BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid Versie 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid Versie 6"

Transcriptie

1 BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid Versie 6 Een toelichting op de belangrijkste veranderingen tussen Versies 5 en 6 Het British Retail Consortium (BRC) publiceerde Versie 6 van de BRC voedselveiligheidsnorm in juli j.l. De nieuwe normversie zal vanaf 1 januari 2012 gebruikt worden voor alle audits. Certificaten die onder Versie 5 werden uitgegeven, zullen geldig blijven voor de duur die op het certificaat vermeld staat. Dit document is bedoeld ter introductie op de nieuwe normversie en biedt een leidraad voor alle gebruikers over de wijzigingen die er werden doorgevoed. In deel 1 van dit overzicht vindt u een overzicht van de manier waarop versie 6 werd ontwikkeld, de prioriteiten en doelstellingen die er voor versie 6 werden gesteld en een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het certificatieprogramma. In deel 2 wordt dieper ingegaan op de eisen die de norm stelt en wordt er een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en een toelichting op de belangrijkste redenen voor deze wijzigingen gegeven. Bedrijven die opgaan voor certificering dienen een exemplaar van de nieuwe normversie aan te schaffen en u wordt geadviseerd te evalueren hoe de eisen op uw eigen organisatie van toepassing zijn voordat de volgende certificatie audit zich aandient. Deel 1 Achtergrond bij het opstellen van Versie 6 en doelstellingen 1. Advies- en ontwikkelingsproces De BRC norm wordt overal ter wereld veel gebruikt. Voordat de herziening voor versie 6 werd opgestart, raadpleegde de BRC organisatie daarom eerst uitgebreid de gebruikers om te onderzoeken wat de sterke punten ervan zijn en op welke gebieden de norm verbeterd zou kunnen worden. De feedback op versie 5 was over het algemeen zeer positief en de continue toename van het gebruik van de norm wereldwijd, met bijna gecertificeerde vestigingen en meer dan 20% groei in 2010, getuigen van een toenemende internationale populariteit. Dit onderzoek bracht een aantal verbeterpunten aan het licht, vooral met betrekking tot de manier waarop audits worden uitgevoerd: zorgen voor een betere balans in de duur van de audit tussen het onderzoek in de fabriek en de afwikkeling van het papierwerk met meer nadruk op goede productiemethoden ervoor zorgen dat de auditresultaten consistent zijn zodat de toegekende cijfers werkelijk representatief zijn voor de standaards die door de bedrijven continu gehandhaafd kunnen blijven een manier bieden waarop locaties herkend kunnen worden die nog bezig zijn met de ontwikkeling van een voedselveiligheidssysteem de behoefte aan 'multiple customer' en andere audittypes verminderen ervoor zorgen dat het auditverslag gefocust is en toegevoegde waarde biedt, in plaats van een extra kostenpost te zijn. November

2 Het herschrijvingsproces werd geleid door een stuurgroep van senior vertegenwoordigers van grootwinkelbedrijven en de voedingsmiddelenindustrie die de norm gebruiken. Op deze manier kunnen zij er zeker van zijn dat de norm in lijn met hun eigen eisen wordt ontwikkeld. De details voor de norm werden ontwikkeld met behulp van 2 werkgroepen waarin de belangen van de detailhandel, levensmiddelenindustrie, certificatie instellingen, fabrikanten en accreditatie instelling UKAS door hun respectievelijke vertegenwoordigers werden behartigd. Ook leverde een aparte groep van gebruikers uit Noord Amerika input aan de werkgroepen. De concept-norm werd getest met een serie testaudits die openbaar geraadpleegd konden worden. Meer dan functionarissen vanuit de hele wereld downloadden het conceptdocument. Alle commentaren op het concept werden beoordeeld voordat het uiteindelijke concept werd opgesteld. De BRC organisatie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van versie 6 hartelijk voor zijn of haar medewerking. De Standaarden verbeteren Evolutie in plaats van revolutie De belangrijkste nadruk bij het herschrijven lag op het ontwikkelen van ideeën om het bereik van de norm te vergroten, het vinden van opties voor het differentiëren van de prestaties van locaties en het bevorderen van de samenhang van audits. Bij de herziening van de eisen werd er gefocust op verduidelijking en vereenvoudiging in plaats van de feedback uit de raadpleging in grootschalige wijzigingen te verwerken. 1. Toenemende focus op goede productiemethoden (GMP) Het handhaven van goede en steeds verbeterde standaarden voor voedselveiligheid en de nodige voortvarendheid vereisen gedocumenteerde procedures en processen om de samenhang tussen werkmethodes te waarborgen en informatie aan te leveren waaruit verbeterpunten kunnen worden afgeleid. De implementatie van de procedures binnen de fabriek, het toezicht op personeelsopleidingen en werkvoorschriften, de werkhygiëne en arbeidsomstandigheden zijn uiteindelijk van doorslaggevende invloed op de productveiligheid en kwaliteit. Versie 6 probeert het auditproces opnieuw in balans te brengen door de auditor meer tijd te laten doorbrengen op de productieafdelingen. De voorstellen voor versie 6 en het opleidingspakket dat met de norm wordt meegeleverd, bevatten veranderingen waarmee de nadruk op de GMP-aspecten van de audit komt te liggen. Deze omvatten: Een tweedelige audit-checklist (in overeenstemming met de onaangekondigde audit optie 2) die helpt bij het vaststellen van eisen waarvan verwacht wordt dat ze aan een audit binnen de productieafdelingen zullen worden onderworpen. Een verandering in het evenwicht in het aantal en de omvang van de eisen ten gunste van goede productiemethoden in plaats van de documentatie van systemen Een nieuw, klantgerichter formaat voor het auditverslag waardoor er minder schrijftijd nodig is en een uitdagender aanpak van de audit wordt bevorderd. Een grotere nadruk op het standaardiseren van goede werkmethodes voor audits volgens BRC in het opleidingsmateriaal voor auditors besprekingen met het productiepersoneel, uitdagende aannames, controletrajecten, het naleven van wijzigingsprocedures voor producten enz. Tegen de achtergrond van een algemene vermindering van het aantal eisen, werden de paragrafen in de norm over de controle door buitenlandse instellingen, hygiëne, schoonmaak en allergenen uitgebreid. November

3 2. De eisen vernieuwen Het herschrijven werd gebruikt om de formulering van de tekst en de layout van de norm te vereenvoudigen en te verduidelijken. De intentieverklaringen voorafgaand aan iedere set eisen in de norm werden herzien om te garanderen dat ze de gewenste resultaten verwoorden inclusief de daaruit volgende, meer gedetailleerde eisen die het bereiken van het gewenste resultaat ondersteunen. Wijzigingen in de norm hebben geleid tot een algemene vermindering van het aantal bepalingen van ongeveer 25%. Dit werd bereikt door bepalingen te verwijderen of samen te voegen zodat iedere bepaling een specifiek idee weergeeft. Dit zou ook moeten bijdragen aan een consequente beoordeling aangezien de eisen nu een meer vergelijkbare betekenis hebben. Het certificatieproces werd versterkt door te garanderen dat zaken die in de audit aan het licht komen niet alleen gecorrigeerd worden, maar dat ook de onderliggende oorzaak wordt achterhaald en er een actieplan in gang wordt gezet waarmee herhaling wordt voorkomen. 3. Onaangekondigde audits Toenemende toegankelijkheid en meerwaarde Het gebruik van onaangekondigde audits door klanten is in sommige markten steeds gebruikelijker en wordt gezien als het bieden van een grotere uitdaging en een realistischere beoordeling van de dagelijkse standaarden die locaties hanteren. Het onaangekondigde schema uit versie 5 werd niet goed gebruikt. Dit kwam deels doordat de voordelen niet werden gezien die opwegen tegen de praktische moeilijkheden die een onaangekondigde audit met zich meebrengt. Voor versie 6 ontwikkelden de werkgroepen twee opties voor onaangekondigde audits, die beide vrijwillig zijn. Optie 2 Volledig onaangekondigde audit, vergelijkbaar met versie 5 Optie 2 Een audit in twee delen: Deel 1 onaangekondigde audit grotendeels gebaseerd op fabrieksactiviteiten en goede productiemethoden Deel 2 geplande audit grotendeels gebaseerd op een beoordeling van gedocumenteerde systemen, procedures en bestanden die op de gebruikelijke auditdatum worden uitgevoerd. De nieuwe optie 2 audit stelt locaties in staat managers beschikbaar te stellen voor de documentatiebeoordeling terwijl zij nog steeds een hogere auditbeoordeling kunnen halen. De grotere nadruk van deze aanpak op Goede Productiemethoden en een betere beoordeling van de realiteit door het onverwachte aspect van het onderzoek, zullen het klantvertrouwen in de audit en de toegekende cijfers laten toenemen. BRC is voorstander van het onaangekondigde traject en zal locaties helpen om een top A+ beoordeling te halen. 4. Voedselveiligheid bevorderen Het nieuwe inschrijvingsproces De BRC normen worden overal ter wereld gebruikt op gecertificeerde locaties in meer dan 100 landen. Door de norm worden de eisen voor certificatie met iedere versie terecht steeds verder verhoogd naarmate fabrieksstandaarden en onze kennis over voedselveiligheid toenemen. Het is belangrijk dat naarmate de standaarden voor certificatie hoger worden, er voor locaties die op dit moment hun voedselveiligheidssystemen ontwikkelen nog steeds een mogelijkheid is om erkend te worden. Ook moeten zij worden aangemoedigd om zich uiteindelijk te laten certificeren. Er zal een nieuw inschrijvingsproces geïntroduceerd worden waarmee locaties hun audits in het BRC-register kunnen opnemen en met klanten hun voortgang op het gebied van de ontwikkeling van voedselveiligheidssystemen kunnen delen. Ook zal er een progressief gewogen scoresysteem worden ingevoerd waarin de prioriteit wordt vastgesteld voor de basisbeginselen van voedselhygiëne. November

4 Op deze manier worden locaties die niet gecertificeerd zijn, aangemoedigd verbeteringen door te voeren. Zo wordt de status van de locaties duidelijk en is er een maatstaf zichtbaar voor hun voortgang in het proces naar volledige certificatie. Het auditverslag en de scorekaart zullen alleen toegankelijk zijn in het besloten deel van het BRC-register. Dit biedt locaties de mogelijkheid hun resultaten met klanten te delen. Hoewel het verbeteringen stimuleert, wordt er aangeraden een heldere scheidslijn aan te houden tussen niet-gecertificeerde en gecertificeerde locaties die voldoen aan alle eisen van de norm. Alleen locaties die volledige certificering behalen, krijgen een cijfer en certificaat toegekend, hun prestatie wordt opgenomen in het openbare register op de BRC-website en zij mogen de door de BRC erkende logo's gebruiken. 5. Transparantie garanderen De BRC norm werd ontworpen om zowel bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van voedselveiligheid als om de klanten van de gecertificeerde bedrijven door middel van het verslag en het certificaat een garantie te bieden. Binnen versie 6 wordt ervoor gezorgd dat de op de certificaten en in de verslagen gedefinieerde werkgebieden helder weergeven welke activiteiten er in het auditproces zijn opgenomen. Ook eventuele uitsluitingen worden duidelijk vermeld. Uitsluitingen van het gedefinieerde werkgebied worden in versie 6 beperkt en moeten worden toegelicht. Gefactoreerde goederen zijn nu van het werkgebied uitgesloten. 6. De puzzel afmaken De verbeteringen in versie 6 gaan niet alleen over de norm zelf, maar zorgen voor een verdere verbetering van het hele programma waarop de norm berust, inclusief opleidingen, het beheer van de prestaties van de certificatie instelling, de competentie van de auditor en ontwikkeling. Opleidingen Er werd een nieuwe serie interactieve cursussen ontwikkeld die zowel auditors als productielocaties van informatie voorzien. Deze cursussen worden aangeboden door het BRC en het internationale netwerk van door het BRC goedgekeurde opleiders (ATP's). Alle auditors die audits volgens versie 6 willen uitvoeren, moeten eerst een tweedaagse cursus volgen en een afsluitend examen afleggen. Geschiktheid Auditor Auditen volgens de BRC norm vereist een hoog niveau aan technische kennis, ervaring en interpersoonlijke vaardigheden. De BRC organisatie heeft altijd geëist dat auditors kennis hebben van de bedrijfstak om die specifieke sector te kunnen auditen en auditors worden geregistreerd per productcategorie. De werkgroep Auditorcompetenties voor versie 6 stelt vaardigheden, kennis en materialen per categorie vast waarmee certificatie instellingen de sectorkennis van een auditor kunnen beoordelen en verbeteren. Beheer Certificeringsinstellingen (compliance) Net zoals hun nationale accreditatie instelling dat doet, beoordeelt ook de BRC organisatie de prestaties van alle geregistreerde certificatie instellingen aan de hand van een aantal Key Performance Indicators (KPI's). De resultaten van deze prestatiebeoordeling zal in de toekomst gepubliceerd worden in het BRC-register zodat bedrijven kunnen zien welke instellingen de beste prestaties leveren. De compliance-activiteiten zullen uitgebreid worden met meer locatiebezoeken en klantonderzoeken. De BRC organisatie stelt feedback over de manier waarop het programma werkt, altijd op prijs. November

5 Deel 2 De belangrijkste gewijzigde eisen in versie 6 Algemeen Intentieverklaringen Deze zijn opnieuw geformuleerd zodat ze resultaatgericht zijn en het doel weergeven dat met de meer gedetailleerde eisen uit de desbetreffende subparagraaf beoogd wordt. Net als in versie 5 moet er in aanvulling op de individuele eisen aan de 'Intentieverklaringen' voldaan worden. Er werd een kleurcodering geïntroduceerd voor de eisen binnen de norm. Dit biedt auditors een richtlijn voor de gebieden die voor het tweeledige onaangekondigde auditprogramma in aanmerking komen, en komt in grote lijnen overeen met de punten die ofwel in de fabriek of in het documentenonderzoek geaudit worden. Hernummering van de eisen De paragrafen uit de norm en de nummering van de eisen werd enigszins aangepast. Hiermee verbetert ideeënstroom binnen de norm. De nummering van het eigen kwaliteitssysteem van een bedrijf hoeft niet overeen te komen met die van de clausules binnen de norm, zolang er maar aan de eisen wordt voldaan. Samenvoeging van eisen Er werd een aantal eisen samengevoegd die in versie 5 apart vermeld stonden. Dit werd gedaan om te verzekeren dat er aan eisen een gelijkwaardige wegingsfactor wordt toegekend wanneer er onvolkomenheden worden vastgesteld. Paragraaf 1 Betrokkenheid senior management De paragraaf werd opnieuw ingedeeld en bevat nu een aantal eisen die eerder in paragraaf 3 stonden. Bijvoorbeeld Organisatiestructuur (1.2), verklaring kwaliteitsbeleid (1.1.1). De beleidsverklaring van een bedrijf, het vaststellen van doelstellingen om het beleid te realiseren, het meten van resultaten en beoordeling door middel van het managementbeoordelingsproces worden aan elkaar gekoppeld via eisen De nieuwe bepaling 1.10 werd ontworpen om gebruikt te worden bij problemen die bij opeenvolgende audits steeds terugkeren en waaruit blijkt dat de onderliggende oorzaken van de onvolkomenheden niet werden aangepakt. Paragraaf 2 Het Voedselveiligheid managementsysteem - HACCP De huidige eisen voor deze paragraaf, gebaseerd op de internationaal geaccepteerde principes van de Codex Alimentarius, bleven ongewijzigd. Uitzondering hierop vormt de nieuwe eis voor Programma's voor noodzakelijke voorwaarden (Prerequisite Programmes) (2.2), die geïntroduceerd werd om het verband tussen de programma's voor noodzakelijke voorwaarden en het HACCP-proces duidelijk te maken. Dit vereist dat de bestaande programma's gedocumenteerd worden en dat controles die door middel van noodzakelijke voorwaarden plaatsvinden, geverifieerd worden (2.7.3). Paragraaf 3 Voedselveiligheid en Kwaliteitsmanagementsysteem Deze paragraaf werd opnieuw ingedeeld door een aantal bepalingen uit paragraaf 1 te verplaatsen, klantgerichtheid te verwijderen en de controle van niet-conforme producten (3.8) die voorheen in paragraaf 4 van versie 5 stond vermeld, op te nemen. De eisen voor interne audits (3.4) werden uitgebreid met bepaling over proces-/milieuinspecties om meer nadruk te leggen op de voortdurende beoordeling van de productieomgeving. November

6 Er werd meer nadruk gelegd op het goedkeuren van Toeleveranciers en Grondstoffen en het bewaken van prestaties (3.5). Hiervoor is nu een gedocumenteerde risicobeoordeling van grondstoffen nodig ( ) waarop de goedkeuring van grondstoffenleveranciers en monsterbeleid wordt gebaseerd. Binnen paragraaf 3.5 werden de eisen voor grondstoffenleveranciers (3.5.2) gescheiden van het beheer van de aanbieders van diensten (3.5.3). Voor het beheer van uitbestede processen werd een nieuwe paragraaf (3.5.4) toegevoegd. In deze paragraaf komen de tussenliggende delen van een proces die op een andere locatie worden uitgevoerd aan bod, bijv. het samenpersen van poeders of de rijping van kaas, zodat de transparantie naar klanten toe gewaarborgd wordt. Eisen voor corrigerende maatregelen (3.7) en klachtenafhandeling (3.10) bevatten nu beide elementen waarmee verzekerd wordt dat de onderliggende oorzaak van het probleem wordt aangepakt. De enige wijziging in de eisen voor Traceerbaarheid (3.9) is het opnemen van richtlijnen voor de tijd, 4 uur, waarbinnen bestanden gevonden moeten worden. Dit werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat bij een terugroeping informatie snel kan worden aangeleverd. In de praktijk zullen auditors de traceerbaarheidsoefening echter gebruiken om productiebestanden te beoordelen met betrekking tot de producten die voor de traceerbaarheidsoefening werden geselecteerd. Voor productterugroeping werd de eis (3.11.4) toegevoegd dat de certificeringsinstelling binnen 3 dagen nadat er een terugroeping plaatsvond, op de hoogte moet worden gesteld. Zo kan er verzekerd worden dat ieder incident geëvalueerd wordt en kunnen klanten volledig vertrouwen op de uitgegeven certificaten. Paragraaf 4 - Locatiestandaards Omdat de norm wereldwijd gebruikt wordt, werd er werd meer belang toegekend aan locatieveiligheid, vooral wanneer het producten betreft die bestemd zijn voor de export naar de Verenigde Staten. Een werd een gedocumenteerde risicobeoordeling van veiligheidsvoorzieningen opgenomen (4.2.1) om te kunnen garanderen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheidsrisico's. Hoog risico/hoog toezicht In de norm is geprobeerd te verduidelijken waar hoge risico- en /of hoge toezichtgebieden vereist zijn bij het invoeren van een beslisboom en nieuwe richtlijn. De bedoeling is een consequente interpretatie te garanderen. De eisen van hoge toezichtgebieden zijn vooral verhoogd met betrekking tot omkleedfaciliteiten (4.8.4) en de scheiding tussen gebieden met een hoog en laag risico (4.3.5). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de bescherming die nodig is voor hoge toezichtproducten om het overdrachtsrisico van pathogenen te beheersen. In beide gevallen maakt een risicobeoordeling integraal deel uit van de eisen. De paragraaf over het ontwerp en scheiding van productstromen (4.3) werd uitgebreid met de eis voor een plattegrond waarop de diverse risicozones staan aangegeven (4.3.1) en voor het opnemen van proces- en personeelsstromen (4.3.2). Dit helpt bij het organiseren van processtromen, het identificeren van mogelijke punten van kruisbesmetting en het vaststellen van de juiste toezichtniveaus op de productieomgeving. Constructiemateriaal (4.4) werd verkort maar de eisen die er aan locaties gesteld worden, blijven hetzelfde als in versie 5. Ter benadrukking van het risico dat water kan vormen voor de productveiligheid is een plattegrond van het waterleidingnet nu vereist (4.5.2). Dit wordt gebruikt voor het vaststellen van de punten waar watermonsters genomen moeten worden en voor het identificeren van gebieden waar het water wellicht een behandeling moet ondergaan. November

7 Binnen Personeelsvoorzieningen (4.8) zijn de eisen voor zowel hoog toezicht (4.8.4) en hoog risico (4.8.5) voor omkleedfaciliteiten nu meer gedetailleerd om een consequente aanpak te waarborgen en de optimale productiemethoden toe te passen. Het beheersen van de risico's op chemische en fysieke verontreiniging van producten (4.9) en methoden voor detectie en het verwijderen van ongewenst materiaal (4.10) heeft in de Standaard altijd een hoge prioriteit gehad. Voor versie 6 werden deze eisen aanzienlijk uitgebreid om een consequente aanpak zoveel mogelijk te waarborgen. De bepalingen beschrijven vooral het beheersen van risico's die voortvloeien uit de verschillende materialen en technologieën die er beschikbaar zijn voor het verwijderen van vervuiling. Afhankelijk van de gebruikte productiemethode kunnen bepaalde eisen niet van toepassing zijn. Schoonmaak en Hygiëne (4.11) is een gebied waarvan al uit de eerste raadpleging bleek dat er meer nadruk op moest worden gelegd. Daarnaast is het een gebied waarbinnen de meeste variatie optreedt bij klantaudits op gecertificeerde locaties. Daarom zal er bij audits over het algemeen ook gekeken worden naar de reiniging bij lijnwijzigingen en kan het nodig zijn dat er materiaal gedemonteerd moet worden voor inspectie, mits dit de productie niet hindert. Reinigingsstandaards moeten nu gedefinieerd worden en er moet bevestigd worden dat ze geschikt zijn voor het desbetreffende risico (4.11.2). Met de nieuwe bepaling wordt verwacht dat er bij de planning en inzet van personeel rekening wordt gehouden met de reiniging van materialen die alleen buiten de productie om plaats kan vinden. Ook werden er nieuwe gedetailleerde eisen opgenomen voor Cleaning In Place (CIP)-systemen (4.11.6) die gebruikt worden bij het verwerken van vloeistoffen zoals in zuivelfabrieken. Om tegemoet te komen aan de toenemende wettelijke eisen met betrekking tot het gebruik van "afval"-voedsel voor diervoeding werd er een extra eis (4.12.3) toegevoegd om er zeker van te zijn dat producten voor diervoeding correct behandeld worden. De paragraaf over Plaagdierenbestrijding werd herzien om de eisen die er gesteld worden aan een locatie waar ongediertebestrijding plaatsvindt (4.13.2) te verduidelijken. Er is een nieuwe eis opgenomen voor diepgaande plaagdierenbeheersingsonderzoeken (4.13.8) die normaliter ieder kwartaal worden uitgevoerd in aanvulling op de routinematige ongediertebestrijdingsmaatregelen die er genomen worden. Op deze manier ontstaat er een volledig overzicht van het ongediertebestrijdingsprogramma. De eisen voor Opslag (4.14) en voor Verzending en Transport (4.15) werden opgesplitst in twee delen en er werden meer gegevens toegevoegd aan het expeditiemanagement en voertuigcontroles. Opslagfaciliteiten die het bedrijf elders aanhoudt, moeten nu in de audit worden opgenomen of uitdrukkelijk van de audit worden uitgesloten wanneer ze zich binnen 50 km van de hoofdlocatie bevinden. Op deze manier kan er gecontroleerd worden of producten tijdens opslag geen risico lopen. Paragraaf 5 - Productcontrole Productontwerp en ontwikkeling (5.1) werd in beperkte mate herzien om te verzekeren dat het ontwikkelproces geen onbedoelde nieuwe risico's met zich meebrengt voor de productielocatie (bijv. allergenen) zonder dat dit op de juiste manier beoordeeld werd. Er werden productrichtlijnen voor ontwikkeling (5.1.1) en het goedkeuren van nieuwe producten door de HACCP-teamleider (5.2.1) toegevoegd zodat ook nieuwe risico's beheerst worden. Allergenen (5.2) blijven de oorzaak van een groot aantal productterugroepingen in zowel Noord-Amerika als Europa. Dit deel van de norm werd herzien om er zeker van te zijn dat een aantal van de belangrijkste oorzaken van deze problemen volledig worden gedekt. De lijst van controles die bij een risicobeoordeling in acht moeten worden genomen (5.2.3) werd uitgebreid en nieuwe allergeencontroleprocedures (5.2.4) werden toegevoegd. November

8 Er werden ook nieuwe bepalingen toegevoegd voor het controleren van reinigingsmethodes voor het verwijderen van allergene materialen bij het vervangen van producten (5.2.8) en het overstappen op andere producten en labelcontroles (5.2.10). Daarmee ontstond de behoefte om al het productiepersoneel een algemene cursus te geven om hen zich bewust te laten worden van de risico's die allergenen met zich meebrengen (5.2.9) en ze te informeren over de daarmee gepaard gaande problemen. Verder werd er toegevoegd dat wanneer het niet mogelijk is kruisbesmetting te voorkomen, er waarschuwingen op de producten moeten worden aangebracht zoals voorgeschreven door de wet of de richtlijnen uit de bedrijfstak (5.2.6). Een toenemend aantal verzekeringsmaatschappijen eist dat er voor landbouwgrondstoffen een beoordeling van de bewakingsketen bij verpakkings- en verwerkingsoperaties plaatsvindt om eventuele claims te kunnen weerleggen. Om aan die behoefte tegemoet te komen en om extra inspecties te voorkomen werd de paragraaf over materialen met een oorsprongsaanduiding (5.3) uitgebreid en hernoemd met het doel met name verzekeringsclaims te dekken. De paragraaf omvat nu de controle van de herkomst van grondstoffen (5.3.1), ten minste iedere 6 maanden een massabalanscontrole (5.3.2) en het doorlichten van processtromen om vast te stellen waar de risico's van het vermengen van producten of verlies van herkomstgegevens liggen en hoe deze risico's beheerst moeten worden (5.3.3). De interactie tussen voedsel en de verpakking (5.4) waarmee het in contact staat, bleek een toenemend voedselveiligheidsprobleem. De nieuwe eis (5.4.1) vormt een uitbreiding op de vorige eisen met betrekking tot conformiteitscertificaten voor verpakkingen en verplicht tot het delen van informatie over productkenmerken en de toepassingen ervan zodat het juiste verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Paragraaf 6 - Procescontrole De controle van de productie (6.1) werd herschreven om te garanderen dat tijdens het productieproces door middel van recepten en processpecificaties niet alleen de productveiligheid gecontroleerd wordt maar de kwaliteit van de geproduceerde producten ook constant blijft (6.1.1). Er werden nieuwe bepalingen toegevoegd om te garanderen dat de productielijnen voorafgaand aan het opstarten en bij productwisselingen (6.1.6) gecontroleerd worden en dat de juiste verpakking wordt gebruikt, en dat wijzigingen in verpakkingen en coderingen zorgvuldig gecontroleerd worden (6.1.7) om fouten te voorkomen. In de eisen voor Hoeveelheidscontrole (6.2) of IJking (6.3) werden geen significante wijzigingen doorgevoerd (6.3). Paragraaf 7 - Personeel De tekst in deze paragraaf van de norm werd op sommige punten vereenvoudigd. Het gebruik van tijdelijke arbeidskrachten, vaak in dienst van uitzendbureaus, nam de afgelopen jaren een grote vlucht en auditors wordt gevraagd te controleren of tijdelijk personeel adequaat is opgeleid en zich bewust is van de lokale hygiëneregels. De paragraaf Opleidingen (7.1) werd uitgebreid met de eis om de opleidingsbestanden voor personeel dat door uitzendbureaus werd opgeleid, te kunnen opvragen (7.1.4). Eisen voor persoonlijke hygiëne (7.2) werden vereenvoudigd om ze duidelijker te maken. Het dragen van sieraden anders dan eenvoudige trouwringen of trouwarmbanden is niet toegestaan op productieafdelingen (7.2.1). De eisen voor Medische keuringen (7.3) werden herschreven om rekening te houden met de privacywetgeving die in sommige landen geldt (7.3.2). De eisen voor Beschermende kleding (7.4) blijven grotendeels ongewijzigd. Audits bij wasserijen zijn nu echter alleen nog van toepassing bij wasserijen voor Hoog toezicht/hoog risico kleding (7.4.4). November

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Ambition Competence Lisette Stam: Competence Manager ISACert NL Confidence Algemeen Update BRC7 Standaard door bezorgdheid over: Traceerbaarheid in de hele keten Onduidelijkheid

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Toetsing allergenen management bij certificering. Ir. Maike te Riele 13-11-2014. Competence. Ambition. Confidence ISACERT, AUDITING AND CERTIFICATION

Toetsing allergenen management bij certificering. Ir. Maike te Riele 13-11-2014. Competence. Ambition. Confidence ISACERT, AUDITING AND CERTIFICATION Toetsing allergenen management bij certificering Competence 13-11-2014 Ambition Ir. Maike te Riele Confidence Allergenen = verschillend in wetgeving van landen = verschillend in certificatieschema s =

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010 Gebruikshandleiding Certificatielogo s Version 01.2010 Inhoudsopgave 1. Algemene introductie 2. Beleidsrichtlijnen 3. Certificatielogo s 3.1 Opbouw 3.2 Beveiligingszone en minimum afmetingen 3.3 Kleurgebruik

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel. Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013

De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel. Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 Onderwerpen Introductie Werkwijze implementatie Aandachtspunten/knelpunten

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement ManageMent Systeem De organisatie,

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0 Totale score% (max. 100 %) 0 Aantal lichte non-conformiteiten = Y 0 Aantal zware non-conformiteiten = O 0 Aantal kritieke non-conformiteiten = R 0 Aantal conformiteiten = G 0 Vragen diervoeder als gevolg

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen?

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? PB 07 FAQ INTERNET REV 0 2007-1/7 FAQ OCI 1) Worden de auditoren van de CI s erkend door het FAVV? 2) Dient de vereiste van twee jaar ervaring voor auditoren die audits in een bepaalde sector willen uitvoeren,

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ Feed Safety Assurance scheme Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ BCN-NL2 BCN NL2 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification scheme GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder 102 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V.

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V. C GMP+ C4 Tarieven 4 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek

Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek Dit document wordt aangeleverd door Allergan om de chirurgen te helpen antwoorden op vragen van patiënten betreffende de

Nadere informatie

Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders

Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders Riekert Bruinink IGZ Ethel Mertens FAGG Brussel IGZ bijeenkomst de nieuwe GDP Guideline, een stap voorwaarts 2 september 2013 Plaatje gezondheidszorg

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Private kwaliteitsborging bezien vanuit een andere sector Metatoezicht op voedselveiligheid

Private kwaliteitsborging bezien vanuit een andere sector Metatoezicht op voedselveiligheid Private kwaliteitsborging bezien vanuit een andere sector Metatoezicht op voedselveiligheid Tetty Havinga (T.Havinga@jur.ru.nl) Platform BWT Grote Gemeenten + 4 juni 2015 Verschillende hoofdvormen toezicht

Nadere informatie

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is Unilever Nederland Nassaukade 5 3071 JL Rotterdam Postbus 160 3000 AD Rotterdam Telefoon +31 (0)10 4394911 Fax +31 (0)10 Datum Telefoonnummer 03-08-2016 +31 (0) 10 439 3927 Betreft Voedselveiligheid Specificaties

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Goedgekeurd op 11 februari 2011

Goedgekeurd op 11 februari 2011 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00327/11/NL WP 180 Advies 9/2011 betreffende het herziene voorstel van de industrie voor een effectbeoordelingskader wat betreft de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement...

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... Inhoud INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! Goed energiemanagement leidt tot hoge

Nadere informatie

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012 De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties behaalt door het

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Inspectie. Producent. Toeleverancier

Inspectie. Producent. Toeleverancier Geaccrediteerde cleanroom validatie helpt om de betrouwbaarheid van processen te verhogen Inleiding De kwaliteits kritische producenten zoals farmaceuten, ziekenhuizen, semi-conductor industrie e.d., die

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie