Jaarverslag NVKFM 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag NVKFM 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag NVKFM 2012 NVKFM

2 NVKFM Jaarverslag NVKFM Inhoud Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Mederwerkers Wat is de NVKFM 3 Ledenaantal NVKFM 3 Bestuur 3 Commissies 4 Website 4 Bijscholing 5 Beroepsprofiel&Opleiding 6 Dosimetrie / NCS 7 Arbeidsvoorwaarden/FBZ 8 Jaarrekenig 10 Afbeeldingen in dit jaarverslag MRI versneller 1 en 2 FFF profielen 2 Website NVKFM 4 Eerste lineaire versneller 7

3 NVKFM Jaarverslag Wat is de NVKFM De NVKFM is een afkorting van Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers en is officieel opgericht in De NVKFM staat sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer te Amsterdam. Als doelstelling heeft de vereniging de kennis van de leden met betrekking tot het vakgebied klinische fysica te verbreden en te verdiepen, ervaringen uit te wisselen en de contacten tussen de leden te versterken. Algemene ledenvergadering: Minimaal eenmaal per jaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt zoveel mogelijk beurtelings gehouden in de 21 radiotherapie instituten die Nederland telt. Het ochtendgedeelte is voor het bestuur en de commissies die iets vertellen over de stand van zaken. Het middaggedeelte is voor het organiserend instituut en wordt gevuld met lezingen door personen uit dit instituut. Meestal is er een rondleiding door het organiserend instituut, in 2012 waren we te gast in het RISO te Deventer. De lezingen van het RISO: Ledenaantal NVKFM Marijke Ikink - MLC-kalibratie in een muisklik Guido Hilgers - NCS-18 implementatie Bij het RISO Arie van t Riet Röntgenfotogrammen Van kunst en natuur Dinant Kramer - Dosisverificatie met de MVCT-detector Vincent Althof - QA of rotational Treatment with TomoTherapy Na afloop een bezichtiging van een TomoTherapy versneller met uitleg van Hans Groen Bestuur NVKFM Bestuursleden Voorzitter Joep Hermans Secretaris Gerrit Harkema Penningmeester Tot 19 april Marja Harbers Vanaf 19 april Michelle van Wieren Leden Nicolette Planteydt Ferrie van den Boom

4 NVKFM Jaarverslag Commissies In de loop van de jaren zijn verschillende commissies ontstaan. In dit jaarverslag een opsomming van deze commissies en leden van de NVKFM die hierin participeren. Websitecommissie Bijscholingscommissie Commissie Beroepsprofilering & Opleiding Commissie dosimetrie / NCS Commissie arbeidsvoorwaarden / FBZ Websitecommissie De website is weer goed bezocht dit jaar, vooral vacatures, aankondigingen van cursussen en bijscholingen. Onze vaste sponsoren zijn dit jaar ook weer de firma's Medsuro, PI-Medical, PEO en Stratec Services. De website begint technisch wat gedateerd te raken, ook het gebruik van het forum is niet optimaal. In de bestuurvergadering van september is besloten om de site te gaan vernieuwen. In samenwerking met een professionele websitebouwer wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe site die veiliger is, beter beheersbaar en met een geïntegreerd en toegankelijk forum. Er zullen wat wijzigingen gaan plaatsvinden, onder andere komen er naast een aanmeldingsformulier ook een mutatie- en beëindigingformulier, dit omdat de vereniging lid is van de FBZ en daardoor de ledenaantallen met hun CAO s goed up-to-date dient te houden. Ook de sociale media komen beter aan bod op de nieuwe site. Er is door de webmaster dit jaar al een LinkedIn-groep voor de leden opgestart, hier kunnen ook vragen gesteld worden die door de leden beantwoord kunnen worden. Dit gaat uitgebreid worden. Website Commissieleden Nicolette Planteydt Ferrie van den Boom [redactioneel] Technische ondersteuning Mischa de Muynck Webadres Getracht wordt de nieuwe website gelijk met de ALV van 2013 te lanceren.

5 NVKFM Jaarverslag Bijscholingscommissie De bijscholingscommissie bestaat uit Thijs Perik (Antoni van Leeuwenhoek), Erik Roijen (MAASTRO), Theo van Soest (UMC-U) en Yvonne van Herten (AMC). Ieder najaar wordt er een bijscholing georganiseerd. Deze bijscholing bestaat uit aantal vaste onderdelen; leden presentaties, leveranciers en externe sprekers. Alle instituten zijn in 4 groepen verdeeld en dit jaar was groep 4 aan de beurt om te presenteren. De externe sprekers geven een presentatie over het dagonderwerp : FFF bestralingen (flattening filter free bestralen). De bijscholing werd dit jaar gehouden op 1 november in UMC-Utrecht. De animo was groot en gevarieerd; 65 aanmeldingen van KFM, klifio s, KF, VT en projectmedewerkers. Na een korte bestuurspresentatie, konden de leden beginnen met het presenteren van hun onderwerpen. De instituten die een presentatie gaven waren UMC-Radboud (Marc Swinkels), Antoni van Leeuwenhoek (Jochem Kaas) en UMC-Utrecht (Theo van Soest). Dit jaar waren er 4 leveranciers (PI-Medical, PEO, Stratec en MedSuro) die een stand hadden ingericht en tijdens de koffie/thee-pauze en lunch kon daar informatie worden ingewonnen over alle nieuwe snufjes. Ook gaven de leveranciers een presentatie; Joris Schoenaers (PEO), Rüdiger Lauk (PTW, namens PI-Medical) en Anja Taschner (IBA Dosimetry, namens Stratec). De eerste externe spreker over FFF was Kees Visscher (RIF) Hij gaf een presentatie over FFF bij 2. Elekta versnellers. Thijs Perik vulde dit nog aan met de ervaringen van het Antoni van Leeuwenhoek. Daarna was het de beurt aan Varian gebruikers en Enrica Seravalli (MAASTRO) gaf een presentatie over FFF bij Varian versnellers en tot slot presenteerde Wenze van Klink (VUmc) FFF van acceptatie tot klinisch gebruik. Voor profielen zie fig. op blz 2. De dag werd afgesloten met een borrel. Naast bovenstaande jaarlijkse bijscholing is er gedurende het jaar ook nog een bijeenkomst geweest in het UMC-Utrecht. Zij hadden de ronde waterbak van Sun Nuclear op zicht en hadden instituten uitgenodigd om een kijkje te nemen. 4 Instituten hadden interesse en dat leverde een levendige discussie op over wat men wel / niet goed vond aan de waterbak. Bijscholing Commissieleden Thijs Perik Erik Roijen Theo van Soest Yvonne van Herten Het is de intentie van de bijscholingscommissie om meer van dit soort bijeenkomsten te houden. Dus mocht je onderwerpen hebben dan kan de commissie meehelpen met organiseren.

6 NVKFM Jaarverslag Commissie Beroepsprofilering & Opleiding [1] Inleiding Uit de enquête onder de leden in 2011 bleek dat de meeste instituten geen opleidingsplan hebben voor nieuw instromende KFMs. De CBO ziet het als haar taak afdelingen te stimuleren de opleiding van KFMs structureel aan te pakken al dan niet als onderdeel van het kwaliteitsplan van de afdeling. Het doel voor 2012 was om hier aandacht aan te besteden. Dit werd echter gedeeltelijk overschaduwd door de sores die we hadden met het opstellen van de ijkfunctie klinisch fysisch medewerker door het FWG buro. Functiewaardering Het FWG buro is in 2012 en voorgaande jaren bezig geweest de ijkfuncties medische techniek opnieuw te benoemen en in te delen. Geheel onverwacht werd hierin de functie KFM ook opgenomen. Hierover is geen overleg geweest met de NVKFM. Het kwam ons ter ore via Joyce Kuijpers die namens de FBZ in de Paritaire Advies Groep (PAG) zit waarin de voorstellen van het FWG buro worden besproken. Het FWG buro bleek een beschrijving van de KFM functie te hebben gemaakt waarmee wij als commissie zeer ongelukkig waren. Bovendien wordt de KFM gezien als een vakman medische techniek met een inschaling in FWG 50. Ook daar zijn we op z n zachts gezegd niet erg blij mee. Het FWG buro baseert één en ander op veldwerk dat zij hebben verricht in 3 RT afdelingen. We hebben als CBO een externe adviseur (Jan Sax van de Weijden) in de hand genomen en alles binnen onze mogelijkheden gedaan om het voorstel van tafel te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Het FWG bleef erbij dat zij goed onderzoek hadden gedaan. We hebben wel de mogelijkheid om heroverweging te vragen als er duidelijk aantoonbare mutaties bestaan cq ontstaan in de functie van KFM. Voorlopig is een dergelijke heroverweging kansloos denken wij. Als alternatief voor de in onze ogen zeer ongelukkige functiebeschrijving hebben wij het plan opgevat om functieomschrijvingen van leden op te vragen en deze te verwerken in een soort alternatief voor de beschrijving van het FWG buro die we dan bv zouden kunnen publiceren op de website. Raamwerk opleiding KFM Door al het (vergeefse) werk rond de FWG is er wat minder tijd geweest voor de opleiding. Er is echter een begin gemaakt met een nieuw initiatief met betrekking tot de opleiding tot KFM-RT. Een formele, getoetste en gecertificeerde opleiding zit er voorlopig nog niet in maar we willen wel een opleiding raamwerk maken. Bovendien willen we met het raamwerk een soort opleidingsplan met voldoende flexibiliteit ter beschikking stellen aan de RT afdelingen die dan gebruikt kan worden voor de opleiding van KFMs binnen de afdeling. Zoals in ons beroepsprofiel staat moet de opleiding een periode van ca 3 jaar beslaan. De opleiding bestaat uit cursussen, zelfstudie, vaardigheidstrainingen op de werkvloer, en projectmatig werk. Gedurende de opleiding moeten punten worden behaald. Een minimum aantal van bv 200 punten is dan nodig voor een vakbekwaamheidverklaring. In 2013 zal dit verder worden uitgewerkt. Beroepsprofilering en Opleiding Commissieleden Leo van Battum Marja Harbers Marcel Steggerda Jan Weterings

7 NVKFM Jaarverslag Commissie Beroepsprofilering & Opleiding [2] Overige activiteiten Voorbereidingen zijn gestart voor alweer de 3 e editie van de cursus versnellertechniek die in het voorjaar van 2013 zal plaatsvinden. Het lijkt een vaste waarde te worden in de bijscholing/opleiding van KFMs en Klifio s. In deze cursus wordt ook iets verteld over de MRI versneller waarvan we een uitgewerkte tekening zien op het voorblad en bladzijde 2. Hieronder een foto van de eerste lineaire versneller [Hammersmith Hospital Londen 1953]. Commissie dosimetrie / NCS Dosimetrie / NCS Het doel van de commissie is een audit te ontwikkelen en te beheren op de absolute dosimetrie in de radiotherapie-instituten in Nederland en België. De audit is gebaseerd op het nieuwe NCS dosimetrieprotocol 18. In eerste instantie is er een fotonen-audit gedaan. In de toekomst gaat de commissie ook de hoge elctronen controleren in een electronen-audit. In 2012 is er gewerkt aan de rapportage van de fotonen dosimetrie audit. In 2013 zal de nadruk komen te liggen op het beëindigen van het rapport van de fotonen-audit. Er zal een begin worden gemaakt met het ontwikkelen van de electronen dosimetrie audit. Commissieleden Thijs Perik [voorzitter] Marjan Dwarswaard [secretaris] Jonathan Martens [penningmeester] Erik Loeff Sander van het Schip Joep Hermans Nicolette Planteydt Leon de Prez

8 NVKFM Jaarverslag Commissie arbeidsvoorwaarden / FBZ [1] Inleiding: In 2009 heeft de NVKFM meegewerkt aan de oprichting van de AVBZ, een koepel van kleine beroepsverenigingen in de zorg. De AVBZ is aangesloten bij de FBZ, een CAO-partij voor een twintigtal grotere beroepsverenigingen in de zorg. Jan Weterings en Theo van Soest zijn namens de NVKFM bestuurslid van de AVBZ, Jan is ook nog de AVBZ-penningmeester. Leden van de NVKFM kunnen rechtstreeks van FBZ post (bij voorkeur s) ontvangen m.b.t. CAO-voorstellen en als in hun instituut een sociaal plan wordt onderhandeld. Alléén hiervoor worden de contactgegevens doorgegeven aan AVBZ/FBZ. Leden van de NVKFM kunnen zich met korting aanmelden als duo-lid bij VHPZorg. Dit is een vakbond die individuele belangenbehartiging verzorgt voor werknemers in de zorg (FBZ doet alléén collectieve zaken). VHP Zorg is ook via de AVBZ aangesloten bij FBZ. Vergaderingen: 17/4/2012 AVBZ-bestuur (JW) 3/7/2012 AVBZ-bestuur (JW en TvS) 2/10/2012 AVBZ-bestuur (JW) Onderwerpen: financiën AVBZ FBZ-arbeidsvoorwaarden-nota stand van zaken alle CAO s in de zorg discussie over ledenontwikkeling / toekomst AVBZ / hoogte contributie dienstverband van de AVBZ-coordinator vacature AVBZ-secretaris Arbeidsvoorwaarden/FBZ Commissieleden Jan Weterings Theo van Soest Op kreeg de NVKFM van de FWGdeskundige bij de FBZ te horen dat Klinisch Fysisch Medewerker een ijkfunctie zou worden binnen FWG. Gedurende het voorjaar is geprobeerd de ongunstige functiebeschrijving en weging te verbeteren, maar dit is niet gelukt, zie het verslag van de Commissie B & O op blz 6. Omdat de FBZ de contributie heeft verhoogd en de AVBZ niet langer sponsort, is de AVBZ-contributie vastgesteld op 22,50 per lid vanaf 2013.

9 NVKFM Jaarverslag Commissie arbeidsvoorwaarden / FBZ [2] In december 2012 wordt duidelijk dat de LAD niet meer voor het dienstverband van de AVBZcoördinator zorgt. Na een discussie binnen het bestuur wordt hij voor twee jaar aangesteld door AVBZ zelf. (hiervoor is genoeg in kas). afkortingen: AVBZ FBZ LAD Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (voert ook het kantoor voor FBZ) VHPzorg Vereniging voor Middelbaar en Hoger Personeel Zorg & Welzijnsector In 2012 waren de volgende verenigingen lid van AVBZ: NHV NVKFM NVLA NVLKNF NVOA / Vesalius NVvO OVN VHP Zorg VMWO - Nederlandse Hartfunctie Vereniging - Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers - Nederlandse Vereniging van Longfunctie Assistenten - Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie - Nederlandse Vereniging van Obductie Assistenten - Nederlandse Vereniging van Orthoptisten - Optometristen Vereniging Nederland - Vereniging voor Hoger Personeel Zorg & Welzijnsector - Landelijke Vereniging voor Medisch Wetenschappelijke onderzoekers

10 NVKFM Jaarverslag Jaarrekening 2012 Inkomsten Contributie 2011: 1 lid : 93 leden Uitgaven Cadeaubonnen ALV Lunch- & zaalkosten Bijdrage deelnemers Cadeaubonnen Bijscholing Sponsors Lunchkosten Website Sponsors Kosten nvkfm.nl ING Zakelijk Rente spaarrekening Kosten rekening Kamer van Koophandel Kosten NCS Lidmaatschap Aansprakelijkheidsverzekering Kosten Bestuur Bestuurskosten Lidmaatschap AVBZ Extern advies Commissiekosten Totaal Begroting vs Inkomsten en Uitgaven 2012 Inkomsten Uitgaven Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Contributie ALV Bijscholing Website ING Zakelijk Kamer van Koophandel Beroepsvertegenwoordiging NCS Aansprakelijkheidsverzekering Bestuur & commissie AVBZ Onvoorzien Totaal

JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL

JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL 1 JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL 2013 In dit verslag komen de hoofdpunten van de genoemde periode aan de orde. De drie hoofdtaken en de organisatie van de VPW Nederland

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Langetermijnbeleidsplan A-Eskwadraat

Langetermijnbeleidsplan A-Eskwadraat Langetermijnbeleidsplan A-Eskwadraat april 2003 1 Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur 1992-II en met name door de invoering van disputen gewijzigd door het bestuur 1994-II. Door eerdere

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid Maximus 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 2 Beschrijving vereniging pag. 4 2.1 Historie pag. 4 2.2 De vereniging op dit moment pag. 4 2.3 Visie van de vereniging

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

PDS Belangenvereniging

PDS Belangenvereniging a b e i g PDS a r m S y n d r B e o l a n g e n v e D o m r r e n e i n g l k k i r P PDS Belangenvereniging Jaarverslag 2010 353282_COM_jaarbericht_PDSB.indd 1 04-03-11 13:21 Inhoudsopgave Titelblad 1

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 computercentrum bondsspaarbanken dienstverlening aan financiële instellingen jaarverslag 1992 ondernemingsraad ondernemingsraad van het computercentrum bondsspaarbanken

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014 Beste lezer Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van donderdag 30 oktober. Eerst de Najaarsbijeenkomst georganiseerd door de VEP, gevolgd door de pensioenbijeenkomst georganiseerd door de Stichting

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie