Beknopte handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte handleiding"

Transcriptie

1 Beknopte handleiding

2 LICENTIEOVEREENKOMST SATO LABEL GALLERY VOOR EINDGEBRUIKERS VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE BELANGRIJK! DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE EN EEN GARANTIE VOOR DE LABEL GALLERY-SOFTWARE VAN SATO CORPORATION IN DIT PAKKET. DOOR HET INSTALLEREN VAN HET SOFTWAREPAKKET GAAT U AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST. ALS U DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT MOET U HET SOFTWAREPAKKET AAN UW LEVERANCIER RETOURNEREN. LICENTIE 1. VERSTREKKING VAN DE LICENTIE Het eigendom van de SATO Corporation Software in dit pakket (de "Licensed Software") wordt niet aan de klant overgedragen. SATO Corporation verleent de klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Licensed Software op één computer. Als de Licensed Software wordt gedeeld tussen meerdere computerwerkstations binnen een netwerk moet elk computerwerkstation zijn voorzien van eigen, afzonderlijk exemplaar van de Licensed Software. 2. KOPIEERBEPERKINGEN De klant mag de Licensed Software geheel of gedeeltelijk kopiëren, echter uitsluitend voor archief- of reservekopie-doeleinden. Er mogen op enig moment nooit meer dan twee (2) kopieën bestaan. Elke kopie moet, in leesbaar formaat, alle vertrouwelijke, gedeponeerde en copyrightmededelingen en notities bevatten die de originele Licensed Software bevat. 3. DOOR DE KLANT MEDE TE DELEN BEPERKINGEN De klant moet de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst bekendmaken aan zijn personeel of personen die onder zijn leiding vallen en zal bepalen wie de Licensed Software gaat gebruiken.

3 4. NALEVING DOOR DE KLANT EN ONGEAUTORISEERD GEBRUIK De klant zal er naar beste kunnen naar streven dat zijn personeel of personen die onder zijn leiding vallen zich houden aan de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst, met inbegrip van het, zonder beperking, niet bewust toestaan dat personen enig deel van de Licensed Software gebruiken met het doel de broncode ervan te achterhalen. Als het de klant bekend wordt dat de Licensed Software door zulke personen gebruikt wordt op een wijze die niet geautoriseerd is door deze overeenkomst, dan zal de klant er onmiddellijk naar beste kunnen naar streven een dergelijk ongeautoriseerd gebruik direct te beëindigen. De klant zal SATO Corporation schriftelijk berichten over het ongeautoriseerde gebruik wanneer zulk ongeautoriseerd gebruik een onacceptabele periode blijft voortduren nadat dit de klant bekend is geworden. 5. SOFTWARE VAN DERDEN De Licensed Software is beschermd door copyright en andere eigen rechten van SATO Corporation en, afhankelijk van de geleverde Licensed Software, van derden. De klant kan door derden rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor die activiteiten die door of namens de klant zijn ondernomen met betrekking tot de Licensed Software die niet geautoriseerd zijn door deze overeenkomst. 6. BEPERKTE GARANTIE SATO Corporation garandeert niet dat de werking van de Licensed Software ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat de Licensed Software zal voldoen aan de vereisten van de klant, of zal werken in de door de klant gekozen combinatie. 7. VRIJWARING SATO CORPORATION GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OP DE LICENSED SOFTWARE EN ENIG SOORT AANSPRAKELIJK VAN SATO CORPORATION VOOR EEN INBREUK OP ENIGE ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET OF IMPLICIET, PER STATUUT OF OP ANDERE WIJZE, MET INBEGRIP VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES (ZOALS VERLIES VAN GEGEVENS), ONTSTAAN DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE LICENSED SOFTWARE, WORDT HIERMEE UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. DAARNAAST WIJST SATO CORPORATION ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR GARANTIES OF VERKLARINGEN, GEDAAN DOOR ANDEREN DAN SATO CORPORATION (ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, LEVERANCIERS EN DEALERS VAN SATO).

4 COPYRIGHTS Herziening:Rev Copyright 2013 SATO CORPORATION. All rights reserved. De informatie in dit document kan zonder bericht worden gewijzigd. De in dit document beschreven software wordt geleverd onder een licentieovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst. De software mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van die overeenkomsten. Niets van deze publicatie mag, zonder de schriftelijke toestemming van SATO Corporation, worden gereproduceerd, opgeslagen in een raadpleegbaar systeem of worden doorgegeven, in enige vorm of op enige wijze, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieën en opnames, voor enig doel anders dan het persoonlijke gebruik van de koper. SATO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten. HANDELSMERKEN SATO Label Gallery is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van SATO Corporation in Japan en andere landen. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Overige merken en hun producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke houders en moeten als zodanig worden gerespecteerd.

5 Inhoudstafel 1. Inleiding 1 Welkom bij Label Gallery... 1 Label Gallery Productoverzicht... 1 Label Gallery Standard Series... 1 Label Gallery Developer... 4 Label Gallery softwarepakket... 4 Over deze handleiding 4 Typografische conventies... 5 Softwarebeperkingen Installatie en activering 6 Systeem- en software-vereisten... 6 Label Gallery-editie voor één gebruiker... 6 Label Gallery TruePro Network-editie... 6 Pocket Label Gallery-pakket... 7 Installeren van Label Gallery-software... 7 Sluit alle softwareapplicaties... 8 Installatie uitvoeren... 8 Definieer de setup-opties... 9 Printerstuurprogramma installeren Installeren van Label Gallery TruePro Network-software Installeren van Label Gallery op de server Installeren van Label Gallery op het werkstation Activeren van de Label Gallery-software Activeren van de softwarecode voor Label Gallery voor één gebruiker Activeren van Label Gallery met een hardwarecode Label Gallery Network-editie activeren Activeren van een toegevoegde netwerk-client Label Gallery demo-modus Installeren van Label Gallery-upgrades Installeren van de Label Gallery-upgrade (kleine versie-upgrade) Installeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Upgrade van de Label Gallery-editie installeren Installeren van Label Gallery Network-upgrades Installeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versie-upgrade) De Label Gallery Network-upgrade installeren (grote versie-upgrade) De Label Gallery Network-upgrade installeren (van upgrade voor één gebruiker). 32 Activeren van de Label Gallery-upgrades... 33

6 Inhoudstafel Activeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versie-upgrade) Activeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Activeren van de Label Gallery-editie-upgrade Activeren van de Label Gallery Network-editie (grote versie-upgrade) Activeren van de Label Gallery Network-editie (na de upgrade vanuit de editie voor één gebruiker) Activeren van de Label Gallery Network-editie (licentiepakketupgrade) Ontwerpen en printen van labels 44 Een standaardlabel maken Een standaardlabel maken Variabele velden toevoegen aan een label Algemene printerinstellingen wijzigen Een label koppelen aan tekstdatabases Koppelen met een database Formatteer de gegevens met de wizard Tekstbestand Databasevelden op een label plaatsen Gebruik Afdrukvoorbeeld om gegevens te selecteren en een label te bekijken Een label printen 67 Een geavanceerd label maken Een label maken met EAN.UCC 128-compatibiliteit Een label koppelen met geavanceerde databases Gebruik van geavanceerde objecten en functiess in Label Gallery Een RFID Smart Label ontwerpen Een RFID smart label maken Coderen van de RF Tag Andere Label Gallery-applicaties 79 Printen van labels via aangepaste formulieren Een formulier maken Een formulier wijzigen Printen van labels via GalleryPrint Automatisch printen van labels Opslaan van lettertypen en grafische afbeeldingen op de printer Databases beheren Technische hulp 87 Regional HQ AMERICAS EUROPE ASIA PACIFIC Index 93

7 Hoofdstuk 1:Inleiding 1. Inleiding Welkom bij Label Gallery Label Gallery is een pakket professionele labelingsoftwareproducten met een complete oplossing voor barcodeprinten en RFID Smart Label-printen voor desktopgebruikers, mobiele en zakelijke gebruikers. Label Gallery heeft een gebruiksvriendelijke interface en biedt oplossingen voor elke vraag op het gebied van labelontwerp en afdrukvereisten voor het efficiënt afdrukken van labels voor gebruikers in de detailhandel, logistiek, gezondheidszorg en de chemische industrie, automobielindustrie en andere bedrijfstakken. De belangrijkste productpakketten zijn Label Gallery Easy, Label Gallery Plus, Label Gallery TruePro, Label Gallery Plus Print Only, Label Gallery TruePro Print Only, Label Gallery TruePro Network, Label Gallery Dynamic Plus, Label Gallery Dynamic TruePro, Label Gallery Dynamic Plus Print Only, Label Gallery Dynamic TruePro Print Only en Label Gallery Dynamic TruePro Network. Label Gallery kan worden gebruikt met elk 32 bits of 64 bits Windows besturingssysteem:windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista en Windows 7. De nieuwste versie van de software is beschikbaar als een gratis download op de Sato Global website op Navigeert u naar uw lokale verkoopkantoor of de locatie de voorkeur voor meer informatie. Label Gallery Productoverzicht Label Gallery Standard Series Label Gallery TruePro Complete softwareoplossing voor elk soort ontwerp en printen van labels. Door diverse connectiviteitsopties kunnen gebruikers stand-alone printtaken uitvoeren of het printen van labels integreren in elke netwerkomgeving. Beknopte handleiding Label Gallery 1

8 Hoofdstuk 1:Inleiding Label Gallery TruePro heeft interactieve labelprintmogelijkheden zoals het integreren van het printen van labels in bestaande applicaties (ActiveX) of het zonder programmeren inbedden van het printen van labels in bestaande systemen (GalleryWatch). Label Gallery TruePro bestaat uit de volgende modules: Label Gallery Plus: hoofdapplicatie voor het ontwerpen en printen van labels. GalleryForm: Ontwerp uw eigen gegevensinvoerapplicaties zonder enige programmeervaardigheid. GalleryWatch: Integreer en automatiseer het printen van labels in elk bestaand informatiesysteem. GalleryMemMaster: Download lettertypen en grafische afbeeldingen naar de geheugenkaart van de printer voor het optimaal printen van labels. GalleryData: Beheren van uw databases. GalleryPrint: Snel en gemakkelijk printen van labels. GalleryPrintQueue: Afdruktaakbeheerder. Label Gallery Plus Complete software voor professioneel labelontwerp en printen, inclusief complete databasesupport en integratiemogelijkheden met ActiveX. Door het grote aantal functies en opties is Label Gallery Plus de perfecte en gebruiksvriendelijke tool voor alle label-taken. Label Gallery Plus bestaat uit de volgende modules: Label Gallery Plus: hoofdapplicatie voor het ontwerpen en printen van labels. GalleryMemMaster: Download lettertypen en grafische afbeeldingen naar de geheugenkaart van de computer voor het optimaal printen van labels. GalleryData: Beheren van uw databases. GalleryPrintQueue: Afdruktaakbeheerder. Beknopte handleiding Label Gallery 2

9 Hoofdstuk 1:Inleiding Label Gallery Easy Wizard-gebaseerde software voor standaard barcodelabelingtaken. Deze instap-software omvat vele ontwerpelementen van de TruePro-editie, met de nadruk op een eenvoudige interactie met de gebruiker. Label Gallery Free Wizard-gebaseerde software voor standaard barcodelabelingtaken. Deze editie is volledig functioneel maar heeft een beperkte functionaliteit. ** Voor deze editie is geen code nodig. Label Gallery Plus Print Only Met Label Gallery Plus Print Only kunnen voorontworpen labels worden geprint maar er kunnen geen labels mee worden ontworpen en bestaande labels kunnen er niet mee worden gewijzigd. Er zijn geen geavanceerde instellingen beschikbaar voor het wijzigen van labels. Label Gallery TruePro Print Only Met Label Gallery TruePro Print Only kunt u voorontworpen labels printen met behulp van voorontworpen formulieren en automatisch printen vanaf voorontworpen trigger-acties. Label Gallery TruePro Print Only kan niet worden gebruikt voor het ontwerpen en wijzigen van bestaande labels, formulieren en trigger-configuraties. Er zijn geen geavanceerde instellingen beschikbaar voor het wijzigen van labels. Pocket Label Gallery Pocket Label Gallery is een programmapakket voor Windows CE; hiermee kunnen mobiele Windows CE-computers (Windows Mobile Device) labels afdrukken. Beknopte handleiding Label Gallery 3

10 Hoofdstuk 1:Inleiding Label Gallery Developer Label Gallery SDK Label Gallery SDK is een ActiveX-integrator-editie van de Label Gallerysoftware, ontwikkeld voor softwareuitgevers die binnen hun software labels moeten kunnen printen. Label Gallery SDK kan worden geïntegreerd in bestaande informatiesystemen of bestaande applicaties en biedt ondersteuning voor het printen van labels. Label Gallery SDK biedt alle labelprintfunctionaliteit van de Label Gallery-software. Voor meer informatie over Label Gallery SDK kunt u contact met ons opnemen op Pocket Label Gallery SDK Pocket Label Gallery SDK is een ActiveX-integrator-editie van Label Gallery-software, ontwikkeld voor softwareuitgevers die binnen hun software labels moeten kunnen printen met mobiele apparatuur. Pocket Label Gallery SDK kan worden geïntegreerd in bestaande informatiesystemen of bestaande applicaties en biedt ondersteuning voor het printen van labels. Voor meer informatie over Pocket Label Gallery SDK kunt u contact met ons opnemen op Label Gallery softwarepakket Controleer voordat u begint met de installatie van de Label Gallerysoftware of de inhoud van het pakket compleet is. Het pakket moet het volgende bevatten: - Label Gallery CD - Installatiehandleiding - Softwarecodenummer voor de editie voor één gebruiker (standaard) Neem contact op met uw softwareleverancier als uw pakket een of meer van de genoemde items mist. Over deze handleiding De beknopte handleiding voor Label Gallery helpt bij het snel ontwerpen en printen van labels. De beknopte handleiding van Label Gallery is een Beknopte handleiding Label Gallery 4

11 Hoofdstuk 1:Inleiding samenvatting van de complete Label Gallery-gebruikershandleiding die op de Label Gallery-CD staat, of online op Typografische conventies Tekst die vet wordt weergegeven noemt namen van menu's, bestandsnamen als SETUP.EXE en toetsen zoals de toets OK. Tekst die cursief wordt weergegeven betreft het bevestigen van handelingen als Alleen lezen en locaties zoals Map. Tekst tussen <Kleiner dan en Groter dan-tekens> betreft toetsen van de desktop-pc zoals <Enter>. Variabelen staan tussen [vierkante haken] zoals [variabele]. Softwarebeperkingen Alle functies die in de Beknopte handleiding worden uitgelegd zijn beschikbaar in de Label Gallery TruePro-editie. Sommige functies zijn echter niet beschikbaar in de edities Label Gallery Plus of Label Gallery Easy. Hoofdstukken die functies bespreken die niet beschikbaar zijn voor Label Gallery Plus, Label Gallery Easy of Label Gallery Free zijn voorzien van herinneringen als deze: Deze optie is niet beschikbaar voor Label Gallery Free, Easy & Plus-pakketten. Beknopte handleiding Label Gallery 5

12 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 2. Installatie en activering Systeem- en software-vereisten Label Gallery-editie voor één gebruiker De vereisten voor het gebruik van het programma zijn als volgt: Pentium-computer met ten minste 512 MB vrij RAM-geheugen. Een Windows 32 bits of 64 bits besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, 2008, Vista en Windows 7. Harde schijf met 75 tot 550 MB vrije ruimte (afhankelijk van de installatieopties). CD-ROM-station. Ondersteuning voor OLE DB databasestuurprogramma's. Recente Windows besturingssystemen beschikken al over OLE DB databasestuurprogramma's. Als uw besturingssysteem geen databaseondersteuning heeft zal de installatiewizard vragen dit te installeren. Administratorrechten voor de lokale computer tijdens de installatie. Label Gallery TruePro Network-editie Voor het gebruik van de Network-editie is het volgende nodig: Alle vereisten voor de Label Gallery-editie voor één gebruiker (zie eerder). Netwerkinterfacekaart in elk werkstation. Computer die fungeert als een Label Gallery-server. Elk serverbesturingssysteem dat het delen van bestanden ondersteunt met Windows (elk Windows-, UNIX- of Netware-systeem). Elke client moet volledige toegangsrechten hebben (lezen, schrijven, verwijderen) tot de Label Gallery systeemmap op de server. Beknopte handleiding Label Gallery 6

13 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Pocket Label Gallery-pakket Voor het werken Pocket Label Gallery gelden de volgende vereisten: A. Desktop-pc, voor het ontwerpen van labels en formulieren, met één van de volgende Windows-besturingssystemen: Windows 2000 Professional met Service Pack 1 of hoger Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista Windows 7 B. Windows Mobile-apparaat dat voldoet aan de volgende vereisten: Geïnstalleerde ActiveSync, versie 4.0 of hoger Een van de volgende Windows besturingssystemen: Pocket PC 2003 Pocket PC 2003 SE Windows CE 4.2 (CF SP 1) Windows CE 5.0 Windows Mobile 2005 Installeren van Label Gallery-software Als u uw Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station legt start het installatie/ demonstratieprogramma automatisch. U kunt door de directory van de CD bladeren en brochures, technische documentatie en voorbeeldbestanden en andere documenten bekijken. Als u 2000, XP, 2003, 2008, Vista of Windows 7 gebruikt moet u inloggen met administratorrechten om de installatie te kunnen uitvoeren. Beknopte handleiding Label Gallery 7

14 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Sluit alle softwareapplicaties Voor een complete installatie van de Label Gallery-software moeten alle open softwareapplicaties worden gesloten voordat u de installatie van de Label Gallery-software start. Installatie uitvoeren Gebruik de installatiewizard voor het installeren van de Label Gallerysoftware op uw desktop-pc. Ga als volgt te werk om de Label Gallerysoftware te installeren: 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. Er opent automatisch een installatievenster. Uitvoeren van Label Gallery auto-run vanaf de CD Als de installatie wizard niet automatisch start gaat u naar de hoofdmap op de Label Gallery-CD en dubbelklikt u op het bestand START.EXE. 2. Klik op Installeren. Er opent een nieuw venster dat alle Label Galleryedities toont. Beknopte handleiding Label Gallery 8

15 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Kiezen van de te installeren Label Gallery-edities 3. Klik op de Label Gallery-software die u wilt installeren. Volg de aanwijzingen op. Kies in de installatiewizard de juiste soort installatie. Voor alle Label Gallery-edities wordt dezelfde installatiewizard gebruikt. Definieer de setup-opties U kunt de onderdelen selecteren die u van de gekozen Label Gallery-editie wilt installeren. U kunt kiezen uit de volgende drie soorten installaties: Volledige installatie - installeert alle Label Gallery-onderdelen in alle beschikbare talen. Compacte installatie - installeert alleen die onderdelen die Label Gallery nodig heeft om goed te kunnen werken. Helpbestanden en voorbeelden worden niet geïnstalleerd. Aangepaste installatie biedt opties om afzonderlijke onderdelen te installeren. Beknopte handleiding Label Gallery 9

16 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Om door te gaan met de installatie gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de toets Volgende. 2. Geef aan of er op het bureaublad of bij Snelstarten snelkoppelingen naar de Label Gallery-software moeten worden aangemaakt. 3. Klik op de toets Volgende. 4. Als u de Windows firewall gebruikt, voeg dan een aantal Label Galleryonderdelen toe aan de uitzonderingenlijst van de firewall zodat ze kunnen communiceren met de andere componenten. Aanbevolen wordt om de standaardinstellingen ongewijzigd te laten. 5. Klik op de toets Volgende en vervolgens op de toets Installeren om de installatie te voltooien. 6. Het startmenu van uw Windows bevat nu een nieuwe programmagroep voor de Label Gallery-software, met snelkoppelingen voor alle Label Gallery-applicaties. Printerstuurprogramma installeren U kunt de GalleryDriver voor SATO thermische printers op de volgende drie manieren installeren: - Installeren binnen de Label Gallery-softwareinstallatie. - Gebruik hiervoor de Windows-wizard Printer toevoegen. - Gebruik de printerinstallatiewizard. U kunt de Label Gallery-software (Dynamic Edition) gebruiken voor het ontwerpen en afdrukken van labels op standaard kantoorprinters (laser, inkjet of matrix etc). Installatie van de GalleryDriver binnen de installatie van de Label Gallerysoftware Om door te gaan met de installatie van de GalleryDriver na het voltooien van de setup van de Label Gallery-softwareinstallatie gaat u als volgt te werk: 1. Selecteer de optie Wizard printerinstallatie uitvoeren. 2. Klik op de toets Voltooien. Beknopte handleiding Label Gallery 10

17 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Installeren van de GalleryDriver voor SATO thermische printers 3. De wizard Printerinstallatie opent. 4. Selecteer uw printer in de lijst. Klik op de toets Volgende. 5. Selecteer de poort waarop u uw printer hebt aangesloten en klik op de toets Voltooien. Deze printerinstallatie is alleen beschikbaar bij het uitvoeren van de installatie vanaf de Label Gallery-CD. GalleryDriver-installatie via de wizard Printerinstallatie 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. Het standaard installatieprogramma behoort automatisch te starten. Zo niet, start dan Windows Explorer, ga naar de CD en dubbelklik op het bestand START.EXE. 2. Klik op Installatie. Er opent een nieuw venster dat alle Label Galleryedities toont. 3. Klik op Printerstuurprogramma. Dit start de wizard Printerinstallatie. 4. Selecteer uw printer in de lijst. Klik op de toets Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 11

18 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Kiezen van de thermische printer 5. Selecteer de poort waarop u uw printer hebt aangesloten en klik op de toets Voltooien. Als u de installatie voor de GalleryDriver hebt gedownload van de Label Gallery-website voert u het gedownloade.exe-bestand en de stappen vier (4) en vijf (5) uit. GalleryDriver-installatie via de Windows-wizard Printer toevoegen 1. Open het Configuratiescherm via Start-Instellingen. 2. Open Printers (Printers en Faxen) en selecteer Printer toevoegen. 3. Volg de aanwijzingen op van de wizard Printer toevoegen. De daadwerkelijke stappen zijn afhankelijk van uw Windows-versie. Het is alleen belangrijk om bij het kiezen van de printerfabrikant en het model op de toets Diskette te klikken. 4. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station (als dit al niet gedaan is) en blader naar de map \Stuurprogramma's. Beknopte handleiding Label Gallery 12

19 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 5. Selecteer de map met uw printernaam en klik op de toetsen Open/OK om terug te gaan naar de wizard Printer toevoegen. U ziet dan de lijst met alle beschikbare printermodellen van de gekozen printer. 6. Kies uw model, klik op de toets Volgende en voltooi de installatie. Stuurprogramma's voor Gallery zijn alle digitaal ondertekend door Microsoft Installeren van Label Gallery TruePro Network-software De Label Gallery TruePro Network-software bestaat uit twee onderdelen: de server en de client. Label Gallery Network werkt niet als de server en client zijn verbonden via een WAN, internet of soortgelijke langeafstandsverbindingen. Voordat u beide delen installeert moet u zorgen voor volledig toegangsrechten tot de map op de servercomputer waarop u de Label Gallery-software wilt installeren. Vervolgens installeert u de Label Gallery-software op de servercomputer. Installeer vervolgens de Label Gallery-softwareclient op het werkstation. De client kan worden geïnstalleerd vanaf de Label Gallery-server of vanaf de Label Gallery-CD. Label Gallery Easy en Label Gallery Plus hebben geen netwerklicenties. Alleen Label Gallery TruePro is leverbaar met netwerklicentie. Beknopte handleiding Label Gallery 13

20 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Installeren van Label Gallery op de server Installeer Label Gallery op de volgende manier op de servercomputer: 1. Controleer of u volledige toegangsrechten hebt tot de map op uw server waarin u Label Gallery wilt installeren. 2. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. Er opent automatisch een installatievenster. Als de installatie wizard niet automatisch start gaat u naar de hoofdmap op de Label Gallery-CD en dubbelklikt u op het bestand START.EXE. 3. Klik op Installeren. Er opent een nieuw venster dat alle Label Galleryedities toont. 4. Klik op Label Gallery TruePro netwerk (server) 5. Volg de aanwijzingen van de installatie op. 6. Als gevraagd wordt naar Select er serverlocatie voert u de netwerklocatie in of bladert u naar de plaats waar u het serverdeel van Label Gallery Network wilt installeren en klikt u op Volgende. Gebruik de UNC-syntax bij het verwijzen naar de serverlocatie, ook als u het serverdeel op de lokale schijf installeert. Gebruik de syntax \\server\gedeeld\bestand en niet de syntax met het gemapte stuurprogramma zoals W:\gedeeld\bestand. Beknopte handleiding Label Gallery 14

21 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Selecteren van het netwerkpad voor de Label Gallery-serverinstallatie 7. U kunt de locatie invoeren van de secundaire server die het overneemt als de primaire server uitvalt. Als u een computer laat werken als een secundaire Label Gallery-server voert u het UNC-pad in naar de juiste map. Bij twijfel laat u het Bewerken-veld leeg. De secundaire server is optioneel 8. Klik op de toets Volgende om de installatie te voltooien. U moet een server en een gedeeld schijfgedeelte selecteren dat zichtbaar is voor alle werkstations binnen het domein waarin u Label Gallery wilt gebruiken. Installeren van Label Gallery op het werkstation Er zijn twee manieren om de Label Gallery TruePro Network-client te installeren op het werkstation: - Installeren van de client vanaf de CD. Installeer de Label Gallery TruePro-software voor één gebruiker Beknopte handleiding Label Gallery 15

22 Hoofdstuk 2:Installatie en activering vanaf de Label Gallery-CD zoals beschreven in het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. - Installeren van de client vanuit het netwerk. Installeer de Label Gallery-client door het uitvoeren van het installatiebestand Label Gallery 3.exe vanaf de Label Gallery-server. Installeer de client via de volgende stappen vanuit het netwerk: 1. Open Windows Verkenner. 2. Blader naar de Label Gallery-servercomputer in Mijn netwerklocaties. 3. Blader naar de map waar de Label Gallery-software is geïnstalleerd op de server. 4. Dubbelklik op het bestand Label Gallery 3.exe. 5. Volg de op het scherm gegeven aanwijzingen op. Lees voor meer gegevens over de installatie van de editie voor één gebruiker het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. De op het werkstation geïnstalleerde Label Gallery-client moet volledige toegangsrechten hebben (lezen, schrijven, verwijderen) tot de Label Gallery System-subfolder op de servercomputer. 7. Klik op de toets Voltooien om de installatie te voltooien. Activeren van de Label Gallery-software De volgende activeringsinstructies zijn bedoeld voor de edities voor één gebruiker en de netwerk-edities van Label Gallery. U moet de Label Gallery-software vóór het gebruik activeren. Als u het activeren niet voltooid werkt Label Gallery in de demo-modus. Het hulpprogramma voor de productactivering start altijd na de installatie. Als u het type activering wilt wijzigen of meer licenties aan uw netwerkeditie wilt toevoegen kunt u de activering ook starten vanuit de Label Gallerysoftware door het openen van het venster Licentiebeheer in het Help-menu. Er zijn drie soorten van activering van de Label Gallery-software: Beknopte handleiding Label Gallery 16

23 Hoofdstuk 2:Installatie en activering - Softwarecode voor één gebruiker (standaard) - Activering via hardwarecode (dongle-code) - Activering via netwerksoftwarecode Softwarecodeactivering voor één gebruiker: Voor een volledige functionaliteit van de Label Gallery-software-editie met een softwarecode voor één gebruiker moet de activeringsapplicatie voor Label Gallery worden uitgevoerd. Het softwarecodenummer is een reeks van 25 tekens. Hardwarecodeactivering: De Label Gallery-software-edities met een hardwarecode kunnen onmiddellijk na de installatie worden gebruikt. Zie het hoofdstuk Activeren van Label Gallery via een hardwarecode. Netwerksoftwarecodeactivering: U kunt het serverdeel van de Label Gallery Network-editie op dezelfde manier activeren als de Label Gallery-editie met een softwarecode voor één gebruiker. Het netwerksoftwarecodenummer is een client op het actuele werkstation. Als u een upgrade van de netwerkeditie met extra gebruikers uitvoert moet u elk nieuw werkstation afzonderlijk installeren en activeren. Zie het hoofdstuk Activeren van extra netwerkclients. Activeren van de softwarecode voor Label Gallery voor één gebruiker U kunt Label Gallery activeren via de Activation Server of handmatig via de activeringswebsite Key Number Activation. Het activeren van Label Gallery via internet werkt alleen met de softwarecode voor één gebruiker en de netwerksoftwarecode. Als de computer die de Label Gallery-software gebruikt geen internettoegang heeft moet u de activeringswebpagina openen op de computer die wel internettoegang heeft en zo de activeringsgegevens ophalen. Voordat u het activeringsproces van de Label Gallery-software start moet u de volgende terminologie kennen: Codenummer: De reeks van 25 tekens die bij de Label Gallery-software is geleverd. Registratienummer: Uniek nummer, gegenereerd tijdens het activeringsproces. Het registratienummer controleert de ingevoerde softwarecode. Beknopte handleiding Label Gallery 17

24 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Activeringscode: Verstrekt op de Label Gallery-activeringswebsite. De activeringscode activeert de Label Gallery-software op uw computer. Ga als volgt te werk om de Label Gallery-software te activeren: 1. Na voltooiing van de installatie kunt u de Label Gallery-software gebruiken. Het venster Waarschuwing opent. 2. Klik op Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. 3. Selecteer Activeer het pakket en klik op Volgende. Selecteren van de softwarecodeactivering voor één gebruiker 4. Selecteer Softwarecode voor één gebruiker en klik op Volgende. 5. Voer de benodigde klantgegevens en het codenummer in. 6. Klik op de toets Volgende. Het venster Licentiebeheer: Activeringscode opent. Beknopte handleiding Label Gallery 18

25 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Valideren van het codenummer 7. Om de software automatisch te activeren klikt u op de link Ga naar de activeringsserver. (aanbevolen). 8. Om de software handmatig te activeren klikt u op de internetlink voor webpagina-activering. Uw internetbrowser opent dan de Label Gallery Key Number Activation-website. a. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. b. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. c. Kopieer de activeringscode en plak hem in het veld Activeringscode in het geopende venster Licentiebeheer: Activeringscode van de geopende Label Gallery-software. Beknopte handleiding Label Gallery 19

26 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 9. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. U kunt de Label Gallery-software ook activeren als de computer geen toegang heeft tot internet. Als de computer met de daarop geïnstalleerde Label Gallery-software geen internettoegang heeft gaat u als volgt te werk: 1. Volg stap 1 tot en met 4 uit het voorgaande deel. 2. Schrijf het codenummer en het registratienummer op. 3. Schrijf het internetadres van de activeringsite op. 4. Ga naar de computer met internettoegang en de open de activeringswebsite in Internet Explorer. 5. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. 6. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. Schrijf hem op. De code- en registratienummers, de activeringscode en de gegevens in andere velden zijn hoofdlettergevoelig; schrijf ze dus zorgvuldig op. Beknopte handleiding Label Gallery 20

27 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 7. Ga terug naar de Label Gallery-computer waarop het venster Licentiebeheer nog open is. 8. Voer de activeringscode in. 9. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. Activeren van Label Gallery met een hardwarecode De Label Gallery-edities voor één gebruiker (Easy, Plus en TruePro) kunt u activeren met een USB-stick. De Label Gallery netwerkeditie kunt u echter niet activeren met een hardwarecode. Zorg ervoor dat u de installatie van de Label Gallery-software op uw pc hebt voltooid voordat u uw Label Gallery-editie voor één gebruiker activeert met een hardwarecode. Label Gallery activeren met de USB hardwarecode Zorg ervoor dat u de installatie van de Label Gallery-software op uw pc hebt voltooid. Ga als volgt te werk om de Label Gallery te activeren met een USB-stick: 1. Steek de USB-stick in een vrij USB-slot. 2. Start de Label Gallery-software. Het venster Waarschuwing opent. 3. Klik op Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. 4. Selecteer Activeer het pakket en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 21

28 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 5. Selecteer Hardwarecode en klik op Volgende. Er opent een nieuw venster Licentiebeheer met de licentiegegevens voor uw Label Gallery-software. 6. Klik op de toets Voltooien, daarop start Label Gallery in de volledige modus. Label Gallery Network-editie activeren De Label Gallery Network-editie kan alleen met een softwarecode van 25 tekens worden geactiveerd. De netwerkeditie heeft geen activeeroptie via een USB-stick. Voordat u het activeringsproces van de Label Gallerysoftware start moet u de volgende terminologie kennen: - Codenummer: De reeks van 25 tekens die bij de Label Gallerysoftware is geleverd. - Registratienummer: Uniek nummer, gegenereerd tijdens het activeringsproces. Het registratienummer controleert de ingevoerde softwarecode. - Activeringscode: verstrekt op de Label Gallery-activeringswebsite. De activeringscode activeert de Label Gallery-software op uw computer. Ga als volgt te werk om de Label Gallery-software te activeren: 1. Nadat u de server- en client-delen van de Label Gallery netwerkeditie hebt geïnstalleerd start u de Label Gallery-software vanaf uw servercomputer. Er is geen geldige licentie gevonden. Klik op de toets Licentiebeheer. 2. Selecteer Netwerksoftwarecode en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 22

29 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Selecteren van de netwerksoftwarecode-activering 3. Het primaire netwerklocatiepad moet hetzelfde zijn als het voor de installatie ingevoerde pad (zie het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software op de server) en klik op Volgende. Zorg ervoor de UNC-syntax te gebruiken bij het verwijzen naar de serverlocatie. Gebruik de syntax \\server\gedeeld\bestand en niet de syntax met het gemapte stuurprogramma zoals W:\gedeeld\bestand. Beknopte handleiding Label Gallery 23

30 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 4. Voer de benodigde klantgegevens en het codenummer in en klik dan op de toets Volgende. 5. Om de software automatisch te activeren klikt u op de link Ga naar de activeringsserver (aanbevolen). 6. Om de software handmatig te activeren klikt u op de vermelde internetlink voor webpagina-activering. Uw internetbrowser opent dan de Label Gallery Network Key Number Activation-website. a. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. b. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. c. Kopieer de activeringscode en plak hem in het veld Activeringscode in het geopende venster Licentiebeheer: Activeringscode van de geopende Label Gallery-software. Beknopte handleiding Label Gallery 24

31 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 7. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. U kunt de Label Gallery-software ook activeren als de computer geen toegang heeft tot internet. Als de computer met de daarop geïnstalleerde Label Gallery-software geen internettoegang heeft gaat u als volgt te werk: 1. Volg stap 1 tot en met 4 uit het voorgaande deel. 2. Schrijf het codenummer en het registratienummer op. 3. Schrijf het internetadres van de activeringsite op. 4. Ga naar de computer met internettoegang en open de activeringswebsite met Internet Explorer. 5. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. Beknopte handleiding Label Gallery 25

32 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 6. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. Schrijf hem op. De code- en registratienummers, de activeringscode en de gegevens in andere velden zijn hoofdlettergevoelig; schrijf ze dus zorgvuldig op. 7. Ga terug naar de Label Gallery-computer waarop het venster Licentiebeheer nog open is. 8. Voer de activeringscode in. 9. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. Activeren van een toegevoegde netwerk-client De netwerkclient die u hebt gebruikt voor het activeren van de Label Gallery TruePro Network-server wordt automatisch geactiveerd. Om meer Label Gallery TruePro Network-clients te activeren op andere werkstations gaat u als volgt te werk: 1. Installeer Label Gallery op het werkstation. 2. Open de Label Gallery-software. Er is geen geldige licentie gevonden en het venster Licentiebeheer opent. 3. Selecteer de Network Software Key en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 26

33 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Zoeken van het installatiepad van Label Gallery TruePro Network 4. Blader naar de locatie waar Label Gallery TruePro Network is geïnstalleerd en klik op de toets Volgende. De licentiegegevens worden gekopieerd van de server. Zorg ervoor de UNC-syntax te gebruiken bij het verwijzen naar de netwerklocatie. Gebruik de syntax \\server\gedeeld\bestand en niet de syntax met het gemapte station zoals W:\gedeeld\bestand. De Label Gallery TruePro Network-client wordt geactiveerd. De volledige Label Gallery-versie kan alleen op het werkstation draaien als de Label Gallery-server over voldoende licenties beschikt. Als er geen licentie beschikbaar is kunt u met Label Gallery alleen in de demo-modus werken en moet u wachten totdat één van de clients die actueel Label Gallery gebruikt uitlogt. Label Gallery demo-modus De demo-modus van de Label Gallery-software heeft een beperkte functionaliteit. De belangrijkste beperkingen zijn: U kunt slechts vijf (5) labels per afdruktaak printen. Beknopte handleiding Label Gallery 27

34 Hoofdstuk 2:Installatie en activering U kunt slechts één (1) variabel veld definiëren op het label dat u wilt exporteren (naar Pocket Label Gallery, naar SAP, naar het geheugen van de printer, of andere exportmogelijkheden.) De gegevenswaarden van labelobjecten zullen worden vervangen door willekeurige tekens. Als u de Label Gallery-software in de demo-modus blijft gebruiken zal het starten steeds langzamer verlopen. Om van de demo-modus naar de volledige, onbeperkte functionaliteit te gaan moet u de Label Gallery-software activeren. Installeren van Label Gallery-upgrades U kunt de Label Gallery-software op de volgende manieren upgraden: Upgraden van software binnen één versie (kleine versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgraden van de softwareversie van een oudere versie naar een nieuwe (grote versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgraden van een software-editie, bijvoorbeeld van Label Gallery Plus naar een meer geavanceerde editie zoals Label Gallery TruePro. Installeren van de Label Gallery-upgrade (kleine versie-upgrade) Bij een kleine versie-upgrade van Label Gallery-software voert u een upgrade uit van een oudere versie, van 3.0 naar de nieuwste versie, 3.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: - Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. - Verwijder geen bestaande versie van uw desktop-pc. - Controleer welke Label Gallery-editie u hebt. Controleer uw Label Gallery-editie aan de hand van het label op uw CD of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info in het menu. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-softwareversie voor één gebruiker te upgraden (kleine versie-upgrade): 1. Sluit de Label Gallery-software op uw desktop-pc af. Beknopte handleiding Label Gallery 28

35 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 2. Schakel uw virusscansoftware uit. 3. Installeer de nieuwe versie in dezelfde map waarin de oude versie is geïnstalleerd. De nieuwe versie vervangt de oude. 4. Volg de aanwijzingen op. Installeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Voor een grote versie-upgrade (van 2.x naar 3.x) moet u een upgradepakket kopen. Neem contact op met uw softwareleverancier voor meer informatie over het kopen van een upgrade-pakket. Bij een grote versie-upgrade van de Label Gallery-software voert u een upgrade uit van een oudere versie, bijvoorbeeld van Label Gallery 2.x.x naar de nieuwste versie 3.x.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: 1. Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. 2. Verwijder geen bestaande versie van uw desktop-pc. 3. Controleer welke Label Gallery-editie u hebt. Uw huidige Label Gallery-editie controleren. Controleer het label op uw CD of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info in het menu. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-softwareversie voor één gebruiker te upgraden (grote versie-upgrade): 1. Sluit Label Gallery en andere software op uw desktop-pc af. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. Zorg ervoor dat alle clients zijn uitgelogd wanneer u de netwerkeditie hebt. 3. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. 4. Installeer dezelfde Label Gallery-editie die u al hebt; bijvoorbeeld, als u Label Gallery 2.1.x hebt en wilt upgraden naar Label Gallery Plus 3.x.x, dan installeert u Label Gallery Plus 3.x.x. 5. Volg de aanwijzingen op. Beknopte handleiding Label Gallery 29

36 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Upgrade van de Label Gallery-editie installeren Als u een editie-upgrade uitvoert wilt u een upgrade naar een krachtiger Label Gallery-editie;bijvoorbeeld een upgrade van Label Gallery Easy naar Label Gallery Plus naar Label Gallery TruePro. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Sluit Label Gallery en andere software op uw desktop-pc af. Verwijder geen bestaande Label Gallery-software-editie. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-software-editie voor één gebruiker te upgraden: 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. 2. Installeer de nieuwe editie op uw computer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. 3. Volg de aanwijzingen op. Activeer de nieuwe editie van de Label Gallery-software als u bij het upgradepakket het activeringsdocument hebt ontvangen van onze leverancier. U kunt de nieuwe editie pas gebruiken nadat deze geactiveerd is. Installeren van Label Gallery Network-upgrades U kunt de Label Gallery Network-software op de volgende manieren upgraden: Upgraden van software binnen één versie (kleine versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgraden van de softwareversie van een oudere versie naar de nieuwste versie (grote versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgrade van een software-editie voor één gebruiker naar een Label Gallery TruePro Network-editie voor vijf of meer gelijktijdige gebruikers. Beknopte handleiding Label Gallery 30

37 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Installeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versie-upgrade) Bij een kleine upgrade van de netwerkversie van Label Gallery voert u een upgrade uit van een oudere netwerkversie, bijvoorbeeld van Label Gallery naar de nieuwste versie, 3.x.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Verwijder geen bestaande versie van uw server en werkstations. Uw huidige Label Gallery-editie controleren. Controleer het label op uw CD of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info. Ga als volgt te werk om een nieuwe kleine versie van Label Gallery op de server en het werkstation te installeren: 1. Sluit Label Gallery en alle andere software op uw server en werkstations af. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. 3. Plaats de Label Gallery-CD in het CD-ROM-station van een computer waarop een Label Gallery-client is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat alle clients zijn uitgelogd voordat u de nieuwste kleine upgrade van Label Gallery Network installeert. 4. Installeer de nieuwe versie op de servercomputer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op de server. 5. Installeer de nieuwe versie op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op het werkstation. Beknopte handleiding Label Gallery 31

38 Hoofdstuk 2:Installatie en activering De Label Gallery Network-upgrade installeren (grote versie-upgrade) Bij een grote versie-upgrade van Label Gallery Network voert u een upgrade uit van een oudere netwerkeditie, bijvoorbeeld Label Gallery , naar de nieuwste versie, 3.x.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Verwijder geen bestaande netwerkversie van uw server en werkstations. Controleer uw bestaande Label Gallery-versie aan de hand van het label op uw CD-doos of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info in het menu. Ga als volgt te werk om een grote upgrade van uw Label Gallery-versie uit te voeren: 1. Sluit Label Gallery en alle andere software op uw server en werkstations af. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. Zorg ervoor dat alle clients zijn uitgelogd voordat u de nieuwste versie van Label Gallery Network installeert. 3. Installeer de nieuwe versie op de servercomputer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery-software op de server. 4. Installeer de nieuwe versie op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op het werkstation. De Label Gallery Network-upgrade installeren (van upgrade voor één gebruiker) Als u een upgrade naar een netwerkeditie uitvoert vanaf een versie voor één gebruiker, dan wilt u een upgrade uitvoeren van bijvoorbeeld een Label Gallery Plus-editie voor één gebruiker naar een Label Beknopte handleiding Label Gallery 32

39 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Gallery TruePro Network-editie. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Verwijder de bestaande Label Gallery-software-editie van uw desktopcomputer. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-software-editie te upgraden: 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. 3. Installeer de nieuwe netwerkeditie op de servercomputer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery-software op de server. 4. Installeer de nieuwe netwerkeditie op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op het werkstation. Activeren van de Label Gallery-upgrades Activeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versie-upgrade) Als u een upgrade uitvoert naar een nieuwe kleine versie van Label Gallery van dezelfde editie, bijvoorbeeld van Label Gallery Plus versie 3.0 naar Label Gallery Plus versie 3.1, dan blijft de software geactiveerd.zorg ervoor de nieuwe versie over de bestaande versie heen te installeren. Werk volgens hetzelfde aanwijzingen als beschreven in het hoofdstuk Installeren van de Label Galleryupgrade (kleine versie-upgrade) Zorg ervoor de netwerkversie voor het serverdeel in dezelfde map op de server te installeren die actueel wordt gebruikt voor Label Gallery Network. U hoeft de Label Gallery-server niet opnieuw te activeren. Hij blijft geactiveerd vanuit de vorige geïnstalleerde versie. Beknopte handleiding Label Gallery 33

40 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Activeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Als u een upgrade uitvoert naar een nieuwe hoofdversie van Label Gallery van dezelfde editie, bijvoorbeeld van Label Gallery Plus versie 2.1 naar Label Gallery Plus 3.1, dan moet u de software opnieuw activeren. De nieuwe versie overschrijft de bestaande niet en u kunt dan werken met zowel de oude als de nieuwe Label Gallery-versie van dezelfde editie. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie van Label Gallery in het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. Samenvatting van de benodigde stappen: 1. Sluit alle Label Gallery-applicaties. 2. Verwijder geen bestaande versie van de Label Gallery-software. 3. Installeer dezelfde Label Gallery-editie als de geïnstalleerde. 4. Als uw Label Gallery-software (oude versie) een hardwarecode heeft (USB, zie hoofdstuk Activeren van Label Gallery-software), steek dan de stick in de computer. 5. Activeer de nieuwe Label Gallery-versie met het upgradecodenummer. Om uw Label Gallery-softwareversie 2.1.x te upgraden naar Label Gallery 3.1.x hebt u zowel het oude serienummer van 25 tekens nodig (voor versie 2.1.x) als het nieuwe softwarecodenummer van 25 tekens (voor versie 3.x.x). Beide codes zijn nodig om uw Label Gallery-upgrade te activeren. Ga als volgt te werk om de nieuwe Label Gallery-versie te activeren: 1. Open de nieuw geïnstalleerde Label Gallery softwareversie. Er opent een Waarschuwing-venster. 2. Klik op de toets Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. Als u Label Gallery onmiddellijk na het voltooien van de installatie activeert selecteert u Activeer het pakket en klikt u op Volgende. 3. Selecteer Softwarecode voor één gebruiker en klik op Volgende. Er opent een nieuw venster Licentiebeheer met de belangrijkste licentiegegevens van uw oude Label Gallery-versie. Beknopte handleiding Label Gallery 34

41 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Als er voor uw oude Label Gallery-software een USB-stick nodig was steekt u de stick in een beschikbare poort, selecteert u Hardwarecode en klikt u op Volgende. 4. Als uw Label Gallery-software beveiligd is met een softwarecode selecteert u Beheer huidige softwarecodelicentie en klikt u op Volgende. Als uw Label Gallery-software beveiligd is met een hardwarecode selecteert u Beheer huidige hardwarecodelicentie en klikt u op Volgende. Selecteren van Beheer huidige hardwarecodelicentie 5. In het venster Licentiebeheer: Beheer huidige softwarecodelicentie selecteert u Upgrade codelicentie en klikt u op Volgende. 6. In het venster Licentiebeheer: Upgradecode voert u het Upgradecodenummer in dat u van uw leverancier hebt gekregen. Beknopte handleiding Label Gallery 35

42 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 7. Om de software automatisch te activeren klikt u op de link Ga naar de activeringsserver (aanbevolen). 8. Om de software handmatig te activeren klikt u op de vermelde internetlink voor webpagina-activering. Uw internetbrowser opent dan de Label Gallery-website Upgrade Activation. a. Voer de gebruikergegevens in en klik op ACTIVEREN. Er opent een nieuw venster met de gegenereerde Activeringscode. b. Kopieer de activeringscode van de website en plak hem in het veld Activeringscode in het geopende venster Licentiebeheer: Activeringscode van de geopende Label Gallery-software. Invoeren van het upgrade-codenummer 9. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. U kunt de Label Gallery-software ook activeren als de computer geen toegang heeft tot internet. Zie het hoofdstuk Activeren van de Label Gallery-editie voor één gebruiker. Beknopte handleiding Label Gallery 36

43 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Activeren van de Label Gallery-editie-upgrade Als u een upgrade uitvoert naar een nieuwe editie van Label Gallery-software, bijvoorbeeld van Label Gallery Easy naar Label Gallery Plus of van Label Gallery Plus naar Label Gallery TruePro, dan behoud u de bestaande Label Gallery-editie op uw computer en installeert en activeert u de nieuwe Label Gallery-editie. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie van Label Gallery in het hoofdstuk Installeren van Label Gallerysoftware. Lees voor het activeren van de nieuwe Label Gallery softwareeditie de activeringsaanwijzingen in het hoofdstuk Activeren van Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade). Voor een upgrade van uw Label Gallery software-editie moet u beschikken over het oude serienummer/de softwarecode en het nieuwe softwarecodenummer van 25 tekens. Beide codes zijn nodig om uw Label Gallery-upgrade te activeren. Samenvatting van de benodigde stappen: 1. Sluit alle Label Gallery-applicaties. 2. Installeer de nieuwe Label Gallery-editie. 3. Activeer de nieuwe Label Gallery-editie met het upgrade-codenummer. Activeren van de Label Gallery Network-editie (grote versie-upgrade) Bij een grote versie-upgrade van de Label Gallery Network-editie voert u een upgrade uit van een oudere netwerkeditie, bijvoorbeeld Label Gallery , naar de nieuwste versie, 3.x.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: 1. Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. 2. Verwijder geen bestaande netwerkversie van uw server en werkstations. Controleer uw bestaande Label Gallery-versie aan de hand van het label op uw CD-doos of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info in het menu. Beknopte handleiding Label Gallery 37

44 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 3. Installeer de nieuwe versie op de servercomputer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op de server. Installeren van Label Gallery op de server 4. Installeer de nieuwe versie op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op het werkstation. 5. Activeer de nieuwe Label Gallery-versie met het upgradecodenummer. Om een upgrade uit te voeren van uw Label Gallery Networkversie 2.x naar de Label Gallery Network-versie 3.x hebt u zowel het oude serienummer van 25 tekens nodig (voor versie 2.1.x) als het nieuwe softwarecodenummer van 25 tekens (voor versie 3.x.x). Beide codes zijn nodig om uw Label Gallery-upgrade te activeren. Ga als volgt te werk om de nieuwe Label Gallery Network-versie te activeren: 1. Open de nieuw geïnstalleerde Label Gallery softwareversie op uw server of een client-computer. Er opent een Waarschuwing-venster. 2. Klik op de toets Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. Als u Label Gallery onmiddellijk na het voltooien van de installatie activeert selecteert u Activeer het pakket en klikt u op Volgende. 3. Selecteer Netwerksoftwarecode en klik op Volgende. Er opent een nieuw venster Licentiebeheer dat de netwerkinstallatielocatie toont. 4. Voer het primaire netwerklocatiepad in; dit moet hetzelfde zijn als het voor de installatie ingevoerde pad (zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op de server) en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 38

45 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 5. Voer de benodigde klantgegevens en het upgradecodenummer in en klik op Volgende. 6. Om de software automatisch te activeren klikt u op de link Ga naar de activeringsserver (aanbevolen). 7. Om de software handmatig te activeren klikt u op de vermelde internetlink voor webpagina-activering. Uw internetbrowser opent dan de Label Gallery-website Key Number Activation. a. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. b. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. c. Kopieer de activeringscode en plak hem in het veld Activeringscode in het geopende venster Licentiebeheer: Enter Upgrade Code Number van de geopende Label Gallery-software. Beknopte handleiding Label Gallery 39

46 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 8. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. U kunt de Label Gallery-software ook activeren als de computer geen toegang heeft tot internet. Zie het hoofdstuk Activeer Label Gallery Network-editie. Activeren van de Label Gallery Network-editie (na de upgrade vanuit de editie voor één gebruiker) Als u een upgrade uitvoert naar de Label Gallery Network-editie vanaf een editie voor één gebruiker, bijvoorbeeld van de Label Gallery Pluseditie voor één gebruiker naar een Label Gallery TruePro Network-editie, dan moet u de oude editie voor één gebruiker verwijderen en de nieuwe netwerkeditie installeren op zowel de servercomputer als op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie de hoofdstukken Installeer Label Gallery-software op de server en Installeer Label Gallery-software op het werkstation. Om de nieuwe Label Gallery Network-editie te activeren werkt u volgens de activeringsaanwijzingen zoals besproken in de hoofdstukken Activeer Label Gallery Network-editie en Activeer toegevoegde netwerkclients. Beknopte handleiding Label Gallery 40

47 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Samenvatting van de benodigde stappen: 1. Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. 2. Verwijder de bestaande Label Gallery softwareeditie van uw desktopcomputer. 3. Installeer de Label Gallery Network- software op uw server en op de werkstations. Zorg ervoor dat alle clients zijn uitgelogd voordat u de Label Gallery Network-editie installeert. 4. Activeer de nieuwe Label Gallery Network-editie (serveren client-activering) met het nieuwe netwerkcodenummer. Activeren van de Label Gallery Network-editie (licentiepakketupgrade) Met een Label Gallery Network licentiepakketupgrade kunt u gebruikerlicenties toevoegen aan uw actuele Label Gallery Networkeditie in stappen van 5, 10, 20 of 50 gelijktijdige gebruikers. Om extra netwerkgebruikerlicenties toe te voegen hoeft u slechts uw netwerkeditie te activeren met de softwarecode van het Label Gallery Networklicentiepakket dat u hebt ontvangen van uw leverancier. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery Network-editie te upgraden met extra gebruikerlicenties: 1. Open de Label Gallery-software op uw servercomputer of een andere client waarop de Label Gallery-software is geïnstalleerd. 2. Klik op de toets Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. 3. Selecteer Beheer huidige softwarecodelicentie en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 41

48 Hoofdstuk 2:Installatie en activering Selecteer Beheer huidige netwerklicentie 4. Kies in het venster Licentiebeheer: Beheer netwerklicentie Netwerklicentie toevoegen en klik op Volgende. Selecteren van het toevoegen van een netwerklicentie Beknopte handleiding Label Gallery 42

49 Hoofdstuk 2:Installatie en activering 5. Voer in het venster Licentiebeheer: Code licentiepakket het Codenummer van het licentiepakket in dat u van uw leverancier hebt ontvangen. 6. Om de software automatisch te activeren klikt u op de link Ga naar de activeringsserver (aanbevolen). 7. Om de software handmatig te activeren klikt u op de vermelde internetlink voor webpagina-activering. Uw internetbrowser opent dan de Label Gallery-website License Pack Activation. a. Voer de gebruikergegevens in en klik op ACTIVATE. Er opent een nieuw venster met de gegenereerde Activeringscode. b. Kopieer de activeringscode van de website en plak deze in het veld Activeringscode in het geopende venster Licentiebeheer: Beheer netwerklicentie van de geopende Label Gallery-software. 8. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. U kunt de Label Gallery-software ook activeren als de computer geen toegang heeft tot internet. Zie het hoofdstuk Activeer Label Gallery Network-editie. Beknopte handleiding Label Gallery 43

50 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 3. Ontwerpen en printen van labels In dit hoofdstuk leert u hoe u met Label Gallery Plus labels kunt ontwerpen en printen. Bij alle voorbeelden is aangenomen dat u een SATO thermische printer en GalleryDriver gebruikt. De screenshots in dit hoofdstuk tonen het standaardscherm van de Label Gallery-gebruikers interface. U kunt de interface naar voorkeur wijzigen. De standaardmodus toont alleen de belangrijkste optie in de dialoogvensters, in de geavanceerde modus is de volledige programmafunctionaliteit beschikbaar. U kunt, terwijl u werkt, schakelen tussen deze modi door te klikken op de knoppen Eenvoudig en Geavanceerd in de dialoogvensters of de standaardmodus instellen de in de Label Gallery-voorkeuren. Begin met het ontwerpen van een label door Label Gallery Plus te openen. De afbeelding hieronder toont de standaard werkinterface van Label Gallery Plus. De optie om te schakelen tussen Eenvoudige modus en Geavanceerde modus is niet beschikbaar in de edities Label Gallery Free en Label Gallery Easy. Standaard werkbalk Tekstwerkbalk Toolbox Uitlijning Ontwerpgebied Ordenen Werkvenster van Label Gallery Plus Een standaardlabel maken In dit hoofdstuk leert u hoe u een eenvoudig labelbestand maakt met vaste en variabele objecten. De variabele objecten kunnen waarden bevatten vanuit meerdere bronnen. U leert hoe u: Beknopte handleiding Label Gallery 44

51 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels a. Objectwaarden invoert met het toetsenbord. b. Objectwaarden ophaalt uit een database. c. Een afdrukvoorbeeld op het scherm ziet. d. Het label print. Het label dat u maakt ziet er zo uit: Standaardlabel Een standaardlabel maken Ga als volgt te werk om een standaardlabel te maken: 1. Open de Label Gallery-software (Plus of Easy). 2. Selecteer Nieuw label in het menu Bestand of klik op het pictogram in de Standaard werkbalk. Steeds wanneer u een nieuw label maakt start er een wizard Setup label die u helpt bij de setup van het label en het verbinden met de printer. U kunt de wizard op elk moment verlaten en de standaardinstellingen voor het label accepteren door te klikken op de toets Voltooien. Een printer selecteren 1. Selecteer de printer die u wilt gebruiken voor het printen van labels. Zie het hoofdstuk Printerstuurprogramma installeren voor installatieaanwijzingen wanneer uw printer niet in de lijst staat. Beknopte handleiding Label Gallery 45

52 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Een printer kiezen 2. Klik op de toets Volgende. Definieer label- en pagina-afmetingen 1. Als u de labelvoorraad wilt gebruiken maakt u uw keuzes in het venster Kies voorraad. 2. Klik op de toets Volgende. Er opent een nieuw venster waarin de labelafmetingen handmatig kunnen worden gedefinieerd. 3. Laat de optie Paginaformaat staan op standaard Door gebruiker gedefinieerd en vink Automatische aanpassing aan. 4. Klik op de toets Volgende. Er opent een nieuw venster. 5. Selecteer de labelafdrukstand en de afdrukrichting. Beknopte handleiding Label Gallery 46

53 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels De label-layout kiezen 6. Klik op de toets Volgende. Er opent een nieuw venster. Voer 10 in voor de labelbreedte en 7 voor de labelhoogte. Het dialoogvenster verschilt bij thermische en kantoorprinters. Beknopte handleiding Label Gallery 47

54 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Definiëren van de labelmaten U verandert de maateenheid van centimeters naar inch of andere ondersteunde eenheden door te klikken op de toets met de maateenheid onder het labelafdrukvoorbeeld in het dialoogvenster. 7. Klik op de toets Voltooien. Er opent een nieuw leeg label. Invoer van vaste tekst 1. Klik op de toets in de Toolbox. De tekstcursor wordt op het scherm weergegeven. Cursor voor tekstobject 2. Verplaats de cursor naar de plaats op het label waar u het tekstobject wilt plaatsen en klik op de muistoets. Beknopte handleiding Label Gallery 48

55 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 3. Voer de tekst "VOORBEELD" in. Invoer van content voor het tekstobject 4. Klik op het tekstobject om het object te selecteren. 5. Wijzig het lettertype voor het tekstobject via de tekstwerkbalk. Kies Arial, puntgrootte 28 en vet. Gebruik van formaatopties in de tekstwerkbalk 6. U wijzigt de positie en grootte van het tekstobject door het te selecteren en met de muis naar de juiste plaats te slepen. Beknopte handleiding Label Gallery 49

56 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Het scherm moet nu het volgende tonen: Het tekstobject wordt op het label geplaatst Barcode invoegen Nu gaat u een vaste Code 128 barcode op het label zetten. 1. Voeg de barcode in door te klikken op de toets in de Toolbox. 2. Verplaats de cursor naar de gewenste plaats op het label en klik op de muistoets. 3. Het dialoogvenster met de objecteigenschappen opent. 4. Voer de waarde in voor de barcodecontent. 5. Klik op de toets Definiëren. Het dialoogvenster Bewerken barcode opent. 6. Selecteer barcode Code128 en klik op de toets OK. Beknopte handleiding Label Gallery 50

57 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Selecteren van het barcodetype 7. Klik op de toets Voltooien om terug te gaan naar het label. 8. Wijzig de positie van de barcode door de barcode te selecteren en deze naar de gewenste positie te slepen. 9. Wijzig het formaat van het object door de grepen van het object te slepen. De grepen zijn kleine vierkantjes rondom het object als dit geselecteerd is. Het label moet er nu zo uitzien: Label met tekst en barcodeobjecten Beknopte handleiding Label Gallery 51

58 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Figuur invoegen De Label Gallery-software werkt met BMP, PCX, GIF, WMF, JPEG en vele andere populaire grafische formaten. 1. Voeg een figuur in door te klikken op de toets in de Toolbox. 2. Verplaats de cursor naar de gewenste plaats op het label en klik op de muistoets. 3. Het dialoogvenster Openen opent, hiermee kunt u uw figuur zoeken op uw harde schijf. Ga naar de map Voorbeeldafbeeldingen en selecteer de figuur LEISURE.WMF. Klik op de toets Openen. Het scherm moet nu het volgende tonen: Label met tekst, barcode en figuurobjecten Gebruik van tekentools Nu voegt u een lijn in waarmee u een tekstobject scheidt van andere objecten en een rechthoek trekt rond het figuurobject. 1. Selecteer het pictogram in de Toolbox en zet de cursor op het gewenste beginpunt van de lijn. 2. Hou de muistoets ingedrukt bij het trekken van de lijn. Verplaats de muis naar het eindpunt van de lijn en laat de toets los. Het lijnobject wordt op het label geplaatst. 3. Klik op het pictogram in de Toolbox en ga met de muis naar de linkerbovenhoek van de figuur. Beknopte handleiding Label Gallery 52

59 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 4. Klik, hou de muistoets ingedrukt en vergroot de rechthoek naar de rechteronderhoek van de figuur. 5. U wijzigt de dikte van de verticale en horizontale lijn door te dubbelklikken op het rechthoekobject; dit opent de eigenschappen ervan. Selecteer de gewenste dikte en klik op de toets Voltooien. 6. U bewerkt het tekenobject door te dubbelklikken op de lijn of rechthoek; dit opent het dialoogvenster met de eigenschappen. Het label moet er zo uitzien: Sleep de objectgrepen om het formaat van het object te wijzigen. Label met gefixeerde objecten Gebruik van uitlijn tools U hebt de objecten op het label geplaatst. Nu wilt u ze uitlijnen met het horizontale midden van het label. U kunt objecten op het label uitlijnen met de Uitlijn-werkbalk op de rechterzijde van het werkvenster. Ga als volgt te werk om objecten op het label uit te lijnen: 1. Selecteer alle objecten op het label. Het eerste object dat u selecteert bepaalt de uitlijnpositie voor alle gekozen objecten. Beknopte handleiding Label Gallery 53

60 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 2. Kies een selectiepijl in de Toolbox en trek een rechthoek rond alle objecten om alle objecten te selecteren. Selecteren van de objecten op het label 3. Klik in de Uitlijn-werkbalk op het pictogram om de objecten te rangschikken. De gekozen objecten worden opnieuw worden gerangschikt en worden gepositioneerd op het horizontale midden op het label. De Werkbalk uitlijnen bevat ook nog andere uitlijncommando's. U kunt de objecten ook uitlijnen op het labelraster. De optie Uitlijnen op raster staat in het menu Beeld. Een label opslaan Sla uw label tijdens het ontwerpen altijd op. Ga als volgt te werk om een label op te slaan: 1. Selecteer het pictogram. 2. Voer de naam van het label in. Voer bijvoorbeeld 'label' in voor de naam van het label. 3. De naam van het label staat in de programmakop. Naam van het label in de programmakop Beknopte handleiding Label Gallery 54

61 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Een afdrukvoorbeeld bekijken en een label printen Als u een label wilt printen kunt u Afdrukvoorbeeld gebruiken om een afdruk te simulerenhet labelafdrukvoorbeeld toont het label op het scherm. Op het scherm simuleren van het printen van 10 labels om de labellayout en het printen te controleren. 1. Klik op het pictogram in de Standaard werkbalk of selecteer de opdracht Afdrukken in het menu Bestand. Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven. Dialoogvenster Afdrukken / Afdrukvoorbeeld 2. Voer 10 in bij Aantal labels en klik op de toets Voorbeeld. Label Gallery sluit het dialoogvenster en simuleert het printen van 10 labels op het scherm. Als u zeker weet dat de labels correct zullen worden afgedrukt en het afdrukvoorbeeld de juiste waarden laat zien kunt u doorgaan naar het daadwerkelijke printen. Ga als volgt te werk om de labels te printen: 1. Klik op het pictogram in de Standaard werkbalk. Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven. 2. Voer 10 voor het Aantal labels en klik op de toets Afdrukken. Uw printer drukt dan 10 labels af. Beknopte handleiding Label Gallery 55

62 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Om snel en eenvoudig labels te printen kunt u labels printen vanuit de applicatie GalleryPrint of het formulier dat gegenereerd wordt met GalleryForm. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Andere Label Gallery-applicaties ** Deze optie is niet beschikbaar in de edities Label Gallery Free, Easy en Plus. Variabele velden toevoegen aan een label Mogelijk wilt u het label printen met wisselende gegevens per label. De Label Gallery-software biedt verschillende variabele velden (tellers, datum/tijdvelden, operatorinvoer vanaf het toetsenbord) die u kunt gebruiken voor tekst, grafische afbeeldingen en barcodeobjecten. Voor dit voorbeeld is een nieuw label ontworpen. De volgende stappen leggen uit hoe u een label maakt met een prompt-veld, een teller en datum/tijdvelden. De koppen in de volgende screenshots zijn apart toegevoegd. Het linker label toont de ontwerpmodus, de rechter twee labels zijn twee opeenvolgende afdrukvoorbeeldlabels Toetsenbordinvoer maken Variabele velden De inhoud van een prompt-veld kan per afdruktaak verschillen. Vóór u het label print voert u de waarde voor het veld in. 1. Klik op de kleine pijl naast het pictogram in de Toolbox om een lijst met beschikbare soorten variabelen weer te geven. Beknopte handleiding Label Gallery 56

63 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 2. Selecteer in de lijst Nieuwe toetsenbordinvoer en klik op het label waarin u het object wilt plaatsen. Er opent een dialoogvenster met de wizard Variabel. Een nieuw toetsenbordinvoerveld voor variabelen maken 3. Type Voer productnaam in voor de optie Toon deze tekst aan de printoperator. 4. Klik op de toets Voltooien. De cursor verandert van vorm naar een pijl met een tekstobject. 5. Klik op het label waarin u het gevraagde veld wilt plaatsen. Het tekstobject wordt op het label geplaatst en gekoppeld met de nieuwe variabele. Als u het label print wordt gevraagd de productnaam in te voeren die zal worden getoond in het afdrukvoorbeeld op het label en op het afgedrukte label. Geserialiseerde gegevens maken Geserialiseerde gegevens voor variabele velden Nu maakt u een tellerveld op het label. De waarde van dat variabele veld wordt automatisch met één per label verhoogd. 1. Klik op de kleine pijl naast het pictogram in de Toolbox om een lijst met beschikbare soorten variabelen weer te geven. 2. Selecteer in de lijst Nieuwe teller. 3. Er opent een dialoogvenster met tellereigenschappen. Beknopte handleiding Label Gallery 57

64 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Een nieuw variabel tellerveld maken 4. Laat alles op standaard staan zodat de teller altijd met 1 begint en verhoog met één per label. 5. Klik op de toets Voltooien. 6. Klik op het label waarop de teller moet worden geplaatst. De nieuwe variabele is gekoppeld aan het tekstobject op het label. Standaard telt de teller met 1 per label op. Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, etc. U kunt ook andere tussenstappen definiëren. Variabele velden voor datumvariabele voor tijd In het variabele veld kan automatisch de datum of tijd van de computerklok of printerklok worden ingevoerd (voor ondersteunde printermodellen). 1. Klik op de kleine pijl naast het pictogram in de Toolbox om een lijst met beschikbare soorten variabelen weer te geven. 2. Selecteer in de lijst Nieuw datumveld. Er opent een dialoogvenster met datumeigenschappen. Een nieuw variabel datumveld maken 3. Laat alles op standaard staan zodat de datum op het label wordt ingevoerd in het formaat zoals gedefinieerd in uw Windows besturingssysteem. Beknopte handleiding Label Gallery 58

65 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Ga als volgt te werk om een tijd op het label te plaatsen: 1. Klik op de kleine pijl naast het pictogram in de Toolbox om een lijst met beschikbare soorten variabelen weer te geven. 2. Selecteer in de lijst Nieuw tijdveld. 3. Klik op de toets Voltooien. 4. Klik op het label waarop de datum of tijd moet worden geplaatst. De nieuwe variabele is gekoppeld aan het tekstobject op het label. De datum- en tijd-velden worden bijgewerkt als u een afdrukvoorbeeld bekijkt of het label print. In dit voorbeeld komen de waarden van de systeemklok van uw computer. Prefix- of suffix-opties gebruiken U kunt een prefix en suffix toevoegen aan elk variabel veld op het label. Beide worden aan de waarde toegevoegd als u een afdrukvoorbeeld bekijkt en het label print. 1. Klik op de kleine pijl naast het pictogram in de Toolbox om een lijst met beschikbare soorten variabelen weer te geven. 2. Selecteer in de lijst Nieuwe toetsenbordinvoer. 3. Er opent een dialoogvenster met de variabele eigenschappen. 4. Type de tekst 'Voer productgewicht in' voor de optie Toon deze tekst aan de printoperator. Stel de toegestane tekens in op cijfers en klik op de toets Volgende. 5. Voer 'kg' in voor de optie Suffix. Definiëren van de variabele suffix 6. Klik op de toets Voltooien. 7. Klik op het label waarop u het gevraagde veld wilt plaatsen. Het tekstobject wordt op het label geplaatst en gekoppeld met de nieuwe variabele. Als u een afdrukvoorbeeld bekijkt of het label print zal de suffix 'kg' worden toegevoegd aan de ingevoerde waarde rechts. Beknopte handleiding Label Gallery 59

66 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Algemene printerinstellingen wijzigen Als u een label gaat ontwerpen moet u de Label Gallery-software laten weten naar welke printer het label moet worden geprint. Elk labelbestand onthoudt de printerinstellingen voor de gekozen printerdriver op het label. In een voorbeeld gaat u de afdruksnelheid en de donkerheid wijzigen. Ga als volgt te werk om de printerinstellingen te wijzigen: 1. Ga naar het bestand Printerinstellingen. Het venster met de printerinstellingen opent. 2. Open de tab Opties. 3. Wijzig de opties Snelheid en Zwarting. 4. Klik op de toets OK. 5. Sla het label op door te klikken op de toets in de Standaard werkbalk of het selecteren van de opdracht Opslaan in het menu Bestand. Eigenschappen printerstuurprogramma Alle wijzigingen in het dialoogvenster printerinstellingen worden opgeslagen naar het label en worden toegepast bij toekomstige printopdrachten. U kunt de printerinstellingen ook wijzigen vlak voordat het label wordt geprint. 1. Selecteer de optie Afdrukken in het menu File. 2. Ga naar de tab Printer. Via deze tab kunt u de printer wijzigen vlak voordat het afdrukken begint, maar u kunt ook algemene printerinstellingen wijzigen zoals snelheid, zwarting en afdrukrichting. Wijzigingen onder de tab Printer worden niet opgeslagen bij het label maar worden alleen gebruikt bij het printen. Beknopte handleiding Label Gallery 60

67 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Een label koppelen aan tekstdatabases Tekstdatabases zijn tekstbestanden met gegevenswaarden die kunnen worden gebruikt voor variabele objecten op het label. De tekstdatabase is geen echte database. De database bevat de gegevenswaarden maar geen gegevens betreffende de gegevensstructuur, de naam van de velden en de maximale lengte van de velden. U moet zorgen voor de ontbrekende gegevens voordat Label Gallery de gegevens van zulke tekstdatabases kan gebruiken. Het label in ontwerpmodus (links) en het afdrukvoorbeeld van de vijf labels met gegevens uit de database Koppelen met een database Label Gallery heeft een databasewizard die begeleidt bij de stappen die nodig zijn om de database met een label te koppelen. Ga als volgt te werk om uw label via de databasewizard te koppelen met een database: 1. Klik op de toets in de Standaard werkbalk. 2. Klik op de toets Bladeren en ga naar de tekstdatabase "C:\Program Files\Sato\Gallery 3\Samples\Database\data.txt". Beknopte handleiding Label Gallery 61

68 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels De tekstdatabase selecteren 3. Klik op de toets Volgende. Als u voor de eerste keer een koppeling maakt met de database moet u de databasestructuur definiëren. Ga door met het volgende deel. Formatteer de gegevens met de wizard Tekstbestand Omdat de tekstbestanden geen structurele gegevens bevatten zoals een echte database moet u de velden en de gegevensstructuur ervan definiëren. Als u dezelfde tekstdatabase een volgende keer gebruikt hoeft u de structuur niet opnieuw te definiëren. 1. Kies het type gegevens voor de geselecteerde tekstdatabase. De velden zijn uitgelijnd in kolommen en daarom moet u de optie Vast kiezen. Beknopte handleiding Label Gallery 62

69 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Definiëren van het soort tekstdatabase 2. Klik op de toets Volgende. 3. Definieer de breedte van de afzonderlijke kolommen door een afbreeklijn voor de tweede kolom en voor de derde kolom te plaatsen. Definiëren van de velden in de tekstdatabase 4. Klik op de toets Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 63

70 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 5. Accepteer de standaard veldnamen en klik op de toets Volgende. 6. Controleer de structuur van de tekstdatabase. De veldnamen en de maximumlengte ervan worden weergegeven. Klik op de toets Voltooien om de tekstbestand-wizard af te sluiten. De koppeling met de database is gemaakt en de databasevelden zijn beschikbaar op het label. Label Gallery gaat nu terug naar de databasewizard. Databasevelden op een label plaatsen De volgende stap in de databasewizard opent het dialoogvenster met de lijst beschikbare databasevelden. 1. Standaard worden alle velden van de database op het label gebruikt. Klik op de toets Volgende. Alle velden in de tekstdatabase gebruiken 2. Specificeer welke records en welk aantal u wilt printen: Selecteer de opties Ik wil de af te drukken records selecteren en Ik wil het aantal labels voor elke geselecteerde record invoeren. Vóór het afdrukken van labels opent de tabel met de records; u kunt nu selecteren welke records u wilt printen, en welk aantal labels voor elke record. Beknopte handleiding Label Gallery 64

71 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Specificeren welke records van de database zullen worden afgedrukt, en welk aantal 3. Klik op de toets Volgende. 4. Selecteer of de databasewizard alle gekozen velden van de database moet koppelen met de tekstobjecten op het label, of dat u de velden handmatig met het label wilt koppelen. 5. Klik op de toets Volgende. 6. Selecteer Ik wil een tekstobject voor elk geselecteerd veld en klik op de toets Voltooien. Elk veld van de database zal worden gekoppeld met een tekstobject Het label toont dan meerdere tekstobjecten. Elk veld van de database is gekoppeld met het tekstobject op het label. Gebruik Afdrukvoorbeeld om gegevens te selecteren en een label te bekijken Nu gaat u het printen van labels simuleren via het gebruik van afdrukvoorbeeld. 1. Klik op de printpictogram in de Standaard werkbalk. 2. Het printdialoogvenster opent met het aantal labels ingesteld op Variabel aantal (invoer voor elke databaserecord). Deze instelling correspondeert met uw selectie in de databasewizard als u de opties Ik wil de af te drukken records selecteren en Ik wil het aantal labels voor elke geselecteerde record invoeren hebt gekozen. Beknopte handleiding Label Gallery 65

72 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Alleen de geselecteerde records worden afgedrukt, in het opgegeven aantal. Dialoogvenster Afdrukken / Afdrukvoorbeeld 3. Om te kiezen welke records van de database worden geprint klikt u op de toets Selecteer records. Het dialoogvenster Selectie records opent. 4. Selecteer in de database de records die u wilt printen en voer voor elke gekozen record in welk aantal labels u wilt printen. Selecteren van records en specificeren van het aantal labels 5. Klik op de toets OK. U gaat terug naar het dialoogvenster Afdrukken. Beknopte handleiding Label Gallery 66

73 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 6. Klik op de toets Voorbeeld. U ziet nu een afdrukvoorbeeld van de labels op het scherm. De tekstobjecten op het label wijzigen bij elke nieuwe record. Een label printen Afdrukvoorbeeld van het tweede label in de reeks 7. Klik in het hoofdvenster op de toets Volgende om verder te gaan naar het volgende label in de reeks. Nadat u het laatste labelafdrukvoorbeeld van de reeks hebt bekeken opent Label Gallery opnieuw het dialoogvenster Afdrukken. 8. Klik op de toets Sluiten om het dialoogvenster Afdrukken te sluiten. Als u zeker weet dat het labelontwerp goed is en het labelafdrukvoorbeeld de juiste waarden van de database toont kunt u de labels naar de printer gaan sturen. Ga als volgt te werk om een label te af te drukken: 1. Klik op de printpictogram in de Standaard werkbalk. Het dialoogvenster Afdrukken opent (hetzelfde als het dialoogvenster afdrukvoorbeeld). 2. Klik op de toets Selecteer records, selecteer de records die u wilt afdrukken en specificeer voor elke record het aantal labels. Beknopte handleiding Label Gallery 67

74 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Selecteren van records en specificeren van het aantal labels 3. Klik op de toets OK. 4. Klik op de toets Afdrukken om de labels te gaan afdrukken. 5. Klik op de toets Sluiten om het dialoogvenster te sluiten. Een geavanceerd label maken In dit hoofdstuk leert u hoe u een label maakt met geavanceerde mogelijkheden. U leert hoe u een label maakt met gebruikmaking van: a. EAN.UCC 128 barcode. b. Koppelingen naar geavanceerde databases. c. Geavanceerde objecten en functies. Een label maken met EAN.UCC 128-compatibiliteit EAN.UCC 128-compatibele barcodes worden vaak gebruikt voor het coderen van gegevens in de barcode. Label Gallery heeft een EAN.UCC 128 barcodewizard die u helpt bij het samenvoegen van de gegevenscomponenten (Application Identifiers) in de uiteindelijke barcode. Beknopte handleiding Label Gallery 68

75 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Barcode EAN.UCC 128 bewerken Het ontworpen label met EAN.UCC 128 barcode Om de EAN.UCC 128 barcode te definiëren selecteert u eerst dit barcodetype en wijst u er een waarde aan toe. 1. Klik op de kleine pijltoets naast het pictogram in de Toolbox. 2. Selecteer in het contextmenu Vaste barcode. Een vaste barcode maken 3. Verplaats de cursor naar de plaats op het label waar u het tekstobject wilt plaatsen en klik op de muistoets. 4. De wizard met de objecteigenschappen opent. 5. Klik op de toets Definiëren. Het dialoogvenster Bewerken barcode opent. 6. Klap de groep EAN.UPC uit en selecteer de barcode EAN.UCC Klik op de toets OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Barcode. 8. Klik op de toets Volgende. De EAN.UCC 128-wizard opent. Voeg met de EAN.UCC 128-wizard content toe aan de EAN.UCC 128. Gebruik de EAN.UCC 128-wizard als hulp bij het toevoegen van de benodigde Application Identifiers (AI) in de barcode. Voltooi de volgende stappen met de wizard: Beknopte handleiding Label Gallery 69

76 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels 1. Selecteer 10 batch of partijnummer. Application Identifier selecteren uit de lijst 2. Klik op de toets Volgende. 3. Selecteer Vast en klik op de toets Volgende. 4. Voer de voorbeeldgegevens in, bijvoorbeeld '12345'. 5. Klik op de toets Volgende. Er opent een dialoogvenster dat alle AI toont die in deze barcode voorkomen. 6. Klik op de toets Toevoegen om een nieuwe AI te gaan toevoegen. Kies bijvoorbeeld AI 21 (serienummer). Herhaal de voorgaande stappen 1 tot 5. Beknopte handleiding Label Gallery 70

77 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Er zijn twee Application Identifiers gedefinieerd 7. Als u tevreden bent met de ontworpen AI en de posities ervan binnen barcode klikt u op de toets Voltooien. De EAN.UCC 128 barcode wordt op het label geplaatst. Een label koppelen met geavanceerde databases U kunt Label Gallery gebruiken voor het ophalen van gegevens uit elke database op uw computer of netwerk. Als u de geschikte databasestuurprogramma's hebt kunt u een koppeling maken met de database en de records gebruiken op het label. Label Gallery Free heeft geen databaseoptie. ** Deze optie is niet beschikbaar in de editie Label Gallery Free. Met Label Gallery kunt u een koppeling maken met elk soort database waarvan u de juiste databasestuurprogramma's op uw computer hebt geïnstalleerd. Label Gallery ondersteunt verschillende databasestuurprogramma's zoals ODBC, OLE DB en BDE. Beknopte handleiding Label Gallery 71

78 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Uw computer heeft voorgeïnstalleerde databasestuurprogramma's voor regelmatig gebruikte soorten databases, maar u kunt altijd extra stuurprogramma's installeren. U kunt volledig instellen welke records in de databasetabel zullen worden afgedrukt. Standaard worden alle records afgedrukt, maar u kunt ook selecteren welke records worden afgedrukt. Voordat de labels worden verwerkt kunt u in de tabel de records selecteren die u wilt printen. Daarnaast kunt u voor elke record het aantal afdrukken specificeren. Label Gallery heeft ook geavanceerde recordselectietechnieken. U kunt databasefilters maken en alleen die records ophalen die voldoen aan de voorwaarden. Met dezelfde functionaliteit kunt u twee of meer databasetabellen tegelijkertijd koppelen en waarden voor hetzelfde product ophalen vanuit meerdere databases. Gevorderde gebruikers kunnen de SQL-opdrachten handmatig modificeren. Zie voor meer informatie over het koppelen met geavanceerde databases de Gebruikershandleiding of het Help-bestand. Gebruik van geavanceerde objecten en functiess in Label Gallery De in dit hoofdstuk beschreven functies zijn niet beschikbaar in de edities Label Gallery Free en Easy. Een tekstveldobject maken Met het tekstveldobject kunt u lopende tekst gebruiken in het ontworpen tekstveldframe zonder de beperking tot maar één regel tekst. Ga als volgt te werk om een tekstveldobject te maken: 1. Klik op de toets in de Toolbox. De tekstveldcursor wordt op het scherm weergegeven. 2. Verplaats de cursor naar de plaats op het label waar u het tekstveldobject wilt plaatsen en klik op de muistoets. De eigenschappen van de object openen. 3. Open de tab Waarde en type de tekst. Beknopte handleiding Label Gallery 72

79 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Waarde invoeren voor tekstveldobject 4. Klik op de toets OK. Het tekstveldobject wordt op het label geplaatst. 5. Dubbelklik op het tekstveld om de eigenschappen te openen. 6. Ga naar de tab Detail en selecteer de optie Passend. Als u de grootte van het tekstveldframe wijzigt lijnt de inhoud automatisch uit op het nieuwe formaat. In Label Gallery zijn alle drie tekstobjecten beschikbaar Beknopte handleiding Label Gallery 73

80 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Een Rich Text Box-object (RTF) maken Met een Rich Text Box-object kunt u tekst formatteren in elk lettertype en stijl. Ga als volgt te werk om een Rich Text Box-object te maken: 1. Klik op de toets in de Toolbox De cursor van de Rich Text Box wordt op het scherm weergegeven. 2. Verplaats de cursor naar de plaats op het label waar u het tekstveldobject wilt plaatsen en klik op de muistoets. De Rich Text-editor opent. 3. Voer de inhoud in. 4. Gebruik de tekstwerkbalk in de editor om de tekens te formatteren. 5. Klik op de toets OK. Het Rich Text Box-object wordt op het label geplaatst. 6. Dubbelklik op de RichText Box om de eigenschappen te openen. 7. Ga naar de tab Detail en selecteer de optie Passend. 8. Klik op de toets OK. De tekstgrootte in het Rich Text Box-object wijzigt automatisch bij het vergroten/verkleinen ervan. Functies gebruiken om de labelgegevens te bewerken Met Label Gallery kunt u werken met variabele waarden op het label, de waarden bewerken en ze gebruiken bij andere labelobjecten. Label Gallery heeft een aantal functies die helpen bij het werken met de variabele waarden. Er is altijd een bepaalde invoer voor de functie die de functie bewerkt en altijd een bepaalde uitvoer die wordt opgeslagen voor een functiegegenereerde variabele. De functie-gegenereerde variabele kan worden gekoppeld aan labelobjecten of in andere functies worden gebruikt. Er zijn vele Label Gallery-functies beschikbaar, zoals Samenvoegen (voor gekoppelde velden), Subset, Datum toevoegen, FACT, HIBC en Visual Basic-script. Visual Basic-script is een krachtige functie waarmee u geavanceerde gegevensbewerkingen kunt uitvoeren. Zie voor meer informatie over de Label Gallery-functies de Gebruikershandleiding of het Help-bestand. Beknopte handleiding Label Gallery 74

81 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Bediening snijmes in de printer Als u een thermische printer hebt met een snijmes, dan kunt u dit instellen vanuit Label Gallery. Als u het geïnstalleerde snijmes wilt gebruiken moet u de GalleryDriver voor uw thermische printer gebruiken. Ga als volgt te werk om de snijmesbediening in te stellen: 1. Selecteer de optie Setup label in het menu Bestand. 2. Ga naar de tab Instellingen snijmes. 3. Selecteer de optie Snijmes inschakelen. De snijmesfunctionaliteit inschakelen De editie Label Gallery Easy kan het snijmes bedienen. U kunt echter niet het dialoogvenster Setup label gebruiken. In plaats daarvan moet u de snijmesparameters definiëren in de eigenschappen van het specifieke printerstuurprogramma. Zie het Help-bestand voor aanwijzingen over het instellen van het snijmes in Label Gallery Easy. Beknopte handleiding Label Gallery 75

82 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Een RFID Smart Label ontwerpen Deze optie is niet beschikbaar in de edities Label Gallery Free en Easy. Radio frequency identification (RFID) is een technologie die radiogolven gebruikt voor het automatisch herkennen van afzonderlijke of groepen items. Label Gallery en GalleryDriver ondersteunen het programmeren en afdrukken van in een label geïntegreerde RFID-tags. U kunt de RFID-functionaliteit alleen in Label Gallery gebruiken als u GalleryDriver met RFID-ondersteuning hebt geïnstalleerd. Zorg ervoor dat u de GalleryDriver van uw RFID-printer hebt geïnstalleerd voordat u een RFID smart label gaat ontwerpen en afdrukken. Een RFID smart label maken 1. Klik op de toets in de Standaard werkbalk. De wizard Setup label start. 2. Selecteer de printer die het printen van RFID smart labels ondersteunt. 3. Klik op de toets Voltooien. U zult zien dat de opdracht RF Tag is ingeschakeld in de Toolbox op de linkerzijde van het Label Gallery werkvenster. De RF Tag is beschikbaar voor gebruik Beknopte handleiding Label Gallery 76

83 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels Coderen van de RF Tag Er zijn gewoonlijk twee soorten in het label geïntegreerde RF tags:hf tags of UHF tags. 1. Klik op de toets in de Toolbox om de gegevens te gaan coderen. Het dialoogvenster RF Tag opent. Content coderen voor RF Tag 2. Selecteer het type RF Tag dat u wilt gebruiken uit het lijstvenster boven het dialoogvenster. 3. Selecteer de optie Gebruik RF Tag op label. Als u deze optie niet selecteert wordt de definitie van de taginhoud opgeslagen maar niet naar de printer verzonden. 4. Ga naar het eerste beschikbare blok in de paragraaf Datablokken en klik op de cel Data in de tabel. 5. Type de waarde die u wilt coderen in dit blok. Herhaal het proces voor andere blokken. 6. Klik op de toets OK. Een schematische weergave van de RFID Tagantenne opent in de labelachtergrond en identificeert de definitie van de RFID-gegevens op het label. Beknopte handleiding Label Gallery 77

84 Hoofdstuk 3:Ontwerpen en printen van labels RFID Tag-antenne op de achtergrond 7. U kunt doorgaan met het ontwerpen van het smart label met niet- RFID-gegevens zoals beschreven in de vorige hoofdstukken. Als u het label print worden de RFID-gegevens naar de printer verzonden. De printer print het RFID smart label en programmeert tegelijkertijd de in het label opgenomen RFID tag. Beknopte handleiding Label Gallery 78

85 Hoofdstuk 4:Andere Label Gallery-applicaties 4. Andere Label Gallery-applicaties Label Gallery biedt veel meer dan alleen het ontwerpen en printen van labels. In het volgende hoofdstuk ziet u hoe u o eenvoudiger labels print door formulieren te gebruiken: Formulieren werken als standalone applicatie en worden aangepast zodat ze voldoen aan de eisen van de gebruiker. o Het printen van labels beheert via GalleryPrint: Alle printfuncties selecteert in één venster. o Automatisch labels print via GalleryWatch: De integration middleware module van Label Gallery voegt het printen van labels toe aan elke bestaande applicatie. o Sla vaakgebruikte labelelementen op op een printer voor het sneller printen van labels of het gebruik vanuit andere applicaties. Voor de meeste in dit hoofdstuk besproken geavanceerde taken hebt u de Label Gallery TruePro-editie nodig. Printen van labels via aangepaste formulieren Deze optie is niet beschikbaar voor Label Gallery Free, Easy & Plus-pakketten. GalleryForm is een front-end applicatiegenerator en is beschikbaar in de editie Label Gallery TruePro. Ontwerp uw eigengemaakte gegevensinvoerapplicaties zonder programmeervaardigheid. Het belangrijkste doel van het gebruik van formulieren is het gebruiksvriendelijk en foutvrij printen van labels voor de operator. De volgende afbeelding toont het labelbestand met daarin opgevraagde velden, een variabel figuur en een barcodeobject. Het formulierbestand wordt altijd gegenereerd vanuit het labelbestand. Voordat u een formulier kunt maken moet u een label maken met Label Gallery Plus. Het labelbestand biedt eenvoudige toegang tot alle benodigde gegevens en opdrachten. Beknopte handleiding Label Gallery 79

86 Hoofdstuk 4:Andere Label Gallery-applicaties Op het formulier kunt u vanuit de tabel onderaan de record selecteren. U kunt ook een printerselectie-uitklapmenu gebruiken en een toets voor het printen van een opgegeven aantal labels. Het label (links) is de basis voor het formulier (rechts). Een formulier maken De wizard Nieuw formulier helpt u om eenvoudig een formulier te maken en maakt een koppeling met het label, haalt variabelen op van het label en genereert het formulierbestand. Uw label moet ontworpen zijn voordat u een formulier kunt definiëren. Ga als volgt te werk om een formulier te maken: 1. Open GalleryForm. 2. Klik op de toets om de wizard Nieuw formulier te starten of ga naar het menu Bestand en selecteer de opdracht Nieuw/ Wizard Nieuw formulier. De wizard Nieuw formulier opent. 3. Lees de samenvatting en klik op de toets Volgende. 4. Selecteer Standaard Windows desktopapplicatie voor het soort platform. Klik op de toets Volgende. 5. Klik op de toets en blader naar het voorbeeldlabel LABEL2.LBL. 6. Schakel de optie Plaats voorbeeld object op het formulier in en klik op de toets Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 80

87 Hoofdstuk 4:Andere Label Gallery-applicaties Selecteren van het labelbestand in de wizard Nieuw formulier 7. Selecteer Gebruik standaardsjabloon; het gegenereerde formulier wordt dan ontworpen. Vervolgens klikt u op de toets Volgende. Er opent een nieuw venster. 8. Selecteer de verticale stand van het object en klik op de toets Volgende. Er opent een nieuw venster. 9. Selecteer links uitlijnen van de bijschriften en klik op de toets Volgende. Er opent een nieuw venster. 10. Het laatste scherm van de wizard toont een overzicht van uw selectie. Klik op Voltooien om de instellingen te bevestigen, het formulier wordt gegenereerd. 11. Sla het formulier op schijf op voordat u het gaat uitvoeren. Klik op de toets of selecteer de opdracht Opslaan in het menu Bestand. 12. Test het formulier door het uit te voeren door te klikken op de toets of het selecteren van de opdracht Uitvoeren in het menu Ontwerp. 13. Type de waarden voor variabele velden op het label. Bekijk hoe het labelafdrukvoorbeeld ververst voor elk ingevoerde gegeven. Beknopte handleiding Label Gallery 81

88 Hoofdstuk 4:Andere Label Gallery-applicaties 14. Klik op de toets Afdrukken om het label af te drukken op de standaard printer. 15. Klik op de toets Afsluiten om het actieve formulier te sluiten. Het gegenereerde formulierbestand Om het formulier te beschermen tegen wijzigingen maakt u een snelkoppeling naar het formulierbestand op de desktop-pc. Als u dubbelklikt op de snelkoppeling wordt het formulier uitgevoerd en kan de operator niet teruggaan naar de ontwerpmodus. Een formulier wijzigen Met de GalleryForm-applicatie kunt u formulieren bewerken of opnieuw ontwerpen. Hiervoor moet u voldoende toegangsrechten hebben tot Label Gallery. Het ontwerpen van formulieren in GalleryForm is vergelijkbaar met het ontwerpen van labels in Label Gallery Plus. Beide applicaties hebben vergelijkbare interfaces. Ga als volgt te werk om een formulier te wijzigen: 1. Open GalleryForm. 2. Klik op de toets of selecteer de opdracht Openen in het menu Bestand. 3. Blader naar en open het te wijzigen formulierbestand. Alle GalleryForm-bestanden hebben de extensie OFF. Beknopte handleiding Label Gallery 82

89 Hoofdstuk 4:Andere Label Gallery-applicaties 4. Breng de wijzigingen in het formulier aan. Gebruik de Toolbox links om nieuwe objecten op het formulier te plaatsen. 5. Dubbelklik op de formulierobjecten om de eigenschappen weer te geven en te wijzigen. 6. Voer uw wijzigingen in op het formulier en sla het bestand op. Printen van labels via GalleryPrint Deze optie is niet beschikbaar voor Label Gallery Free, Easy & Plus-pakketten. GalleryPrint is een standalone applicatie waarmee u snel en gemakkelijk labels kunt afdrukken. U kunt de applicatie starten vanuit het programma Label Gallery TruePro in het menu Start. Met GalleryPrint kunt u alle gewenste afdruktaken selecteren in één enkel venster: - Selecteren van het af te drukken label - Instellen van de waarden voor variabelen - Selecteren van records in de database - Wijzigen van de printer en de eigenschappen ervan - Definiëren van het aantal labels - Een labelafdrukvoorbeeld bekijken - Het label printen Beknopte handleiding Label Gallery 83

90 Hoofdstuk 4:Andere Label Gallery-applicaties De applicatie GalleryPrint biedt snelle toegang tot het printen van labels GalleryPrint is beschikbaar in de editie Label Gallery TruePro. Automatisch printen van labels Deze optie is niet beschikbaar voor Label Gallery Free, Easy & Plus-pakketten. Met Label Gallery kunnen automatisch en zonder toezicht barcodelabels worden afgedrukt. De integration middleware module van GalleryWatch wordt gebruikt om verschillende systeemgebeurtenissen te monitoren en voorgedefinieerde acties te triggeren bij de wijziging. Bestaande databases en andere gegevensbronnen kunnen gemakkelijk worden gebruikt als invoer voor labels. Een in een map geplaatst bestand worden gedetecteerd en de gegevens uit het bestand worden gebruikt op de labels. Het gehele proces is geautomatiseerd en er is geen ingrijpen van de gebruiker nodig. De integration middleware module van GalleryWatch verwerkt Beknopte handleiding Label Gallery 84

Beknopte handleiding

Beknopte handleiding Beknopte handleiding LICENTIEOVEREENKOMST SATO LABEL GALLERY VOOR EINDGEBRUIKERS VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE BELANGRIJK! DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

knfbreader Mobile kreader Mobile

knfbreader Mobile kreader Mobile knfbreader Mobile kreader Mobile Instructies voor installatie Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rechten voorbehouden. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding: Kaspersky Anti-Virus 2012

Installatiehandleiding: Kaspersky Anti-Virus 2012 Installatiehandleiding: Kaspersky Anti-Virus 2012 Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Oudere versie Kaspersky Anti-Virus verwijderen 2. Installatie 3. Klaarmaken voor gebruik Duur installatie:

Nadere informatie

Installatie UZI-kaartlezer

Installatie UZI-kaartlezer Installatie UZI-kaartlezer 1 Handleiding installatie UZI-kaartlezer Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van de UZI-kaartlezer. De installatie duurt ongeveer 10 minuten, als u alle onderdelen

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Getting Started Guide Nederlands

Getting Started Guide Nederlands Getting Started Guide Nederlands Inhoud De technologie van PrintShop Mail... 2 Systeemvereisten voor PrintShop Mail... 4 Inhoud van de cd-rom... 5 PrintShop Mail installeren (Windows)... 6 PrintShop Mail

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Aan de slag met Search and Recover

Aan de slag met Search and Recover Aan de slag met Search and Recover Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Systeemeisen 2. Installatie van de downloadversie 3. Licentie- en installatieproblemen oplossen 4. Aan de slag met Search

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Copyright 2000-2015 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk Installatiegids Installatie en registratie Kurzweil 3000 Engine Installatie extra Kurzweil 3000 Administrator Installatie Kurzweil 3000 Client Installatie Kurzweil

Nadere informatie

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Kaspersky Password Manager 4.0 verwijderen 2. Installatie 3. Klaarmaken voor gebruik Duur installatie:

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website.

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website. Installatiehandleiding software Macco 2013 (Windows versie) / FWW 2013 (Windows versie) Hieronder zal stap voor stap aan de hand van schermafdrukken uitgelegd worden hoe u de software kunt installeren.

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Algemeen Het programma kan worden geïnstallleerd op zowel standalone desktop pc's, laptops als in een netwerk. De installatie gebeurt op een locatie

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk Snelstartgids Instellen van Kurzweil 3000 netwerk Installatiegids en andere gidsen: via www.sensotec.be/k3000/extra of in de map Documentation op de installatie-dvd

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie