Rapport Basic. Naam kandidaat Herman de Groot. Geslacht Man. Geboortedatum 18 februari Datum rapport 16 mei 2011 VERTROUWELIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Basic. Naam kandidaat Herman de Groot. Geslacht Man. Geboortedatum 18 februari 1973. Datum rapport 16 mei 2011 VERTROUWELIJK"

Transcriptie

1 Rapport Basic Naam kandidaat Herman de Groot Geslacht Man Geboortedatum 18 februari 1973 Datum rapport 16 mei 2011 VERTROUWELIJK Alle namen in dit rapport zijn gefingeerd De Aanleiding en PremiumProfiel BV zijn business partners. Graaf Janlaan DZ Amersfoort ING KvK AV BTW B.01

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Gegevens kandidaat 4 Over Rapport Basic 5 1 Succesfactoren en verbeterpunten 6 2 Maatschappelijke oriëntatie 7 Hoofdgrafiek Specialistisch Praktisch Conformistisch Professioneel Commercieel Ondernemerschap Generalistisch Intellectueel Artistiek Sociaal 18 3 Taakgerichte eigenschappen 19 Hoofdgrafiek Leiderschap Overtuigingskracht Presentatie Interpersoonlijke vaardigheden Besluitvaardigheid Organisatie Verantwoordelijkheid Ondernemingszin Ambitie Prestatiemotivatie /38

3 3.11 Dynamiek Commerciële instelling Positieve instelling 33 4 Emotionele eigenschappen 34 Hoofdgrafiek 3 34 Wetenschappelijke achtergrond Rapport Basic 36 Dynamisch conflictmodel 36 Referentie groep 37 Rapportage: weergave & interpretatie van de uitslag 37 Opwaarderen Rapport Basic 38 Rapport Basic Plus 38 Rapport Advies 38 Rapport Advies Excellent /38

4 Gegevens kandidaat Naam: Herman de Groot Geboren: 18 februari 1973 Opleidingsniveau: wo Huidige functie: architect Streeffunctie: n.v.t. Opdrachtgever: Particulier: Zakelijk: privé ja nee Uitvoering: De Aanleiding Consultant: Hans de Brouwer ( ) Rapportdatum: 16 mei 2011 Doelstelling van het onderzoek Het aanleveren van de voornaamste persoonlijkheidsaspecten met het oog op zijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. (Dit rapport kunt u opwaarderen naar een hogere versie met meer uitgebreide informatie en gerichte adviezen. Zie hiervoor pagina 38). 4 /38

5 Over Rapport Basic Voor u ligt het Rapport Basic. Dit rapport geeft u, met hulp van tabellen, (visueel) inzicht in veel aspecten van uw persoonlijkheid, onder andere uw kwaliteiten en verbeterpunten als professional. Uw uitslagen zijn afgezet tegen de referentiegroep HBO/WO. Aan het einde van dit rapport (na de tabeluitslagen) treft u informatie aan over de achtergrond en de inhoud van dit rapport. U ziet in dit rapport meer dan vijftig persoonlijkheidsaspecten, overzichtelijk gepresenteerd en op drie niveaus in beeld gebracht door middel van de volgende hoofdgrafieken: Hoofdgrafiek 1 (pagina 7) : maatschappelijke oriëntatie (informatie belangrijk voor uw loopbaankeuze en/of van belang voor de keuze van uw werkgever, bijvoorbeeld: specialistisch, sociaal of intellectueel). Hoofdgrafiek 2 (pagina 19): taakgerichte eigenschappen (waar liggen uw talenten, waar bent u goed in, of wat gaat u minder goed af? Aspecten als: organisatie, leiderschap, commercieel inzicht en ambitie). Hoofdgrafiek 3 (pagina 34): emotionele eigenschappen (bijvoorbeeld openheid, stressbestendigheid en empathie). Wanneer u een uitgebreider advies, meer toelichting of een gesprek wenst, is dat mogelijk met het Rapport Basic Plus, Rapport Advies en/of Rapport Advies Excellent. U kunt uw huidige rapport hiertoe opwaarderen door een mail te sturen naar 5 /38

6 1 Succesfactoren en verbeterpunten Succesfactoren: tevredenheid amicaliteit extraversie sympathie relativeringsvermogen representativiteit betrokkenheid idealisme interpersoonlijke vaardigheden sociaal Verbeterpunten: voorzichtigheid zelfdiscipline realisme diepzinnigheid grondigheid overzicht verantwoordelijkheid zakelijkheid organisatie zorgvuldigheid 6 /38

7 2 Maatschappelijke oriëntatie Hoofdgrafiek 1 Specialistisch Georiënteerd (gefixeerd) op één onderwerp op specifiek vakgebied. Praktisch Graag met de handen willen werken, een hands on mentaliteit hebben. Conformistisch Maatschappelijk verantwoord: het vertonen van maatschappelijk aangepast gedrag. Professioneel Georiënteerd op loopbaan en werk: het vertonen van bedrijfsmatig aangepast gedrag. Commercieel Georiënteerd op het behalen van voordeel (winst), veel geld willen verdienen. 7 /38

8 Ondernemer In staat zijn zelfstandig een bedrijf te runnen en te leiden. Generalistisch Georiënteerd op de organisatie/maatschappij: bestuurd, politiek en management. Intellectueel Georiënteerd op de essentie (het waarom) van zaken, gebeurtenissen en denkwijzen. Artistiek Kunstzinnig; in staat zich te uiten op een unieke, gepassioneerde en/of creatieve wijze. Sociaal Georiënteerd op de (mede)mens; menslievend, humanitair. 8 /38

9 2.1 Specialistisch Subgrafiek 1.1 Deskundigheid Een expert zijn op een specifiek vakgebied. Tevredenheid Welzijn; weinig drang hebben naar meer. Flegmatiek Traagheid en kalmte; stabiel en introvert. Grondigheid Nauwkeurigheid, oog voor detail; kritisch zijn. 9 /38

10 2.2 Praktisch Subgrafiek 1.2 Deskundigheid Veel ervaring hebben op een specifiek vakgebied. Realisme Bewust zijn van de praktische toepasbaarheid of van zeken; oriëntatie op de praktijk. Handvaardigheid Een hands on mentaliteit hebben, handig zijn, graag met de handen werken. 10 /38

11 2.3 Conformistisch Subgrafiek 1.3 Externe structuur (Gestructureerd) Gedrag volgens de regels en normen: etiquette. Betrokkenheid Teamgeest; groepsgerichtheid; tegengestelde van individualisme. Leiderschapsacceptatie Het kunnen en willen accepteren van hoger gezag; onderdanigheid. Normaliteit Maximale algemene maatschappelijke acceptatie nastreven. 11 /38

12 2.4 Professioneel Subgrafiek 1.4 Externe structuur (Gestructureerd) Gedrag volgens de regels en normen: etiquette. Raffinement Gewiekstheid: het voorwenden van een meer acceptabele intentie dan de ware. Betrokkenheid Teamgeest; groepsgerichtheid; tegengestelde van individualisme. Geldingsdrang Agressiviteit; hard(vochtigheid). Zakelijkheid Rationaliteit; objectiviteit; emotionele controle. Ambitie De innerlijke drang om hogerop te komen (in meest brede zin). Representativiteit Er verzorgd en netjes uitzien, zowel qua kleding als qua voorkomen. 12 /38

13 2.5 Commercieel Subgrafiek 1.5 Commerciële instelling Instelling die commercieel handelen bevordert. Presentatie Verwijst naar de vorm/verpakking van personen; commercieel. Overtuigingskracht Communicatieve vaardigheden; onderhandelingsvaardigheden. 13 /38

14 2.6 Ondernemerschap Subgrafiek 1.6 Commercialiteit Zie commercieel op vorige pagina. Besluitvaardigheid Het vermogen om in korte tijd adequate beslissingen te nemen. Dynamiek De innerlijke drang naar vooruitgang, zowel mentaal als temperament. Ambitie De innerlijke drang om hogerop te komen. Sociabiliteit Het vermogen om te netwerken: het aangaan en behouden van contacten/relaties. Ondernemingszin Het zien van marktkansen en daar op in spelen; het initiëren en leiden van projecten. 14 /38

15 2.7 Generalistisch Subgrafiek 1.7 Ambitie De innerlijke drang om hogerop te komen (in meest brede zin). Overzicht Helikopterview, scherpheid: vermogen om snel hoofd en bijzaken te scheiden. Openheid Interesse in (de mening van) anderen; kunnen omgaan met verschillende types van mensen. Brede interesse Horizontale oriëntatie op de maatschappij. 15 /38

16 2.8 Intellectueel Subgrafiek 1.8 Weetgierigheid Leergierigheid, nieuwsgierigheid, intellectuele honger. Idealisme Het streven naar een hoger persoonlijk doel. Creativiteit Scheppend vermogen, originaliteit, inventiviteit, conceptuele vaardigheden. Diepzinnigheid Behoefte aan diepgang. 16 /38

17 2.9 Artistiek Subgrafiek 1.9 Onafhankelijkheid Alles zelf kunnen en willen regelen; drang naar vrijheid. Passie Hartstocht, drift, zin; gevoel leggen in de dingen die men doet. Creativiteit Scheppend vermogen, originaliteit, inventiviteit, conceptuele vaardigheden. 17 /38

18 2.10 Sociaal Subgrafiek 1.10 Empathie Inlevingsvermogen, anderen kunnen aanvoelen. Tevredenheid Welzijn; weinig drang hebben naar meer. Tolerantie Maatschappelijke verdraagzaamheid. Openheid Interesse in (de mening van) anderen; interesse voor verschillende types mensen. Inschikkelijkheid (Passieve) Behulpzaamheid; belangeloos aandacht willen besteden aan anderen. Amicaliteit Vriendschappelijkheid; anderen zien als potentiële vrienden. Oprechtheid Zonder bijbedoelingen; oprecht en zuiver; mensen zien als goede wezens. Sympathie Vriendelijkheid; het hebben van een warme persoonlijkheid. 18 /38

19 3 Taakgerichte eigenschappen Hoofdgrafiek 2 Leiderschap Het vermogen een willekeurige groep aan te sturen in de gewenste richting. Overtuigingskracht Communicatieve vaardigheden; vermogen om te onderhandelen en te overreden. 19 /38

20 Presentatie Goed overkomen bij anderen, een goede eerste indruk achterlaten. Inter persoonlijke vaardigheden Het vermogen om goed met mensen om te gaan. Besluitvaardigheid Het vermogen om binnen korte tijd adequate beslissingen te nemen. Organisatie Structuur; geeft aan hoe mensen hun tijd indelen, plannen en prioriteiten stellen. Verantwoordelijkheid Betrokkenheid bij een zaak of project. Ondernemingszin Het zien van marktkansen en daar op inspelen; het initiëren en leiden van projecten. Ambitie De behoefte om hogerop te komen (in de meeste brede zin van het woord). Prestatiemotivatie IJver: geeft de algemene betrokkenheid bij het werk aan. Dynamiek Gedrevenheid: geeft de behoefte aan verandering en vooruitgang weer. Commerciële instelling Geeft aan hoe belangrijk zakelijke belangen voor iemand zijn. Positieve instelling Het vermogen om mensen en zaken steeds welwillend tegemoet te treden. 20 /38

21 3.1 Leiderschap Subgrafiek 2.1 Egodrive Eigenwijsheid & wilskracht. Risicobereidheid Durf; bereidheid de verantwoordelijkheid op zich te nemen in risicovolle situaties. Empathie Inlevingsvermogen, anderen kunnen aanvoelen. Inschikkelijkheid Behulpzaamheid; belangeloos aandacht willen besteden aan anderen. Dominantie Drang om te overheersen. Geldingsdrang Hard(vochtig)heid; de drang om te winnen. Assertiviteit Directe communicatie; zeggen wat je wilt of denkt. Eigendunk Positief zelfbeeld hebben, jezelf goed vinden. 21 /38

22 3.2 Overtuigingskracht Subgrafiek 2.2 Wereldwijsheid Weten wat er in werkelijkheid speelt; beschikken over harde levenservaring. Geldingsdrang Agressiviteit; hard(vochtigheid). Assertiviteit Directe communicatie; zeggen wat je wilt of denkt. Eigendunk Positief zelfbeeld hebben, jezelf goed vinden. Empathie Inlevingsvermogen, anderen kunnen aanvoelen. Egodrive Eigenwijsheid en wilskracht. 22 /38

23 3.3 Presentatie Subgrafiek 2.3 Wereldwijsheid Weten wat er in werkelijkheid speelt; beschikken over harde levenservaring. Representativiteit Er verzorgd en netjes uitzien, zowel qua voorkomen en presentatie. Externe structuur (Gestructureerd) Gedrag volgens de regels en normen: etiquette. Relativeringsvermogen Het vermogen relevantie van zaken te kunnen inschatten. Geldingsdrang Als subeigenschap van presentatie: arrogantie. Enthousiasme Snel voor iets warm lopen, je overgeven aan iets. 23 /38

24 3.4 Interpersoonlijke vaardigheden Subgrafiek 2.4 Amicaliteit Vriendschappelijkheid; anderen zien als potentiële vrienden. Flexibiliteit Vermogen om zich aan situaties aan te passen; nooit moeilijk doen. Openheid Interesse in (de mening van) anderen; kunnen omgaan met verschillende types van mensen. Inschikkelijkheid Belangeloos aandacht willen besteden aan anderen. 24 /38

25 3.5 Besluitvaardigheid Subgrafiek 2.5 Creativiteit Scheppend vermogen, originaliteit, inventiviteit, conceptuele vaardigheden. Realisme Bewust zijn van de praktische toepasbaarheid of haalbaarheid van zaken. Overzicht Helikopterview, scherpheid: vermogen om snel hoofd en bijzaken te scheiden. Risicobereidheid Durf; bereidheid aan zaken te beginnen waarvan de afloop onzeker is. Zakelijkheid Combinatie van nuchterheid & rationaliteit; objectiviteit; emotionele controle. 25 /38

26 3.6 Organisatie Subgrafiek 2.6 Externe structuur (Gestructureerd) Gedrag volgens de regels en normen: etiquette. Zelfdiscipline Innerlijke structuur. Grondigheid Nauwkeurigheid, oog voor detail; kritisch zijn. Actiedrang Ongeduld: de drang direct over te gaan tot actie; alles tegelijk willen doen. Voorzichtigheid Alles tegen elkaar afwegen alvorens te handelen; omgekeerde van impulsiviteit. Overzicht Helikopterview, scherpheid: vermogen om snel hoofd en bijzaken te scheiden. 26 /38

27 3.7 Verantwoordelijkheid Subgrafiek 2.7 Grondigheid Nauwkeurigheid, oog voor detail; kritisch zijn. Zelfdiscipline Innerlijke structuur. Risicobereidheid Durf; bereidheid aan zaken te beginnen waarvan de afloop onzeker is. Zakelijkheid Rationaliteit; objectiviteit; emotionele controle. Realisme Bewust zijn van de praktische toepasbaarheid van zaken; oriëntatie op de praktijk. Overzicht Helikopterview, scherpheid: vermogen om snel hoofd en bijzaken te scheiden. 27 /38

28 3.8 Ondernemingszin Subgrafiek 2.8 Creativiteit Scheppend vermogen, originaliteit, inventiviteit, conceptuele vaardigheden. Risicobereidheid Durf; bereidheid aan zaken te beginnen waarvan de afloop onzeker is. Assertiviteit Directe communicatie; zeggen wat je wilt of denkt. Eigen dunk Positief zelfbeeld hebben, jezelf goed vinden. Ego drive Eigenwijsheid & wilskracht. Initiatief Uit jezelf met iets nieuws komen; ondernemend; de eerste stap zetten jegens een ander. 28 /38

29 3.9 Ambitie Subgrafiek 2.9 Dominantie Drang om te overheersen; in combinatie met agressiviteit: drang naar aanzien en macht. Risicobereidheid Durf; bereidheid aan zaken te beginnen waarvan de afloop onzeker is. Mentale gedrevenheid Innerlijke drang naar het onbekende en het nieuwe. Zelfontwikkeling Jezelf ontplooien en je op allerlei punten willen verbeteren als gevolg van je ambitie. Resultaatgerichtheid Resultaten willen boeken; zich doelen stellen en die nastreven. Ego drive Eigenwijsheid & wilskracht. Geldingsdrang Agressiviteit, hard(vochtig)heid. 29 /38

30 3.10 Prestatiemotivatie Subgrafiek 2.10 Enthousiasme Snel voor iets warm lopen, je overgeven aan iets. Vasthoudendheid Je niet van de wijs laten brengen; in combinatie met inzet: doorzettingsvermogen. Energie Innerlijke drang om voortdurend actief te zijn. Zelfdiscipline Innerlijke structuur. Inzet Toewijding tot het werk; hard werken; hoeveelheid tijd die nuttig aan werk wordt besteed. 30 /38

31 3.11 Dynamiek Subgrafiek 2.11 Risicobereidheid Durf; bereidheid aan zaken te beginnen waarvan de afloop onzeker is. Zelfdiscipline Innerlijke structuur. Energie Innerlijke drang om voortdurend actief te zijn. Actie drang Ongeduld: de drang direct over te gaan tot actie; alles tegelijk willen doen. Mentale gedrevenheid Innerlijke drang naar het onbekende en het nieuwe. 31 /38

32 3.12 Commerciële instelling Subgrafiek 2.12 Risicobereidheid Durf; bereidheid aan zaken te beginnen waarvan de afloop onzeker is. Resultaatgerichtheid Resultaten willen boeken; zich doelen stellen en die nastreven. Flexibiliteit Vermogen om zich aan situaties aan te passen; nooit moeilijk doen. Raffinement Gewiekstheid: het voorwenden van een meer acceptabele intentie dan de ware. Zakelijkheid Rationaliteit; objectiviteit; het in bedwang houden van je emoties. 32 /38

33 3.13 Positieve instelling Subgrafiek 2.13 Zelfvertrouwen Vinden dat je iets goed kan; denken dat je een taak of activiteit met succes kunt uitvoeren. Openheid Interesse in (de mening van) anderen; kunnen omgaan met verschillende types van mensen. Optimisme Positieve verwachtingen (blijven) hebben van de (nabije) toekomst; altijd blijven lachen. 33 /38

34 4 Emotionele eigenschappen Hoofdgrafiek 3 Inschikkelijkheid (Passieve) Behulpzaamheid; belangeloos aandacht willen besteden aan anderen. Externe structuur (Gestructureerd) Gedrag volgens de regels en normen: etiquette. Relativeringsvermogen Het vermogen om situaties te overzien. 34 /38

35 Tolerantie Maatschappelijke verdraagzaamheid. Openheid Interesse in (de mening van) anderen; kunnen omgaan met verschillende types van mensen. Stabiliteit Emotionele onverstoorbaarheid, standvastigheid. Optimisme Positieve verwachtingen (blijven) hebben van de (nabije) toekomst; altijd blijven lachen. Amicaliteit Vriendschappelijkheid; anderen zien als potentiële vrienden. Sympathie Vriendelijkheid; het hebben van een warme persoonlijkheid. Empathie Inlevingsvermogen, anderen kunnen aanvoelen. Zelfvertrouwen Vinden dat je iets goed kan; denken dat je een taak of activiteit met succes kunt uitvoeren. Tevredenheid Welzijn; weinig drang hebben naar meer. 35 /38

36 Wetenschappelijke achtergrond Rapport Basic Het Rapport Basic is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorieën van Jung en Cattell die stelden dat de persoonlijkheid omschreven kan worden als een combinatie van verschillende trekken. Een trek bestaat uit twee eigenschappen empirisch gezien elkaars tegenovergestelde die de extremen vormen in een continuüm. Bijvoorbeeld: extravert introvert, stabiel instabiel, verstandelijk & nuchter intuïtief & creatief. Jung maakte gebruik van vier trekken terwijl Cattell over veel meer trekken beschikte. Deze hadden vreemd klinkende namen als harria, premsia, threctia, etc. Deze trekkentheorie werd gecombineerd met een frisse kijk op de huidige arbeidsmarkt en leverde meer dan vijftig eigenschappen (meer dan vijfentwintig trekken) op. De traditionele (d.i. intrinsieke) eigenschappen fungeren hierbij als het skelet terwijl de moderne eigenschappen taakgerichte eigenschappen (bijv. leiderschap, besluitvorming) en maatschappelijke oriëntaties (bijv. commercialiteit en generalistisch) als combinaties van intrinsieke eigenschappen het omhulsel vormen. Dynamisch conflictmodel Het Rapport Basic is evenals andere persoonlijkheidsanalyses gebaseerd op het dynamisch conflictmodel. Dit model gaat uit van het idee dat de persoonlijkheid verantwoordelijk is voor de keuzes die tijdens het leven worden gemaakt. Zo zal een behulpzaam iemand ervoor kiezen een vriend in nood te helpen, terwijl een ambitieuze persoon ervoor zal kiezen om over te werken wetende dat hij/zij daarvoor zal worden beloond. Bij het invullen van de vragenlijst gebeurt precies hetzelfde: kandidaten kiezen zelf uit een groot aantal stellingen dat al dan niet op hen van toepassing is. Het Rapport Basic toont: 1. Een groot aantal relevante persoonlijkheidskenmerken (eigenschappen); 2. Een weergave van de te bepalen eigenschappen met behulp van herkenbare stellingen, woorden of uitspraken; 3. De verwerking van de door de kandidaat gemaakte keuzes naar een numerieke, individuele uitslag. Een geavanceerd computerprogramma zet de numerieke uitslag om in een persoonlijkheidsprofiel. 36 /38

37 De uitslagen werken als een spiegel die de kandidaat wordt voorgehouden. Juist omdat kandidaten zelf hun profiel bepalen, gaat De Aanleiding ervan uit dat zij meer dan voldoende gemotiveerd zijn bij het invullen van de vragenlijst. Uit de praktijk is gebleken dat de afspiegeling van de persoonlijkheid minder scherp wordt, naarmate men minder gemotiveerd is of afgeleid wordt door omgevingsinvloeden. De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur maximaal twaalf maanden, afhankelijk van de functie, zelfbeeld en persoonlijke omstandigheden. Referentie groep De uitslag wordt vergeleken met een grote groep (hoger) opgeleiden (minmaal HBOniveau) vanaf 21 tot 50 jaar. Deze groep heeft dezelfde vragenlijst ingevuld en wordt verder de referentiegroep genoemd. In de referentiegroep kan onderscheid worden gemaakt op grond van de volgende variabelen: studierichting, huidige functie, leeftijd en geslacht. In de uitslag van dit rapport wordt uw profiel vergeleken met het gemiddelde profiel van de referentiegroep van uw geslacht (man / vrouw). Rapportage: weergave & interpretatie van de uitslag Het Rapport Basic is gericht op het verkrijgen en produceren van statistisch betrouwbare cijfermatige gegevens. Het resultaat is een uitgebreid rapport voorzien van grafieken die uw scores en de hierboven besproken referentiegroep weergeven. Bij de grafieken zijn vermeld de omschrijvingen en definities van alle eigenschappen die voorkomen in de betreffende grafiek. U kunt na het doorlezen van de omschrijvingen van de eigenschappen uw scores vergelijken met die van de referentiegroep en zelf uw conclusie trekken. De absolute maximum score is +40. Het statistische gemiddelde is 0, en de absolute minimum score is 40. Dit rapport heeft niet de doelstelling een absoluut oordeel te vormen. 37 /38

38 Opwaarderen Rapport Basic U kunt dit rapport opwaarderen naar een hogere versie: het Rapport Basic Plus of het Rapport Advies of het Rapport Advies Excellent (voor de inhoud van deze rapporten zie hierna). Rapport Basic Plus Dit rapport heeft dezelfde inhoud als het Rapport Basic, aangevuld met een persoonlijke typebeschrijving gebaseerd op de individuele uitslagen. In deze typebeschrijving worden waardevolle verbanden gelegd tussen persoonlijkheidsaspecten en worden loopbaanmogelijkheden en ontwikkelmogelijkheden genoemd. Het rapport wordt afgesloten met een uitgebreid gericht en persoonlijk advies. Rapport Advies Dit rapport heeft dezelfde inhoud als Rapport Basic en Rapport Basic Plus. Verder wordt in dit rapport een koppeling gemaakt tussen enerzijds organisatieinformatie en functie informatie (cultuur van de organisatie, taken, et cetera) en anderzijds de uitslagen en bevindingen over de kandidaat. Rapport Advies Excellent Dit rapport sluit aan bij het Rapport Advies en wordt aangevuld met een zeer uitgebreid interview en een mede daarop gebaseerd advies. Het rapport is bestemd voor doeleinden waarbij vaak complexe, belangrijke beslissingen worden genomen, zoals bij een selectie van een medewerker, een interne promotie, of bij de beantwoording van de vraag of iemand geschikt is voor een specifieke leidinggevende functie. Naast een uitgebreid interview vindt tegelijk een uitgebreide mondelinge terugkoppeling plaats naar de kandidaat. Rapport Advies Excellent biedt staat voor een zeer uitgebreid contact met de professional in combinatie met maximale support en een zorgvuldige terugkoppeling naar derden (bijvoorbeeld de werkgever) naar keuze, waardoor dit rapport door De Aanleiding is geautoriseerd voor de doeleinden waarvoor het gebruikt gaat worden. U kunt uw rapport opwaarderen door een mail te sturen naar 38 /38

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Rapportgegevens Werkstijltest

Rapportgegevens Werkstijltest Rapportgegevens Werkstijltest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 38 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Rapportgegevens Managementtest

Rapportgegevens Managementtest Rapportgegevens Managementtest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 33 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Talent Assessment Essentials

Talent Assessment Essentials Talent Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Alice Voorbeeld- 15 mei 2012 Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent

Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent Personal Assessment Een onderzoek naar uw talent Neem even 2 minuten voor dit modelrapport! Goedegebuure Consultancy Matena 14 3356 LG Papendrecht www.goedegebuureconsultancy.nl tel.: 078-6150148 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

Rapportgegevens Persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Persoonlijkheidstest Rapportgegevens Persoonlijkheidstest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 35 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog:

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog: Personal Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure gz-psycholoog/psycholoog NIP Use what talents you possess:

Nadere informatie

Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller

Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 1 Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Cees van Schaik & Erik Boon 2 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Disclaimer

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Testprogramma: career counseling Afname: 2 maart 2015 Inhoud Doel van het rapport 3 Opbouw 4 Waarom: mijn waarden 5 Wat: mijn werkinhoud 7 Hoe: mijn rollen 9 Waar:

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Verkorte en bewerkte versie o.b.v. afstudeerscriptie Ondernemerschap in kaart gebracht door I. Dijkman

Nadere informatie