ENERGIE AUDIT VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE AUDIT VERSLAG"

Transcriptie

1 ENERGIE AUDIT VERSLAG Middelbeers : 30 augustus 2013 Opsteller : ing. A.P.M. Timmer Projectnaam : Energie audit verslag 2012 Rapportnummer : FL.2012/EAV/ati.01/030613

2 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding Aanleiding en doel Opbouw managementsysteem Opbouw rapport Autorisatie 4 2 Evaluatie CO2-footprint Aanpassing CO2-footprint CO2-footprint Verschillen CO2-footprint Mathematische analyse 5 3 Herkomst CO2-emissies Algemeen Specificatie naar bron Aangekocht materieel 8 4 Reductiedoelstellingen en maatregelen Reductiedoelstellingen Reductiemaatregelen Deelname initiatieven 9 Bijlagen Bijlage 1: gewijzigde CO2-footprint 2011 Bijlage 2: CO2-footprint 2012 Bijlage 3: gerealiseerde reductiemaatregelen Rapportnummer: FL.2012/EAV/ati.01/ Energie audit verslag 2012 pagina 2 van 9

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel De FL-groep (F.L. Liebregts B.V. en Bodex Milieu B.V.) heeft voor het eerst een eigen CO2-footprint opgesteld in het referentiejaar Het onderhavige jaarverslag heeft als doel de voortgang van onze emissiereductie en de CO2 emissies in het jaar 2012 vast te leggen en openbaar te maken. Het energie audit verslag is opgesteld conform de richtlijnen in NEN-EN :2011 (energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen). Het energieverbruik van de FL-groep ten aanzien van de scope 1 en 2 uitstoot is in drie hoofdgroepen onder te verdelen: 1. Energieverbruik van het kantoor; gasverbruik; elektraverbruik; 2. Energieverbruik van de werkplaats; gasverbruik; elektraverbruik; 3. Energieverbruik ten behoeve van projecten; gasverbruik keten; gasolie materieel, incl. transport; gasolie bedrijfsauto s; smeerolie (onderhoud materieel); benzine klein materieel. In het kader van het opstellen van de CO2-footprint is het bovengenoemde energieverbruik over 2012 gekwantificeerd. De resultaten hiervan zijn vergeleken met de resultaten uit het referentiejaar Opbouw managementsysteem Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar de aan dit document gerelateerde documenten: Beleidsverklaring (handboekdocument B.2.1); Energie management programma (handboekdocument B.2.7). Plan van Aanpak, bestaande uit Reductiemaatregelen, Taakverdeling, Interne communicatie, Externe communicatie en deelname initiatieven; 1.3 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 wordt de CO2 footprint geevalueerd. Hoofdstuk 3 vermeld de herkomst van de CO2-emissies. In hoofdstuk 4 zijn de reductiedoelstellingen genoemd, alsmede de mogelijke maatregelen om tot reductie te komen. Rapportnummer: FL.2012/EAV/ati.01/ Energie audit verslag 2012 pagina 3 van 9

4

5 2 Evaluatie CO2-footprint 2.1 Aanpassing CO 2-footprint 2011 Onze CO2-footprint is op 14 november 2012 geverifieerd door Energy Consult Holland B.V. (rapportage Verificatie CO2 emissie inventarisatie 2011, kenmerk 07276/212/09/1129/CvR, d.d ). De totale CO2-emissie was vastgesteld op 9.973,9 ton CO2. Door Energy Consult Holland B.V. is een verklaring afgegeven, gedateerd 21 november Op 20 december 2012 heeft Eerland Certification B.V. ons geaudit voor de CO2-prestatieladder. Ten aanzien van de geverifieerde CO2 emissie inventarisatie 2011 is door Eerland Certification B.V. nog een aantal aanpassing aangedragen. Deze zijn verwerkt, waardoor de aangepaste totale CO2-emissie nu is vastgesteld op 9.994,7 ton CO2. Ten opzichte van de geverifeerde CO2-footprint is dit een verhoging van circa 20,8 ton CO2. Dit is te wijten aan een aantal interpretatieverschillen dan wel verkeerd gehanteerde uitgangspunten: De werkmaatschappij Bodex Milieu B.V. (in 2012 nog handelend onder de handelsnaam Zeeuwen Milieu B.V.) was door ons ten onrechte aan de scope onttrokken. Derhalve is 5,0 ton CO2 aan de footprint toegevoegd (828 m 3 aardgas x 1825 g CO2/m 3 = 1,5 ton CO2 en kwh x 455 g CO2/kWh = 3,5 ton CO2); Het verlies aan koudemiddelen uit de airco s van het groot materieel is abusievelijk niet eerder onderkend. Derhalve is 3,6 ton CO2 aan de footprint toegevoegd (2,53 kg R134a x 1430 kg CO2/kg); In 2011 is er km gedeclareerd welke met prive auto s zijn gereden. Derhalve is 12,2 ton CO2 aan de footprint toegevoegd ( km diesel x 205 g CO2/km). 2.2 CO 2-footprint 2012 Om meer inzicht te verkrijgen in het verloop van onze CO2-emissie wordt halfjaarlijks de balans opgemaakt, waarbij de resultaten worden meegenomen in de evaluatie van de doelstellingen. De huidige status voor 2012 is een verbruik van ton CO2. Hetgeen in de lijn der verwachtingen lag aangezien er over de 1 e helft van 2012 een verbruik van ton CO2 was vastgesteld. 2.3 Verschillen CO 2-footprint Ten opzichte van het referentiejaar is de absulute CO2-uitstoot met 17,4% afgenomen. Verschillen in emissies per jaar zijn in eerste instantie te relateren aan het aantal en soort projecten. Daarnaast dragen de ontwikkelingen binnen het bedrijf (jaaromzet, personele bezetting, groei machinepark) bij aan een toename dan wel een afname van de CO2- uitstoot. De totale CO2-uitstoot van het materieel wordt gerapporteert op basis van de ingekochte brandstof. Door het ontbreken van een eenduidige meetnorm kan de relatieve uitstoot per productie-eenheid (nog) niet zinvol worden uitgedrukt. Hierdoor zijn de jaarlijkse verbruiksrapportages moeilijk met elkaar te vergelijken. Een complex van factoren speelt daarbij een rol. Ons materieel bestaat uit verschillende types. Ook de inzet van modernere of juist oudere machines en de bezettingsgraad van het materieel zijn van invloed op het brandstofverbruik in een jaar. Bovendien zorgd de aard van de projecten voor een verschillend beeld. Een dumper die bijvoorbeeld in het ene jaar op projecten heeft gewerkt met veel (ver)harde ondergrond, kan het andere jaar een veel groter brandstofverbruik laten zien door werkzaamheden in zachte, onverharde ondergrond. Met ander woorden, als wij het ene jaar meer brandstof verbruiken dan het andere jaar zegt dit onvoldoende over de kwaliteit van onze milieuprestatie. 2.4 Mathematische analyse Zoals in paragraaf 2.3 besproken is aan de hand van de absolute reductie aan CO2-uitstoot geen waarde te hechten dat onze reductieinspanningen daadwerklijk effect hebben. Middels een aantal kentallen, zoals opgenomen in tabel 2.1 trachten we hierin enigszins inzicht te verschaffen. Rapportnummer: FL.2012/EAV/ati.01/ Energie audit verslag 2012 pagina 5 van 9

6 3 Herkomst CO2-emissies 3.1 Algemeen Zoals reeds vermeld is in 2012 de totale CO2-emissie vastgesteld op ton CO2. In tabel 3.1 zijn de diverse emissiebronnen weergegeven. tevens is het percentage vermeld van de totale hoeveelheid. Het grootste aandeel van het energieverbruik (maar liefst 99%) wordt veroorzaakt door de inzet van materieel (verbruik van gasolie). De overige 1% is toe te schrijven aan bebouwing (aardgas en elektra), onderhoud (propaangas en smeeroliën) en klein materieel (benzine). Dit is overigens niet anders dan in Tabel 3.1 CO2-emissie Categorie Verbruik Eenheid CO 2-emissie Procentueel Scope 1 - directe emissiebronnen [jaar] [ton/jaar] [%] aardgas E.ON (gebouwen) m ,19 benzine klein materieel 606 liter 2 0,02 gasolie autobeheer (voertuigen en materieel) liter ,28 gasolie (schip) liter 388 4,70 gasolie (projecten Nederland) liter ,94 gasolie (projecten België) liter 303 3,67 propaangas (projecten) kg 5 0,06 smeeroliën kg 28 0,34 Scope 2 - indirecte emissiebronnen zakelijke vliegtuigvluchten km 2 0,02 elektriciteit Essent gebouwen (grijs) kwh 34 0,41 koude middelen airco (R134a) - verlies 7 kg 10 0,12 diesel woon-werkverkeer km 20 0,24 TOTAAL Specificatie naar bron Energieverbruik bedrijfslocatie Het totale aardgasverbruik en elektraverbruik is toe te schrijven aan onze bedrijfslocatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het kantoor en de werkplaats. Het aardgasverbruik is nagenoeg in zijn geheel toe te schrijven aan de centrale verwarming van de gebouwen. Ten aanzien van het elektraverbruik is de volgende apparatuur aanwezig: Apparaat kantoor Aantal Apparaat werkplaats Aantal Verlichting - binnen 234 Verlichting binnen + buitenterrein 169 Airco-unit 1 Ventilatie 1 Server met toebehoren 1 Server met toebehoren 1 PC met beeldscherm 20 PC met beeldscherm 1 Kopieerapparaat/printer 2 Persluchtcompressor 1 Huishoudelijke apparatuur (koffieautomaat/ 5 Machines - hefbrug 1 koelkast/waterkoeler/waterkoker/fornuis/etc.) Overige (radio's/klokjes/etc) 5 Machines - bovenloopkraan 1 Machines - vaste opstelling (kolomboor, 5 cirkelzaag, etc) Lasapparaat 3 Machines - losse onderdelen (slijptol, etc) Energieverbruik transport Over het algemeen gaan medewerkers met bedrijfsauto s rechtstreeks naar het werk (kantoor, werkplaats of de diverse projectlocaties). Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van busjes voor personenvervoer (carpoolsysteem) naar de projectlocaties. Er is beperkt sprake van woon-werk verkeer met privé auto s. Eveneens wordt er geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Een enkeling maakt gebruik van de fiets om op het werk te komen. Het wagenpark betreft eigen auto s, welke allen op gasolie rijden en bestaat in totaal uit de volgende voertuigen: Materieel Aantal VW caddy 28 Toyota (Landcruiser of H.A.) 16 diverse personenwagens 11 Rapportnummer: FL.2012/EAV/ati.01/ Energie audit verslag 2012 pagina 7 van 9

7 Om het materieel en diverse materialen op de projectlocaties te krijgen hebben we eigen transportmaterieel, bestaande uit: Materieel Aantal deeplader (Volvo FH16) 1 vrachtwagen (MAN TGS) 1 servicebus (Iveco) 1 Op basis van de onderhoudskaarten is het aantal in 2012 verreden kilometers berekend. In totaal wordt met het aanwezige materieel circa 2,2 miljoen km gereden Energieverbruik projecten Momenteel hebben we geen projecten die aangenomen zijn waarop CO2 gerelteerd gunningvoordeel is verkregen. Mochten er in 2013 inschrijvingen zijn (dan wel/niet in combinatie) wordt op dat moment de procedures in het handboek gevolgd. Verwarming van de keten betreft nagenoeg het volledige propaangasverbruik. Het relatief kleine benzine verbruik is benodigd voor wat klein materieel. Zoals reeds eerder vermeldt is het grootste deel van het gasolieverbruik (90%) toe te schrijven aan het materieel. Het volgende eigen materieel wordt ingezet op projecten: Materieel Aantal schip 1 dragline 2 rupskraan 17 minigraver 2 dumper 7 bulldozer 5 wieldozer 6 heftruck 3 schranklader 3 tractor 6 wals 4 trilplaat 4 aggregaat 9 lampentoren 6 (bemalings)pompen Aangekocht materieel Het hedendaagse generatie materieel is voorzien van continu gemeten brandstofverbruik. Van de volgende recentelijk aangeschafte machines is het brandstofverbruik digitaal inzichtelijk: Materieel Aantal Bulldozer (B17) 1 Dumper (D21 t/m D26) 6 Loader L90G 1 Loader L70G 2 Hitachi kraan Hitachi kraan Al het in bovengenoemde materieel wordt in de eigen werkplaats onderhouden. Hiertoe wordt kg smeer- en motorolie gebruikt. Een gedeelte van de afgewerkte olie wordt weer als zodanig afgevoerd, hetgeen neer komt op 7500 liter olie retour. Rapportnummer: FL.2012/EAV/ati.01/ Energie audit verslag 2012 pagina 8 van 9

8 4 Reductiedoelstellingen en maatregelen 4.1 Reductiedoelstellingen Ten aanzien van het reduceren van onze CO2-uitstoot heeft F.L. Liebregts zich ten doel gesteld in 2015 een reductie van 2% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar Aangezien we over 2012 een reductie hebben gerealiseerd van 1% lijkt deze doelstelling realistisch. Bijstelling is vooralsnog niet noodzakelijk. 4.2 Reductiemaatregelen Voor het realiseren van de reductiedoelstellingen zijn diverse maatregelen mogelijk. Dit geld zoor zowel de emissiebronnen die vallen onder scope 1 en 2. De grootste CO2 emissiebron binnen F.L. Liebregts B.V. is het verbruik van gasolie. Derhalve richt het beleid zich in 2013 nadrukkelijk op het handhaven dan wel reduceren van deze emissiebron. In het overzicht Gerealiseerde Reductiemaatregelen, welke als bijlage 3 aan deze rapportage is toegevoegd, zijn de reeds uitgevoerde reducties opgenomen. In 2012 heeft met name de aanschaf van duurzaam nieuw materieel pririteit gehad. 4.3 Deelname initiatieven Als lid van Bouwend Nederland is F.L. Liebregts B.V. vertegenwoordigd in de Vakgroep Grondwerk. De heer F.C.J. Liebregts heeft als vakgroepbestuurslid een prominente rol. Over 2012 heeft de vakgroep 33 leden afkomstig uit het groot-, midden en kleinbedrijf. De bedrijfsactiviteiten zijn met name gericht op het grondverzet. Voorts kent de vakgroep de commissie Markt en Techniek. Op de terreinen van opleiding, verzekeringen, aanbestedingen, duurzaam inkopen, normalisatie, regelgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de vakgroep. Daarnaast verzorgt zij mede de input voor de informatie aan de leden. De heer F.C.J. Liebregts heeft eveneens zitting in deze commissie. Als initiatief op het gebied van duurzaamheid in de keten is het afgelopen jaar 2012 het nieuwe draaien speerpunt geweest. Het bestuur van de Vakgroep heeft gevraagd aan de Commissie Markt en Techniek een advies samen te stellen over de cursus die thans door BMWT en een aantal anderen wordt georganiseerd. Met name is het van belang dit gezamenlijk als vakgroep Grondwerk te kunnen oppakken. Een eerste proef heeft plaatsgevonden tijdens de Technische Contactdag (TKD). Daarbij is aangetoond dat door het op een andere wijze werken het brandstofverbruik kan worden verminderd. Dit brandstofverbruik dient overigens wel te worden gerelateerd aan het aantal ton grond wat verzet wordt. Een aantal bedrijven heeft al ervaring opgedaan met het nauwgezetter meten van het verbruik in relatie tot de productie. De machinisten ervaren dit niet altijd als even prettig. Zij vinden dat zij dan teveel op de vingers worden gekeken. Dit kan vermeden worden door niet iedere dag de cijfers te beoordelen maar over een langere periode. De cursus het nieuwe draaien is in een dag op eigen machines te doen, maar je moet wel onderhoud plegen. Dit kan door regelmatig in toolbox-meetings de aandacht voor dit fenomeen te vragen. Het nieuwe draaien zal in 2013 als onderdeel van de Machinistenscholingsdagen plaatsvinden. Rapportnummer: FL.2012/EAV/ati.01/ Energie audit verslag 2012 pagina 9 van 9

9 gewijzigde CO 2 -footprint Bijlage 1 -

10

11 CO 2 -footprint Bijlage 2 -

12

13 gerealiseerde reductiemaatregelen - Bijlage 3 -

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2014 B. van Lier 14 4 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2011 o de analyse van de emissie inventaris - Het energie

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Carbon Footprint Conform ISO 14064-1 7.3 CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. 18-4-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie