DE NIER, EEN KLINISCH BIOLOGISCHE BENADERING URINEONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIER, EEN KLINISCH BIOLOGISCHE BENADERING URINEONDERZOEK"

Transcriptie

1 LEUVENSE DIERENARTSENKRING DE NIER, EEN KLINISCH BIOLOGISCHE BENADERING URINEONDERZOEK Donderdag 13 april 1995 Dr. Joris Peeters

2 UREUM - referentiewaarden : - in ureum : Hond : mmol/l (15-40 mg/dl) Kat : 5-11 mmol/l (30-65 mg/dl) - in BUN : Hond : 7-20 mg/dl Kat : mg/dl - omrekeningsfactor : BUN ureum : mg/dl x 0.36 = mmol/l ureum BUN : mmol/l x 2.8 = mg/dl - bron van ureum : - ureum wordt gesynthetiseerd in de lever uit ammoniak (NH 3 ) (afbraakprodukt van aminozuren uit spier- en/of voedseleiwit). Een beetje ammoniak wordt uit de darm geresorbeerd (waar het door bacteriën uit diëtair eiwit gevormd werd) alsook uit recirculerend endogeen ureum en dan verder gevoerd naar de lever. - ureum wordt geëxcreteerd door de nier (1/4 wordt geëxcreteerd in de darm, omgezet tot ammoniak, geresorbeerd en terug omgezet tot ureum). - in de nier wordt ureum vrij gefiltreerd door de glomeruli en dan passief geresorbeerd door de tubuli (samen met water, waarbij water beter geresorbeerd wordt). Normaal wordt ongeveer de helft geresorbeerd afhankelijk van de hydratiestatus en de urinevorming. - de hoeveelheid die gefiltreerd wordt is afhankelijk van de bloedvloei door de nieren en van de concentratie van ureum in het bloed. De herresorptie is afhankelijk van de tijd die het filtraat in de tubulus aanwezig is : hoe sneller de urine passeert, hoe minder er terug geresorbeerd wordt (wash out). Besluit : ureum wordt gevormd in de lever en uitgescheiden langs de nier - hogere waarden door : - verhoogd catabolisme - van weefseleiwitten - van diëtaire eiwitten - verlaagde excretie - 2 -

3 - een geringe stijging van ureum duidt dus daarom nog niet op een nierinsufficiëntie - waarden > mmol/l = BUN > mg/dl zijn significant - waarden > 16 mmol/l = BUN > 45 mg/dl zijn waarschijnlijk niet uitsluitend van het catabolisme afkomstig - waarden > 35 mmol/l = BUN > 100 mg/dl zijn waarschijnlijk niet veroorzaakt door een slechte nierperfusie alleen (= prerenaal) (wel door CRF, ARF, obstructie of ruptuur van de urinaire tractus) - waarden > mmol/l = BUN > mg/dl hebben een slechte prognose (maar alles hangt af van het al dan niet irreversiebel zijn van de problemen : chronisch acuut) - lage waarden (< 2.5 mmol/l = BUN < 7 mg/dl) worden veroorzaakt door een verlaagde synthese (defecte lever) of door een gereduceerde opname of afbraak van eiwitten. Ook bij wash out bij het begin van pu/pd door een snelle urinevorming (bv. overhydratie, diabetes insipidus, psychologische pu/pd). - ureum is in feite één van de verscheidene niet proteïne stikstof substanties die stijgen bij een gedaalde renale excretie (creatine, creatinine, guanidine, cyanaat, alifatische amines en organische zuren (bv. fenolen) waarvan er vele meer toxisch zijn als ureum) maar : ureum is het makkelijkst te meten - AZOTEMIE : aanwezigheid van een verhoogde concentratie van stikstofhoudende afbraakprodukten van eiwit in het bloed - UREMIE : het specifiek klinisch syndroom dat ontstaat door de aanwezigheid van hogere waarden van deze toxische substanties - als indicator voor nierfalen alleen is creatinine beter dan ureum omdat het minder beïnvloed wordt door een reeks niet renale factoren maar : ureum - geeft ons informatie over andere ziekten dan deze van de nier - heeft minder last van interferentie bij de meetprocedure Best ureum en creatinine samen laten bepalen of als ureum verhoogd is daarna creatinine aanvragen - teststrips voor ureum zijn niet accuraat, ze geven alleen een significante verhoging aan - ammoniumzouten geven een vals verhoogde ureumwaarde (ammoniumoxalaat als anticoagulans), ammoniakdamp (en tabaksrook) tasten de teststrips aan - rund : ureum wordt verbruikt door de microflora van de pens om eiwitten aan te maken, omdat er echter weinig aanvoer is door het voeder wordt tot 99 % geresorbeerd in de nier 70 % van de nefronen moeten verloren zijn eer BUN (ureum) begint te stijgen - 3 -

4 - daarenboven geeft ieder beetje meer verlies een veel hogere stijging NOOT : waterinname normaal + 50 ml/kg/dag verhoogd vanaf ml/kg/dag! - 4 -

5 A. Oorzaken van een verhoogd ureumgehalte 1. Prerenale azotemie (frequentst, milde tot tamelijke verhoging) * Verhoogde eiwitafbraak (creatinine is normaal) - hoog eiwit dieet : mmol/l = BUN mg/dl = postprandiaal : NUCHTER!! - uitzonderlijk tot 16 mmol/l = BUN 90 mg/dl - hogere waarden uitgelokt door een hoogwaardig eiwitdieet suggereren dat de nieren moeilijk ureum elimineren (functieverlies) - carbohydraatdeficiëntie : - tot mmol/l = BUN mg/dl - door gebrek aan calorieën worden lichaamseiwitten afgebroken - intestinale bloedingen : - vertering van bloedeiwitten - koorts en necrose : - verhoogde eiwitafbraak bij infectieziekten (Clostridium chauvei) - neoplasie - toxemie - hyperthyroidie : - catabolisme - nierperfusie - cardiac output - 40 % bij de hond - 20 % bij de kat - trauma, chirurgie : - resorptie van geledeerd weefsel - langdurige zware inspanning : - catabolisme - catabole geneesmiddelen : - glucocorticoïden - thyroxine - verlaagd anabolisme : - er treedt (relatief) meer catabolisme op - groeihormoon daalt bij pituitaire dwerggroei - tetracyclines - vasten : - eerst daalt het ureumgehalte, daarna stijgt het door afbraak van lichaamseiwitten (energie) * Verlaagde renale perfusie - GFR daalt waardoor ureum gaat stijgen (dehydratie tot 6 % veroorzaakt nauwelijks een verhoging) - dikwijls waarden > 15 mmol/l = BUN > 40 mg/dl - uitzonderlijk tot 35 mmol/l = BUN 100 mg/dl - dehydratie : - frequentste oorzaak - bij braken - diarrhee - polyurie syndroom (diabetes bij katten!) - TE en Hct - zware bloeding : Hct - shock - 5 -

6 - hypoadrenocorticisme : - hond - meestal als primair - twee derde bij secundaire gevallen - kat - steeds - gereduceerde cardiac output : - congestief hartfalen - hartaritmieën - hypoalbuminemie : - osmotisch plasmadruk is verlaagd NOOT : - polyurie + licht verhoogd ureumgehalte duidt daarom nog niet op een nierfalen ; het lichaam verliest te snel water waardoor GFR (glomerulaire filtratie ratio) daalt (deshydratatie) en ureum lichtjes stijgt (hartziekte - Addison). Het tekort aan water kan niet snel genoeg aangevuld worden. - s.g. urine : > (1.030) bij de hond of > (1.040) bij de kat betekent dat de nier nog steeds kan concentreren (s.g. zal lager zijn bij verlies van nefronen) creatininebepaling!! - 6 -

7 2. Renale azotemie - wanneer 3/4 van de nefronen niet meer functioneel zijn, gebeurt de GFR niet meer voldoende en ureum/creatinine gaan stijgen wanneer ureum en creatinine beginnen te stijgen is er reeds een nierinsufficiëntie aanwezig - bij anorexie zal ureum lager liggen dan verwacht, dan is creatinine een betere indicator voor nefronenverlies - bij acute nierinsufficiëntie (ARF) en chronische nierinsufficiëntie (CRF) : s.g. urine : - verlies - 2/3 van de nefronen < (hond) < (kat) - 3/4 van de nefronen < (hond) < (kat) - toch kan er geen urine < gevormd worden * Primaire (renaal) acute nierinsufficiëntie (ARF) - GFR daalt plots en sterk zonder dat er tijd is voor een dadelijke compensatie - ureum, creatinine - P - Ca licht verlaagd tot laag normaal - paard : P - Ca!!! waarom? diëtair? - K - oligurie polyurie - oorzaken ARF : - nefrotoxinen - ischemie - acute interstitiële nefritis (AIN) : - infectieus - hond : - canine adenovirus 1 - herpes - Leptospira canicola - Klebsiella - hond en kat : - E. Coli - Proteus spp. - Stafylo's - Strepto's - 7 -

8 - acute tubulaire necrose (ATN) : - nefrotoxinen - zware metalen - medicatie - AB - analgetica - contraststoffen - methoxyfluraan grote hoeveelheden Hb of myoglobine veroorzaken een obstructie van de tubuli - ischemie door een ernstige irreversiebele hypoperfusie van de nier - urine : - eiwit - RBC's - cilinders - niertubuluscellen * Chronische nierinsufficiëntie (CRF) - het proces verloopt trager, individuele nefronen kunnen hun GFR vergroten ter compensatie : symptomen zullen dus langer uitblijven - P - Ca licht verlaagd tot laag normaal - milde non regeneratieve anemie - licht verlaagde tot laag normale Htc - geen reticulocyten (erythropoietine gehalte ) - thrombocytopenie : daalt door verlaagde produktie - lymfopenie - polyurie terminaal oligurie - chronische interstitiële nefritis : - canine adenovirus 1 - leptospirose - chronische glomerulonefritis : - (auto)immune toestand tegen een variëteit van antigenen (Ag-Al complex zet zich neer op de glomeruli ischemie + poriën zetten uit) - E. Coli in pyometra - tumoraal (lymfosarcoom) - feline virussen (chronische AH virussen - FeLV- FIP) - Carré-besmettelijke leverziekte (hond) - SLE - septicemie - chronische amyloidosis - 8 -

9 - chronische pyelonefritis : - infectieus - meestal zelfde kiemen als in de urinewegen (vooral E. Coli, Proteus, Pseudomonas, Stafylo's) - diffuse nefrocalcinosis : - door hypercalcemie (Ca x P > mg% meestal neerslaan in de nieren) - neoplasie : - carcinomen - nefroblastomen - lymfosarcomen (FeLV) - familiale nierziekten : - relatief zelden - latere stadium van het Fanconi's syndroom (Basenji's) - renale cortexhypoplasie bij de Cocker Spaniel - progressieve nierziekten bij : Elkhound, Lhasa-Apso, Shih-Tsu, Samoyeed, Dobermann, standaard Poedel) - hydronefrose bij Pembroke Welsh Corgi (met teleangiëctasie) - nierdysplasie in de Soft-coated-wheaten Terrier - amyloidosis in de Abessijnse kat - polycystische nieren : langharige katten, Beagles, Cairn Terriers - andere : - zelden - hydronefrosis - pyonefrosis - nefrolithiasis - polyarteritis nodosa - glomerulosclerosis bij diabetes mellitus - 9 -

10 3. Postrenale azotemie - obstructie van de urine-afvoer : - waarde afhankelijk van de duur en de volledigheid van de obstructie - bij volledige obstructie snel (< 24 uur) ureumwaarden tot 60 mmol/l = BUN 170 mg/dl - congenitaal - stenen - neoplasie - bloedklonters - F.U.S. - chirurgische ligatie - hernia - prostaatziekten - blaasruptuur : op korte tijd ureumwaarden > 100 mmol/l = BUN 280 mg/dl (niet veroorzaakt door nierinsufficiëntie maar door de onmogelijkheid om ureum te excreteren - steeds weer geresorbeerd)

11 B. Oorzaken van een verlaagd ureumgehalte - geeft op zich geen ernstige symptomen - laag eiwit dieet : - meestal niet < 2 mmol/l = BUN < 6 mg/dl - als het dieet calorie-arm is kan ureum toch gaan stijgen daar de eiwitten zullen verbrand worden om in energie te voorzien - anabole steroïden : - catabolisme wordt gebruikt voor spieraanmaak - ernstige leverinsufficiëntie : - end stage - geen omzetting van ammoniak tot ureum mogelijk - < 2.5 mmol/l = BUN < 7 mg/dl - porto-systemische shunt : - normaal tot < 4 mmol/l = BUN < 12 mg/dl - diabetes insipidus - psychogene polydipsie : - excessief verlies = wash out (bij sterk verdunde urine is de terugresorptie van ureum gedaald, er wordt meer ureum uitgescheiden) mmol/l = BUN 5-10 mg/dl - s.g. urine meestal < primair hyperammonemie : - zelden - congenitaal defect in de ureumcyclus, een tekort aan enzym voor de omzetting van ammoniak tot ureum - maladsorptiesyndroom : - verlaagde opname van eiwitten

12 CREATININE - referentiewaarden : hond : µmol/l kat : µmol/l mg/dl mg/dl - omrekeningsfactor : mg/dl x 88.4 = µmol/l µmol/l x =mg/dl - dieren met een 100 % renale functie hebben waarschijnlijk creatininewaarden onder 110 µmol/l (1.2 mg/dl). Elke hogere waarde kan beschouwd worden als een indicatie voor een gereduceerde renale functie. - oorsprong : serum creatinine komt bijna uitsluitend voort uit het catabolisme van het creatine aanwezig in het spierweefsel. Creatine slaat energie op in de spieren (als fosfocreatine) en wordt dagelijks constant afgebroken tegen een snelheid van + 2 % per dag. De creatinepool hangt af van de totale musculaire massa zodat sterk vermageren of ernstige spierziekten resulteren in een verlaagde creatinine produktie ; daarentegen kan een zware inspanning (Greyhounds) tot een verhoging leiden. Dieren met een grotere spiermassa (t.o.v. dieren van dezelfde grootte) zullen een iets hogere creatininespiegel hebben. Alsook dieren die een grotere inspanning leveren als even grote dieren in rust. In de praktijk is de produktie tamelijk constant en wordt nauwelijks beïnvloed door een verhoogd catabolisme van dietaire of weefseleiwitten (beïnvloedt wel het ureumgehalte!). Toch is er een (verwaarloosbaar) beetje creatinine uit dietaire spiereiwitten terug te vinden. De uitscheiding gebeurt uitsluitend door de nier. Het wordt vrij gefiltreerd en niet geresorbeerd. Bij de hond wordt een beetje actief gesecreteerd in de proximale tubulus. Plasma creatininewaarden reflecteren de excretie : hoge waarden duiden op een deficiënte nierfunctie Meestal worden er geen lage waarden gevonden. - NOOT : GFR (glomerulaire filtratie) en creatinine (ureum) zijn niet lineair gecorreleerd. GFR op de helft geeft slechts een matige stijging van het creatinine (tot 180 µmol/l = 2 mg/dl). GFR op drie vierde en verder geeft een sterke stijging van het creatinine. - Hoewel creatinine de nierfunctie beter reflecteert dan ureum (geen resorptie), geeft het geen informatie over andere ziekten en is meer onderhevig aan interferentie bij het bepalen - vals verlaagde waarden : - progressief maar traag verdwijnen met de tijd - hoge bilirubinewaarden (afh. van de test)

13 - vals verhoogde waarden : - hoog ketonengehalte (ketotische diabetes mellitus) - geneesmiddelen - sommige cephalosporines (interferenties, afh. van de test, soms ) - salicylaten, trimethroprim, cimetidine tubulaire secretie daalt (in mindere mate) Creatinine en ureum steeds samen interpreteren - Een lage ureumwaarde met een verhoogde creatininewaarde is weinig waarschijnlijk, creatinine heeft een beter voorspellende waarde als ureum, zeker bij behandeling (het zal snel dalen als er beterschap optreedt). A. Verhoogde creatininewaarden 1. Prerenaal - renale perfusie vermindert - waarden tot 250 µmol/l (3 mg/dl) d.d. prerenaal - renaal - postrenaal - prerenaal : - de waarde van creatinine stijgt veel minder dan van ureum doordat het ureum sterker geresorbeerd wordt in de tubulus terwijl creatinine daar achterblijft ureum/creatinine : > 0.08 mmol/l /µmol/l > 20 als BUN en mg/dl - de urinaire dichtheid is hoger : > (1.030) bij de hond en > (1.040) bij de kat : de nier kan nog concentreren - myositis : zeer sterke spierafbraak - acromegalie : spierweefselgehalte neemt toe 2. Renaal - minstens 3/4 verlies van het totaal aantal nefronen (CRF-ARF) GFR ureum en creatinine (omdat er geen resorptie is voor creatinine is de stijging vroeger duidelijk als voor ureum) - waarden boven 250 µmol/l (> 3 mg/dl) zijn klinisch significant - waarden boven 450 µmol/l (> 5 mg/dl) worden prognostisch gereserveerd - urinaire dichtheid : - 2/3 verlies van nefronen : < voor de hond < voor de kat - 3/4 verlies van nefronen : < voor de hond < voor de kat

14 - uiteindelijk ontwikkelt zich een isosthenurie (s.g. tussen en 1.012) - ureum/creatinine < 0.08 mmol/l /µmol/l < 20 in BUN en mg/dl Primair (renaal) ARF - dramatisch snel dalen van GFR snelle stijging van creatinine tot > 1000 µmol/l (> 12 mg/dl) - fosfaat - Ca licht verlaagd tot laag normaal - K - initieel oligurie overgaande tot polyurie (oligurie kan echter het terminaal stadium van CRF betekenen!) - oorzaken : zie ureum : - AIN - ATN Chronische nierinsufficiëntie (CRF) - ureum en creatinine stijgen progressief - fosfaat - Ca licht verlaagd tot laag normaal - dikwijls non regeneratieve anemie - thrombocytopenie - lymfopenie - polyurie terminaal oligurie Wanneer creatinine verhoogd is, heeft het dier reeds een nierinsufficiëntie 3. Postrenaal - obstructie - blaasruptuur

15 Vroege detectie van een gereduceerde nierfunctie - Wanneer ureum en creatinine beginnen te stijgen, is er reeds een (ernstig) nierfalen aanwezig. Een vroegere diagnose is mogelijk : ratio ureum (creatinine) in urine/plasma - normaal 30/1 100/1 - als 30/1 10/1 : verder onderzoek nodig - als < 10/1 : reeds geavanceerde CRF gemiddelde dagelijkse waterinname. Verhoogde urineproduktie (en wateropname) begint wanneer ongeveer 2/3 van de nefronen verloren zijn en in dit stadium kan de urine niet geconcentreerd worden boven bij de hond en bij de kat (ook niet na een waterdeprivatie test of ADH toediening). fibrogeen degradatie produkten (FDP) in de urine : mogelijkheid om een vroege glomerulaire beschadiging te ontdekken schatten van GFR door de clearance te berekenen van bepaalde stoffen uit het bloed in de urine : er mag geen resorptie of secretie van deze stof door de nier gebeuren : clearance in ml/min. per kg = GFR GFR = urine concentratie (mg/ml) x urine volume (ml/min.) plasma concentratie (mg/ml) x lichaamsgewicht (kg) - stoffen : - inuline (fructose polymeer) 1. creatinine (beetje tubulaire secretie bij de hond) meest gebruikt 2. sulfanilaat (zeer gevoelige test) uur clearance : 24 uurs urine, blaas ervoor en erna uitwassen, bloedafname na 12 uur (midden van de test) na GFR tussen 2.8 en 3.7 ml/min. per kg mg/kg (5 % oplossing) I.V. Elk half uur bloedstalen (heparine) nemen gedurende 1.5 uur (30' - 60' - 90')om de halfwaarde tijd te meten : hond : minuten kat : minuten Een langere halfwaarde tijd betekent een nierfunctieverlies. Phenolsulphophthaleine (PSP) excretietest IV (6 mg in 0.1 ml oplossing onafhankelijk van het lichaamsgewicht). Alle urine verzamelen in de volgende 20 minuten. Normaal is bij de hond dan 45 % geëxcreteerd, minder dan 30 % is abnormaal. Halfwaarde tijd is minuten voor de hond. Noot : de urine kleurt rood hematurie!

16 urinaire γ-glutamyltranspeptidase (γ-gt) meten - renaal tubulus indicator : beschadiging door - zware metalen - aminoglycosiden AB (gentamycine) - detecteerbaar 3 à 4 dagen vooraleer er verandering komt in : creatininespiegel, creatinine clearance, urine onderzoek, klinisch beeld - waarde??

17 Andere aspecifieke veranderingen in het bloed bij nierafwijkingen - natrium : - verhoogd : bij milde deshydratie - verlaagd : bij het eindstadium van CRF - kalium : - verhoogd : oligurische fase van ARF - verlaagd : polyurische fase van ARF - chloor : - verhoogd : metabole acidose (niet of partieel gecompenseerd) (nierinsufficiëntie) - calcium : - verhoogd : - CRF : - bij 5 à 10 % honden door een verlaagde excretie!! - variabel bij familiale nefropathies - als gevolg van een snelle daling van het fosforgehalte bij een aluminium hydroxide behandeling - ARF : - bij het begin van de diuretische fase, voorbijgaand - verlaagd : - ARF : - (vnl. postrenaal) milde hypocalcemie - 50 % van de katers F.U.S. - als gevolg van een fosforstijging - Anorganisch fosfaat : verhoogd : - nierinsufficiëntie door een verminderde uitscheiding zowel in CRF als ARF (vnl. intrarenaal en postrenaal) - familiale nierafwijkingen - blaasruptuur NOOT : paard : Ca en P! - Eiwitgehalte : verhoogd : - bij primaire glomerulaire aandoeningen (glomerulonefritis - amyloidose) vnl. verhoging van α-, β-, γ-globulinen - amyloidose : α verhoogd (Abbesijnse kat - familiaal) - urine! : eiwit verhoogd (nefrotisch syndroom) door uitscheiden van vnl. albuminen (in later stadium ook globulinen). Als pu/pd erger wordt, verlaagt de concentratie in de urine terug een beetje. - triglyceriden : verhoogd : bij het nefrotisch syndroom (mens hond??) - cholesterol :verhoogd : - bij nefrotisch syndroom (eiwitverlies)!! - familiale nierafwijkingen (dobermann - standaard poedel) - glucose : verhoogd : - F.U.S. (stress? - inhibitie van insuline door uremische toxines?) - familiale renale afwijkingen (milde hyperglycemie) - amylase : verhoogd : soms bij nierinsufficiëntie bij de hond (uremie) (waarde tot 2x) - lipase : verhoogd : nierafwijkingen, soms lichte stijging (GFR )

18 URINE-ONDERZOEK - Ochtendurine, verzameld na een nacht vasten, is te prefereren omdat het de algemene gezondheidstoestand van de patiënt weerspiegelt. - Afname: - blaaspunctie : - de blaas moet te palperen zijn en urine bevatten (niet overvol blaasruptuur) - minste kans op bacteriële contaminatie - geeft informatie over de nieren en de blaas - contaminatie met bloed (punctie) mogelijk eerste deeltje laten wegvloeien - catheterisatie : - aseptisch werken! - moeilijker bij kleine dieren - gevaar voor binnenbrengen van een lage urineweginfectie tot in de blaas - mictie : - "mid stream" best, zo minder kans van bacteriële besmetting van de lagere urinewegen in de urine terug te vinden - Bewaring : - liefst zo snel mogelijk onderzoeken, zeker als het alkalische urine is (< 4 uur na koeling). Voor het onderzoek moet de urine terug op kamertemperatuur gebracht worden. - veranderingen door koeling : - donkerder worden - vertroebeling - precipitatie van kristallen - degeneratie van cellulaire componenten - oplossen van cilinders - overgroei door bacteriën of schimmels - ph verandering (ureum ammoniak) A. Fysisch onderzoek 1. Urinair volume (kwantiteit) - collectie van 24 uurs urine (metabole kooi) - referentiewaarden : hond : ml/kg per dag kat : ml/kg per dag - waterverlies is beter gecorreleerd met het lichaamsoppervlak dan met het gewicht, daarom zullen kleinere dieren meer urine produceren dan grotere - leeftijd : jonge dieren produceren meer urine als oudere van dezelfde grootte - polyurie : > ml/kg per dag - oligurie : < 7 ml/kg per dag

19 - anurie : < 2 ml/kg per dag (zelden, alleen gecorreleerd met urinaire obstructie) 2. Urine uitzicht - best op een vers staal beoordelen = zelf doen! - kleur : - normaal geel door de aanwezigheid van 1) urochroom (combinatie van urobiline met urobilinogeen en een peptide) 2) een beetje vrij urobiline en uroerythrine - urochroom wordt relatief constant geëxcreteerd en reflecteert daarom de urinaire concentratie - abnormale kleuren : - rood/rose : - hematurie - hemoglobinurie - (fenytoine) - rood-bruin/bruin-zwart : - myoglobine - methemoglobine - geel/geel-oranje : - geconcentreerde urine - bilirubine - nitrofurantoine - blauw : - methyleenblauw (urinair antisepticum), niet aan te raden (zeker niet bij de kat), geeft hemolytische anemie - groen : - biliverdine (uit bilirubine - oud staal) - soms myoglobine - Pseudomonas aeruginosa (zelden) - transparantie : - bij de hond en de kat is de urine klaar, transparant - troebel : - kristallen (koude - ijskast!) - vele cellen aanwezig : RBC, WBC, epitheelcellen - microörganismen : bacteriën, gisten in grote getale - natuurlijke secreties : mucus, semen (prostaat - sperma) - konijn - paard : door Ca carbonaat, slijm - geur : - feromonen (kater!) - metabolieten (vnl. vluchtige vetzuren) - abnormaal : - ammoniak : - urineweginfectie met urease producerende bacteriën - oud staal - aceton : ketoacidose bij diabetes mellitus - rotte geur : - bacteriële afbraak van urinaire eiwitten - (epitheliale necrose) - geneesmiddelen + metabolieten bv. penicilline

20 3. Dichtheid [specific gravity - soortelijk gewicht (s.g.) - relatieve densiteit (r.d.)] - maximale waarden : hond : kat : referentiewaarden : hond : kat : glomerulair filtraat : s.g. = ( mosmol/kg) = zelfde als het plasma. De meeste niet stikstof bestanddelen worden echter geresorbeerd de urine concentreert. - isosthenurie :s.g hyposthenurie : s.g. < hypersthenurie : s.g. > als de dichtheid > (H) en > (K) bedraagt, is er geen pu/pd (nier) aanwezig. Er is nog een concentrerend vermogen aanwezig (eventueel na dorstproef evalueren). - urine > 50 ml/kg per dag : verdacht voor pu/pd - NOOT : g/dl eiwit verhoogt s.g. met g/dl glucose verhoogt s.g. met de dichtheid is afhankelijk van - vocht- en elektrolytenbalans - stikstofgehalte van het dieet - variabele tussen soorten en individuen NOOT : een urine uitslag (chemische parameters en sediment) moet geïnterpreteerd worden tegenover het s.g. - bv. een milde proteïnurie tesamen met een lage dichtheid betekent meer eiwitverlies dan een milde proteïneurie met een hoge urine dichtheid - urine met een s.g. van is tweemaal zoveel geconcentreerd als urine met een s.g. van

21 B. Chemisch onderzoek - gebeurt semikwantitatief (kwalitatief) met teststrips : - verschillende soorten : - gevoeligheid - interferentie - instructies lezen!! (bewaren, aflezen,...) - ontwikkeld voor humane geneeskunde!! 1. ph - referentiewaarden : hond en kat : (meestal ) - dieetafhankelijk : - dierlijke eiwitten zuur (fosfor- en zwavelzouten) - plantaardige eiwitten minder zuur tot basisch ph < 5.5 ph > respiratoire acidose - weinig eiwitten, plantaardig dieet (ph hypoxemie 7.5) - shock - respiratoire alkalose - ernstig braken - braken - ketoacidose - proximaal renale tubulaire acidose (zelden) - erge diarrhee - alkaliserende geneesmiddelen - erge azotemie - urineweginfectie met urease producerende - verhoogde eiwitafbraak bacteriën (Proteus, Stafylo's) (ph ) - verzurende - geneesmiddelen - oude urine (meestal) - dieten - urine retentie - ethyleenglycol - metaldehyde - postprandiaal error : contaminatie met ammoniak of detergent 2. Eiwit - referentiewaarden : - hond < 0.5 g/l (< 50 mg/dl) - met geconcentreerde urine zijn hogere waarden normaal - best te bepalen op 24 uurs urine : 0-30 mg/kg per dag - commerciële teststrips voor bloed zijn gevoeliger dan deze voor eiwit en daarom kan een negatief eiwitgehalte toch samengaan met een positief bloedgehalte - Bence Jones eiwitten (plasma cell myeloma (multipel myeloma), macroglobulinemie, lymfoproliferatieve ziekten) worden niet door teststrips aangetoond (preglomerulaire proteïnemie) - nefrotisch syndroom : chronische beschadiging van het filtrerend membraan verdikking poriën worden groter eiwitverlies langs de urine ; bloedbeeld geeft een hyperproteïnemie,

22 ureum en creatinine meestal normaal! (stijging in een later stadium), oedeem. Gereserveerde prognose (irreversiebel). - proteïnurie : renaal : - licht tot matig verhoogd bij de meeste nierziekten (CRF) < 10 g/l = < 1 g/dl - sterke verhoging bij primaire glomerulaire ziekten (glomerulonefritis, amyloidose) > 10 g/l = > 1 g/dl andere : - meestal mild (< 10 g/l = < 1 g/dl) - congestief hartfalen - ontsteking van de urineweg - genitaaltractus - hematurie - hemoglobinurie - myoglobinurie - koorts - stress - inspanning - hyperproteïnemie (nierdrempel 10 g/dl) - immuunglobulines (multipel myeloma) - natuurlijke secreties (semen - oestrus) - was- en granulaire cilinders - paard : kolieke, zware inspanning error : - vals verhoogd : alkalische urine of buffers, desinfectantia (quaternaire ammoniumzouten, chloorhexidine, polyvinyl pyrollidone), geneesmiddelen (cephalosporinen, hoge dosis penicilline, contraststoffen) 3. Glucose - komt normaal niet voor in de urine - nierdrempel : hond : 10 mmol/l = 180 mg/dl kat : 16 (11?) mmmol/l = 290 (200?) mg/dl - bacteriën kunnen het glucosegehalte doen dalen (verse urine of koel bewaren) - vals positieve waarden met : - waterstofperoxide - hypochloriet - chlorine - urethrale obstructie en hematurie (oorzaak?) = pseudoglucosurie - vals negatief : formaline - glucosurie met hyperglycemie : - diabetes mellitus en diabetes mellitus inducerende ziekten en geneesmiddelen - acute pancreatitis ; na wegname insulinoma ; therapie voor hyperinsulinisme ; ernstige insuline overdosage ; Somogyi effect (zelden) - zeer erge stress - ingestie van dextrose (andere carbohydraten)

23 - convulsies - chronisch leverlijden (zelden) - xylazine (zelden) - F.U.S. - glucosurie zonder hyperglycemie : - primair renaal glucosurie ; andere familiale nierziekten - Fanconi's syndroom (K-urie - proteïnurie - carbamaat - aminozuren) ; bloedbeeld : ureum - creatinine - glucose normaal. Erfelijk (Basenji's - Shetland - Schnauzer). De tubulaire herresorptie is gedaald. Symptomen : pu/pd, spierzwakte, vermageren, dehydratie. - ARF (intrarenaal - postrenaal) - lood-cholinesterase vergiftiging - CRF (zelden) - overdosage tetracyclines 4. Ketonen - normaal afwezig - tonen acetoazijnzuur en aceton aan (2 van de 3 ketonen in urine aanwezig) - bacteriën kunnen een licht positieve uitslag geven - vervallen teststrips : negatieve reactie zelfs met hoge concentraties ketonen - ketonurie : - ketoacidotische diabetes mellitus (meestal) - vasten, lage carbohydraat/hoog vetzuurdieet (zelden) - hypoglycemische syndromen (bv. insulinoma) (zelden) - ernstig trauma - persisterende koortsperiode - verminderde leverfunctie 5. Bilirubine - de nierdrempel voor de hond is laag : een beetje (+) is normaal (vooraal in geconcentreerde urine - alleen geconjugeerd (= direct) bilirubine is aanwezig in de urine - kat : normaal afwezig (zo ook bij de meeste diersoorten, exc. rund) - een significante bilirubinurie gaat een bilirubinemie vooraf (hepatopathieën) - bilirubinurie : (zie lever) - leverinsufficiëntie - galobstructie - koorts/uithongering - error : vals verhoogd bij chloorpromazinemetabolieten vals verlaagd bij oud staal : bilirubine wordt geoxydeerd tot biliverdine

24 6. Urobilinogeen - onderhevig aan het dag- en nachtritme - niet betrouwbaar voor de hond, te veel complicerende factoren 7. Bloedpigment - teststrips : - hematurie : intakte RBC's geeft gespot uitzicht - hemoglobinurie - myoglobinurie geeft een egaal rood uitzicht - positieve teststrip zonder RBC in het rechtstreeks onderzoek : - hemoglobine in de urine - myoglobine - minute hematurie (zeer kleine RBC's) - vals positief : - waterstofperoxide - hypochloriet - vals negatief : - formaline - zeer hoge waarden aan vit. C (regelmatig aanwezig in de urine van hond en kat) - hematurie : (meetal door blaasontsteking) - urinaire tractus : - ernstige ontsteking (bacteriën, cyclofosfamide) - urinestenen - neoplasie (benigne-maligne) - trauma - nier : - acute leptospirose (L. cancola) - ATN - glomerulopathies - andere nefropathies (infarct - septicemie etc.) - kristalurie (zelden) - (nierparasieten) - idiopatische renale hemorrhage - niercysten - teleangiëctasie - familiale nierziekten - blaas - urethra : F.U.S. - genitaal tractus : - prostaat - penis - preputium - uterus - vagina - vulva - systeemziekten : - stollingsstoornissen (Warfarin - trombocytopenie) - ernstige leverdysfunctie (prothrombine daalt) - ernstige septicemie, toxemie, viremie - error :bacteriële groei kan vals positieve reacties geven

1 IONEN. 1.1 Kalium. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 Hypokaliëmie

1 IONEN. 1.1 Kalium. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 Hypokaliëmie 1 IONEN 1.1 Kalium 1.1.1 Inleiding Kalium zit slechts voor 2% extracellulair, de rest van het lichaamskalium bevindt zich intracellulair. In het plasma vinden we tussen de 3 en 5 mmol/l, intracellulair

Nadere informatie

BELGIAN EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY (BEPS)

BELGIAN EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY (BEPS) BELGIAN EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY (BEPS) XXIII de Studiedag XXIII ème Journée d'étude Met de medewerking van Avec la collaboration de 18 NOVEMBRE 2006-18 NOVEMBER 2006 Auditoire J Auditorium J Campus

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

1. Stoornissen van de zoutbalans 1.1 INLEIDING

1. Stoornissen van de zoutbalans 1.1 INLEIDING 1. Stoornissen van de zoutbalans 1.1 INLEIDING Natrium: - voornaamste extracellulair kation - bepaalt volume van extracellulair vocht Regulatie zoutbalans: veranderingen in renale excretie van natrium

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nieraandoeningen...Pagina 4 Leveraandoeningen...Pagina 11 Hartaandoeningen...Pagina 17 Introductie van een nieuw dieet...pagina 25 Uw dierenarts heeft bij uw

Nadere informatie

I Bacteriële en mycotische aandoeningen van de huid, subcutis en oppervlakkige lymfeknopen

I Bacteriële en mycotische aandoeningen van de huid, subcutis en oppervlakkige lymfeknopen Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen 1 I Bacteriële en mycotische aandoeningen van de huid, subcutis en oppervlakkige lymfeknopen 4. Gasgangreen Veel necrose, oedeem, gas. Bij alle zoogdieren,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND door Tinne PETS Promotor: Drs. B. Maddens Medepromotor: Prof. Dr. E. Meyer Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

Nadere informatie

Volwassenen met een nefrotisch syndroom

Volwassenen met een nefrotisch syndroom Volwassenen met een nefrotisch De meest gestelde vragen Nierpatiënten Vereniging Nederland Secretariaat: Postbus 284 1400 AG Bussum T 035-691 21 28 F 035-691 93 34 E info@nvn.nl I www.nvn.nl pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters ir Jannie van Beek Rapport 2009 Samenvatting Blootstelling aan laag zuurstofcondities zorgt voor een verlaagde zuurstofverzadiging van het hemoglobine

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS DIABETISCHE KETO-ACIDOSE EN HYPEROSMOLAIR HYPERGLYCEMISCH NON-KETOTISCH SYNDROOM 2005 INHOUDSOPGAVE SAMENSTELLING WERKGROEP...2

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Zware strijd tegen overgewicht bij gezelschapsdieren

Zware strijd tegen overgewicht bij gezelschapsdieren Zware strijd tegen overgewicht bij gezelschapsdieren Asta Diepen Stöpler Ronde Tafelbijeenkomst Overgewicht en obesitas bij honden zijn moeilijk te behandelen. Slentrol is een nieuw wapen in de strijd

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SKP 1/13 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ramipril Sandoz 2,5 mg tabletten Ramipril Sandoz 5 mg tabletten Ramipril Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ramipril Sandoz 2,5

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE VOOR GOEDE MEDISCHE PRAKTIJKVOERING Gevalideerd door Cebam in mei 2012 AUTEURS G. VAN POTTELBERGH, M. AVONTS, H. CLOETENS, M. GOOSSENS, S. MAES, L. VAN HEDEN, P. VAN ROYEN Domus Medica vzw oktober 2012

Nadere informatie

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Urologie Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Inhoud 1 Soorten nierstenen... 3 2 Ontstaan... 4 3 Problemen... 4 4 Symptomen... 4 5 Diagnose... 4 6 Oorzaken... 4 7 Behandeling... 5 8 Geneesmiddelen...

Nadere informatie

5.1 Gevolgen voor mens

5.1 Gevolgen voor mens 519 5.1 Gevolgen voor mens Nicolas van Larebeke, coördinerend auteur, ug Greet Schoeters, Gudrun Koppen, Christa Cornelis, Rudi Torfs, Vito Frank Comhaire, Isabel D Haese, Willem Dhooge, Endocrinologie,

Nadere informatie

> De behandeling van nierstenen via de steenkliniek Een multidisciplinaire benadering via de dienst urologie en de dienst nierziekten

> De behandeling van nierstenen via de steenkliniek Een multidisciplinaire benadering via de dienst urologie en de dienst nierziekten www.azstlucas.be > via de steenkliniek Een multidisciplinaire benadering via de dienst urologie en de dienst nierziekten via de niersteenkliniek 2 Inhoudstafel Inleiding 3 Soorten nierstenen 4 Ontstaan

Nadere informatie

Handboek Bodemgezondheid

Handboek Bodemgezondheid Onderzoek en beoordeel zelf de gezondheid van je bodem en gewassen Col Freeman Nederlandse vertaling en bewerking door Rob van Deursen Uitgave: 14-3-2015 www.saiwala.nl Verantwoording Home Garden Soil

Nadere informatie

Handleiding voor de opvang van egels en eekhoorns

Handleiding voor de opvang van egels en eekhoorns Agro- en biotechniek Bachelor in agro- en biotechnologie Dierenzorg Handleiding voor de opvang van egels en eekhoorns CAMPUS Geel Willems, Jasperine Academiejaar 2007-2008 2 VOORWOORD Dit eindwerk is voortgekomen

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. 1. Is het syndroom van Sjögren besmettelijk? Nee.

Vaak gestelde vragen. 1. Is het syndroom van Sjögren besmettelijk? Nee. Vaak gestelde vragen 21 1. Is het syndroom van Sjögren besmettelijk? Nee. 2. Is het syndroom van Sjögren erfelijk? Nee, het is niet erfelijk. Wel komt het iets vaker voor bij familieleden van Sjögrenpatiënten

Nadere informatie

Behandeling. a. behandeling is nodig om medische redenen; b. behandeling is nodig voor klachtenl;

Behandeling. a. behandeling is nodig om medische redenen; b. behandeling is nodig voor klachtenl; Behandeling 5 De diagnose syndroom van Sjögren houdt niet automatisch in dat er een behandeling moet worden gegeven. Eerst moet een inschatting worden gemaakt van eventuele aanwezige schade en wat voor

Nadere informatie

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger De structuur van het watermolecuul 4 Het redoxpotentiaal 24 De polariteit van het watermolecuul is doorslaggevend

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies 2 Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies April 2012 Een standpuntbepaling

Nadere informatie

SCHILDKLIER EN AFWIJKEND GEDRAG BIJ HONDEN

SCHILDKLIER EN AFWIJKEND GEDRAG BIJ HONDEN SCHILDKLIER EN AFWIJKEND GEDRAG BIJ HONDEN Eindopdracht voor de opleiding TR IDTE December 2011 Nelis Verhoeven Gedurende mijn opleiding TR IDTE werden door Turid Rugaas regelmatig boektitels en onderzoeken

Nadere informatie