Infobulletin. Verandering behelst namelijk ook anders. Beste ouders, verzorgers en kinderen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobulletin. Verandering behelst namelijk ook anders. Beste ouders, verzorgers en kinderen,"

Transcriptie

1 Beste ouders, verzorgers en kinderen, Dit jaar is het voor het laatst dat de CITO-Eindtoets afgenomen is in februari. Volgend school jaar zal het in april gebeuren. Daarmee hoopt men dat het advies van de basisscholen nog serieuzer wordt genomen. We weten dat de VO-scholen zich nog wel aan het bezinnen zijn hoe hier daadwerkelijk mee om te gaan. Ook wij als PO-school zullen onze huidige procedure onder de loep moeten nemen. Verandering behelst namelijk ook anders. Dit jaar hebben de kinderen van onze school een gemiddelde score van 540,5 gehaald t.o. van een landelijk gemiddelde van 535,1. Het maximale is overigens 550. We zijn uitermate trots op al onze kinderen dat ze zo enorm goed hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Namens het team, Peter Bosman INFO NR 13. Zoals jullie weten hebben wij eens in de 6 weken de jeugdbibliotheekbus op bezoek. Dan gaan alle kinderen uit alle klassen de bus in om èn boeken in te leveren èn boeken te lenen. Wij zijn er heel blij mee. Zo hopen we dat de kinderen ervaren dat lezen leuk is en dat er bibliotheken zijn waar je boeken kunt lenen. De bibliotheekbus staat overigens elke donderdag op een parkeerplekje voor de Leidse Houtschool of kinderopvang Krullevaar. En dat is dan speciaal voor kinderen. Ze staan er van 15:30-17:00 uur. Een mooie gelegenheid volgens ons om eens langs te gaan, want dit initiatief dreigt wegbezuinigd te worden.. 19 maart jl. hadden alle kinderen een dagje vrij. Een dagje vrij, omdat het team, samen met nog 2000 andere collega s uit Leiden e.o, een studiedag had. Het was een dag vol (her~)nieuw(~d~)e kennis en ervaringen. Een dag vol verhalen op Woutertje Pieterse Houtlaan CL LEIDEN [071-] Pagina 1 van 5

2 het terrein van bijv. meervoudige intelligentie, ADHD wat doe je ermee?, autisme, dus!, organiseren vanuit de verrassing, swingen met je team, etc. Er waren zo n 100 sprekers, die gedurende de dag in verschillende settings, op allerlei tijden en plekken bezocht konden worden Soms bekende sprekers zoals Sander Dekker (staatssecr. Onderwijs) en de moeder van Jochem Meijer. Maar ook sprekers uit het veld, zoals de directrice van het ADHD-centrum of de directeur van het Novilo (centrum voor talentontwikkeling), collega s van scholen en ondersteunende diensten. Daarnaast waren er ook standjes van o.a. muziek-, coaching- en expertisecentra. Al met al te veel om allemaal te bezoeken. Het moest prikkelen, inspireren en wellicht tot actie aanzetten.. 11 april gaan we weer meedoen aan de Leidse Singelloop. Al jaren (nu voor de 14 e keer) lopen kinderen onder begeleiding van ouders en leerkrachten mee. Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij meester Ary en juf Ingrid. De inschrijving begint aardig op gang te komen. HEB JIJ JE AL AANGEMELD???. In Leiden doen dit jaar 27 scholen mee aan de Koningsspelen. Dus dat wordt heel gezellig! Alle kinderen van groep 1 & 2 vieren de Koningsspelen op het schoolplein. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan op deze dag sporten op de atletiekbaan. 2 scholen vieren de Koningsspelen al op donderdag 24 april en de andere 25 scholen (waaronder de Woutertje Pieterse) vieren het op vrijdag 25 april. Hans Kallenberg is sportdocent bij ROC Leiden en is de initiatiefnemer van de Koningsspelen Leiden. Onze ROC Leiden studenten begeleiden de spelletjes en de sporten, natuurlijk onder vakkundig toezicht van de sportdocenten. De gemeente stelt de sportvelden ter beschikking. Karin Noorduin (manager Onderwijs ROC Leiden en voorzitter projectgroep Koningsspelen): De personele bezetting van de Koningsspelen Leiden is helemaal geregeld. Studenten van Sport & Bewegen begeleiden de spelletjes en sporten op alle sportvelden. Studenten van de opleidingen Toerisme, Zorg en Welzijn helpen met het begeleiden van de kleuters en de lagere groepen. Ook assisteren de studenten Zorg de vrijwilligers van het Rode Kruis die de EHBO-posten bemensen. De opleiding Facilitaire Dienstverlening regelt het logistieke proces om de sportmaterialen op de juiste plek te brengen. ICT en Media & Vormgeving studenten helpen mee met filmen, Pagina 2 van 5

3 social media en de website. En dan is er de veiligheid rondom het sportveld. Hier helpen de studenten van Orde & Veiligheid mee om het verkeer goed te regelen en te zorgen dat alle kinderen op het juiste speelveld komen. Kortom een hele operatie. Het begin van een mooie traditie. Zo kijkt wethouder Frank de Wit tegen de Koningsspelen Leiden aan. Vorig jaar werden de Koningsspelen redelijk ad hoc georganiseerd, een soort overvaltactiek richting de basisscholen. Nu zie ik wat het aan energie heeft opgeleverd. De komende Koningsspelen worden professioneel en breed opgepakt. Het is een mooie manier om de Koningsdag mee te beginnen, ook in de toekomst. Zo gauw wij meer weten, zullen wij jullie natuurlijk informeren. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. De kinderen ook. En jullie?. Bijgevoegd is een schrijven van de GGZ voor ouders en kinderen van de groepen 8. Het gaat over plezier op school. Soms hebben kinderen dat niet altijd. Soms, omdat ze het moeilijk vinden vriendjes en vriendinnetjes te maken. Soms, omdat ze vaak geplaagd en gepest worden. Soms, omdat ze niet goed geleerd hebben om voor zichzelf op te komen. De GGZ organiseert een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers om wat beter beslagen ten ijs te komen.. Afgelopen zaterdag is de klusgroep aan de bak geweest. Ze hebben de doelen aangepakt en hersteld. De staat van de natuurlijke doelen was abominabel. Ze waren toe aan herstel. Verder zal een groep op 5 april overig groen werk verrichten. Heb je tijd of ben je nieuwsgierig? Kom gerust s ochtends langs. Samenvatting Verslag MR WP 6 maart 2014 In de MR vergadering van 6 maart 2014 kwamen de volgende zaken aan de orde: Het formatieplan voor het komende school jaar. Het aantal leerlingen is bepalend voor de hoeveelheid formatieplaatsen, voor het komende schooljaar zijn dit 406 leerlingen. Op dit moment groeit de school, waardoor de klassen iets groter worden (soms al 31 leerlingen per klas). Het aantal personeelsleden met een LB functie wordt uitgebreid, de MR zal hier in de komende vergaderingen over gaan praten. De MR heeft ingestemd met het formatieplan 2014/2015. Het aannamebeleid stond op de agenda. Op dit moment zijn er meer aanmeldingen dan er leerlingen geplaatst kunnen worden. Het aannamebeleid is nu dat broertjes/zusjes van kinderen die reeds op school zitten als eerste worden geplaatst, daarna de kinderen uit het voedingsgebied (omgeving van de school), Pagina 3 van 5

4 daarna de kinderen van buiten het voedingsgebied. Uit deze laatste groep is voor het komende schooljaar een aantal kinderen dat niet geplaatst kan worden. De MR moet, volgens de procedure die hiervoor is afgesproken, op 1 april een loting verrichten onder deze laatste groep. Deze loting is op 1 april uur. Op dit moment werkt de MR aan een nieuwe ouderenquête. De vragen zijn in deze vergadering vastgesteld en zullen zo veel mogelijk aansluiten bij de vragen uit de vorige enquête. De enquête wordt in april via Schoudercom verspreid onder de ouders. Om de oudergelden en Terrapleingelden goed te kunnen beheren en besteden wordt een oude stichting (stichting vrienden van de WP) nieuw leven ingeblazen. Het is noodzakelijk om de gelden in een aparte stichting onder te brengen om als ouders vrijelijk over het geld te kunnen beslissen. Het bestuur van de stichting zal gaan bestaan uit de penningmeester van de ouderraad, een ander lid van de ouderraad, de voorzitter van de MR en een lid uit de oudergeleding van de MR. Er wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld en in het voorjaar zal in een apart belegde oudervergadering het definitieve voorstel voor het beheer van de gelden in deze stichting aan de orde komen. Verder kwam aan de orde, dat er een bezoek gebracht is aan school door een ambtenaar van de gemeente Leiden om te onderzoeken of het mogelijk is een schoolzone rond de school in te stellen. De gemeente werkt aan een integraal plan voor alle scholen in Leiden, daar is het wachten dus voorlopig op. Ook kwam het functioneren van de MR aan de orde. Om de MR en het contact met de ouders en personeel beter te laten verlopen kwamen de volgende punten naar voren: - Tijdens jaarvergaderingen moeten we een thema blijven organiseren om meer mensen naar de jaarvergadering te krijgen. - Er komt een samenvatting van de notulen van MR in het Infobulletin te staan. - Er komen foto s van MR leden in de gang te hangen - De agenda van de MR komt tijdig op Schoudercom te staan. Het volgende infobulletin verschijnt 4 april. De actuele kalender staat op Schoudercom De gebruikte afbeeldingen zijn van het internet gehaald. Voor zover we hebben kunnen achterhalen zijn de afbeeldingen vrij te gebruiken. Pagina 4 van 5

5 Plezier op school Informatie voor ouders van aanstaande brugklassers GGZ Kinderen en Jeugd organiseert een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die geplaagd en gepest worden of andere problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenoten. Doel van de cursus is dat kinderen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school gaan. In de cursus ervaren kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. Op een speelse en ontspannen manier leren wij hen de volgende vaardigheden: - contact leggen met andere kinderen; - opkomen voor jezelf (assertiviteit); - omgaan met plagen en pesten. Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. Werkwijze Door met elkaar te praten, door oefeningen en rollenspelen te doen en met behulp van tips, leren de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met elkaar kunnen omgaan. De ouders Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek en een ouderavond plaats. Op de ouderavond kunnen ouders nader kennismaken met de begeleiders van de cursus en geven we informatie over de cursusinhoud. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. We besteden ook aandacht aan wat ouders zélf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus. Praktische informatie De cursus vindt plaats op twee aaneengesloten dagen, van 9.00 tot uur, in de laatste of voorlaatste week van de zomervakantie. Veelal in dezelfde week is de ouderavond. Er is plaats voor maximaal tien kinderen per groep. Plaats: Gouda, Leiden, Alphen aan den Rijn en Sassenheim Kosten: 30 per deelnemer Aanmelding: via mail ons secreatiaat Kennismakingsgesprek In juni/juli vindt het kennismakingsgesprek plaats. In juni nemen wij hiervoor contact met u op. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat Preventie van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen op en Pagina 5 van 5

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Schoolreisjes Alle schoolreisjes zijn gelukkig prima verlopen. Op de website kunt u onder het kopje, 'groepen' de verslagen en foto s van de verschillende groepen bekijken

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 Even voorstellen Mijn naam is Ilona Hulshof, 23 jaar, afgestudeerd orthopedagoge aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zoals in de vorige nieuwsbrief stond weergegeven, is juf Tjitske

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

De leerlingen zijn maandag 6 oktober dus vrij.

De leerlingen zijn maandag 6 oktober dus vrij. Van Goghlaan 8 4703 JB ROOSENDAAL Tel. 0165-538151 www.hetdriespan.nl defakkel@driespan.koraalgroep.nl September 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s) Het schooljaar is inmiddels alweer enkele weken van start

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Weekbrief. 12 19 juni 2015

Weekbrief. 12 19 juni 2015 Aanwezigheid Ruud Seuren (interim/ invaldirecteur) Juni Weeknummer 25 maandag donderdag Entreetoets De leerlingen van groep 7 hebben dit jaar weer de Entreetoets gemaakt. Er zijn verschillende ouders die

Nadere informatie

Schoolbericht nr. 5 schooljaar 2014-2015 12 maart 2015 www.obsdeschuttershoek.nl schuttershoek@zeelandnet.nl

Schoolbericht nr. 5 schooljaar 2014-2015 12 maart 2015 www.obsdeschuttershoek.nl schuttershoek@zeelandnet.nl Schoolbericht nr. 5 schooljaar 2014-2015 12 maart 2015 www.obsdeschuttershoek.nl schuttershoek@zeelandnet.nl Beste ouders/verzorgers, Hier volgt het vijfde schoolbericht in het schooljaar 2014-2015. Schoolbibliotheek

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap Agenda Donderdag 15 januari Nieuwsbrief 7 Donderdag 22 januari Nationale voorleesdag Vrijdag 30 januari Weeksluiting met ouders gr 4/5 Maandag 2 februari lijnbal groep 5 Donderdag 5 februari - Schoonmaakmiddag

Nadere informatie

Kindervakantieweek De Beuk SPONSORPLAN. Stichting Vrienden van De Beuk P/a Schout Diercxlaan 14 5673 RE NUENEN Tel 040-2839569 www.beukenoot.

Kindervakantieweek De Beuk SPONSORPLAN. Stichting Vrienden van De Beuk P/a Schout Diercxlaan 14 5673 RE NUENEN Tel 040-2839569 www.beukenoot. SPONSORPLAN Stichting Vrienden van De Beuk Stichting Vrienden van De Beuk P/a Schout Diercxlaan 14 5673 RE NUENEN Tel 040-2839569 www.beukenoot.org Juli 2011 1 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Kindervakantieweek

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie