Studie van visualisatie-algortimen voor het vinden en selecteren van audiovisuele content

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studie van visualisatie-algortimen voor het vinden en selecteren van audiovisuele content"

Transcriptie

1 Studie van visualisatie-algortimen voor het vinden en selecteren van audiovisuele content Bart Van Hoecke Promotor: prof. dr. ir. Luc Martens Begeleiders: ir. Tom Deryckere, Toon De Pessemier Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van Burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: prof. dr. ir. Paul Lagasse Faculteit Ingenieurswetenschappen Academiejaar

2 Voorwoord Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen als Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen aan de Universiteit Gent. Mijn eerste dank gaat uit naar mijn promotor prof. dr. ir. Luc Martens en mijn begeleiders ir. Tom Deryckere, ir. Toon De Pessemier en ir. Michiel Ide voor hun advies, praktische hulp en bijstand tijdens de ontwikkeling van dit werk. Graag wil ik ook mijn ouders bedanken die mij met veel begrip en geduld bijgestaan hebben in het proces. Ik heb altijd een project willen ontwikkelen waarvan ik uiteindelijk een zichtbaar resultaat had. Niets is meer dankbaar dan het opbouwen van een webapplicatie die gebruik maakt van visualisatie methoden om bepaalde zaken voor te stellen. In de eerste weken werd een basisidee grafisch uitgewerkt. Onmiddellijk was mijn enthousiasme gewekt. Daarna ontstond een evolutie met nieuwe ideeën, concepten en volgden de weken elkaar sneller en sneller op. Ik heb veel bijgeleerd tijdens de laatste maanden en ben tevreden over het resultaat. Ik hoop dat mijn scriptie kan bijdragen in een nieuwe trend naar gebruik van visualisatie systemen bij de ontwikkeling van websites op het internet. Bart Van Hoecke, januari 2008 i

3 Toelating tot bruikleen De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elke ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. Bart Van Hoecke, januari 2008 ii

4 Overzicht Visualisatie algoritmen worden gebruikt om grote hoeveelheden data overzichtelijk weer te geven. In de context van audiovisuele content zullen we een webapplicatie ontwikkelen waarin films voorgesteld worden. Bepaalde eigenschappen van de films worden gebruikt om relaties te leggen tussen elkaar. Op deze manier wordt een datastructuur opgebouwd die visueel op het beeldscherm weergegeven word. De gebruiker zal in staat zijn vlotter informatie terug te vinden en te selecteren. In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven als situering van de scriptie. Hoofdstuk 2 beschrijft welke bronnen we zullen gebruiken als dataleveranciers voor de applicatie. Een overzicht van bestaande visualisatie applicaties wordt gegeven in Hoofdstuk 3, waarna een besluit valt over de voorstelling van film data. Hoofdstukken 4, 5 en 6 geven een beschrijving van de client-server architectuur, per onderdeel worden de functionaliteiten beschreven en wordt een beeld gegeven van de ontwikkelde software. Gebruiksvriendelijkheidtesten die na de ontwikkeling plaatsvonden worden behandeld in het volgende hoofdstuk. Tot slot zal een conclusie de uiteindelijke resultaten bespreken in hoofdstuk 8. Kernwoorden: visualisatie van data, personalisatie, recommandatie, film, applicatie ontwikkeling iii

5 Study of visualization algorithms for finding and selecting audiovisual content. Bart Van Hoecke Supervisor(s): Prof. dr. ir. L. Martens, ir. Tom Deryckere, ir. Toon De Pessemier Abstract: The idea in this article is to develop a web application on which people can find and select films. To give a better overview, the films are presented as a graph on the computer screen by a visualization algorithm. This algorithm adapts the presentation when a user is browsing the data by adding new films to the graph or by forming a completely new graph. A new graph can also be formed by searching films based on certain properties. These properties are analyzed to determine the behavior of the user. As a personalization of the application, it can help the user in finding recommendations. Keywords: visualization, personalization, recommendation, film I. INTRODUCTION The internet landscape is constantly changing and evolving. Today audiovisual content is gaining importance because of evolutions in database storage capacities. Sites like YouTube let users upload their own video data and distribute it over the Internet. It is impossible for an internet user to watch all available data. Finding information, you are interested in, brings users to search engines as Google or Yahoo. Other possibilities are specialized sites who try to categorize content and make it easier to browse similar data. The results of such sites are presented to the user in a textual form by a list of links. Browsing the information is possible by following the links. We try to change this way of browsing by giving a visual presentation of the data by using a visualization algorithm. A new trend in the evolution from the classical site that presents information to interactive web applications is changing the way developers construct websites. Web applications give the user the ability to interact with the site so that it will fulfill his needs in a more accurate way. II. INFORMATION RESOURCES Before developing the system, a choice was made which sources would be used. Websites today make it possible to use their data in your own application by using web services. Four such web services will be consulted to gather the information that is presented to the user. A. Freebase Freebase is an open and free online database with the purpose of organizing information. Different types of B. Van Hoecke is a graduate student at the Ghent University (UGent), Gent, Belgium. information are available such as Person, Music, Film, etc. And the possibility of using the system through web services makes Freebase[1] a suitable candidate as main source. We will concentrate on the type Film. B. Wikipedia When you search for information the possibility exists that you will encounter one of the thousands articles in the Wikipedia[2] database. DBpedia[3] is an online web service that enables other systems to access the information on Wikipedia. This information will be used in addition to the information from Freebase. C. YouTube The only free video images from films available online are trailers. A trailer gives a better vision of what the film is about. The availability of trailers on YouTube[4] makes the use of their services a good choice. D. Yahoo Two services of Yahoo[5] will be used: the search engine and spelling suggestions. People that are looking for a certain film don t always know what the title is, who directed the film or which actors are starring in it. Instead they know some keywords that describe the film. The possibility to find a film based on some keywords gives the user more freedom in finding content. A second service corrects the misspelled terms formulated by the user as a Did you mean functionality. III. VISUALIZATION Visualization algorithms have the ability to represent large amounts of data in a clear and well-organized way. On the internet some tools are available for giving a dynamic representation of a graph. We have chosen the SpringGraph[6] Flex component developed by Mark Sheperd. We will use a poster to represent the film and the links between the nodes will be determined by relations. The relations are based on three properties of films: director, actor and genre. The color, thickness and opaqueness of the links between films will be changed according to their relationship. Only films with the highest similarity are presented in the graph. This similarity is calculated by discovering the similar properties between the films and returning an average score of similarity. The weights used to calculate the score of similarity can be adapted according to the users needs. You can find similar applications for music data online. iv

6 I. ARCHITECTURE The best choice to develop this application was a clientserver architecture. The client presents the interface to the user as a web page in his browser. This client is responsible for making the calculations and the presentation of the film data. The server is responsible for all personalization functionalities. II. FUNCTIONALITIES A list of the most important functionalities the system delivers is presented in the following paragraphs. A. Search Searching films in a database is inevitable and necessary in this application. Five different searches are presented to the user. The first searches for films based on their title. The three following searches are based on properties of the films. A search can be formulated by giving the name of a director, the name of an actor or the type of a genre. And the last search uses the Yahoo search engine which let the user search the database by keywords. Spelling corrections help the user in finding the correct data. B. Textual representation The visualization algorithm gives the overview of the films by their posters. The extra information (year, director(s), actor(s), genre(s), abstract) become visible when the user clicks on a film in a separate structured window. The list of films is analyzed and average values are stored for the most important film genres. Based on this information and a history of the user s actions, recommendations can be given to the user. G. Similar users The list of films has a second purpose. A comparison can be made between the users based on this initial profile. Each user has a list of films that each has a value between 0 and 6. These values form a vector for the each user (1) (2). By calculating the cosine of the angle between the different vectors and presenting the smallest angles, a user can see other users with similar interests (3). v 1 = (x 1, x 2,., x n ) (1) v 2 = (x 1, x 2,., x n ) (2) Cosine (v 1, v 2 ) = v 1.v 2 / v 1. v 2 (3) H. Rating system You can read the information about the film in the textual representation. A part of this information is a rating of the film. This value is calculated between all the users that have given a score to the film. You are able to change your own rating at any point and the new average will be visible. C. Settings For improving the overview of the graph, the user can change different settings of the visualization component. The numbers of films presented, the size of the nodes, the size of the links, etc are properties that can be altered. D. Video content If you want to watch the trailer of a film, just select the film and click trailer. A search on the YouTube website looks for a video fragment by using the tags: filmtitle + trailer. It is possible that no trailer is available or that a different fragment is loaded but the overall results are acceptable. E. Browsing The only links available in the application are references to other sites in order to find additional information. You can browse the data by clicking on the nodes. An automated search looks for similar films and makes links with the original film based on their relations. Every browse action extends the graph. After a series of actions, the graph can become quite large. By changing the setting or by dragging the graph, the overview can be recovered. Another option is resetting the graph with the clicked node as the center graph. F. User Profile In interactive applications user profiles are used to give a more customized feeling to the users. The first time a user uses the application he is presented with a list of films. He can give each film a rating between 0 and 6. The value 0 meaning that he is not interested in the film and the value 6 that he wants to see the film. The values 1 to 5 represent a star rating. Figure 1: Graph III. CONCLUSION After testing the usability of the application, positive comments were given about the ease to work with the program. The use of a visual representation helps the user in finding the correct information. Also the integration of different services into one application gives a surplus value to the system. REFERENCES [1] [2] [3] [4] [5] [6] Mark Shepherd, SpringGraph Flex Component, v

7 Inhoudsopgave Voorwoord... i Toelating tot bruikleen... ii Overzicht...iii Extended Abstract... iv Inhoudsopgave...vi Figuren...viii Afkortingen... ix Hoofdstuk 1 - Inleiding... 1 Hoofdstuk 2 - Informatiebronnen IMDb Freebase Wikipedia YouTube Yahoo Hoofdstuk 3 - Visualisatie Hoofdstuk 4 - High-level Architectuur Hoofdstuk 5 - Client Technologie gebruikersinterface Functionaliteiten Relaties Gewogen gemiddelde Vectorruimte Zoekopdrachten Tekstuele weergave Grafische weergave Instellingen Videobeelden Gebruikersprofiel Mijn profiel Gelijkaardige gebruikers Suggesties Beoordelingssysteem Help Software Klassendiagram Klassen vi

8 DisplayItem DisplayRelated FreebaseService WikipediaService YahooService YahooServiceKeyword UserInfoService User GraphTest Hoofdstuk 6 - Server Technologie server Functionaliteiten Aanmelden Mijn profiel Vergelijkbare gebruikers Gemiddelde Vectorberekening Suggesties Beoordelingssysteem Database Software Klassendiagram Klassen UserInfoWSBean Filmdata Userdata Linker en LinkerPK Userprofilesetup UserFilmInfo en UserFilmInfoCompare UserDistance en UserDistanceCompare SimilarUsers, User en UserCompare Hoofdstuk 7 - Usability Resultaten Suggesties door de gebruiker Uitbreidingen Hoofdstuk 8 - Conclusie Bijlagen Bijlage A...84 Bijlage B...87 Referenties vii

9 Figuren Figure 1: Visualisatie van een graaf... 2 Figure 2: Communicatie met een webservice... 6 Figure 3: Voorbeeld van een Topic in freebase... 8 Figure 4: Newsmap Figure 5: ThinkmapVisual Thesaurus Figure 6: Musicovery Figure 7: MusicMap Figure 8: Maps of Recommendation Figure 9: FilmSpin Figure 10: Architectuur Figure 11: Voorbeeld Springgraph Component Figure 12: Screenshot van de Applicatie Figure 13: Zoekopdrachten Figure 14: Filmdetails Figure 15: Grafische voorstelling Figure 16: Legende van de relaties Figure 17: Instellingen Figure 18: Video Player Figure 19: Login Figure 20: Foutieve Login Figure 21: Welkomstbericht Figure 22: Gebruikersprofiel Figure 23:Gebruikers met gelijkaardige interesses Figure 24: Help...46 Figure 25: Klassendiagram Figure 26: Databank Figure 27: Klassendiagram Server viii

10 Afkortingen 2D 3D AJAX API Flex FLV HTTP IMBd JAX-WS JSON MCI MXML PHP REST RDF SOAP SPARQL SQL URL W3C WSDL XML XML-RPC Tweedimensionaal Driedimensionaal Asynchronous JavaScript and XML Application Programmable Interface Adobe Flex Flash Video HyperText Transfer Protocol The Internet Movie Database Java API for XML Web Services JavaScript Object Notation Mens-Computerinteractie Macromedia Flex Markup Language PHP: Hypertext Preprocessor Representational State Transfer Resource Description Framework Simple Object Access Protocol SPARQL Protocol and RDF Query Language Structured Query Language Uniform Resource Locator World Wide Web Consortium Web Service Description Language extensible Markup Language XML-Remote Procedure Call ix

11 Hoofdstuk 1 Inleiding Een internetgebruiker wordt vandaag geconfronteerd met het altijd toenemend aanbod van audiovisuele content. Steeds meer webapplicaties proberen het dan ook zo gemakkelijk mogelijk te maken voor een gebruiker om informatie terug te vinden. Wanneer je op zoek bent naar een film waarvan je een acteur of regisseur kent, brengen zoekmachines als Google 1 in veel gevallen een oplossing. Toch blijft hun functionaliteit beperkt wanneer je wilt zoeken naar een verwante film. Gespecialiseerde sites, zoals IMDb 2, voldoen in dit geval beter aan de vereisten van de gebruiker. Ze bieden gespecialiseerde zoekopdrachten aan en kunnen je zelfs helpen bij het ontdekken van nieuwe informatie. De weergave van de gevonden informatie wordt in de meeste gevallen op een gestructureerde wijze weergegeven in vorm van lijsten met tekstuele presentatie. Je krijgt een overvloed aan informatie die onoverzichtelijk is en moeilijk te bevatten is. Een zoektocht naar andere presentatievormen brengt ons bij visualisatiemethodes en - algoritmen. Het gaat hier om het voorstellen van grote hoeveelheden data en relaties op een visuele manier in 2D of zelfs 3D. Wanneer een grote hoeveelheid data moet voorgesteld worden, lijkt een graaf een geschikte kandidaat. Het geeft een overzichtelijk beeld van de relaties die tussen de verschillende nodes aanwezig zijn. Specifiek kan je bij een film relaties definiëren op basis van dezelfde acteur, regisseur, genre, populariteit, Een node stelt in dat geval de metadata voor die de film beschrijven. Metadata worden aanzien als gegevens die een beschrijving geven van bepaalde data. Een film is in dit geval de data met als metadata de regisseurs, de acteurs, een korte

12 inhoud, context, genre, jaartal, Standaarden worden ontwikkeld om een schema te formuleren dat de structuur van de metadata vastlegt. Het Resource Description Framework (RDF) is een standaard die gebruikt wordt om een vast formaat op te leggen aan audiovisuele content. Deze uniforme beschrijving is nodig om de voorstelling te garanderen in geautomatiseerde web applicaties. Door gebruik te maken van een graaf krijgt de gebruiker inzicht in de structuur van grote hoeveelheden filmdata. Dergelijke visuele representaties zijn reeds ontwikkeld voor muziekdata, maar nog niet voor films. Figure 1: Visualisatie van een graaf Het World Wide Web maakt een nieuwe fase in zijn evolutie mee die door sommigen beschreven wordt als Web 2.0. Samengevat gaat het om een verandering van de klassieke websites naar dynamische interactieve webapplicaties. Deze stellen je in staat de website te gebruiken als een applicatie met een grafische gebruikersinterface. Ook stellen nieuwe sites informatie ter beschikking via webservices. Een webservice kan omschreven worden als een applicatie die bepaalde diensten levert aan andere applicaties. Het uitvoeren van een berekening, het leveren van gegevens of het 2

13 bijhouden van gegevens zijn enkel voorbeelden van dergelijke diensten. Een aantal protocollen als SOAP, REST, XML-RPC, JAX-WS,... staan in voor de communicatie tussen de webservice en de applicatie. Het zijn op XML gebaseerde protocollen die zorgen voor de uitwisseling van asynchrone berichten. De mogelijkheid webservices te gebruiken biedt een waaier aan nieuwe diensten en meer uitgebreide applicaties. Nieuwe technologieën als PHP 3, AJAX 4 en Flex 5 geven de ontwikkelaar de mogelijkheid innovatie te brengen op vlak van websiteontwikkeling. Verschillende webservices kunnen nu gecombineerd worden in één webapplicatie. Data die afkomstig zijn van verschillende bronnen worden opgevraagd, verwerkt en weergegeven aan de gebruiker. Op deze manier krijg je een nieuwe webapplicatie die de beste diensten van andere combineert. Een veelgebruikte dienst in de context van mashup is Google Maps. Een website die bijvoorbeeld informatie ter beschikking geeft over restaurants maakt gebruik van deze dienst door een kaart aan te maken met de locaties van de restaurants. In de filmcontext kan een mashup gemaakt worden van metadata, videofragmenten, korte inhoud, gebruikersinformatie, die door verschillende diensten geleverd worden. Personalisatie is tegenwoordig niet meer weg te denken als we spreken over het internet. Om het gebruikersgemak te verhogen, houden hedendaagse sites een profiel bij. Op basis van de gebruikersgeschiedenis worden de zoekresultaten bijgestuurd en kunnen er recommandaties gedaan worden. Deze recommandaties moeten de gebruiker helpen in het ontdekken van nieuwe informatie[2]. 3 PHP: scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina s te creëren 4 AJAX: Asynchronous Javascript And XML 5 Flex: Adobe Flex 3

14 De bedoeling is nu een gebruiker toe te laten op een grafische manier te browsen door een filmdatabase met eventuele bijsturing op basis van zijn gebruikersprofiel. Bijsturing kan gebeuren door de gebruiker recommandaties te geven 4

15 Hoofdstuk 2 Informatiebronnen Uit de overvloed aan informatie, die over het internet verspreid is, volgt nu de opdracht de nuttige gegevens te filteren en overzichtelijk weer te geven. Een teveel aan informatie leidt tot een onoverzichtelijk geheel. Te weinig informatie kan leiden tot een nieuwe zoekopdracht naar meer. Wat nu relevant is en wat niet, als je spreekt over een film, is een vraag die door iedereen verschillend ingevuld kan worden. Uiteindelijk is de beslissing gevallen om vooral over de inhoud van de film zelf gegevens op te halen. Die kunnen gebruikt worden om relaties te leggen tussen verwante films. Volgende eigenschappen zullen verder gebruikt worden om een zo volledig en relevant mogelijk beeld te geven van een film: filmtitel, regisseurs, acteurs, genre, jaartal, videofragment, korte inhoud, rating, Enkele eigenschappen die in deze applicatie buiten beschouwing zijn gebleven zijn: context, producer, lengte van de film, budget, film formaat, schrijvers, Tijd voor de zoektocht naar informatiebronnen die de gewenste informatie kunnen ter beschikking stellen. Nu een beslissing genomen is, welke informatie we wensen, moet gezocht worden naar diensten, die deze ter beschikking stellen. Om niet zelf een database te moeten ontwikkelen en omdat het gaat om de ontwikkeling van een webapplicatie zullen we op zoek gaan naar bestaande webservices. Deze webservices stellen informatie ter beschikking, die door andere applicaties kan gebruikt worden. De communicatie tussen de webservice en de applicatie verloopt via asynchrone berichten. 5

16 Figure 2: Communicatie met een webservice 2.1 IMDb The biggest, best, most award-wining movie and TV site on the planet. Dit kan je lezen op de website In handen van Amazon.com is dit de grootste commerciële Internet Movie Database (IMDb) die vandaag online is. Het is de ideale bron van informatie over films, acteurs, tv-series, trailers, recensies, ratings, top 250 films, Natuurlijk moeten de gegevens ook ter beschikking gesteld worden voor andere applicaties. IMDb stelt geen online webservice ter beschikking die je toelaat hun gegevens te gebruiken. Het stelt wel zijn informatie ter beschikking in verschillende tekstuele formaten. Om dit probleem te ontwijken, bestaan een aantal alternatieven. Een eerste methode is alle data downloaden van de site en een eigen systeem gebruiken om deze aan te spreken. Dit zou het onmogelijk maken een applicatie online aan te bieden zonder logica aan de kant van een server. Een tweede mogelijkheid is een Application Programmable Interface (API) die ter beschikking wordt gesteld door andere organisaties zoals Trynt 6. Maar de gegevens, die over de film worden weergegeven, zijn te beperkt om als informatiebron te worden gebruikt. Beide alternatieven brengen hun tekortkomingen mee en representeren dus geen aanvaardbare oplossing. Een uitweg is te vinden in een relatief nieuwe community site genaamd Freebase. 6 6

17 2.2 Freebase Freebase 7 is een open en gratis database met als doel het organiseren van informatie van bestaande databases. Een eigen ontologie wordt gegeven voor de organisatie van metadata. Er wordt geen gebruik gemaakt van het Resource Description Framework (RDF) dat metadata een drieledig subject-predicaat-object structuur geeft. Het subject stelt de bron die beschreven wordt voor, het predikaat geeft aan welk kenmerk besproken wordt en het object is de waarde van dat kenmerk. Er zijn echter wel drie belangrijke bouwstenen: Topics, Properties en Types. Een Topic kan om het even wat zijn: een persoon, een idee, een film, en is gelijkaardig aan het subject uit RDF. De Properties of eigenschappen geven informatie over een Topic, zoals de naam van een persoon of een acteur uit een film. Deze Properties kan je als de predikaten uit RDF zien. Elke Property zal een Property Name hebben met een bijhorende waarde of een lijst van waarden. Deze waarden stellen de objecten voor bij RDF. Maar, wat het verschil maakt, is de aanwezigheid van een Freebase Type. Dit laatste wordt beschreven als een verzameling van Properties. Het bestaan van deze Types en uiteraard in het bijzonder het Type Film, is wat Freebase zo interessant maakt voor dit onderzoek. Als we nu het Topic bekijken van een persoon, worden alle relevante eigenschappen weergegeven. Een persoon kan natuurlijk verschillende Types hebben, zoals een filmacteur, een auteur of een muziek artiest. Een eigenschap kan op zich ook een Topic worden met opnieuw Properties. Op deze manier worden links gelegd tussen de verschillende Topics, Properties en Types. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van een Topic. 7 7

18 Figure 3: Voorbeeld van een Topic in freebase Wat ons nu vooral interesseert is het Type Film. Dit Type maakt deel uit van het domein Film samen met een reeks andere Types. Film actor en Film genre zijn daar twee voorbeelden van. We zullen vanaf nu spreken over het Type Film/Film. Een Topic met als Type Film bevat een aantal eigenschappen waar we gebruik zullen van maken in de toekomst: Initial release date, Directed by, Performances, Genres, IMDb profile page, Poster. Ook daar zullen we de Wikipedia id achterhalen van een bepaalde film en op deze manier een link leggen naar bijkomende informatie. Freebase is in eerste instantie een website waar je moet inloggen om gebruik te maken van de beschikbare gegevens. Het stelt echter ook een krachtige API 8 ter beschikking. Een Application Programmable Interface is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma. Deze interface zal het mogelijk maken om de film metadata op te vragen via een eigen ontwikkelde applicatie. Het bedrijf Metaweb[1] heeft de Metaweb Query API ontwikkeld die aanspreekbaar is via het HTTP protocol met een GET methode naar een bepaalde 8 API: Application Programmable Interface 8

19 URL 9. In het geval van freebase wordt deze URL gevormd door: gevolgd door een correct geformuleerde query. Om een idee te krijgen van het type query dat moet gevormd worden volgt een klein voorbeeld: {"type":"/music/artist","name":"the Police","album":[]}}} Vertaald naar het Nederlands wordt dit: Geef een object uit de database van het type /music/artist met de naam The Police. Geef vervolgens zijn albums als resultaat. De database kan via deze weg aangesproken worden met een query waarin gezocht wordt naar gegevens over een film. Net als de structuur van de query zal het resultaat weergeven worden in JSON 10 formaat. JSON maakt onderdeel uit van JavaScript. Het wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen. Het wordt door zijn eenvoud beschouwd als een alternatief voor XML 11. Freebase is een goede kandidaat database waarop de te ontwikkelen applicatie kan gebaseerd worden. Het is vrij, gratis en kan gemakkelijk aangesproken worden via een HTTP request. Wel is, door gebruik te maken van de Metaweb Query API, de intelligentie van de queries beperkt. Bij een SQL 12 database bijvoorbeeld, kan je meer functionaliteit geven aan de query. Een van de beperkingen, die gebleken zijn tijdens het onderzoek, is het ontbreken van een OR operator binnen een query. Als gevolg hiervan moeten meerdere asynchrone aanvragen gedaan worden aan de database en gaat kostbare verwerkingstijd verloren. Onvolledige Topics of onbestaande Topic kunnen ook bijdragen tot onvolledige resultaten in het onderzoek. Maar deze zullen dankzij de 9 URL: Uniform Resource Locator 10 JSON: JavaScript Object Notation 11 XML: extensible Markup Language 12 SQL: Structured Query Language 9

20 groeiende populariteit van Freebase aangevuld worden en daardoor verminderen in aantal. Ondanks deze opmerkingen is de keuze gevallen om Freebase als database te gebruiken door zijn innovatieve en dynamische structuur. 10

21 2.3 Wikipedia Als je vandaag denkt aan informatie en databanken, is Wikipedia 13 onvermijdelijk één van je eerste gedachten. Door zijn omvang en populariteit is het dan ook ondenkbaar geen gebruik te maken van zijn beschikbare informatie. Een internetgebruiker die meer over een film te weten wil komen, zal meestal wel terechtkomen bij een van de honderdduizenden artikels van Wikipedia. Ook het feit dat bij Freebase een Wikipedia namespace aanwezig is die voor elk Topic een Wikipedia id bijhoudt, maakt het eenvoudig een link te leggen met de informatie die via Freebase wordt opgehaald. Het is nu de bedoeling via Wikipedia een korte beschrijving van een film op te halen. Een eerste stap is het zoeken van een gepaste API die de nodige gegevens kan opvragen. In eerste instantie lijkt een oplossing gegeven door een API aangeboden op Wikipedia.org: Maar bij nader onderzoek lijkt dit te beperkt om een beschrijving van een film op te halen en worden verwijzingen gegeven naar DBpedia[7][8]. Dit is een alternatief ontwikkeld door een team van Duitse universiteitsonderzoekers. Het laat de gebruiker toe complexe queries te formuleren tegen de datasets die van Wikipedia.org zijn gehaald. DBpedia maakt gebruik van de RDF 14 standaard om metadata te structureren. RDF is een universele W3C 15 standaard die gebruikt wordt om informatie op het Web voor te stellen. Het definieert een vocabulaire dat bestaat uit Classes, Properties, References, om de data te structureren. Aan de hand van deze structuur kunnen we een query opstellen die ons de nodige informatie verschaft. De Virtuoso SPARQL Query 16 Service stelt de gebruiker een API ter beschikking die via een SPARQL 17 Query kan bevraagd worden. SPARQL is RDF: Resource Description Framework 15 W3C: World Wide Web Consortium SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language 11

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

! GeoNetwork INSPIRE Atom!

! GeoNetwork INSPIRE Atom! GeoNetwork INSPIRE Atom GeoNetwork INSPIRE Atom 1 Configuration 2 Metadata editor 3 Services 3 Page 1 of 7 Configuration To configure the INSPIRE Atom go to Administration > System configuration and enable

Nadere informatie

Y.S. Lubbers en W. Witvoet

Y.S. Lubbers en W. Witvoet WEBDESIGN Eigen Site Evaluatie door: Y.S. Lubbers en W. Witvoet 1 Summary Summary Prefix 1. Content en structuur gescheiden houden 2. Grammaticaal correcte en beschrijvende markup 3. Kopregels 4. Client-

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Non Diffuse Point Based Global Illumination

Non Diffuse Point Based Global Illumination Non Diffuse Point Based Global Illumination Karsten Daemen Thesis voorgedragen tot het behalen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Promotor: Prof. dr.

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op het scherm met de melding dat de registratie compleet

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Design Description Jeroen Nyckees (Design Manager) Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 11 december 2011

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2).

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Wat is een database? Een centrale opslagruimte voor gegevens. Alle informatie wordt centraal opgeslagen en kan door iedereen geraadpleegd worden. Voordelen van

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Using Google Maps Engine Connector for QGIS

Using Google Maps Engine Connector for QGIS Using Google Maps Engine Connector for QGIS QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Cookies beleid. Click here to opt-out of Google Analytics

Cookies beleid. Click here to opt-out of Google Analytics Cookies beleid Op sommige plaatsen op onze website gebruikt Celgene een technologie die cookies wordt genoemd. Een cookie is een gegevensbestandje dat een server aan uw browser geeft wanneer u een webpagina

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

SEO & Retail Hoe maak je het verschil?

SEO & Retail Hoe maak je het verschil? SEO & Retail Hoe maak je het verschil? Eduard Blacquière Senior SEO Consultant, OrangeValley 8 maart 2012 Zoekmachine optimalisatie (SEO) 1 2 3 Personalisatie Social search Social search 1,6 miljard zoekopdrachten

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie