UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR E EXAMENPERIODE. Masterproef:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2012-2013 1 E EXAMENPERIODE. Masterproef:"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR E EXAMENPERIODE Masterproef: Accuraatheid van de persoonlijkheidsbeoordeling tijdens cv-screening: Het video-cv versus andere cv-mediums. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Psychologie, Optie Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid, door Catherine Apers Promotor: Prof. Dr. Eva Derous

2 Dankwoord Aan het einde van deze masterproef, kijk ik terug op een leerrijke ervaring. Ik rond dit tweejarig project af met gevoelens van trotsheid en acht dit project een mooie afsluiter van mijn universitaire studies. Gedurende twee jaar, heb ik met goede moed verder gewerkt aan dit project, dat ik niet had kunnen voltooien zonder de hulp van enkele belangrijke personen. Ik wens hen hiervoor uitdrukkelijk te bedanken. Ten eerste gaat mijn dank uit naar mijn promotor Prof. Dr. Eva Derous. Zij gaf me steeds weer nuttige tips om mijn onderzoek te verbeteren en motiveerde me om dit project tot een goed einde te brengen. Daarnaast ben ik grote dank verschuldigd aan Mieke, die zeer enthousiast was om een video-cv te maken, en zo mijn sollicitant te spelen. Ook wil ik nog graag mijn zus bedanken, voor het overtuigen van haar vriendenkring, met het oog op het vinden van een goede sollicitant. Verder ben ik mijn broer dankbaar, omdat hij zorgde voor de nodige ontspanning tijdens het schrijven van deze masterproef. Uiteraard waren mijn ouders ook belangrijk. Bij hen kon ik altijd terecht om mijn onzekerheden te bespreken. Verdere dank gaat ook nog uit naar Michaël Vergauwen, om mijn tekst te reviseren en naar Toon De Lange, om mij te helpen met het online zetten van mijn vragenlijsten. Alle rekruteerders en medestudenten die mijn vragenlijsten hebben ingevuld, ben ik zeer erkentelijk. Tina, Florence, Thomas, Jana en Stefanie wil ik ook enorm bedanken, voor hun interesse in mijn masterproef. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik mijn jaren aan de universiteit nooit zal vergeten. Tot slot wil ik nog mijn vriend Bram bedanken, voor de urenlange telefoontjes wanneer ik een probleem tegenkwam, en voor zijn talent om mij steeds weer verder te motiveren. Catherine Apers Bazel, 14 Mei 2013.

3 ABSTRACT Video-cv s zijn nog een relatief nieuwe praktijk, waar weinig wetenschappelijk onderzoek over te vinden is (Derous, van der Velde, & Born, 2011). In deze studie onderzoeken we of Big-Five persoonlijkheidsoordelen accurater ingeschat worden in video-cv s dan op basis van het traditionele cv en het audio-cv. Tevens gaan we na of de actuele en gepercipieerde persoonlijkheidssimilariteit tussen rekruteerder en sollicitant, de gepercipieerde objectiviteit van de rekruteerder, de gepercipieerde aantrekkelijkheid (fysiek en professioneel) van de sollicitant en de gepercipieerde vocale aantrekkelijkheid van de sollicitant persoonlijkheidsoordelen modereren. Dit deden we door drie cv-condities (traditioneel cv, audio-cv, video-cv) te onderscheiden, en deelnemers aan dit onderzoek random toe te wijzen aan één cv-conditie. Enkel de persoonlijkheidstrek Emotionele Stabiliteit wordt accurater beoordeeld in de conditie van het video-cv in vergelijking met het traditionele cv en het audio-cv. Daarnaast vinden we moderator-effecten voor actuele en gepercipieerde persoonlijkheidssimilariteit, en voor gepercipieerde fysieke en vocale aantrekkelijkheid. De bevindingen uit deze studie komen tegemoet aan de aanbevelingen van Lievens en Harris (2003), en dragen bij aan het verkleinen van de science-practitioner-gap (Lievens & Harris, 2003; Ryan & Tippins, 2004). Verder vertelt deze studie ons dat tijdens cv-screening, een accurate inschatting van de persoonlijkheid van de sollicitant mogelijk is, door een combinatie van cv-mediums te gebruiken (traditioneel cv + videocv). Op die manier worden de voordelen van beide cv-mediums benut en kunnen rekruteerders komen tot meer accuraatheid in hun oordelen over de persoonlijkheid van de sollicitant.

4 INHOUD INLEIDING EN DOELSTELLINGEN 1 LITERATUURSTUDIE 3 Het video-cv 3 Het audio-cv 9 Het traditionele cv 10 Cv-screening en persoonlijkheid 12 Attributietheorie 14 Impressieformatie 16 Impressiemanagement 18 Cv-mediums en informatierijkdom 21 Kenmerken rekruteerder 24 Persoonlijkheid rekruteerder 24 Gepercipieerde objectiviteit 26 Kenmerken sollicitant 27 Fysieke aantrekkelijkheid 27 Vocale aantrekkelijkheid 29 METHODE 31 Design 31 Steekproef 32 Sollicitant 35 Materiaal 36 Pilootstudies 37 Procedure 38 Meetinstrumenten 40 Persoonlijkheid 40

5 Fysieke aantrekkelijkheid 41 Professionele aantrekkelijkheid 42 Vocale aantrekkelijkheid 42 Gepercipieerde similariteit 42 Gepercipieerde objectiviteit 43 Statistische analyse 43 RESULTATEN 44 Manipulatiechecks 44 Beschrijvende statistieken 45 Resultaten hypothesen 50 DISCUSSIE 70 Implicaties 78 Theoretische implicaties 78 Praktische implicaties 81 Beperkingen, sterktes en suggesties voor toekomstig onderzoek 85 Beperkingen 85 Toekomstig onderzoek 87 Sterke punten 89 Conclusie 90 REFERENTIES 91 BIJLAGEN 102 Bijlage 1: Beschrijving Steekproeven 102 Bijlage 2: Demografische gegevens Pilootstudie Bijlage 3: Resultaten Pilootstudie Bijlage 4: Demografische gegevens Pilootstudie Bijlage 5: Resultaten Pilootstudie Bijlage 6: Geroteerde factormatrix IPIP-ladingen 108

6 Tabellen Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Beschrijving Steekproef Studie Correlatietabel Studie F-tests inzake de Absolute Verschilscores in Persoonlijkheidsbeoordeling F-tests inzake de Interactie tussen Cv-conditie en Actuele Persoonlijkheidssimilariteit F-tests inzake de Interactie tussen Cv-conditie en Gepercipieerde Persoonlijkheidssimilariteit F-tests inzake de Interactie tussen Cv-conditie en Gepercipieerde Objectiviteit F-tests inzake de Interactie tussen Cv-conditie en Fysieke Aantrekkelijkheid F-tests inzake de Interactie tussen Cv-conditie en Professionele Aantrekkelijkheid F-tests inzake de Interactie tussen Cv-conditie en Vocale Aantrekkelijkheid Figuren Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Figuur 4 Figuur 5 Interactie tussen Audio-cv, Video-cv en Actuele Persoonlijkheidssimilariteit, voor Aangenaamheid Interactie tussen Traditioneel cv, Audio-cv en Actuele Persoonlijkheidssimilariteit, voor Openheid Interactie tussen Traditioneel cv, Video-cv en Gepercipieerde Persoonlijkheidssimilariteit, voor Emotionele Stabiliteit Interactie tussen Audio-cv, Video-cv en Gepercipieerde Persoonlijkheidssimilariteit, voor Emotionele Stabiliteit Interactie tussen Traditioneel cv, Video-cv en Fysieke Aantrekkelijkheid, voor Consciëntieusheid

7 Figuur 6 Figuur 7 Figuur 8 Figuur 9 Figuur 10 Figuur 11 Interactie- en Hoofdeffecten van Traditioneel cv, Video-cv en Fysieke Aantrekkelijkheid voor Emotionele Stabiliteit Interactie- en Hoofdeffecten van Traditioneel cv, Video-cv en Fysieke Aantrekkelijkheid voor Extraversie Interactie- en Hoofdeffecten van Traditioneel cv, Video-cv en Fysieke Aantrekkelijkheid voor Aangenaamheid Interactie- en Hoofdeffecten van Traditioneel cv, Video-cv en Fysieke Aantrekkelijkheid voor Openheid Interactie tussen Audio-cv, Video-cv en Vocale Aantrekkelijkheid, voor Aangenaamheid Interactie tussen Audio-cv, Video-cv en Vocale aantrekkelijkheid, voor Openheid Bijlagen Bijlage 1 Beschrijving Steekproeven Bijlage 2 Demografische gegevens Pilootstudie 1 Bijlage 3 Resultaten Pilootstudie 1 Bijlage 4 Demografische gegevens Pilootstudie 2 Bijlage 5 Resultaten Pilootstudie 2 Bijlage 6 Geroteerde factormatrix IPIP-ladingen

8 INLEIDING EN DOELSTELLINGEN In de laatste twee decennia is het gebruik van internet in rekrutering en selectie de standaard geworden. Vacatures worden aangeboden op bedrijfssites. Het curriculum vitae, of kortweg het cv, kan worden ingediend in een online database zoals Vacature.com, en ook de afname van selectietesten kan gebeuren via het internet. Verder kunnen video-interviews worden georganiseerd tussen een werkgever en een sollicitant via het internet. Dit alles kan gebeuren zonder dat de werkgever en sollicitant elkaar in persoon hebben ontmoet (Anderson, 2003). Voor de komst van het internet verliep het proces van rekrutering en selectie op een meer tijdsintensieve manier en ook nu kan dit proces soms nog weken of maanden duren. Vroeger werden vacatures uitsluitend geplaatst in tijdschriften of kranten. Sollicitanten stuurden hun cv op via de post en wachtten op een telefonisch antwoord of brief vooraleer ze werden uitgenodigd voor een interview. Met de komst van het internet is er verandering gekomen in dit proces. Op vlak van rekrutering ziet men dat advertenties elektronisch aangeboden worden via doorwijslinks naar organisatie-websites, maar ook in de selectiefase heeft de invoering van internet een grote invloed (Bartram, 2000). Zo verloopt het hele selectieproces veel sneller, gemakkelijker en goedkoper (Anderson, 2003), ondermeer door gebruik te maken van e-tools (bijvoorbeeld elektronische postbakoefeningen of andere tests). Via internetrekrutering heeft men ook makkelijker toegang tot sollicitanten, men kan meer diverse kandidaten bereiken, onafhankelijk van geografische locatie, en men kan kandidaten snellere feedback geven (Anderson, 2003; Chapman & Webster, 2003; Parry & Tyson, 2008). Het internet brengt echter ook nadelen met zich mee. De online cv-databanken krijgen enorm veel cv s binnen, maar deze zijn niet altijd van een goede kwaliteit. Verder heeft niet iedereen even gemakkelijk toegang tot het internet, waardoor discriminatie op dit vlak een probleem kan vormen (Parry & Tyson, 2008). Het doel van rekrutering en selectie is om de juiste mensen voor een job aan te trekken, te selecteren en uiteindelijk te behouden (Bartram, 2000). De laatste jaren is het voor bedrijven echter steeds moeilijker geworden om sollicitanten aan te trekken (Sylva & Mol, 2009). Om hier op te reageren, zijn er recent een aantal nieuwe praktijken ontstaan. Zo plaatsen bedrijven filmpjes op het internet om zich zo aantrekkelijk 1

9 mogelijk voor te stellen naar sollicitanten toe (Derous et al., 2011). Deze filmpjes zijn als ze goed zijn opgesteld - positief voor het imago van een bedrijf (Anderson, 2003). Ook sollicitanten hebben het internet en het gebruik van video s ontdekt om zichzelf voor te stellen naar potentiële werkgevers toe. Dit heeft geleid tot het ontstaan van het video-cv. Het video-cv is het onderwerp van deze masterproef. We gaan na wat het video-cv is en wat de voor-en nadelen ervan zijn. Het is nog een relatief nieuw gebruik dat volop in ontwikkeling is, en waar nog niet veel wetenschappelijk onderzoek over is te vinden (Derous et al., 2011; Derous, Taveirne, & Hiemstra, 2012; Hiemstra, Derous, Serlie & Born, 2012). Net daarom is het nodig om wetenschappelijk onderzoek hieromtrent te voeren, aangezien wetenschap en praktijk in het domein van rekrutering en selectie niet steeds op elkaar afgestemd zijn. Dit wordt ook wel de sciencepractitioner-gap genoemd (Lievens & Harris, 2003; Ryan & Tippins, 2004). Populaire technieken in rekrutering en selectie zijn vaak nog niet empirisch onderzocht en ook omgekeerd is het vaak zo dat empirisch goed bevonden technieken minder populair zijn in de praktijk (Anderson, Lievens, van Dam, & Ryan, 2004; Lievens & Harris, 2003; Ryan & Tippins, 2004). Rekrutering en selectie heeft nood aan systematische en wetenschappelijke ondersteunde methoden (Derous et al., 2011). Deze scriptie draagt daar toe bij, door een nieuw gebruik als video-cv s te onderzoeken. Dit onderzoek richt zich op equivalentie van cv-media. We zullen nagaan of persoonlijkheid van sollicitanten anders wordt beoordeeld aan de hand van een video-cv in vergelijking met andere cv-media. We formuleren drie algemene onderzoeksdoeleinden. Ten eerste, sinds de introductie van de Big Five is het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens de selectiefase sterk toegenomen (Piotrowski & Armstrong, 2006). Rekruteerders zijn vooral geïnteresseerd in het bereiken van een person-job fit. Dit wil zeggen dat de persoonlijkheid van een sollicitant bij de job moet passen, wil de sollicitant succesvol zijn in zijn werk (Piotrowski & Armstrong, 2006). Die person-job fit wil men onder andere bereiken door tijdens het selectieproces mensen te kiezen van wie de persoonlijkheid past bij de job. Persoonlijkheid is dus een construct dat wordt onderzocht gedurende het hele selectieproces, zelfs al vanaf het ontvangen van een cv (Cole, Feild, Giles, & Harris, 2009; Thoms, McMasters, Roberts, 2

10 & Dombkowski, 1999). Daarom is het belangrijk dat persoonlijkheid wordt nagegaan in relatie met video-cv s. Ten tweede, onderzoeken we hierbij welk cv-medium de meest valide en accurate beoordeling van de persoonlijkheid oplevert. Derous et al. (2012) deden gelijkaardig onderzoek in de context van (a) oudere versus jongere sollicitanten en (b) aantrekkelijke versus minder aantrekkelijke sollicitanten. Zij vergeleken persoonlijkheids- en baangeschiktheidsoordelen van sollicitanten die solliciteerden door middel van het video-cv in vergelijking met het traditionele cv. Deze studie bouwt hierop verder, maar biedt ook een meerwaarde ten opzichte van vorig onderzoek, door naast het video-cv en het traditionele cv ook een tussenvorm (namelijk het audio-cv) te bekijken en deze drie cv-mediums met elkaar te vergelijken. In tegenstelling tot Derous et al. (2012) zullen we een neutrale sollicitant onderzoeken en geen onderscheid maken naar aantrekkelijkheid of leeftijd van die sollicitant. Het derde doel, tot slot, is om ook een aantal moderatoren te testen die mogelijk een invloed hebben op de relatie tussen cv-medium en persoonlijkheidsinferenties, zoals bijvoorbeeld gepercipieerde vocale aantrekkelijkheid van de sollicitant. LITERATUURSTUDIE Het video-cv Het video-cv is een kort videofragment (1-2 minuten), gecreëerd door een sollicitant en geüploaded op het internet, met de bedoeling om getoond te worden aan toekomstige werkgevers. Het wordt typisch toegevoegd als een supplement aan een geschreven cv (Doyle, 2007), maar kan ook los van een geschreven cv aangeboden worden. Dit geschreven cv is het meest traditionele medium waarin een cv kan voorkomen en bestaat volgens Van Dale (2013) uit een beknopte beschrijving van opleidingen en werkervaring van een sollicitant. In wat volgt zullen we verwijzen naar het geschreven cv, met de term traditioneel cv. Het video-cv is een technologische innovatie die recent is opgekomen en in volle expansie is (Derous et al., 2011, Hiemstra et al., 2012). Zo is er in december 2011 een project opgestart door een aantal Vlaamse hogescholen en universiteiten, dat 3

11 handelt over video-cv s bij studenten (Simoens, 2011). Maar ook vroeger zijn al projecten rond video-cv s in Vlaanderen in het leven geroepen. Zo begon de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) eind 2001 met een proefproject rond video-cv s. Daarin boden ze een aantal filmpjes van sollicitanten aan op hun site, als aanvulling aan het traditionele cv (VDAB Jaarverslag, 2001). Dit project werd nog verder verlengd tot in Het video-cv is een nieuw soort medium om zich als sollicitant voor te stellen aan bedrijven. De laatste jaren zijn er wel vaker zulke nieuwe media ontstaan. Elgin en Clapham (2004) en Moody, Stewart en Bolt-Lee (2002) vermelden respectievelijk het elektronische cv en de academische portfolio s. Het academische portfolio is een verzameling van werkstukken van de sollicitant, waarmee hij aantoont dat hij over bepaalde vaardigheden beschikt (Moody et al., 2002). Het elektronische cv is een elektronische versie van het traditionele cv, verstuurd via het internet (Elgin & Clapham, 2004). Het ontstaan van het video-cv is dus een praktijk die zich tussen deze nieuwe media kan handhaven. De betekenis van de term video-cv is echter niet in alle studies hetzelfde. Zo startten Rolls en Strenkowski (1993) in 1993 met een proefproject rond video-cv s in een Canadees opleidingsinstituut. Met de term video-cv bedoelde men dat men een videotape maakte van de studenten, waarin de student zich voorstelde en hij vervolgens een aantal vragen van een interviewer beantwoordde. Deze videotape werd dan opgestuurd, samen met het traditionele cv, naar potentiële werkgevers. Dit project werd opgestart omdat het opleidingsinstituut hun leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk wou voorstellen en hun zoektocht naar een job wou faciliteren. De videotape focuste op communicatieve vaardigheden en leiderschapscapaciteiten, die als vaardigheden moeilijker terug te vinden zijn in een traditioneel cv. Met de videotape wou men bereiken dat de studenten een blijvende impressie creëerden op een werkgever en dat ze competitieve voordelen hadden in het sollicitatieproces, tegenover andere studenten zonder videotape (Rolls & Strenkowski, 1993). Een andere betekenis van de term video-cv, is terug te vinden in een artikel van Fennick (2001). Daarin beschreef men een leerprogramma voor mensen met een handicap. Leraars hielpen mindervalide studenten om zich voor te bereiden op het sollicitatieproces door hen bijvoorbeeld interviewvaardigheden aan te leren en een cv te leren opstellen. Sommige studenten konden echter niet schrijven, waren doofstom of blind. Zij kregen de kans om een 4

12 video-cv op te stellen. Dit video-cv omvatte een filmpje waarin de toekomstige sollicitant een aantal werkgerelateerde activiteiten uitvoerde, zoals met machines werken of documenten klasseren (Fennick, 2001). In beide bovenstaande studies is de term video-cv verschillend van de traditionele betekenis. In een video-cv stelt een sollicitant zichzelf voor, en vermeldt hij de opleiding die hij genoten heeft, zijn relevante werkervaring, en deelt hij mee naar welke functie hij op zoek is (Hitt & Barr, 1989). Deze betekenis sluit nauw aan bij de term talking resume zoals vermeld door Powell en Jankovich (1998). Een talking resume is volgens deze auteurs een beschrijving van de werkervaring, opleiding, trainingen en extra-curriculaire activiteiten, voorgesteld via een video. Powell en Jankovich (1998) vermeldden dat het talking resume een aanvulling is bij het academisch portfolio. De auteurs onderzochten in hun studie de bijdrage van het academisch portfolio in het screenen van sollicitanten. Ze vermeldden dat het portfolio een effectieve manier is om vaardigheden van sollicitanten aan te tonen, maar het portfolio zou nog effectiever kunnen zijn als het uitgebreid zou worden met een video. Rekruteerders zijn immers vaak op zoek naar sollicitanten met goede communicatievaardigheden (Moody et al., 2002). Dit is een competentie die niet of moeilijker af te leiden is via de klassieke sollicitatiebrief of het traditionele cv (Powell & Jankovich, 1998). Sollicitanten moeten dus een creatievere manier vinden om zichzelf voor te stellen, door bijvoorbeeld een video toe te voegen aan het portfolio. Die video zou dan een goede illustratie zijn van mondelinge, interpersoonlijke en non-verbale communicatievaardigheden (Powell & Jankovich, 1998). Portfolio s die aangevuld zijn met een video, kunnen volgens laatstgenoemde auteurs de effectiviteit van het interviewproces verbeteren, aangezien er al veel informatie beschikbaar is over een sollicitant, nog voordat een echt interview heeft plaatsgevonden. Niet iedereen is echter even enthousiast over het gebruik van een video in het selectieproces. Zo onderzochten Moody et al. (2002) in een survey naar welke vaardigheden Amerikaanse rekruteerders op zoek zijn bij sollicitanten en via welke kanalen ze verwachten deze vaardigheden te vinden. De steekproef bestond uit rekruteerders die lid zijn van het NACE, of National Association of Colleges and Employers, die werkgevers van Amerikaanse organisaties representeert, en werd volledig ingevuld door 75 rekruteerders. Door de rijkdom van de steekproef en de open vragen in de survey, werd dit aantal rekruteerders voldoende bevonden. Als 5

13 belangrijkste vaardigheden, nodig bij sollicitanten, werden vermeld: communicatievaardigheden, interpersoonlijke/sociale vaardigheden, kritisch denken, leiderschap en teamwork. De media die het best geschikt zijn om deze vaardigheden naar boven te laten komen, waren vooral het traditioneel geschreven cv, het interview en het academisch portfolio. In deze survey werd een video nergens vermeld als effectieve tool om vaardigheden van een sollicitant te kunnen afleiden. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de meningen over het gebruik van een video in de selectieprocedure nog verdeeld zijn. Ook in verband met het video-cv lijkt hier nog geen duidelijkheid over. Zo brengt het video-cv mogelijk een aantal nadelen met zich mee. De kans op discriminatie kan groter worden. Het is een visuele voorstelling van een sollicitant, waardoor zaken zoals etniciteit, leeftijd of geslacht sneller opvallen en bias hiertegen een probleem kan vormen (DeCarlo, Pratz, Labovich, & Ware, 2007; Derous et al., 2012; Moody et al., 2002). Derous et al. (2012) vonden reeds een bias ten aanzien van minder fysiek aantrekkelijke personen die solliciteerden via het video-cv versus het traditionele cv. Hoewel er dus een grotere kans op discriminatie lijkt te zijn op basis van een video-cv, ervaren sollicitanten het video-cv niet altijd als onrechtvaardig. Hiemstra et al. (2012) peilden in hun studie naar de rechtvaardigheid van het gebruik van een video-cv versus een traditioneel cv. Dit effect onderzochten ze bij zowel een etnische minderheidsgroep als bij een etnische meerderheidsgroep. Hun resultaat toonde dat video-cv s als even fair of zelfs meer rechtvaardig werden aanzien dan een traditioneel cv door etnische minderheden. De wijze waarop gekeken wordt naar het video-cv lijkt dus verschillend te zijn tussen enerzijds rekruteerders, die meer kans op bias zien, en anderzijds sollicitanten, die het video-cv een rechtvaardige selectietechniek vinden. Bijkomende nadelen worden besproken in het artikel van DeCarlo et al. (2007). Ten eerste vermeldt men dat een video-cv een nieuw concept is, dat tijdens de constructie soms nogal amateuristisch wordt aangepakt en daarom kan leiden tot discriminatie. Het kan namelijk verstorend zijn voor de evaluatie van een sollicitant indien de video van slechte kwaliteit is. Video-cv s worden meestal geplaatst op sociale netwerksites en daardoor is er een tweede nadeel volgens deze auteurs. Rekruteerders zijn nog niet gewend om te zoeken op sociale netwerksites naar goede sollicitanten, waardoor heel wat video-cv s verloren zullen gaan. Verder wordt nog als nadeel 6

14 vernoemd dat mensen zonder camera, zonder internet of zonder technologische kennis, niet de kans hebben om een video-cv te maken, waardoor opnieuw een discriminatieaspect aanwezig is. Als laatste negatief punt beschrijft men de tijdsintensiviteit van het bekijken van een video-cv. Volgens de auteurs duurt het screenen van een traditioneel cv maar ongeveer één minuut, terwijl men voor een video-cv toch vaak langere tijd moet uittrekken. Dit nadeel werd ook vermeld in de studie van Moody et al. (2002). Uit een artikel van El-Shinnawy en Markus (1997) met betrekking tot versus voic blijkt dat geschreven boodschappen ( ) makkelijker zijn om in het geheugen op te slaan. Men kan immers snel de informatie scannen en zich beter concentreren op belangrijke zaken, terwijl men irrelevante zaken kan negeren. Ter vergelijking werd weergegeven dat een auditieve boodschap (voic ) beter was voor korte, spontane communicatie, aangezien het moeilijk is om deze informatie te blijven onthouden. 74% van de respondenten gaven weer dat ze liever geschreven informatie kregen. Dit kan dus ook voor video-cv s een probleem vormen. Men kan nadien niet meer checken welke informatie werd weergegeven, tenzij men opnieuw naar het filmpje kijkt en zo opnieuw meer tijd besteedt aan het video-cv dan aan het traditioneel cv. Naast de hierboven opgesomde nadelen, worden er echter ook een aantal voordelen van video-cv s vermeld in de studie van DeCarlo et al. (2007). Video-cv s zouden de eerste ronde van interviews in het sollicitatieproces elimineren. Door het filmpje te zien hebben rekruteerders al een beeld van de sollicitant gevormd en kunnen ze sneller overgaan tot andere selectieprocedures. Voor de sollicitant zelf is het een directe en effectieve manier om zich voor te stellen aan een rekruteerder of een bedrijf en bovendien is het een manier om een persoonlijke indruk te maken. Daarnaast kunnen communicatievaardigheden makkelijker en sneller worden nagegaan. Als laatste voordeel wordt er verwezen naar het feit dat een totaalpakket (traditioneel cv en videocv) een sollicitant kan onderscheiden van anderen en dus een competitief voordeel oplevert in het sollicitatieproces (Powell & Jankovich, 1998; Rolls & Strenkowski, 1993; Simoens, 2011). In deze scriptie zijn we vooral geïnteresseerd in de persoonlijkheidsattributies die rekruteerders maken over een sollicitant, wanneer ze een video-cv te zien krijgen. Tijdens cv-screening bij traditionele cv s maken rekruteerders vaak veronderstellingen over de persoonlijkheid van de sollicitant, waaruit ze afleiden of de sollicitant inzetbaar 7

15 is in de organisatie (Cole et al., 2009). Volgens deze laatste auteurs zijn die veronderstellingen echter niet altijd even betrouwbaar of valide. Er moet dus worden onderzocht of dezelfde bevindingen ook terug te vinden zijn bij cv-screening met videocv s. In navolging van een artikel van Elgin en Clapham (2004) is het daarnaast ook nodig om te onderzoeken of rekruteerders, bij een nieuw medium als het video-cv, andere attributies maken over een sollicitant. De auteurs onderzochten in hun studie immers of verschillende cv-media leidden tot verschillende attributies over een sollicitant. In deze studie werden twee cv-media onderzocht: het traditioneel cv versus het elektronische cv. Honderd studenten van een Amerikaanse universiteit beoordeelden een cv, ofwel in de traditionele vorm ofwel in de elektronische vorm. Het cv was afkomstig van een journalist die solliciteerde naar een positie bij een krant. De conclusie was dat het cv-medium een significant effect had op de attributies van rekruteerders. Indien de rekruteerder het traditioneel cv had beoordeeld, dan werd de sollicitant als vriendelijker beschouwd. Een mogelijke verklaring die de auteurs hiervoor gaven was dat een traditioneel cv als meer persoonlijk werd aanzien en daarom ook meer warmte opriep. Rekruteerders die het elektronische cv van de sollicitant hadden beoordeeld, zagen de sollicitant als meer technisch onderlegd, meer intelligent en meer algemeen gekwalificeerd. Het blijkt dus dat het presentatiemedium van een cv een belangrijke rol speelt in de attributies die worden gemaakt over een sollicitant. Een probleem van het video-cv, zoals hierboven al vermeld werd, is de aanwezigheid van visuele cues, waardoor discriminatie kan voorkomen (DeCarlo et al., 2007; Derous et al., 2012; Moody et al., 2002). Ook dit aspect kan leiden tot andere attributies over de sollicitant. In een studie van Straus, Miles en Levesque (2001) werd onderzocht of verschillende soorten interviews leidden tot een ander oordeel over sollicitanten. Meer bepaald onderzocht men of face-to-face interviews, telefonische interviews of videoconferenties aanleiding gaven tot verschillende attributies. Zij kwamen tot de conclusie dat sollicitanten positiever werden beoordeeld in een telefonisch interview, dan in de face-to-face conditie. De oorzaak hiervoor zochten zij in de aanwezigheid van visuele cues bij de face-to-face conditie. De telefoon kan eventuele negatieve visuele cues wegwerken, wat er ook voor zorgt dat onaantrekkelijke kandidaten positiever worden beoordeeld via het telefonisch interview in vergelijking met het face-to-face interview en de videoconferenties. De telefoon kan echter ook 8

16 belangrijke cues onderdrukken. Zo is er via de telefoon geen kans op oogcontact, terwijl oogcontact volgens de auteurs geassocieerd is met meer extraversie en meer consciëntieusheid bij de sollicitant. Verdere non-verbale cues, zoals lachen of lichaamspositie, komen ook niet aan bod in het telefonisch interview, terwijl dat wel het geval is in de videoconferentie en de face-to-face condities. Non-verbaal gedrag blijkt erg belangrijk bij het maken van attributies over sollicitanten. Een theorie die hierbij aansluit en de verschillen tussen soorten media goed verklaart, is de Media Richness Theorie, die later in deze scriptie aan bod komt. Het audio-cv Over het audio-cv is er zeer weinig wetenschappelijke literatuur terug te vinden. Het is een concept dat in de praktijk niet vaak voorkomt, maar in deze scriptie vooral theoretisch interessant is, om een betere vergelijking toe te laten tussen verschillende cv-mediums. Impressies over de persoonlijkheid van de sollicitant worden, in het geval van een audio-cv, enkel gevormd op basis van de inhoud (wat de sollicitant zegt) en de stem van de sollicitant, waardoor het effect van een eerste visuele impressie waarschijnlijk minder groot is, een nadeel dat mogelijk wel aanwezig is bij video-cv s (DeCarlo et al., 2007). De betekenis van het audio-cv in deze scriptie is de volgende: het is een audiofragment waarin de sollicitant zichzelf voorstelt en zijn relevante werkervaring en opleidingen vermeldt. In principe gaat het over een video-cv, aangezien de inhoud identiek is, maar het audio-cv houdt geen visuele cues in. We kunnen dit audio-cv enigszins vergelijken met een telefonisch interview, aangezien daar ook enkel de stem naar voren komt. De telefoon als screeningsinstrument wordt al jaren gebruikt (Straus et al., 2001). Het onderzoek over telefonische interviews levert echter gemengde evidentie op. Zo beoordelen rekruteerders sollicitanten negatiever in de conditie van het telefonisch interview dan in het face-to-face interview en worden antwoorden op gestructureerde vragen als minder positief gezien in een studie van Anderson (2003). Straus et al. (2001) stellen daarentegen, zoals hierboven al besproken, dat rekruteerders sollicitanten positiever evalueren in de conditie met de telefoon, in vergelijking met de face-to-face conditie, aangezien de telefoon negatieve, visuele cues uitfiltert, die wel een effect kunnen hebben in de face-to-face conditie. Telefonische 9

17 interviews hebben één groot voordeel. Ze worden als meer rechtvaardig aanzien, omdat er sprake is van echte interactie tussen rekruteerder en sollicitant (Bauer, Truxillo, Paronto, Weekley, & Campion, 2004). In het geval van een audio-cv is er ook meer sprake van interactie tussen rekruteerder en sollicitant. Hiermee bedoelen we dat er meer uitwisseling is van sociale cues, aangezien de rekruteerder de stem van de sollicitant kan horen, en dus niet enkel gebruik moet maken van de inhoudelijke boodschap van het cv, om zijn oordeel over de sollicitant te vormen. Het traditionele cv In tegenstelling tot het video-cv en het audio-cv is er wel al veel wetenschappelijk onderzoek gebeurd rond het traditionele cv. Vele auteurs vermelden dat het traditionele cv een eerste manier is om kennis te maken met de sollicitant, en een eerste belangrijke methode om te screenen in de grote pool van kandidaten die zich aanbieden voor een vacature (Cole, Rubin, Feild, & Giles, 2007; Knouse, 1994; Thoms et al., 1999). Het cv kan helpen om te bepalen of de sollicitant de vereiste vaardigheden en competenties bevat om geschikt te zijn voor de job en heeft dus een effect op de beslissing wie naar de volgende selectieronde mag en wie niet wordt weerhouden (Cole, Feild, Giles, & Harris, 2004). Daarom is het belangrijk om te onderzoeken uit welke delen een cv bestaat. Hornsby en Smith (1995) spreken in hun studie over acht componenten van een cv. De eerste component is de voorbereiding. Sollicitanten dienen veel informatie over zichzelf te verzamelen, zodanig dat ze daaruit een selectie kunnen maken om zo veel mogelijk relevante items op hun cv te kunnen weergeven. Daarna volgen zeven componenten die aanwezig zijn in het cv zelf. Als eerste onderdeel van het cv vermelden zij de identificatie. Zaken zoals naam, adres, telefoonnummer zijn een essentieel onderdeel. Daarna moeten sollicitanten, volgens de auteurs, een persoonlijk objectief neerschrijven. Dit betekent dat sollicitanten moeten duidelijk maken waarom ze voor een bepaalde vacature solliciteren. Dan volgen de onderdelen over opleidingskwalificaties, werkervaring en relevante prestaties. Over de laatste twee onderdelen, persoonlijke informatie en referenties, spreken Hornsby en Smith (1995) met gemengde evidentie. Zo is het volgens hen niet altijd duidelijk of het vermelden van persoonlijke informatie, 10

18 zoals hobby s en interesses, relevant is. Men verwacht dat deze zaken enkel het melden waard zijn indien ze jobgerelateerd zijn. Ook over referenties van vorige werkgevers of collega s, is geen eenduidige evidentie. Hornsby en Smith (1995) onderzochten ook de vorm en het design van het cv. Aangezien rekruteerders maar ongeveer één minuut aandacht besteden aan een cv, is het ook nodig dat design en vorm goed ontworpen zijn. Een aantal tips die ze in deze context geven, zijn de volgende: vermijd spellingsfouten, houd het kort (1-2 pagina s), georganiseerd en gestructureerd. Een laatste aspect dat ze vermelden is het chronologisch opnoemen van opleidingen of werkervaring. Eenduidige evidentie is hier ook niet over, maar de auteurs vermelden dat sollicitanten met weinig werkervaring, best chronologisch hun ervaringen weergeven. In een andere studie werd nagegaan welke cv-items sollicitanten een competitief voordeel zouden kunnen opleveren in het selectieproces. De resultaten toonden aan dat cv s best maar één pagina beslaan, dat opleidingsinformatie en werkervaring een essentieel onderdeel van het cv zijn en dat schoolresultaten best enkel worden vermeld als ze goed zijn (Thoms et al., 1999). Ook Knouse (1994) kwam tot deze conclusie. Opleiding en werkervaring zouden zelfs interageren met elkaar. Een relevante opleiding compenseert voor irrelevante werkervaring, maar ook omgekeerd compenseert relevante werkervaring voor een irrelevante opleiding. Volgens Brown en Campion (1994) bestaat de informatie in het cv uit biodata of biografische data. Die biodata is volgens hen onder te brengen in 3 categorieën, die steeds moeten aanwezig zijn in een cv. De eerste is de werkervaring, daarna volgt de categorie opleiding en als laatste is er sprake van de categorie andere activiteiten. Biodata items zouden verwijzen naar historische gebeurtenissen uit het leven van een sollicitant, die de identiteit en het gedrag van die sollicitant kunnen vormen (Mael, 1991). Dit wordt besproken vanuit het ecologiemodel. Dit model zegt bijvoorbeeld dat de werkervaringen die iemand heeft of de gevolgde opleidingen een gevolg zijn van de interactie tussen de eigen bronnen, de omgeving en de eigen wensen. De omgeving presenteert situaties en sommige van deze situaties zullen de wensen van de persoon vervullen. Na een tijd zullen mensen selectiever worden in het kiezen van situaties en blijven enkel die situaties over die hun wensen vervullen. Men zou dus verwachten dat de activiteiten die iemand kiest (studierichting, hobby s, vrienden, ) een weergave zijn van iemands wensen of dus van iemands identiteit en persoonlijkheid (Cole, Feild, & 11

19 Giles, 2003b; Mael, 1991). Verder blijkt ook nog dat biodata een goede predictor zijn van jobprestaties, met een predictieve validiteitsscore van 0.35 (Ryan & Tippins, 2004; Schmidt & Hunter, 1998). Hieruit volgt dat op basis van cv s, bestaande uit biodata, inferenties kunnen worden gemaakt over hoe de sollicitant zich zal gedragen in de job (Brown & Campion, 1994). Het is dus belangrijk om na te gaan welke attributies er worden gemaakt over een sollicitant en hoe rekruteerders omgaan met informatie uit het cv. Volgens Brown en Campion (1994) kan men op basis van biodata attributies afleiden over interpersoonlijke vaardigheden, leiderschapscapaciteiten, motivatie, waarden en voorkeuren. Daarom suggereren deze auteurs dat cv-screening een goede manier zou zijn om attributies zoals persoonlijkheid van de sollicitant na te gaan. Deze suggestie is ook in de wetenschappelijke literatuur getest en wordt hieronder besproken. Cv-screening en persoonlijkheid In het onderzoek naar traditionele cv s is er nog steeds sprake van een scheiding tussen wetenschap en praktijk (Cole et al., 2007). In de praktijk worden cv s zeer vaak gebruikt. Zo gebruiken 98% van de Fortune Top 1000 bedrijven in de VS cv s om sollicitanten te evalueren (Piotrowski & Armstrong, 2006). De wetenschap is het echter niet altijd eenduidig eens over de waarde van cv-screening inzake persoonlijkheidsoordelen op basis van een cv (Cole et al., 2004; Cole et al., 2009). Wanneer men het heeft over persoonlijkheid, maakt men in de meeste gevallen gebruik van de persoonlijkheidstaxonomie van de Big Five. Dit is een taxonomie die bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren: Extraversie, Aangenaamheid, Emotionele Stabiliteit, Consciëntieusheid en Openheid. Auteurs zeggen dat deze vijf factoren de persoonlijkheid het beste kunnen beschrijven. Het is ook het model waar tot nu toe de meeste steun voor gevonden is (Hough & Oswald, 2000). Zo zijn de bevindingen van de Big Five generaliseerbaar in verschillende theoretische frameworks, in verschillende metingen met verschillende methoden en zijn ze ook terug te vinden in verschillende culturen (Barrick, Mount, & Judge, 2001). Waarom is persoonlijkheid nu zo belangrijk om te meten tijdens het selectieproces? Vele auteurs hebben aangetoond dat, naast intelligentie, ook persoonlijkheid een belangrijke predictor is voor jobprestaties (Barrick et al., 2001; 12

20 Mount, Barrick, & Strauss, 1994; Salgado, 1997). Van alle Big Five persoonlijkheidstrekken blijkt de beste predictor voor jobprestatie de factor consciëntieusheid te zijn. Emotionele stabiliteit lijkt ook een valide predictor te zijn voor prestaties, maar minder dan consciëntieusheid. De andere 3 factoren (extraversie, aangenaamheid en openheid) zijn predictoren voor jobprestatie bij specifieke beroepen of voor specifieke criteria. Zo lijkt aangenaamheid een goede predictor voor prestaties in een job waarin sociaal contact vereist is (Barrick et al., 2001; Salgado, 1997). Zoals hierboven al vermeld, maken rekruteerders inferenties over de persoonlijkheid van een sollicitant, wanneer ze aan cv-screening doen (Brown & Campion, 1994; Cable & Gilovich, 1998). Een aantal studies onderzochten of bepaalde items in het cv verwezen naar persoonlijkheidstrekken bij de sollicitant. Zo zouden items in het cv, die verwijzen naar werkervaring, negatief gecorreleerd zijn met aangenaamheid en zouden items over extra-curriculaire activiteiten positief gecorreleerd zijn met emotionele stabiliteit (Cole et al., 2003b). Items in het cv, in verband met schoolresultaten en academisch succes zouden dan weer positief gecorreleerd zijn met de ingeschatte intelligentie van de sollicitant en met de persoonlijkheidstrek consciëntieusheid. Indien academische activiteiten werden vermeld, dan zou de sollicitant hoger scoren op consciëntieusheid, terwijl meer extra-curriculaire activiteiten in het cv positief gecorreleerd zouden zijn met extraversie (Cole, Feild, & Giles, 2003a). De vraag is natuurlijk of deze inferenties betrouwbaar en valide zijn. In een studie van Cole et al. (2009) bood men cv s aan en ging men de betrouwbaarheid en validiteit van inferenties over Big Five persoonlijkheidstrekken na. Men verwachtte dat de meer zichtbare factoren extraversie, consciëntieusheid en openheid betrouwbaarder en meer valide zouden zijn dan de minder zichtbare factoren aangenaamheid en emotionele stabiliteit. De resultaten werden enkel bevestigd voor extraversie, met een betrouwbaarheidsscore van 0.56 en een significante validiteitsscore van De auteurs merkten echter wel dat betrouwbaarheidsresultaten en validiteitscoëfficiënten vrij laag waren. Hieruit concludeerden ze dat niet alle persoonlijkheidsinferenties op basis van een cv betrouwbaar of valide zijn. Een ander resultaat was te vinden in een studie van Barrick, Patton en Haugland (2000) waarin de validiteit van persoonlijkheidsinferenties werd nagegaan door vier beoordelaars een sollicitant te laten evalueren in een interview. Persoonlijkheid werd beoordeeld door de 13

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1e EXAMENPERIODE. Masterproef:

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1e EXAMENPERIODE. Masterproef: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1e EXAMENPERIODE Masterproef: De meerwaarde van video-cv s en hun relevantie voor verschillende jobs. Masterproef

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

De ontwikkeling van een video-

De ontwikkeling van een video- De ontwikkeling van een video- based Situational Judgment Test Lonneke A. L. de Meijer en Marise Ph. Born Erasmus Universiteit Rotterdam Jaap van Zielst De Politieacademie Henk T. van der Molen Erasmus

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR e EXAMENPERIODE. Masterproef:

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR e EXAMENPERIODE. Masterproef: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2014-2016 2e EXAMENPERIODE Masterproef: De meerwaarde van video-cv s en hun relevantie voor verschillende jobs. Masterproef

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

IMPRESSIEMANAGEMENT MET ORIGINELE CV S

IMPRESSIEMANAGEMENT MET ORIGINELE CV S IMPRESSIEMANAGEMENT MET ORIGINELE CV S Een beschrijvend onderzoek naar het gebruik van originele cv s bij sollicitanten Campus St. Jorisstraat Auteur: Cindy Mundorff Begeleider: Helga Peeters Bachelorproef

Nadere informatie

MASTERPROEF: Wanneer wordt de persoonlijkheid van de sollicitant het meest accuraat ingeschat? Een vergelijking tussen verschillende cv-media.

MASTERPROEF: Wanneer wordt de persoonlijkheid van de sollicitant het meest accuraat ingeschat? Een vergelijking tussen verschillende cv-media. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 e EXAMENPERIODE MASTERPROEF: Wanneer wordt de persoonlijkheid van de sollicitant het meest accuraat ingeschat?

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 SAMENVATTING 117 Pas kortgeleden is aangetoond dat ADHD niet uitdooft, maar ook bij ouderen voorkomt en nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Er is echter weinig bekend over de

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

SAMENVATTING (Summary in Dutch)

SAMENVATTING (Summary in Dutch) SAMENVATTING (Summary in Dutch) Taal speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is een van de meest centrale aspecten bij de interactie tussen mensen. Ons taalgebruik wordt beïnvloed door onze

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties. Workshop Felink - 14/10/2014

Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties. Workshop Felink - 14/10/2014 Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties Workshop Felink - 14/10/2014 1. Het CV 2. De CV-screening 3. De selectieprocedure 4, Het sollicitatiegesprek 5, Top Skills 2 1. Het CV 2. De CV-screening

Nadere informatie

Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie. TestGroup Consulting

Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie. TestGroup Consulting Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie TestGroup Consulting Maart 2010 Management samenvatting Met de opkomst van nieuwe technologie en goedkopere instrumenten zijn bedrijven steeds meer gaan

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

Hebben mannen en vrouwen gelijke kansen. bij selectieproeven met intelligentietests? Samenvatting

Hebben mannen en vrouwen gelijke kansen. bij selectieproeven met intelligentietests? Samenvatting FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT PSYCHOLOGIE ONDERZOEKSGROEP HOGERE COGNITIE EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN PERSONEELSPSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102

Nadere informatie

Handelen in overeenstemming met wetenschappelijke evidentie, ook voor A&O psychologen

Handelen in overeenstemming met wetenschappelijke evidentie, ook voor A&O psychologen Handelen in overeenstemming met wetenschappelijke evidentie, ook voor A&O psychologen Karin Proost Hogeschool-Universiteit Brussel KULeuven Open Universiteit Nederland Karin.Proost@hubrussel.be Bron: Bron:

Nadere informatie

de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen

de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen inhoud inleiding: Jobpunt Vlaanderen evidence-based selecteren divers talent selecteren vakmanschap: concept vakmanschap: pilootproject

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek!

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek! Cognitive Bias Modification Resultaten onderzoek December 2013 Jules Reijnen Ron Jacobs Theorie Cognitive Bias Modification (CBM) is een recent onderzoeksgebied dat zich richt op de vertekening (bias)

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar Eerste Examenperiode

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar Eerste Examenperiode Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Eerste Examenperiode Het BELANG VAN EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN TIJDENS CV-SCREENING : EEN ONDERZOEK NAAR PERSOONLIJKHEIDSINFERENTIES

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Samenvatting. Dutch Summary.

Samenvatting. Dutch Summary. Samenvatting Dutch Summary. 125 126 Dutch Summary Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) Door de aanwezigheid van omstanders helpen mensen elkaar minder snel en minder vaak. Dit geldt voor zowel noodsituaties,

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Van studie naar arbeidsmarkt Rutger Kappe, Hogeschool Inholland Corine Sonke, NOA Van studie naar arbeidsmarkt Seminar matching en selectie in het HO

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Samenvatting. Audiovisuele aandacht in de ruimte

Samenvatting. Audiovisuele aandacht in de ruimte Samenvatting Audiovisuele aandacht in de ruimte Theoretisch kader Tijdens het uitvoeren van een visuele taak, zoals het lezen van een boek, kan onze aandacht getrokken worden naar de locatie van een onverwacht

Nadere informatie

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen Joke Simons & Yunsy Krols 1 INTERCULTURELE COMPETENTIE: WAT? 2 Metaforen 3 Competentie = K + V + A + A + (Fantini, 2000) 4 Onderwijs

Nadere informatie

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK 2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK Een sollicitant goed inschatten is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een technische proef, beoordeelt u als werkgever

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 5. Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 5 Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek Voor het bereiken van het beste resultaat zijn wij uiteraard sterk afhankelijk van uw informatie. Voor elke selectieprocedure

Nadere informatie

ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum

ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum Nelleke Belo, Susan McKenney & Joke Voogt 08/01/15 VELON Conferentie 11-03-2014 1 ICT & Onderwijs Trends en discussies in Nederland

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Competentie Thermometer

Competentie Thermometer Competentie Thermometer Een paar ipad basisvaardigheden checken Competentie Thermometer Begin with the end in mind Even voorstellen Naam Organisatie Soort werkzaamheden Ervaring met assessments Favoriete

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch summary)

Samenvatting (Dutch summary) Samenvatting (Dutch summary) Deze studie onderzocht seksueel risicogedrag van homoseksuele mannen in vaste relaties, voornamelijk onder mannen die deelnemen aan de Amsterdamse Cohort Studies onder Homoseksuele

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE Karine Janssens Brussel 17 juni 2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW Interviewtechniek Gestructureerd Focus = gedrag Doel = competentie beoordelen

Nadere informatie

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN Werkt het verbeteren van werknemerscompetenties tegen jeugdwerkloosheid? DECEMBER 2016 BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

Competentie Thermometer

Competentie Thermometer Competentie Thermometer Een paar ipad basisvaardigheden checken Competentie Thermometer Begin with the end in mind Even voorstellen Naam School Ervaring met assessments Favoriete app? Programma Programma

Nadere informatie

De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (BAGP)

De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (BAGP) De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (BAGP) Update : 13-10-2017 OPERATIONELE FUNCTIES AGENTENKADER KADER VAN BEVEILIGINGSAGENTEN BASISKADER (Inspecteur) MIDDENKADER (Hoofdinspecteur)

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

Alles over Assessments: Validiteit, Referenties, Cv s en Contextualisatie. NIP 11 september 2015 Marise Born

Alles over Assessments: Validiteit, Referenties, Cv s en Contextualisatie. NIP 11 september 2015 Marise Born Alles over Assessments: Validiteit, Referenties, Cv s en Contextualisatie NIP 11 september 2015 Marise Born born@fsw.eur.nl de validiteitsbijbel van Schmidt& Hunter 1998: Onderzoeksresultaten geïntegreerd

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen wordt vaak gebruikt gemaakt van kosteneffectiviteitsanalyses, waarin de kosten worden afgezet tegen de baten.

Nadere informatie

Connector Big Five Personality

Connector Big Five Personality Connector Big Five Personality Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 STUDIE NAAR DE RELEVANTIE VAN MISSION STATEMENTS IN VLAAMSE

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Docentenhandleiding Cursus Selecteren zonder vooroordelen: Voor de beste match! Module 1 Discriminatie in relatie tot stereotypen Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met financiële steun

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase Inleiding Door de toenemende globalisering en bijbehorende concurrentiegroei tussen bedrijven over de hele wereld, de economische recessie in veel landen, en de groeiende behoefte aan duurzame inzetbaarheid,

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak 1 Achtergrond van het onderzoek Bedrijven vertrouwen meer en meer op social media om klanten te betrekken

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Er staat veel op het spel bij selectie voor de geneeskundeopleiding. Slechts 6-30% van de kandidaten kan toegelaten worden tot de opleiding en selecti

Er staat veel op het spel bij selectie voor de geneeskundeopleiding. Slechts 6-30% van de kandidaten kan toegelaten worden tot de opleiding en selecti Samenvatting Er staat veel op het spel bij selectie voor de geneeskundeopleiding. Slechts 6-30% van de kandidaten kan toegelaten worden tot de opleiding en selectieprocedures zijn over het algemeen prijzig.

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Hoe huidige medewerkers optimaal betrekken bij de aanwerving van nieuw talent?

Hoe huidige medewerkers optimaal betrekken bij de aanwerving van nieuw talent? Hoe huidige medewerkers optimaal betrekken bij de aanwerving van nieuw talent? 24/09/2015 - Ninove Prof. dr. Greet Van Hoye PhD Student Sara Stockman Doelstellingen workshop Hoe medewerkers optimaal betrekken?

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Personeelsselectie: Van de theorie naar de praktijk

Personeelsselectie: Van de theorie naar de praktijk Personeelsselectie: Van de theorie naar de praktijk Janneke K. Oostrom 01-10-2015 NOA Symposium 1 Interviews Personnel Psychology, 1949 01-10-2015 NOA Symposium 2 Gestructureerde interviews Baseer vragen

Nadere informatie

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN Selor? Selectiebureau van meer dan 200 potentiële werkgevers Federale overheidsdiensten, andere overheden, bedrijven Neutrale selectieprocedures = gelijke kansen 100

Nadere informatie

Masterproef oktober 2009

Masterproef oktober 2009 Masterproef 1 29 oktober 2009 Wat is een masterproef? Beslaat +/- 50 blz (15000 woorden) Volgt de structuur van een wetenschappelijk artikel (onderzoek of literatuurstudie) Volgt de APA richtlijnen Deontologie

Nadere informatie

De correlatie kan opgevraagd worden via Analyze Correlate Bivariate en vervolgens maken we een keuze voor de variabelen. Dit levert als output op:

De correlatie kan opgevraagd worden via Analyze Correlate Bivariate en vervolgens maken we een keuze voor de variabelen. Dit levert als output op: Opdrachten en vragen hoofdstuk X 1. Voer de gegevens van figuur 9.1 en 9.2 in SPSS en controleer de correlaties zoals die aangegeven werden. Maak tevens een scatterplot. Tabel 9.1. Lineaire transformatie

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Huiswerk, het huis uit!

Huiswerk, het huis uit! Huiswerk, het huis uit! Een explorerend onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding op attitudes en gedragsdeterminanten en de bijdrage van de sociale- en leeromgeving aan deze effecten Samenvatting

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Er komt een moment dat alle sollicitatiegesprekken op elkaar gaan lijken: handje schudden, kandidaat

Nadere informatie

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV.

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Wat betekent cv letterlijk? Cv staat voor het latijnse curriculum vitae en vrij vertaald betekent het levensloop. Vrijwel elke werkgever

Nadere informatie

BART CAPÉAU (ECARES ULB) LIEVE EEMAN, STEVEN GROENEZ, MIET LAMBERTS (HIVA KULEUVEN)

BART CAPÉAU (ECARES ULB) LIEVE EEMAN, STEVEN GROENEZ, MIET LAMBERTS (HIVA KULEUVEN) BART CAPÉAU (ECARES ULB) LIEVE EEMAN, STEVEN GROENEZ, MIET LAMBERTS (HIVA KULEUVEN) Colloquium Diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt 5 Septemer 2012 OVERZICHT 1. Opzet van het onderzoek 2. Centrale

Nadere informatie