lokaalondernemersnetwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lokaalondernemersnetwerk"

Transcriptie

1 lokaalondernemersnetwerk dossier Voka Kempen Midden stelt zich voor Verantwoordelijke uitgever: Ronny Van Broekhoven ondernemers 33

2 Voka Kempen telt 5 lokale antennes, of Lokale Ondernemersnetwerken (LON's). Deze LON's brengen Voka dichter bij u. Het bestuur bestaat uit geëngageerde lokale ondernemers en vertegenwoordigers van Voka. Een LON neemt initiatieven die bijdragen tot een ondernemingsvriendelijke gemeente en die uw lokaal netwerk versterken. Als lid van Voka wordt u geïnformeerd over de werking van uw LON. Meer informatie vindt u op Voka Kempen Midden is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka voor de stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille, Oud- Turnhout, Ravels en Vosselaar. WEELDE Voka Kempen Midden is ook actief op Linkedin. RAVELS1 KANAAL SCHOTEN DESSEL BENTEL I en II VISBEEK EVERDONGEN beerse zuid MUIZENVEN VEEDIJK BRULENS ACHTERSTE HOEK TIELEN RODE AKKERS HOEBENSCHOT In de schoot van het LON-netwerk bouwt IOK bedrijventerreinmanagement (BTM) uit op de Kempense industrieterreinen. Via de LON van uw regio bepaalt u mee welke projecten op welke terreinen opgestart worden. IOK voert de projecten uit. Dit wordt gerealiseerd met de steun van het Agentschap Ondernemen. Voor Voka Kempen Midden is de consortiumbewaking een mooi voorbeeld. 34 nr. 01 januari 2013

3 bestuur Voka ambassadeurs Voorzitter Koen Van den Brande SITA Recycling services manager & projectcoördinator Beerse Peter Janssen Glacio Ondervoorzitter Pat Van Roey Van Roey Automation Kasterlee Cor Wintermans DMFK Philippe Huybrechts Carfil Lille Dominic De Gruyter PFL Cor Wintermans DMFK Oud-Turnhout Philippe Huybrechts Carfil Peter Janssen Glacio CEO Ravels Marc Hendrickx Joos-Rotamail nv Dave De Ryck Inoxal Turnhout Pat Van Roey Van Roey Automation Marc Hendrickx Joos-Rotamail nv plant manager Dominic De Gruyter PFL Secretaris Guido Evens Voka Kempen adviseur Wat kan een Voka ambassadeur voor u en uw gemeente betekenen? De Voka ambassadeur van uw gemeente is een charismatische en maatschappelijk geëngageerde ondernemer die op de hoogte is van de politieke en economische ontwikkelingen in zijn of haar gemeente; is uw aanspreekpunt voor het signaleren van problemen en opportuniteiten. De ambassadeur signaleert deze aan Voka of het gemeentebestuur via haar Lokaal Netwerk van Ondernemingen (LON) en koppelt terug over de genomen acties; tracht samen met Voka Kamer van Koophandel Kempen, haar LON s en de lokale beleidsverantwoordelijken een bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren. ondernemers 35

4 Wie bestuurt uw gemeente? beerse Marc Smans N-VA Bisschopslaan Beerse N-VA wordt de grootste partij in Beerse en kwam al snel tot een akkoord met BeersePlus om een coalitie te vormen. Marc Smans wordt burgemeester. Een bloeiende middenstand en lokale economie zijn de hoekstenen voor een welvarende gemeente. Het is een absolute kerntaak van de gemeente om hier maximaal op in te zetten via regelmatig overleg en structurele maatregelen mét resultaatverbintenis zo begreep het nieuwe bestuur het in Beerse alvast. Voka stelt al langer dat lokale besturen moeten inzetten op communicatie en hoopt dat de nieuwe besturen verder bouwen aan een publieke dienstverlening die snel, vraaggericht en bij de tijd is waarbij men het belang van ondernemers in zijn gemeente niet uit het oog verliest. Kasterlee Ward Kennes CD&V Markt Kasterlee Het nieuwe college in Kasterlee, met nog steeds Ward Kennes als burgemeester, blijft op zoek gaan naar een efficiëntere inzet van mensen en middelen. Dit zuinige beleid zal nog meer doorgedreven worden. Een nieuwe beheers- en beleidscyclus krijgt vorm. Hierbij wordt gewerkt op basis van doelstellingen die vooraf geformuleerd worden. In de toekomst willen ze dat er daarbij gerichter gerapporteerd wordt. Kasterlee beschikt daarmee dan over een instrument om de uitgaven en ontvangsten beter en sneller op te volgen zodat er sneller kan ingegrepen worden wanneer de uitgaven dreigen te ontsporen. In de volgende legislatuur zal de gemeente naar eigen zeggen in de technische dienst, groendienst en dienst gebouwen nog meer de afweging maken of werken in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed. Voka vraagt de gemeenten om een efficiëntere bedrijfsvoering uitbouwen door het opsporen van efficiëntiewinsten via een vergelijkende doorlichting van bedrijfsstromen zoals de backoffice, het aankoopbeleid, automatisering, de valorisering van activa en de uitbesteding van activiteiten die ondersteunend zijn aan het uitvoeren van kerntaken van het gemeentebestuur. Kasterlee lijkt hierop alvast te zullen inzetten. lille Paul Diels CD&V Rechtestraat Lille CD&V blijft aan het roer in Lille en Paul Diels blijft de burgemeester. Het gemeentebestuur van Lille wil iedereen ondersteunen die initiatief neemt. Ondernemers die Lille vooruit helpen en instaan voor werkgelegenheid verdienen naar eigen zeggen van het College hun steun. Zo gaven ze in het verleden al administratieve ondersteuning bij bouwaanvragen, milieudossiers en vergunningen. Deze legislatuur willen ze extra inzetten op een aanspreekpunt voor ondernemers binnen het gemeentehuis. Voka vraagt de gemeenten er voor te zorgen dat vragen vanuit de bedrijfswereld geregistreerd en opgevolgd worden. Dat naast deze re-actieve service ook een pro-actieve dienst wordt gerealiseerd, die de bedrijven informeert en de weg wijst. De gemeente Lille gaat alvast de uitdaging aan! 36 nr. 01 januari 2013

5 In Oud-Turnhout kwam NV-A met bijna 33% van de stemmen als grootste partij uit de verkiezingen. Er werd een coalitie gevormd tussen CD&V, sp.a. en Groen. Ze zullen inzetten op de verdere samenwerking met de gemeenten van de stadsregio. Samenwerking is echter geen doel op zichzelf, maar een goede samenwerking kan voor de betrokken gemeenten voordeel opleveren. Voka vraagt de lokale besturen grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden waar nodig en mogelijk te overwegen om zo bij te dragen tot een fiere, trotse Kempense mentaliteit. Voka was alvast aangenaam verrast dat één van de doelstellingen voor burgemeester Leo Nys is het algemene belastingpeil op het zelfde niveau trachten te behouden. Voka durft hieruit te begrijpen dat er zo goed als mogelijk zal gewerkt worden aan het bevriezen van het belastingspijl. Oud-Turnhout Leo Nys CD&V Dorp Oud-Turnhout CD&V bleek in Ravels opnieuw de grote verkiezingsoverwinnaar. Ze hechten belang aan ondernemerschap in hun gemeente. Er dient voldoende ruimte gecreëerd te worden om ondernemingen hun plaats te geven. Bij opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd 8 ha voor nieuwe bedrijventerreinen bekomen. Het is de bedoeling dat er nog 4 ha ambachtelijke zone bij komt in de volgende legislatuur. Voka vraagt de gemeentes een permanente aan bedrijventerreinen te voorzien. Niet enkel van bestemde terreinen, maar ook van terreinen die klaar zijn voor onmiddellijke ingebruikname. Het college van burgemeester en schepenen te Ravels zet alvast een stap in de juiste richting. Hopelijk voorzien zij nu ook ruimte voor ondernemersvertegenwoordiging voor de grotere bedrijven in hun gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening zodat ook die bedrijven afdoende vertegenwoordigd zijn inzake Ruimtelijke Ordening dossiers. Ravels Walter Luyten CD&V Gemeentelaan Ravels De Turnhoutse N-VA pleit voor een fiscale vereenvoudiging van de lokale belastingen op bedrijven en middenstandszaken tot één enkele belasting. Dit bevordert de transparantie en vermindert de administratieve rompslomp naar hun zeggen. Ondernemingen maken vandaag moeilijke tijden mee. Als ook de overheden de al hoge lastendruk verder verhogen verergeren zij die situatie, wat totaal contraproductief zou zijn. Voka vroeg de lokale overheden dan ook om tot een bevriezing van de heffingen en belastingen in de volgende legislatuur over te gaan. Hopelijk kan de nieuwe Turnhoutse burgemeester dit verzoek inwilligen. Tom Versmissen, die zelf met de twee voeten in het bedrijfsleven staat, neemt alvast de taak van schepen Lokale Economie op zich en zal vanuit deze positie zorg dragen dat de vragen van de Turnhoutse ondernemers aan de gemeente gekanaliseerd en opgevolgd worden. Turnhout Erwin Brentjens N-VA Campus Blairon Turnhout CD&V verliest één zetel in Vosselaar maar kan nog net de meerderheid behouden die de partij heeft sinds Josee Heykants-Jansens begint in 2013 aan haar vijftiende jaar als burgemeester. Evenwel beseft men in Vosselaar dat het contact tussen burger en bestuur mee moet evolueren met de tijd. Zo stelt het lokale verkiezingsprogramma bijvoorbeeld dat het elektronisch loket verder uitgewerkt moet worden. Voka stelde in het memorandum al voor dat gemeentebesturen best konden overgaan tot het optimaliseren van de website van hun gemeente. Ook werd in het CD&V-programma de belofte geuit een goede bereikbaarheid van de omliggende industriegebieden te verzekeren. Vanuit Voka Kempen hopen wij alvast dat deze beloftes in de komende legislatuur mogen worden waargemaakt. Vosselaar Josée Heykants-Jansens CD&V Cingel Vosselaar ondernemers 37

6 Voka Kempen Midden biedt consortiumbewaking aan Voka Kempen Midden hield in het najaar van 2012 het collectieve bewakingsproject Consortium Kempen Midden boven het doopvont. Eén van de bezielers in de werkgroep was Peter Janssen van Glacio. Dit omdat Glacio zeer goede ervaringen met het systeem heeft. Glacio startte reeds in 2006 met mobiele bewaking. De patrouille paste in ons engagement van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om een aantal praktische vragen op te lossen met betrekking tot de beveiliging van het bedrijf, legt Ringo Embrechts van Glacio. In onze flexibele productieomgeving zijn het niet altijd dezelfde mensen die s avonds het bedrijf afsluiten en om deze mensen te belasten met de volledige rondgang van het bedrijf vonden we geen optie. Om de veiligheid te garanderen hebben wij toen gekozen voor een externe mobiele patrouille. Omdat Glacio zeer goede ervaringen heeft met het systeem, werkte Voka Kempen Midden een collectief bewakingsproject voor de regio uit. Via Voka Kempen Midden bieden we Consortium Security aan, zegt Guido Evens, secretaris van Voka Kempen Midden. Dit is een specifieke vorm van bewaking waarbij de mobiele bewakingsagent permanent aanwezig is binnen één geografische zone. Tijdens zijn aanwezigheid voert de agent zowel preventieve controles als interventies uit. Ondernemingen kunnen via ons project gezamenlijk beroep doen op deze diensten. Gedeelde kosten, gezamenlijke zekerheid. Interesse in Consortiumbewaking? Contacteer Guido Evens, secretaris Voka Kempen Midden Leerlingen naar internationale finale Technologie-Olympiade Nestinox breidt assortiment uit Een delegatie van het gemeentebestuur van Kasterlee ontving Lode Eggers, Tuur Bosch en Joachim Van Uytfanghe en hun klas op het gemeentehuis. De drie leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Vlieger in Kasterlee namen met succes deel aan de Vlaamse' finale van de Jeugd-Technologie- Olympiade, een wedstrijd waaraan meer dan dertienduizend leerlingen uit bijna 500 scholen deelnamen. Lode, Tuur en Joachim dienden een speciaal project in. Ze ontwierpen een mini-duikboot die zonder elektrische drijfkracht in twee minuten in water kan afdalen en weer naar de oppervlakte kan stijgen. Als winnaar mogen ze op 6 juni 2013 deelnemen aan een internationale Technologie-Olympiade in het Nederlandse Arnhem. Nestinox, een specialist in bevestigingsmaterialen in inox uit Oud- Turnhout, heeft onlangs zijn assortiment uitgebreid met de zogenaamde Quick spaanderplaatschroef. Het gaat om een zelfborende schroef als verbeterde versie van de Cutter. Door de dubbele boorwerking is voorboren voortaan overbodig. 38 nr. 01 januari 2013

7 Ethias investeert fors in Turnhoutse woonzorggroep Triamant Ethias investeert in het woonzorgproject Triamant Haspengouw te Sint-Truiden. Deze woonzorgsite staat model voor toekomstgerichte woonvormen in Europa. De exploitatie wordt verder uitgebouwd door initiatiefnemer Triamant uit Turnhout. Triamant Haspengouw is een innovatief en generatieoverschrijdend woonzorgproject dat een gepast antwoord biedt op de uitdagingen van de vergrijzing. Vertrekkend vanuit de principes van toegankelijkheid en ondersteund door een breed gamma aan zorg- en dienstverlening voor jong en oud zet Triamant de toon voor een toekomstgerichte manier van wonen, zegt Jo Robrechts van Triamant. Duurzaamheid is hierbij het uitgangspunt, levenskwaliteit het doel, waarbij het project steunt op de pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen: sociale relevantie en betrokkenheid, ecologische efficiëntie en economische haalbaarheid. Triamant Haspengouw wordt als model beschouwd voor de inrichting en de exploitatie van toekomstgerichte woonzorgcentra in België. Hiervoor werd het ook bekroond met maar liefst vier nominaties, waaronder deze voor de IWT Innovatie Award 2009 voor het beste startersproject in Vlaanderen en de Prijs Vlaams Bouwmeester Na een eerdere belegging in vier woonzorgcentra begin 2012, investeert Ethias nu in het nagelnieuwe woonzorgcentrum Triamant. Deze investering heeft een waarde van 36 miljoen euro en kadert in de strategie van Ethias om meer te beleggen in rendementszekere goederen zoals vastgoed in de zorgsector. Kempenaars zetten schouders onder Vlaamse biotech Ajit Shetty en Staf Van Reet, twee gerenommeerde Kempenaars hebben zich geëngageerd voor de VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Shetty en Van Reet zijn twee oudgedienden van het farmaconcern Janssen Pharmaceutica uit Beerse. Het VIB is een Vlaamse instelling die in de samenwerking met farma- en biotechbedrijven en met de steun van de Vlaamse overheid technologietransfer probeert te realiseren. Het VIB zet ook eigen ondernemingen op. Het instituut telt vandaag liefst 1300 mensen die verspreid zijn over 75 biotechonderzoeksgroepen in de verschillende Vlaamse universiteiten. Ablynx Ajit Shetty was van 1999 tot 2008 de topman bij Janssen Pharmaceutica. Hij stootte naderhand door tot het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson. Staf Van Reet was in de jaren negentig algemeen directeur van het farmabedrijf. Shetty treedt nu toe tot de raad van bestuur van de VIB terwijl Van Reet eerder al voorzitter benoemd werd. Het VIB stond eerder al aan de basis van succesvolle Vlaamse biotechbedrijven als Crop Design, Devgen en Ablynx. Vlaanderen telt intussen zo n honderd biotechbedrijven die actief zijn in zowel de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, landbouwtechnologie als industriële biotechnologie. De sector stelt mensen tewerk. ondernemers 39

8 voka kempen midden in cijfers 2012 inwoners inwoners% aantal bedrijven VTE VTE% TW TW% Gemeentepersoneel (2008) VTE per 1000 inw. Lille 16, % 225 1, % 123,471, % Turnhout 41, % , % 1,352,224, % Beerse 17, % 249 8, % 2,785,871, % Vosselaar 10, % % 29,559, % Oud-Turnhout 12, % % 214,919, % Ravels 14, % 213 1, % 142,472, % Kasterlee 18, % 244 1, % 127,988, % ,256 1,848 30, ,776,506, bron: De Tijd (september 2012) bron: Voka CRM 10 december 2012 bron: POM Antwerpen 2012 APB 2012 %Kempen AOV 2012 %Kempen drijfkrachtbelasting Lille ,953, % 1,200 2,896, % 0 Turnhout ,434, % 1,450 14,706, % 470,000 Beerse ,363, % 1,200 5,949, % 0 Vosselaar ,484, % 1,000 2,069, % 0 Oud-Turnhout ,525, % 800 2,047, % 0 Ravels ,682, % 1,250 3,369, % 300,000 Kasterlee ,583, % 925 2,930, % 37,000 33,028,171 33,968, ,000 Kempen: 112,257,873 Kempen: 118,503,792 bron: gemeentebegrotingen 2012 werkloosheidsgraad 5.54 % % 6.01 % 5.90 % 5.70 % 5.86 % 4.96 % 6.78 % arrondissement 8.84 % provincie 7.01 % Vlaanderen bron: Arvastat november 2012 APB Aanvullende Personenbelasting - AOV Aanvullende Onroerende Voorheffing. De werkloosheidsgraad toont de mate waarin de actieve bevolking werkloos is. Het aantal werklozen dat beschikbaar is voor de arbeidmarkt wordt gedeeld door de som van het aantal werklozen en het aantal werkenden. De top 20 van de ondernemingen in Voka Kempen Midden is goed voor 45% van de tewerkstelling (VTE) en 75% van de gecreëerde toegevoegde waarde. Vlajo lanceert O&O label voor ondernemende scholen Stedelijke Handelsschool Turnhout krijgt kwaliteitslabel voor ondernemerschaponderwijs De Stedelijke Handelsschool Turnhout ontving onlangs het O&O kwaliteitslabel Vlajo Ambassadeurschool. Het is een label dat toegekend wordt aan scholen die de ambitie hebben om een voortrekkersrol te spelen en graag bereid zijn hun best practices te delen met andere onderwijsactoren. De inspanningen van de Stedelijke Handelsschool Turnhout op het vlak van ondernemerschaponderwijs (O&O) manifesteren zich in een O&O schoolbeleid gedragen door de gehele school, via deelname aan diverse O&O projecten, investeringen in ondernemende leerkrachten of docenten, een vakoverschrijdende O&O benadering tot structurele bruggen bouwen tussen de school en het lokale bedrijfsleven. Geoliede machine De leden van de commissie die het label toekennen waren sterk onder de indruk van de pedagogische leerlijn die in de Stedelijke Handelsschool Turnhout aanwezig is. Het O&O onderwijs vormt de rode draad van de eerste tot en met de derde graad, zegt Vlajoregiomanager Heidi Deroo. Dit werd duidelijk gemaakt met vele voorbeelden waaruit blijkt dat deze visie gedragen wordt door het hele lerarenkorps. Daarnaast sprong ook de gedrevenheid in het oog. Het is overduidelijk dat dit een zeer goed geoliede machine is. Interesse in Voka Kempen Midden? Neem contact op met LON-secretaris Guido Evens of 40 nr. 01 januari 2013

lokaalondernemersnetwerk

lokaalondernemersnetwerk lokaalondernemersnetwerk Voka Kempen Midden stelt zich voor Kempen Midden Voka Kempen Midden is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka voor de stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout,

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka)

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Over Voka Voka maakt u sterker Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Algemeen directeur Jan Hendrickx en voorzitter Ronny Van Broekhoven (Voka Kempen) Welkom bij Voka HET

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Voka misnoegd over extra financiële druk op bedrijven Vandaag om 02:00 Gazet van Antwerpen - 27 Dec Pagina 0

Voka misnoegd over extra financiële druk op bedrijven Vandaag om 02:00 Gazet van Antwerpen - 27 Dec Pagina 0 Woensdag 27.12.2017 zwijndrecht Drijfkrachtbelasting Woensdag 27 December 2017 Inhoud 1) Voka misnoegd over extra financiële druk op bedrijven Vandaag om 02:00 Gazet van Antwerpen - 27 Dec. 2017 - Pagina

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Oud-Turnhout

Uw gemeente in cijfers: Oud-Turnhout Inleiding Oud-Turnhout : Oud-Turnhout is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Arendonk, Kasterlee, Ravels, Retie en Turnhout. Oud-Turnhout

Nadere informatie

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka)

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Over Voka Voka maakt u sterker Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Algemeen directeur Jan Hendrickx en voorzitter Ronny Van Broekhoven (Voka Kempen) Welkom bij Voka HET

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen in Beerse

Gemeentelijke belastingen in Beerse Gemeentelijke belastingen in Beerse 1. Huidige situatie in Beerse Uittreksel uit het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2009 omtrent belasting op bedrijfsruimtes Feiten en context De gemeente heft nog een

Nadere informatie

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen 7 oktober 2013 Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels Weelde Depot Visietekst CD&V Ravels Voorwoord Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, er is lang voor geijverd maar in november 2016 was het zover: gemeente Ravels kocht Weelde Depot. Om op zo n terrein

Nadere informatie

Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra?

Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra? Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra? De Standaard publiceert vandaag en de komende dagen een dossier over de kwaliteit van de Vlaamse woonzorgcentra. Ook de rapporten van onze woonzorgcentra

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Vosselaar

Uw gemeente in cijfers: Vosselaar Inleiding Vosselaar : Vosselaar is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beerse, Kasterlee, Lille en Turnhout. Vosselaar heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Turnhout

Uw gemeente in cijfers: Turnhout Inleiding Turnhout : Turnhout is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Retie

Uw gemeente in cijfers: Retie Inleiding Retie : Retie is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Arendonk, Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Oud-Turnhout. Retie heeft een oppervlakte

Nadere informatie

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 1.Wat? 2. Waarom? 3. Wie/wat? praktijkvoorbeelden 4. Belangen 5. Aandachtspunten! 2 1.Wat is bedrijventerreinmanagement

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD

Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD Wie zijn wij? Wij zijn het Buurtcomité Drevensveld. Een feitelijke vereniging van eigenaars wonende rond het Drevensveld, sympathisanten en andere belanghebbenden.

Nadere informatie

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Omgevingsvergunning en digitale bouwaanvraag Wie, wat, wanneer? Digitale bouwaanvraag 23 februari 2017 Verplicht indien met architect Aanvragen die ingediend moeten

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 25 februari 2015 om 20:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 25 februari 2015 om 20:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 25 februari 215 om 2:3 uur Aanwezig: Roes Peter - voorzitter Der Kinderen Annemie, Breugelmans Stef, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Meeus Paul, Guedon John,

Nadere informatie

lokaalondernemersnetwerk

lokaalondernemersnetwerk lokaalondernemersnetwerk dossier Voka Kempen Oost stelt zich voor Verantwoordelijke uitgever: Ronny Van Broekhoven ondernemers 27 Voka Kempen telt 5 lokale antennes, of Lokale Ondernemersnetwerken (LON's).

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016

Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016 Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016 Algemene Vergadering Lokale besturen Naam Functie Email Gemeente Arendonk Luc Bouwen Schepen luc.bouwen@arendonk.be Gemeente Baarle-Hertog Ann Brosens Schepen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kasterlee

Uw gemeente in cijfers: Kasterlee Inleiding Kasterlee : Kasterlee is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Geel, Herentals, Lille, Olen, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout en Vosselaar.

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN OPGLABBEEK... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Opglabbeek DOSSIER Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord. NIEUWSBRIEF Zomer 2015 Afdeling Turnhout N 25, 30/06/2015. Beste leden,

Voorwoord. NIEUWSBRIEF Zomer 2015 Afdeling Turnhout N 25, 30/06/2015. Beste leden, Voorwoord Beste leden, Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in opdracht van Vlaams minister Joke Schauvliege voor de komende vakantieperiode 167 zomerspeelzones aangeduid. Deze extra speelruimte komt

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT DILSEN-STOKKEM DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT DILSEN-STOKKEM DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN DILSEN-STOKKEM... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT DILSEN-STOKKEM Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Dilsen-Stokkem

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Ruimte om te ondernemen bedrijventerreinen

Ruimte om te ondernemen bedrijventerreinen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ruimte om te ondernemen bedrijventerreinen Samenvatting Beschikbare aanbod 73,5 hectare (ha) (eind

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MEEUWEN DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MEEUWEN DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN MEEUWEN... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MEEUWEN Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Meeuwen DOSSIER Inhoud 1.

Nadere informatie

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT IWT en VLAIO - Bedrijfssteun voor innovatie Op 30 april

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Beerse

Uw gemeente in cijfers: Beerse Inleiding Beerse : Beerse is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Lille, Malle, Merksplas, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. Beerse heeft

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Over enkele maanden hebben de burgers van Boom opnieuw het voorrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De Noord-Zuidraad

Nadere informatie

ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2

ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2 ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2 1. Selectie van een RUP: KMO-zone: De Hutten Om aan de vraag van de lokale economie te voldoen, heeft het gemeentebestuur van Berlaar besloten om naast het bedrijventerrein

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT TESSENDERLO DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT TESSENDERLO DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN TESSENDERLO... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT TESSENDERLO Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Tessenderlo DOSSIER

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri, Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen Tom, Vermeijen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Zaterdag 21 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Zaterdag 21 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Zaterdag 21 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete - Sas4-Toren, Dessel Geachte mijnheer de volksvertegenwoordiger,

Nadere informatie

Aanvraagdocument voor het bekomen van de titel Pure Kempen Gemeente

Aanvraagdocument voor het bekomen van de titel Pure Kempen Gemeente Aanvraagdocument voor het bekomen van de titel Pure Kempen Gemeente Pure Kempen Pure Kempen is een kwaliteitslabel ter promotie van de Antwerpse Kempen (46 steden en gemeenten, samen goed voor een oppervlakte

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN

DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN PERSBERICHT 23 september 2015 DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN Tentoonstelling met woonmodellen voor stadsregio Turnhout De tentoonstelling DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN brengt het resultaat van het ontwerpend

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG Aanwezig: Vertegenwoordigers van 10 welzijnsschakelgroepen uit Olen, Rijkevorsel, Mol, Herselt, Hulshout, Westerlo,

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

voor elkaar Voka en ondernemers zijn er

voor elkaar Voka en ondernemers zijn er Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) P. 309988 afgiftekantoor: 2300 Turnhout Voka - Kamer van Koophandel Kempen Speciale editie Voka en ondernemers zijn er voor elkaar INHOUD De blauwe pagina

Nadere informatie

Om onze patiënten een duurzame zorg te garanderen.

Om onze patiënten een duurzame zorg te garanderen. Om onze patiënten een duurzame zorg te garanderen. Janssen Janssen België maakt deel uit van Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (J&J). Kernactiviteiten zijn het creëren, ontwikkelen

Nadere informatie

Ondernemingsvriendelijke fiscaliteit in uw gemeente. Alle documenten voor het opmaken van een sterk dossier.

Ondernemingsvriendelijke fiscaliteit in uw gemeente. Alle documenten voor het opmaken van een sterk dossier. Ondernemingsvriendelijke fiscaliteit in uw gemeente Alle documenten voor het opmaken van een sterk dossier. WAAROM NÙ WERK MAKEN VAN EEN ONDERNEMERSVRIENDELIJKE FISCALITEIT? Vraagt u zich als ondernemer

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

Geachte (heer) algemeen directeur Van Der Biest (Wienerberger) Kleiontginning en steenbakkerijen tekenen dit stuk landschap van de

Geachte (heer) algemeen directeur Van Der Biest (Wienerberger) Kleiontginning en steenbakkerijen tekenen dit stuk landschap van de Vrijdag 21 oktober 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Samen bouwen aan een nieuw landschap en NATURA 2000 (fabrieksterreinen Wienerberger NV in Beerse)

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Rurant vzw - Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen producenten streekgebonden producten 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lille

Uw gemeente in cijfers: Lille Inleiding Lille : Lille is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beerse, Herentals, Kasterlee, Malle, Vorselaar en Vosselaar. Lille heeft een

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT HAMONT-ACHEL DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT HAMONT-ACHEL DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN HAMONT-ACHEL... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT HAMONT-ACHEL Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Hamont-Achel DOSSIER

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASEIK DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASEIK DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN MAASEIK... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASEIK Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Maaseik DOSSIER Inhoud 1.

Nadere informatie

Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016

Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016 Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016 1 Wat houdt een convenant met Inter in? Een convenant met Inter Samenwerkingsovereenkomst tussen een

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap.

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 543 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Project Jongeren en Ondernemerschap Samen met UNIZO

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Arendonk

Uw gemeente in cijfers: Arendonk Inleiding Arendonk : Arendonk is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie. Arendonk heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT LUMMEN DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT LUMMEN DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN LUMMEN... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT LUMMEN Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Lummen DOSSIER Inhoud 1. Hoe

Nadere informatie

N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen

N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen Visie en Ambitie voor Maarkedal Maarkedal, 1 september Iedere verkiezing heeft zijn verrassing en in Maarkedal is het zonder enige

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Olen

Uw gemeente in cijfers: Olen Inleiding Olen : Olen is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Geel, Herentals, Kasterlee en Westerlo. Olen heeft een oppervlakte van 23,2 km

Nadere informatie

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Begrotingsbesprekingen stad Antwerpen Zowel over uitgaven als over inkomsten zegt Groen dat het anders en beter kan. Uitgaven Zie daarvoor onze alternatieve meerjarenbegroting

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Baarle-Hertog

Uw gemeente in cijfers: Baarle-Hertog Inleiding Baarle-Hertog : Baarle-Hertog is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Turnhout. Baarle-Hertog heeft

Nadere informatie

NETWERKAVOND Lierse KMO - & bedrijfsleiders Een initiatief van stad Lier & VOKA Kamer van Koophandel UW GASTHEER:

NETWERKAVOND Lierse KMO - & bedrijfsleiders Een initiatief van stad Lier & VOKA Kamer van Koophandel UW GASTHEER: NETWERKAVOND Lierse KMO - & bedrijfsleiders Een initiatief van stad Lier & VOKA Kamer van Koophandel UW GASTHEER: AANDEEL ONDERNEMERS IN LIER PER SECTORCLUSTER AANTAL STARTERS IN LIER IN 2015 ECONOMISCHE

Nadere informatie

Belasting op ondernemers. Gemeente Beerse

Belasting op ondernemers. Gemeente Beerse Belasting op ondernemers Gemeente Beerse INHOUD VAN DE VERGADERING - Overzicht van bestaande belasting op ondernemers in Beerse - Vergelijking met vergelijkbare gemeenten - Analyse van de belasting op

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT HEUSDEN-ZOLDER DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT HEUSDEN-ZOLDER DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN HEUSDEN-ZOLDER... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT HEUSDEN-ZOLDER Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Heusden-Zolder

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 13 februari 2014 Nummer: 2014_MC_00075 Onderwerp: Problematiek van niet-geregistreerde studentenkoten.

Nadere informatie

Vlajo Ambassadeurschool Richtlijnen Hoger onderwijs

Vlajo Ambassadeurschool Richtlijnen Hoger onderwijs Vlajo Ambassadeurschool 2014 Richtlijnen Hoger onderwijs Inhoud 1 Ondernemend Onderwijs O&O... 2 1.1 Algemene inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Ambassadeur of niet?...4 2 Ondernemend

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie