Autonomie omvat het vrij zijn van externe controle en/of invloed. Het betekent op eigen benen kunnen staan, onafhankelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autonomie omvat het vrij zijn van externe controle en/of invloed. Het betekent op eigen benen kunnen staan, onafhankelijkheid"

Transcriptie

1 AANDACHT When you do the common things in life in an uncommon way, you will command the attention of the world. - George Washington Carver, Amerikaans uitvinder Aandachtige mensen bekijken iemand of iets alsof die of dat interessant of belangrijk is. Het houdt een grote belangstelling en/of verwondering in. Aandachtig zijn is geïnteresseerd luisteren, bezig zijn of opletten. Mensen die zelf graag aandacht hebben, willen in de belangstelling staan. ACCEPTATIE Acceptance is acknowledgment of the facts of a situation. Then deciding what you're going to do about it. - Kathleen Casey Theisen, Amerikaans sociologe Iets willen accepteren is het algemeen willen aanvaarden van een aangeboden iets. Iemand accepteren betekent iemand ervaren als geschikt voor iets, of die persoon op een positieve en correcte manier opnemen. Acceptatie kan dikwijls een belangrijk keerpunt betekenen. AFFECTIE Affection is responsible for nine-tenths of whatever solid and durable happiness there is in our lives. - Clive Staples Lewis, Brits schrijvers en letterkundige Affectie betekent genegenheid voelen voor andere mensen. Dit kan uiteindelijk resulteren in liefde, maar het kan ook puur vriendschappelijk gezien worden. Affectieve mensen zijn mensen die tot het gevoel of het gemoed spreken, of zelf een zekere nood hebben aan geborgenheid. ALTRUÏSME Anonymity is the truest expression of altruism. - Eric Gibson, redacteur bij The Wall Street Journal Altruïsme is het geloof in of het in de praktijk brengen van desinteresse in de eigen persoon ten gunste van het welbehagen van anderen. Het is het belangrijker vinden om andere mensen zich goed te doen voelen, ten koste van zichzelf. Het is in die zin anti-egoïstisch. AMBITIE Ambition is putting a ladder against the sky. - Amerikaans spreekwoord Ambitie is een sterk verlangen om iets te doen of te bereiken. Het vereist vaak vastberadenheid en heel hard werken. De instelling van mensen die ambitieus zijn bestaat er uit een bepaald vooropgesteld doel te bereiken, dat meestal bestaat uit succes op een bepaald vlak. ASSERTIVITEIT The best defense against usurpatory government is an assertive citizenry. - William F. Buckley Jr., Amerikaans journalist journalist Mensen die assertief voorkomen, hebben of tonen een zelfverzekerde en krachtige persoonlijkheid. Ze zijn meestal moedig, niet gemakkelijk bang en moeilijk klein te krijgen. Assertieve mensen durven steeds voor zichzelf op te komen en zijn ook overtuigd van hun eigenwaarde. AUTHENTICITEIT Even the fear of death is nothing compared to the fear of not having lived authentically and fully. - Frances Moore Lappé, Amerikaans auteur en activist Authentieke dingen zijn gelijk aan het origineel. Het is een kwaliteitskenmerk en betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en de herkomst van een bericht, een gegeven of een object. In authenticiteit wordt vooral de echtheid, en dus de onvervalstheid, gewaardeerd. AUTONOMIE Autonomie is geen een werkwoord, maar een zwoegwoord: wie autonoom wil zijn moet er moeite voor doen. - Ludo Abicht, Vlaams filosoof en dichter Autonomie omvat het vrij zijn van externe controle en/of invloed. Het betekent op eigen benen kunnen staan, onafhankelijkheid van anderen. Autonome mensen kunnen doen en laten wat ze willen, beschikken over volledige zelfcontrole en staan vaak sterk in het leven.

2 AVONTUUR The vitality of thought is in adventure. Ideas won't keep. Something must be done about them. - Alfred North Whitehead, Brits wiskundige en filosoof Mensen die avontuurlijk zijn, zoeken naar eerder ongewone, spannende en zelfs gevaarlijke activiteiten of gebeurtenissen. Mensen die op avonturen belust zijn, houden van een uitdaging, verwacht of onverwacht, zodat ze nieuwe, uitzonderlijke ervaringen kunnen opdoen. BALANS Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. - Albert Einstein, Duits wis- en natuurkundige Je balans vinden gebeurt als de verschillende indrukken of impulsen die op je inwerken elkaar opheffen, en er een zeker evenwicht wordt bereikt. Mensen die naar balans streven, pogen het gewicht aan beide zijden van de balans van hun leven zo gelijk mogelijk te krijgen. BEGRIP Everything that irritates us about others can lead us to a better understanding of ourselves. - Carl Gustav Jung, Zwitsers psycholoog en psychiater Begrip is de bereidheid om je in te leven in andere mensen en zo begrip op te kunnen brengen voor iets of iemand. Het is het voor jezelf kunnen en willen begrijpen waarom iemand anders iets bepaald doet of heeft gedaan, zonder dat je die handeling daarom zelf zou doen. BEHOUDZUCHT The justification for conservatism is the desire to preserve the truths and standards of the past. - Dale E. Turner, Amerikaans acteur en muzikant Behoudzucht of conservatisme is de gehechtheid aan het al bestaande. Het betekent het vasthouden aan traditionele houdingen en waarden, en het bijzonder voorzichtig omgaan met verandering of vernieuwing. Behoudzucht zorgt dikwijls voor soberheid en conventionaliteit. BEKWAAMHEID Competence, like truth, beauty and contact lenses, is in the eye of the beholder. - Laurence J. Peter, Canadees onderwijsprofessor Bekwame of competente mensen zijn door natuurlijke aanleg en/of oefening kundig en geschikt om een bepaalde taak succesvol af te ronden. Ze zijn deskundig en bevoegd tot handelen of oordelen omdat ze de nodige kennis en/of vaardigheden hebben verworven. BELEEFDHEID Politeness and consideration for others is like investing pennies and getting dollars back. - Thomas Sowell, Amerikaans econoom en schrijver Beleefdheid heeft te maken met het in acht nemen van de goede, elementaire omgangsvormen in de samenleving. Het is de beleefde bejegening in daden en woorden tegenover je medemensen. Beleefd zijn gebeurt op een hoffelijke, beschaafde en welgemanierde manier. BEROUW Remorse: beholding heaven and feeling hell. - George Edward Moore, Brits filosoof Berouw is de droefheid, de spijt over iets waaraan men verkeerd heeft gedaan en/of waardoor men gezondigd heeft. Mensen met berouw hebben een ernstig verlangen naar beterschap. Ze leven in zelfverwijt met de vaste bedoeling iets goed te maken als de kans zich voordoet. BERUSTING What is called resignation is confirmed desperation. - Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver Mensen die berusten in hun lot, aanvaarden het zonder te morren. Ze schikken zich, voelen zich gelaten, en ondergaan het leven met een zekere lijdzaamheid. Berusting houdt in dat je niet meer met iets voortgaat, en het niet meer de moeite vindt om het te veranderen.

3 BESCHAAFDHEID This Englishwoman is so refined, she has no bosom and no behind. - Stevie Smith, Brits dichteres en novellist Personen die beschaafdheid belangrijk vinden, geven blijk van een degelijke en zorgvuldige opvoeding, weg van barbaarsheid en het primitieve. Beschaafdheid omhelst het hebben van goede manieren en van een geestelijke en zedelijke ontwikkeling en verfijndheid. BESCHEIDENHEID Modesty in an actor is as fake as passion in a call girl. - Jackie Gleason, Amerikaans acteur en komiek Bescheiden mensen hebben vaak geen hoge dunk van zichzelf en gedragen zich dan ook ingetogen en soms zelfs nederig. Ze zijn vaak beleefd, uiten zich voorzichtig en zijn zeker niet opdringerig. Arrogantie, laatdunkende taal of daden zijn bij hen dan ook niet aan de orde. BETEKENIS BETROUWBAARHEID The least of things with a meaning is worth more in life than the greatest of things without it. - Carl Gustav Jung, Zwitsers psycholoog en psychiater Betekenis is datgene wat een woord of een combinatie van woorden wil zeggen. Het is de inhoud als weergave van een bepaalde stand van zaken van wat door een symbool, teken of figuur wordt uitgedrukt, maar kan door verschillende mensen steeds anders begrepen worden. The shifts of Fortune test the reliability of friends. - Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en filosoof Betrouwbare personen zijn eerlijke mensen waarop je je kan verlaten, die je kan vertrouwen. Betrouwbaarheid is het feit dat of de mate waarin iemand of iets te betrouwen of geloofwaardig overkomt. Betrouwbaarheid houdt steevast deugdelijkheid, degelijkheid en eerlijkheid in. BEZIT An object in possession seldom retains the same charm that it had in pursuit. - Plinius de Jongere, Romeins advocaat en auteur Bezit is logischerwijze dat wat men bezit. Het is de omstandigheid waarbij een zaak iemand toebehoort. Bezit hebben is het recht of de heerschappij over een zaak hebben, het recht hebben iets je eigen te noemen. Het is het houden of genieten van goederen waarop men gesteld is. BIJDRAGEN Life exists, and identity. The powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? -Robin Williams, Amerikaanse komiek en acteur Bijdragen is zijn aandeel inbrengen, zijn steentje bijdragen aan iets door er aan mee te helpen. Een bijdrage leveren gebeurt meestal in functie van de samenleving en betreft het toevoegen van een extra waarde aan een project, een handeling of een conversatie. BRUIKBAARHEID A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. - George Bernard Shaw, Iers toneelschrijver Als bruikbaarheid een eerder belangrijk criterium is, moet een voorwerp of zelfs een persoon altijd geschikt zijn voor gebruik, met name voor een bepaald doel of een functie die je voordeel kan opleveren. Het moet dan goed functioneren en ten dienste staan van een doel. CHARME It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious. - Oscar Wilde, Iers (toneel)schrijver en dichter Charme voorop stellen in het leven, staat voor het als aangenaam en boeiend ervaren van innemende persoonlijkheden of boeiende, aantrekkelijke eigenschappen in een persoon. Charme kan oprecht of misleidend zijn, en voorkomen als gedraging of uiterlijke bekoorlijkheid.

4 COMFORT Minds, like bodies, will often fall into a pimpled, illconditioned state from mere excess of comfort. - Charles Dickens, Brits novellist Comfort is de toestand waarin je zonder onrust, vrees of verlegenheid bent. Het is het gemak waarmee iemand kan leven, het vermogen om iets zonder (al te veel) inspanning en moeite te verrichten. Het kan soms afstompend werken, omdat het weinig nieuwe uitdagingen impliceert. COMPETITIE Life is nothing but a competition to be the criminal rather than the victim. - Bertrand Russell, Brits filosoof en logicus Mensen die competitiegerichte zijn, houden van wedstrijden tussen zichzelf en verschillende andere mensen. Deze wedijver gaat vaak gepaard met het willen uitschakelen van de concurrentie door vol overgave te trachten een ander in een bepaald opzicht te overtreffen. CONTACT The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. - Bill Watterson, Amerikaans cartoonist Contact maken is letterlijk de toestand waarbij twee personen of voorwerpen elkaar (aan)raken. Menselijk contact hebben, is onderlinge communicatie hebben. Contact houden is het in stand houden van de relaties tussen personen, vriendschappelijk en/of professioneel. CONTROLE Tout pouvoir sans controle rend fou. - Alain, Frans filosoof en essayist Controle is het uitoefenen van toezicht op zaken of mensen, het erop toezien dat iets gebeurt of dat iemand zich gedraagt naar een bepaalde norm. Controle hebben over je leven, betekent je leven zelf in handen nemen. Jezelf onder controle hebben, is jezelf kunnen beheersen. CREATIVITEIT The creative act, the defeat of habit by orginality, overcomes everything. - George Lois, Amerikaans reclamemaker en schrijver Creativiteit is het scheppingsvermogen van de mens. Creatieve mensen zijn origineel en brengen vaak artistieke producten voort. Ze zijn enorm fantasierijk en inventief en kunnen zich dikwijls makkelijk aanpassen aan situaties door creatief te denken en te improviseren. door te improviseren. DE BESTE ZIJN Being the best you can be is possible only if your desire to be a champion is greater than your fear of failure. - Sammy Lee, Engels voetballer De beste zijn betekent je volledig inzetten opdat je in wat je doet de hoogste kwaliteit kunt bereiken. Op die manier komt de waarde van wat je doet boven alle andere prestaties op hetzelfde vlak uit. Iemand die meestal de beste wil zijn heeft een gezonde geldingsdrang. DANKBAARHEID Voor niets zijn wij zo dankbaar als voor dankbaarheid. - Marie von Ebner-Eschenbach, Oostenrijks schrijfster Dankbaar zijn is iemand goed gezind zijn wegens genoten voorrechten. Dankbare mensen geven positieve signalen van erkenning aan de gevers van de genoten diensten, waardoor dankbaarheid door vele mensen vaak als enorm aangenaam en aanmoedigend wordt ervaren. DEGELIJKHEID Er zijn veel meer degelijke mensen, dan mensen die degelijk willen zijn. - Otto Weiss, Duits-Joods schrijver en dichter Degelijke mensen of voorwerpen zijn betrouwbaar, deugdelijk en voldoen volledig aan hun vooropgestelde bestemming of functie. Degelijkheid vereist een goede toestand, optimale condities en een hoge, langdurige kwaliteit. Fouten en imperfecties zijn dus uit den boze.

5 DELEN Keep your fears to yourself, but share your courage with others. - Robert Louis Stevenson, Schots schrijver en dichter Delen houdt in dat je een deel van een groter geheel verdeelt tussen jezelf en andere personen. Het kan ook betekenen dat je informatie die jij alleen kent, ook aan anderen kenbaar maakt. Delen is vaak een sociaal proces dat bijdraagt tot het creëren van een groepsgevoel. DISCIPLINE By constant self-discipline and self-control you can develop greatness of character. - Grenville Kleiser, Engelse mental coach Discipline, in de betekenis van tucht en orde, is de gehoorzaamheid van mensen aan voorschriften en bevelen. Jezelf discipline opleggen betekent jezelf voluit willen inschakelen voor iets en er dan met geduld en volharding voor gaan. Discipline vereist volhoudingsvermogen. DOELTREFFENDHEID People, like nails, lose their effectiveness when they lose direction and begin to bend. - Walter Savage Landor, Brits schrijver en dichter Doeltreffendheid is het verkrijgen van het grootst mogelijk effect of resultaat uit een gegeven kracht, middel of toestand, zonder al te veel omwegen. In het bedrijfsleven betekent doeltreffendheid of efficiëntie bijvoorbeeld de rationele toepassing van economische principes. DOORZETTINGS- VERMOGEN If you knock long enough and loud enough at the gate, you are sure to wake up somebody. - Henry Wadsworth Longfellow, Amerikaans dichter Bij doorzettingsvermogen gaat het om de volhardendheid, de kracht om door te gaan. Het staat voor zich sterk opstellen en met meer kracht dan normaal optreden en voortgaan zonder op te geven, ondanks allerlei mogelijke bezwaren of tegenwerking door externe factoren. DURF Daring ideas are like chessmen moved forward. They may be beaten, but they may start a winning game. - Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver Durf is de positieve eigenschap van iets dat enig risico inhoudt toch durven te doen. Het gaat vaak om iets ongewoons of gevaarlijks ondernemen of ontwerpen. Durf vereist altijd een zekere moed en stoutmoedigheid, waardoor er wordt opgezien naar mensen die veel durven. EEN VERSCHIL MAKEN Verliezers zien het probleem, terwijl winnaars op zoek gaan naar de kans. Het is een kwestie van instelling. - Paul Wilson, Australisch auteur Een verschil is een ongelijkheid. Het is een onderscheid in behandeling of waardering. Mensen die een verschil willen maken, willen iets doen op een andere manier dan de rest en zo dat het opvalt, tot nadenken stemt en op één of andere manier een belangrijke bijdrage levert. EENDRACHT Eendracht maakt macht. / L union fait la force. - nationale wapenspreuk van België Eendracht is het samenleven of samenwerken van mensen zonder geschillen. De eensgezindheid en harmonie van eendracht staat tegenover tweedracht, wat onenigheid en verdeeldheid inhoudt, en waarbij ruzie en twist niet zelden voorkomen. Eendracht is moeilijk te bereiken. EENHEID Wie boven de verschillen uitstijgt, ziet de eenheid en leeft ernaar. - Tsjwang-tse, Chinees tauïstisch filosoof Eenheid is het één zijn, de gelijkheid in denken en streven naar de overeenstemming en harmonie tussen verschillende dingen. Het is de eigenschap een hecht samenhangend geheel te vormen, niet verdeeld of meervoudig te zijn, zonder tegenstrijdigheden in de delen.

6 EENVOUD There is a certain majesty in simplicity which is far above all the quaintness of wit. - Alexander Pope, Brits dichter Eenvoud is de hoedanigheid van weinig samengesteld of niet ingewikkeld te zijn. Het betreft de afwezigheid van overdaad, praal of bijbedoelingen, zonder opsmuk, met een voorkeur voor ongekunsteldheid en natuurlijkheid. Eenvoud is niet negatief: het brengt alles terug tot de essentie. EERLIJKHEID Honesty is being able to tell the truth without hurting anyone. - Federico Fellini, Italiaans filmmaker Mensen die eerlijk zijn, hebben een nogal uitgesproken eergevoel en keuren zodoende leugens en bedrog af. Ze zijn betrouwbaar en rechtvaardig en kunnen rekenen op sympathie. Eerlijke mensen zijn moedige mensen omdat ze eerlijk durven zijn, wat geen sine cure is. EIGENWAARDE Self-esteem is the reputation we acquire with ourselves. - Nathaniel Branden, Canadese psychotherapeut Een gevoel van eigenwaarde is dat gevoel waarbij men nadenkt over wat men als persoonlijkheid denkt waard te zijn. Het is de belangrijkheid waarvan de mens uitgaat dat ze die aan zichzelf verplicht is om zich goed te voelen en respect te kunnen opbrengen voor zichzelf. ELEGANTIE Elegance does not consist in putting on a new dress. - Coco Chanel, Franse modeontwerpster Elegante mensen worden vaak als aangenaam ervaren omwille van hun goede smaak en toegepaste verfijning of sierlijkheid. Door hun eigen hoffelijkheid, natuurlijkheid en welwillendheid worden ze door verschillende soorten mensen als sociaal overal aanvaardbaar bevonden. ELITARISME Each honest calling, each walk of life, has its own elite, its own aristocracy based on excellence of performance. - James Bryant Conant, Amerikaans chemicus Elitarisme is het uitsluitend bevorderen van de belangen van een kleine groep. Elitaire mensen houden van het specifiek voorbehouden van bepaalde zaken voor de elite en het niet alles voor iedereen beschikbaar stellen. Gelijkheid wordt daarom niet in het minst nagestreefd. EMPATHIE The great gift of human beings is that we have the power of empathy. - Meryl Streep, Engelse actrice Empathie betreft het inlevingsvermogen van een mens. Het is het vermogen om andere personen te begrijpen, aan te voelen, en in hun huid te kruipen om zo ongeveer hetzelfde te kunnen ervaren. Zo neem je de gemoedstoestand van de andere over en ga je meeleven met hen. ENTHOUSIASME A man can succeed at almost anything for which he has unlimited enthusiasm. - Charles M. Schwab, Amerikaans industrieel Enthousiasme is het volledig en heftig vervuld zijn van of bezield zijn door iets. Het is de krachtige geestdrift die ontstaat uit de ijver voor een goede of verheven zaak. Enthousiaste mensen zijn dikwijls hartstochtelijke beoefenaars of gepassioneerde aanhangers of bewonderaars. ERBIJ HOREN The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself. - Michel de Montaigne, Frans filosoof en essayist Wie erbij wil horen, is op zoek naar een gepaste plaats, een geschikte plek om zich thuis te voelen. Mensen die erbij willen horen zijn op zoek naar houvast en geloven vaak niet genoeg in zichzelf om op eigen benen te kunnen staan, vandaar de drang naar bevestiging van anderen.

7 ERKENNING KRIJGEN Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. - Abraham Lincoln, 16 de president van de VS Erkenning krijgen is het ontvangen van waardering, van een positieve bevestiging van je acties. Zo een gunstige beoordeling is als het ware een persoonlijk applaus omdat men vindt dat wat je doet van waarde is, geappreciëerd wordt, en daarom eigenlijk beloond moet worden. EXCENTRICITEIT Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric. - Bertrand Russell, Britse filosoof en wiskundige Excentrieke mensen willen niet altijd in het middelpunt van de belangstelling staan, maar houden ervan zeer afwijkend van het normale te staan, waardoor ze meestal toch erg opvallen. Ze hebben de neiging zich vreemd of op een grillige manier te gedragen, wat raar overkomt. FANTASIE I have too many fantasies to be a housewife. I guess I am a fantasy. - Marilyn Monroe, Amerikaanse actrice en zangeres Mensen die over een levendige fantasie beschikken, hebben een grote verbeeldingskracht en veel voorstellingsvermogen. Fantasieën zijn droombeelden of hersenschimmen, en zijn voortbrengsels van de menselijke verbeelding. Fantasie hangt nauw samen met creativiteit. FLEXIBILITEIT Oil your mind and manners, to give them the necessary suppleness and flexibility; strength alone will not do. - Philip Stanhope, 4 de Earl of Chesterfield Flexibel zijn betekent buigzaam of lenig zijn, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Het behelst de mogelijkheid zich gemakkelijk aan te kunnen passen aan wisselende omstandigheden, en het zich soepel opstellen in optreden en gedrag tegenover andere personen. GEDULD Our patience will achieve more than our force. - Edmund Burke, Iers politicus en filosoof Geduld hebben betekent het met kalmte kunnen verduren van rampen, leed, ziekte, pijn, smaad, hoon en dergelijke. Het is een kalme en bedaarde volharding in het wachten op iets of iemand of in het volbrengen van een langdurige en min of meer onaangename (opgelegde) taak. GEHOORZAAMHEID Voilà les deux vertus du citoyen: par l'obéissance il assure l'ordre, par la résistance il assure la liberté. - Alain, Frans filosoof en essayist Gehoorzaamheid is het gewillig of bereidwillig opvolgen van iemands leiding, bevelen of aanwijzingen. Het omvat daarom het onderworpen zijn aan het gezag van anderen. Gehoorzame mensen zijn volgzaam en gedwee, en bieden dus geen of weinig weerstand. GELD//RIJKDOM Money is better than poverty, if only for financial reasons. - Woody Allen, Amerikaans filmmaker Als vermogend zijn belangrijk is, ligt de waarde van geld hoger dan enkel de waarde als ruilmiddel omdat er een extra betekenis aan wordt gekoppeld. Het rijk zijn aan bezit, het vermogend zijn, kan vaak belangrijk zijn omdat het vrijheid, aanzien of zekerheid kan bieden. GELIJKHEID Equality is the result of human organization. We are not born equal. - Hannah Arendt, Duits politiek filosofe Gelijkheid gaat over het gelijk zijn van rang, stand, karakter, geest, gemoed of stemming tussen mensen onderling. Het is de gelijkstelling in staatkundige en maatschappelijke rechten, en draagt in zich dat alle personen in onze maatschappij evenwaardig wordt geacht.

8 GELOOF- WAARDIGHEID I am constantly writing autobiography, but I have to turn it into fiction in order to give it credibility. - Katherine Paterson, Amerikaans schrijfster Geloofwaardigheid is de hoedanigheid van geloofwaardig te zijn, en daardoor aanspraak te kunnen maken op betrouwbaarheid of deskundigheid. Geloofwaardige mensen verdienen immers geloof en betrouwbaarheid ten opzichte van medemensen door hun acties, kunde of kennis. GELUK I think we consider too much the good luck of the early bird, and not enough the bad luck of the early worm. - Franklin D. Roosevelt, 32 ste president van de VS Geluk is de gunstige loop van omstandigheden tegen de verwachting in, het is de voorspoed die iemand zonder eigen toedoen te beurt valt. Gelukkig zijn is dus de aangename toestand waarin men al zijn wensen en verlangens bevredigd ziet, door eigen toedoen of toevallig. GEMEENSCHAP Without a sense of caring, there can be no sense of community. - Anthony J. D'Angelo, Amerikaans leiderschapstrainer De gemeenschap is de samenleving, de mensen samen, met de nadruk op de onderlinge omgang. Het is het geheel van personen of zaken die met elkaar in een bepaalde relatie staan. Personen die hieraan veel belang hechten, hebben het meestal goed voor met hun medemensen. GENADE Sweet mercy is nobility's true badge. - William Shakespeare, Brits dichter en toneelschrijver Genade is de barmhartige vergevingsgezindheid van vorsten, rechters of bevelhebbers, en bij uitbreiding van gewone mensen jegens misdadigers of overwonnenen. Het is het kwijtschelden of het in het geheel niet opleggen van iemand zijn eigenlijk verdiende straf. GENEROSITEIT Generosity is not giving me that which I need more than you, but it is giving me that which you need more than I. - Kahlil Gibran, Libanees schrijver en artiest Genereuze mensen zijn vrijgevig en gul; ze geven op aanvraag of uit zichzelf royaal en met veel plezier materiële zaken aan de mensen rondom hen. Ze zijn in staat andere mensen ook te gunnen wat zij hebben of kunnen. Jaloersheid of gierigheid zijn hen in principe vreemd. GENOT Enjoyment is not a goal, it is a feeling that accompanies important ongoing activity. - Paul Goodman, Amerikaans socioloog en schrijver Mensen die genot hoog in het vaandel dragen, houden van het zich verlustigen in of verheugen op het goede des levens. Genieten gaat om aangename gewaarwordingen ondervinden, maar ook om het bewust gebruik maken van al wat het leven aan aangenaams kan (op)leveren. GEZIN//FAMILIE Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way. - Leo Tolstoy, Russisch schrijver en filosoof Voor wie belang hecht aan het gezin komen een man of een vrouw en de eventueel aanwezige kinderen op de eerste plaats. Het groepsgevoel en het beschermen van familie (bloedverwanten van dezelfde naam uit dezelfde stamvader geboren) komt dan ook naar sterk voren. GEZONDHEID The greatest wealth is health. - Publius Vergilius Maro, Romeins dichter Gezondheid is een toestand van welzijn in geestelijk, lichamelijk en/of maatschappelijk opzicht. Een gezond iemand bevindt zich in een toestand van fysiek en psychisch welbevinden en is vaak ook geschikt om iemand anders welzijn te bevorderen door de opgedane ervaring.

9 GOEDHEID Goodness is the only investment that never fails. - Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver Goedheid in mensen belangrijk vinden, is de braafheid, de oprechte goede gezindheid en de rechtschapenheid in die mensen waarderen. Goede mensen geven blijk van welwillendheid of vriendelijkheid, en worden heel dikwijls gekenmerkt door fatsoen en deugd. GOEDKEURING A man cannot be comfortable without his own approval. - Mark Twain, Amerikaans schrijver en humorist Goedkeuren is het vellen van een gunstig oordeel bij wijze van bekrachtiging voor een daad. Het keuren is een betuiging van tevredenheid die als toestemming geldt voor een actie omdat ze aan de gestelde eisen voldoet. Mensen hechten soms te veel belang aan goedkeuring. GROEIEN//LEREN The strongest principle of growth lies in human choice. - George Eliott, Canadees schrijver Leren is bedrevenheid of kennis verwerven in een bepaald veld. Groeien is in grootte van kennis en peroonlijkheid toenemen en een vaak groter gevoel van eigenwaarde krijgen. Door verstandelijk te groeien en bij te leren krijg je verschillende, nieuwe opvattingen. GRONDIGHEID Desire to have things done quickly prevents their being done thoroughly. - Confucius, Chinees denker en sociaal filosoof Grondige personen blijven niet oppervlakkig, maar willen op een diepgaande manier bij het wezen van een zaak raken en er op een ingrijpende wijze tot doordringen. Grondigheid duidt ook altijd op een zekere diepgang in de persoonlijkheid of het karakter van mensen. HARMONIE Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. - Simone de Beavoir, Frans schrijfster en filosofe Harmonie als waarde hoog aanslaan wil zeggen dat de samenwerking tussen of het verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel belangrijk is. Bij harmonie zijn alle elementen volledig aangepast aan en in overeenstemming met elkaar. HARTELIJKHEID De zuiverste hartelijkheid wordt getoond als er niet aan hartelijkheid wordt gedacht. - Lao Tzu, Chinees filosoof Het hartelijke bejegenen van mensen wordt steeds gekenmerkt door oprechte uitingen van interesse in de andere. Hartelijkheid is het uiten van eerlijke gevoelens recht uit het hart. Hartelijke mensen zijn aardig, vaak gastvrij en joviaal, en heel spontaan en warm. HARTSTOCHT// PASSIE The happiness of a man in this life does not consist in the absence but in the mastery of his passions. - Alfred Lord Tennyson, Engels dichter Passie is hartstochtelijke liefde voor iets of iemand. Hartstocht is een zeer sterke drang van onze zinnelijke natuur, en wordt ook drift of Venus' brand genoemd. Passionele mensen zijn krachtig en heftig, maar vaak onstuimig. Ze zijn wel gedreven en gaan er voor. HELDHAFTIGHEID Self-trust is the essence of heroism. - Ralph Waldo Emerson, Amerikaans essayist Mensen die vinden dat heldhaftig zijn een must is, willen zichzelf als held betonen, blijk geven van heldenmoed of zich zeer dapper gedragen. Ze zijn vaak heel krachtig in hun acties, maar hebben soms de neiging om zich altijd heldhaftig te willen gaan gedragen, kost wat kost.

10 HELPEN Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje. - Moeder Teresa, Albanese katholieke zuster Helpen is het andere mensen met raad en daad ondersteunen. Het is het tegemoetkomen of uitkomst verschaffen aan zij die in lichamelijke of morele nood verkeren. Iemand helpen is evenzeer het werk verlichten door een handeling met iemand samen te doen of er aan mee te doen. HOOP Important things have been accomplished by people who kept on trying when there seemed to be no hope. - Dale Carnegie, Amerikaans sales trainer Hoop is de sterke verwachting dat iets aangenaams werkelijkheid zal worden. Hopen op de positieve afloop van een wens, is verlangen naar een mogelijk lichtpuntje in de verte. Hopen is geloven in iets zonder zelf controle uit te kunnen oefenen over het verdere verloop ervan. HUMOR Humor is by far the most significant activity of the human brain. - Edward De Bono, Brits dokter en schrijver Mensen met humor hebben de neiging het vrolijkmakende in gebeurtenissen naar boven te halen en dat het meest te doen uitkomen. Ze hebben oog en gevoel voor grappige aspecten bij bepaalde zaken, handelingen en gebeurtenissen en zijn vaak opbeurend voor hun omgeving. IDEALISME Alleen het idealisme kan lammeren veranderen in tijgers. - Adriaan Roland Holst, Nederlands schrijver Idealisme is het geloof aan een zedelijk of filosofisch ideaal, soms met veronachtzaming van de realiteit. Het is een bijzonder hoopvolle levensbeschouwing waarin het leven van iemand dusdanig voorgesteld of gevormd wordt dat het beantwoordt aan persoonlijke idealen. IETS BEREIKEN To achieve the impossible dream, try going to sleep. - Joan Klempner, Amerikaans schrijver Iets bereiken is het effectief komen tot een resultaat. Het betekent jezelf doelen stellen, en afbakenen waar je naartoe wil en je jezelf uiteindelijk ziet in het leven. Het is op een punt komen waar je trots kan zijn om wie je bent, wat je doet, en wat je hebt bereikt in de maatschappij. IJVER What we hope ever to do with ease we may learn first to do with diligence. - Samuel Johnson, Brits schrijver en essayist IJver is een sterke aandrang of drift om een bepaalde taak degelijk te vervullen. Het is een hevig gevoel voor iets, een werkzame liefde voor een denkbeeld of beginsel. IJverige mensen zijn vaak heel passioneel, geestdriftig en volledig toegewijd aan wat ze het liefste doen. INDIVIDUALITEIT The fault for which I can't forgive myself, is that one day I ceased my obstinate pursuit of my own individuality. - Oscar Wilde, Iers (toneel)schrijver en dichter Wanneer individualiteit hoog scoort, wil je je als individu te onderscheiden wezen opstellen en ook je eigen individualiteit benadrukken. Je looft daarbij je eigen hoedanigheid, persoonlijke eigenschappen en karaktertrekken, en gelooft sterk in persoonlijke onafhankelijkheid. INGETOGENHEID Weduwe zijn: weer net zo ingetogen zijn als een jong meisje, zonder onwetendheid te kunnen voorwenden. - Madame De Girardin, Frans auteur Sobere mensen staan eerder afkerig tegenover overdaad en/of overmaat. Ze leven heel matig, zedig, bescheiden en eenvoudig, en vermijden meestal wat niet strikt nodig is. Ingetogen mensen onthouden zich van buitensporigheden of uitspattingen, en zijn meestal beleefd.

11 INNOVATIE Innovation distinguishes between a leader and a follower. - Steve Jobs, Amerikaanse top-ceo Innovatie betreft de invoering van iets nieuws. Innovatieve mensen zijn gericht op en geïnteresseerd in nieuwigheden. Ze zijn over het algemeen niet conservatief, willen zich onderscheiden en houden van pas bedachte zaken die daarvoor niet waargenomen of ervaren werden. INSPIRATIE Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. - Thomas A. Edison, Amerikaans uitvinder Inspiratie betreft de bezielingen, de ingevingen of de invallen die mensen hebben om een taak tot een goed einde te brengen. Het zijn vaak plotseling opkomende gedachten die vele ideeën - goede of slechte- opleveren. Inspiratievolle mensen zijn vaak heel creatief. INTEGRITEIT Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not. - Oprah Winfrey, presentatrice en recensente Integriteit staat voor onkreukbaarheid, de onschendbaarheid van een persoon. Een persoon die integer is, is eerlijk en voor geen inbreuk vatbaar. Hij of zij onderneemt actie niet alleen omdat het ethisch juist zou zijn, maar ook en dikwijls vooral om zijn zelfrespect te waarborgen. INTELLIGENTIE Truly great madness cannot be achieved without significant intelligence. - Henrik Tikkanen, Fins auteur en artiest Intelligentie omvat het verstandelijk vermogen dat een mens bezit om te denken en te begrijpen. Het wordt soms onderverdeeld in verschillende vormen (bv. sociale of emotionele intelligentie), en is vaak zowel maatschappelijk als voor je eigen persoon een belangrijke zaak. INTIMITEIT//SEKS Women need a reason to have sex. Men just need a place. - Billy Crystal, Amerikaans acteur en regisseur Intieme dingen zijn in het diepste, in het binnenste van de menselijke geest gelegen. Intimiteit tussen mensen betreft een persoonlijke, zeer vertrouwelijke en hechte band. Seks zijn handelingen en gevoelens die te maken hebben met het lichamelijke, met opwinding en vrijen. INTUITIE The highest endeavor of the mind, and the highest virtue, is to understand things by intuition. - Baruch Spinoza, Nederlands filosoof Intuïtie is het door onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen begrip of inzicht. Het is de ogenblikkelijke, niet op begripsdenken en redenering berustende overtuiging van een waarheid die je aanvoelt. Zulke ingevingen zijn vrijwel steeds enorm persoonlijk van aard. KARAKTER Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dan men karakter heeft. - Seneca, Romeins filosoof, politicus en toneelschrijver Personen met veel karakter hebben een krachtig ontwikkelde, sterk uitkomende persoonlijkheid. Het zijn zelfstandige en moreel sterke personen. Mensen die karakter tonen, vertonen een zekere vastheid van wil om volgens hun eigen beginselen en principes te handelen. KENNIS The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. - Frank Herbert, Amerikaans science-fiction schrijver Kennis is de bekendheid met een persoon door of in de omgang. Het is ook het weten van een gebeurtenis of omstandigheid, de bekendheid met feiten. Mensen met kennis zijn op de hoogte van wat ze moeten weten en hebben het vermogen om te leren en te begrijpen.

12 KEUZE It's choice -not chance- that determines your destiny. - Jean Nidetch, oprichtster The Weight Watchers Keuze is het geheel van zaken waaruit men kiest. Keuzes maken is je voorkeur bepalen voor één of meer dingen uit een bepaald aantal personen of zaken. Keuzes maken is minstens even belangrijk als keuzes hebben, omdat keuzes kunnen maken voor vele mensen vrijheid betekent. KRACHT Je kan de Kracht die alle vormen van succes bepaalt niet leren kennen als je niet eerst ontdekt wie je echt bent. - Napoleon Hill, Amerikaans succes-schrijver Kracht is het fysiek vermogen, de sterkte van het lichaam. Het kan ook een abstract gegeven zijn, waarbij het een geestelijk vermogen wordt vanuit de ziel of geest. Zo toont met vereende krachten, het zich gezamenlijk inspannen, bijvoorbeeld de kracht van samenwerking. KUNSTZINNIGHEID The arts are a better barometer of what is happening in our world than the stock market or debates in congress. - Hendrik Willem Van Loon, Nederlands journalist Kunstzinnige mensen hebbeneen zekere aanleg voor of tonen interesse voor kunst. Ze zijn vaak creatief aangelegd, kunnen originele ideeën bedenken en brengen vervolgens artistieke producten voort. Het is het zin hebben in en zinnig omgaan met kunst. Elitarisme is soms een gevolg. KWALITEIT It is quality rather than quantity that matters. - Seneca, Romeins filosoof, politicus en toneelschrijver Kwaliteit betreft een zekere graad van voortreffelijkheid van zaken en personen. Het is de waardering voor het niveau van iets als het gemeten wordt tegenover andere dingen van dezelfde aard. Zoeken naar kwaliteitsvolle zaken is zoeken naar onderscheidende eigenschappen. LEIDERSCHAP Management is doing things right; leadership is doing the right things. - Peter Drucker, Amerikaans schrijver en consultant Het leiderschap willen hebben, betekent de anderen figuurlijk de weg wijzen en meevoeren in een bepaalde richting. Het gaat dan om verantwoordelijkheid opnemen voor de ondernomen acties en genomen beslissingen, alsook om de verantwoordelijk tegenover je mensen LEVENDIGHEID For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive. - David H. Lawrence, Engels auteur, criticus, schilder Levendigheid is volledig doordrongen zijn van een beweeglijke, opgewekte drukte. Levendige mensen kunnen zich iets zodanig voorstellen dat ze het zich makkelijk voor de geest kunnen halen. Ze drukken hun liefde voor het leven uit door goedgemutst actie te ondernemen. LIBERALISME Liberalism is trust of the people, tempered by prudence; conservatism, distrust of people, tempered by fear. - William Gladstone, Brits staatsman en ex-premier Bij liberalisme gaat het om het proberen jezelf te bevrijden van beperkingen of belemmeringen. Liberale mensen zijn wars van kleingeestigheid en houden dus van ruimdenkendheid. Ze kijken zo met een onbevooroordeelde en onbekrompen blik naar de wereld rondom hen. LIEFDADIGHEID A bone to the dog is not charity. It is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog. - Jack London, Amerikaans auteur Liefdadigheid is door het geven van stoffelijke steun je naastenliefde of menslievendheid tonen. Het gaat daarbij niet om reclame maken voor jezelf, maar wel om oprecht op te treden als zijnde persoonlijk geëngageerd en hulpvaardig tegenover de hulpbehoevenden.

13 LIEFDE//WARMTE Love is an irresistible desire to be irresistibly desired. - Robert Frost, Amerikaans dichter Liefde is een sterke genegenheid van personen tegenover elkaar, of van één persoon voor anderen of voor zaken. Iemand die iemand liefheeft, is warm en hartelijk jegens een ander. Liefde kan een bijzonder krachtig gevoelen zijn, zowel in positieve als in negatieve zin. LOGICA Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. - Albert Einstein, Duits wis- en natuurkundige Logica betreft de wijze van redeneren die volgens iemand de juiste is. Zo een rationeel juiste redenering dient vaak om andere mensen te overtuigen van het logische of vanzelfsprekende van een bepaalde situatie. Bij de logica ligt de nadruk nogal sterk op het verstand. LOYALITEIT Loyalty means nothing unless it has at its heart the absolute principle of self-sacrifice. - Woodrow Wilson, 28 ste President van de VS Loyale mensen zijn trouw aan een verplichting of volharden in het zich houden aan een verbintenis. Een zekere morele verbondenheid tussen mensen is dan van groot belang. Loyale mensen zijn vaak betrouwbaar en komen op voor hun vrienden aan wie ze trouw blijven. LUISTEREN Vrouwen zijn gek op zwijgende mannen. Ze denken dat die luisteren. - Marcel Achard, Frans schrijver Luisteren is het met aandacht horen om iets te vernemen. Het is dan ook het er echt op ingesteld zijn om moeite te willen doen om geconcentreerd naar iemand te luisteren. Een luisterend oor zijn voor iemand kan voor beide partijen een aangename ervaring betekenen. MACHT Macht bestaat niet uit hard of dikwijls slaan, maar uit raak slaan. - Honoré de Balzac, Frans schrijver Macht is de mogelijkheid om dingen te laten gebeuren zoals men ze zelf wil. Het is het vermogen om iets te doen of te beïnvloeden. Personen met macht hebben heerschappij op een bepaald gebied. Ze genieten meestal aanzien en worden vaak aanzien als een autoriteit. MEDELIJDEN Iedere keer dat ik een gevecht met mezelf win, heb ik enorm veel medelijden met de verliezer. - Anthelme Brillat Savarin, Frans politicus en advocaat Medelijden of compassie is het verdriet over het leed, de zorgen en het ongeluk van anderen. Mensen die medelijden met iemand hebben, voelen mee met een ander en hebben vaak een troostende functie. Medelijden is eerder passief dan actief en gebeurd op een tweede niveau. MEDEWERKING Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation. - William A; Wood, Amerikaanse leiderschapstrainer Medewerking is het mee helpen, het zo handelen dat het aan iemand ten goede komt. Meewerken heeft vaak een gunstige uitwerking bij een probleem omdat er dan meer mensen kunnen over nadenken. Medewerking gaat uit van plichtbesef en de goede wil van de mens. MENSELIJKHEID You must not lose faith in humanity. It is an ocean; if a few drops of it are dirty, it does not become dirty. - Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, spiritueel leider Menselijkheid betekent zoals eigen is aan de mens als een onvolmaakt wezen. Dit besef is belangrijk om ons niet superieur te gaan voelen en om alles in perspectief te blijven zien. Het betekent ook niet onmenselijk of wreed zijn, maar wel genietbaar of aanvaardbaar in de omgang.

14 MIJN IMAGO De verkeerde vooroordelen van velen, vormen het ware imago van het individu. - Willem Frederik Hermans, Nederlands schrijver Het imago van iemand is het beeld dat andere mensen hebben van die persoon. Tegelijkertijd is het ook het beeld dat iemand van zichzelf naar buiten brengt, hoe hij of zij bekend wil staan. Voor veel mensen is hun imago heel belangrijk, en wordt het zelfbeeld uit het oog verloren. MOED Courage is resistance to fear, mastery of fear - not absence of fear. - Mark Twain, Amerikaans schrijver en humorist Moedige of dappere personen zijn onverschrokken en onversaagd tijdens moeilijkheden en gevaren. Ze durven veel aan, geven dan ook niet op en zijn dikwijls zonder enige vrees. Vele mensen worden moediger als iemand die hen nauw aan het hart ligt, in gevaar verkeert. MONDIGHEID In een samenleving van mondige mensen zijn oneliners een referentiepunt in het debat. - Uriël Rosenthal, Nederlandse politicus Mondigheid behelst medezeggenschap en het vermogen zelfstandig te beslissen, te handelen en te oordelen. Mondigheid is ook het goed ter tale en rad van tong zijn. Welbespraakte mensen hebben een grotere overtuigingkracht dan onbespraakte mensen, en vaak ook meer lef. MOTIVATIE People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing-that's why we recommend it daily. - Zig Ziglar, Amerikaans salesman, spreker en auteur Motivatie omvat het geheel van factoren als beweegredenen waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt. Gemotiveerde mensen hebben een sterke of intense innerlijke gesteldheid die hen tot het verrichten van inspanningen brengt. Ze zijn gepassionneerd en vol vuur. NIEUWSGIERIGHEID The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity. - Dorothy Parker, Amerikaans schrijfster en dichter Iemand die altijd brandt van nieuwsgierigheid heeft een begeerte naar kennis. Dit verlangen om nieuwe dingen te weten, horen of zien in het algemeen of bij een bepaalde gelegenheid, wordt door sommige mensen soms ook eerder gezien als een teken van indiscretie. OBJECTIVITEIT Objectiviteit bestaat erin dat je eerst je vooroordelen bekend maakt. - Karl Gunnar Myrdal, Zweeds economicus en politicus Mensen die de objectiviteit willen bewaren, beperken zich in hun oordeel tot de feiten, om zo niet beïnvloed te worden door hun eigen gevoel, door een bepaalde zienswijze of door vooroordelen. De objectieve waarheid is dan ook de waarheid van een zaak op zichzelf. ONAFHANKELIJK- HEID It's the man who dares to take who is independent, not he who gives. - David Herbert Lawrence, Engels schrijver Mensen die er naar willen streven hun onafhankelijkheid te bewaren, willen een zekere vrijheid hebben. Ze willen van niemand afhankelijk, aan niemand ondergeschikt of onderworpen zijn opdat ze zodoende onbeperkt vrij en zelfstandig kunnen zijn in hun doen en laten. ONBEVANGENHEID In de onbevangenheid van een rechtgeaard kind steekt soms een beminnelijke wijsbegeerte. - Nicolas Chamfort, Frans schrijver en journalist Onbevangen mensen zijn vrij in het uiten van hun gemoed. Als ze iets onbevangen vertellen, dan gebeurd dat vrijpostig, ongedwongen, zonder schroom, en niet door scrupules geremd. Deze mensen hebben het hart op de tong en zijn zeer openhartig over allerlei onderwerpen.

15 ONDERZOEKEN The unexamined life is not worth living. - Socrates, Grieks filosoof Onderzoeken is nagaan wat, dan wel of een bepaald iets ergens of bij iemand aanwezig is. Het is pogingen of moeite doen om een zaak meer in bijzonderheden of in haar aard te leren kennen. Door onderzoek hopen mensen tot het oplossen van problemen te komen. ONTSPANNING Als ons leven nooit zou eindigen, zou de spanning er aan ontbreken, maar nu ontbreekt de tijd voor ontspanning. - Nel Noordzij, Nederlands schrijfster en dichteres Ontspanning behelst het lichamelijk en geestelijk tot rust komen, nadat men zich heeft ingespannen. Het is verkeren in de toestand waar de spanning als het ware is opgeheven, en de mens door middel van afleiding kan uitrusten. Verpozen is nodig, maar haalt te vaak de bovenhand. OORDEELS- VERMOGEN Good judgement comes from experience. Experience comes from bad judgement. - Jim Horning, Amerikaans computerwetenschapper Het vermogen om te oordelen is het vermogen om door redeneren tot een gevolgtrekking of conclusie te komen, waaruit dan een gevoelen of een mening over iets of iemand kan volgen. Het gaat daarbij om een goed- of afkeurende uitspraak die als geldig erkend wordt. OPENHEID The trouble with having an open mind is that people will insist on coming along and trying to put things in it. - Terry Pratchett, Engels fantasy- en scifischrijver Openhartige mensen zijn voor iedereen toegankelijk, stellen zich heel open op en kunnen zonder remming met iedereen over elk onderwerp praten. Ze zijn eerlijk, hebben niets te verbergen en wekken vertrouwen. Openheid is vooral een sterkte, en niet echt een zwakte. OPGEWEKTHEID A cheerful mind is a vigorous mind. - Jean De la Fontaine, Frans schrijver Opgewekte mensen zijn vrolijke, blije en vreugdevolle mensen. Ze zijn vaak levendig en druk, gaan door het leven met een glimlach en proberen die meestal ook bij anderen op te wekken. Droeve gebeurtenissen kunnen ze soms relativeren en goed positief benaderen. OPRECHTHEID Wie zich van zijn oprechtheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht. - Ovidius, Latijns dichter "Wie zich van zijn oprechtheid bewust is, lacht om de leugens Oprecht van het zijn gerucht." betekent eerlijk en zonder -Ovidius, bijbedoelingen Latijns dichter handelen. Oprechte personen hebben geen verborgen agenda, zoeken helemaal niet naar uitvluchten en vermijden dubbele bodems. Ze staan garant voor directheid en uitspraken recht uit het hart. Oprecht is echtheid. OPTIMISME Perpetual optimism is a force multiplier. - Colin Powell, Amerikaans politicus Optimisme is de opvatting dat deze wereld, ondanks al haar schijnbare onvolkomenheid, toch zo volmaakt is als zij maar zijn kan. Het is de neiging om alles van de beste zijde te beschouwen, om alles positief te bekijken en om altijd een goede afloop te verwachten. ORDE L'ordre est le plaisir de la raison; mais le désordre est le délice de l'imagination. - Paul Claudel, Frans dichter Orde is de plaatsing en ordening van mensen of voorwerpen in relatie tot elkaar volgens een bepaald patroon of een bepaalde volgorde of methode. Bij ordelijke mensen staat alles op de perfect juiste plaats in een geheel. Orde omvat ook het goed functioneren van wetten.

16 PACIFISME Everybody's a pacifist between wars. It's like being a vegetarian between meals. - Colman McCarthy, Amerikaans columnist Pacifistische mensen hebben een zekere houding die bepaald is door de wereldbeschouwelijke stroming die een duurzame vrede nastreeft. Dit gaat in tegen bewapening en oorlog. Vredige mensen zijn niet krijgszuchtig, rustig van gemoed, en houden veelal van rust en kalmte. PLEZIER Most of the time I don't have much fun. The rest of the time I don't have any fun at all. - Woody Allen, Amerikaans filmmaker Plezier is het leuke gevoel van vanwelbehagen, veroorzaakt door iets wat men aangenaam vindt. Plezier maken kan een sterke stimulans betekenen: plezier hebben in wat je doet helpt om wat je moet doen tot een goed einde te brengen, zonder het te ervaren als een verplichting. PLICHT Gelukkig zijn is de meest verwaarloosde plicht. - Bertus Aafjes, Nederlands letterkundige Plicht is wat van iemand of van jezelf geëist kan worden. Je kan ook iets als je eigen plicht gaan beschouwen. Negatief gezien is een plicht een verzuchting, maar positief beschouwd is de vervulling van een plicht vaak een erekwestie voor de personen die zich ver-plicht voelen. PRAGMATISME If you're not pragmatic, not responsive to changing realities, then you don't succeed. - Robert Dallek, Amerikaans historicus Pragmatische mensen vinden dat ze hun handelen niet moeten laten bepalen door een ideologie maar door een zakelijke beoordeling van de feiten. Ze zien de waarheid als praktisch toepasbaar, als bruikbaar om leiding te geven aan het handelen in het dagelijkse leven. PRESTATIE When habit is formed, consciousness only interferes to spoil our performance. - William Ralph Inge, Engels auteur en professor Een prestatie leveren is het nakomen van een bepaalde taak of een verplichting, of het presenteren van een geslaagde actie die waardering oproept. Mensen die willen presteren willen iets bereiken en zijn niet tevreden zonder dat welbepaalde eindproduct dat ze voor ogen hadden. PROACTIVITEIT It is in the ordinary events of every day that we develop the proactive capacity to handle the extraordinary pressures of life. - Stephen Covey, sales en life coach Proactief zijn betekend niet achteraf pas reageren, maar wel al van te voren anticiperen. Mensen die proactief zijn, zijn vooruitziend en handelen al voor iets anders plaats gehad heeft. Proactieve mensen willen dikwijls hun omgeving kunnen controleren en in hand houden. PRODUCTIVITEIT Excessive productivity can bring the most gifted man almost to madness. - Friedrich Nietzsche, Duits filosoof en filoloog Productieve mensen zijn de mening toegedaan dat alles de eigenschap zou moeten hebben om vruchten of resultaten af te werpen. Het is de mate waarin mensen vruchtbaar zijn in hun bijdrage aan de maatschappij door het nuttig voortbrengen van bepaalde zaken. PROFESSIONA- LITEIT A professional is a person who can do his best at a time when he doesn't particularly feel like it. - Alistair Cooke, Brits-Amerikaans journalist Professionaliteit wordt hoog in het vaandel gedragen door vakmensen die serieus met hun beroep bezig zijn. Ze laten zich daarbij niet door hun emoties meeslepen, maar blijven daarentegen zakelijk en berekend om zo hun zaken op een voldoende deftige af te handelen.

17 RATIONALITEIT Not to be absolutely certain is, I think, one of the essential things in rationality. - Bertrand Russell, Brits filosoof en logicus Het rationeel zijn houdt in dat men door middel van de rede, op verstandelijke wijze dus, handeld. Het is weloverwogen, redelijk, verantwoord en rechtvaardig omgaan met met de realiteit. Dit zich laten leiden door de rede of het verstand sluit de meestal de gevoelens uit. REALISME Wees realistisch, eis het onmogelijke! - Ché guevara, Argentijns marxistisch revolutionair Realistische mensen zijn nuchtere mensen die zich enkel richten op de waarneembare werkelijkheid, en op de feitelijke toestanden of mogelijkheden. Daarom zijn ze zonder reserve in hun weergave van de werkelijkheid, en zijn verbloemingen echt niets voor hen. RECHTVAARDIG- HEID If we do not maintain justice, justice will not maintain us. - Francis Bacon, Brits filosoof en politicus Bij rechtvaardige mensen voert goedheid en een gevoel van gerechtigheid en redelijkheid de bovenhand; ze zijn eerlijk en correct. Rechtvaardig handelen is het handelen in overeenstemming met bepaalde ethische beginselen voor de samenleving en ook voor zichzelf. REFLECTIE The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection. - Thomas Paine, Engels filosoof en revolutionair Mensen die vaak reflecteren, denken vaak na in termen van terugkijkende beschouwingen of overdenkingen. Het gaat dan om op redenering berustende weerspiegelingen over heel persoonlijk ondernomen acties, waaruit vaak een zekere conclusie getrokken kan worden. RELIGIE It is fine to establish one's own religion in one's heart,not to be dependent on tradition and second-hand ideals. - D.H.Lawrence, Engels romanschrijver Religie is het geloof in en het aanbidden van een bovennatuurlijke kracht, meer specifiek één God of meerdere goden. Religie kan een bijzonder krachtige motivatie zijn voor mensen. Het is belangrijk om de letter en de geest van een bepaalde religie te kunnen scheiden. ROEM Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. - Confucius, Chinees denker en sociaal filosoof Roem omvat de lof en eer die aan iemand of iets door anderen wordt toegekend. Het gaat om het abstracte begrip van achting en erkenning als gelijkwaardig lid van de maatschappij of van een bepaalde maatschappelijke kring, meestal op basis van reputatie of faam. RUST Wanneer men de rust niet in zichzelve vindt, is het nodeloze moeite haar elders te zoeken. - Francois de la Rochefoucauld, Frans schrijver Rust is een ontspannen toestand na arbeid, moeite of inspanning. Het is het ongemoeid zijn, het vrij zijn van drukte, last of hinder. Rust kan zowel extern als intern voorkomen. Rustige mensen zijn kalm en gemoedelijk en kunnen dikwijls hun rust ook overbrengen op anderen. SAMENWERKING The only thing that will redeem mankind is cooperation. - Bertrand Russell, Brits filosoof en logicus Mensen die samenwerken willen graag met elkaar, met verenigde krachten en gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken. Zo kunnen ze zich als groep gezamenlijk doen gelden. Dit is een belangrijke factor in onze steeds individueler wordende samenleving.

18 SCEPSIS Scepticism is the first step toward truth. It must be applied generally, because it is the touchstone. - Denis Diderot, Frans filosoof en schrijver Sceptische mensen beschouwen de menselijke geest als van nature onbekwaam om iets met zekerheid te weten. Ze hebben altijd een sterke en soms zelfs een overdreven neiging tot twijfelen aan bepaalde zaken? Ze zijn onzeker en vaak ook heel ongelovig. SCHOONHEID Think of all the beauty still left around you and be happy. - Anne Frank, Joods-Duits meisje in de Wereldoorlog Schoonheid is het mooi, het fraai of het aantrekkelijk zijn van iemand of iets. Het omvat het geheel der dingen die door veel mensen als mooi worden bevonden. Het kan echter ook heel persoonlijk zijn. Aan schoonheid wordt er in onze tijd echter dikwijls te veel belang gehecht. SENSUALITEIT Sensuality without love is a sin; love without sensuality is worse than a sin. - José Bergamín, Spaans schrijver en dramaturg Sensualiteit is het genieten, najagen of uitdrukken van zinnelijk of geslachtelijk genot. Het is de neiging hebben de zinnen of de zintuigen te plezieren door middel van prikkels uit de buitenwereld. Die worden dan vaak omgezet in gewaarwordingen in het lichaam. SENTIMENTA- LITEIT The assertion of purpose in a world we felt to be purposeless would be a form of sentimentality. - Richard M. Weaver, Amerikaans historicus Sentimentaliteit is de eerder overdreven zintuiglijke of emotionele gevoeligheid, de neiging zich geheel door tedere of weemoedige gevoelens te laten meeslepen. Zulke mensen zijn dan heel gevoelig of redelijk vatbaar voor lichamelijke of geestelijke indrukken. SERENITEIT If you find serenity and happiness, some people may be jealous. Be happy anyway. - Moeder Teresa, Albanees-Turkse zuster Sereniteit is een gemoedsgesteldheid waarbij iemand ongestoord kalm is, en kan genieten van innerlijke gemoedsrust. Het is vaak een toestand van rust als gevolg van een goed geweten. Kalmte en zielenrust zijn de vaak de voornaamste voorwaarden voor serene mensen. SLAGEN (NIET FALEN) De mens is geboren om te slagen, niet om te falen. - Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver Slagen is het lukken van een ondernomen actie, het bereiken van het nagestreefde om zo op persoonlijk of professioneel vlak vooruit te gaan. Het begint bij niet willen falen en vereist doorzettingsvermogen om iets goed te laten aflopen met het gewenste, vooropgestelde resultaat. SLIMHEID The height of cleverness is to be able to conceal it. - Francois de La Rochefoucauld, Frans schrijver Slim zijn betekent niet hetzelfde als intelligent zijn. Slimheid is het vlug zijn in het bedenken van hulpmiddelen of uitwegen, ofwel in het doorzien of raden van een plan. Slimme mensen hebben een goed inzicht in situaties en weten er eigen bijna steeds voordeel uit te halen. SMAAK Of een mens smaak heeft kun je makkelijk zien: de vloerbedekking moet bij de wenkbrauwen passen. - Salvador Dali, Spaans schilder Smaak is wat volgens de heersende opvatting goed staat, verfijning of voornaamheid betekent. Het is ook het vermogen om over de schoonheid van kunst te oordelen of zaken zo te schikken dat er een harmonisch, aangenaam en bijzonder fraai geheel ontstaat.

19 SOLIDARITEIT Solidariteit is slechts gemakkelijk te beoefenen door hen die ze niet nodig hebben. - Maurice Roelants, Vlaams schrijver Solidariteit tussen mensen is het bewustzijn van saamhorigheid en de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. Solidaire personen geven blijk van het gevoel en het besef bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen door dik en dun, wat er ook gebeurd. SPEELSHEID Life is playfulness... we need to play so that we can rediscover the magic around us. - Flora Colao, Amerikaanse therapeute Speelse mensen zijn geneigd tot het bijna constant spelen. Ze houden een situatie het liefste luchtig, halen graag een grap uit en genieten ervan met alles te dollen. Speelsheid kan, indien onder controle, een belangrijke meerwaarde leveren aan verschillende situaties en handelingen. SPIRITUALITEIT spiritual growth is a path of lifelong learning. The experience of spiritual power is basically a joyful one. - M. Scott Peck, psychiater en auteur Spiritualiteit is de geestelijke levenshouding of gedragslijn die je in het leven volgt. Het heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. De nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring, en op leven volgens je eigen spiritualiteit en gevoelens. SPORTIVITEIT One man practicing sportsmanship is better than a hundred teaching it. - Knute Rockne, Amerikaans football-speler Sportiviteit, of het sportief zijn, betekent iets opvatten als een eerlijk spel met kansen op zowel overwinning als op nederlaag. Mensen die sportief zijn, zijn eerlijk en fair in hun handelswijze, en kunnen vaak beschouwd worden als rechtschapen en eerlijke personen. STABILITEIT The stability of the whole is guaranteed by the instability of its parts. - Karin Meißenburg, vertaalster en auteur Stabiliteit behelst bestendigheid, gaat over de duurzaamheid van het bestaande. Bij mensen die stabiliteit wensen, ligt het evenwicht vast, en is hun leven liefst zo weinig mogelijk aan veranderingen onderhevig. Ze houden van regelmatig-heid en constantheid in alles wat ze doen. STEUN I don't think you're a very good friend if you're always being supportive. You also have to add criticism. - Jason Kottke, Amerikaans webdesigner en blogger Steun is datgene waarop iemand steunt in maatschappelijke of zedelijke zin. Steun bieden aan iemand is het bieden van dat wat iemand helpt om zich staande te houden, vaak in moreel of financieel opzicht. Wie steun biedt, kan en mag ook steun terug verwachten van anderen. STILTE Stilte is het verschil tussen niks zeggen en alles al gezegd hebben. - Herman de Coninck, Vlaams dichter Stilte is de toestand dat er weinig of geen geluid wordt gehoord of gemaakt, dat er weinig of niet gesproken wordt. Mensen die graag stilte hebben, houden van de afwezigheid van verkeer, vertier of drukte, en verkiezen vrijwel altijd de aanwezigheid van kalmte, rust en vrede. SUCCES Why be a man when you can be a success? - Bertolt Brecht, Duits dichter en theatermaker Succes is een goede afloop, uitkomst of uitslag kennen; het is een positief resultaat bekomen. Succes verkrijgt men niet enkel door het uiteindelijke welslagen van een actie, maar ook mee door de tekenen van waardering achteraf door de mensen in je omgeving.

20 SUPERIORITEIT While one person hesitates because he feels inferior,the other is busy making mistakes and becoming superior. - Henry C. Link, Amerikaans psycholoog Superioriteit is de geestelijke, zedelijke of morele meerderheid of grotere sterkte. Mensen die zich superieur voelen, voelen zich meer waard dan anderen omdat ze die anderen overtreffen of in iets meer uitmunten dan hen. Superieure zaken zijn van een hogere, uitstekende kwaliteit. TACT Tact is the knack of making a point without making an enemy. - Isaac Newton, Brits wis- en natuurkundige Tact is het gevoel voor hetgeen in een situatie passend is. Het is een fijn gevoel van kiesheid en bekwaamheid om in het sociale maatschappelijk verkeer op de juiste, gepaste of gewenste wijze op te treden. Mensen met tact weten wat ze kunnen zeggen in bepaalde situaties. TEVREDENHEID We find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. - Maxwell Maltz, Amerikaans plastisch chirurg Tevreden mensen zijn mensen die in een zekere staat van vredevol gelukkig zijn verkeren. Ze zijn voldaan en tevreden met het niveau of geluk dat ze bereikt hebben, en wensen niets meer dan datgene dat ze al hebben. Echte tevredenheid is echter heel zeldzaam. TIJD To choose time is to save time. - Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman Tijd is het abstracte begrip dat het oneindige voortschreiden van het bestaan aanduidt. Het is het geheel van verleden, heden en toekomst waarin de mens leeft en waarop hij geen vat heeft. Er van genieten tijd te hebben, is ook niet houden van jachtigheid en stress. TOEWIJDING Everybody likes to go their own way - to choose their own time and manner of devotion. - Jane Austen, Engelse romanschrijfster In onze maatschappij betekent toewijding het zich geheel en al geven aan de belangen van een persoon of een zaak. Het is het met volledige overgave (van het leven, krachten en talenten) in dienst stellen van iets of iemand of het helemaal beschikbaar stellen voor iets of iemand. TOLERANTIE The test of courage comes when we are in the minority. The test of tolerance comes when we are in the majority. - Ralph W. Sockman, Amerikaans pastoor Tolerantie is de mogelijkheid of de wil om het bestaan van meningen en gedrag waar je als persoon niet mee akkoord gaat, toch toe te staan. Tolerant zijn betekent niet egoïstisch zijn en ook het aandacht willen of durven opbrengen voor ideeën van anderen rondom je. TRIOMF Always seek out the seed of triumph in every adversity. - Og Mandino, sales goeroe en auteur Een triomf is een enorme overwinning of een belangrijk iets dat je bereikt hebt in je leven. Het is tegelijkertijd het gevoel waarin je je bevindt als wat je bereikt hebt je vreugde of voldoening schenkt. Triomfantelijk gedrag kan ondanks de glorie toch nog steeds bescheiden zijn. UITDAGING Challenges are what makes life interesting; overcoming them is what makes life meaningful. - Joshua J. Marine Mensen die graag uitdagingen aangaan, houden ervan om gehoor te geven aan een oproep tot het deelnemen aan een wedstrijd of competitie. Ze hebben graag taken of situaties die hun vaardigheden testen, en zullen er veel voor doen daar met veel voldoening in te slagen.

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

30 days of inspiration

30 days of inspiration E-book van Manu Vooru Wat inspireert jou? Twee jaar lang heb ik aan dit boek gewerkt. Wekelijks legde ik mijn eigen inspiratie en die van vele anderen vast. Zo komen bijvoorbeeld ook Stephen Covey, Byron

Nadere informatie

Leidinggeven. 10.1 Leiders. Hoofdstuk 10. 10.3 Leiders en volgelingen. Natuurwetten van leiderschap Onderzoek Milgram

Leidinggeven. 10.1 Leiders. Hoofdstuk 10. 10.3 Leiders en volgelingen. Natuurwetten van leiderschap Onderzoek Milgram Noordhoff Uitgevers bv 395 Leidinggeven A leader who has no followers, is just one guy taking a walk. West Wing s VS vice-president Bingo Bob Russell.1 Leiders.6 Leidinggevenden als coach Leren leren Instrumenten

Nadere informatie

Werkboek De weg naar jezelf

Werkboek De weg naar jezelf Werkboek De weg naar jezelf Tips en oefeningen in de zoektocht naar jezelf. Suam Coaching Authentiek zijn Waarden en drijfveren Zelfbeeld Behoeften en gevoelens Los laten Acceptatie 1 Inleiding Dit werkboek

Nadere informatie

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd...

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd... Good presenters are like good bloggers both speak "in a human voice." Those who speak in a human voice are not afraid to show some emotion. Good presenters emphasize logic, reasoning, and evidence, but

Nadere informatie

Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume. Praktische informatie voor jongeren (en iedereen)

Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume. Praktische informatie voor jongeren (en iedereen) 1 Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume Praktische informatie voor jongeren (en iedereen) In het blauwe boekje Kennis en kunde worden, voor jongelui die

Nadere informatie

Beste bezoeker van www.syntex.be. Op de volgende pagina's vind je de voorbeeldrapporten van onze online COMMERCIËLE TESTS.

Beste bezoeker van www.syntex.be. Op de volgende pagina's vind je de voorbeeldrapporten van onze online COMMERCIËLE TESTS. Beste bezoeker van www.syntex.be Op de volgende pagina's vind je de voorbeeldrapporten van onze online COMMERCIËLE TESTS. Iedere pagina bevat de scores en de individuele rapportering van telkens een andere

Nadere informatie

7 stappen AWESOME. naar een. leven. By:Paul Ricken

7 stappen AWESOME. naar een. leven. By:Paul Ricken 7 stappen ` naar een AWESOME leven By:Paul Ricken 1 Paul Ricken Copyright 2014 De 7 stappen in dit E- book zijn bedoeld als inspiratie en motivatie, het zijn tips die voortkomen uit studie en onderzoek

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Partnerrelatie Autisme

Partnerrelatie Autisme Partnerrelatie Autisme Een venster naar hoop. Hester Lever Master Contextuele Hulpverlening Mei 2012. Oogappel Gemaakt door Carol Cairns. 2 Inhoudsopgave Summary... 6 Voorwoord.... 7 Hoofdstuk 1... 8 Inleiding....

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd.

Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd. Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd. Gast-artikel: Henry Sturman Met dank aan Henry Sturman en Toine Manders. Illustratie: Erik Koen van Glabbeek

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Waartoe denken?

Hoofdstuk 1 Waartoe denken? Filosofie voor beginners is aflevering 1 van de virtuele bibliotheek van De Standaard der Letteren. Alain de Botton Nederlandse vertaling Patricia de Martelaere Filosofie voor beginners verscheen in reeksvorm

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie