Jaarmagazine Beter. Instituut voor onderwijs en. Online leren hoe, waar en wanneer het uitkomt 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarmagazine 2014. Beter. Instituut voor onderwijs en. Online leren hoe, waar en wanneer het uitkomt 20"

Transcriptie

1 Jaarmagazine 2014 Instituut voor onderwijs en opleiden Beter Hoera! 5 jaar Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Beter zijn is het beste - het beste is beter zijn 6 Toekomstgericht opleiden is van groot Belang 10 Online leren hoe, waar en wanneer het uitkomt 20

2 samen kiezen voor beter Colofon Vumc jaarmagazine 2014 van het Instituut voor onderwijs en opleiden verschijnt 1 x per jaar Hoofdredactie Margreeth van der Meijde Eindredactie Marre Roozen; Interviews en artikelen Annelies Kruse, Wilma Mik en Petra ter Veer Concept en vormgeving Designyard in samenwerking met Kazeze grafisch ontwerp Fotografie Martijn Steiner Lovisa, Jeroen Hofman, Rogier Chang / bedrijfsfotografie.nl, Vincent van Gurp Infographics en illustraties Medy Oberendorff, Kay Coenen Drukwerk Verwey Redactieadres VUmc, dienst communicatie PK4X190 Postbus MB Amsterdam Oplage ex. Persoonlijke ontwikkeling en communicatie Mindfulness Coaching en intervisie Leiderschap en management Vakinhoudelijke scholing ProActive Nursing Postacademische opleidngen Symposia en congressen Geneeskunde (Bio)medische masteropleidingen Medisch specialistische vervolgopleidingen Verpleegkunde mboen hbo-opleidingen Verpleegkunde opleidingen acute zorg Verpleegkunde opleidingen intensieve zorg OK opleidingen Radiologie opleidingen Klinische chemie opleidingen

3 inhoud i n f o r m a t i e i n f o r m a t i e In dit jaarmagazine Testimonials 7 Strategisch opleiden 10 Meelopen met Mireille Bakker, verpleegkundige vervolgopleiding spoedeisende hulp 13 Testimonials 16 - VUmc School of medical Sciences in cijfers 19 Innovaties in het onderwijs 20 Meelopen met Ayla Verhoeven, leergang topklinische verpleegkunde 23 Docentprofessionalisering 26 VUmc Amstel Academie in cijfers 29 Meelopen met Liane Buckens-Calis, leergang zorgadministratie 30 VUmc Academie in cijfers 31 Testimonial 32 beter 3

4 voorwoord We zijn onze missie aan het verzilveren Samen kiezen voor beter. Dat is onze missie die we in de afgelopen periode met elkaar hebben geformuleerd. Inmiddels zijn we onze missie aan het verzilveren. Het is geen lege tekst, we leven hem ook met zijn allen, iedere dag. De instituutsvorming heeft twee jaar in beslag genomen. Noem het de puberteitsfase waar we met zijn allen doorheen zijn gegaan, soms met pijn en slaande deuren. Nu zijn we een volwassen instituut waarin iedereen zijn plek heeft gevonden. Dat zie je onder meer aan het gegroeide vertrouwen en aan het plezier om samen te werken. Iedereen heeft zijn plek gevonden in de nieuwe structuur en begrijpt waarom we het zo hebben ingericht en wat de meerwaarde daarvan is: een samenhangend geheel van onderwijs en opleidingsactiviteiten waar alle medewerkers op allerlei manieren deel van uit kunnen maken. Het Instituut voor onderwijs en opleiden is uniek in Nederland, nergens zijn middelbaar, hoger, wetenschappelijk en postacademisch onderwijs onder één dak samen gebracht. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen: onderwijsinnovaties binnen een HBO cluster worden direct opgepikt in het WO cluster: samenhang en uitwisseling van expertise gebeurt daar waar het hoort, aan de start en niet ver na de finish tijdens de beroepsuitoefening. We zijn met zijn allen beter geworden Een wellicht wat onderbelicht succes is het stroomlijnen van de onderwijslogistiek. In feite is dat de basis van ons instituut. Werkt dat niet goed, dan merkt de klant het meteen, werkt het wel goed en dat doet het nu dan levert dat voor alle medewerkers rust en ruimte. Voor samenwerking, voor innovaties, voor het delen van kennis, voor persoonlijke ontwikkeling. Ook dat levert zoveel op! We kunnen met trots kijken naar alle onderwijsinnovaties die we voortdurend ontwikkelen en toepassen. De positionering van ons directoraat is sterker geworden in de afgelopen vijf jaar. Dat is geen doel op zich maar is noodzakelijk en effectief omdat onderwijs en opleiden een academische kerntaak is. En waar we goed in zijn, brengen we op een aansprekende manier naar buiten, via expert lunches, via het onderwijsmagazine I.O. In dit jaarmagazine kunt wordt u meegenomen op reis. Aanstekelijke persoonlijke verhalen, een betoog over wat er nodig is om in het eigen VUmc huis strategisch op te leiden, zicht op vernieuwing, rapportages om inzicht te geven wat we nou precies doen en natuurlijk de cijfers per cluster. En die spreken voor zich. We zijn trots op het onderwijs en op iedereen die bijdraagt om dat state of the art en toekomst gericht te maken. Samen kiezen voor beter bij VUmc is voor ons: beter worden in beter maken. De basis ligt hiervoor bij onderwijs en opleiden en daar willen we graag steengoed in zijn én blijven. Margreeth van der Meijde 4 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

5 5 jaar overzicht hoogtepunten Kennisdeling Innovaties op het gebied van kennisdeling maken onderwijs mogelijk op ieder moment: e-learning is een motor die onmisbaar is. Het instituut is uniek bij i-tunes university met online onderwijs en koploper bij digitalisering van onderwijs. Internationalisering De internationale onderwijsportefeuille is groter dan ooit: studenten gaan massaal naar het buitenland en het instituut biedt onderwijs aan in Aruba en Bonaire. Webinars en distance learning zijn hierbij onmisbaar. Masteropleidingen De visitaties en accreditatie van de researchmasters zijn een feit: master Oncology, Cardiovascular Research Master en de postinitiële opleiding EpidM zijn volwassen opleidingen geworden. Het zijinstroomprogramma geneeskunde is gestart. Docentprofessionalisering De basis kwalificatie onderwijs (BKO) werd meer dan 200 keer gehaald. De inzet en het enthousiasme van dokters op de academische kerntaak onderwijs is geweldig. Clustervorming Na de reorganisatie worden drie clusters gevormd: VUmc School of Medical Sciences, VUmc Amstel Academie en VUmc Academie. Alle back office activiteiten worden ondergebracht in één shared service centrum en er wordt groen licht gegeven aan de vorming van expertisedomeinen. Nieuwe opleidingen Nieuwe opleidingen Nieuwe opleidingen Nieuwe opleidingen Nieuwe opleidingen Nieuwe opleidingen 2015 We zijn de Missie aan het verzilveren Beter worden in beter maken, dat is onze missie. Dat kunnen we niet alleen maar alleen samen met anderen. En over de grenzen van beroepen heen: medisch, paramedisch en verpleegkundig onderwijs van de toekomst maken. Nergens in Nederland zit wetenschappelijk, hoger en middelbaar onderwijs onder één dak Onderzoek van onderwijs Motivatiestudies en maatschappelijk verantwoord opleiden komen tot bloei in de succesvolle onderzoeksgroep. Het expertisedomein begint zich af te tekenen en dit leidt tot kennisvermeerdering en specialisatie CZO/FZO opleidingen Met 40 ziekenhuizen als klant biedt VUmc Amstel Academie een stabiel en kwalitatief hoogstaand en veelzijdig opleidingspalet aan voor verpleegkundige specialisaties en (nieuwe) medisch ondersteunende beroepen Accreditatie geneeskunde De uitkomst van de landelijke visitatieronde is voor de opleiding geneeskunde een groot compliment: de opleiding behoort tot de top Reorganisatie Na een intensieve periode vanaf 2009 tot 2011 zijn de reorganisaties afgerond. Taken, functies en procedures zijn in beeld gebracht en bieden de architectuur voor het nieuwe instituut beter 5

6 testimonials Beter zijn is het beste het beste is 7 testimonials van mensen die in persoon en werk vijf jaar Instituut voor onderwijs en opleiden vertegenwoordigen. beter zijn 6 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

7 1/7 Anton Horrevoets Programmaleider bacheloropleiding geneeskunde testimonial Wat is de reden van de aanpassing van het bachelorsprogramma? Ons bachelordiploma moet ook toegang gaan geven tot het masterprogramma van andere vakken dan geneeskunde. Dat is een uitdaging, want naast een standaard academische opleiding zijn we ook een beroepsopleiding. Naarmate we meer vrijheid en academische vorming in de bachelor stoppen, bestaat het gevaar dat er minder ruimte is voor de voorbereiding op de kliniek. Met een groot team zijn we aan het puzzelen hoe we deze twee facetten toch op een goede manier bijeen kunnen brengen. De beroepsvoorbereiding willen we intact houden maar iets preciezer definiëren wat je als arts nodig hebt om te functioneren. Vervolgens kunnen we het bestaande programma hier en daar indikken om ruimte te maken voor twee belangrijke onderdelen. Allereerst een academische kern, waarin de studenten diverse acade mische basisvaardigheden leren die iedere academicus zou moeten kunnen en kennen, maar die niet specifiek voor de geneeskundeberoepsuitoefening zijn. En meer aandacht voor internationalisering, inclusief onderwijs in het Engels. Met de nieuwe bachelor ontstaat meer keuzevrijheid met meer kansen over de grens. Wat levert dat op? De meeste studenten blijven bij dezelfde opleiding zonder dat ze kijken naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een andere master volgen, in een andere universiteitsstad je master doen, in een ander land. Ze kunnen veel meer hun eigen keuzes maken en hun eigen studie vormgeven. Dan profileer je je ook veel beter. Nu volgen alle studenten hetzelfde programma, drie jaar lang. Terwijl onze studentenpopulatie heel diverse types kent. Zij die meer voelen voor revalidatie, terwijl anderen vallen voor psychiatrie of juist chirurgie. Al deze vakken komen tijdens de bachelorsfase langs, maar op een basaal niveau. Dat willen we veranderen. Bijvoorbeeld in een minor waar je met een kleine groep studenten met dezelfde interesse meer de diepte in gaat. Ook voor docenten een aantrekkelijke gedachte, lijkt me. Uiteindelijk willen we artsen opleiden die op een academisch niveau kunnen denken, uitwisselen, opleiden. Dan kunnen ze ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan vernieuwingen in de gezondheidszorg. Routinehandelingen lijken steeds meer te verschuiven naar hbo-ers. Ik ben optimist, ik geloof altijd dat dingen beter kunnen beter 7

8 2/7 testimonial Isaäc van der Waal kaakchirurg en emeritus hoogleraar Pathologie van de Mondholte, bestuursvoorzitter alumnikring Van les geven, leer je ongelooflijk veel. En daar kunnen we met ons alumnibeleid aan appelleren. Ik weet zeker, dat er onder de alumni mensen zijn die het leuk vinden om met jongelui op te trekken, zeker als ze hier al een tijdje weg zijn. Het enthousiasme, alle vragen die je krijgt. Nu hebben de alumnidagen vooral een sociale functie. Ik wil daar graag een functionele invulling aan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen onze verwijzers die een periode meelopen op een afdeling. Specialisten die doceren bij een practicum of tutor willen worden uiteraard voorafgegaan door passende trainingen. Je creëert zo een stevige band en kunt over en weer iets voor elkaar betekenen. Als er een specialistenplek in een ziekenhuis ergens in Nederland vrijkomt, denkt zo'n betrokken alumnus eerder aan ons. En zo gaat het vermoedelijk ook bij sponsorprojecten. Of het mogelijk is, weet ik niet, maar het is de moeite waard om dat uit te zoeken. Ik kan nog steeds geen afscheid nemen van mijn ouderwetse agenda. wat snelheid betreft kan geen elek tronische agenda daar tegenop. Een functioneler alumnibeleid levert vermoedelijk meer op 8 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

9 2/7 3/7 testimonial Sophia Chen student honoursprogramma, promovendus fysiologie, eerstejaars master geneeskunde Patiënten willen dat je een uitleg hebt waarom je iets doet of medicijnen geeft. Wetenschappelijk onderzoek reikt je de onderbouwing van je keuzes aan. Het honoursprogramma, waarvoor ik in het eerste jaar ben uitgenodigd, is heel intensief. En we moeten allemaal onze wetenschappelijke stage doen in het begin van de master. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je een artikel schrijft als eerste auteur. Mijn onderwerp is diastolisch hartfalen. Daar heeft de helft van de huidige hartpatiënten mensen met overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes last van, maar de medicatie is tot nu toe ontoereikend. Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan een beter geneesmiddel. Telkens komen er nieuwe technieken en therapieën bij, allemaal als resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Je moet bijblijven als arts. Als je zelf aan onderzoek doet, blijf je nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Dus: allemaal aan het onderzoek! Allemaal aan het onderzoek! Ik voel me beter als ik mijn familie zie en spreek. Het is belangrijk om elkaar steun te geven en te krijgen als dat nodig is. En het is leuk om te weten waar de ander mee bezig is en het eens over totaal andere dingen te hebben dan geneeskunde. beter 9

10 verdieping Van opleiden naar strategisch opleiden 10 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

11 verdieping De zorg is volop in verandering. Ook bij VUmc volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Het zijn de medewerkers van een organisatie die deze ontwikkelingen moeten dragen en vormgeven. De individuele bekwaamheid is steeds meer een bepalende succesfactor bij vernieuwingen en veranderingen, maar ook bij strategie bepaling en organisatieontwikkeling. Strategisch opleiden vraagt om nauwe samenwerking tussen Zorg, P&O en VUmc Academie. strategisch opleiden Wim Polderman directeur VUmc Academie en VUmc Amstel Academie Edwin Pompe zorgmanager divisie IV doen we binnen VUmc eigenlijk altijd al. Dat komt niet in de laatste plaats omdat we een academisch ziekenhuis zijn waar het onderwijs een van de drie kerntaken is. Dat zorgt ervoor dat er een Opleiden vanzelfsprekend opleidingsklimaat is binnen VUmc, zegt Wim Polderman, directeur VUmc Academie en VUmc Amstel Academie. Opleiden binnen VUmc gebeurt nu vaak op basis van wat er wettelijk verplicht is of omdat het genoemd wordt bij de NIAZ accreditatie of door de inspectie. Of omdat een afdelingshoofd met een passie voor kwaliteit van zorg en expertise van haar medewerkers het belang van opleiden aangeeft. Daar is niets mis mee, het leidt vaak tot prima opleidingen en trainingen en gekwalificeerde medewerkers. Maar opleiden wordt pas strategisch opleiden als organisatiedoelen verbonden worden met de individuele expertise van medewerkers en er regie op gevoerd wordt. Dan ontstaat er samenhang tussen al die losse opleidings- en trainingstrajecten. Die samenhang kan alleen worden bereikt door nauwe samenwerking tussen de werkvloer, P&O en VUmc Academie. Je zou het de strategische opleidingsdriehoek binnen VUmc kunnen noemen, aldus Polderman. Waarom is strategisch opleidingsbeleid zo belangrijk? Wim Polderman: Prachtig geformuleerde organisatiedoelen met budgettaire kaders zijn tandeloze tijgers als je er ook niet bij aangeeft wat de mensen die het uitvoeren, moeten weten en kunnen. In de ideale samenwerking binnen de strategische opleidingsdriehoek vertaald P&O organisatiedoelen naar strategisch personeelsbeleid, bepaalt de werkvloer wie, waarom, wanneer welke training of opleiding volgt en heeft VUmc Academie de regie op de uitvoering en/of faciliteert de uitvoering van opleidingstrajecten. Dit alles schrijven we dan met elkaar op in Opleiden wordt pas strategisch als organisatiedoelen verbonden worden met de extpertise van medewerkers Wim Polderman een duidelijk, toekomstgericht strategisch opleidingsplan en plakken we als bijlage aan de jaarlijkse managementcontracten. Met de patiënt in het achterhoofd Is dit nu niet een allemaal een beetje theoretisch geneuzel met bovendien allerlei bureaucratische gevolgen, stelt Wim Polderman zichzelf hardop de vraag. Want hoe werkt dit dan in de praktijk van alledag? Het beste antwoord op deze vraag komt van een al werkend voorbeeld: in de wet BIG worden allerlei voorbehouden en risicovolle handelingen beschreven zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een >> beter 11

12 verdieping strategisch opleiden Het is belangrijk dat we niet stoppen maar juist blijven opleiden Edwin Pompe perifere canule voor het infuus. Om zo n handeling te mogen verrichten moet je een aantekening hebben. De verpleegkundige moet aantonen dat zij dit kan, het wordt getoetst en in een systeem bijgehouden. De werkvloer bepaalt wie en wanneer aan welke eisen moet voldoen en VUmc Academie zorgt samen met de afdeling dat er getraind kan worden. Als organisatie moeten wij in dit voorbeeld aan de wettelijke eisen voldoen en daarnaast is het natuurlijk van belang voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Door er regie op te voeren komt de ziekenhuisbrede samenhang veel beter in beeld en het werkt kostenbesparend. Daarnaast levert het managementinformatie met betrekking tot flexibele inzet van verpleegkundigen en is het input voor strategisch personeelsbeleid. De basisvraag die we daarbij altijd in het achterhoofd hebben is niet hoe we strategisch kunnen opleiden, maar wat de patiënt er uiteindelijk mee opschiet. Inspelen op ontwikkelingen Er is ook overzicht nodig van de externe ontwikkelingen die ons ziekenhuis raken. We moeten meerjarenplannen maken en verschillende scenario s uitwerken, legt Polderman uit. Als ik nu al weet dat er in 2017 een tekort is aan mbo-verpleegkundigen dan moet ik daar samen met de Zorgmanager en P&O al rekening mee gaan houden en bedenken hoe we daar op in spelen. Dat vooruit denken blijft overigens erg lastig. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe snel alles kan veranderen. Vier jaar geleden zochten we OK-assistenten in India, omdat ze hier niet te vinden waren. Nu is die situatie totaal omgedraaid en zijn er teveel. Verder zien we een redelijk snelle verschuiving van een deel van de zorg van intramuraal naar extramuraal. Gespecialiseerde zorg thuis, al dan niet in samenwerking met een ziekenhuis, heeft weer gevolgen voor de gespecialiseerde verpleegkundigenopleidingen en misschien straks ook wel voor de rol van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Varkenscyclus Edwin Pompe, zorgmanager divisie IV, heeft ook divisieoverstijgende taken in zijn portefeuille. Eén daarvan is het opleiden van verpleegkundigen. We hebben een langetermijnvisie ontwikkeld op de verpleegkundige van de toekomst. Hierin staat de patiënt centraal, is er integratie van soma en psyche, leren verpleegkundigen continu, werken zij evidence based en zijn zij breed inzetbaar. Deze visie willen we vertalen naar opleiden. Een voorbeeld hiervan is de vakschool met de ROC-top die VUmc vorig jaar startte. We leiden vijftien mensen zó op dat ze voldoen aan de eindtermen van het mbo én aan de eisen van VUmc. In het curriculum besteden we veel aandacht aan klinisch redeneren, want dat vinden we belangrijk. Het uitstroomniveau staat zo veel dichter bij de praktijk. Pompe merkt op dat er sinds een jaar of twee een overschot is op een aantal functies. Daardoor wordt er nu landelijk minder opgeleid. Het is belangrijk dat we niet stoppen maar juist blíjven opleiden. De geschiedenis leert dat je elk jaar een minimum aan uitstroom van gediplomeerden moet hebben. Anders krijg je de varkenscyclus en zit je zo weer met een tekort. 12 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

13 reportage Verpleegkundige vervolgopleiding spoedeisende hulp Luisteren, kijken, voelen>> beter 13

14 reportage Meelopen met Mireille Bakker Verpleegkundige spoedeisende hulp OLVG hartactie. In de taxi geboren! Drie studenten gaan meteen aan de slag Geen als een neonaat binnen wordt gebracht. Help me!, roept Mireille Bakker, een van hen. Zij is in deze oefening degene die coördineert en reflecteert. Niet drogen, dat kost teveel tijd. Heater aan, klok aan. Ondertussen doet een collega de neonaat in een plastic zak en zet een ander de baby een muts op en legt een doekje onder het hoofd. Top, coacht de docent. Er wordt beademd, gemasseerd wat onwennig, want zo klein! En dan begint de baby te huilen. Gelukt! We zijn bij VUmc Amstel Academie, bij de verpleegkundige vervolgopleiding spoedeisende hulp (SEH). Een opleiding die is gericht op het behalen van competenties om hoog complexe gespecialiseerde zorg te kunnen geven aan patiënten op een SEH-afdeling. Deze week staat alles in het teken van het reanimeren van kinderen, van heel klein tot aan de puberleeftijd. Het leslokaal staat vol met ziekhuisbedden, poppen, mandjes met allerlei medische hulpmiddelen, behandeltafels met apparatuur en voor deze les met heel kleine poppen. In twee hoeken van het lokaal zijn groepjes van drie studenten onder leiding van een docent aan het oefenen. Hardop tellen!, zegt de docent. Door de stress wil je het juiste tempo wel eens vergeten. De studenten hebben duidelijk ervaring in reanimatie, het is fine tunen omdat het nu om kinderen gaat. De belangrijke aspecten passeren nog eens de revue: zorg voor heldere communicatie: bevestig dat je de 14 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

15 reportage "Heater aan, klok aan. Niet drogen, dat kost teveel tijd." Mireille Bakker kinderarts belt. Luisteren, kijken, voelen. Dan gaan ze door naar het volgende station: het iets oudere kind. Wanneer schakel je over op het volwassenenprotocol, vraagt de docent. Als het kind 15 is, probeert Mireille. 18 misschien? De grens blijkt in de loop der jaren telkens verschoven, vertelt de docent: van gewicht, naar leeftijd. Tegenwoordig wordt de puberteit als grens genomen: als er sprake is van borst- of haargroei. Die grens is van belang omdat het algoritme van kinderen en volwassenen verschilt. Maar, relativeert de docent, als je die ene borsthaar mist, is er nog geen man over boord. Belangrijk is wel dat iedereen hetzelfde protocol volgt. En hij gaat in op de signs and symptoms van het ernstig zieke kind, want ik wil dat jullie de kinderen die onmiddellijk hulp nodig hebben eruit kunnen pikken. Dat haakt aan het belang van klinisch redeneren, een competentie die centraal staat in de opleiding. Via deze benadering leren studenten op een methodische wijze de zorgbehoefte van een patiënt te analyseren en op passende wijze te interveniëren. In een volgende les blijkt hoe de verweving van theorie en praktijk gestalte krijgt. De docent vertelt over zijn ervaring de afgelopen avond met een eenjarig jongetje op de SEH dat ernstig was uitgedroogd. Samen met de kinderarts had hij als verpleegkundige het kind opgevangen en succesvol behandeld. Mireille zit geboeid te luisteren. Verpleegkundige vervolgopleiding spoedeisende hulp opleiding bij VUmc Academie grote verscheidenheid aan patiënten, van jong tot oud, met kleine of grote trauma s Het gaat op een SEH altijd om onverwachte situaties je leert om (hoog) complexe gespecialiseerde zorg te verlenen maanden, waarvan 40 lesdagen De opleiding start jaarlijks op 1 april en 1 oktober competentiegericht opleiden klinisch redeneren je volgt de opleiding als je in dienst bent bij een ziekenhuis beter 15

16 4/7 testimonial Marjolein Wintzen Opleider dermatologie Als we aios meer betrekken bij hun opleiding, zie je dat ze meer verantwoordelijkheid nemen. Dat is een mooi effect van de gezamenlijke maatwerktraining van aios en opleiders. We stelden ons allemaal open voor elkaar en toonden onze kwetsbare punten. Het was een enorme eye opener voor aios dat ook de leden van het opleidingsteam (of: de stafleden) hun minder sterke kanten bespraken en open stonden voor feedback. En ze merkten dat ze invloed kunnen hebben als ze zich actief opstellen en zich niet alleen als 'consument' gedragen. Als ik met een aios een patiënt bespreek, komt het steeds vaker voor dat we elkaar aankijken met een blik: kpb-tje van maken? Ik zou ook graag willen dat twee aios met mij mee gaan denken over de opleiding. Immers, mijn ideeën hoeven helemaal niet de beste te zijn. Door tweerichtingsverkeer in de opleiding met veel ruimte en inbreng van de aios, haal je het beste in elkaar naar boven. Als ik met m n camera op pad ben, valt de drukte van de wereld om me heen even weg door te focussen op details van bijvoorbeeld gezichten. Op andere momenten neem ik juist afstand en probeer ik de weidsheid en patronen van een landschap vast te leggen. Dit heeft veel raakvlakken met dermatologie: een kijk-vak waar je zowel oog voor detail moet hebben als voor het grotere geheel. Samen kunnen we het beste uit elkaar naar boven halen 16 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

17 5/7 testimonial Inge Meyer Programmaleider Teach the Teacher Vanwaar een nieuw cursusaanbod? In de reguliere Teach the Teacher cursussen worden opleiders en aios apart getraind. Maar levert het niet veel meer op als beide groepen samen op training gaan? Bij een onderzoek naar het opleidingsklimaat bij dermatologie waren de scores uitstekend, maar het geven van feedback en het teamwork konden beter. De toenmalige opleider Theo Starink kwam bij mij om hiervoor iets te verzinnen. Dat werd de gezamenlijke cursusdag voor opleiders en aios, een maatwerkconcept dat we eerder al met veel succes bij Gynaecologie hebben toegepast. De hele afdeling deed mee, er werd een zondagsdienst gedraaid. Dat is uitzonderlijk en geeft aan hoeveel men wil investeren in opleiden. Het is overigens heel logisch dat die groepen samen trainen; ze hebben immers dag in dag uit met elkaar te maken. Maatwerk leidt tot co-creatie Wat biedt het? Een voorbeeld. Bij een korte praktijkbeoordeling (kpb) beoordeelt het staflid een aios, maar omgekeerd gebeurt dat nooit, terwijl dat voor het teamwork op de afdeling wel belangrijk is. Tijdens de training namen we het geven van een kpb onder de loep. Telkens deed een opleider een kpb met een aios, de rest van de groep gafdaaropfeedback ook de aios. Stafleden zien hoe een ander het doet en aios realiseren zich dat ze zelf ook kunnen bijdragen aan een betere opleiding. Er valt zo veel van elkaar te leren, de wederzijdse betrokkenheid neemt toe, de samenwerking op de afdeling verloopt makkelijker, en mensen spreken elkaar sneller aan als ze ergens mee zitten. Momenten voor korte praktijkbeoordelingen liggen voor het oprapen, maar je moet je er bewust van worden en inzien dat het ook echt kort kan. Opleiden wordt zo een co-creatie. En het is ook een volwassen manier van omgaan met elkaar. Wel zo passend, de meeste aios zijn de dertig al gepasseerd. In de toekomst zal maatwerkaanpak tot het vaste cursusaanbod gaan behoren. Als ik ter afwisseling van het vele binnen zitten en werken regelmatig buiten ben en op mijn racefiets tochten maak, voel ik me beter. Fietsen - ook in het buitenland - geeft mij het ultieme gevoel van vrijheid. beter 17

18 6/7 testimonial Jacqueline den Bandt- Bloemzaad opleider VUmc Amstel Academie nieuwe opleiding Sedatie Praktijk Specialist Sedatie kan beter, preciezer, en efficiënter. Sedatie kan beter, preciezer, en efficiënter. Dat betekent meer tijd en aandacht voor de patiënt, minder vermijdbare sedatiedoden en een veel grotere patiënttevredenheid. Vanwaar deze nieuwe opleiding? Patiënten worden ouder, hun ziektes complexer en er is steeds meer onderzoek en behandeling mogelijk. Dit vraagt om sedatie in plaats van anesthesie, want sedatie is zowel voor de patiënt als de arts minder ingrijpend en daardoor veel comfortabeler. Maar aan de andere kant: elk jaar zijn er nog steeds vermijdbare sterfgevallen door complicaties bij sedatie. Dat moet anders, daar is een professional voor nodig. Wij leiden Sedatie Praktijk Specialisten op die juist deze groep patiënten er doorheen moet krijgen. In januari 2013 zijn we gestart met de eerste vierentwintig deelnemers aan deze eenjarige opleiding die we samen met Utrecht hebben opgezet. Dit jaar zijn het er achtentwintig. Wat houdt het in? Naast je werk als anesthesiemedewerker moet je zestien uur per week aan de opleiding besteden. De groep bestaat uit ervaren anesthesiemedewerkers. Gedurende de opleiding gaan ze steeds kritischer kijken naar hun eigen handelen en dat van anderen.zo worden ze een sparring partner voor de arts. Er is veel belangstelling voor de opleiding, je moet ernaar solliciteren. Ik houd ontzettend veel van lezen. Een e-reader maakt voor mij het leven beter, want nu kan ik altijd zoveel boeken als ik wil meenemen. Het heeft ook een lampje erin dus ook in de avonden kan ik heerlijk lezen. Wat levert het op? De Sedatie Praktijk Specialist werkt zelfstandig, met een anesthesioloog op de achtergrond. Hij of zij moet de patiënt screenen, de sedatie geven, en na de sedatie de patiënt goed wakker krijgen zodat die veilig naar huis kan. Het hoort er allemaal bij. Tot voor kort was dat het werk van de anesthesioloog, maar die zijn lastiger in te plannen en natuurlijk ook duurder. Voor anesthesiemedewerkers betekent deze nieuwe functie een mooie carrièrestap. De eerste afgestudeerden hebben inmiddels veel ervaring met het geven van sedatie. Artsen en patiënten willen niet meer anders. Onlangs riep een anesthesioloog een Sedatie Praktijk Specialist in consult. De patiënt was te slecht voor anesthesie, zou het met sedatie kunnen? Dat is natuurlijk heel gaaf! 18 Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Jaar

19 infographic VUmc School of Medical Sciences in cijfers School of Medical Sciences Amstel Academie Academie Onder VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, alsook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. We leiden studenten op en investeren in het bevorderen en borgen van de professionalisering van docenten en opleiders. En we ondersteunen medische vervolgopleidingen. Bachelor geneeskunde Master geneeskunde Zij-instroomprogramma geneeskunde (Bio)medische masters Geneeskunde instroom Buitenlandstages in Research masters instroom Eerstejaars bachelor geneeskunde Zij-instromers 24 Waarvan tandartsen 2 Praktijkstage zorg (bachelor) Studenten semester 3.1 in Université Angers 5 Master geneeskunde Totaal ingeschreven Totaal aantal studenten bij bachelor en master geneeskunde Honours Programme 8,7% Van de eerstejaars studenten met een bijzonder talent voor onderzoek doen drie jaar lang verrijkingsonderwijs op één van de tien terreinen van het wetenschappelijk focusonderwijs van VUmc Aantal stages van studenten in het buitenland Klinische werkstages 123 Keuzestage master 73 Som van de losse Wetenschappelijke stages stages is hoger 46 dan 179 studenten omdat 65 studenten Semi-arts stages meerdere stages in 4 het buitenland deden Populaire bestemmingen buitenland stages 4 Master Oncology Studenten totaal 67 Eerstejaars 19 Master Cardiovascular research Studenten totaal 36 Eerstejaars 15 Behaalde diploma s: Bachelor geneeskunde Master geneeskunde Master oncology 26 Master cardiovascular research 4 Master epidemiologie 6 Totaal bachelordiploma s Totaal masterdiploma s Bonaire 2 Suriname 3 Zuid Amerika 4 Verenigde Staten Medisch specialistische vervolgopleidingen 2013 AIOS (arts in opleiding tot specialist) bij VUmc 452 Aantal gestarte AIOS 62 VUmc (medische) Vervolgopleidingen 32 Aantal erkende medisch specialistische vervolgopleidingen bij VUmc 25 beter 19

TOPPERS. Kan je een topstudie combineren met topsport? Ervaringsdeskundigheid in het onderwijs. interview Ab KlinK. achtergrond PolitieKe

TOPPERS. Kan je een topstudie combineren met topsport? Ervaringsdeskundigheid in het onderwijs. interview Ab KlinK. achtergrond PolitieKe io Magazine van het instituut voor onderwijs en opleiden SEPTEMBER 2012 interview Ab KlinK Te weinig medewerkers in de zorg, dat heeft enorme gevolgen achtergrond PolitieKe Peiling van het medisch onderwijs

Nadere informatie

Beken kleur. michiel westerman Specialisten moeten sneller worden blootgesteld aan zelfstandigheid. Dokteren met. en handen

Beken kleur. michiel westerman Specialisten moeten sneller worden blootgesteld aan zelfstandigheid. Dokteren met. en handen Magazine van het Instituut voor onderwijs en opleiden november 2013 michiel westerman Specialisten moeten sneller worden blootgesteld aan zelfstandigheid Dokteren met hoofd, hart en handen Opleiden met

Nadere informatie

Opleiden zit in onze genen

Opleiden zit in onze genen Opleiden zit in onze genen STZ Opleiding & Onderwijs STZ Opleiding & Onderwijs Leeuwarden Groningen Alkmaar Zwolle Haarlem Amsterdam Den Haag Hoofddorp Amersfoort Deventer Apeldoorn Enschede Rotterdam

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman Maayke Fluitman heet iedereen welkom en bedankt

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie?

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang juni 2014 nummer 3 Psychosociale arbeidsbelasting: Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Mmm Mensen met mogelijkheden Werkt re-integratie? Pagina

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Sociaal werker nieuwe stijl

Sociaal werker nieuwe stijl Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede april 2013 nr. 14 Lang leve de Ouderenzorg Sociaal werker nieuwe stijl EliZE lam: DE PRaKtiJK VRaaGt OM GENERalistEN Toekomst dagbladjournalistiek thema

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ]

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ] Je moet ze RAKEN gelijk waar [ docent ] KRITISC team ENTH practice dig gelijk waar ENTHO positie dig PERFORMANC KRITISCH team Je moet ze RAKEN GGm op weg De weg naar een professional community of leergemeenschap

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat?

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat? 2012 Nr. 4 NOWHOW Een inspirerende uitgave van NHL Hogeschool over de combinatie van werk & studie Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren Interview Ben Tiggelaar Jongleren

Nadere informatie