wordt gelegd naast de Christelijke en wetenschappelijke visie. Soms zijn we de weg kwijt door allerlei dingen die we in ons leven tegenkomen. Hoofdstuk 3 gaat er over, dat je weer verder kan met je leven, pas nadat je weer terug bij de liefde komt. Hoofdstuk 4 en 5 geven nog wat tips voor verdieping of voor het leven. Maar het gaat om het vrij denken en voelen, hierdoor kun je inzichten krijgen, en valt alles na verloop van tijd als een puzzel in elkaar. 2

3 Trefwoord: Praktische Filosofie 2007 René de Jong ISBN Eerste druk, April 2007 Tekst: René de Jong, Illustraties: Désirée de Jong (Contact met de schrijver kan via ) Het is ook mogelijk om dit boekje (via bovenstaand adres onder vermelding van levensbron, naam en adres) als hardcopy te bestellen. Door overmaken van 5 op rekening t.n.v. R.D.B. de Jong, Eindhoven onder vermelding van levensbron. Niets van deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver. 3

4 1. Ontwaken Emoties Belemmeringen Helder denken De Bron Wetenschappelijke visie Stelling Christelijke visie Uitwerking van Geloof uit Liefde Zoek de Bron Slachtoffer/Dader Schuld/Schaamte/Schande Terug naar de bron Bescherming Verdieping Leven

5 1. Ontwaken Diep en helder denken doen we zelden. We worden vaak belemmerd door angsten of verlangens, en we nemen er de tijd niet voor Emoties Emoties zijn angsten, liefde en verlangens. Met liefde bedoel ik de onvoorwaardelijke liefde. Daarbij horen ook vertrouwen, verdriet en blijdschap. Dat beschouw ik als de bron. Angsten en verlangens verwijderen ons van de bron. We kennen veel angsten, hier noem ik er slechts een paar. 5

6 Boosheid Hierbij speelt de angst dat je de controle verliest, of de angst dat iemand wederom de fout ingaat. Denk ook aan machteloze woede. Macht Macht is gebaseerd op angst: Degene die de macht heeft is bang om controle te verliezen. Degene die zich onderworpen heeft is bang voor repressie. Geld geeft macht en is daardoor ook weer gebaseerd op angst. 6

7 Jaloezie Als je jaloers bent op iemand, dan heeft die iets wat jij graag zou willen hebben. Jij hebt dan de angst dat je dat niet kan krijgen. Meestal wil je bij jaloezie niet met iemand ruilen. Je wilt slechts bepaalde dingen, zonder de keerzijde daarvan. Jaloezie speelt vaak onder de oppervlakte en wordt soms zichtbaar als we emotioneel worden of iemand iets misgunnen. Bijvoorbeeld je kan je dochter contact met jongens misgunnen, doordat jij dat zelf destijds ook niet mocht of doordat je nu geen (goede) relatie hebt. Hoe zou een parkeergarage eruit zien, van een ontwerper die zelf een kleine auto heeft en jaloers is op mensen met grote auto s? 7

8 Verliefdheid Verliefdheid is een sterke emotie. Een tintelend en opwindend gevoel. Als we verliefd zijn, zijn we zo in de wolken dan kijken we door een roze bril, en echt diep denken valt ook niet mee. Kwetsbaar zijn we wel, en blind voor manipulatie. (loverboys) Bij een nog niet beantwoorde verliefdheid komt al gauw een stukje angst om de hoek kijken. Zij is toch verliefd op mij, waarom zag ik haar dan naar hem kijken? Mensen die hevig verliefd zijn staan minder goed in contact met de realiteit en kunnen bepaalde signalen missen. 8

9 Voorwaardelijke liefde Voorwaardelijke liefde komt voor in veel relaties. Als ik lief voor je ben, verwacht ik dat jij lief terugdoet. Je verwacht net zoveel terug als dat je geeft. Hierbij leeft de angst dat de ander minder geeft dan jij. Eigenlijk is dit dus vergelijkbaar met een betaling. Voorwaardelijke liefde kan heel prettig overkomen, maar het is nog steeds geen echte liefde. Het is liefde met bijbedoelingen. Liefde kan getoetst worden aan de realiteit. Een relatie alleen gebaseerd op voorwaardelijke liefde zal vroeg of laat stranden. Denk ook aan opvoeding, die alleen op beloning en straf is gebaseerd. Hoe zullen deze kinderen later zijn naar hun ouders? Relaties met zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke liefde zijn heel natuurlijk. 9

10 Haat In het spraakgebruik hebben we het wel eens over dat liefde omslaat in haat. Dan gaat het om voorwaardelijke liefde. Haat en voorwaardelijke liefde zijn allebei gebaseerd op angst. Liefde slaat niet om in haat, maar de angst wordt groter en grijpt een ander middel aan om te reageren. Als het hart gevuld is met haat, loopt de mond daar van over (roddel). Of we hebben de neiging om iets onbeheersts te doen. Voorafgaand aan elk woord of handeling zit een gedachte. Bewust of onbewust. Als wij denken in haat komt die haat ook in onze gesprekken en ons handelen. 10

11 Paranoia Als angst heel sterk wordt kan er een soort paranoia ontstaan. Bij paranoia is er een duidelijke bewustzijnsvernauwing, er wordt niet meer naar het gezond verstand geluisterd. Alles wordt gezien vanuit de angst en de angst slaat wild om zich heen. Bij de bewaking van vliegvelden zien we voorbeelden van paranoia. Je zult misschien denken, hierdoor is de bewaking verscherpt en is het daardoor veiliger geworden, maar is dat wel zo? Een beetje angst houdt ons scherp. Paranoia tast ons denken en onderscheidingsvermogen aan. Bovendien kunnen we niet goed meer bij ons gevoel. Alleen nog bij de angst, en angst is een slechte raadgever. 11

12 Heksenjacht Als we aan de heksenjacht denken, denken we aan een ver verleden, de middeleeuwen, toen we nog niet zo ontwikkeld waren. Maar de heksenjacht is van alle tijden, waarin we ons door angst laten leiden. De heksenjacht is een uiting van paranoia. Bij de heksenjacht kan je gemakkelijk iets in iemands schoenen schuiven. Als je omgaat met iemand die bestempeld is als fout, dan word jij gezien als besmet. Redelijkheid en onderscheidingsvermogen zijn verdwenen. Kinderporno is gruwelijk. Maar het noemen van dat woord roept al dusdanige emoties op dat we, ons onderscheidingsvermogen verliezen. Als iemand Iets onschuldigs ten onrechte aanmerkt met dit gruwelijke etiket, zal niemand dat etiket in twijfel trekken. Een ander voorbeeld van moderne heksenjacht is terrorisme. Het griezelige is, dat ogenschijnlijk weldenkende mensen door het noemen van een sleutelwoord, zoals moslim terrorisme, ineens kunnen vervallen tot paranoia en mee kunnen doen met een heksenjacht. 12

13 Angstcirkel 13

14 De wereld wordt beheerst door angst (geld, macht, wapens). Angst roept angst op. Als iemand boos is, is de verleiding groot om in je eigen boosheid te schieten, (onze flight or fight toestand) jouw boze reactie roept weer een boze tegenreactie op, die al door de aanvaller voorzien was. Vanuit boosheid is er geen goede oplossing mogelijk. In de angstcirkel is de waarneming beperkt. We luisteren maar half en filteren veel weg. Dat is bij anderen net zo. Als je goed verbinding met iemand maakt en je boodschap rustig vanuit verdriet en liefde verteld in plaats van angst of boosheid zul je merken dat diegene minder gauw in de angstcirkel schiet en jouw boodschap beter aankomt. De angstcirkel is niet alleen tussen twee personen, maar kan ook een keten van mensen of groepen van mensen omvatten, zelfs op wereldniveau. Moraal van het verhaal: onze eigen agressie komt uiteindelijk weer naar ons terug. 14

15 Onvoorwaardelijke Liefde Het gevoel van onvoorwaardelijke liefde kunnen we tonen naar iedereen, de hele natuur en alles. Als het gevoel van onvoorwaardelijke liefde sterk is voelen we de verbondenheid met ons allen. We stijgen als het ware boven onszelf uit. Onvoorwaardelijke liefde gaat samen met vertrouwen, blijdschap en verdriet. Als het gevoel van onvoorwaardelijke liefde heel sterk is, kunnen we op dat moment geen boosheid voelen, wel verdriet. Dan staan we open voor andere mensen, en dan kunnen we ook bij onze eigen intuïtie. Volgens mij zijn alle goede ideeën vanuit liefde bedacht. Als iemand al in zijn angstcirkel zit is een antwoord vanuit de liefde, een onvoorziene reactie. Als je een diep verdriet van iemand voelt kan je dat zo uit balans brengen dat je zelf ook bij de liefde komt. Dan is de angstcirkel gebroken. 15

16 Liefde tonen is niet hetzelfde als aardig zijn, misschien is het goed om voet bij stuk te houden, maar wel laten voelen dat je de ander respecteert. Zo verminder je de emotionele lading. Liefde kan ook in het groot als wapen gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het onafhankelijk worden van India onder leiding van Ghandi. Ghandi ging een geweldloze strijd aan tegen de Engelse overheersing. Geweldloos en lijdzaam verzet is niet gemakkelijk, maar dwingt wel een reusachtig respect af. Ruzies worden pas succesvol opgelost als men de wil heeft om een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is. We stijgen dan boven onszelf uit, maken ons ego klein en gaan samen aan de slag. Assertiviteit hoort ook bij onvoorwaardelijke liefde, hierin zit dat we niet alleen voor onszelf opkomen, maar ook dat we oog blijven houden voor de ander. Agressiviteit wordt helaas wel eens met assertiviteit verward, maar agressiviteit is gebaseerd op macht en dus ook weer angst. 16

17 Het volgende voorbeeld illustreert de kracht van de liefde en laat zien dat iedereen bijzonder kan zijn. Een kennis van mij had een zeldzame ziekte. Een echt vreselijke ziekte. Heel langzaam stierven delen van haar lichaam af. Eerst haar vingertoppen en tenen, kootje voor kootje, teen na teen, vinger na vinger. Dit was een vreselijk en ook heel pijnlijk proces. Ze was lerares totdat dat niet meer ging. Ondanks alles was ze vrolijk. Sterker nog ze was het zonnetje in huis. Op een bepaald moment moest ze naar het ziekenhuis, haar handen en voeten stierven af. Er was steeds minder wat ze kon, maar ondanks alles was zij vrolijk, ze was ze het zonnetje op de afdeling. Vele zware gevallen waren er in dat ziekenhuis. Vele klaagden over hun ziekte, maar zij deed dat nooit, sterker nog waar zij was, was liefde en vergat ieder zijn of haar leed. Toen zij stierf na de zoveelste amputatie, hebben alle verpleegsters en de hele afdeling om haar gehuild. Zo n geweldig mens waren ze nog nooit tegengekomen. 17

18 1.2. Belemmeringen Veel belemmeringen van denken zijn gebaseerd op angst. Ook kan ons waarnemen verminderd zijn, als gevolg van angst. Vaak gebeurt dat onderbewust. De angst voor het onbekende Het is prettig om te vertrouwen op de dingen die je kent. Toch is het vertrouwde niet altijd goed en het onbekende fout. Angst voor het onbekende uit zich soms in zwart/wit denken. Het is vaak de angst om je basis te verliezen. In zo n geval is het goed om je vertrouwde basis te versterken. Dan kun je meer genieten van nieuwe dingen. Zo krijg je een mooi en rijk leven. 18

19 Dogma s Dogma s zijn begrippen die binnen een bepaalde stroming altijd als waar/onwaar beschouwd worden, of waaraan altijd voldaan moet worden. Dogma s zijn er overal, bij kerk, politieke partijen, onderwijs etc. Het probleem van dogma s is, dat geen enkele oplossing tegen de dogma s in mag gaan. Bepaalde oplossingen zijn daardoor taboe, niet sexy, of niet politiek correct, al naar gelang de stroming waar we inzitten. Dogma s zijn steunpilaren. Als jouw steunpilaren weggenomen worden, stort jouw wereld in elkaar, zo kom je in je angstcirkel. Als er nieuwe steunpilaren aangeboden worden kun je zonder angst in discussie blijven. Dat geldt voor jou en voor ieder ander. 19

20 Flight or fight Veel mensen in deze moderne maatschappij voelen zich ver afstaan van de primitieve natuur, maar is dat wel terecht? Als we geconfronteerd worden met iets wat ons niet zint, voelen we angst en komt de natuurlijke neiging boven om te vluchten of te vechten. Op dat moment kun je het beste eerst een paar keer diep ademhalen en daarna kijken wat het beste is. Zo kunnen we vrijheid van denken houden, ook als we aangevallen worden. Als een auto met volle vaart op je afsuist is vluchten natuurlijk wel verstandig. Taboe Op sommige zaken ligt het taboe. Daar praat je niet over. Om verder te komen kan het belangrijk zijn om deze zaken toch bespreekbaar te maken. 20

21 De kracht van het woord Onderschat niet de kracht van het woord. Ook al is iets niet waar, toch doet het iets met ons. Het maakt ons aan het twijfelen. Denk maar eens aan de inval van Amerika in Irak. Al Shahaf (minister van propaganda) sprak het volk via televisie toe. Op de beelden zag je Amerikaanse toestellen, maar toch bleef Al Shahaf beweren dat er nergens een spoor van Amerikanen te zien was. Omdat Al Shahaf zo stellig was, durfde het volk niets te doen. In Nederland hebben we daar een gezegde over: Hij liegt alsof het gedrukt staat. Soms zijn leugens ook gedrukt. Verleden Ons verleden kan ons ook belemmeren, denk aan heel nare ervaringen. Echtscheidingen, verkrachtingen, een overval op straat, een ongeluk. Deze blijven in ons hoofd. Soms zo erg dat ons leven stilstaat. In het praktijk hoofdstukje geef ik hier aandacht aan. 21

22 Specialisten We leven in een technologisch vergevorderde maatschappij. We kennen veel specialisten. Medici, dominees, professoren, maar ook ambtenaren die telkens weer met nieuwe onderwijsplannen komen. Specialisten zijn mensen die op hun vakgebied veel kunnen weten, maar het zijn geen heiligen. De specialist is ook maar een mens. Wijzelf kunnen ook goede ideeën hebben. Van belang is dat we specialisten met respect behandelen en goed naar hen luisteren, maar niet vergeten om ook naar onszelf te luisteren. Heel veel specialisten aanvaarden pas dingen als ze bewezen zijn. Dat is een belemmering. Als iets wetenschappelijk niet bewezen is, is het daarom nog niet onwaar, maar voorzichtigheid is wel geboden. We kunnen namelijk ook in wensdenken vervallen. 22

23 Sleutelwoorden Bij gebruik van sommige woorden kan iemand als het ware dichtslaan. Elke stroming kent wel zijn sleutelwoorden: Algemeen: discriminatie, incest, autisme. School: dyslexie. Atheïst: Bijbel, Kerk: universum. Het zijn beladen woorden. Het horen of lezen van deze woorden, roept zoveel emotie op dat men in de angstcirkel komt en niet meer luistert. Bovendien tast het ons onderscheidingsvermogen aan. Sommige woorden leiden zelfs tot paranoia. Voorbeeld: Als een leraar vals wordt beschuldigd van pedofilie, is hij al veroordeeld, hij wordt dan als het ware gelijkgesteld aan hen die vreselijke dingen met kinderen hebben gedaan, terwijl nog niets bewezen is. Dit blijft hangen, zelfs als de beschuldiging wordt ingetrokken en afgedaan als grapje. Het blijft nog meer hangen dan een beschuldiging voor moord. Als je echt blijft openstaan en luisteren, heb je het ver gebracht. Breng eens in kaart wat jouw sleutelwoorden zijn, en kijk of je kan blijven luisteren. 23

24 Etiketten Om allerlei redenen kunnen we iemand in een vakje stoppen. Afkomst, opleiding, geloofsovertuiging, maar ook al onze sleutelwoorden zijn etiketten. Denk maar aan Sinti, Roma of mensen met een handicap. Niemand is zijn etiket, het gaat erom hoe iemand nou echt is. Ooit hebben een paar partijleden van VVD en PVDA een grapje uitgehaald. De VVD er hield het PVDA praatje en de PvdA er het VVD praatje. Heel veel mensen is dat niet opgevallen. We zeggen wel eens: Eens een boef, altijd een boef. Door uitspraken en daden uit het verleden plaatsen we iemand in een vakje. Etiketten plaatsen is menselijk, maar veranderen, hoe onwaarschijnlijk ook, is ook menselijk. Kijk altijd naar lichaamstaal, er zijn ook mensen die doen alsof. 24

25 Meningen en feiten Meningen en feiten worden vaak door elkaar gebruikt. Een opgeschreven mening blijft een mening. Ontrafel de feiten. Manipulators zijn meesters in onwaarheden en meningen als feit te presenteren. Doorzie het spel. Beurs Angstaanjager eerste klasse is de beurs. Speelbal tussen de angst om geld te verliezen en de angst om minder rendement te halen dan een ander. Dit kost niet alleen slapeloze nachten maar consumeert ook een nog een stukje van onze dagelijkse energie en aandacht. 25

26 Bezit Het is prettig om ergens te wonen, een auto te hebben, en geld zodat we van alles kunnen kopen. Mensen die veel hebben, willen het ook vasthouden. Je bent pas echt rijk als je het uit kan geven. Aan bezit kleeft ook een keerzijde. Hoe meer bezit, des te hoger de prijs. We moeten harder werken, een baan nemen die tegen onze natuur ingaat, iets oneerlijks doen, de natuur schaden of anderen pijn doen. Bezit vraagt onderhoud, zorg, moet beveiligd worden tegen diefstal, vernieling of brand. Kost vrijheid: voortaan moet je wel naar je 2 e huisje gaan, en zo offer je het spannende van je leven op. Bezit werpt muren op. Veel mensen die nu alleen in de auto zitten, zaten vroeger samen gezellig in de trein. Als onze huizen groter worden, wordt ook de drempel groter om op straat met anderen te spelen of te praten. Als je jaloezie in je voelt opborrelen, omdat iemand bijvoorbeeld een prachtig huis laat bouwen, denk dan ook aan de keerzijde van dat huis. 26

27 Projectie We weten helemaal niet hoe een ander over ons denkt. We denken dat we dat weten, maar het is een projectie van onze gedachten. Ook het beeld van onze schepper is een projectie van onze gedachten. We denken daar verschillend over. Kennen wij ons zelf eigenlijk wel? Om te weten hoe iemand echt over ons denkt, zullen we de projectie moeten toetsen. Bij een ruzie waar de tegenpartij niet aanwezig is, gaan we in gedachte de strijd aan met zijn/haar projectie. Het beeld van de ander reageert in onze gedachten zoals wij dat verwachten. Na verloop van tijd kunnen we ons hierover behoorlijk opvreten, maar de projectie staat inmiddels ver van de werkelijkheid af. Dat geldt ook voor langlopende ruzies, over meerdere jaren, tijdens het zwijgen gaat de ruzie gewoon verder. Heel jammer. 27

28 Roddel Er kunnen heel lelijke dingen gezegd worden. Van sommige vrouwen wordt wel eens rondgebazuind dat ze hoer zijn. Dat is heel erg. Veel roddels zijn niet waar. Degene die naar de roddels luistert, neemt de roddels met een korreltje zout, maar denkt, er zal wel een kern van waarheid inzitten. Wie brengen roddels in de wereld? Roddels ontstaan doordat mensen iets te zeggen willen hebben, maar ook veel roddels ontstaan door mensen die haten, afgunstig of jaloers zijn. Er hoeft dus helemaal niets van waar te zijn. En al zou er iets van waar zijn, wie gaat dat aan. Wordt de wereld er beter van door dit rond te bazuinen? Als iemand over ons roddelt, kunnen we met modder teruggooien, maar ook daar wordt de wereld niet beter van. Als we niet met modder gooien dwingen we wel respect af. Wie pakt roddelaars aan die gemene leugens in de wereld brengen, en hoe doe je dat? 28

29 Boodschappen Is een boodschap geboren uit liefde of uit angst? Als het uit liefde is, is het een belangrijke boodschap. Als het uit angst is (en dus ook: haat, jaloezie, woede,..), zegt de boodschap meer over de zender dan de ontvanger. Maar ook dan kan de boodschap belangrijk zijn. Ontdoe in dat geval de boodschap van zijn emotionaliteit en zoek de boodschap achter de boodschap. Veel ruzies ontstaan doordat we de boodschap niet begrepen hebben. Er zijn ook boodschappen waar we nog niet aan toe zijn. Dat speelt vooral een rol bij het lezen van iets waarvan wij denken dat we het moeten snappen. Dan kun je ervoor kiezen om de boodschap wel te onthouden, maar er nog niks mee te doen. Het kwartje kan later vallen. Soms zien we iemand waar we meteen al een hekel aan hebben, of die we beschouwen als een niemand. Wat gebeurt er nou als zo iemand komt met een kritiek of waarheid als een koe, die precies op ons slaat? 29

30 (Meestal) Ik heb er geen zin in, wat er ook gebeurt, ik luister niet, desnoods verdraai ik de waarheid, om mijn gelijk te krijgen. Een natuurlijke reactie, want ik voel me bedreigd, maar dit is wel een gemiste kans. (Andere reactie) je hebt gelijk, bedankt voor deze waarheid, ik ben wel verder gekomen. Als je zo voor iedereen open staat is dat heel bijzonder. Ook jouw boodschap kan afgeketst worden als ongewenst. Ga na of jouw boodschap oprecht was en uit liefde. Als dat zo was, zal het een goede boodschap zijn geweest, maar misschien was de ontvanger er nog niet aan toe. Probeer dat in te schatten en bedenk dat bepaalde dingen nou eenmaal gezegd moeten worden, al zijn ze pijnlijk. Bij pittige discussies is het belangrijk om snel in te haken, anders kom je niet aan bod. Terwijl iemand praat, verzin jij wat je wilt zeggen. Op dat moment luister je niet. Er zijn ook mensen die tijdens een discussie niets zeggen, maar toch veel te zeggen hebben. Geef ook hen een kans. 30

31 Heilige plaatsen Er zijn plaatsen in de wereld die als heilig beschouwd worden. Voor Joden en Christenen zijn dat voornamelijk plaatsen in Israël. Voor Moslims zijn dat onder andere Mekka en Jeruzalem. Heilige plaatsen kunnen een positief effect hebben. Denk maar aan het bedevaartsoord Lourdes. Doordat veel pelgrims met overgave, en liefde hier naar toegaan kunnen ze samen nog dieper bij de liefde komen en kan er daardoor een verdieping voor hen plaatsvinden. De liefde kun je voelen. Dat ligt vaak niet zozeer aan de plaats, maar aan de sfeer die er hangt. Een sfeer die gecreëerd is door de pelgrims. Wij creëren hierdoor zelf onze heilige plaatsen. Het vechten om een heilige plaats is daarom niet verstandig. We hebben geen vrijbrief om respectloos met deze zaken om te gaan. Anderen kunnen hierdoor gekwetst worden, wat hen weer in de angstcirkel brengt, met alle ellende van dien. 31

32 Egoïsme Egoïsme wordt in het boeddhisme gezien als een geestesziekte. Hoeveel ellende wordt er niet veroorzaakt als mensen denken vanuit hun eigen ego. Egocentrisch denken, is denken vanuit de eigen groep. Mensen buiten deze groep komen niet in beeld, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn en dat geeft ons ook niet het recht om onrechtvaardig te zijn. Inleven in de situatie van alle belanghebbenden en toetsing hiervan is de sleutel om tot een goede oplossing te komen. Hiermee hoeven we onszelf nog niet te vergeten of weg te cijferen. Het zoeken van de juiste balans is belangrijk, kost tijd en dient met zorg gedaan te worden. 32

33 Manipulatie Dagelijks zijn we slachtoffer van manipulatie. Managers, verkopers, onze kinderen, kennissen, familie, (wijzelf?) en vooral politici manipuleren. Manipulatoren hebben altijd twee agenda s. Eén voor de buitenwereld en één verborgen agenda, wat ze eigenlijk gaan doen. Een manipulator is vaak aan het woord, houdt meestal een wollig verhaal waarin hij/zij inspeelt op onze verlangens en/of schuldgevoel. De manipulator gebruikt feiten, onwaarheden en meningen zoals dat het beste uitkomt. Er zijn veel gradaties in manipulatie. Manipulatoren kun je het beste op de feiten blijven drukken en controleren of ze zich aan hun afspraken houden. Als je toe geeft aan manipulatie, komt de manipulator, zoals dat meestal gaat weer weg met zijn leugens. Manipulatie zal alleen stoppen als het doorzien wordt en geen zin heeft. Uiteindelijk zal de manipulator weinig echte vrienden overhouden, want die weten inmiddels dat ze gemanipuleerd worden. 33

34 Voorbeeld manipulatie Ergens in de wereld is er een land waar een burgeroorlog woedt. De regering bestrijdt de bevolking en heeft naast regeringstroepen ook extreem gewelddadige milities. De VN wil ingrijpen. De regering belooft na onderhandeling het geweld te staken. Na een paar maanden is hier niets van terecht gekomen. Weer zegt de VN te gaan ingrijpen, en belooft de regering beterschap. Na een paar maanden zijn de regeringstroepen niet meer actief, maar die geweldadige milities wel. Ze beloven die milities over een paar maanden te ontwapenen. Waarom dan pas? In feite werken ze hun gruwelijke en onzichtbare agenda af. Want als ze echt zouden willen, was het geweld allang gestopt. 34

35 1.3. Helder denken Zoek de kern Het is eenvoudig om iets ingewikkeld te maken, En moeilijk om iets eenvoudig te maken. Als je een probleem of oplossing tot de kern kan terugbrengen wordt het helder en tastbaar. Dat is niet altijd gemakkelijk. Als het tot de kern is teruggebracht, zegt iedereen: is dat nou alles, dat snap ik ook wel. Breng het terug tot de kern en denk grensoverstijgend. Zorg voor een goede oplossing voor iedereen. Verkeerde oplossingen blijven irriteren en terugkomen. De goede oplossing siert zich door zijn eenvoud 35

36 Verschil met Positief denken Denken vanuit liefde lijkt op positief denken. Toch is er een verschil. Positief denken proeft soms naar gemaakte vrolijkheid. Bij denken vanuit liefde mag alles er zijn, dus ook verdriet. Je probeert bij de liefde te komen en vanuit liefde oplossingen te zoeken. Verlangen Verlangen hoort bij het leven. Doorleef je verlangens en maak keuzes. Sterk verlangen kan leiden tot hebzucht, beperkte waarneming en wensdenken. Neem belangrijke beslissingen met een sterk realiteitsgevoel. Geniet ook van die momenten dat je verlangen niet gestild is. 36

37 Betekenis van angst Misschien wek ik de indruk dat angst fout is, maar angst hoort bij het leven en is dus niet fout. Een beetje angst houdt ons scherp en weerhoudt ons voor roekeloos gedrag, of zorgt ervoor dat we een prestatie neer kunnen zetten. Als angst doorslaat werkt het ons tegen. Dan durven we bijvoorbeeld niet meer in een flat te wonen, of de straat op, dan beperkt het ons denken. Angst is een alert signaal, een alarmbel. Onderzoek de angst en werk aan een liefdevolle oplossing, blijf er niet in hangen. Schaam je niet voor je angsten, verstop ze niet, wees echt en oprecht, ook naar jezelf. Werk aan jaloezie en haat. Zeggen: ik mag niet jaloers zijn werkt niet. Wordt eerst bewust dat je jaloers bent. Bepaal dan welke angst hier achter zit en bedenk hoe je die angst kan verminderen of wegnemen. Eraan werken is een langdurig proces. Verlies de moed niet. Bij onze geboorte zijn we niet allemaal even ver. Het is geen race. Alles wat je wint is meegenomen. 37

38 Totaalbeeld We hebben geleerd analytisch te denken, een facet oplichten en in orde maken, maar alles hangt aan elkaar vast. Als we ziek zijn gaan we naar de dokter, als de dokter alleen naar het zieke orgaan kijkt en niet naar de rest van het lichaam, waar de ziekte zich op een andere manier manifesteert, kan het zijn dat het medicijn wat hij voorschrijft wel een symptoom bestrijdt, maar niet de oorzaak, en zal de patiënt ziek blijven. Symptoombestrijding is een manier van denken geworden. Een bekende slogan is: we denken in oplossingen, niet in problemen. Dit geeft mij niet het gevoel dat het probleem goed in kaart gebracht wordt. Neem de tijd, laat je niet belemmeren in je denken, luister naar je intuïtie en verzin een grensoverstijgende liefdevolle oplossing die past bij het totaalbeeld. 38

39 2. De Bron 2.1. Wetenschappelijke visie Volgens de wetenschap is het heelal begonnen met de oerknal. Na een bepaalde tijd werden er sterren en planeten gevormd. Veel later kwam er leven op aarde, en wie weet waar nog meer. Darwin heeft een theorie ontwikkeld: de survival of the fittest. De plant of het dier die het best past binnen een bepaald milieu overleeft het beste en wordt talrijk. Minder fortuinlijke schepselen verdwijnen, of worden zeldzaam. In die theorie wordt gesteld, dat er door toeval mutaties zijn. Succesvolle mutaties overleven beter. Op zich is dit heel logisch en daarom is het ook een heel wijdverbreide theorie. De evolutietheorie laat de weg zien die afgelegd is, maar geeft geen antwoord op hoe bewustzijn, angst, liefde of onze drijfveren zijn ontstaan. 39

40 Het lijkt erop alsof er een plan achter de evolutie zat en geen toeval. Robot XYZ235G 40

41 2.2. Stelling Stel: er bestaat één God. Voordat God ging scheppen, was God alleen. God was het al. God had alle macht die er was, want niemand bestond er. Niemand wist meer dan God, want niemand bestond er. God kende geen angst, er was niemand om bang voor te zijn. Dat God Alwetend, Almachtig en Liefde was, is dus aannemelijk. Als je almachtig bent, wil je dat blijven Als je alwetend bent, wil je dat blijven. Als je almachtig en alwetend bent, hoef je nooit bang te zijn en zal je diepste emotie altijd liefde blijven. Dit aannemend, zal God, almachtig, alwetend en liefde zijn, vroeger, nu en ook in de verre toekomst. 41

42 God schiep omdat Zij eenzaam was. God was het al. God kon alleen scheppen door Zichzelf af te splitsen. Sterren en planeten, wezens met een ziel. In eerste instantie zielen die precies deden wat God wilde, maar dat was eigenlijk niet zo leuk, en daarom wilde God zielen die volledig vrij waren. Maar omdat Hij geen ruzie en ellende wilde in Zijn heelal, moesten deze zielen wel van elkaar en God houden. Om dit te bereiken zijn we hier op aarde om te groeien. God is buiten ons maar ook in ons God is erg groot. Het heelal bevat volgens wetenschappers circa sterrenstelsels met ieder circa sterren. Hoeveel planeten met leven er zijn weten we niet, maar we zijn hoogstwaarschijnlijk niet alleen. 42

43 2.3. Christelijke visie Het verhaal van Adam en Eva (Genesis 2), is voor veel Christenen het ware scheppingsverhaal. In dit verhaal wordt eerst de mens (adam) geschapen, om adam niet alleen te laten zijn schept God diverse diersoorten (telkens mannetje en vrouwtje) en allemaal vanuit de aardbodem. Als Adam slaapt haalt God een rib uit Adam en schept hiermee Eva. Adam en Eva weten dat ze niet van de boom van kennis van goed en kwaad mogen eten, maar ze worden verleid door de slang en doen het toch. Vervolgens wordt God heel boos en jaagt Adam en Eva het paradijs uit. Sommige Christenen zien dit symbolisch, maar er zijn er ook die het verhaal letterlijk nemen, omdat ze zeggen dat de bijbel is geschreven door God en dat daardoor alles uit de bijbel waar moet zijn. Maar als je dat uitbeeldt wordt het kwetsend. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest: 43

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de OVER EN UIT OVER EN UIT Welkom bij de e-training Over en uit. In deze training leer je beter om te gaan met je scheiding. Je leert hoe je het beste het nieuws van de scheiding aan je kind kan vertellen,

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Verkondiging Geef me meer geloof God. Het is één van de meest gevaarlijke vragen die je aan God kunt stellen. Ik kan je van te voren zeggen:

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go YOGA LIFESTYLE FEBRUARI 2017 YOGA & MEDITATIE Geef jezelf de aandacht en de liefde die je verdient! Maak verbinding met jezelf Ga mee op reis in dit avontuur van zelfontwikkeling en persoonlijke groei!

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38 1 januari HARTELIJK WELKOM Malteüs 9:35-38 Hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Nog maar nauwelijks bekomen van het oude jaar. Wat is er verschrikkelijk veel gebeurd. Mooie en waardeloze dingen. In je

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het boek Hooglied neemt geen blad voor de mond, letterlijk. Het begint al helemaal in het begin: De eerste woorden van het boek, na het opschrift, zijn

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Oase viering 22 oktober 2016 Bidden Liedje: Wees eens even stil Wees eens even stil,

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Inleiding aantal gedichten (deze werden door bamboefluit en gitaar begeleid.) =======

Inleiding aantal gedichten (deze werden door bamboefluit en gitaar begeleid.) ======= Landelijke Ontmoetingsdag 1 april 2017 door: Rita Renema-Mentink Inleiding aantal gedichten (deze werden door bamboefluit en gitaar begeleid.) Het leven is anders geworden Het dagelijks leven is zo vertrouwd,

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding Les 3 Stap 2 van Innerlijke Verbinding Kies voor de intentie om uzelf en anderen lief te hebben. Het maken van deze keuze opent uw hart, nodigt goddelijke Liefde en Mededogen binnen en beweegt u in de

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid.

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. Januari Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. (Hoog) gevoelig zijn krijgt in deze tijd steeds meer ruimte en bekendheid, dat is fijn. Een generatie geleden was het niet wenselijk om gevoelig

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping)

Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Geluk is een gevoel! Jij bent de enige persoon op de wereld die jou gelukkig kan maken! Het is erg belangrijk dat je alle

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder Jezus zoekt ruzie Inleiding Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader,

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Preek over Romeinen 8,16 (avondmaalsviering): We mogen kinderen van God heten!

Preek over Romeinen 8,16 (avondmaalsviering): We mogen kinderen van God heten! Preek over Romeinen 8,16 (avondmaalsviering): We mogen kinderen van God heten! Voorzang: Psalm 138, 2 Votum en Groet Zingen: Psalm 138, 2 en 4 Gebed om ontferming Zingen: Psalm 91, 7 en 8 Kindermoment

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Waarom luisteren jullie nu niet naar ons?

Waarom luisteren jullie nu niet naar ons? Waarom luisteren jullie nu niet naar ons? Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432196 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Lucy heeft een ballon

Lucy heeft een ballon Caro Kindercoach & begeleiding Maasdijk 16 4283 GA Giessen 0620380336 info@carokindercoach.nl www.carokindercoach.nl heeft een ballon Handleiding Doelgroep: Kinderen van 3 tot 6 jaar. Doel van het lezen

Nadere informatie

Preek Job 18 juni 2017

Preek Job 18 juni 2017 Lieve Gemeente, Waarschijnlijk is Job één van de figuren in de Bijbel waarmee we ons het beste kunnen identificeren. Allemaal kennen we Job en allemaal kunnen we ons af en toe als Job voelen. Want het

Nadere informatie

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Beste luisteraar, EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Vandaag gaat het over praktische wijsheid. Wijsheid voor het gewone dagelijkse leven We krijgen antwoorden op vragen zoals : Hoe krijg ik

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Cambriana online hulpprogramma

Cambriana online hulpprogramma Dit is deel 1 van het online hulpprogramma van Cambriana. Verwerking van een scheiding 'Breaking up is hard to do' Neil Sedaka Een scheiding is een van de pijnlijkste ervaringen die je kunt meemaken in

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie