Digital Manufacturing in de Maakindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital Manufacturing in de Maakindustrie"

Transcriptie

1 Digital Manufacturing in de Maakindustrie ABSTRACT Digital Manufacturing in de Maakindustrie behelst het digitaal ter beschikking hebben van real time informatie doorheen de hele productieketen. De paper wenst inspirerend te werken en beschrijft daartoe kort enkele mogelijke digitale hulpmiddelen voor de keten van klantenvraag tot uitgaande bestelling. Een technologie bij uitstek voor Digital Manufacturing is 3D Printing. Wat is Digital Manufacturing? Zoals de term reeds doet vermoeden, gaat Digital Manufacturing in de Maakindustrie over het gebruik van digitale hulpmiddelen in de productieomgeving. Het concept van digital manufacturing is om informatie zo lang mogelijk digitaal te houden zodat leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en snelheid toeneemt. Digitale informatie in een centrale database kan snel vanuit de verschillende bedrijfsafdelingen geraadpleegd en aangevuld worden. De gehele onderneming werkt met eenzelfde dataset die bovendien een real time weergave is van de werkelijkheid. In deze paper worden kort enkele digitale hulpmiddelen voor de keten van klantenvraag tot uitgaande bestelling aangehaald. 1. Offertefase Op het ogenblik dat een klantenvraag binnenkomt, dient zo snel mogelijk een accurate oplossing voorgesteld te worden. Voor bedrijven met een eigen product betekent dit vaak dat op basis van een gewenste functionaliteit een gepast product dient samengesteld worden. Als digitaal hulpmiddel kan hiervoor een productconfigurator ingezet worden. Bekende voorbeelden van zulke configuratoren zijn terug te vinden bij Dell, samenstellen van een gepersonaliseerde computer, en Ikea, samenstellen van een keuken. Wanneer een product volledig nieuw dient ontworpen te worden, staan virtual engineering systemen (digital product testing, finite element modelling, ) ter beschikking. Uiteindelijke betrachting is de klant een correcte prijsofferte en levertermijn voor zijn oplossing te bieden. Materiaalbewerkende bedrijven ontvangen van de klant in het beste geval een digitaal 3D model maar vaak enkel een papieren 2D tekening of schets met de vraag naar kost en levertermijn. Deze bedrijven kunnen beroep doen op een rekenkundig model voor kostenraming. Dit model, gebaseerd op historische data, vereist de input van slechts enkele kritische producteisen om te komen tot een geschatte productiekost. Deze methode is snel maar dan ook niet 100% nauwkeurig. Indien nauwkeurigheid cruciaal is, kan men beroep doen op simulatiesoftware om virtueel het product te produceren en zo de correcte productietijden aan het licht te brengen. Kostenraming via regressieanalyse Regressieanalyse is een veelgebruikte, statistisch onderbouwde techniek, die ondermeer ingezet wordt voor trendanalyse, voorspellingen, modellering van systemen, enz. Ook voor kostenraming is deze techniek uitermate geschikt. Het gehanteerde principe is dat de kost van een nieuw werkstuk geraamd kan worden aan de hand van werkstukken die in het verleden geproduceerd werden en waarvan de kost gekend is. Men gaat dus kennis over de kost van een werkstuk distilleren uit een historische dataset. Digital Manufacturing in de Maakindustrie 1

2 Bij regressieanalyse start men altijd van een lijst met variabelen waarvan men denkt dat ze de kost van het werkstuk beïnvloeden. Voor freesstukken bijvoorbeeld kan men ervan uitgaan dat de kost bepaald wordt door de gereedschappen, het materiaal, de afmetingen, het aantal speciale vormelementen, de kleur van het werkstuk, enz. Vervolgens verzamelt men een dataset met werkstukken die in het verleden geproduceerd werden en waarvan de productiekost gekend is (bijv. bepaald via nacalculatie). Op deze historische dataset van werkstukken wordt een aantal statistische testen uitgevoerd om de significante variabelen te distilleren uit de initiële lijst. De kleur van het werkstuk bijvoorbeeld beïnvloedt de productiekost van een freesstuk niet. De overblijvende, significante variabelen worden dan gecombineerd in een wiskundige relatie die toelaat om de kost te ramen. Op een statistisch onderbouwde manier heeft men zo een relatie opgesteld die toelaat om de productiekost van het werkstuk voldoende nauwkeurig te ramen binnen een afzienbare tijd. De techniek van regressieanalyse om de productiekost van een werkstuk te bepalen is al succesvol toegepast voor plaatwerkstukken, buizenwerk, keramische tegels,... Andere potentiële toepassingen kan men vinden bij draaien, frezen, compleetbewerken, enz. De gemiddelde afwijking die men behaalt tussen de werkelijke berekende kost en de geraamde kost schommelt rond 5 à 10 procent. 2. Bestelling verwerken Zodra de klant een bestelling plaatst, kan dit ingegeven worden in het ERP (Enterprise Resource Planning) systeem. Deze software centraliseert de administratieve afhandeling van het order en stuurt de productieplanning. Indien de bestelling een onderaanneming of bijkomende materialen vereist, zullen hiervoor automatisch bestelbonnen gegenereerd en verstuurd worden. Door gebruik te maken van real time informatie/data kan het ERP systeem flessenhalzen in productie voorspellen en ter preventie alternatieve routings voorstellen. Dit wordt High Resolution Production Management genoemd. High Resolution Production Management verhoogt de responsiviteit van de productie De planningssystemen van de toekomst zullen zich automatisch aanpassen op basis van real-time informatie en geconfigureerd worden als een cascaderegelsysteem. In een dergelijk systeem neemt elk planningsniveau, op basis van regelmatige en gedetailleerde feedback, de nodige maatregelen op het vlak van capaciteitsaanpassing en ordervolgorde. Het gebruik van feedback van actuele productiegegevens in het planningsysteem heeft als groot voordeel dat de belangrijke parameters (zoals productietijden) van het planningsysteem veel beter kunnen worden ingesteld. Veel bestaande planningsystemen vertrekken nu vaak van verkeerde planningsgegevens (zoals doorlooptijd) die quasi nooit worden herzien. De meest geavanceerde systemen die vandaag op de markt zijn (APS - Planning en Scheduling) berekenen nu enkel de meest optimale ordervolgorde. Hierdoor missen ze de voornaamste hefboom om de fluctuaties in de productie te regelen, namelijk het aanpassen van de productiecapaciteit. Relatief kleine capaciteitsaanpassingen kunnen immers al een grote impact hebben op de performantie van een productiesysteem. Cruciaal bij dit alles is dat de informatie voldoende gedetailleerd en quasi real-time ('high-resolution') is, zodat snel specifieke maatregelen kunnen worden genomen om de afwijkingen bij te sturen. Digital Manufacturing in de Maakindustrie 2

3 3. Werkvoorbereiding In vele gevallen omvat de werkvoorbereiding het genereren van werkorders voor de verschillende productieposten binnen de onderneming. Het ERP systeem kan dit volledig voor zijn rekening nemen. Bij materiaalbewerkende ondernemingen bestaat de werkvoorbereiding ook uit het aanmaken van machineprogramma s waarbij ook uitgangsmateriaal, gereedschappen en opspanmiddelen bepaald worden. Ook hiervoor kan men beroep doen op verschillende softwaresytemen. CAM (Computer Aided Manufacturing) software laat toe om gereedschapsbanen te berekenen en simuleren voor een specifieke bewerkingsmachine. Gereedschapsbeheersystemen bevatten een digitaal magazijn opdat gereedschappen en opspanmiddelen (tooling) kunnen geïmporteerd worden binnen de CAM omgeving. Simulatiesoftware laat toe om het machineprogramma in de virtuele wereld te controleren op botsingen en afwerkingsgraad van het product. Vanuit de CAM omgeving worden bijgevolg zowel geverifieerde machineprogramma s als gereedschaps- en toolinglijsten gegeneerd. Deze digitale informatie wordt gekoppeld aan de producttekening en aangeboden aan productie. Virtuele gereedschapsmachine: van vereenvoudigde naar complete, zeer realistische modellen Virtuele machines evolueren naar een virtueel complete en perfecte 3D-machineomgeving, waarvan de configuratie en functionaliteit 100 procent overeenkomt met de werkelijke machine: een accuraat 3D-model samen met de complete kinematica, dynamische waarden en PLC-functionaliteit van de machine. Hierdoor plant, controleert en optimaliseert de gebruiker zijn complexe meerassige processen onder de reële condities. Ze simuleren de dynamica van de assen en de procedures van de I/O-functies, omvatten fabrikantspecifieke settings van machineparameters en de uiteenlopende CNC-functionaliteit, evenals de PLC-controle voor de pallet- en toolwissels. Een real-time 3Dsimulatie zorgt voor een 100 procent zekere botsingsdetectie, voorkomt schade aan de spindel, optimaliseert de processen en zorgt voor een verhoogde beschikbaarheid door een minimale setuptijd. Hiervoor moeten 3D-modellen van product en tools (bijv. opspanning of gereedschap) natuurlijk wel beschikbaar zijn. Digital Manufacturing in de Maakindustrie 3

4 4. Productie Binnen de productie is het cruciaal om de juiste informatie op het juiste ogenblik op de juiste plaats ter beschikking te hebben. Het betreft niet enkel informatie over het product of operatie, bv. machineprogramma s en benodigde materialen, maar ook informatie over de huidige stand van het productieproces, bv. beschikbaarheid van machines en gereedschappen. Steeds meer wordt de productie opgevat als een zelfsturend geheel waarbij MES/ERP nog wel een order start maar de uitvoering van individuele productiestappen automatisch geregeld wordt binnen de productieomgeving. Om dit te realiseren worden aansturingsystemen zoals POLCA en CONWIP, ondersteund via een digitaal kaartensysteem (zoals bij kanban), geïntroduceerd. Provan installeert digitaal POLCA-systeem Toeleverancier Provan produceert allerlei metalen producten in opdracht van andere bedrijven. Het bedrijf doet aan plaatbewerking, profielbewerking, laswerk en assemblage. Gezien de klanten van het bedrijf steeds vaker te maken krijgen met een snel wisselende markt, worden ook de bestelde productaantallen kleiner, gevarieerder en vraagt men scherpere levertermijnen. Zo wordt de grote serieproductie van vroeger vervangen door de productie van steeds kleinere volumes. Dit betekende voor de toeleverancier een totaal andere aanpak met meer flexibiliteit en een kortere doorlooptijden. Het vond de juiste oplossing in quick response manufacturing of QRM. In plaats van kosten-based tewerk te gaan, kwam nu 'tijd' centraal te staan, om de doorlooptijden binnen organisatie en bedrijf te verkorten. Het bedrijf werd hierbij zo veel als mogelijk verdeeld in verschillende cellen, die autonoom werken. In een cel worden alle machines die nodig zijn om een bepaald product te maken samengebracht op een klein oppervlak, zodat alle productiestappen elkaar snel kunnen opvolgen. Hierbij kan bovendien gebruik gemaakt worden van een visualisatiesysteem op basis van kleuren, om de operatoren te helpen bij een vlot verloop van de workflow binnen de cel. Aansturing van bovenaf is hierdoor bijna overbodig geworden. POLCA Voor de aansturing van de verschillende cellen en de organisatie werd gekozen voor een digitaal POLCA-systeem. 'POLCA' staat voor 'paired-cell overlapping loops of cards with authorization', wat inhoudt dat (hier digitale) opdrachtkaarten ingezet worden voor in paren gerangschikte overlappende cellen. Dit systeem zorgt ervoor dat de orderflow en de goederenstroom binnen de organisatie, van de ene naar de andere cel, vlot verloopt. De resultaten voor het bedrijf zijn zeer positief: voor de productie van kachels kon men bijvoorbeeld de voorraad reduceren tot bijna nul, waar deze voorheen nog een ruimte van bijna 390 palletplaatsen innam, terwijl de doorlooptijd binnen de productiecel gereduceerd werd met 85 procent. 5. Verzending Digitale hulpmiddelen voor ondersteuning bij de verzending focussen op het aspect Augmented Reality. Dit houdt in dat de operator real time bijkomende informatie krijgt over hetgeen dient verzonden te worden. Het kan hierbij gaan om de locatie van het te verzenden product, de hoeveelheid of specifieke informatie aangaande de verzendingsmethode. Deze informatie wordt vanuit een centrale database op een draagbaar scherm geprojecteerd. Smart phones en tablet computers waren de eerste stap voorwaarts maar nu wordt geëxperimenteerd met echt draagbare oplossingen zoals de Google Glasses. Digital Manufacturing in de Maakindustrie 4

5 Barcode Scanning on Glass Given what we know about Google Glass, we can speculate that hands free barcode scanning on Glass is right around the corner. A consumer-focused example would be a Scandit price comparison app on Glass where a product barcode is scanned by simply saying scan or with a simple tap on the side of the device. Then a timeline card could be posted with detailed product information and pricing data. In an enterprise setting, Glass could enable hands free inventory management or order picking, where an employee simply looks at a barcode to scan it, and then says a quantity aloud to record it. Just imagine our scan technology scanning barcodes at lightspeed from a computer living on your head, delivering product information at a glance. We won t know for sure how well these types of usage scenarios can be supported until we actually get our hands on Glass, but we re optimistic that Google Glass will push tech into a new and very interesting space. And we will be ready when this happens [bron: The Guardian] 3D Printing, Direct Digital Manufacturing Laagopbouwende technologie laat toe om het Digital Manufacturing concept, informatie zo lang mogelijk digitaal houden, voor het volle pond toe te passen. De technologie wordt aangestuurd door een willekeurig 3D model in laagjes op te delen en vervolgens deze laagjes individueel te printen. Het proces gebeurt volledig digitaal, vereist geen speciale gereedschappen of manuele tussenkomsten en dat maakt de technologie zo bijzonder voor het Digital Manufacturing concept. De klant kan een 3D model digitaal aanbieden via een webinterface. De achterliggende software kan vervolgens het model opdelen in laagjes en zo met zeer hoge nauwkeurigheid zowel materiaalverbruik als productietijd berekenen. De klant verkrijgt volledig automatisch de kostprijs om het product te laten printen. Na goedkeuring van de klant wordt het model en bijhorend machineprogramma geladen in het MES en/of ERP systeem waardoor ook meteen de levertermijn kan medegedeeld worden. Zodra de 3D printer beschikbaar is, wordt het programma opgeladen en het product vervaardigd. Pas nu is er de eerste manuale tussenkomst: het product uit de machine halen en klaarmaken voor verzending. Dankzij het feit dat het volledige traject, van 3D model tot afgewerkt product, digitaal kan gebeuren, wordt de technologie ook wel Direct Digital Manufacturing genoemd. Auteur(s) Peter ten Haaf, senior projectleider Advanced and Precision Manufacturing Digital Manufacturing in de Maakindustrie 5

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Meerjarenplan 2013-2015 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

Verbeterconcepten voor Productie

Verbeterconcepten voor Productie IPM-Groep Verbeterconcepten voor Productie Hengelosestraat 705 7521 PA Enschede www.ipm-groep.nl 5S Werkplekoptimalisatie 5S is een aanpak om werkplekken te optimaliseren en is de eerste stap bij de invoering

Nadere informatie

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming Extended ERP glovia G2 Veel bedrijven zijn al ver gevorderd in hun automatisering. Deze

Nadere informatie

TAGOR ORAS Ordas OLS. Gerechtsdeurwaarders. Accounting. Handel & Industrie. Logistieke Dienstverlening

TAGOR ORAS Ordas OLS. Gerechtsdeurwaarders. Accounting. Handel & Industrie. Logistieke Dienstverlening TAGOR ORAS Ordas OLS Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Inhoud Kennis van zaken....................................................... 4 De ORGANI-aanpak...................................................

Nadere informatie

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Welkom in de wereld van. Het Nieuwe Plannen. Ontdek de waarde van innovaties in resource planning. Ronald Buijsse Goos Kant

Welkom in de wereld van. Het Nieuwe Plannen. Ontdek de waarde van innovaties in resource planning. Ronald Buijsse Goos Kant Welkom in de wereld van Het Nieuwe Plannen Ontdek de waarde van innovaties in resource planning Ronald Buijsse Goos Kant Welkom in de wereld van Het Nieuwe Plannen Ontdek de waarde van innovaties in resource

Nadere informatie

SOLUTIONS. Manufacturing. Ten Cate Enbi automatiseert wereldwijd met glovia.com. Do more with less Lean Manufacturing

SOLUTIONS. Manufacturing. Ten Cate Enbi automatiseert wereldwijd met glovia.com. Do more with less Lean Manufacturing Manufacturing SOLUTIONS Gecontroleerde internationale groei voor OMCO International Ten Cate Enbi automatiseert wereldwijd met glovia.com Do more with less Lean Manufacturing FULL-SPECTRUM INTELLIGENCE.

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

Kostprijscalculatie bij productiebedrijven: Excel of ERP? Globis NV integreert kostprijscalculatie op unieke wijze in haar ERP-suite

Kostprijscalculatie bij productiebedrijven: Excel of ERP? Globis NV integreert kostprijscalculatie op unieke wijze in haar ERP-suite Uitdagingen Vandaag bevatten de meeste ERP-systemen de mogelijkheid om stuklijsten (bill of materials) te definiëren en deze te koppelen aan een aantal bewerkingen in de productie. In productieomgevingen

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management

inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Siemens PLM Software VOORWOORD Beste lezer,

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering..................................... 4 OLS Forwarding............................................ 7 OLS IMS-WMS.............................................

Nadere informatie

To Customize Odoo or not? A decision support tool.

To Customize Odoo or not? A decision support tool. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 To Customize Odoo or not? A decision support tool. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

CADCAM systemen. Tech-Info-blad nr. TI.05.28 september 2005

CADCAM systemen. Tech-Info-blad nr. TI.05.28 september 2005 Tech-Info-blad nr. TI.05.28 september 2005 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bepaling van eisen en wensen CAM... 3 3 Eerste vergelijking van eisen en wensen voor CAM... 6 4 Demonstraties aan de hand van praktijkcases...

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Economische inzetbaarheid van gereedschapsbeheersoftware bij een subcontractor

Economische inzetbaarheid van gereedschapsbeheersoftware bij een subcontractor Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Afstudeerrichting elektromechanica Economische inzetbaarheid van gereedschapsbeheersoftware

Nadere informatie

Toekomstvisie Future Factories

Toekomstvisie Future Factories Toekomstvisie Future Factories De invloed van automatisering in de industrie Ir. J.A. Krebbekx Dr. ir. M.F. van Assen Drs. W.J. de Wolf Toekomstvisie Future Factories De invloed van automatisering in de

Nadere informatie

DatAction MAGAZINE. expert in mobile computing solutions. Voice-oplossing uitgesproken anders

DatAction MAGAZINE. expert in mobile computing solutions. Voice-oplossing uitgesproken anders expert in mobile computing solutions DatAction MAGAZINE Voice-oplossing uitgesproken anders DatAction draagt bij tot real-time inzicht in voorraad in Europees distributiecentrum van Tyco DatAction rust

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE

CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE 1-5-2010 Een JANWIERSMA.COM whitepaper Versie 0.2 DISCLAIMER De ideeën en meningen die gepubliceerd worden in deze whitepaper zijn mijn eigen ideeën en meningen

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT DAG2 Intro Tekst Speciale online editie VNSG Congres VNSG Congres oktober 2015 Congresdag 2 woensdag 14 oktober www.vnsgcongres.nl Fotobijschrift SERVICE & SUPPORT Onderschrift Contracten, supportmodellen,

Nadere informatie

whitepaper LEAN MANUFACTURING

whitepaper LEAN MANUFACTURING whitepaper LEAN MANUFACTURING U WILT OVERSTAPPEN OP LEAN? Al jarenlang houdt lean de gemoederen in de automobiel-industrie bezig. Zoals algemeen bekend is in de branche heeft Toyota deze methode met succes

Nadere informatie

DISCOVERY. In partnership werken aan oplossingen. LVD s Global Perspective. Sheet Metalworking, Our Passion, Your Solution

DISCOVERY. In partnership werken aan oplossingen. LVD s Global Perspective. Sheet Metalworking, Our Passion, Your Solution LVD s Global Perspective DISCOVERY NUMMER 12 In partnership werken aan oplossingen Het beste uit twee werelden Pullmax Series: een ruimer assortiment ponsmachines De gebruikerservaring verbeteren De Belgische

Nadere informatie