Debiteurenbewaking. Telefonische Incasso

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Debiteurenbewaking. Telefonische Incasso"

Transcriptie

1 Debiteurenbewaking Telefonische Incasso 51. dtevredenh The insight to grow your business Kantooradres: Westblaak 138, 3012 KM Rotterdam Handelsregister te Rotterdam nummer ICEDEO hirla ERKEND' de, " riffs oplei ding en

2 INHOUD NASLAG- EN WERKBOEK 'DEBITEURENBEWAKING EN TELEFONISCH INCASSEREN' Hoofdstuk Titel Pagina Debiteurenbewaking een uitdagend vak 3 Debiteurenbewaking in relatie met het Credit 6 Management 1.1 Evolutie van het Credit Management in het 10 bedrijfsleven 1.2 Effectieve Debiteurenbewaking Factoren die van invloed zijn op de bewaking Prioriteit en capaciteit bij debiteurenbewaking Incasso Verliezen door dubieuze debiteuren Bewakings- en incassokosten Administratieve efficiency Actieve versus passieve bewaking Debiteurenbewaking en communicatie Communicatiekanalen Schriftelijke communicatie Het telefoongesprek Het persoonlijk gesprek Aanmaningen Assertiviteit Het begrip assertiviteit Agressie Sub assertief gedrag Non assertief (passief) gedrag Assertiviteit Telefonisch Incasseren Heldere communicatie Andere invloeden op doeltreffende communicatie Het leiden van een gesprek en het stellen van vragen Formulering en intonatie Het verschil tussen een binnenkomend en uitgaand 40 gesprek 4.6 Enkele belangrijke basisregels van telefonisch 40 incasseren 4.7 De voorbereiding van het debiteurengesprek De introductiefase De romp van het gesprek De afsluiting De follow up Het omgaan met weerstanden en smoezen 49

3 4.13 Ondersteunings- en aanmoedigingstechniek Houdingen van debiteuren Reacties op en het omgaan met houdingen Het effectief omgaan met klachten Actief luisteren Het telefonisch behandelen van klachten en 57 bezwaren 7. Werkboek debiteurenbewaking en telefonisch 60 incasseren 7.1 Oefening 'De telefonische incasseerder' Oefening heldere communicatie Oefening gespreksvoorbereiding en introductie Oefening gespreksintroductie Oefening weerstanden en smoezen Oefening gespreksafsluiting 75 Voorbeeldbrieven en aanmaningen 76 2

4 0. DEBITEURENBEWAKING EEN UITDAGEND VAK Inleiding Indien we het over het vak Debiteurenbewaking hebben, constateren wij dat hier uiteenlopende definities aan worden gegeven. Er zijn mensen die Debiteurenbewaking omschrijven als Credit Management. Anderen hebben bijvoorbeeld de volgende definitie er aan gegeven: "Het door middel van administratieve systemen beheren van de inkomende geldstroom van klanten." In workshops en seminars met zowel Debiteurenbewakers, als Credit Managers werd echter veelal deze definitie geformuleerd: "Door middel van mensen, procedures, systemen en informatie minimale debiteurenrisico's lopen en een maximale omzet realiseren." De praktijk leert ons hierbij dat elke organisatie zijn eigen invulling geeft aan "debiteurenbewaking". Zo betekent debiteurenbewaking voor de ene organisatie, het uitsluitend schriftelijk versturen van aanmaningen, terwijl de andere een groot aantal activiteiten onder de noemer debiteurenbewaking schaart. Debiteurenbewaking vloeit voort uit het kredietbeleid (ook wel Credit Management genoemd) dat een organisatie voert. Binnen dit kader hield het Credit Management aanvankelijk verband met: De continuering en/of verbetering van de interne en externe relaties (interne en externe communicatie). De duidelijkheid in de doelstellingen van de organisatie. Financiële en juridische aspecten. De ontwikkeling van het Credit Management gedurende de afgelopen decennia heeft echter laten zien dat er nog veel meer aspecten bij komen kijken. Omdat één van de redenen om niet te betalen ook een klacht over de factuur of product/dienst kan zijn, is debiteurenbewaking tegenwoordig meer en meer uitgegroeid tot een after-sales functie. Hierbij spelen Sales & Marketing aspecten een belangrijke rol. De Debiteurenbewaker anno 2000 heeft een veel commerciëlere instelling dan voorheen. 3

5 Markt- en economische ontwikkelingen hebben er tevens toe bijgedragen dat ondernemers veel meer risico's nemen dan in het verleden. Dit om hun marktaandeel uit te breiden of te handhaven. Dat betekent dat de Debiteurenbewaker een grotere kans loopt te maken te krijgen met wanbetalers. Ook speelt communicatie een belangrijkere rol. Een Debiteurenbewaker dient vandaag de dag ook een evenknie te zijn van een Account Manager of Vertegenwoordiger. Hij dient dusdanige vaardigheden te ontwikkelen dat hij of zij zich voldoende staande kan houden in de organisatie. Daarnaast wordt van hem of haar verwacht ook op de hoogte te zijn van de werkwijze van krediet verzekering maatschappijen, handelinformatieen ineassobureau's, deurwaarders en advocaten. Tot slot wordt nog van hem of haar verwacht regelmatig goede rapportages aan te leveren die het Management van het bedrijf in staat stelt de debiteurenrisico's mee te nemen bij het nemen van strategische beslissingen. Alles bij elkaar opgeteld kent Debiteurenbewaking anno 2000 de volgende vakgebieden: Administratie Economische aspecten Sales & Marketing Informatie Wet -- en regelgev Communicatie Sociaal Psychologische factoren De eigen persoonlijke groei Financiële aspecten Competenties als lef en zelfvertrouwen dienen meer en meer ontwikkeld te worden. Tevens wordt verlangd dat hij goed met stress overweg kan. Kortom een Debiteurenbewaker is vandaag de dag nog meer een alleskunner Dag stoffige boekhouder Een Debiteurenbewaker werd in het bedrijfsleven verleden nog wel eens gezien als Boekhouder, die zich met de factuurtjes bezighoudt. In sommige bedrijven zullen mensen deze traditionele rol nog wel blijven vervullen. Omdat echter Cash en de snelheid ervan, een steeds eminentere plaats inneemt bij bedrijven, wordt de rol steeds dynamischer, afwisselender en uitdagender. 4

6 Door verbetering van administratieveen informatiesystemen hebben anderen meer transparantie en inzicht in het werk en resultaten van het Credit Management, dus ook Debiteurenbewaking. Hierdoor is de kans groot dat de negatieve kritiek vanuit andere afdelingen naar de afdeling debiteuren zal toenemen. Alleen als de Debiteurenbewaker "sterk in zijn schoenen staat", zal zijn werkbevrediging, dus ook het resultaat, verbeteren. het bedrijf weinig serieus wordt genomen. Daarom besteden we in deze training veel aandacht aan communicatie en de commerciële aspecten van het werk. Vanuit de traditionele onderwijssectoren zijn Credit Managers en Debiteurenbewakers doorgaans mensen die "zekerheid zoeken in cijfers". Vaak werden Credit Managers en Debiteurenbewakers omschreven als "stoffige boekhouders" of "grijze muizen". Hierdoor bevonden zij zich veelal in een ondergeschikte positie, waardoor het gewenste en/of verwachte resultaat uitbleef. Daarom is en blijft de behoefte aan actuele economische statistieken en onderzoeken op dit gebied zo groot. De Credit Manager zoekt nu eenmaal zijn bewijs om zichzelf te rechtvaardigen. Of hij nu wel of niet over feiten en cijfers beschikt, feit blijft dat hij of zij toch veelal een "minderwaardigheidscomplex" bezit. Zeker ten opzichte van de mensen met wie hij nog wel eens een belangenconflict heeft, namelijk Sales. Soms kunnen Debiteurenbewakers zich alleen "naar boven werken" door het gebruik van feiten en cijfers. Het probleem echter is dat hij dan achter de feiten blijft aan hollen en nog steeds in 5

7 1. DEBITEURENBEWAKING IN RELATIE MET HET CREDIT MANAGEMENT Indien men over Credit Management spreekt, wordt er door ondernemers verschillende betekenissen aan gegeven. De één ziet het als "het incasseren van achterstallige vorderingen", terwijl de ander het begrip uitlegt als zijnde het bewaken van debiteuren. Weer anderen beschouwen het als een uitvloeisel van het Cash Management of Treasury. In dit hoofdstuk zullen we trachten uit te leggen wat precies onder Credit Management wordt verstaan. Credit Management wordt ook wel Debiteurenbeheer genoemd. Onder debiteur wordt officieel verstaan `schuldenaar'. Vele mensen denken hierbij direkt aan `dubieuze debiteur', hetgeen letterlijk betekent: "de schuldenaar, waarvan het onzeker is dat hij zal betalen". Natuurlijk komt u de dubieuze debiteur nog wel eens vaker tegen dan u lief is, maar wij willen dit begrip niet verwarren met het debiteurenbeheer zoals in deze leergang is bedoeld. Indien we het over debiteuren hebben denken we hierbij aan de post debiteuren, zoals veiineld aan de debetzijde in de balans, dus klanten die op rekening zijn geleverd. Vertrouwen!! Indien we dan spreken over het op rekening leveren, denken we meteen aan krediet. Dat is de reden dat Debiteurenbeheer ook wel wordt aangeduid als Credit Management. Laten we eens kijken wat de definitie van krediet in de meest elementaire vorm is. Het Latijnse woord creditus - het voltooid deelwoord van crédere - is in de Nederlandse taal vertaald: VERTROUWEN. In de handel wordt dit vertaald in: "het vertrouwen hebben in het betaalvermogen van een ander". Het vertrouwen dat genoten of geschonken wordt in die gevallen, dat de prestaties van een debiteur en een crediteur door een zekere tijdsruimte - de afgesproken betalingstermijn of conditie- van elkaar zijn gescheiden. Het zaken doen op rekening blijkt toch in de praktijk veelal een kwestie van vertrouwen I. Dit verklaart waarom bijvoorbeeld het beoordelen van kredietrisico's en het vaststellen van kredietlimieten gepaard gaat met de nodige gereserveerdheid en in de puur commerciële kringen vaak de nodige weerstanden oproept: "als we niemand meer kunnen vertrouwen dan kunnen we ook geen zaken meer doen. Zaken doen is toch ook zakelijke risico's lopen? " Hebben we wel vertrouwen in onze klanten? Natuurlijk! Vertrouwen moeten we altijd hebben; mits voorzien van een dosis gezond verstand. Kredietrisico's kunnen uit nood niet altijd worden vermeden. Een leverancier in Hardware, die nog een aantal PC's van een verouderde generatie in het magazijn heeft staan, kan wel eens tot het besluit komen toch Boven de ingang van het oude Dun & Bradstreet hoofdkantoor in New York hing vroeger een bord met de spreuk: "Credit is Man's Confidence". 6

8 op rekening te leveren. Anders kon hij toch de PC's afschrijven. Het zijn dan echter beslissingen die op dat moment op een verantwoorde geachte wijze worden genomen. Het op rekening leveren, wil namelijk zeggen dat men de rol van financierder op zich neemt. Daarom willen we de definitie van Credit Management, Kredietbeheer of Debiteurenbeheer anders invullen. Het woord 'beheer' zegt al iets meer over zorg en verantwoording, met als uiterste tegenstelling 'wanbeheer'. incassobureau. Hierbij spelen financiële elementen een rol, markt- en economische omstandigheden, juridische aspecten, communicatieve vaardigheden om het achterstallige bedrag te incasseren en de klant het liefst nog te behouden. Daarom is Credit Management, maar ook debiteurenbewaking veel meer dan alleen een factuur en misschien nog een aanmaning wanneer men niet op tijd betaalt. Dus de zorg en verantwoording over de post debiteuren (het uitstaande krediet) is al een betere omschrijving. Hierbij voortdurend de vragen stellend: "word ik betaald?" en "wanneer word ik betaald?" Indien men slechts enkele afnemers op krediet levert zijn deze vragen vrij eenvoudig te beantwoorden. Een ondernemer of manager kent, of denkt, de afnemers te kennen. Anders wordt het, wanneer men vele, en misschien veel wisselende afnemers hebt. Dan wordt de zorg en verantwoordelijkheid groter. Het blijkt dan tevens dat het niet alleen een kwestie van onwil of onkunde is, om niet te betalen. Ook kan de eens zo betrouwbare klant een onbetrouwbare en insolvente handelspartner worden. Credit Management, een vakgebied met vele facetten Dan spreken we ineens over een vrij complex proces dat eigenlijk loopt van pre-offerte stadium tot, in het uiterste geval, het uit handen geven van de vorderingen aan de advocaat of 7

9 Credit Management is in feite een vrij complex proces, dat beïnvloed wordt door het produkt/ dienst dat geleverd wordt, onder welke omstandigheden en tegen welke voorwaarden. Wat spreekt men hierbij af? Hoe worden de risico's van niet of te laat betalen ingeschat? Wat is de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten? Worden orderbonnen of werklijsten goed ingevuld en naderhand goed geadministreerd? Wordt er op tijd en correct gefactureerd? Welke betalingstermijn staat men toe? Indien er een klacht is, hoe snel wordt deze opgelost? Hoe snel gaat men de klant telefonisch aanmanen? Natuurlijk heeft men ook te maken met de markt- en financiële positie van een bedrijf en de mate waarin de directie met het bedrijf risico's wil lopen. Ook spelen daarbij de motieven om te leveren en die van de klant een belangrijke rol; krediet (op rekening leveren) is een stimulans bij de verkoop, dus omzet. Zonder omzet geen winst. Om bepaalde verkoopdoelen te bereiken heeft men tenslotte soms de keuze uit een verlaging van de verkoopprijzen of een verruiming van de kredietfaciliteiten. De overweging van het kiezen voor kredietverruimende faciliteiten kan zijn ingegeven door de gedachte dat ruimere kredietverlening weliswaar extra kosten in de vorm van rente en administratie met zich meebrengt, maar dat de gevolgen veel geringer zijn voor de aantasting van de rentabiliteit, dan wanneer deze zou optreden als gevolg van een daling in de omzet of een verlaging van de verkoopprijs. Wanneer boekt men de vordering af? Welke voorzieningen worden getroffen? Wat is de gemiddelde betalingstermijn van alle klanten en wat wil men eigenlijk als maximum toestaan? Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Kortom we kunnen concluderen dat Credit Management vele facetten kent. Hoge eisen aan Debiteurenbewaking en Credit Management 8

10 Maar ook omdat de afnemer in een sterk concurrerende branche, vaak pressiemiddelen gebruikt: "wij hanteren nu eenmaal een betalingstermijn van 90 dagen. Ja dat u 30 dagen hanteert..." Al met al, Credit Management blijkt een managementinstrument om de winst te vergroten en de liquiditeit te verbogen. Daarom worden de eisen die aan een effectief debiteurenbeheer worden gesteld steeds hoger en is het een bittere noodzaak om het gereedschap (lees; vaardigheden) bij de uitvoering in optimale conditie te houden en waar nodig, uit te breiden. 9

11 1.1 Evolutie van het Credit Management in het bedrijfsleven Tot 1980 De ontwikkeling van het debiteurenbeheer heeft in het Nederlandse bedrijfsleven een aantal fasen doorgemaakt. Zo was tot 1980 debiteurenbeheer voor de meeste ondernemers een vrij onbekend begrip. Men deed debiteurenbewaking er gewoon even bij door middel van een, al dan niet eenvoudig, geautomatiseerd aanmaningssysteem. Bij nieuwe klanten vroeg men voor de afdeling Verkoop een handelsinformatierapport van Dun & Bradstreet, of bij van de Graaf (na een fusie met Informatiebureau Dongelmans, het huidige Graydon) aan. Nu was dat niet zo vreemd want de betaalmoraal was redelijk te noemen. Ook waren de afboekingen op dubieuze debiteuren vanwege een faillissement, op enkele bedrijfssectoren na, vrij gering te noemen. De jaren '80 De beginjaren '80 brachten een behoorlijke verandering teweeg. Mede door de economische crisis vond meer dan een verdubbeling van het aantal faillissementen plaats en vele bedrijfssectoren stonden onder grote financiële druk. In die periode werd de post "debiteuren" vaak als laatste redmiddel gegrepen om liquiditeitsmoeilijkheden of insolventie te voorkomen. De jaren '90 Een situatie die zich in de beginjaren '90, hetzij minder sterk, herhaalde. Mede daardoor werd het voor de ondernemer duidelijk dat hij, wilde hij aan de post debiteuren de hand houden, nauw betrokken moest blijven. Vaak delegeerde hij de bewakingsactiviteiten aan zijn secretaresse of boekhouder. Deze beschikte al dan niet over de benodigde vaardigheden en ontdekte al snel dat het beheren van debiteuren wel meer inhield dan het sturen van een aanmaning en het plegen van een telefoontje naar de achterstallige debiteur. Men ontdekte dat Credit Management, tot dan toe ook vaak Debiteurenbewaking genoemd, in grote lijnen neerkwam op het voorkomen van achterstallige vorderingen; dus preventie. Men werd zich bewust van een aantal belangrijke aspecten, zoals: hoe kan ik mijn debiteurenrisico's inschatten en beperken? op welke wijze kan ik er voor zorgen dat mijn debiteuren mij binnen een acceptabele termijn betalen? hoe verlies ik hierbij niet de commerciële belangen uit het oog? Veranderingen werden met name geconstateerd door organisaties die niet kredietverzekerd waren, of hun vorderingen en risico's niet bij een factormaatschappij hadden ondergebracht. Grotere ondernemingen hadden al eerder hun specialismen ondergebracht in vaak één grote afdeling. En er werd een functionaris benoemd met bevoegdheden en 1 0

12 verantwoordelijkheden op het gebied van debiteurenbeheer. De afdeling "debiteuren" werd een zelfstandige afdeling, met aan het hoofd een Credit Manager. In deze constructie rapporteerde de Credit Manager aan de Directie of aan de Financiële Manager of Treasurer. De Credit Manager werd in die situatie verantwoordelijk voor het kredietbeleid en de uitvoering daarvan. In grote organisaties delegeert een Credit Manager, ook wel Credit Risk Manager, bepaalde bevoegdheden, zoals bewaking en incasso, aan zijn medewerker(s), de debiteurenbewaker(s). Het nieuwe Credit Management Deze ontwikkeling, bij met name de grotere bedrijven, zou men kunnen schetsen als het "nieuwe" Credit Management. Met als belangrijke taken en verantwoordelijkheden: Het vorm geven aan het kredietbeleid door middel van het inschatten van kredietrisico's en vaststellen van kredietlimieten bij nieuwe klanten. Het beheren en bewaken van debiteuren om er voor te zorgen dat de gemiddelde betalingstermijn zo laag mogelijk blijft. De andere ontwikkeling, die met name bij de middelgrote en kleinere ondernemingen optrad, was dat debiteurenbewaking door de directie van een onderneming eigenlijk als een after- sales taak werd gezien. Veelal gebruikt om bepaalde problemen met betrekking tot facturen aangaande geleverde diensten en/ of goederen op te lossen of met de klant een bepaalde regeling te treffen. Nieuwe klanten werden door de verkoopafdeling beoordeeld op kredietwaardigheid. De filosofie hierachter was, dat men dichter bij de klant stond en dus directer en effectiever kon reageren. Deze geschetste ontwikkelingen speelden in op economische en marktontwikkelingen rond in de jaren tachtig. Echter in het begin van de negentiger jaren zagen we wederom een toename van het aantal faillissementen van kleine en middelgrote bedrijven. Naar alle waarschijnlijkheid lagen hieraan, naast economische ontwikkelingen ook oorzaaksfactoren als debiteuren (wan)beheer ten grondslag. In de loop der jaren is er een duidelijk bewustwordingsproces op het gebied van Credit Management en Debiteurenbewaking op gang gekomen. In het nieuwe Credit Management werden duidelijk een drietal nieuwe specialismen geboren, t.w.: acceptatie beleid, debiteurenbewaking telefonisch incasseren. 11

13 Credit Management 2000 Tijdens de groei van de economie in de tweede helft van de negentiger jaren en de ontwikkelingen van nieuwe markten zien we dat het accent van het Credit Management in de meeste bedrijfssectoren wordt verlegd naar de debiteurenbewakings-processen. De redenen zijn onder andere dat de economische welvaart en groei er voor zorgt dat het aantal faillissementen daalt, dus de risico's of afschrijvingen op dubieuze debiteuren minder wordt, maar ook dat de meeste bedrijven die in zich in groeisectoren bevinden zoals de IT en Communicatie branche grote marktsegmenten willen veroveren en men hierdoor een liberaal acceptatiebeleid voert. Ook hebben vele bedrijven vanwege de groei een tekort aan liquiditeiten, waardoor men soms trager gaat betalen. Daarom staan ons in de beginjaren van deze nieuwe eeuw uitdagingen te wachten die nog meer nog dan in het verleden een beroep doen op de kwaliteit en het creatief vermogen van mensen die uitvoering geven aan het Credit Management en Debiteurenbewaking. De verdere Europese eenwording en de invoering van de Euro zijn eveneens problemen waar men als Credit Manager of Debiteurenbewaker mee te maken krijgt. afgenomen, maar de voorspelbaarheid van een faillissement voor een ondernemer blijft lastig. Dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat leveranciers vaak zaken doen met een werkmaatschappij, die de activa of het eigen vermogen in een moedermaatschappij heeft ondergebracht. Zonder aansprakelijkheidsverklaring van de moeder loopt men veel meer risico. Men zal nog veel meer dan in het verleden moeten letten op de kosten die de administratieve processen, dus ook het Credit Management met zich meebrengen. En het vakgebied is en blijft nu eenmaal mensenwerk. Daarentegen willen ondernemers en medewerkers van verkoopafdelingen vandaag de dag meer financiële risico's lopen, met name door de toegenomen concurrentie in binnen- en buitenland. Elke nieuwe klant is er één. En laten we voorzichtig en omzichtig met de bestaande klanten omgaan; dus geen harde en agressieve acties alstublieft! De angst om een klant kwijt te raken is soms zo groot dan ondernemers zelfs geen aanmaningen meer naar hun achterstallige debiteur durven sturen. Het werk van debiteuren er niet zo maar even bij kan worden gedaan. Het vraagt van een ieder in de organisatie die met klanten te maken heeft veel aandacht. liet aantal faillissementen is mede door de nieuwe wet schuldsanering voor natuurlijke rechtspersonen wat 12

14 1.2 Effectieve debiteurenbewaking Bij debiteurenbewaking spreken we wel van actieve en passieve bewaking. Onder actieve bewaking wordt verstaan het op vastgestelde tijdstippen zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van achterstallige debiteuren teneinde: Debiteuren die niet kunnen betalen snel te signaleren en tot een effectieve regeling te komen. Debiteuren die zich niet aan de afgesproken betalingstermijn houden (dit niet alleen bij u doen, maar ook bij andere leveranciers) omdat dit gebruikelijk is, 'opvoeden' tot snellere betalers. Klanten die een probleem hebben over de geleverde dienst, een produkt of factuur op te sporen, het probleem te inventariseren en (te laten) oplossen. Uit bovenstaande blijkt dat debiteurenbewaking ook een after-sales funktie biedt. Eigenlijk vindt de start van de debiteurenbewaking al in de prospectfase of het offertestadium plaats. Weliswaar is het aantal afschrijvingen op dubieuze debiteuren de laatste jaren beperkt tot enkele. Dat maakt debiteurenbewaking vaak zo moeilijk. Het voor zijn van dat ene faillissement vereist een specialisme. Het telefonisch incasseren maakt deel uit van de debiteurenbewaking en is een bijzonder belangrijk facet. Het is een kunst om een debiteur per telefoon te benaderen om hem tot (snellere) betaling aan te zetten zonder hem als klant te verliezen. Binnen de gehele debiteurenbewaking is goede communicatie een voorwaarde, een must. Na de vervaldatum is de debiteur in principe in gebreke gebleven, dus hebben we als `kredietgever' alle recht hem schriftelijk, telefonisch of dmv een persoonlijk bezoek hiervan op de hoogte te stellen. Het telefonisch of persoonlijke contact geniet de voorkeur omdat hierdoor sprake is van directe actie/reactie. Het is echter geheel afhankelijk van de samenstelling van de klantenportefeuille hoe snel men met telefonisch danwel persoonlijke incasso begint. 13

15 1.2.1 Factoren die van invloed zijn op de bewaking Wanneer met welke acties wordt gestart is afhankelijk van: het aantal klanten cci. debiteuren het gemiddelde factuurbedrag betalingsconditie gebruikelijke betalingstermijn de branche binnen- of buitenlandse afneme s personeelscapaciteit (=tijd) Het is daarom noodzakelijk allereerst een inventarisatie te maken van de klantenportefeuille. Deze inventarisatie dient plaats te vinden aan de hand van: In de praktijk blijkt dan vaak dat er sprake is van een '80/20 regel', die inhoudt dat 80% van de omzet door 20% van het aantal klanten wordt gerealiseerd en omgekeerd. De acties kunnen dan op de inventarisatie worden afgestemd en kan er een schema worden samengesteld. VOORBEELD; Dagen actie 0 factuur 30 rekeningoverzicht e telefonische actie e telefonische actie 60 aanmaning 70 persoonlijk bezoek 80 slotaanmaning 90 incassobureau Aanmaningen en rekeningoverzichten komen vaak direct uit de computer. Men dient daarom rekening te houden met een korte interval m.b.t. de telefonische acties. gemiddelde betalingstermijn per debiteur de kredietlimiet de maandelijkse of jaarlijkse omzet. Saldi- of openstaande postenlijsten, bezoekrapporten/of een debiteurenlogboek zijn daarbij de aangewezen hulpmiddelen Prioriteit en capaciteit bij debiteurenbewaking Debiteurenbewaking is en blijft voornamelijk mensenwerk. Het effectief beheren van een omvangrijke debiteurenportefeuille vereist daarom een specifieke aanpak. Een portefeuille met meer dan actieve debiteuren kunnen we al omvangrijk noemen. De informatiestroom, zowel in- als extern vormt een probleem en ook interval en timing van incasso-acties vereisen organisatie en planning. Niet alleen het opleidingsniveau speelt een rol, ook de personeelscapaciteit in 14

16 verhouding tot aantal en omzet zijn van belang. Exacte formules zijn niet te geven. Elke debiteurenportefeuille heeft immers zijn eigen specifieke kenmerken, denk maar aan branche en type afnemers. Maar ook de complexiteit van het produkt of dienst kan grote invloed hebben op de timing en interval van de bewakings- en incasso-acties. Om over het specifieke "eigen krediet en/of verkoopbeleid" nog maar te zwijgen. Zo laat een debiteurenportefeuille in de zogenaamde particulierensector (ziekenfonds, verzekering, postorder, woningbouw etc.) zich niet vergelijken met een debiteurenportefeuille van een groothandel in bouwmaterialen Incasso We krijgen te maken met interne en externe incasso. Intern zullen de betalingen die door de debiteuren worden verricht snel verwerkt moeten worden, zodat we niet de kans lopen een debiteur aan te manen die al lang heeft betaald. Ook zullen we aan onze eigen debiteurenbewaking een "deadline" moeten koppelen. Dit is het moment dat we een leveringsstop op krediet vaststellen of een slotaanmaning sturen. Op dat moment moeten we ook het besluit nemen op een zeker moment de vordering door derden te laten incasseren Verliezen door dubieuze debiteuren Deze hangen uiteraard nauw samen met het door de onderneming gevoerde beleid. Een zeer laag percentage dubieuze debiteuren is niet vanzelfsprekend een goed teken. Het zou kunnen wijzen op een te conservatief beleid. Elke ongunstige trend dient snel te worden geanalyseerd. Een wijziging in het beleid van het bedrijf, een achteruitgang van de economie of van de situatie in de branche kan het percentage dubieuze debiteuren beïnvloeden, al is het werk van de debiteurenbewaker nog zo doelgericht Bewakings- en incassokosten Door een aantal factoren zijn de kosten om een factuur op tijd te incasseren de laatste jaren toegenomen. De verminderde betalingsmoraliteit is een van die factoren. Een aantal debiteuren "nemen" ongevraagd een langere krediettermijn. De kosten om een debiteurenportefeuille te beheren zullen hoger zijn als de gemiddelde betalingsteiiiiijn langer is. Als er sprake is van een gemiddelde betalingstermijn van 62 dagen (bij een standaardconditie van 30 dagen) wordt die termijn sterk beïnvloed door die debiteuren die langer dan die 62 dagen "krediet nemen". Hoe actiever echter men de debiteuren bewaakt, des te lager de gemiddelde betalingstermijn zal zijn, hetgeen dan ook weer positieve invloed heeft op de kosten. Is er echter sprake van passieve bewaking (te soepel en ad hoc acties) dan zal de gemiddelde betalingstermijn uitlopen. Daardoor zullen dan bijvoorbeeld ook de kosten voor het 15

17 verzenden van aanmaningen (hogere porti, computerkosten etc.) oplopen. Zelfs kan het voorkomen dat te veel vorderingen ter invordering aan een incassobureau uit handen worden gegeven, hetgeen niet alleen negatieve invloed op de omzet kan hebben, maar ook kostenverhogend werkt Administratieve efficiency Het is bijzonder effectief de prestaties van de debiteurenafdeling bij voortduring te meten. Regelmatig verzamelde gegevens met betrekking tot ordercontrole, orderverwerking, geschreven brieven, telefoongesprekken etc. kunnen worden vergeleken met die uit het verleden. Op deze wijze verkrijgt men inzicht in eventuele toegenomen werkzaamheden, hetgeen van nut is ter ondersteuning van het verzoek om meer personeel of uitbreiding van afdeling. Is het aantal regelmatig voorkomende klanten bekend, dan kunnen de volgende berekeningen worden gemaakt: schriftelijk als telefonisch benaderen van achterstallige debiteuren om debiteuren die niet kunnen betalen snel te signaleren en tot een effectieve regeling te komen. Ook betekent actieve bewaking het opvoeden, van die debiteuren die zich niet aan de afgesproken betalingstermijn houden, tot snellere betalers. En tot slot klanten die een probleem hebben over de geleverde dienst, een product of factuur op te sporen, het probleem te inventariseren en (te laten) oplossen. gemiddelde omzet per klant gemiddelde winst per klant gemiddelde betalingstermijn per klant gemiddelde kosten kredietafdeling per klant. Door deze cijfers met die uit eerdere periodes te vergelijken kan men vaststellen hoe doeltreffend de debiteurenafdeling werkt Actieve versus passieve bewaking Bij debiteurenbewaking spreken we wel van actieve of passieve bewaking. Onder actieve bewaking wordt verstaan het op vastgestelde tijdstippen zowel 16

18 Laten we eens een praktijkvoorbeeld schetsen van een situatie bij een bedrijf, waarbij sprake is van een passieve debiteurenbewaking. Een debiteurenbewaakster bij een middelgroot bedrijf werkte nog al eens ad hoc. Rond de 14e van elke maand, kon zij door middel van een druk op de knop rekeningoverzichten uitdraaien. Dat deed zijn al enige jaren en pas na een maand of drie verstuurde zij een pittige dreigbrief. En wanneer er dan nog geen betaling binnenkwam pakte zij de telefoon nog eens. Als dat nog geen succes had, stuurde zij een nog pittiger dreigbrief. Wanneer zij tijd had, ging zij tussen de andere administratieve taken door even bellen met vervallen klanten. Kortom haar beeld van de debiteurenmensheid was niet bepaald positief. Laten we nu eens even kijken hoe haar aanpak was. We schetsen daarom de openstaande postenlijst of saldilijst als een piramide. Hierbij zijn de meeste posten niet vervallen en naarmate de tijd vordert komen steeds minder openstaande facturen voor. Ze draaide daarvoor een saldilijst uit en pakte de oudste facturen het eerst om te bellen. Zij maakte daarbij aantekeningen op de saldilijst. Maand in maand uit vond dit proces al plaats. Wanneer een collega haar vroeg wat zij van het werk vond, was haar reactie; dat alle klanten maar smoesjes verzonnen om onder de betalingen uit te komen. Zij kende de smoezen van achteren naar voren. De meest gehoorde, zo vertelde zij, was dat het geld onderweg was. Op de vraag hoe klanten reageerden op de rekeningoverzichten en dreigbrieven antwoordde zij dat zij het idee had dat ze linea recta de prullenbak in werden gegooid. Toen we doorvroegen of zij enig idee had waarom ze dan direct in de prullenbak werden gegooid antwoordde zij dat de betaalmoraal zo slecht was geworden. 17

19 Hoe werkte zij dan. Zij pakte de oudste facturen of openstaande debiteuren het eerst om te bellen, nadat er al een aantal rekeningoverzichten waren verstuurd. De reacties van de debiteuren waren in haar ogen smoezen en wanneer de factuur werd betwist signaleerde zij dit vrij laat. de klant die niet (sneller) kon betalen, de klant die wel sneller kon, maar niet wilde betalen en de klant dit een dispuut over de factuur of leverantie had. In principe kwam zij echter drie typen debiteuren tegen. 18

20 Ervan uitgaande dat het effectiviteitgebied rond de 30 en 75 dagen ligt zal het in principe effectiever zijn snel signalen op te vangen van een betaalprobleem om zodoende druk op de ketel te houden en andere bedrijven wellicht voor te zijn. De chronisch trage betaler, zo zouden weten wat het effect is van de acties en te onderzoeken wanneer welke actie, dus telefonisch, schriftelijk op per fax, het hoogste effect sorteert. Doorgaans kunnen we stellen, dat hoe actiever men de klanten benadert, des te hoger het effect op het betaalgedrag, maar ook op de omzet tptqa.) we het volgende profiel kunnen omschrijven, kan sneller betalen wanneer men direct contact zoekt. Terwijl men een dispuut van een klant sneller signaleert waardoor klachten sneller worden opgelost. Dat laatste heeft tevens een positief effect op het betaalgedrag. Het is wel zaak het moment van actie goed vast te stellen en hier zo flexibel mogelijk mee om te leren gaan. Er zijn nu eenmaal ook betrouwbare klanten die aan het einde van een maand een betaaldiskette met alle geboekte facturen de deur uit doen. Betrouwbare klanten, waarvan het wellicht overbodig is om een rekeningoverzicht te sturen, of te telefoneren. Het is belangrijk te zal zijn. Want klanten die ontevreden zijn en waarvan de klachten te traag worden opgelost zullen in de toekomst minder snel kopen. En bekijk het ook eens van een principiële kant. Na de vervaldatum is de debiteur in principe in gebreke gebleven, dus hebben we als "kredietgever" alle recht hem hiervan, hetzij schriftelijk, telefonisch of door een persoonlijk bezoek, op de hoogte te stellen. Het telefonisch of persoonlijke contact geniet de voorkeur, want hierdoor sprake is van directe actie/ reactie. Het is echter geheel afhankelijk van de samenstelling van de klanten portefeuille hoe snel u met telefonische dan wel persoonlijke incasso begint. Elke ongunstige trend dient snel te 19

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Effectief debiteurenbeheer

Effectief debiteurenbeheer Hoofdstuk5 Effectief debiteurenbeheer De bewaking van de liquiditeiten door effectief debiteurenbeheer is van groot belang voor de onderneming. Ook de wijze waarop de betalingen worden ontvangen, is een

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Commerciële vaardigheden

Commerciële vaardigheden Hand-out behorende bij de training Commerciële vaardigheden Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen In de ban van de communicatie Over controllers en communicatieproblemen Eindscriptie van Remco Foppen in het kader van de Postdoctorale Controllersopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mei 2005

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5 Inhoudsopgave H1 Inleiding 5 H2 Voorbereiding op Clever Calling 7 2.1 Conversie 7 2.2 Legitimiteit 9 2.3 Echtheid 11 2.4 Vast patroon 12 2.5 Energiek 15 2.6 Rechtvaardiging 16 H3 Een clever acquisitiegesprek

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Assertief gedrag TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Straight Talking In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie