Leertraject Engels richtgraad 2.4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leertraject Engels richtgraad 2.4"

Transcriptie

1 1/23 Docent : Dirk Dufour Cursusjaar SPLAN Lestijden/week: 4 Leerplannummer: 2003/654M Engels Cursusmateriaal: Innovations, upper interlmediate (second edition) by Hugh Dellar and Darryl Hocking with Andrew Walkley, Thompson - Heinle, 2004 UITGANGSPRINCIPES Innovations: lexicaal en communicatief stramien elke unit van het handboek is opgebouwd rond een communicatiesituatie, met specifieke lexicale en grammaticale input elke unit bevat een sterk aanbod aan collocations, expressions and phrasal verbs die cyclisch worden ingeoefend aan de hand van dialogen op band en spreekopdrachten wordt doorlopend intensief gewerkt aan luister- en spreekvaardigheid: begrijpen, uitspraak en intonatie, conversatielexis enz. Het hele boek wordt doorlopen om de variëteit aan communicatiesituaties te garanderen alle units worden selectief behandeld (veeleer dan slechts een deel exhaustief) in coherente lesgehelen de precieze verdeling en selectie hangt af van behoeften van studenten (sneller wat kan, langer wat moet) via huiswerk worden taken voorbereid of verder verwerkt Het handboek wordt aangevuld met eigen topics en maatwerk (volgens de behoeften) schrijfvaardigheid: samen schrijven in de les, individuele opdrachten thuis met gebruik van en persoonlijke respons intensief woordenboekgebruik als bron voor ondersteunende kennis en hulpmiddel voor taalproductie: betekenis, spelling, uitspraak, stijl en register, grammatica bijzondere nadruk op natuurlijke en gevariëerde klemtonen en intonatie, en werk aan uitspraakknelpunten doorlopend: gevariëerde communicatieactiviteiten op specifieke momenten: individuele en groepsfeedback Breed inzetbare communicatiecompetentie de focus ligt op training in taalhandelingen rond specifieke communicatieuitdagingen, voortbouwend op reeds verworven lexis rond contexten en taalvelden de aangegeven contexten zijn veeleer indicaties van waar die taalhandelingen kunnen worden ingezet, maar komen niet altijd letterlijk aan bod. PRAKTISCHE PLANNINGOPMAAK Drie soorten sessies worden onderscheiden in de planning. Voor de cursisten vormen zij een doorlopend geheel. OPSTARTSESSIES (1-4) Unit 1 en 2 worden gespreid en verweven met bijkomende opstartactiviteiten intake interviews en kenninsmakingsactiveiten gebruik van handboek en woordenboek leren leren: attitude, tips voor note taking enz. UNITSESSIES (18) Elke sessie behandelt in principe 1 unit uit het handboek (vanaf unit 3). EXTRA SESSIES (7) Deze creëren speelruimte voor testmomenten meer tijd voor units die dat behoeven herhalingsactiviteiten extra materiaal en activiteiten verbreding, inspelend op behoeften en interesses van cursisten Deze sessies worden dus niet noodzakelijk afzonderlijk gegeven, maar verweven met de overige, naargelang de behoeften.

2 2/23 Week datum Context Leerinhouden 1+2 OPSTART 4 16 SEPT consumptie Informatie uitwisselen 23 SEPT - waarnemingen interpreteren - waarnemingen evalueren unit 1 Modaliteit uitdrukken - iemand naar zijn hand proberen te zetten - blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen - eigen standpunt bespreekbaar maken Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken - het effect van een boodschap nagaan Spreken: 7. Bij de uitvoering van de spreektaak kan de cursist vrij vlot de nodige communicatiestrategieën gebruiken : efficiënt omgaan met beperkte talige middelen; compenserende strategieën gebruiken zoals parafraseren, zeggen dat hij iets niet begrijpt en verzoeken om langzamer te spreken; in voorkomend geval (bv. bij een uiteenzetting) gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en van niet- verbaal gedrag. Lezen: Luisteren: 3. De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de luistertaak uit te voeren : - woordenschat en grammatica/noties en functies; uitspraak en intonatie; taalregister; socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken, basiskennis van traditionele moedertaallanden). - zichzelf en anderen beschrijven present simple and continuous modifiers

3 3+4 OPSTART 30 SEP 07 OKT unit 2 3 afspraken en regelingen 8 nutsvoorzieningen 3/23 Sociaal functioneren - slecht nieuws brengen - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen - eigen standpunt ondersteunen door gebruik te maken van argumenten van anderen 11 gezondheidsvoorzieningen Spreken: 2. in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie met betrekking tot informatieve en narratieve teksten. 9. Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes : - contactbereidheid; - de nodige spreekdurf;- openheid voor culturele diversiteit. Schrijven: 1. informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een curriculum vitae; persuasieve teksten zoals een eenvoudige sollicitatie. 5. Bij de uitvoering van de schrijftaak kan de cursist de nodige ondersteunende kennis toepassen : woordenschat en grammatica/noties en functies; spelling, interpunctie en lay- out; taalregister (formeel en informeel); socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken; basiskennis van traditionele moedertaallanden). 8. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de schrijftaak kan de cursist reflecteren over schrijfproces en schrijfproduct, o.m. door inhoud, structuur en formulering te reviseren. Lezen: 1. specifieke informatie zoeken in informatieve teksten zoals schema's en grafieken; prescriptieve teksten zoals een voorschrift, een handleiding en een instructie. Luisteren: 1. alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten zoals een instructie. Subcontexten en cobntextspecifieke taalhandelingen Afspraken en regelingen (nr 3): voor- en nadelen opsommen van maatschappelijke topics (gevangeniswezen) en erover discussiëren Comparatives

4 14 OKT unit 3 3 Afspraken en regelingen (logies en maaltijden) 4/23 Informatie uitwisselen - waarnemingen interpreteren - waarnemingen evalueren - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen - eigen standpunt bespreekbaar maken Spreken: 2. in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie met betrekking tot informatieve en narratieve teksten. Lezen: 3. zich een persoonlijke mening vormen over informatieve teksten zoals een krantenartikel; persuasieve teksten zoals een reclametekst Luisteren: 4. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist vrij vlot volgende leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : het luisterdoel bepalen; hypothesen formuleren over de inhoud en bedoeling van de tekst; relevante voorkennis oproepen en gebruiken; Subcontexten en cobntextspecifieke taalhandelingen - iemand overtuigen om iets te drinken en/of te eten, om te logeren,... - Logeermogelijkheden, maaltijden, gerechten, eetgewoonten, recepten, vakantiegewoonten,... vergelijken en bediscussiëren grammar: gerund prepositions: Literal + idiomatic use prepositions with adjectives and participle

5 21 OKT unit 4 3 Afspraken en regelingen (logies en maaltijden) 5/23 Informatie uitwisselen - waarnemingen evalueren Gevoelens en attitudes uitdrukken Modaliteit uitdrukken - iemand naar zijn hand proberen te zetten - blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken Spreken: 7. Bij de uitvoering van de spreektaak kan de cursist vrij vlot de nodige communicatiestrategieën gebruiken : - efficiënt omgaan met beperkte talige middelen; - compenserende strategieën gebruiken zoals parafraseren, zeggen dat hij iets niet begrijpt en verzoeken om langzamer te spreken; - in voorkomend geval (bv. bij een uiteenzetting) gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en van niet- verbaal gedrag Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes : - contactbereidheid; - de nodige spreekdurf;- openheid voor culturele diversiteit. Schrijven: 1. informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een curriculum vitae; persuasieve teksten zoals een eenvoudige sollicitatie. 4. een mening en een standpunt weergeven in persuasieve teksten zoals een verzoekschrift. 5. Bij de uitvoering van de schrijftaak kan de cursist de nodige ondersteunende kennis toepassen : woordenschat en grammatica/noties en functies; spelling, interpunctie en lay- out; taalregister (formeel en informeel); socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken; basiskennis van traditionele moedertaallanden). 8. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de schrijftaak kan de cursist reflecteren over schrijfproces en schrijfproduct, o.m. door inhoud, structuur en formulering te reviseren. Lezen: 2. alle gegevens begrijpen in informatieve teksten zoals een gepersonaliseerde brief; persuasieve teksten zoals een advertentie. De cursist kan op beoordelend niveau : 8. Bij de uitvoering van de leestaak is de cursist bereid om - geconcentreerd te lezen; - zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst; - zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid); - te reflecteren over zijn leesgedrag; - andere teksten in de doeltaal te lezen. Luisteren: - beoordeling en appreciatie grammar: conditionals (would) quantifiers: much and many

6 HERFST- VAKANTIE EXTRA 4 NOV 11 NOV FEESTDAG 6/23 Bevat: Evalutiemoment: Spreken: Discussing interests Luisteren: How often / uit handboek Working week (professional English) Schrijven: samen een 100-word story schrijven (teamwork) Uitspraak (spreken + luisteren): Proncunciation assessment test (30 min.)

7 18 NOV unit 5 11 gezondheidsvoorzieningen 7/23 Informatie uitwisselen - waarnemingen interpreteren - waarnemingen evalueren Modaliteit uitdrukken - iemand naar zijn hand proberen te zetten - blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen - eigen standpunt bespreekbaar maken - eigen standpunt ondersteunen door gebruik te maken van argumenten van anderen Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken - tekstelementen op een rijtje zetten - het effect van een boodschap nagaan Sociaal functioneren small talk Spreken: De cursist kan op structurerend niveau : 1. in een gesprekssituatie informatie vragen en geven met betrekking tot informatieve teksten zoals een sollicitaiegesprek;prescriptieve teksten zoals een instructie, een opgave en een opdracht. Lezen: De cursist kan op structurerend niveau : 1. specifieke informatie zoeken in informatieve teksten zoals schema's en grafieken; prescriptieve teksten zoals een voorschrift, een handleiding en een instructie. 2. alle gegevens begrijpen in informatieve teksten zoals een gepersonaliseerde brief; persuasieve teksten zoals een advertentie. De cursist kan op beoordelend niveau : Luisteren: De cursist kan op beoordelend niveau : - bepaalde gewoonten (i.c. roken...) vergelijken en bediscussiëren - argumenten van de gesprekspartner weerleggen of afwimpelen question tags gerund and infinitive

8 25 NOV unit 6 5 openbaar en privévervoer 8/23 Informatie uitwisselen - waarnemingen interpreteren - waarnemingen evalueren Sociaal functioneren - contacten beleefd afwijzen - een voorstel afwijzen - een uitnodiging beleefd afwijzen - bezwaren afwimpelen Spreken: Schrijven: 2. een verslag schrijven over uitgevoerde werkzaamheden, een situatie en een gebeurtenis. 4. een mening en een standpunt weergeven in persuasieve teksten zoals een verzoekschrift. 5. Bij de uitvoering van de schrijftaak kan de cursist de nodige ondersteunende kennis toepassen : woordenschat en grammatica/noties en functies; spelling, interpunctie en lay- out; taalregister (formeel en informeel); socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken; basiskennis van traditionele moedertaallanden). Lezen: Luisteren: - ongerustheid uiten over een gezondheidsprobleem (i.c. roken) - spreken over luchtvaart en veiligheid conditionals adjectives

9 02 DEC unit 7 3 afspraken en regelingen (weekend) 9/23 Sociaal functioneren - contacten beleefd afwijzen - een voorstel afwijzen - een uitnodiging beleefd afwijzen - bezwaren afwimpelen Spreken: 9. Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes : - contactbereidheid; - de nodige spreekdurf; - openheid voor culturele diversiteit. Lezen: 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist vrij vlot de nodige leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : - het leesgedrag afstemmen op het leesdoel (o.m. skimmen en scannen); - hypothesen formuleren over de inhoud en bedoeling van de tekst; - relevante voorkennis oproepen en gebruiken; - de tekstsoort herkennen; - de structuuraanduiders interpreteren; gebruik maken van redundantie. Luisteren: 3. De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de luistertaak uit te voeren : - woordenschat en grammatica/noties en functies; uitspraak en intonatie; - taalregister; socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken, basiskennis van traditionele moedertaallanden). - iemand overtuigen om iets te drinken en/of te eten, om te logeren,... - bezwaren afwimpelen i.v.m. een geweigerde vraag of uitnodiging - een uitnodiging beleefd afwijzen en uitleggen waarom je weigert - gevoelens uitdrukken (verveeld, gevleid,... ) i.v.m. uitnodiging of een weigering - op het allerlaatste ogenblik een reservatie annuleren of verplaatsen pronunciation: ( ll) grammar: future tense

10 09 DEC unit 8 EXTRA 16 DEC 3 afspraken en regelingen (weekend vervolg) KERST- VAKANTIE 10/23 - iemand proberen uit te horen - iemand plagen op een speelse manier Sociaal functioneren - contacten beleefd afwijzen - een voorstel afwijzen - een uitnodiging beleefd afwijzen - bezwaren afwimpelen Spreken: 3. in een gesprekssituatie een samenvatting geven van beluisterde of gelezen informatieve en narratieve teksten. Schrijven: 3. een samenvatting schrijven van persuasieve teksten zoals een gedachtewisseling. 6. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak kan de cursist vrij vlot volgende leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : een schrijfplan aangepast aan de communicatiesituatie uitwerken; relevante voorkennis oproepen en gebruiken; informatie verzamelen, ook via de informatie- en communicatietechnologie; een informatie- en argumentatiestructuur uitwerken en hanteren. Lezen: 2. alle gegevens begrijpen in informatieve teksten zoals een gepersonaliseerde brief; persuasieve teksten zoals een advertentie. 6. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist vrij vlot volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) toepassen : - proberen de betekenis van ongekende woorden af te leiden uit de context; - gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; - hulpbronnen raadplegen (traditionele en electronische). Luisteren: 1. alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten zoals een instructie. - voor- en nadelen opsommen over verblijfsformules en erover discussiëren - een bepaald restaurant, hotel,... suggereren aan een gesprekspartner en hem ervan proberen te overtuigen dat het de beste keuze is - op restaurant of hotel een precieze plaats aanvragen - vakantieherinneringen bovenhalen en de gevoelens die erbij horen verwoorden verb+ noun collocations Bevat: Evalutiemoment: spreken: Acting out a dialogue / big decisions / plans for the future Tekstexploratie: op zoek naar chunks (lexicale eenheden, zoals collocations, uitdrukkingen) + sentence stress en intonatie luisteren: uit Working Week of podcast

11 06 JAN unit 9 4 consumptie 11/23 Informatie uitwisselen - waarnemingen evalueren - waarnemingen corrigeren - waarnemingen weerleggen - iemand proberen uit te horen Spreken: 3. in een gesprekssituatie een samenvatting geven van beluisterde of gelezen informatieve en narratieve teksten. 9. Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes : - contactbereidheid; - de nodige spreekdurf; - openheid voor culturele diversiteit. Lezen: 8. Bij de uitvoering van de leestaak is de cursist bereid om geconcentreerd te lezen; zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst; zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid); te reflecteren over zijn leesgedrag; andere teksten in de doeltaal te lezen. Luisteren: - gebruiksvoorwerpen, levensmiddelen, huishoudartikelen en kantoorbenodigdheden vergelijken voor een aankoop en proberen de gesprekspartner te overtuigen de eigen keuze te volgen (i.c. sociale bijeenkomsten, parties etc) simple past vs. present perfect

12 13 JAN Unit 10 EXTRA 20 JAN 12/23 relaties (extra, niet als dusdanig in leerplan) iemand plagen op een speelse manier Gevoelens en attitudes uitdrukken zich verrast voelen Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken - tekstelementen op een rijtje zetten - het effect van een boodschap nagaan Spreken: 2. in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie met betrekking tot informatieve en narratieve teksten. 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak kan de cursist de ondersteunende kennis gebruiken met betrekking tot : woordenschat en grammatica/noties en functies; uitspraak en intonatie; taalregister (formeel en informeel), socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken; basiskennis van traditionele moedertaallanden). Schrijven: 2. een verslag schrijven over uitgevoerde werkzaamheden, een situatie en een gebeurtenis. 9. De cursist is bereid om bronnen in de doeltaal te raadplegen; correctheid in formulering en vormgeving na te streven; rekening te houden met culturele diversiteit. Lezen: 4. De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de leestaak uit te voeren : woordenschat en grammatica/noties en functies; spelling/interpunctie; taalregister (formeel en informeel), de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken, basiskennis van traditionele moedertaallanden). Luisteren: subcontext (extra, niet in leerplan): relaties: iemands karakter en uiterlijk beschrijven een gesprek voeren over relaties compound adjectives Bevat: Evalutiemoment: Spreken: Decisions Luisteren: uit Working week

13 27 JAN unit 11 13/23 6 voorlichtingsdieninformatie uitwisselen sten - waarnemingen interpreteren Gevoelens en attitudes uitdrukken - zich verrast voelen - zich verveeld voelen Modaliteit uitdrukken - eromheen draaien - iemand proberen uit te horen - iemand plagen op een speelse manier - blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken - tekstelementen op een rijtje zetten - het effect van een boodschap nagaan Spreken 2. in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie met betrekking tot informatieve en narratieve teksten. 3. in een gesprekssituatie een samenvatting geven van beluisterde of gelezen informatieve en narratieve teksten. 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak kan de cursist de ondersteunende kennis gebruiken met betrekking tot : - woordenschat en grammatica/noties en functies; - uitspraak en intonatie; - taalregister (formeel en informeel) - socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken; basiskennis van traditionele moedertaallanden). 9. Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes : - contactbereidheid; - de nodige spreekdurf; - openheid voor culturele diversiteit. - taalregister (formeel en informeel); - socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken; basiskennis van traditionele moedertaallanden). Lezen 4. De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de leestaak uit te voeren : - woordenschat en grammatica/noties en functies; - spelling/interpunctie; - taalregister (formeel en informeel) - de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken, basiskennis van traditionele moedertaallanden). 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist vrij vlot de nodige leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : - het leesgedrag afstemmen op het leesdoel (o.m. skimmen en scannen); - hypothesen formuleren over de inhoud en bedoeling van de tekst; - relevante voorkennis oproepen en gebruiken; - de tekstsoort herkennen; - de structuuraanduiders interpreteren; - gebruik maken van redundantie. 6. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist vrij vlot volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) toepassen : - proberen de betekenis van ongekende woorden af te leiden uit de context; - gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; - hulpbronnen raadplegen (traditionele en electronische).

14 03 FEB unit 12 6 voorlichtingsdiensten 14/23 Informatie uitwisselen - waarnemingen interpreteren - waarnemingen evalueren - blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen - eigen standpunt bespreekbaar maken - eigen standpunt ondersteunen door gebruik te maken van argumenten van anderen Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken - tekstelementen op een rijtje zetten - het effect van een boodschap nagaan Sociaal functioneren Spreken 2. in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie met betrekking tot informatieve en narratieve teksten. 3. in een gesprekssituatie een samenvatting geven van beluisterde of gelezen informatieve en narratieve teksten. Lezen 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist vrij vlot de nodige leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : - het leesgedrag afstemmen op het leesdoel (o.m. skimmen en scannen); - hypothesen formuleren over de inhoud en bedoeling van de tekst; - relevante voorkennis oproepen en gebruiken; - de tekstsoort herkennen; - de structuuraanduiders interpreteren; - gebruik maken van redundantie. Luisteren 4. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist vrij vlot volgende leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : - het luisterdoel bepalen; - hypothesen formuleren over de inhoud en bedoeling van de tekst; - relevante voorkennis oproepen en gebruiken; - het luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (o.m. skimmen en scannen). - (soorten) programma s uit de media en uitzendschema s vergelijken en bediscussiëren - eenzelfde nieuwsfeit uit verschillende opiniebladen vergelijken en becommentariëren past simple/continuous EXTRA 10 FEB Bevat: Evalutiemoment: spreken: telling and reacting to a story luisteren: uit Working Week units 1-10

15 17 FEB unit 13 15/23 4 consumptie Modaliteit uitdrukken (in extra spreekoefening) - iemand naar de mond praten - iemand naar zijn hand proberen te zetten - iemand proberen uit te horen - blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren - eigen standpunt ondersteunen door gebruik te maken van argumenten van anderen Spreken 6. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak kan de cursist vrij vlot de nodige leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : - een spreekplan opstellen; - relevante voorkennis oproepen en gebruiken (ook via ICT); - informatie verzamelen en gebruiken; - een informatie- en argumentatiestructuur uitwerken en hanteren. 9. Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes : - contactbereidheid; - de nodige spreekdurf; - openheid voor culturele diversiteit. Luisteren 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist vrij vlot de nodige communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) toepassen : - van niet gegevenof gekende woorden de betekenis achterhalen op basis van de context; - gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor nietverbaal gedrag; - in een gesprekssituatie vragen om te herhalen, trager te spreken, vragen om uitleg. - discussiëren over het belang van bepaalde zaken of producten in je leven (eten, kleren, mode,...) - gedetailleerd zijn mening uiten over een prijs of een product adverbials KROKUS- VAKANTIE

16 03 MA unit 14 4 consumptie + 8 nutsvoorzieningen 16/23 Gevoelens en attitudes uitdrukken - zich verrast voelen - zich opgelucht voelen - zich verveeld voelen - zich gekrenkt voelen - zich te kort gedaan voelen - zich beledigd voelen - zich in het nauw gedreven voelen - zich gevleid voelen - iemand proberen uit te horen - iemand plagen op een speelse manier - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen - eigen standpunt bespreekbaar maken - eigen standpunt ondersteunen door gebruik te maken van argumenten van anderen Spreken 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak kan de cursist de ondersteunende kennis gebruiken met betrekking tot : - woordenschat en grammatica/noties en functies; - uitspraak en intonatie; - taalregister (formeel en informeel) - socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken; basiskennis van traditionele moedertaallanden). 9. Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes : - contactbereidheid; - de nodige spreekdurf; - openheid voor culturele diversiteit. Schrijven 2. een verslag schrijven over uitgevoerde werkzaamheden, een situatie en een gebeurtenis. 7. Bij de uitvoering van de schrijfopdracht kan de cursist vrij vlot de nodige communicatiestrategieën toepassen : - onmiddellijk in de doeltaal formuleren; - compenserende strategieën gebruiken om zich bij ontoereikende taalbeheersing in eenvoudige taal uit de slag te trekken; - door een duidelijke structuur de leesbaarheid van de tekst bevorderen. 8. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de schrijftaak kan de cursist reflecteren over schrijfproces en schrijfproduct, o.m. door inhoud, structuur en formulering te reviseren. 9. De cursist is bereid om - bronnen in de doeltaal te raadplegen; - correctheid in formulering en vormgeving na te streven; - rekening te houden met culturele diversiteit. Luisteren 5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist vrij vlot de nodige communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) toepassen : - van niet gegevenof gekende woorden de betekenis achterhalen op basis van de context; - gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor nietverbaal gedrag; - in een gesprekssituatie vragen om te herhalen, trager te spreken, vragen om uitleg. 6. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist reflecteren over de eigenheid van gesproken taal. Dit betekent dat hij

17 10 MA unit 15 3 logies en maaltijden + afspraken en regelingen 17/23 Gevoelens en attitudes uitdrukken - zich verrast voelen - zich opgelucht voelen - zich verveeld voelen - zich gekrenkt voelen - zich te kort gedaan voelen - zich beledigd voelen - zich in het nauw gedreven voelen - zich gevleid voelen - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen - eigen standpunt bespreekbaar maken - eigen standpunt ondersteunen door gebruik te maken van argumenten van anderen Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken - tekstelementen op een rijtje zetten - het effect van een boodschap nagaan Sociaal functioneren - contacten beleefd afwijzen - een voorstel afwijzen - een uitnodiging beleefd afwijzen - bezwaren afwimpelen Communicatie structureren en controleren - - signaalwoorden gebruiken Spreken 2. in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie met betrekking tot informatieve en narratieve teksten. Schrijven 2. een verslag schrijven over uitgevoerde werkzaamheden, een situatie en een gebeurtenis. 6. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak kan de cursist vrij vlot volgende leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : - een schrijfplan aangepast aan de communicatiesituatie uitwerken; - relevante voorkennis oproepen en gebruiken; - informatie verzamelen, ook via de informatie- en communicatietechnologie; - een informatie- en argumentatiestructuur uitwerken en hanteren. 9. De cursist is bereid om - bronnen in de doeltaal te raadplegen; - correctheid in formulering en vormgeving na te streven; - rekening te houden met culturele diversiteit. Lezen 2. alle gegevens begrijpen in informatieve teksten zoals een gepersonaliseerde brief; persuasieve teksten zoals een advertentie. 4. De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de leestaak uit te voeren : - woordenschat en grammatica/noties en functies; - spelling/interpunctie; - taalregister (formeel en informeel) - de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken, basiskennis van traditionele moedertaallanden). Luisteren

18 17 MA unit 16 4 consumptie 18/23 Informatie uitwisselen - waarnemingen corrigeren - waarnemingen weerleggen 6 Gevoelens en attitudes uitdrukken voorlichtingsdien- zich verveeld voelen sten - zich gekrenkt voelen - blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren - eigen standpunt uiteenzetten en in passende context plaatsen Communicatie structureren en controleren - signaalwoorden gebruiken Spreken Schrijven 3. een samenvatting schrijven van persuasieve teksten zoals een gedachtewisseling. 7. Bij de uitvoering van de schrijfopdracht kan de cursist vrij vlot de nodige communicatiestrategieën toepassen : - onmiddellijk in de doeltaal formuleren; - compenserende strategieën gebruiken om zich bij ontoereikende taalbeheersing in eenvoudige taal uit de slag te trekken; - door een duidelijke structuur de leesbaarheid van de tekst bevorderen. 9. De cursist is bereid om - bronnen in de doeltaal te raadplegen; - correctheid in formulering en vormgeving na te streven; - rekening te houden met culturele diversiteit. Lezen 1. specifieke informatie zoeken in informatieve teksten zoals schema's en grafieken; prescriptieve teksten zoals een voorschrift, een handleiding en een instructie. 2. alle gegevens begrijpen in informatieve teksten zoals een gepersonaliseerde brief; persuasieve teksten zoals een advertentie. Luisteren 4. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist vrij vlot volgende leerstrategieën (cognitief en metacognitief) toepassen : - het luisterdoel bepalen; - hypothesen formuleren over de inhoud en bedoeling van de tekst; - relevante voorkennis oproepen en gebruiken; - het luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (o.m. skimmen en scannen). Consumptie (nr 4) - gedetailleerd zijn mening uiten over een prijs of een product past perfect

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs VSKO Leerplan Opleiding JAPANS Richtgraad 2.4 Modulair Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs Goedkeuringscode: 07-08/1843/N/G Juni 2008 De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Studiegebied: Talen Afdeling: LEERTRAJECT FRANS Richtgraad: 3.2 Nummer GO 2003/660M Nieuw Nummer Inspectie: 02-03/718/G/O/P/V/V Deeltijds volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie Franse taal Staatsexamen vmbo Vakinformatie 2005 Inhoudsopgave Opzet...3 Het centraal examen...3 Het commissie-examen...3 Het formaat van het leesdossier en de inzending ervan...6 Het cijfer voor het commissie-examen...6

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/040 - september 1995 Lessentabel

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen

Referentiekader taal en rekenen Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Inhoud Colofon 4 Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 5 Referentieniveaus taal

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING Tolk voor doven HOKTSP Modulair Categorie SOCIAAL Vervangt leerplannummer 04-05/1439/N

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Ontwikkelen Handreiking taalprofiel Duits in de beroepspraktijk: beroepsgerichte voorbeelden

Ontwikkelen Handreiking taalprofiel Duits in de beroepspraktijk: beroepsgerichte voorbeelden Ontwikkelen Handreiking taalprofiel Duits in de beroepspraktijk: beroepsgerichte voorbeelden Inleiding Aanvullend op de keuzedelen Duits in de beroepscontext worden volgens een vast stramien beroepsgerichte

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Inhoud FRANS... 2 BSO3 INLEIDING FRANS A1... 2 BSO Frans 2... 3 BSO Frans 3... 4 BSO Frans 4... 5 ENGELS... 6 BSO 3 Engels 1... 6 BSO 3, Engels B

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding

Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding Stepping Stones 2 (t) havo vwo Docentenhandleiding Derde editie Wolters-Noordhoff Groningen Auteurs Nina Blom-Poldrugač Sicco Gjaltema Rob Groeneveld Natascha Sewnandan Sanne Wielenga Stepping Stones 2

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel VSKO Leerplan OPLEIDING Kantooradministratie en gegevensbeheer SOSP BSO3 Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 06-07/1634/N/G 1 maart 2007 Kantooradministratie en gegevensbeheer - BSO3 2007-03-01

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Dekking van kerndoelen door het BizWorld's ondernemerspel

Dekking van kerndoelen door het BizWorld's ondernemerspel Dekking van kerndoelen door het BizWorld's ondernemerspel Ruud van Uffelen November 2009 (v)mbo/5011/09-710 Het ondernemerspel BizWorld Het BizWorld ondernemerspel is een vakintegrerende, actieve en projectgebaseerde

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie