Autonomie omvat het vrij zijn van externe controle en/of invloed. Het betekent op eigen benen kunnen staan, onafhankelijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autonomie omvat het vrij zijn van externe controle en/of invloed. Het betekent op eigen benen kunnen staan, onafhankelijkheid"

Transcriptie

1 AANDACHT When you do the common things in life in an uncommon way, you will command the attention of the world. - George Washington Carver, Amerikaans uitvinder Aandachtige mensen bekijken iemand of iets alsof die of dat interessant of belangrijk is. Het houdt een grote belangstelling en/of verwondering in. Aandachtig zijn is geïnteresseerd luisteren, bezig zijn of opletten. Mensen die zelf graag aandacht hebben, willen in de belangstelling staan. ACCEPTATIE Acceptance is acknowledgment of the facts of a situation. Then deciding what you're going to do about it. - Kathleen Casey Theisen, Amerikaans sociologe Iets willen accepteren is het algemeen willen aanvaarden van een aangeboden iets. Iemand accepteren betekent iemand ervaren als geschikt voor iets, of die persoon op een positieve en correcte manier opnemen. Acceptatie kan dikwijls een belangrijk keerpunt betekenen. AFFECTIE Affection is responsible for nine-tenths of whatever solid and durable happiness there is in our lives. - Clive Staples Lewis, Brits schrijvers en letterkundige Affectie betekent genegenheid voelen voor andere mensen. Dit kan uiteindelijk resulteren in liefde, maar het kan ook puur vriendschappelijk gezien worden. Affectieve mensen zijn mensen die tot het gevoel of het gemoed spreken, of zelf een zekere nood hebben aan geborgenheid. ALTRUÏSME Anonymity is the truest expression of altruism. - Eric Gibson, redacteur bij The Wall Street Journal Altruïsme is het geloof in of het in de praktijk brengen van desinteresse in de eigen persoon ten gunste van het welbehagen van anderen. Het is het belangrijker vinden om andere mensen zich goed te doen voelen, ten koste van zichzelf. Het is in die zin anti-egoïstisch. AMBITIE Ambition is putting a ladder against the sky. - Amerikaans spreekwoord Ambitie is een sterk verlangen om iets te doen of te bereiken. Het vereist vaak vastberadenheid en heel hard werken. De instelling van mensen die ambitieus zijn bestaat er uit een bepaald vooropgesteld doel te bereiken, dat meestal bestaat uit succes op een bepaald vlak. ASSERTIVITEIT The best defense against usurpatory government is an assertive citizenry. - William F. Buckley Jr., Amerikaans journalist journalist Mensen die assertief voorkomen, hebben of tonen een zelfverzekerde en krachtige persoonlijkheid. Ze zijn meestal moedig, niet gemakkelijk bang en moeilijk klein te krijgen. Assertieve mensen durven steeds voor zichzelf op te komen en zijn ook overtuigd van hun eigenwaarde. AUTHENTICITEIT Even the fear of death is nothing compared to the fear of not having lived authentically and fully. - Frances Moore Lappé, Amerikaans auteur en activist Authentieke dingen zijn gelijk aan het origineel. Het is een kwaliteitskenmerk en betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en de herkomst van een bericht, een gegeven of een object. In authenticiteit wordt vooral de echtheid, en dus de onvervalstheid, gewaardeerd. AUTONOMIE Autonomie is geen een werkwoord, maar een zwoegwoord: wie autonoom wil zijn moet er moeite voor doen. - Ludo Abicht, Vlaams filosoof en dichter Autonomie omvat het vrij zijn van externe controle en/of invloed. Het betekent op eigen benen kunnen staan, onafhankelijkheid van anderen. Autonome mensen kunnen doen en laten wat ze willen, beschikken over volledige zelfcontrole en staan vaak sterk in het leven.

2 AVONTUUR The vitality of thought is in adventure. Ideas won't keep. Something must be done about them. - Alfred North Whitehead, Brits wiskundige en filosoof Mensen die avontuurlijk zijn, zoeken naar eerder ongewone, spannende en zelfs gevaarlijke activiteiten of gebeurtenissen. Mensen die op avonturen belust zijn, houden van een uitdaging, verwacht of onverwacht, zodat ze nieuwe, uitzonderlijke ervaringen kunnen opdoen. BALANS Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. - Albert Einstein, Duits wis- en natuurkundige Je balans vinden gebeurt als de verschillende indrukken of impulsen die op je inwerken elkaar opheffen, en er een zeker evenwicht wordt bereikt. Mensen die naar balans streven, pogen het gewicht aan beide zijden van de balans van hun leven zo gelijk mogelijk te krijgen. BEGRIP Everything that irritates us about others can lead us to a better understanding of ourselves. - Carl Gustav Jung, Zwitsers psycholoog en psychiater Begrip is de bereidheid om je in te leven in andere mensen en zo begrip op te kunnen brengen voor iets of iemand. Het is het voor jezelf kunnen en willen begrijpen waarom iemand anders iets bepaald doet of heeft gedaan, zonder dat je die handeling daarom zelf zou doen. BEHOUDZUCHT The justification for conservatism is the desire to preserve the truths and standards of the past. - Dale E. Turner, Amerikaans acteur en muzikant Behoudzucht of conservatisme is de gehechtheid aan het al bestaande. Het betekent het vasthouden aan traditionele houdingen en waarden, en het bijzonder voorzichtig omgaan met verandering of vernieuwing. Behoudzucht zorgt dikwijls voor soberheid en conventionaliteit. BEKWAAMHEID Competence, like truth, beauty and contact lenses, is in the eye of the beholder. - Laurence J. Peter, Canadees onderwijsprofessor Bekwame of competente mensen zijn door natuurlijke aanleg en/of oefening kundig en geschikt om een bepaalde taak succesvol af te ronden. Ze zijn deskundig en bevoegd tot handelen of oordelen omdat ze de nodige kennis en/of vaardigheden hebben verworven. BELEEFDHEID Politeness and consideration for others is like investing pennies and getting dollars back. - Thomas Sowell, Amerikaans econoom en schrijver Beleefdheid heeft te maken met het in acht nemen van de goede, elementaire omgangsvormen in de samenleving. Het is de beleefde bejegening in daden en woorden tegenover je medemensen. Beleefd zijn gebeurt op een hoffelijke, beschaafde en welgemanierde manier. BEROUW Remorse: beholding heaven and feeling hell. - George Edward Moore, Brits filosoof Berouw is de droefheid, de spijt over iets waaraan men verkeerd heeft gedaan en/of waardoor men gezondigd heeft. Mensen met berouw hebben een ernstig verlangen naar beterschap. Ze leven in zelfverwijt met de vaste bedoeling iets goed te maken als de kans zich voordoet. BERUSTING What is called resignation is confirmed desperation. - Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver Mensen die berusten in hun lot, aanvaarden het zonder te morren. Ze schikken zich, voelen zich gelaten, en ondergaan het leven met een zekere lijdzaamheid. Berusting houdt in dat je niet meer met iets voortgaat, en het niet meer de moeite vindt om het te veranderen.

3 BESCHAAFDHEID This Englishwoman is so refined, she has no bosom and no behind. - Stevie Smith, Brits dichteres en novellist Personen die beschaafdheid belangrijk vinden, geven blijk van een degelijke en zorgvuldige opvoeding, weg van barbaarsheid en het primitieve. Beschaafdheid omhelst het hebben van goede manieren en van een geestelijke en zedelijke ontwikkeling en verfijndheid. BESCHEIDENHEID Modesty in an actor is as fake as passion in a call girl. - Jackie Gleason, Amerikaans acteur en komiek Bescheiden mensen hebben vaak geen hoge dunk van zichzelf en gedragen zich dan ook ingetogen en soms zelfs nederig. Ze zijn vaak beleefd, uiten zich voorzichtig en zijn zeker niet opdringerig. Arrogantie, laatdunkende taal of daden zijn bij hen dan ook niet aan de orde. BETEKENIS BETROUWBAARHEID The least of things with a meaning is worth more in life than the greatest of things without it. - Carl Gustav Jung, Zwitsers psycholoog en psychiater Betekenis is datgene wat een woord of een combinatie van woorden wil zeggen. Het is de inhoud als weergave van een bepaalde stand van zaken van wat door een symbool, teken of figuur wordt uitgedrukt, maar kan door verschillende mensen steeds anders begrepen worden. The shifts of Fortune test the reliability of friends. - Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en filosoof Betrouwbare personen zijn eerlijke mensen waarop je je kan verlaten, die je kan vertrouwen. Betrouwbaarheid is het feit dat of de mate waarin iemand of iets te betrouwen of geloofwaardig overkomt. Betrouwbaarheid houdt steevast deugdelijkheid, degelijkheid en eerlijkheid in. BEZIT An object in possession seldom retains the same charm that it had in pursuit. - Plinius de Jongere, Romeins advocaat en auteur Bezit is logischerwijze dat wat men bezit. Het is de omstandigheid waarbij een zaak iemand toebehoort. Bezit hebben is het recht of de heerschappij over een zaak hebben, het recht hebben iets je eigen te noemen. Het is het houden of genieten van goederen waarop men gesteld is. BIJDRAGEN Life exists, and identity. The powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? -Robin Williams, Amerikaanse komiek en acteur Bijdragen is zijn aandeel inbrengen, zijn steentje bijdragen aan iets door er aan mee te helpen. Een bijdrage leveren gebeurt meestal in functie van de samenleving en betreft het toevoegen van een extra waarde aan een project, een handeling of een conversatie. BRUIKBAARHEID A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. - George Bernard Shaw, Iers toneelschrijver Als bruikbaarheid een eerder belangrijk criterium is, moet een voorwerp of zelfs een persoon altijd geschikt zijn voor gebruik, met name voor een bepaald doel of een functie die je voordeel kan opleveren. Het moet dan goed functioneren en ten dienste staan van een doel. CHARME It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious. - Oscar Wilde, Iers (toneel)schrijver en dichter Charme voorop stellen in het leven, staat voor het als aangenaam en boeiend ervaren van innemende persoonlijkheden of boeiende, aantrekkelijke eigenschappen in een persoon. Charme kan oprecht of misleidend zijn, en voorkomen als gedraging of uiterlijke bekoorlijkheid.

4 COMFORT Minds, like bodies, will often fall into a pimpled, illconditioned state from mere excess of comfort. - Charles Dickens, Brits novellist Comfort is de toestand waarin je zonder onrust, vrees of verlegenheid bent. Het is het gemak waarmee iemand kan leven, het vermogen om iets zonder (al te veel) inspanning en moeite te verrichten. Het kan soms afstompend werken, omdat het weinig nieuwe uitdagingen impliceert. COMPETITIE Life is nothing but a competition to be the criminal rather than the victim. - Bertrand Russell, Brits filosoof en logicus Mensen die competitiegerichte zijn, houden van wedstrijden tussen zichzelf en verschillende andere mensen. Deze wedijver gaat vaak gepaard met het willen uitschakelen van de concurrentie door vol overgave te trachten een ander in een bepaald opzicht te overtreffen. CONTACT The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. - Bill Watterson, Amerikaans cartoonist Contact maken is letterlijk de toestand waarbij twee personen of voorwerpen elkaar (aan)raken. Menselijk contact hebben, is onderlinge communicatie hebben. Contact houden is het in stand houden van de relaties tussen personen, vriendschappelijk en/of professioneel. CONTROLE Tout pouvoir sans controle rend fou. - Alain, Frans filosoof en essayist Controle is het uitoefenen van toezicht op zaken of mensen, het erop toezien dat iets gebeurt of dat iemand zich gedraagt naar een bepaalde norm. Controle hebben over je leven, betekent je leven zelf in handen nemen. Jezelf onder controle hebben, is jezelf kunnen beheersen. CREATIVITEIT The creative act, the defeat of habit by orginality, overcomes everything. - George Lois, Amerikaans reclamemaker en schrijver Creativiteit is het scheppingsvermogen van de mens. Creatieve mensen zijn origineel en brengen vaak artistieke producten voort. Ze zijn enorm fantasierijk en inventief en kunnen zich dikwijls makkelijk aanpassen aan situaties door creatief te denken en te improviseren. door te improviseren. DE BESTE ZIJN Being the best you can be is possible only if your desire to be a champion is greater than your fear of failure. - Sammy Lee, Engels voetballer De beste zijn betekent je volledig inzetten opdat je in wat je doet de hoogste kwaliteit kunt bereiken. Op die manier komt de waarde van wat je doet boven alle andere prestaties op hetzelfde vlak uit. Iemand die meestal de beste wil zijn heeft een gezonde geldingsdrang. DANKBAARHEID Voor niets zijn wij zo dankbaar als voor dankbaarheid. - Marie von Ebner-Eschenbach, Oostenrijks schrijfster Dankbaar zijn is iemand goed gezind zijn wegens genoten voorrechten. Dankbare mensen geven positieve signalen van erkenning aan de gevers van de genoten diensten, waardoor dankbaarheid door vele mensen vaak als enorm aangenaam en aanmoedigend wordt ervaren. DEGELIJKHEID Er zijn veel meer degelijke mensen, dan mensen die degelijk willen zijn. - Otto Weiss, Duits-Joods schrijver en dichter Degelijke mensen of voorwerpen zijn betrouwbaar, deugdelijk en voldoen volledig aan hun vooropgestelde bestemming of functie. Degelijkheid vereist een goede toestand, optimale condities en een hoge, langdurige kwaliteit. Fouten en imperfecties zijn dus uit den boze.

5 DELEN Keep your fears to yourself, but share your courage with others. - Robert Louis Stevenson, Schots schrijver en dichter Delen houdt in dat je een deel van een groter geheel verdeelt tussen jezelf en andere personen. Het kan ook betekenen dat je informatie die jij alleen kent, ook aan anderen kenbaar maakt. Delen is vaak een sociaal proces dat bijdraagt tot het creëren van een groepsgevoel. DISCIPLINE By constant self-discipline and self-control you can develop greatness of character. - Grenville Kleiser, Engelse mental coach Discipline, in de betekenis van tucht en orde, is de gehoorzaamheid van mensen aan voorschriften en bevelen. Jezelf discipline opleggen betekent jezelf voluit willen inschakelen voor iets en er dan met geduld en volharding voor gaan. Discipline vereist volhoudingsvermogen. DOELTREFFENDHEID People, like nails, lose their effectiveness when they lose direction and begin to bend. - Walter Savage Landor, Brits schrijver en dichter Doeltreffendheid is het verkrijgen van het grootst mogelijk effect of resultaat uit een gegeven kracht, middel of toestand, zonder al te veel omwegen. In het bedrijfsleven betekent doeltreffendheid of efficiëntie bijvoorbeeld de rationele toepassing van economische principes. DOORZETTINGS- VERMOGEN If you knock long enough and loud enough at the gate, you are sure to wake up somebody. - Henry Wadsworth Longfellow, Amerikaans dichter Bij doorzettingsvermogen gaat het om de volhardendheid, de kracht om door te gaan. Het staat voor zich sterk opstellen en met meer kracht dan normaal optreden en voortgaan zonder op te geven, ondanks allerlei mogelijke bezwaren of tegenwerking door externe factoren. DURF Daring ideas are like chessmen moved forward. They may be beaten, but they may start a winning game. - Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver Durf is de positieve eigenschap van iets dat enig risico inhoudt toch durven te doen. Het gaat vaak om iets ongewoons of gevaarlijks ondernemen of ontwerpen. Durf vereist altijd een zekere moed en stoutmoedigheid, waardoor er wordt opgezien naar mensen die veel durven. EEN VERSCHIL MAKEN Verliezers zien het probleem, terwijl winnaars op zoek gaan naar de kans. Het is een kwestie van instelling. - Paul Wilson, Australisch auteur Een verschil is een ongelijkheid. Het is een onderscheid in behandeling of waardering. Mensen die een verschil willen maken, willen iets doen op een andere manier dan de rest en zo dat het opvalt, tot nadenken stemt en op één of andere manier een belangrijke bijdrage levert. EENDRACHT Eendracht maakt macht. / L union fait la force. - nationale wapenspreuk van België Eendracht is het samenleven of samenwerken van mensen zonder geschillen. De eensgezindheid en harmonie van eendracht staat tegenover tweedracht, wat onenigheid en verdeeldheid inhoudt, en waarbij ruzie en twist niet zelden voorkomen. Eendracht is moeilijk te bereiken. EENHEID Wie boven de verschillen uitstijgt, ziet de eenheid en leeft ernaar. - Tsjwang-tse, Chinees tauïstisch filosoof Eenheid is het één zijn, de gelijkheid in denken en streven naar de overeenstemming en harmonie tussen verschillende dingen. Het is de eigenschap een hecht samenhangend geheel te vormen, niet verdeeld of meervoudig te zijn, zonder tegenstrijdigheden in de delen.

6 EENVOUD There is a certain majesty in simplicity which is far above all the quaintness of wit. - Alexander Pope, Brits dichter Eenvoud is de hoedanigheid van weinig samengesteld of niet ingewikkeld te zijn. Het betreft de afwezigheid van overdaad, praal of bijbedoelingen, zonder opsmuk, met een voorkeur voor ongekunsteldheid en natuurlijkheid. Eenvoud is niet negatief: het brengt alles terug tot de essentie. EERLIJKHEID Honesty is being able to tell the truth without hurting anyone. - Federico Fellini, Italiaans filmmaker Mensen die eerlijk zijn, hebben een nogal uitgesproken eergevoel en keuren zodoende leugens en bedrog af. Ze zijn betrouwbaar en rechtvaardig en kunnen rekenen op sympathie. Eerlijke mensen zijn moedige mensen omdat ze eerlijk durven zijn, wat geen sine cure is. EIGENWAARDE Self-esteem is the reputation we acquire with ourselves. - Nathaniel Branden, Canadese psychotherapeut Een gevoel van eigenwaarde is dat gevoel waarbij men nadenkt over wat men als persoonlijkheid denkt waard te zijn. Het is de belangrijkheid waarvan de mens uitgaat dat ze die aan zichzelf verplicht is om zich goed te voelen en respect te kunnen opbrengen voor zichzelf. ELEGANTIE Elegance does not consist in putting on a new dress. - Coco Chanel, Franse modeontwerpster Elegante mensen worden vaak als aangenaam ervaren omwille van hun goede smaak en toegepaste verfijning of sierlijkheid. Door hun eigen hoffelijkheid, natuurlijkheid en welwillendheid worden ze door verschillende soorten mensen als sociaal overal aanvaardbaar bevonden. ELITARISME Each honest calling, each walk of life, has its own elite, its own aristocracy based on excellence of performance. - James Bryant Conant, Amerikaans chemicus Elitarisme is het uitsluitend bevorderen van de belangen van een kleine groep. Elitaire mensen houden van het specifiek voorbehouden van bepaalde zaken voor de elite en het niet alles voor iedereen beschikbaar stellen. Gelijkheid wordt daarom niet in het minst nagestreefd. EMPATHIE The great gift of human beings is that we have the power of empathy. - Meryl Streep, Engelse actrice Empathie betreft het inlevingsvermogen van een mens. Het is het vermogen om andere personen te begrijpen, aan te voelen, en in hun huid te kruipen om zo ongeveer hetzelfde te kunnen ervaren. Zo neem je de gemoedstoestand van de andere over en ga je meeleven met hen. ENTHOUSIASME A man can succeed at almost anything for which he has unlimited enthusiasm. - Charles M. Schwab, Amerikaans industrieel Enthousiasme is het volledig en heftig vervuld zijn van of bezield zijn door iets. Het is de krachtige geestdrift die ontstaat uit de ijver voor een goede of verheven zaak. Enthousiaste mensen zijn dikwijls hartstochtelijke beoefenaars of gepassioneerde aanhangers of bewonderaars. ERBIJ HOREN The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself. - Michel de Montaigne, Frans filosoof en essayist Wie erbij wil horen, is op zoek naar een gepaste plaats, een geschikte plek om zich thuis te voelen. Mensen die erbij willen horen zijn op zoek naar houvast en geloven vaak niet genoeg in zichzelf om op eigen benen te kunnen staan, vandaar de drang naar bevestiging van anderen.

7 ERKENNING KRIJGEN Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. - Abraham Lincoln, 16 de president van de VS Erkenning krijgen is het ontvangen van waardering, van een positieve bevestiging van je acties. Zo een gunstige beoordeling is als het ware een persoonlijk applaus omdat men vindt dat wat je doet van waarde is, geappreciëerd wordt, en daarom eigenlijk beloond moet worden. EXCENTRICITEIT Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric. - Bertrand Russell, Britse filosoof en wiskundige Excentrieke mensen willen niet altijd in het middelpunt van de belangstelling staan, maar houden ervan zeer afwijkend van het normale te staan, waardoor ze meestal toch erg opvallen. Ze hebben de neiging zich vreemd of op een grillige manier te gedragen, wat raar overkomt. FANTASIE I have too many fantasies to be a housewife. I guess I am a fantasy. - Marilyn Monroe, Amerikaanse actrice en zangeres Mensen die over een levendige fantasie beschikken, hebben een grote verbeeldingskracht en veel voorstellingsvermogen. Fantasieën zijn droombeelden of hersenschimmen, en zijn voortbrengsels van de menselijke verbeelding. Fantasie hangt nauw samen met creativiteit. FLEXIBILITEIT Oil your mind and manners, to give them the necessary suppleness and flexibility; strength alone will not do. - Philip Stanhope, 4 de Earl of Chesterfield Flexibel zijn betekent buigzaam of lenig zijn, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Het behelst de mogelijkheid zich gemakkelijk aan te kunnen passen aan wisselende omstandigheden, en het zich soepel opstellen in optreden en gedrag tegenover andere personen. GEDULD Our patience will achieve more than our force. - Edmund Burke, Iers politicus en filosoof Geduld hebben betekent het met kalmte kunnen verduren van rampen, leed, ziekte, pijn, smaad, hoon en dergelijke. Het is een kalme en bedaarde volharding in het wachten op iets of iemand of in het volbrengen van een langdurige en min of meer onaangename (opgelegde) taak. GEHOORZAAMHEID Voilà les deux vertus du citoyen: par l'obéissance il assure l'ordre, par la résistance il assure la liberté. - Alain, Frans filosoof en essayist Gehoorzaamheid is het gewillig of bereidwillig opvolgen van iemands leiding, bevelen of aanwijzingen. Het omvat daarom het onderworpen zijn aan het gezag van anderen. Gehoorzame mensen zijn volgzaam en gedwee, en bieden dus geen of weinig weerstand. GELD//RIJKDOM Money is better than poverty, if only for financial reasons. - Woody Allen, Amerikaans filmmaker Als vermogend zijn belangrijk is, ligt de waarde van geld hoger dan enkel de waarde als ruilmiddel omdat er een extra betekenis aan wordt gekoppeld. Het rijk zijn aan bezit, het vermogend zijn, kan vaak belangrijk zijn omdat het vrijheid, aanzien of zekerheid kan bieden. GELIJKHEID Equality is the result of human organization. We are not born equal. - Hannah Arendt, Duits politiek filosofe Gelijkheid gaat over het gelijk zijn van rang, stand, karakter, geest, gemoed of stemming tussen mensen onderling. Het is de gelijkstelling in staatkundige en maatschappelijke rechten, en draagt in zich dat alle personen in onze maatschappij evenwaardig wordt geacht.

8 GELOOF- WAARDIGHEID I am constantly writing autobiography, but I have to turn it into fiction in order to give it credibility. - Katherine Paterson, Amerikaans schrijfster Geloofwaardigheid is de hoedanigheid van geloofwaardig te zijn, en daardoor aanspraak te kunnen maken op betrouwbaarheid of deskundigheid. Geloofwaardige mensen verdienen immers geloof en betrouwbaarheid ten opzichte van medemensen door hun acties, kunde of kennis. GELUK I think we consider too much the good luck of the early bird, and not enough the bad luck of the early worm. - Franklin D. Roosevelt, 32 ste president van de VS Geluk is de gunstige loop van omstandigheden tegen de verwachting in, het is de voorspoed die iemand zonder eigen toedoen te beurt valt. Gelukkig zijn is dus de aangename toestand waarin men al zijn wensen en verlangens bevredigd ziet, door eigen toedoen of toevallig. GEMEENSCHAP Without a sense of caring, there can be no sense of community. - Anthony J. D'Angelo, Amerikaans leiderschapstrainer De gemeenschap is de samenleving, de mensen samen, met de nadruk op de onderlinge omgang. Het is het geheel van personen of zaken die met elkaar in een bepaalde relatie staan. Personen die hieraan veel belang hechten, hebben het meestal goed voor met hun medemensen. GENADE Sweet mercy is nobility's true badge. - William Shakespeare, Brits dichter en toneelschrijver Genade is de barmhartige vergevingsgezindheid van vorsten, rechters of bevelhebbers, en bij uitbreiding van gewone mensen jegens misdadigers of overwonnenen. Het is het kwijtschelden of het in het geheel niet opleggen van iemand zijn eigenlijk verdiende straf. GENEROSITEIT Generosity is not giving me that which I need more than you, but it is giving me that which you need more than I. - Kahlil Gibran, Libanees schrijver en artiest Genereuze mensen zijn vrijgevig en gul; ze geven op aanvraag of uit zichzelf royaal en met veel plezier materiële zaken aan de mensen rondom hen. Ze zijn in staat andere mensen ook te gunnen wat zij hebben of kunnen. Jaloersheid of gierigheid zijn hen in principe vreemd. GENOT Enjoyment is not a goal, it is a feeling that accompanies important ongoing activity. - Paul Goodman, Amerikaans socioloog en schrijver Mensen die genot hoog in het vaandel dragen, houden van het zich verlustigen in of verheugen op het goede des levens. Genieten gaat om aangename gewaarwordingen ondervinden, maar ook om het bewust gebruik maken van al wat het leven aan aangenaams kan (op)leveren. GEZIN//FAMILIE Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way. - Leo Tolstoy, Russisch schrijver en filosoof Voor wie belang hecht aan het gezin komen een man of een vrouw en de eventueel aanwezige kinderen op de eerste plaats. Het groepsgevoel en het beschermen van familie (bloedverwanten van dezelfde naam uit dezelfde stamvader geboren) komt dan ook naar sterk voren. GEZONDHEID The greatest wealth is health. - Publius Vergilius Maro, Romeins dichter Gezondheid is een toestand van welzijn in geestelijk, lichamelijk en/of maatschappelijk opzicht. Een gezond iemand bevindt zich in een toestand van fysiek en psychisch welbevinden en is vaak ook geschikt om iemand anders welzijn te bevorderen door de opgedane ervaring.

9 GOEDHEID Goodness is the only investment that never fails. - Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver Goedheid in mensen belangrijk vinden, is de braafheid, de oprechte goede gezindheid en de rechtschapenheid in die mensen waarderen. Goede mensen geven blijk van welwillendheid of vriendelijkheid, en worden heel dikwijls gekenmerkt door fatsoen en deugd. GOEDKEURING A man cannot be comfortable without his own approval. - Mark Twain, Amerikaans schrijver en humorist Goedkeuren is het vellen van een gunstig oordeel bij wijze van bekrachtiging voor een daad. Het keuren is een betuiging van tevredenheid die als toestemming geldt voor een actie omdat ze aan de gestelde eisen voldoet. Mensen hechten soms te veel belang aan goedkeuring. GROEIEN//LEREN The strongest principle of growth lies in human choice. - George Eliott, Canadees schrijver Leren is bedrevenheid of kennis verwerven in een bepaald veld. Groeien is in grootte van kennis en peroonlijkheid toenemen en een vaak groter gevoel van eigenwaarde krijgen. Door verstandelijk te groeien en bij te leren krijg je verschillende, nieuwe opvattingen. GRONDIGHEID Desire to have things done quickly prevents their being done thoroughly. - Confucius, Chinees denker en sociaal filosoof Grondige personen blijven niet oppervlakkig, maar willen op een diepgaande manier bij het wezen van een zaak raken en er op een ingrijpende wijze tot doordringen. Grondigheid duidt ook altijd op een zekere diepgang in de persoonlijkheid of het karakter van mensen. HARMONIE Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. - Simone de Beavoir, Frans schrijfster en filosofe Harmonie als waarde hoog aanslaan wil zeggen dat de samenwerking tussen of het verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel belangrijk is. Bij harmonie zijn alle elementen volledig aangepast aan en in overeenstemming met elkaar. HARTELIJKHEID De zuiverste hartelijkheid wordt getoond als er niet aan hartelijkheid wordt gedacht. - Lao Tzu, Chinees filosoof Het hartelijke bejegenen van mensen wordt steeds gekenmerkt door oprechte uitingen van interesse in de andere. Hartelijkheid is het uiten van eerlijke gevoelens recht uit het hart. Hartelijke mensen zijn aardig, vaak gastvrij en joviaal, en heel spontaan en warm. HARTSTOCHT// PASSIE The happiness of a man in this life does not consist in the absence but in the mastery of his passions. - Alfred Lord Tennyson, Engels dichter Passie is hartstochtelijke liefde voor iets of iemand. Hartstocht is een zeer sterke drang van onze zinnelijke natuur, en wordt ook drift of Venus' brand genoemd. Passionele mensen zijn krachtig en heftig, maar vaak onstuimig. Ze zijn wel gedreven en gaan er voor. HELDHAFTIGHEID Self-trust is the essence of heroism. - Ralph Waldo Emerson, Amerikaans essayist Mensen die vinden dat heldhaftig zijn een must is, willen zichzelf als held betonen, blijk geven van heldenmoed of zich zeer dapper gedragen. Ze zijn vaak heel krachtig in hun acties, maar hebben soms de neiging om zich altijd heldhaftig te willen gaan gedragen, kost wat kost.

10 HELPEN Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje. - Moeder Teresa, Albanese katholieke zuster Helpen is het andere mensen met raad en daad ondersteunen. Het is het tegemoetkomen of uitkomst verschaffen aan zij die in lichamelijke of morele nood verkeren. Iemand helpen is evenzeer het werk verlichten door een handeling met iemand samen te doen of er aan mee te doen. HOOP Important things have been accomplished by people who kept on trying when there seemed to be no hope. - Dale Carnegie, Amerikaans sales trainer Hoop is de sterke verwachting dat iets aangenaams werkelijkheid zal worden. Hopen op de positieve afloop van een wens, is verlangen naar een mogelijk lichtpuntje in de verte. Hopen is geloven in iets zonder zelf controle uit te kunnen oefenen over het verdere verloop ervan. HUMOR Humor is by far the most significant activity of the human brain. - Edward De Bono, Brits dokter en schrijver Mensen met humor hebben de neiging het vrolijkmakende in gebeurtenissen naar boven te halen en dat het meest te doen uitkomen. Ze hebben oog en gevoel voor grappige aspecten bij bepaalde zaken, handelingen en gebeurtenissen en zijn vaak opbeurend voor hun omgeving. IDEALISME Alleen het idealisme kan lammeren veranderen in tijgers. - Adriaan Roland Holst, Nederlands schrijver Idealisme is het geloof aan een zedelijk of filosofisch ideaal, soms met veronachtzaming van de realiteit. Het is een bijzonder hoopvolle levensbeschouwing waarin het leven van iemand dusdanig voorgesteld of gevormd wordt dat het beantwoordt aan persoonlijke idealen. IETS BEREIKEN To achieve the impossible dream, try going to sleep. - Joan Klempner, Amerikaans schrijver Iets bereiken is het effectief komen tot een resultaat. Het betekent jezelf doelen stellen, en afbakenen waar je naartoe wil en je jezelf uiteindelijk ziet in het leven. Het is op een punt komen waar je trots kan zijn om wie je bent, wat je doet, en wat je hebt bereikt in de maatschappij. IJVER What we hope ever to do with ease we may learn first to do with diligence. - Samuel Johnson, Brits schrijver en essayist IJver is een sterke aandrang of drift om een bepaalde taak degelijk te vervullen. Het is een hevig gevoel voor iets, een werkzame liefde voor een denkbeeld of beginsel. IJverige mensen zijn vaak heel passioneel, geestdriftig en volledig toegewijd aan wat ze het liefste doen. INDIVIDUALITEIT The fault for which I can't forgive myself, is that one day I ceased my obstinate pursuit of my own individuality. - Oscar Wilde, Iers (toneel)schrijver en dichter Wanneer individualiteit hoog scoort, wil je je als individu te onderscheiden wezen opstellen en ook je eigen individualiteit benadrukken. Je looft daarbij je eigen hoedanigheid, persoonlijke eigenschappen en karaktertrekken, en gelooft sterk in persoonlijke onafhankelijkheid. INGETOGENHEID Weduwe zijn: weer net zo ingetogen zijn als een jong meisje, zonder onwetendheid te kunnen voorwenden. - Madame De Girardin, Frans auteur Sobere mensen staan eerder afkerig tegenover overdaad en/of overmaat. Ze leven heel matig, zedig, bescheiden en eenvoudig, en vermijden meestal wat niet strikt nodig is. Ingetogen mensen onthouden zich van buitensporigheden of uitspattingen, en zijn meestal beleefd.

11 INNOVATIE Innovation distinguishes between a leader and a follower. - Steve Jobs, Amerikaanse top-ceo Innovatie betreft de invoering van iets nieuws. Innovatieve mensen zijn gericht op en geïnteresseerd in nieuwigheden. Ze zijn over het algemeen niet conservatief, willen zich onderscheiden en houden van pas bedachte zaken die daarvoor niet waargenomen of ervaren werden. INSPIRATIE Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. - Thomas A. Edison, Amerikaans uitvinder Inspiratie betreft de bezielingen, de ingevingen of de invallen die mensen hebben om een taak tot een goed einde te brengen. Het zijn vaak plotseling opkomende gedachten die vele ideeën - goede of slechte- opleveren. Inspiratievolle mensen zijn vaak heel creatief. INTEGRITEIT Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not. - Oprah Winfrey, presentatrice en recensente Integriteit staat voor onkreukbaarheid, de onschendbaarheid van een persoon. Een persoon die integer is, is eerlijk en voor geen inbreuk vatbaar. Hij of zij onderneemt actie niet alleen omdat het ethisch juist zou zijn, maar ook en dikwijls vooral om zijn zelfrespect te waarborgen. INTELLIGENTIE Truly great madness cannot be achieved without significant intelligence. - Henrik Tikkanen, Fins auteur en artiest Intelligentie omvat het verstandelijk vermogen dat een mens bezit om te denken en te begrijpen. Het wordt soms onderverdeeld in verschillende vormen (bv. sociale of emotionele intelligentie), en is vaak zowel maatschappelijk als voor je eigen persoon een belangrijke zaak. INTIMITEIT//SEKS Women need a reason to have sex. Men just need a place. - Billy Crystal, Amerikaans acteur en regisseur Intieme dingen zijn in het diepste, in het binnenste van de menselijke geest gelegen. Intimiteit tussen mensen betreft een persoonlijke, zeer vertrouwelijke en hechte band. Seks zijn handelingen en gevoelens die te maken hebben met het lichamelijke, met opwinding en vrijen. INTUITIE The highest endeavor of the mind, and the highest virtue, is to understand things by intuition. - Baruch Spinoza, Nederlands filosoof Intuïtie is het door onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen begrip of inzicht. Het is de ogenblikkelijke, niet op begripsdenken en redenering berustende overtuiging van een waarheid die je aanvoelt. Zulke ingevingen zijn vrijwel steeds enorm persoonlijk van aard. KARAKTER Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dan men karakter heeft. - Seneca, Romeins filosoof, politicus en toneelschrijver Personen met veel karakter hebben een krachtig ontwikkelde, sterk uitkomende persoonlijkheid. Het zijn zelfstandige en moreel sterke personen. Mensen die karakter tonen, vertonen een zekere vastheid van wil om volgens hun eigen beginselen en principes te handelen. KENNIS The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. - Frank Herbert, Amerikaans science-fiction schrijver Kennis is de bekendheid met een persoon door of in de omgang. Het is ook het weten van een gebeurtenis of omstandigheid, de bekendheid met feiten. Mensen met kennis zijn op de hoogte van wat ze moeten weten en hebben het vermogen om te leren en te begrijpen.

12 KEUZE It's choice -not chance- that determines your destiny. - Jean Nidetch, oprichtster The Weight Watchers Keuze is het geheel van zaken waaruit men kiest. Keuzes maken is je voorkeur bepalen voor één of meer dingen uit een bepaald aantal personen of zaken. Keuzes maken is minstens even belangrijk als keuzes hebben, omdat keuzes kunnen maken voor vele mensen vrijheid betekent. KRACHT Je kan de Kracht die alle vormen van succes bepaalt niet leren kennen als je niet eerst ontdekt wie je echt bent. - Napoleon Hill, Amerikaans succes-schrijver Kracht is het fysiek vermogen, de sterkte van het lichaam. Het kan ook een abstract gegeven zijn, waarbij het een geestelijk vermogen wordt vanuit de ziel of geest. Zo toont met vereende krachten, het zich gezamenlijk inspannen, bijvoorbeeld de kracht van samenwerking. KUNSTZINNIGHEID The arts are a better barometer of what is happening in our world than the stock market or debates in congress. - Hendrik Willem Van Loon, Nederlands journalist Kunstzinnige mensen hebbeneen zekere aanleg voor of tonen interesse voor kunst. Ze zijn vaak creatief aangelegd, kunnen originele ideeën bedenken en brengen vervolgens artistieke producten voort. Het is het zin hebben in en zinnig omgaan met kunst. Elitarisme is soms een gevolg. KWALITEIT It is quality rather than quantity that matters. - Seneca, Romeins filosoof, politicus en toneelschrijver Kwaliteit betreft een zekere graad van voortreffelijkheid van zaken en personen. Het is de waardering voor het niveau van iets als het gemeten wordt tegenover andere dingen van dezelfde aard. Zoeken naar kwaliteitsvolle zaken is zoeken naar onderscheidende eigenschappen. LEIDERSCHAP Management is doing things right; leadership is doing the right things. - Peter Drucker, Amerikaans schrijver en consultant Het leiderschap willen hebben, betekent de anderen figuurlijk de weg wijzen en meevoeren in een bepaalde richting. Het gaat dan om verantwoordelijkheid opnemen voor de ondernomen acties en genomen beslissingen, alsook om de verantwoordelijk tegenover je mensen LEVENDIGHEID For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive. - David H. Lawrence, Engels auteur, criticus, schilder Levendigheid is volledig doordrongen zijn van een beweeglijke, opgewekte drukte. Levendige mensen kunnen zich iets zodanig voorstellen dat ze het zich makkelijk voor de geest kunnen halen. Ze drukken hun liefde voor het leven uit door goedgemutst actie te ondernemen. LIBERALISME Liberalism is trust of the people, tempered by prudence; conservatism, distrust of people, tempered by fear. - William Gladstone, Brits staatsman en ex-premier Bij liberalisme gaat het om het proberen jezelf te bevrijden van beperkingen of belemmeringen. Liberale mensen zijn wars van kleingeestigheid en houden dus van ruimdenkendheid. Ze kijken zo met een onbevooroordeelde en onbekrompen blik naar de wereld rondom hen. LIEFDADIGHEID A bone to the dog is not charity. It is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog. - Jack London, Amerikaans auteur Liefdadigheid is door het geven van stoffelijke steun je naastenliefde of menslievendheid tonen. Het gaat daarbij niet om reclame maken voor jezelf, maar wel om oprecht op te treden als zijnde persoonlijk geëngageerd en hulpvaardig tegenover de hulpbehoevenden.

13 LIEFDE//WARMTE Love is an irresistible desire to be irresistibly desired. - Robert Frost, Amerikaans dichter Liefde is een sterke genegenheid van personen tegenover elkaar, of van één persoon voor anderen of voor zaken. Iemand die iemand liefheeft, is warm en hartelijk jegens een ander. Liefde kan een bijzonder krachtig gevoelen zijn, zowel in positieve als in negatieve zin. LOGICA Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. - Albert Einstein, Duits wis- en natuurkundige Logica betreft de wijze van redeneren die volgens iemand de juiste is. Zo een rationeel juiste redenering dient vaak om andere mensen te overtuigen van het logische of vanzelfsprekende van een bepaalde situatie. Bij de logica ligt de nadruk nogal sterk op het verstand. LOYALITEIT Loyalty means nothing unless it has at its heart the absolute principle of self-sacrifice. - Woodrow Wilson, 28 ste President van de VS Loyale mensen zijn trouw aan een verplichting of volharden in het zich houden aan een verbintenis. Een zekere morele verbondenheid tussen mensen is dan van groot belang. Loyale mensen zijn vaak betrouwbaar en komen op voor hun vrienden aan wie ze trouw blijven. LUISTEREN Vrouwen zijn gek op zwijgende mannen. Ze denken dat die luisteren. - Marcel Achard, Frans schrijver Luisteren is het met aandacht horen om iets te vernemen. Het is dan ook het er echt op ingesteld zijn om moeite te willen doen om geconcentreerd naar iemand te luisteren. Een luisterend oor zijn voor iemand kan voor beide partijen een aangename ervaring betekenen. MACHT Macht bestaat niet uit hard of dikwijls slaan, maar uit raak slaan. - Honoré de Balzac, Frans schrijver Macht is de mogelijkheid om dingen te laten gebeuren zoals men ze zelf wil. Het is het vermogen om iets te doen of te beïnvloeden. Personen met macht hebben heerschappij op een bepaald gebied. Ze genieten meestal aanzien en worden vaak aanzien als een autoriteit. MEDELIJDEN Iedere keer dat ik een gevecht met mezelf win, heb ik enorm veel medelijden met de verliezer. - Anthelme Brillat Savarin, Frans politicus en advocaat Medelijden of compassie is het verdriet over het leed, de zorgen en het ongeluk van anderen. Mensen die medelijden met iemand hebben, voelen mee met een ander en hebben vaak een troostende functie. Medelijden is eerder passief dan actief en gebeurd op een tweede niveau. MEDEWERKING Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation. - William A; Wood, Amerikaanse leiderschapstrainer Medewerking is het mee helpen, het zo handelen dat het aan iemand ten goede komt. Meewerken heeft vaak een gunstige uitwerking bij een probleem omdat er dan meer mensen kunnen over nadenken. Medewerking gaat uit van plichtbesef en de goede wil van de mens. MENSELIJKHEID You must not lose faith in humanity. It is an ocean; if a few drops of it are dirty, it does not become dirty. - Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, spiritueel leider Menselijkheid betekent zoals eigen is aan de mens als een onvolmaakt wezen. Dit besef is belangrijk om ons niet superieur te gaan voelen en om alles in perspectief te blijven zien. Het betekent ook niet onmenselijk of wreed zijn, maar wel genietbaar of aanvaardbaar in de omgang.

14 MIJN IMAGO De verkeerde vooroordelen van velen, vormen het ware imago van het individu. - Willem Frederik Hermans, Nederlands schrijver Het imago van iemand is het beeld dat andere mensen hebben van die persoon. Tegelijkertijd is het ook het beeld dat iemand van zichzelf naar buiten brengt, hoe hij of zij bekend wil staan. Voor veel mensen is hun imago heel belangrijk, en wordt het zelfbeeld uit het oog verloren. MOED Courage is resistance to fear, mastery of fear - not absence of fear. - Mark Twain, Amerikaans schrijver en humorist Moedige of dappere personen zijn onverschrokken en onversaagd tijdens moeilijkheden en gevaren. Ze durven veel aan, geven dan ook niet op en zijn dikwijls zonder enige vrees. Vele mensen worden moediger als iemand die hen nauw aan het hart ligt, in gevaar verkeert. MONDIGHEID In een samenleving van mondige mensen zijn oneliners een referentiepunt in het debat. - Uriël Rosenthal, Nederlandse politicus Mondigheid behelst medezeggenschap en het vermogen zelfstandig te beslissen, te handelen en te oordelen. Mondigheid is ook het goed ter tale en rad van tong zijn. Welbespraakte mensen hebben een grotere overtuigingkracht dan onbespraakte mensen, en vaak ook meer lef. MOTIVATIE People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing-that's why we recommend it daily. - Zig Ziglar, Amerikaans salesman, spreker en auteur Motivatie omvat het geheel van factoren als beweegredenen waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt. Gemotiveerde mensen hebben een sterke of intense innerlijke gesteldheid die hen tot het verrichten van inspanningen brengt. Ze zijn gepassionneerd en vol vuur. NIEUWSGIERIGHEID The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity. - Dorothy Parker, Amerikaans schrijfster en dichter Iemand die altijd brandt van nieuwsgierigheid heeft een begeerte naar kennis. Dit verlangen om nieuwe dingen te weten, horen of zien in het algemeen of bij een bepaalde gelegenheid, wordt door sommige mensen soms ook eerder gezien als een teken van indiscretie. OBJECTIVITEIT Objectiviteit bestaat erin dat je eerst je vooroordelen bekend maakt. - Karl Gunnar Myrdal, Zweeds economicus en politicus Mensen die de objectiviteit willen bewaren, beperken zich in hun oordeel tot de feiten, om zo niet beïnvloed te worden door hun eigen gevoel, door een bepaalde zienswijze of door vooroordelen. De objectieve waarheid is dan ook de waarheid van een zaak op zichzelf. ONAFHANKELIJK- HEID It's the man who dares to take who is independent, not he who gives. - David Herbert Lawrence, Engels schrijver Mensen die er naar willen streven hun onafhankelijkheid te bewaren, willen een zekere vrijheid hebben. Ze willen van niemand afhankelijk, aan niemand ondergeschikt of onderworpen zijn opdat ze zodoende onbeperkt vrij en zelfstandig kunnen zijn in hun doen en laten. ONBEVANGENHEID In de onbevangenheid van een rechtgeaard kind steekt soms een beminnelijke wijsbegeerte. - Nicolas Chamfort, Frans schrijver en journalist Onbevangen mensen zijn vrij in het uiten van hun gemoed. Als ze iets onbevangen vertellen, dan gebeurd dat vrijpostig, ongedwongen, zonder schroom, en niet door scrupules geremd. Deze mensen hebben het hart op de tong en zijn zeer openhartig over allerlei onderwerpen.

15 ONDERZOEKEN The unexamined life is not worth living. - Socrates, Grieks filosoof Onderzoeken is nagaan wat, dan wel of een bepaald iets ergens of bij iemand aanwezig is. Het is pogingen of moeite doen om een zaak meer in bijzonderheden of in haar aard te leren kennen. Door onderzoek hopen mensen tot het oplossen van problemen te komen. ONTSPANNING Als ons leven nooit zou eindigen, zou de spanning er aan ontbreken, maar nu ontbreekt de tijd voor ontspanning. - Nel Noordzij, Nederlands schrijfster en dichteres Ontspanning behelst het lichamelijk en geestelijk tot rust komen, nadat men zich heeft ingespannen. Het is verkeren in de toestand waar de spanning als het ware is opgeheven, en de mens door middel van afleiding kan uitrusten. Verpozen is nodig, maar haalt te vaak de bovenhand. OORDEELS- VERMOGEN Good judgement comes from experience. Experience comes from bad judgement. - Jim Horning, Amerikaans computerwetenschapper Het vermogen om te oordelen is het vermogen om door redeneren tot een gevolgtrekking of conclusie te komen, waaruit dan een gevoelen of een mening over iets of iemand kan volgen. Het gaat daarbij om een goed- of afkeurende uitspraak die als geldig erkend wordt. OPENHEID The trouble with having an open mind is that people will insist on coming along and trying to put things in it. - Terry Pratchett, Engels fantasy- en scifischrijver Openhartige mensen zijn voor iedereen toegankelijk, stellen zich heel open op en kunnen zonder remming met iedereen over elk onderwerp praten. Ze zijn eerlijk, hebben niets te verbergen en wekken vertrouwen. Openheid is vooral een sterkte, en niet echt een zwakte. OPGEWEKTHEID A cheerful mind is a vigorous mind. - Jean De la Fontaine, Frans schrijver Opgewekte mensen zijn vrolijke, blije en vreugdevolle mensen. Ze zijn vaak levendig en druk, gaan door het leven met een glimlach en proberen die meestal ook bij anderen op te wekken. Droeve gebeurtenissen kunnen ze soms relativeren en goed positief benaderen. OPRECHTHEID Wie zich van zijn oprechtheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht. - Ovidius, Latijns dichter "Wie zich van zijn oprechtheid bewust is, lacht om de leugens Oprecht van het zijn gerucht." betekent eerlijk en zonder -Ovidius, bijbedoelingen Latijns dichter handelen. Oprechte personen hebben geen verborgen agenda, zoeken helemaal niet naar uitvluchten en vermijden dubbele bodems. Ze staan garant voor directheid en uitspraken recht uit het hart. Oprecht is echtheid. OPTIMISME Perpetual optimism is a force multiplier. - Colin Powell, Amerikaans politicus Optimisme is de opvatting dat deze wereld, ondanks al haar schijnbare onvolkomenheid, toch zo volmaakt is als zij maar zijn kan. Het is de neiging om alles van de beste zijde te beschouwen, om alles positief te bekijken en om altijd een goede afloop te verwachten. ORDE L'ordre est le plaisir de la raison; mais le désordre est le délice de l'imagination. - Paul Claudel, Frans dichter Orde is de plaatsing en ordening van mensen of voorwerpen in relatie tot elkaar volgens een bepaald patroon of een bepaalde volgorde of methode. Bij ordelijke mensen staat alles op de perfect juiste plaats in een geheel. Orde omvat ook het goed functioneren van wetten.

16 PACIFISME Everybody's a pacifist between wars. It's like being a vegetarian between meals. - Colman McCarthy, Amerikaans columnist Pacifistische mensen hebben een zekere houding die bepaald is door de wereldbeschouwelijke stroming die een duurzame vrede nastreeft. Dit gaat in tegen bewapening en oorlog. Vredige mensen zijn niet krijgszuchtig, rustig van gemoed, en houden veelal van rust en kalmte. PLEZIER Most of the time I don't have much fun. The rest of the time I don't have any fun at all. - Woody Allen, Amerikaans filmmaker Plezier is het leuke gevoel van vanwelbehagen, veroorzaakt door iets wat men aangenaam vindt. Plezier maken kan een sterke stimulans betekenen: plezier hebben in wat je doet helpt om wat je moet doen tot een goed einde te brengen, zonder het te ervaren als een verplichting. PLICHT Gelukkig zijn is de meest verwaarloosde plicht. - Bertus Aafjes, Nederlands letterkundige Plicht is wat van iemand of van jezelf geëist kan worden. Je kan ook iets als je eigen plicht gaan beschouwen. Negatief gezien is een plicht een verzuchting, maar positief beschouwd is de vervulling van een plicht vaak een erekwestie voor de personen die zich ver-plicht voelen. PRAGMATISME If you're not pragmatic, not responsive to changing realities, then you don't succeed. - Robert Dallek, Amerikaans historicus Pragmatische mensen vinden dat ze hun handelen niet moeten laten bepalen door een ideologie maar door een zakelijke beoordeling van de feiten. Ze zien de waarheid als praktisch toepasbaar, als bruikbaar om leiding te geven aan het handelen in het dagelijkse leven. PRESTATIE When habit is formed, consciousness only interferes to spoil our performance. - William Ralph Inge, Engels auteur en professor Een prestatie leveren is het nakomen van een bepaalde taak of een verplichting, of het presenteren van een geslaagde actie die waardering oproept. Mensen die willen presteren willen iets bereiken en zijn niet tevreden zonder dat welbepaalde eindproduct dat ze voor ogen hadden. PROACTIVITEIT It is in the ordinary events of every day that we develop the proactive capacity to handle the extraordinary pressures of life. - Stephen Covey, sales en life coach Proactief zijn betekend niet achteraf pas reageren, maar wel al van te voren anticiperen. Mensen die proactief zijn, zijn vooruitziend en handelen al voor iets anders plaats gehad heeft. Proactieve mensen willen dikwijls hun omgeving kunnen controleren en in hand houden. PRODUCTIVITEIT Excessive productivity can bring the most gifted man almost to madness. - Friedrich Nietzsche, Duits filosoof en filoloog Productieve mensen zijn de mening toegedaan dat alles de eigenschap zou moeten hebben om vruchten of resultaten af te werpen. Het is de mate waarin mensen vruchtbaar zijn in hun bijdrage aan de maatschappij door het nuttig voortbrengen van bepaalde zaken. PROFESSIONA- LITEIT A professional is a person who can do his best at a time when he doesn't particularly feel like it. - Alistair Cooke, Brits-Amerikaans journalist Professionaliteit wordt hoog in het vaandel gedragen door vakmensen die serieus met hun beroep bezig zijn. Ze laten zich daarbij niet door hun emoties meeslepen, maar blijven daarentegen zakelijk en berekend om zo hun zaken op een voldoende deftige af te handelen.

17 RATIONALITEIT Not to be absolutely certain is, I think, one of the essential things in rationality. - Bertrand Russell, Brits filosoof en logicus Het rationeel zijn houdt in dat men door middel van de rede, op verstandelijke wijze dus, handeld. Het is weloverwogen, redelijk, verantwoord en rechtvaardig omgaan met met de realiteit. Dit zich laten leiden door de rede of het verstand sluit de meestal de gevoelens uit. REALISME Wees realistisch, eis het onmogelijke! - Ché guevara, Argentijns marxistisch revolutionair Realistische mensen zijn nuchtere mensen die zich enkel richten op de waarneembare werkelijkheid, en op de feitelijke toestanden of mogelijkheden. Daarom zijn ze zonder reserve in hun weergave van de werkelijkheid, en zijn verbloemingen echt niets voor hen. RECHTVAARDIG- HEID If we do not maintain justice, justice will not maintain us. - Francis Bacon, Brits filosoof en politicus Bij rechtvaardige mensen voert goedheid en een gevoel van gerechtigheid en redelijkheid de bovenhand; ze zijn eerlijk en correct. Rechtvaardig handelen is het handelen in overeenstemming met bepaalde ethische beginselen voor de samenleving en ook voor zichzelf. REFLECTIE The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection. - Thomas Paine, Engels filosoof en revolutionair Mensen die vaak reflecteren, denken vaak na in termen van terugkijkende beschouwingen of overdenkingen. Het gaat dan om op redenering berustende weerspiegelingen over heel persoonlijk ondernomen acties, waaruit vaak een zekere conclusie getrokken kan worden. RELIGIE It is fine to establish one's own religion in one's heart,not to be dependent on tradition and second-hand ideals. - D.H.Lawrence, Engels romanschrijver Religie is het geloof in en het aanbidden van een bovennatuurlijke kracht, meer specifiek één God of meerdere goden. Religie kan een bijzonder krachtige motivatie zijn voor mensen. Het is belangrijk om de letter en de geest van een bepaalde religie te kunnen scheiden. ROEM Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. - Confucius, Chinees denker en sociaal filosoof Roem omvat de lof en eer die aan iemand of iets door anderen wordt toegekend. Het gaat om het abstracte begrip van achting en erkenning als gelijkwaardig lid van de maatschappij of van een bepaalde maatschappelijke kring, meestal op basis van reputatie of faam. RUST Wanneer men de rust niet in zichzelve vindt, is het nodeloze moeite haar elders te zoeken. - Francois de la Rochefoucauld, Frans schrijver Rust is een ontspannen toestand na arbeid, moeite of inspanning. Het is het ongemoeid zijn, het vrij zijn van drukte, last of hinder. Rust kan zowel extern als intern voorkomen. Rustige mensen zijn kalm en gemoedelijk en kunnen dikwijls hun rust ook overbrengen op anderen. SAMENWERKING The only thing that will redeem mankind is cooperation. - Bertrand Russell, Brits filosoof en logicus Mensen die samenwerken willen graag met elkaar, met verenigde krachten en gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken. Zo kunnen ze zich als groep gezamenlijk doen gelden. Dit is een belangrijke factor in onze steeds individueler wordende samenleving.

18 SCEPSIS Scepticism is the first step toward truth. It must be applied generally, because it is the touchstone. - Denis Diderot, Frans filosoof en schrijver Sceptische mensen beschouwen de menselijke geest als van nature onbekwaam om iets met zekerheid te weten. Ze hebben altijd een sterke en soms zelfs een overdreven neiging tot twijfelen aan bepaalde zaken? Ze zijn onzeker en vaak ook heel ongelovig. SCHOONHEID Think of all the beauty still left around you and be happy. - Anne Frank, Joods-Duits meisje in de Wereldoorlog Schoonheid is het mooi, het fraai of het aantrekkelijk zijn van iemand of iets. Het omvat het geheel der dingen die door veel mensen als mooi worden bevonden. Het kan echter ook heel persoonlijk zijn. Aan schoonheid wordt er in onze tijd echter dikwijls te veel belang gehecht. SENSUALITEIT Sensuality without love is a sin; love without sensuality is worse than a sin. - José Bergamín, Spaans schrijver en dramaturg Sensualiteit is het genieten, najagen of uitdrukken van zinnelijk of geslachtelijk genot. Het is de neiging hebben de zinnen of de zintuigen te plezieren door middel van prikkels uit de buitenwereld. Die worden dan vaak omgezet in gewaarwordingen in het lichaam. SENTIMENTA- LITEIT The assertion of purpose in a world we felt to be purposeless would be a form of sentimentality. - Richard M. Weaver, Amerikaans historicus Sentimentaliteit is de eerder overdreven zintuiglijke of emotionele gevoeligheid, de neiging zich geheel door tedere of weemoedige gevoelens te laten meeslepen. Zulke mensen zijn dan heel gevoelig of redelijk vatbaar voor lichamelijke of geestelijke indrukken. SERENITEIT If you find serenity and happiness, some people may be jealous. Be happy anyway. - Moeder Teresa, Albanees-Turkse zuster Sereniteit is een gemoedsgesteldheid waarbij iemand ongestoord kalm is, en kan genieten van innerlijke gemoedsrust. Het is vaak een toestand van rust als gevolg van een goed geweten. Kalmte en zielenrust zijn de vaak de voornaamste voorwaarden voor serene mensen. SLAGEN (NIET FALEN) De mens is geboren om te slagen, niet om te falen. - Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver Slagen is het lukken van een ondernomen actie, het bereiken van het nagestreefde om zo op persoonlijk of professioneel vlak vooruit te gaan. Het begint bij niet willen falen en vereist doorzettingsvermogen om iets goed te laten aflopen met het gewenste, vooropgestelde resultaat. SLIMHEID The height of cleverness is to be able to conceal it. - Francois de La Rochefoucauld, Frans schrijver Slim zijn betekent niet hetzelfde als intelligent zijn. Slimheid is het vlug zijn in het bedenken van hulpmiddelen of uitwegen, ofwel in het doorzien of raden van een plan. Slimme mensen hebben een goed inzicht in situaties en weten er eigen bijna steeds voordeel uit te halen. SMAAK Of een mens smaak heeft kun je makkelijk zien: de vloerbedekking moet bij de wenkbrauwen passen. - Salvador Dali, Spaans schilder Smaak is wat volgens de heersende opvatting goed staat, verfijning of voornaamheid betekent. Het is ook het vermogen om over de schoonheid van kunst te oordelen of zaken zo te schikken dat er een harmonisch, aangenaam en bijzonder fraai geheel ontstaat.

19 SOLIDARITEIT Solidariteit is slechts gemakkelijk te beoefenen door hen die ze niet nodig hebben. - Maurice Roelants, Vlaams schrijver Solidariteit tussen mensen is het bewustzijn van saamhorigheid en de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. Solidaire personen geven blijk van het gevoel en het besef bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen door dik en dun, wat er ook gebeurd. SPEELSHEID Life is playfulness... we need to play so that we can rediscover the magic around us. - Flora Colao, Amerikaanse therapeute Speelse mensen zijn geneigd tot het bijna constant spelen. Ze houden een situatie het liefste luchtig, halen graag een grap uit en genieten ervan met alles te dollen. Speelsheid kan, indien onder controle, een belangrijke meerwaarde leveren aan verschillende situaties en handelingen. SPIRITUALITEIT spiritual growth is a path of lifelong learning. The experience of spiritual power is basically a joyful one. - M. Scott Peck, psychiater en auteur Spiritualiteit is de geestelijke levenshouding of gedragslijn die je in het leven volgt. Het heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. De nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring, en op leven volgens je eigen spiritualiteit en gevoelens. SPORTIVITEIT One man practicing sportsmanship is better than a hundred teaching it. - Knute Rockne, Amerikaans football-speler Sportiviteit, of het sportief zijn, betekent iets opvatten als een eerlijk spel met kansen op zowel overwinning als op nederlaag. Mensen die sportief zijn, zijn eerlijk en fair in hun handelswijze, en kunnen vaak beschouwd worden als rechtschapen en eerlijke personen. STABILITEIT The stability of the whole is guaranteed by the instability of its parts. - Karin Meißenburg, vertaalster en auteur Stabiliteit behelst bestendigheid, gaat over de duurzaamheid van het bestaande. Bij mensen die stabiliteit wensen, ligt het evenwicht vast, en is hun leven liefst zo weinig mogelijk aan veranderingen onderhevig. Ze houden van regelmatig-heid en constantheid in alles wat ze doen. STEUN I don't think you're a very good friend if you're always being supportive. You also have to add criticism. - Jason Kottke, Amerikaans webdesigner en blogger Steun is datgene waarop iemand steunt in maatschappelijke of zedelijke zin. Steun bieden aan iemand is het bieden van dat wat iemand helpt om zich staande te houden, vaak in moreel of financieel opzicht. Wie steun biedt, kan en mag ook steun terug verwachten van anderen. STILTE Stilte is het verschil tussen niks zeggen en alles al gezegd hebben. - Herman de Coninck, Vlaams dichter Stilte is de toestand dat er weinig of geen geluid wordt gehoord of gemaakt, dat er weinig of niet gesproken wordt. Mensen die graag stilte hebben, houden van de afwezigheid van verkeer, vertier of drukte, en verkiezen vrijwel altijd de aanwezigheid van kalmte, rust en vrede. SUCCES Why be a man when you can be a success? - Bertolt Brecht, Duits dichter en theatermaker Succes is een goede afloop, uitkomst of uitslag kennen; het is een positief resultaat bekomen. Succes verkrijgt men niet enkel door het uiteindelijke welslagen van een actie, maar ook mee door de tekenen van waardering achteraf door de mensen in je omgeving.

20 SUPERIORITEIT While one person hesitates because he feels inferior,the other is busy making mistakes and becoming superior. - Henry C. Link, Amerikaans psycholoog Superioriteit is de geestelijke, zedelijke of morele meerderheid of grotere sterkte. Mensen die zich superieur voelen, voelen zich meer waard dan anderen omdat ze die anderen overtreffen of in iets meer uitmunten dan hen. Superieure zaken zijn van een hogere, uitstekende kwaliteit. TACT Tact is the knack of making a point without making an enemy. - Isaac Newton, Brits wis- en natuurkundige Tact is het gevoel voor hetgeen in een situatie passend is. Het is een fijn gevoel van kiesheid en bekwaamheid om in het sociale maatschappelijk verkeer op de juiste, gepaste of gewenste wijze op te treden. Mensen met tact weten wat ze kunnen zeggen in bepaalde situaties. TEVREDENHEID We find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. - Maxwell Maltz, Amerikaans plastisch chirurg Tevreden mensen zijn mensen die in een zekere staat van vredevol gelukkig zijn verkeren. Ze zijn voldaan en tevreden met het niveau of geluk dat ze bereikt hebben, en wensen niets meer dan datgene dat ze al hebben. Echte tevredenheid is echter heel zeldzaam. TIJD To choose time is to save time. - Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman Tijd is het abstracte begrip dat het oneindige voortschreiden van het bestaan aanduidt. Het is het geheel van verleden, heden en toekomst waarin de mens leeft en waarop hij geen vat heeft. Er van genieten tijd te hebben, is ook niet houden van jachtigheid en stress. TOEWIJDING Everybody likes to go their own way - to choose their own time and manner of devotion. - Jane Austen, Engelse romanschrijfster In onze maatschappij betekent toewijding het zich geheel en al geven aan de belangen van een persoon of een zaak. Het is het met volledige overgave (van het leven, krachten en talenten) in dienst stellen van iets of iemand of het helemaal beschikbaar stellen voor iets of iemand. TOLERANTIE The test of courage comes when we are in the minority. The test of tolerance comes when we are in the majority. - Ralph W. Sockman, Amerikaans pastoor Tolerantie is de mogelijkheid of de wil om het bestaan van meningen en gedrag waar je als persoon niet mee akkoord gaat, toch toe te staan. Tolerant zijn betekent niet egoïstisch zijn en ook het aandacht willen of durven opbrengen voor ideeën van anderen rondom je. TRIOMF Always seek out the seed of triumph in every adversity. - Og Mandino, sales goeroe en auteur Een triomf is een enorme overwinning of een belangrijk iets dat je bereikt hebt in je leven. Het is tegelijkertijd het gevoel waarin je je bevindt als wat je bereikt hebt je vreugde of voldoening schenkt. Triomfantelijk gedrag kan ondanks de glorie toch nog steeds bescheiden zijn. UITDAGING Challenges are what makes life interesting; overcoming them is what makes life meaningful. - Joshua J. Marine Mensen die graag uitdagingen aangaan, houden ervan om gehoor te geven aan een oproep tot het deelnemen aan een wedstrijd of competitie. Ze hebben graag taken of situaties die hun vaardigheden testen, en zullen er veel voor doen daar met veel voldoening in te slagen.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit.

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit. Oefening: Waarden Sorteertaak. Wat zijn waarden eigenlijk? Waarden zijn de dingen die jij als persoon écht belangrijk vindt in het leven. Het is belangrijk ze niet te verwisselen met normen, wat je meer

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Overtuigend (om)praten VVJ Jan De Boeck

Overtuigend (om)praten VVJ Jan De Boeck Overtuigend (om)praten Jan De Boeck Jan De Boeck Overtuigend en constructief gesprekken voeren. De carrière van een doorsnee jeugddienstmedewerker is doorspekt met professionele gesprekken. Met je secretaris,

Nadere informatie

Het mooiste dat je een ander kunt geven is onvoorwaardelijke liefde en acceptatie.

Het mooiste dat je een ander kunt geven is onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Het mooiste dat je een ander kunt geven is onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Brian Tracey ACCEPTATIE Met acceptatie treed je de waarheid eerlijk en moedig tegemoet. Je richt je op de feiten. De realiteit

Nadere informatie

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren tips 11 om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren Mandy Israel Fantastisch dat je dit ebook hebt aangevraagd! Ontbreekt er wat in je leven? Voel je je niet voldaan? Wil jij RIJK zijn? Rijkdom gaat voor

Nadere informatie

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken Whole Brain team Mentale voorkeur Facts onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken Logisch denken Mentale voorkeur Form praktijkvoorbeelden grondige planning samenhangende

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven.

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Waarden oefening Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Bekijk de waarden die hieronder vermeld staan.

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

GEZOND BEWEGEN.

GEZOND BEWEGEN. GEZOND BEWEGEN maaike@nudgeme.be maaike@koslearning.be want verandering begint bij jezelf We worden geboren als een blanco blad = onze persoonlijkheid, gedrag, waarden, worden gevormd door onze omgeving

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Inclusie: Een nieuw en hoopgevend pad

Inclusie: Een nieuw en hoopgevend pad Inclusie: Een nieuw en hoopgevend pad Darcy Elks 4/3/2006 1 Introductie Overzicht Huidige situatie betreft inclusie voor mensen die buitengesloten worden Hoe ziet inclusie eruit en waarom is het belangrijk

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

Leiderschap... Een ontdekkingsreis

Leiderschap... Een ontdekkingsreis Leiderschap... Een ontdekkingsreis Reynold A. Chandansingh De wagenmenner 20 mei 2008 reynold@newshoestoday.com wagenmenner@rekrino.nl 06 42024161 Leiderschap... een ontdekkingsreis Leiders stellen vragen

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Mindset en Effectief studeren

Mindset en Effectief studeren Mindset en Effectief studeren 2015 Geert Jan Roelofs Studieadviseur/docent Julius Instituut Dept. Natuur en Sterrenkunde, UU 1) Je intelligentie is een soort basis eigenschap van je waar je weinig aan

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

8 essentiële stappen voor leiders van de toekomst Michael Jongeneel

8 essentiële stappen voor leiders van de toekomst Michael Jongeneel 8 essentiële stappen voor leiders van de toekomst Michael Jongeneel Disrupties in zakelijke omgeving Technologie Decentralisatie Wetgeving Veroudering Disrupties in zakelijke omgeving Technologie Decentralisatie

Nadere informatie

Workshopavond 1 Persoonlijkheid & Motivatie 16/01/2017

Workshopavond 1 Persoonlijkheid & Motivatie 16/01/2017 Workshopavond 1 Persoonlijkheid & Motivatie 16/01/2017 -> voorstelling 1 e week februari 2017 + 1 contact / maand GEZOND BEWEGEN maaike@nudgeme.be maaike@koslearning.be want verandering begint bij jezelf

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Hoe werkt advies? Ze weten niet wat Ze weten niet waarom Ze weten niet hoe. HersenletselCongres 2014 3 november

Hoe werkt advies? Ze weten niet wat Ze weten niet waarom Ze weten niet hoe. HersenletselCongres 2014 3 november HersenletselCongres 2014 3 november Disclosure belangen sprekers C1 Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; wat is lastig en wat kun je als professional doen? (potentiële)

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen?

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen? Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen? Leerlingen met SOLK Effectieve gesprekken met ouders en leerlingen drs. Hilde Jans psycholoog

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo. Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.nl Waarom mensen niet? Dus wat kun je doen? Ze weten niet

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Ondernemen volgens je kernwaarden en overtuigingen

Ondernemen volgens je kernwaarden en overtuigingen 1 Ondernemen volgens je kernwaarden en overtuigingen TEL +31157851592 EMAIL: INFO@POWER-EVENTS.EU WEBSITE: WWW.POWER-EVENTS.EU 2 De kracht van jouw Kernwaarden en Overtuigingen Waar komen waarden vandaan?

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Betekenisladder. Vind de echte waarde van je product voor klanten

Betekenisladder. Vind de echte waarde van je product voor klanten Betekenisladder Vind de echte waarde van je product voor klanten Willen je klanten een boor of een gat? Vind de echte behoefte van je klanten met behulp van de betekenisladder template! De betekenisladder

Nadere informatie

Signaalkaart Jongeren

Signaalkaart Jongeren Signaalkaart Jongeren Naam: Mike de Boer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Signaalkaart Mike... 5 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 8 Inleiding Op 14 maart 2014 heeft Mike de Boer de Signaalkaart

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon.

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon. Talentenwijzer Hieronder vind je jouw persoonlijke uitkomst van de Talentenwijzer. Nummer 1 betekent meest op mij van toepassing, nummer 31 betekent minst op mij van toepassing. 1 ) Optimistisch Ik ben

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies Welkom Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing Trainers Astrid Kies Programma Wie zijn wij en wat doen wij Kwaliteiten van de Oerman en oervrouw Kwaliteiten met de vier vrouwelijke

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Drs. Afke van de Wouw Fysiotherapeut, Bewegingswetenschapper, Sportpsycholoog

Drs. Afke van de Wouw Fysiotherapeut, Bewegingswetenschapper, Sportpsycholoog Sportpsychologie door: Drs. Afke van de Wouw Fysiotherapeut, Bewegingswetenschapper, Sportpsycholoog 4-staps leerproces Onbewust onbekwaam Bewust onbekwaam Bewust bekwaam Onbewust bekwaam Communicatie

Nadere informatie

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Annemieke Kuin humanistisch geestelijk verzorger Westfriesgasthuis, Hoorn Spiritualiteit / Zingeving Aandacht voor eigen spiritualiteit In gesprek gaan

Nadere informatie

PGM Open 2016 De Essentie van Leiderschap dr. Inge Nuijten

PGM Open 2016 De Essentie van Leiderschap dr. Inge Nuijten PGM Open 2016 De Essentie van Leiderschap dr. Inge Nuijten Rijkdom is het verrijken van anderen. Leider of manager? Dingen goed doen Goede dingen doen Managed werk/controleert Leidt mensen/faciliteert

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel7: Exploreren, verkennen en integreren van het geluk in het bestaan

Bijzonder procesdoel7: Exploreren, verkennen en integreren van het geluk in het bestaan Bijzonder procesdoel7: Exploreren, verkennen en integreren van het geluk in het bestaan Eerste leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar 7.1. Herkennen en verkennen Wat ik versta onder geluk Ik ben gelukkig

Nadere informatie

Tips om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten

Tips om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten Gratis E-book Tips om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten Weerbaar Sterk In Balans Een kind met zelfvertrouwen vindt zichzelf de moeite waard! THE GOOD TABLE 33 Welkom Welkom bij mijn mini e-book

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Meer dan 25% van de Nederlandse medewerkers ervaart frequent tot zeer frequent stress op het werk.

Meer dan 25% van de Nederlandse medewerkers ervaart frequent tot zeer frequent stress op het werk. Stress, we hebben er allemaal mee te maken. Meer dan 25% van de Nederlandse medewerkers ervaart frequent tot zeer frequent stress op het werk. Rapport ZebraZone - februari 2008 Factoren die stress in de

Nadere informatie

Motiverende Gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering Motiverende Gespreksvoering It s dancing; not wrestling Van behandelaar naar coach Genezen vs gedrag Genezen vraagt om een onderzoekende,beslissende en directieve houding Gedrag vraagt om een uitlokkende,

Nadere informatie

Mijn. boekje. wie-wil-ik-zijn. Van: choices of the heart

Mijn. boekje. wie-wil-ik-zijn. Van: choices of the heart Mijn wie-wil-ik-zijn boekje choices of the heart Van: Dit boekje is speciaal voor jou gemaakt door Christelijke Hogeschool Ede en Huis van Belle Vormgegeven door: Talitha Hoddenbagh Huis van Belle Niets

Nadere informatie

Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland

Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland Evenementendata zijn nog niet bevestigd. Ervaringsavond Vrijdag, 5 Mei 19:00 22:00 : Balance-Recovery Ervaringsavond Financiële Compensatie: 15,- Boek dit Evenement

Nadere informatie

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Eddy de Pender Netwerk Vredestichters Geloven op Maandag Wie is wel en niet een leider? IEDEREEN Presentatie: www.2xf.nl Wat is leiding geven? Leadership

Nadere informatie

Zelf-Healing-Moment Praag Maart Bevestigd

Zelf-Healing-Moment Praag Maart Bevestigd Zelf-Healing-Moment Praag Maart Bevestigd Ervaringsavond Vrijdag, 3 Maart 19:15: Registratie 19:00 22:00: Balance-Recovery Ervaringsavond Financiële Compensatie: 15,- Boek dit Evenement Zelf-Healing-Moment

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

Gedachten krijgen pas macht als jij die toekent door erin te geloven. Het gaat er niet om dat je bevrijd wordt van je gedachten,

Gedachten krijgen pas macht als jij die toekent door erin te geloven. Het gaat er niet om dat je bevrijd wordt van je gedachten, Wijsheid Je creëert precies wat je niet wilt. De dingen waarvan wij ons bewust zijn, beheersen wij, de dingen waarvan wij ons niet bewust zijn, beheersen ons. Gedachten hebben op zich geen enkele macht.

Nadere informatie

The Good Ones. The Good Ones. Ten Crucial Qualities of High-Character Employees Bruce Weinstein ISBN , Amacon 2015

The Good Ones. The Good Ones. Ten Crucial Qualities of High-Character Employees Bruce Weinstein ISBN , Amacon 2015 The Good Ones The Good Ones Ten Crucial Qualities of High-Character Employees Bruce Weinstein ISBN 978-1-60-868274-4, Amacon 2015 Bedrijven besteden veel aandacht aan kennis en vaardigheden bij het rekruteren

Nadere informatie

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren creativiteit bevorderen Dick van der Wateren bio leraar aardrijkskunde geoloog Spitsbergen, Antarctica, Afrika, Europa leraar natuurkunde, nl&t, maker+klas digitaal lesmateriaal edublogger auteur onderwijsbladen,

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest Rapportage testen Testen - Werkondernemerschapstest Overall Werkondernemerschap verwijst naar de mate waarin iemand zijn/haar loopbaan en professionele ontwikkeling in eigen hand neemt, door voortdurend

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Als je je richt op resultaten, dan zul je niet veranderen. Als je je richt op verandering, dan zul je resultaten behalen.

Als je je richt op resultaten, dan zul je niet veranderen. Als je je richt op verandering, dan zul je resultaten behalen. Als je je richt op resultaten, dan zul je niet veranderen. Als je je richt op verandering, dan zul je resultaten behalen. Als alles tegenzit, bedenk dan dat een vliegtuig opstijgt bij tegenwind, niet met

Nadere informatie

Dag van de integriteit

Dag van de integriteit Dag van de integriteit Ken jezelf! Van niets te veel De twee opschriften op de tempel bij het Orakel van Delphi (500 jr v. Chr), waar mensen heen gingen voor advies bij keuzes in hun leven. Lezing voor

Nadere informatie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PLUK DE DAG Positiever leven, het begin. Stap 1. Vandaag heb je een nieuwe dag gekregen. Geniet er van. In alle vormen en maten. Wees een bron van energie voor jezelf en voor anderen.

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

Vragenlijst loopbaanankers

Vragenlijst loopbaanankers Vragenlijst loopbaanankers Doelstelling: Het zich bewust worden van factoren, die van invloed zijn op de loopbaan. Als er beslissingen genomen moeten worden ten aanzien van de loopbaan speelt wat u uiteindelijk

Nadere informatie

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum Stille Jouw persoonlijke notities momenten met teksten van Mirjam van der Vegt Boekencentrum Vormgeving omslag en binnenwerk Studio Vrolijk ISBN 978 90 239 2643 6 NUR 707 2012 Uitgeverij Boekencentrum,

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie