Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10"

Transcriptie

1 Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11 Zuren en basen Opgave 1 1 Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet. a. een oplossing van waterstoffluoride met natriumwaterstofoalaat-oplossing. HF staat in tabel 49 boven HC O 4. De reactie kan dus plaatsvinden HF(aq) + C O 4 F (aq) + HC O 4 (aq) zuur 1 base base 1 zuur HF (zuur 1) is dus sterker zuur dan HC O 4 (zuur ) en de reactie verloopt naar rechts. Theoretisch zou HC O 4 nog een H + kunnen opnemen, maar H C O 4 is een sterker zuur dan HF, dus de reactie tussen HF en HC O 4 verloopt niet. b. Een oplossing van ammoniumchloride met een oplossing van natriumacetaat. NH 4 + staat in tabel 49 onder CH COOH. De reactie verloopt dus niet. NH 4 + (aq) + CH COO (aq) NH (aq) + CH COOH(aq) zuur 1 base base 1 zuur NH 4 + (zuur 1) is een zwakker zuur dan CH COOH (zuur ). De teruggaande reactie (van links naar rechts) zou wel verlopen 50 ml natronloog (natriumhydroide-oplossing) met ph = 11 wordt gevoegd bij 15 ml zoutzuur met ph =,0 en het geheel wordt aangevuld tot 1,00 L Bereken de ph van de aldus ontstane oplossing. OH +H O + H O natronloog: poh = =,0 [OH ] = 1,0 10 mmol/ml aantal mmol OH = 50 ml 1,0 10 mmol/ml = 5,0 10 mmol OH zoutzuur: ph =,0 [H O + ] = 1,0 10 mmol/ml aantal mmol H O + = 15 ml 1,0 10 mmol/ml = 1, mmol H O + Uit de RV volgt dat 5,0 10 mmol OH reageert met 5,0 10 mmol H O + In het totale volume van (50 ml + 15 ml = ) 65 ml blijft over: (1, ) (5,0 10 ) mmol H O + = 1, mmol H O + [H O + ] = 1, mmol/65 ml = 1,54 10 ph =,8 Na aanvullen tot 1,00 L wordt [H O + ] = 1, mmol/1000 ml = 1, M ph = 4,0 Aan 100,0 ml van een sterk zuur met ph = 1,0 wordt precies 0,84 g watervrij NaHCO toegevoegd. Bereken de ph van de aldus ontstane oplossing. Neem aan dat het volume niet verandert. HCO + H O + (H CO + H O ) CO + H O ph = 1,0 [H O + ] = 1, mol/l hoeveelheid H O + in 100,0 ml = 1,00 10 mol. 0,84 g NaHCO = 0,84 g : 84,01 g/mol = 1,00 10 mol. Uit de RV volgt dat 1,00 10 mol H O + reageert met 1,00 10 mol HCO. In de oplossing (100,0 ml) is 1,00 10 mol CO ontstaan c(co ) = 1, mol/l. Aangezien CO een zwak zuur is, zal zich het volgende evenwicht instellen: CO (aq) + H O(l) HCO (aq) + H O + (aq) (of H CO (aq) + H O(l) HCO (aq) + H O + (aq)) Stel [H O + ] in de evenwichtsituatie op. Uit de RV volgt nu: [HCO ] = en [CO ] = c(co ) = 1, Invullen tabel levert: Concentratie in M CO H O + HCO begin 1, ,00 0,00 - evenwicht 1, Noteer Z, vul deze in en bereken : Z [HCO ] [H O ] 7 = 4,5 10 [CO ] 1, = [H O + ] =, ph =,67 1

2 4 Een oplossing van 0,10 M azijnzuur (ethaanzuur) is voor 1,6% geprotolyseerd. Bereken: a. de ph van de oplossing; Stel de RV op: CH COOH(aq) + H O(l) CH COO (aq) + H O + (aq) (CH COOH verder genoteerd als HZ) Geïoniseerd (1,6%): 0,016 0,10 mol/l = 1,6 10 mol HZ; : = 1,6 10 mol Z = 1,6 10 mol H O +. ph = -log 1,6 10 =,87 b. p Z en Z. Vul de tabel in. Concentratie in M HZ Z H O + begin 1, ,0 0,0-1,6 10 1,6 10 1,6 10 evenwicht 9, ,6 10 1,6 10 Noteer Z, en vul deze in: [HZ] [HO ] (1,6 10 ) Z = 1,88 10 [HZ] 9,86 10 p Z = 4,7 5 Leg uit hoe Z en p Z zullen veranderen bij temperatuurverhoging, als bekend is dat de protolysereactie van azijnzuur met water endotherm verloopt. Bij temperatuurverhoging verschuift het evenwicht naar de endotherme kant, dus naar rechts. [H O + ] en [Z ] nemen toe en [HZ] neemt af. Z neemt dus toe en p Z wordt zodoende kleiner. 6 Van een zuur wordt 0,48 g in 00 ml water opgelost. M HZ = 96,0 g mol 1 en Z = 1, Bereken hoeveel mol H O + en OH in de oplossing aanwezig zijn. c HZ = 0,48 g : 96,0 g/mol = 5,0 10 mol/0,00 L =,5 10 mol/l HZ(aq) + H O(l) Z (aq) + H O + (aq) 1 mol HZ 1 mol Z 1 mol H O + = 5 Concentratie in M HZ Z H O + begin,5 10 0,0 0,0 - evenwicht, [HZ] [HO ] Z = 1,6 10 [HZ], w 1, [OH ] = 5,6 10 [H O ] 1,8 10 = [H O + ] = 1,8 10 In de oplossing van 00 ml aanwezig: aantal mol H O + = 1,8 10 : 5 =, mol en aantal mol OH = 5, : 5 = 1, Een zwak zuur waarvan 0,000 mol is opgelost in 1,00 L water heeft ph = 4,0. a. Bereken de ph als het volume door toevoeging van 9,00 L water op 10,0 L wordt gebracht. Bereken eerst Z. HZ(aq) + H O(l) Z (aq) + H O + (aq) 1 mol HZ 1 mol Z 1 mol H O Concentratie in M HZ Z H O + begin, ,0 0,0-1, , ,0 10 4

3 evenwicht 1, , , [HZ] [HO ] (1,0 10 ) Z = 5,0 10 [HZ] 1,99 10 Er wordt 10 keer verdund. Hieruit volgt c HZ = 0,0000 M 1 mol HZ 1 mol Z 1 mol H O + = Invullen in Z geeft: [HZ] [HO ] Z = [H O + ] =, = [Z ] b. Bereken in beide gevallen de protolysegraad α. Berekening α bij c HZ = 0,000 M is: α = (1, :,00 10 ) 100% = 0,5% Berekening α bij c HZ = 0,000 M is: α = (, :,00 10 ) 100% = 1,6% 8 Bereken hoeveel gram zuiver azijnzuur men aan,0 L water moet toevoegen om een oplossing met ph = 5,0 te krijgen. (CHCOOH wordt verder voorgesteld als HZ.) Bereken m.b.v. Z eerst c HZ [HZ] [HO ] (1,0 10 ) 5 c HZ = 1, mol/l Z = 1,8 10 [HZ] 5 c In,0 L aanwezig,0..1, HZ 1,0 10 mol/l =, 10 5 mol =, 10 5 mol 60,05 g/mol = 1,9 10 g azijnzuur. 9 Van een zwak zuur lost men 0,50 mol op in 1,0 L water. de ph van de oplossing blijkt,6 te zijn. Bereken p Z en α. HZ(aq) + H O(l) Z (aq) + H O + (aq) 1 mol HZ 1 mol Z 1 mol H O + c HZ = 0,50 mol/l en bij evenwicht is [H O + ] = [Z ] =, en [HZ] = c HZ - [Z ] = 0,50 -, = 0,50 mol/l. Invullen in Z geeft: [HZ] [HO ] (,5 10 ) 7 Z = 1, 10 [HZ] 4 0,50,5 10 p Z = 6,9 10 Men lost 0,0 mol ammoniak op in 1,0 L water. Bereken de ph. NH (aq) + H O(l) NH + 4 (aq) + OH (aq) 1 mol NH + 1 mol NH 4 1 mol OH c(nh ) = 0,0 M 7 = 5,0 10 [HZ], Concentratie in M NH OH NH 4 + begin 0,0 0,0 0,0 - evenwicht 0,0 Noteer B, vul deze in en bereken : [NH 4 ] [OH ] 5 = 1,8 10 [NH ] 0,0 10 poh =,7 ph = 14,0,7 = 11, B -1 = [OH ] = 4, Bereken met de waarden van p Z of p B,of beredeneer, of in oplossing met elkaar reageren: a. H O + en NO

4 H O + + NO H O + HNO kan opgebouwd worden gedacht uit: zuur 1 base base 1 zuur NO + H O HNO + OH H O + + OH H O Voor geldt: = [HNO ] [H O ][NO ] Vermenigvuldig met - [OH ] - [OH ] kan nu worden geschreven als: 11 B(NO ) 14 w [HNO ][OH ] 1 1 1,8 10 = 1,8 10 [NO ] [H O ][OH ] 1,0 10 >1, dus ligt het evenwicht sterk naar rechts. Men komt als volgt tot dezelfde conclusie. NO (base1) staat boven OH (base ). OH is dus een sterkere base dan NO. De reactie zal zodoende naar rechts verlopen. Bovendien staat H O + (zuur 1) boven HNO (zuur ) waaruit blijkt dat H O + het sterkste zuur. Ook om deze reden zal de reactie dus naar rechts verlopen, immers de reactieproducten zijn een zwakker zuur en base dan de beginstoffen. b HCO en F HCO + F CO + HF kan opgebouwd worden gedacht uit: zuur 1 base base 1 zuur1 HCO + OH CO + H O F + H O HF + OH - - [CO ][HF] = [HCO ][F ] - - Vermenigvuldig met - [OH ] - [OH ] kan nu worden geschreven als: B(F ) 8 B(HCO ) [CO ] [HF][OH ] 1 1,6 10 = 7, 10 [HCO ][OH ] [F ], 10 4 is klein. Het evenwicht ligt sterk naar links. De reactie verloopt niet. Redenering:HCO (zuur 1) staat onder HF (zuur ) en F (base ) staat boven CO (base 1). HCO en F zijn beide zwakker dan CO en HF. De reactie verloopt dus niet. c HCl en NH HCl + NH Cl +NH 4 + zuur 1 base 1 base zuur HCl is sterker dan NH 4 + en bovendien is Cl een zwakkere base dan NH. Opgave In water splitst NaHCO in Na + - en HCO -ionen. 1 Geef de naam van het HCO -ion. Waterstofcarbonaation. HCO is een deeltje dat zowel H + kan opnemen als H + kan afstaan. In een oplossing met HCO hebben zich onderstaande venwichten ingesteld: HCO (aq) CO aq) + H + (aq) evenwicht 1 HCO (aq) CO (aq) + OH (aq) evenwicht Men heft 1,0 L vaneen oplossing die 10 mmol HCO bevat. In deze oplossing leidt men telkens kleine hoeveelheden HCl gas. Na elke toevoeging bepaalt men het aantal mmol HCO en het aantal mmol CO. Tevens wordt dan de ph van de oplossingen bepaald. In onderstaand diagram zijn deze gegevens verwerkt. 4

5 Is de oplossing waar men bij deze proef mee begint zuur, neutraal of basisch. Geef met behulp van het diagram een verklaring voor je antwoord. Voordat er zoutzuur wordt toegevoegd, is er 10 mmol HCO aanwezig. Uit de grafiek volgt dat de ph dan groter is dan 7 (ongeveer 8,). De oplossing is dus basisch. De evenwichtsvoorwaarde van evenwicht luidt: = [CO ] [OH ] [HCO ] Met behulp van de gegevens uit het diagram is de waarde van te berekenen. [CO ] Laat met een berekening zien dat bij ph =6,7 gelijk is aan 0,4. [HCO ] Bij ph = 6,7 wordt in de grafiek afgelezen dat [CO ] =,0 mmol/l en [HCO ] = 7,0 mmol/l [CO ] Voor volgt dan /7 = 0,4 [HCO ] 4 Bereken met behulp van de gegevens uit vraag de waarde van. poh = 14,0 6,7 = 7, [OH ] = 10 7, = [CO ] [OH ] 0, [HCO ] 8 8 Opgave Water dat in fabrieken gebruikt wordt voor het maken van stoom, zogenoemd ketelwater, mag geen corrosie veroorzaken. Daarom moet de opgeloste zuurstof verwijderd worden. Daartoe wordt aan het ketelwater een stof toegevoegd die snel en volledig met zuurstof kan reageren. Hydrazine (N H 4 ) is zo'n stof. Bij de reactie van hydrazine met opgeloste zuurstof ontstaan uitsluitend water en stikstof. 1 Bereken hoeveel liter water dat 0,75 mg opgeloste zuurstof per liter bevat, men met 1,0 kg hydrazine zuurstofvrij kan maken. N H 4 + O H O + N Aanwezig 0,75 mg O /L = 0,75 mg :,00 mg/mmol =,4 10 mmol O 5

6 1 kg N H 4 =1, mg :,06 mg/mmol =, mmol N H 4 Men kan dus, mmol N H 4 :,4 10 mmol O /L = 1, 10 6 L O vrijmaken met 1,0 kg N H 4 De stof die aan ketelwater wordt toegevoegd om opgeloste zuurstof te verwijderen, wordt in overmaat toegevoegd. Het ketelwater mag echter niet zuur worden: in een zure oplossing wordt ijzer ook aangetast. Ook om deze reden kan hydrazine gebruikt worden: hydrazine is een zwakke base. Het geconjugeerde zuur van N H 4 is N H 5 +. De B van hydrazine bij 98 is 8, Berekend de ph van een 1,0 10 M hydrazine-oplossing bij 98. N H 4 en N H 5 +.worden weergegeven als B en HB + en stel [OH ] = [HB + ] = dan volgt [B] = c HB - en voor B en daaruit: =, poh = 4,54 ph = 9,46 Een bijkomend voordeel van hydrazine is dat eventueel aanwezig roest door hydrazine wordt omgezet in een afsluitend laagje Fe O 4. Roest kan worden weergegeven met de formule FeO(OH). Geef de vergelijking van de reactie van hydrazine met FeO(OH). Neem hierbij aan dat behalve Fe O 4 uitsluitend stikstof en water worden. N H FeO(OH) 4 Fe O 4 + N + 8 H O Opgave 4 Sorbinezuur (of trans,trans-,4-headieenzuur) wordt als conserveermiddel in bijvoorbeeld vruchtensappen toegevoegd. Sorbinezuur is een zwak éénwaardig zuur. In waterig milieu stelt zich het volgende evenwicht in: C 5 H 7 COOH + H O C 5 H 7 COO + H O + De conserverende werking van sorbinezuur wordt toegeschreven aan uitsluitend de ongeïoniseerde sorbinezuurmoleculen. Hoe groter de concentratie aan ongeïoniseerd sorbinezuur is, des te sterker is de conserverende werking. Iemand voegt de maimaal toelaatbare hoeveelheid sorbinezuur toe aan 1 liter perziksap van ph =,5. Hij voegt ook een even grote hoeveelheid sorbinezuur toe aan 1 liter perziksap van ph = 4,0. 1 Leg uitgaande van het evenwicht van sorbinezuur in waterig milieu uit, in welk van de twee soorten perziksap de conserverende werking als gevolg van het toegevoegde sorbinezuur het sterkst zal zijn. In de oplossing met ph =,5 is [H O + ] groter dan in de oplossing met ph = 4,0. Hierdoor verschuift het evenwicht in de eerste oplossing meer naar links dan in de tweede oplossing. (Uit substitutie van deze gegevens in Z volgt dat HZ opl.1 : HZ opl. =, Z opl.1 : Z opl. De Z van sorbinezuur bedraagt 1, ( 98 ). Bij toevoeging van de maimaal toelaatbare hoeveelheid sorbinezuur aan vruchtensap is de werking als conserveermiddel nog juist voldoende als nog 10% van het toegevoegde sorbinezuur in ongeïoniseerde vorm aanwezig is. De ph waarbij dat het geval is, noemt men de ph-grenswaarde. Bereken de ph-grenswaarde van sorbinezuur (98 ). Als er 10% in ongeïoniseerde vorm aanwezig is, is er 90% wel geïoniseerd. ph = 5,77 6

7 Opgave 5 Methyloranje is een zuur-base-indicator. De zure vorm van methyloranje wordt in deze opgave weergegeven als HMo. Als HMo wordt opgelost in water, stelt zich het volgende evenwicht in: HMo+H O H O + +Mo Van dit evenwicht is de reactie naar rechts endotherm. Bij een ph hoger dan 4,4 heeft een oplossing van methyloranje bij kamertemperatuur een oranjegele kleur. Bij een ph lager dan,1 heeft een oplossing van methyloranje bij kamertemperatuur een rode kleur. De verschillende kleuren die een oplossing van methyloranje kan hebben, worden veroorzaakt door HMo moleculen en/of Mo ionen. Eén van deze soorten deeltjes veroorzaakt de oranjegele kleur, de andere soort veroorzaakt de rode kleur. 1 Leg aan de hand van bovenstaande gegevens uit welke van de kleuren oranjegeel en rood wordt veroorzaak door Mo ionen. Bij ph <,1 is [H O + ] groter dan bij ph >4,4. Om het evenwicht te herstellen zal de reactie naar links in het voordeel zijn. Hierdoor neemt [MO ] af en gunste van [HMo]. De kleur van de oplossing is rood, blijkbaar afkomstig van HMo moleculen. De Mo deeltjes veroorzaken dan de oranjegele kleur. Een methyloranje-oplossing van ph =,8 heeft bij kamertemperatuur een mengkleur van oranjegeel en rood. Als een methyloranje-oplossing van ph =,8 wordt verwarmd, verandert de kleur van de oplossing. De oorspronkelijke kleur komt echter bij afkoeling weer terug. Leg aan de hand van gegevens in deze opgave uit welke kleur de methyloranje-oplossing van ph =,8 bij verwarmen zal krijgen: oranjegeel of rood. Door verwarming verschuift het evenwicht naar de endotherme kan, dus naar rechts. Er komen meer Mo deeltjes ten koste van HMo moleculen. De oplossing zal oranjegeel worden. Opgave 6 Je krijgt twee oplossingen:,0 L oplossing van 0,15 g salpeterzuur en,0 L van een oplossing van azijnzuur met dezelfde ph. 1 Geef de juiste notatie van beide oplossingen. HNO : H O + (aq) + NO (aq) en CH COOH(aq) Bereken de ph van de salpeterzuur oplossing. c(hno ) = 0,15 g/,0 L = 0,1575 g/l = 0,1575 g : 6,01 g/mol =, mol/l [H O + ] =, ph = -log [H O + ] = -log, =,6 Leg uit of er meer, evenveel of minder mol azijnzuur moet worden opgelost om een oplossing met dezelfde ph als de salpeterzuur oplossing to maken. Om dezelfde ph te bereiken als van het salpeterzuur, moet er meer mol azijnzuur zijn opgelost dan salpeterzuur. Azijnzuur is een zwak zuur en dus niet volledig geïoniseerd. Een groot deel van het opgeloste aantal mol blijft in niet-geïoniseerde vorm in oplossing. Beide oplossingen worden verdund tot 10,0 L. 4 Beredeneer (dus niet berekenen!) welke van de twee oplossingen de laagste ph zal hebben na het verdunnen of leg uit waarom beide oplossingen dezelfde ph zullen hebben na het verdunnen. Het aantal mol salpeterzuur is volledig geïoniseerd. De azijnzuuroplossing, die voor verdunning een zelfde concentratie [H O + ] als de salpeterzuuroplossing bevatte, bevat daarentegen nog een + - [H O ][Z ] hoeveelheid niet-geïoniseerde mol azijnzuur. Door het verdunnen wordt < [HZ] Om het evenwicht te herstellen zal [HZ] kleiner worden en [H O + ] en [Z ] zullen groter worden. Door de toegenomen ionisatie van het azijnzuur wordt [H O + ] azijnzuuroplossing > [H O + ] salpeterzuur. Hieruit volgt dat ph azijn < ph salpeterzuur. 5 Geef de vergelijking van de reactie van een oplossing van azijnzuur met vast calciumcarbonaat. CaCO (s) + CH COOH(aq) Ca + (aq) + CH COO (aq) + CO (g) + H O(l) 7

8 6 Leg uit of een oplossing van azijnzuur zal reageren met een oplossing van natriumjodaat (NaIO ). CHCOOH staat in tabel 49 onder HIO. De reactie: IO (aq) + CH COOH(aq) HIO (aq) + CH COO (aq) verloopt dus niet, want HIO is een sterker zuur dan CHCOOH. Opgave 7 Men lost bij kamertemperatuur 0,50 mol propaanzuur (CH CH COOH) op in water en vult dit met water aan tot 0,400 L oplossing. 1 Bereken hoeveel procent van de propaanzuurmoleculen zijn geïoniseerd. c HZ = 0,50 mol / 0,400 L = 0,65 mol/l Z [HZ] [HO ] = 1,4 10 [HZ] 0,65 5 = [H O + ] =,95 10 α =,95 10 mol/l : 0,65 mol/l 100% = 0,47% Bereken de ph van de oplossing die is ontstaan. ph = -log,95 10 =,5 Men wil precies genoeg natronloog toevoegen (,0 M) om al het propaanzuur te laten reageren. Bereken hoeveel ml hiervoor nodig is. HZ(aq) + OH (aq) H O(l) + Z (aq) 0,50 mol HZ 0,50 mol NaOH. Aantal ml NaOH-oplossing = 50 mmol :,0 mmol/ml = 15 ml 4 Leg uit of de oplossing na afloop van deze reactie zuur, basisch of neutraal is. De oplossing is na de reactie basisch. Omdat het e Z een zwakke base is, zal zich het volgende evenwicht instellen: Z (aq) + H O(l) HZ(aq) + OH (aq) 0,5 mol van de zwakke base B wordt opgelost en aangevuld tot 1,00 L. Er ontstaat een oplossing met ph = 11,60. 5 Bereken de b en de p b van de base B. B + H O HB + OH poh = 14,00 11,60 =,40 [OH ] = 10,4 =,98 10 [HB] =,98 10 [HB][OH - ] (,98 10 ) = 6,4 10 [B ] 0,5,98 10 B 5 p Z = 4, 8

Zuren en basen. Inhoud

Zuren en basen. Inhoud Zuren en n Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van de rubriek waar je bent. Gewoon

Nadere informatie

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.1 Oxiden Vrijwel alle elementen kunnen, min of meer heftig reageren met zuurstof. De gevormde verbindingen worden oxiden genoemd. In een van de voorafgaande

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. [CH Hg ][Cl ] 3 [CH HgCl]

Vraag Antwoord Scores. [CH Hg ][Cl ] 3 [CH HgCl] Eindexamen vwo scheikunde 201-II Beoordelingsmodel Kwikvergiftiging in Japan 1 maximumscore 2 + [CH Hg ][Cl ] = K of [CH HgCl] K = + [CH Hg ][Cl ] [CH HgCl] Indien als antwoord slechts de juiste concentratiebreuk

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur Examen AVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 1. Elektronenoverdracht In dit hoofdstuk maken we kennis met zogenaamde redoxreacties. Dit zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt. De naam

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur Scheikunde Examen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SEIKUNDEOLYMPIADE ORRETIEMODEL VOORRONDE 2 (de week van) woensdag 9 april 2008 Deze voorronde bestaat uit 23 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 2 open vragen met in totaal 10 deelvragen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde Scheikunde Correctievoorschrift VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

Verval van vitamine C

Verval van vitamine C Verval van vitamine C Auteur: Ronen Kroeze School: Theresialyceum te Tilburg Auteur: Ronen Kroeze Opleiding: VWO N&T School: Theresialyceum te Tilburg Vakgebieden: Scheikunde & Wiskunde D Begeleider: C.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde Natuurkunde Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Prof. dr. J. Hinloopen Dr. A. R. Soetevent December 2006 U I T T R E K S E L De nu volgende tekst is een uittreksel uit het boek Experimenten

Nadere informatie

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89 Newton havo deel Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Kernenergie 9 5 Kernenergie 5. Inleiding Voorkennis Ioniserende straling a De instabiele kern van een atoom. b c soort straling bestaat uit eigenschappen ioniserend

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater?

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Profielwerkstuk van: Tim van Dijk Matthijs Hogerwerf School: De Amersfoortse Berg Klas: 6AB Vak(ken): Scheikunde Docent: Dhr. Oosterhout Datum: 18 december

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Examenvragen Betontechnologie

Examenvragen Betontechnologie Examenvragen Betontechnologie Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts

Nadere informatie

MODULE 1: Wat is wetenschap?

MODULE 1: Wat is wetenschap? MODULE 1: Wat is wetenschap? Voor de docent Dit is module 1 van de 6 modules horend bij het programma BasisNatuurWetenschappen. In dit bestand zijn leerlingenmateriaal en docentenmateriaal voor deze module

Nadere informatie

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde André van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s speciale relativiteitstheorie, maarr dan begrijpelijk

Nadere informatie

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p).

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). 1. Prijselasticiteit van de vraag De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). %-verandering gevraagde hoeveelheid (gevolg)

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie