Dienst in de serie Spiegelgestalten van Jezus van zondag 22 maart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: Ds. Margreet Klokke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst in de serie Spiegelgestalten van Jezus van zondag 22 maart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: Ds. Margreet Klokke"

Transcriptie

1 Dienst in de serie Spiegelgestalten van Jezus van zondag 22 maart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: Ds. Margreet Klokke O, God, Soms kan ons het gevoel overvallen dat het leven goed is; dat het met al zijn grandeur moeite en pijn toch goed is. Dan is er verwondering over het licht in onze ogen, de adem in onze neus. Dan is het besef er dat heel dit leven van ons met zijn goede en kwade dagen niet buiten U om gaat, dat U er bij betrokken bent al zouden we niet precies kunnen zeggen hoe Mag dit besef van verbondenheid met U ons bij blijven ook als de kwade dagen daar zijn zo bidden wij; HEER ONTFERM U Soms kan ons het gevoel overvallen dat het leven goed is, dat het met al zijn grandeur moeite en pijn toch goed is. Dan staan we erbij stil welke mensen het met ons delen, bij wie wij een schouder vinden om bij uit te huilen, en met wie wij kunnen vieren wat ons gelukkig maakt. Dan beseffen wij hoe een gemeenschap dragend kan zijn in goede en kwade dagen ja, hoe U verborgen aanwezig kunt zijn in mensen die elkaar vasthouden. Mag dit besef ons bij blijven ook als de kwade dagen daar zijn zo bidden wij HEER ONTFERM U. O, God Mag het besef dat het leven uiteindelijk goed is ons toch niet verlaten als wij horen en zien hoe de ene mens de ander ook kwaad kan doen en hoe dat maar door en door gaat. Want alleen in het vertrouwen dat U de bron bent van het leven en uw wereld altijd weer toekomst geeft kunnen wij hier iets tegenover zetten wij kunnen door en door gaan met waar mogelijk goed doen en licht brengen in al het duister om ons heen. Zo bidden wij: HEER ONTFERM U

2 Preek over 1 Samuël 16: en Mattheus 22: Het thema van de verhalen in de boeken 1 en 2 Samuël is het ware koningschap. Of, in de taal van vandaag, het ware leiderschap. Een thema, dat elk van ons aangaat. Je hebt immers allemaal te maken met mensen, die je leiding geven. En je geeft zelf ook leiding. Je bent om te beginnen de leider van je eigen leven. En bovendien heb je altijd invloed in je omgeving. In je familie, op je werk, in je vriendenkring en in de verenigingen en clubs waar je lid van bent. Leiderschap, koningschap is een thema dat elk van ons aangaat. En daarover gaat het in 1 en 2 Samuël. In de geschiedenis van God en mensen is de koning een laatkomer. Israël doet het lange tijd met niet meer dan incidentele leiders. En dat is niet zomaar. Een koning wordt in de bijbel als een risico gezien. Want met verantwoordelijkheid, krijgt een koning macht. Met macht krijgt hij zelfvertrouwen. En door een groeiend zelfvertrouwen kan hij zichzelf gaan overschatten. Dan luistert hij niet meer, naar mensen die hem tegenspreken. En dan krijgt hij ook steeds minder ruimte voor de stem van zijn geloofstraditie, zijn God. Hij raakt in zichzelf besloten. Hij is zichzelf genoeg. Maar op een gegeven moment wil Israël toch niet langer achterblijven bij de rest van de wereld. De roep om een koning wordt sterker. En dan, zegt de verteller van 1 en 2 Samuël, gaat God om. Goed, Israël mag een koning hebben. Een duidelijk zichtbare leider. Maar onder één voorwaarde. Hij moet gezalfd worden door de profeet. Als teken, van zijn verbondenheid met de Eeuwige. De leider van Israël moet zich met andere woorden altijd ook láten leiden. De koning moet een levende heenwijzing zijn naar Gods koningschap. Saul wordt dan de eerste koning van Israël. Hij valt op, hij steekt met kop en schouders boven de rest uit. Hij wordt gezalfd. En hij krijgt de Geest. Hij komt in een open verbinding te staan, met de Eeuwige. Maar dat duurt niet lang. Want met z n verantwoordelijkheid krijgt hij macht. Met de macht, zelfvertrouwen. En door een groeiend zelfvertrouwen, gaat hij zichzelf overschatten. Hij luistert nog maar half, naar wat de profeet hem zegt. Hij staat minder open, voor de stem van zijn God. Hij begint zijn eigen wensen voorrang te geven. Hij raakt besloten in zichzelf. En ja, dan wordt het koningschap van hem afgenomen. De profeet zegt het hem recht in het gezicht. Ik kan nu niet anders dan op zoek gaan naar een ander, die beter is dan jij. En dan komt hij bij David uit. Een heel ander iemand, dan Saul. Een kleine jongen. Iemand die maar zo over het hoofd gezien kan worden. De jongste zoon van Isaï. De achtste. Een bijzonder getal, in de bijbel. Een getal van God. Wij mensen tellen elke week tot zeven. Onze tijd bestaat uit een meervoud van dat getal. Maar God gaat verder. Hij telt tot acht. Op de achtste dag sluit hij een verbond met Abraham. Op de achtste dag worden de zonen van Israël besneden. Op de achtste dag begint God met andere woorden iets nieuws. Als Isaï zijn achtste zoon laat halen, van het veld, waar hij de schapen en geiten hoedt, weet

3 de profeet: Deze is het. En David wordt gezalfd. Hij krijgt de Geest. Hij komt in een open verbinding met God te staan. En dat zal deze koning blijven kenmerken. Natuurlijk, ook hij krijgt te maken met de verleidingen van de macht. Hij is ook maar een mens. Maar hij kan zich ook altijd weer tot de orde laten roepen door de profeet naast hem. En zo wordt hij het symbool, van het ware koningschap in Israël. Hij wordt een leider, die zich kan láten leiden. Een levende heenwijzing, naar Gods koningschap. Het is goed om dit verhaal in je achterhoofd te hebben, als je de laatste hoofdstukken leest van Mattheus evangelie. Want ook daarin gaat het om de vraag, naar het ware leiderschap. Jezus is dan in Jeruzalem aangekomen. De stad waar de tempel staat. Waar het sanhedrin vergadert. Waar de religieuze leiders van Israël hun stem laten gelden. De rabbi van Nazareth krijgt al direct veel aandacht. De mensen in de stad volgen hem. Ze luisteren naar hem. Ze praten over hem. Ze zingen hem zelfs toe. Daar zal volgende week over gelezen worden, als het Palmpasen is. Hosanna, de zoon van David! Klinkt het dan. Alsof zij in hem een koning zien. Iemand die in Gods geest leiding kan geven in Israël! U kunt zich voorstellen dat dit slecht valt, bij wie de officiële leiders zijn. Zij voelen zich aangetast, in hun positie. Dat kunnen zij niet op zich laten zitten. Zij gaan naar hem toe. En spreken hem aan. Zij zoeken de discussie met hem. Zij beginnen een woordenwisseling. Want een gesprek kun je dit niet noemen. De woorden van de Sadduceeën en Farizeeërs zijn geen bruggetjes, waarover zij Jezus proberen te bereiken. Het zijn valkuilen, waarin ze hem terecht willen laten komen. Hun taal is vermomde agressie. Pijnlijk om te lezen, te meer omdat het ook herkenbaar is. Je hebt zelf ook ervaring, met dit soort gesprekken. Het gaat er eigenlijk niet in, om het onderwerp. Het gaat er niet in, om waarheidsvinding. Het gaat erin, om de ander te pakken. Tijdens de verkiezingen van de afgelopen week hebben we er veel van gezien. In de debatten ontstond geen ontmoeting. Er gebeurde niets nieuws. Het waren woordenwisselingen. Bedoeld, om de ander de baas te zijn. Dat is natuurlijk ook spel. Het hoort erbij, in de politiek. Na afloop praten de tegenstanders meestal vrolijk met elkaar na, onder het genot van een drankje. Maar dat is lang niet altijd zo, met dit soort gesprekken. Je herinnert je er misschien wel één of twee, waar je zelf aan deelnam. Dan praatte je met iemand. Je verbeeldde jezelf, dat het ergens over ging. Maar in werkelijkheid ging het alleen om gelijk krijgen. En was de woordenwisseling een machtsstrijd. Zo n gesprek laat een verdrietige leegte na, of je er nu als winnaar uitkomt of als verliezer. U zult dat, vermoed ik, herkennen. Die leegte hangt ook om het gesprek dat de religieuze leiders met Jezus aangaan. Ogenschijnlijk gaat het over theologie. Over een paar van de grootste vragen van geloven en leven. Ik las ze u niet allemaal voor. De eerste gaat over de verhouding van de gelovige tot de overheid. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? De tweede over de opstanding. Een vrouw, die

4 zeven keer getrouwd is geweest van wie zal ze zijn bij de opstanding? Telkens voel je, dat het niet over de inhoud gaat. Maar dat het de bedoeling is, Jezus te laten struikelen over zijn eigen woorden. De derde vraag gaat over het grootste gebod. De religieuze leiders weten van Jezus, dat mensen voor hem belangrijker zijn dan godsdienstige regels. Ze hopen dus, dat hij zal zeggen: Het grootste gebod is: Heb je naaste lief, zoals jezelf. Maar hij is behendig, met woorden. Hij ontwijkt de speer, die ze op hem afgooien. En hij zegt: Het is èn, èn. Het grootste en eerste gebod is: Heb de Heer uw God lief. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. En dan neemt hij het initiatief over. Hij stelt hen een vraag terug. Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoorden ze. Maar Jezus vraagt verder: Hoe kan David hem dan, in één van zijn psalmen, Heer noemen? De messias kan toch niet tegelijk zijn zoon en zijn Heer zijn? Misschien denkt u nu: Wat is dit voor theologische haarkloverij? Waar gaat dit in Godsnaam over? Dan hebt u gelijk. Dit gaat nergens over. Dat is wat Jezus de religieuze leiders wil laten voelen. Hij houdt hen een spiegel voor, met zijn bijbelse spitsvondigheid. Ons gesprek, dat gaat niet over de grote vragen van geloven en leven. U wilt niet horen, wat ik zeg. U wilt mij alleen ergens op pakken. Het is verhulde agressie. Een machtsstrijd. En de Sadduceeën en Farizeeërs: ze voelen, dat hij gelijk heeft. Met een leeg gevoel, keren ze hem de rug toe. Vanaf dit moment durft niemand van hen hem nog een vraag te stellen Tegelijk is er wel iets gebeurd, met het noemen van die naam, op dit punt van het gesprek : zoon van David. De lezer voelt: Hier staan twee soorten leiderschap tegenover elkaar. Aan de ene kant: Het leiderschap van Saul. Van de mensen, die met hun verantwoordelijkheid macht hebben gekregen. Met hun macht zelfvertrouwen. En die door hun zelfvertrouwen buiten hun schoenen zijn gaan lopen. Zichzelf zijn gaan overschatten. En in zichzelf besloten zijn geraakt. Die niet meer open staan, naar degene die hen tegenspreekt. Die geen ruimte meer hebben, voor de stem van God. En aan de andere kant: Het leiderschap van de zoon van David. Van de mens, die om zo te zeggen altijd de jongste blijft. De achtste, die maar zo over het hoofd kan worden gezien. Die open blijft, voor de ander met een kleine letter en de Ander met een hoofdletter. De leider, die zich ook wil láten leiden. Wiens koningschap van zichzelf afwijst naar God toe. Een verhaal, dat ook u en mij een spiegel voorhoudt. Want elk van ons heeft niet alleen te maken met mensen die ons leiding geven. Je bent ook de leider van je eigen leven. Je hebt invloed, in je familie, op je werk, in je vriendenkring, in de verenigingen en clubs waar je bij hoort. En dan is de vraag: Wat voor leiders wil je volgen? Wat voor leider wil je zijn? Voor welke type leiderschap kies je? Dat van Saul, en de religieuze leiders, waarin alle energie gericht is op het hebben en houden van de leiding? Of dat van David en Jezus, waarin het accent ligt op het ontvàngen van leiding, het vragen naar inspiratie van de Eeuwige? Misschien voelt u zich nu aangetrokken tot die tweede manier van leiderschap. Maar vergis u niet, die is niet vanzelfsprekend. Daarmee ga je tegen de stroom

5 in. Er viel deze week een reclame foldertje in mijn brievenbus. Daar stond met grote letters op: Powermanager. Ik kon een cursus volgen, waarin ik leerde om als manager overeind te blijven. Daarvoor zou nodig zijn: Bewustwording van mijn persoonlijke missie en kwaliteiten. Assertiviteit: Mijn plek innemen en zichtbaarheid creëren. Initiatief nemen, ook in lastige situaties. Het draagvlak voor mijn ideeën vergroten. Mijzelf krachtig presenteren. En nog zo wat meer. Kijk, ik kan me voorstellen dat dit allemaal nodig is. Maar tegelijk klinkt het ook wel een beetje leeg. Wat er mist, is het van waaruit en waartoe van het manager zijn. Een verbinding met iets dat boven je uit gaat. Een verlangen. Een droom. Een bron van inspiratie. De Davidische koning, die van het veld moet worden gehaald, waar hij de schapen en geiten hoedt, en zachtjes op zijn harp tokkelt - die stáát daarmee in verbinding. Hij kan zich láten leiden, door wat hij hoort in het ruisen van een beek, het suizen van de wind, het spreken van de stilte. Een leiderschap in zijn Geest wijst van zichzelf af, naar God toe. Naar zijn Koninkrijk van liefde, vrede en recht. Amen. Bronnen: N.M.A. ter Linden, Het verhaal gaat, deel 3 (over de boeken 1 en 2 Samuël) F.O. van Gennep, School voor koningen Een preek van Peter Nejsum over Mattheus 22: 34-46, via Göttinger Predigthilfen im internet.

6 Goede God Wij danken u voor gestalten als die van Saul en David die ons een spiegel voorhouden en bewust maken van de keuzes die we hebben: welke leider wij willen volgen en welke leider wij zelf willen zijn. Wij bidden dat wij in de manier waarop wij ons leven leiden ons ook láten leiden door U dat wij ruimte maken en tijd om stil te zijn en U te zoeken Wij bidden voor mensen die niet alleen de leiding hebben over hun eigen leven maar ook over dat van anderen. Wij denken in het bijzonder aan wie deze week verkozen zijn voor een verantwoordelijke positie in ons land. Mogen zij niet te groot van zichzelf gaan denken opdat zij open blijven voor mensen die hen tegenspreken en voor U als zij uw stille stem in het hart kunnen horen en herkennen O God uw wereld heeft meer dan ooit leiders nodig en koningen die verwijzen naar wat hen te boven gaat: uw Koninkrijk van liefde vrede en recht. Wij bidden voor mensen van wie het leven tijdelijk onbestuurbaar lijkt. Het loopt niet zoals ze het van te voren hadden gepland. Voor wie ziek zijn en nare behandelingen moeten ondergaan, voor wie rouwen om een verloren droom of een verloren geliefde. Mogen zij nieuwe richting zoeken en vinden bij U. In stilte Onze Vader

7

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

ander. En anderen worden tegen ons.

ander. En anderen worden tegen ons. II.mensbeeld van de bijbel Tweede preek in de serie van vijf over enkele fundamentele aspecten van ons christelijk geloof, gehouden door ds.cees Glashouwer te Harlingen in de zomer van 2008. Gelezen bijbelgedeelten:

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Geachte medegelovige, Ik waardeer uw bezorgdheid voor mij en jouw bereidheid om problemen aan te halen die u tot bezorgdheid hebben

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Z. Opw. 427 Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Ps.130 : 1,2,3,4 ( zie bijlage) 10 Woorden Z. Ps. 130 : 5 Doop Matthias (Form.II) Z. Opw. 518

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek)

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) 1 Liturgie zondagmorgen 1 januari 2012 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1:2b) Liedboek

Nadere informatie

(Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden

(Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden (Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden Als ik Pasen hoor Als ik Pasen hoor, dan moet ik denken aan een enorme berg. Ik sta aan de voet en kijk omhoog. Wat voel ik me klein. Als ik Pasen

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie