EINDRAPPORT A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORT 2014. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan."

Transcriptie

1 EINDRAPPORT OPDRACHT De opdracht van Nubel is aangepast in de statuten. 2. VISIE NAAR DE TOEKOMST Zie punt D van het rapport. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan. B. OPERATIONEEL PLAN De vooropgestelde doelstellingen in het beleidsplan 2014 worden afzonderlijk besproken. C. REALISATIES IN 2014 C.1. PERSONEELSZAKEN C.1.1. Interim Vanaf 13 juni werd een interim administratieve medewerkster halftijds aangeworven via Tempo-Team voor het uitvoeren van de facturatie en verzending van de bestellingen naar de klanten. De volgende maanden hebben we bij piekmomenten gebruik gemaakt van deze interim kracht om zo de drukke periodes op te vangen. Op jaarbasis hebben we gedurende 52 dagen (halftijds) beroep gedaan op een extra kracht. C.1.2. Arbeidsreglement Het nieuwe arbeidsreglement werd goedgekeurd. Na ondertekening van het arbeidsreglement door 2 leden van de Raad van Bestuur, werd het origineel document opgestuurd naar de Inspectie van de Sociale Wetten. De Inspectie van de Sociale Wetten heeft de ontvangst van het neerleggen van het arbeidsreglement gemeld en het nummer (34/ /E) meegedeeld waaronder het arbeidsreglement is ingeschreven. De inhoud van het arbeidsreglement moet nagekeken worden op de conformiteit met de wetgeving en goedgekeurd worden. Dit alles kadert in het vooruitzicht van de aanvraag voor certificatie ISO 9001 vanaf C.1.3. Thuiswerk De mogelijkheid wordt geopend voor het starten van thuiswerk of telewerk voor de medewerkers van Nubel. In eerste instantie wordt thuiswerk toegestaan als dit kadert in de activiteiten van Nubel om ongestoord aan rapporten, verslagen, de databank te werken. De aanvraag tot thuiswerk wordt vooraf doorgegeven aan de 1

2 Voorzitter of aan Carine Seeuws. Na 6 maanden zal het thuiswerk geëvalueerd worden. C.2. UPDATING DATABANK C.2.1. Merknamendatabank De merknamendatabank werd in 2014 voortdurend aangevuld met nieuwe producten van bedrijven die zich aansluiten bij dit project. Door toedoen van de nieuwe FIC reglementering die van kracht is op 14 december 2014 hebben veel bedrijven de updating van hun gegevens doorgestuurd. Vanaf 2015 zal de updating gebeuren via een online softwaresysteem vanuit de trustbox van GS1 naar de NIMS databank. Naar aanleiding van de gratis merknamendatabank heeft Nestlé ook een deel van zijn productengamma ter beschikking gesteld. Vanuit de distributiesector heeft Carrefour en Delhaize zijn updates doorgestuurd. De updating van de merknamendatabank zit in het takenpakket van de databankbeheerder en wordt heel goed opgevolgd aan de hand van de vernieuwing van de samenstelling van de producten, producten die van de markt genomen worden, nieuwe producten die toegevoegd worden. Ook de porties en verpakkingseenheden van de merkproducten worden up-to-date gehouden nieuwe producten zijn in de merknamendatabank opgenomen. C.3. UPDATING VOEDINGSPLANNER C.3.1. Voedingsplanner Door het jaarlijks gebruik van de voedingsplanner voornamelijk in het secundaire onderwijs zijn een aantal suggesties tot verbetering doorgestuurd om de functionaliteit en de efficiëntie van het programma te vergroten. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd door New Media Events. In de merknamendatabank worden vanaf september slechts 2 velden meer getoond wat de energiewaarde betreft. Wanneer we de berekening gedaan hebben van de energie met vezel worden de oude energiewaarden zonder vezel niet meer getoond. Dit is zowel aangepast in de merknamendatabank als in de voedingsplanner. C.3.2. Voedingsplanner PRO De herberekening van de BMI waarden kan nu ook rechtstreeks gebeuren in het screeningsgedeelte van het programma. 2

3 Een aantal specifieke functionaliteiten voor oncologie patiënten zijn toegevoegd aan het formulier met voedingsgegevens. Het screeningsrapport evenals het overzichtsrapport zijn uitgebreid met deze extra velden. Een export functie is ontwikkeld zodat DGG over de ruwe data kan beschikken die door de ziekenhuizen ingevuld is. Dit is belangrijk voor de verdere verwerking en opvolging van de screening gegevens. 3

4 C.3.3. Voedingsplanner PRO versie 2015 Het is de bedoeling een volledig nieuw concept van de voedingsplanner te ontwikkelen in In eerste instantie wordt een interactief prototype ontwikkeld in samenspraak met de actuele gebruikersgroepen van het programma. Hiervoor wordt een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van New Media Events, Nubel, FOD Volksgezondheid en gebruikers (scholen, professionele gebruikers, industrie ). Het budgetvoorstel voor dit prototype bedraagt Hierin is geen programmatiewerk voorzien. Dit budget werd goedgekeurd. C.4. UPDATING WEBSITES Op alle websites is een disclaimer, privacy en cookies tekst geplaatst. C.4.1. Algemene website De Algemene website van Nubel is totaal vernieuwd in de nieuwe huisstijl van Nubel. De website is nu ook beschikbaar voor smartphones. Deze staat vanaf 1 september online. C.4.2. Voedingsplanner De voedingsplanner website is ook ontwikkeld in de nieuwe huisstijl van Nubel. 4

5 C.5. ANALYSEPROGRAMMA 2014 C.5.1. Chemische analyses Brucefo, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert voor Nubel de volledige chemische analyses (EW, vetten en vetzuursamenstelling, koolhydraten, vezels, mineralen, vetoplosbare vitamines) uit op 67 soorten koekjes. Totale kostprijs: C.5.2. Wateroplosbare vitamines Om het volledige nutritionele patroon van de koekjes in beeld te brengen werden op 35 koekjes de wateroplosbare vitamines geanalyseerd. Totale kostprijs: C.5.3. Opname van zoetstoffen in de NIMS databank Nicolas Guggenbühl (diëtist, leraar Institut Paul Lambin, Directeur Karott en hoofdredacteur van het magazine Food in Action) heeft Nubel gecontacteerd voor een eventuele vermelding van zoetstoffen in de NIMS databank. Dit alles kadert in het project om de dagelijkse inname van zoetstoffen per persoon te vergelijken met de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden. Het advies van de leden van de Wetenschappelijke Raad werd ingewonnen naar de opportuniteit van de opname van zoetstoffen in onze databank. Een marktonderzoek was noodzakelijk om de beschikbaarheid van zoetstoffen in de verschillende groepen van voedingsmiddelen in kaart te brengen. Na intern overleg is de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat het opnemen van zoetstoffen in de databank een toegevoegde waarde heeft op voorwaarde dat de kwantitatieve data beschikbaar is. Hiervoor wordt samengewerkt met het WIV-ISP vermits zij een aantal recente rapporten gepubliceerd hebben waarin gegevens over de inname van zoetstoffen voor de Belgische volwassen bevolking beschreven zijn. Ook werd een studie uitgevoerd die gefinancierd werd door de FOD Volksgezondheid waarbij analyses gebeurd zijn op de aanwezigheid (reële concentraties) van zoetstoffen in specifieke productgroepen. Deze resultaten kunnen niet meer gebruikt worden als basis voor onze zoetstoffendatabank daar de studie dateert van 2010 en de bedrijven nu gebruik maken van andere zoetstoffen dan een aantal jaren geleden. Na bespreking met de verantwoordelijke voor additieven van de FOD Volksgezondheid is de Wetenschappelijke Raad tot het besluit gekomen om 5 zoetstoffen (Acesulfaam K, Aspartaam, Cyclamaat, Sacharine, Sucralose) te laten analyseren en niet de vooropgestelde 7 zoetstoffen. Neohesperidine en Neotaam zijn praktisch onbestaande in voedingsmiddelen op de Belgische markt. Een 249 tal voedingsmiddelen uit verschillende productgroepen zullen geanalyseerd worden. De verschillende voedingsgroepen zijn: frisdranken, energiedranken, siropen, bieren, ijs, yoghurt, tafelzoetstoffen, bonbons, desserts. Ook de steviolglycosides (stevioside, rebauside A, rebauside C, dulcoside A) worden geanalyseerd op een 64 tal producten. Hier gaat het om producten uit de volgende groepen: chocolade, dranken, ijs, yoghurt, tafelzoetstoffen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk merkproducten te analyseren. De resultaten worden verwacht eind Totale kostprijs:

6 C.5.4. Opname van afzonderlijke vetzuren in de NIMS databank Op vraag van Wetenschappelijke Instellingen (WIV voor voedselconsumptiepeiling, Hoge Gezondheidsraad voor adviezen) worden ook de afzonderlijke vetzuren in de databank opgenomen. Bij de vetzuuranalyses worden de resultaten van alle afzonderlijke vetzuren mee opgenomen in het analyseverslag maar deze zijn tot op heden niet in de databank opgenomen. Na uitbreiding van de databank met deze parameters zullen de analysecijfers voor de verschillende groepen voedingsmiddelen geïntegreerd worden in de databank. De kostprijs voor de uitbreiding van de NIMS databank met de afzonderlijke vetzuren en de zoetstoffen bedraagt Deze uitbreidingskost werd goedgekeurd. C.5.5. Opname van allergenen in de Nims databank Regelmatig krijgt Nubel de aanvraag voor opname van allergenen in de databank vooral nu in het kader van de nieuwe FIC wetgeving met verplichte vermelding van allergenen op het etiket. Deze wetgeving is ook van toepassing voor de horecasector. Hier spreken we dan over de niet-voorverpakte voedingsmiddelen en de bereide maaltijden waar ook de informatie over de allergenen moet beschikbaar zijn voor de consument. Nubel beschikt niet over deze informatie en statutair behoort dit ook niet tot zijn taken. Op dit moment zijn er onvoldoende waarborgen om deze informatie te publiceren. Het risico op onvolledige informatie is bestaande en de gevolgen voor de consument kunnen groot zijn. Toch houdt Nubel de piste open voor de toekomst om onze potentiële klanten een zo ruim mogelijk aanbod van informatie aan te kunnen bieden. C.5.6. Herberekening van de energiewaarden In de merknamendatabank worden vanaf september slechts 2 velden meer getoond in plaats van 4 velden wat de energiewaarde betreft. Wanneer we de berekening gedaan hebben van de energie met vezel worden de oude energiewaarden zonder vezel niet meer getoond. Dit is zowel aangepast in de merknamendatabank als in de voedingsplanner. C.5.7. Werkwijze bepalen voor trendanalyses Binnen verschillende voedingsmiddelengroepen werd geprobeerd trends op te stellen met betrekking tot de zoutreductie. Er werden zoveel mogelijk cijfers per groep van voedingsmiddelen gebruikt waardoor analysecijfers en etiketgegevens met elkaar vermengd werden over de jaren heen. Dit project is nog niet gerealiseerd door: - Nieuwe data die door GS1 zal aangeleverd worden op het eind van dit jaar zal een enorme invloed hebben op de huidige beschikbare data in de Nims databank; - tijdsgebrek.door de uitwerking van andere belangrijke projecten zoals GS1, updating NIMS databank enz 6

7 C.6. FINANCIËLE ZAKEN C.6.1. Financiële bijdrage effectieve leden C FOD Volksgezondheid: op de begroting voor 2014 was ingeschreven. Op 25 april 2014 is een eerste schijf van via een KB goedgekeurd, vastgelegd en uitbetaald. Voor de goedkeuring van het 2de KB ( ) moet het onvermijdbaar karakter van deze nominatieve toelage worden aangetoond volgens de instructies van de budgettaire behoedzaamheid. De Inspecteur van Financiën heeft een gunstig advies gegeven en het KB is ter ondertekening voorgelegd aan de Ministers De Block en Borsus. De resterende (1/12 van het budget) moet via een derde schijf aangevraagd worden. In 2015 worden de facultatieve toelagen verminderd met 20% en elk jaar nadien nog eens met 2% per jaar tot Een onderhoud met Mevrouw De Block is aangevraagd om de Nubel activiteiten voor te stellen. C Fédération Wallonne de l'agriculture (FWA): De onderhandelingen met de FWA worden opnieuw opgestart en op 30 april heeft een algemeen overleg met de sector plaatsgevonden waarbij zowel de FWA als het ACW (producteurs de produits fermiers) bij betrokken waren. Na intern overleg met alle betrokken partijen heeft de FWA beslist niet toe te treden tot de Raad van Bestuur van Nubel. De FWA drukt de wens uit op alle mogelijke vlakken met Nubel samen te willen werken maar wenst geen lidgeld te betalen. Een simulatie is gemaakt van de kostprijs voor het analyseren van de hoeveproducten naar analogie met de Boerenbond. In totaal zijn 77 hoeveproducten geanalyseerd op het volledige nutritionele patroon voor een bedrag van Dit zal aan de FWA voorgelegd worden om hen alsnog te overtuigen van het belang van een participatie in Nubel. C Federatie van de distributiesector (Comeos): Verschillende pogingen zijn ondernomen om contact te leggen met de nieuwe Voorzitter van Comeos maar tot op heden is dit nog niet gelukt. We zullen blijven proberen de samenwerkingsverbanden terug te vernieuwen. C.6.2. Nazicht door bedrijfsrevisor Op verzoek van de leden van de Raad van Bestuur werd de financiële toestand van de vzw door een bedrijfsrevisor doorgelicht. De heer Callaert besluit in zijn verslag dat de financiële staat afgesloten op 31/12/2013 een getrouw beeld weergeeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap. C.6.3. Controle BTW Nubel heeft opnieuw controle van de BTW gekregen door het terug te vorderen van een tegoed van Uiteindelijk is dit totale bedrag op de rekening gestort en zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld. 7

8 C.6.4. Licentie-overeenkomsten C De Persgroep Een ruilovereenkomst voor 3 jaren (van 5 juni 2012 tem 5 juni 2015) waarbij in return voor de generieke databank advertentieruimte in Goed Gevoel voorzien wordt en het plaatsen van een banner op de website van dieetlijn en Goed Gevoel. C Ensemble BV: Dit is een Nederlands softwarebedrijf die een administratieve software ontwikkeld heeft voor gebruik door zelfstandige diëtisten. In de Evry software is de Nubel databank opgenomen waarbij jaarlijks een bedrag van moet betaald worden. C Universiteit Gent: De Fakulteit Bio-ingenieurswetenschappen heeft een licentie op de generische databank (in excel formaat) ontvangen voor onderzoeksdoeleinden (Reward Sensitivity project - beloningsgevoeligheid). In het kader van dit project wordt een serious game ontwikkeld om het voedingsgedrag van jongeren te verbeteren door het scannen van hun tussendoortjes in het systeem. Het project wordt ge financierd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie onder de oproep voor strategisch basis onderzoek (SBO).De licentiekost is 500. C.6.5. Royalties C Ensemble BV In de Evry software is de Nubel databank opgenomen en 6 maandelijks moet per verkocht exemplaar een royalty van 10% aan Nubel betaald worden. Halfjaarlijks moet een gedetailleerd overzicht van de boekhoudkundige verrichtingen aan Nubel overgemaakt worden. C Joetz vzw heeft een software programma ontwikkeld Springen & Spruiten waarin de Nubel databank opgenomen is. Jaarlijks moet een gedetail leerd overzicht van de boekhoudkundige verrichtingen aan Nubel overgemaakt worden. C.6.6. Verkoop Nubel producten: De verkoop van de tabel in boekvorm is gedaald door het gratis gebruik van de merknamendatabank online. Voedingsmiddelentabel NL editie 2014: Voedingsmiddelentabel FR editie 2014: Totaal exemplaren: ex 780 ex ex Tabel NL + FR met 20% korting: 7.657x 6,80 = ,60 Tabel NL + FR met 10% korting: 65 x 7.65 = 497,25 Tabel NL + FR zonder korting: x 8,50 = 9.894,00 Totaal voedingsmiddelentabel: ,85 8

9 Voedingsplanner 2010 consument: 36 x 82,65 = 2.975,40 Voedingsplanner 2010 professioneel: 30 x 123,97 = 3.719,10 Voedingsplanner 2010 school: 31 x 41,32 = 1.280,92 Voedingsplanner 2010 licenties: 699 x 9,92 = 6.934,08 Totaal voedingsplanner: ,50 Voedingsplanner PRO zelfstandige: 16 x 289,26 = 4.628,16 Voedingsplanner PRO instellingen 350 bedden: 1 x 743,80 = 743,80 Voedingsplanner PRO algemene licentie FOD: = ,00 Voedingsplanner PRO onderwijs 25 studenten: 3 x 289,26 = 867,78 Voedingsplanner PRO onderwijs 50 studenten: 1 x 371,90 = 371,90 Voedingsplanner PRO onderwijs 100 studenten: 2 x 454,55 = 909,10 Voedingsplanner PRO onderwijs 150 studenten: 5 x 578,51 = 2.892,55 Totaal voedingsplanner PRO: ,29 Producten merknamendatabank: 1263 producten 2.418,10 Licenties generieke databank: 3.500,00 Royalties: 623,19 Overzicht verkoop voedingsmiddelentabel 9

10 Overzicht verkoop voedingsplanner 2010 Overzicht verkoop licenties voedingsplanner C.7. EXPERTISE/DIENSTVERLENING C.7.1. Opleidingen Voedingsplanner * Sint-Jozefskliniek Izegem 6 februari * Cerden Mr. Vanderschrick Brussel 12 februari * Opleidingsdag diëtisten Kankerplan - Brussel - 18 februari * Opleidingsdag diëtisten Kankerplan - Brussel - 25 februari * Opleidingsdag diëtisten Kankerplan - Brussel 6 maart * AZ Vesalius - Tongeren 21 maart * Wit-gele Kruis West-Vlaanderen Torhout - 7 oktober * Erasmus ziekenhuis - Jette 17 november 10

11 C.7.2. Samenwerkingsverbanden met industrie C Asforcol - Nubel Op 10 maart werd op het Asforcol symposium in Marche-en-Famenne Nubel voorgesteld door Aurore Van Der Wilt aan de Asforcol leden. Er was heel veel interesse in de onze databank en in de voedingsplanner gelinkt aan deze databank waarbij de individuele recepten van de grootkeuken kunnen berekend worden. De samenwerking met Asforcol zal zich voornamelijk focussen op de allergenen en vermits we besloten hebben deze althans voorlopig niet in de databank op te nemen zal een nauwere samenwerking niet onmiddellijk tot stand komen. De horecasector moet voornamelijk de allergenen kennen op de niet voorverpakte voedingsmiddelen en grootkeukenproducten. C Happy Body project Gepland wordt de activiteit van HB op te schorten indien geen samenwerking met en financiële bijdrage van de andere commerciële actoren gerealiseerd wordt. HB kan intussen formeel behouden worden. Vanuit HB wordt de activiteit in Wallonië afgerond met de studie memorandum 2012 en de hieruit voortkomende conclusies en aanbevelingen. In Vlaanderen kan de mogelijke ontwikkeling van het jongerentool in het kader van de valorisatie van het Strategisch Basis Onderzoek (SBO) van het Reward Sensitivity project vanuit HB gebeuren. C Stichting Ik kies bewust Het voorstel van memorandum of understanding opgesteld door de Stichting Choices International is grondig besproken door de leden van de Raad van Bestuur. Volgens dit voorstel zullen geen nutritionele gegevens vanuit de Stichting ter beschikking gesteld worden van Nubel. De Stichting beschikt over een databank waarin 7000 producten opgenomen zijn. Hiervan zijn er slechts 2000 in eigen beheer (producten van Albert Heijn) en moet voor de overige producten de toestemming aan de bedrijven gevraagd worden voor uitwisseling. De Nubel databank zal gebruikt worden als referentiemateriaal om een vergelijking te maken met de vinkje producten. Binnen de werkgroep nutritie van FEVIA is deze materie besproken en geëvalueerd. Binnen deze werkgroep is er beslist de nadruk te leggen op de FIC problematiek en niet op een nauwere samenwerking met de Stichting. Uiteindelijk beslist ieder bedrijf individueel of zij al dan niet in zee gaat met de Stichting Ik kies bewust. Nubel moet objectieve informatie ter beschikking stellen van zijn gebruikers en het vermelden van een logo bij een product verschaft geen toegevoegde waarde. C Activiteiten GS1 - Nubel C Technische analyse Marc Verschueren van New Media Events volgt in opdracht van Nubel de technische vergaderingen op voor de ontwikkeling van de link tussen de trustbox software en de Nims databank. De structuur van de beschikbare XML data in trustbox wordt onderzocht op compatibiliteit met de NIMS database. In samenspraak met Nubel worden nieuwe velden zoals de barcode, GS1 flag, foto url, aan de nims databank toegevoegd. Er wordt software ontwikkeld om de data te downloaden en om te zetten naar het juiste formaat voor een automatische 11

12 import in de Nims databank. Een uitbreiding van de Nubel databank wordt voorzien die toelaat de nieuwe data te valideren alvorens deze getoond wordt in de Nubel toepassing. Een budget van werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Sinds de lancering van trustbox beschikken volgens GS bedrijven over een trustbox account. Daarvan hebben 937 bedrijven minstens 1 product in trustbox opgeladen. In totaal zitten producten in trustbox waarvan gevalideerd zijn. Naar schatting telt de Belgische retailmarkt referenties. De huidige Nims databank (access databank) kan deze enorme data input niet aan en onze informaticus stelt voor over de schakelen op een SQL server database. Dit voorstel wordt goedgekeurd door de leden van de Raad van Bestuur en een extra budget van 9600 wordt vrijgemaakt. C Overeenkomsten De Terms of Use regelen de gebruiksvoorwaarden van de trustbox. Deze voorwaarden zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van GS1 en deze worden aanvaard door de gebruikers van trustbox bij ondertekening van het inschrijvingsformulier. Doch deze voorwaarden worden nog steeds verfijnd. De Service level agreement (SLA) regelt de diensten vanuit trustbox en zijn opgesteld voor de afnemers van de data en de Terms of supply regelen de diensten vanuit de leveranciers. De verantwoordelijkheidsproblematiek, de beschikbaarheid van de data en de aanbieding van oplossingen bij problemen spelen een cruciale rol tijdens de besprekingen. Alle documenten worden gefinaliseerd in december. C Data beschikbaarheid en testen De FIC-verordening voorziet dat de nutritionele info pas eind 2016 verplicht moet worden vermeld. Dit is ook geldig als het distance selling betreft. De producenten zijn dus nog niet verplicht de velden in te vullen die binnen Trustbox slaan op de nutritionele info maar wellicht zullen heel wat bedrijven dat reeds doen. GS1 heeft niet de indruk dat veel bedrijven wachten met die informatie ter beschikking te stellen tot 2016, net omdat de druk van hun klanten (retailers) zo groot is. GS1 merkt geen echte terughoudendheid in trustbox. Bij nazicht van de 1200 deelnemende bedrijven zijn er veel bedrijven in de lijst die hun gegevens nog niet ter beschikking hebben gesteld van Nubel. We hopen in elk geval op termijn veel nieuwe producten van andere producenten in de databank te kunnen opnemen. We kunnen dit pas zeker weten bij een eerste release van de data. C Testen van de data Tesamen met de retailers (afnemers van de data) heeft Nubel het systeem mee getest om de gegevens te downloaden vanuit trustbox. Dit gaat hier over een beperkte toegang van de data. Uit deze oefening blijkt dat niet alle bedrijven de gegevens op een correcte manier invullen in het trustbox datamodel opgesteld volgens de FIC-verordening. De meest voorkomende fouten zijn het ontbreken van bedrijfsadres, wettelijke productbenaming, commerciële productbenaming, merknaam en verpakking ontbreekt. Uit de statistieken blijkt dat het aantal GTINS met fouten bedraagt waaronder 451 bedrijven. Dit is een derde van de 12

13 ingevulde gegevens die foutief of onvolledig zijn. GS1 kijkt enkel na of de data in de juiste velden geplaatst wordt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de data. Over de nutritionele data is geen sprake maar deze zou in principe een onderdeel moeten zijn van de ingevulde informatie. De data-afnemers maken zich terecht zorgen over de kwaliteit van de aangeleverde data. C Integratie in NIMS databank Bijkomende analyse heeft uitgewezen dat de overschakeling van de access database naar een SQL server database noodzakelijk is door de enorme hoeveelheid data die via trustbox zal ge-upload worden. Op deze manier wordt rechtstreeks op de server gewerkt en niet op de harde schijf van de computer. Deze databank kan veel meer data aan en zal veel sneller werken. De databank wordt op de server in Praag geplaatst en niet meer op de server van de FOD Volksgezondheid.. Voorstel van werkwijze - De gegevens worden via een XML file vanuit trustbox doorgestuurd naar de databank op de server. Na manuele interpretatie worden de gegevens opgenomen in de NIMS databank. Bij bestaande producten in de NIMS databank moet nagegaan worden of dit hetzelfde product is dat via trustbox binnenkomt. Als de EAN code in NIMS beschikbaar is dan kan de verificatie automatisch gebeuren maar bij het ontbreken van de EAN code in NIMS moet dit manueel gebeuren. De eerste maanden zal dit een enorme werklast met zich meebrengen. Nieuwe producten kunnen onmiddellijk verwerkt worden. - Alle producten hebben een specifieke EAN code en voor éénzelfde product met verschillende portiegrootte gelden ook verschillende EAN codes. Dit is voor NUBEL niet interessant want de samenstelling van deze producten zijn identiek en zijn ballast voor de databank. Er zal dus op voorhand een selectie moeten gemaakt vooraleer deze producten in de NIMS databank kunnen opgenomen worden - Nieuwe producten moeten verwerkt worden in de bestaande sets (= vergelijkbare producten met verschillende merken) en in de productgroepen hiërarchie geplaatst worden vooraleer deze verstuurd kunnen worden naar de merknamendatabank. - In een eerste fase zullen de producten van de bestaande producenten in NIMS ge-update worden en pas in een tweede fase zullen nieuwe producten toegevoegd worden. - Deze producenten zal NUBEL blijven contacteren vermits zij over meer gegevens beschikken dan voorzien in de FIC wetgeving. - Bij ondertekening van het contract met GS1 is een verplichte download voorzien elke 24 uur. Dit is van cruciaal belang voor de commerciële bedrijven maar niet voor NUBEL. De eerste 6 maanden worden alle producten om de 24 uur beschikbaar gesteld en pas daarna enkel de updates. - Het manuele werk moet zoveel mogelijk beperkt worden vandaar dat Marc Verschueren van New Media Events een voorstelling gegeven heeft van de ontwikkelde software op de vergadering van de Raad van Bestuur. 13

14 C Samenwerking Nubel - BCZ BCZ suggereert om 'eieren' als een aparte categorie onder de dierlijke producten op te nemen. Immers, eieren zijn zuivel noch vlees, maar wel degelijk een dierlijk product. Als we ons baseren op een officieel document nl. de actieve voedingsdriehoek dan horen de eieren thuis onder de rubriek (vlees, vis, eieren en vervangproducten). Het probleem is dat dergelijke groep niet bestaat in een classificatie-systeem evenals een groep dierlijke producten. Als oplossing zijn de eieren als een aparte groep in het classificatiesysteem opgenomen na vis en voor zuivelproducten. C Samenwerking Nubel - Zucsu ZUCSU geeft een allusie op diabetes door zijn afkortingen van suikers in verschillende talen: Zucker, Zucchero, Sucre, Sugar.alsook op het doel bezig zijn met suikers. Zucsu is het referentiepunt voor mensen met diabetes, chefs, en mensen die gezond willen eten. Zucsu heeft een gids ontwikkeld in samenwerking met Gault & Millau met informatie over horecazaken die diabetesvriendelijk werken en bereid zijn zich te laten begeleiden in hun inspanningen bij het afstemmen van hun receptuur. Hiervoor wordt de Nubel voedingsplanner ingeschakeld. Zucsu doet de berekeningen voor restaurants die koolhydraat bewust willen koken. Door middel van een betere warenkennis en informatie over de samenstelling van bereidingen kan de afstand tussen diabetes en restaurant overbrugd worden. C Sponsoring bij Nubel vzw Nubel heeft een aantal sponsors die met hun logo vermeld staan op de bladwijzer aanwezig in de voedingsmiddelentabel. Diezelfde bedrijven staan ook vermeld op de Nubel website. Het quotum is verhoogd met 2 sponsors. De huidige sponsors zijn: Yakult, Unilever Belgium, Coca-Cola, Vandemoortele, FrieslandCampina, Spadel, Mars, Carrefour, Weight Watchers, Danone, Nutrition & Santé. De nieuwkomers zijn Kellogg s, Nestlé, Revogan, Laboratorium Ecca. Volgende sponsors hebben hun sponsoring niet vernieuwd: Alpro, Nutricia. Unilever wenst de sponsoring pas te vernieuwen in januari C.7.3. Samenwerkingsverbanden met Overheid C FOD Volksgezondheid FAVV De zoutanalyses op brood zijn uitgevoerd door het FAVV en zullen opnieuw ter beschikking gesteld worden van Nubel. De matrix brood is in hun hun databank al opgesplitst in verschillende broodsoorten zodat meer gedetailleerde informatie doorgestuurd wordt. De analyseresultaten op de transvetzuren van een aantal voedingsmiddelen zoals margarine, zoute snacks, gevulde chocolade en biscuits zijn ter beschikking van Nubel gesteld maar opnieuw is de info veel te algemeen om van waarde te zijn voor onze databank. Na een constructief onderhoud met de heer Diricks, CEO van het FAVV, over een nauwere samenwerking tussen beide organisaties en meer bepaald een vertegenwoordiging in de Wetenschappelijke Raad van Nubel, heeft het agentschap Mevrouw Leen Rasschaert afgevaardigd als expert in de programmatie van de nutritionele analyses. Op die manier kunnen de nutritionele analyses beter op mekaar afgestemd worden. 14

15 C FOD-Volksgezondheid (DGGS) - Erkenning diëtisten De werkgroep erkenning diëtisten adviseert over de individuele aanvragen tot erkenning en het bekomen van het visum als diëtist. Momenteel worden nog enkel internationale dossiers behandeld. Nubel maakt eveneens deel uit van een werkgroep die belast is met het opstellen en uitwerkeng van een Ministerieel Besluit voor het regelen van de officiële controle op de permanente vorming voor het behouden van de accreditatie van diëtiste en is enkel van toepassing voor de handelingen opgenomen in het KB van De permanente vorming is nu reeds een voorwaarde om het beroep van diëtiste uit te oefenen, er is enkel nog geen controle op. Dit document moet eerst op het Dagelijks Bestuur van de Nationale Raad voor Paramedische Beroepen (NRPB) besproken worden vooraleer het naar de plenaire vergadering van de NRPB kan doorgestuurd worden. De plenaire vergaderingen vinden om de 4 maanden plaats dus het Ministerieel Besluit zal pas in februari-maart 2015 kunnen voorgelegd worden. De bespreking door de NRPB zal enkel gaan over het kader waarin dit Ministerieel Besluit opgemaakt is want elk paramedisch beroep zal een eigen invulling kunnen geven aan de activiteiten en aan de puntenverdeling die in aanmerking kunnen komen voor permanente vorming. Er zal gekeken worden naar de haalbaarheid van dit voorstel en een evaluatie na een proeftermijn van 3 jaar zal gevraagd worden. Er moet een commissie opgericht worden die alle voorgestelde activiteiten zal beoordelen op de accuraatheid om in het puntensysteem van de permanente vorming opgenomen te worden. Als dit voorstel groen licht krijgt zal het vermoedelijk pas in 2016 van kracht zijn. C FOD-Volksgezondheid (DGGS) - project Ondervoeding De screening op ondervoeding bij oncologie patiënten in het kader van het Kankerplan verloopt eveneens via de Nubel voedingsplanner PRO. Een addendum bij het B4 contract tussen de Belgische Staat (Mevrouw Onkelinx) en Nubel via het Grand Hôpital de Charleroi is ondertekend op 23/05/2014. De voedingsplanner wordt via dit contract gratis aangeboden aan alle ziekenhuizen voor de screening en opvolging van de gehospitaliseerde patiënten in de voedingszorg (ondervoeding). De FOD Volksgezondheid (DG Gezondheidszorg) betaalt een globale licentie van (exclusief BTW) aan Nubel voor het gebruik van de voedingsplanner PRO. Vanaf 2015 zal ieder kwartaal een factuur opgemaakt worden en deze procedure zal van toepassing zijn voor de volgende jaren. Actueel werken 101 ziekenhuizen met de professionele versie van de voedingsplanner. Voor het correct gebruik van de voedingsplanner hebben we 3 opleidingsdagen georganiseerd waarbij de deelnemers individueel met het programma konden werken. Sinds het programma door de ziekenhuizen in gebruik is zijn patiënten ondervraagd waarbij screenings uitgevoerd zijn over. 15

16 C WIV-ISP: implementatie van de ISO 9001 certificatie Een contract wordt opgesteld met het WIV-ISP waarbij beroep gedaan wordt op de competentie en de ervaring van het WIV-ISP voor de beschrijving en invoering van de bestaande en eventueel ontbrekende bestuurs- en ondersteunende processen om te voldoen aan de ISO 9001 kwaliteitsnorm. Gedetailleerd bestek ondersteuning door het WIV-ISP Beschrijving en invoering van de bestuurs- en ondersteunende processen: - geformaliseerd documentbeheer - kwaliteitshandboek, geformaliseerde proces-map - beheer niet-conformiteiten, corrigerende acties en preventieve acties - beheer van klachten - formalisatie (meting en acties) klantentevredenheid - formaliseren beheer van competenties (opleiding) - interne auditsysteem - Management Review volgens eisen van de norm Workload in manmaanden Schrijven van verplichte procedures volgens ISO 9001 obv voorbeelden WIV-ISP, incl overleg met Nubel Formaliseren van de huidige documentatie aangebracht door Nubel team Management Review (voorbereiding, meeting, verslag) Interne audit 1 ste jaar (voorbereiding, realisatie, verslag) Opvolging actieplan interne audit & MR Aantal mandagen Aantal mandagen Nubel WIV-ISP (schatting!) (deelname als 3 geauditeerde) 1 1 Basisopleiding geven aan het team 2 (2 leden Nubel 1 mandag 16

17 Nubel (uitleg context ISO 9001, toepassing procedures nietconformiteiten, corrigerende acties, preventieve acties, interne audits, ) team) Toegepaste basisopleiding: uitleg context ISO 9001, niet-conformiteiten, corrigerende acties, preventieve acties, interne audits enz voorbereiding, 1 mandag opleiding Deze opdracht zal in samenwerking met Nubel uitgevoerd worden door een kwaliteitscoördinator van het WIV-ISP (min A12, min 2 jaar anciënniteit) met ervaring in kwaliteitszorg waaronder ISO C.8. COMMUNICATIE C.8.1. Zichtbaarheid verhogen C Gadget Nubel in zakformaat vernieuwd Nubel heeft een gadget ontwikkeld gebaseerd op de Belgische voedingsmiddelentabel met een link naar de fysieke activiteit. De meest verbruikte voedingsmiddelen per voedingsgroep staan vermeld met portiegrootte, het aantal kilocalorieën en het vetgehalte. De keerzijde van de gadget vermeldt een aantal voedingstips en geeft ook een voorbeeld van het energieverbruik verspreid over 24 uren. Deze gadget wordt op beurzen, symposia, studiedagen uitgedeeld en wordt enorm gegeerd door onze verschillende doelgroepen (zelfstandige diëtisten, diabeteseducatoren, ziekenhuizen, mutualiteiten, obesitascentra, apotheken, scholen en consumenten). C Organisatie van een wedstrijd op de Goed Gevoel Ladies Fair beurs maart 2014 Op onze stand hebben we een wedstrijd georganiseerd waarbij een abonnement op de voedingsplanner kon gewonnen worden. Uiteindelijk hebben we 1 winnaar per dag geselecteerd. De 3 winnaars hebben het recht gedurende 1 jaar de voedingsplanner gratis te gebruiken. 17

18 C Geregistreerde gebruikers van de merknamendatabank De merknamendatabank is volledig vernieuwd en up-to-date dankzij de actieve medewerking van verschillende voedings-en distributiebedrijven. Carrefour en Delhaize hebben ook een update van hun productgamma doorgestuurd. Deze databank is gratis beschikbaar voor alle gebruikers mits registratie op de website. Ondertussen hebben we 6445 geregistreerde gebruikers. Via een taartdiagram werden deze gebruikers van de databank in de verschillende doelgroepen onderverdeeld. Wanneer we een vergelijking maken met vorig jaar is er praktisch geen verandering in de verdeling van de doelgroepen. We hebben 3% meer vertegenwoordigers van het onderwijs gekregen van 11% naar 14% ten koste van medische wereld (< 1%), de Overheid (< 1%) en overige (< 1%). Het grote publiek blijft onze belangrijkste doelgroep met nog steeds 47% van de geregistreerde gebruikers Verdeling van de geregistreerde gebruikers op de merknamendatabank Deze informatie, over de verdeling van de verschillende doelgroepen, is ook zeer interessant voor alle bedrijven die aan de merknamendatabank meegewerkt hebben en zal hen dan ook ter beschikking gesteld worden. Ook de sponsors krijgen alle info toegestuurd. C Facebook De Nubel Facebook pagina is ontwikkeld en is actief op https://www.facebook.com/internubel. 18

19 C Voorwaarden voor het gebruik van het Nubel logo Het gebruik van het logo/base-line is enkel toegestaan voor de actie, activiteit of initiatief waaraan het logo is toegekend en gedurende de duur van deze actie, activiteit of initiatief. Voor elk nieuw gebruik of bij verlenging dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Het Nubel logo/base-line kan toegekend worden aan alle organisaties en publieke of private instellingen die het promoten van gezonde eetgewoontes en een gezonde levensstijl tot doel hebben of die acties, activiteiten of initiatieven ondernemen met deze bedoeling en waarbij de Nubel databank als werkinstrument gebruikt is. Procedure voor het indienen van een aanvraag: - Naam en adres van de aanvragende organisatie - Contactpersoon (naam, voornaam, adres, , telefoonnr) - Maatschappelijk doel van de aanvragende organisatie (statuten opsturen) - Doel van het gebruik van het Nubel-logo - Nauwkeurige beschrijving van de ingebruikname - Duur van het gebruik - Gebruikte middelen, kanalen, media - Opsomming van de eventuele partners van het project De beslissing zal binnen de 15 werkdagen genomen worden door de Raad van Bestuur en schriftelijk verstuurd worden aan de aanvrager. Het gebruik van het logo/base-line kan op elk moment worden ingetrokken indien wordt vastgesteld dat de aanvrager afwijkt van de voorwaarden waaronder toelating werd verleend. In alle omstandigheden blijft het logo en de base-line eigendom van de vzw NUBEL. Het NUBEL logo/base-line kan niet toegekend worden voor de commerciële promotie van merken en bedrijven. C.8.2. Publicaties C Bronvermeldingen - Bronvermelding en verwijzing naar voor voedingsadvies, voor consultatie van de merknamendatabank, voor het gebruik van het berekeningsprogramma en verwijzing naar de Nubel in zakformaat voor tips rond voeding en beweging door het bedrijf Cambridge Weight Plan Benelux BVBA als begeleidingsmateriaal voor hun consulenten 29 april - Antwerpen - Intern gebruik van basiscursus voedingsleer bij Dossche Mills gebaseerd op de hoofdstukken»functie van de voeding» en noodzakelijke bestanddelen van onze voeding» uit de voedingsmiddelentabel 2 mei - Deinze - Melk en melkproducten Voedzaam van nature Lekker van bij ons bronvermelding Internubel - Vlam vzw - Vitamine B12 Onmisbaar voor jong en oud refereren naar internubel Nutrinews nr.1 Nice - Vlees in een gezonde diabetesvoeding refereren naar internubel Diabetes info/voeding jaargang 58/Nr4 juli-augustus 2014 Diabetes Liga 19

20 - Yoghurt, samenstelling en voedingsdichtheid refereren naar internubel jaargang 40/Nr2 Tijdschrift voor voeding en diëtetiek Vlaamse Beroepsvereninging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten C Meetings - Deelname aan de vergadering van de RVB van Nubel - 24 maart - 26 augustus 7 november 17 december - Deelname aan de Algemene Vergadering van 24 maart - Voorbereidende vergaderingen met de boekhouder - 3 januari - 5 maart 23 mei 30 juni Brakel - Kennismaking met Dr. Hertoghe voor deelname met stand aan het PRO- Aging Europe Congress waarbij voeding een belangrijke rol speelt - 20 januari Dr. Hertoghe Clinic Brussel - Voorbereiding infosessie Kankerplan met Marc Verschueren en verantwoordelijken kankerplan FOD - 21 januari 3 februari - Brussel - Deelname aan nieuwjaarsreceptie Asforcol met networking - 21 januari - Gent - Deelname aan de vergadering van de werkgroep accreditatie diëtisten voor het indienen van een voorstel tot permanente vorming bij de Nationale Raad voor Paramedische beroepen 30 januari 24 april 26 juni 27 oktober 4 november - Voorstelling van de aanpassingen aan NUBEL-PRO tijdens de infosessie voor alle ziekenhuizen in het kader van het kankerplan FOD Volksgezondheid 4 februari - Brussel - Voorbereiding in computerlokaal voor de opleidingsdagen voor de diëtisten van de ziekenhuizen voor het Kankerplan 10 februari Brussel - Voorstelling Nubel aan het Ik kies bewust team in samenwerking van Prof. Greet Vansant 13 maart - Brussel - Deelname aan de Assemblée Annuelle de l Union des Agricultrices Wallonnes Comment notre agriculture familiale se prépare-t-elle à l agriculture de demain? - 28 februari - Gembloux - Bespreking van de deelname aan de Goed gevoel Ladies Fair beurs met C- Company ter voorbereiding van een wedstrijd op de stand 4 maart - Brussel - Voorstelling van Nubel en voedingsplanner bij de Federale Politie op de Middag van het welzijn 14 maart - Etterbeek - Voorbereidende vergadering met de bedrijfsrevisor voor het opstellen van het financieel rapport voor Mr. Collaert 19 maart - Brussel - Deelname aan de General Assembly van EuroFir aisbl 27 maart - Brussel - Bespreking van de aanpassingen aan de Voedingsplanner PRO bij de screening op ondervoeding - voedingsteams export mogelijkheid - 1 april - 11 april - Brussel - Bekijken van de mogelijkheden tot samenwerking met Brucefo voor het uitvoeren van chemische analyses 17 april - Brussel - Deelname aan de persvoorstelling v - 17 mean het kinderkookboek door Lidl 24 april Brussel - Voorstelling Nubel aan de leden van de FWA 30 april - Gembloux - Deelname aan de vergadering van de wetenschappelijke begeleidingsgroep Vitadek - 12 mei - Brussel - Deelname aan de Algemene Vergadering van de HGR 14 mei Brussel - Deelname aan de werkvergaderingen voor het opstellen van de contracten Terms of Use, SLA en Terms of Supply bij GS1 22 mei 24 september 20

MEET WEET EET BEHEERDER & VERDELER VAN DE BELGISCHE VOEDINGSMIDDELENTABEL, DE MERKNAMENDATABANK EN DE VOEDINGSPLANNER. www.nubel.

MEET WEET EET BEHEERDER & VERDELER VAN DE BELGISCHE VOEDINGSMIDDELENTABEL, DE MERKNAMENDATABANK EN DE VOEDINGSPLANNER. www.nubel. MEET WEET EET www.nubel.com BEHEERDER & VERDELER VAN DE BELGISCHE VOEDINGSMIDDELENTABEL, DE MERKNAMENDATABANK EN DE VOEDINGSPLANNER Nubel_brochure.indd 1 02/11/12 wk1 08:31 NUBEL VOOR EEN EVENWICHTIGE

Nadere informatie

Uw oplossing voor aanbestedingen

Uw oplossing voor aanbestedingen Uw oplossing voor aanbestedingen Zaken doen met de overheid? Wist u dat de diverse Europese overheden elke dag meer dan 800 publieke aanbestedingen uitsturen? Deze instellingen geven per jaar niet minder

Nadere informatie

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2011/466/PCCB Procedure AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Versie 3 In toepassing vanaf : 01-07-2013 Verantwoordelijke

Nadere informatie

De voedingsindustrie : naar een nieuw evenwicht?

De voedingsindustrie : naar een nieuw evenwicht? Studium generale duurzaamheidsdenken Thema duurzame voeding Les over voeding en gezondheid De voedingsindustrie : naar een nieuw evenwicht? Johan Hallaert Gent, Het Pand, 20 maart 2012 Inhoud Missie FEVIA

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Uw oplossing voor overheidsopdrachten

Uw oplossing voor overheidsopdrachten Uw oplossing voor overheidsopdrachten Zaken doen met de overheid? Wist u dat de diverse Europese overheden elke dag meer dan 800 publieke aanbestedingen uitsturen? Deze instellingen geven per jaar niet

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 september 2017 Contact: Dienst landbouw - landbouw@gob.brussels www.fruit-school.brussels 1 Op het menu! 1. Nieuw

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Guy Mommens Jaarverslag 2010 Opbouw van het document: 1. Woord vooraf door voorzitter

Nadere informatie

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden. Accepteer cookies Cookies uitschakelen Wat zijn cookies? nl fr de en Andere informatie en

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016

Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016 Convenant Evenwichtige Voeding: Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016 Het convenant in 4 vragen 1 Wat gebeurt er reeds in België? Wat

Nadere informatie

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Antwerpen, 9 december 2016 Deze intentieverklaring werd opgesteld n.a.v. een aantal gesprekken tussen de CEO's van enkele

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Dienst Communicatie Raadgevend Comité

Dienst Communicatie Raadgevend Comité Dienst Communicatie Raadgevend Comité Verwezenlijkingen 2015 Planning 2016 1 VERWEZENLIJKINGEN 2015 2 BEURZEN en MANIFESTATIES - Agriflanders 01/2015 +/- 1.925 bezoekers - Horeca Vakdagen (Waregem) 01/2015

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement.

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet is een stichting van openbaar nut die innoverende acties

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016)

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Tarieven GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Deze tarieven zijn geldig vanaf 16 november 2016 A. BASISBIJDRAGEN 1. Toetredingsbijdrage Op het ogenblik van

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 1 Symposium Kennisnetwerk Biociden Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 2 1. Inleiding 2. Belgische wetgeving - producttoelating 3. Belgische wetgeving gebruik van biociden

Nadere informatie

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC FIC INFO SESSION UPDATE 13-05-2014 15/05/2014 FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC PROGRAMMA Bepalingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van WEMMEL de Limburg Stirumlaan 116 1780 WEMMEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WEMMEL/W65B-STOF/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Schoten Verbertstraat 27 2900 Schoten Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SCHOTEN/RMID-STOF/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Dit formulier per post terugzenden naar : Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) DG Inspectie - Afdeling Aflevering

Dit formulier per post terugzenden naar : Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) DG Inspectie - Afdeling Aflevering Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40 1060 Brussel www.fagg.be DG INSPECTIE/Afdeling Vergunningen Cel Substanties K.B. 12/04/1974 Betreft

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Vragen & antwoorden infosessie 16/9/2015 overheidsopdracht drukwerk

Vragen & antwoorden infosessie 16/9/2015 overheidsopdracht drukwerk Vragen & antwoorden infosessie 16/9/2015 overheidsopdracht drukwerk Vragen omtrent volumes Vraag: blz 18 Bijlage B: inventaris Er dient prijs gegeven per printzijde op blz. 19 wordt er geschreven dat er

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4 BTC Campagnebeeld Week van de Fair Trade 2012 1.1 VOORWERP... 3 1.2 DEELNAMEVOORWAARDEN... 3 2.1 INLICHTINGEN... 4 2.2 PROJECTVOORSTEL... 4 2.2.1 Samenstelling dossier... 4 2.2.2 Taal... 4 2.2.3 Indienen

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S W A T M O E T U D O E N O M A A N T E S L U I T E N? U zal hieronder enkele formulieren vinden die

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

BETER LEVEN VIA BETERE VOEDING OOK DE VOEDINGSINDUSTRIE KAN ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN

BETER LEVEN VIA BETERE VOEDING OOK DE VOEDINGSINDUSTRIE KAN ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN BETER LEVEN VIA BETERE VOEDING OOK DE VOEDINGSINDUSTRIE KAN ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN WIE IS FLANDERS FOOD? VZW 2005 Vlaamse voedingsbedrijven + Fevia Vlaanderen WAT IS ONZE MISSIE? Flanders FOOD ondersteunt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

De wereld van. Optimel

De wereld van. Optimel De wereld van Volop variatie heeft een breed assortiment aan zuivelproducten. De drink, yoghurt en kwark zijn in verschillende fruitsmaken verkrijgbaar. De vla is verkrijgbaar in de smaakvarianten chocolade,

Nadere informatie

EVA vzw. Ethisch Vegetarisch Alternatief

EVA vzw. Ethisch Vegetarisch Alternatief EVA vzw Ethisch Vegetarisch Alternatief EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) vzw werd in juli 2000 opgericht met als doel het grote publiek evenals de horeca en voedingsindustrie, dokters en diëtisten,

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

EINDRAPPORT A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan.

EINDRAPPORT A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan. EINDRAPPORT 2016 1. OPDRACHT De opdracht van Nubel is aangepast in de statuten. 2. VISIE NAAR DE TOEKOMST Zie punt D van het rapport. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/12

Dienstorder MOW/AWV/2013/12 Dienstorder MOW/AWV/2013/12 19 augustus 2013 Titel: Kostprijs, vergoeding en aanvraagprocedure voor het verkrijgen van verkeersparameters bij het Agentschap Wegen en Verkeer Voorgesteld door: (stuurgroep)

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Procedure. Evaluatie sectorprocedure in het kader van e xport

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Procedure. Evaluatie sectorprocedure in het kader van e xport Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/872/PCCB Procedure Evaluatie sectorprocedure in het kader van e xport Versie 1.0 In toepassing vanaf : 19/12/2014 Verantwoordelijke administratie

Nadere informatie

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012 Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering ri de ridder 26.11.2012 begrotingsconclaaf 29/2/2008 regeerakkoord leterme 19/3/2008 een investering van 380 miljoen euro over periode 2008

Nadere informatie

1. Voedingsadvies 1.1 Inleiding

1. Voedingsadvies 1.1 Inleiding 1. Voedingsadvies 1.1 Inleiding Op de pabo opleiding leren de studenten hoe ze kinderen de vaardigheden kunnen bijbrengen die ze nodig hebben om een succesvolle en evenwichtige volwassene te worden. In

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Procedure Toewijzing analyses aan de derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Procedure Toewijzing analyses aan de derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2007 /16/ LAB (LAB-00-P-13) Procedure Toewijzing analyses aan de derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 2 In toepassing

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Geert De Poorter, 25/09/2013 2 1. Inleiding 2. Erkenning 3. Accreditatie: waarom

Nadere informatie