STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica"

Transcriptie

1 STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL elektromechanica

2 BEROEPSPROFIEL elektromechanica sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektromechanica beroepen : elektromecanicien productieverantwoordelijke ontwerpassistent technisch commercieel afgevaardigde koel-, verwarming-, klimatisatie- en energietechnicus medisch instrumentatietechnicus automatiseringstechnicus onderhoudstechnicus officier scheepswerktuigkundige Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/13 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA INHOUD VOORWOORD 1 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Procedure Stuurgroep Subwerkgroepen Methode 7 2 ALGEMEEN BEROEPSPROFIEL Vooronderzoek Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Vastlegging van beroepenstructuur in clusters In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen Beroepsprofiel Niveau van het beroep in de sector Omschrijving van het niveau Niveau Algemeen profiel Aanbeveling naar leerplan Inleiding Algemene doelstelling Waarden Basiskennis, inzichten en vaardigheden Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden 11 3 BEROEPSPROFIEL 12 productievoorbereider, productieverantwoordelijke en programmeur industriële automatisering 3.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring 13

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 3.4 Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Contextgegevens De ondersteunende kennis Beroepshoudingen 15 4 BEROEPSPROFIEL 16 ontwerpassistent en technisch commercieel afgevaardigde 4.1 Beroepsprofiel ontwerpassistent Benaming Definitie Beschrijving beroepsactiviteiten Kennis Beroepsprofiel technisch commercieel afgevaardigde Benaming Definitie Beschrijving Kennis Houdingen 17 5 BEROEPSPROFIEL 18 koeltechnicus, verwarmingstechnicus, klimatisatietechnicus, energietechnicus 5.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving Kernachtige beschrijving Beschrijving in beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Algemene kennis Specifieke kennis Beroepshoudingen 28 6 BEROEPSPROFIEL 29 medische instrumentatietechnieker 6.1 Vooronderzoek Socio-economische ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Beroepsprofiel Benaming Beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis, inzichten en vaardigheden 32

5 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Algemene beroepsgerichte kennis Beroepshoudingen Niveau van het beroep in de sector 33 7 BEROEPSPROFIEL 34 automatiseringtechnicus 7.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring Specifieke beschrijving Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Beroepshoudingen Bepalen van de belangrijkste beroepshoudingen Selecteren en concretiseren Controle interne consistentie en verifiëren realistisch karakter 37 8 BEROEPSPROFIEL 38 onderhoudstechnieker 8.1 Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring Specifieke beschrijving Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Algemene beroepsgerichte kennis Specifieke beroepsgerichte kennis Beroepshoudingen Niveau 41 9 BEROEPSPROFIEL 42 officier scheepswerktuigkundige 9.1 Benaming van het beroep Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring 42

6 INHOUD BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 9.4 Specifieke beschrijving Typefunctie, deelfunctie, taak Contextgegevens De ondersteunende kennis Beroepshoudingen BIBLIOGRAFIE Gebruikte bronnen Inventaris enquêtes Bibliografie MEDEWERKERS BIJLAGEN 49 BIJLAGE 1: Vacatures BIJLAGE 2: Enquête Bedrijf en beroep 50 BIJLAGE 3: Enquête bij de bedrijven EM-onderhoudstechnieken 51 BIJLAGE 4: Enquête in relatie met beroeps- en opleidingsprofielen 52 BIJLAGE 5: Resultaten enquête Katho Departement VHTI 53 BIJLAGE 6: Enquête betreffende ingenieurs en technici in ziekenhuizen 54

7 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 1 VOORWOORD H et opstellen en uitschrijven van het beroepsprofiel van alle opleidingen van één cyclus in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie die leiden tot de graad van gegradueerde in elektromechanica is een bijna onmogelijke taak. Dit omdat deze gediplomeerden in een zo grote verscheidenheid van beroepen inzetbaar zijn. Toch is hier getracht om voor een aantal representatieve beroepen een beroepsprofiel uit te schrijven. Alle hogescholen in Vlaanderen die een opleiding van één cyclus elektromechanica inrichten hebben meegewerkt aan deze studie. De inbreng van externe deskundigen uit bedrijven, beroepsverenigingen en beroepsfederaties, en oud-studenten is essentieel en onontbeerlijk geweest. Wij betuigen dan ook onze oprechte dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan het tot stand komen van dit document. Vooral dank aan de voorzitters van de subwerkgroepen voor het geleverde werk. H. Behaegels D. Theuns voorzitter van de werkgroep ondervoorzitter

8 2 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Studiegebied: Basisopleiding: Diploma: Opties: Industriële Wetenschappen en Technologie Eén cyclus elektromechanica Gegradueerde in elektromechanica bedrijfsmechanisatie elektromechanica klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken scheepswerktuigkunde 1.2 Opdracht Opdrachtgever De Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken Luc Van Den Bossche heeft op 22 maart 1995 een brief gericht aan de Vlaamse Onderwijsraad waarin hij vraagt dat de Vlor het overleg zou organiseren over de beroepsprofielen, de opleidingsprofielen en de basiscompetenties inzake de opleidingen en opties aan de hogescholen. Op 22 november 1995 wordt de voorzitter van onze werkgroep uitgenodigd op een eerste vergadering met de Vlaamse Onderwijsraad. Op deze vergadering wordt het verloop van de procedure m.b.t. beroeps- en opleidingsprofielen in de hogescholen gepland Doelstellingen De doelstelling is het opstellen van het beroepsprofiel van een gegradueerde in elektromechanica. Dit wil zeggen : omschrijving van de beroepen of beroepenvelden waartoe de opleiding opleidt. omschrijving van de tewerkstellingssectoren of werkvelden. omschrijving van de taken die in het beroep worden uitgeoefend. omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes vereist om het beroep uit te oefenen. In een latere fase volgt hieruit het opstellen van het opleidingsprofiel en het opstellen van de basiscompetenties waarover een beginnende beroepsbeoefenaar moet beschikken.

9 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Procedure Stuurgroep De directeurs van alle hogescholen die een opleiding van één cyclus elektromechanica inrichten hebben een brief ontvangen waarin gevraagd wordt iemand af te vaardigen om deel te nemen aan de vergadering voor het opstellen van het beroepsprofiel. Ook Fabrimetal en de vereniging voor technisch gegradueerden werden gevraagd. Er werd een stuurgroep opgericht. De leden van deze vergadering zijn: De Heer René Adams, adjunct departementshoofd Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen departement Industriële Wetenschappen en Technologie Campus TIB Prins Leopoldstraat Borgerhout tel.: (03) De Heer Eddy Aelbrecht, coördinator opleidingen één cyclus campus Mechelen Hogeschool Antwerpen Campus Mechelen Leopoldsstraat Mechelen tel.: (015) fax: (015) De Heer Hubert Behaegels, adjunct departementshoofd voorzitter De Heer Paul Symons verslaggever Hogeschool voor Wetenschap en Kunst departement Technologie De Nayer instituut J. de Nayerlaan Sint-Katelijne-Waver tel. : (015) fax: (015) De Heer Jan De Mot, diensthoofd toegepaste wetenschappen Hogere Zeevaartschool Noordkasteel-Oost Antwerpen tel.: (03) fax: (03) De Heer Ivo Dops Vereniging voor technisch Gegradueerden Dr. Verhaeghestraat Oostende De Heer Willy Indeherberge, departementshoofd Katholieke Hogeschool Limburg departement Industriële Wetenschappen en Technologie Universitaire Campus, gebouw B 3590 Diepenbeek tel.: (011) fax: (011)

10 4 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Mevrouw Christine Lannoo adjunct-adviseur opleiding en werkgelegenheid Fabrimetal Vlaanderen Lakenweversstraat Brussel tel.: (02) fax: (02) De Heer Patrick Matthys, afdelingshoofd Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Sint-Annalaan Aalst tel.: (053) fax: (053) De Heer Herman Meynen Mevrouw Gerda Thibaut Hogeschool Limburg departement industriele wetenschappen en Technologie tel.: (011) fax: (011) Maastrichterstraat Hasselt De Heer Roger Pype, afdelingscoördinator klima Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) departement VHTI Doorniksesteenweg Kortrijk tel.: (056) fax: (056) De Heer Carl Smeuninx, departementshoofd Hogeschool van de Provincie Antwerpen departement Industriële Wetenschappen en gezondheid Kronenburgstraat Antwerpen tel.: (03) fax: (03) De Heer Dirk Theuns, departementshoofd ondervoorzitter Hogeschool Gent departement Technologie Campus BME-CTL Voskenslaan Gent tel.: (09) fax: (09) De Heer Bert Van Hirtum Katholieke Hogeschool Kempen Kleinhoefstraat Geel tel: (014) fax: (014) De Heer Martin Wylleman Katholieke Hogeschool Brugge Oostende Zeedijk Oostende tel. :(059) fax: (059)

11 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 5 Opmerkingen 1 Op elke vergadering werd de heer Luc Robijns van de Vlaamse Onderwijsraad uitgenodigd. 2 De vereniging voor technisch gegradueerden heeft niet aan de vergaderingen deelgenomen maar stuurde wel informatie (zie bijlage 1) Subwerkgroepen Het Besluit van de Vlaamse regering van , betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de opleiding van één cyclus elektromechanica zeven opties heeft: bedrijfsmechanisatie elektromechanica klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken scheepswerktuigkunde Elk van deze opleidingsopties leiden op naar bepaalde beroepen. Het was dus nuttig subwerkgroepen op te richten die elk een aantal typische beroepen bestudeerden. De volgende subwerkgroepen werden samengesteld: 1 Bedrijfsmechanisatie Voorzitter Willy Indeherberge, Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek Leden Michel Cardinaels, Katholieke Hogeschool Limburg Etienne De Rauw, KaHo Sint-Lieven Aalst Valère Neys; Katholieke Hogeschool Kempen, Geel Alain Smolders, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen Martin Wylleman, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende 2 Elektromechanica Voorzitter Dirk Theuns, Hogeschool Gent Leden Gilbert Cool, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Marc Depauw, opleidingscoördinator elektromechanica, Hogeschool Gent André Gabriël, Vynckier Edmond Roman, Hogeschool Gent Patrick Steelandt, Hogeschool Gent, verslaggever Wilfried Wuyts, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel 3 Klimatisatie Voorzitter Roger Pype, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Leden Jimmy Bauwens, De Nayer instituut, Mechelen Gie Beyens, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen Paul De Schepper, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel Wilfried De Smet, Belgische Vereniging voor Koeltechniek Rob Engels, Hogeschool provincie Antwerpen

12 6 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Marc Herregods-Van de Pontseele, Hogeschool Gent Hans Hoes, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel P. Koelet, Schatten nv, Brussel Marc Schreurs, Katholieke Hogeschool Limburg Luc Vantieghem, UBIC nationaal, Brussel Lucien Vantieghem, UBIC regionaal, Kortrijk 4 Medische instrumentatie Voorzitter Patrick Matthys, KaHo St.-Lieven, Aalst Leden Robert Belen, Siemens, Brussel Peter Coppens, O.L.V. kliniek, Aalst René Cumps, CN Rood, Zellik De Coster, O.L.V. kliniek Aalst De Neudt, Dräger Ballings, Wemmel Etienne De Rauw, KaHo Sint-Lieven Aalst Wim Vanthournout, KaHo Sint-Lieven, Aalst 5 Meet- en regeltechniek Voorzitter René Adams, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen Leden Patrick Callaert, Agfa-Gevaert Michel Cardinaels, Katholieke Hogeschool Limburg Johan Coudeville, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende Maurice De Smedt, UDIAS Kris Devocht, Katholeke Hogeschool Kempen Geel Paul Govaerts, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen (verslaggever) Marc Jacobs, De Nayer instituut, Mechelen Jo Lemmens, Katholieke Hogeschool Limburg Franc Peeters, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel Michel Ruttens, Bayer Rubber Joseph Serneels, V.I.K. (Samson) Roel Spaenhoven, Bayer Antwerpen Jan Van Biervliet KaHo Sint-Lieven, Aalst Norbert Vercautteren, Agfa-Gevaert, Mortsel Kees Verwaard, Cegelec Comsip 6 Onderhoudstechnieken Voorzitter Carl Smeuninx, Hogeschool van de Provincie Antwerpen Leden Willy Aerts, Katholieke Hogeschool Limburg Michel Cardinaels, Katholieke Hogeschool Limburg Rik Coppens Hans De Reusel, Van Hool Koningshooikt Jan Doucet, Katholieke Hogeschool Kempen Guido Mertens, KH Kempen Herman Meynen, Hogeschool Limburg Louis Peeters Gerda Thibaut, Hogeschool Limburg Jan Verelst, De Nayer instituut, Mechelen

13 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 7 7 Scheepswerktuigkunde Voorzitter Jan De Mot, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen Leden Rita De Clercq, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen Willy Schellemans, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen Opmerking Deze subwerkgroep heeft slechts een reeds door de Vlor goedgekeurd document moeten aanpassen. 1.4 Methode Elke subwerkgroep stelde een enquête op. In punt C1.1 worden de gebruikte enquêtes vermeld. Hiermee werden de functies en beroepen van de afgestudeerden van de betrokken hogescholen onderzocht. Ook de bedrijven werden geënquêteerd. De subwerkgroepen hebben ook gebruik gemaakt van interne documenten van de hogescholen en van informatie aangebracht door de bedrijfswereld, beroepsorganisaties, beroepsfederaties en diverse plaatsingsdiensten. De verslagen van de subwerkgroepen werden in een apart dossier aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd. Hieruit volgden dan de beroepsprofielen zoals verder in dit document opgenomen.

14 8 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 2 ALGEMEEN BEROEPSPROFIEL VAN DE GEGRADUEERDE IN ELEKTROMECHANICA 2.1 Vooronderzoek De Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen B2 tot en met B Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding meldt (bijlage 2) dat in werkaanbiedingen ontvangen werden, waarbij het graduaat elektromechanica voorkomt. 397 jobs konden vervuld worden. Toekomstige tewerkstelling en instroomproblematiek De VDAB stelt ook: Het aantal ingeschreven werkzoekende gegradueerden elektromechanica lijkt ons aan de lage kant in vergelijking met het aantal jobs, waarvoor zij in aanmerking komen. Er is dus duidelijk een vraag en tevens een tekort aan gegradueerden in elektromechanica Gegevens over het beroep De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling vermeldt niet minder 85 beroepen waarbij het graduaat elektromechanica als mogelijk diploma wordt vermeld (bijlage 2). Het is dus duidelijk dat er zomaar geen beroepsprofiel voor een gegradueerde elektromechanica op te stellen is. 2.2 Vastlegging van de beroepenstructuur en de beroepenclusters Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen 2 tot en met In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen 2 tot en met 8.

15 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Beroepsprofiel Dit wordt voor een aantal typische beroepen beschreven in delen 2 tot en met Niveau van het beroep in de sector Omschrijving van het niveau Het niveau van het beroep wordt door drie factoren bepaald: graad van verantwoordelijkheid graad van complexiteit graad van transfer De niveaus worden als volgt omschreven: Niveau 1 Kwalificatie, die bedoeld is om betrekkelijk eenvoudig werk uit te voeren en die vrij snel kan verworven worden. Niveau 2 Kwalificatie, die vooral praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen de grenzen van de aangeleerde technieken. Niveau 3 Kwalificatie, die praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd op basis van een goed onderbouwde theoretische kennis over het werk en/of verantwoordelijkheden omvat zoals leiding en coördinatie. Niveau 4 Kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheden te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer. Niveau 5 Kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken onafhankelijk een beroepsactiviteit uit te oefenen en de wetenschappelijke achtergronden van het beroep te beheersen Niveau De meeste gegradueerden elektromechanica hebben beroepen en functies die zich op niveau 4 van de Europese SEDOC-normering situeren. 2.6 Algemeen profiel van een gegradueerde in elektromechanica De opleiding tot gegradueerde in elektromechanica bereidt de studenten voor op een brede waaier van beroepen die ten dele afhankelijk is van de gevolgde optie. De tewerkstelling is gespreid over alle domeinen: van sectoren met industriële activiteiten tot de tertiaire en non-profit sector. Gegradueerden bekleden hier de meest verscheidene functies. Zoals reeds vermeld, bevat bijlage 2 een overzicht van beroepen waarbij volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding het graduaat elektromechanica wordt vermeld. Concrete profielen worden besproken in de delen B2 tot B8.

16 10 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 2.7 Aanbeveling naar leerplan: opleidingsprofiel en basiscompetenties graduaat elektromechanica Inleiding De vereniging voor technisch gegradueerden formuleert het (vooral dan naar het opleidingsprofiel) als volgt (zie bijlage 1) Het is onze overtuiging dat de opleiding tot gegradueerde moet gestoeld zijn op een degelijke basisopleiding. Een basisopleiding die de gegradueerde in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. Een basisopleiding waarin naast de technische vakken een niet te onderschatten pakket algemene vakken aan bod komt. Met bijzondere aandacht voor talen. Daar de gegradueerde in het technologisch proces de schakel is die de theorie met de praktijk verbindt dient ook de basisopleiding voldoende aan de praktijk gerelateerd te worden. In zijn laatste jaar zou de gegradueerde een zekere specialisatiegraad moeten verwerven, een specialisatie die werkelijk up-to-date is. Dit zou de startkansen van een gegradueerde vergroten daar hij enerzijds zou beschikken over een degelijke basisopleiding waarbij hij steeds kan terugvallen en anderzijds over een specialisatie die hem in staat moet stellen om direct in te stappen in het bedrijfsleven. Een doorgedreven praktijkstage is hier dan ook een must Algemene doelstelling De opleiding tot gegradueerde in de elektromechanica stelt zich tot doel een hooggeschoold technicus te vormen die in staat is: om op korte termijn ingezet te worden voor uitvoeringstaken die een grote deskundigheid vergen en die hij zelfstandig of in teamverband moet kunnen uitvoeren. Hij zal daarbij ingezet kunnen worden voor het ontwerpen, het realiseren, in dienst stellen, het programmeren, het bedienen en onderhouden van complexe installaties die van elektrische, elektromechanische, pneumatische, hydraulische of thermische aard kunnen zijn om na voldoende ervaring, leiding op te nemen tot op het niveau van middenkader om bij te dragen tot het verwezenlijken van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de onderneming Zijn opleiding dient daartoe: de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen die hem in staat moet stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen de nodige vorming en attitude bij te brengen zodanig dat hij door zelfstudie en/of bijscholing zijn kennis continu kan bijwerken Waarden De hogeschool wil daarbij gegradueerden vormen die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij werken en leven die eerlijk, loyaal en nauwgezet zijn die verantwoordelijkheid willen opnemen

17 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Basiskennis, inzichten en vaardigheden De gegradueerde krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat ten dienste van de praktijk. Om zijn beroep als gegradueerde uit te kunnen oefenen, dient de gegradueerde basiskennis, inzichten en vaardigheden te verwerven over: de voornaamste wiskundige, fysische en scheikundige begrippen om ze toe te passen op de technische problemen die door een gegradueerde behandeld moeten worden informatica en de wijze waarop informatica ertoe kan bijdragen om technische problemen met behulp van computers op te lossen materialenleer, uitvoerings- en transformatietechnieken werktuigbouwkundig en elektrisch tekenen m.i.v. de regelgeving op elektrische installaties pneumatica, hydraulica en toegepaste thermodynamica (pompen, compressoren, ventilatoren, koelmachines) elektriciteit en elektronica (analoge, digitale en vermogenelektronica) met hun toepassingen meettechniek, regeltechniek en automatisering zichzelf en zijn omgeving, om zelfstandig nieuwe informatie te verwerken en om te rapporteren de manier waarop documentatie op de juiste wijze gebruikt kan worden technisch taalgebruik in zijn specialisatie voor Engels en Frans economie, financieel en sociaal bedrijfsbeheer zorgsystemen (kwaliteitszorg, veiligheid, milieuzorg) Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden De gegradueerde moet in staat zijn: om mee te werken aan de creatie van werkmiddelen en werkomstandigheden die arbeidsvreugde geven, en die niet bedreigend zijn voor de fysische, psychische of morele integriteit van alle betrokkenen om daar waar teamwerk nodig of gewenst is, mee te werken aan de realisatie van de objectieven van het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan verbeteren om door zijn contactvaardigheid alle relevante informatie te verzamelen, te verwerken en ze, indien nodig, in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen om met voldoende assertiviteit zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen

18 12 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 3 BEROEPSPROFIEL VAN PRODUCTIEVOORBEREIDER, PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE EN PROGRAMMEUR INDUSTRIËLE AUTOMATISERING 3.1 Exacte benaming van het beroep Productievoorbereider Productieverantwoordelijke Programmeur industriële automatisering (PC's, PLC's, Robots) 3.2 Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Productievoorbereider werkt mee aan de ontwikkeling van een productiesysteem (hard- en software) stelt een bewerkingsvolgorde op voor een product kiest de nodige gereedschappen en bepaalt de technologische gegevens ontwikkelt producten met behulp van CAD-CAM software Productieverantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor een productiesysteem (hard- en software) lost storingen in het productiesysteem op coördineert de te verdelen taken bewaakt de kwaliteit van het productiesysteem Programmeur industriële automatisering (PC's, PLC's. Robots) maakt een werkvoorbereiding bij het inschakelen in een geautomatiseerd productiesysteem maakt de keuze in de periferie programmeert lost storingen op Beschrijving van de beroepscontext Productievoorbereider- Productieverantwoordelijke - Programmeur Kunnen terecht in: de industrie (technische omgeving):

19 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 13 metaalverwerkende industrie non-ferro - recuperatie autonijverheid machinebouw kunststoffenindustrie technisch commercieel vertegenwoordiger onderwijssector Programmeur Kan ook terecht in de informaticasector 3.3 Vereiste opleiding en beroepservaring Productievoorbereider- Productieverantwoordelijke - Programmeur Niveau Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Productievoorbereider Typefunctie + taken Ontwerper meewerken aan de ontwikkeling van een productiesysteem (hard- en software) ontwikkelen van producten met behulp van CAD-CAM software Werkvoorbereider opstellen van een bewerkingsvolgorde voor een product kiezen van de nodige gereedschappen en technologische gegevens bepalen Productieverantwoordelijke Typefunctie + taken Supervisor, beheerder verantwoordelijkheid dragen voor een productiesysteem (hard- en software) coördineren van de te verdelen taken Onderhoudstechnieker storingen oplossen in het productiesysteem Kwaliteitsverantwoordelijke bewaken van de kwaliteit van het productiesysteem. Programmeur industriële automatisering Typefunctie + taken Werkvoorbereider maken van een werkvoorbereiding bij het inschakelen in een geautomatiseerd productiesysteem Ontwerper keuzes maken in de periferie Programmeur programmeren

20 14 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA Onderhoudstechnieker storingen oplossen Contextgegevens Werkomstandigheden: industriële productieomgeving Hulpmiddelen Productievoorbereider: informaticamiddelen Productieverantwoordelijke: procedures en procesbeschrijvingen Programmeur: alle mogelijke programmeertoestellen (PC's, PLC's, Robots), computers Onderhoudstechnieker: analyses Graad van verantwoordelijkheid praktisch, zelfstandig werk kunnen uitvoeren werken in teamverband o.l.v. een ploegbaas als ploegbaas een ploeg arbeiders kunnen leiden Verwachte resultaten Productievoorbereider een ontwerp opstellen een bewerkingsvolgorde bepalen een gereedschapskeuze kunnen maken Productieverantwoordelijke een productiesysteem beheren een storing in het productiesysteem analyseren en oplossen de taken van het productiesysteem coördineren de kwaliteit bewaken Programmeur een werkvoorbereiding maken de periferie-elementen kiezen programmeren storingen oplossingen 3.5 De ondersteunende kennis Algemene kennis van de voornaamste wiskundige, fysische en scheikundige begrippen om ze toe te passen op de technische problemen die door een gegradueerde behan-eld moeten worden informatica en de wijze waarop informatica ertoe kan bijdragen om technische problemen met behulp van computers op te oplossen materialenleer, uitvoerings- en transformatietechnieken werktuigbouwkundig en elektrisch tekenen m.i.v. de regelgeving op elektrische installaties pneumatica, hydraulica en toegepaste thermodynamica (pompen, compressoren, ventilatoren, koelmachines) elektriciteit en elektronica (analoge, digitale en vermogenelektronica) met hun toepassingen meettechniek, regeltechniek en automatisering

21 BEROEPSPROFIEL ELEKTROMECHANICA 15 zichzelf en zijn omgeving, om zelfstandig nieuwe informatie te verwerken en om te rapporteren de manier waarop documentatie op de juiste wijze gebruikt kan worden technisch taalgebruik in zijn specialisatie voor Engels en Frans economie, financieel en sociaal bedrijfsbeheer zorgsystemen (kwaliteitszorg, veiligheid, milieuzorg) Specifieke kennis De gegradueerde moet in staat zijn: om vertrekkend van een conceptueel ontwerp te komen tot een uitvoeringsdossier dat behalve de uitvoeringstekeningen ook de werkvoorbereiding en planning omvat om moderne technieken als methodisch ontwerpen, CAD/CAM aan te wenden om de meest aangewezen vormgevingsmethode, materiaalkeuze en kwaliteitscontrole te kiezen, rekening houdend met kostprijs, kwaliteit, onderhouds- en recuperatievereisten, evenals de veiligheid voor de gebruiker en het milieu om op een verantwoorde wijze apparaten en gereedschappen te selecteren, rekening houdend met hun karakteristieken, kostprijs, veiligheid, gebruikskwaliteit en onderhoudsvereisten om gebruik te maken van mechanische aandrijvingen en transportmiddelen en om hun dimensionering en regeling te bepalen naar gelang van de vereisten van een economische en veilige uitbating om op een verantwoorde wijze gebruik te maken van hard- en software voor de programmering van PC's, PLC's en Robots in een industriële automatiseringsomgeving; om een productieproces te beheren, werktaken te coördineren en te verdelen, en de kwaliteit van het proces te bewaken. Hij moet daartoe de nodige specifieke kennis en het nodige inzicht verwerven in onderwerpen als industriële meettechniek, sterkteleer, machine-elementen en constructie, CAD en CAM, technische applicatiesoftware en studiebureau. 3.6 Beroepshoudingen Accuraatheid Flexibiliteit Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor initiatief Contactvaardigheid Assertiviteit

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v) STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL luchtvaart BEROEPSPROFIEL luchtvaart sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : luchtvaart beroepen : mecanicien

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v) STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur beroep : interieurarchitect

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting

STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting sector : handel - administratie beroep : cluster communicatiebeheer studiegebied : handelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be ONDERWIJSVISITATIE toerisme en recreatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor in het toerisme en recreatiemanagement aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v) STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie