Directiebeoordeling H.A.C.C.P. SYSTEEM ALERIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directiebeoordeling H.A.C.C.P. SYSTEEM ALERIMUS"

Transcriptie

1 2013 Directiebeoordeling H.A.C.C.P. SYSTEEM ALERIMUS

2 INHOUD 1. HACCP systeem 2. Kwaliteitsbeleid en doelstellingen 3. Resultaten externe audits - HACCP 17 en 22 januari 2013 (hercertificering) - HACCP 9 juli 2013 (opvolgaudit) 4. Interne audits 5. Maaltijden enquête 6. Kwaliteitsverbeteringen voedingsdienst via trendformulieren Leveranciersbeoordeling 8. Analyse Microbiologisch onderzoek 9. Analyse Critical Control Points 10. Toetsing kennis en kunde 11. Toetsing Instrumenten en Verificatie onderwerpen 12. Oordeel effectiviteit voedselveiligheidssysteem 13. Aanbevelingen ter verbetering 2 P a g i n a

3 1. HACCP- systeem Het HACCP- systeem is opgezet, ingevoerd, gedocumenteerd en onderhouden in overeenstemming met de eisen in het certificatieschema. De volgorde en onderlinge samenhang zijn via links in Q-Intra MyDMS doorgevoerd. De kritische punten worden bewaakt aan de hand van interne auditering, externe auditering, kwaliteitsverbeteringformulieren, trendformulieren, indicatoren en analyses. De borging van het algemeen kwaliteitsmanagementsysteem valt onder het HACCP- team en de stuurgroep kwaliteit. 2. Kwaliteitsbeleid en doelstellingen De bewoners, gasten en afnemers van (uitbreng)maaltijden moeten verzekerd zijn van maaltijden, die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dit houdt in dat de bereide maaltijden: - een aantrekkelijke uitstraling moeten hebben - goed moeten smaken - een verantwoorde samenstelling moeten hebben - geen risico voor de volksgezondheid mogen opleveren: a. door de microbiologische kwaliteit van de maaltijden b. door het aanwezig zijn van vreemde voorwerpen in de maaltijden c. door concentraties chemische restproducten Ouderen kunnen extra gevoelig zijn voor de genoemde risico s. Door het hanteren van het HACCP systeem wil Alerimus risico s ten aanzien van de voedselveiligheid zoveel mogelijk controleren en, indien mogelijk, elimineren, waarbij gestreefd wordt naar het leveren van een kwaliteitsproduct. 3 P a g i n a

4 3. Resultaten externe audits De eerste externe HACCP audit in 2013 was een hercertificeringsaudit welke over twee dagen gespreid was t.w. 16 en 22 januari. Er is geauditeerd door de heren A. van der Salm en S. Mertens. Tijdens deze externe audit HACCP is 1 minor tekortkoming geconstateerd, welke door de organisatie is geaccepteerd. Bij het basisvoorwaardenprogramma en gevarenanalyse is de nieuwe HACCP norm van juni 2012, versie 5 nog niet volledig doorgevoerd. Kwaliteitsbeheer heeft de minor tekortkoming uitgewerkt volgens de 4 O s (Oorzaak, Omvang, Oplossing en Operationaliteit) en deze uitwerking is aanvaard door Kiwa en op effectiviteit beoordeeld tijdens de tweede HACCP-audit in juli De heren van der Salm en Mertens spraken uit zeer tevreden te zijn over de wijze waarop zij het HACCP-systeem zagen toegepast binnen de locaties van Alerimus. Zij konden vaststellen dat de organisatie in overeenstemming werkt met het beleid en doelen, en dat het de processen beheerst in overeenstemming met de voedselveiligheidnormering Tevens konden zij vaststellen dat er in overeenstemming wordt gewerkt met het voedselveiligheidsbeheerssysteem conform de eisen van de HACCP norm. De leadauditor concludeert dat gebaseerd op de resultaten van de audit het voedselveiligheidsbeheerssysteem voldoet aan de eisen voor het aangevraagde toepassingsgebied en beveelt aan het certificaat af te geven. 2. De tweede externe HACCP audit is uitgevoerd door de heer A. van der Salm op 7 juli Tijdens deze audit heeft de auditor o.a. het basisvoorwaardenprogramma beoordeeld en in orde bevonden. Hiermee is de minor tekortkoming van begin 2013 opgelost. Deze opvolgaudit is verder probleemloos verlopen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De heer van der Salm beveelt aan de certificering te continueren. 4 P a g i n a

5 4. Resultaten interne audits 2013 De voedingsdienst is in 2013 vijf keer geauditeerd door interne auditoren. Twee interne audits zijn gehouden bij de keuken Open Waard, twee interne audits zijn gehouden bij de keuken Buitensluis. Het seniorenrestaurant Open Waard en het hoofd voedingsdienst zijn eenmaal geauditeerd. Resultaten: Onderdeel Datum interne audit Geconstateerde tekortkomingen (NA) Aanpassingen / aanvullingen (-A) 1.Keuken OW 2.Keuken OW Keuken BS 4.Keuken BS Sen. restaurant Verklaring A s: 1. a. Voedingsdienst maakt geen gebruik van de aftekenlijst extra verstrekkingen op het bureaublad pc vanwege niet praktisch. Oplossing :De extra s worden vermeld op lijst op magneetbord. b. De interne auditor meent dat er voor het registreren van diëten aftekenlijsten moeten komen. Voedingsdienst geeft aan dat dieet afspraken worden vermeld / opgenomen in XL-Food en dat daarom een aftekenlijst niet nodig is. c. Het niet zichtbaar ophangen van gedrag- en hygiëneregels in de keuken t.b.v. keukenpersoneel. Voedingsdienst geeft aan deze materie tijdens de HACCP cursussen wordt besproken en de regels direct opvraagbaar zijn in de computer. 2. De nachtelijke afwassers (vanuit de thuiszorg) weten niet goed hoe de regels zijn m.b.t. de vaatwasmachine. Oplossing: Teamleider keuken OW verzorgt de instructie en heeft hier contact over met de coördinator thuiszorg. Document HACCP 3 11 is aangevuld met een instructie. 3. a. Vier A s hadden betrekking op dezelfde tekortkoming. Medewerker wist wel van de handelingen om zaken te registreren, maar kon deze niet aantoonbaar maken. 5 P a g i n a

6 Oplossing: Meer aandacht vanuit hoofd voedingsdienst om naast de koks en hemzelf ook de andere medewerkers meer te betrekken bij het meten en registreren van de verschillende verplichte metingen. 4. Hoofd voedingsdienst geeft aan dat hij geen kwaliteitsverbeteringformulieren ontvangt. Oplossing: Hoofd voedingsdienst heeft een gestuurd aan de zorgcoördinatoren om gebruik te maken van de kwaliteitsverbeteringformulieren. 5. Er zijn vier A s voor het seniorenrestaurant. Alle vier betrof het aanpassingen in de werkinstructies om weer up to date te zijn. De WI s zijn aangepast en in Q-Intra MyDMS opgenomen. Er zijn geen tekortkomingen (NA s = niet aantoonbaar) geconstateerd die in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken, derhalve vastgelegd in de het kwaliteitshandboek, bij de voedingsdienst door de interne auditoren. 5. Tevredenheid-enquêtes maaltijden Uitbrengmaaltijden De voor 2013 voorziene maaltijdenquêtes zijn iets uitgesteld en zijn gehouden begin januari De resultaten van deze enquêtes zijn hieronder vermeld. Januari 2014 cliënten de Buitensluis Er zijn 72 enquêtes verzonden en deze is door 51 cliënten ingevuld. Dit geeft een respons van 70,8%. 78,8% geeft aan tevreden te zijn over de uitbrengmaaltijden en 13,7% geeft aan redelijk tevreden te zijn. Indien we hierbij een viertal losse vragen laten mee wegen komt de tevredenheid op 86,0%. Januari 2014 cliënten de Open Waard Er zijn wederom 61 enquêtes verzonden en deze is door 41 cliënten ingevuld. Dit geeft een respons van 67,2%. 72,8% geeft aan tevreden te zijn over de uitbrengmaaltijden en 17,9% geeft aan redelijk tevreden te zijn. Indien we hierbij de vier losse vragen laten mee wegen komt de tevredenheid op 85,5%. 6 P a g i n a

7 Trendanalyse Dit betreft de scores van de vragen die uitsluitend over de maaltijden zelf gaan (samenstelling smaak temperatuur variatie menu s gaarheid portiegrootte) Tevredenheid over de jaren: Alerimus totaal 2009: Goed 80% Redelijk 15% Open Waard: 2010: Goed 75,9% Redelijk 18% 2012: Goed 69,8% Redelijk 19,8% 2014: Goed 72,8% Redelijk 17,9% Buitensluis: 2012: Goed 79% Redelijk 14% (feb.) 2012: Goed 83,1% Redelijk 9,3% (okt.) 2014: Goed 78,8% Redelijk 13,7% Er zijn vier losse vragen gesteld die qua beantwoording niet met de overige vragen verwerkt konden worden. - Ontvangt u altijd de door u gekozen maaltijd? BS (jan. 14) BS (okt. 12) OW (jan. 14) OW (okt. 12) Altijd 64,7% 79,7% 65,9% 63,9% - Maaltijd geleverd gekregen, terwijl geen maaltijd besteld is? BS (jan. 14) BS (okt. 12) OW (jan. 14) OW (okt. 12) Nooit 86,3% 91,5% 85,4% 66,7% - wordt er weleens vergeten een bestelde maaltijd te bezorgen? BS (jan. 14) BS (okt. 12) OW (jan. 14) OW (okt. 12) Nooit 86,3% 93,2% 87,8% 70,3% - Ontvangt u tijdig de nieuwe menulijst van de maaltijdrijder? BS (jan. 14) BS (okt. 12) OW (jan. 14) OW (okt. 12) Altijd 100% 100% 97,6% 94,6% De keuken Buitensluis scoort in de tevredenheidmeting erg goed, maar laat een dalende trend zien in tevredenheid op vrijwel alle onderdelen. Een trendoorzaak is niet uit de uitkomsten traceerbaar. 7 P a g i n a

8 De keuken Open Waard scoort op alle vragen beduidend beter dan bij de vorige enquête. Op sommige punten wordt er nu ook beter gescoord dan de Buitensluis. In enige mate zorgwekkend is dat de vragen die echt voedsel gerelateerd zijn (vr. 1 t/m 6) er een grote groep is die wel redelijk tevreden is i.p.v. goed tevreden. Cliënten van de OW hebben ook flink gebruik gemaakt van de vraag om suggesties of aandachtspunten aan te dragen (dit in tegenstelling tot de cliënten van de Buitensluis). De genoemde aandachtspunten bieden aanknopingspunten om de kwaliteit in 2014 verder te verhogen. Cliënt oordeel in cijfers (cliënten is gevraagd een cijfer te geven tussen 1 en 10) Wat is uw oordeel over de smaak, samenstelling, portiegrootte en temperatuur van de maaltijden: BS : 8,08 OW : 7,54 Wat is uw oordeel over de bezorging van de maaltijden, vriendelijkheid en behulpzaamheid van de maaltijdrijders: BS : 8,73 OW : 8,46 Wat is uw oordeel over de (telefonische) bereikbaarheid, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de receptionisten en medewerkenden voedingsdienst*: BS : 8,44 OW : 8,11 * Bij deze vraag zijn er relatief veel onthoudingen om een cijfer in te vullen. Klaarblijkelijk is het contact tussen Alerimus en deze cliënten minimaal zodat men hier geen uitspraak over wenst te doen. Eind 2014 zullen er wederom maaltijdenquêtes uitbrengmaaltijden worden afgenomen om ons er van te verzekeren dat we blijvend een kwalitatief hoogstaand product leveren. 8 P a g i n a

9 Maaltijden intramuraal In de Buitensluis zijn in week 2 en 3 van verschillende enquêtes gehouden door middel van interviews. Bij elk onderzoek zijn 10 cliënten bevraagd over hun bevindingen. De cliënten zijn allen woonachtig op de 1 e of 2 e verdieping in de Buitensluis en enige cliënten hebben meegedaan aan meer dan één onderzoek. Enquête 1. Gezamenlijke avondbroodmaaltijden Score: 7.8 Aandachtspunt : Aanbod belegkeuze vergroten Enquête 2. Broodkar (ontbijt en avond brood verstrekking) Score: 8.7 Aandachtspunt : Cliënten worden relatief vaak niet gevraagd wat men wenst te krijgen als ontbijt. De reden is dat veel cliënten op het tijdstip dat de broodkar langs komt nog slapen. Mogelijk komt de broodkar te vroeg. Cliënten en medewerkers lossen dit samen op door een briefjessysteem te hanteren. Cliënten zijn heel tevreden over de broodkar en de medewerkenden van de broodkar. Enquete 3. Warme maaltijden (op eigen appartement geserveerd) Score: 6.9 Aandachtspunt : 4 van de 10 cliënten geven aan dat de warme maaltijden niet altijd voldoende op temperatuur zijn. 3 van de 10 cliënten geven aan de warme maaltijd ook niet altijd even smakelijk te vinden. De resultaten van deze drie enquêtes dienen nog besproken te worden in een HACCP vergadering en mogelijke verbeterpunten moeten derhalve nog worden geformuleerd. 6. Kwaliteitsverbeteringen voedingsdienst via trendformulieren 2013 Gedurende het jaar 2013 zijn er vier kwaliteitsverbeteringformulieren ingeleverd met betrekking tot de voedingsdienst in de Open Waard De warmhoudwagens met maaltijden was om uur koud, waardoor ook het eten koud was op de huiskamer Open Waard. Hoofd voedingsdienst: Bespreken in dagelijks overleg dat beter op gelet moet worden op het tijdig aanzetten van de warmhoudwagen. Actie: E.e.a. is genoteerd in de map werkoverleg door de keuken. Huiskamer medewerkenden hebben die dag zelf in de magnetron te maaltijden opgewarmd. 9 P a g i n a

10 Er wordt veel te weinig vlees aangeleverd op de huiskamer Open Waard op Vier stukjes vlees voor bewoners. Het is eerder ook al een keer aangegeven dat er meer vlees voor de huiskamer moet zijn. Hoofd voedingsdienst: Besproken met kok keuken dat aan de huiskamer het gewenste aantal stukken vlees gegeven dient te worden. Actie: Probleem is opgelost. Er zijn geen kwaliteitsverbeteringformulieren meer ontvangen over tekort aan geleverd vlees Een nieuwe cliënt heeft geen warme maaltijd ontvangen. Hoofd voedingsdienst : Cliënt heeft bij zijn recente inzorgname aangegeven in het restaurant te willen eten en is hier op terug gekomen. De keuken heeft zich gebaseerd op foutieve informatie. Actie: Keuken er op geattendeerd dat bij verandering in de plaats waar gegeten wordt, altijd een keuze moet worden ingevuld in XL Food Voormalige cliënte uitbrengmaaltijd geeft via coördinator WMO aan dat indien er van de standaard maaltijd wordt afgeweken er fouten worden gemaakt zoals geen jus, geen vlees of een maaltijd die niet besteld was. Hoofd voedingsdienst: Heeft oude menulijsten van cliënte opgezocht en geconcludeerd dat het formulier regelmatig niet goed was ingevuld waardoor het dan keuze kok wordt. Zolang een lijst niet correct wordt ingevuld zal dit probleem zich kunnen voordoen. Actie: Infoboekjes zijn voorzien van informatie over het invullen van de menulijst. Er is een brief naar alle cliënten gegaan in 2013 met instructies hoe de menulijst juist in te vullen. Gedurende het jaar 2013 is er één kwaliteitsverbeteringformulier ingeleverd met betrekking tot de voedingsdienst in de Buitensluis Een bewoner van de Buitensluis heeft klachten over de temperatuur van de maaltijd. Hoofd voedingsdienst: Bewoner eet de warme maaltijd s avonds en dhr. geeft ook aan dat het vlees soms droog is. Actie: Afgesproken met dhr. dat hij de maaltijd in een drievaks bord krijgt die is dicht gesealed. Na één week bij dhr. geweest en dhr. gaf aan dat de temperatuur nu beter was en het vlees minder droog. 10 P a g i n a

11 Ook in 2013 zijn er weer weinig kwaliteitsverbeteringformulieren ingevuld ondanks aandringen vanuit kwaliteitsbeheer en hoofd voedingsdienst. In 2014 zal er verder aandacht uit moeten gaan naar het verzamelen van zinvolle informatie d.m.v. kwaliteitsverbeteringformulieren op dat die gebruikt kan worden als instrument om bij te sturen waar nodig. De trend dat er steeds minder kwaliteit verbeteringsformulieren worden ingeleverd moet worden gekeerd, omdat op basis van een te gering aantal kwaliteit verbeteringsformulieren geen trends kunnen worden vastgesteld. Hoofd voedingsdienst behandelt en archiveert binnengekomen klachten. 7. Leveranciersbeoordeling Hoofd voedingsdienst heeft de leveranciers van de voedingsdienst beoordeeld op hun prestaties ten aanzien van de belevering en de kwaliteit van de door hen geleverde producten. De beoordeling is uitgevoerd op en Alle leveranciers hebben de beoordeling Goed gekregen. Hoofd facilitaire dienst heeft zijn leveranciersbeoordeling w.o. diverse bedrijven die diensten leveren aan de voedingsdienst / keukens, uitgevoerd op en Alle leveranciers hebben de beoordeling Goed gekregen. In 2013 zijn er door Alerimus geen officiële klachten geuit aan het adres van leveranciers. Het op punt stellen van het nieuwe schoonmaak- en doseersysteem van een nieuwe leverancier Gelecon heeft de nodige voeten in aarde gehad. Aanvankelijk was er sprake van veel schuimvorming en onvoldoende was resultaat. Het probleem kwam voort uit de wisselende hardheid van het gebruikte water. Door aanpassingen aan het leidingwerk wordt nu utsluitend water gebruikt afkomstig uit de waterontharder. De schuimvorming is hiermee verholpen en het wasresultaat naar tevredenheid. De problematiek is voortvarend op- en aangepakt door de leveranciers Gelecon, Lubron en AA Installatietechniek. 11 P a g i n a

12 8. Analyse Microbiologisch onderzoek Micro Analyse Zeeland is op 31 juli 2103 opnieuw geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform de vereisten zoals vastgelegd in NEN-EN- ISO/IEC 17025:2005. De accreditatie is geldig tot 1 augustus In 2013 zijn door Micro Analyse Zeeland controles uitgevoerd op de centrale keuken Buitensluis en de centrale keuken OW. Buitensluis Microbiologisch onderzoek van maaltijdcomponenten: Bemonsterd: - Maaltijdcomponent: Appelmoes uit aangebroken emmer in koelcel - Desserts/pap: Griesmeelpap uit eenmansverpakking in koelcel - Soep / bouillon: Erwtensoep uit plastic bak met deksel in vriescel - Salades: Huzarensalade uit gesloten plastic verpakking in koelcel - Kaas: Formaggio da Pasta kaaspoeder Alle onderzochte producten voldoen microbiologisch aan de gestelde referentiewaarden. Open Waard Microbiologisch onderzoek van maaltijdcomponenten: Bemonsterd: - Vleeswaar niet gefermenteerd: Gebraden fricandeau uit verpakking in koelcel. - Maaltijdcomponent: Appelmoes uit aangebroken plastic emmer in koelcel. - Desserts / pap: Griesmeel / rode bes uit eenmansverpakking in koelcel. - Maaltijdcomponent: Pannenkoeken uit plastic bak met deksel in vrieskast. - Maaltijdcomponent: Gekookte witte rijst uit plastic bak met deksel in vrieskast. 12 P a g i n a

13 Alle onderzochte producten voldoen microbiologisch aan de gestelde referentiewaarden. Onderzoek van oppervlakken (kve/16cm 2 ) m.b.v. afdrukplaatjes 15 monsters genomen, waarvan 5 niet voldoet aan de norm (meer dan 50 kve per 16cm 2 ) t.w.: - RVS mixerbeker Robot Coupe - Schap in open kastje met schaaltjes, soepkommen etc. - Binnenkant deur magnetron - Bodem van een plastic bakje met diverse keukengerei in lade - Bodem van dezelfde lade Temperatuurmetingen De temperaturen van alle koelingen en vriezers voldoen aan de ter plaatse geldende normen. Alle hierin opgeslagen bederfelijke eet- en drinkwaar wordt dus op de juiste temperatuurcondities bewaard. Het warm kraanwater in de keukenruimte is tijdens de bemonstering 58,9 o C. Voor een effectieve Legionella preventie voldoet de temperatuur van het warme leidingwater niet aan de wettelijke norm van 60 o C.* *De meting is een momentopname, door wisselende vraag in afname van warm water kan de temperatuur fluctueren. Eigen temperatuurmetingen geven aan wel te voldoen aan de wettelijke norm van 60 o C. Microbiologisch onderzoek op de aanwezigheid van legionella geven eveneens aan te voldoen aan de wettelijke norm van < 100 kve / liter. Onderzoek van lucht m.b.v. fall-out platen (1 uur) Conclusie: - De afzuiging in de centrale keuken werkt niet goed 1,1 per cm 2 - De afzuiging in de afwaskeuken werkt niet goed 2,7 per cm 2. Opmerkingen vanuit visuele beoordeling Persoonlijke hygiëne Is op zeven criteria beoordeeld en alle criteria worden correct nageleefd. Inrichting en staat van onderhoud Is op twaalf criteria beoordeeld waarvan elf correct zijn. Op het punt wanden en vloeren zijn enige aanmerkingen gemaakt: - De vloer in de keuken en afwaskeuken is op verschillende plaatsen beschadigd. - Boven de meterkast in het magazijn is de muur bij de kabeldoorvoer beschadigd - In een muur in het magazijn links naast de vrieskast zijn diverse boorgaten te zien 13 P a g i n a

14 Koelcel Is op elf criteria beoordeeld en alle criteria worden correct nageleefd / uitgevoerd. Vrieskasten Is op zeven criteria beoordeeld en alle criteria worden correct nageleefd / uitgevoerd. Keuken en / of magazijn Is op acht criteria beoordeeld en alle criteria worden correct nageleefd / uitgevoerd. Opmerking over Registraties Ontvangst van grondstoffen en maaltijdcomponenten - De goederen worden bij ontvangst correct gecontroleerd op de juiste temperatuur. - De goederen worden bij ontvangst gecontroleerd op een goedsluitende verpakking. Hiervan wordt een wekelijkse registratie bijgehouden. - De goederen worden wekelijks gecontroleerd op juiste houdbaarheid. Opslag van levensmiddelen - 1x per week wordt de temperatuur in de koeling(en) correct gemeten en geregistreerd. - 1x per week wordt de temperatuur in de vriezer(s) correct gemeten en geregistreerd. Bereiden met verhitting - 1x per week wordt tijdens de verhitting de kerntemperatuur van vlees, vis en gevogelte correct gemeten en geregistreerd. Distribueren / serveren / verstrekken - 1x per week wordt voor het verstrekken / serveren de temperatuur van de maaltijden gemeten en geregistreerd. Kalibreren meet- en weegmiddelen - De thermometers worden jaarlijks gekalibreerd. - De jaarlijkse kalibratie van de thermometers wordt in een registratie vastgelegd. Schoonmaak - De schoonmaak vindt plaats volgens werkschema s en werkinstructies. - Van de schoonmaak wordt een registratie bijgehouden. 14 P a g i n a

15 - Tijdens de bereidingen vinden geen schoonmaakactiviteiten plaats in de directe nabijheid van de kookketels. Conclusie Micro-Analyse Zeeland: De algehele indruk van de keuken Open Waard is vanuit HACCP oogpunt goed. 9. Analyse Critical Control Points De specifieke beheersmaatregelen voor de onderkende kritische beheerspunten worden door de voedingsdienst geregistreerd op de daarvoor bestemde formulieren. Het overzicht Critical Control Points (kritische beheerspunten) heeft in 2013 geen aanpassingen ondergaan. De gevareninventarisatie en risicoanalyse hebben opgeleverd dat dezelfde CCP s gehandhaafd blijven. Een evaluatie van zowel de gevareninventarisatie en risicoanalyse is voorzien voor de laatste HACCPteam vergadering in 2014 (26 november), tenzij tussentijdse veranderingen binnen de keukenprocessen aanleiding geven om hier eerder toe over te gaan. 10. Toetsing kennis en kunde De HACCP cursussen voor 2014 zijn besproken met dhr. J. Rottier van Micro Analyse Zeeland en vastgelegd. Hoofd facilitaire dienst dhr. D. van Ee heeft kenbaar gemaakt welke zaken hij vanuit Alerimus graag besproken wenst te zien. - Er is 13 februari uur een cursus Voortgezet HACCP (Gevorderd) voor Koks februari 2014 / Buitensluis en 27 februari 2014 / Open Waard wordt de cursus Basis HACCP gegeven voor medewerkers van de broodwagen / meerzorg / dagopvang / huiskamers VPA. 30 januari 2014 komt de nieuwe Hygiënecode uit en de wijzigingen t.o.v. de oude zullen worden meegenomen in de HACCP cursussen. In overleg tussen hoofd voedingsdienst, dhr. B. Hooghwerff en dhr. J. Rottier van Micro Analyse Zeeland zal in de loop van 2014 een brief worden opgesteld over HACCP richtlijnen voor de vrijwilligers die werkzaamheden verrichten waarbij zij met voeding in aanraking komen. 15 P a g i n a

16 Te denken valt aan de chauffeurs van uitbrengmaaltijden en vrijwilligers in het restaurant. 11. Toetsing instrumenten en Verificatie onderwerpen Toetsing instrumenten Alerimus maakt voor het beoordelen van het HACCP-kwaliteitssysteem gebruik van meerdere instrumenten ter bepaling van de mate waarin wordt voldaan aan normen en gewenste resultaten. De instrumenten die worden ingezet zijn: - interne audits - jaarlijkse externe audits door KIWA - jaarlijkse externe audits door Micro Analyse Zeeland - jaarlijks microbiologisch onderzoek maaltijdcomponenten door Micro Analyse Zeeland (ook inbegrepen bij de externe audits door M.A.Z.) - enquêtes gebruikers maaltijden - kwaliteitsverbeteringformulieren Alle instrumenten geven voldoende- en kwalitatief goede informatie om het HACCP-systeem te onderhouden en te verbeteren. In 2014 zullen deze instrumenten daarom ook wederom worden ingezet om het kwaliteitsmanagementsysteem verdere input te geven. Verificatie onderwerpen De volgende onderwerpen zijn door hoofd voedingsdienst op 9 december 2013 geverifieerd of deze nog voldoen aan de huidige eisen en verwachtingen: 1. evaluatie van het HACCP systeem en de gerelateerde registraties; 2. analyse van teruggehaalde en weggeruimde producten bij incidenten die de voedselveiligheid in het geding kan brengen (recall); 3. verificatie van alle specifieke beheersmaatregelen, afwijkingen ter bevestiging van de implementatie en doeltreffende beheersing van de CCP s; 4. analyse van cliëntenklachten, die gerelateerd zijn aan de voedselveiligheid; 5. evaluatie van conformiteit met van toepassing zijnde wet- en regelgeving (keuringsdienst Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit / Kiwa / Micro Analyse Zeeland) en met voorzienbare wijzigingen hierop, aangaande de voedselveiligheid; 6. beoordeling van lacunes tussen het bestaande en gewenste niveau van kennis, bewustwording en training van medewerkenden met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne; 7. beoordeling na aanschaf c.q reparatie keukenapparatuur. 16 P a g i n a

17 Alle onderwerpen worden met een A beoordeeld (akkoord) behalve pt. 2 en pt. 3. De jaarlijkse recall-procedure moet nog worden uitgevoerd en de gevareninventarisatie en risicoanalyse zijn op het moment van beoordelen nog niet geheel op punt gesteld. De verwachting is dat dit in januari 2014 afgehandeld zal zijn. 12. Oordeel effectiviteit voedselveiligheidsysteem Aangezien: a. De minor tekortkoming* vanuit de externe hercertificeringsaudit van 16 en 22 januari 2013 is door middel van het aanpassen van documentatie in het kwaliteitssysteem opgenomen en door uitvoerend handelen weggewerkt en akkoord bevonden bij de 1 e opvolgaudit. *Bij het basisvoorwaardenprogramma en gevarenanalyse is de nieuwe HACCP norm van juni 2012, versie 5 nog niet volledig doorgevoerd. b. De uitkomsten van de interne audits afgenomen bij de voedingsdienst zijn bemoedigend. Er zijn, net als in 2011 en 2012, in 2013 geen NA s (tekortkomingen) geconstateerd. Wel is documentatie naar aanleiding van interne audits op verschillende punten aangepast. In de audit jaarplanning 2014 worden weer zes interne audits opgenomen voor de voedingsdienst. c. De uitkomsten van de enquête gehouden onder afnemers van uitbrengmaaltijden geeft een tevredenheid te zien van 78,8% (83,1%- 12) - Buitensluis en 72,8% (69,8%- 12) - Open Waard. Met de resultaten van vier losse vragen er bij inbegrepen is de tevredenheid score hoger (86% BS en 85,5% OW). De score van de Open Waard is verbeterd ten opzichte van de meting een jaar eerder maar biedt nog ruimte voor verdere verbetering. Door cliënten OW zijn voldoende suggesties en verbeterpunten benoemd waarmee in 2014 aan de slag moet worden gegaan. Ten einde het hieruit voortkomende verbetertraject incl. het reeds aangenomen Plan van Aanpak Voeding te toetsen zullen er in 2014 wederom maaltijdenquêtes worden afgenomen om ons er van te verzekeren dat we blijvend een kwalitatief hoogstaand product leveren. e. Het aanleveren van trendformulieren ten behoeve van de kwaliteitsverbetering aangaande de voedingsdienst is net als in 2011 en 2012, ook in 2013 aan de lage kant. Dit ondanks dat er meerdere keren de aandacht op is gevestigd middels s richting medewerkenden. Het gebruik van kwaliteitsverbeteringformulieren behoeft nog steeds extra aandacht van de stuurgroep kwaliteit. 17 P a g i n a

18 f. De microbiologische onderzoeken hebben verbeterpunten opgeleverd op het vlak van de aanwezige infrastructuur en het schoonhouden hiervan. Deze verbeterpunten zijn door de voedingsdienst weggewerkt en zijn beheersbaar. De bemonstering van maaltijdcomponenten heeft alleen waarden opgeleverd die onder de toegestane normen liggen. De conclusie van Micro-Analyse Zeeland is dat de algehele indruk van de keuken Buitensluis en keuken Open Waard vanuit HACCP oogpunt goed is. g. Alle CCP s worden op adequate wijze beheerst en geregistreerd door de voedingsdienst. h. De voedingsdienst heeft de flexibiliteit en kunde om middels een Plan van Aanpak en / of SMART-doelstellingen kwaliteitsverbeteringen door te voeren. De SMART doelstelling om het aantal vermeende portioneerfouten te verminderen door de kennis en kunde van het juist invullen van menulijsten door cliënten en (vrijwillig) medewerkenden is i. Toetsing kennis en kunde van het HACCP-systeem zijn aantoonbaar via certificaten van deelname aan de cursussen HACCP beperkte kennis en gevorderde kennis. Nieuwe cursus afspraken zijn reeds geagendeerd. Bovenstaande aspecten duiden op een beeld dat de voedingsdienst de HACCP- werkwijze goed beheerst, daarmee de voedselveiligheid goed controleert en in staat is kwalitatief goede producten en diensten te leveren die aansluiten bij het in punt 2. genoemde Kwaliteitsbeleid en Doelstelling van Alerimus. 13. Aanbevelingen ter verbetering Enige aanbevelingen ter verbetering: - Het werken met kwaliteitsverbeteringformulieren behoeft nog steeds aandacht van de stuurgroep kwaliteit. - De aandachtspunten uit de recentelijk, in eigen beheer gehouden enquêtes vertalen naar oplossingen om de tevredenheid van de cliënten uitbrengmaaltijden en cliënten intramuraal te verhogen. - In 2014 een gestandaardiseerde CQI-meting te houden speciaal gericht op voeding door een extern onafhankelijk onderzoeksbureau (Bosscher & de Witte). 18 P a g i n a

19 - Voortvarend uitvoering geven aan het, in augustus 2013 opgestelde Plan van Aanpak - Voeding binnen Alerimus. M.n. het centraal stellen van de wensen en behoeften van cliënt w.o. verdere flexibilisering van gewenste etenstijden, structurele communicatie van keukenmedewerkenden met cliënten over de kwaliteit van maaltijden en het meer ad hoc inspelen op vragen maaltijd(componenten) gerelateerd - uit de verzorging en clientèle zijn speerpunten voor Onder leiding van hoofd facilitaire dienst voorbereidingen treffen voor de verhuizing van de centrale keuken Open Waard naar de tijdelijke huisvesting. Indien noodzakelijk onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem aanpassen om in de nieuwe tijdelijke huisvesting te kunnen waarborgen dat er conform de HACCP richtlijnen borg gestaan kan worden voor de voedselveiligheid. Was getekend: Numansdorp/Oud-Beijerland, 16 januari woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Bernhardstraat BC Numansdorp W. van de Gevel, Algemeen directeur locatie de Open Waard Molenaar DE Oud-Beijerland 19 P a g i n a

Enquête uitbrengmaaltijden Buitensluis

Enquête uitbrengmaaltijden Buitensluis Uitslag enquête Uitbrengmaaltijden Buitensluis augustus 2015 Goed Redelijk Matig Slecht NVT N % N % N % N % N % 1 Hoe ervaart u de samenstelling van uw maaltijd? 34 69,4 11 22,4 4 8,2 0 0 2 Hoe ervaart

Nadere informatie

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P Lichtenvoorde, juni 2015 W. Warmerdam, sectormanager Wlz 1 Status Beleidsnotitie Auteur(s) Voedselveiligheid/Haccp W. Warmerdam, sectormanager

Nadere informatie

Directiebeoordeling HACCP-systeem 2016

Directiebeoordeling HACCP-systeem 2016 Directiebeoordeling HACCP-systeem 2016 14 februari 2017 Inhoudsopgave 1. HACCP-systeem 2. Kwaliteitsbeleid en doelstellingen 3. Resultaten externe audits 4. Resultaten interne audits 5. Resultaten tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Enquête uitbrengmaaltijden Open Waard

Enquête uitbrengmaaltijden Open Waard Uitslag enquête Uitbrengmaaltijden Open Waard augustus 2015 Goed Redelijk Matig Slecht NVT N % N % N % N % N % 1 Hoe ervaart u de samenstelling van uw maaltijd? 28 7 8 2 4 1 0 0 2 Hoe ervaart u de smaak

Nadere informatie

Directiebeoordeling H.A.C.C.P. SYSTEEM ALERIMUS

Directiebeoordeling H.A.C.C.P. SYSTEEM ALERIMUS 2015 Directiebeoordeling H.A.C.C.P. SYSTEEM ALERIMUS Inhoudsopgave 1. HACCP systeem 2. Kwaliteitsbeleid en doelstellingen 3. Resultaten externe audits - HACCP 24 en 25 januari 2015 (opvolgaudit) - HACCP

Nadere informatie

Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk

Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk U kunt naar behoefte uw warme maaltijden van Huize Winterdijk betrekken. We kunnen de maaltijden ook koud bij u afleveren, zodat u ze op het door u gewenste tijdstip

Nadere informatie

HACCP Audit Rapport. Alerimus. Organisatie : 2. AUDIT TEAM

HACCP Audit Rapport. Alerimus. Organisatie : 2. AUDIT TEAM HACCP Audit Rapport Audit type Rapport Initiële certificatie (IA) Aanvullende audit (CAA) Fase 1 (IA-RA)/ past performance Hercertificatie (RA) Vooronderzoek Fase 2 (IA-RA) past performance Surveillance

Nadere informatie

Maaltijden. Broodmaaltijd. Meer weten?

Maaltijden. Broodmaaltijd. Meer weten? Maaltijden Maaltijden Wilt u genieten van een heerlijke verantwoorde maaltijd? Dat kan! In deze folder leest u meer informatie over het gebruiken en/of afnemen van maaltijden bij Driezorg. Broodmaaltijd

Nadere informatie

HACCP Controle Checklist Horeca

HACCP Controle Checklist Horeca HACCP, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Alle onder-nemingen die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, behandelen of vervoeren, moeten veilig met voedsel omgaan. Wettelijke voor-schriften

Nadere informatie

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen?

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de opslag van producten die horecabedrijven in voorraad hebben. We vertellen waar je op moet letten bij de levering van producten en hoe je ze opslaat. Wat

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 Inhoud Cahier Voedselveiligheid Inleiding 5 1 Wetgevend kader 6 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 3 Aandachtspunten voor de keukens en omliggende lokalen 12 4 Algemene en persoonlijke hygiëne-eisen

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE?

STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE? STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE? STICKEREN Wat moet nu wel en wat hoeft niet gestickerd te worden? Een vraag die zeer actueel is en waar verschillend op gereageerd wordt. De een zegt

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Dhr. A. Hahn, dhr. D. van Ee. ahahn@alerimus.nl /dvee@alerimus.nl. A. van der Salm A. van der Salm A. van der Salm A. van der Salm A.

Dhr. A. Hahn, dhr. D. van Ee. ahahn@alerimus.nl /dvee@alerimus.nl. A. van der Salm A. van der Salm A. van der Salm A. van der Salm A. HACCP Audit Rapport Audit type Rapport Initiële certificatie (IA) Aanvullende audit (CAA) Fase 1 (IA-RA)/ past performance Hercertificatie (RA) Vooronderzoek Fase 2 (IA-RA) past performance Surveillance

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Juni 2014 Versie 1 Voor voedselveiligheid is de borging van de koelketen een belangrijk onderwerp. De temperatuur

Nadere informatie

Auditrapport HACCP. Surveillance audit 03. Alerimus Numansdorp. Auditdatum: 03-09-2014. Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport HACCP. Surveillance audit 03. Alerimus Numansdorp. Auditdatum: 03-09-2014. Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditdatum: 03-09-2014 Auditrapport HACCP Surveillance audit 03 Alerimus Numansdorp Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl HACCP Audit Rapport

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Dhr. A. Hahn, dhr. D. van Ee. ahahn@alerimus.nl /dvee@alerimus.nl

Dhr. A. Hahn, dhr. D. van Ee. ahahn@alerimus.nl /dvee@alerimus.nl HACCP Audit Rapport Audit type Rapport Initiële certificatie (IA) Aanvullende audit (CAA) Fase 1 (IA-RA)/ past performance Hercertificatie (RA) Vooronderzoek Fase 2 (IA-RA) past performance Surveillance

Nadere informatie

Inspectie. Producent. Toeleverancier

Inspectie. Producent. Toeleverancier Geaccrediteerde cleanroom validatie helpt om de betrouwbaarheid van processen te verhogen Inleiding De kwaliteits kritische producenten zoals farmaceuten, ziekenhuizen, semi-conductor industrie e.d., die

Nadere informatie

Dhr. A. Hahn, dhr. D. van Ee. ahahn@alerimus.nl /dvee@alerimus.nl

Dhr. A. Hahn, dhr. D. van Ee. ahahn@alerimus.nl /dvee@alerimus.nl HACCP Audit Rapport Audit type Rapport Initiële certificatie (IA) Aanvullende audit (CAA) Fase 1 (IA-RA)/ past performance Hercertificatie (RA) Vooronderzoek Fase 2 (IA-RA) past performance Surveillance

Nadere informatie

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 Thielen Consult BV Postbus 5100 5800 GC Venray 0478-579220 Agenda HACCP Waarom HACCP Wat is HACCP Welke gevaren Veilige eieren HACCP Definities (1) Hazard

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid Laatste nieuwe wetgeving VISIE VAN HET FAVV OP DIDACTISCHE LESKEUKENS Didactische leskeukens = klaslokalen of laboratoria waar beginselen

Nadere informatie

33Hygiënecodes in instellingen

33Hygiënecodes in instellingen DC 33Hygiënecodes in instellingen 1 Inleiding Als je niet hygiënisch met voedsel omgaat, kunnen jij en anderen daar ziek van worden. Daarom is elke organisatie en elke werknemer verplicht hygiënisch te

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2 pagina 1 van 5 10--014 Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid Versie 4., per 1-10-09 samengevoegd met Hygiëne en voedselveiligheid 1, vervallen per 1-01-011 Deelbranche(s) Tankstation Algemene

Nadere informatie

Resultaten van de patiënten enquête 2010

Resultaten van de patiënten enquête 2010 FYSIO HUIS patiënten enquête Resultaten patiëntenenquête Fysiohuis Resultaten van de patiënten enquête Inleiding In het kader van de doelstelling van het kwaliteitsjaarplan van om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

Werkboekje. Brood op de plank 2 e Klassen 2012. Dit boekje is van..klas.

Werkboekje. Brood op de plank 2 e Klassen 2012. Dit boekje is van..klas. Werkboekje Brood op de plank 2 e Klassen 2012 Dit boekje is van..klas. WERKEN IN DE BINDELMEERCATERING INLEIDING De komende week zullen jullie gaan werken in de keuken van het Bindelmeer College. Jullie

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Hieronder wordt een nadere toelichting op de vragen van de inspectielijst, behorende bij het toezicht op HACCP in slachterijen/uitsnijderijen,

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

De gezonde sportkantine KV Good Luck

De gezonde sportkantine KV Good Luck De gezonde sportkantine KV Good Luck Welkom 29 februari 2016 Agenda: 1. Welkom Britt 2. Waarom deze presentatie / doel Britt 3. Onze gezonde sportkantine Ingmar 4. Werkinstructies barvrijwilligers Ingmar

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten.

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten. HACCP-stappenplan Aan de slag met HACCP Govert Schouten Schouten Advies B.V. Giessen www.schoutenadvies.nl Stap 1 HACCP-team en validatie-team samenstellen Stap 2 Beschrijven van producten Stap 3 Bedoeld

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Hygiënecode checklist voor gesprek en audit

Hygiënecode checklist voor gesprek en audit checklist voor gesprek en audit Bij de voor de voedingsverzorging in woonvormen Door veilig om te gaan met het eten, voorkom je dat er mensen ziek van worden. Het is belangrijk dat je het met je collega

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Bereiding van producten

Bereiding van producten Aanvullend hoofdstuk bij G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Bereiding van producten 1. TOEPASSINGSGEBIED... 2 2. CONTROLELIJST... 2 3. HACCP...

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Informatieblad 65 / maart 2009 Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Bijlage afwijkingsberichten

Bijlage afwijkingsberichten Invulinstructie Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en worden administratief afgehandeld en worden middels een re-audit beoordeeld Uiterste datum inzending corrigerende maatregelen: Uiterste datum inzending

Nadere informatie

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Beleid Hygiëne en voeding Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Inhoud Inleiding 3 Hygiëne 4 Toilethygiëne en verschonen 4 Schoonmaken 5 Zandbakken 5 Huisdieren en ongedierte 5 Voeding en hygiëne 6 Bijbehorende

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

6.2 KLACHTEN & AFWIJKINGEN

6.2 KLACHTEN & AFWIJKINGEN Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op effectieve wijze registreren, behandelen, beoordelen en afhandelen van klachten en afwijkingen. 2. TOEPASSINGSGEBIED Klachten en opmerkingen van opdrachtgevers. Intern

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Genieten. van lekker eten

Genieten. van lekker eten Genieten van lekker eten Food Connect Passie voor eten Een maaltijd die met liefde is gekookt, dat is elke dag weer een cadeautje. Aan onze maaltijden proef je dat ze met aandacht zijn bereid. We kiezen

Nadere informatie

woonzorgcentrum 2OSENGAERDE Maaltijdservice

woonzorgcentrum 2OSENGAERDE Maaltijdservice woonzorgcentrum M a a l t i j d s e r v i c e [2] Maaltijdservice Maaltijdservice Stichting Woon- en Dienstencentrum Rosengaerde (SWDR) is een dochterstichting van woonzorgcentrum Rosengaerde. De stichting

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting maaltijden aan huis

Tevredenheidsmeting maaltijden aan huis OCMW GROBBENDONK Tevredenheidsmeting maaltijden aan huis 1 Inhoud Inleiding Methode - Communicatie vooraf - Methode Resultaten - Algemeen - Per vraag Aandachtspunten - Algemeen - Individuele aandachtspunten

Nadere informatie

Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit

Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit 29/05/2015 1 Module E per auditor Bevat 1 fiche per tekortkoming Interactief document, achtereenvolgens in te vullen door: De auditor op het

Nadere informatie

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje RI: Hygiene 2017 - kinderdagverblijf 't kukelesaantje Inventarisatie 1 Hygiënecode 0 0 0 8 Voortgang in bewerking 8/8 1 Afspraken met betrekking tot persoonlijke hygiëne bij bereiding van voedsel door

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Tandartspraktijk Thewissen

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Tandartspraktijk Thewissen Kwaliteitsjaarverslag 2012 Informatie Opdrachtgever Marktstraat 10 6369 AG Simpelveld Opdrachtnemer Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen Omschrijving opdracht Het uitvoeren van

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt Buitenaanzicht De winkel valt op en is herkenbaar als visspeciaalzaak De naam is duidelijk leesbaar. De omgeving is goed verzorgd. De vlaggen, lichtbak, ramen en het buitenbord zijn schoon en heel. De

Nadere informatie

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN RISKPLAZA, DÉ TOEGANG TOT UP-TO-DATE DATA VOOR RISICOANALYSE VAN GRONDSTOFGEVAREN Riskplaza is een systeem voor de borging van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Klachtenprocedure 2017

Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 1. Doel van de procedure. Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen FUEGO BV. Deze klachtenprocedure is

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

TEAM VOEDSELVEILIGHEID

TEAM VOEDSELVEILIGHEID TEAM VOEDSELVEILIGHEID Notitie Thermometers Versie 2.1 31 augustus 2015 Deze notitie is bedoeld om een advies te geven aan de lokale Voedselbanken in het gebruik van thermometers. De besproken thermometers

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Maaltijdservice. Contact: Stichting Woon- en Dienstencentrum Rosengaerde (SWDR) Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Maaltijdservice. Contact: Stichting Woon- en Dienstencentrum Rosengaerde (SWDR) Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Maaltijdservice Contact: Stichting Woon- en Dienstencentrum Rosengaerde (SWDR) Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Dhr. A. Hahn Locatie Buitensluis Bernardstraat 25 Numansdorp

Dhr. A. Hahn Locatie Buitensluis Bernardstraat 25 Numansdorp HACCP Audit Rapport Audit type Rapport Initiële certificatie (IA) Aanvullende audit (CAA) Fase 1 (IA-RA) past performance Hercertificatie (RA) Vooronderzoek Fase 2 (IA-RA) past performance Surveillance

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3 Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer PB 03 - CL 16 - REV 2-2008 - 1/8 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken

Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken Lieve Pelzer Caroline Haesebroek Uitgangspunt Ziekenhuis verantwoordelijk voor naleven en opvolgen hygiënische richtlijnen inzake

Nadere informatie