VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony"

Transcriptie

1 VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel speciale titel die Roland per jaar maar één keer aan een instrument toekent (eerdere V s waren de VG-8 V-Guitar, de V-Drums en de digitale Workstations van de VS-serie). De VA-7/VA-5 vormt het begin van een nieuwe generatie van arranger-instrumenten (alias keyboards ) met een hele rits aan innoverende functies. VariPhrase (VA-7), gloednieuwe en bijzonder realistische klanken en Drum Sets, helemaal nieuw geprogrammeerde Music Styles, een Touch Screen (drukgevoelig display), een Audio In-aansluiting (VA-7) met aparte effecten en een sober frontpaneel met een bijzonder intuïtieve bediening zijn dan ook maar de meest opzienbarende kenmerken. Om de VA-7/VA-5 op de juiste manier te leren bedienen en kennis te maken met alle functies verdient het aanbeveling om deze handleiding in z n geheel door te nemen. Om misverstanden te voorkomen gebruiken we in deze handleiding het woord knop wanneer we het hebben over druktoetsen op het frontpaneel, terwijl toets enkel voor de klaviertoetsen wordt gebruikt. Om bovendien geen verwarring te laten ontstaan tussen de echte en de software -knoppen gaan we de bedieningsfuncties in het drukgevoelige display velden noemen. De afbeeldingen in deze handleiding verschillen soms van wat u op uw instrument te zien krijgt. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat ze u zullen helpen. Lees, alvorens dit instrument te gebruiken de delen Veilig gebruik van dit instrument en Belangrijke opmerkingen door. Daarvindt u namelijk voorzorgsmaatregelen en dingen die u het best niet doet om jarenlang plezier aan uw VA-7/ VA-5 te beleven. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats omdat u ze beslist nog eens nodig hebt. Iomega is een geregistreerd handelsmerk. Zip is een handelsmerk van Iomega Corporation. Alle andere handelsmerken in deze handleiding zijn eigendom van de betreffende bedrijven. Copyright 2000 ROLAND EUROPE. Alle rechten voorbehouden. Het kopiëren, verveelvoudigen of openbaar maken van deze handleiding, hetzij gedeeltelijk, hetzij in z'n geheel is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Roland Europe S.p.a. 3

2 VEILIG GEBRUIK VAN DIT INSTRUMENT INSTRUCTIES VOOR HET VOORKOMEN VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN Over de WAARSCHUWING en LET OP labels Over de symbolen WAARSCHUWING LET OP! Wijst de gebruiker op het risico op dodelijke ongevallen of zware verwondingen als gevolg van een fout gebruik van dit apparaat. Het foute gebruik van dit apparaat kan leiden tot verwondingen en of materi le schade. * "Materi le" schade heeft betrekking op het beschadigen van het meubilair of andere huishoudelijke voorwerpen evenals huisdieren enz. HOUD ALTIJD HET VOLGENDE IN DE GATEN Een driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het links getoonde symbool wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen of om de aandacht te vestigen op gevaar. Dit symbool maakt de gebruiker attent op dingen die nooit mogen worden uitgevoerd. Wat nooit mag worden gedaan wordt aangegeven door de tekening in de cirkel. Het links getoonde symbool wordt gebruikt om aan te geven dat het toestel nooit uit elkaar mag worden gehaald. Dit symbool maakt de gebruiker attent op dingen die moeten worden uitgevoerd. Wat er moet worden gedaan wordt aangegeven door de tekening in de cirkel. Het links getoonde symbool betekent dat de stekker van het stroomsnoer van de uitgang moet worden losgekoppeld. WAARSCHUWING Gelieve vóór het gebruik van dit instrument alle instructies in deze handleiding door te lezen.... Open nooit het instrument en beschadig nooit het bijgeleverde netsnoer.... Probeer nooit het instrument te openen of zelf defecte onderdelen te vervangen. Laat alle herstellingen en onderhoudswerken over aan uw Roland-dealer, een erkende herstellingsdienst of aan de distributeur (zie de adressen op de laatste bladzijden van deze handleiding).... Gebruik dit instrument nooit op volgende plaatsen: Plaatsen die onderworpen zijn aan extreme temperaturen (bv. in de zon, in een gesloten auto, in de buurt van een radiator of fornuis enz.); Vochtige plaatsen (badkamer, natte vloer, in de buurt van een wasmachine enz.); Buiten in de regen; Stoffige plaatsen; Plaatsen die aan sterke trillingen onderworpen zijn.... Sluit het netsnoer enkel aan op een stopcontact dat beantwoordt aan de vereisten op het naamplaatje.... Beschadig nooit het netsnoer. Zorg dat de kabel altijd zo wordt gelegd dat hij niet afgeklemd of op gelijk welke andere manier gekneusd wordt.... Dit instrument kan voor een geluidsniveau zorgen dat tot gehoorverlies kan leiden. Bespeel dit instrument dus nooit lange tijd op hoog volume. Als u ook maar vermoedt dat u gehoorproblemen hebt, neemt u het best meteen contact op met een oorarts. VOORZICHTIG Zorg dat er nooit kleine voorwerpen (brandbaar materiaal, geldstukken, naalden enz.) in het inwendige terechtkomen.... In de volgende gevallen moet u het instrument meteen uitschakelen, de aansluiting op het lichtnet verbreken en contact opnemen met een door Roland erkende herstellingsdienst: Wanneer het netsnoer zichtbaar beschadigd is; Wanneer een voorwerp of vloeistof in het inwendige terecht is gekomen; Wanneer het instrument in de regen heeft gestaan of op een andere manier nat is geworden; Wanneer het instrument niet naar behoren lijkt te werken.... In gezinnen met kleine kinderen moeten de ouders de kroost zo lang helpen bij het bedienen van het instrument tot de kinderen zelf weten wat ze wel en niet mogen doen.... Behandel het instrument altijd met de nodige zorg. (Laat het nooit vallen!)... Sluit het netsnoer van dit instrument nooit aan op een stroomcircuit waar al talrijke andere apparaten op zijn aangesloten. Wees bijzonder voorzichtig met verlengingskabels: het opgenomen vermogen van alle apparaten mag niet hoger liggen dan de capaciteit van de verlengingskabel. Anders smelten de aders namelijk. Let altijd op de gegevens die op de kabel staan vermeld.... Vóór het gebruik van dit instrument in het buitenland neemt u het best contact op met uw dealer om te zorgen dat u de juiste voeding gebruikt (zie ook de adressen op de laatste pagina s van deze handleiding). 4

3 VA-7/VA-5 Handleiding LET OP Stel het instrument en het netsnoer altijd zo op dat er voor voldoende verluchting gezorgd is. Anders worden ze namelijk misschien te warm.... Trek, bij het verbreken van de aansluiting op het lichtnet, altijd aan de stekker en nooit aan de kabel om te voorkomen dat de aders stuk gaan.... Als u het instrument langere tijd niet wilt gebruiken, verbreekt u het best de aansluiting op het lichtnet.... Stroom- en signaalkabels draait u het best nooit samen om storingen te voorkomen. Bovendien moet u zorgen dat de kabels buiten het bereik van kinderen worden gelegd.... Ga nooit op het instrument staan en plaats er geen zware voorwerpen op.... Raak het netsnoer en de overige kabels nooit met natte handen aan. Anders loopt u namelijk het risico dat u geëlektrocuteerd wordt. LET OP Schakel het instrument altijd uit voordat u het schoonmaakt. Bovendien verbreekt u het best ook de aansluiting op het lichtnet.... Verbreek, tijdens een onweer, de aansluiting op het lichtnet.... 5

4 Opzienbarende kenmerken Opzienbarende kenmerken VariPhrase-processor (VA-7) 61-toetsen klavier (aanslaggevoelig) met Aftertouch (VA-7) D-Beam (VA-7/VA-5) en Ribbon Controller (VA-7) Nieuwe klankbron Een hele resem effecten Snelle registratie zelfs zonder de User Programs te gebruiken Ingebouwde Zip -drive (VA-7) en disk drive De VA-7 is voorzien van de nieuwe doorbraak op sampling-vlak waarmee een elastische bewerking en MIDI-achtige manipulatie van gesampelde audiofrasen mogelijk wordt. Vanaf heden kunt u de Arranger-weergave (automatische begeleidingen) combineren met het sturen van gesampelde audiofrasen en op die manier zorgen voor een realistische zang-, gitaar- en andere partij op basis van opgenomen geluiden. Daarbij ontstaat de indruk dat de audiopartij live bij de begeleidingen wordt gezongen of gespeeld. Dankzij de superieure kwaliteit laat de VariPhrase-processor zelfs toe om de frasen in het ROMgeheugen of uw eigen frasen polyfoon te spelen zonder dat er sprake is van een onnatuurlijk geluid dat je bv. wel hoort op een traditionele sampler. Voor het eerst is dit mogelijk met één enkele sample, zodat u nooit nog hoeft te denken aan het complexe en tijdrovende multisampling-procédé. Bovendien zorgt VariPhrase voor een automatische synchronisatie (zonder klankmatige veranderingen) van het gesampelde materiaal met de Arranger of Song Composer. Het is zelfs mogelijk om langere frasen (bv. een hele strofe of refrein) onder te verdelen in aparte lettergrepen en deze één voor één te spelen en nog steeds perfect synchroon met het Arranger- of Song-tempo. Het resultaat is gewoon adembenemend en dat is nog maar het begin. Op blz. 28 krijgt u een voorproef van dit stukje technisch vernuft. Het klavier van de VA-7 speelt uitgesproken prettig. Omdat het ook Aftertouch-commando s genereert, kunt u er het volume, de klankkleur en de Arranger-functies op een intuïtieve manier mee sturen. Het klavier van de VA-5 biedt dezelfde voordelen, maar heeft geen Aftertouch. De VA-7/VA-5 is tevens met de nu al legendarische D-Beam Controller* uitgerust die een intuïtieve klank- en Arranger-controle toelaat via handbewegingen boven een onzichtbare infraroodstraal. Verder beschikt u over een Ribbon Controller (VA-7) waarmee u dezelfde of complementaire functies kunt aansturen. En natuurlijk zijn ook de BENDER/MODU- LATION-hendel en de Aftertouch (VA-7, zie hierboven) van de partij. De VA-7/VA-5 bevat een 128-stemmig polyfone klankbron met maar liefst instrumentklanken en 116 Drum Sets, die zowat alles bestrijken wat tussen realistische natuurklanken en de vetste Techno-geluiden ligt. Nooit tevoren heeft een elektronisch instrument zo realistische drumklanken voortgebracht met fijne nuanceverschillen en alle bijgeluiden die zo typisch zijn voor akoestische instrumenten (het schuiven van de vingers over de snaren, het meetrillen van naburige trommels enz.). Naast de onmisbare Reverb-, Chorus- en Delay-effecten en de 2-bands Equalizer bevat de VA-7/VA-5 bovendien een multi-effect met 89 effecten en combinaties (die je ook wel algoritmen ) noemt. De VA-7/VA-5 is het eerste instrument van Roland waarmee je je favoriete klanken via vijf handig SUPER TONES-knoppen op het frontpaneel kunt kiezen. Zelfs de voorgeprogrammeerde toewijzingen kunnen veranderd worden. Bovendien werd de One Touch-functie van eerdere Roland-modellen uitgebreid en biedt nu vier geheugens per Music Style de Disk Link-Styles incluis en de mogelijkheid om uw eigen instellingen in deze geheugens op te slaan. Natuurlijk bevat de VA-7/VA-5 ook 128 User Programs waar u uw eigen registraties kunt opslaan. De ingenieurs van de VA-7 gingen ervan uit dat u een Zip-drive met een capaciteit van 100MB wel op prijs zou stellen voor de opslag van uw data. En omdat ze er zelf kapot van waren, hebben ze ook meteen software geschreven waarmee u de benodigde bestanden op een Zip in een mum van tijd kunt selecteren. Natuurlijk biedt de VA-7 ook de handige Database-functies die al op de G-1000 en EM-2000 aanwezig waren. 128 User Programs User Programs laten niet alleen toe om een Music Syle in een mum van tijd naar wens te veranderen, maar ook om alle instellingen in het display en op het frontpaneel als zgn. registraties op te slaan. Als u meer dan 128 geheugens nodig hebt, kunt u de inhoud van de User Programs op Zip of floppy opslaan en later weer laden. 6

5 VA-7/VA-5 Handleiding Wilt u niet zelf Styles programmeren of hebt u geen tijd om u daarmee bezig te houden, kunt u de bestaande Styles personaliseren door gewoon andere klanken aan een Arrangerpartij naar keuze (bas, drum, akkoorden enz.) toe te wijzen en deze instellingen in een User Program op te slaan. 128 High-Definition Music Styles, plus 559 Styles op de bijgeleverde Zip-disk (VA-7) Virtual Band voor een interactieve registratie 16-sporen sequencer Drie klaviermodes Intuïtieve bediening Lyrics-weergave Aan boord van de VA-7/VA-5 vindt u 128 indrukwekkende High-Definition Music Styles voor de meest uiteenlopende muziekstijlen. Elke Style omvat twee versies (Original en Variation), twee Intro s, twee Endings, vier orkestraties en nog talrijke andere elementen, zodat u eigenlijk over veel meer dan 128 begeleidingen beschikt. 64 Disk Link -geheugens verwijzen bovendien naar Music Styles op een Zip-disk (VA-7) of diskette (VA-7/VA-5) en kunnen via het frontpaneel en net zo snel als de interne Styles worden opgeroepen. En alsof dat nog niet voldoende was, wordt de VA-7 geleverd met een Zip-disk die nog eens 559 Music Styles bevat. Natuurlijk kunt u ook eigen Music Styles programmeren (die we User Styles noemen). Er is zelfs een handige functie waarmee u geselecteerde fragmenten van Standard MIDI Files kunt omtoveren tot een Style. De Virtual Band-knop biedt toegang tot een stap-voor-stap hulpfunctie die eenvoudige vragen stelt en de VA-7/VA-5 aan de hand van uw antwoorden registreert. Het instellen van een keyboard was nog nooit eenvoudiger. De VA-7/VA-5 wordt geleverd met een 16-sporen sequencer met talrijke editfuncties. De Music Styles van de VA-7/VA-5 kunnen in één van drie klaviermodes worden gespeeld: Standard, Intelligent of Piano Style. In de Standard-mode werkt de akkoord-herkenning van de Arranger zoals u dat van een intelligent keyboard verwacht. In de Intelligent-mode hoeft u zelfs geen complete akkoorden te spelen om ze te horen. Met één, twee of hooguit drie toetsen speelt u nagenoeg elk bekend akkoord. De Piano Style-mode tenslotte is vooral bedoeld voor gebruikers met een pianistische achtergrond, hoewel u hem ook voor het spelen van andere muziek kunt gebruiken dus niet alleen piano. Het grote drukgevoelige display houdt u op de hoogte van de status van uw VA-7/VA-5 en laat bovendien toe om bijna alle functies via de velden in het display in te stellen. De VA-7/VA-5 kan de teksten van Standard MIDI Files met Lyrics-data afbeelden en deze zelfs naar een optionele LVC-1 Lyrics Converter doorseinen. Op die manier hebt u nooit meer een black-out op de bühne. Bovendien biedt de VA-7 een Audio-ingang die u enerzijds voor het sampelen van eigen frasen en anderzijds voor het live-zingen kunt gebruiken door er een microfoon op aan te sluiten. Twee aparte effecten (Chorus en Reverb) staan ter beschikking voor het bewerken van uw zangpartijen. Uitpakken van de VA-7/VA-5 Uw VA-7/VA-5 wordt met de volgende dingen geleverd. Controleer na het uitpakken of alles in de doos zit. Als dat niet het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Roland-dealer. Deze handleiding. Een Zip-disk (VA-7) met 559 Music Styles, meer dan 300 Standard MIDI Files en 62 VariPhrases, 33 demosongs, een User Program Set met alle fabrieksinstellingen en een MIDI Set met de fabrieksinstellingen. De VA-5 wordt geleverd met een diskette die 32 demosongs, 1 User Program Set, 1 MIDI Set plus nog een aantal Music Styles bevat. Een metalen notenstandaard. Een netsnoer. 7

6 Opzienbarende kenmerken Nuttige accessoires FC-7 Foot Controller EV-5 or BOSS FV-300L zwelpedaal DP-2, DP-6 of FS-5U voetschakelaar Style-diskettes van de MSA-, MSD- en MSE-serie Hoofdtelefoon van de RH-serie Met de FC-7 Foot Controller kunt u de verschillende patronen van een Style (Fill In To Original/To Variation, Start/Stop enz.) met de voet kiezen. Sluit hem aan op de FC-7-connector achterop de VA-7/VA-5. Opgelet: U kunt de FC-7 niet als MIDI-pedalen gebruiken. De FC-7 stuurt namelijk pulsen uit in plaats van MIDI-commando s. Sluit hem dus nooit aan op de MIDI IN-connector van uw VA-7/ VA-5 of van een ander instrument. Het (los verkrijgbare) EV-5 of BOSS FV-300L zwelpedaal kunt u voor verschillende dingen gebruiken, waaronder het instellen van het algemene volume. U zou twee DP-2 (DP-6 of Boss FS-5U) voetschakelaars kunnen gebruiken. Eén daarvan sluit u aan op de SUSTAIN FOOTSWITCH-connector. Die doet dan dienst als Holdpedaal. Aan de tweede DP-2 (DP-6 of Boss FS-5U) kunt u verschillende functies toewijzen. De functie van de FOOT SWITCH kunt u bovendien samen met alle andere instellingen in een User Program opslaan. De diskettes van de MSA-, MSD- en MSE-serie bevatten bijkomende Music Styles. De MSE Music Style-serie is speciaal ontwikkeld voor de VA-7/VA-5, G-1000, EM-2000, G-800, G-600, E-96 en RA-800. Houd er wel rekening mee dat u de MSE-Styles niet kunt gebruiken op instrumenten van de E- of RA-serie omdat deze Styles gebruik maken van de nieuwe klanken van de VA-7/VA-5. Andersom lukt wel: u kunt Style-diskettes van de MSA- en MSD-serie op uw VA-7/VA-5 gebruiken. U kunt een hoofdtelefoon van Roland (RH-25 of RH-50) op één van de PHONES-connectors aansluiten (er zijn twee aansluitingen). Een woordje over de compatibiliteit Hoewel u de Music Styles voor oudere keyboards van Roland moeiteloos op de VA-7/VA-5 kunt afspelen, zijn de Performance Memories (G-1000) of User Programs (EM-2000) niet compatibel. General MIDI 2 De aanbevelingen van het opwaarts compatibele General MIDI 2-systeem ( ) gaan nog een grote stap verder dan het oorspronkelijke General MIDI-formaat. GM2 garandeert een bredere waaier aan expressieve mogelijkheden en een nóg verder doorgedreven compatibiliteit. Functies, die General MIDI buiten beschouwing laat, waaronder parameters voor het veranderen ( editen ) van klanken, zijn nu eveneens vastgelegd. Bovendien moet een GM2-compatibel instrument een groter aantal interne klanken bevatten. General MIDI 2-compatibele klankbronnen kunnen niet alleen GM2-, maar ook GM-muziekdata precies volgens verwachting weergeven. Links en rechts wordt de eerste versie van General MIDI ook wel General MIDI (Level) 1 genoemd. Dat is inzoverre een slimme zet, omdat je dan meteen weet dat men het duidelijk niet over General MIDI 2 heeft. Opgelet: Enkel de Song Composer van de VA-7/VA-5 is volledig GM2-compatibel. 8

7 Belangrijke opmerkingen VA-7/VA-5 Handleiding Naast de aanwijzingen onder Veilig gebruik van dit instrument (zie blz. 4) zou u ook de volgende punten even moeten doornemen: Voeding Sluit de VA-7/VA-5 niet aan op een stroomkring waarop ook apparaten, die brom veroorzaken, op aangesloten zijn (elektrische motoren, dimmersystemen enz.). Schakel zowel de VA-7/VA-5 als de overige instrumenten uit voordat u ze op elkaar aansluit. Op die manier weet u zeker dat u de instrumenten niet kunt beschadigen en voorkomt u een finale beschadiging van uw luidsprekers. Opstelling Het gebruik van de VA-7/VA-5 in de buurt van eindtrappen (of andere apparaten met krachtige transformatoren) kan voor brom zorgen. Om dit tegen te gaan zet u de VA-7/VA-5 het best nooit te dicht in de buurt van dergelijke apparaten. Dit instrument zou de radio- of TV-ontvangst kunnen storen. Plaats de VA-7/VA-5 dus nooit te dicht bij dergelijke ontvangers. Om problemen te vermijden, dient u de VA-7/VA-5 te beschermen tegen direct zonlicht, hitte, vochtigheid en stof. Onderhoud Gebruik, voor het reinigen van het instrument, enkel een zachte, droge of lichtjes bevochtigde doek. Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een neutraal reinigingsmiddel. Wrijf de VA-7/VA-5 daarna droog met een zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals bv. verfverdunners want deze kunnen de behuizing beschadigen. Herstellingen en uw data Houd er rekening mee dat alle data in de interne geheugens van de VA-7/VA-5 tijdens een herstelling gewist kunnen worden. Belangrijke instellingen schrijft u dan ook het best weg naar een Zip-schijf of een diskette. In bepaalde gevallen (met name wanneer het geheugen zelf beschadigd is) kunnen we de eventueel gewiste data niet meer herstellen. Roland kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw data. Bijkomende voorzorgsmaatregelen Als gevolg van een defect aan de geheugenchips of een ongepaste bediening kan het gebeuren dat de inhoud van uw geheugens verloren gaat. Om uzelf tegen dit soort nare situaties te beschermen, verdient het aanbeveling om uw instellingen regelmatig extern op te slaan. Behandel de knoppen, regelaars, aansluitingen enz. van dit instrument met de nodige voorzichtigheid. Een al te brutale behandeling kan leiden tot storingen of beschadiging van bepaalde onderdelen. Sla nooit op het display en zet er geen zwaar voorwerpen op. Trek, voor het verbreken van gelijk welk soort aansluitingen, enkel aan de stekker en nooit aan de daaraan vastzittende kabel. Op die manier voorkomt u kortsluitingen en beschadiging van de kabels. Tijdens het gebruik wordt dit instrument warm. Dit is volledig normaal. Denk eraan dat u het volume laat op de avond of s ochtends best niet te hard zet om geluidsoverlast bij de buren te voorkomen. Het best gebruikt u op die momenten een hoofdtelefoon. Als u het instrument moet vervoeren, verpakt u het weer in de leveringsdoos. U kunt echter ook een koffer of Flightcase gebruiken. Gebruik van Zip-schijven Let er bij het insteken van een Zip-schijf in de drive op dat u de schijf helemaal horizontaal houdt en lichtjes naar beneden drukt tot ze vastklikt. Als de schijf niet geladen wordt, moet u ze neerwaarts drukken. Om een Zip-schijf te kunnen verwijderen, moet u gebruik maken van de Zip Eject-functie (zie blz. 61) en daarna op de uitwerptoets van de drive drukken. Probeer de schijf nooit met geweld uit de drive te halen. Als u de Zip-schijf niet gebruikt, kunt ze het best weer in bijgeleverde plasticdoos stoppen. Laat een Zip-schijf nooit in de zon liggen en stel ze niet bloot aan extreme hitte, vochtigheid of magnetische velden. Steek nooit een diskette (floppy) in de Zip-drive en probeer deze laatste nooit met een 3,5" koppenschoonmaaksysteem schoon te maken. Over het drukgevoelige display Plekken en ander vuil op het display verwijdert u het best met ethanol. Voorkom echter dat deze vloeistof tussen de gummiring en de beschermlaag van het display terechtkomt, omdat dat kan leiden tot het broos worden van het display. Gebruik nooit organische oplosmiddelen of schoonmaakproducten. Maak het display enkel schoon met ethanol. Hanteren van diskettes Gebruik de drive nooit op vochtige plaatsen omdat een hoge vochtigheidsgraad de werking van de drive in de war kan brengen. Soms leidt dit zelf tot een beschadiging van de diskette. Wacht, wanneer u de VA-7/VA-5 van een koude plaats (bv. een auto) naar een warme brengt, ongeveer één uur voordat u de drive gebruikt. Stel een diskette nooit bloot aan extreme temperaturen (laat ze nooit in een gesloten auto liggen waar de zon op staat. De aanbevolen temperatuur bedraagt 10 C~50 C. Stel een diskette nooit bloot aan krachtige magnetische velden. Leg ze bv. nooit op een luidspreker. 9

8 Belangrijke opmerkingen Diskettes zijn uitgerust met een WRITE-beschermingsnokje waarmee u kunt voorkomen dat ze onvrijwillig worden overschreven. Zolang het nokje zich in de PRO- TECT- of WRITE-positie bevindt kunt u geen data op de betreffende diskette opslaan. Het verdient dan ook aanbeveling om dit nokje enkel in de onbeveiligde stand te zetten wanneer u nieuw data op de floppy wilt wegzetten. Achterkant van de diskette WRITE (u kunt data wegschrijven) Beschermingsnokje PROTECT (de diskette is beveiligd) Diskettes met belangrijke data beveiligt u het best zo vaak mogelijk tegen ongewild overschrijven (zet het nokje in de PROTECT-stand) alvorens ze in een drive te stoppen. Het etiket van een diskette moet altijd goed vastgekleefd worden om te voorkomen dat het los komt te zitten, zodat de diskette niet meer uit de drive kan worden gehaald. Leg een diskette na gebruik weer in het doosje of de verpakking. 10

9 Inhoud VA-7/VA-5 Handleiding 1. Voorzieningen op de panelen Frontpaneel Achterpaneel Luisteren naar de demosongs De grote lijnen Wat is de VA-7/VA-5 precies? Easy Routing: snelle registratie De hoofdpagina Arranger van de VA-7/VA-5 gebruiken Melodie spelen bij de begeleiding Tempo veranderen Balance: als de melodie te stil of te luid is Klanken kiezen voor de rechter hand VariPhrases gebruiken Standard MIDI Files afspelen Minus One-weergave VA-7/VA-5-Clinics Keyboard Mode-Clinic Arranger- en Piano-mode Splitpunt in de Arranger-mode Other Tone-Clinic Tone kiezen voor de Keyboard-Parts Eigen Tone-favorieten kiezen (Customize Preferred Tone) Andere Tone Maps kiezen Drummen op het klavier VariPhrase-Clinic Inschakelen van de VariPhrase-Part Andere frasen kiezen Combineren/splitten van de VariPhrase-Part en een Upper-Part Spelen met de VariPhrases Expressie toevoegen VariPhrase-beïnvloeding via het display Effecten voor de VariPhrase-Part Speelhulpen gebruiken D Beam Controller Ribbon Controller (Touch Control) (VA-7) Aftertouch (VA-7) Pitch Bend/Modulatie Transpositie Octave Sustain Footswitch (Hold) Voetschakelaar Zwelpedaal (Foot Pedal) Master Tune Metronoom Live zingen Arranger/Music Style-Clinic Music Styles kiezen Orchestrator en Morphing Song Composer-Clinic Opnemen van uw muziek Melodie overdoen (2nd Trk) Wegschrijven van uw Song naar disk/ette Audio-aansluitingen Meer details over de VariPhrase-Part Werken met de User-geheugens VariPhrases, VariPhrase Sets of audiobestanden laden. 69 User-geheugen kiezen Eigen frasen sampelen Phrase Edit: afwerken van het audiomateriaal Coderen van de frase Wegschrijven van uw VariPhrase Phrase Parameters Pitch Amplitude Phrase Ctrl Pan Portamento Global VariPhrase-functies Playback Trigger Mode Speelhulpfuncties voor de VariPhrase-Part Echt globale VariPhrase-parameters Style Linked (Phrase Select) Sync Settings Geavanceerde Keyboard-Part functies Upper1-functies Wat u nog moet weten over Super Tones Upper2-functies Upper 2 Split Dynamisch tweede splitpunt: UP2 to Left Stemmen van Upper2: Coarse en Fine Portamento (Upper 1-2 Portam) LWR Hold Aanslaggevoeligheid (Velocity Sensitivity) Scale Tuning Het fijne over de Arranger Arranger en Music Styles Music Style starten Music Style stoppen Sync (Options) Andere Style-divisies kiezen Fill In Half Bar Majeur, mineur, septiem Arranger-patronen via de Aftertouch kiezen Style Morphing (deel 2) Melody Intelligence One Touch Negeren van bepaalde One Touch-instellingen (Cancel Options) Eigen Tone-keuze programmeren (Memorize)

10 Inhoud 7.5 Geavanceerde Arranger-instellingen ARR(anger) Hold Akkoord-herkenningsgebied Arranger Chord Mode Bass Inversion Dynamic Arranger Arranger Options (Arranger) Tempo Chord Family Assign Intro& Ending Alteration Muzikale Style-weergave: Wrap Tones voor de Arranger-Parts kiezen Werken met Styles op een disk/ette Eigen Disk Link-toewijzingen programmeren Find: zoeken van Style op een Zip Rename (Style Options) Style Delete Mixer, effecten en editen Opbouw van de Mixer-pagina s Volume en panorama Global Volume Uitschakelen van Parts Keybrd Mixer (volume van de Keyboard-Parts) Style Mixer (volume van de Arranger-Parts) PanPot (stereopositie) Nog meer hangsloten Effecten en Equalizer Part bewerken met Reverb, Chorus of Delay Effectinstellingen Equalizer Insertion-effect (M-FX) Insertion-effect gebruiken M-FX-type kiezen VariPhrase- en Audio In-effecten Sound Palette: Keyboard-parameters editen Registraties User Programs Instellingen in een User Program opslaan User Programs kiezen Free Panel User Programs kiezen (groep, bank, nummer) User Programs met de [DOWN][UP]-knoppen kiezen129 Selectief laden van User Program-instellingen (User Program Cancel Options) Automatische functies voor User Programs Song & MIDI (Set) Link User Program-keuze bij het inschakelen Song Composer (basis) Opmerkingen over het opnemen van Songs Formatteren van een disk/ette Song List: Songs op een disk/ette zoeken (Find) Play & Search: Songs zoeken door het thema te spelen Weergavefuncties voor Songs Lyrics-functie Voor-/terugspoelen en Reset Weergave in een lus (Markers) Song-tempo veranderen Parts solo beluisteren of uitschakelen Balans tussen de Song- en Keyboard-Parts Transpositie Song Chains Samenstellen en afspelen van een Song Chain Song Chain weergeven Chain Mode Song Chain wissen Song Options P&S Input Song Composer (16-track enz.) track Sequencer Algemene overwegingen Voorbeeld 1: Een spoor opnemen Song wegschrijven Voorbeeld 2: Nieuwe song opnemen sporen Song editen Eenvoudige edit- en andere nuttige functies Het fijne edit-werk Utility: andere handige functies Style Converter Header Post Edit User Styles programmeren Logica User Style Composer oproepen Nieuwe User Styles opnemen Spoor, Mode, Type en Division kiezen Opnamemode Key: toonaard instellen Quantize Tones kiezen Maatsoort (Time Signature) Length: patroonlengte instellen Tempo Opname Patroon beluisteren en dan doorgaan of overdoen?..165 Style wegschrijven naar disk/ette Andere partijen en divisies programmeren Parts uitschakelen terwijl u andere opneemt Opmerkingen Volledige Styles kopiëren (alle sporen) Bestaande Styles kopiëren Individuele Style-sporen kopiëren Editen door op te nemen User Styles editen Edit-functies die niet tot de User Style Edit-mode behoren Time Signature (maatsoort)

11 VA-7/VA-5 Handleiding 12.5 User Style Edit-mode Erase Delete Insert Transpose Velocity Quantize Gate T Shift User Style Micro-mode Change Insert Move Mix Copy Mix User Style Utility Change Copy Varia Functies van de speelhulpen kiezen (Controllers). 182 D Beam Pitch Bender Modulation Touch Control (Ribbon) Aftertouch Sustain Switch (CC64) Foot Switch Foot Pedal (zwelpedaal) Globale parameters (voor de hele VA-7/VA-5) Tone Recall Factory Resume Virtual Band Autorun Disk Utility Format Copy-functies Rename Specificaties M-FX-types & aanstuurbare parameters Referentie Tones Drum Sets Interne Music Styles Chord Intelligence (eenvingersysteem) MIDI Implementation Chart Index MIDI MIDI in het algemeen MIDI-commando s die de VA-7/VA-5 hanteert Voorbereiding voor het MIDI-gebruik MIDI-data verzenden (TX) De hoe-doe-je-dat s Keyboard MIDI, Style MIDI, Song MIDI Utilities MIDI MIDI Sync RX/TX Style TX Sync Song TX Sync Basic Style NTA: Note-to-Arranger MIDI-parameters (Param) MIDI Sets MIDI Set van een disk/ette laden Disk-functies Disk Load (data van een disk laden) Load Style/Styles kopiëren Load User Prg Load MIDI Set Load Phrase Disk Save (data naar een disk wegschrijven) Delete

12 1. Voorzieningen op de panelen VA-7/VA-5 Handleiding Voorzieningen op de panelen 1.1 Frontpaneel A B C D E F G H I J K A D BEAM CONTROLLER-sectie Met de [ON/OFF]-knop kunt u de D Beam Controller in- (licht op) en uitschakelen (knop dooft). Houd deze knop langer dan een seconde ingedrukt om een display-pagina op te roepen waar u de parameter kunt kiezen die u via de D Beam wilt aansturen. (Deze parameter kunt u ook via de [CONTROLLERS]-knop oproepen.) Opgelet: De D Beam-technologie wordt in licentie van Interactive Light, Inc., vervaardigd. Beweeg uw hand of lichaam boven de twee ogen om het volume, de filterinstelling, modulatiediepte enz. van de actieve Keyboard-Parts te beïnvloeden. B VOLUME-regelaar Met deze regelaar bepaalt u het algemene uitgangsvolume van de VA-7/VA-5 (alle secties) voor zowel de luidsprekers als de eventueel aangesloten hoofdtelefoon plus het volume van het signaal dat naar de STE- REO OUT-connectors wordt uitgestuurd. C M-FX-regelaar en ON/OFF-knop Met de [M-FX]-regelaar kunt u tijdens het spelen één multi-effectparameter beïnvloeden. De [ON/OFF]- knop dient voor het in- en uitschakelen van het multieffect. Houd deze knop ingedrukt om naar een display-pagina te gaan waar u de M-FX-parameters kunt instellen. Deze gelden echter alleen voor de Parts die aan de M-FX zijn toegewezen. D MELODY INTELL-knop Druk op deze knop (licht op) om automatische harmonieën bij uw solo te voegen. Houd deze knop ingedrukt om een pagina op te roepen waar u het harmonietype kunt kiezen. E CONTROLLERS-knop Deze knop biedt toegang tot de display-pagina waar u functies kunt toewijzen aan de ingebouwde en optionele speelhulpen. Hierbij horen o.a. de D Beam Controller enz., maar ook een optionele voetschakelaar en drie Faders in het display voor het aansturen van de VariPhrase-Part. F EFFECTS-knop Druk op deze knop om de display-pagina op te roepen waar u alle effectparameters van de VA-7/VA-5 kunt instellen. De VA-7 biedt twee effectgroepen: een groep van vier met de effecten voor de meeste Parts, en een groep van twee effecten die enkel voor de VariPhraseprocessor en de Audio In-Part beschikbaar zijn. G ONE TOUCH-knop Deze knop heeft twee functies: door enkel op deze knop te drukken springt u naar een pagina waar u een zgn. One Touch-geheugen voor de geselecteerde Music Style kunt kiezen (zie blz. 27). Als u deze knop ingedrukt houdt, terwijl u op USER PROGRAM [DOWN] of [UP] drukt, transponeert u de VA-7/VA-5 in stappen van halve tonen. H BALANCE-regelaar Met deze regelaar bepaalt u de balans tussen de Arranger-partijen ( ACCOMP ) en uw solo s ( KEY- BOARD ). I SYNC-knop Druk op deze knop om één (of twee) SYNC-functies te activeren. Aanvankelijk staat hij op SYNC START ingesteld. Houd deze knop ingedrukt om naar een pagina te gaan waar u een andere SYNC-optie kunt kiezen. 14

13 VA-7/VA-5 Frontpaneel J KEYBOARD MODE-sectie Met deze drie knoppen bepaalt u of het klavier gesplit wordt, dan wel of u één klank via het hele klavier kunt aansturen. Druk op de [OTHER]-knop om een andere configuratie dan Arranger links/melodie rechts (ARRANGER) of één klank voor alle toetsen (PIANO) te kiezen. [OTHER] biedt tevens toegang tot andere belangrijke klavierfuncties, zoals de transpositie, de Octave-functie en parameters voor het instellen van de Arranger. K USER PROGRAM [DOWN]/[UP]-knoppen Met deze knoppen kunt u het vorige (DOWN) of volgende (UP) User Program kiezen. User Programs zijn registratiegeheugens. Druk op één van deze knoppen, terwijl u de [ONE TOUCH]-knop (zie blz. 14) ingedrukt houdt om de VA-7/VA-5 in stappen van halve tonen te transponeren. Druk beide samen in, om weer naar de normale toonhoogte terug te keren (geen transpositie= 0 ). L M N O P Q L Display Dit is een zgn. Touch Screen via hetwelke u functies en parameters kiest c.q. instelt door gewoon op het betreffende veld te drukken. Veruit de meeste functies van de VA-7/VA-5 bereikt u enkel via het display. M ORCHESTRATOR-knop Met deze knop kunt u een display-pagina oproepen waar u een andere orkestratie voor de momenteel gekozen Music Style kunt kiezen. Bovendien vindt u hier de Style Morphing-functie. Zie blz. 61 voor meer details. N VIRTUAL BAND-knop Druk op deze knop om de demosongs van de VA-7/ VA-5 te kunnen beluisteren c.q. om gebruik te maken van een interactieve functie die u bij het registreren van de VA-7/VA-5 helpt. Deze heet Easy Routing en is beschikbaar in 6 talen. O DISK-indicator Deze indicator licht op, terwijl de VA-7/VA-5 data van een disk (Zip/floppy voor de VA-7, floppy voor de VA-5) leest of daar data opslaat. R P SONG COMPOSER-knop Druk op deze knop om de weergave of opname te starten c.q. de data met de digitale opnamefaciliteit van de VA-7/VA-5 te editen. Deze functie heet Song Composer. Q FUNCTION MENU-knop Met deze knop hebt u toegang tot het functiemenu van de VA-7/VA-5, waar u alle functies vindt die u waarschijnlijk maar af en toe nodig hebt. Opgelet: De FUNCTION MENU-pagina bevat ook een PANEL INFO-veld. Druk op dit veld om een overzicht op te roepen van de speciale functies van de knoppen op het frontpaneel. R Knoppen voor de Arranger-sturing Met deze knoppen kunt u het gewenste Music Stylepatroon kiezen en de weergave van de Music Styles starten en stoppen. 15

14 VA-7/VA-5 Handleiding Voorzieningen op de panelen S T V W U X Y Z S VariPhrase-sectie (VA-7) Via deze knoppen hebt u toegang tot de revolutionaire VariPhrase-functie van de VA-7. Deze functie ontbreekt op de VA-5. T SUPER TONES-knoppen Met deze knoppen kunt u vijf zgn. Super Tones oproepen. Dit zijn klanken voor de Upper1-Part die u waarschijnlijk het vaakst gaat gebruiken. Er zijn twee sets die u beide kunt editen: een FACTORY- en een USER-groep. Zo hebt u toegang tot 10 favoriete klanken. Zie blz. 39 voor meer details. U DATA-knop Als deze knop oplicht (wat het geval is wanneer u een instelbare parameter kiest), kunt u hierop drukken om een numeriek display-klavier op te roepen. Via dat klavier kunt u dan een waarde invoeren. V TEMPO/TAP-knop Als de [DATA]-knop oplicht, moet u op deze knop drukken (zodat hij oplicht) om het Style- of Songtempo te kunnen veranderen. Gebruik daarvoor het [TEMPO/DATA]-wiel. Houd deze knop ingedrukt om toegang te krijgen tot bijkomende tempo-opties. U kunt hem ook in de maat indrukken om het tempo in te stellen ( Tap Tempo ). W STYLE-, TONE- en USER PROGRAM-knop Hiermee wijst u een functie toe aan de BANK- en NUMBER-knoppen. Deze knoppen hebben elk een aparte kleur voor een eenvoudigere bediening: [STYLE]= groen, [TONE]= rood, [USER PRO- GRAM]= oranje. Deze kleuren worden ook door de BANK/NUMBER-knoppen gehanteerd. X TEMPO/DATA-wiel De functie van dit wiel is afhankelijk van de status van de [TEMPO/TAP]- en [DATA]-knop. Als de [TEMPO/TAP]-knop oplicht, kunt u met het wiel het gewenste tempo instellen. Als de [DATA]-knop oplicht, dient het wiel voor de waardeverandering van de momenteel gekozen parameter. Y PART-knop Houd deze knop ingedrukt, terwijl u op een NUM- BER-knop drukt om de Keyboard-Part te kiezen waar u een nieuwe klanken aan wilt toezijwen. Hierdoor roept u de Tone-keuzepagina op (waar de gekozen Part reeds geselecteerd is). De toewijzingen luiden als volgt: PART + NUMBER [1] Upper 1 PART + NUMBER [2] Upper 2 PART + NUMBER [3] Manual Drums PART + NUMBER [4] - PART + NUMBER [5] Melody Intelligence PART + NUMBER [6] Lower1 PART + NUMBER [7] Lower2 PART + NUMBER [8] Manual Bass Houd deze knop minstens één seconde ingedrukt (alle GROUP/BANK/STYLE/TONE/USER PROGRAMindicators, met uitzondering van de NUMBER-knop die aan de geselecteerde Part toegewezen is, doven dan). Laat de knop daarna weer los om naar de Partkeuze-pagina te gaan. Z GROUP-, BANK-, NUMBER-knoppen Via deze knoppen kunt u de benodigde Music Style of Tone c.q. het gewenste User Program kiezen. 16

15 VA-7/VA-5 Frontpaneel a b c d e a BENDER/MODULATION-hendel Door deze hendel naar de achterkant van de VA-7/ VA-5 te drukken voorziet u de met de Keyboard-Parts gespeelde noten van modulatie. Beweeg de hendel naar links of naar rechts om de toonhoogte van de gekozen Keyboard-Part tijdelijk te verhogen of te verminderen. b Ribbon Controller Schuif met een vinger over deze Ribbon ( lint ) of druk op een bepaalde positie om de waarde van de op dat moment aangestuurde parameter te veranderen. c PHONES-aansluitingen De VA-7/VA-5 is voorzien van twee hoofdtelefoonaansluitingen. Sluit hierop enkel hoogwaardige hoofdtelefoons (bv. een optionele RH-25 of RH-50 van Roland) aan. Welke aansluiting u kiest heeft geen belang. Zodra u een hoofdtelefoon aansluit, worden de luidsprekers uitgeschakeld. d Floppy disk-drive Steek een 2DD of 2HD diskette (floppy) in deze drive om uw Music Styles, User Programs, Composer-Songs en MIDI Sets extern op te slaan. Druk op de uitwerptoets om de diskette uit de drive te halen. Opgelet: Haal de diskette nooit uit de drive wanneer de DISK-indicator oplicht of knippert. Anders beschadigt u namelijk zowel de diskette als de kop van de drive. e Zip-drive De Zip-drive kan worden gebruikt voor het opslaan en weergeven van Composer-Songs en voor het opslaan c.q. laden van User Styles, User Programs, MIDI Sets, VariPhrases, enz. Opgelet: Om te voorkomen dat de Zip-schijf onvrijwillig wordt beschadigd (tenslotte kan ze tot 100MB aan belangrijke data bevatten), kunt de schijf niet handmatig uit de drive halen. 17

16 VA-7/VA-5 Handleiding Voorzieningen op de panelen 1.2 Achterpaneel A FC7 PEDAL-aansluiting Hier kunt u een optionele FC-7 pedalenbak aansluiten waarmee u de Style-weergave kunt starten en stoppen en andere Style-patronen kunt kiezen. B LCD CONTRAST-regelaar Met deze regelaar kunt u het display-contrast instellen, wanneer het display niet of nauwelijks af te lezen valt. Opgelet: Het display heeft een beetje tijd nodig om op temperatuur te komen. Daarom kan het gebeuren dat u het contrast soms een aantal keren moet bijstellen. C POWER ON-knop Druk op deze knop om de VA-7/VA-5 in of uit te schakelen. D AC-aansluiting Hier moet u het bijgeleverde netsnoer aansluiten. Kies echter altijd een stopcontact dat beantwoordt aan de benodigde netspanning. E VARIPHRASE-sectie LEVEL-regelaar: Met deze regelaar kunt u de ingangsgevoeligheid van de VariPhrase-processor instellen. Doe dat altijd op zo n manier dat het inkomende signaal niet vervormt. GAIN-schakelaar: De stand van deze schakelaar moet u in functie van de signaalbron kiezen die u op de INPUT-connector aansluit: kies MIC wanneer u met een microfoon werkt en LINE als u er een CDof MD-speler e.d. op aansluit. INPUT-connector: Op deze 1/4 -jack moet u de signaalbron aansluiten die u wilt opnemen (alias sampelen). Tenzij u een speciale kabel koopt of soldeert, kunt u maar één uitgang van uw CD-speler e.d. hierop aansluiten (mono). Een microfoon kunt u daarentegen rechtstreeks met deze ingang verbinden. Voor een CD- of MD-speler e.d. hebt u waarschijnlijk een speciale kabel nodig met een jack-stekker aan de ene kant en een RCA/Cinch-steker aan de andere. U zou echter ook kunnen kiezen voor een PJ-1M kabel van Roland. Zie uw Roland-dealer. F STEREO IN R, L/MONO connectors Hier kunt u een externe signaalbron (synthesizer, CDspeler enz.) aansluiten om het signaal ervan via de luidsprekers van de VA-7/VA-5 te versterken. Als de signaalbron mono is, moet u de uitgang ervan aansluiten op de L/MONO-connector. Opgelet: De hier aangesloten signaalbron kan niet met de VariPhrase-functie worden gesampeld, noch aan de Audio In-Part worden toegewezen. G STEREO OUT R, L/MONO connectors Via deze connectors kunt u de VA-7/VA-5 aansluiten op een mengpaneel, een PA (zanginstallatie) of een audio-opnameapparaat. Het verdient aanbeveling om altijd beide uitgangen op het externe apparaat aan te sluiten om uw muziek in stereo op te kunnen nemen. De luidsprekers worden niet uitgeschakeld wanneer u een jack op één of beide uitgangen aansluit. H SUSTAIN FOOTSWITCH-regelaar Sluit hier een optionele DP-2, DP-6 of BOSS FS-5U voetschakelaar aan om te gespeelde noten langer te laten doorklinken zelfs nadat u de betreffende toetsen weer hebt losgelaten. I FOOT SWITCH-connector Als u hier een optionele DP-2, DP-6 of BOSS FS-5U aansluit, kunt u een functie naar keuze met de voet bedienen. J FOOT PEDAL-connector Sluit hier een optioneel EV-5 of BOSS FV-300L zwelpedaal aan om het volume van één of verschillende Parts c.q. een andere parameter te kunnen beïnvloeden. K MIDI-connectors Via deze aansluitingen kunt u de VA-7/VA-5 met andere MIDI-instrumenten en -apparaten verbinden. 18

17 2. Luisteren naar de demosongs VA-7/VA-5 De VA-7/VA-5 wordt geleverd met een aantal demosongs die u een goede indruk geven van wat u er allemaal mee kunt doen. Laten we daar dus eerst naar luisteren. Opgelet: Alle demosongs 2000 by Roland Europe in samenwerking met Luigi Bruti en Roberto Lanciotti. Alle rechten voorbehouden. 1. Pak de VA-7/VA-5 uit en plaats hem op een stevig oppervlak. 2. Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC-connector achterop de VA-7/VA-5 en het andere einde op een geschikt stopcontact. Als u wilt, kunt u nu op het [Nederlands]-veld drukken om uw moedertaal te kiezen. Opgelet: Naar gelang het land waar u de VA-7/VA-5 gekocht hebt, kan het gebeuren dat er een andere taal i.p.v. Nederlands wordt ondersteund. 5. Druk op het [DEMO]-veld. Het display ziet er nu als volgt uit: Naar een stopcontact (100~240V) 3. Zet de [VOLUME]-regelaar in de MIN-positie. Opgelet: Als u Nederlands gekozen hebt, worden de volgende vragen en meldingen in het Nederlands afgebeeld. De hierna vernoemde functies zijn echter dezelfde. 6. Stel met de [VOLUME]-regelaar een iets hoger volume in. Eens u de demo-weergave hebt gestart, moet het waarschijnlijk nog aanpassen. 7. Leg de bijgeleverde Zip-schijf (VA-7) of diskette (VA-5) in de betreffende drive. De demosongs bevinden zich niet in het interne geheugen van de VA-7/VA-5. Als u deze disk niet in de drive stopt, verschijnt bij de volgende stap een waarschuwing: Op MIN zetten 4. Druk op de [POWER ON]-knop naast de AC-aansluiting op het achterpaneel. Zodra alle interne circuit-tests uitgevoerd zijn, ziet het display er als volgt uit: Deze pagina wordt automatisch opgeroepen wanneer u langer dan vijf minuten niet op de VA-7/VA-5 speelt. Opgelet: U kunt voorkomen dat deze pagina na een pauze automatisch wordt opgeroepen. Zie blz. 189 voor meer details. Opgelet: Om deze pagina op een later tijdstip op te roepen (bv. wanneer u al even op de VA-7/VA-5 gespeeld hebt) moet u op de [VIRTUAL BAND]-knop drukken. 8. Druk op een DEMO -veld om de demo s te kiezen die u wilt beluisteren. ALL DEMO De VA-7/VA-5 speelt alle hierna opgesomde demosongs af. TONE DEMO De VA-7/VA-5 speelt demosongs af die u een indruk geven van het realisme van zijn klanken. STYLE DEMO De VA-7/VA-5 speelt demosongs af die de kwaliteit van de automatische begeleidingen ( Music Styles ) in de verf zetten. VariPhrase DEMO Deze optie is enkel beschikbaar op de VA-7. Druk op dit veld om naar de fantastische mogelijkheden van de VariPhrase-processor van de VA-7 te luisteren. 19

18 VA-7/VA-5 Handleiding Luisteren naar de demosongs Wat er nu gebeurt, hangt af van de gekozen optie: Als u ALL DEMO kiest: Druk op [EXIT] om de Virtual Band-mode te verlaten en naar de hoofdpagina te springen (zie blz. 23). Als u STYLE DEMO kiest: De weergave begint automatisch. Als u niet wilt wachten tot de huidige Song afgelopen is, drukt u op [SKIP NEXT ]. Hierdoor springt u naar het begin van de volgende demosong. Druk op het [STOP ]-veld om de demoweergave te stoppen. U kunt de weergave nu vanaf het begin van de huidige of volgende Song (als u eerst op [SKIP NEXT ] drukt) verderzetten door op [PLAY ] te drukken. Druk op het [oback]-veld om naar de keuzepagina voor de demosongs te gaan. Druk op [EXIT] om de Virtual Band-mode te verlaten en naar de hoofdpagina te springen (zie blz. 23). Als u TONE DEMO kiest: De demoweergave begint meteen. U kunt echter op een Style-naamveld ( Rock, Dance enz.) drukken om de demonstratie van een andere Music Style te starten. Music Styles zijn de begeleidingspatronen van de VA-7/VA-5. Tijdens het spelen kunt u ze transponeren en er de volgorde van bepalen. Druk op het [STOP ]-veld om de demosong-weergave te stoppen. Druk op [PLAY ] om ze weer te starten. Druk op het [oback]-veld om naar de keuzepagina voor de demosongs te gaan. Druk op [EXIT] om de Virtual Band-mode te verlaten en naar de hoofdpagina te springen (zie blz. 23). Als u VariPhrase DEMO kiest : De demoweergave begint meteen. U kunt echter op een Tone-familieveld ( Piano, CPerc enz.) drukken om de demosong te kiezen die de klanken van die familie de revue laat passeren. Ook dan begint de weergave meteen. De afkortingen op bovenstaande display-pagina vindt u ook terug boven en onder de BANK-knoppen op het frontpaneel (rechter kant). Bepaalde demosongs illustreren verschillende Tones. Opgelet: U kunt al een andere Tone-demo kiezen terwijl de huidige nog wordt weergegeven. Druk op het [STOP ]-veld om de demosong-weergave te stoppen. Druk op [PLAY ] om ze weer te starten. Druk op het [oback]-veld om naar de keuzepagina voor de demosongs te gaan. De weergave begint automatisch. Druk op het [STOP ]-veld om de demosong-weergave te stoppen. Druk op [PLAY ] om ze weer te starten. Druk op [EXIT] om de Virtual Band-mode te verlaten en naar de hoofdpagina te springen (zie blz. 23). 9. Druk op [oback] om terug te keren naar de keuzepagina voor de demosongs, en nog een keer om naar de eerste Virtual Band-pagina te springen. 20

19 3. De grote lijnen VA-7/VA-5 Wat is de VA-7/VA-5 precies? 3.1 Wat is de VA-7/VA-5 precies? Uw VA-7/VA-5 is twee instrumenten in één: de ene helft zorgt voor de begeleiding bij de melodie die u in de andere helft speelt. 3.2 Easy Routing: snelle registratie De Virtual Band-pagina is de eerste display-pagina die na inschakelen van de VA-7/VA-5 verschijnt: Linker hand: controle van de Arranger Rechter hand (Keyboard- Parts/VariPhrase-Part) Er zijn dus twee secties die u voor live-muziek kunt gebruiken. (De derde sectie, de Song Composer, kunt u weliswaar ook live gebruiken, maar deze is vooral bedoeld voor het opnemen en weergeven van uw muziek.) A Keyboard-sectie: Deze sectie bevat de Parts die u via het klavier moet aansturen vandaar de benaming Keyboard. De VA-7/VA-5 bevat acht Keyboard-Parts, waarvan u er maximaal zes tegelijk kunt aansturen: Upper 1/2, Vari- Phrase, Lower 1 & 2, en Manual Bass (vaak ook M.Bass of gewoon MBS genaamd). De zevende Part, Manual Drums (M.Drums of MDR) kan enkel apart worden gespeeld. U kunt hem niet met Upper1/2 of de VariPhrase-Part combineren. U kunt hem echter wel uitsluitend aan de rechter klavierhelft toewijzen en hem dus tegelijkertijd met Lower1/2 bespelen (deze laatste kunt u via de linker helft spelen). Zie blz. 41 voor meer details. De achtste Part, MInt, is iets tweeslachtiger: hij geldt weliswaar als Keyboard-Part, maar hij wordt gedeeltelijk door de Arranger gestuurd. Zie Melody Intelligence op blz. 99. B Arranger/Style-sectie: De Arranger is uw bandje (of orkest) dat een begeleiding (Music Style) van Roland, andere programmeurs of uzelf speelt. In zekere zin werkt de Arranger zoals een drumcomputer: hij speelt namelijk begeleidingspatronen. In tegenstelling tot een drumcomputer kunt u heel gemakkelijk het benodigde patroon kiezen. Zo hoeft u de volgorde van de patronen niet op voorhand te programmeren. Bovendien speelt de Arranger niet alleen de drums, maar ook een bas en akkoordenpartijen. De toonaard hiervan bepaalt u aan de hand van uw zelf gespeelde akkoorden (meestal in de linker klavierhelft). Via de VariPhrase-functie (zie blz. 28) of de Audio In-Part (zie blz. 56) kunt u daar nog zang aan toevoegen. U weet al waar het [DEMO]-veld voor dient. Laten dus meteen kijken naar de Easy Routing-functie. Hiermee kunt u uw V-Arranger Keyboard vertellen hoe u het wilt bespelen door gewoon een aantal interactieve vragen te beantwoorden. 1. Als de pagina hierboven bij u niet wordt afgebeeld, moet u de VA-7/VA-5 uit- en weer inschakelen of op de [VIRTUAL BAND]-knop drukken. Opgelet: U kunt voorkomen dat deze pagina na een pauze automatisch wordt opgeroepen. Zie blz. 189 voor meer details. 2. Kies uw taal door op het betreffende veld te drukken. Als u hier Nederlands kunt kiezen, moet u dat zeker doen, omdat het interactieve proces dan nog sneller verloopt. Opgelet: De taalkeuze wordt opgeslagen en automatisch ingesteld wanneer u de VA-7/VA-5 de volgende keer inschakelt. 3. Druk op het [EASY ROUTING]-veld. Het display ziet er nu als volgt uit: Gezien het aantal mogelijkheden en de easy -opbouw gaan we hier niet alle opties één voor één voorstellen, omdat u dan de indruk zou kunnen krijgen dat de Easy Routing-functie ingewikkeld in elkaar zit. Het tegendeel is waar. 21

20 VA-7/VA-5 Handleiding De grote lijnen Ziehier hoe deze functie is opgebouwd: Geef aan of u met ([In a BAND]) of zonder ([As a SOLOIST]) begeleiding wilt spelen. Dat heeft een grote invloed op de navolgende vragen en antwoorden. Als u op het [As a SOLOIST]-veld drukt, zijn er twee opties: ORGANIST betekent dat u met de linker en rechter hand twee verschillende klanken kunt spelen (het klavier wordt gesplit). Ondanks de naam kunt u echter ook andere combinaties kiezen, zoals een synthesizer voor linker hand en een saxofoon voor de rechter. PIANIST betekent dat u één klank aan het volledige klavier toewijst. Ook hier hoeft u niet noodzakelijk een pianoklank te kiezen. Opgelet: Na het kiezen van As a SOLOIST kunt u nog steeds gebruik maken van de Arranger-drumbegeleiding. Druk gewoon op de [START/STOP]-knop. Opgelet: Zodra u de VA-7/VA-5 een beetje beter kent, komt u erachter dat u met deze functie de Keyboard Mode kiest (zie blz. 33). Als u op [In a BAND] drukt: Het klavier wordt in twee helften verdeeld: via de linker hand kunt u de Arranger aansturen en daar via de rechter helft een melodie bij spelen. Vervolgens moet u aangeven hoeveel instrumenten in uw bandje moeten voorkomen: Drums, Drm&Bass (drum & bas), Combo (klein bandje) of Big Band (dit zou ook een heus orkest kunnen zijn. Opgelet: Zodra u de VA-7/VA-5 een beetje beter kent, beseft u dat u hiermee de Orchestrator-versie kiest (zie blz. 61). Nu kunt u kiezen uit drie muziekgenres voor de muziek die u wilt spelen: ROMANTIC, BALL ROOM of HEAVY. Ook dit zijn bijzonder algemene omschrijvingen, omdat ROMANTIC bv. ook genres zoals Hip- Hop bevat. Tenslotte kunt u een automatische begeleiding selecteren (die noemen we een Music Style ) en aan de rechter hand een soloklank toewijzen. Per Style kunt u kiezen uit maar liefst acht verschillende soloklanken. Als u bij vergissing op dit veld hebt gedrukt, kunt u de Virtual Band-pagina weer oproepen door op de [VIRTUAL BAND]-knop onder het display te drukken. Opgelet: Wanneer u op [EXIT] drukt, worden de tot dan toe gekozen instellingen niet gebruikt. U moet uw keuze bevestigen door op [FINISH] te drukken. Als er één of twee pijlen (o en k) vol worden afgebeeld, kunt u via deze twee velden nog bijkomende opties oproepen en daar een keuze uit maken. Het -symbool slaat op de VariPhrase-Part. Dit is een bijzonder flexibele sampler die toelaat om audiofrasen perfect synchroon te spelen met het Arrangertempo. 4. Begin te spelen op de VA-7/VA-5. Waarschijnlijk wilt u nu meteen uitproberen wat u zonet hebt gekozen en de handleiding even laten voor wat ie is. Vóór u dat doet, nog even het volgende: De Arranger-weergave (de automatische begeleidingen) start en stopt u met de [START/STOP]-knop. In sommige gevallen hoort u de melodische begeleiding (bas en gitaar-, synthesizer- e.d. partijen) van de begeleiding niet. Dat ligt dan aan de gemaakte keuzes. Verderop tonen we u hoe u deze instelling kunt veranderen. Opgelet: Hoewel de VA-7/VA-5 nog een groot aantal andere parameters bevat, waarmee u de Arranger precies naar wens kunt instellen, zou u al kunnen beslissen om de hier gemaakte instellingen in een User Program op te slaan (zie blz. 127). Dan hoeft u de volgende keer namelijk zelfs niet eens meer de Easy Routing-functie te gebruiken. Andere stappen en tips: Met het [oback]-veld gaat u telkens terug naar de voorafgaande pagina. Druk hierop om een eerder gemaakte keuze te veranderen. Als het [FINISH]-veld wordt afgebeeld, moet u erop drukken om uw instellingen te bevestigen en meteen te kunnen spelen. Druk op [EXIT] om naar de hoofdpagina te springen (zie blz. 23). 22

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding r mg KR-177 DIGITAL Intelligent PIAN Handleiding Bedankt voor uw aankoop van de Roland KR-177 Digital Intelligent Piano. Uitstekende klanken, een eenvoudige bediening en automatische begeleidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding E-14 Intelligent Keyboard Bedankt voor uw aankoop van het Roland E-14 Intelligent Keyboard. Ook uw E-14 beschikt over de prachtige klankbron die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding GX-700 Guitar Effects Processor Nederlandstalige handleiding GX-700 Handleiding 2 Inleiding, 1. Inleiding Bedankt dat u voor de BOSS GX-700 Guitar Effects Processor hebt gekozen. Lees deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S. Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: "HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT"

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Medeli Elektronisch Keyboard MD100. Nederlandse handleiding

Medeli Elektronisch Keyboard MD100. Nederlandse handleiding Medeli Elektronisch Keyboard MD100 Nederlandse handleiding GEFELICITEERD! Gefeliciteerd met de aanschaf van de Medeli MD100. De MD100 is een gebruiksvriendelijk keyboard met moderne functies, met name

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht)

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Handleiding.................................................... 2 Muziek maken............................................... 2 Songs afspelen..............................................

Nadere informatie

CS7 Gebruikershandleiding

CS7 Gebruikershandleiding Inleiding Spelen op het instrument CS7 Gebruikershandleiding Music menu Recorder Instellingen Bijlage Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai Concert Artist CS7 digitale piano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY TABLE OF CONTENTS FEATURES... 1 BELANGRIJKE INFO... 1 CONNECTIE DIAGRAM... 3 OVERZICHT AANSLUITINGSPANEEL... 4 OVERZICHT BEDIENINGS PANEEL... 4 BEDIENING VAN DE D2 DIRECTOR... 5 DE GRAFISCHE INTERFACE...

Nadere informatie

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15 Gebruikershandleiding Een cross-oversynthesizer: analoog + digitaal In de JD-Xi worden door analoge circuits gegenereerde geluiden van een echte analoge synthesizer versmolten met Roland's gewaardeerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Wat er allemaal mogelijk is!

Wat er allemaal mogelijk is! Handleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen PAS OP ELEKTROCUTIEGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815 Performance SSD PC MEDION Akoya P5365 D Handleiding MD 8815 Aansluitingen achterzijde Voorkant A B C D O N E F G H P I M R T L K B S J De aansluitingen die hier staan afgebeeld zijn symbolisch Belangrijk:

Nadere informatie