Visie en ondersteuningsmethodieken Odion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie en ondersteuningsmethodieken Odion"

Transcriptie

1 Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Februari 2011 Door: Gedragsdeskundigen

2 Inhoudsopgave: Visie en ondersteuningsmethodiek Odion 1. Inleiding 3 2. Visie: Acht domeinen van bestaan van Schalock en Verdugo Lichamelijk welbevinden Psychisch welbevinden Interpersoonlijke relaties Deelname aan de samenleving Persoonlijke ontwikkeling Materieel welzijn Zelfbepaling Belangen Randvoorwaarden van zorg en ondersteuning De ondersteuningscirkel en het ondersteuningsplan Cliëntveiligheid Kwaliteit van medewerkers en organisatie Samenhang in zorg en ondersteuning Bijlage Methodieken Algemeen Totale Communicatie Met betrekking tot specifiek probleemgedrag Heijkoop Motiverende gespreksvoering Met betrekking tot wensen toekomst PTP Met betrekking tot ouderenzorg/ dementie Fenomenologische benadering R.O.T Validation Met betrekking tot meervoudige handicaps en ontwikkelmogelijkheden Speelpoort/ Doepoort Portage Speltraining Met betrekking tot autisme ABA Geef me de vijf Ik ben speciaal TEACCH Met betrekking tot Niet Aangeboren Hersenletsel Hooi op je vork Competentie gericht werken Met betrekking tot het trainen van arbeidsvaardigheden en vinden van werk Supported employment Melba EIM Afkortingen 37 visie en ondersteuningsmethodiek Odion 2

3 Visie en ondersteuningsmethodiek Odion 1. Inleiding In het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Odion staat geschreven dat de doelstelling van Odion is de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking te bevorderen. Odion ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking opdat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden. De missie berust op twee pijlers: de eigen regie van de cliënt en de professionele deskundigheid van Odion. Deze doelstelling en missie sluiten geheel aan bij het Visie document Kwaltiteitskader Gehandicaptenzorg wat onlangs is verschenen. De basis van dit kwaliteitskader is een gezamenlijke visie op zorg en ondersteuning in alle sectoren van de gehandicapten zorg. Odion heeft ruim 900 cliënten, en geen cliënt is hetzelfde. Er zijn cliënten met een verstandelijke beperking, variërend van een zeer ernstig meervoudige beperking tot een licht verstandelijke beperking, functionerend op moeilijk lerend niveau. Cliënten kunnen daarbij een zintuiglijke of motorische handicap hebben. Ook zijn er cliënten met een bijkomend gedragsprobleem of een psychiatrische stoornis. Er zijn cliënten bij Odion die een lichamelijke beperking hebben en cliënten die al dan niet als gevolg van een trauma een niet aangeboren hersenletsel hebben opgelopen. Om de cliënten op verschillende gebieden goed te kunnen ondersteunen werken we binnen Odion volgens een ondersteuningsconcept. Dat wil zeggen dat Odion zorg en dienstverlening biedt aan mensen met een beperking op zodanige wijze dat zij als volwaardige burgers deelnemen aan de samenleving en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt. Professionele zorg aan mensen met een beperking vraagt kennis over de beperking en de problemen die deze beperking met zich meebrengt. We willen ook weten wat de ondersteuningsbehoefte is van mensen met een beperking. Het visie document gaat uit van het AAIDD model (American Association on Intellectual Developmental Disabalities) wat aansluit bij nationale en internationale inzichten. De AAIDD bestaat uit een groep wetenschappers die internationaal richtlijnen formuleert om het begrip verstandelijke beperking te definiëren. Zij hebben ook afspraken gemaakt om de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking te kunnen beschrijven en onderzoeken. Schalock en Verdugo hebben een vertaling hiervan gemaakt door de visie op verstandelijke beperking uit te werken in 8 domeinen van bestaan. Voor wie is deze notitie? Voor ieder die dagelijks met de cliënten van Odion werkt is deze notitie geschikt als belangrijk uitgangspunt in het werk. De acht domeinen van bestaan worden vertaald naar de situatie van Odion. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de kwaliteitsthema s uit het Visie document. De notitie wordt besloten met een beschrijving van de meest gangbare methodieken die binnen Odion worden gebruikt ten behoeve van al die verschillende cliënten met al hun verschillende beelden, vragen, wensen en ondersteuningsbehoefte. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 3

4 Bij de beschrijving van de domeinen en de kwaliteitsthema s is de volgorde aangehouden van het Visie document. Het is een willekeurige volgorde die verder niets zegt over de prioriteiten in de kwaliteit van het bestaan van de cliënt. o o o Blom, M. en Visscher, J. (2007). Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, Visie document. Utrecht: VGN. Schalock, R. en Verdugo Alonso, M.A. (2002). Handbook of Quality of Life for Human Service. Washington: American Association on Mental Retardation. Odion, Raad van Bestuur (2010). Odion, ontmoeten en ondernemen, meerjarenbeleidsplan Purmerend. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 4

5 2. Visie Acht domeinen van bestaan van Schalock en Verdugo 2.1 Lichamelijk welbevinden Odion schept de voorwaarden voor het lichamelijk welbevinden van de cliënten. Daarbij heeft zij menselijke waardigheid hoog in het vaandel staan. Deze waardigheid wordt gewaarborgd ondanks lichamelijke en of verstandelijke beperkingen van de cliënt. Dit kan tot uiting komen in zaken als respect voor privacy en een respectvolle benadering (bv bij persoonlijke hygiëne). Er is aandacht voor de gezondheid van de cliënten door een gezonde leefwijze te stimuleren. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als voldoende bewegen en gevarieerd eten. Er zal altijd een balans gezocht worden in rust en activiteit. Ook wordt voorlichting gegeven over gewoontes die de gezondheid schaden, zoals een overmatig gebruik van alcohol en/of drugs of het besmet raken met SOA s of hepatitis B. Signalen van lichamelijke klachten van cliënten worden serieus genomen en er wordt zonodig doorverwezen naar de huisarts of doorgesproken met de AVG, of verpleeghuisarts van de stichting. Het begeleiden van een verantwoord medicijngebruik, individuele epilepsieprotocollen, regelmatige visus- en gehoorscreeningen dragen bij aan de zorg voor het lichamelijk welbevinden zoals Odion die aan haar cliënten wil bieden. Voorbeeld: - Madelon (39 jaar, IW- locatie) rookt een pakje sigaretten per dag terwijl zij steeds meer gezondheidsklachten heeft. Ze wil minder gaan roken. Begeleiding helpt haar om minder te gaan roken. - Jasper (18 jaar, KDC) eet zeer eenzijdig en heeft ernstig ondergewicht. Zijn ouders vinden dat dit wel meevalt. Met zijn ouders, begeleiding, de orthopedagoog en AVG wordt een gesprek gepland om een plan te maken. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 5

6 2.2 Psychisch welbevinden Odion stelt zich ten doel het psychisch welbevinden van de cliënten te bevorderen. Op alle domeinen van het leven heeft de cliënt invloed. Odion neemt de wens van de cliënt serieus. Hierin is constant een gezonde spanning aanwezig in wat de cliënt wil en aankan. Cliënt en professional proberen daarin tot overeenstemming te komen. Klachten van cliënten worden serieus genomen. Voortdurend wordt de vraag gesteld of er geen sprake is van overvraging of ondervraging. Door passende dagbesteding te zoeken en situaties te creëren waarin cliënten van betekenis zijn voor anderen, probeert Odion het zelfbeeld van de cliënten positief te beïnvloeden en zo de mogelijkheid te vergroten dat zij waardering krijgen voor wat zij doen. Ook een woonomgeving die past bij de behoeften van de cliënt is van essentieel belang voor het psychisch welbevinden. De zorg die hierin geboden wordt moet overeenstemmen met de vraag, maar ook met de mogelijkheden van de cliënt. Teveel zorg is bijna net zo schadelijk voor de ontwikkeling van een cliënt als te weinig zorg. Odion ondersteunt de cliënt in zijn contact met de buitenwereld, bemiddelt zonodig en verduidelijkt de speciale zorg die een cliënt nodig heeft. Specifieke ondersteuningsmethodieken worden ingezet in de dagelijkse begeleiding op dagcentrum of woonvoorziening (zie hoofdstuk 4 Methodiek). Odion biedt PSH en behandelt met EMDR en creatieve therapie. Voorbeeld: - Marjan (72 jaar, woont op een 24-uurslocatie) wil niet meer naar dagbesteding, ze vindt dat ze lang genoeg gewerkt heeft en wil liever thuis blijven, waar ze vaak zit te breien, tv kijkt of kruiswoordpuzzels maakt. Begeleiding bekijkt samen met Marjan hoe ze op een prettige manier haar dag kan doorbrengen. - Johan (28 jaar, woont op een IW- locatie) heeft een aantal gesprekken bij PSH (Psycho Sociale Hulpverlening) om het overlijden van zijn moeder een plekje te geven. - Inge (34 jaar, begeleid werken) wil graag in een kinderdagverblijf werken. Begeleiding zoekt samen met Inge naar een plek waar ze stage kan lopen. Inge vindt het fijn dat ze op deze manier iets kan betekenen voor anderen en voelt zich zo meer gewaardeerd. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 6

7 2.3 Inter-persoonlijke relaties Het aangaan en onderhouden van sociale contacten is één van de basisbehoeften van de mens. Familie, vrienden, buren, collega s vormen het sociale netwerk. Deze contacten zijn essentieel voor het welbevinden. Het is voor mensen met een beperking vaak moeilijker om contacten aan te gaan en deze te onderhouden. Het netwerk is daardoor meestal klein en kwetsbaar. Ook is de kans groot dat het netwerk uitsluitend bestaat uit mensen met een beperking, familie en de professionele begeleiders. Odion wil graag dat cliënten een goed sociaal netwerk hebben, d.w.z. passend bij de mogelijkheden van de cliënt en voldoende gevarieerd, zowel in wonen, werken als de vrije tijd. Ze stimuleert en faciliteert de cliënten bij het aangaan van contacten. Belangrijk is dan aan te sluiten aan het communicatieniveau van de cliënt. Niet alleen door de begeleiders maar ook door de mensen uit het netwerk. Begeleiders hebben een professionele relatie met cliënten. In deze relatie zijn zij een voorbeeld door het gebruik van goede sociale vaardigheden, hebben zij een respectvolle bejegening en staan zij open voor wat de cliënt wil en nodig heeft. Voorbeeld: - Boris (6 jaar, KDC) speelt elke week met Jesse (6jaar) van de basisschool in de hoop dat er zo vriendschappelijke contacten ontstaan. Begeleiding stimuleert Boris om samen te spelen en het contact met Jesse te onderhouden. - Patricia (39 jaar) wil weer contact met haar zus die zij al jaren niet heeft gezien door ruzie binnen de familie. De persoonlijke begeleider van Patricia stimuleert haar om contact op te nemen met haar zus en bereid haar voor op hun eerste gesprek. - Peter (28 jaar BZW) wil graag contact met zijn nieuwe buren nu hij verhuisd is naar een eigen huis. De begeleider bespreekt met Peter hoe hij dit het beste kan aanpakken. Tijdens het wekelijkse contact moment bespreken ze hoe het contact met de buren verloopt. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 7

8 2.4 Deelname aan de samenleving Mensen met een beperking moeten de gelegenheid krijgen te integreren in de samenleving en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt. Odion wil dit realiseren door mensen met een beperking een woonvoorziening in de wijk aan te bieden, met een eigen voordeur en de mogelijkheid om bezoek te ontvangen. Zo wonen cliënten van Odion dichtbij winkels en voorzieningen in de eigen buurt. Zij gaan naar de reguliere huisarts en tandarts, nemen deel aan activiteiten die georganiseerd worden in de woonplaats en hebben vaak ook vrijetijdsbesteding in hun eigen wijk. Odion ondersteunt cliënten bij het aanleren van vaardigheden en het leggen van contacten, zodat zij met of zonder ondersteuning optimaal gebruik kunnen maken van de voorzieningen in de samenleving. Odion wil haar cliënten daarnaast zoveel mogelijk werk of dagbesteding in de samenleving aanbieden, werk bepaalt immers een deel van je identiteit en geeft een gevoel van eigenwaarde. Zinvolle dagbesteding die is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Door middel van markten waar zelfgemaakte spullen worden verkocht of winkels en eetgelegenheden midden in de maatschappij, wordt het contact met de samenleving mogelijk gemaakt. Vrijwilligers worden actief gezocht om deelname aan de maatschappij te vergemakkelijken, maar cliënten worden zelf ook gestimuleerd tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Voorbeeld: - Bart (25 jaar, IW- locatie). Samen met een job coach heeft Bart werk gevonden bij een garage, hij werkt hier met veel plezier. Hij is trots op zijn werk en heeft een leuk contact met zijn collega s. - Sacha (45 jaar) heeft bij wonen en dagbesteding vrijwel met dezelfde mede cliënten te maken. In haar vrije tijd heeft ze er bewust voor gekozen niet met ditzelfde groepje te gaan zwemmen. Samen met begeleiding heeft ze een sportschool in de buurt gevonden waar zij nu gaat fitnessen. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 8

9 2.5 Persoonlijke ontwikkeling Odion ondersteunt de cliënt bij het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en bij het behoud van vaardigheden. Zij heeft als uitgangspunt dat iedereen leert, werkt en ontspant op zijn eigen manier. Iedereen ontwikkelt zich dan ook op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, met zijn eigen wensen en mogelijkheden als uitgangspunt. Odion gaat er van uit dat iedere persoon met een beperking zich persoonlijk kan ontwikkelen, of het nu gaat om het kiezen van je eigen broodbeleg of het zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer. Odion sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt en probeert mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Bij het leren van nieuwe vaardigheden hoort ook het mogen maken van fouten. Het gaat er dan om dat cliënten verantwoorde risico s kunnen nemen. We verstaan daaronder dat we goed nadenken over wat nieuwe vaardigheden een cliënt kunnen brengen en welke risico s dat mogelijk met zich meebrengt. Voorbeeld: - Marjan (26 jaar, 24-uurs locatie) wil haar wekelijkse boodschappen zelf leren doen. Begeleiding oefent met haar stap voor stap hoe je boodschappen moet doen. - Frits (10 jaar, MCG). Begeleiding wil Frits leren hoe hij kan kiezen tussen twee soorten broodbeleg. - Nico (39 jaar, BZW) wil weten waar zijn geld aan op gaat. Samen met zijn begeleider maakt hij een overzicht van al zijn inkomsten en uitgaven. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 9

10 2.6 Materieel welzijn Materieel welzijn heeft betrekking op het hebben van voedsel, kleding, huisvesting/inrichting, en passende begeleiding. Odion helpt cliënten met het aanvragen van voldoende financiële middelen en het zoeken naar passend werk. De ondersteuning is onder meer gericht op activiteiten die bijdrage aan bijvoorbeeld omgaan met financiën, hulp bij administratie, behuizing, inrichting van het huis en vervoer. Maar ook ondersteuning bij het bezoeken en regelen van zaken bij een instantie als de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie. Odion biedt ondersteuning bij de aanvraag van een passende indicatie. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de cliënt binnen de mogelijkheden die geboden kunnen worden. Voorbeeld: - Armand (45 jaar, BZW) wil graag ondersteuning bij het aflossen van zijn schulden en leren omgaan met zijn administratie, post en financiën. Zijn begeleider van BZW helpt hem hiermee. - Michel (24 jaar, IW- locatie) wil graag in een ander huurhuis wonen en na een tijdje wil hij een huis kopen en samenwonen. Met zijn persoonlijke begeleider zet hij op een rijtje wat de stappen zijn die hij hiervoor moet nemen en bekijken ze of het gestelde doel realistisch is. Algemeen: Bijna alle cliënten worden ondersteund bij de aanvraag van uitkeringen, subsidies en indicaties. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 10

11 2.7 Zelfbepaling Zelfbepaling houdt in dat de eigen wensen, behoeften en keuzes in de ondersteuning centraal staan. Belangrijk is hierbij rekening te houden met het niveau en de mogelijkheden van de individuele cliënt. Odion is een professionele organisatie en zal daarom een goede inschatting willen maken van de gebieden waarop een cliënt in staat is om zijn eigen keuzes te bepalen. De cliënt heeft de regie over zijn leven. Odion bepaalt daarbij de kaders waarbinnen de ondersteuning geboden kan worden. Daarom zal Odion altijd rekening houden met zowel de feitelijke bekwaamheid als de wilsbekwaamheid dan wel onbekwaamheid van een cliënt op het van toepassing zijnde gebied. Immers, een keus kan alleen maar verantwoord worden gemaakt als een cliënt de consequenties van zijn keus kan overzien. Met betrekking tot het onderwerp kinderwens stelt Odion het belang van het (on)geboren kind centraal. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat het opvoeden van kinderen door mensen met een verstandelijke beperking zelden tot nooit goed gaat. Daarom voert Odion ten aanzien van dit onderwerp een ontmoedigingsbeleid. Bij het bestaan van een kinderwens zal (indien mogelijk) altijd het omringende milieu c.q. netwerk van de cliënt nadrukkelijk worden betrokken en ingeschakeld. o Vries, M. de en Knuvers, B. (2008). Odion, notitie kinderwens. Purmerend. Voorbeeld: - René (20 jaar IW- locatie) wil graag zijn rijbewijs gaan halen, samen met zijn begeleider bekijkt hij of dit mogelijk is. - Miep (70 jaar) heeft dagbesteding bij DAC voor ouderen. Ze heeft de wens en behoefte om in plaats van vier dagen twee dagen naar dagbesteding te gaan. Begeleiding regelt dat Miep twee dagen naar dagbesteding gaat. - John (18 jaar MCG) heeft de behoefte om na de lunch een half uur te snoezelen in de snoezelruimte. Begeleiding past dit in in het dagschema van John. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 11

12 2.8 Belangen Odion vindt het belangrijk de mening van de cliënt te horen. Heel bewust is daarom ook de keus gemaakt om te praten over zeggenschap. Cliënten krijgen de mogelijkheid te zeggen wat zij belangrijk vinden en medewerkers luisteren hiernaar. Om ervoor te zorgen dat het beleid blijft aansluiten bij de wensen van de cliënten worden cliënten betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op locatieniveau en kunnen zij daarover advies geven. Zonodig krijgen de cliënten hierbij ondersteuning door de begeleider zeggenschap. Vanuit zeggenschap wordt bekeken hoe de cliënt ook medezeggenschap kan hebben in zaken die locatie overstijgend zijn. De begeleider zeggenschap implementeert en bewaakt het beleid van Odion. Indien de verstandelijke beperking dit niet mogelijk maakt vertegenwoordigen ouders of familieleden de belangen van de cliënt. Binnen Odion is dit per cluster georganiseerd door middel van een clusterraad waarin ouders/verwanten de verschillende locaties vertegenwoordigen. Vanuit de verschillende clusters is er een Centrale Medezeggenschapraad die regelmatig contact heeft met de Raad van Bestuur. Odion schenkt ook aandacht aan het begrijpelijk overbrengen van informatie naar cliënten door middel van vereenvoudigde brieven, al dan niet ondersteund met pictogrammen. Als een cliënt het niet eens is met het beleid kan hij een beroep doen op een vertrouwenspersoon binnen Odion of een klacht indienen die wordt behandeld door een onafhankelijke commissie. Voorbeeld: - Bea (26 jaar, 24-uurs locatie), krijgt tijdens de cliëntenvergadering van haar woonlocatie de mogelijkheid om een punt over het avondeten aan te dragen. - Piet (56 jaar) krijgt ondersteuning van zijn begeleider bij het uitbrengen van zijn stem tijdens de kabinetsverkiezingen. - Floortje (33 jaar) bespreekt samen met haar begeleider haar ondersteuningsplan en geeft aan of zij het eens is met de inhoud. Hierna wordt het plan met de ouders van Floor besproken. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 12

13 3. Randvoorwaarden van zorg en ondersteuning In dit deel van de notitie vindt een uitwerking plaats van de randvoorwaarden zoals die ook in het Visie document zijn beschreven. 3.1 De ondersteuningscirkel en het ondersteuningsplan De ondersteuningscirkel is een weergave van het methodisch werken. We herkennen hierin de cirkel van Deming die uitgaat van: informatie verzamelen, komen tot een beeld van de cliënt, rapportage, uitvoering en evaluatie van ondersteuning. De persoonlijk begeleider is samen met de basismedewerker verantwoordelijk voor het totale proces van zorg en ondersteuning. Samen met de cliënt, teamleider en gedragskundige worden alle stappen in het methodisch proces gezet. Bij alle stappen kan de persoonlijk begeleider hulp nodig hebben en inroepen van een deskundige vanuit de vakgroepen zoals een AVG, verpleeghuisarts, gedragskundige, logopedist, communicatiebegeleider, muziekbegeleider, fysiotherapeut en of ergotherapeut. Het kan dan gaan over vragen ten aanzien van gedrag, gezondheid, ontwikkelingsniveau, communicatie, motoriek enzovoort van de cliënt. Zodra de vraag beantwoord is gaat de begeleider zelf door met de stappen in het methodisch proces. Overigens is het niet zo dat de stappen altijd op volgorde plaatsvinden. Het kan ook nodig zijn even een stap terug te zetten op de cirkel om daarna weer vooruit te kunnen. Cirkel van Deming Informatie verzamelen aanpassen van het plan beeldvorming evaluatie uitvoering rapportage Te consulteren deskundigen Gedragskundige Arts Fysiotherapeut Logopedist visie en ondersteuningsmethodiek Odion 13

14 Ergotherapeut Communicatie begeleider Muziek begeleider Externe deskundigen Cliënten die van Odion ondersteuning krijgen starten met het tekenen van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Het ondersteuningsplan is een concrete uitwerking van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. In samenwerking met de cliënt wordt het ondersteuningsplan geschreven. De diverse vakdisciplines leveren hun bijdrage aan het ondersteuningsplan en leveren op grond van hun kennis een bijdrage aan de juiste basishouding, doelen en afspraken. De vaststelling van het ondersteuningsplan vindt plaats samen met de cliënt en/ of de persoon die de zorg- en dienstverleningsovereenkomst heeft getekend. Binnen Odion wordt gewerkt met PlanCare dossier waardoor alles digitaal kan worden vastgelegd. PlanCare dossier is in te zien door de cliënt door middel van het ondersteuningsplan online. Multidisciplinair werken, met een duidelijke herkenbaarheid van de verschillende disciplines is een uitgangspunt dat maakt dat er een helder beeld van de cliënt ontstaat. Verschillende disciplines kunnen gelijktijdig in het ondersteuningsplan werken. Daarmee is het ondersteuningsplan geen statisch plan, maar een hulpmiddel om de cliënt te ondersteunen in zijn dagelijkse vragen en behoeften. 3.2 Cliëntveiligheid: fysieke veiligheid, sociale en emotionele veiligheid Cliëntveiligheid kan verschillende betekenissen hebben. Het heeft een objectieve en een subjectieve component. De objectieve component heeft betrekking op maatregelen en protocollen zoals we die terug kunnen vinden in het handboek Odion. Voorbeelden hiervan zijn het protocol medicatiebeleid, seksueel misbruik, vrijheidsbeperkende maatregelen. Elk incident dat zich voordoet wordt gemeld en centraal verzameld via de MIC/MIM procedure om te bekijken welke verbeteringen er gedaan kunnen worden ter voorkoming van nieuwe incidenten. Te denken valt aan praktische aanpassingen bij cliënten die gevallen zijn of bijscholing in het kader van hoe om te gaan met (dreigende) agressie. In materieel opzicht wordt in de woon- en leefomgeving van de cliënt bekeken of er wordt voldaan aan algemeen geldende veiligheidseisen. Elke cliënt wordt onder andere geïnformeerd over brandveiligheid. De subjectieve component heeft betrekking op de ervaren veiligheid van de cliënt. Met betrekking tot de sociale veiligheid wordt er binnen de woon- en dagbestedinglocaties volop aandacht gegeven aan het creëren van een goede sfeer. Odion zorgt voor de emotionele veiligheid van de cliënt door individueel te bekijken hoeveel zelfstandigheid iemand aankan en hoeveel nabijheid iemand nodig heeft. In het ondersteuningsplan worden eventuele risicofactoren (bijvoorbeeld verslaving, verwaarlozing) die van invloed kunnen zijn op de ondersteuning beschreven. De begeleider maakt een inschatting in wat de cliënt kan en aankan. Het is van belang dat deze inschatting zo zorgvuldig mogelijk wordt gemaakt. Te veel ondersteuning kan leiden tot betutteling, afhankelijkheid en te weinig uitdaging in het leven van de cliënt. Te weinig ondersteuning kan leiden tot overvraging en daaruit voortkomend probleemgedrag. Risico s horen bij het leven van ieder persoon, dus ook bij het leven van onze cliënten. Waar het om gaat is dat we deze risico s weloverwogen nemen en beschrijven in het ondersteuningsplan. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 14

15 3.3 Kwaliteit van medewerkers en organisatie Odion zet deskundig en gediplomeerd (professioneel) personeel in. Personeel moet voldoen aan de eisen die aan het werk in de gehandicaptenzorg worden gesteld. Odion zorgt ervoor dat medewerkers aan deskundigheidsbevordering doen. Er wordt methodisch gewerkt aan de hand van ondersteuningsplannen, en medewerkers zijn geschoold om met deze ondersteuningsplannen te kunnen werken. Er worden met regelmaat werkbegeleidings- gesprekken met medewerkers gevoerd over de inhoud van zorg. Medewerkers worden ondersteund door teamleiders, managers, stafmedewerkers, gedragskundigen, artsen en paramedici. Ook is er een intern scholingsbeleid met veel verschillende modules voor medewerkers die kort of al langer in dienst zijn. Om te voldoen aan de eisen die de wet BIG ons stelt zijn er skill-labs ontwikkeld op het gebied van bijvoorbeeld epilepsie en diabetes. 3.4 Samenhang in zorg en ondersteuning Dit punt heeft te maken met afstemming in de zorg die wordt geboden, zodat er sprake is van continuïteit. De persoonlijk begeleider doet alles in overleg met de cliënt, dan wel met diegene die de zorg- en dienstverleningsovereenkomst heeft getekend. Belangrijk is ook te overleggen met de direct betrokkenen (ouders, familie) van de cliënt. Methodisch werken is van groot belang. De afstemming vindt onder meer plaats door middel van ondersteuningsplannen en rapportages. Belangrijk is te zorgen voor overdracht van gegevens. Een eenduidige communicatie is noodzakelijk tussen alle partijen die betrokken zijn bij een cliënt, zowel binnen als buiten de organisatie waar de cliënt werkt of woont. Odion draagt zorg voor zoveel mogelijk vaste begeleiders, om de cliënten de nodige veiligheid en continuïteit te kunnen bieden. Indien dit niet mogelijk is wordt geprobeerd bekende medewerkers vanuit de flexpool in te zetten. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 15

16 4. Bijlage Methodieken De ondersteuningscirkel is de verbinding tussen theorie en praktijk. Om de ondersteuning van hoge kwaliteit te laten zijn maken we gebruik van verschillende methodieken. Hieronder volgt een beschrijving van de meest gebruikte methodieken binnen Odion. We hebben niet gekozen voor één specifieke methodiek maar werken eclectisch. Dat wil zeggen dat we meerdere methodieken geheel of gedeeltelijk gebruiken afhankelijk van de wensen en vragen van de cliënt. Er zijn methodieken die geschikt zijn voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking) of methodieken voor specifieke stoornissen (stoornis binnen het autistisch spectrum, gedragsproblemen). 4.1 Algemeen Totale communicatie (TC) Doel TC heeft het doel de communicatie van en met iemand met een beperking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het uitgangspunt is, dat communicatie wezenlijk is voor het bestaan, dat alle mensen in staat zijn te communiceren en dat communicatie altijd plaatsvindt. Doelgroep Kinderen en volwassenen met een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking (ongeacht het niveau). Omschrijving TC is een visie en werkwijze, welke is ontwikkeld door Effatha Guyott (Kentalis). TC is het bewust, tegelijkertijd en op maat gebruik maken van alle mogelijke communicatievormen. Communicatie is alle gedrag in een situatie waarin mensen contact hebben met elkaar. Het gaat naast gesproken taal of gebarentaal dus ook over aanraken, gezichtsuitdrukking, expressie, plaatjes, foto s etc. In alle communicatie wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen op verschillende niveaus. De omgeving zal steeds moeten aansluiten op het niveau van de ander zodat er sprake kan zijn van optimale communicatie en wederzijds begrip. De communicatieve mogelijkheden van iemand zijn niet onder alle omstandigheden en in alle situaties hetzelfde. Het communicatieniveau wordt onder andere beïnvloed door het sociaal-emotionele niveau. In een stressvolle situatie daalt meestal het communicatie niveau. Op dat moment wordt eenvoudigere communicatie veelal beter begrepen. Dit vraagt goede observatie en flexibiliteit van de communicatiepartner. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 16

17 Werkwijze binnen Odion In het ondersteuningsplan wordt beschreven wat de communicatieve mogelijkheden en vaardigheden zijn van de cliënt. Er wordt beschreven wat de cliënt gebruikt in contact met zijn omgeving en wat de cliënt begrijpt van zijn omgeving. Ook wordt gekeken naar het niveau waarop de communicatie begrepen wordt en de functie van de communicatie. Het ondersteuningsplan geeft daarmee aan hoe de communicatie vorm gegeven moet worden en tevens hoe en op welke wijze de communicatie uitgebreid kan worden. Op de kinderdagcentra en de locaties voor cliënten met een zintuiglijke beperking zijn standaard communicatiemedewerkers betrokken en wordt al het personeel geschoold in de methodiek. Al de overige locaties worden op projectbasis bijgeschoold. Zie voor een uitgebreidere beschrijving de TC notitie op intranet. o Oskam, W. en Scheres, W. (2005). Totale Communicatie. Amsterdam: Reed Business BV. visie en ondersteuningsmethodiek Odion 17

18 4.2 Met betrekking tot specifiek probleemgedrag Heijkoop Doel Ondersteuning aan cliënten en begeleiders bij het vinden van een uitweg bij vastgelopen gedrag. Doelgroep Cliënten en begeleiders. Omschrijving Jacques Heijkoop ontwikkelde een benadering die cliënten en begeleiders ondersteunt bij het vinden van een uitweg bij vastgelopen gedrag. Deze weg is zowel versterkend voor het zelfvertrouwen van de begeleider als van de cliënt. Anders dan gebruikelijk is voor hem probleemgedrag een extra kans voor de versterking van het wederzijds vertrouwen. Deze benadering heet Anders Kijken Naar. De methode wordt toegepast bij vragen die ouders, begeleiders en therapeuten hebben over hun kind of cliënt die extra speciaal is op grond van een handicap of stoornis. De aanleiding varieert van onmacht bij ernstig en moeilijk verstaanbaar gedrag aan de ene kant tot het zomaar, uit interesse bij iemand te willen stil staan, aan de andere kant. De methode pakt al deze vragen op als onderdeel van een bredere vraag. Het is de vraag naar het wie van de persoon, naast het wat van zijn stoornis of handicap. De benadering wordt krachtig ondersteund door een set van instrumenten. Deze bewerken een natuurlijke interne verandering bij begeleiders. Hun kijk op en het begrijpen van de cliënt verandert. Deze verandering heeft direct invloed op de omgang met de cliënt. Werkwijze binnen Odion Via gezamenlijke bijeenkomsten worden begeleiders gestimuleerd, in een actieve en open samenwerking, zich meer bewust te worden van het wie van de cliënt tegen de achtergrond van het wat van zijn handicap of stoornis. Men wordt geactiveerd om tussen die bijeenkomsten zelf te gaan verkennen, uitproberen en nieuwe vormen te zoeken voor contact, communicatie en samenwerking. Er worden 5 verschillende instrumenten gebruikt om die bewustwording op gang te brengen en te onderhouden. Ontdekkend Kijken Een specifieke manier van videoanalyse. Het haalt het eigene van de cliënt naar voren. Zijn persoonlijke manier van communiceren, initiatieven nemen, opstellen en relaties aangaan, emoties en belevingen die in het dagelijkse leven onder de oppervlakte blijven van onze bewuste waarneming, komen naar voren. Functioneringsprofiel Met dit instrument wordt een totaalbeeld van de cliënt gecreëerd. De ontwikkeling van vaardigheden, taalgebruik en taalbegrip wordt vergeleken met de sociale, emotionele en persoonlijkheid- of zelfontwikkeling. De begeleider kan er zijn, meestal onbewuste, verwachtingen mee onderzoeken op over- en onderschatting. Het onderscheid tussen kunnen en aankunnen wordt doorleefd. Relatiebeheer Begeleiders worden zich bewust van de relationele aspecten binnen begeleiding en communicatie. De bewustwording van de persoonlijke opstelling biedt nieuwe kansen visie en ondersteuningsmethodiek Odion 18

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Samen kunnen we het aan

Samen kunnen we het aan Samen kunnen we het aan Het beleid voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en bijkomende meervoudige problematiek Aalsmeer, zomer 2008 Werkgroep LVG 1 Ons Tweede Thuis Ons Tweede Thuis

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

ZORG. inhoud en ontwikkelingen. probleemgedrag en doelgroepenbeleid

ZORG. inhoud en ontwikkelingen. probleemgedrag en doelgroepenbeleid ZORG inhoud en ontwikkelingen probleemgedrag en doelgroepenbeleid Cor Malipaard Senior sectormanager Zorg en Inhoud Aan deze notitie hebben de volgende medewerkers een bijdrage geleverd: I. Barnhard, beleidsmedewerker,

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Weerbaarheid Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Woensdag 3 juni 2015 1 Inleiding Casus: Henk In een tijdelijke functie als casemanager ben ik het afgelopen jaar intensief betrokken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Inhoudsopgave 1.Visie en uitgangspunten 1 2.Het VVE Regenboogprogramma.. 4 3. Houding en handelen van de leerkracht.. 18 4. Algemene punten.21 1) Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie