Diabetes en nierziekten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diabetes en nierziekten"

Transcriptie

1 Diabetes en nierziekten Samenvatting van de lezing door dr. C.H.Beerenhout, als internist - nefroloog verbonden aan het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven en Mw. M.Nouwens, verpleegkundige MMC, op maandag 4 mei 2009 voor de DVN afd. Eindhoven e.o. door J. Kerssen De functie van de nieren Een nier is ongeveer 10 tot 12 cm groot, afhankelijk van de lichaamsbouw. De nieren liggen hoog achter in de buikholte, ter weerszijden van het ruggenmerg, in de flanken. Ze worden met bloed gevoed door de aorta; de afvoer van het bloed gaat via de holle ader. De urine wordt afgevoerd door de ureter naar de blaas. De buitenkant van de nier is de bloedrijke schors, daarbinnen ligt het vochtregulerende merg en in het midden bevindt zich het verzamelsysteem voor de urine. De hoofdfunctie van de nier is het filteren van het bloed. Het nierfilter (glomerulus) verwerkt vele liters per dag en produceert voorurine. Hieruit wordt het vocht voor een groot deel weer teruggewonnen. Verdere functies zijn: - Vochthuishouding van het lichaam. Dit is het handhaven van een balans tussen de inname van vocht en de afscheiding (verdamping, zweten, plassen) - Het verwijderen van afvalstoffen. Sommige worden door de nieren verwijderd, andere door de lever. - Regulatie van de bloeddruk. - Regelen van de zuurgraad van het bloed. - Reguleren van het omzetten van vitamine D, nodig voor de botvorming. - Hormoonhuishouding; maken van EPO, nodig voor het aanmaken van bloed. De kwaliteit van de nieren wordt gemeten aan: - Kreatinine. Deze stof kan gemeten worden in zowel de urine als in het bloed. Een normale waarde in het bloed is tussen de 70 en 110 mmol/l. Deze waarde is afhankelijk van gewicht, leeftijd, geslacht, spiermassa en van wat er gegeten is. - Andere afvalstoffen. Bij afname van de kwaliteit van de nieren gaan in het bloed de concentraties van kalium, fosfaat en ureum omhoog en van calcium omlaag. - Eiwit. De hoeveelheid eiwit in de urine kan worden bepaald in een portie urine of in een 24uurs verzameling. Bij goede nieren is er nauwelijks eiwit in de urine aanwezig; hoge waarde is een maat voor de ernst van nierziekte. Men onderscheidt microalbuminurie (weinig eiwit in de urine), macro-albuminurie (iets meer eiwit) en proteinurie (veel eiwit, urine schuimt) Wat als de nieren het niet goed doen? Een maat voor de nierfunctie is de kreatinineklaring, het volume bloedplasma dat door de nieren per minuut wordt ontdaan van de door het lichaam geproduceerde stof kreatinine, een afvalproduct van de stofwisseling in de spieren. Een normale waarde voor de klaring is ml/minuut. (wordt lager, ml/min, bij toenemende leeftijd). Mate van functieverlies: - Klaring onder de 50 ml/min: Er is nog herstel mogelijk, afhankelijk van de aard van de nierziekte. Behandeling is gericht op afremmen van verslechtering. - Klaring onder de 30 ml/min: Behandeling van complicaties zoals bloedarmoede en calcium/fosfaat problemen. - Klaring onder de 15 ml/min: Pre-dialyse traject, evt. transplantatie. - Klaring onder de 10 ml/min: Start dialyse. Oorzaken van nierproblemen: - Diabetes mellitus (DM) 1

2 - Hypertensie (hoge bloeddruk) - Aderverkalking - Glomerulonefritus (auto immuun ziekten) - Medicatie - Cysten in de nieren - Operaties - Chronische ontstekingen - Falen van de getransplanteerde nier - Combinaties van bovenstaande - Onbekende oorzaken Het effect van diabetes op de nier Definitie: Diabetische nefropathie = nierschade die optreedt ten gevolge van diabetes. Door celbeschadigingen verschrompelt het vaatvolume in de nier. Drie groepen factoren beïnvloeden de nierfunctie: - De suikerhuishouding. Een slechte bloedglucoseregulatie leidt tot schade. - Idem hoge bloeddruk. - Genetische factoren zoals etniciteit, aanleg, geslacht. Vóórkomen van diabetische nefropathie en nierfalen/dialyse Als men kijkt naar de redenen waarom mensen dialysepatiënt worden is dat 1. Aderverkalking. Deze reden neemt toe met de leeftijd. 2. Nierbeschadiging t.g.v. diabetes. Ook dit neemt toe met de leeftijd. 3. Glomerulonefritus. Deze reden neemt af met de leeftijd. In Nederland neemt het aantal dialysepatiënten tgv diabetes toe (bijv. In nieuwe patiënten, in In 2005 was dat 16,3% van het totaal aantal nieuwe patiënten. In de U.S.A. is dat nu al 43% en naar schatting: in 2030 zelfs 60%! (forse toename obesitas met toename DM II, zelfs al op kinderleeftijd!) Behandeling van diabetische nefropathie. Allereerst moeten de bloeddruk en de glucoseregulatie in orde worden gebracht. De beste indruk van de bloeddruk wordt verkregen met een 24uurs-meting. Hoge bloeddruk is dan > 125/80 mmhg. In de spreekkamer spreekt men van hoge bloeddruk bij > 145/90 mmhg. Bij zelfmeting (2 tot 3 maal meten met 1 tot 2 minuten tussenpozen) geldt hoger dan 135/85 mmhg als te hoog. Albuminurie, eiwitverlies via de urine. Wordt gemeten in mg/24 uur. Normaal is < 30 mg. Men spreekt van micro-albuminurie bij mg en van macroalbuminurie bij waarden hoger dan 300mg/dag. Micro-albuminurie kan worden behandeld door de glucoseregulatie in orde te brengen, maar vooral door ACE-remmers te gebruiken. Macro-albuminurie idem, plus een lage dosis aspirine en eventueel (op indicatie bij verslechtering van de nierfunctie) EPO, vitamine D, e.d. ACE remmers: Een complex systeem, het renine angiotensine systeem (RAAS) speelt een grote rol bij het ontstaan van nefropathie. Remmen van dit systeem bij mensen met diabetes met microalbuminurie geeft sterke daling van de verslechtering. De stof angiotensine verwijdt de slagaderen naar de nier en vernauwt de aderen vanaf de nier, waardoor de bloeddruk in de nier verhoogd wordt. De aanvoer van angiotensine kan worden verminderd met ACE-remmers (vele medicijnnamen, allen eindigend op..pril). Of de gevoeligheid voor angiotensine kan worden verminderd met receptorblokkers (medicijnen eindigend op..sartan) 2

3 De praktijk: Het natuurlijke verloop van diabetische nefropathie in de loop van een dertigtal jaren na de diagnose DM2 (die diagnose is vaak pas vele jaren na het begin van de DM2!) is: - Functionele veranderingen in de nier (Hyperfiltratie) - Hoge bloeddruk - Micro-albuminurie, geleidelijk overgaand in macro-albuminurie - Structurele veranderingen - Afname klaring - Nierfalen 10 jaar na de diagnose heeft 25% van de DM2 patiënten micro-albuminurie, 5% een fors gestoorde nierfunctie en 0,8% nierfalen. Er is een duidelijke relatie met ras, leeftijd, duur van de diabetes en medicatie. DM type 1 is in die zin gunstiger dat de diagnose eerder plaatsvindt. Vroeger had na 20 jaar meer dan 15% van de patiënten diabetische nefropathie. Tegenwoordig is dat na 25 jaar 9%. Wat te doen bij diabetes en gestoorde nierfunctie Uw behandelaar/ster adviseert u over medicijngebruik e.d. Nierfunctie vervangende therapie. - Hemodialyse. Hierbij wordt het bloed via een shunt naar buiten door een dialyseapparaat geleid. Daarin wordt door diffusie door een membraam het bloed ontdaan van afvalstoffen. Dit kan in het ziekenhuis of, na training, thuis. - Peritoneaal dialyse. Hierbij wordt de spoelvloeistof in de buikholte gebracht en functioneerd het buikvlies (peritoneum) als membraam. - Niertransplantatie. Dialyse bij diabetes Hemodialyse of peritoneaal dialyse? Er zijn geen specifieke voor- of nadelen van één van de behandelingen. De keuze is afhankelijk van de conditie en de voorkeur van de patiënt. Aspecten van hemodialyse zijn: - Bloeddrukdalingen tijdens de behandeling (autonome neuropathie) - Toegangsproblematiek (shunt) - Ondervoeding Aspecten van peritoneaal dialyse: - Toegenomen suikerinname (in de spoelvloeistof zit glucose) - Misschien meer infecties - Mogelijk problemen met gezichtsvermogen en het gevoel in de vingers/handen. Diabeteszorg in de dialyse unit Er was onvoldoende diabeteszorg in de dialyse unit; te weinig of geen van de bekende controles. De achtergrond was: Na 20 jaar ziekte met alle complicaties (retinopathie, neuropathie, hypertensie en nefropathie) valt er toch niets meer te verbeteren Alle complicaties zijn er immers al? Onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de diabetes regulatie. Inmiddels is bekend dat ook bij dialysepatiënten een goede glucoseregeling de sterftekans verlaagt. In de huidige praktijk wordt beter aandacht besteed aan de diabeteszorg. De dialyseverpleegkundigen krijgen diabetesscholing en op de meeste afdelingen is er een dialyse verpleegkundige met speciale aandacht voor diabeteszorg. 3

4 Diabetes en transplantatie Het nadeel van transplantatie is de onzekerheid of het goed zal gaan, ondanks diverse afweeronderdrukkende medicaties. De getransplanteerde nier wordt lager dan de bestaande in de buikholte (in het bekken) geplaatst en aangesloten op de bloedcirculatie. De nier kan afkomstig zijn van: - Een overleden donor (Eurotransplant) - Een levende donor Familielid (tweeling) broer/zuster Ouder Kind Overige familieleden Geen familielid Partner, vriend(in), kennis Meerhoeksruil (cross-over) Samaritaans (vrijwillige donor) In Nederland is er een wachtlijst voor niertransplantatie van mensen. Er is weinig ervaring met de transplantatie van de combinatie nier-alvleesklier, onderzoek hiernaar verloopt vooral in Leiden. Daarnaast is men bezig met de transplantatie van alleen de eilandjes van Langerhans, ook dit is nog in een vroeg stadium. Samenvatting Diabetes geeft, vooral op langere termijn, nierproblemen In eerste instantie eiwitverlies, later pas echt nierfunctieverlies Al dan niet samenhangend met verhoogde bloeddruk Behandeling bestaat uit optimale glucoseregulatie en bloeddrukbehandeling Bepaalde medicamenten genieten de voorkeur Dialyse bij diabeten is anders dan dialyse bij niet-diabeten Niertransplantatie is zeker te overwegen, doch ook hier specifieke problematiek Nadruk op voorkómen van nierschade indien mogelijk Bij verslechtering nierfunctie oppassen met sommige medicamenten en onderzoek met contrast (CT scan) Notities uit het vragenuurtje: - Kun je thuis dialyseren? Ja, dat kan, met hulp van een verpleegkundige of met de partner, na opleiding in het ziekenhuis. - Moet ik meer drinken? Veel drinken is goed bij diabetes mits de nieren de verwerking nog aankunnen. - Kan iemand met diabetes nierdonor zijn? Is leeftijd van belang? Iemand met diabetes heeft waarschijnlijk al (lichte) nierschade en wordt daarom niet geaccepteerd als nierdonor. (Andere organen zijn niet uitgesloten). Een oude nier wordt niet aan een jong iemand gegeven. Oud voor oud kan wel. - Hoe kan ik voorkómen dat er eiwit in de urine komt? Zie de in de lezing vermelde oorzaken. Wat men zelf het best kan beïnvloeden zijn een gezonde leefstijl en een goede bloedglucose-instelling. - Waardoor ontstaat een wisselende uitslag van de albumine-meting in de urine? De hoeveelheid albumine is afhankelijk van de bloeddruk (hoger -> meer) en van wat men gegeten heeft. 4

5 - Na hoeveel tijd wordt het effect van ACE-medicatie merkbaar? Na 2 weken checken of er geen verkeerde bijwerkingen zijn. Dr. Beerenhout checkt het maximale effect na 2-3 maanden. - Is het gebruik van alcohol slecht voor de nieren? De algemene opvatting is dat matig gebruik (bijv. één eenheid per dag) goed is voor de bloeddruk. Overmatig gebruik veroorzaakt hypo s. - Is er verband tussen veel slapen (het niet wakker kunnen blijven, bijv. bij TV kijken) en diabetes? Niet direct, indirect wellicht als de nierfunctie aangetast is. - Hoe staat het met stamcelonderzoek met betrekking tot nieren? Er wordt wel onderzoek gedaan maar er is nog geen doorbraak. (NB: er wordt ook gewerkt aan draagbare kunstnieren. Resultaat: jaar) - Wat te doen bij een laag kreatinine gehalte in het bloed? Niets! Is prima! Het kreatininegehalte is afhankelijk van de spiermassa. - Ik heb veel last van slijmbeursontstekingen, kan dit komen doordat ik DM2 heb? Er is geen directe relatie. Wel kan bij nierproblemen de algemene gevoeligheid voor infecties toenemen. (Griepprik is aan te raden). Wel is er een relatie tussen nierproblemen en jicht. - Hoe lang mag je uitgaan van een goede 24uurs bloeddrukmeting? Dr. Beerenhout vindt éénmaal per jaar voldoende. - Tijdens een zwangerschap had ik zwangerschapsvergiftiging (eiwit in de urine). Heb ik nu meer kans op nierfalen? Bekend is dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes later vaak DM2 krijgen. - Ik drink veel, maar overdag plas ik weinig doch s nachts veel. Hangt samen met medicatie (plastabletten) en de zwaartekracht; overdag zakt het vocht in de benen en komt s nachts vrij. - Wat zijn goede kreatinine- en MDRD-waarden? Kreatinine: zie de lezing; goede waarden zijn mmol/l. De MDRD komt uit een berekening op bloeduitslagen. Het is een grove maat voor de nierfunctie. Normaal is boven de 60, gestoorde nierfunctie zijn waarden tussen de 30 en 60, echt nierfalen bij MDRD onder de 30. Let wel: de MDRD is een berekening, geeft een indicatie voor nierfunctie, voorzover er een gouden standaard is, dan is dat de 24uurs meting van kreatinine in de urine

Als uw nieren niet goed meer werken

Als uw nieren niet goed meer werken Nierstichting Nederland Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierpatiënten Vereniging Nederland Antwoordnummer 515 1400 VB Bussum 1400VB515 Als uw nieren niet goed meer werken chronische Nierschade

Nadere informatie

Volwassenen met een nefrotisch syndroom

Volwassenen met een nefrotisch syndroom Volwassenen met een nefrotisch De meest gestelde vragen Nierpatiënten Vereniging Nederland Secretariaat: Postbus 284 1400 AG Bussum T 035-691 21 28 F 035-691 93 34 E info@nvn.nl I www.nvn.nl pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren.

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Hoe werken uw nieren. Uw nieren spelen een belangrijke rol in uw lichaam. Als ze door ziekte of een andere oorzaak minder goed gaan werken, heeft dat

Nadere informatie

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever Informatie voor donoren Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl nier en lever Inleiding U overweegt tijdens uw leven een nier of een deel van uw lever af te staan. Dit noemen

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 Nieren

Nadere informatie

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten aan de

Nadere informatie

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Van uw behandelende arts heeft u gehoord, dat uw nieren niet goed meer werken.

Nadere informatie

De niercheckpoli INTERNE GENEESKUNDE

De niercheckpoli INTERNE GENEESKUNDE INTERNE GENEESKUNDE De niercheckpoli U bent doorgestuurd naar de niercheckpoli van het Laurentius Ziekenhuis omdat er bij u nierfunctiestoornissen zijn vastgesteld. U heeft een aantal onderzoeken gehad,

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes.

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hart- en vaatziekten, diabetes en een hoge bloeddruk hebben veel met elkaar te maken. Nieren

Nadere informatie

Beste mevrouw of mijnheer,

Beste mevrouw of mijnheer, DRBR1099 Dialyse 2 INHOUD Welkomstwoord... 4 1. Hoe werken de nieren?... 5 1.1. Normale en verstoorde nierwerking... 5 1.2. Falende nierwerking en niervervangende behandeling... 6 2. Vormen van niervervangende

Nadere informatie

PERITONEAAL DIALYSE. Dienst nierdialyse Jan Yperman Ziekenhuis. Dienst Dialyse : 057/ 35 61 40 Dienst peritoneale: 057/35 61 45

PERITONEAAL DIALYSE. Dienst nierdialyse Jan Yperman Ziekenhuis. Dienst Dialyse : 057/ 35 61 40 Dienst peritoneale: 057/35 61 45 PERITONEAAL DIALYSE Consuo nsultat Dienst nierdialyse Jan Yperman Ziekenhuis Dr. Ann Van Loo - Dr. Wim Terryn - Dr. Hilde Vanbelleghem In deze brochure blijven wij even langer stilstaan bij de behandelingsmethode

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek Deze richtlijn maakt deel uit van de Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase,

Nadere informatie

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum HELLP-syndroom Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat is het HELLP-syndroom? 2 1.1 HELLP-syndroom? 2 1.2 De klachten en symptomen van het HELLP-syndroom 3 1.3 De diagnose 4 2. Behandeling 5 2.1

Nadere informatie

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker De ziekte van Von Hippel-Lindau erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Kanker in de familie 6 Hoe ontstaat een erfelijke aanleg? 7 De ziekte van Von Hippel-Lindau 10

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum ADPKD, autosomaal dominante polycysteuze nierziekte Dit rapport wordt onderschreven door

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nieraandoeningen...Pagina 4 Leveraandoeningen...Pagina 11 Hartaandoeningen...Pagina 17 Introductie van een nieuw dieet...pagina 25 Uw dierenarts heeft bij uw

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DIABETES

INFORMATIE OVER DIABETES INFORMATIE OVER DIABETES 1126 DIABETES MELLITUS In Nederland lijden naar schatting ongeveer 650.000 mensen aan diabetes mellitus (suikerziekte). Van de Nederlandse bevolking heeft 3,9 procent nu of binnenkort

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel Twee bevallingen bij een dialysepatiënte met lupus. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel De kans op een zwangerschap tijdens de dialyse is heel klein

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie