KAM-Jaarplanning vanaf december 2014 t/m januari 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAM-Jaarplanning vanaf december 2014 t/m januari 2016"

Transcriptie

1 De KAM-planning wordt samengesteld en beheer door de KAM-coördinator en is een opsomming/samenvatting van de actiepunten die eventueel voortvloeien uit: a) Directiebeoordelingen ISO-9001, **, Groenkeur, Glyfosaat, MVO en prestatiel00adder b) Plan van aanpak Risico Inventarisatie (RIE) c) Planning keuring elektrische apparaten en machines/materieel d) Interne / externe audits ISO, en Glyfosaat e) De diverse overlegvormen f) Toolboxmeetingen, werkplekinspecties, ongeval-meldingen, klachten g) Planning opleidingen h) Plan van aanpak reductieprogramma prestatieladder Item AF Betreft Datum gereed in wk. December 2014 Uitvoering/Deelnemers Bron/Opmerking Overleg X Voortgangsoverleg Iedere donderdag JH/PH/HD/HB/LA/PHE/DG/HG/ Verslag digital beschikbaar op netwerk Overleg X Kwartaaloverleg Voltallige personeel en genodigden Is tevens toolboxmeeting Gladheidsbestrijding X Nascholing Leermeester niveau 1 t/m 3 (Fundeon) Heil (P) en Gerards (H) Opleidingsplan 2014/2015 X Controle/bijvulling brandblussers Protecta Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 ISO// GK/ X Interne audit alle mogelijke normeringen.certificeringen Audit loopt over de periode oktober t/m december Verslaglegging begin januari Emissie rapportage en footprint Denk aan publicatie website X Calibratie roterende Th. de Bruyn B.V. Calibratie zal plaatsvinden tijdens bedrijfssluiting december 2014 lasers/waterpasinstrumenten ISO//GK X Samenvatting maken Aktiepunt uit vorige KAM-jaarplanning klanttevredenheidsonderzoek ISO//GK X Samenvatting /HB/LA/Uitvoerder/Bedrijfsbureau Aktiepunt uit vorige KAM-jaarplanning leveranciersbeoordeling 2014 medewerkers Plan van aanpak RIE Aansluitend aan PvA in RIE DIV X Kerstborrel met aansluitende Hele bedrijf Uitnodiging verstuurt begin december 2014 bedrijfssluiting Kerst/Nieuwjaar Januari 2015 (Bedrijf gesloten van t/m i.v.m. feestdagen) X Subsidie aanvraag Nascholing Leermeester niveau 1 t/m 3 Keuring PAL-keur Laadkraan 03-BDK-9 CFG Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 Datum laatste wijziging: februari 2015 Pagina 1 van 7 Kopie aan: directie / origineel

2 Verplaatst naar , onderwerp LMRA Overleg Extra voortgangsoverleg JH/PH/HD/HB/LA/PHE/DG/HG/ Extra overleg i.v.m. vertrek Wouter Nagelhout ISO// GK/ Samenstellen concept Directiebeoordeling 2014 ISO 9001//Groenkeur/ Cursus Bedrijfshulpverlening basis Voor Tuin v.d. (T) en Verheijden (P) (ZZP) Opleidingsplan 2014/2015 B Timmermans (K) Opleidingsplan 2014/2015 Cursus Herhaling BHV Compleet Cursus Herhaling BHV Compleet Cobben (M), Gorter (D), Gun v.d. (Th), Hakker (P), Horens (R), Kruytzer (R) en Zigenhorn (L) Hopman (R), Rooy de (F), Leduc (W), Schmeitz (T), Timmermans (K), Vrencken (R) en Weiss (A) Opleidingsplan 2014/2015 Opleidingsplan 2014/2015 Keuring Kettingen Voor Daenen Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 ISO ISO Hercertificatie SGS/ + genodigden Keuring Elektrische gereedschappen NEN-3140 Th. v.d. Gun Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 Overleg Voortgangsoverleg Iedere donderdag JH/PH/HD/PHE/DG/HG/ Verslag digital beschikbaar op netwerk Overleg Februari 2015 Inplannen Jaarvergadering februari / maart 2015 Voor /PH Opvragen vergunning Z.s.m. brandveiligheid Overleg Inplannen jaarvergadering 2015 Inplannen in de maand maart 2015 Toolboxmeeting Uitvoerders en hun personeel Onderwerp LMRA + aansluitend overleg inzake schades en vakantieplanning zomer 2015 ISO// X Bijwerken overzicht normstellende Item uit interne audit 2014 / Item is reeds afgewerkt GK/ documenten en bewaartermijnen ISO// Bijwerken # 1.10 automatisering /2Invision Item uit interne audit 2014 GK/ Beleid Samenstellen beleidsnota 2015 t/m 2017 (vervolg op beleidsnota 2014) Voor jaarvergadering PH Dient gereed te zijn voor jaarvergadering Datum laatste wijziging: februari 2015 Pagina 2 van 7 Kopie aan: directie / origineel

3 Toolboxmeeting Laatste woensdag Uitvoerders en hun personeel Opvolgingsbezoek SGS/ + genodigden Opvolgingsbezoek SGS/ Externe spreker Sazas inzake gehoorbescherming GK Opvolgingsbezoek C++/ + genodigden Groenkeur opvolgingsbezoek Campo à (M), Heil (P), Leduc (W), Donselaar, Gorter (D), Verheijden (P) (ZZP) ISO//GK/ Definitief maken concept Directiebeoordeling 2014 Groenkeur BRL Groenvoorziening / ISO 9001 / Starten met herschrijven Personeelinstructieboekje incl. KAM-instructie Opleidingsplan 2014/2015, zelf afzetmateriaal meenemen Voor /PH Niet vergeten: beoordeling door PH /HB/LA/PH/JH Voornemen is dit boekje voor augustus 2015 weer actueel te hebben en aan het personeel te verstrekken Maart 2015 Evaluatie een plan van aanpak samenstellen nav EBO van BRES Herzien beleidsverklaring Handboek /PH Is nog actueel /PH Is nog actueel Werkwijze verstrekking PBM s en /DG Item uit interne audit 2014 nieuwe opzet EHBO-dozen Onderhoud en calibratie Select Voor /PHE Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 Weed-it bouwjaar 2000 en 2005 Inrichten verzamelplek bij Item uit interne audit 2014 calamiteiten Cursus Tekeninglezen Cobben, Golsteijn, Gorter, Hakker, Opleidingsplan 2014/2015 Heil, Hopman, Horens, Kruytzer, Leduc, Schins, Steijns en v.d. Tuin BHV voor chauffeurs met CCVregeling Geerlings (M), Glaesmaekers (L), Heil (P), Heil-v.d. Bijl (B), Henssen (P), Opleidingsplan 2014/2015 (nog 1 plek beschikbaar) Flora & Fauna niveau 3 (Citaverde) , en Smeets (L) en Steijns (E) Gorter (D) Opleidingsplan 2014/2015 Overleg Jaarvergadering?? Complete personeel Henssen Groep Datum laatste wijziging: februari 2015 Pagina 3 van 7 Kopie aan: directie / origineel

4 April 2015 Partner zoeken voor cursus Zuinig rijden voor tractoren ISO// Samenstellen LMRA kaartje /Uitvoerders In overleg met Stigas GK/ Onderwerp: Procedure melding (bijna) ongevallen Glyfo Inplannen Glyfosaat audit SGS Dient plaats te vinden in augustus/september 2015 Mei 2015 Onderhoud en calibratie Select Voor /PHE Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 Weed-it bouwjaar 2008 Juni 2015 Website Bijwerken op alle fronten (foto s, referenties etc.) Continu Aktiepunt uit interne audit 2014 Actualisering Plan van aanpak RIE Externe spreker gebruik gewasbestrijdingsmiddelen Juli 2015 RIE Aanbrengen bandenvulmeter met Initiatiefnemer In samenwerking met werkplaats (Is item uit RIE december 2014) een verlengde slang RIE Vastzetten boorkolom op de vloer Initiatiefnemer In samenwerking met werkplaats (Is item uit RIE december 2014) Periodieke beoordeling Periodieke beoordeling van mogelijkheden om informatiebeheerprocessen te verbeteren. Uitkomsten beoordeling communiceren tijdens kwartaaloverleg of via nieuwsbrief cq. Datum laatste wijziging: februari 2015 Pagina 4 van 7 Kopie aan: directie / origineel

5 infobord kantine Toolboxmeeting met als onderwerp Laatste woensdag Uitvoerders en hun personeel In samenwerking met werkplaats (Is item uit RIE december 2014) gebruik oogbescherming Overleg Kwartaaloverleg Voltallige personeel Henssen-groep Completering nieuw /HB/LA/PH/JH Personeelsinstructieboekje incl. KAM-instructie Augustus 2015 Evaluatie proef elektrisch handgereedschap /Uitvoerders September 2015 Bekijken mogelijkheid cursus Zuinig rijden voor bedrijfswagens Keuring kraan JCB type JS145W HAB met kraanboek /EVO Zie schema/planning keuring gereedschappen 2013 Keuring PAL-keur Laadkraan 03-BDK-9 Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 Opstellen emissie inventaris scope 1 en 2 over periode wk. 36, 2013 t/m wk. 35, 2015 Periodieke beoordeling van mogelijkheden om informatiebeheerprocessen te verbeteren. Uitkomsten beoordeling communiceren tijdens kwartaaloverleg of via nieuwsbrief cq. infobord kantine. Denk aan evaluatie nav cursus Zuinig rijden en evaluatie registratie brandstofverbruik Iveco Oktober 2015 Datum laatste wijziging: februari 2015 Pagina 5 van 7 Kopie aan: directie / origineel

6 Voorstel planning cursussen/opleidingen 2015 Uiterlijk voor einde maand in overleg met uitvoerders, na overleg uitvoerders, overleg PH November 2015 Overleg Kwartaaloverleg Voltallige personeel Henssen-groep Toolboxmeeting Laatste woensdag ISO// Uitvoeren interne combi-audit GK ISO//Groenkeur/ Uitvoerders en hun personeel December 2015 Actualisering plan van aanpak RIE Completering nieuw Personeelsinstructieboekje incl. KAM-instructie Voor einde 2015 Calibratie meetapparatuur Tijdens kerstsluiting /HB/LA/PH/JH Th. De Bruyn Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 Keuring Brandblussers Protecta Zie schema/planning keuring gereedschappen 2014/2015 Kwartaaloverleg met aansluitend kerstborrel Datum nog niet bekend Hele bedrijf Januari 2016 //ISO/GK Herziening directieverklaring /PH Voortgangsoverleg Iedere donderdag JH/PH/HD/HB/LA/PHE/DG/HG/ Verslag digital beschikbaar op netwerk Herzien beleidsverklaring Handboek Datum laatste wijziging: februari 2015 Pagina 6 van 7 Kopie aan: directie / origineel

7 ISO// GK/ Samenstellen concept Directiebeoordeling 2013 ISO 9001//Groenkeur/ Opgesteld door S. Houben: Datum laatste wijziging: februari 2015 Pagina 7 van 7 Kopie aan: directie / origineel

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak Pagina 1 van 5 1. Plan van aanpak Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode 2015 t/m 2018 genomen gaan worden teneinde de reductiedoelstellingen zoals beschreven in Bijlage 0220.1

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Pagina: 1 van 11 Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.1 Datum: 6 DECEMBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Bom Beheer B.V. Document: Energiemanagementplan. CO 2 -prestatieladder Bom Beheer B.V. Niveau 3. Certificering op CO 2 -prestatieladder

Bom Beheer B.V. Document: Energiemanagementplan. CO 2 -prestatieladder Bom Beheer B.V. Niveau 3. Certificering op CO 2 -prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer A. Bom De heer R. van Cappellen 2 mei 2013 (revisie 2.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie