Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving."

Transcriptie

1 1

2 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons denken en voelen. Soms blijven we in de angst steken en kiezen we, onderbewust, oplossingen, waar we niet gelukkig door worden. Hoofdstuk 1 gaat om het bewust worden hiervan. Hoofdstuk 2 gaat over de liefde die ik als de bron van alles zie. Geredeneerd vanuit de liefde is het logisch dat er meer is dan ons huidige bestaan. Deze stelling wordt gelegd naast de Christelijke en wetenschappelijke visie. Soms zijn we de weg kwijt door allerlei dingen die we in ons leven tegenkomen. Hoofdstuk 3 gaat er over, dat je weer verder kan met je leven, pas nadat je weer terug bij de liefde komt. Hoofdstuk 4 en 5 geven nog wat tips voor verdieping of voor het leven. Maar het gaat om het vrij denken en voelen, hierdoor kun je inzichten krijgen, en valt alles na verloop van tijd als een puzzel in elkaar. 2

3 Trefwoord: Praktische Filosofie 2007 René de Jong ISBN Eerste druk, April 2007 Tekst: René de Jong, Illustraties: Désirée de Jong (Contact met de schrijver kan via ) Het is ook mogelijk om dit boekje (via bovenstaand adres onder vermelding van levensbron, naam en adres) als hardcopy te bestellen. Door overmaken van 5 op rekening t.n.v. R.D.B. de Jong, Eindhoven onder vermelding van levensbron. Niets van deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver. 3

4 1. Ontwaken Emoties Belemmeringen Helder denken De Bron Wetenschappelijke visie Stelling Christelijke visie Uitwerking van Geloof uit Liefde Zoek de Bron Slachtoffer/Dader Schuld/Schaamte/Schande Terug naar de bron Bescherming Verdieping Leven

5 1. Ontwaken Diep en helder denken doen we zelden. We worden vaak belemmerd door angsten of verlangens, en we nemen er de tijd niet voor Emoties Emoties zijn angsten, liefde en verlangens. Met liefde bedoel ik de onvoorwaardelijke liefde. Daarbij horen ook vertrouwen, verdriet en blijdschap. Dat beschouw ik als de bron. Angsten en verlangens verwijderen ons van de bron. We kennen veel angsten, hier noem ik er slechts een paar. 5

6 Boosheid Hierbij speelt de angst dat je de controle verliest, of de angst dat iemand wederom de fout ingaat. Denk ook aan machteloze woede. Macht Macht is gebaseerd op angst: Degene die de macht heeft is bang om controle te verliezen. Degene die zich onderworpen heeft is bang voor repressie. Geld geeft macht en is daardoor ook weer gebaseerd op angst. 6

7 Jaloezie Als je jaloers bent op iemand, dan heeft die iets wat jij graag zou willen hebben. Jij hebt dan de angst dat je dat niet kan krijgen. Meestal wil je bij jaloezie niet met iemand ruilen. Je wilt slechts bepaalde dingen, zonder de keerzijde daarvan. Jaloezie speelt vaak onder de oppervlakte en wordt soms zichtbaar als we emotioneel worden of iemand iets misgunnen. Bijvoorbeeld je kan je dochter contact met jongens misgunnen, doordat jij dat zelf destijds ook niet mocht of doordat je nu geen (goede) relatie hebt. Hoe zou een parkeergarage eruit zien, van een ontwerper die zelf een kleine auto heeft en jaloers is op mensen met grote auto s? 7

8 Verliefdheid Verliefdheid is een sterke emotie. Een tintelend en opwindend gevoel. Als we verliefd zijn, zijn we zo in de wolken dan kijken we door een roze bril, en echt diep denken valt ook niet mee. Kwetsbaar zijn we wel, en blind voor manipulatie. (loverboys) Bij een nog niet beantwoorde verliefdheid komt al gauw een stukje angst om de hoek kijken. Zij is toch verliefd op mij, waarom zag ik haar dan naar hem kijken? Mensen die hevig verliefd zijn staan minder goed in contact met de realiteit en kunnen bepaalde signalen missen. 8

9 Voorwaardelijke liefde Voorwaardelijke liefde komt voor in veel relaties. Als ik lief voor je ben, verwacht ik dat jij lief terugdoet. Je verwacht net zoveel terug als dat je geeft. Hierbij leeft de angst dat de ander minder geeft dan jij. Eigenlijk is dit dus vergelijkbaar met een betaling. Voorwaardelijke liefde kan heel prettig overkomen, maar het is nog steeds geen echte liefde. Het is liefde met bijbedoelingen. Liefde kan getoetst worden aan de realiteit. Een relatie alleen gebaseerd op voorwaardelijke liefde zal vroeg of laat stranden. Denk ook aan opvoeding, die alleen op beloning en straf is gebaseerd. Hoe zullen deze kinderen later zijn naar hun ouders? Relaties met zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke liefde zijn heel natuurlijk. 9

10 Haat In het spraakgebruik hebben we het wel eens over dat liefde omslaat in haat. Dan gaat het om voorwaardelijke liefde. Haat en voorwaardelijke liefde zijn allebei gebaseerd op angst. Liefde slaat niet om in haat, maar de angst wordt groter en grijpt een ander middel aan om te reageren. Als het hart gevuld is met haat, loopt de mond daar van over (roddel). Of we hebben de neiging om iets onbeheersts te doen. Voorafgaand aan elk woord of handeling zit een gedachte. Bewust of onbewust. Als wij denken in haat komt die haat ook in onze gesprekken en ons handelen. 10

11 Paranoia Als angst heel sterk wordt kan er een soort paranoia ontstaan. Bij paranoia is er een duidelijke bewustzijnsvernauwing, er wordt niet meer naar het gezond verstand geluisterd. Alles wordt gezien vanuit de angst en de angst slaat wild om zich heen. Bij de bewaking van vliegvelden zien we voorbeelden van paranoia. Je zult misschien denken, hierdoor is de bewaking verscherpt en is het daardoor veiliger geworden, maar is dat wel zo? Een beetje angst houdt ons scherp. Paranoia tast ons denken en onderscheidingsvermogen aan. Bovendien kunnen we niet goed meer bij ons gevoel. Alleen nog bij de angst, en angst is een slechte raadgever. 11

12 Heksenjacht Als we aan de heksenjacht denken, denken we aan een ver verleden, de middeleeuwen, toen we nog niet zo ontwikkeld waren. Maar de heksenjacht is van alle tijden, waarin we ons door angst laten leiden. De heksenjacht is een uiting van paranoia. Bij de heksenjacht kan je gemakkelijk iets in iemands schoenen schuiven. Als je omgaat met iemand die bestempeld is als fout, dan word jij gezien als besmet. Redelijkheid en onderscheidingsvermogen zijn verdwenen. Kinderporno is gruwelijk. Maar het noemen van dat woord roept al dusdanige emoties op dat we, ons onderscheidingsvermogen verliezen. Als iemand Iets onschuldigs ten onrechte aanmerkt met dit gruwelijke etiket, zal niemand dat etiket in twijfel trekken. Een ander voorbeeld van moderne heksenjacht is terrorisme. Het griezelige is, dat ogenschijnlijk weldenkende mensen door het noemen van een sleutelwoord, zoals moslim terrorisme, ineens kunnen vervallen tot paranoia en mee kunnen doen met een heksenjacht. 12

13 Angstcirkel 13

14 De wereld wordt beheerst door angst (geld, macht, wapens). Angst roept angst op. Als iemand boos is, is de verleiding groot om in je eigen boosheid te schieten, (onze flight or fight toestand) jouw boze reactie roept weer een boze tegenreactie op, die al door de aanvaller voorzien was. Vanuit boosheid is er geen goede oplossing mogelijk. In de angstcirkel is de waarneming beperkt. We luisteren maar half en filteren veel weg. Dat is bij anderen net zo. Als je goed verbinding met iemand maakt en je boodschap rustig vanuit verdriet en liefde verteld in plaats van angst of boosheid zul je merken dat diegene minder gauw in de angstcirkel schiet en jouw boodschap beter aankomt. De angstcirkel is niet alleen tussen twee personen, maar kan ook een keten van mensen of groepen van mensen omvatten, zelfs op wereldniveau. Moraal van het verhaal: onze eigen agressie komt uiteindelijk weer naar ons terug. 14

15 Onvoorwaardelijke Liefde Het gevoel van onvoorwaardelijke liefde kunnen we tonen naar iedereen, de hele natuur en alles. Als het gevoel van onvoorwaardelijke liefde sterk is voelen we de verbondenheid met ons allen. We stijgen als het ware boven onszelf uit. Onvoorwaardelijke liefde gaat samen met vertrouwen, blijdschap en verdriet. Als het gevoel van onvoorwaardelijke liefde heel sterk is, kunnen we op dat moment geen boosheid voelen, wel verdriet. Dan staan we open voor andere mensen, en dan kunnen we ook bij onze eigen intuïtie. Volgens mij zijn alle goede ideeën vanuit liefde bedacht. Als iemand al in zijn angstcirkel zit is een antwoord vanuit de liefde, een onvoorziene reactie. Als je een diep verdriet van iemand voelt kan je dat zo uit balans brengen dat je zelf ook bij de liefde komt. Dan is de angstcirkel gebroken. 15

16 Liefde tonen is niet hetzelfde als aardig zijn, misschien is het goed om voet bij stuk te houden, maar wel laten voelen dat je de ander respecteert. Zo verminder je de emotionele lading. Liefde kan ook in het groot als wapen gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het onafhankelijk worden van India onder leiding van Ghandi. Ghandi ging een geweldloze strijd aan tegen de Engelse overheersing. Geweldloos en lijdzaam verzet is niet gemakkelijk, maar dwingt wel een reusachtig respect af. Ruzies worden pas succesvol opgelost als men de wil heeft om een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is. We stijgen dan boven onszelf uit, maken ons ego klein en gaan samen aan de slag. Assertiviteit hoort ook bij onvoorwaardelijke liefde, hierin zit dat we niet alleen voor onszelf opkomen, maar ook dat we oog blijven houden voor de ander. Agressiviteit wordt helaas wel eens met assertiviteit verward, maar agressiviteit is gebaseerd op macht en dus ook weer angst. 16

17 Het volgende voorbeeld illustreert de kracht van de liefde en laat zien dat iedereen bijzonder kan zijn. Een kennis van mij had een zeldzame ziekte. Een echt vreselijke ziekte. Heel langzaam stierven delen van haar lichaam af. Eerst haar vingertoppen en tenen, kootje voor kootje, teen na teen, vinger na vinger. Dit was een vreselijk en ook heel pijnlijk proces. Ze was lerares totdat dat niet meer ging. Ondanks alles was ze vrolijk. Sterker nog ze was het zonnetje in huis. Op een bepaald moment moest ze naar het ziekenhuis, haar handen en voeten stierven af. Er was steeds minder wat ze kon, maar ondanks alles was zij vrolijk, ze was ze het zonnetje op de afdeling. Vele zware gevallen waren er in dat ziekenhuis. Vele klaagden over hun ziekte, maar zij deed dat nooit, sterker nog waar zij was, was liefde en vergat ieder zijn of haar leed. Toen zij stierf na de zoveelste amputatie, hebben alle verpleegsters en de hele afdeling om haar gehuild. Zo n geweldig mens waren ze nog nooit tegengekomen. 17

18 1.2. Belemmeringen Veel belemmeringen van denken zijn gebaseerd op angst. Ook kan ons waarnemen verminderd zijn, als gevolg van angst. Vaak gebeurt dat onderbewust. De angst voor het onbekende Het is prettig om te vertrouwen op de dingen die je kent. Toch is het vertrouwde niet altijd goed en het onbekende fout. Angst voor het onbekende uit zich soms in zwart/wit denken. Het is vaak de angst om je basis te verliezen. In zo n geval is het goed om je vertrouwde basis te versterken. Dan kun je meer genieten van nieuwe dingen. Zo krijg je een mooi en rijk leven. 18

19 Dogma s Dogma s zijn begrippen die binnen een bepaalde stroming altijd als waar/onwaar beschouwd worden, of waaraan altijd voldaan moet worden. Dogma s zijn er overal, bij kerk, politieke partijen, onderwijs etc. Het probleem van dogma s is, dat geen enkele oplossing tegen de dogma s in mag gaan. Bepaalde oplossingen zijn daardoor taboe, niet sexy, of niet politiek correct, al naar gelang de stroming waar we inzitten. Dogma s zijn steunpilaren. Als jouw steunpilaren weggenomen worden, stort jouw wereld in elkaar, zo kom je in je angstcirkel. Als er nieuwe steunpilaren aangeboden worden kun je zonder angst in discussie blijven. Dat geldt voor jou en voor ieder ander. 19

20 Flight or fight Veel mensen in deze moderne maatschappij voelen zich ver afstaan van de primitieve natuur, maar is dat wel terecht? Als we geconfronteerd worden met iets wat ons niet zint, voelen we angst en komt de natuurlijke neiging boven om te vluchten of te vechten. Op dat moment kun je het beste eerst een paar keer diep ademhalen en daarna kijken wat het beste is. Zo kunnen we vrijheid van denken houden, ook als we aangevallen worden. Als een auto met volle vaart op je afsuist is vluchten natuurlijk wel verstandig. Taboe Op sommige zaken ligt het taboe. Daar praat je niet over. Om verder te komen kan het belangrijk zijn om deze zaken toch bespreekbaar te maken. 20

21 De kracht van het woord Onderschat niet de kracht van het woord. Ook al is iets niet waar, toch doet het iets met ons. Het maakt ons aan het twijfelen. Denk maar eens aan de inval van Amerika in Irak. Al Shahaf (minister van propaganda) sprak het volk via televisie toe. Op de beelden zag je Amerikaanse toestellen, maar toch bleef Al Shahaf beweren dat er nergens een spoor van Amerikanen te zien was. Omdat Al Shahaf zo stellig was, durfde het volk niets te doen. In Nederland hebben we daar een gezegde over: Hij liegt alsof het gedrukt staat. Soms zijn leugens ook gedrukt. Verleden Ons verleden kan ons ook belemmeren, denk aan heel nare ervaringen. Echtscheidingen, verkrachtingen, een overval op straat, een ongeluk. Deze blijven in ons hoofd. Soms zo erg dat ons leven stilstaat. In het praktijk hoofdstukje geef ik hier aandacht aan. 21

22 Specialisten We leven in een technologisch vergevorderde maatschappij. We kennen veel specialisten. Medici, dominees, professoren, maar ook ambtenaren die telkens weer met nieuwe onderwijsplannen komen. Specialisten zijn mensen die op hun vakgebied veel kunnen weten, maar het zijn geen heiligen. De specialist is ook maar een mens. Wijzelf kunnen ook goede ideeën hebben. Van belang is dat we specialisten met respect behandelen en goed naar hen luisteren, maar niet vergeten om ook naar onszelf te luisteren. Heel veel specialisten aanvaarden pas dingen als ze bewezen zijn. Dat is een belemmering. Als iets wetenschappelijk niet bewezen is, is het daarom nog niet onwaar, maar voorzichtigheid is wel geboden. We kunnen namelijk ook in wensdenken vervallen. 22

23 Sleutelwoorden Bij gebruik van sommige woorden kan iemand als het ware dichtslaan. Elke stroming kent wel zijn sleutelwoorden: Algemeen: discriminatie, incest, autisme. School: dyslexie. Atheïst: Bijbel, Kerk: universum. Het zijn beladen woorden. Het horen of lezen van deze woorden, roept zoveel emotie op dat men in de angstcirkel komt en niet meer luistert. Bovendien tast het ons onderscheidingsvermogen aan. Sommige woorden leiden zelfs tot paranoia. Voorbeeld: Als een leraar vals wordt beschuldigd van pedofilie, is hij al veroordeeld, hij wordt dan als het ware gelijkgesteld aan hen die vreselijke dingen met kinderen hebben gedaan, terwijl nog niets bewezen is. Dit blijft hangen, zelfs als de beschuldiging wordt ingetrokken en afgedaan als grapje. Het blijft nog meer hangen dan een beschuldiging voor moord. Als je echt blijft openstaan en luisteren, heb je het ver gebracht. Breng eens in kaart wat jouw sleutelwoorden zijn, en kijk of je kan blijven luisteren. 23

24 Etiketten Om allerlei redenen kunnen we iemand in een vakje stoppen. Afkomst, opleiding, geloofsovertuiging, maar ook al onze sleutelwoorden zijn etiketten. Denk maar aan Sinti, Roma of mensen met een handicap. Niemand is zijn etiket, het gaat erom hoe iemand nou echt is. Ooit hebben een paar partijleden van VVD en PVDA een grapje uitgehaald. De VVD er hield het PVDA praatje en de PvdA er het VVD praatje. Heel veel mensen is dat niet opgevallen. We zeggen wel eens: Eens een boef, altijd een boef. Door uitspraken en daden uit het verleden plaatsen we iemand in een vakje. Etiketten plaatsen is menselijk, maar veranderen, hoe onwaarschijnlijk ook, is ook menselijk. Kijk altijd naar lichaamstaal, er zijn ook mensen die doen alsof. 24

25 Meningen en feiten Meningen en feiten worden vaak door elkaar gebruikt. Een opgeschreven mening blijft een mening. Ontrafel de feiten. Manipulators zijn meesters in onwaarheden en meningen als feit te presenteren. Doorzie het spel. Beurs Angstaanjager eerste klasse is de beurs. Speelbal tussen de angst om geld te verliezen en de angst om minder rendement te halen dan een ander. Dit kost niet alleen slapeloze nachten maar consumeert ook een nog een stukje van onze dagelijkse energie en aandacht. 25

26 Bezit Het is prettig om ergens te wonen, een auto te hebben, en geld zodat we van alles kunnen kopen. Mensen die veel hebben, willen het ook vasthouden. Je bent pas echt rijk als je het uit kan geven. Aan bezit kleeft ook een keerzijde. Hoe meer bezit, des te hoger de prijs. We moeten harder werken, een baan nemen die tegen onze natuur ingaat, iets oneerlijks doen, de natuur schaden of anderen pijn doen. Bezit vraagt onderhoud, zorg, moet beveiligd worden tegen diefstal, vernieling of brand. Kost vrijheid: voortaan moet je wel naar je 2 e huisje gaan, en zo offer je het spannende van je leven op. Bezit werpt muren op. Veel mensen die nu alleen in de auto zitten, zaten vroeger samen gezellig in de trein. Als onze huizen groter worden, wordt ook de drempel groter om op straat met anderen te spelen of te praten. Als je jaloezie in je voelt opborrelen, omdat iemand bijvoorbeeld een prachtig huis laat bouwen, denk dan ook aan de keerzijde van dat huis. 26

27 Projectie We weten helemaal niet hoe een ander over ons denkt. We denken dat we dat weten, maar het is een projectie van onze gedachten. Ook het beeld van onze schepper is een projectie van onze gedachten. We denken daar verschillend over. Kennen wij ons zelf eigenlijk wel? Om te weten hoe iemand echt over ons denkt, zullen we de projectie moeten toetsen. Bij een ruzie waar de tegenpartij niet aanwezig is, gaan we in gedachte de strijd aan met zijn/haar projectie. Het beeld van de ander reageert in onze gedachten zoals wij dat verwachten. Na verloop van tijd kunnen we ons hierover behoorlijk opvreten, maar de projectie staat inmiddels ver van de werkelijkheid af. Dat geldt ook voor langlopende ruzies, over meerdere jaren, tijdens het zwijgen gaat de ruzie gewoon verder. Heel jammer. 27

28 Roddel Er kunnen heel lelijke dingen gezegd worden. Van sommige vrouwen wordt wel eens rondgebazuind dat ze hoer zijn. Dat is heel erg. Veel roddels zijn niet waar. Degene die naar de roddels luistert, neemt de roddels met een korreltje zout, maar denkt, er zal wel een kern van waarheid inzitten. Wie brengen roddels in de wereld? Roddels ontstaan doordat mensen iets te zeggen willen hebben, maar ook veel roddels ontstaan door mensen die haten, afgunstig of jaloers zijn. Er hoeft dus helemaal niets van waar te zijn. En al zou er iets van waar zijn, wie gaat dat aan. Wordt de wereld er beter van door dit rond te bazuinen? Als iemand over ons roddelt, kunnen we met modder teruggooien, maar ook daar wordt de wereld niet beter van. Als we niet met modder gooien dwingen we wel respect af. Wie pakt roddelaars aan die gemene leugens in de wereld brengen, en hoe doe je dat? 28

29 Boodschappen Is een boodschap geboren uit liefde of uit angst? Als het uit liefde is, is het een belangrijke boodschap. Als het uit angst is (en dus ook: haat, jaloezie, woede,..), zegt de boodschap meer over de zender dan de ontvanger. Maar ook dan kan de boodschap belangrijk zijn. Ontdoe in dat geval de boodschap van zijn emotionaliteit en zoek de boodschap achter de boodschap. Veel ruzies ontstaan doordat we de boodschap niet begrepen hebben. Er zijn ook boodschappen waar we nog niet aan toe zijn. Dat speelt vooral een rol bij het lezen van iets waarvan wij denken dat we het moeten snappen. Dan kun je ervoor kiezen om de boodschap wel te onthouden, maar er nog niks mee te doen. Het kwartje kan later vallen. Soms zien we iemand waar we meteen al een hekel aan hebben, of die we beschouwen als een niemand. Wat gebeurt er nou als zo iemand komt met een kritiek of waarheid als een koe, die precies op ons slaat? 29

30 (Meestal) Ik heb er geen zin in, wat er ook gebeurt, ik luister niet, desnoods verdraai ik de waarheid, om mijn gelijk te krijgen. Een natuurlijke reactie, want ik voel me bedreigd, maar dit is wel een gemiste kans. (Andere reactie) je hebt gelijk, bedankt voor deze waarheid, ik ben wel verder gekomen. Als je zo voor iedereen open staat is dat heel bijzonder. Ook jouw boodschap kan afgeketst worden als ongewenst. Ga na of jouw boodschap oprecht was en uit liefde. Als dat zo was, zal het een goede boodschap zijn geweest, maar misschien was de ontvanger er nog niet aan toe. Probeer dat in te schatten en bedenk dat bepaalde dingen nou eenmaal gezegd moeten worden, al zijn ze pijnlijk. Bij pittige discussies is het belangrijk om snel in te haken, anders kom je niet aan bod. Terwijl iemand praat, verzin jij wat je wilt zeggen. Op dat moment luister je niet. Er zijn ook mensen die tijdens een discussie niets zeggen, maar toch veel te zeggen hebben. Geef ook hen een kans. 30

31 Heilige plaatsen Er zijn plaatsen in de wereld die als heilig beschouwd worden. Voor Joden en Christenen zijn dat voornamelijk plaatsen in Israël. Voor Moslims zijn dat onder andere Mekka en Jeruzalem. Heilige plaatsen kunnen een positief effect hebben. Denk maar aan het bedevaartsoord Lourdes. Doordat veel pelgrims met overgave, en liefde hier naar toegaan kunnen ze samen nog dieper bij de liefde komen en kan er daardoor een verdieping voor hen plaatsvinden. De liefde kun je voelen. Dat ligt vaak niet zozeer aan de plaats, maar aan de sfeer die er hangt. Een sfeer die gecreëerd is door de pelgrims. Wij creëren hierdoor zelf onze heilige plaatsen. Het vechten om een heilige plaats is daarom niet verstandig. We hebben geen vrijbrief om respectloos met deze zaken om te gaan. Anderen kunnen hierdoor gekwetst worden, wat hen weer in de angstcirkel brengt, met alle ellende van dien. 31

32 Egoïsme Egoïsme wordt in het boeddhisme gezien als een geestesziekte. Hoeveel ellende wordt er niet veroorzaakt als mensen denken vanuit hun eigen ego. Egocentrisch denken, is denken vanuit de eigen groep. Mensen buiten deze groep komen niet in beeld, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn en dat geeft ons ook niet het recht om onrechtvaardig te zijn. Inleven in de situatie van alle belanghebbenden en toetsing hiervan is de sleutel om tot een goede oplossing te komen. Hiermee hoeven we onszelf nog niet te vergeten of weg te cijferen. Het zoeken van de juiste balans is belangrijk, kost tijd en dient met zorg gedaan te worden. 32

33 Manipulatie Dagelijks zijn we slachtoffer van manipulatie. Managers, verkopers, onze kinderen, kennissen, familie, (wijzelf?) en vooral politici manipuleren. Manipulatoren hebben altijd twee agenda s. Eén voor de buitenwereld en één verborgen agenda, wat ze eigenlijk gaan doen. Een manipulator is vaak aan het woord, houdt meestal een wollig verhaal waarin hij/zij inspeelt op onze verlangens en/of schuldgevoel. De manipulator gebruikt feiten, onwaarheden en meningen zoals dat het beste uitkomt. Er zijn veel gradaties in manipulatie. Manipulatoren kun je het beste op de feiten blijven drukken en controleren of ze zich aan hun afspraken houden. Als je toe geeft aan manipulatie, komt de manipulator, zoals dat meestal gaat weer weg met zijn leugens. Manipulatie zal alleen stoppen als het doorzien wordt en geen zin heeft. Uiteindelijk zal de manipulator weinig echte vrienden overhouden, want die weten inmiddels dat ze gemanipuleerd worden. 33

34 Voorbeeld manipulatie Ergens in de wereld is er een land waar een burgeroorlog woedt. De regering bestrijdt de bevolking en heeft naast regeringstroepen ook extreem gewelddadige milities. De VN wil ingrijpen. De regering belooft na onderhandeling het geweld te staken. Na een paar maanden is hier niets van terecht gekomen. Weer zegt de VN te gaan ingrijpen, en belooft de regering beterschap. Na een paar maanden zijn de regeringstroepen niet meer actief, maar die geweldadige milities wel. Ze beloven die milities over een paar maanden te ontwapenen. Waarom dan pas? In feite werken ze hun gruwelijke en onzichtbare agenda af. Want als ze echt zouden willen, was het geweld allang gestopt. 34

35 1.3. Helder denken Zoek de kern Het is eenvoudig om iets ingewikkeld te maken, En moeilijk om iets eenvoudig te maken. Als je een probleem of oplossing tot de kern kan terugbrengen wordt het helder en tastbaar. Dat is niet altijd gemakkelijk. Als het tot de kern is teruggebracht, zegt iedereen: is dat nou alles, dat snap ik ook wel. Breng het terug tot de kern en denk grensoverstijgend. Zorg voor een goede oplossing voor iedereen. Verkeerde oplossingen blijven irriteren en terugkomen. De goede oplossing siert zich door zijn eenvoud 35

36 Verschil met Positief denken Denken vanuit liefde lijkt op positief denken. Toch is er een verschil. Positief denken proeft soms naar gemaakte vrolijkheid. Bij denken vanuit liefde mag alles er zijn, dus ook verdriet. Je probeert bij de liefde te komen en vanuit liefde oplossingen te zoeken. Verlangen Verlangen hoort bij het leven. Doorleef je verlangens en maak keuzes. Sterk verlangen kan leiden tot hebzucht, beperkte waarneming en wensdenken. Neem belangrijke beslissingen met een sterk realiteitsgevoel. Geniet ook van die momenten dat je verlangen niet gestild is. 36

37 Betekenis van angst Misschien wek ik de indruk dat angst fout is, maar angst hoort bij het leven en is dus niet fout. Een beetje angst houdt ons scherp en weerhoudt ons voor roekeloos gedrag, of zorgt ervoor dat we een prestatie neer kunnen zetten. Als angst doorslaat werkt het ons tegen. Dan durven we bijvoorbeeld niet meer in een flat te wonen, of de straat op, dan beperkt het ons denken. Angst is een alert signaal, een alarmbel. Onderzoek de angst en werk aan een liefdevolle oplossing, blijf er niet in hangen. Schaam je niet voor je angsten, verstop ze niet, wees echt en oprecht, ook naar jezelf. Werk aan jaloezie en haat. Zeggen: ik mag niet jaloers zijn werkt niet. Wordt eerst bewust dat je jaloers bent. Bepaal dan welke angst hier achter zit en bedenk hoe je die angst kan verminderen of wegnemen. Eraan werken is een langdurig proces. Verlies de moed niet. Bij onze geboorte zijn we niet allemaal even ver. Het is geen race. Alles wat je wint is meegenomen. 37

38 Totaalbeeld We hebben geleerd analytisch te denken, een facet oplichten en in orde maken, maar alles hangt aan elkaar vast. Als we ziek zijn gaan we naar de dokter, als de dokter alleen naar het zieke orgaan kijkt en niet naar de rest van het lichaam, waar de ziekte zich op een andere manier manifesteert, kan het zijn dat het medicijn wat hij voorschrijft wel een symptoom bestrijdt, maar niet de oorzaak, en zal de patiënt ziek blijven. Symptoombestrijding is een manier van denken geworden. Een bekende slogan is: we denken in oplossingen, niet in problemen. Dit geeft mij niet het gevoel dat het probleem goed in kaart gebracht wordt. Neem de tijd, laat je niet belemmeren in je denken, luister naar je intuïtie en verzin een grensoverstijgende liefdevolle oplossing die past bij het totaalbeeld. 38

39 2. De Bron 2.1. Wetenschappelijke visie Volgens de wetenschap is het heelal begonnen met de oerknal. Na een bepaalde tijd werden er sterren en planeten gevormd. Veel later kwam er leven op aarde, en wie weet waar nog meer. Darwin heeft een theorie ontwikkeld: de survival of the fittest. De plant of het dier die het best past binnen een bepaald milieu overleeft het beste en wordt talrijk. Minder fortuinlijke schepselen verdwijnen, of worden zeldzaam. In die theorie wordt gesteld, dat er door toeval mutaties zijn. Succesvolle mutaties overleven beter. Op zich is dit heel logisch en daarom is het ook een heel wijdverbreide theorie. De evolutietheorie laat de weg zien die afgelegd is, maar geeft geen antwoord op hoe bewustzijn, angst, liefde of onze drijfveren zijn ontstaan. 39

40 Het lijkt erop alsof er een plan achter de evolutie zat en geen toeval. Robot XYZ235G 40

41 2.2. Stelling Stel: er bestaat één God. Voordat God ging scheppen, was God alleen. God was het al. God had alle macht die er was, want niemand bestond er. Niemand wist meer dan God, want niemand bestond er. God kende geen angst, er was niemand om bang voor te zijn. Dat God Alwetend, Almachtig en Liefde was, is dus aannemelijk. Als je almachtig bent, wil je dat blijven Als je alwetend bent, wil je dat blijven. Als je almachtig en alwetend bent, hoef je nooit bang te zijn en zal je diepste emotie altijd liefde blijven. Dit aannemend, zal God, almachtig, alwetend en liefde zijn, vroeger, nu en ook in de verre toekomst. 41

42 God schiep omdat Zij eenzaam was. God was het al. God kon alleen scheppen door Zichzelf af te splitsen. Sterren en planeten, wezens met een ziel. In eerste instantie zielen die precies deden wat God wilde, maar dat was eigenlijk niet zo leuk, en daarom wilde God zielen die volledig vrij waren. Maar omdat Hij geen ruzie en ellende wilde in Zijn heelal, moesten deze zielen wel van elkaar en God houden. Om dit te bereiken zijn we hier op aarde om te groeien. God is buiten ons maar ook in ons God is erg groot. Het heelal bevat volgens wetenschappers circa sterrenstelsels met ieder circa sterren. Hoeveel planeten met leven er zijn weten we niet, maar we zijn hoogstwaarschijnlijk niet alleen. 42

43 2.3. Christelijke visie Het verhaal van Adam en Eva (Genesis 2), is voor veel Christenen het ware scheppingsverhaal. In dit verhaal wordt eerst de mens (adam) geschapen, om adam niet alleen te laten zijn schept God diverse diersoorten (telkens mannetje en vrouwtje) en allemaal vanuit de aardbodem. Als Adam slaapt haalt God een rib uit Adam en schept hiermee Eva. Adam en Eva weten dat ze niet van de boom van kennis van goed en kwaad mogen eten, maar ze worden verleid door de slang en doen het toch. Vervolgens wordt God heel boos en jaagt Adam en Eva het paradijs uit. Sommige Christenen zien dit symbolisch, maar er zijn er ook die het verhaal letterlijk nemen, omdat ze zeggen dat de bijbel is geschreven door God en dat daardoor alles uit de bijbel waar moet zijn. Maar als je dat uitbeeldt wordt het kwetsend. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest: 43

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Opstartboek Zelfvertrouwen

Opstartboek Zelfvertrouwen Opstartboek Zelfvertrouwen Rob Vellekoop Opstartboek Zelfvertrouwen - Versie dec09 - Blad 1 van 32 OPSTARTBOEK ZELFVERTROUWEN 1. Introductie 1.1 Zelfvertrouwen 1.2 Zelfrespect 1.3 Eigenwaarde som van zelfrespect

Nadere informatie

NMI registermediator. Trainer geweldloze communicatie. Gecertificeerd V-Cirkel Coach. Aangesloten en erkend door:

NMI registermediator. Trainer geweldloze communicatie. Gecertificeerd V-Cirkel Coach. Aangesloten en erkend door: NMI registermediator Trainer geweldloze communicatie & Gecertificeerd V-Cirkel Coach Aangesloten en erkend door: 2 0 1 1 M i c h a e l S c h u l z e w w w. a d a c t a - m e d i a t i o n. n l Pagina {2

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 7, augustus 2007. Los nummer 3,50 3 Bron van vrede Colofon Jaargang 7, nr. 3, augustus 2007 van hart tot hart (voortgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen)

Nadere informatie

Verwonder u! INHOUDSOPGAVE 3 Van de redactie ...VAN DE REDACTIE. ...van hart tot hart...

Verwonder u! INHOUDSOPGAVE 3 Van de redactie ...VAN DE REDACTIE. ...van hart tot hart... Colofon Jaargang 6, nr. 3, augustus 2006 van hart tot hart (voorgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen) is een uitgave van de Stichting Centrum voor Attitudinal Healing en verschijnt

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Oktober 2011 Copyright notice: De teksten in dit document zijn uitgetypte channelings, die je in het kader van het channel-abonnement reeds als geluidsbestand

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie