Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013"

Transcriptie

1 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Programma s Stages en stagewaardigheid Afstuderen Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Student Desk Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens /102

3 4.3.4 Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden Mediatheek Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels /102

4 9.1.5 Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit economie & management Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Overige regelingen Diversen Deze studiegids is op 28 juni 2012 vastgesteld door de afdelingsdirectie en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 28 juni /102

5 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de masteropleiding Accounting & Auditing. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht:dat wil zeggen dat u goed voorbereid bent als u het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die u belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kan geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.11). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent (e); nomineer hem/haar als docent(e) van het jaar! Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen specialisaties, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt de studietijd natuurlijk ook willen benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Dacht u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld uw studievereniging, uw gezelligheidsvereniging of uw studentensportclub? (8.13, 8.16). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineert u topsport met een studie (8.14)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Het kan ook dat uw studie door allerlei oorzaken niet verloopt zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door oorzaken waar u niets aan kunt doen, bijvoorbeeld ziekte of een functiestoornis, zijn er verschillende regelingen zijn waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kan u om een extra herkansing vragen (4.3.3). In al deze gevallen geldt: meldt het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.5.1) of uw studentendecaan (8.3)! Als u te lang over uw studie doet, kan u langstudeerder worden. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via het opleidingsintranet bekend gemaakt. En heeft u een functiebeperking? Dan kan u mogelijk langer over uw studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Hebt u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij uw SLB er (2.5.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres, zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in uw projectgroep: als u ze op tijd inschakelt kunnen onze studentmediators vaak escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/102

6 En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. We willen niet dat dit door andere studenten wordt verpest door ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld), en verwachten dan ook dat u zich aan onze interne regels houdt (9.1.4) Als u een diploma haalt, moet u dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als het gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kunnen leiden tot verwijdering van de opleiding. U ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat u aan uw studie begint. Via de inhoudsopgave kunt u altijd achterhalen waar u iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kunt u het niet vinden: kijk op je opleidingsintranet, of vraag het uw SLB er of bij de Student Desk (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar, Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Caroline van der Linden Directeur Centre for Business & Management 6/102

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De professional master Accounting & Auditing is de vervolgstudie voor Assistent Accountants met een hbo-bachelor of Economics richting Accountancy, die werkzaam zijn bij accountantskantoren die het MKB bedienen en gekozen hebben voor de richting van Accountant Administratieconsultent. De belangrijkste taak van de accountant administratieconsulent (AA) is het adviseren van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). U stelt jaarrekeningen samen en controleert deze. Ook bent u vaak voor meerdere bedrijven financieel specialist, fiscaal adviseur en vertrouwenspersoon. U assisteert en adviseert bij het opzetten of herinrichten van een administratie. U biedt hulp bij het opstellen van ondernemingsplannen en beleidsplannen. U maakt begrotingen van kosten en opbrengsten en stelt liquiditeits- en vermogensposities op. Ook zorgt u ervoor dat kredietverschaffers op tijd de informatie ontvangen die ze nodig hebben. U vult fiscale aangiftes in en adviseert de ondernemer over fiscale vraagstukken Een afgestudeerde Master AA is inzetbaar voor MKB-klanten met specifieke en complexe accountantsvragen en is getraind om die relatie duurzaam te onderhouden. De masteropleiding bereidt u optimaal voor op de eisen die de markt en de beroepsgroep nu en in de toekomst aan accountants administratieconsulenten stelt De praktijkopleiding AA van de fusieorganisatie NBA (Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, fusieorganisatie Nivra en NOvAA) is verweven met de masteropleiding, zodat u in drie jaar tijd naast de masteropleiding ook voldoende praktijkervaring opdoet om u wettelijk te kunnen laten registreren als accountant administratieconsulent. Naast de AA-richting kent het accountantsberoep ook nog het traject tot Registeraccountant. Als registeraccountant ben je controleur of adviseur. Veel grotere organisaties zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. De taak van de RA vereist nauwkeurig werken, en brede financiële en bedrijfskundige kennis. Registeraccountants kunnen ondernemers adviseren over fiscale aangelegenheden en de administratieve organisatie, en ondersteuning bieden bij overnames of fusies. In het kader van veranderende toekomstige regelgeving zal een controlerend accountant echter geen advieswerkzaamheden voor het MKB mogen verrichten. U kunt registeraccountant worden door naast uw werk, al dan niet in deeltijd, een wetenschappelijke masteropleiding aan een universiteit of bij Nivra Nijenrode te volgen Uitwerking van beroepsprofiel De opleiding is ontleend aan het beroepsprofiel zoals destijds opgesteld door de NOvAA (beroepsorganisatie). In onderstaande tabel worden de eindkwalificaties voor de masteropleiding, bestaande uit een beschrijving van de kritische situaties, competenties en het niveau van functioneren, weergegeven. In onderstaande tabel is een samenvatting van de domeinspecifieke eindkwalificaties weergegeven. Domeinspecifieke eindkwalificaties van de opleiding hbo-master Accounting & Auditing Eindkwalificatie 1, situaties van assurance-opdrachten Dit betreft het op wettelijke of vrijwillige basis toevoegen van een beperkte of redelijke mate van zekerheid aan financiële informatie ten behoeve van betrokkenen, door het verrichten van werkzaamheden die leiden tot het verstrekken van de juiste verklaring. 7/102

8 Situaties van assurance-opdrachten omvatten zowel algemene als bijzondere (bijvoorbeeld: oplage- en subsidieverklaring) controleopdrachten als ook beoordelingsopdrachten en onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie. Competenties assurance-opdrachten In situaties van assurance-opdrachten geeft de Accountant-Administratieconsulent zicht op kwaliteit van de administratieve bedrijfsvoering zodat de leiding van een huishouding wordt geattendeerd op de hiaten, bijbehorende risico s en maatregelen die genomen kunnen worden om deze hiaten op te heffen, door rapportage over de administratieve organisatie, over interne controlemaatregelen en over de hiaten in de jaarverslaggeving. 1.2 kwalificeert de Accountant-Administratieconsulent de administratieve verslaglegging, zodat hij een oordeel kan geven over de getrouwheid van de verantwoording, door de aangeleverde gegevens/informatie te toetsen. 1.3 handelt de Accountant-Administratieconsulent doelmatig, zodat een deugdelijke grondslag ontstaat voor het afgeven van een accountantsverklaring of andere rapportagevormen van accountants, door het oordeelkundig toepassen van de relevante wet- en regelgeving voor de desbetreffende opdracht. 1.4 is de Accountant-Administratieconsulent doelgericht, zodat een juiste afweging wordt gemaakt over de zwaarte die aan een onvolkomenheid wordt toegekend in het uiteindelijke oordeel, door geconstateerde onvolkomenheden op hun omvang en aard te beoordelen. Niveau van functioneren Het ontwikkelen van het ontwerp en de routine van assurance opdrachten, door het conceptualiseren en reflecteren op de kwaliteit van een afgeleverd product ten behoeve van de cliënten en het repertoire van het kantoor. Informatievoorziening: de betekenis van informatie uit de assurance-praktijk voor de vernieuwing van assurance-dienstverlening kunnen beoordelen Ervaringsuitwisseling: voor de ontwikkeling van het zorgvuldig handelen binnen de assurancedienstverlening, vernieuwingsopgaven agenderen en realiseren. Wilsvorming: de omgeving -opdrachtgevers en collega s- doelgericht aanspreken op hun gevoelens en bewijsvoeringen voor de versterking van de assurance-dienstverlening. 1.5 past de Accountant-Administratieconsulent het verklaringenstelsel toe, zodat een juiste voorgeschreven verklaring wordt afgegeven, door het volgen van de richtlijnen voor de accountantscontrole. Eindkwalificatie 2, situaties van aan assurance verwante opdrachten Deze situaties betreffen het op wettelijke of vrijwillige basis toevoegen van waarde aan (financiële) informatie ten behoeve van betrokkenen, door het verrichten van werkzaamheden die leiden tot het verstrekken van een rapportage. Situaties van aan assurance verwante opdrachten omvatten onder andere overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie en opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie. 8/102

9 Competenties assurance verwante opdrachten In situaties van assurance verwante opdrachten Niveau van functioneren 2.1 creëert de Accountant-Administratieconsulent een deugdelijke grondslag, zodat het afgeven van een rapport tot vertrouwen leidt, door het oordeelkundig toepassen van de relevante wet- en regelgeving voor de opdracht(en). 2.2 voert de Accountant-Administratieconsulent zijn werkzaamheden objectief uit, zodat hij zijn bevindingen kan verantwoorden, door de aangeleverde gegevens/informatie aan de wet- en regelgeving (van zowel de cliënt als de accountant) te toetsen. 2.3 werkt de Accountant-Administratieconsulent deskundig en systematisch, zodat de cliënt kan voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving of aan de wens van de informatievrager, door de (financiële) administratie voor het samenstellen van een jaarrekening te ordenen en rubriceren. Het ontwikkelen van het ontwerp en de procedures (werkprogramma s, instrumenten, leidraden) van aan assurance verwante opdrachten, door het conceptualiseren en reflecteren op de kwaliteit van afgeleverd product en repertoire van het kantoor. Informatievoorziening: onderhouden en actualiseren van processen aan de hand van wet- en regelgeving, praktijkontwikkelingen en eigen interpretaties. 2.4 schept de Accountant-Administratieconsulent vertrouwen, zodat hij in het maatschappelijk verkeer gezag afdwingt voor de afgegeven rapportage, door het toepassen van algemeen aanvaarde verslaggevinggrondslagen. Ervaringsuitwisseling: wegen openen voor het benutten van informatie en ervaringskennis, bijvoorbeeld door het doorbreken van zelfcensuur en taboes. Wilsvorming: initialiseren en agenderen van verbeteringen mede aan de hand van wat leeft in de organisatie. Eindkwalificatie 3, situaties van administratieve en fiscale dienstverlening In deze situaties wordt voorzien in ex- en interne informatiebehoefte, door het systematisch verwerken van financiële feiten. Situaties van administratieve en fiscale dienstverlening hebben betrekking op uitvoerend werk zoals administratieve dienstverlening, het verzorgen van fiscale aangifte(s) en het voeren van een salarisadministratie. Competenties administratieve en fiscale dienstverlening In situaties van administratieve en fiscale dienstverlening 3.1 ondersteunt de Accountant-Administratieconsulent zijn cliënt, zodat een overzichtelijke en volledige administratie ontstaat die als basis kan dienen voor in- en/of externe informatiebehoefte(n), door de financiële gegevens te verzamelen en structureren. Niveau van functioneren Het zelfstandig nemen van beslissingen in vernieuwings-situaties, door zicht op de te ontwerpen technologieën. Informatievoorziening: efficiëntie van de informatievoorziening beoordelen. 3.2 biedt de Accountant-Administratieconsulent ondersteuning, zodat de cliënt een jaarrekening kan opstellen die voldoet aan de wet- en regelgeving en kan dienen als basis voor in- en/of Ervaringsuitwisseling: effectiviteit van ervarings-uitwisseling beoordelen. 9/102

10 externe informatiebehoefte(n), door de door de cliënt aangeleverde gegevens te analyseren. 3.3 verleent de Accountant-Administratieconsulent diensten, zodat voor de cliënt belastingaangiftes kunnen worden ingediend, door de benodigde (financiële) informatie te verzamelen en te verwerken. Wilsvorming: klankbord vormen ten behoeve van de agenda voor incidentele en structurele acties. 3.4 beoordeelt de Accountant-Administratieconsulent de door de cliënt opgestelde belastingaangiftes, zodat voor de cliënt een correcte en volledige belastingaangifte wordt bewerkstelligd, door het toepassen van de relevante wet- en regelgeving. 3.5 verleent de Accountant-Administratieconsulent diensten, zodat voor de cliënt een correcte salarisadministratie wordt verzorgd die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, door de aangeleverde gegevens te verwerken. Eindkwalificatie 4, situaties van advies In adviessituaties wordt (proactief) een vernieuwingsopgave gedaan, door het cliëntgericht inschatten van in- en externe factoren. In situaties van advies begeleidt de Accountant-Administratieconsulent ondermeer financieel-administratieve opdrachten, opdrachten betreffende de start, overname, opvolging en beëindiging van ondernemingen, financieringssituaties, fiscaal, economisch, sociaal en juridisch advies en aandelentransacties. Competenties advies Niveau van functioneren In situaties van adviesopdrachten 4.1 signaleert en formuleert de Accountant-Administratieconsulent adviesbehoeften, zodat de wens(en) en/of behoeften van de cliënt in kaart worden gebracht, door actief te luisteren naar de cliënt. 4.2 geeft de Accountant-Administratieconsulent een beeld van de huidige situatie, zodat die als basis dienen voor de adviesopdracht, door de benodigde data te verzamelen. 4.3 legt de Accountant-Administratieconsulent de te verwachten eindresultaten vast, zodat de cliënt weet wat hij/zij mag en kan verwachten, door de behoeften, de mogelijkheden, het belang en de urgentie met de cliënt in beeld te brengen en af te wegen. Het articuleren van (latente) complexe adviesbehoeften en deze vertalen in aanbod van producten, door kritische reflectie op vernieuwingsopgaven in systeemverband. Informatievoorziening: het benutten van wetsontwerpen (nieuwe wetten) voor wat betreft internationale ontwikkelingen op het vakgebied. Ervaringsuitwisseling: met vakdeskundigen toekomstige problemen van de cliënt bespreken. 4.4 plant de Accountant-Administratieconsulent het adviseringstraject, zodat de cliënt optimaal wordt geadviseerd, door het systematisch en gefaseerd uitvoeren van een adviesonderzoek op basis van de geformuleerde opdracht. 4.5 houdt de Accountant-Administratieconsulent de adviessituatie Wilsvorming: actief zijn op en analyse van brede maatschappelijke en internationale ontwikkelingen op het eigen vakgebied (bv Wta). 10/102

11 inzichtelijk (begrijpelijk), zodat de cliënt de mogelijkheid heeft te reflecteren, door tussentijds de resultaten te bespreken en het traject af te stemmen op de wensen van de cliënt. 4.6 adviseert de Accountant-Administratieconsulent, zodat de cliënt het advies begrijpt, door het definitieve adviesrapport te bespreken met de cliënt. 4.7 biedt de Accountant-Administratieconsulent ondersteuning, zodat de cliënt het advies daadwerkelijk ingevoerd krijgt, door aan te geven op welke wijze hij de cliënt van dienst kan zijn bij een eventuele praktische invulling van het advies. Eindkwalificatie 5, situatie van kantoororganisatie Deze situatie betreft het sturen en organiseren van, en participeren in team en kantoor (acquisitie, kwaliteitsborging, automatisering en ontwikkeling van repertoire), door psychologisch, communicatief en sociaal uiteenlopende rollen te vervullen. Het gaat in situaties van kantoororganisatie om het werken in teams, waaronder samenwerken, delegeren, leidinggeven, en het acquireren en onderhouden van cliëntrelaties. Competenties kantoororganisatie Niveau van functioneren In teamsituaties van kantoororganisatie heeft de Accountant-Administratieconsulent inzicht in de grenzen van eigen kennen en kunnen (zelfbeeld), zodat hij werkzaamheden effectief kan plannen en tijdig aan een derde kan delegeren, door eigen sterkte(s) en zwakte(s) vast te stellen. Het vernieuwen van het werken van teams en kantoor, door kritisch beschouwen van bestuur en organisatie van acquisitie, kwaliteitsborging, automatisering en ontwikkeling van repertoire. 5.2 heeft de Accountant-Administratieconsulent een duidelijk en realistisch beeld van zijn werkomgeving, zodat de werkzaamheden tijdig en goed worden uitgevoerd, door de eigen (bedrijfs-/project)organisatie en het stelsel van kwaliteitsbeheersing te beoordelen en te verbeteren. 5.3 beschikt de Accountant-Administratieconsulent over een heldere en effectieve bedrijfs-/procesvoering, zodat hij/zij een voorbeeldfunctie vervult voor de eigen (bestaande en toekomstige) relaties, door toepassing van kantoorinstructie (inclusief dossierinstructie), -handboek en interne regels. 5.4 beheert de Accountant-Administratieconsulent zijn relaties, zodat de contacten goed blijven door als klankbord, adviseur en controleur beschikbaar te zijn voor de cliënt, zijn beroep te verstaan en zijn afspraken na te komen. Informatievoorziening: (wetenschappelijk) gefundeerd waardeoordeel vellen over de waarde van in- en externe informatiestromen met het oog op doelmatigheid nu en vitaliteit later. Ervaringsuitwisseling: in intensieve processen van werken en leren de new practice articuleren en de nieuwe routines en bekwaamheden identificeren. Wilsvorming: agenderen van gevoelens (van onvrede) om toekomstgericht sturing te organiseren. 5.5 houdt de Accountant-Administratieconsulent zijn netwerken op orde, zodat de kantoorontwikkeling optimaal blijft door attent te 11/102

12 zijn op het verkrijgen, behouden en uitbreiden van (kennis)relaties. 5.6 acquireert de Accountant-Administratieconsulent, zodat hij cliënten behoudt en verwerft, door de (potentiële) cliënt te overtuigen van de door hem toegevoegde waarde. Het beroepsprofiel spreekt verder nog over de zogenoemde zes houdingsaspecten: integriteit, objectiviteit, geheimhouding, deskundigheid & zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en professioneel gedrag De opleiding wil een expliciete bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze houdingsaspecten en heeft daartoe negen persoonsgebonden competenties gedefinieerd. Deze negen competenties geven richting aan de portfolio-werkzaamheden van de student, terwijl de indicatoren sturend zijn voor de beoordeling van professionele attitude van de student middels een assessment. Negen persoonsgebonden algemene professionele competenties voor de opleiding hbo-master Accounting & Auditing Kritische analyse: Indicatoren: Signaleren van complexe situaties, deze kritisch ontleden in factoren en vervolgens mogelijke verbanden benoemen: herkennen van belangrijke informatie, (causale) verbanden leggen tussen gegevens en in het licht van relevante criteria tot juiste en realistische conclusies (mogelijke handelswijzen) komen. Innovatieve probleemoplossing: signaleert problemen en analyseert ze in oorzaken en gevolgen bekijkt een (probleem)situatie vanuit meerdere perspectieven maakt onderscheid tussen feiten en interpretaties scheidt hoofd- en bijzaken kan vanuit een onafhankelijke positie met oog voor onderliggende belangen een situatie analyseren Indicatoren: Anticiperen, conceptualiseren en creatief handelen: kritische situaties tijdig weten te onderkennen en hierop adequaat inspelen, opbouwen van denkkaders of modellen en formuleren van meervoudige concepties, hypothesen of ideeën op basis van complexe informatie, met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen, innovatieve werkwijzen bedenken ter vervanging van een traditionele aanpak en/of benadering. Doelgericht en planmatig handelen: verkent meerdere oplossingen en beoordeelt deze op dezelfde criteria durft risico's te nemen in een nieuwe aanpak van een probleem gebruikt bestaande concepten in nieuwe of nog onbekende toepassingen levert een originele bijdrage aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën (onderzoek) laat zijn/haar denken niet beïnvloeden door gewoontes en bestaande normen Indicatoren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties, tijd, capaciteit en middelen aangeven en deze doelmatig inzetten. werkt planmatig, heeft een goed overzicht wie, wat, wanneer moet doen komt afspraken na, komt op tijd maakt duidelijk afspraken over resultaten, werkwijze, deadlines controleert regelmatig of hij/zij nog op de goede weg zit kan steeds resultaten laten zien formuleert doelen en verantwoordelijkheden in 12/102

13 Omgevingsgericht handelen: termen van resultaten haalt doelen binnen gestelde deadlines Indicatoren: Zowel het onderkennen van de gevoelens en de behoeften van anderen, zich daarin verplaatsen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen, als het signaleren van maatschappelijke en economische ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis en/of ervaring effectief benutten voor de eigen functie. Besluitvaardigheid en oordeelsvorming: informeert zich actief over ontwikkelingen in de markt/vakgebied legt en onderhoudt contacten met andere partijen of experts in de markt leest vakpublicaties evalueert eigen werk aan de hand van behoeften en ontwikkelingen in de markt heeft oog voor verschillen in bedrijfsculturen heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen Indicatoren: Beslissingen nemen door het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van oordelen durft te staan voor een oordeel en daar consequenties aan te verbinden stelt beslissingen niet onnodig uit, hakt knopen door neemt in een discussie of dilemma duidelijk stelling wacht niet af tot anderen voor hem/haar kiezen maakt ook op grond van beperkte of summiere informatie ethisch verantwoorde keuzes zet standpunten om in acties Communiceren: Indicatoren: Mondeling: feiten, meningen of ideeën aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van heldere correcte taal, gebaren en non-verbale communicatie; taal een terminologie aanpassen aan de ander. Schriftelijk: feiten, meningen of ideeën duidelijk maken in tekst die de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat Mondeling: presentaties zijn helder op hoofdzaken en conclusies informatie sluit aan bij informatiebehoefte van het publiek: het is duidelijk wat het publiek kan met de informatie gebruikt hulpmiddelen effectief maakt goed contact en luistert actief formuleert helder zijn/haar standpunten in gesprekken, vergaderingen en presentaties op bezwaren wordt adequaat gereageerd beïnvloedt actief de richting en voortgang van het gesprek Schriftelijk: doel en status van tekst zijn duidelijk motieven, argumenten, overwegingen en conclusies zijn duidelijk en ondubbelzinnig onderdelen en opbouw komen overeen met de gebruikelijke structuur van dit soort teksten in de organisatie spelling en grammatica zijn correct 13/102

14 de samenvatting bevat de hoofdvragen met conclusies en kan los van de tekst worden begrepen correct en op de lezer afgestemd gebruik van vaktermen Samenwerken: Indicatoren: Zich actief met anderen inzetten voor gezamenlijke doelen: bijdragen aan gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen belang aanwezig is. laat zich aanspreken op eigen aandeel in teamverantwoordelijkheden zoekt actief naar afstemming tussen eigen belang en teambelang laat zich aanspreken op nakomen van afspraken spreekt collega's aan op afspraken vraagt en biedt hulp respecteert verschillen in inbreng en maakt daar gebruik van geeft opbouwende kritiek: zegt vooral wat hij/zij wél wil komt tijdig met zakelijke kritiek staat open voor kritiek Klantgericht handelen: Indicatoren: Signaleren van en anticiperen op de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen; hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. neemt wensen van klanten als uitgangspunt van activiteiten; denkt activiteiten door op consequenties voor klanten reageert alert op verzoeken of vragen van klanten en collega's maakt duidelijke afspraken en houdt zich eraan vraagt door op wensen van klanten en collega's checkt of aan de verwachtingen is voldaan reageert direct en oplossingsgericht op klachten: schuift klachten niet af Lerend vermogen: Indicatoren: In zich opnemen, verwerken en effectief toepassen van nieuwe informatie. Tonen nieuwe ervaringen effectief in nieuwe situaties te kunnen benutten. is zelfkritisch: reflecteert op eigen gedrag en past dat zonodig aan evalueert activiteiten en vraagt om feedback staat open voor andere visies, ideeën, methoden. maakt zich gemakkelijk een nieuwe taak eigen neemt deel aan professionele netwerken (in- /extern) durft te twijfelen kan eigen opvattingen loslaten, denkt mee, stelt vragen verlegt zijn/haar grenzen: durft fouten te maken 14/102

15 door nieuwe/moeilijke taken te proberen Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Zie par voor de competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Zie par voor de vaardigheden van een afgestudeerde Master AA Werkveld en functies Meer informatie over werkveld en functies kunt u vinden in par Opleidingsprofiel Algemeen De Hogeschool Utrecht heeft samen met vertegenwoordigers uit het beroepenveld de opleiding Master Accounting & Auditing opgezet en vorm gegeven. De master AA is een professional master. Een belangrijk kenmerk daarvan is, dat u naast uw studie werkzaam bent bij een AA-kantoor en dat u de opdrachten van de opleiding (ook wel beroepsproducten genoemd) on the job uitvoert. Deze beroepsproducten kunnen tevens dienen als startpunt voor het schrijven van de essays die in de Praktijkopleiding geëist worden. Zo is er sprake van een wisselwerking tussen de Master AA en de praktijkopleiding. Daarnaast werkt de Praktijkopleiding met een systematiek rondom POP, praktijkbegeleiding, Elektronische Leeromgeving (ELO), gespreksverslagen, essayistiek en beoordeling. Deze werkwijze is tevens geïntegreerd in de Master AA Doelstelling opleiding De master Accounting & Auditing is een samenwerkingsverband tussen drie Hogescholen in Nederland, te weten: Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Avans+ en de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, fusieorganisatie Nivra en NOvAA) De opleiding is ontstaan uit een concrete behoefte vanuit de beroepspraktijk om kennis, inzicht en vaardigheden van accountants te vergroten. Door de samenwerking is de koppeling tussen (theoretische) opleiding, praktijkstage en beroepspraktijk gewaarborgd. De landelijke samenwerking kent de volgende organen: De stuurgroep Programmaraad Landelijke Werkveldcommissie De stuurgroep De leden van de stuurgroep bestaan uit de eindverantwoordelijke directieleden van de onderwijseenheid waar de Masteropleiding organisatorisch is ondergebracht en een gemandateerd vertegenwoordiger van de NBA. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het programma zoals verwoord in het landelijk samenwerkingscontract. De stuurgroep stelt jaarlijks, op basis van het advies van de programmaraad en de landelijke werkveldadviesraad, het programma voor het dan startende cohort studenten vast. 15/102

16 De stuurgroep benoemt een voorzitter 2, een vice-voorzitter en een secretaris van de programmaraad uit de leden van deze programmaraad. De stuurgroep bepaalt de periode van de uitoefening van deze functies in de Programmaraad. Dit wordt vastgesteld tijdens de eerste stuurgroepvergadering na de start van de opleidingen binnen de samenwerkingsovereeenkomst Programmaraad De Programmaraad bestaat uit de opleidingscoördinatoren van de masteropleidingen Accounting & Auditing van de samenwerkende hogescholen. De Programmaraad wordt geleid door een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. Taken: De programmaraad evalueert jaarlijks de Masteropleiding Accounting & Auditing De programmaraad brengt jaarlijks advies uit aan de stuurgroep (na consultering van de landelijke werkveldcommissie) over de inhoud van het programma.. De programmaraad organiseert jaarlijks een overleg met de landelijke werkveldcommisie waarin de ontwikkelingen in het beroep worden besproken. Bevoegdheden: De programmaraad heeft een adviesbevoegdheid met betrekking tot: De inhoud van het onderwijsprogramma De kwaliteitszorgsystematiek: de formulering/wijziging van streefdoelen; de beoordelingscriteria en normen; het functioneren van de kwaliteitszorgsystematiek; de betrokkenheid van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld bij de beoordeling van de kwaliteit verdere verbetermaatregelen Verantwoordelijkheden: De Programmaraad vergadert minimaal tweemaal per jaar, minimaal vier weken voorafgaand aan de Stuurgroepvergadering. De programmaraad is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en verzenden van de agenda + bijlagen voor de jaarlijkse evaluatievergadering van de Programmaraad. Werkveldcommissie De landelijke werkveldcommissies bestaat uit accountants die werkzaam zijn in het beroepenveld. De leden brengen gevraagd advies uit over de inhoud en relevantie van het programma, zoals verwoord in de studiegids naar aanleiding van ontwikkelingen in het beroepenveld Het hbo-niveau van de opleiding Het hebben van een hbo-bachelor Economics richting Accountancy is een ingangsvereiste om ingeschreven te kunnen worden voor de professional master Accounting & Auditing Didactische uitgangspunten Het leerproces wordt vorm gegeven met een blended model van: Classroom teaching (hoor-, instructie, werk-, responsiecollege). Deels gaat het hierbij om overdracht van kennis door de docent, maar het gaat ook om kennisuitwisseling tussen studenten onderling. Dit is een belangrijk instrument omdat de expertise en praktijkervaring van docenten en ook studenten deels voor loopt op de geconsolideerde inzichten vanuit de literatuur. Het 2 De voorzitter van de programmaraad vervult de rol van programmadirecteur. De taken en verantwoordelijkheden van de programmadirecteur zijn verwoord in het document Kwaliteitssysteem Masteropleiding Accountant Administratieconsulent (juni 2011) 16/102

17 hoorcollege is een van de meest geschikte werkvormen om actuele kennis over te dragen en in een context te plaatsen. Assignments (opdrachten, individueel en groepsgewijs); het gaat om: - Binnenschools uit te werken opdrachten. - Buitenschoolse opdrachten: Binnen het bedrijf waar de student werkt of binnen andere organisaties. Individuele coaching en intervisie. De opleiding voorziet in coaching en begeleiding van de studenten binnen de cursus Adviesvaardigheden. Daar staan de gedragscompetenties centraal en juist voor de ontwikkeling daarvan zijn begeleiding en intervisie bevorderlijk. Docenten zijn daarnaast beschikbaar voor consultatie en overleg in het kader van de uitvoering van de assignments. Binnen een elektronische leeromgeving. De opleiding zorgt voor een MS Sharepoint omgeving waarbinnen cursusinformatie, roosters, cursusmaterialen, literatuur, weblinks, discussiefora, begrippenlijsten, etc. worden gedeeld. Consultatie, samenwerking en feedback zijn zo goed mogelijk zonder afhankelijk te zijn van fysiek contact of spreekuren. Vaak zal het onderwijs geïntegreerd worden aangeboden, via het werken aan projecten in relatie met de eigen werkomgeving van de student. Hierdoor wordt de student versterkt in zijn leervermogen en ervaart de werkomgeving direct effect van de studie. Dit stelt uiteraard eisen aan de werkomgeving van de student; de intakeprocedure ziet daar op toe. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten U kunt uw opleiding volgen in deeltijd. Het deeltijdonderwijs biedt studenten de mogelijkheid om op een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren een volledige Masteropleiding te volgen. De programma s van de deeltijdopleiding zijn toegesneden op studenten die naast hun werk willen studeren. Kenmerkend voor de deeltijdopleiding is meestal dat relevant werk in een voor het beroep relevante organisatie wordt gecombineerd met het volgen van beroepsonderwijs. De roostering is daarop aangepast. Het curriculum van de deeltijdopleiding heeft een ander karakter dan dat van de dagopleiding. Aanvullend kunnen er eisen aan de werkkring worden gesteld Verkorte en versnelde opleidingsroutes Deze opleiding kan niet verkort of versneld gevolgd worden. Ook zijn er geen horizontale doorstroommogelijkheden voor studenten die willen overstappen naar een andere masteropleiding Getuigschriften Als bewijs dat u de masteropleiding hebt afgerond, wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het masterdiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één diploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er ook een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. 17/102

18 Als u meer dan één tentamen met goed gevolg hebt afgelegd, maar u krijgt geen diploma, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van uw examencommissie Graden en titulatuur Als u een masteropleiding bij de HU afrondt, krijgt u een graad en mag u een titel voeren. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Een graad geeft het recht op het voeren van een titel. Bij een masteropleiding wordt de graad Master verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Master Accounting & Auditing geeft het recht om deze als titel te voeren, afgekort tot MAA (met eventuele toevoeging) achter de eigen naam Opleidingsstructuur Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De totale duur van het programma is 2,5e jaar. Ieder jaar is verdeeld in twee semesters van 17 weken. De colleges worden gegeven op de vrijdagochtend (09:30 12:30 uur) en middag (13:30 16:30 uur). In overleg met studenten en docenten kunnen aanvangstijden worden aangepast. In de laatste drie weken van een semester zijn er geen colleges; deze weken worden gebruikt om beroepsproducten af te ronden, papers te schrijven, tentamens af te leggen etc. In een semester worden er twee vakinhoudelijke blokcursussen gevolgd en worden tevens enkele lessen gevolgd van de vaardighedencursussen en trainingen op het gebied van onderzoek. Per semester wordt derhalve een studielast van gemiddeld 18 EC gevolgd. Dat is een studielast van ruim 20 uur per week, waarvan ongeveer 6 uur contacttijd. In de periode dat de student werkt aan de thesis zal de studielast over het algemeen wat hoger liggen. De semester worden afgesloten met een assessment waarbij studenten aan de hand van een portfolio moeten aantonen te voldoen aan de gestelde competentie-eisen Tabel opleidingsstructuur Zie voor de tabel opleidingsstructuur par Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de studie vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De Master Accounting & Auditing is opgebouwd uit 5 semesters. Elke semester is gemodelleerd rondom een thema. Naast de startende onderneming (semester 1 ) zijn dat: De groeiende onderneming (semester 2), Overname van onderneming (semester 3) en de Stakende onderneming (semester 4). U sluit de opleiding af met een masterproof die centraal staat in semester 5. Daarnaast is de opleiding opgebouwd uit vier leerlijnen: De onderzoeksleerlijn De vakexpertise leerlijn De beroepscommunicatieve leerlijn De persoonlijke competentieontwikkelleerlijn In elk semester komen deze leerlijnen geïntegreerd terug. Zo leert u voor uw kantoor of voor een klant/opdrachtgever hoe u een onderzoek moet opzetten, gericht op een van de thema s. In dit onderzoek 18/102

19 past u ook de geleerde vakkennis toe die u in verschillende communicatievormen presenteert aan de opdrachtgever(s). Naast kennis en vaardigheden wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan uw beroepshouding als Accountant. Dit ontwikkelproces staat centraal in de compententieleerlijn, waarin leert reflecteren over het merk accountant. De modules die de leerlijn vakexpertise vertegenwoordigen sluit u af met een landelijk examen, zodat u kunt aantonen te voldoen aan de CEA eindtermen Dit geldt voor: Audit & Assurance, Audit & Assurance Bijzondere Onderzoeken, BIV/AO, Externe Verslaggeving en Belastingrecht/Fiscaliteiten. In een semester is de helft van de tijd gereserveerd voor de voorbereiding op deze landelijke toetsing. De andere helft van het semester krijgt u colleges op deelgebieden die voor de MKB-advisering van belang zijn. Per semester is een uitvoerige themawijzer beschikbaar (doelen en programma op weekniveau) Hieronder zijn per semester de cursussen aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. Curriculum opzet Master AA Semester 1 De startende onderneming ECTS Cijfer ondernemingsplan MKB (onderzoek) Mangement Letter (praktisch) Assessment Landelijke Toets: BIV/AO 5 num 5 num 4 g/v/o 4 num Semester 2 De groeiende Onderneming Corporate Governance (onderzoek) Jaarrekening Controle (praktisch) Landelijke toets: A&A - 1 Assessment 5 num 5 num 4 num 4 num Semester 3 Overname of verkoop van de onderneming Waarderingsmodellen (onderzoek) Bijzonder Onderzoek (praktisch) Assessment Landelijke Toets A&A-2 5 num 5 num 4 g/v/o 4 num Semester 4 Staking van de onderneming De jaarrekening (onderzoek) Belastingadvies (praktisch) Landelijke toets: EV BLR-3 5 num 5 num 4 num 4 num Semester 5 Scriptie en afstudeergesprek 18 num Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u achterin deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). 19/102

20 2.3.7 Stages en stagewaardigheid Bij de masteropleiding Accounting & Auditing hoeft er geen stage te worden gelopen Afstuderen De Masterproof wordt in het laatste half jaar van de twee-en-een-halfjarige studie afgerond. De masterproof is te beschouwen als een afsluitend onderzoek. De student moet een onderwerp kiezen vanuit zijn beroepspraktijk, maar dat onderwerp moet te plaatsen zijn in een groter geheel. Bijvoorbeeld, de Nederlandse aanpak en theorie vergelijken met bijvoorbeeld Angelsaksische landen. Of bijvoorbeeld de verandering van de rol van de accountant door de tijd heen. De student dient vanuit het literatuuronderzoek aangaande het gekozen onderwerp, een hypothese te formuleren. Deze onderzoeksmethodiek is reeds eerder aan de orde geweest bij tussentijdse onderzoeken in semester 1 tot en met 4 en bij een cursus methodologie aan het begin van de masteropleiding. Bij het verrichten van de verschillende onderzoeken is steeds geoefend in het stellen van de juiste vragen en het helder formuleren van de onderzoeksvraag. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in de beroepspraktijk en wordt ondersteund en onderbouwd door de kennis en inzichten vanuit het literatuuronderzoek. Empirische toetsing kan plaatsvinden in de beroepspraktijk (in brede zin). De bevindingen uit de praktijk kunnen kwantitatief of kwalitatief van aard zijn en indien het onderzoek kwantitatief van aard is, worden de resultaten statistisch verwerkt (bijvoorbeeld met SPSS). Uit de (statistische) analyse van de onderzoeksresultaten moeten conclusies worden getrokken. Deze conclusies moeten in heldere bewoordingen en als antwoord op de gestelde onderzoeksvraag worden beantwoord. Tevens dient de student naar aanleiding van de gemaakte conclusies aanbevelingen te doen ter verrijking de beroepspraktijk. De conclusies en aanbevelingen dienen onderbouwd te worden vanuit de theoretische modellen en concepten en/of kunnen als een beredeneerde aanvulling op de bestaande theoretische kaders beschreven worden. Het onderzoeksproces moet schriftelijk verantwoord worden in een onderzoeksverslag. De masterproof moet mondeling verdedigd worden. Voorbeelden van onderwerpen voor de masterproof: de veranderende verhouding tussen controleopdrachten en samenstelopdrachten in de tijd (en internationaal) gezien. De invloed van de integratie in het bedrijfsproces van de klant op het functioneren van de accountant (onafhankelijkheid) De verdere eisen en criteria die aan de masterproof zullen worden gesteld zijn vastgelegd in de thesishandleiding (themawijzer semester 5) Zie par. 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen. Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is één van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO-Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden van over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rondt u uw afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag u uw scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO-Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat uw stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voor komt. Voor meer informatie: 2.4 Examencommissie Instelling en benoeming 20/102

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2013-2014

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2013-2014 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

De AA-Accountant en profil. Het beroepsprofiel van de AA-Accountant

De AA-Accountant en profil. Het beroepsprofiel van de AA-Accountant De AA-Accountant en profil Het beroepsprofiel van de AA-Accountant 1 Voorwoord Het beroep van Accountant-Administratieconsulent (de AA-Accountant) is van groot belang voor het MKB en het maatschappelijk

Nadere informatie

Het Beroepsprofiel. van de AA-Accountant

Het Beroepsprofiel. van de AA-Accountant Het Beroepsprofiel van de AA-Accountant Het beroep van Accountant-Administratieconsulent (de AA-Accountant) in de vorm van een beroepsprofiel als volgt beschreven: 1. Een algemene beschrijving van het

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Accountant-Administratieconsulent en profil, versie 2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Accountant-Administratieconsulent en profil, versie 2010 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4234 16 maart 2010 De Accountant-Administratieconsulent en profil, versie 2010 Het beroepsprofiel van de AA 1 Voorwoord

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Waa de opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling

Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling Verantwoording De NBA besteedt aandacht aan de bewustwording rond het thema professioneel-kritische instelling. Dit initiatief

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Voor inschrijving in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Voor inschrijving in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dienen kandidaten op grond van

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Zoals eerder aangekondigd starten wij dit najaar met de praktijkcasus Auditing. Na overleg met de Raad voor de praktijkopleiding en de accountantskantoren

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

STUDIEGIDS. NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

STUDIEGIDS. NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen STUDIEGIDS NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiegids NovAA-beroepsopleiding en post-hbo-opleiding AA, 2008-2009 1 1 Inleiding... 3 2 De accountant-administratieconsulent...

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie