Interview met Eric Defoort "ALS HET OM DE NATIE GAAT, ZIJN WE ÉÉN!" Eric Defoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interview met Eric Defoort "ALS HET OM DE NATIE GAAT, ZIJN WE ÉÉN!" Eric Defoort"

Transcriptie

1 Interview met Eric Defoort "ALS HET OM DE NATIE GAAT, ZIJN WE ÉÉN!" Eric Defoort Geboren op 27/06/1943 te Ieper Historicus Emeritus-Hoogleraar K.U.Brussel Was tijdlang ondervoorzitter van de VU en vervolgens van N-VA Voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) sinds oktober 2007 Lid van de "Gravensteengroep"

2 Vlaamsnationalist, intellectueel en rebel Eric Defoort is een rebel, een nonconformist met het hart op de tong. En dat botst wel eens. Een uitgebreid interview met Knack zette kwaad bloed binnen een deel van de traditionele Vlaamse beweging. Organisaties als het Vlaams-Nationaal Zangfeest, Tak en Voorpost waren - zacht uitgedrukt - 'not amused'. Wij vroegen aan de VVB-voorzitter of hij geschrokken is van de commotie? Een beetje. Het was een spontaan interview en je geeft je niet altijd rekenschap van de weerklank die je woorden hebben. Maar ik heb nadien de gelegenheid gekregen om bepaalde zaken uitvoeriger te duiden. Dat heeft gelukkig heel wat plooien gladgestreken. Had je achteraf spijt van een aantal uitspraken? Ik heb zeker spijt dat bepaalde uitspraken ongewild sommige waardevolle mensen gekwetst hebben. Daarvoor heb ik mij bij hen verontschuldigd. Maar dat neemt niet weg dat ik de slogan 'Franse ratten, rol uw matten' erg ongelukkig blijf vinden. Wat bedoel je? Staan de verhuiswagens al klaar? Is dat al bij al geen - onschuldige - Vlaamse folklore? Dat kan zijn. In de hitte van een betoging laat je je wel eens meeslepen en let je niet altijd op wat je roept. Maar ik vind dat we het onze tegenstanders niet zo gemakkelijk moeten maken. Ik stel voor dat we bij betogingen in de rand rond Brussel, Vlaams-Brabant, de leuze van Sarkozy gebruiken. Wat zegt Sarkozy, zelf een immigrant: "Si vous n'aimez pas la France, quittez la." Vertaald: 'Als je niet van Vlaanderen houdt of de Vlaamse wetten niet wil respecteren, verhuis dan. De boodschap van het interview was dat de Vlaamse beweging moet zoeken naar een andere stijl en andere actiemiddelen. Maar dat raakte wat ondergesneeuwd... Kijk, wat ik wou bereiken en wat ik wil is dat onze Vlaamsnationale doelstelling, datgene waar we naartoe willen, door zoveel mogelijk Vlamingen gedragen wordt. Ons Vlaamsnationale gedachtegoed moet het gedachtegoed van zoveel mogelijk Vlamingen worden. Of die Vlaamsnationaal zijn of niet, of die rechts zijn of uiterst rechts, links of uiterst links, interesseert mij in mijn functie als voorzitter van de VVB niet. Ik wil de waaier van het hele politieke spectrum bereiken. In heel die waaier wil ik werven voor de optie van de VVB: een onafhankelijk Vlaanderen dat in Europa nieuwe samenwerkingsverbanden uitbouwt. Wat bedoel je met die nieuwe samenwerkingsverbanden? Goeie vraag, want ook dat wordt wel eens verkeerd uitgelegd of begrepen. Het spreekt toch voor zich dat een onafhankelijk Vlaanderen onvermijdelijk tot een andere relatie met Wallonië zal leiden, want die relatie is binnen België totaal verziekt. Dat kan iedereen vaststellen. Maar in de eerste plaats denk ik natuurlijk aan nauwere samenwerking met Nederland. Sommigen zagen in dat interview een kloof tussen 'de intellectueel' en 'het voetvolk' Dat was zeker niet de bedoeling. Ik kijk niet neer op de gewone Vlamingen en Vlaamse actievoerders. Maar die kloof bestaat wel, natuurlijk. We kennen ze allemaal, onze intellectueeltjes, onze zelfgeproclameerde intellectuelen, 'wereldberoemd', ja, wereldberoemd in Vlaanderen... Ach,

3 zoveel stellen zij niet voor. Begrijp je dat sommigen dachten: Eric gooit het kind met het badwater weg? Ja. Maar dat berust dan wel op een misverstand dat sommigen bewust in leven willen houden. Al van in mijn studententijd ga ik naar het Zangfeest, IJzerbedevaart en nu ook IJzerwake. Wat ik wou zeggen, is dat we op 50 jaar tijd enorm veel hebben bereikt. Wij Vlaamsnationalisten moeten dat aanvaarden en onder ogen zien, daar blij mee zijn, daar verder op bouwen. Wat hadden we 50 jaar geleden? We hadden een ruïne en een Paxpoort opgebouwd van op die ruïne. En we hadden een Zangfeest. We gingen naar die ruïne en naar het Zangfeest en daar konden we onze frustraties uitschreeuwen. Daar konden we uitschreeuwen datgene waar we naar verlangden. Moet je kijken wat we 50 jaar later allemaal hebben. We hebben een eigen Vlaams Parlement, een Vlaams ministerpresident, eigen instellingen. Die groeien en dat is een feit. Dat wou ik zeggen. Dat is ook het argument van onze tegenstanders: 'Vlamingen stop nu met dat 'gezaag', je hebt toch wat je wou hebben...' Ho maar. Ik heb niet gezegd dat we er al zijn. Hoeveel bedraagt die fameuze fiscale autonomie nu? 25 procent. Dat is heel weinig. Kijk naar de Catalanen, de Basken, de Schotten hebben 80 procent. Het is mij niet om dat geld te doen, maar om wat je daarmee kan doen, voor de Vlamingen. Je zit ook in de "Gravensteengroep". Ik ben maar één van de leden. Ik ben de Gravensteengroep niet. We zijn een groep loslopende individuen die samen een gedachtegoed willen uitdragen waarvan tegenstanders altijd zeggen 'dat zijn engerds'. Wel, wij zeggen "meer Vlaamse autonomie, wij zijn daar ook voor". Dan moet je niet de 'usual suspects' erbij halen, dan moet je geen Geert Bourgeois vragen of Bruno Valkeniers. Dan moet je mensen als Etienne Vermeersch, Jean-Pierre Rondas, Karel Gacoms en nog zovele anderen erbij halen. Dat is niet evident... Nee, maar het wordt evidenter. Je moet er aan werken. Dat doet mij denken aan het dominante, katholieke Vlaanderen van de jaren '30. Je bent een pater-scheutist en je wil de heidenen bekeren. Maar we willen niet weg uit het vertrouwde Vlaanderen, we durven de brousse niet in? Maar, je moét voor je overtuiging de brousse in. Je moet niet de overtuigden willen bekeren. Wat een energieverlies! Maar je moet ook zorgen dat je de bekeerden ook niet wegjaagt. Als ik terugkeer naar dat interview: ik ging zo op in mijn bekeringsdrift dat ik bijwijlen mijn hinterland niet in de gaten hield. En dan zeg je snel dingen die voor een deel van de achterban onverteerbaar zijn. Defoort veegde in het verleden op ironische wijze de vloer aan met Patrick Dewael toen hij Filip Dewinter in het Vlaams Parlement uitmaakte voor 'fascist' (vrije tribune in De Standaard). Maar toch. Voor de rechtse 'diehards' zal Defoort wel een 'linkse rakker' blijven en voor de linkerzijde een 'crypto-blokker' want separatist? Tja, dat is dan maar zo. Ik ben een Vlaamsnationalist van in mijn humaniorajaren. Ik de tweede helft van de jaren '70 ben ik gegrepen door sociale bewogenheid. 'De burgemeester die een bushokje plaatste om de simpele burger te beschermen tegen kou en wind, is meer bezig met zijn Vlaamse volk dan de Vlaamsnationale bedrijfsleider die zijn arbeiders uitbuit'. Dat was toen mijn overtuiging. Vanuit die overtuiging keek ik op naar de jonge Karel Van Miert en naar Marcel De Neckere's linksflamingantisch project rond het blad "Links". Later is Coppieters gekomen. Ik heb meegedaan aan die eerste doorbraakpogingen. Vandaar wellicht mijn 'links' etiket. Maar sommigen doen alsof ik

4 mijn sociaal engagement niet combineerde met mijn bezorgdheid en engagement voor Vlaanderen. Dat alles vormde voor mij een geheel. Het keerpunt is in de jaren '90 gekomen, toen ik het niet meer pikte dat men al maar meer meewarig begon te doen omtrent alles wat met de eigen gemeenschap te maken had, hoe men dat alles al maar meer begon te ridiculiseren. Mijn reactie was: 't en zal! Het links-rechtsverhaal doet er niet meer toe? Jawel. Maar er is in mijn ogen geen intrinsieke band tussen Vlaamsgezind en rechts of Vlaamsgezind en links. Iedereen vult dat op zijn manier in. Kijk naar Catalonië, naar Baskenland, Ierland. Ik richt mij tot iedereen die de Vlaamse onafhankelijkheid nastreeft. Je hebt daar mensen bij die eerder kiezen voor een rechtse maatschappijvisie. Dat is hun volste democratische recht. En mensen die er een linkse maatschappijvisie op nahouden, dat is hun volste democratische recht. En binnen het onafhankelijke Vlaanderen zullen de democratische spelregels wel bepalen hoe die maatschappij er moet uitzien. Men gaat hier altijd tekeer tegen 'extreem-rechts'. Maar Manu Ruys heeft het al eens gezegd: eigenlijk gaat het helemaal niet tegen 'extreem-rechts', maar tegen de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte. En die wordt dan gecriminaliseerd als 'extreem-rechts'... U bent altijd een overtuigd tegenstander geweest van het cordon sanitaire... Uiteraard. Vanuit democratische overwegingen. Ik ga u een anekdote vertellen. We zaten ooit met drie mensen van de Gravensteengroep (Etienne Vermeersch, Chris Michel en ikzelf ) samen in een televisiestudio in Hilversum, voor een uitzending 'wat met Vlaanderen en Nederland?' De koning had net een consultatieronde achter de rug en had iedereen op het paleis uitgenodigd, maar niet het Vlaams Belang. Die Nederlandse journalist vroeg: 'hoe kan jullie koning dat waarmaken, dat hij zo'n grote Vlaamse partij niet eens uitnodigt?" Inderdaad, dat is typisch Belgisch. Ik zie daar geen enkel argument voor. Het Vlaams Belang is een democratisch gelegitimeerde partij. Of je voor of tegen die partij bent, het is het democratisch recht van de kiezers om zich daarover uit te spreken. De VVB lanceert in de aanloop naar de verkiezingen een campagne: "ik kies voor Vlaanderen". Wat is de bedoeling? Is dat een verkapt stemadvies? Nee, het is een heel duidelijk stemadvies. Geen partijpolitiek stemadvies. Maar wij zeggen wel aan de kiezers: als u straks in het stemhokje staat, stem dan voor die partijen die opkomen voor Vlaanderen, 'meer Vlaanderen' of 'Vlaamse onafhankelijkheid', en die daar zeer duidelijk in zijn. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dat is toch duidelijk genoeg. Ik heb vertrouwen in het verstand van mijn medeburgers. Mensen zijn niet dwaas. Hoe ziet de campagne eruit? Wij hebben helaas niet dezelfde middelen als grote partijen. Geen affiches in het straatbeeld dus. Maar we organiseren op 17 mei een grote, nationale Conventie en we hopen dat daar zéér veel volk zal zijn, over alle partijgrenzen heen. ALS HET OM DE NATIE GAAT, ZIJN WE ÉÉN!" Defoort waste onlangs Marc Reynebeau flink de oren toen die beweerde dat de Vlaamse Volksbeweging inleverde op 'morele principes' omdat ze weigert afstand te nemen van het Vlaams Belang. Defoort beklemt nog eens dat daar geen sprake van kan zijn en hekelt het valse moralisme... Nogmaals. Ik ben voor de brede waaier. Ik wil dat mijn gedachtegoed bij zoveel mogelijk Vlamingen

5 gehoor vind. En de Vlaamse democratie zal nadien wel uitmaken in welke richting Vlaanderen evolueert, hoe die samenleving politiek georganiseerd zal worden. En dat zal met verkiezingen gebeuren. Wie ben ik om te zeggen 'Vlaanderen moet links zijn' of 'Vlaanderen moet rechts zijn'? De kiezer zal dat wel uitmaken zeker. Diegenen die zich o zo democratisch opstellen en zeggen 'wij zijn democraten'... Jaja, 'de gedachten zijn vrij', maar het moeten de onze zijn. Wat is dat nu? Dat moet men langs beide kanten leren. Links zeker, maar rechts ook. (Herhaalt langzaam en met nadruk) Links zeker, maar rechts ook. Dat Defoort lak heeft aan progressieve taboes mag duidelijk zijn. Hij veegt de vloer aan met de zelfverklaarde intellectuelen Ach, al die intellectuelen zijn voortdurend bezig met hoe ze scoren in Vlaanderen, onder hun eigen torentje, Humo, Knack... Ze kijken de hele tijd hoe hun winkel draait. Ze stellen zich als 'ongebonden' voor... Ik wil zeker overkomen als 'progressief', 'mondiaal', 'creatief'. En zodra het woord Vlaanderen valt, begint men meewarig te doen. Ze herhalen voortdurend dezelfde clichés, want ze willen deel blijven uitmaken van het parochiale groepje. De oude pastoors zijn weg, je hebt nu de nieuwe priesters, de gelaïceerde priesters van editorialisten in kranten, van gespreksleiders in duidingsprogramma's op TV... (spottend)" 't is goed in eigen hart te kijken voor het slapen gaan. Heb ik mijn allochtone medeburger geen kwaad gedaan? Of heb ik dagelijkse zonden begaan? Heb ik enige neiging gehad tot afbouw van 'solidariteit'? O Heer, vergeef mij!" Die priesters van de nieuwe kerk willen voorschrijven wat we moeten denken. Maar, ik denk liever zelf. U zat in de fameuze Panorama-uitzending "Twaalf wijzen om België te splitsen". Hebt u daar wat van opgestoken? Niet veel. En de kijkers ook niet, vrees ik. Zij kregen vooral te zien hoe we aankwamen aan dat kasteeltje en hoe wij aanschoven aan het buffet. Maar van het echte, inhoudelijke debat bleef er niet zoveel over. Er is ook heel wat in geknipt. Zo zei Ivan De Vadder op zeker ogenblik "Defoort onderbrak voortdurend". Ja, we zaten in een klein groepje en het ging over symbolen: de leeuw, de haan, de iris, de monarchie. Ik heb toen gezegd dat de monarchie een folkloristisch overblijfsel is. Geknipt. En dat is meer gebeurd. Neem nu het incident met Annemie Neyts. Men heeft dat nadien tegen mij proberen te gebruiken. Ik zei: "wij zijn voor andere samenwerkingsverbanden", maar ook dat was volledig uit de context gerukt. Sommigen hebben dat geïnterpreteerd als 'Defoort is voor het behoud van België'. Onzin! België is geen samenwerkingsverband meer... Wat mij bijbleef van dat incident is dat jullie (Bart De Wever en Eric Defoort) nogal ontwijkend reageerden op het verwijt van Neyts dat jullie het einde van België zouden willen. Waarom eigenlijk? Er zijn toch goeie argumenten genoeg voor het opdoeken van België... Absoluut. Maar mijn agenda is niet het einde van België. Ik ben vóór iets. Mijn agenda is een onafhankelijk Vlaanderen. Maar dat kan niet anders dan via het einde van België. Als je een onafhankelijk Vlaanderen wilt, moét je België wel opdoeken. Ik droom van andere samenwerkingsverbanden binnen Europa, in de eerste plaats met Nederland. Ik mag toch dromen? En België? Ben ik tegen België? Natuurlijk. Dat onding moet weg. België is een klucht, een rem, een gevangenis. Een verschrikkelijk onding, met erge sociale gevolgen. En dat verwijt ik de socialisten, dat ze dat niet zien of niet zeggen. Ik zeg niet dat in een onafhankelijk Vlaanderen de crisis weg is,

6 maar we zullen tenminste beter gewapend zijn om ze te lijf te gaan. Hoe kijkt u aan tegen de politieke crisis van de voorbije maanden? Wat mij vooral is opgevallen, is dat één grote Vlaamse partij alle verkiezingsbeloftes overboord heeft gegooid. 'België verdampt', hoor je wel eens. Als er iets verdampt, zijn het de verkiezingsbeloftes van CD&V. Daar blijft niets van over. Ik stel dat vast, ik ben daar boos om, dat kan niet zonder gevolgen blijven. Het Belgische overlegmodel is dood? Dat is duidelijk. Ze moeten nu al betogingen organiseren voor het behoud van België. Stel je voor. Heerlijk! Zo ver is het al gekomen. We zijn de veldslag aan't winnen. Ik weet wel, de kroon op het werk is nog niet gezet. Maar Guy Tegenbos - geen N-VA'er of Vlaams Belanger - schreef het al: "dit land bestaat eigenlijk niet meer, het is uiteengevallen in twee landen". Ook De Gucht zegt het: "En die twee landen moet je in een regering steken. Dat is geen regeringsonderhandeling, dat zijn diplomatieke onderhandelingen..." De Vlaamse onafhankelijkheid is geen utopie meer? Nee, ze ligt voor het grijpen. De bepalende factor is volgens mij de rol en de houding van de CD&V. Die partij is nog altijd braafjes Vlaamsgezind.. Ze willen de Vlaamse belangen wel verdedigen, maar als die in botsing komen met Belgische belangen zullen ze proberen de beide met elkaar te

7 verzoenen. En als dat niet lukt, kiezen ze uiteindelijk voor de Belgische belangen. Dat is wat we nu weer gezien hebben. Als die houding bij CD&V kantelt, is het gedaan met België. En daar moeten we allemaal aan werken. Gedaan met de koudwatervrees en het eeuwige 'het zal niet lukken'? Ja. Het 'kaakslagflamingantisme' behoort tot het verleden. Het gaat nu om Vlaamse assertiviteit, om het aanwenden van Vlaamse macht. Luc Van der Kelen - ook geen flamingant - schrijft het: "Als de KBC-crisis één ding bewezen heeft, is het wel dat een onafhankelijk Vlaanderen levensvatbaar is". Waar wachten we nog op? Wij gaan voor een onafhankelijk Vlaanderen. Volwassen en assertief. Dat is wel wat anders dan het vastgeroeste België hé. Een onafhankelijk Vlaanderen is een modern en beloftevol project, een project voor de 21ste eeuw. Een idee waarmee je jongeren kan werven en het buitenland overtuigen. Bedankt voor het interview en mogen we jullie veel succes toewensen met die onafhankelijkheidsstrijd. Want, dat is ook onze strijd. ZONDAG 17 MEI,-u30. DÉ CONVENTIE, WAAGNATIE, RIJNKAAI 150 ANTWERPEN (meer info op vlaamsbelang. interviews. 21 maart 2009

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun Auteur: Stef Van Malderen Overal foto's Waarom kiezen? In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun medewerkers voor dat alles goed loopt in ons land. Het verkeer, de politie, de school,...

Nadere informatie

Valkeniers: "Ze moeten weer bang van ons worden"

Valkeniers: Ze moeten weer bang van ons worden Valkeniers: "Ze moeten weer bang van ons worden" De schrik van het Belgische establishment "Stel dat de staatshervorming niet lukt, dan zijn het verkiezingen op ons terrein. Dan zullen ze opnieuw bang

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een au pair Doëlla Kroll

Een dag uit het leven van een au pair Doëlla Kroll Een dag uit het leven van een au pair Doëlla Kroll Weer een dag dat ik vroeg moet op staan, de ellende weer begint. De dagen worden steeds langer en vermoeiender. De dingen waaraan ik gedacht heb om het

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zinzen en het Vlaams Belang / Gelijk of ongelijk? Traditionele partijen voeden anti-politiek

Zinzen en het Vlaams Belang / Gelijk of ongelijk? Traditionele partijen voeden anti-politiek Zinzen en het Vlaams Belang / Gelijk of ongelijk? Traditionele partijen voeden anti-politiek "Yves Leterme geeft nu openlijk toe dat hij zich met coalities op gemeentelijk vlak bezighoudt: als minister-president

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Gerwin De Decker Eindelijk, we hebben een regering! Zo staat het in de krant. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit krantje over. Een regering? Bij jou thuis regelen je mama of papa alles. Ze

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D.

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D. 407826_05_TRO_WKS 22-02-2007 12:39 Pagina 24 OPDRACHT 14 1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D A V Spirit N-VA

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen.

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen. Heb God lief zo goed als je kunt, en heb elkaar lief zoals Jezus ons liefhad. Het is niet niks, wat we net gelezen hebben. Eerst het verhaal van het volk Israel. Gevlucht uit Egypte, een lange vermoeiende

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

DEMOCRATIE OF DICTATUUR?

DEMOCRATIE OF DICTATUUR? JUNI 2015 - POLITIEK IN PRAKTIJK #4 WAT HEB JE NODIG (Kleuren)prints van de leestekst en werkbladen A en B. Elke leerling een pen of potlood. DE WERKVORM IN HET KORT Aan de hand van twee korte verhaaltjes

Nadere informatie

Johannes 8 : 11. dia 1

Johannes 8 : 11. dia 1 Johannes 8 : 11 in de wet van Mozes stond het duidelijk (Deut. 22:22) als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Gezocht: minister van Preventie

Gezocht: minister van Preventie 1 van 5 22/03/2016 18:50 O P I N I E Joël De Ceulaer Gezocht: minister van Preventie Joël De Ceulaer, senior writer van De Morgen, pleit voor dwarse nuchterheid in bange tijden. 22 maart 2016 Joël De Ceulaer

Nadere informatie

LES 8. Voor altijd vergeven

LES 8. Voor altijd vergeven Voor altijd vergeven Wat doe jij als iemand je verdrietig maakt? je? Praat je dan niet meer tegen hen? Praat je met hen daarover? Micha, het hulpje dat wij voor Ezra hebben bedacht, komt er achter wat

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 1 Je ouders zijn ook maar mensen 11 2 Eerst ruzies, nu ook nog de scheiding 21 3 Dit is niet eerlijk! 31 4 Wat cijfers ons leren 41 5 En toen veranderde mijn wereld 51 6 Bij wie

Nadere informatie

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op,

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op, Het team Hé, broeder, Kan ik je even spreken? Ja, wacht even, oké, oké, ja, zeg het maar. Nou, ja, het zit eigenlijk zo: je hebt mij heel erg pijn gedaan. O? Ja. Ik heb één van je oude toespraken beluisterd.

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Opkomend talent - De Standaard BLIKVANGER - KOEN METSU VOORZITTER TIJDELIJKE COMMISSIE TERREURBESTRIJDING

Opkomend talent - De Standaard BLIKVANGER - KOEN METSU VOORZITTER TIJDELIJKE COMMISSIE TERREURBESTRIJDING Page 1 of 5 Home (/plus) Federale Kamer (http://www.standaard.be/plus/tag/federale-kamer) BLIKVANGER - KOEN METSU VOORZITTER TIJDELIJKE COMMISSIE TERREURBESTRIJDING Opkomend talent 01 DECEMBER 2015 Bart

Nadere informatie

De islam begrijpen. (5)

De islam begrijpen. (5) De islam begrijpen. (5) Er zal een voordien zijn en een nadien bij de misdaden in januari en november 2015 gepleegd in Parijs door de islamitische moordenaars die, ironisch genoeg, islamisten worden genoemd.

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG

NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG INCIDENT Toelichting Deze brochure is een vertaling van de handleiding van Gottman (www.gottman.com) voor het verwerken van ruzies uit het verleden en betreurenswaardige

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

- Waarschuwing- dit is een pittige les!

- Waarschuwing- dit is een pittige les! - Waarschuwing- dit is een pittige les! Herken je de volgende situatie: Je vraagt aan je partner (heb je deze niet denk dan even terug aan de tijd dat je deze wel had) of hij de vuilniszak wilt buiten

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant)

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Zondag 8 mei 2016 Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Ouderling: Pieter van der Wulp Diaken: Ineke Pufflijk Organist: Bram Brandemann Lector: Anne Marie Hille Ris Lambers 2 Als het orgel zwijgt

Nadere informatie

Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft

Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft getekend wil zien. Wederom gaat mijn dank uit naar haar.

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag Protestants Kralingen Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag de afdaling naar sodom marc chagall, 1931 orgelspel verwelkoming door de ouderling [allen gaan staan] stilte bemoediging: Liedboek

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Week 9 Vrijdag 4 maart 2011. J.H. Donnerschool Locatie Hilversum. Berichten van: Ineke

NIEUWSBRIEF. Week 9 Vrijdag 4 maart 2011. J.H. Donnerschool Locatie Hilversum. Berichten van: Ineke J.H. Donnerschool Locatie Hilversum Week 9 Vrijdag 4 maart 2011 NIEUWSBRIEF Berichten van: Ineke Berichten van groep: Oranje Rood Goud Paars De eerste week na de vakantie zit er weer op en in alle klassen

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

DE KETTER EN DE KERKVORST. moraalfilosoof Etienne Vermeersch in gesprek met aartsbisschop André-Joseph Léonard. zondag 21 en 28 december op Canvas

DE KETTER EN DE KERKVORST. moraalfilosoof Etienne Vermeersch in gesprek met aartsbisschop André-Joseph Léonard. zondag 21 en 28 december op Canvas DE KETTER EN DE KERKVORST moraalfilosoof Etienne Vermeersch in gesprek met aartsbisschop André-Joseph Léonard zondag 21 en 28 december op Canvas DE KETTER EN DE KERKVORST Etienne Vermeersch ontmoet André-Joseph

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Hujo - Humanistische Jongeren VZW presenteert in samenwerking met dehuizenvandemens en demens.nu 20 TIPS HANDLEIDING

Hujo - Humanistische Jongeren VZW presenteert in samenwerking met dehuizenvandemens en demens.nu 20 TIPS HANDLEIDING Hujo - Humanistische Jongeren VZW presenteert in samenwerking met dehuizenvandemens en demens.nu 20 TIPS HANDLEIDING 2017 DE VOORRONDES 6 DIGIMORES DEBATWEDSTRIJD BIBLIOGRAFIE *Van Looy, L.; Coninx, M.;

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Les 8: Ik voel me hier gelukkig.

Les 8: Ik voel me hier gelukkig. CD 2, Track 15 Alstublieft meneer. Zal ik de kabeljauwfilets in een tasje voor u doen? Kijkt u eens. Tot ziens. Dag meneer. Mijn naam is Sandra Metten. Ik schrijf een artikel voor het studentenblad Zo!

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Ik moet Claire nu niet aankijken. Wij kennen elkaar te goed. Mijn ogen zouden me verraden.

Ik moet Claire nu niet aankijken. Wij kennen elkaar te goed. Mijn ogen zouden me verraden. 1. We gaan eten in een restaurant. Serge heeft gereserveerd; dat doet híj altijd. Het is zo n restaurant waar je drie maanden van tevoren moet bellen. Of nog langer. Serge belt nooit drie maanden van tevoren.

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!).

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!). 3. Net keek mama heel beteuterd toen ze me een nachtzoen kwam geven. Vind je het echt erg dat ik zoveel moet werken? vroeg ze. Wat moest ik daarop zeggen? Ze keek zo droevig! Valt wel mee, hoor, zei ik.

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR!

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! Op een ochtend was ik heerlijk op mijn gemak aan het werk op mijn kantoor... Ja, mijn kantoor. Jullie weten toch waar dat is, of niet? Wat? Dat weten jullie niet? Echt niet?

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET POLITIEKE TAAL

AAN DE SLAG MET POLITIEKE TAAL AAN DE SLAG MET POLITIEKE TAAL OKTOBER 2014 - AAN DE SLAG MET #5 TAALGEBRUIKSPELPRINSJESDAG WAT HEB JE NODIG? Bespreekvel met filmlinks Speelkaartjes Klokje/aftelklok DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Oase viering 22 oktober 2016 Bidden Liedje: Wees eens even stil Wees eens even stil,

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Omgaan met angsten E-book. www.smartcoachings.be Pascale Laffutte

Omgaan met angsten E-book. www.smartcoachings.be Pascale Laffutte 1 Omgaan met angsten E-book www.smartcoachings.be Pascale Laffutte 1 2 Bedankt voor het downloaden van mijn e-book : omgaan met angsten! Vanuit liefde en passie om mensen te laten doorbreken in hun potentieel

Nadere informatie

Terug naar het Oostfront

Terug naar het Oostfront Terug naar het Oostfront Terug naar het Oostfront Peter Dejaegher Auteur: Peter Dejaegher Coverontwerp: Peter Dejaegher ISBN: 9789402157277 Peter Dejaegher Inhoud Inleiding...5 1 Werven voor het Vlaams

Nadere informatie

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Verkondiging Geef me meer geloof God. Het is één van de meest gevaarlijke vragen die je aan God kunt stellen. Ik kan je van te voren zeggen:

Nadere informatie

Witte Donderdag 2013 Johannes 13: 1-15

Witte Donderdag 2013 Johannes 13: 1-15 Witte Donderdag 2013 Johannes 13: 1-15 Geliefden van God Hoe ver moeten we gaan? Dat is de titel van deze overdenking. Jezus geeft zijn leerlingen een voorbeeld. En zegt: Wat ik heb gedaan moeten jullie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Verkiezingen. Wat gebeurt er op 07/06/09? Vlaamse - en Europese verkiezingen. Van-A-3 gesteld aan een grote groep. A-3 zal in deze editie proberen het

Verkiezingen. Wat gebeurt er op 07/06/09? Vlaamse - en Europese verkiezingen. Van-A-3 gesteld aan een grote groep. A-3 zal in deze editie proberen het Wat gebeurt er op 07/06/09? Deze vraag werd door de redactie van Van-A-3 gesteld aan een grote groep jongeren tussen 11 en 13 jaar. De meeste kinderen wisten spontaan te vertellen dat er die dag verkiezingen

Nadere informatie