EINDRAPPORT A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORT 2014. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan."

Transcriptie

1 EINDRAPPORT OPDRACHT De opdracht van Nubel is aangepast in de statuten. 2. VISIE NAAR DE TOEKOMST Zie punt D van het rapport. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan. B. OPERATIONEEL PLAN De vooropgestelde doelstellingen in het beleidsplan 2014 worden afzonderlijk besproken. C. REALISATIES IN 2014 C.1. PERSONEELSZAKEN C.1.1. Interim Vanaf 13 juni werd een interim administratieve medewerkster halftijds aangeworven via Tempo-Team voor het uitvoeren van de facturatie en verzending van de bestellingen naar de klanten. De volgende maanden hebben we bij piekmomenten gebruik gemaakt van deze interim kracht om zo de drukke periodes op te vangen. Op jaarbasis hebben we gedurende 52 dagen (halftijds) beroep gedaan op een extra kracht. C.1.2. Arbeidsreglement Het nieuwe arbeidsreglement werd goedgekeurd. Na ondertekening van het arbeidsreglement door 2 leden van de Raad van Bestuur, werd het origineel document opgestuurd naar de Inspectie van de Sociale Wetten. De Inspectie van de Sociale Wetten heeft de ontvangst van het neerleggen van het arbeidsreglement gemeld en het nummer (34/ /E) meegedeeld waaronder het arbeidsreglement is ingeschreven. De inhoud van het arbeidsreglement moet nagekeken worden op de conformiteit met de wetgeving en goedgekeurd worden. Dit alles kadert in het vooruitzicht van de aanvraag voor certificatie ISO 9001 vanaf C.1.3. Thuiswerk De mogelijkheid wordt geopend voor het starten van thuiswerk of telewerk voor de medewerkers van Nubel. In eerste instantie wordt thuiswerk toegestaan als dit kadert in de activiteiten van Nubel om ongestoord aan rapporten, verslagen, de databank te werken. De aanvraag tot thuiswerk wordt vooraf doorgegeven aan de 1

2 Voorzitter of aan Carine Seeuws. Na 6 maanden zal het thuiswerk geëvalueerd worden. C.2. UPDATING DATABANK C.2.1. Merknamendatabank De merknamendatabank werd in 2014 voortdurend aangevuld met nieuwe producten van bedrijven die zich aansluiten bij dit project. Door toedoen van de nieuwe FIC reglementering die van kracht is op 14 december 2014 hebben veel bedrijven de updating van hun gegevens doorgestuurd. Vanaf 2015 zal de updating gebeuren via een online softwaresysteem vanuit de trustbox van GS1 naar de NIMS databank. Naar aanleiding van de gratis merknamendatabank heeft Nestlé ook een deel van zijn productengamma ter beschikking gesteld. Vanuit de distributiesector heeft Carrefour en Delhaize zijn updates doorgestuurd. De updating van de merknamendatabank zit in het takenpakket van de databankbeheerder en wordt heel goed opgevolgd aan de hand van de vernieuwing van de samenstelling van de producten, producten die van de markt genomen worden, nieuwe producten die toegevoegd worden. Ook de porties en verpakkingseenheden van de merkproducten worden up-to-date gehouden nieuwe producten zijn in de merknamendatabank opgenomen. C.3. UPDATING VOEDINGSPLANNER C.3.1. Voedingsplanner Door het jaarlijks gebruik van de voedingsplanner voornamelijk in het secundaire onderwijs zijn een aantal suggesties tot verbetering doorgestuurd om de functionaliteit en de efficiëntie van het programma te vergroten. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd door New Media Events. In de merknamendatabank worden vanaf september slechts 2 velden meer getoond wat de energiewaarde betreft. Wanneer we de berekening gedaan hebben van de energie met vezel worden de oude energiewaarden zonder vezel niet meer getoond. Dit is zowel aangepast in de merknamendatabank als in de voedingsplanner. C.3.2. Voedingsplanner PRO De herberekening van de BMI waarden kan nu ook rechtstreeks gebeuren in het screeningsgedeelte van het programma. 2

3 Een aantal specifieke functionaliteiten voor oncologie patiënten zijn toegevoegd aan het formulier met voedingsgegevens. Het screeningsrapport evenals het overzichtsrapport zijn uitgebreid met deze extra velden. Een export functie is ontwikkeld zodat DGG over de ruwe data kan beschikken die door de ziekenhuizen ingevuld is. Dit is belangrijk voor de verdere verwerking en opvolging van de screening gegevens. 3

4 C.3.3. Voedingsplanner PRO versie 2015 Het is de bedoeling een volledig nieuw concept van de voedingsplanner te ontwikkelen in In eerste instantie wordt een interactief prototype ontwikkeld in samenspraak met de actuele gebruikersgroepen van het programma. Hiervoor wordt een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van New Media Events, Nubel, FOD Volksgezondheid en gebruikers (scholen, professionele gebruikers, industrie ). Het budgetvoorstel voor dit prototype bedraagt Hierin is geen programmatiewerk voorzien. Dit budget werd goedgekeurd. C.4. UPDATING WEBSITES Op alle websites is een disclaimer, privacy en cookies tekst geplaatst. C.4.1. Algemene website De Algemene website van Nubel is totaal vernieuwd in de nieuwe huisstijl van Nubel. De website is nu ook beschikbaar voor smartphones. Deze staat vanaf 1 september online. C.4.2. Voedingsplanner De voedingsplanner website is ook ontwikkeld in de nieuwe huisstijl van Nubel. 4

5 C.5. ANALYSEPROGRAMMA 2014 C.5.1. Chemische analyses Brucefo, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert voor Nubel de volledige chemische analyses (EW, vetten en vetzuursamenstelling, koolhydraten, vezels, mineralen, vetoplosbare vitamines) uit op 67 soorten koekjes. Totale kostprijs: C.5.2. Wateroplosbare vitamines Om het volledige nutritionele patroon van de koekjes in beeld te brengen werden op 35 koekjes de wateroplosbare vitamines geanalyseerd. Totale kostprijs: C.5.3. Opname van zoetstoffen in de NIMS databank Nicolas Guggenbühl (diëtist, leraar Institut Paul Lambin, Directeur Karott en hoofdredacteur van het magazine Food in Action) heeft Nubel gecontacteerd voor een eventuele vermelding van zoetstoffen in de NIMS databank. Dit alles kadert in het project om de dagelijkse inname van zoetstoffen per persoon te vergelijken met de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden. Het advies van de leden van de Wetenschappelijke Raad werd ingewonnen naar de opportuniteit van de opname van zoetstoffen in onze databank. Een marktonderzoek was noodzakelijk om de beschikbaarheid van zoetstoffen in de verschillende groepen van voedingsmiddelen in kaart te brengen. Na intern overleg is de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat het opnemen van zoetstoffen in de databank een toegevoegde waarde heeft op voorwaarde dat de kwantitatieve data beschikbaar is. Hiervoor wordt samengewerkt met het WIV-ISP vermits zij een aantal recente rapporten gepubliceerd hebben waarin gegevens over de inname van zoetstoffen voor de Belgische volwassen bevolking beschreven zijn. Ook werd een studie uitgevoerd die gefinancierd werd door de FOD Volksgezondheid waarbij analyses gebeurd zijn op de aanwezigheid (reële concentraties) van zoetstoffen in specifieke productgroepen. Deze resultaten kunnen niet meer gebruikt worden als basis voor onze zoetstoffendatabank daar de studie dateert van 2010 en de bedrijven nu gebruik maken van andere zoetstoffen dan een aantal jaren geleden. Na bespreking met de verantwoordelijke voor additieven van de FOD Volksgezondheid is de Wetenschappelijke Raad tot het besluit gekomen om 5 zoetstoffen (Acesulfaam K, Aspartaam, Cyclamaat, Sacharine, Sucralose) te laten analyseren en niet de vooropgestelde 7 zoetstoffen. Neohesperidine en Neotaam zijn praktisch onbestaande in voedingsmiddelen op de Belgische markt. Een 249 tal voedingsmiddelen uit verschillende productgroepen zullen geanalyseerd worden. De verschillende voedingsgroepen zijn: frisdranken, energiedranken, siropen, bieren, ijs, yoghurt, tafelzoetstoffen, bonbons, desserts. Ook de steviolglycosides (stevioside, rebauside A, rebauside C, dulcoside A) worden geanalyseerd op een 64 tal producten. Hier gaat het om producten uit de volgende groepen: chocolade, dranken, ijs, yoghurt, tafelzoetstoffen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk merkproducten te analyseren. De resultaten worden verwacht eind Totale kostprijs:

6 C.5.4. Opname van afzonderlijke vetzuren in de NIMS databank Op vraag van Wetenschappelijke Instellingen (WIV voor voedselconsumptiepeiling, Hoge Gezondheidsraad voor adviezen) worden ook de afzonderlijke vetzuren in de databank opgenomen. Bij de vetzuuranalyses worden de resultaten van alle afzonderlijke vetzuren mee opgenomen in het analyseverslag maar deze zijn tot op heden niet in de databank opgenomen. Na uitbreiding van de databank met deze parameters zullen de analysecijfers voor de verschillende groepen voedingsmiddelen geïntegreerd worden in de databank. De kostprijs voor de uitbreiding van de NIMS databank met de afzonderlijke vetzuren en de zoetstoffen bedraagt Deze uitbreidingskost werd goedgekeurd. C.5.5. Opname van allergenen in de Nims databank Regelmatig krijgt Nubel de aanvraag voor opname van allergenen in de databank vooral nu in het kader van de nieuwe FIC wetgeving met verplichte vermelding van allergenen op het etiket. Deze wetgeving is ook van toepassing voor de horecasector. Hier spreken we dan over de niet-voorverpakte voedingsmiddelen en de bereide maaltijden waar ook de informatie over de allergenen moet beschikbaar zijn voor de consument. Nubel beschikt niet over deze informatie en statutair behoort dit ook niet tot zijn taken. Op dit moment zijn er onvoldoende waarborgen om deze informatie te publiceren. Het risico op onvolledige informatie is bestaande en de gevolgen voor de consument kunnen groot zijn. Toch houdt Nubel de piste open voor de toekomst om onze potentiële klanten een zo ruim mogelijk aanbod van informatie aan te kunnen bieden. C.5.6. Herberekening van de energiewaarden In de merknamendatabank worden vanaf september slechts 2 velden meer getoond in plaats van 4 velden wat de energiewaarde betreft. Wanneer we de berekening gedaan hebben van de energie met vezel worden de oude energiewaarden zonder vezel niet meer getoond. Dit is zowel aangepast in de merknamendatabank als in de voedingsplanner. C.5.7. Werkwijze bepalen voor trendanalyses Binnen verschillende voedingsmiddelengroepen werd geprobeerd trends op te stellen met betrekking tot de zoutreductie. Er werden zoveel mogelijk cijfers per groep van voedingsmiddelen gebruikt waardoor analysecijfers en etiketgegevens met elkaar vermengd werden over de jaren heen. Dit project is nog niet gerealiseerd door: - Nieuwe data die door GS1 zal aangeleverd worden op het eind van dit jaar zal een enorme invloed hebben op de huidige beschikbare data in de Nims databank; - tijdsgebrek.door de uitwerking van andere belangrijke projecten zoals GS1, updating NIMS databank enz 6

7 C.6. FINANCIËLE ZAKEN C.6.1. Financiële bijdrage effectieve leden C FOD Volksgezondheid: op de begroting voor 2014 was ingeschreven. Op 25 april 2014 is een eerste schijf van via een KB goedgekeurd, vastgelegd en uitbetaald. Voor de goedkeuring van het 2de KB ( ) moet het onvermijdbaar karakter van deze nominatieve toelage worden aangetoond volgens de instructies van de budgettaire behoedzaamheid. De Inspecteur van Financiën heeft een gunstig advies gegeven en het KB is ter ondertekening voorgelegd aan de Ministers De Block en Borsus. De resterende (1/12 van het budget) moet via een derde schijf aangevraagd worden. In 2015 worden de facultatieve toelagen verminderd met 20% en elk jaar nadien nog eens met 2% per jaar tot Een onderhoud met Mevrouw De Block is aangevraagd om de Nubel activiteiten voor te stellen. C Fédération Wallonne de l'agriculture (FWA): De onderhandelingen met de FWA worden opnieuw opgestart en op 30 april heeft een algemeen overleg met de sector plaatsgevonden waarbij zowel de FWA als het ACW (producteurs de produits fermiers) bij betrokken waren. Na intern overleg met alle betrokken partijen heeft de FWA beslist niet toe te treden tot de Raad van Bestuur van Nubel. De FWA drukt de wens uit op alle mogelijke vlakken met Nubel samen te willen werken maar wenst geen lidgeld te betalen. Een simulatie is gemaakt van de kostprijs voor het analyseren van de hoeveproducten naar analogie met de Boerenbond. In totaal zijn 77 hoeveproducten geanalyseerd op het volledige nutritionele patroon voor een bedrag van Dit zal aan de FWA voorgelegd worden om hen alsnog te overtuigen van het belang van een participatie in Nubel. C Federatie van de distributiesector (Comeos): Verschillende pogingen zijn ondernomen om contact te leggen met de nieuwe Voorzitter van Comeos maar tot op heden is dit nog niet gelukt. We zullen blijven proberen de samenwerkingsverbanden terug te vernieuwen. C.6.2. Nazicht door bedrijfsrevisor Op verzoek van de leden van de Raad van Bestuur werd de financiële toestand van de vzw door een bedrijfsrevisor doorgelicht. De heer Callaert besluit in zijn verslag dat de financiële staat afgesloten op 31/12/2013 een getrouw beeld weergeeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap. C.6.3. Controle BTW Nubel heeft opnieuw controle van de BTW gekregen door het terug te vorderen van een tegoed van Uiteindelijk is dit totale bedrag op de rekening gestort en zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld. 7

8 C.6.4. Licentie-overeenkomsten C De Persgroep Een ruilovereenkomst voor 3 jaren (van 5 juni 2012 tem 5 juni 2015) waarbij in return voor de generieke databank advertentieruimte in Goed Gevoel voorzien wordt en het plaatsen van een banner op de website van dieetlijn en Goed Gevoel. C Ensemble BV: Dit is een Nederlands softwarebedrijf die een administratieve software ontwikkeld heeft voor gebruik door zelfstandige diëtisten. In de Evry software is de Nubel databank opgenomen waarbij jaarlijks een bedrag van moet betaald worden. C Universiteit Gent: De Fakulteit Bio-ingenieurswetenschappen heeft een licentie op de generische databank (in excel formaat) ontvangen voor onderzoeksdoeleinden (Reward Sensitivity project - beloningsgevoeligheid). In het kader van dit project wordt een serious game ontwikkeld om het voedingsgedrag van jongeren te verbeteren door het scannen van hun tussendoortjes in het systeem. Het project wordt ge financierd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie onder de oproep voor strategisch basis onderzoek (SBO).De licentiekost is 500. C.6.5. Royalties C Ensemble BV In de Evry software is de Nubel databank opgenomen en 6 maandelijks moet per verkocht exemplaar een royalty van 10% aan Nubel betaald worden. Halfjaarlijks moet een gedetailleerd overzicht van de boekhoudkundige verrichtingen aan Nubel overgemaakt worden. C Joetz vzw heeft een software programma ontwikkeld Springen & Spruiten waarin de Nubel databank opgenomen is. Jaarlijks moet een gedetail leerd overzicht van de boekhoudkundige verrichtingen aan Nubel overgemaakt worden. C.6.6. Verkoop Nubel producten: De verkoop van de tabel in boekvorm is gedaald door het gratis gebruik van de merknamendatabank online. Voedingsmiddelentabel NL editie 2014: Voedingsmiddelentabel FR editie 2014: Totaal exemplaren: ex 780 ex ex Tabel NL + FR met 20% korting: 7.657x 6,80 = ,60 Tabel NL + FR met 10% korting: 65 x 7.65 = 497,25 Tabel NL + FR zonder korting: x 8,50 = 9.894,00 Totaal voedingsmiddelentabel: ,85 8

9 Voedingsplanner 2010 consument: 36 x 82,65 = 2.975,40 Voedingsplanner 2010 professioneel: 30 x 123,97 = 3.719,10 Voedingsplanner 2010 school: 31 x 41,32 = 1.280,92 Voedingsplanner 2010 licenties: 699 x 9,92 = 6.934,08 Totaal voedingsplanner: ,50 Voedingsplanner PRO zelfstandige: 16 x 289,26 = 4.628,16 Voedingsplanner PRO instellingen 350 bedden: 1 x 743,80 = 743,80 Voedingsplanner PRO algemene licentie FOD: = ,00 Voedingsplanner PRO onderwijs 25 studenten: 3 x 289,26 = 867,78 Voedingsplanner PRO onderwijs 50 studenten: 1 x 371,90 = 371,90 Voedingsplanner PRO onderwijs 100 studenten: 2 x 454,55 = 909,10 Voedingsplanner PRO onderwijs 150 studenten: 5 x 578,51 = 2.892,55 Totaal voedingsplanner PRO: ,29 Producten merknamendatabank: 1263 producten 2.418,10 Licenties generieke databank: 3.500,00 Royalties: 623,19 Overzicht verkoop voedingsmiddelentabel 9

10 Overzicht verkoop voedingsplanner 2010 Overzicht verkoop licenties voedingsplanner C.7. EXPERTISE/DIENSTVERLENING C.7.1. Opleidingen Voedingsplanner * Sint-Jozefskliniek Izegem 6 februari * Cerden Mr. Vanderschrick Brussel 12 februari * Opleidingsdag diëtisten Kankerplan - Brussel - 18 februari * Opleidingsdag diëtisten Kankerplan - Brussel - 25 februari * Opleidingsdag diëtisten Kankerplan - Brussel 6 maart * AZ Vesalius - Tongeren 21 maart * Wit-gele Kruis West-Vlaanderen Torhout - 7 oktober * Erasmus ziekenhuis - Jette 17 november 10

11 C.7.2. Samenwerkingsverbanden met industrie C Asforcol - Nubel Op 10 maart werd op het Asforcol symposium in Marche-en-Famenne Nubel voorgesteld door Aurore Van Der Wilt aan de Asforcol leden. Er was heel veel interesse in de onze databank en in de voedingsplanner gelinkt aan deze databank waarbij de individuele recepten van de grootkeuken kunnen berekend worden. De samenwerking met Asforcol zal zich voornamelijk focussen op de allergenen en vermits we besloten hebben deze althans voorlopig niet in de databank op te nemen zal een nauwere samenwerking niet onmiddellijk tot stand komen. De horecasector moet voornamelijk de allergenen kennen op de niet voorverpakte voedingsmiddelen en grootkeukenproducten. C Happy Body project Gepland wordt de activiteit van HB op te schorten indien geen samenwerking met en financiële bijdrage van de andere commerciële actoren gerealiseerd wordt. HB kan intussen formeel behouden worden. Vanuit HB wordt de activiteit in Wallonië afgerond met de studie memorandum 2012 en de hieruit voortkomende conclusies en aanbevelingen. In Vlaanderen kan de mogelijke ontwikkeling van het jongerentool in het kader van de valorisatie van het Strategisch Basis Onderzoek (SBO) van het Reward Sensitivity project vanuit HB gebeuren. C Stichting Ik kies bewust Het voorstel van memorandum of understanding opgesteld door de Stichting Choices International is grondig besproken door de leden van de Raad van Bestuur. Volgens dit voorstel zullen geen nutritionele gegevens vanuit de Stichting ter beschikking gesteld worden van Nubel. De Stichting beschikt over een databank waarin 7000 producten opgenomen zijn. Hiervan zijn er slechts 2000 in eigen beheer (producten van Albert Heijn) en moet voor de overige producten de toestemming aan de bedrijven gevraagd worden voor uitwisseling. De Nubel databank zal gebruikt worden als referentiemateriaal om een vergelijking te maken met de vinkje producten. Binnen de werkgroep nutritie van FEVIA is deze materie besproken en geëvalueerd. Binnen deze werkgroep is er beslist de nadruk te leggen op de FIC problematiek en niet op een nauwere samenwerking met de Stichting. Uiteindelijk beslist ieder bedrijf individueel of zij al dan niet in zee gaat met de Stichting Ik kies bewust. Nubel moet objectieve informatie ter beschikking stellen van zijn gebruikers en het vermelden van een logo bij een product verschaft geen toegevoegde waarde. C Activiteiten GS1 - Nubel C Technische analyse Marc Verschueren van New Media Events volgt in opdracht van Nubel de technische vergaderingen op voor de ontwikkeling van de link tussen de trustbox software en de Nims databank. De structuur van de beschikbare XML data in trustbox wordt onderzocht op compatibiliteit met de NIMS database. In samenspraak met Nubel worden nieuwe velden zoals de barcode, GS1 flag, foto url, aan de nims databank toegevoegd. Er wordt software ontwikkeld om de data te downloaden en om te zetten naar het juiste formaat voor een automatische 11

12 import in de Nims databank. Een uitbreiding van de Nubel databank wordt voorzien die toelaat de nieuwe data te valideren alvorens deze getoond wordt in de Nubel toepassing. Een budget van werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Sinds de lancering van trustbox beschikken volgens GS bedrijven over een trustbox account. Daarvan hebben 937 bedrijven minstens 1 product in trustbox opgeladen. In totaal zitten producten in trustbox waarvan gevalideerd zijn. Naar schatting telt de Belgische retailmarkt referenties. De huidige Nims databank (access databank) kan deze enorme data input niet aan en onze informaticus stelt voor over de schakelen op een SQL server database. Dit voorstel wordt goedgekeurd door de leden van de Raad van Bestuur en een extra budget van 9600 wordt vrijgemaakt. C Overeenkomsten De Terms of Use regelen de gebruiksvoorwaarden van de trustbox. Deze voorwaarden zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van GS1 en deze worden aanvaard door de gebruikers van trustbox bij ondertekening van het inschrijvingsformulier. Doch deze voorwaarden worden nog steeds verfijnd. De Service level agreement (SLA) regelt de diensten vanuit trustbox en zijn opgesteld voor de afnemers van de data en de Terms of supply regelen de diensten vanuit de leveranciers. De verantwoordelijkheidsproblematiek, de beschikbaarheid van de data en de aanbieding van oplossingen bij problemen spelen een cruciale rol tijdens de besprekingen. Alle documenten worden gefinaliseerd in december. C Data beschikbaarheid en testen De FIC-verordening voorziet dat de nutritionele info pas eind 2016 verplicht moet worden vermeld. Dit is ook geldig als het distance selling betreft. De producenten zijn dus nog niet verplicht de velden in te vullen die binnen Trustbox slaan op de nutritionele info maar wellicht zullen heel wat bedrijven dat reeds doen. GS1 heeft niet de indruk dat veel bedrijven wachten met die informatie ter beschikking te stellen tot 2016, net omdat de druk van hun klanten (retailers) zo groot is. GS1 merkt geen echte terughoudendheid in trustbox. Bij nazicht van de 1200 deelnemende bedrijven zijn er veel bedrijven in de lijst die hun gegevens nog niet ter beschikking hebben gesteld van Nubel. We hopen in elk geval op termijn veel nieuwe producten van andere producenten in de databank te kunnen opnemen. We kunnen dit pas zeker weten bij een eerste release van de data. C Testen van de data Tesamen met de retailers (afnemers van de data) heeft Nubel het systeem mee getest om de gegevens te downloaden vanuit trustbox. Dit gaat hier over een beperkte toegang van de data. Uit deze oefening blijkt dat niet alle bedrijven de gegevens op een correcte manier invullen in het trustbox datamodel opgesteld volgens de FIC-verordening. De meest voorkomende fouten zijn het ontbreken van bedrijfsadres, wettelijke productbenaming, commerciële productbenaming, merknaam en verpakking ontbreekt. Uit de statistieken blijkt dat het aantal GTINS met fouten bedraagt waaronder 451 bedrijven. Dit is een derde van de 12

13 ingevulde gegevens die foutief of onvolledig zijn. GS1 kijkt enkel na of de data in de juiste velden geplaatst wordt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de data. Over de nutritionele data is geen sprake maar deze zou in principe een onderdeel moeten zijn van de ingevulde informatie. De data-afnemers maken zich terecht zorgen over de kwaliteit van de aangeleverde data. C Integratie in NIMS databank Bijkomende analyse heeft uitgewezen dat de overschakeling van de access database naar een SQL server database noodzakelijk is door de enorme hoeveelheid data die via trustbox zal ge-upload worden. Op deze manier wordt rechtstreeks op de server gewerkt en niet op de harde schijf van de computer. Deze databank kan veel meer data aan en zal veel sneller werken. De databank wordt op de server in Praag geplaatst en niet meer op de server van de FOD Volksgezondheid.. Voorstel van werkwijze - De gegevens worden via een XML file vanuit trustbox doorgestuurd naar de databank op de server. Na manuele interpretatie worden de gegevens opgenomen in de NIMS databank. Bij bestaande producten in de NIMS databank moet nagegaan worden of dit hetzelfde product is dat via trustbox binnenkomt. Als de EAN code in NIMS beschikbaar is dan kan de verificatie automatisch gebeuren maar bij het ontbreken van de EAN code in NIMS moet dit manueel gebeuren. De eerste maanden zal dit een enorme werklast met zich meebrengen. Nieuwe producten kunnen onmiddellijk verwerkt worden. - Alle producten hebben een specifieke EAN code en voor éénzelfde product met verschillende portiegrootte gelden ook verschillende EAN codes. Dit is voor NUBEL niet interessant want de samenstelling van deze producten zijn identiek en zijn ballast voor de databank. Er zal dus op voorhand een selectie moeten gemaakt vooraleer deze producten in de NIMS databank kunnen opgenomen worden - Nieuwe producten moeten verwerkt worden in de bestaande sets (= vergelijkbare producten met verschillende merken) en in de productgroepen hiërarchie geplaatst worden vooraleer deze verstuurd kunnen worden naar de merknamendatabank. - In een eerste fase zullen de producten van de bestaande producenten in NIMS ge-update worden en pas in een tweede fase zullen nieuwe producten toegevoegd worden. - Deze producenten zal NUBEL blijven contacteren vermits zij over meer gegevens beschikken dan voorzien in de FIC wetgeving. - Bij ondertekening van het contract met GS1 is een verplichte download voorzien elke 24 uur. Dit is van cruciaal belang voor de commerciële bedrijven maar niet voor NUBEL. De eerste 6 maanden worden alle producten om de 24 uur beschikbaar gesteld en pas daarna enkel de updates. - Het manuele werk moet zoveel mogelijk beperkt worden vandaar dat Marc Verschueren van New Media Events een voorstelling gegeven heeft van de ontwikkelde software op de vergadering van de Raad van Bestuur. 13

14 C Samenwerking Nubel - BCZ BCZ suggereert om 'eieren' als een aparte categorie onder de dierlijke producten op te nemen. Immers, eieren zijn zuivel noch vlees, maar wel degelijk een dierlijk product. Als we ons baseren op een officieel document nl. de actieve voedingsdriehoek dan horen de eieren thuis onder de rubriek (vlees, vis, eieren en vervangproducten). Het probleem is dat dergelijke groep niet bestaat in een classificatie-systeem evenals een groep dierlijke producten. Als oplossing zijn de eieren als een aparte groep in het classificatiesysteem opgenomen na vis en voor zuivelproducten. C Samenwerking Nubel - Zucsu ZUCSU geeft een allusie op diabetes door zijn afkortingen van suikers in verschillende talen: Zucker, Zucchero, Sucre, Sugar.alsook op het doel bezig zijn met suikers. Zucsu is het referentiepunt voor mensen met diabetes, chefs, en mensen die gezond willen eten. Zucsu heeft een gids ontwikkeld in samenwerking met Gault & Millau met informatie over horecazaken die diabetesvriendelijk werken en bereid zijn zich te laten begeleiden in hun inspanningen bij het afstemmen van hun receptuur. Hiervoor wordt de Nubel voedingsplanner ingeschakeld. Zucsu doet de berekeningen voor restaurants die koolhydraat bewust willen koken. Door middel van een betere warenkennis en informatie over de samenstelling van bereidingen kan de afstand tussen diabetes en restaurant overbrugd worden. C Sponsoring bij Nubel vzw Nubel heeft een aantal sponsors die met hun logo vermeld staan op de bladwijzer aanwezig in de voedingsmiddelentabel. Diezelfde bedrijven staan ook vermeld op de Nubel website. Het quotum is verhoogd met 2 sponsors. De huidige sponsors zijn: Yakult, Unilever Belgium, Coca-Cola, Vandemoortele, FrieslandCampina, Spadel, Mars, Carrefour, Weight Watchers, Danone, Nutrition & Santé. De nieuwkomers zijn Kellogg s, Nestlé, Revogan, Laboratorium Ecca. Volgende sponsors hebben hun sponsoring niet vernieuwd: Alpro, Nutricia. Unilever wenst de sponsoring pas te vernieuwen in januari C.7.3. Samenwerkingsverbanden met Overheid C FOD Volksgezondheid FAVV De zoutanalyses op brood zijn uitgevoerd door het FAVV en zullen opnieuw ter beschikking gesteld worden van Nubel. De matrix brood is in hun hun databank al opgesplitst in verschillende broodsoorten zodat meer gedetailleerde informatie doorgestuurd wordt. De analyseresultaten op de transvetzuren van een aantal voedingsmiddelen zoals margarine, zoute snacks, gevulde chocolade en biscuits zijn ter beschikking van Nubel gesteld maar opnieuw is de info veel te algemeen om van waarde te zijn voor onze databank. Na een constructief onderhoud met de heer Diricks, CEO van het FAVV, over een nauwere samenwerking tussen beide organisaties en meer bepaald een vertegenwoordiging in de Wetenschappelijke Raad van Nubel, heeft het agentschap Mevrouw Leen Rasschaert afgevaardigd als expert in de programmatie van de nutritionele analyses. Op die manier kunnen de nutritionele analyses beter op mekaar afgestemd worden. 14

15 C FOD-Volksgezondheid (DGGS) - Erkenning diëtisten De werkgroep erkenning diëtisten adviseert over de individuele aanvragen tot erkenning en het bekomen van het visum als diëtist. Momenteel worden nog enkel internationale dossiers behandeld. Nubel maakt eveneens deel uit van een werkgroep die belast is met het opstellen en uitwerkeng van een Ministerieel Besluit voor het regelen van de officiële controle op de permanente vorming voor het behouden van de accreditatie van diëtiste en is enkel van toepassing voor de handelingen opgenomen in het KB van De permanente vorming is nu reeds een voorwaarde om het beroep van diëtiste uit te oefenen, er is enkel nog geen controle op. Dit document moet eerst op het Dagelijks Bestuur van de Nationale Raad voor Paramedische Beroepen (NRPB) besproken worden vooraleer het naar de plenaire vergadering van de NRPB kan doorgestuurd worden. De plenaire vergaderingen vinden om de 4 maanden plaats dus het Ministerieel Besluit zal pas in februari-maart 2015 kunnen voorgelegd worden. De bespreking door de NRPB zal enkel gaan over het kader waarin dit Ministerieel Besluit opgemaakt is want elk paramedisch beroep zal een eigen invulling kunnen geven aan de activiteiten en aan de puntenverdeling die in aanmerking kunnen komen voor permanente vorming. Er zal gekeken worden naar de haalbaarheid van dit voorstel en een evaluatie na een proeftermijn van 3 jaar zal gevraagd worden. Er moet een commissie opgericht worden die alle voorgestelde activiteiten zal beoordelen op de accuraatheid om in het puntensysteem van de permanente vorming opgenomen te worden. Als dit voorstel groen licht krijgt zal het vermoedelijk pas in 2016 van kracht zijn. C FOD-Volksgezondheid (DGGS) - project Ondervoeding De screening op ondervoeding bij oncologie patiënten in het kader van het Kankerplan verloopt eveneens via de Nubel voedingsplanner PRO. Een addendum bij het B4 contract tussen de Belgische Staat (Mevrouw Onkelinx) en Nubel via het Grand Hôpital de Charleroi is ondertekend op 23/05/2014. De voedingsplanner wordt via dit contract gratis aangeboden aan alle ziekenhuizen voor de screening en opvolging van de gehospitaliseerde patiënten in de voedingszorg (ondervoeding). De FOD Volksgezondheid (DG Gezondheidszorg) betaalt een globale licentie van (exclusief BTW) aan Nubel voor het gebruik van de voedingsplanner PRO. Vanaf 2015 zal ieder kwartaal een factuur opgemaakt worden en deze procedure zal van toepassing zijn voor de volgende jaren. Actueel werken 101 ziekenhuizen met de professionele versie van de voedingsplanner. Voor het correct gebruik van de voedingsplanner hebben we 3 opleidingsdagen georganiseerd waarbij de deelnemers individueel met het programma konden werken. Sinds het programma door de ziekenhuizen in gebruik is zijn patiënten ondervraagd waarbij screenings uitgevoerd zijn over. 15

Colofon. Save the dates

Colofon. Save the dates 1.000 bedrijven op trustbox! Nummer 2014/2 2de semester 2014 Carrefour en Colruyt gaan voor geharmoniseerde EDI berichten GCN verplicht vanaf 1 februari 2015 Delhaize zet historische stap met GDSN Meer

Nadere informatie

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Nummer 2012/1 1ste semester 2012 B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 29, 1000 Brussel

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12 Jaarverslag 2 014 " Namaak- en illegale geneesmiddelen duiken nog niet op in het Belgische legale circuit. Het fagg spant zich in om dat zo te houden." P. 11 Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN 2013... 5 1.1 Uitrusting:... 5 1.2 Opleidingen:... 5 1.3 Tewerkstelling:... 5 1.4

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011 Voorwoord De werking van BEAMA werd in 2010-2011 uitgediept door de oprichting van enkele nieuwe werkgroepen zoals particulier portfolio management (PAM) en institutioneel portfolio management (IAM). De

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : - Aangekondigde

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

50 jaar ziekteverzekering: invaliden

50 jaar ziekteverzekering: invaliden 50 jaar ziekteverzekering: invaliden Sigrid Vancorenland, Onderzoek en Ontwikkeling Met dank aan Luc Cools en Etienne Laurent (Medische directie), Ruben Degraeve (Uitkeringen), Pieter Herwege (Ziekenzorg

Nadere informatie

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS CAN CONSUMERS TRUST YOUR PRODUCT(DATA)? Nummer 2013/2 2de semester 2013 Dossier GS1 DataBar Trustbox event Supply Chain optimalisatie bij Carrefour Unamec en Medical Device LINK 2013/2 Colofon GS1 Belgium

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie