STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica"

Transcriptie

1 STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL elektromechanica

2 BEROEPSPROFIEL elektromechanica sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektromechanica beroepen : elektromecanicien productieverantwoordelijke ontwerpassistent technisch commercieel afgevaardigde koel-, verwarming-, klimatisatie- en energietechnicus medisch instrumentatietechnicus automatiseringstechnicus onderhoudstechnicus officier scheepswerktuigkundige Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/13 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA INHOUD VOORWOORD 1 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Procedure Stuurgroep Subwerkgroepen Methode 7 2 ALGEMEEN BEROEPSPROFIEL Vooronderzoek Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Vastlegging van beroepenstructuur in clusters In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen Beroepsprofiel Niveau van het beroep in de sector Omschrijving van het niveau Niveau Algemeen profiel Aanbeveling naar leerplan Inleiding Algemene doelstelling Waarden Basiskennis, inzichten en vaardigheden Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden 11 3 BEROEPSPROFIEL 12 productievoorbereider, productieverantwoordelijke en programmeur industriële automatisering 3.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring 13

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 3.4 Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Contextgegevens De ondersteunende kennis Beroepshoudingen 15 4 BEROEPSPROFIEL 16 ontwerpassistent en technisch commercieel afgevaardigde 4.1 Beroepsprofiel ontwerpassistent Benaming Definitie Beschrijving beroepsactiviteiten Kennis Beroepsprofiel technisch commercieel afgevaardigde Benaming Definitie Beschrijving Kennis Houdingen 17 5 BEROEPSPROFIEL 18 koeltechnicus, verwarmingstechnicus, klimatisatietechnicus, energietechnicus 5.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving Kernachtige beschrijving Beschrijving in beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Algemene kennis Specifieke kennis Beroepshoudingen 28 6 BEROEPSPROFIEL 29 medische instrumentatietechnieker 6.1 Vooronderzoek Socio-economische ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Beroepsprofiel Benaming Beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis, inzichten en vaardigheden 32

5 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Algemene beroepsgerichte kennis Beroepshoudingen Niveau van het beroep in de sector 33 7 BEROEPSPROFIEL 34 automatiseringtechnicus 7.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring Specifieke beschrijving Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Beroepshoudingen Bepalen van de belangrijkste beroepshoudingen Selecteren en concretiseren Controle interne consistentie en verifiëren realistisch karakter 37 8 BEROEPSPROFIEL 38 onderhoudstechnieker 8.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring Specifieke beschrijving Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Algemene beroepsgerichte kennis Specifieke beroepsgerichte kennis Beroepshoudingen Niveau 41 9 BEROEPSPROFIEL 42 officier scheepswerktuigkundige 9.1 Benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring 42

6 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 9.4 Specifieke beschrijving Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Beroepshoudingen BIBLIOGRAFIE Gebruikte bronnen Inventaris enquêtes Bibliografie MEDEWERKERS BIJLAGEN 49 BIJLAGE 1: Vacatures BIJLAGE 2: Enquête Bedrijf en beroep 50 BIJLAGE 3: Enquête bij de bedrijven EM-onderhoudstechnieken 51 BIJLAGE 4: Enquête in relatie met beroeps- en opleidingsprofielen 52 BIJLAGE 5: Resultaten enquête Katho Departement VHTI 53 BIJLAGE 6: Enquête betreffende ingenieurs en technici in ziekenhuizen 54

7 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 1 VOORWOORD H et opstellen en uitschrijven van het beroepsprofiel van alle opleidingen van één cyclus in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie die leiden tot de graad van gegradueerde in elektromechanica is een bijna onmogelijke taak. Dit omdat deze gediplomeerden in een zo grote verscheidenheid van beroepen inzetbaar zijn. Toch is hier getracht om voor een aantal representatieve beroepen een beroepsprofiel uit te schrijven. Alle hogescholen in Vlaanderen die een opleiding van één cyclus elektromechanica inrichten hebben meegewerkt aan deze studie. De inbreng van externe deskundigen uit bedrijven, beroepsverenigingen en beroepsfederaties, en oud-studenten is essentieel en onontbeerlijk geweest. Wij betuigen dan ook onze oprechte dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan het tot stand komen van dit document. Vooral dank aan de voorzitters van de subwerkgroepen voor het geleverde werk. H. Behaegels D. Theuns voorzitter van de werkgroep ondervoorzitter

8 2 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Studiegebied: Basisopleiding: Diploma: Opties: Industriële Wetenschappen en Technologie Eén cyclus elektromechanica Gegradueerde in elektromechanica bedrijfsmechanisatie elektromechanica klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken scheepswerktuigkunde 1.2 Opdracht Opdrachtgever De Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken Luc Van Den Bossche heeft op 22 maart 1995 een brief gericht aan de Vlaamse Onderwijsraad waarin hij vraagt dat de Vlor het overleg zou organiseren over de beroepsprofielen, de opleidingsprofielen en de basiscompetenties inzake de opleidingen en opties aan de hogescholen. Op 22 november 1995 wordt de voorzitter van onze werkgroep uitgenodigd op een eerste vergadering met de Vlaamse Onderwijsraad. Op deze vergadering wordt het verloop van de procedure m.b.t. beroeps- en opleidingsprofielen in de hogescholen gepland Doelstellingen De doelstelling is het opstellen van het beroepsprofiel van een gegradueerde in elektromechanica. Dit wil zeggen : omschrijving van de beroepen of beroepenvelden waartoe de opleiding opleidt. omschrijving van de tewerkstellingssectoren of werkvelden. omschrijving van de taken die in het beroep worden uitgeoefend. omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes vereist om het beroep uit te oefenen. In een latere fase volgt hieruit het opstellen van het opleidingsprofiel en het opstellen van de basiscompetenties waarover een beginnende beroepsbeoefenaar moet beschikken.

9 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Procedure Stuurgroep De directeurs van alle hogescholen die een opleiding van één cyclus elektromechanica inrichten hebben een brief ontvangen waarin gevraagd wordt iemand af te vaardigen om deel te nemen aan de vergadering voor het opstellen van het beroepsprofiel. Ook Fabrimetal en de vereniging voor technisch gegradueerden werden gevraagd. Er werd een stuurgroep opgericht. De leden van deze vergadering zijn: De Heer René Adams, adjunct departementshoofd Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen departement Industriële Wetenschappen en Technologie Campus TIB Prins Leopoldstraat Borgerhout tel.: (03) De Heer Eddy Aelbrecht, coördinator opleidingen één cyclus campus Mechelen Hogeschool Antwerpen Campus Mechelen Leopoldsstraat Mechelen tel.: (015) fax: (015) De Heer Hubert Behaegels, adjunct departementshoofd voorzitter De Heer Paul Symons verslaggever Hogeschool voor Wetenschap en Kunst departement Technologie De Nayer instituut J. de Nayerlaan Sint-Katelijne-Waver tel. : (015) fax: (015) De Heer Jan De Mot, diensthoofd toegepaste wetenschappen Hogere Zeevaartschool Noordkasteel-Oost Antwerpen tel.: (03) fax: (03) De Heer Ivo Dops Vereniging voor technisch Gegradueerden Dr. Verhaeghestraat Oostende De Heer Willy Indeherberge, departementshoofd Katholieke Hogeschool Limburg departement Industriële Wetenschappen en Technologie Universitaire Campus, gebouw B 3590 Diepenbeek tel.: (011) fax: (011)

10 4 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Mevrouw Christine Lannoo adjunct-adviseur opleiding en werkgelegenheid Fabrimetal Vlaanderen Lakenweversstraat Brussel tel.: (02) fax: (02) De Heer Patrick Matthys, afdelingshoofd Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Sint-Annalaan Aalst tel.: (053) fax: (053) De Heer Herman Meynen Mevrouw Gerda Thibaut Hogeschool Limburg departement industriele wetenschappen en Technologie tel.: (011) fax: (011) Maastrichterstraat Hasselt De Heer Roger Pype, afdelingscoördinator klima Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) departement VHTI Doorniksesteenweg Kortrijk tel.: (056) fax: (056) De Heer Carl Smeuninx, departementshoofd Hogeschool van de Provincie Antwerpen departement Industriële Wetenschappen en gezondheid Kronenburgstraat Antwerpen tel.: (03) fax: (03) De Heer Dirk Theuns, departementshoofd ondervoorzitter Hogeschool Gent departement Technologie Campus BME-CTL Voskenslaan Gent tel.: (09) fax: (09) De Heer Bert Van Hirtum Katholieke Hogeschool Kempen Kleinhoefstraat Geel tel: (014) fax: (014) De Heer Martin Wylleman Katholieke Hogeschool Brugge Oostende Zeedijk Oostende tel. :(059) fax: (059)

11 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 5 Opmerkingen 1 Op elke vergadering werd de heer Luc Robijns van de Vlaamse Onderwijsraad uitgenodigd. 2 De vereniging voor technisch gegradueerden heeft niet aan de vergaderingen deelgenomen maar stuurde wel informatie (zie bijlage 1) Subwerkgroepen Het Besluit van de Vlaamse regering van , betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de opleiding van één cyclus elektromechanica zeven opties heeft: bedrijfsmechanisatie elektromechanica klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken scheepswerktuigkunde Elk van deze opleidingsopties leiden op naar bepaalde beroepen. Het was dus nuttig subwerkgroepen op te richten die elk een aantal typische beroepen bestudeerden. De volgende subwerkgroepen werden samengesteld: 1 Bedrijfsmechanisatie Voorzitter Willy Indeherberge, Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek Leden Michel Cardinaels, Katholieke Hogeschool Limburg Etienne De Rauw, KaHo Sint-Lieven Aalst Valère Neys; Katholieke Hogeschool Kempen, Geel Alain Smolders, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen Martin Wylleman, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende 2 Elektromechanica Voorzitter Dirk Theuns, Hogeschool Gent Leden Gilbert Cool, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Marc Depauw, opleidingscoördinator elektromechanica, Hogeschool Gent André Gabriël, Vynckier Edmond Roman, Hogeschool Gent Patrick Steelandt, Hogeschool Gent, verslaggever Wilfried Wuyts, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel 3 Klimatisatie Voorzitter Roger Pype, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Leden Jimmy Bauwens, De Nayer instituut, Mechelen Gie Beyens, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen Paul De Schepper, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel Wilfried De Smet, Belgische Vereniging voor Koeltechniek Rob Engels, Hogeschool provincie Antwerpen

12 6 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Marc Herregods-Van de Pontseele, Hogeschool Gent Hans Hoes, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel P. Koelet, Schatten nv, Brussel Marc Schreurs, Katholieke Hogeschool Limburg Luc Vantieghem, UBIC nationaal, Brussel Lucien Vantieghem, UBIC regionaal, Kortrijk 4 Medische instrumentatie Voorzitter Patrick Matthys, KaHo St.-Lieven, Aalst Leden Robert Belen, Siemens, Brussel Peter Coppens, O.L.V. kliniek, Aalst René Cumps, CN Rood, Zellik De Coster, O.L.V. kliniek Aalst De Neudt, Dräger Ballings, Wemmel Etienne De Rauw, KaHo Sint-Lieven Aalst Wim Vanthournout, KaHo Sint-Lieven, Aalst 5 Meet- en regeltechniek Voorzitter René Adams, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen Leden Patrick Callaert, Agfa-Gevaert Michel Cardinaels, Katholieke Hogeschool Limburg Johan Coudeville, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende Maurice De Smedt, UDIAS Kris Devocht, Katholeke Hogeschool Kempen Geel Paul Govaerts, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen (verslaggever) Marc Jacobs, De Nayer instituut, Mechelen Jo Lemmens, Katholieke Hogeschool Limburg Franc Peeters, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel Michel Ruttens, Bayer Rubber Joseph Serneels, V.I.K. (Samson) Roel Spaenhoven, Bayer Antwerpen Jan Van Biervliet KaHo Sint-Lieven, Aalst Norbert Vercautteren, Agfa-Gevaert, Mortsel Kees Verwaard, Cegelec Comsip 6 Onderhoudstechnieken Voorzitter Carl Smeuninx, Hogeschool van de Provincie Antwerpen Leden Willy Aerts, Katholieke Hogeschool Limburg Michel Cardinaels, Katholieke Hogeschool Limburg Rik Coppens Hans De Reusel, Van Hool Koningshooikt Jan Doucet, Katholieke Hogeschool Kempen Guido Mertens, KH Kempen Herman Meynen, Hogeschool Limburg Louis Peeters Gerda Thibaut, Hogeschool Limburg Jan Verelst, De Nayer instituut, Mechelen

13 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 7 7 Scheepswerktuigkunde Voorzitter Jan De Mot, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen Leden Rita De Clercq, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen Willy Schellemans, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen Opmerking Deze subwerkgroep heeft slechts een reeds door de Vlor goedgekeurd document moeten aanpassen. 1.4 Methode Elke subwerkgroep stelde een enquête op. In punt C1.1 worden de gebruikte enquêtes vermeld. Hiermee werden de functies en beroepen van de afgestudeerden van de betrokken hogescholen onderzocht. Ook de bedrijven werden geënquêteerd. De subwerkgroepen hebben ook gebruik gemaakt van interne documenten van de hogescholen en van informatie aangebracht door de bedrijfswereld, beroepsorganisaties, beroepsfederaties en diverse plaatsingsdiensten. De verslagen van de subwerkgroepen werden in een apart dossier aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd. Hieruit volgden dan de beroepsprofielen zoals verder in dit document opgenomen.

14 8 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 2 ALGEMEEN BEROEPSPROFIEL VAN DE GEGRADUEERDE IN ELEKTROMECHANICA 2.1 Vooronderzoek De Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen B2 tot en met B Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding meldt (bijlage 2) dat in werkaanbiedingen ontvangen werden, waarbij het graduaat elektromechanica voorkomt. 397 jobs konden vervuld worden. Toekomstige tewerkstelling en instroomproblematiek De VDAB stelt ook: Het aantal ingeschreven werkzoekende gegradueerden elektromechanica lijkt ons aan de lage kant in vergelijking met het aantal jobs, waarvoor zij in aanmerking komen. Er is dus duidelijk een vraag en tevens een tekort aan gegradueerden in elektromechanica Gegevens over het beroep De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling vermeldt niet minder 85 beroepen waarbij het graduaat elektromechanica als mogelijk diploma wordt vermeld (bijlage 2). Het is dus duidelijk dat er zomaar geen beroepsprofiel voor een gegradueerde elektromechanica op te stellen is. 2.2 Vastlegging van de beroepenstructuur en de beroepenclusters Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen 2 tot en met In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen 2 tot en met 8.

15 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Beroepsprofiel Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen 2 tot en met Niveau van het beroep in de sector Omschrijving van het niveau Het niveau van het beroep wordt door drie factoren bepaald: graad van verantwoordelijkheid graad van complexiteit graad van transfer De niveaus worden als volgt omschreven: Niveau 1 Kwalificatie, die bedoeld is om betrekkelijk eenvoudig werk uit te voeren en die vrij snel kan verworven worden. Niveau 2 Kwalificatie, die vooral praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen de grenzen van de aangeleerde technieken. Niveau 3 Kwalificatie, die praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd op basis van een goed onderbouwde theoretische kennis over het werk en/of verantwoordelijkheden omvat zoals leiding en coördinatie. Niveau 4 Kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheden te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer. Niveau 5 Kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken onafhankelijk een beroepsactiviteit uit te oefenen en de wetenschappelijke achtergronden van het beroep te beheersen Niveau De meeste gegradueerden elektromechanica hebben beroepen en functies die zich op niveau 4 van de Europese SEDOC-normering situeren. 2.6 Algemeen profiel van een gegradueerde in elektromechanica De opleiding tot gegradueerde in elektromechanica bereidt de studenten voor op een brede waaier van beroepen die ten dele afhankelijk is van de gevolgde optie. De tewerkstelling is gespreid over alle domeinen: van sectoren met industriële activiteiten tot de tertiaire en non-profit sector. Gegradueerden bekleden hier de meest verscheidene functies. Zoals reeds vermeld, bevat bijlage 2 een overzicht van beroepen waarbij volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding het graduaat elektromechanica wordt vermeld. Concrete profielen worden besproken in de delen B2 tot B8.

16 10 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 2.7 Aanbeveling naar leerplan: opleidingsprofiel en basiscompetenties graduaat elektromechanica Inleiding De vereniging voor technisch gegradueerden formuleert het (vooral dan naar het opleidingsprofiel) als volgt (zie bijlage 1) Het is onze overtuiging dat de opleiding tot gegradueerde moet gestoeld zijn op een degelijke basisopleiding. Een basisopleiding die de gegradueerde in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. Een basisopleiding waarin naast de technische vakken een niet te onderschatten pakket algemene vakken aan bod komt. Met bijzondere aandacht voor talen. Daar de gegradueerde in het technologisch proces de schakel is die de theorie met de praktijk verbindt dient ook de basisopleiding voldoende aan de praktijk gerelateerd te worden. In zijn laatste jaar zou de gegradueerde een zekere specialisatiegraad moeten verwerven, een specialisatie die werkelijk up-to-date is. Dit zou de startkansen van een gegradueerde vergroten daar hij enerzijds zou beschikken over een degelijke basisopleiding waarbij hij steeds kan terugvallen en anderzijds over een specialisatie die hem in staat moet stellen om direct in te stappen in het bedrijfsleven. Een doorgedreven praktijkstage is hier dan ook een must Algemene doelstelling De opleiding tot gegradueerde in de elektromechanica stelt zich tot doel een hooggeschoold technicus te vormen die in staat is: om op korte termijn ingezet te worden voor uitvoeringstaken die een grote deskundigheid vergen en die hij zelfstandig of in teamverband moet kunnen uitvoeren. Hij zal daarbij ingezet kunnen worden voor het ontwerpen, het realiseren, in dienst stellen, het programmeren, het bedienen en onderhouden van complexe installaties die van elektrische, elektromechanische, pneumatische, hydraulische of thermische aard kunnen zijn om na voldoende ervaring, leiding op te nemen tot op het niveau van middenkader om bij te dragen tot het verwezenlijken van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de onderneming Zijn opleiding dient daartoe: de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen die hem in staat moet stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen de nodige vorming en attitude bij te brengen zodanig dat hij door zelfstudie en/of bijscholing zijn kennis continu kan bijwerken Waarden De hogeschool wil daarbij gegradueerden vormen die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij werken en leven die eerlijk, loyaal en nauwgezet zijn die verantwoordelijkheid willen opnemen

17 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Basiskennis, inzichten en vaardigheden De gegradueerde krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat ten dienste van de praktijk. Om zijn beroep als gegradueerde uit te kunnen oefenen, dient de gegradueerde basiskennis, inzichten en vaardigheden te verwerven over: de voornaamste wiskundige, fysische en scheikundige begrippen om ze toe te passen op de technische problemen die door een gegradueerde behandeld moeten worden informatica en de wijze waarop informatica ertoe kan bijdragen om technische problemen met behulp van computers op te lossen materialenleer, uitvoerings- en transformatietechnieken werktuigbouwkundig en elektrisch tekenen m.i.v. de regelgeving op elektrische installaties pneumatica, hydraulica en toegepaste thermodynamica (pompen, compressoren, ventilatoren, koelmachines) elektriciteit en elektronica (analoge, digitale en vermogenelektronica) met hun toepassingen meettechniek, regeltechniek en automatisering zichzelf en zijn omgeving, om zelfstandig nieuwe informatie te verwerken en om te rapporteren de manier waarop documentatie op de juiste wijze gebruikt kan worden technisch taalgebruik in zijn specialisatie voor Engels en Frans economie, financieel en sociaal bedrijfsbeheer zorgsystemen (kwaliteitszorg, veiligheid, milieuzorg) Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden De gegradueerde moet in staat zijn: om mee te werken aan de creatie van werkmiddelen en werkomstandigheden die arbeidsvreugde geven, en die niet bedreigend zijn voor de fysische, psychische of morele integriteit van alle betrokkenen om daar waar teamwerk nodig of gewenst is, mee te werken aan de realisatie van de objectieven van het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan verbeteren om door zijn contactvaardigheid alle relevante informatie te verzamelen, te verwerken en ze, indien nodig, in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen om met voldoende assertiviteit zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen

18 12 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 3 BEROEPSPROFIEL VAN PRODUCTIEVOORBEREIDER, PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE EN PROGRAMMEUR INDUSTRIËLE AUTOMATISERING 3.1 Exacte benaming van het beroep Productievoorbereider Productieverantwoordelijke Programmeur industriële automatisering (PC's, PLC's, Robots) 3.2 Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Productievoorbereider werkt mee aan de ontwikkeling van een productiesysteem (hard- en software) stelt een bewerkingsvolgorde op voor een product kiest de nodige gereedschappen en bepaalt de technologische gegevens ontwikkelt producten met behulp van CAD-CAM software Productieverantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor een productiesysteem (hard- en software) lost storingen in het productiesysteem op coördineert de te verdelen taken bewaakt de kwaliteit van het productiesysteem Programmeur industriële automatisering (PC's, PLC's. Robots) maakt een werkvoorbereiding bij het inschakelen in een geautomatiseerd productiesysteem maakt de keuze in de periferie programmeert lost storingen op Beschrijving van de beroepscontext Productievoorbereider- Productieverantwoordelijke - Programmeur Kunnen terecht in: de industrie (technische omgeving):

19 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 13 metaalverwerkende industrie non-ferro - recuperatie autonijverheid machinebouw kunststoffenindustrie technisch commercieel vertegenwoordiger onderwijssector Programmeur Kan ook terecht in de informaticasector 3.3 Vereiste opleiding en beroepservaring Productievoorbereider- Productieverantwoordelijke - Programmeur Niveau Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Productievoorbereider Typefunctie + taken Ontwerper meewerken aan de ontwikkeling van een productiesysteem (hard- en software) ontwikkelen van producten met behulp van CAD-CAM software Werkvoorbereider opstellen van een bewerkingsvolgorde voor een product kiezen van de nodige gereedschappen en technologische gegevens bepalen Productieverantwoordelijke Typefunctie + taken Supervisor, beheerder verantwoordelijkheid dragen voor een productiesysteem (hard- en software) coördineren van de te verdelen taken Onderhoudstechnieker storingen oplossen in het productiesysteem Kwaliteitsverantwoordelijke bewaken van de kwaliteit van het productiesysteem. Programmeur industriële automatisering Typefunctie + taken Werkvoorbereider maken van een werkvoorbereiding bij het inschakelen in een geautomatiseerd productiesysteem Ontwerper keuzes maken in de periferie Programmeur programmeren

20 14 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Onderhoudstechnieker storingen oplossen Contextgegevens Werkomstandigheden: industriële productieomgeving Hulpmiddelen Productievoorbereider: informaticamiddelen Productieverantwoordelijke: procedures en procesbeschrijvingen Programmeur: alle mogelijke programmeertoestellen (PC's, PLC's, Robots), computers Onderhoudstechnieker: analyses Graad van verantwoordelijkheid praktisch, zelfstandig werk kunnen uitvoeren werken in teamverband o.l.v. een ploegbaas als ploegbaas een ploeg arbeiders kunnen leiden Verwachte resultaten Productievoorbereider een ontwerp opstellen een bewerkingsvolgorde bepalen een gereedschapskeuze kunnen maken Productieverantwoordelijke een productiesysteem beheren een storing in het productiesysteem analyseren en oplossen de taken van het productiesysteem coördineren de kwaliteit bewaken Programmeur een werkvoorbereiding maken de periferie-elementen kiezen programmeren storingen oplossingen 3.5 De ondersteunende kennis Algemene kennis van de voornaamste wiskundige, fysische en scheikundige begrippen om ze toe te passen op de technische problemen die door een gegradueerde behan-eld moeten worden informatica en de wijze waarop informatica ertoe kan bijdragen om technische problemen met behulp van computers op te oplossen materialenleer, uitvoerings- en transformatietechnieken werktuigbouwkundig en elektrisch tekenen m.i.v. de regelgeving op elektrische installaties pneumatica, hydraulica en toegepaste thermodynamica (pompen, compressoren, ventilatoren, koelmachines) elektriciteit en elektronica (analoge, digitale en vermogenelektronica) met hun toepassingen meettechniek, regeltechniek en automatisering

21 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 15 zichzelf en zijn omgeving, om zelfstandig nieuwe informatie te verwerken en om te rapporteren de manier waarop documentatie op de juiste wijze gebruikt kan worden technisch taalgebruik in zijn specialisatie voor Engels en Frans economie, financieel en sociaal bedrijfsbeheer zorgsystemen (kwaliteitszorg, veiligheid, milieuzorg) Specifieke kennis De gegradueerde moet in staat zijn: om vertrekkend van een conceptueel ontwerp te komen tot een uitvoeringsdossier dat behalve de uitvoeringstekeningen ook de werkvoorbereiding en planning omvat om moderne technieken als methodisch ontwerpen, CAD/CAM aan te wenden om de meest aangewezen vormgevingsmethode, materiaalkeuze en kwaliteitscontrole te kiezen, rekening houdend met kostprijs, kwaliteit, onderhouds- en recuperatievereisten, evenals de veiligheid voor de gebruiker en het milieu om op een verantwoorde wijze apparaten en gereedschappen te selecteren, rekening houdend met hun karakteristieken, kostprijs, veiligheid, gebruikskwaliteit en onderhoudsvereisten om gebruik te maken van mechanische aandrijvingen en transportmiddelen en om hun dimensionering en regeling te bepalen naar gelang van de vereisten van een economische en veilige uitbating om op een verantwoorde wijze gebruik te maken van hard- en software voor de programmering van PC's, PLC's en Robots in een industriële automatiseringsomgeving; om een productieproces te beheren, werktaken te coördineren en te verdelen, en de kwaliteit van het proces te bewaken. Hij moet daartoe de nodige specifieke kennis en het nodige inzicht verwerven in onderwerpen als industriële meettechniek, sterkteleer, machine-elementen en constructie, CAD en CAM, technische applicatiesoftware en studiebureau. 3.6 Beroepshoudingen Accuraatheid Flexibiliteit Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor initiatief Contactvaardigheid Assertiviteit

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

ECTS-fiche HBO5 100 %

ECTS-fiche HBO5 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Thermodynamica Code 7366 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100 % aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN Prof. bachelor Elektromechanica: 1ste jaar REG - OPO 1 Elektrotechnieken: OLA 1 Elektrotechnieken - 1 Schemalezen EM-1-JLWD7-00 1 Oefeningen in schemalezen

Nadere informatie

Professionele bachelor elektromechanica

Professionele bachelor elektromechanica 1ste jaar (semester 1 en 2) 1ste jaar - gemeenschappelijk traject "Een stevige basis" 2de jaar (semester 3 en 4) 2de jaar - gemeenschappelijk traject "Een technologiebad" 3de jaar (semester 5 en 6) Afstudeerrichting

Nadere informatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica opties meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica optie meet- en regeltechniek studiegebied : industriële

Nadere informatie

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen:

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen: Uittreksel uit het visitatierapport iw: elektromechanica, 7 december 2009 Het domeinspecifieke referentiekader academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen: elektromechanica en de academisch

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 Oppervlaktebehandeling Aanmaken van verven en lasspuiten

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 warmtepompen - Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Elektromechanica

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Elektromechanica Uittreksel uit het visitatierapport elektromechanica, 30 september 2010 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Elektromechanica 1.1 Inleiding Voor iedere groep van

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel Aanvulling opleidingsbrochure Master en Schakel in de industriële wetenschappen 1-1 WAAROM EEN MASTEROPLEIDING NA EEN PROFESSIONELE BACHELOR? Tijdens

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v)

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v) STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

engineering / techniek / ICT

engineering / techniek / ICT Programmeur (m/v) Voor een bedrijf in regio Gent zijn we op zoek naar een programmeur. Je zal de hardware en software onderhouden en het netwerk op orde houden. Je geeft technische bijstand voor het kleine

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

school voor wetenschap en techniek INFO

school voor wetenschap en techniek INFO VTI school voor wetenschap en techniek INFO TORHOUT mei 2014 INHOUD Voorwoord 3 Grondplan VTI 4 Structuur 6 Lestabellen 8 Samenstelling Dirk Lamote Didier Lingier Johan Jonckheere 3D-voorstelling VTI:

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men Uitdaging Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men docenten: Voordat een student op stage kan vertrekken is er een degelijke basisopleiding nodig.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen Nieuwe dagopleiding sinds 01 01 Uniek in Vlaanderen Thomas More Kempen, Geel EM HBO5 luc.moonen@hik.be 1 Dagopleiding ook ism VDAB (OKOT-trajecten) Campus Geel Meer info: luc.moonen@hik.be ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

U kan inschrijven via de website van KAHO Sint-Lieven: http://dvo.kahosl.be Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 10 per reeks.

U kan inschrijven via de website van KAHO Sint-Lieven: http://dvo.kahosl.be Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 10 per reeks. Praktisch Inschrijven U kan inschrijven via de website van KAHO Sint-Lieven: http://dvo.kahosl.be Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 10 per reeks. Meer informatie Voor administratieve informatie

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

STUDIE 44 BEROEPSPROFIEL. mecanicien

STUDIE 44 BEROEPSPROFIEL. mecanicien STUDIE 44 BEROEPSPROFIEL mecanicien BEROEPSPROFIEL mecanicien sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Thomas More: Professionele bachelors: 3 jarige opleidingen Geel Turnhout Vorselaar Lier Mechelen Antwerpen Sint Katelijne Waver Associatie KULeuven

Thomas More: Professionele bachelors: 3 jarige opleidingen Geel Turnhout Vorselaar Lier Mechelen Antwerpen Sint Katelijne Waver Associatie KULeuven 1 [GEEL] SITUERING Thomas More: Professionele bachelors: 3 jarige opleidingen Geel Turnhout Vorselaar Lier Mechelen Antwerpen Sint Katelijne Waver Associatie KULeuven Groep Technologie & Design, domein:

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons LIMTEC -ANTTEC Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector Benny Siemons Initiatiefnemers LIMTEC -ANTTEC LIMTEC : oktober 1997 Opleidingsfondsen metaalsector

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 Advies over de modulaire opleidingen voor het studiegebied Koeling en warmte van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten.

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten. Opleiding Elektromechanica Code Da2 PLC Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden in afstandsonderwijs

Nadere informatie

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst Werfleider (M/V) Voor deze functie beschik je over volgende capaciteiten: - minimum ervaring van 10 jaar in sleutel op de deur woningbouw - bij voorkeur een bachelor Bouw - je kan vlot communiceren in

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

TI 6-12. Middenkader engineering

TI 6-12. Middenkader engineering TI 6-12 ineering Middenkader engineering Middenkader engineering Schooljaar 2013-2014 Techniek & Informatica Techniek Kies voor de opleiding middenkader engineering iddenkader engineering Middenkad Kun

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING. Bouw

PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING. Bouw PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING Bouw Creatief in technische oplossingen Bouw is een professionele bacheloropleiding die studenten opleidt tot algemene bouwdeskundigen die breed inzetbaar zijn in de hele

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

VR DOC.0370/39BIS

VR DOC.0370/39BIS VR 2017 2104 DOC.0370/39BIS Bijlage. Beschrijving van de beroepskwalificatie van samensteller (0266) als vermeld in artikel 1. 1. GLOBAAL a. Titel Samensteller b. Definitie De samensteller stelt onderdelen,

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Stichting Techno+ Inschrijvingsdossier 1 Algemene gegevens: 1.1 School: KTA Sint-Truiden 1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden 1.3 Telefoon: 011/684347 1.4 Fax: 011/586843 1.5 Email: utens@ktasint-truiden.be

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR OPLEIDING BOUWKUNDE

PROFESSIONELE BACHELOR OPLEIDING BOUWKUNDE PROFESSIONELE BACHELOR OPLEIDING BOUWKUNDE ACADEMIEJAAR 2015-2016 samenstelling en redactie Manu Roegiers, Ilona Terkessidis, Lotte Thora en Helena Winderickx verantwoordelijke uitgever Ilona Terkessidis,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie