Interactiestijl en karakterprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interactiestijl en karakterprofiel"

Transcriptie

1 Interactiestijl en karakterprofiel Naam: Anoniem XXX Geboortedatum: Geslacht: Man Hoogst afgeronde opleiding: WO Testafname voltooid op: Niveau norm: HBO Powered by iscreen 1 / 13

2 Interactiestijl Uit onderzoek is gebleken dat inter-persoonlijke processen - het sociale gedrag dat zich in de interactie en communicatie tussen mensen afspeelt - voor een aanzienlijk deel door slechts twee begrippen kunnen worden beschreven, namelijk sturing en inhoud Sturing: in elke interactie is aan de orde welke partij vooral sturing geeft of welke partij het meest receptief is Inhoud: dit gezichtspunt heeft betrekking op het soort informatie dat in een interactie wordt uitgewisseld of overgebracht Gaat het vooral om zakelijke en feitelijke informatie of voornamelijk om persoonlijk getinte informatie zoals meningen, wensen, verlangens, gevoelens, emoties en stemmingen Het combineren van deze twee kenmerken geeft in de meest eenvoudige vorm een typologie van vier typen sociaal gedrag Deze typologie vormt het uitgangspunt bij het construeren van een interactiestijl De scores geven de verhouding weer zoals deze stijlen zijn verdeeld Alle vier de stijlen komen in meer of mindere mate voor in ieder persoon Wel is er meestal sprake van een dominante of primaire stijl: men heeft dan de voorkeur zich te gedragen overeenkomstig de karakteristieken van een van de vier stijlen Scoort men een 9 of een 8 dan zijn de onderliggende eigenschappen van deze stijl in zeer sterke mate aanwezig Bij een score van 7 of 6 dan wel 5 of 4 is er sprake van een stijl waarbij de onderliggende eigenschappen respectievelijk ruim of gemiddeld aanwezig zijn Scoort men een 3 of lager op een stijl, is er sprake van een stijl waarbij de onderliggende eigenschappen een punt van aandacht kunnen vormen in het kader van ontwikkeling Een grafische weergave van de resultaten op de vier interactiestijlen staat hieronder weergegeven: Powered by iscreen 2 / 13

3 Interactiestijl Interactiestijl Score Algemene omschrijving Expressief 7 Directief 7 Reflexief 3 Coöperatief 4 Iemand met een expressieve stijl schept leven in de brouwerij, neemt het voortouw, is vaak creatief en een pionier Is impulsief, vaak met veel zaken tegelijk bezig, snel geraakt, spontaan, uit emoties, praat graag Is veel aan het woord, deelt graag ideeën met anderen Iemand met een directieve stijl neemt actief het heft in handen Is open, direct en zakelijk in het contact, gaat de confrontatie aan Ziet risico's als een uitdaging Laat weinig persoonlijke gevoelens blijken Iemand met een reflexieve stijl maakt in de omgang een weloverwogen en systematische indruk Is rustig, bescheiden en serieus, toont weinig emotie in het contact Zoekt structuur, zekerheid en werkt gedisciplineerd Iemand met een coöperatieve stijl is tegemoetkomend en welwillend Werkt rustig en is prettig in de omgang en in de samenwerking Geeft raad en steun aan anderen Kan zich in anderen verplaatsen Besteedt aandacht aan een goede onderlinge sfeer Powered by iscreen 3 / 13

4 Interactiestijl Expressief Directief Reflexief Coöperatief Korte beschrijving Stijl die zich Stijl die zich kenmerkt door gedrag waarbij men leven in de brouwerij brengt, het voortouw neemt, graag praat, veel aan het woord is, met veel dingen tegelijk bezig is, pioniert, spontaan is, gemakkelijk emoties toont kenmerkt door gedrag waarbij men actief het heft in handen neemt, sturend optreedt, direct en zakelijk is, gemakkelijk de confrontatie aangaat, risico s als uitdaging ziet en weinig emoties toont Stijl die zich kenmerkt door gedrag waarbij men een weloverwogen en systematische indruk maakt, rustig, bescheiden en serieus is, weinig emoties toont, structuur en zekerheid nastreeft en gedisciplineerd werkt Stijl die zich kenmerkt door gedrag waarbij men tegemoetkomend en welwillend is, prettig in de omgang en in de samen- werking is, zich gemakkelijk verplaatst in anderen, sfeergevoelig is, anderen raad en steun geeft en rustig werkt Dimensies Relatiegericht, open Steunt op meningen Risicogeneigd, handelend, competitief, stellend Taakgericht, gesloten, gereserveerd Gebruikt feiten Risicogeneigd, handelend, competitief, stellend Taakgericht, gesloten, gereserveerd Gebruikt feiten Risicomijdend, objectief, afwachtend Relatiegericht, open, toegankelijk Steunt op meningen Risicomijdend, coöperatief, afwachtend Competenties en kwaliteiten Sociabiliteit Durf Ondernemerschap Creativiteit Omgevingsbewust Enthousiast Sociaal specialist Besluitvaardigheid Resultaatgerichtheid Zakelijkheid Beïnvloedend vermogen Direct Actiegericht Realisatie specialist Plannen Discipline Omgaan met details Probleemanalyse Nauwkeurig, zorgvuldig, voorzichtig Kwaliteitsgerichtheid Consciëntieus Technisch specialist Samenwerken Luisteren Aanpassingsvermogen Empathie, begrip Persoonlijk contact Ondersteunen, begeleiden Ondersteuningsspecialist Valkuilen en zwakten Veel praten Snel afgeleid Van de hak op de tak Opportunistisch Chaotisch Aandachttrekken Wisselvallig Egocentrisch Ongeduldig Dominant, overheersend Veeleisend Eigengereid Arrogant Doordrukken, bulldozer Egoïstisch Intolerant Rigide Inflexibel, onbuigzaam Perfectionistisch Muggenzifterig Stijfkoppig, stug Vormelijk, lijzig Eentonig, onverstoorbaar Afhankelijk Lijdzaam Gedwee Inschikkelijk Toegeeflijk Overbezorgd Tobberig Onzeker Powered by iscreen 4 / 13

5 Uitdagingen Oog voor feiten en details Doordachtzaam To the point Afspraak is afspraak Toetsen van proces én inhoud Gedisciplineerd Geduld Oog voor anderen Tact Mensgericht, aandacht voor gevoelens Aan anderen ruimte laten Luisteren Oog voor grote lijn Laten gebeuren Pro-actief Kordaat, beslissen Stimulerend zijn Flexibel Zelf bepalen Assertief zijn Keuze maken Nee zeggen Focus op taak en resultaat Initiatief nemen Conflictgedrag Aanvallend Onvoorspelbaar Explosief, emotioneel Egocentrisch Doordrukkend Veeleisend Bot, autoritair Ongeduldig Vermijdend Toe- en weggevend, Stijfkoppig, verbeten terugtrekkend Afkeurend, Ontwijkend mokkend Berustend Principieel Aarzelend Drijfveren en behoeften Contacten leggen Sociaal aanzien en acceptatie, status Vrij van details en controle Anderen in beweging krijgen Erkenning van capaciteiten Afwisseling Gezelligheid Mensen om zich heen Invloed Openlijke sympathie Regelen en ritselen Handelen, onderhandelen Leiding nemen Scoren op resultaat Aanjagen Presteren, competitie Uitdagen Actief beïnvloeden, beheersen Verantwoordelijkheid Autonomie Macht, invloed Veel tegelijkertijd Actie, kort en heftig Structureren Analyseren Uitwerken, verfijnen Onderbouwen Continueren Perfectioneren Orde, structuur, kaders Logica Objectiviteit Beheersing, voorspelbaarheid Zekerheid, veiligheid Ondersteunen Integriteit In evenwicht brengen Iets voor anderen betekenen Onderling respect Deel uitmaken van groter geheel Serieus genomen worden Waardering op inzet en betrouwbaarheid Angst voor en spanning bij Formaliteit Rationaliteit Routine Geen invloed hebben Geen aandacht krijgen Gemiste kansen Kritiek op resultaat Geen invloed hebben Kritiek op competentie Gebruikt worden door anderen Snelheid en druk Vernieuwing Emotionaliteit Veranderlijkheid Fouten maken Zekerheid verliezen Onvoorspelbaar gedrag Onbillijkheid Afwijzen en afgewezen worden Nee zeggen Op voorgrond treden Powered by iscreen 5 / 13

6 Wil gezien worden als Gezellig, sfeermaker Interessant Opvallend, vlot Stimulator Aantrekkelijk in de omgang Iemand die de leiding neemt Iemand die het voor het zeggen heeft Iemand die iets te melden heeft Iemand die een visie ontwikkelt Rationeel Analytisch denkend Systematisch denkend Deskundig Kritisch Loyaal Betrouwbaar Coöperatief Raadsman Iemand die klaar staat om te helpen Uitwijkstijl Aanvallen Doordrukken Vermijden Berusten Korte beschrijving uitwijkstijl Gaat confrontatie aan Verwoord kritische, negatieve gevoelens Luide verbale aanvallen Geeft anderen persoonlijk de schuld Emotioneel expressief Vertoont heftige emoties Gaat de confrontatie aan Richt zich op het resultaat Wordt sterk ponerend Onbuigzaam, gesloten voor ideeën behalve de eigen Veeleisend Emotioneel in controle Vermijdt de confrontatie Vermijdt expressie van gevoelens Trekt zich terug van de interactie Vlucht in afleiding Stelt een beslissing uit Probeert de aandacht van het onderwerp af te leiden Helt over naar andermans standpunt Strijkt problemen in relaties glad Wordt onzeker over de eigen mening, aarzelt Geeft zich gemakkelijk gewonnen Accepteert kwetsende of kleinerende opmerkingen Sleutelwaarde voor groep Sterke communicator Motiveert het team Spontaan en sociaal Stimulator Als leider inspirerend, oa door zelf de handen uit de mouwen te steken Instinctieve leider Autocratische leider die goed functioneert in crisissituaties Zelfstandig Gedreven in het behalen van resultaten of realiseren van het doel Sterke organisator Doe het zelf leider die systemen opzet en onderhoudt Streeft naar een logische en evenwichtige omgeving Controleert details, zorgvuldig Benadrukt kwaliteit Faciliteert werkprocessen Van nature gericht op relaties Participerende manager die doelstellingen bereikt door persoonlijke relaties Zorgt dat anderen zich op hun gemak voelen Bereid te werken aan relaties Coachende en ondersteunende instelling Powered by iscreen 6 / 13

7 Karakterprofiel Het karakterprofiel meet de persoonseigenschappen die onderliggend zijn aan het gedrag van een persoon Deze eigenschappen, die in meerdere of mindere mate bij iedereen terug te vinden zijn, zijn geclusterd naar acht gedragsstijlen Een gedragsstijl bestaat dus uit een samenhangend geheel van tientallen eigenschappen of competenties Het geheel van de acht gedragsstijlen tezamen geeft inzicht in uw preferente stijlen, en daarmee in aspecten als uw waarden, behoeften, omgevingsvoorkeur, werkstijl en leidinggevende stijl Voor gedragsstijl wordt ook wel het woord persoonlijkheidstype gebruikt, daar persoonlijkheid immers niet anders dan door gedrag tot uiting komt Van deze acht persoonlijkheidstypen of gedragsstijlen zijn de recht tegenover elkaar liggende typen complementair aan elkaar (pionier tegenover verankeraar, netwerker tegenover analyticus, enz) Dit betekent bijvoorbeeld dat een pionier tegengesteld is aan een verankeraar enz, maar ze vullen elkaar ook aan Alle stijlen zijn zelden in een persoon aanwezig en meestal liggen de voorkeurstijlen binnen een of twee kwadranten Elke gedragsstijl of persoonlijkheidstype is voorzien van een benaming, zoals pionier, netwerker, presteerder enz Twee opmerkingen zijn hierbij van belang: 1 omdat een dergelijke benaming wat karikaturaal kan aandoen benadrukken we dat het gaat om het volledige spectrum aan persoonseigenschappen behorende tot die betreffende gedragsstijl; 2 het geheel van de acht persoonlijkheidstypen in hun samenhang is elementair Het resultaat wordt tot uitdrukking gebracht in een score van 1 tot 9 per stijl, waarbij in totaal 40 punten worden verdeeld over de acht persoonlijkheidstypen (afronding kan leiden tot +1 of -1) Dit geeft het ipsatieve karakter van de test weer: de score is niet gerelateerd aan een (absolute) externe norm, maar laat zien in welke mate de verschillende persoonlijkheidseigenschappen ten opzichte van elkaar bij u aanwezig zijn Powered by iscreen 7 / 13

8 Karakterprofiel Gedragstijl Score Algemene omschrijving Pionier 5 Netwerker 3 Presteerder 8 Strateeg 6 Verankeraar 2 Analyticus 4 Bemiddelaar 4 Helper 7 Avontuurlijk, creatief, onconventioneel, impulsief, origineel, ondernemend, openstaan voor het onbekende, spontaan Extravert, charmant, extern gericht, optimistisch, welbespraakt, enthousiast, fantasievol, ongedisciplineerd, communiceren Actiegericht, ambitieus, energiek, competitief, gedreven, krachtig, pragmatisch, prestatiegericht, zelfverzekerd Duidelijk, koersbepalend, onafhankelijk, ongevoelig, toekomstgericht, visionair, maakt beleid Gestructureerd, gedegen, gedisciplineerd, ordelijk, serieus, perfectionistisch, controlerend, principieel, behoudend Weloverwogen, geconcentreerd, onderzoekend, logisch denken, objectief, verstandig, geïnformeerd, kritisch, afstand bewaren Aangepast, bemiddelaar, diplomatiek, vredestichter, verdraagzaam, onpartijdig, ontvankelijk, versterkt teamgeest, verbonden Betrokken, geduldig, luisteren, begripvol, zorgzaam, inlevend, hulpvaardig, attent, afhankelijk, vriendelijk Powered by iscreen 8 / 13

9 Karakterprofiel Pionier Netwerker Presteerder Strateeg Korte beschrijving Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men onbetreden paden bewandelt en door het onbekende wordt geboeid; men heeft vernieuwend temperament, is ondernemend en creatief; gaat soepel om met risico s en onzekerheid, is wars van routine en wil afwisseling Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men zich richt op het verwerven, uitbreiden en benutten van een sociaal netwerk; men neemt moeiteloos sociaal initiatief, is contactueel onbeschroomd, innemend en spraakzaam, is omgevingsbewust, geanimeerd in optreden en presentatie Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men klantgericht en ambitieus opereert, energiek en gedreven is om doelen te bereiken, hoge verwachtingen heeft, gefocust en vastbesloten is, op zoek gaat naar erkenning, extern georiënteerd is en over controledrang beschikt Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men focust op de toekomst en veranderingen, lange termijn planningen maakt, snel kan denken, consequenties van veranderingen voor de toekomst inziet, langere termijn doelen stelt en zorgt dat alle acties zich hierop richten Dimensies Verandergericht Gericht op innovatie Divergent / flexibel Extern gericht Verandergericht Gericht op sociaal kapitaal Divergent / flexibel Extern gericht Resultaatgericht Gericht op presteren Beheergericht Extern gericht Resultaatgericht Gericht op lange termijn Beheergericht Extern gericht Competenties en kwaliteiten Ondernemerschap Creativiteit Zelfstartend vermogen Zelfstandigheid Vernieuwend vermogen Onconventionaliteit Initiatief Moed Durf Zelfvertrouwen Sociabiliteit Evocatief Acquireren Netwerken Omgevingsbewustzijn Onderhandelen Zich manifesteren Mondelinge presentatie Trendbewustzijn Prestatief Doelgerichtheid Gedrevenheid Actiegerichtheid Ambitie Prestatiemotivatie Energie Inzet Zakelijkheid Competitie Doorzettingsvermogen Onafhankelijkheid Helikopterview Besluitvaardigheid Visie hebben Evalueren Lange termijn denken Stressbestendigheid Zelfverzekerdheid Valkuilen en zwakten Impulsiviteit Onbezonnenheid Rusteloosheid Ondoordachtzaamheid Emotionaliteit Ongedisciplineerdheid Lichtvaardigheid Roekeloosheid Onzorgvuldigheid Contact met omgeving verliezen Anderen overladen Manipuleren Mooiprater Teveel speelruimte innemen Te weinig terugkoppeling geven Teveel eigen gang gaan Ongedisciplineerdheid Overdadigheid Oppervlakkigheid, lichtzinnigheid Contact met team verliezen Overspanning Rationaliseren Te kort door de bocht gaan Geen reflectie Uitputting creëren Driftigheid Irritabel Afknotten creativiteit Eigengereidheid Beperkte focus op nu Futurisme Zelfingenomenheid Laatdunkendheid Ongevoeligheid Afstandelijkheid Voor troepen uitlopen Powered by iscreen 9 / 13

10 Uitdagingen Tevredenheid Nadenkendheid Grondigheid Nuchterheid Gedisciplineerdheid Nuchterheid Diepgang Verbinding Diepzinnigheid, serieus Discipline Geduld Oog voor anderen Samenwerken Aanpassen Inschikken Tact Lange termijn profit denken Geduld Focus op hier en nu Begrip voor anderen Conflictgedrag Aanvallen Eigen gang gaan Recalcitreren Bestormen Manipuleren Medestanders zoeken Ongeduld Doordrukken Veeleisendheid Slavendrijverij Aan gevoelens voorbijgaan Ongeduld Afstandelijkheid Oncommunicatief Hautain gedrag Negativiteit Drijfveren en behoeften Afwisseling Verandering Vernieuwing Belevenis Vrijheid van gewoonte en controle Erkenning van capaciteiten Contacten leggen Sociaal aanzien en acceptatie, status Gezelligheid, mensen om zich heen Invloed Regelen en ritselen Handelen, onderhandelen Anderen in beweging krijgen Actief inzetten Zichtbare resultaten behalen Zich kunnen bewijzen Competitiedrang Dadendrang Koers bepalen Onafhankelijkheid Visie Overtuigen Angst voor en spanning bij Routine Eentonigheid Gecontroleerdheid Strakke kaders Begrenzing Beperking Geen invloed hebben Geen aandacht krijgen Afzondering, isolement Rigiditeit, striktheid Formaliteit Rationaliteit Beperkte invloed Kritiek van anderen Uitblijven resultaat Afhankelijkheid Geen gehoor Pragmatisme Kaderloos opereren Wil gezien worden als Ondernemend Innovatief Onorthodox Onalledaags Gezellig, sfeermaker Interessant, opvallend, vlot Stimulator Aantrekkelijk in de omgang Winnaar Leider Gedreven Energiek Doorzetter Ambitieus Visionair Voorspeller (voorziend) Snelle denker Koersbepalend Onafhankelijk Sleutelwaarde voor groep Opstarten Moed en durf Dingen beproeven, op zich nemen Inspireren Sterke in communiceren Motiveren van het team Spontaniteit en sociabiliteit Stimuleren Als leider inspireren door zelf de handen uit de mouwen te steken Realiseren hoge productiviteit Bereiken doelstellingen Kartrekker Focus houden op eindresultaat Lange termijn doelen stellen Delegeren werkzaamheden Verduidelijken doelen Creëren beleid Doorbreken patroon Stelt de hamvraag Strategisch handelen Behouden totaaloverzicht Powered by iscreen 10 / 13

11 Karakterprofiel Verankeraar Analyticus Bemiddelaar Helper Korte beschrijving Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men de zaken voor elkaar heeft, behoefte heeft aan structuur en feiten, begaan is met kwaliteit, oog heeft voor details, geconcentreerd te werk gaat en graag dingen af maakt voor iets anders te beginnen en bij nieuwe problemen kijkt naar eerdere oplossingen Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men gefocust is op feiten en data, bekwaam is in aanpakken van problemen, gebruik maakt van methoden en logica, een probleem vanuit verschillende perspectieven bekijkt, eigen beslissingen neemt en zich niet laat leiden door mooie praatjes Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men in sociale optiek samenbindt, aanhecht en bundelt; probeert individuen te versmelten tot groep; samenwerking ondersteunt en vergemakkelijkt, oog heeft voor gemeenschappelijkheid en eendracht Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men zich om anderen bekommert en behulpzaam is; men betrokken is en aandacht en begrip heeft voor de ander; attent is, geduldig en laagdrempelig; belangstelling toont voor een ander en daarbij inlevend is Dimensies Controlegericht Gericht op structuur Beheergericht Intern gericht Controlegericht Gericht op kennis Beheergericht Intern gericht Mensgericht Gericht op de groep Divergent / flexibel Intern gericht Mensgericht Gericht op het individu Divergent / flexibel Intern gericht Competenties en kwaliteiten Analytisch Voortgangscontrole Weloverwogen Discipline Concentratie Vasthoudendheid Discretie Oog voor details Integriteit Ruimtelijk Kwaliteitsgerichtheid denken Geordendheid Beschouwen Feitelijkheid Zelfcontrole/controle Objectiviteit Principes volgen Samenwerken Aanpassingsvermogen Tact Diplomatie Verdraagzaamheid Ontvankelijkheid Inschattingsvermogen Inschikkelijkheid Verbondenheid Relatiegevoeligheid Luisteren Empathie Begrip Persoonlijk contact Ondersteunend Begeleiden Betrokkenheid Geduld Attentie Sensitiviteit Powered by iscreen 11 / 13

12 Valkuilen en zwakten Perfectionisme Immuniteit voor enthousiasme Weerstand tegen improvisatie Systeem doel op zich Formalisme Leegheid/steriel Onzekerheid Faalangst Door de bomen het bos niet meer zien In details verzanden Door informatie overload verlammen Depersonalisatie Purisme Theoretiseren Onuitgesprokenheid Geen verschillen dulden / Overdreven consensus Afwachtendheid Besluiten uitstellen Slag om de arm houden Onduidelijkheid Omzichtigheid Conflictvermijding Onvoldoende oog voor resultaat Goedgelovigheid Zachte heelmeester Vergoelijkendheid Softheid Onvoldoende oog voor doelstellingen Melancholisme Zelfopoffering Afhankelijkheid Lijdzaamheid Overbezorgdheid, tobberigheid Gebruikt worden door anderen Uitdagingen Flexibiliteit Creativiteit/Innovatie Durf Proactiviteit Enthousiasme Afwijken van gebaande paden Loslaten Afbakenen van Informatie-inwinning Oog voor emotionele aspecten Vlotter besluiten nemen Afgaan op intuïtie Anderen enthousiasmeren Netwerken Pragmatisme Bondigheid Stelling nemen Strijdlust Helderheid Resultaatgerichtheid Knopen doorhakken Confrontatie aangaan Grenzen stellen Assertiviteit Focus op taak en resultaat Zelf bepalen / keuze maken Weerbaarheid Conflictgedrag Starheid Pietluttigheid Dogmatisme Gefrustreerdheid Proces vertragen Principieel worden Stressgevoeligheid Ontwijken Toegeven Berusten Aarzelen Afgewezen voelen Drijfveren en behoeften Structuur en orde Overzicht Afspraken nakomen Waardering voor betrouwbaarheid Inhoudelijke kennis Feitelijke informatie Informatie toetsen op juistheid Team in evenwicht brengen Onderling respect Deel uitmaken van een groter geheel Serieus genomen worden Harmonie nastreven Sfeer optimaliseren Anderen ondersteunen Iets voor anderen betekenen Integriteit Door hulp en steunverlening de ander in staat stellen om tot bepaald doel te komen of last te verlichten Waardering voor toewijding Powered by iscreen 12 / 13

13 Angst voor en spanning bij Veranderingen Chaos Onzekerheid Onduidelijkheid Gemis van Afwijzen en Informatie afgewezen worden Onjuiste informatie Disharmonie, Vlot besluiten verdeeldheid, moeten nemen tweespalt Beperkte tijd Stelling nemen Confronteren Kilheid Ongenuanceerdheid Egocentrisme Grenzen stellen Confrontatie Dubbelhartigheid Egoïsme Onoprechtheid, gemeenheid Doortraptheid, uitgekooktheid Wil gezien worden als Betrouwbaar Verantwoordelijk Systematisch Georganiseerd Netjes Weloverwogen Deskundig Rationeel Kritisch Expert Loyaal Betrouwbaar Coöperatief Compagnon of kameraad Toegewijd Zorgzaam Rechtschapen Deugdzaam Oprecht Sleutelwaarde voor groep Plannen en organiseren Rekening houden met beleid en procedures Volgen van richtlijnen Implementeren van procedures Bewaken en bevorderen kwaliteit Bewaken efficiency Tijdig signaleren Verzamelen belangrijke gegevens Structureren en verbanden leggen Borgen privacy Informatie Transparant maken Informeren en controleren Gerichtheid op relaties Doelstellingen bereiken door persoonlijke relaties Zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen Werken aan relaties Coachen en ondersteunen Gerichtheid op persoon Doelstellingen bereiken door aanmoedigen en feedback geven Aandacht geven aan anderen Werken aan persoonlijke groei van anderen Begeleiden Powered by iscreen 13 / 13

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Wat is de MBTI? TSS 2

Wat is de MBTI? TSS 2 MBTI TSS 1 Wat is de MBTI? Het MBTI instrument werd ontwikkeld door Isabel Myers en Katharine Briggs als een toepassing van Carl Jung's theorie van psychologische typen. TSS 2 Persoonlijkheidskenmerken

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Online Talent Manager N. Voorbeeld 1 / 7

Online Talent Manager N. Voorbeeld 1 / 7 Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer: 27-03 - 2009 Code: QTFPA E-mail: info@onlinetalentmanager.com Bedrijf/afdeling: Bank Groep: Voorbeeld Functie: Vestigingsmanager Online Talent Manager N. Voorbeeld

Nadere informatie

Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen?... Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen?...

Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen?... Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen?... Stap 6 - Eigenwaarde Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen? Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen? Pagina%K124 De eerste vorm van eigenwaarde is.................................

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie

Competentie Indicator. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 15

Competentie Indicator. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 15 Competentie Indicator Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 15 Inleiding Een is kortgezegd een beroepsbekwaamheid. Deze

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport WPV Compact Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 05/02/2015 Inleiding Vooraf U hebt een test gemaakt waarin u vragen moest beantwoorden over uw karakter en welke eigenschappen

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Gedragstests algemeen

Gedragstests algemeen Gedragstests algemeen COMMUNICATIESTIJLEN NORM: B3Lft1 TIJD: 00:12:04 minuten LOOPBAANWAARDEN NORM: B3Lft1 TIJD: 00:17:19 minuten Expressief 7 ============== Directief 5 ========== Nadenkend 3 ====== Vriendelijk

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl Hoe kleurrijk ben jij? Werkcafe Berkelland 25 November GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in anderen. Inzicht

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010 Diversity Drives Drives of drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren die grotendeels bepalend zijn voor datgene wat ons drijft in werk en leven. Ze kunnen voortkomen uit verschillende bronnen zoals opvoeding,

Nadere informatie

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN Let s play cards lees je kaarten houd de kaarten die waar zijn voor jou geef anderen kaarten die op hun van toepassing zijn leg weg wat je niet herkent

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

ArcheYou profiel van: B. Voorbeeld. Aangeboden door: LOGO

ArcheYou profiel van: B. Voorbeeld. Aangeboden door: LOGO profiel van: B. Voorbeeld Aangeboden door: LOGO 1 Inhoudsopgave & inleiding Inhoudsopgave & inleiding 1 Basishoudingmodel 2 Basishouding 3 Competentiemodel 4 Essentie 5 Talent 7 Kracht & valkuil 8 Overleving

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans Bijlage : De Multifocus-quickscans Multifocus Profiel-quickscan Hieronder staan 8 stellingen. Geef aan in hoeverre je vindt dat deze stellingen op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van de werkelijke

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon.

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon. Talentenwijzer Hieronder vind je jouw persoonlijke uitkomst van de Talentenwijzer. Nummer 1 betekent meest op mij van toepassing, nummer 31 betekent minst op mij van toepassing. 1 ) Optimistisch Ik ben

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

Groepsnaam: Voorbeeld Groepsrapport

Groepsnaam: Voorbeeld Groepsrapport Groepsanalyse rapport Groepsnaam: Voorbeeld Groepsrapport Totaal aantal kandidaten: 12 Datum: 26-01-2010 Inleiding Een groep mensen bestaat uit individuen met verschillende stijlen, persoonlijkheden, aandachtspunten

Nadere informatie

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL Deze vragenlijst bestaat uit achttien maal twee stellingen. U verdeelt per koppel stellingen telkens 3 punten: - Als A heel kenmerkend is voor u en B totaal niet, geeft u A

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. THQPS Quick Performance Scan Dit rapport werd gegenereerd op 11112015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data (PQ) dateren van 10032015. OVER DE THQPS

Nadere informatie

VINCO ENGINEERING TALENT & AMBITIE VOORUITDENKEN

VINCO ENGINEERING TALENT & AMBITIE VOORUITDENKEN TALENT & AMBITIE VOORUITDENKEN TALENT & AMBITIE VOORUITDENKEN Je talent benutten en je ambities waarmaken. Het beste uit je zelf halen. Dat is de waarde van vooruitdenken. VOORUITDENKEN IS VRAGEN STELLEN

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

Rapport Teamrol Indicator

Rapport Teamrol Indicator Rapport Teamrol Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secundaire rollen. Deze geven

Nadere informatie

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE CRISISMANAGEMENT mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE Natuurlijk is leidinggeven niet altijd 'rozengeur en maneschijn'. Zeker in de hectiek van vandaag, vol van talrijke complexe veranderingen, staat de manager

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

GEZOND BEWEGEN.

GEZOND BEWEGEN. GEZOND BEWEGEN maaike@nudgeme.be maaike@koslearning.be want verandering begint bij jezelf We worden geboren als een blanco blad = onze persoonlijkheid, gedrag, waarden, worden gevormd door onze omgeving

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Workshopavond 1 Persoonlijkheid & Motivatie 16/01/2017

Workshopavond 1 Persoonlijkheid & Motivatie 16/01/2017 Workshopavond 1 Persoonlijkheid & Motivatie 16/01/2017 -> voorstelling 1 e week februari 2017 + 1 contact / maand GEZOND BEWEGEN maaike@nudgeme.be maaike@koslearning.be want verandering begint bij jezelf

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017 Teamrapportage Competentiematch & teampotentieel 17 mei 2017 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geselecteerde

Nadere informatie

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest Rapportage testen Testen - Werkondernemerschapstest Overall Werkondernemerschap verwijst naar de mate waarin iemand zijn/haar loopbaan en professionele ontwikkeling in eigen hand neemt, door voortdurend

Nadere informatie

Interessen: Wat vind ik leuk?

Interessen: Wat vind ik leuk? Interessen: Wat vind ik leuk? Opdracht 1: Zet een kruisje bij de punten die je leuk vindt om te doen. Omcirkel vervolgens drie punten die je het allerleukst vindt om te doen. Ik vind het leuk om iets van

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Dia 1. Training, coaching met DISC-kleuren analyses

Dia 1. Training, coaching met DISC-kleuren analyses Dia 1 Training, coaching met DISC-kleuren analyses Dia 2 Communiceren, netwerken en DISC Dia 3 Wat wil ik bereiken? Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog ontwikkelen Wie/ wat heb ik daar voor nodig? Wat

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY alle personen INHOUDSOPGAVE inleiding pagina Management en leidinggeven pagina Ondernemen pagina Analyse en besluitvorming pagina Communicatie pagina Persoonlijkheid

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Zap Q assessment. Individueel. Peter Voorbeeld

Zap Q assessment. Individueel. Peter Voorbeeld Zap Q assessment Individueel 26-03-2015 2 Inleiding Wist je dat ongeveer 95% van het menselijk gedrag aangestuurd wordt door ons onderbewustzijn? Met andere woorden, het grootste gedeelte van de tijd vertonen

Nadere informatie

Groepsanalyse. Voorbeeld. Datum 09 september 2015

Groepsanalyse. Voorbeeld. Datum 09 september 2015 Groepsanalyse Voorbeeld Datum 09 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Octogram 3 5 Online Talent Manager Pagina 2 van 9 Inleiding Een groep mensen bestaat uit individuen met verschillende stijlen, persoonlijkheden,

Nadere informatie

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by Sales Scan Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014 Inhoud Inleiding 02 Competentiescores bij het salesproces 03 Salesstijlen 04 Salesmotieven 05 Bijlage I Persoonlijkheid 06 Bijlage II Werkstijlen 07 De

Nadere informatie

Enneagram. Introductie

Enneagram. Introductie Enneagram Het woord Enneagram stamt van het Griekse ennea, dat 'negen' betekent en grammos, dat staat voor 'punten'. Het symbool van het enneagram is een negenpuntig sterdiagram. Negen persoonlijkheidstypen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsanalyse

Persoonlijkheidsanalyse Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van de Persoonlijkheidsanalyse... 4 3. Tot slot... 8 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Op 1 januari 2015 heeft Ruben Smit de Persoonlijkheidsanalyse

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Eigenwaarde Talent Hoog Mogelijke Valkuil Talent Laag Mogelijke Valkuil

Pagina 1 van 7. Eigenwaarde Talent Hoog Mogelijke Valkuil Talent Laag Mogelijke Valkuil Pagina 1 van 7 Emotionele balans Eigenwaarde Talent Hoog Mogelijke Valkuil Talent Laag Mogelijke Valkuil : Zelfwaardering Mentale stabiliteit Fouten vermijden Zelfkritisch Sfeergevoelig Zelfvertrouwen

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP Kandidaat : Mevrouw X. Voorbeeld Opdrachtgever : Interzorg Onderzoeksvorm : Bouwsteen persoonlijkheid (OPQ) Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Kleurrijk Netwerken. Click to edit Master text styles

Kleurrijk Netwerken. Click to edit Master text styles Kleurrijk Netwerken Click to edit Master text styles Ik wil best met je koffiedrinken, maar what s in it for me? Ik vind dat werkgevers zich veel beter aan de sollicitatiecode moeten houden! Click to edit

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH

Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH 1 Vandaag Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Zelfkennis als het startpunt van groei 360graden feedback Elke speler heeft een

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.nl Gegevens deelnemer Naam B. Smit Testgegevens Testdatum Sep 8, 2009 Testnummer 319585.545312 Disclaimer

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies Welkom Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing Trainers Astrid Kies Programma Wie zijn wij en wat doen wij Kwaliteiten van de Oerman en oervrouw Kwaliteiten met de vier vrouwelijke

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor starters 05/08/ :21 van Tinus Test 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor starters 05/08/ :21 van Tinus Test 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor starters 05/08/2014 07:21 van Tinus Test Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback Mijn ondernemersdenkstijlen

Nadere informatie

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258. Marcq Supervisor Assessment Kandidaat Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 31 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.B1 Rabobank: 1643157

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Brochure Birkman Methode

Brochure Birkman Methode Brochure Birkman Methode De Birkmanmethode Onderverdeling in 4 menstypes Birkman maakt een onderverdeling in 4 menstypes en elk menstype heeft zijn eigen kwaliteiten, competenties, interesses, gewoonlijk

Nadere informatie

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken:

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken: COMMUNICATIESTIJLEN Het proces voorafgaande aan een aankoop kent vele beslissingsfasen. In elke fase moet je de klant als het ware helpen bij het nemen van de beslissing. Door dit namelijk te doen ben

Nadere informatie

RAPPORT WPV. Administratienummer: Datum: 07 Jun mevrouw Brons Adviseur AES Advies

RAPPORT WPV. Administratienummer: Datum: 07 Jun mevrouw Brons Adviseur AES Advies RAPPORT WPV Van: V Oorbeeld Administratienummer: Datum: 0 Jun 2011 Normgroep: Advies mevrouw Brons Adviseur AES Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

RAPPORT WPV. T Kandidaat Administratienummer: Datum: 23 Sep 2011. de heer Consultant Consultant

RAPPORT WPV. T Kandidaat Administratienummer: Datum: 23 Sep 2011. de heer Consultant Consultant RAPPORT WPV Van: T Kandidaat Administratienummer: Datum: 2 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Consultant 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK De resultaten van dit onderzoek mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de doelstelling zoals door de opdrachtgever geformuleerd. Bovendien zijn de resultaten

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie