Interactiestijl en karakterprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interactiestijl en karakterprofiel"

Transcriptie

1 Interactiestijl en karakterprofiel Naam: Anoniem XXX Geboortedatum: Geslacht: Man Hoogst afgeronde opleiding: WO Testafname voltooid op: Niveau norm: HBO Powered by iscreen 1 / 13

2 Interactiestijl Uit onderzoek is gebleken dat inter-persoonlijke processen - het sociale gedrag dat zich in de interactie en communicatie tussen mensen afspeelt - voor een aanzienlijk deel door slechts twee begrippen kunnen worden beschreven, namelijk sturing en inhoud Sturing: in elke interactie is aan de orde welke partij vooral sturing geeft of welke partij het meest receptief is Inhoud: dit gezichtspunt heeft betrekking op het soort informatie dat in een interactie wordt uitgewisseld of overgebracht Gaat het vooral om zakelijke en feitelijke informatie of voornamelijk om persoonlijk getinte informatie zoals meningen, wensen, verlangens, gevoelens, emoties en stemmingen Het combineren van deze twee kenmerken geeft in de meest eenvoudige vorm een typologie van vier typen sociaal gedrag Deze typologie vormt het uitgangspunt bij het construeren van een interactiestijl De scores geven de verhouding weer zoals deze stijlen zijn verdeeld Alle vier de stijlen komen in meer of mindere mate voor in ieder persoon Wel is er meestal sprake van een dominante of primaire stijl: men heeft dan de voorkeur zich te gedragen overeenkomstig de karakteristieken van een van de vier stijlen Scoort men een 9 of een 8 dan zijn de onderliggende eigenschappen van deze stijl in zeer sterke mate aanwezig Bij een score van 7 of 6 dan wel 5 of 4 is er sprake van een stijl waarbij de onderliggende eigenschappen respectievelijk ruim of gemiddeld aanwezig zijn Scoort men een 3 of lager op een stijl, is er sprake van een stijl waarbij de onderliggende eigenschappen een punt van aandacht kunnen vormen in het kader van ontwikkeling Een grafische weergave van de resultaten op de vier interactiestijlen staat hieronder weergegeven: Powered by iscreen 2 / 13

3 Interactiestijl Interactiestijl Score Algemene omschrijving Expressief 7 Directief 7 Reflexief 3 Coöperatief 4 Iemand met een expressieve stijl schept leven in de brouwerij, neemt het voortouw, is vaak creatief en een pionier Is impulsief, vaak met veel zaken tegelijk bezig, snel geraakt, spontaan, uit emoties, praat graag Is veel aan het woord, deelt graag ideeën met anderen Iemand met een directieve stijl neemt actief het heft in handen Is open, direct en zakelijk in het contact, gaat de confrontatie aan Ziet risico's als een uitdaging Laat weinig persoonlijke gevoelens blijken Iemand met een reflexieve stijl maakt in de omgang een weloverwogen en systematische indruk Is rustig, bescheiden en serieus, toont weinig emotie in het contact Zoekt structuur, zekerheid en werkt gedisciplineerd Iemand met een coöperatieve stijl is tegemoetkomend en welwillend Werkt rustig en is prettig in de omgang en in de samenwerking Geeft raad en steun aan anderen Kan zich in anderen verplaatsen Besteedt aandacht aan een goede onderlinge sfeer Powered by iscreen 3 / 13

4 Interactiestijl Expressief Directief Reflexief Coöperatief Korte beschrijving Stijl die zich Stijl die zich kenmerkt door gedrag waarbij men leven in de brouwerij brengt, het voortouw neemt, graag praat, veel aan het woord is, met veel dingen tegelijk bezig is, pioniert, spontaan is, gemakkelijk emoties toont kenmerkt door gedrag waarbij men actief het heft in handen neemt, sturend optreedt, direct en zakelijk is, gemakkelijk de confrontatie aangaat, risico s als uitdaging ziet en weinig emoties toont Stijl die zich kenmerkt door gedrag waarbij men een weloverwogen en systematische indruk maakt, rustig, bescheiden en serieus is, weinig emoties toont, structuur en zekerheid nastreeft en gedisciplineerd werkt Stijl die zich kenmerkt door gedrag waarbij men tegemoetkomend en welwillend is, prettig in de omgang en in de samen- werking is, zich gemakkelijk verplaatst in anderen, sfeergevoelig is, anderen raad en steun geeft en rustig werkt Dimensies Relatiegericht, open Steunt op meningen Risicogeneigd, handelend, competitief, stellend Taakgericht, gesloten, gereserveerd Gebruikt feiten Risicogeneigd, handelend, competitief, stellend Taakgericht, gesloten, gereserveerd Gebruikt feiten Risicomijdend, objectief, afwachtend Relatiegericht, open, toegankelijk Steunt op meningen Risicomijdend, coöperatief, afwachtend Competenties en kwaliteiten Sociabiliteit Durf Ondernemerschap Creativiteit Omgevingsbewust Enthousiast Sociaal specialist Besluitvaardigheid Resultaatgerichtheid Zakelijkheid Beïnvloedend vermogen Direct Actiegericht Realisatie specialist Plannen Discipline Omgaan met details Probleemanalyse Nauwkeurig, zorgvuldig, voorzichtig Kwaliteitsgerichtheid Consciëntieus Technisch specialist Samenwerken Luisteren Aanpassingsvermogen Empathie, begrip Persoonlijk contact Ondersteunen, begeleiden Ondersteuningsspecialist Valkuilen en zwakten Veel praten Snel afgeleid Van de hak op de tak Opportunistisch Chaotisch Aandachttrekken Wisselvallig Egocentrisch Ongeduldig Dominant, overheersend Veeleisend Eigengereid Arrogant Doordrukken, bulldozer Egoïstisch Intolerant Rigide Inflexibel, onbuigzaam Perfectionistisch Muggenzifterig Stijfkoppig, stug Vormelijk, lijzig Eentonig, onverstoorbaar Afhankelijk Lijdzaam Gedwee Inschikkelijk Toegeeflijk Overbezorgd Tobberig Onzeker Powered by iscreen 4 / 13

5 Uitdagingen Oog voor feiten en details Doordachtzaam To the point Afspraak is afspraak Toetsen van proces én inhoud Gedisciplineerd Geduld Oog voor anderen Tact Mensgericht, aandacht voor gevoelens Aan anderen ruimte laten Luisteren Oog voor grote lijn Laten gebeuren Pro-actief Kordaat, beslissen Stimulerend zijn Flexibel Zelf bepalen Assertief zijn Keuze maken Nee zeggen Focus op taak en resultaat Initiatief nemen Conflictgedrag Aanvallend Onvoorspelbaar Explosief, emotioneel Egocentrisch Doordrukkend Veeleisend Bot, autoritair Ongeduldig Vermijdend Toe- en weggevend, Stijfkoppig, verbeten terugtrekkend Afkeurend, Ontwijkend mokkend Berustend Principieel Aarzelend Drijfveren en behoeften Contacten leggen Sociaal aanzien en acceptatie, status Vrij van details en controle Anderen in beweging krijgen Erkenning van capaciteiten Afwisseling Gezelligheid Mensen om zich heen Invloed Openlijke sympathie Regelen en ritselen Handelen, onderhandelen Leiding nemen Scoren op resultaat Aanjagen Presteren, competitie Uitdagen Actief beïnvloeden, beheersen Verantwoordelijkheid Autonomie Macht, invloed Veel tegelijkertijd Actie, kort en heftig Structureren Analyseren Uitwerken, verfijnen Onderbouwen Continueren Perfectioneren Orde, structuur, kaders Logica Objectiviteit Beheersing, voorspelbaarheid Zekerheid, veiligheid Ondersteunen Integriteit In evenwicht brengen Iets voor anderen betekenen Onderling respect Deel uitmaken van groter geheel Serieus genomen worden Waardering op inzet en betrouwbaarheid Angst voor en spanning bij Formaliteit Rationaliteit Routine Geen invloed hebben Geen aandacht krijgen Gemiste kansen Kritiek op resultaat Geen invloed hebben Kritiek op competentie Gebruikt worden door anderen Snelheid en druk Vernieuwing Emotionaliteit Veranderlijkheid Fouten maken Zekerheid verliezen Onvoorspelbaar gedrag Onbillijkheid Afwijzen en afgewezen worden Nee zeggen Op voorgrond treden Powered by iscreen 5 / 13

6 Wil gezien worden als Gezellig, sfeermaker Interessant Opvallend, vlot Stimulator Aantrekkelijk in de omgang Iemand die de leiding neemt Iemand die het voor het zeggen heeft Iemand die iets te melden heeft Iemand die een visie ontwikkelt Rationeel Analytisch denkend Systematisch denkend Deskundig Kritisch Loyaal Betrouwbaar Coöperatief Raadsman Iemand die klaar staat om te helpen Uitwijkstijl Aanvallen Doordrukken Vermijden Berusten Korte beschrijving uitwijkstijl Gaat confrontatie aan Verwoord kritische, negatieve gevoelens Luide verbale aanvallen Geeft anderen persoonlijk de schuld Emotioneel expressief Vertoont heftige emoties Gaat de confrontatie aan Richt zich op het resultaat Wordt sterk ponerend Onbuigzaam, gesloten voor ideeën behalve de eigen Veeleisend Emotioneel in controle Vermijdt de confrontatie Vermijdt expressie van gevoelens Trekt zich terug van de interactie Vlucht in afleiding Stelt een beslissing uit Probeert de aandacht van het onderwerp af te leiden Helt over naar andermans standpunt Strijkt problemen in relaties glad Wordt onzeker over de eigen mening, aarzelt Geeft zich gemakkelijk gewonnen Accepteert kwetsende of kleinerende opmerkingen Sleutelwaarde voor groep Sterke communicator Motiveert het team Spontaan en sociaal Stimulator Als leider inspirerend, oa door zelf de handen uit de mouwen te steken Instinctieve leider Autocratische leider die goed functioneert in crisissituaties Zelfstandig Gedreven in het behalen van resultaten of realiseren van het doel Sterke organisator Doe het zelf leider die systemen opzet en onderhoudt Streeft naar een logische en evenwichtige omgeving Controleert details, zorgvuldig Benadrukt kwaliteit Faciliteert werkprocessen Van nature gericht op relaties Participerende manager die doelstellingen bereikt door persoonlijke relaties Zorgt dat anderen zich op hun gemak voelen Bereid te werken aan relaties Coachende en ondersteunende instelling Powered by iscreen 6 / 13

7 Karakterprofiel Het karakterprofiel meet de persoonseigenschappen die onderliggend zijn aan het gedrag van een persoon Deze eigenschappen, die in meerdere of mindere mate bij iedereen terug te vinden zijn, zijn geclusterd naar acht gedragsstijlen Een gedragsstijl bestaat dus uit een samenhangend geheel van tientallen eigenschappen of competenties Het geheel van de acht gedragsstijlen tezamen geeft inzicht in uw preferente stijlen, en daarmee in aspecten als uw waarden, behoeften, omgevingsvoorkeur, werkstijl en leidinggevende stijl Voor gedragsstijl wordt ook wel het woord persoonlijkheidstype gebruikt, daar persoonlijkheid immers niet anders dan door gedrag tot uiting komt Van deze acht persoonlijkheidstypen of gedragsstijlen zijn de recht tegenover elkaar liggende typen complementair aan elkaar (pionier tegenover verankeraar, netwerker tegenover analyticus, enz) Dit betekent bijvoorbeeld dat een pionier tegengesteld is aan een verankeraar enz, maar ze vullen elkaar ook aan Alle stijlen zijn zelden in een persoon aanwezig en meestal liggen de voorkeurstijlen binnen een of twee kwadranten Elke gedragsstijl of persoonlijkheidstype is voorzien van een benaming, zoals pionier, netwerker, presteerder enz Twee opmerkingen zijn hierbij van belang: 1 omdat een dergelijke benaming wat karikaturaal kan aandoen benadrukken we dat het gaat om het volledige spectrum aan persoonseigenschappen behorende tot die betreffende gedragsstijl; 2 het geheel van de acht persoonlijkheidstypen in hun samenhang is elementair Het resultaat wordt tot uitdrukking gebracht in een score van 1 tot 9 per stijl, waarbij in totaal 40 punten worden verdeeld over de acht persoonlijkheidstypen (afronding kan leiden tot +1 of -1) Dit geeft het ipsatieve karakter van de test weer: de score is niet gerelateerd aan een (absolute) externe norm, maar laat zien in welke mate de verschillende persoonlijkheidseigenschappen ten opzichte van elkaar bij u aanwezig zijn Powered by iscreen 7 / 13

8 Karakterprofiel Gedragstijl Score Algemene omschrijving Pionier 5 Netwerker 3 Presteerder 8 Strateeg 6 Verankeraar 2 Analyticus 4 Bemiddelaar 4 Helper 7 Avontuurlijk, creatief, onconventioneel, impulsief, origineel, ondernemend, openstaan voor het onbekende, spontaan Extravert, charmant, extern gericht, optimistisch, welbespraakt, enthousiast, fantasievol, ongedisciplineerd, communiceren Actiegericht, ambitieus, energiek, competitief, gedreven, krachtig, pragmatisch, prestatiegericht, zelfverzekerd Duidelijk, koersbepalend, onafhankelijk, ongevoelig, toekomstgericht, visionair, maakt beleid Gestructureerd, gedegen, gedisciplineerd, ordelijk, serieus, perfectionistisch, controlerend, principieel, behoudend Weloverwogen, geconcentreerd, onderzoekend, logisch denken, objectief, verstandig, geïnformeerd, kritisch, afstand bewaren Aangepast, bemiddelaar, diplomatiek, vredestichter, verdraagzaam, onpartijdig, ontvankelijk, versterkt teamgeest, verbonden Betrokken, geduldig, luisteren, begripvol, zorgzaam, inlevend, hulpvaardig, attent, afhankelijk, vriendelijk Powered by iscreen 8 / 13

9 Karakterprofiel Pionier Netwerker Presteerder Strateeg Korte beschrijving Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men onbetreden paden bewandelt en door het onbekende wordt geboeid; men heeft vernieuwend temperament, is ondernemend en creatief; gaat soepel om met risico s en onzekerheid, is wars van routine en wil afwisseling Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men zich richt op het verwerven, uitbreiden en benutten van een sociaal netwerk; men neemt moeiteloos sociaal initiatief, is contactueel onbeschroomd, innemend en spraakzaam, is omgevingsbewust, geanimeerd in optreden en presentatie Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men klantgericht en ambitieus opereert, energiek en gedreven is om doelen te bereiken, hoge verwachtingen heeft, gefocust en vastbesloten is, op zoek gaat naar erkenning, extern georiënteerd is en over controledrang beschikt Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men focust op de toekomst en veranderingen, lange termijn planningen maakt, snel kan denken, consequenties van veranderingen voor de toekomst inziet, langere termijn doelen stelt en zorgt dat alle acties zich hierop richten Dimensies Verandergericht Gericht op innovatie Divergent / flexibel Extern gericht Verandergericht Gericht op sociaal kapitaal Divergent / flexibel Extern gericht Resultaatgericht Gericht op presteren Beheergericht Extern gericht Resultaatgericht Gericht op lange termijn Beheergericht Extern gericht Competenties en kwaliteiten Ondernemerschap Creativiteit Zelfstartend vermogen Zelfstandigheid Vernieuwend vermogen Onconventionaliteit Initiatief Moed Durf Zelfvertrouwen Sociabiliteit Evocatief Acquireren Netwerken Omgevingsbewustzijn Onderhandelen Zich manifesteren Mondelinge presentatie Trendbewustzijn Prestatief Doelgerichtheid Gedrevenheid Actiegerichtheid Ambitie Prestatiemotivatie Energie Inzet Zakelijkheid Competitie Doorzettingsvermogen Onafhankelijkheid Helikopterview Besluitvaardigheid Visie hebben Evalueren Lange termijn denken Stressbestendigheid Zelfverzekerdheid Valkuilen en zwakten Impulsiviteit Onbezonnenheid Rusteloosheid Ondoordachtzaamheid Emotionaliteit Ongedisciplineerdheid Lichtvaardigheid Roekeloosheid Onzorgvuldigheid Contact met omgeving verliezen Anderen overladen Manipuleren Mooiprater Teveel speelruimte innemen Te weinig terugkoppeling geven Teveel eigen gang gaan Ongedisciplineerdheid Overdadigheid Oppervlakkigheid, lichtzinnigheid Contact met team verliezen Overspanning Rationaliseren Te kort door de bocht gaan Geen reflectie Uitputting creëren Driftigheid Irritabel Afknotten creativiteit Eigengereidheid Beperkte focus op nu Futurisme Zelfingenomenheid Laatdunkendheid Ongevoeligheid Afstandelijkheid Voor troepen uitlopen Powered by iscreen 9 / 13

10 Uitdagingen Tevredenheid Nadenkendheid Grondigheid Nuchterheid Gedisciplineerdheid Nuchterheid Diepgang Verbinding Diepzinnigheid, serieus Discipline Geduld Oog voor anderen Samenwerken Aanpassen Inschikken Tact Lange termijn profit denken Geduld Focus op hier en nu Begrip voor anderen Conflictgedrag Aanvallen Eigen gang gaan Recalcitreren Bestormen Manipuleren Medestanders zoeken Ongeduld Doordrukken Veeleisendheid Slavendrijverij Aan gevoelens voorbijgaan Ongeduld Afstandelijkheid Oncommunicatief Hautain gedrag Negativiteit Drijfveren en behoeften Afwisseling Verandering Vernieuwing Belevenis Vrijheid van gewoonte en controle Erkenning van capaciteiten Contacten leggen Sociaal aanzien en acceptatie, status Gezelligheid, mensen om zich heen Invloed Regelen en ritselen Handelen, onderhandelen Anderen in beweging krijgen Actief inzetten Zichtbare resultaten behalen Zich kunnen bewijzen Competitiedrang Dadendrang Koers bepalen Onafhankelijkheid Visie Overtuigen Angst voor en spanning bij Routine Eentonigheid Gecontroleerdheid Strakke kaders Begrenzing Beperking Geen invloed hebben Geen aandacht krijgen Afzondering, isolement Rigiditeit, striktheid Formaliteit Rationaliteit Beperkte invloed Kritiek van anderen Uitblijven resultaat Afhankelijkheid Geen gehoor Pragmatisme Kaderloos opereren Wil gezien worden als Ondernemend Innovatief Onorthodox Onalledaags Gezellig, sfeermaker Interessant, opvallend, vlot Stimulator Aantrekkelijk in de omgang Winnaar Leider Gedreven Energiek Doorzetter Ambitieus Visionair Voorspeller (voorziend) Snelle denker Koersbepalend Onafhankelijk Sleutelwaarde voor groep Opstarten Moed en durf Dingen beproeven, op zich nemen Inspireren Sterke in communiceren Motiveren van het team Spontaniteit en sociabiliteit Stimuleren Als leider inspireren door zelf de handen uit de mouwen te steken Realiseren hoge productiviteit Bereiken doelstellingen Kartrekker Focus houden op eindresultaat Lange termijn doelen stellen Delegeren werkzaamheden Verduidelijken doelen Creëren beleid Doorbreken patroon Stelt de hamvraag Strategisch handelen Behouden totaaloverzicht Powered by iscreen 10 / 13

11 Karakterprofiel Verankeraar Analyticus Bemiddelaar Helper Korte beschrijving Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men de zaken voor elkaar heeft, behoefte heeft aan structuur en feiten, begaan is met kwaliteit, oog heeft voor details, geconcentreerd te werk gaat en graag dingen af maakt voor iets anders te beginnen en bij nieuwe problemen kijkt naar eerdere oplossingen Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men gefocust is op feiten en data, bekwaam is in aanpakken van problemen, gebruik maakt van methoden en logica, een probleem vanuit verschillende perspectieven bekijkt, eigen beslissingen neemt en zich niet laat leiden door mooie praatjes Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men in sociale optiek samenbindt, aanhecht en bundelt; probeert individuen te versmelten tot groep; samenwerking ondersteunt en vergemakkelijkt, oog heeft voor gemeenschappelijkheid en eendracht Karakteristiek die zich kenmerkt door gedrag waarbij men zich om anderen bekommert en behulpzaam is; men betrokken is en aandacht en begrip heeft voor de ander; attent is, geduldig en laagdrempelig; belangstelling toont voor een ander en daarbij inlevend is Dimensies Controlegericht Gericht op structuur Beheergericht Intern gericht Controlegericht Gericht op kennis Beheergericht Intern gericht Mensgericht Gericht op de groep Divergent / flexibel Intern gericht Mensgericht Gericht op het individu Divergent / flexibel Intern gericht Competenties en kwaliteiten Analytisch Voortgangscontrole Weloverwogen Discipline Concentratie Vasthoudendheid Discretie Oog voor details Integriteit Ruimtelijk Kwaliteitsgerichtheid denken Geordendheid Beschouwen Feitelijkheid Zelfcontrole/controle Objectiviteit Principes volgen Samenwerken Aanpassingsvermogen Tact Diplomatie Verdraagzaamheid Ontvankelijkheid Inschattingsvermogen Inschikkelijkheid Verbondenheid Relatiegevoeligheid Luisteren Empathie Begrip Persoonlijk contact Ondersteunend Begeleiden Betrokkenheid Geduld Attentie Sensitiviteit Powered by iscreen 11 / 13

12 Valkuilen en zwakten Perfectionisme Immuniteit voor enthousiasme Weerstand tegen improvisatie Systeem doel op zich Formalisme Leegheid/steriel Onzekerheid Faalangst Door de bomen het bos niet meer zien In details verzanden Door informatie overload verlammen Depersonalisatie Purisme Theoretiseren Onuitgesprokenheid Geen verschillen dulden / Overdreven consensus Afwachtendheid Besluiten uitstellen Slag om de arm houden Onduidelijkheid Omzichtigheid Conflictvermijding Onvoldoende oog voor resultaat Goedgelovigheid Zachte heelmeester Vergoelijkendheid Softheid Onvoldoende oog voor doelstellingen Melancholisme Zelfopoffering Afhankelijkheid Lijdzaamheid Overbezorgdheid, tobberigheid Gebruikt worden door anderen Uitdagingen Flexibiliteit Creativiteit/Innovatie Durf Proactiviteit Enthousiasme Afwijken van gebaande paden Loslaten Afbakenen van Informatie-inwinning Oog voor emotionele aspecten Vlotter besluiten nemen Afgaan op intuïtie Anderen enthousiasmeren Netwerken Pragmatisme Bondigheid Stelling nemen Strijdlust Helderheid Resultaatgerichtheid Knopen doorhakken Confrontatie aangaan Grenzen stellen Assertiviteit Focus op taak en resultaat Zelf bepalen / keuze maken Weerbaarheid Conflictgedrag Starheid Pietluttigheid Dogmatisme Gefrustreerdheid Proces vertragen Principieel worden Stressgevoeligheid Ontwijken Toegeven Berusten Aarzelen Afgewezen voelen Drijfveren en behoeften Structuur en orde Overzicht Afspraken nakomen Waardering voor betrouwbaarheid Inhoudelijke kennis Feitelijke informatie Informatie toetsen op juistheid Team in evenwicht brengen Onderling respect Deel uitmaken van een groter geheel Serieus genomen worden Harmonie nastreven Sfeer optimaliseren Anderen ondersteunen Iets voor anderen betekenen Integriteit Door hulp en steunverlening de ander in staat stellen om tot bepaald doel te komen of last te verlichten Waardering voor toewijding Powered by iscreen 12 / 13

13 Angst voor en spanning bij Veranderingen Chaos Onzekerheid Onduidelijkheid Gemis van Afwijzen en Informatie afgewezen worden Onjuiste informatie Disharmonie, Vlot besluiten verdeeldheid, moeten nemen tweespalt Beperkte tijd Stelling nemen Confronteren Kilheid Ongenuanceerdheid Egocentrisme Grenzen stellen Confrontatie Dubbelhartigheid Egoïsme Onoprechtheid, gemeenheid Doortraptheid, uitgekooktheid Wil gezien worden als Betrouwbaar Verantwoordelijk Systematisch Georganiseerd Netjes Weloverwogen Deskundig Rationeel Kritisch Expert Loyaal Betrouwbaar Coöperatief Compagnon of kameraad Toegewijd Zorgzaam Rechtschapen Deugdzaam Oprecht Sleutelwaarde voor groep Plannen en organiseren Rekening houden met beleid en procedures Volgen van richtlijnen Implementeren van procedures Bewaken en bevorderen kwaliteit Bewaken efficiency Tijdig signaleren Verzamelen belangrijke gegevens Structureren en verbanden leggen Borgen privacy Informatie Transparant maken Informeren en controleren Gerichtheid op relaties Doelstellingen bereiken door persoonlijke relaties Zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen Werken aan relaties Coachen en ondersteunen Gerichtheid op persoon Doelstellingen bereiken door aanmoedigen en feedback geven Aandacht geven aan anderen Werken aan persoonlijke groei van anderen Begeleiden Powered by iscreen 13 / 13

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL Deze vragenlijst bestaat uit achttien maal twee stellingen. U verdeelt per koppel stellingen telkens 3 punten: - Als A heel kenmerkend is voor u en B totaal niet, geeft u A

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS TEAMVORMING IN SPORTTEAMS BELBIN TEAMROLLEN SAMENWERKING IN SUCCESVOLLE TEAMS TEAMVORMINGSAFSPRAKEN TALENTONTWIKKELING SUCCESGEDRAG DE ZES DENKHOEDJES van DE BONO Opgesteld in samenspraak met Bart Wortelboer,

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Financial DNA Natuurlijk Gedrag Profiel. Financial Planning Rapport voor Rudi van Dam

Financial DNA Natuurlijk Gedrag Profiel. Financial Planning Rapport voor Rudi van Dam Financial DNA Natuurlijk Gedrag Profiel Financial Planning Rapport voor Rudi van Dam Gedragsinzichten ten behoeve van het financial planning proces. Datum van afronding: 20-04-10 P 1 Financial DNA Financial

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden:

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden: 1 Vragenlijst Belbin Deze test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld om u in staat te stellen zelf uw eigen optimale rol in een team te bepalen. In een eenvoudige Nederlandse bewerking van drs. R. Groen

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

vacature compentence indicator

vacature compentence indicator vacature compentence indicator Aangemaakt voor Sander Declerck op 09-06-2015 inleiding De Competence Indicator is een wetenschappelijke test die ontwikkeld werd door Vlerick Business School. De test geeft

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie