Rapportage IKSport Audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage IKSport Audit"

Transcriptie

1 Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet

2 Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport meetinstrument is het mogelijk een objectieve en genormeerde meting te doen van de kwaliteit van sportverenigingen in Nederland. De Gelderse Sport Federatie heeft het instrument in gebruik genomen om verenigingen te ondersteunen bij hun zoektocht naar verbeteringen. De uitvoering van de audit (de toets) gebeurt door geschoolde auditeurs die bij de Gelderse Sport Federatie werken. Om de kwaliteit van verschillende verenigingen objectief te kunnen beoordelen is het evaluatie- en registratiesysteem IKSport NL gemaakt. Het systeem is ontwikkeld door de Universiteit van Leuven in opdracht van de Belgische overheid. Oorspronkelijk richtte het zich op de gymnastiekverenigingen met als doel een gymcatalogus met kwaliteitslabels op te stellen (vergelijkbaar met Michelin-sterren voor restaurants). Hiervoor was het nodig om een relevante, sport specifieke vragenlijst op te stellen. Vanuit een objectieve benadering en rekening houdend met de situationele context werd een integrale kwaliteitsbenadering nagestreefd. Tot slot beoogde het instrument een verbeterde ondersteuning voor gymnastiekverenigingen. Deze benadering was zo succesvol dat is besloten het instrument generiek te maken en om te vormen tot IKSport. Het NOC*NSF heeft IKSport laten aanpassen op de specifieke Nederlandse situatie en is vervolgens licentiehouder geworden. IKSport NL is ter beschikking gesteld aan alle leden van NOC*NSF, met als enige eisen dat de auditeurs geschoold dienen te zijn en dat de uitkomsten van de gehouden audits aan NOC*NSF ter beschikking moeten worden gesteld. Het geheel aan resultaten geeft relevante beleidsinformatie over de kwaliteit van de sport in Nederland.

3 De analyse IKSport richt zich op 9 aandachtsvelden: Strategische planning; Procedures en interne communicatie; Externe communicatie; Clubsfeer en cultuur; Bestuur en structuur; Human resource management (vrijwilligersbeleid); Accommodatie; Sportkantine; Effectiviteit van het verenigingsproces. Een beschrijving van elk aandachtsveld vindt u bij de desbetreffende hoofdstukken. Van al deze gebieden is een score berekend. Een score van 60 betekent 60% van maximum oftewel 6,0 op een schaal van 0 tot 10. Aan de hand van deze scores kan de vereniging zien wat haar sterke punten zijn en op welke gebieden verbetering mogelijk zou zijn. Uitkomsten van de audit In de bijlage vindt u de scores per gebied en een tabel van alle scores: 0=nee 1=ja R=recreatief P=prestatief E=evenwicht In het navolgende gedeelte van deze rapportage worden de uitkomsten beschreven van de audit die op is gehouden bij JVC Cuijk te Cuijk. De audit is afgenomen door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Aanwezig bij het interview waren: Eric Meijers, hoofdtrainer JVC 1 Sjaak Wellesen, bestuurslid materiaal en dames voetbal Huub van der Cruijsen, bestuurslid accommodatie Eric van Oudenhoven, lid werkgroep JVC toekomstbestendig Willian van den Berg, lid werkgroep JVC toekomstbestendig Timothy van Oss, trainer D1

4 De rapportage zal ter beschikking worden gesteld aan werkgroep JVC toekomstbestendig De gegevens die vanuit het IKSport meetinstrument beschikbaar zijn, zullen geautomatiseerd aan NOC*NSF worden aangeboden. Bij elk aandachtsveld worden ook aanbevelingen gedaan. Elke aanbeveling kan een prioriteit krijgen. Dit wordt niet door de auditeur ingevuld, maar kan door de vereniging zelf worden gedaan. Bijvoorbeeld prioriteit 1, 2 of 3. 1 = zeer belangrijk 2 = belangrijk 3 = minder belangrijk Algemeen beeld JVC Cuijk heeft een rijke historie. Na een aantal fusies en naamsveranderingen wordt op maandag 29 mei 2000 het akkoord gegeven door de leden met de naam JVC Cuijk. JVC is vernoemd naar de lokale historische held Jan van Cuijk. In 2001 had JVC Cuijk meteen succes geboekt met een kampioenschap in de hoofdklasse. Na dit kampioenschap heeft de gemeente besloten om de accommodatie flink te verbeteren. In 2008 heeft de accommodatie weer een facelift gekregen, er werd een kunstgrasveld en een nieuwe zit- en sta-tribune aangelegd. Sinds de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) de topklasse heeft ingevoerd heeft JVC de ambitie gehad om in de hoogste klasse van het Nederlandse amateurniveau te spelen. In het seizoen 2010/2011 is dit gelukt en tot op heden spelen ze in deze klasse. De jeugd speelt sinds ook in de hoogste amateur divisies van Nederland. JVC Cuijk heeft ongeveer 1000 leden en beschikt over een eigen accommodatie met vijf voetbalvelden. Binnen JVC Cuijk is er een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de toekomst van de vereniging bestaande uit zes leden. De werkgroep organiseert alle activiteiten die nodig zijn om JVC Cuijk een toekomstbestendige vereniging te laten zijn. Zo hebben zij Transferpunt Sport ingeschakeld voor een objectieve blik van de vereniging. Het bestuur staat los van de werkgroep en het onderzoek en hebben geen invloed op het verloop van het onderzoek. Echter hebben zij een indirecte rol om de vereniging toekomstbestendig te laten zijn, dit met betrekking tot vergaren van informatie door de stagairs van Transferpunt Sport. Op 19 september jl. heeft een vergadering plaatsgevonden tussen de stagiaires van het

5 Transferpunt Sport en de werkgroep JVC Cuijk toekomstbestendig. Voor JVC Cuijk waren Marco Janssen en Ramon van den Heuvel aanwezig. Naar aanleiding van deze vergadering is bekend geworden dat er zich verschillende problemen voordoen binnen de vereniging. Vanuit JVC Cuijk is er naar aanleiding van de problemen een werkgroep opgericht die deze problemen gaan aanpakken. Zo is er vanuit de vereniging kritiek geuit op de mogelijke besteding van de bekereuro s en op het functioneren van de vereniging. Daarnaast merkten het bestuur, de vereniging en belanghebbende dat de motor van de vereniging steeds minder soepel loopt en het steeds meer moeite kost om deze draaiende te houden. Dit vertaalt zich in ontevreden geluiden van de leden en belanghebbenden. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen verschillende onderdelen en actoren binnen de vereniging, een teruggelopen betrokkenheid en een tekort aan vrijwilligers. Ook is de financiële situatie van de vereniging in het geding, elk dubbeltje moet worden omgedraaid. Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen is het van essentieel belang dat de neuzen dezelfde kant op staan. De aanpak van bovenstaande problemen wordt in drie fases gesplist. Dit is de nulmeting: waar staat de vereniging nu?, ambitiebepaling: waar wil de vereniging naar toe?, en het stappenplan: wat moet er gebeuren om dat te bereiken. Deze Ik sport audit is onderdeel van de nulmeting. Nuance rapport Echter moet er voor dit rapport een nuance worden aangebracht. De scores zijn namelijk gebaseerd op bepaalde punten, die door de IKSport audit verplicht zijn gesteld bij de afname van de IKSport audit. Indien de punten(bv documenten) aanwezig waren werd dit beschreven als een ja. De IKSport audit beschrijft alleen of hetgeen aanwezig is, niet wat de kwaliteit is en of het naar behoren wordt uitgevoerd. Vandaar dat de scores hoger kunnen zijn uitgevallen dan van te voren is ingeschat. Om de kwaliteit en uitvoering van bijvoorbeeld het beleid en dergelijke te kunnen bepalen, moeten er interviews met diverse mensen binnen de vereniging worden gehouden om de besproken punten bij de IKSport audit verder toe te lichten. Middels dit krijgt toekomstbestendig JVC Cuijk een duidelijk beeld of iets ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en of het van goede kwaliteit is.

6 Strategische planning Strategische planning wil zeggen: op welke manier is de vereniging met de toekomst bezig, zowel in de nabije als de verre toekomst. Score: 34%, onvoldoende Positief: - Er zijn concrete beleidsdoelstellingen geformuleerd m.b.t. het sportieve beleid en het jeugdsportbeleid. - Er wordt jaarlijks een begroting opgemaakt en deze wordt gecontroleerd en vergeleken met de eindbalans. - Iedereen kan zich bij de club aansluiten, ongeacht geslacht en nationaliteit. - Er wordt rekening gehouden met zowel de recreanten als wedstrijdsporters. - Er zijn sportieve mogelijkheden voor wedstrijdsporters die stoppen met competitie voetbal. - Leden kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden, competities en aan externe (nietcompetitieve) activiteiten. Sporter wordt doorverwezen naar andere vereniging indien er niet aan zijn wensen of behoefte kan worden voldaan. Verbeterpunten: Prioriteit: (door vereniging zelf in te vullen) 1. Strategisch plan / beleidsnota op lange termijn opstellen. 2. Beleids- / actie- / projectplan op korte termijn opstellen. 3. Beleidsdoelstellingen m.b.t. administratief beleid opstellen. 4. Begroting minstens 2 keer per jaar controleren. 5. Inkomsten jeugd, weer investeren in jeugdafdeling. 6. Infofolder met verenigingsdoelstellingen, alle teams, trainers, begeleiders, doelgroep en het niveau van elk team maken. 7. Jaarlijkse peiling naar wensen/verwachtingen en tevredenheid van sporters/ouders uitvoeren. 8. Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de vereniging (door medewerkers) uitvoeren. 9. Ideeën of klachtenbus beschikbaar stellen.

7 10. Apart aanbod voor jonger dan 12 jaar en 12 jaar t/m 18 jaar aanbieden. 11. Aanbod voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking aanbieden. Conclusie/Aanbevelingen: JVC Cuijk scoort op het punt strategische planning een onvoldoende. Er zijn wel concrete beleidsdoelstellingen m.b.t. het sportieve en jeugdsportbeleid. Echter, een strategisch plan en beleidsnota op lange termijn en een beleids- / actie- / project plan op korte termijn is niet aanwezig. Het is opmerkelijk dat er wel beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd, maar deze niet terug te zien in een beleidsplan. Dit is van belang omdat er zo een plan bekend is binnen de vereniging voor meerdere jaren. De club heeft zo een idee waar het al de mogelijke beslissingen op afstemt. Financieel wordt alles goed bijgehouden en staat de vereniging open voor allerlei soorten leden. Daarnaast is het mogelijk voor leden om deel te nemen aan officiële wedstrijden en zijn er sportieve mogelijkheden voor leden die stoppen met competitievoetbal. Indien de club niet aan de wensen en behoeften van iemand kan voldoen, wordt deze doorverwezen naar een andere vereniging. Als voorbeeld werd gegeven dat iemand met een verstandelijke of lichamelijk beperking werd door gestuurd naar een andere vereniging. Er zijn punten die minder goed zijn uitgewerkt en waar nog aan gewerkt moet worden. Zoals eerder vernoemd is er geen strategisch plan en beleidsnota op lange termijn aanwezig, het is van belang dat er een duidelijke strategie aanwezig is, zodat iedereen binnen de vereniging weet waar de club heen wil. Daarnaast is er geen beleids- / actie- / project plan op korte termijn aanwezig. Hierin kunnen de activiteiten worden omschreven die op korte termijn worden uitgevoerd. In lijn met de nieuwe beleidsplannen, is het ook belangrijk om beleidsdoelstellingen omtrent administratief beleid in te voeren. De begroting wordt niet twee keer per jaar gecontroleerd, dit moet gebeuren om te kijken of de begroting gedurende het jaar nog klopt. Er werd aangegeven dat inkomsten die werden vergaard via de jeugdafdeling, niet terug werd geïnvesteerd in de jeugdafdeling. De jeugd is in deze vereniging zeer belangrijk en ook het grootste deel van de leden bestaat uit jeugd, om hun te behouden en nieuwe jeugd leden aan te kunnen trekken zal de vereniging moeten investeren. Het is van belang dat er een infofolder aanwezig is voor nieuwe leden. Door deze infofolder zijn de belangrijkste zaken voor een nieuw lid duidelijk en gebundeld. Door JVC Cuijk werd er aangegeven dat alle informatie op de website staat, echter is het handig om deze informatie ook op papier te hebben. De vereniging zal jaarlijks een onderzoek moeten doen naar de wensen/verwachten en tevredenheid van de leden, om zo de vereniging te laten aansluiten aan

8 de wensen en verwachtingen van de leden, dit bepaalt voor een belangrijkdeel de ledentevredenheid. Een jaarlijkse evaluatie door medewerkers over het functioneren van de verenging, zorgt ervoor dat het functioneren van de vereniging wordt geoptimaliseerd. Om er voor te zorgen dat leden hun ideeën of klachten kwijt kunnen, zonder dit direct tegen iemand te moeten zeggen, moet er een ideeën en/of klachtenbus komen. Dit zorgt voor verschillende inzichten over de gang van zaken binnen de vereniging en kan bijdrage aan de evaluatie van de vereniging. Een apart aanbod voor kinderen onder de 12 jaar, kinderen tussen de 12 en 18 jaar en mensen met een verstandelijke of lichamelijk beperking zorgt ervoor dat het aanbod vanuit de vereniging wordt vergroot.

9 Procedures en interne communicatie Het onderdeel procedures en interne communicatie heeft te maken met hoe bepaalde zaken op het gebied van lidmaatschap en dergelijke geregeld zijn en hoe de vereniging met haar leden communiceert. Score: 65%, voldoende Positief: - Informatiebrochure aanwezig, echter wel alleen op website. - Document aanwezig over traingingsuren, trainingsplaats, trainer en contributie, echter wel alleen op website. - Website bevat informatie m.b.t. aankondiging van activiteiten en uitslagen van de wedstrijden. - Belangrijke bestanden / documenten zijn continu ter beschikking van meerdere personen. - Trainers beschikken over adressenlijst van dagelijks bestuursleden en van de leden. - Leden beschikken over adressenlijst van bestuursleden en trainers. - Ouders worden op hun verantwoordelijkheden/verplichtingen gewezen. - Vertrouwenspersoon aanwezig Verbeterpunten: 12. Persoon aanwezig bij eerste training voor inschrijvingen. 13. Huisregels m.b.t. gezonde leefstijl op papier zetten. 14. Criteria lijst opstellen waaraan talent moet voldoen. 15. Leden schriftelijk op de hoogte stellen van de ontwikkeling van de vereniging, kan middels clubblad. 16. Adressenlijst van alle trainers voor alle trainers beschikbaar stellen. 17. Jaarlijkse voorstelling van alle medewerkers. Prioriteit: Conclusie/Aanbevelingen: JVC Cuijk scoort op het punt procedures en interne communicatie een score van 65%, oftewel een voldoende. Deze score heeft de vereniging doordat er een aantal belangrijke punten aanwezig zijn, op het gebied van het ondersteunen van de aanwezig leden. Belangrijke gegevens zoals contact gegevens, inleidende informatie (bij aanvang van nieuwe leden), trainingsrooster, activiteiten en contributies worden goed verzorgd binnen JVC Cuijk. Echter is

10 deze informatie alleen op de website aanwezig. Het is belangrijk dat deze informatie ook op papier aanwezig is, zodat de drempel tot het lezen van belangrijke informatie nog lager is. De vereniging wijst de ouders aan op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen, zodat ieder ouder zijn of haar steentje bijdraagt aan de vereniging. Dit kan betekenen dat hij/zij vrijwilliger is of verantwoordelijk is omdat hij/zij een voorbeeld is voor de kinderen. Daarnaast is er sinds korte tijd een vertrouwenspersoon binnen de vereniging aanwezig. Het is van belang dat een ieder zijn of haar verhaal kwijt kan, zonder dat dit op straat komt te liggen. Er zijn nog steeds verbeterpunten binnen dit gebied. Zo is er niemand aanwezig bij de eerste training voor de inschrijvingen. Het zou voor een nieuw iemand fijn zijn als hij/zij wordt opgevangen binnen de verenigingen en vanuit daar wegwijs wordt gemaakt binnen de vereniging. Ook zijn er geen huisregels omtrent een gezonde leefstijl (bijv. roken, alcohol- en drugsgebruik) op papier gezet. Dit is belangrijk voor JVC Cuijk omdat je ook te maken hebt met een opvoedende functie als vereniging en een groot deel van de vereniging bestaat uit jeugdleden. Ook is er geen criterialijst om talenten te scouten voor handen. Om een eenduidige lijn binnen de vereniging te hanteren, zal er een lijst moeten worden opgesteld. De leden moeten op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen van de vereniging. Dit kan middels een clubblad worden gedaan. Door leden op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van de vereniging creëer je binding tussen de leden en de vereniging, wat later van pas kan komen bij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Ook een adressenlijst van trainers voor trainers is van belang, zodat deze vrijwilligers elkaar op een gemakkelijke manier kunnen bereiken indien dat nodig is. Het jaarlijks voorstellen van alle medewerkers is van belang zodat iedereen een gezicht bij een taak kan herkennen. Het is dan voor alle leden duidelijk wie wat binnen de vereniging doet.

11 Externe communicatie Externe communicatie is de manier waarop de vereniging communiceert met allerlei partijen buiten de vereniging zoals subsidiegevers, sponsoren, bond, federaties, potentiële leden en dergelijke. Score: 100%, zeer goed Positief: - Consequent gebruik van eigen huisstijl. - Jaarlijkse organisatie opendagen. - Samenwerking met bond, sportraad, sportverenigingen en scholen. - Sponsordossier aanwezig. - Lokale media wordt op de hoogte gesteld van verenigingsgebeuren en jeugdafdeling. - Sponsors worden uitgenodigd op belangrijke clubmanifestaties. - Website is up-to-date. Verbeterpunten: - Prioriteit: Conclusie/Aanbevelingen: De externe communicatie binnen JVC Cuijk is met een score van 100% zeer goed. Er wordt consequent gebruik gemaakt van de eigen huisstijl. Er worden jaarlijks opendagen georganiseerd en er zijn samenwerkingen met de bond, sportraad, sportverenigingen en scholen. Er is een sponsordossier aanwezig die beschrijft wat de vereniging de sponsor kan bieden en wat de vereniging hiervoor in ruil wenst. Het sponsordossier beschrijft daarnaast de doelstellingen, activiteiten van de vereniging en het project (evenement, afdeling) waarvoor sponsoring wordt aangevraagd. Daarnaast wordt de lokale media op de hoogte gesteld van verenigingsgebeuren en van de jeugdafdeling, zodat binnen de gemeente iedereen op de hoogte is van de vereniging. De sponsoren worden door de vereniging uitgenodigd op belangrijke clubmanifestaties. Het is van belang dat dit blijft gebeuren om een goede band tussen de vereniging en sponsoren te behouden. Ook de website wordt up-to-date gehouden, zodat een ieder continu op de hoogte is van wat er binnen de vereniging zich afspeelt.

12 Clubsfeer en cultuur Hierbij wordt gevraagd naar enkele objectief vast te stellen uitingen van het wij-gevoel. Score: 62%, voldoende Positief: - Leden kunnen gratis de thuiswedstrijden van alle teams bijwonen. - Jaarlijkse sportevenementen worden georganiseerd. - Tradities worden in ere gehouden. - Logo van de vereniging is aanwezig op alle kleding. - Pr-bepalingen voor speciale gelegenheden (huwelijk, overlijden) is aanwezig. - Waarderingsbeleid t.a.v. eigen leden. Verbeterpunten: 18. Concrete beleidslijnen m.b.t. (verbetering van) de clubsfeer formuleren. 19. Organiseren van nevenactiviteiten door de club, denk hierbij aan dagtrip, dans-, eet- of andere gelegenheden. 20. Voorbeeldig (sportief) gedrag stimuleren en/of belonen. 21. Financiële acties. Prioriteit: Conclusie/Aanbevelingen: De clubsfeer en cultuur binnen JVC Cuijk is met een score van 62% een voldoende. Dit komt mede doordat leden gratis naar alle wedstrijden kunnen en er jaarlijkse sportevenementen worden georganiseerd. De kleding die leden eventueel ontvangen, zijn allen voorzien van het logo. Men creëert daarmee een huisstijl die voor iedereen duidelijk is. Ook de tradities, zoals bij JVC Cuijk de seizoen afsluiting, wordt in ere gehouden. De vrijwilligers worden in het zonnetje gezet, om als verenging, blijk van waardering te geven. Daarnaast wordt door de vereniging aandacht geschonken aan speciale gelegenheden die leden van de club meemaken. Dit alles is belangrijk als bindmiddel en zorgt voor een positieve uitstraling van de vereniging. Maar net als bij andere thema s zijn er ook hier verbeterpunten. Er moet binnen de club een beleid zijn, waarin beschreven wordt, hoe de clubsfeer eventueel verbeterd kan worden. Om ook in de toekomst een positieve clubsfeer te hebben. Het organiseren van nevenactiviteiten zorgt ervoor dat leden zich meer betrokken voelen bij de club. Dit kan er toe leiden dat de

13 vereniging makkelijker aan vrijwilligers kunnen komen. Daarnaast moet sportief gedrag worden gestimuleerd of beloond worden, zodat iedereen ziet dat goed gedrag wordt beloond en de sfeer binnen JVC Cuijk hierdoor beter wordt. Bestuur, management, structuur Op welke manier vinden bepaalde bestuursprocessen plaats en hoe wordt de vereniging gerund. Daarover gaat dit onderdeel. Score: 65%, voldoende Positief: - JVC Cuijk heeft de juridische structuur van de vereniging + aansprakelijkheidsverzekering - Alle leden en vrijwilligers zijn verzekerd, bestuursleden zijn verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid. - Er is jaarlijks een algemene ledenvergadering. - Er zijn functieomschrijvingen van bestuur en commissies aanwezig. - Het bestuur heeft zes leden en het jongste bestuurslid heeft een leeftijd onder de De voorzitter heeft hoger onderwijs gedaan en heeft een management gerelateerde beroepservaring. - Er is een sport coördinator/technisch directeur die beschikt over minstens CIOS/ALO/RSLA - Het bestuur komt maandelijks of vaker bij elkaar voor vergaderingen - Er wordt bij bestuursvergaderingen gewerkt met een agenda en notulen, deze notulen worden centraal bewaard. - Er is een verantwoordelijke voor de PR/promotie/marketing én verantwoordelijke voor sponsoring/fondsenwerving binnen JVC Cuijk - Er is een activiteitencommissie, vrijwilliger coördinator, vertrouwenspersoon en jeugdsportcommissie binnen JVC Cuijk. - Er gaan afgevaardigde van het bestuur naar de algemene vergadering van de bond. Verbeterpunten: 22. Organogram bestuur beschikbaar stellen 23. Penningmeester aanstellen 24. Sport coördinator lid van bestuur Prioriteit:

14 25. Technische commissie aanstellen 27. Kwaliteitsverantwoordelijke aanstellen 28. Klankbordgroep/oudercomité/adviesraad aanstellen 29. Jeugdraad invoeren Conclusie/Aanbevelingen: Met een score van 65% scoort JVC Cuijk op het gebied van bestuur, management en structuur een voldoende. Binnen JVC Cuijk zijn de verzekeringen voor de leden, vrijwilligers en bestuur geregeld. Er is jaarlijks ook een algemene ledenvergadering waarbij de voorzitter deze vergadering leidt. Het bestuur bestaat uit zes leden maar mist op dit moment een penningsmeester, wegens omstandigheden is de bestaande penningmeester weggevallen. Echter is het wel van belang om een penningsmeester aan te stellen om al de financiële zaken op orde te houden en een duidelijk beeld hebben van wat de liquide middelen zijn. Verder is het goed dat er een bestuurslid jonger dan 40 in het bestuur zit, dat betekent dat er eventueel andere ideeën worden opgedragen en zo ontstaat een andere kijk waardoor het bestuur niks over hoofd kan zien en ook met zijn tijd mee kan gaan. Er zijn verder al wel heel wat functies ingevuld namelijk; verantwoordelijke voor PR/promotie/marketing, sponsor/fondsenwerving, vrijwilliger coördinator, vertrouwenspersoon, activiteitencommissie en (jeugd) sportcommissie. Toch zijn er nog een aantal functies/commissies die wél nodig wordt geacht maar niet aanwezig is. Het gaat hierbij voornamelijk om een penningmeester. Dit is toch een belangrijk onderdeel van het bestuur. Verder mist JVC Cuijk nog een verantwoordelijke voor de kwaliteit te bewaken binnen de vereniging. Deze persoon moet zich voornamelijk bezig houden met de verbeterpunten uit deze IK sport audit en deze jaarlijks toetsen om te kijken waar JVC Cuijk zich kan verbeteren en of de kwaliteit van de bestaande zaken even hoog of beter worden. Om de jeugd belangrijker te maken kan men er voor kiezen om een jeugdraad aan te stellen. Zij zullen de jeugd dan vertegenwoordigen en mogen hun input melden aan het bestuur. Hierdoor voelt de jeugd zich belangrijker en krijgt het bestuur misschien nieuwe ideeën. Ook zal er op de site een organogram van het bestuur moeten komen. Het is belangrijk voor leden dat ze weten wie waar verantwoordelijk voor is en hoe de lijnen binnen de organisatie lopen. Zo kunnen problemen in de communicatie verholpen worden doordat leden precies weten waar ze moeten zijn voor een bepaald probleem o.i.d.

15 Human resource management Human resource management is een dure omschrijving voor wat bij verenigingen vaak vrijwilligersbeleid genoemd wordt, oftewel: hoe gaan we om met onze vrijwilligers?. Score: 49%, onvoldoende Positief: - Trainers en medewerkers krijgen onkostenvergoeding en vergoeding, de vergoeding wordt bepaald volgens een vast systeem. - Cursussen voor trainers worden volledig vergoed door de club, bijscholingen wordt voor de helft betaald. - Alle trainers krijgen informatie over bijscholingen/clinics (bond, gemeente, NOC-NSF) - Trainers/medewerkers ontvangen wel eens een bedankje - Trainers worden betrokken bij sportieve beleidsvoering - Er is regelmatig een vergadering met alle trainers Verbeterpunten: 30. Alle trainers informatie geven over trainerscursussen 31. ARBO Check opstellen 32. Algemeen opleidingsjaarplan opstellen (wie volgt wat wanneer en waar) 33. Elke trainer een POP laten bijhouden. 34. Uitstapje regelen voor trainers 35. Trainers een polo/trainingspak geven 36. Een informatiepakket voor nieuwe trainers samen stellen 37. Functioneringsgesprekken met trainers 38. Het peilen van wensen, behoefte en tevredenheid onder trainers 39. Functiebeschrijving van trainers op papier 40. Gedragsregels voor begeleiders op papier 41. Minstens 2x per jaar bezoekt sport coördinator alle teams Prioriteit:

16 Conclusie/Aanbevelingen: Met een percentage van 49% voor human resource management scoort dit een onvoldoende. Wat goed is bij JVC Cuijk dat trainers een (onkosten)vergoeding krijgen, dit gebeurt ook volgens een vast systeem met ervaring en leeftijd. Verder stimuleert JVC Cuijk dat trainers cursussen volgen, deze worden dan ook volledig vergoed door de vereniging. Bijscholingen worden voor de helft vergoed. Trainers worden minstens een keer per jaar bedankt bij de seizoen afsluiting en worden dan even in het zonnetje gezet. Er zijn ook een aantal verbeterpunten bij dit kopje. Zo vergoed de vereniging wel de cursussen van de trainers maar wordt het niet altijd gemeld bij de trainers of de ouders dat er bepaalde cursussen plaats vinden, zo worden de leden die misschien wel een cursus willen volgen niet op de hoogte gesteld en zal dit een gemist kans zijn voor het verhogen van de kwaliteit binnen JVC. Verder houden de trainers op dit moment geen persoonlijk ontwikkelingsplan bij. Het is goed voor de ontwikkeling van de trainer zelf om dit bij te houden zodat er op papier wordt bijgehouden wat de doelen en verbeteringen op termijn zijn. Hierbij kunnen jaarlijkse functioneringsgesprekken ook helpen. Verder is het leuk voor de trainers dat er een uitje wordt georganiseerd voor trainers, dan worden ze toch meer belangrijker gevonden, dit zal ook blijken uit het geven van bepaalde jassen, pakken, polo s dat trainers worden herkend. Bovendien mist er ook een informatiepakket/brochure voor nieuwe trainers. Hierin kan ook worden beschreven wat de gedragsregels van begeleiders van een team zijn, deze mist namelijk ook binnen de vereniging. Daarnaast worden trainers niet gepeild over hun wensen, behoefte en tevredenheid. Weer een puntje waardoor trainers zich belangrijk gevonden worden. Het is van belang dat trainers zich belangrijk voelen zodat ze zich hopelijk nog jarenlang willen inzetten voor JVC Cuijk met alle plezier. Als laatste is het erg belangrijk om een ARBO check te laten samen stellen. Dit is een risico-inventarisatie en evaluatie. Dit geldt bijvoorbeeld in de keuken van de kantine. Wat zou er allemaal kunnen gebeuren en hoe gaan we om met bepaalde gebeurtenissen. Het is belangrijk om dit allemaal op papier te hebben zodat voor voornamelijk de vrijwilligers en medewerkers duidelijk is hoe te handelen.

17 Effectiviteit van het verenigingsproces Deze categorie gaat met name om de continuïteit van de vereniging, zowel op financieel gebied als wat betreft ledenaantallen en leiding. Score: 58%, voldoende Positief: - Er is een redelijke continuïteit m.b.t. leden op korte en lange termijn - Er is minstens een team in elke leeftijdscategorie. - Er zijn in vergelijking met het aantal leden veel vrijwillige medewerkers - JVC Cuijk heeft een positieve jaarrekening - Alle teams beschikken over een vaste trainer/coach - Er is een toename van gediplomeerde trainers - Er is aandacht voor JVC Cuijk in de media Verbeterpunten: 42. Meer trainers met een EHBO diploma 43. Meer trainers met een erkend sportdiploma 44. Solvabiliteit en liquiditeit Prioriteit: Conclusie/Aanbevelingen: Met 58% score behaalt effectiviteit van het verenigingsproces net een voldoende. Een aantal goede zaken zijn dat er continuïteit is bij leden op korte en lange termijn, er zijn veel vrijwilliger medewerkers en alle teams hebben een vaste trainer/coach. Dit zijn belangrijke zaken omtrent de continuïteit van de vereniging. Daarnaast is de jaarrekening van afgelopen jaar positief. Er is verder een toename van gediplomeerde trainers en komt JVC Cuijk ook met enige regelmaat voor in de lokale, regionale en landelijke media. Wat echter voor verbetering vatbaar is, is dat er meer trainers met een EHBO en erkend sportdiploma moeten rondlopen. EHBO is erg belangrijk met betrekking tot gezondheid van de leden, en voornamelijk van de spelers uit het desbetreffende team van de trainer. Hoe meer trainers er met een EHBO diploma rond lopen hoe veiliger het is voor alle leden, zo zullen blessures ook sneller behandeld kunnen worden waardoor deze er minder (lang) zullen zijn. Ook zullen er meer trainers met een erkend sportdiploma moeten rondlopen. Deze hebben toch meer kennis over het voor de groep staan en hoe om te gaan met bepaalde zaken omtrent training/coaching. Vaak hebben zij ook meer verstand van voetbal technische en

18 tactische zaken. Dit kan door middel van meer cursussen aanbieden aan ambitieuze trainers. Als laatst waren de liquiditeit en solvabiliteit niet voldoende. Hierdoor loopt de vereniging een enig risico. Als er een penningmeester kan worden aangesteld zal deze hier scherp op moeten toe zijn en proberen de schulden zo snel mogelijk zien af te lossen.

19 Accommodatie Op welke wijze wordt de accommodatie geëxploiteerd en hoe wordt deze door de leden ervaren? Score: 88%, zeer goed Positief: - De vereniging kan op elk moment over de accommodatie beschikken - Goede aanduiding vanaf de openbare weg - Er is voldoende parkeergelegenheid - Veilige omgeving - Altijd een toezichthouden aanwezig - Er is een geluidsinstallatie - Er is een goede bewegwijzering - Er is een mededelingenbord - Er is een EHBO kist beschikbaar en deze bevat alle belangrijke dingen - Er is een verlichtingsinstallatie - Accommodatie is goed afgebakend - Waterkwaliteit in kleedkamers wordt regelmatig gecontroleerd - Verloren voorwerpen worden gecentraliseerd Verbeterpunten: 45. Accommodatie toegankelijk maken voor gehandicapten 46. Temperatuur van douches 47. Kluisjes/lockers 48. Afvalscheiding Prioriteit: Conclusie/Aanbevelingen: Met 88% score doet JVC Cuijk het erg goed m.b.t. de accommodatie. De zaken die allemaal aanwezig zijn staan hier boven bij positief. Er zijn toch een aantal verbeterpunten. Ten eerste is de accommodatie niet toegankelijk voor gehandicapten. Kantine ligt niet op de begane grond en moet er dus een trap opgelopen worden. Mensen in een rolstoel of die slecht ter been zijn kunnen niet naar binnen. Je sluit deze mensen een soort van buiten en een club als JVC moet ook deze mensen zich welkom laten voelen. Verder is er één vooraf bepaalde temperatuur voor het water uit de douches in de kleedkamers, dit kan door middel van een

20 draaiknop veranderd worden, dit kan een kleine aanpassing zijn en geef je de gasten toch een kleine luxe door zelf de temperatuur van het water te bepalen. Er zijn geen kluisjes/lockers aanwezig voor trainers of leden die hun persoonlijke spullen veilig willen opbergen. Hier kan JVC Cuijk iets aan doen door kluisjes aan te schaffen voor de mensen die dat zouden willen. Dit brengt een stukje veiligheid met zich mee. Als laatste wordt er bij JVC Cuijk niks gedaan aan afvalscheiding. In deze tijden waarbij het milieu belangrijker is dan ooit is het van belang afval te scheiden. De vereniging geeft dan ook een goed signaal af naar de buitenwereld en naar haar leden. Kantine Op welke wijze wordt de kantine geëxploiteerd en hoe wordt deze door de leden ervaren? Score: 74%, goed Positief: - Er worden etens- en drinkwaar verkocht in de kantine - Kantine wordt wekelijkst gepoetst - Rookverbod in kantine - Geldige drank en horeca vergunning - Brandblusapparaat in keuken is aanwezig - Symbolen van de vereniging zijn aanwezig in kantine Verbeterpunten: 49. Aparte containers voor verschillend afval 50. Barvrijwilligers instructie verantwoord alcoholgebruik 51. Schenktijden en leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol zichtbaar vermelden. Prioriteit: Conclusie/Aanbevelingen: 74 % score voor de kantine is een goede score. In de kantine geldt een algeheel rookverbod en is voorzien van een drank en horeca vergunning. Deze wordt ook wekelijks gepoetst en verder zijn er herkenbare symbolen van JVC Cuijk aanwezig. Aantal punten die nog voor verbetering vatbaar zijn dat als de club afval wil scheiden, dit moet laten zien aan de verschillende afvalbakken voor verschillende producten. Verder is het aan te raden dat de barmedewerkers een instructie voor verantwoord alcoholgebruik krijgen. Met de nieuwe wetgeving is

21 het nog belangrijker strikt om te gaan met de regels omtrent alcohol. Daarnaast zullen de tijden en leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol duidelijk zichtbaar vermeld moeten worden dat ook de mensen onderling hier iets van kunnen zeggen. Alle verbeterpunten/aanbevelingen nog eens op een rijtje. 1. Strategisch plan / beleidsnota op lange termijn opstellen. 2. Beleids- / actie- / projectplan op korte termijn opstellen. 3. Beleidsdoelstellingen m.b.t. administratief beleid opstellen. 4. Begroting minstens 2 keer per jaar controleren. 5. Inkomsten jeugd, weer investeren in jeugdafdeling. 6. Infofolder met verenigingsdoelstellingen, alle teams, trainers, begeleiders, doelgroep en het niveau van elk team maken. 7. Jaarlijkse peiling naar wensen/verwachtingen en tevredenheid van sporters/ouders uitvoeren. 8. Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de vereniging (door medewerkers) uitvoeren. 9. Ideeën of klachtenbus beschikbaar stellen. 10. Apart aanbod voor jonger dan 12 jaar en 12 jaar t/m 18 jaar aanbieden. 11. Aanbod voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking aanbieden. 12. Persoon aanwezig bij eerste training voor inschrijvingen. 13. Huisregels m.b.t. gezonde leefstijl op papier zetten. 14. Criteria lijst opstellen waaraan talent moet voldoen. 15. Leden schriftelijk op de hoogte stellen van de ontwikkeling van de vereniging, kan middels clubblad. 16. Adressenlijst van alle trainers voor alle trainers beschikbaar stellen. 17. Jaarlijkse voorstelling van alle medewerkers. 18. Concrete beleidslijnen m.b.t. (verbetering van) de clubsfeer formuleren. 19. Organiseren van nevenactiviteiten door de club, denk hierbij aan dagtrip, dans-, eet- of andere gelegenheden. 20. Voorbeeldig (sportief) gedrag stimuleren en/of belonen. 21. Financiële acties. 22. Organogram bestuur beschikbaar stellen Prioriteit:

22 23. Penningmeester aanstellen 24. Sport coördinator lid van bestuur 25. Technische commissie aanstellen 27. Kwaliteitsverantwoordelijke aanstellen 28. Klankbordgroep/oudercomité/adviesraad aanstellen 29. Jeugdraad invoeren 30. Alle trainers informatie geven over trainerscursussen 31. ARBO Check opstellen 32. Algemeen opleidingsjaarplan opstellen (wie volgt wat wanneer en waar) 33. Elke trainer een POP laten bijhouden. 34. Uitstapje regelen voor trainers 35. Trainers een polo/trainingspak geven 36. Een informatiepakket voor nieuwe trainers samen stellen 37. Functioneringsgesprekken met trainers 38. Het peilen van wensen, behoefte en tevredenheid onder trainers 39. Functiebeschrijving van trainers op papier 40. Gedragsregels voor begeleiders op papier 41. Minstens 2x per jaar bezoekt sport coördinator alle teams 42. Meer trainers met een EHBO diploma 43. Meer trainers met een erkend sportdiploma 44. Solvabiliteit en liquiditeit 45. Accommodatie toegankelijk maken voor gehandicapten 46. Temperatuur van douches 47. Kluisjes/lockers 48. Afvalscheiding 49. Aparte containers voor verschillend afval 50. Barvrijwilligers instructie verantwoord alcoholgebruik 51. Schenktijden en leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol zichtbaar vermelden.

23 Eindconclusie. Hierboven wordt weergegeven wat de scores zijn per deelgebied. Bij de bovenste afbeelding staan de procentuele cijfers + het oordeel. De tweede afbeelding geeft de resultaten weer in een staafdiagram. Wat meteen opvalt, is dat de externe communicatie 100% scoort. Op twee deelgebieden is onvoldoende gescoord, dat zijn strategische planning en human resource management. Hier zijn dan ook veel verbeterpunten voor geformuleerd. Uit de IK-sport audit zijn 51 verbeterpunten naar voren gekomen. De auditeurs hebben zelf een aantal verbeterpunten uitgekozen die zij het belangrijkst achten. Deze verbeterpunten worden hieronder per deelgebied toegelicht.

JVC Cuijk ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2015 NULMETING EN AMBITIEBEPALING

JVC Cuijk ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2015 NULMETING EN AMBITIEBEPALING JVC Cuijk 1 ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2015 NULMETING EN AMBITIEBEPALING Agenda 2 Inleiding Plan van aanpak Nulmeting Werkzaamheden Resultaten Ambitiebepaling Werkzaamheden Resultaten Bekrachtiging

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook automatisch de resultaten helder

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen 1 Vrijwilligersbeleid VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL 2012-2013 In 2012 is het meerjaren beleidsplan voor RKVV Roosendaal opgesteld. Hierin is als zwaartepunt opgenomen het onderdeel vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Leden enquête PSV-Korfbal

Leden enquête PSV-Korfbal 1. Algemene vragen Naam: Adres: PC + Woonplaats: Tel. nr.: Leeftijd: Ik ben spelend lid algemeen lid ouder van zoon/dochter in team(s) in team. a.u.b. antwoorden invullen voor kind(eren) Mogen wij jouw

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteitsmeting TC Hulsberg

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteitsmeting TC Hulsberg Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteitsmeting TC Hulsberg Projectnummer: 14.4030704 Datum: 18 december 2014 / 11 maart 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1: Algemeen 4 2: Belangrijkse aanbevelingen 5

Nadere informatie

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteits-meting LTC Wijnandsrade

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteits-meting LTC Wijnandsrade Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteits-meting LTC Wijnandsrade Projectnummer: 14.4030704 Datum: 6 december 2014 / 11 maart 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1: Algemeen 4 2: Belangrijkse aanbevelingen

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Datum: maart 2015 Versie: 1. Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal

Datum: maart 2015 Versie: 1. Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal Datum: maart 2015 Versie: 1 Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal Inhoudsopgave: 1. O-meting: analyse van de vereniging 2. Doelstelling 3. Inventariseren 4. Werven 5. Behouden 6. Andere

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40 Ledenenquete Let op! Ben je zelf géén lid van, maar heb je wel kind(eren) beneden de 15 jaar die lid zijn, vul dan s.v.p. namens ( en in overleg met) je kind(eren) deze vragenlijst in. Ben je zelf lid

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

K.V. Blauw Zwart Wierden

K.V. Blauw Zwart Wierden K.V. Blauw Zwart Wierden Beleidsplan 2012-2015 Blauw Zwart de vereniging Blauw Zwart is sinds 1933 een bloeiende korfbalvereniging met een geheel eigen identiteit en clubcultuur en de nodige mooie sportieve

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

OUD-LEDENENQUETE. Vereniging: Datum:

OUD-LEDENENQUETE. Vereniging: Datum: U hebt onze vereniging verlaten. Wij willen er graag achter komen wat voor u de redenen daarvoor zijn geweest. Het kan ons mogelijk helpen om in de toekomst een aantal zaken in de vereniging beter te regelen.

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen Enquête VVR 2012 Conclusies en Aanbevelingen De enquête commissie heeft 92 geldig ingevulde enquêtes ontvangen. De ingeleverde enquêtes zijn als volgt te categoriseren, waar bij formulieren die onder meerdere

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. HC Hades

Jeugdbeleidsplan. HC Hades Jeugdbeleidsplan. HC Hades 2016-2017 Hades Hamont Inhoud Deel 1 Visie: HC HADES Hamont is een handbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, handballers en niethandballers, kortom mensen met een

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Werkplan Volvera : verantwoording

Werkplan Volvera : verantwoording Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording Versie 3.0 (definitief), 31 augustus 2012 Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van september 2011 is het eerste werkplan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN 1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN VISIE Een goede organisatie moet een basisfilosofie hebben. Die zal dan ook aan de basis liggen van wat er, en hoe, dat precies georganiseerd moet worden. Onze club heeft

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE RSC ALLIANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Hoe betrokken bent u?...4 3. Aanmeldprocedure...5 4. Aan de slag!...6 5. Gedragsregels vrijwilligers...7 6. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)...8 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Social Media Policy KSV Temse Richtijnen voor het gebruik van social media

Social Media Policy KSV Temse Richtijnen voor het gebruik van social media KSV Temse Richtijnen voor het gebruik van social media /ksvtemse @ksvtemse Richtijnen voor het gebruik van sociale media Richtlijnen voor het gebruik van social media Voor spelers, trainers, bestuursleden

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Voetbal vereniging TVC-BREDA Sportpark "Kwakkelhut " Kwakkelhutstraat 102-104 4814 KR Breda Tel : 076-5148000 www.tvcbreda.nl Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Inleiding: Er is besloten door het

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Deze enquête is opgesteld om de tevredenheid van de leden te peilen m.b.t. het plezier dat beleefd wordt op de accommodatie Golfbaan

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Sportvereniging Oxalis Horst aan de Maas

Sportvereniging Oxalis Horst aan de Maas Sportvereniging Oxalis Horst aan de Maas Secretariaat: A. Versleijen Dentjesweg 49 5961 RN Horst Email algemeen: oxalis.horstadmaas@knkv.net website: www.svoxalis.nl INLEIDING: Horst aan de Maas, 06 februari

Nadere informatie

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen.

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Nijmegen, 6 november 2015 Frans van de Geer Wat gaan we doen? - Even voorstellen - De NBB en Samen naar een Veiliger

Nadere informatie

Kansen in uw kantine

Kansen in uw kantine 1. Trends in en om de sportkantines 2. Wet- en regelgeving 3. Vrijwilligers 4. Kantine-exploitatie 5. Discussie 1. Trends Moeilijk vrijwilligers werven Verjonging en vernieuwing bij bestuurders door generatie

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil

Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil Werkgroep Jeugdbeleidsplan Creil, maart 2014 Johan Beije Arjan Schaapman Thea van Hulzen Martijn Zilverberg Jan Schenk 1 Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil De

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

1 Opening en mededelingen Na de opening leest de voorzitter een bestuursverklaring voor, deze verklaring is integraal opgenomen in deze notulen.

1 Opening en mededelingen Na de opening leest de voorzitter een bestuursverklaring voor, deze verklaring is integraal opgenomen in deze notulen. Agenda ALV 1. Opening en mededelingen 2. Instellen stembureau 3. Notulen bijzondere Algemene Ledenvergadering 11 mei 2015 4. Bestuursverkiezing 5. Rondvraag 6. Sluiting Notulen Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding. Blz. 3 2) Vrijwilligersbeleid. Blz. 4 3) Beleidsgroep vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator. Blz. 5 4) Functies binnen AV Spirit

Nadere informatie

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken:

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: Ontwerp december 2015 Vooraf: HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: HC Voorne heeft op dit moment (seizoen 2015 2016) nog geen aparte Tucht commissie. Het behandelen van Tuchtzaken gebeurt door de arbitragecommissie

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Senioren beleidsplan

Senioren beleidsplan Senioren beleidsplan 2011-2012 Voetbal engagement op maat van elke speler Seniorenbestuur van K.Noorse S.V --- - --- 5 juni 2011 Inleiding In dit beleidsplan is beschreven welke doelstellingen we wensen

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling 1. Inleiding 2. Vrijwilligersregeling 2.1 Waardering en beloning 2.1.1. Vormen van waardering 3. Nieuwe Leden 4. Vrijwilligerstaken 5. Taakindeling 5.1 Afzeggen voor of wijzigen van

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie