SMART Notebook 11. Windows-besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMART Notebook 11. Windows-besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere"

Transcriptie

1 SMART Ntebk 11 Windws-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Scan de vlende QR-cde m dit helpprramma p uw smartphne f ander mbiel apparaat te bekijken. Uw aansluitin p het bijzndere

2 Kennisevin handelsmerk SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, SMART Ink, DViT, smarttech, het SMART-l en alle SMART-talines zijn handelsmerken f edepneerde handelsmerken van SMART Technlies ULC in de V.S. en/f andere landen. Windws, Windws Vista, Internet Explrer en PwerPint zijn edepneerde handelsmerken f handelsmerken van Micrsft Crpratin in de V.S. en/f andere landen. Mac, Mac OS and QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc., edepneerd in de V.S. en andere landen. Adbe, Flash en Reader zijn edepneerde handelsmerken f handelsmerken van Adbe Systems Incrprated in de V.S. en/f andere landen. Alle verie prduct- en bedrijfsnamen van derden kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve huders. Mededelin ver auteursrecht 2012 SMART Technlies ULC. Alle rechten vrbehuden. Niets in deze uitave ma wrden ereprduceerd, verznden, etranscribeerd, peslaen in een phaalsysteem f vertaald in enie taal, in welke vrm f p welke wijze k, znder de vrafaande schriftelijke testemmin van SMART Technlies ULC. Infrmatie in deze handleidin kan znder vrafaande kennisevin wrden ewijzid en hudt een verplichtin van de zijde van SMART in. Een f meer van de vlende ctrien: US ; US ; US ; US ; US ; USD en USD Overie ctrien in behandelin. 04/2012

3 Inhud Hfdstuk 1: Aan de sla 1 Over de SMART-sftware die p uw cmputer is eïnstalleerd 2 SMART Ntebk-sftware starten 2 Navieren in de ebruikersinterface 3 Inhud maken en bewerken 8 Gebaren ebruiken 9 Hfdstuk 2: Bestanden maken en bewerken 11 Bestanden maken 11 Bestanden penen 12 De bestanden wrden peslaen 12 Autmatisch bestanden pslaan 14 Bestanden exprteren 15 Autmatisch bestanden exprteren 18 Bestanden printen 21 Bestanden als bijlae van berichten teveen 22 Omvan bestanden verminderen 22 Wijziinen nedaan maken en herhalen 24 Het standaardprramma vr.ntebkbestanden veranderen 24 Hfdstuk 3: Paina's maken en bewerken 27 Paina's tnen 28 De painaweerave veranderen 29 Paina's maken 35 Paina's dupliceren 36 Paina's herschikken 36 Paina's reperen 37 Naam paina's wijzien 39 Paina's uitbreiden 39 Opnemen van paina's 39 Paina's verwijderen 41 Paina's wissen 42 Paina's pnieuw instellen 43 Painaranden vr studenten tnen 44 Werken met paina-achterrnden en -thema's 45 Hfdstuk 4: Basisbjecten creëren 49 Diitale inkt schrijven, tekenen en wissen 50 Vrmen en lijnen maken 55 Tekst maken 59 Tabellen maken 65 i

4 I N H O U D Hfdstuk 5: Werken met bjecten 77 Objecten selecteren 78 Objecteienschappen wijzien 80 Objecten plaatsen 83 Objecten verrendelen 87 Objecten knippen, kpiëren en plakken 88 Objecten dupliceren 89 De mvan van bjecten veranderen 89 Objecten draaien 92 Object spieelen 94 Objecten reperen 94 Kppelinen aan bjecten teveen 96 Geluiden aan bjecten teveen 98 Objecten animeren 100 Objecten verwijderen 100 Hfdstuk 6: Uw eien inhud ebruiken 101 Afbeeldinen inveen 102 Multimediabestanden inveen 104 Internetbrwsers inveen 107 Inhud uit andere prramma's ebruiken 108 Bestanden en webpaina's teveen 113 Uw inhud teveen aan de alerij 115 Uw inhud delen p de SMART Exchane website 120 Hfdstuk 7: Inhud uit SMART-brnnen ebruiken 121 Inhud van de alerij zeken en ebruiken 122 Inhud van de SMART Exchane-website zeken en ebruiken 123 Hfdstuk 8: SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken 125 Bestanden aan leerlinen presenteren 125 Lesactiviteiten maken en presenteren. 126 Presentatiehulpmiddelen ebruiken 133 Links weereven 144 Het vlume aanpassen 145 Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard kunnen ebruiken 145 Hfdstuk 9: Prbleemplssin met de SMART Ntebk-sftware 149 Prbleemplssin bestanden 149 Prbleemplssin met het SMART Ntebk-sftwarevenster en sftwarewerkbalk 149 Prbleemplssin diitale inkt 150 Prbleemplssin bjecten 151 Prbleemplssin ebaren 153 Appendix A: De werkbalk aanpassen 155 Appendix B: De taal instellen 159 Appendix C: Feedback updaten, activeren en verzenden 163 SMART-prducten bijwerken en activeren 163 ii

5 I N H O U D Feedback verzenden naar SMART 166 Index 167 iii

6

7 Hfdstuk 1 Aan de sla Over de SMART-sftware die p uw cmputer is eïnstalleerd 2 SMART Ntebk-sftware starten 2 Navieren in de ebruikersinterface 3 Menu 3 Werkbalk 3 Actiepaneel 3 Pluins-paneel 3 Hulpmiddelenpaneel 4 Cntextafhankelijk paneel 4 De werkbalk aanpassen 4 Painasrteerder 4 De Painasrteerder penen 5 De Painasrteerder aanpassen 5 Het tabblad Galerij 5 Het tabblad Galerij penen 5 Het tabblad Galerij aanpassen 6 Het tabblad Bijlaen 6 Het tabblad Bijlaen penen 6 Het tabblad Bijlaen aanpassen 6 Het tabblad Eienschappen 6 Het tabblad Eienschappen penen 7 Het tabblad Eienschappen aanpassen 7 Het tabblad Teveen 7 Het tabblad Teveen penen 7 Het tabblad Teveen aanpassen 7 SMART Respnse-tabblad 8 Painaebied 8 Inhud maken en bewerken 8 Gebaren ebruiken 9 In dit hfdstuk wrdt de sftware van SMART Ntebk samenwerkend leren aan u eïntrduceerd en wrden de basisbeinselen van het ebruik van uw interactieve prduct uiteled. 1

8 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Over de SMART-sftware die p uw cmputer is eïnstalleerd Uw cmputer kan k de vlende nderdelen bevatten SMART Ntebk Tls, SMART Prduct Drivers, SMART Ink and SMART Tls naast de SMART Ntebksftware. SMART Ntebk-sftware: Gebruik SMART Ntebk-sftware m lessen en presentaties te maken.elk.ntebkbestand bevat een serie paina's, en iedere paina heeft zijn eien nderwerpen, eienschappen en instellinen.u kunt vrije-stijl bjecten, emetrische vrmen, rechte lijnen, tekst, afbeeldinen, tabellen, widets en bestanden die cmpatibel zijn met Adbe Flash Player aan een paina teveen.u kunt deze bjecten p ieder mment wijzien en bewerken. U kunt uw bestanden in.ntebkindelin pslaan, die u kunt penen p iedere Windws -, Mac- f Linux -cmputer die p SMART Ntebk-sftware draait.u kunt uw bestanden k naar verschillende indelinen exprteren. SMART Ntebk Tls: U kunt SMART Ntebk Tls installeren m speciale functies aan SMART Ntebk-sftware te te veen.tt deze instrumenten behren de vlende: SMART Ntebk Math Tls SMART Ntebk 3D Tls SMART Dcument Camera en Mixed Reality Tls SMART Respnse -prefwerksftware SMART-stuurprramma's: Uw interactieve prduct detecteert cntact met het scherm en zendt ieder cntactpunt, samen met de infrmatie ver het hulpmiddel pen, naar een aaneslten cmputer.smart-stuurprramma's vertaalt de infrmatie naar muisklikken en diitale inkt.met SMART-stuurprramma's kunt u reuliere cmputerhandelinen uitveren met uw viner f pen. SMART Ink en SMART Tls: Met SMART Ink kunt u met een pen p het scherm tekenen f schrijven in diitale inkt, en daarna uw aantekeninen wissen f pslaan. U kunt de aandacht p specifieke ebieden p een paina vestien met SMART Tls zals de schermschaduw, sptliht, verrtlas en aanwijzer. SMART Ntebk-sftware starten Start SMART Ntebk-sftware dr te dubbelklikken p het pictram SMART Ntebk 11 p het bureaublad. Wanneer u SMART Ntebk-sftware vr het eerst pstart, zal er autmatisch een zelfstudiebestand penen.u kunt de inhud van dit bestand lezen wanneer u meer wilt weten ver de sftware en de nieuwe functies in de laatste versie.selecteer Bestand > Nieuw wanneer u klaar bent, m een nieuw, blanc bestand aan te maken. 2

9 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Wanneer u de sftware meerdere keren pstart, zal er autmatisch een nieuw, blanc bestand penen.om het zelfstudie-bestand te penen, selecteert u Help > Zelfstudie. Infrmatie ver het werken met bestanden vindt u in Bestanden maken en bewerken p paina11. Navieren in de ebruikersinterface De SMART Ntebk-sftware ebruikersinterface bestaat uit de vlende nderdelen: Menu Werkbalk Tabbladen (Painasrteerder, Galerij, Bijlaen, Eienschappen, Teveinen en SMART Respnse) Painaebied Menu In het menu vindt u alle pdrachten die u kunt ebruiken vr het bewerken van bestanden en bjecten in de SMART Ntebk-sftware. Werkbalk Met de werkbalk kunt u verschillende pdrachten selecteren en ebruiken.de knppen p de werkbalk zijn eraniseerd in panelen. Actiepaneel Het Actie paneel p de werkbalk heeft knppen waarmee u kunt bladeren naar.ntebkbestanden en wijziinen hierin kunt aanbrenen: Pluins-paneel Wanneer u de SMART Ntebk Tls installeert, zals SMART Ntebk Math Tls en SMART Respnse sftware, verschijnt er een extra paneel aan de rechterkant van het Actie paneel: 3

10 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Hulpmiddelenpaneel Het paneel Hulpmiddelen heeft knppen waarmee u basisbjecten p paina's kunt maken en bewerken. Cntextafhankelijk paneel Wanneer u een van de knppen in het paneel Hulpmiddelen selecteert, verschijnen er extra knppen.als u bijvrbeeld Pennen selecteert, verschijnen de vlende extra knppen: Druk p de knp Pentypes m een pentype te selecteren en druk vervlens p een van de knppen vr het lijntype m de diitale inkt in dat lijntype te schrijven f te tekenen.u kunt het eselecteerde lijntype aanpassen met de pties in het tabblad Eienschappen en uw aanpassinen pslaan vr tekmsti ebruik (zie Hulpmiddelinstellinen pslaan p paina83). Met de drie eienschapkiezers, naast de knppen vr het lijntype, kunt u de kleur, dikte, stijl en drschijnendheid van de diitale inkt instellen. Als u p een van de andere knppen in het paneel Hulpmiddelen klikt, verschijnen er verelijkbare sets met extra knppen. De werkbalk aanpassen U kunt de psitie van knppen p de werkbalk teveen, verwijderen en veranderen dr p Werkbalk aanpassen te klikken (zie De werkbalk aanpassen p paina155). De werkbalk verschijnt standaard aan de bvenkant van het SMART Ntebk sftwarevenster.u kunt het echter naar de nderkant van het venster verplaatsen dr te klikken p Verplaats de werkbalk naar de bven- f nderkant van het venster. Dit is nutti wanneer u f uw studenten de werkbalk niet kunnen bereiken wanneer dit zich aan de bvenkant van het venster bevindt. Painasrteerder De painasrteerder tnt alle paina's in het pen bestand als miniaturen en update deze miniaturen autmatisch wanneer u de inhud van de paina's verandert. 4

11 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Met de painasrteerder kunt u het vlende den: Paina's tnen Paina's maken Paina's dupliceren Paina's wissen Paina's verwijderen Naam paina's wijzien Paina's herschikken Objecten van de ene paina naar de andere verplaatsen Grepspaina's De Painasrteerder penen Om de painasrteerder te penen, druk p Painasrteerder. De Painasrteerder aanpassen U kunt de painasrteerder van de ene kant van het SMART Ntebk sftware venster naar de andere kant verplaatsen dr p het vlende te drukken Verplaats zijbalk. U kunt de rtte van de painasrteerder wijzien dr het kader links f rechts te slepen.u kunt k de painasrteerder verberen wanneer u het niet ebruikt dr het selectievakje Autmatisch verberen te selecteren.(om de painasrteerder weer te tnen wanneer het verbren is, druk p Painasrteerder.) Wanneer u de painasrteerder naar de minimumrtte terubrent, zal de functie autmatisch verberen vanzelf aanaan. Het tabblad Galerij Het tabblad alerij bevat clipart, achterrnden, multimedia-inhud, bestanden en paina's die u vr uw lessen kunt ebruiken en eeft vrbeelden weer van he de inhud eruitziet.het tabblad alerij biedt k tean tt andere nline brnnen.zie vr meer infrmatie Inhud uit SMARTbrnnen ebruiken p paina121. U kunt k uw eien inhud en die van andere dcenten van uw schl aan het tabblad alerij teveen (zie Uw inhud teveen aan de alerij p paina115). Het tabblad Galerij penen Om het tabblad Galerij te penen, drukt u p Galerij. 5

12 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Het tabblad Galerij aanpassen U kunt het tabblad Galerij verplaatsen van de ene kant van het SMART Ntebksftwarevenster naar de andere kant dr te drukken p Zijbalk verplaatsen. U kunt de rtte van het tabblad Galerij wijzien dr het kader links f rechts te slepen.ok kunt u het tabblad Galerij verberen wanneer u het niet ebruikt dr het selectievakje Autmatisch verberen te selecteren.(om het tabblad Galerij weer te tnen wanneer het verbren is, druk p Eienschappen.) Wanneer u het tabblad Galerij naar de minimumrtte terubrent, zal de functie autmatisch verberen vanzelf aanaan. Het tabblad Bijlaen Het tabblad Bijlaen tnt de bestanden en webpaina's die bij het huidie bestand eved zijn.zie vr meer infrmatie Bestanden en webpaina's teveen p paina113. Het tabblad Bijlaen penen Om het tabblad Bijlaen te penen, druk u p Bijlaen. Het tabblad Bijlaen aanpassen U kunt het tabblad Bijlaen verplaatsen van de ene kant van het SMART Ntebksftwarevenster naar de andere kant dr te drukken p Zijbalk verplaatsen. U kunt de rtte van het tabblad Bijlaen wijzien dr het kader links f rechts te slepen.u kunt het tabblad Bijlaen verberen wanneer u het niet ebruikt dr het selectievakje Autmatisch verberen te selecteren.(om het tabblad Bijlaen te tnen wanneer het verbren is, drukt u p Bijlaen.) Wanneer u het tabblad Bijlaen naar de minimumrtte terubrent, zal de functie autmatisch verberen vanzelf aanaan. Het tabblad Eienschappen Met het tabblad Eienschappen kunt u bjecten p een paina vrmeven, inclusief diitale inkt, vrmen, lijnen, tekst en tabellen.afhankelijk van het eselecteerde bject kunt u het vlende veranderen: De kleur, dikte en stijl van de lijnen De drschijnendheid en pvuleffecten van bjecten Het lettertype, rtte en stijl van de tekst De animatie van bjecten 6

13 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Het tabblad Eienschappen tnt alleen de pties die melijk zijn vr het bject dat u heeft eselecteerd.vr meer infrmatie ver het weereven en het bewerken van bjecteienschappen in het tabblad Eienschappen, zie Objecteienschappen wijzien p paina80. In het tabblad Eienschappen bevindt zich k een knp Painapname. U kunt deze functie ebruiken m uw acties p te nemen (zie Opnemen van paina's p paina39). Het tabblad Eienschappen penen Om het tabblad Eienschappen te penen, druk p Eienschappen. Het tabblad Eienschappen aanpassen Het tabblad Eienschappen kunt u van de ene kant van het SMART Ntebk sftware venster naar de andere kant verplaatsen dr p het vlende te drukken Verplaats zijbalk. U kunt de rtte van het tabblad Eienschappen wijzien dr het kader links f rechts te slepen.u kunt het tabblad Eienschappen verberen wanneer u het niet ebruikt dr het selectievakje Autmatisch verberen te selecteren.(om het tabblad Eienschappen weer te tnen wanneer het verbren is, druk p Eienschappen.) Wanneer u het tabblad Eienschappen naar de minimumrtte terubrent, zal de functie autmatisch verberen vanzelf aanaan. Het tabblad Teveen Met het tabblad Teveen kunt u met teveinen van SMART Ntebk sftware werken, inclusief de Activity Builder (zie Lesactiviteiten met verbinden maken p paina126). Het tabblad Teveen penen Om het tabblad Teveen te penen, druk u p Teveen. Het tabblad Teveen aanpassen U kunt het tabblad Teveen verplaatsen van de ene kant van het SMART Ntebksftwarevenster naar de andere kant dr te drukken p Zijbalk verplaatsen. U kunt de rtte van het tabblad Teveen wijzien dr het kader links f rechts te slepen.u kunt het tabblad Teveen verberen wanneer u het niet ebruikt dr het selectievakje Autmatisch verberen te selecteren.(om het tabblad Teveen weer te tnen wanneer het verbren is, druk p Eienschappen.) Wanneer u het tabblad Teveen naar de minimumrtte terubrent, zal de functie autmatisch verberen vanzelf aanaan. 7

14 H O O F D S T U K 1 Aan de sla SMART Respnse-tabblad Het SMART Respnse-tabblad is nderdeel van de SMART Respnse-sftware en is alleen beschikbaar indien u SMART Respnse-sftware heeft eïnstalleerd. Painaebied Het painaebied tnt de inhud van een eselecteerde paina in een bestand.in dit ebied maakt u en bewerkt u bjecten (zie Basisbjecten creëren p paina49). Inhud maken en bewerken Een.ntebk-bestand bestaat uit een f meer paina's. Met behulp van de painasrteerder kunt u miniaturen van alle paina's in het epende.ntebk-bestand bekijken en een selectie van paina's tnen. U kunt k nieuwe paina's maken, bestaande paina's wissen en verwijderen en andere taken uitveren.zie vr meer infrmatie Paina's maken en bewerken p paina27. Paina's bevatten bjecten.deze bjecten zijn de buwstenen vr inhud in SMART Ntebksftware.De meest vrkmende srten bjecten zijn nder andere: Diitale inkt (vrije-stijl schrijven en tekenen) Vrmen en lijnen Tekst Tabellen Naast deze veel vrkmende srten bjecten kunt u k het vlende aan uw.ntebk bestanden teveen: ft's, (vide-)bestanden die cmpatibel zijn met Adbe Flash Player, eluidsbestanden, internetinhud en widets. Deze inhud kunt u verkrijen uit eien brnnen, via de alerij f van de SMART Exchane -website (zie Uw eien inhud ebruiken p paina101 en Inhud uit SMART-brnnen ebruiken p paina121). 8

15 H O O F D S T U K 1 Aan de sla U kunt ieder bject uit het.ntebk-bestand bewerken met behulp van een alemene set taken (zie Werken met bjecten p paina77). Nadat u bepaalde inhud in een.ntebk-bestand heeft verwerkt, kunt u deze inhud presenteren aan uw studenten (zie SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken p paina125). Gebaren ebruiken U kunt interactief met bjecten werken in SMART Ntebk-sftware dr de vlende ebaren te ebruiken (als het ndersteund wrdt dr uw interactieve prduct): Snel beween (links naar rechts) Snel beween (rechts naar links) Inzmen / verrten Uitzmen / verkleinen Veen Draaien 9

16 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Greperen 10

17 Hfdstuk 2 Bestanden maken en bewerken Bestanden maken 11 Bestanden penen 12 De bestanden wrden peslaen 12 Autmatisch bestanden pslaan 14 Bestanden exprteren 15 Autmatisch bestanden exprteren 18 Bestanden printen 21 Bestanden als bijlae van berichten teveen 22 Omvan bestanden verminderen 22 Wijziinen nedaan maken en herhalen 24 Het standaardprramma vr.ntebkbestanden veranderen 24 In de SMART Ntebk-sftware kunt u SMART Ntebk sftware (.ntebk)-bestanden maken f penen.na het maken f penen van een.ntebk-bestand kunt u het pslaan, afdrukken, exprteren naar andere indelinen en andere veel vrkmende taken uitveren.daarnaast kunt u werken met de paina's in het.ntebk-bestand. Bestanden maken Wanneer u SMART Ntebk-sftware vr de eerste keer pstart, wrdt er autmatisch een zelfstudie-bestand epend.de vlende keren dat u de sftware pstart zal er autmatisch een nieuw.ntebk-bestand wrden epend.u kunt echter p elk mment een nieuw.ntebkbestand maken. Een bestand maken Selecteer Bestand > Nieuw. Wanneer u werkt aan een bestand met niet-peslaen wijziinen, verschijnt er een dialvenster en wrdt u evraad m het huidie bestand p te slaan.druk p Ja m wijzien p te slaan en vl daarna de aanwijzinen p het scherm. 11

18 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Bestanden penen Met SMART Ntebk 11 sftware, kunt u het vlende penen:.ntebkbestanden (het standaard bestandsfrmaat vr SMART Ntebk 9.5, 9.7, 10 en 11 sftware).xbk bestanden (het standaard bestandsfrmaat SMART Ntebk vr 8, 9.0 en 9.1 sftware) Nadat u het bestand epend heeft kunt, u het bestand pslaan als een.ntebk f.xbkbestand. De manier waarp u een bestand pent, is hetzelfde vr alle versies van SMART Ntebk sftware. Een bestand penen 1. Druk p Bestand penen. Het dialvenster Openen wrdt weereeven. 2. Bladeren en selecteer het bestand. 3. Druk p Openen. T I P U kunt een pas epend bestand penen dr het menu Bestand te selecteren en vervlens de bestandsnaam te selecteren. De bestanden wrden peslaen SMART Ntebk-sftware bewaart uw bestanden standaard in.ntebk indelin.iedereen met SMART Ntebk 9.5 f latere sftware vr Windws besturinssystemen, Mac OS X besturinssysteem f Linux besturinssystemen eïnstalleerd p zijn f haar cmputer, kan een.ntebk bestand penen. U kunt k de SMART Ntebk-sftware z instellen dat uw bestand autmatisch wrdt peslaen wanneer u een andere paina selecteert f na een bepaald tijdsbestek (zie Autmatisch bestanden pslaan p paina14). 12

19 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Het standaard bestandsfrmaat vr SMART Ntebk 8, 9.0 en 9.1 sftware is.xbk. Wanneer u uw bestand wilt penen in een van deze versies, slaat u uw bestand p met de.xbk extensie. Het.xbk frmaat ndersteunt echter niet alle bjecten en eienschappen die beschikbaar zijn in deze versie van SMART Ntebk-sftware.Wanneer u uw bestand pslaat in het.xbk frmaat, slaat de SMART Ntebk-sftware niet de eienschappen in uw bestand p die het.xbk frmaat niet ndersteunt f het slaat deze als afbeeldinen p die niet bewerkt kunnen wrden wanneer het bestand epend is. Een nieuw bestand pslaan 1. Druk p Opslaan. Het dialvenster Opslaan als wrdt weereeven. 2. Blader naar de lcatie waar u uw nieuwe bestand wilt pslaan. 3. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 4. Als u zeker wilt zijn dat uw bestand zijn indelin behudt, selecteert u de.ntebk indelin in de vervlkeuzelijst Opslaan als type. OF Wanneer u een bestand wilt maken die u kunt penen in SMART Ntebk 8, 9.0 and 9.1 sftware, selecteert u de.xbk indelin in de vervlkeuzelijst Opslaan als type. 5. Druk p Opslaan. Wanneer u een bestand pslaat als.xbk frmaat en het bevat bjecten f eienschappen die het.xbk frmaat niet ndersteunt, zal er een dialvenster verschijnen dat de SMART Ntebk-sftware deze bjecten f eienschappen niet pslaat wanneer u verder aat.druk p Ja. Een bestaand bestand pslaan Press Save. Een bestaand bestand pslaan nder een nieuwe naam f lcatie 1. Selecteer Bestand > Opslaan als. Het dialvenster Opslaan als wrdt weereeven. 2. Blader naar de lcatie waar u uw nieuwe bestand wilt pslaan. 3. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 13

20 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken 4. Als u zeker wilt zijn dat uw bestand zijn indelin behudt, selecteert u de.ntebk indelin in de vervlkeuzelijst Opslaan als type. OF Wanneer u een bestand wilt maken die u kunt penen in SMART Ntebk 8, 9.0 and 9.1 sftware, selecteert u de.xbk indelin in de vervlkeuzelijst Opslaan als type. 5. Druk p Opslaan. Wanneer u een bestand pslaat als.xbk frmaat en het bevat bjecten f eienschappen die het.xbk frmaat niet ndersteunt, zal er een dialvenster verschijnen dat de SMART Ntebk-sftware deze bjecten f eienschappen niet pslaat wanneer u verder aat.druk p Ja. Autmatisch bestanden pslaan U kunt uw bestand handmati p ieder ewenst tijdstip pslaan (zie De bestanden wrden peslaen p paina12). U kunt SMART Ntebk-sftware z instellen dat uw bestand autmatisch wrdt peslaen wanneer u een andere paina bekijkt f na een bepaald tijdsbestek. U kunt SMART Ntebk-sftware z instellen dat een bestand autmatisch in verschillende indelinen wrdt eëxprteerd, inclusief HTML and PDF (zie Autmatisch bestanden exprteren p paina18). Bestanden autmatisch pslaan 1. Selecteer Bestand > Reelmati pslaan. De Wizard vr reelmati pslaan verschijnt. 2. Selecteer Steeds wanneer ik naar een andere paina a m uw bestand autmatisch p te slaan wanneer u een andere paina selecteert. OF Selecteer 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten f 30 minuten m uw bestand autmatisch p te slaan na een bepaald tijdsbestek. 3. Druk p Vlende. 4. Selecteer Ntebk-dcument. 5. Druk p Vlende. Het dialvenster Opslaan als wrdt weereeven. 6. Blader naar de lcatie waar u uw nieuwe bestand wilt pslaan. 14

21 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken 7. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. SMART Ntebk-sftware slaat het bestand autmatisch p met de.ntebk bestandsextensie. Het standaard bestandsfrmaat vr SMART Ntebk 8, 9.0 en 9.1 sftware is.xbk. Wanneer u uw bestand wilt penen in een van deze versies, slaat u uw bestand p met de.xbk extensie. Het.xbk frmaat ndersteunt echter niet alle bjecten en eienschappen die beschikbaar zijn in deze versie van SMART Ntebksftware.Wanneer u uw bestand pslaat in het.xbk frmaat, slaat de SMART Ntebksftware niet de eienschappen in uw bestand p die het.xbk frmaat niet ndersteunt f het slaat deze als afbeeldinen p die niet bewerkt kunnen wrden wanneer het bestand epend is. 8. Druk p Opslaan. Het autmatisch pslaan van bestanden annuleren 1. Selecteer Bestand > Reelmati pslaan. De Wizard vr reelmati pslaan verschijnt. 2. Selecteer Het dcument niet autmatisch pslaan. 3. Druk p Vlende. Bestanden exprteren U kunt uw.ntebk-bestanden exprteren naar de vlende indelinen: Webpaina's Afbeeldinsindelinen BMP GIF JPEG PNG PDF Interactive Whitebard Cmmn File Frmat (CFF) PwerPint A A N T E K E N I N GE N SMART Ntebk-sftwareneemt een bijlaen mee wanneer u bestanden als afbeeldinsbestanden exprteert.om bijlaen te te veen, met u de bestanden 15

22 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken exprteren als webpaina's f PDF-bestanden (AdbeReader versie 6.0 f her). SMART Ntebk-sftwareneemt een bestanden mee die u als snelkppelinen aan het.ntebk-bestand heeft teeved.als u een bijlae wilt teveen, ve dan een kpie van het bestand als bijlae te (zie Bestanden en webpaina's teveen p paina113). SMART Ntebk-sftwareexprteert smmie verans-, patrn- en afbeeldinseffecten niet.deze effecten wrden melijk weereeven als effen pvullin f kunnen njuist verschijnen in het eëxprteerde bestand. U kunt k de SMART Ntebk-sftware z instellen dat uw.ntebk-bestand autmatisch wrdt eëxprteerd wanneer u een andere paina selecteert f na een bepaald tijdsbestek (zie Autmatisch bestanden exprteren p paina18). Een bestand als webpaina exprteren 1. Selecteer Bestand > Exprteren > Webpaina. Het dialvenster Opslaan als wrdt weereeven. 2. Blader naar de lcatie waar u het bestand wilt exprteren. 3. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 4. Druk p Opslaan. Een bestand exprteren als een afbeeldinsbestand 1. Selecteer Bestand > Exprteren > Afbeeldinsbestanden. Het dialvenster Een afbeeldinsbestand exprteren verschijnt. 2. Selecteer de map waar u het bestand naar wilt exprteren. 3. Selecteer een afbeeldinsindelin uit de vervlkeuzelijst Afbeeldinstype. 4. Selecteer een afbeeldinsrtte uit de vervlkeuzelijst Grtte. 5. Druk p OK. 16

23 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Een bestand exprteren als PDF-bestand. 1. Selecteer Bestand > Exprteren > PDF. Het dialvenster Exprt PDF wrdt weereeven. 2. Druk p Miniaturen, Hand-uts f Vlledie paina. 3. Typ indien ewenst de kptekst in het Kptekstvak, en de vettekst in het Vettekstvak en de huidie datum in het Datumvak. 4. Selecteer indien ewenst het selectievakje Painanummers tnen m een painanummer p iedere paina te tnen. 5. Indien u in stap 2 p Miniaturen f Hand-uts heeft edrukt, selecteert u een miniatuurrtte in het vervlkeuzemenu Grtte van miniaturen en, selecteert u indien ewenst het selectievakje Painaranden m de randen rndm iedere miniatuur te tnen, en het selectievakje Miniatuurtitels m de titels nder iedere miniatuur te tnen. 6. Selecteer Alle m alle paina's p te nemen. OF Selecteer Paina's m de eselecteerde paina's p te nemen, en typ dan het paina bereik.scheid afznderlijke painanummers met kmma's en scheid het painabereik met een afbreekstreepje (bijvrbeeld, 1,2,4-7). 7. Druk p Opslaan. Het dialvenster Opslaan als PDF bestand wrdt weereeven. 8. Blader naar de lcatie waar u het bestand wilt exprteren. 9. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 10. Druk p Opslaan. Een bestand exprteren als CFF-bestand. 1. Selecteer Bestand > Exprteren > CFF. Het dialvenster Opslaan als wrdt weereeven. 2. Blader naar de lcatie waar u het bestand wilt exprteren. 3. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 4. Druk p Opslaan. U kunt CFF-bestanden k imprteren (zie Het imprteren van bestanden uit andere interactieve whitebard-prramma's p paina112). 17

24 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Een bestand exprteren als PwerPint-bestand. 1. Selecteer Bestand > Exprteren > Pwerpint. Het dialvenster Opslaan als wrdt weereeven. 2. Blader naar de lcatie waar u het bestand wilt exprteren. 3. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 4. Selecteer PwerPint 2007-bestanden (*.pptx) f PwerPint-bestanden (*.ppt) uit de vervlkeuzelijst Opslaan als type. 5. Druk p Opslaan. U kunt PwerPint-bestanden k imprteren (zie PwerPint-bestanden imprteren p paina111). Autmatisch bestanden exprteren U kunt.ntebk-bestanden naar verschillende indelinen exprteren, zals web- en PDFbestanden (zie Bestanden exprteren p paina15). Yu can als set SMART Ntebk sftware t exprt a file autmatically when yu display a different pae r after a specified perid f time. A A N T E K E N I N GE N SMART Ntebk-sftwareneemt een bijlaen mee wanneer u bestanden als afbeeldinsbestanden exprteert.om bijlaen te te veen, met u de bestanden exprteren als webpaina's f PDF-bestanden (AdbeReader versie 6.0 f her). SMART Ntebk-sftwareneemt een bestanden mee die u als snelkppelinen aan het.ntebk-bestand heeft teeved.als u een bijlae wilt teveen, ve dan een kpie van het bestand als bijlae te (zie Bestanden en webpaina's teveen p paina113). SMART Ntebk-sftwareexprteert smmie verans-, patrn- en afbeeldinseffecten niet.deze effecten wrden melijk weereeven als effen pvullin f kunnen njuist verschijnen in het eëxprteerde bestand. Een bestand exprteren als een webpaina 1. Select File > Timed Saves. The Timed Save Wizard appears. 18

25 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken 2. Select Every time I mve t a different pae t exprt yur file autmatically when yu display a different pae. OF Selecteer 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten f 30 minuten m uw bestand autmatisch te exprteren na een bepaald tijdsbestek. 3. Druk p Vlende. 4. Selecteer Webpaina (HTML). 5. Druk p Vlende. The Save As dial bx appears. 6. Blader naar de lcatie waar u het bestand wilt exprteren. 7. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 8. Press Save. Een bestand autmatisch exprteren als een PDF-bestand 1. Select File > Timed Saves. The Timed Save Wizard appears. 2. Select Every time I mve t a different pae t exprt yur file autmatically when yu display a different pae. OF Selecteer 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten f 30 minuten m uw bestand autmatisch te exprteren na een bepaald tijdsbestek. 3. Druk p Vlende. 4. Selecteer PDF. OF Selecteer PDF s met tijdstempel als u wilt dat in de naam van de eëxprteerde bestanden het tijdstip van exprteren kmt te staan. 5. Druk p Vlende. The Save As dial bx appears. 6. Blader naar de lcatie waar u het bestand wilt exprteren. 7. Type a name fr the file r files in the File name bx. 8. Press Save. 19

26 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Een bestand autmatisch exprteren als een afbeeldinsbestand 1. Select File > Timed Saves. The Timed Save Wizard appears. 2. Select Every time I mve t a different pae t exprt yur file autmatically when yu display a different pae. OF Selecteer 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten f 30 minuten m uw bestand autmatisch te exprteren na een bepaald tijdsbestek. 3. Druk p Vlende. 4. Select Imae Files. 5. Druk p Vlende. 6. Press Brwse, brwse t where yu want t exprt the files, and then press Open. 7. Selecteer een afbeeldinsindelin uit de vervlkeuzelijst Afbeeldinstype. 8. Select the picture size in the Size drp-dwn list. 9. Druk p OK. Een bestand autmatisch exprteren als PwerPint-bestand. 1. Select File > Timed Saves. The Timed Save Wizard appears. 2. Select Every time I mve t a different pae t exprt yur file autmatically when yu display a different pae. OF Selecteer 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten f 30 minuten m uw bestand autmatisch te exprteren na een bepaald tijdsbestek. 3. Druk p Vlende. 4. Select PwerPint. 5. Druk p Vlende. The Save As dial bx appears. 6. Blader naar de lcatie waar u het bestand wilt exprteren. 7. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 8. Press Save. 20

27 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Het autmatisch exprteren van bestanden annuleren 1. Selecteer Bestand > Reelmati pslaan. De Wizard vr reelmati pslaan verschijnt. 2. Selecteer Het dcument niet autmatisch pslaan. 3. Druk p Vlende. Bestanden printen U kunt alle paina's printen f selecteren in een.ntebkbestand.u kunt de paina's uitprinten als miniatuurafdrukken, hand-uts f vlledie paina's. Een bestand afdrukken 1. Selecteer Bestand > Afdrukken. Het dialvenster Afdrukken wrdt weereeven. 2. Druk p Miniaturen, Hand-uts f Vlledie paina. 3. Typ indien ewenst de kptekst in het Kptekstvak, en de vettekst in het Vettekstvak en de huidie datum in het Datumvak. 4. Selecteer indien ewenst het selectievakje Painanummers tnen m een painanummer p iedere paina te tnen. 5. Indien u in stap 2 p Miniaturen f Hand-uts heeft edrukt, selecteert u een miniatuurrtte in het vervlkeuzemenu Grtte van miniaturen en, selecteert u indien ewenst het selectievakje Painaranden m de randen rndm iedere miniatuur te tnen, en het selectievakje Miniatuurtitels m de titels nder iedere miniatuur te tnen. 6. Selecteer Alle m alle paina's p te nemen. OF Selecteer Paina's m de eselecteerde paina's p te nemen, en typ dan het paina bereik.scheid afznderlijke painanummers met kmma's en scheid het painabereik met een afbreekstreepje (bijvrbeeld, 1,2,4-7). 7. Druk p het tabblad Printerinstellin. 8. Specificeer andere printerinstellinen, inclusief de naam van de printer en het aantal afdrukken. 9. Druk p Afdrukken. 21

28 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Bestanden als bijlae van berichten teveen U kunt een bestand naar anderen zenden dr het bestand, f een PDF-versie van het bestand, te te veen aan het bericht. Een bestand teveen aan een bericht Selecteer Bestand> Verzenden naar > ntvaner. Uw standaard prramma start, maakt een nieuw bericht en vet het huidie bestand als bijlae bij het bericht. Als u het bestand niet heeft peslaen, zal de SMART Ntebk-sftware het als een tijdelijk bestand pslaan, enaamd naamls.ntebk en uw prramma zal dit tijdelijke bestand aan het bericht kppelen. Een bestand als PDF teveen aan een bericht Selecteer Bestand > Verzenden naar > ntvaner (als PDF). Uw standaard prramma start, maakt een nieuw bericht en vet een PDF-versie van het huidie bestand als bijlae bij het bericht. Als u het bestand niet heeft peslaen, zal de SMART Ntebk-sftware het PDF-bestand als een tijdelijk bestand pslaan, enaamd naamls.pdf en uw prramma zal het tijdelijke bestand aan het bericht kppelen. Omvan bestanden verminderen Indien uw.ntebkbestanden rte afbeeldinen (afbeeldinen rter dan 1 MB) bevatten, kunnen uw bestanden traa wrden bij het penen en in de uitverin.u kunt de mvan van de afbeeldinen verminderen znder de kwaliteit zichtbaar te verminderen.hierdr zijn uw.ntebkbestanden kleiner in mvan en zijn de bestanden sneller bij het penen en in de uitverin. De mvan van een rte afbeeldin verminderen wanneer het in een bestand wrdt ineved 1. Ve de afbeeldin in zals beschreven in Afbeeldinen inveen p paina102. Nadat u p Openheeft edrukt, verschijnt het dialvenster Optimalisatie Afbeeldin. 22

29 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken 2. Druk p Optimaliseer m de mvan van de afbeeldin te verminderen. OF Druk p Reslutie behuden m de mvan van de afbeeldin niet te verminderen. Wanneer u een BMP bestand invet, cnverteert SMART Ntebk sftware het bestand intern naar PNG frmaat.deze cnversie vermindert de mvan van het bestand.hierdr heft u melijk een eptimaliseerde versie van het.ntebkbestand te exprteren (zie Een eptimaliseerd bestand exprteren beneden) zelfs als het BMP bestand rter dan 1 MB in mvan is. SMART Ntebk sftware vermindert de mvan van bestanden rter dan 5 MB f 5 meapixels autmatisch, neacht de ptie die u kiest. De mvan van een rte afbeeldin verminderen nadat het in een bestand is ineved 1. Selecteer de afbeeldin. 2. Druk p de menupijl van de afbeeldin en selecteer Optimalisatie Afbeeldin. Het dialvenster Optimalisatie Afbeeldin wrdt weereeven. 3. Klik p Optimaliseer. Instellen van vrkeuren bij het inveen van rte bestanden 1. Selecteer Bewerken >Vrkeuren. Het dialvenster SMART Ntebk Vrkeuren wrdt weereeven. 2. Selecteer Vraa iedere keer wanneer ik een rte afbeeldin inve m de melijkheid te hebben de mvan van rte afbeeldinen wel f niet te verminderen wanneer u deze invet. OF Selecteer Verander nit de reslutie van inevede afbeeldinen m nit de mvan van rte afbeeldinen te verminderen wanneer u deze invet. OF Selecteer Verander altijd de reslutie van de afbeeldin naar de ptimale bestandsmvan m altijd de mvan van rte afbeeldinen te verminderen wanneer u deze invet. 3. Druk p OK. Een eptimaliseerd bestand exprteren 1. Selecteer Bestand > Exprteer Geptimaliseerd Bestand. Het dialvenster Exprteer eptimaliseerd bestand wrdt weereeven. 23

30 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken 2. Blader naar de lcatie waar u uw nieuwe bestand wilt pslaan. 3. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 4. Druk p Opslaan. Wijziinen nedaan maken en herhalen Wanneer u veranderinen in een bestand aanbrent, kunt u de evlen van uw vrie acties en pdrachten nedaan maken. Als twee mensen uw interactieve prduct ebruiken, en u drukt p Onedaan maken en Herhalen zal dit de acties van beide ebruikers beïnvleden. Het effect van de laatste actie nedaan maken. Druk p Onedaan maken. U kunt een beperkt aantal acties nedaan maken. De laatste actie die nedaan werd emaakt herhalen met de pdracht Onedaan maken. Druk p Onedaan maken. Het standaardprramma vr.ntebkbestanden veranderen Als u een ander SMART-prramma dan SMART Ntebk-sftware installeert dat.ntebkbestanden kan penen, kunt u dat prramma als standaard instellen vr.ntebkbestanden.u kunt het standaardprramma later weer teruzetten naar SMART Ntebk-sftware als u dat wenst. Het standaardprramma, bij het penen van een bestand, veranderen 1. Open een.ntebkbestand met SMART Ntebk-sftware (zie Bestanden penen p paina12). Er verschijnt een bericht waarin u wrdt evraad f u het standaardprramma vr.ntebkbestanden wilt wijzien in SMART Ntebk-sftware. 2. Druk p Ja. 24

31 H O O F D S T U K 2 Bestanden maken en bewerken Het standaardprramma veranderen met het dialvenster Vrkeuren 1. Selecteer Bewerken >Vrkeuren. Het dialvenster Vrkeuren SMART Ntebk wrdt weereeven. 2. Druk p Als standaard instellen. 3. Als u wilt dat er een bericht verschijnt wanneer u een.ntebkbestand pent terwijl uw standaardprramma niet SMART Ntebk-sftware is, selecteert u Infrmeer mij wanneer SMART Ntebk niet het standaardprramma vr.ntebkbestanden is. 4. Druk p OK. 25

32

33 Hfdstuk 3 Paina's maken en bewerken Paina's tnen 28 De painaweerave veranderen 29 In- en uitzmen 30 Paina's in vlledie schermweerave tnen 31 Paina's met transparante achterrnd weereven 33 Paina's in dubbele painaweerave tnen 34 Paina's maken 35 Paina's dupliceren 36 Paina's herschikken 36 Paina's reperen 37 Naam paina's wijzien 39 Paina's uitbreiden 39 Opnemen van paina's 39 Paina's verwijderen 41 Paina's wissen 42 Paina's pnieuw instellen 43 Painaranden vr studenten tnen 44 Werken met paina-achterrnden en -thema's 45 Paina-achterrnden en -thema's tepassen 45 Paina-achterrnden tepassen met het tabblad Eienschappen 45 Paina-achterrnden en -thema's tepassen met de alerij 47 Thema's creëren 48 Een.ntebkbestand bestaat uit een serie paina's waarvan iedere paina zijn eien bjecten en eienschappen heeft. In de painasrteerder verschijnt een miniatuur van iedere paina.met het ebruik van de painasrteerder f de menu-pdrachten kunt u de huidie paina tnen, een blanc paina maken, een duplicaat van een bestaande paina maken f een bestaande paina wissen. U kunt k de achterrnd van een paina veranderen, de hte van een paina uitbreiden, een nieuwe naam aan een paina even, paina's binnen een bestand herschikken, paina's binnen een bestand reperen en andere alemene taken uitveren. 27

34 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina's tnen U kunt elke paina tnen met behulp van de painasrteerder.u kunt de vrie f vlende paina uit het bestand tnen met ebruik van knppen f ebaren. U kunt bij het tnen van een paina k in- en uitzmen.u kunt k de mvan van de paina aan het beeld aanpassen f de breedte van de paina aan die van het beeld aanpassen. Een paina weereven. 1. Klik als de painasrteerder niet zichtbaar is p Painasrteerder. 2. Druk p het miniatuur van de paina die u wilt weereven. De vlende paina uit het bestand tnen Druk p Vlende paina. OF Bewee uw viners snel van rechts naar links ver het scherm. Er verschijnt een bericht met daarin het huidie painanummer. 28

35 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Om de vrie paina uit het bestand weer te even. Druk p Vrie paina. OF Bewee uw viners snel van links naar rechts ver het scherm. Er verschijnt een bericht met daarin het huidie painanummer. De painaweerave veranderen U kunt in- en uitzmen met de knp Schermen bekijken f met multituch-ebaren (indien uw interactieve prduct multituch-ebaren ndersteunt). Daarnaast heeft SMART Ntebk-sftware de vlende weeraven: De vlledie schermweerave verrt het painaebied ver het hele interactieve scherm dr de titelbalk, werkbalk, takenbalk en zijbalk te verberen. Met behulp van een transparante achterrnd kunt u het bureaublad en de schermen achter het venster van SMART Ntebk-sftware zien en teelijkertijd met de epende, transparante paina blijven werken. In de dubbele painaweerave kunt u twee paina's naast elkaar weereven. 29

36 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken In- en uitzmen U kunt in- en uitzmen met de knp Schermen bekijken f met multituch-ebaren (indien uw interactieve prduct multituch-ebaren ndersteunt). In- en uitzmen met de knp Schermen bekijken 1. Druk p Schermen bekijken. 2. Selecteer een verrtinsfactr tussen de 50% en 300%. OF Selecteer Hele paina m de hele paina p uw scherm weer te even. OF Selecteer Painabreedte m de breedte van de paina aan te passen aan de breedte van uw scherm. In- f uitzmen met multituch-ebaren Sleep uw viners in teenverestelde richtin m in te zmen. OF Sleep uw viners naar elkaar te m uit te zmen. Er verschijnt een bericht met daarin het huidie zmniveau. 30

37 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina's in vlledie schermweerave tnen Bij vlledie schermweerave verrt SMART Ntebk-sftware de paina dr middel van het verberen van andere ebruikersinterface-elementen, zdat de paina het hele scherm inneemt.u kunt tean krijen tt veel ebruikte cmmand's dr middel van de werkbalk Vlledie schermweerave. T I P Vrdat u een paina in vlledie schermweerave tnt, selecteert u Bekijken > Vlledie schermweerave painaranden en selecteert u de juiste aspectverhudin vr uw interactieve prduct. Er verschijnt een blauwe lijn die het edeelte van de paina aaneeft dat in een vlledie schermweerave zal verschijnen znder dat u heft te schuiven. De functie is nutti wanneer u inhud maakt die u wilt presenteren in vlledie schermweerave. 31

38 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Een paina in vlledie schermweerave tnen Druk p Schermen bekijken en selecteer vervlens Vlledie schermweerave. De paina wrdt verrt en neemt het hele scherm in, andere erbuikersinterface-elementen wrden verbren en de werkbalk Vlledie Schermweerave verschijnt. Knp Opdracht Handelin Vrie paina Vlende paina Meer pties Vlledi scherm afsluiten Werkbalkpties Tn de vrie paina van het huidie bestand. Tn de vlende paina van het huidie bestand. Open een menu met pties. Ga teru naar de standaardweerave. Geef extra werkbalkknppen weer. A A N T E K E N I N GE N De werkbalk eeft het huidie painanummer en het ttale aantal paina's in het bestand weer. Als SMART Respnse-sftware is eïnstalleerd verschijnen er andere knppen die u in staat stellen m vraen in te veen en prefwerken af te nemen. Als u een interactief prduct met breedbeeld ebruikt en er verschijnen rijze balken aan de zijkant van de paina, kunt u het zmniveau aanpassen aan de painabreedte m z de rijze balken te verberen dr Meer pties > Painabreedte.U kunt weer teruaan naar de weerave van de vlledie paina via Meer Opties > Hele paina. Meer werkbalkknppen weereven Druk p Werkbalkpties. De werkbalk wrdt verrt en eeft nu k de vlende knppen weer: Knp Opdracht Handelin Lee paina Ve in het nieuwe bestand een nieuwe, blanc paina in. Onedaan maken Maak het effect van de laatste actie nedaan. Selecteren Maische pen Selecteer bjecten p de huidie paina. Maak bjecten die lanzaam vervaen, pen een verrtinsvenster f een sptlihtvenster (zie De maische pen ebruiken p paina134). 32

39 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina's met transparante achterrnd weereven Met behulp van een transparante achterrnd kunt u het bureaublad en de schermen achter het venster van SMART Ntebk-sftware zien en teelijkertijd met de epende, transparante paina blijven werken.u kunt met diitale inkt p de transparante paina schrijven en uw aantekeninen in het bestand pslaan.u kunt meethulpmiddelen weereven, een schermweerave maken en n veel meer.als een edeelte van het scherm een SMART Ntebk-sftwarebjecten bevat, kunt u dit edeelte selecteren en met het achterliende bureaublad en de tepassinen daarp werken. Een paina met transparante achterrnd weereven Druk p Schermen bekijken en selecteer vervlens Transparante achterrnd. De achterrnd van het venster met SMART Ntebk-sftware wrdt transparant, waardr u het bureaublad en de prramma's die erachter lien kunt zien, maar bjecten p de.ntebkbestandspaina blijven zichtbaar. De werkbalk Transparante achterrnd verschijnt. Knp Opdracht Handelin Selecteren Pennen en markeerstiften Vrie paina Vlende paina Meer pties Transparante achterrnd verlaten Werkbalkpties Selecteer bjecten p de huidie paina en werk met het bureaublad en tepassinsbjecten die niet wrden bedekt dr het SMART Ntebk-sftwarebject. Schrijf f teken p de huidie paina met diitale inkt. Tn de vrie paina van het huidie bestand. Tn de vlende paina van het huidie bestand. Open een menu dat u de melijkheid eeft m nder andere schermschaduw te te veen, andere diitale inkt f een creatieve penstijl te selecteren en rechte lijnen f vrwerpen te te veen. Ga teru naar de standaardweerave. Geeft extra werkbalkknppen weer. A A N T E K E N I N GE N De werkbalk eeft het huidie painanummer en het ttale aantal paina's in het bestand weer. 33

40 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Als SMART Respnse-sftware is eïnstalleerd verschijnen er andere knppen die u in staat stellen m vraen in te veen en prefwerken af te nemen. Meer werkbalkknppen weereven Druk p Werkbalkpties. De werkbalk wrdt verrt en eeft nu k de vlende knppen weer: Knp Opdracht Handelin Lee paina Ve in het nieuwe bestand een nieuwe, blanc paina in. Onedaan maken Maak het effect van de laatste actie nedaan. Verwijderen Paina wissen Werkbalk Screen Capture Liniaal inveen Hekmeter inveen Gedriehek inveen Kmpas inveen Verwijder alle eselecteerde bjecten. Verwijder alle diitale inkt en verwijder alle bjecten van de paina Open de werkbalk Screen Capture. Ve een liniaal aan de paina te (zie De liniaal ebruiken p paina138). Ve een hekmeter aan de paina te (zie De hekmeter ebruiken p paina139). Ve een edriehek te aan de paina (zie De edriehek ebruiken p paina141). Ve een kmpas aan de paina te (zie Het kmpas ebruiken p paina143). Paina's in dubbele painaweerave tnen U kunt twee paina's naast elkaar weereven.u kunt p beide paina's tekenen, ntities maken, bestanden imprteren en links teveen p dezelfde manier als bij een paina. Wanneer u ebruik maakt van dubbele painaweerave, kunt u een paina vastspelden zdat deze zichtbaar blijft terwijl u andere paina's bekijkt met de painasrteerder. Een paina in dubbele painaweerave tnen Druk p Schermen bekijken en selecteer vervlens Weerave met twee paina's. Er verschijnt een tweede paina.een rde rand eeft aan welke paina actief is. Een paina vastspelden. 1. Geef twee paina's weer, als dat niet al ebeurd is. 2. Selecteer de paina die u wilt blijven weereven. 34

41 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken 3. Selecteer Beeld > Zmen > Paina vastspelden. Er verschijnen speldpictrammen paina. in de rechter bvenhek van de vastespelde Vastspelden nedaan maken. Wis de selectie nder Beeld > Zmen > Paina vastspelden. Teruaan naar standaardweerave Druk p Schermen bekijken paina's. en wis vervlens de selectie nder Weerave met twee Paina's maken U kunt een blanc paina teveen aan het epende bestand met behulp van de knp Paina teveen f via de painasrteerder. Een paina inveen dr middel van de knp Paina teveen. Druk p Paina teveen. De nieuwe paina verschijnt achter de huidie paina. Een paina teveen met behulp van de painasrteerder 1. Klik als de painasrteerder niet zichtbaar is p Painasrteerder. 2. Selecteer het miniatuur van de paina waar u de nieuwe paina achter wilt zetten. 3. Klik p de menupijl van het miniatuur en selecteer vervlens Blanc paina inveen. De nieuwe paina verschijnt nu achter de eselecteerde paina. 35

42 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina's dupliceren Als alternatief vr het maken van een lee paina, kunt u een kpie (f kln) van een bestaande paina maken. U kunt een paina alleen dupliceren als het inhud heeft. Een paina dupliceren 1. Als de painasrteerder niet zichtbaar is, drukt u p Painasrteerder. 2. Selecteer het miniatuur van de paina die u wilt dupliceren. 3. Druk p de menupijl van het miniatuur, en selecteer vervlens Paina dupliceren. De edupliceerde paina verschijnt achter de huidie paina. U kunt dit prces z vaak als ndi is herhalen. Paina's herschikken Indien ewenst kan de vlrde van paina's in een bestand wrden herschikt. Paina's herschikken 1. Indien de painasrteerder niet zichtbaar is, druk p Painasrteerder. 2. Druk p de miniatuur van de paina die je in het bestand wilt veen. Er verschijnt een blauw kader m het miniatuur heen. 3. Sleep de miniatuur naar zijn nieuwe psitie in de painasrteerder. Een blauwe lijn eeft de nieuwe psitie van de paina aan. 4. Laat de miniatuur ls. 36

43 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina's reperen U kunt paina's in een bestand reperen.hierdr kunt u een specifieke rep snel in de painasrteerder vinden, en daarna de paina's ervan tnen.dit is nutti wanneer er veel paina's in een bestand zijn. Een rep maken f bewerken 1. Als de painasrteerder niet zichtbaar is, drukt u p Painasrteerder. 2. Druk p de menupijl van de eerste rep en selecteer Painarepen bewerken. Alle repen en paina's van het huidie bestand wrden etnd.grepen verschijnen als blauwe balken en paina's verschijnen als miniaturen: Als u repen heeft emaakt en bewerkt in dit bestand, zullen de paina's nder de blauwe balken verschijnen die u heeft emaakt en hernemd. Als u een repen heeft bewerkt, verschijnt er een standaard rep enaamd Grep 1 die alle paina's en miniaturen nder de blauwe balk bevat. Miniaturen die zich nder iedere blauwe balk bevinden, hebben dezelfde menupijlpties als de miniaturen in de painasrteerder.hierdr kunt u p een miniatuur in een rep drukken, de menupijl ervan selecteren, en daarna de paina verwijderen, de paina wissen, een nieuwe paina inveen, de paina dupliceren, de paina een nieuwe naam even, een schermschaduw teveen aan de paina f de paina teveen aan de alerij. 3. Druk p de knp Nieuwe rep teveen in de rechter bvenhek. Er verschijnt een nieuwe rep met een nieuwe, blanc paina. 4. Typ een nieuwe naam vr de rep. 37

44 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken 5. De het vlende: Om een paina in een rep te plaatsen, drukt u p de miniatuur van de paina, en sleept u deze nder de blauwe balk van de rep naar de rechterkant van de miniatuur die u het wilt laten vlen. Om de vlrde van paina's in een rep te herschikken, drukt u p een miniatuur van een paina en sleept u het naar de rechterkant van de miniatuur die u het wilt laten vlen. Om de vlrde van repen te herschikken, drukt u p de blauwe balk van een rep en sleept u het nder de blauwe balk van de rep die u het wilt laten vlen. A A N T E K E N I N GE N U kunt k de vlrde van repen veranderen dr te drukken p de menupijl van de blauwe balk en dan het vlende te selecteren Omh f Omlaa. SMART Ntebk-sftware nummert de paina's peenvlend dr het bestand heen.als u de vlrde van repen verandert, zal SMART Ntebk-sftware de paina's in de repen vereenkmsti pnieuw nummeren. Om een rep te verwijderen en de paina's ervan te behuden, verplaatst u alle paina's naar andere repen.wanneer een rep een paina's bevat, zal SMART Ntebk-sftware het autmatisch verwijderen. Om een rep en alle paina's in de rep te verwijderen, drukt u p de menupijl van de blauwe balk, en selecteert u Grep verwijderen. 6. Druk p. Tean krijen tt een rep in de painasrteerder 1. Als de painasrteerder niet zichtbaar is, drukt u p Painasrteerder. 2. Druk p de menupijl van de eerste rep, en selecteer de naam van de rep waarte u tean wilt krijen. De painasrteerder tnt de miniatuur van de eerste paina uit de rep waarte u tean wilt krijen. 38

45 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Naam paina's wijzien Wanneer u een paina maakt, eeft SMART Ntebk-sftware de paina autmatisch de naam van de datum en het tijdstip waarp de paina is emaakt. U kunt deze naam wijzien. Een nieuwe naam even aan een paina 1. Indien de painasrteerder niet zichtbaar is, druk p Painasrteerder. 2. Dubbelklik p de naam van de paina. 3. Typ een nieuwe naam vr de paina. 4. Klik erens anders. Paina's uitbreiden Als u meer ruimte nderaan de paina ndi heeft, kunt u de paina verticaal uitbreiden znder dat u daarmee de breedte van de paina wijzit. Een paina uitbreiden 1. Als u de paina weereeft in de mdus vlledie painaweerave, selecteer dan een ander zmniveau. 2. Druk p de kppelin Paina uitbreiden nderaan de paina. Opnemen van paina's Het Opnemen van paina's bevat pties waarmee u uw acties p de huidie paina pnemen. SMART Recrder is een ander maar verelijkbaar instrument.met SMART Recrder kunt u uw acties pnemen in alle prramma's behalve SMART Ntebk sftware.met SMART Recrder kunt u een vlledi scherm, een bepaald venster f een rechtheki deel van het scherm pnemen.als u een micrfn aansluit p uw cmputer, kunt u audi pnemen. Een paina pnemen 1. Indien het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, druk dan p Eienschappen. 2. Druk p Painapname. 39

46 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken 3. Druk p Opname starten. De knp Opname starten is vervanen dr de knp Opname stppen, de knp Afspelen is uiteschakeld en een rde cirkel verschijnt in de linkerbvenhek van de paina. 4. Ver de acties uit die u wilt pnemen p de huidie paina. 5. Wanneer u uw acties beëindid heeft, drukt u p Stp Opnemen. De knp Opname stppen is vervanen dr de knp Opname starten, de knp Afspelen is uiteschakeld en de werkbalk Afspelen verschijnt p de paina. Een painapname afspelen 1. Tn de paina. Indien de paina een painapname bevat, zal een werkbalk Afspelen p de paina verschijnen. 2. Druk p Afspelen. Het afspelen pauzeren Druk p Pauze. Het afspelen stppen Druk p Stp. Het afspelen teruspelen Druk p Teruspelen. Een painapname verwijderen 1. Tn de paina. Indien de paina een painapname bevat, zal een werkbalk Afspelen p de paina verschijnen. 2. Om de pname te verwijderen, druk p Sluiten in de werkbalk. 40

47 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina's verwijderen U kunt een paina van het huidie bestand verwijderen met de knp Paina verwijderen f met de painasrteerder. T I P In plaats van een paina verwijderen, kunt u k alle bject die erp staan verwijderen (zie Paina's wissen p vlende paina). Een paina verwijderen met de knp Paina verwijderen 1. Ga naar de paina die u wilt verwijderen, als u dat niet reeds al edaan heeft. 2. Selecteer Paina verwijderen. Een paina verwijderen met de painasrteerder 1. Klik als de painasrteerder niet zichtbaar is p Painasrteerder. 2. Selecteer het miniatuur van de paina die u wilt verwijderen. 3. Druk p de menupijl van het miniatuur en selecteer vervlens Paina verwijderen. 41

48 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina's wissen U kunt diitale inkt wissen en individuele bjecten van een paina verwijderen.u kunt k alle bjecten f alle bjecten van diitale inkt teelijkertijd van een paina wissen. U kunt verrendelde bjecten niet wissen (zie Objecten verrendelen p paina87) f neindi edupliceerde bjecten (zie Objecten dupliceren p paina89).om alle bjecten van een paina te wissen, met u alle verrendelde bjecten eerst ntrendelen en de selectie Oneindi dupliceren p ieder neindi edupliceerd bject uitschakelen. Alle bjecten van een paina wissen 1. Ga naar de paina die u wilt wissen, als u dat niet reeds al edaan heeft. 2. Selecteer Bewerken > Paina wissen. A A N T E K E N I N GE N Deze ptie is uiteschakeld wanneer er een bjecten p de paina staan, de bjecten verrendeld f neindi edupliceerd zijn. U kunt deze ptie k selecteren dr een van de vlende acties uit te veren: Met de rechtermuisknp p de paina klikken Druk p de menupijl van de paina in de painasrteerder Druk p de menupijl van de paina terwijl u painarepen bewerkt (zie Paina's reperen p paina37) Druk p Paina wissen als dat p de werkbalk eïnstalleerd is (zie De werkbalk aanpassen p paina155) U kunt elijktijdi alle bjecten van meerdere paina's wissen.selecteer de miniaturen van de paina's in de painasrteerder, druk p de menupijl, en selecteer Paina wissen. 42

49 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Alle bjecten van diitale inkt van de paina wissen 1. Ga naar de paina die u wilt wissen, als u dat niet reeds al edaan heeft. 2. Selecteer Bewerken> Inkt van paina wissen. A A N T E K E N I N GE N Deze ptie is uiteschakeld wanneer er een diitale inkt p de paina is, de diitale inkt verrendeld f neindi edupliceerd is. U kunt deze ptie k selecteren dr een van de vlende acties uit te veren: Met de rechtermuisknp p de paina klikken Druk p de menupijl van de paina in de painasrteerder Druk p de menupijl van de paina terwijl u painarepen bewerkt (zie Paina's reperen p paina37) Druk p Inkt wissen als dat p de werkbalk eïnstalleerd is (zie De werkbalk aanpassen p paina155) U kunt elijktijdi alle bjecten van diitale inkt van meerdere paina's wissen.selecteer de miniaturen van de paina's in de painasrteerder, druk p de menupijl, en selecteer Inkt van paina wissen. Paina's pnieuw instellen Wanneer u wijziinen in een paina aanbrent (znder deze p te slaan), kunt u de paina teruzetten naar de status vrdat u de wijziinen aanbracht. Het pnieuw instellen van een paina werkt niet vr bestanden die cmpatibel zijn met Adbe Flash Player en p de paina wrden uiteverd. 43

50 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Een paina pnieuw instellen 1. Tn de paina die pnieuw inesteld met wrden als die n niet zichtbaar is. 2. Selecteer Bewerken > Opnieuw instellen paina. Er verschijnt een dialvenster waarin u wrdt evraad te bevestien dat u de paina pnieuw wilt instellen. A A N T E K E N I N GE N Deze ptie is uiteschakeld indien u een wijziinen in de paina heeft aanebracht nadat u de laatste keer het bestand heeft peslaen. U kunt deze ptie k selecteren dr een van de vlende acties uit te veren: Met de rechtermuisknp p de paina klikken Druk p de menupijl van de paina in de painasrteerder Druk p de menupijl van de paina terwijl u painarepen bewerkt (zie Paina's reperen p paina37) Druk p Paina pnieuw instellen als dat p de werkbalk eïnstalleerd is (zie De werkbalk aanpassen p paina155) U kunt meerdere paina's teelijkertijd pnieuw instellen.selecteer de miniaturen van de paina's in de painasrteerder, druk p de menupijl, en selecteer Paina pnieuw instellen. 3. Klik p Paina pnieuw instellen. Painaranden vr studenten tnen Als uw studenten ebruik maken van SMART Ntebk SE (Student Editin)-sftware m vraen te beantwrden en prefwerken te den, vindt u het misschien handi m bij het maken van vraen een painarand vr studenten weer te even, waarmee u kunt zien welk edeelte van de paina zichtbaar is p de cmputers van de studenten. Deze prcedure is alleen van tepassin p het ebruik van SMART Respnse-sftware als nderdeel van SMART Classrm Suite -sftware vr interactief leren. Een painarand vr studenten weereven. 1. Selecteer Beeld > Uitlijnin. Het dialvenster Uitlijnen verschijnt. 2. Klik p het tabblad Painarand vr studenten. 44

51 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken 3. Selecteer het selectievakje Tn een rand rndm het edeelte dat in SMART Ntebk SE zichtbaar is tijdens een prefwerk. 4. Selecteer Vrinestelde waarde en selecteer vervlens een schermreslutie uit de vervlkeuzelijst OF Selecteer Aanepaste waarde en typ vervlens de breedte en hte van de schermen van uw studenten in de vakken. 5. Klik p OK. Er verschijnt een ekleurde rand p de paina rndm het ebied dat studenten vanaf hun cmputer kunnen zien. Werken met paina-achterrnden en - thema's Paina-achterrnden zijn standaard wit.u kunt paina-achterrnden echter veranderen naar andere kleuren, kleurveran tussen twee kleuren, patrnen f afbeeldinen. Met thema's kunt u een aanepaste achterrnd, aanepast lettertype en aanepast bject vr een f meer paina's in uw.ntebkbestand maken. Paina-achterrnden en -thema's tepassen U kunt de vrmevin van de paina-achterrnden instellen met het tabblad Eienschappen f de alerij. Paina-achterrnden tepassen met het tabblad Eienschappen U kunt een paina-achterrnd met het tabblad Eienschappen instellen als één kleur, als een veran van twee kleuren, een patrn f een afbeeldin. Een achterrnd tepassen 1. Selecteer Indelin > Achterrnd. Het tabblad Eienschappel tnt de pties Opvuleffecten. 45

52 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken 2. Selecteer een pvulstijl: Opvulstijl Geen (drschijnend) Prcedure Selecteer Geen pvullin. Effen kleur a. Selecteer Effen pvullin. Kleurveran tussen twee kleuren b. Ver een van de vlende acties uit: Selecteer een van de 40 kleuren uit het palet. Druk p Meer en selecteer vervlens een kleur in het dialvenster. Druk p het pipet en selecteer vervlens een kleur p het scherm. a. Selecteer Opvullin met kleurveran. b. Vr beide kleuren een van de vlende acties uit: Selecteer een van de 40 kleuren uit het palet. Druk p Meer en selecteer vervlens een kleur in het dialvenster. Druk p het pipet en selecteer vervlens een kleur p het scherm. c. Selecteer een ptie uit de vervlkeuzelijst Stijl. Patrn a. Selecteer Opvulpatrn. b. Selecteer een patrn. c. Druk p Vrrndkleur, selecteer een kleur in het dialvenster en druk vervlens p OK. d. Druk p Achterrndkleur, selecteer een kleur in het dialvenster en druk vervlens p OK. Beeld a. Selecteer Opvullin met afbeeldin. b. Druk p Bladeren. Het dialvenster Een afbeeldinsbestand inveen wrdt weereeven. c. Selecteer de afbeeldin die u als achterrnd wilt ebruiken en druk vervlens p Openen. Als u een rte afbeeldin tevet, kan het zijn dat er een dialvenster verschijnt en u evraad wrdt m de rtte van de afbeeldin te verkleinen f te behuden.zie vr meer infrmatie Omvan bestanden verminderen p paina22. Een achterrnd verwijderen 1. Selecteer Indelin > Achterrnd. Het tabblad Eienschappel tnt de pties Opvuleffecten. 2. Selecteer Geen pvullin. 46

53 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Paina-achterrnden en -thema's tepassen met de alerij U kunt instellen dat een paina, alle paina's uit een rep f alle paina's in een bestand, een achterrnd f thema hebben uit de alerij. Een achterrnd f thema tepassen 1. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 2. Selecteer Mijn Inhud in de caterielijst van de alerij m uw eien achterrnden en thema's te bekijken (zie Thema's creëren p vlende paina). OF Selecteer Gallery Essentials m de achterrnden en thema's die u heeft eïnstalleerd te bekijken met de sftware. 3. Selecteer Achterrnden en thema's. De alerij tnt miniaturen van de beschikbare achterrnden en thema's. 4. Druk p de miniatuur van het thema die u wilt tepassen. 5. Druk p de menupijl van de miniatuur en selecteer Inveen in Ntebk. Het dialvenster Thema inveen verschijnt. 6. Selecteer Thema inveen p alle paina's m de achterrnd f het thema te te passen p alle paina's in een bestand. OF Selecteer Thema inveen p alle paina's van de huidie rep tm de achterrnd f het thema te te passen p alle paina's in de huidie rep. OF Selecteer Thema alleen p huidie paina inveen m de achterrnd f het thema p de huidie paina te te passen. 7. Druk p OK. Een achterrnd f thema verwijderen 1. Rechterklik p de paina. 2. Selecteer Thema verwijderen. U verwijdert de achterrnd f het thema uit alle paina's waar u het heeft teepast. 47

54 H O O F D S T U K 3 Paina's maken en bewerken Thema's creëren U kunt thema's ebruiken m paina's aan te passen.u kunt een thema ebruiken en het vervlens aan de alerij teveen z dat het altijd p een handie plek te vinden is.u kunt daarna dit thema teveen aan een bepaalde paina, aan alle paina's binnen een rep f aan alle paina's binnen een bestand. De alerij bevat k enkele thema's. Een thema maken 1. Selecteer Indelin > Thema's > Thema maken. 2. Typ een naam vr het thema in het vak Themanaam. 3. Stel een achterrnd in p dezelfde manier als vr paina (zie Paina-achterrnden en - thema's tepassen p paina45). 4. Ve bjecten te en bewerk deze p dezelfde manier als vr een paina (zie Basisbjecten creëren p paina49). 5. Druk p Opslaan. Het thema verschijnt in de alerij nder de caterie Mijn inhud. Een thema maken dat ebaseerd is p de huidie paina 1. Selecteer Indelin > Thema's > Thema maken van paina. 2. Typ een naam vr het thema in het vak Themanaam. 3. Druk p Opslaan. Het thema verschijnt in de alerij nder de caterie Mijn inhud. 48

55 Hfdstuk 4 Basisbjecten creëren Diitale inkt schrijven, tekenen en wissen 50 Schrijven f tekenen met diitale inkt 50 Schrijven f tekenen met vervaende diitale inkt 52 Aanepaste creatieve penstijlen maken 53 Diitale inkt wissen 55 Vrmen en lijnen maken 55 Vrmen maken met het hulpmiddel vr vrmen 55 Vrmen maken met het hulpmiddel vr reelmatie plynen 56 Vrmen maken met het hulpmiddel vr de vrmherkenninspen 57 Rechte lijnen en ben maken 58 Tekst maken 59 Tekst typen 59 Handschrift mzetten in etypte tekst 60 Tekst pmaken 61 De mvan van tekstbjecten veranderen 63 Wiskundie symblen inveen 63 De spellin van tekstbjecten cntrleren 64 Knippen f kpiëren van tekst 65 Tabellen maken 65 Tabellen maken in de SMART Ntebk-sftware 66 Tabellen uit andere prramma's plakken 67 Objecten aan tabellen teveen 68 Tabellen, klmmen, rijen en cellen selecteren 68 Tabellen verplaatsen 70 De eienschappen van een tabel veranderen 70 De mvan van tabellen, klmmen f rijen veranderen 72 Klmmen, rijen f cellen teveen f verwijderen 73 Tabelcellen samenveen f delen 74 Celarcerinen teveen f verwijderen 75 Tabellen en de inhud van tabellen wissen 75 Objecten zijn de buwstenen vr inhud in uw.ntebkbestanden.een bject is ewn een item p een paina die u maakt f imprteert en waarmee u werkt.de meest vrkmende srten bjecten zijn nder andere: Diitale inkt (vrije-stijl schrijven en tekenen) Vrmen 49

56 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Rechte lijnen Ben Tekst Tabellen Diitale inkt schrijven, tekenen en wissen Diitale inkt is een vrije-stijl tekst f bject dat u maakt dr de pennen van het interactieve prduct te ebruiken f dr het pennenhulpmiddel van SMART Ntebk-sftware te ebruiken.dr te schrijven f tekenen met diitale inkt kunt u snel inhud teveen aan uw SMART Ntebk-sftwarebestanden, zwel wanneer u de bestanden maakt als wanneer u de bestanden aan studenten presenteert. Nadat u diitale inkt maakt, kunt u het wissen. Schrijven f tekenen met diitale inkt De makkelijkste manier m te schrijven f tekenen met diitale inkt is met het ebruik van de pen van uw interactieve prduct f met de pennen. U kunt k vrije-stijl bjecten maken met de pen.met de pen kunt u schrijven f tekenen in diitale inkt in vijf pentypes: Pentype Del en vrbeeld Aantekeninen Standaard Kallirafisch Crayn Schrijf f teken met diitale inkt in verschillende kleuren en lijnstijlen. Schrijven f tekenen met diitale inkt, p dezelfde wijze als met het standaard pentype, maar znder lijnen en met verschillende diktes. Schrijven f tekenen met craynachtie diitale inkt. Met het standaard pentype kunt u diitale inkt tekenen f schrijven dat na een paar secnden vervaat (zie Schrijven f tekenen met vervaende diitale inkt p paina52). Het Kallirafisch pentype is nutti m studenten te leren schrijven in handschrift. Het pentype Kalirafie is alleen beschikbaar wanneer uw cmputer verbnden is met een SMART interactief prduct. Het crayn pentype is bedeld vr artistiek werk zals schilderen, afbeeldinen kleuren enz., dan vr schrijven. 50

57 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Pentype Del en vrbeeld Aantekeninen Markeerstift Tekst en andere bjecten markeren. Creatief Kleurrijke elementen aan uw presentaties teveen. U kunt aanepaste creatieve pentijlen maken (zie Aanepaste creatieve penstijlen maken p paina53). Schrijven f tekenen met diitale inkt 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes, en selecteer een pentype. Naast de vijf hierbven enemde pentypes, kunt u k de hulpmiddelen vr de maische pen en de vrmherkenninspen selecteren (zie De maische pen ebruiken p paina134 en Vrmen maken met het hulpmiddel vr de vrmherkenninspen p paina57). 3. Selecteer een lijnstijl. 4. U kunt ptineel het lijntype aanpassen met de eienschapskiezers. U kunt het lijntype k aanpassen met het tabblad Eienschappen (zie Objecteienschappen wijzien p paina80). 51

58 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 5. Schrijf f teken met diitale inkt p de paina. T I P S Laat uw elleb f handpalm niet p het ppervlak van uw interactieve prduct rusten terwijl u schrijft f tekent. Als u meerdere reels schrijft f tekent, SMART Ntebk-sftware zullen de reels autmatisch in een enkel bject ecmbineerd wrden.als u bijvrbeeld de letters van een wrd schrijft, zal SMART Ntebk-sftware de individuele letters cmbineren waardr u met het hele wrd kunt werken. Als u wrden p dezelfde reel wilt schrijven maar ze niet ecmbineerd wilt hebben, laat u een rte afstand tussen de wrden, ebruikt u verschillende pennen, f stpt u de pen krt in het pennenbakje vrdat u verder aat met het schrijven van een nieuw wrd (alleen bij interactieve whitebards). Wanneer u dianaal wilt schrijven, schrijft u in een rechte lijn, en draait u de lijn Objecten draaien p paina92). Als u in kleine letters wilt schrijven, schrijft u eerst in rte letters en reduceert u daana de mvan (zie De mvan van bjecten veranderen p paina89). U kunt ebieden die zijn mslten met diitale inkt pvullen (zie Diitale inkttekeninen vullen p paina82). Schrijven f tekenen met vervaende diitale inkt U kunt vrije-stijl bjecten maken die na een bepaald tijdsbestek vervaen met de pen. U kunt vrije-stijl bjecten die na een bepaald tijdsbestek vervaen k maken met het hulpmiddel vr de maische pen (zie De maische pen ebruiken m vervaende bjecten te maken p paina134). Schrijven f tekenen met vervaende diitale inkt 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes, en selecteer Pen. 52

59 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 3. Selecteer een lijnstijl. 4. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 5. Druk p Opvuleffecten. 6. Selecteer het selectievakje Inkt vervaen nadat u heeft eschreven en selecteer het aantal secnden tussen het mment dat u de met de diitale inkt schrijft f tekent en het mment dat de inkt vervaat in de vervlkeuzelijst Vervaatijd 7. Schrijf f teken met diitale inkt p de paina. Aanepaste creatieve penstijlen maken SMART Ntebk-sftware bevat acht creatieve pen-stijlen (zie Schrijven f tekenen met diitale inkt p paina50). Naast deze stijlen kunt u k uw eien stijlen maken met behulp van ft's f bjecten uit de mmenteel eselecteerde paina. Een aanepaste creatieve penstijl maken met behulp van een afbeeldin 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes en selecteer Creatieve Pen. 3. Selecteer een lijnstijl 4. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 5. Druk p Lijnstijl. 6. Selecteer Een aanepaste stempelafbeeldin ebruiken. 53

60 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 7. Klik p Bladeren. Het dialvenster Een afbeeldinsbestand inveen wrdt weereeven. 8. Blader naar en selecteer de afbeeldin die u wilt ebruiken vr de creatieve penstijl. 9. Druk p Openen. 10. Schrijf f teken p de paina met diitale inkt. T I P Om het standaard lijntype te blijven ebruiken selecteert u Het standaardpatrn ebruiken. Als u de aanepaste creatieve penstijl wilt bewaren m later weer te ebruiken, druk dan p Eienschappen van hulpmiddel pslaan.u kunt de creatieve penstijl later weer resetten (zie De werkbalk aanpassen p paina155). Een aanepaste creatieve pen maken met behulp van een bject 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes en selecteer Creatieve pen. 3. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 4. Druk p Lijnstijl. 5. Selecteer Een aanepaste stempelafbeeldin ebruiken. 6. Druk p Object selecteren en selecteer vervlens een bject p de paina. 7. Schrijf f teken p de paina met diitale inkt. T I P Om het standaard lijntype te blijven ebruiken, selecteert u Het standaardpatrn ebruiken. Als u de aanepaste creatieve penstijl wilt bewaren m later weer te ebruiken, druk dan p Tl-eienschappen pslaan.u kunt de creatieve penstijl later weer resetten (zie De werkbalk aanpassen p paina155). 54

61 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Diitale inkt wissen U kunt diitale inkt wissen van het scherm van het interactieve prduct dr middel van de wisser f met het wisebaar.als U diitale inkt wist p een paina van het.ntebk-bestand, kunt u met de wisser k bjecten wissen. Hewel u diitale inkt kunt wissen, is het niet melijk m andere srten bjecten, zals vrmen, lijnen, tekst en afbeeldinen te wissen.om deze bjecten te wissen, met u ze verwijderen (Zie Objecten verwijderen p paina100). Diitale inkt wissen 1. Druk p Wisser en selecteer een wissertype. 2. Wis de diitale inkt. Vrmen en lijnen maken Naast het maken van vrije-stijl vrmen en lijnen dr middel van diitale inkt kunt u k vrmen en lijnen maken met hulpprramma's in SMART Ntebk-sftware. Om een vrm f lijn van de paina af te halen, met deze verwijderd wrden (zie Objecten verwijderen p paina100). De wisser verwijdert een vrmen. Vrmen maken met het hulpmiddel vr vrmen U kunt met het hulpmiddel van vrmen verschillende vrmen maken, waarnder perfecte cirkels, perfecte vierkanten, perfecte drieheken, andere emetrische vrmen, hartjes, vinkjes en kruisjes. U kunt een vrm aan de paina teveen en vervlens de eienschappen ervan veranderen.u kunt k een de mtrekkleur, pvulkleur en lijndikte van een vrm aanpassen, en de vrm daarna aan de paina teveen. 55

62 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Een vrm maken 1. Druk p Vrmen. De vrmenknppen verschijnen. 2. Selecteer een vrm p de werkbalk. OF Druk p en selecteer daarna een vrm. 3. U kunt ptineel de vrm aanpassen met de eienschapskiezers. U kunt de vrm k aanpassen met het tabblad Eienschappen (zie Objecteienschappen wijzien p paina80). 4. Maak een vrm dr te drukken p de plaats waar u de vrm wilt neerzetten en te slepen ttdat de vrm de ewenste rtte heeft. T I P U kunt perfecte cirkels, vierkanten en rechtheken en andere vrmen maken dr de SHIFT-tets inedrukt te huden terwijl u de vrm tekent. Vrmen maken met het hulpmiddel vr reelmatie plynen Naast het maken van vrmen met het hulpmiddel vr vrmen, kunt u k reelmatie plynen met 3 tt 15 zijden maken met behulp van het hulpmiddel vr reelmatie plynen. 56

63 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Een vrm maken met het hulpmiddel vr reelmatie plynen 1. Druk p Reelmatie plynen. De knppen vr reelmatie plynen verschijnen. 2. Selecteer een vrm p de werkbalk. OF Druk p en selecteer daarna een vrm. Het etal wat in de vrm staat eeft de heveelheid zijden aan. 3. U kunt ptineel de vrm aanpassen met de eienschapskiezers. U kunt de vrm k aanpassen met het tabblad Eienschappen (zie Objecteienschappen wijzien p paina80). 4. Maak een vrm dr te drukken p de plaats waar u de vrm wilt neerzetten en te slepen ttdat de vrm de ewenste rtte heeft. Vrmen maken met het hulpmiddel vr de vrmherkenninspen U kunt het hulpmiddel vr de vrmherkenninspen ebruiken m cirkels, valen, vierkanten, rechtheken, drieheken en ben te maken. U kunt k vrmen maken met het hulpmiddel vr vrmen (zie Vrmen maken met het hulpmiddel vr vrmen p paina55) f het hulpmiddel vr reelmatie plynen (zie Vrmen maken met het hulpmiddel vr reelmatie plynen p vrie paina). 57

64 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Een vrm tekenen 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes en selecteer Vrmherkenninspen. 3. Teken een vrm p het interactieve scherm. Als Smart Ntebk-sftware uw tekenin als een cirkel, vaal, vierkant, rechthek, driehek f b herkent, zal het deze vrm aan de paina teveen. Rechte lijnen en ben maken U kunt met het hulpmiddel vr lijnen rechte lijnen en ben tekenen. U kunt een lijn aan de paina teveen en vervlens de eienschappen ervan veranderen.ok kunt k de lijn aanpassen en vervlens aan de paina teveen. Een rechte lijn f b maken 1. Druk p Lijnen. De lijnenknppen verschijnen. 58

65 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 2. Selecteer een lijn- f btype. 3. U kunt ptineel het lijn- f btype aanpassen met de eienschapskiezers. U kunt het lijn- f btype k aanpassen met het tabblad Eienschappen (zie Objecteienschappen wijzien p paina80). 4. Maak een lijn dr te klikken p de plek waar de lijn met beinnen en te verslepen naar de plaats waar de lijn met eindien. Tekst maken U kunt met SMART Ntebk-sftware tekst dr een van de vlende dinen te den: Typ de tekst in p een tetsenbrd dat aaneslten is p de cmputer Typ de tekst in p het SMART Keybard Schrijf de tekst (zie Diitale inkt schrijven, tekenen en wissen p paina50) en zet deze vervlens m naar etypte tekst met de handschriftherkennin van de sftware Na het maken van de tekst, kunt u deze bewerken en het lettertype, de rtte en andere eienschappen veranderen. Tekst typen U kunt nieuwe tekst typen f bestaande tekst bewerken. Nieuwe tekst typen 1. Als een tetsenbrd niet teankelijk is, druk p het pictram SMART Bard in het berichtenebied en selecteer Keybard. 2. Druk p Tekst, en selecteer een beschikbaar lettertype. 3. U kunt het lettertype k aanpassen (zie Tekst pmaken p paina61). 4. Druk p de plek waar u de tekst wilt starten. 5. Typ uw tekst. 6. Druk wanneer u klaar bent buiten het tekstbject. 59

66 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Bestaande tekst bewerken 1. Dubbelklik p het tekstbject. 2. De tekst bewerken. 3. Druk wanneer u klaar bent buiten het tekstbject. Handschrift mzetten in etypte tekst U kunt met het standaard- f kallirafische pentype p het scherm van het interactieve prduct schrijven en vervlens uw eschreven tekst naar etypte tekst cnverteren.smart Ntebksftware is vr meerdere talen in staat handschrift te cnverteren. Handschrift naar etypte tekst cnverteren 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes en selecteer Pen f Kallirafische Pen. 3. Schrijf uw tekst. T I P Schrijf nette blkletters p een hrizntale lijn.de SMART Ntebk-sftware kan k schuin eschreven tekst mzetten, maar det dat niet altijd p een cnsistente manier. 4. Selecteer het tekstbject. De handschriftherkenninsfunctie van SMART Ntebk-sftware verelijkt uw eschreven wrden met die in het inebuwde wrdenbek en zekt wrden die het meest lijken p wat u heeft eschreven. 60

67 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 5. Druk p de menu-pijl van het tekstbject. Er verschijnt een lijst van vereenkmstie wrden. Vr elk wrd staat Herkennen. A A N T E K E N I N GE N Als u wilt dat SMART Ntebk-sftware wrden zekt in een andere taal, selecteer dan Taal herkennen, en selecteer vervlens een andere taal uit de lijst. SMART Ntebk-sftware update autmatisch de lijst van vereenkmstie wrden zdat k wrden in de eselecteerde taal wrden meeenmen. Als u de taal vr handschriftherkennin wijzit, verandert de standaardtaal van de SMART Ntebk-sftware ebruikersinterface f van uw besturinssysteem niet. 6. Selecteer een wrd in de lijst van vereenkmstie wrden. Het eselecteerde wrd verschijnt p de paina. Tekst pmaken Als u alle tekst in een tekstbject wilt pmaken, selecteer dan het ehele tekstbject. OF Als u specifieke tekst uit een tekstbject wilt pmaken, dubbelklik dan p het tekstbject en selecteer de tekst. U kunt de tekst pmaken dr middel van de knppen p de werkbalk f de pties in het tabblad eienschappen f het menu Opmaak. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen Tekststijl. en daarna p In de vlende tabel staan de veranderinen die u kunt maken met de bvenstaande hulpmiddelen: Wijzien Werkbalk Het tabblad Eienschappen Teken-, pararaaf- f bjectniveau Het letterbeeld veranderen menu Opmaak 61

68 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Wijzien Werkbalk Het tabblad Eienschappen De tekenrtte wijzien menu Opmaak T I P U kunt k tekenrttes selecteren die niet in de vervlkeuzelijst vrkmen (inclusief tekenrttes met decimale waardes, zals bijvrbeeld 20.5), dr de tekenrtte te wijzien in het veld Tekenrtte. De kleur veranderen De tekst vet, schuin f nderstreept maken De tekst drhalen De tekst in superscript f subscript weereven Pararaaf- f bjectniveau De uitvullin veranderen (links, rechts f centreren) De insprinin veranderen Een enummerde lijst f lijst met psmminstekens maken De reelafstand veranderen * * * * T I P Om ruimte tussen pararafen te te veen, selecteert u het selectievakje Ruimte na alinea teveen in het tabblad eienschappen f selecteert u Indelin > Alinea > Reelafstand > Ruimte na alinea teveen. Verander de richtin van de tekst (van-linksnaar-rechts f van-rechts-naar-links) Selecteer Indelin > Alinea > Richtin > Links naar rechts vr talen waarbij van links naar rechts elezen wrdt (zals Enels f Frans). OF Selecteer Indelin > Alinea > Richtin > Rechts naar links vr talen waarbij van rechts naar links elezen wrdt (zals Arabisch f Hebreeuws). Objectniveau 62

69 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Wijzien Werkbalk Het tabblad Eienschappen De richtin van de tekst veranderen (hrizntaal f verticaal) Drschijnendheid veranderen * menu Opmaak * Druk p Meer tekstpties m de knppen vr veranderinen in pmaak weer te even. De mvan van tekstbjecten veranderen Wanneer u de mvan van een tekstbject wijzit vlens de prcedure in De mvan van bjecten veranderen p paina89, zal de tekst in het bject van mvan veranderen. Indien u de mvan van het tekstbject wilt veranderen znder de mvan van de tekst te wijzien, vert u de vlende prcedure uit: De mvan van een tekstbject veranderen 1. Dubbelklik p het tekstbject. 2. Druk p één van de twee witte cirkels p één van de zijkanten van het tekstbject en versleep de cirkel m de mvan van het tekstbject te verrten f te verkleinen. Wiskundie symblen inveen U kunt verschillende wiskundie en wetenschappelijke symblen inveen in een paina. De wiskundie symblen zijn alleen tekens.ze kunnen een wiskundie acties uitveren. Een wiskundi symbl inveen 1. Typ tekst p een paina. 2. Druk p Meer tekstpties en selecteer Symbl inveen. Het dialvenster Symblen inveen verschijnt. 3. Druk p een caterie. Er verschijnt een lijst van symblen. 4. Druk p het symbl dat u wilt teveen aan de tekst. 5. Druk p Inveen. Het symbl verschijnt in het tekstbject. 63

70 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren De spellin van tekstbjecten cntrleren De SMART Ntebk-sftware cntrleert de spellin wanneer u tekst typt.als u een wrd incrrect spelt, zal SMART Ntebk-sftware het wrd met rd nderstrepen.u kunt met de rechtermuisknp p het wrd klikken en de crrecte spellin uit een lijst met verschillende pties selecteren. U kunt deze functie k uitschakelen en de spellin met het dialvenster Spellinscntrle cntrleren als u dat liever wilt. De autmatische spellinscntrle uitschakelen 1. Druk p Tekst. 2. Druk p Meer tekstpties, en selecteer Spellinscntrle. Handmati de spellin van een tekstbject cntrleren 1. Selecteer het tekstbject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Spellinscntrle. Als SMART Ntebk-sftware een verkeerd espeld wrd treft, zal het dialvenster Spellinscntrle verschijnen. Het dialvenster tnt het verkeerd espelde wrd en eeft een aantal alternatieven. 3. Ver bij ieder verkeerd espeld wrd een van de vlende acties uit; Om deze keer de huidie spellin van het wrd te ebruiken, drukt u p Eenmaal neeren. Om de huidie spellin van het wrd in het hele bestand te ebruiken, drukt u p Alles neeren. Om de huidie spellin van het wrd in het hele bestand te ebruiken en de spellin aan de wrdenlijst te te veen, drukt u p Teveen aan wrdenlijst. Om de spellin van het wrd vr deze keer te veranderen, selecteert u het crrecte wrd in de lijst Suesties en drukt u p Wijzien. Om de spellin van het wrd in het hele bestand te wijzien, selecteert u het crrecte wrd in de lijst Suesties en drukt u p Alles wijzien. Als u per neluk een knp heeft inedrukt, drukt u p Onedaan maken m de resulterende wijziin nedaan te maken. Nadat u deze stap vr ieder verkeerd espeld wrd heeft uiteverd, verschijnt er een dialvenster waarin u wrdt evraad f u de verie spellin in het bestand wilt cntrleren. 64

71 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 4. Druk p Ja m de rest van het bestand te cntrleren. OF Druk p Nee m het dialvenster Spellinscntrle te sluiten znder de rest van het bestand te cntrleren. Knippen f kpiëren van tekst U kunt tekstbjecten knippen, kpiëren en plakken, net zals elk ander bject (zie Objecten knippen, kpiëren en plakken p paina88).u kunt k eselecteerde tekst knippen, kpiëren en plakken in tekstbjecten. Tekst knippen en plakken naar een andere lcatie p dezelfde paina 1. Dubbelklik p het tekstbject. 2. Selecteer de tekst die u wilt knippen. 3. Sleep de eselecteerde tekst naar een andere plaats p dezelfde paina. Tekst knippen en plakken naar een andere paina 1. Als het painasrterinstabblad niet zichtbaar is, druk dan p Painasrteerder. 2. Dubbelklik p het tekstbject. 3. Selecteer de tekst die u wilt kpiëren. 4. Sleep de eselecteerde tekst naar het pictram van de andere paina in het tabblad Painasrteerder. Tabellen maken U kunt zelf tabellen maken met SMART Ntebk-sftware f tabellen kpiëren vanuit andere prramma's.nadat u een tabel emaakt heeft kunt u het het bject in de cellen van de tabel inveen. Als u een tabel wilt aanpassen, kunt u de ehele tabel, een klm, rij, cel f aantal cellen selecteren en het vlende den: De tabel verplaatsen Het lijntype, de pvullin en de teksteienschappen veranderen De mvan van de tabel, klmmen f rijen veranderen Klmmen, rijen f cellen inveen f verwijderen Cellen splitsen f samenveen Celarcerin teveen f verwijderen De tabel verwijderen 65

72 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Tabellen maken in de SMART Ntebk-sftware Een tabel inveen dr middel van de knp Tabel. 1. Druk p Tabel. Er verschijnt een raster. 2. Bewee de aanwijzer ver het raster en selecteer het aantal klmmen en rijen dat u in de tabel wilt hebben. De cellen van het raster kmen vereen met de cellen in uw tabel. T I P Het raster eeft standaard acht rijen en acht klmmen weer.u kunt rijen teveen dr de aanwijzer tt nder de nderste rij te beween.u kunt p dezelfde manier klmmen teveen dr de aanwijzer tt achter de rechterrij te beween. Als u een muis ebruikt, klik dan p de linkermuisknp en hu deze vast terwijl u de aanwijzer beweet. 3. Druk p het scherm f klik p de muis. De tabel verschijnt p de paina. Een tabel inveen dr middel van het dialvenster Tabel Inveen. 1. Selecteer Inveen > Tabel. Het dialvenster Tabel inveen verschijnt. 2. Vul in de velden het aantal rijen en klmmen in. 3. Selecteer eventueel Cellen vierkant maken m de cellen van de tabel vierkant te maken. 4. Selecteer eventueel Afmetinen vr nieuwe tabellen nthuden m de huidie tabelafmetinen te ebruiken vr alle tabellen die u in de tekmst maakt met behulp van SMART Ntebk-sftware. 5. Druk p OK. De tabel verschijnt p de paina. 66

73 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Een tabel tekenen 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes en selecteer Pen f Kallirafische Pen. 3. Selecteer een lijnstijl 4. Teken een tabel p het scherm. T I P Zr dat de lijnen van de tabel z recht melijk zijn en dat de heken aansluiten. 5. Druk p Selecteer. 6. Selecteer uw tekenin. 7. Druk p de menupijl en selecteer Tabel herkennen. Als SMART Ntebk-sftware u tekenin herkent als tabel, zal het de tekenin verwijderen en een tabel aan de paina teveen. Tabellen uit andere prramma's plakken U kunt een tabel knippen f kpiëren uit Wrd f uit PwerPint, en daarna in een.ntebkbestand plakken. De pmaak en indelin van een tabel kan variëren wanneer de tabel in.ntebkbestand verschijnt. Indien u meer tabellen wilt knippen f kpiëren dan met u iedere tabel afznderlijk knippen f kpiëren. U kunt een tabel knippen f kpiëren uit een.ntebkbestand, en daarna in Wrd f PwerPintplakken.De pmaak en indelin van de tabel kan echter variëren wanneer de tabel in Wrd f PwerPintverschijnt. Wanneer u een tabel in PwerPint plakt die cellen bevat met nn-tekst bjecten, kunnen de nn-tekst bjecten buiten de tabel in PwerPint verschijnen. 67

74 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Objecten aan tabellen teveen Nadat u een tabel invet p een paina, kunt u bjecten inveen in de cellen van de tabel. U kunt enkel één bject aan iedere cel teveen.als u meerdere bjecten aan een cel wilt teveen, kunt u één van de vlende dinen den: Grepeer de bjecten vrdat u ze aan de tabel teved (zie Objecten reperen p paina94). Selecteer alle bjecten in een keer en ve ze aan de tabel te zals beschreven in de vlende prcedure.smart Ntebk-sftware repeert autmatisch de bjecten in de tabelcel. Een bject teveen aan een tabel 1. Selecteer het bject. 2. Versleep het bject naar de tabelcel. U kunt een bject niet verplaatsen indien het p zijn plaats is verrendeld (zie Objecten verrendelen p paina87). Het bject verschijnt in een tabelcel Als u een tekstbject aan een tabel tevet, zal de mvan van de cel zich aanpassen aan het tekstbject.als u andere type bjecten aan een tabel tevet, zal het bject zich aanpassen aan de mvan van de cel. Een bject uit een tabel verwijderen 1. Selecteer het bject. 2. Sleep het prject uit de tabel. Tabellen, klmmen, rijen en cellen selecteren U kunt een tabel, klm, rij, cel f een selectie van cellen selecteren.nadat u een (deel van een) tabel heeft eselecteerd, kunt u het vlende den: De tabel verplaatsen De eienschappen van de tabel f cellen wijzien De mvan van de tabel, klmmen f rijen veranderen Klmmen, rijen f cellen teveen f verwijderen 68

75 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Cellen delen f samenveen Celarcerinen teveen f verwijderen De tabel verwijderen Een tabel selecteren 1. Druk p Selecteer. 2. Druk naast, maar in de buurt van, een hek van de tabel en sleep het naar de teenverestelde hek, Bein niet van binnenuit de tabel te slepen.indien u van binnenuit de tabel sleept, selecteert u een cel in een tabel in plaats van de tabel. Een klm selecteren 1. Druk p Selecteer. 2. Druk in de bvenste cel van de klm en sleep naar de nderste cel. Een rij selecteren 1. Druk p Selecteer. 2. Druk in de meest linker cel van de rij en sleep naar de meest rechter cel. Een cel selecteren 1. Druk p Selecteer. 2. Druk in de cel. Meerdere cellen selecteren 1. Druk p Selecteer. 2. Druk in de linker bvencel en sleep dan naar de rechter benedencel. Indien u meerdere cellen selecteert en deze naar een andere psitie p de paina versleept, creëert u een nieuwe tabel bestaande uit de eselecteerde cellen inclusief inhud. 69

76 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Tabellen verplaatsen Nadat u een tabel heeft emaakt, kunt u het verplaatsen p de paina. Een tabel verplaatsen Selecteer de tabel en versleep het naar een andere psitie p de paina. OF Selecteer alle cellen van de tabel en versleep de cellen naar een andere psitie p de paina. De eienschappen van een tabel veranderen U kunt het tabblad eienschappen ebruiken m de eienschappen van de tabel te veranderen, zals de drschijnendheid, celkleur f lijnkleur. De vullin van een tabel veranderen 1. Selecteer een tabel, klm, rij, cel f een selectie van cellen. 2. Druk p de menupijl van de tabel, klm, rij f cel en selecteer Eienschappen. 70

77 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 3. Druk p Opvuleffecten. 4. Selecteer een pvulstijl: Opvulstijl Geen (drschijnend) Prcedure Selecteer Geen pvullin. Effen kleur a. Selecteer Effen pvullin. Kleurveran tussen twee kleuren b. Ver een van de vlende acties uit: Selecteer een van de 40 kleuren uit het palet. Druk p Meer en selecteer vervlens een kleur in het dialvenster. Druk p het pipet en selecteer vervlens een kleur p het scherm. a. Selecteer Opvullin met kleurveran. b. Vr beide kleuren een van de vlende acties uit: Selecteer een van de 40 kleuren uit het palet. Druk p Meer en selecteer vervlens een kleur in het dialvenster. Druk p het pipet en selecteer vervlens een kleur p het scherm. c. Selecteer een ptie uit de vervlkeuzelijst Stijl. Patrn a. Selecteer Opvulpatrn. b. Selecteer een patrn. c. Druk p Vrrndkleur, selecteer een kleur in het dialvenster en druk vervlens p OK. d. Druk p Achterrndkleur, selecteer een kleur in het dialvenster en druk vervlens p OK. Beeld a. Selecteer Opvullin met afbeeldin. b. Druk p Bladeren. c. Selecteer de afbeeldin die u als achterrnd wilt ebruiken en druk vervlens p Openen. Als u een rte afbeeldin tevet, kan het zijn dat er een dialvenster verschijnt en u evraad wrdt m de rtte van de afbeeldin te verkleinen f te behuden.zie vr meer infrmatie Omvan bestanden verminderen p paina22. d. Selecteer Omvan van bestand huden m de rtte van de afbeeldin te behuden, neacht f de afbeeldin rter f kleiner is dan het bject. OF Selecteer Afbeeldin passend verkleinen m de afbeeldin p maat te snijden vr het bject. 71

78 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren 5. U kunt k de schuifbalk Drschijnendheid bject naar rechts schuiven m de tabel drschijnend te maken. De lijnstijl van een tabel veranderen 1. Selecteer een tabel. U kunt alleen de lijnstijl van een ehele tabel veranderen, niet van afznderlijke cellen, klmmen f rijen. 2. Druk p de menupijl van de tabel, klm, rij f cel en selecteer Eienschappen. 3. Druk p Lijnstijl. 4. De lijnstijl van de tabel veranderen. De tekststijl van een tabel veranderen 1. Selecteer een tabel, klm, rij, cel f een selectie van cellen. 2. Druk p de menupijl van de tabel, klm, rij f cel en selecteer Eienschappen. 3. Druk p Tekststijl. 4. Verander de tekststijl van de tabel (zie Tekst pmaken p paina61). De mvan van tabellen, klmmen f rijen veranderen Als u een tabel wilt aanpassen, kunt u de mvan van de tabel, een klm f een rij wijzien. De mvan van een tabel veranderen 1. Selecteer de tabel. 2. Druk p de frmaatreep van het tabel (de rijze cirkel), en versleep het m de mvan van de tabel rter f kleiner te maken. De mvan van een klm veranderen 1. Druk p Selecteer. 2. Druk p de verticale rand aan de rechterkant van de klm. Er verschijnt een frmaataanwijzer. 3. Versleep de verticale rand m de mvan van de klm te wijzien. 72

79 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren De mvan van een rij veranderen 1. Druk p Selecteer. 2. Druk p de hritzntale rand aan de nderkant van de rij. Er verschijnt een frmaataanwijzer. 3. Versleep de hrizntale rand m de mvan van de rij te wijzien. De mvan van alle cellen in een tabel veranderen 1. Selecteer de tabel. 2. Druk p de menupijl van de tabel en selecteer Grtte aanpassen. 3. Selecteer een van de vlende pties: Hte elijk maken m alle cellen in de tabel even h te maken. Breedte elijk maken m alle cellen in de tabel even breed te maken. Grtte elijk maken m alle cellen in de tabel even rt te maken. Cellen vierkant maken m alle cellen in de tabel vierkant te maken. Klmmen, rijen f cellen teveen f verwijderen Als u een tabel wilt aanpassen, kunt u klmmen f rijen teveen. Een klm teveen 1. Selecteer een klm. 2. Druk p de menupijl van de klm en selecteer Klm inveen. Er verschijnt een nieuwe klm aan de rechterkant van de huidie klm. Een klm verwijderen 1. Selecteer de klm. 2. Druk p de menupijl van de klm en selecteer Klm verwijderen. Een rij teveen 1. Selecteer een rij. 2. Druk p de menupijl van de rij en selecteer Rij inveen. Er verschijnt een nieuwe rij nder de huidie rij. 73

80 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Een rij verwijderen 1. Selecteer de rij. 2. Druk p de menupijl van de rij en selecteer Rij verwijderen. Een cel verwijderen 1. Selecteer de cel. 2. Druk p de menupijl van de cel en selecteer Cellen verwijderen. Dr een cel te verwijderen wrdt k de cmplete inhud ervan verwijderd. U kunt een cel verwijderen als dit de enie kppelin is tussen twee helften van een tabel. Tabelcellen samenveen f delen U kunt tabellen p uw paina teveen en bjecten in de tabelcellen plaatsen.als u een tabel wilt aanpassen, kunt u de cellen delen f samenveen. Een cel delen 1. Selecteer de cel. 2. Druk p de menupijl van de cel en selecteer Delen. 3. Selecteer een ptie m de cellen in meerdere rijen en/f klmmen te delen. Als u een cel deelt met inhud erin, zal de inhud na de delin in de linker bvencel verschijnen. Cellen samenveen 1. Selecteer de cellen. 2. Druk p de menupijl van de cellen en selecteer dan Cellen samenveen. Als u cellen samenvet met inhud erin, zal de samenevede cel de inhud van de linker bvencel bevatten.als de linker bvencel lee is, zal de samenevede cel de cntent van de vlende niet-lee cel bevatten die beschikbaar is, beweend van links naar rechts, van bven naar beneden, 74

81 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Celarcerinen teveen f verwijderen U kunt een celarcerin aan een tabelcel teveen.hierdr kunt u de infrmatie in de cellen tijdens de presentatie nthullen. A A N T E K E N I N GE N U met de celarcerinen verwijderen als u de eienschappen van de cel wilt veranderen; klmmen f rijen wilt inveen; klmmen, rijen f cellen wilt verwijderen; f cellen wilt delen f samenveen. U kunt k een schermschaduw teveen m de ehele paina te bedekken (zie De schermschaduw ebruiken p paina133). Een celarcerin teveen 1. Selecteer de cel. 2. Druk p de menupijl van de cel en selecteer Celarcerin teveen. De inhud van een cel tnen en verberen 1. Klik p de celarcerin. De celarcerin verdwijnt waardr de inhud van de cel zichtbaar wrdt. 2. Druk p in de linker bvenhek van de cel. De celarcerin verschijnt waardr de inhud van de cel wrdt bedekt. Een celarcerin verwijderen 1. Selecteer de cel. 2. Druk p de menupijl van de cel en selecteer Celarcerin verwijderen. Tabellen en de inhud van tabellen wissen U kunt zwel de inhud van een tabel als de hele tabel wissen. U kunt alle bjecten p een paina, inclusief de tabellen wissen dr de paina in zijn eheel te wissen (zie Paina's wissen p paina42). De inhud van een tabel wissen 1. Selecteer de cellen met de inhud die u wilt wissen. 2. Druk p Verwijderen. 75

82 H O O F D S T U K 4 Basisbjecten creëren Een tabel verwijderen 1. Selecteer de tabel. 2. Druk p de menupijl van de tabel en selecteer Verwijderen. 76

83 Hfdstuk 5 Werken met bjecten Objecten selecteren 78 Objecteienschappen wijzien 80 De pvullin wijzien 80 Diitale inkttekeninen vullen 82 Andere eienschappen wijzien 83 Hulpmiddelinstellinen pslaan 83 Objecten plaatsen 83 Objecten verplaatsen 84 Objecten naar een andere paina verplaatsen 85 Objecten uitlijnen 85 Gestapelde bjecten pnieuw ranschikken 86 Objecten verrendelen 87 Objecten knippen, kpiëren en plakken 88 Objecten dupliceren 89 De mvan van bjecten veranderen 89 De frmaatreep ebruiken 90 Het verrtins-/ verkleininsebaar ebruiken 90 Objecten draaien 92 De draaireep ebruiken 92 Het draaiebaar ebruiken 93 Object spieelen 94 Objecten reperen 94 Objecten handmati reperen 94 Het menu ebruiken 94 Het repsebaar ebruiken 95 Objecten autmatisch reperen 95 Kppelinen aan bjecten teveen 96 Geluiden aan bjecten teveen 98 Objecten animeren 100 Objecten verwijderen 100 Nadat u een bject heeft emaakt, kunt u het selecteren en ermee werken zals beschreven in dit hfdstuk. De taken beschreven in dit hfdstuk elden vr alle bjecten, niet alleen vr basisbjecten. 77

84 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Objecten selecteren Vrdat u een bject bewerkt, met u het selecteren.u kunt één afznderlijk bject, meerdere bjecten f alle bjecten p een paina selecteren.het bject wrdt meven dr een selectierechthek wanneer u het selecteert. De rijze cirkel in de rechter benedenhek van het bject is een frmaatreep (zie De mvan van bjecten veranderen p paina89). De rene cirkel bven het bject is een draaireep (zie Objecten draaien p paina92). De pijl mlaa in de rechter bvenhek van het bject is een menupijl.druk p de menupijl m een pdrachtenmenu te tnen. Als u p de menupijl van een bject drukt, krijt u tean tt hetzelfde menu als wanneer u met rechts p het bject klikt. Een bject selecteren 1. Druk p Selecteer. 2. Druk p het bject dat u wilt selecteren. Het bject wrdt meven dr een selectierechthek. Wanneer u p een bject drukt en er een verrendelsymbl in plaats van de menupijl verschijnt, is het bject verrendelt.afhankelijk van het srt verrendelin, met u eerst het bject ntrendelen alvrens u het kan manipuleren (zie Objecten verrendelen p paina87). 78

85 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Meerdere bjecten selecteren 1. Druk p Selecteer. 2. Druk p het interactieve scherm en sleep ttdat het bject dat u wilt selecteren dr een rechthek meven wrdt. OF Hudt de Ctrl-tets inedrukt en druk p het bject dat u wilt selecteren. De eselecteerde bjecten wrden meven dr een selectierechthek. Wanneer u een rechthek m meerdere bjecten tekent en smmie bjecten verrendeld zijn (zie Objecten verrendelen p paina87), selecteert u enkel de ntrendelde bjecten. Alle bjecten p een paina selecteren Selecteer Bewerken > Alles selecteren. Alle bjecten p de paina wrden meven dr een selectierechthek. Wanneer smmie bjecten verrendeld zijn (zie Objecten verrendelen p paina87), selecteert u alleen de ntrendelde bjecten. Alle verrendelde bjecten p een paina selecteren Selecteer Bewerken > Alle verrendelde pmerkinen selecteren. Alle ntrendelde bjecten p de paina wrden meven dr een selectierechthek. 79

86 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Objecteienschappen wijzien U kunt de eienschappen van een bject wijzien.de eienschappen die u kunt veranderen zijn afhankelijk van het bject dat u selecteert.u kunt k meerdere bjecten selecteren en de eienschappen daarvan p hetzelfde mment wijzien. De pvullin wijzien U kunt de pvullin van een bject veranderen dr het bject te selecteren en de pvullin in het tabblad Eienschappen in te stellen dr te klikken p Opvullin daarna het bject te selecteren., de pvullin in te stellen en De pvullin van een bject veranderen dr het bject eerst te selecteren 1. Selecteer het bject. 2. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 80

87 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 3. Druk p Opvuleffecten. 4. Selecteer een pvulstijl: Opvulstijl Geen (drschijnend) Prcedure Selecteer Geen pvullin. Effen kleur a. Selecteer Effen pvullin. Kleurveran tussen twee kleuren b. Ver een van de vlende acties uit: Selecteer een van de 40 kleuren uit het palet. Druk p Meer en selecteer vervlens een kleur in het dialvenster. Druk p het pipet en selecteer vervlens een kleur p het scherm. a. Selecteer Opvullin met kleurveran. b. Vr beide kleuren een van de vlende acties uit: Selecteer een van de 40 kleuren uit het palet. Druk p Meer en selecteer vervlens een kleur in het dialvenster. Druk p het pipet en selecteer vervlens een kleur p het scherm. c. Selecteer een ptie uit de vervlkeuzelijst Stijl. Patrn a. Selecteer Opvulpatrn. b. Selecteer een patrn. c. Druk p Vrrndkleur, selecteer een kleur in het dialvenster en druk vervlens p OK. d. Druk p Achterrndkleur, selecteer een kleur in het dialvenster en druk vervlens p OK. Beeld a. Selecteer Opvullin met afbeeldin. b. Druk p Bladeren. c. Selecteer de afbeeldin die u als achterrnd wilt ebruiken en druk vervlens p Openen. Als u een rte afbeeldin tevet, kan het zijn dat er een dialvenster verschijnt en u evraad wrdt m de rtte van de afbeeldin te verkleinen f te behuden.zie vr meer infrmatie Omvan bestanden verminderen p paina22. d. Selecteer Omvan van bestand huden m de rtte van de afbeeldin te behuden, neacht f de afbeeldin rter f kleiner is dan het bject. OF Selecteer Afbeeldin passend verkleinen m de afbeeldin p maat te snijden vr het bject. 81

88 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 5. U kunt k de schuifbalk Drschijnendheid bject naar rechts schuiven m het bject drschijnend te maken. T I P U kunt k de bjecteienschappen veranderen dr het ebruik van de eienschapskiezers p de werkbalk. De pvullin van een bject veranderen dr eerst p de pvullinsknp te drukken 1. Druk p Opvullin en selecteer een kleur. 2. Selecteer het bject. 3. Herhaal stap 2 vr ieder bject dat u wilt pvullen. Diitale inkttekeninen vullen Naast het vullen van vrmen, reelmatie plynen en nreelmatie plynen, kunt u k ebieden invullen die mslten zijn dr diitale inkt met de knp Opvullin. A A N T E K E N I N GE N Om een ebied p te vullen, met u het msluiten met een enkele strk diitale inkt. U kunt een mslten ebied invullen wanneer dit nderdeel is van een rep (zie Objecten reperen p paina94). 82

89 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Wanneer u een mslten ebied pvult, wrdt de pvullin een afznderlijk bject dat u uit het mslten ebied kunt verplaatsen naar een andere lcatie.u kunt het mslten ebied pvullen en het resulterende vulbject meerdere keren verplaatsen. Andere eienschappen wijzien Naast pvullin kunt u de lijnstijl en tekststijl van een bject veranderen. De lijnstijl van een bject veranderen 1. Selecteer het bject. 2. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 3. Druk p Lijnstijl. 4. De lijnstijl van een bject veranderen De tekststijl van een bject veranderen 1. Selecteer het bject. 2. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 3. Druk p Tekststijl. 4. Verander de tekststijl van het bject (zie Tekst pmaken p paina61). Hulpmiddelinstellinen pslaan Wanneer u een instrument in de werkbalk selecteert, kunt u de standaardinstellinen veranderen met het tabblad Eienschappen en uw wijziinen pslaan dr te klikken p Eienschappen van hulpmiddel pslaan. Wanneer u uw wijziinen in de standaardinstellinen van een hulpmiddel pslaat, zal de knp van het hulpmiddel deze wijziinen tnen: Om de standaardinstellinen te herstellen, ziede werkbalk aanpassen p paina155. Objecten plaatsen U kunt de psitie van een bject wijzien dr het naar een ander edeelte van de bestaande paina f naar een andere paina te verplaatsen.u kunt de bjecten uitlijnen en de vlrde van de estapelde bjecten veranderen. 83

90 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Objecten verplaatsen U kunt bjecten naar een andere plek p de paina verplaatsen.u kunt bjecten k veen. U kunt een bject niet verplaatsen indien het p zijn plaats is verrendeld (zie Objecten verrendelen p paina87). T I P U kunt meerdere bjecten bewerken dr deze te selecteren en vervlens een rep te maken (zie Objecten reperen p paina94). Een bject f bjecten verplaatsen 1. Selecteer het bject f de bjecten. 2. Sleep het bject f de bjecten naar een nieuwe psitie p de paina. T I P U kunt een bject in kleine stappen verplaatsen dr p de pijltetsen van uw tetsenbrd te drukken. Verplaatsen van een videbestand dat met Adbe Flash Player cmpatibel is 1. Druk p de ekleurde balk dat zich aan de bvenkant van het Adbe Flash Player cmpatibele bestand bevindt. 2. Sleep het bestand naar zijn nieuwe psitie. Een bject veen. 1. Selecteer het bject. 2. Bewee uw viner snel in een bepaalde richtin. 84

91 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Objecten naar een andere paina verplaatsen U kunt bjecten naar een andere paina in een bestand verplaatsen. T mve an bject r bjects t anther pae 1. Als de painasrteerder niet zichtbaar is, drukt u p Painasrteerder. 2. Als u de paina waar u het bject naarte wilt verplaatsen niet ziet, zekt u in de painasrteerder ttdat u de miniatuur van de paina ziet. 3. Seceteer het bject f de bjecten die u wilt verplaatsen. 4. Sleep het bject f de bjecten in de painasrteerder bven de miniatuur van de paina waar u de bjecten naarte wilt verplaatsen. Verplaatsen van een videbestand dat met Adbe Flash Player cmpatibel is naar een andere paina 1. Als de painasrteerder niet zichtbaar is, drukt u p Painasrteerder. 2. Als u de paina waar u het bject naarte wilt verplaatsen niet ziet, zekt u in de painasrteerder ttdat u de miniatuur van de paina ziet. 3. Druk p de ekleurde balk dat zich aan de bvenkant van het Adbe Flash Player cmpatibele bestamd bevindt. 4. Sleep het bestand in de painasrteerder bven de miniatuur van de paina waar u het bject naarte wilt verplaatsen. Objecten uitlijnen U kunt bjecten naar een andere plek p een paina verplaatsen (zie Objecten verplaatsen p vrie paina). U kunt richtlijnen p een paina tnen m u te ndersteunen in het uitlijnen van bjecten met andere bjecten, en u kunt daarnaast de verticale en hrizntale middelpunten van de paina tnen. U kunt k instellen dat het bject autmatisch vlens de richtlijnen uitlijnt wanneer u de bjecten p een paina verplaatst. Richtlijnen tnen 1. Selecteer Beeld > Uitlijnin. Het dialvenster Uitlijnin verschijnt. 85

92 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 2. Selecteer de selectievakjes m aan te even welke richtlijnen u wilt tnen. Selectievakje Hulplijnen vr actieve bjecten weereven Verticale hulplijn vr het midden van de paina weereven Hrizntale hulplijn vr het midden van de paina weereven Objecten p hulplijnen uitlijnen Selecteer dit selectievakje vr het vlende: Tn een richtlijn wanneer u een bject in de uitlijnin van een ander bject verplaatst. Tn een richtlijn wanneer u een bject in de uitlijnin van het verticale middelpunt van de paina verplaatst. Tn een richtlijn wanneer u een bject in de uitlijnin van het hrizntale middelpunt van de paina verplaatst. Objecten autmatisch uitlijnen cnfrm richtlijnen wanneer u de bjecten p een paina verplaatst. 3. Als u de kleur van de richtlijnen wilt veranderen, drukt u p de ekleurde balk aan de linkerkant van Kleurenhandleidin, en selecteer een kleur. 4. Druk p OK. Gestapelde bjecten pnieuw ranschikken Wanneer bjecten elkaar verlappen p een paina, kan de vlrde van de stapel bjecten wrden herschikt (u kunt bepalen welke bjecten zich vr andere bjecten bevinden). Een bject naar de vrrnd van de stapel verplaatsen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer dan Vlrde > Naar vrrnd. Een bject naar de achterrnd van de stapel verplaatsen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer dan Vlrde > Naar achterrnd. Een bject één plaats vruit verplaatsen in de stapel 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer dan Vlrde > Naar vren. Een bject één plaats teruverplaatsen in de stapel 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer dan Vlrde > Naar achteren. 86

93 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Objecten verrendelen U kunt een bject verrendelen m te vrkmen dat het bject wijzit, verplaatst f edraaid wrdt.u kunt k een bject verrendelen maar wel testaan dat het verplaatst wrdt f dat het verplaatst en edraaid wrdt. U kunt de verrendelin p ieder ewenst mment pheffen. Een bject verrendelen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer dan Verrendelen > Op plaats verrendelen. U kunt het bject niet verplaatsen, draaien f wijzien ttdat u het heeft ntrendelt. Als u p een verrendeld bject drukt, verschijnt er een verrendelpictram van een menupijl. in plaats Een bject verrendelen maar het verplaatsen ervan testaan 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer dan Verrendelen > Verplaatsen testaan. U kunt het bject verplaatsen maar kunt het niet draaien f wijzien ttdat u het heeft ntrendelt. Als u p een verrendeld bject drukt, verschijnt er een verrendelpictram van een menupijl. in plaats 87

94 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Een bject verrendelen maar het verplaatsen en draaien ervan testaan 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer dan Verrendelen > Verplaatsen en draaien testaan. U kunt het bject verplaatsen en draaien maar kunt het niet wijzien ttdat u het heeft ntrendelt. Als u p een verrendeld bject drukt, verschijnt er een verrendelpictram van een menupijl. in plaats Een bject ntrendelen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p het verrendelpictram van het bject en selecteer Ontrendelen. Objecten knippen, kpiëren en plakken U kunt bjecten knippen en kpiëren en in een.ntebk-bestand plakken, inclusief tekst, afbeeldinen, rechte lijnen, ben en vrmen. T I P S U kunt tekst uit andere prramma's in SMART Ntebk-sftware plakken en tekst uit SMART Ntebk-sftware knippen en het in andere prramma's plakken (zie Knippen, plakken en kpiëren van inhud uit andere prramma's p paina108 en Knippen f kpiëren van tekst p paina65). U kunt een exacte kpie van een bject maken dr het te klnen (zie Objecten dupliceren p vlende paina). Een bject knippen en plakken. 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Knippen. 3. Als u het bject p een andere paina wil plakken, selecteer dan eerst die paina. 4. Druk p Plakken. Een bject kpiëren f plakken. 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Kpiëren. 88

95 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 3. Als u het bject p een andere paina wil plakken, selecteer dan eerst die paina. 4. Druk p Plakken. Objecten dupliceren U kunt een duplicaat van een bject maken met de pdracht Dupliceren, f meerdere kpieën van een bject maken met de pdracht Oneindi dupliceren. U kunt bjecten, inclusief tekst, afbeeldinen, rechte lijnen, ben en vrmen kpiëren en plakken (zie Objecten knippen, kpiëren en plakken p vrie paina). Een bject dupliceren 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Dupliceren. Er wrdt een duplicaatbject p de paina etnd. Een bject dupliceren met behulp van neindi dupliceren 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Oneindi dupliceren. 3. Selecteer het bject nmaals. Er verschijnt een neindisymbl in plaats van de menupijl van het bject. 4. Sleep het bject naar een andere plek p de paina. 5. Herhaal stap 4 z vaak als u wilt. 6. Wanneer u klaar bent met het dupliceren van het bject, selecteert u het rsprnkelijke bject. 7. Druk p het neindisymbl en wis de selectie van Oneindi dupliceren. De mvan van bjecten veranderen U kunt de mvan van bjecten p een paina veranderen dr ebruik te maken van de frmaatreep f het verrtins-/ verkleininsebaar (indien uw interactieve prduct multituchebaren ndersteunt). U kunt de mvan van een bject niet veranderen indien het p hun plaats is verrendeld (zie Objecten verrendelen p paina87). 89

96 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten De frmaatreep ebruiken De rtte van een bject wijzien 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de frmaatreep van het bject (de rijze cirkel), en versleep het m de mvan van het bject rter f kleiner te maken. Om de rsprnkelijke hte-breedteverhudin van de vrm te behuden, hudt u de SHIFT-tets vast terwijl u de frmaatreep versleept. De rtte van meerdere bjecten wijzien 1. Grepeer de bjecten (zie Objecten reperen p paina94), en selecteer vervlens de rep. De rep wrdt meven dr een selectierechthek. 2. Druk p de frmaatreep in de rechter benedenhek van de selectierechthek. 3. Versleep de frmaatreep m de mvan van bjecten te verrten f verkleinen. Het verrtins-/ verkleininsebaar ebruiken De rtte van een bject vanaf het midden wijzien 1. Selecteer het bject. 2. Druk met één viner van elke hand p het scherm p teenverestelde kanten van het bject. 90

97 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 3. Sleep uw viners in teenverestelde richtin m het bject te verrten. OF Sleep uw viners in teenverestelde richtin m het bject te verkleinen. De rtte van een bject vanaf de hek f zijkant wijzien 1. Selecteer het bject. 2. Druk met één viner van elke hand p het scherm p de hek f zijkant waarmee u de rtte van het bject wilt wijzien. 3. Sleep uw viners in teenverestelde richtin m het bject te verrten. OF Sleep uw viners in teenverestelde richtin m het bject te verkleinen. De rtte van meerdere bjecten wijzien 1. Selecteer de bjecten. 2. Druk met één viner van elke hand p het scherm p teenverestelde kanten van één van de bjecten. 91

98 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 3. Sleep uw viners in teenverestelde richtin m de bjecten te verrten. OF Sleep uw viners in teenverestelde richtin m de bjecten te verkleinen. De mvan van van de bjecten wrden vanaf het midden ewijzid neacht waar u p het scherm drukt. Objecten draaien U kunt bjecten p een paina draaien dr ebruik te maken van de draaireep f het draaiebaar (indien uw interactieve prduct multituchebaren ndersteunt). A A N T E K E N I N GE N U kunt een bject niet draaien indien het p zijn plaats is verrendeld (zie Objecten verrendelen p paina87). U kunt een tabellen draaien. De draaireep ebruiken Een bject draaien 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de draaireep van het bject (de rijze cirkel) en sleep deze in de richtin waarheen u het bject wlt draaien. Meerdere bjecten draaien 1. Selecteer de bjecten. Ieder bject wrdt meven dr een selectierechthek. 2. Druk p de draaireep van een van de eselecteerde bjecten (de rene cirkel) en sleep deze in de richtin waarheen u het bject wilt draaien.wanneer u een bject draait, zullen alle andere bjecten autmatisch draaien. 92

99 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Het draaiebaar ebruiken Een bject vanaf het midden rteren 1. Selecteer het bject. 2. Druk met één viner van elke hand p het scherm p teenverestelde kanten van het bject. 3. Bewee uw viners in een cirkel rnd het midden van het bject m het te draaien. Een bject m een hek draaien. 1. Selecteer het bject. 2. Druk met één viner van elke hand p het scherm p de hek waar u het bject mheen wilt draaien 3. Bewee uw viners in een cirkel rnd de hek m het bject te draaien. Meerdere bjecten draaien 1. Selecteer de bjecten. 2. Druk met één viner van elke hand p het scherm p teenverestelde kanten van één van de bjecten. 3. Bewee uw viners in een cirkel. De bjecten draaien rnd hun midden neacht waar u p het scherm drukt 93

100 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Object spieelen U kunt een bject p een paina spieelen. U kunt het bject niet spieelen wanneer het is verrendeld (zie Objecten verrendelen p paina87). Een bject spieelen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer vervlens Spieelen > Omh/Omlaa f Spieelen > Links/Rechts. Meerdere bjecten spieelen 1. Selecteer de bjecten. 2. Druk p de menupijl van één van de bjecten, en selecteer vervlens Spieelen > Omh/Omlaa f Spieelen > Links/Rechts. Objecten reperen U kunt een rep bjecten maken waardr u teelijkertijd met alle items in de rep kunt werken.nadat u een rep emaakt heeft, kunt u de rep selecteren, verplaatsen, draaien, de mvan ervan veranderen, p dezelfde wijze als met een afznderlijk bject.als u echter met een afznderlijk bject in een rep wilt werken, met u eerst de bjecten uit de rep phalen. Objecten handmati reperen U kunt bjecten handmati reperen en uit een rep halen met het menu f het repsebaar. Het menu ebruiken Objecten reperen 1. Selecteer de bjecten. 2. Druk p de menupijl van een van de eselecteerde bjecten en selecteer Greperen > Grep. Objecten uit repen halen 1. Selecteer de rep. 2. Druk p de menupijl van de rep en selecteer Greperen > Grep pheffen. 94

101 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Het repsebaar ebruiken A A N T E K E N I N GE N U kunt het repsebaar niet met een muis uitveren. Het repsebaar werkt alleen wanneer u in het bein cntact maakt met het ppervlak van uw interactieve prduct. Objecten reperen Bewee uw viner drie keer snel ver de bjecten. Objecten uit repen halen Bewee uw viner drie keer snel ver de rep. Objecten autmatisch reperen Als u meerdere reels schrijft f tekent, SMART Ntebk-sftware zullen de reels autmatisch in een enkel bject ecmbineerd wrden.als u bijvrbeeld de letters van een wrd schrijft, zal SMART Ntebk-sftware de individuele letters cmbineren waardr u met het hele wrd kunt werken. Als u wrden p dezelfde reel wilt schrijven maar ze niet ecmbineerd wilt hebben, laat u een rte afstand tussen de wrden, ebruikt u verschillende pennen, f stpt u de pen krt in het pennenbakje vrdat u verder aat met het schrijven van een nieuw wrd (alleen bij interactieve whitebards). Als SMART Ntebk-sftware lijnen cmbineert die u afznderlijk wilt bewerken, kunt u de lijnen uit de rep halen zals beschreven hierbven. 95

102 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Kppelinen aan bjecten teveen U kunt ieder bject p een paina kppelen aan een webpaina, een andere paina in het bestand, een bestand p uw cmputer f een bijlae.een bijlae is een kpie van een bestand, een snelkppelin naar een bestand f een kppelin naar een webpaina die u aan het tabblad Bijlaen tevet. U kunt eanimeerde kppelinsaanduidinen weereven rndm alle kppleinen p een paina (zie Links weereven p paina144). Een kppelin aan een webpaina teveen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Kppelen. Het dialvenster Kppelin inveen wrdt weereeven. 3. Druk p Webpaina, en typ het webadres in het vak Adres. 4. Als u een kppelin wilt penen dr p een pictram te drukken, selecteert u Hekpictram. OF Als u een kppelin wilt penen dr erens in het bject te drukken, selecteert u Object. 5. Druk p OK. Als u hethekpictram, selecteert zal het benedenhek van het bject. pictram verschijnen in de linker Een kppelin inveen in een andere paina in het bestand 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Kppelen. Het dialvenster Kppelin inveen wrdt weereeven. 3. Druk p Paina in dit bestand, en selecteer een ptie in het ebied Selecteer een paina. 4. Als u een kppelin wilt penen dr p een pictram te drukken, selecteert u Hekpictram. OF Als u een kppelin wilt penen dr erens in het bject te drukken, selecteert u Object. 96

103 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 5. Druk p OK. Als u hethekpictram, selecteert zal het benedenhek van het bject. pictram verschijnen in de linker Een kppelin teveen aan een bestand p uw cmputer 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Kppelen. Het dialvenster Kppelin inveen wrdt weereeven. 3. Druk p Bestand p deze cmputer, en typ de lcatie en naam van het bestand in het vak Bestand. 4. Als u een kpie van het bestand wilt teveen, selecteert u Kpie van het bestand. OF Als u een snelkppelin naar een bestand wilt inveen, selecteert u Snelkppelin naar bestand. 5. Als u een kppelin wilt penen dr p een pictram te drukken, selecteert u Hekpictram. OF Als u een kppelin wilt penen dr erens in het bject te drukken, selecteert u Object. 6. Druk p OK. Als u hethekpictram, selecteert zal het benedenhek van het bject. pictram verschijnen in de linker Een kppelin aan een bijlae teveen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Kppelen. Het dialvenster Kppelin inveen wrdt weereeven. 3. Druk p Huidie bijlaen, en selecteer de bijlae in de lijst. 4. Als u een kppelin wilt penen dr p een pictram te drukken, selecteert u Hekpictram. OF Als u een kppelin wilt penen dr erens in het bject te drukken, selecteert u Object. 5. Druk p OK. Als u hethekpictram, selecteert zal het benedenhek van het bject. pictram verschijnen in de linker 97

104 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Een kppelin verwijderen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Kppelen. Het dialvenster Kppelin inveen wrdt weereeven. 3. Druk p Kppelin verwijderen. Geluiden aan bjecten teveen U kunt aan ieder bject een eluid teveen (behalve bestanden en widets die cmpatibel zijn met Adbe Flash Player) dr een eluidsbestand te te veen f eluid p te nemen met de micrfn van de cmputer.u kunt het eluid afspelen tijdens de les dr p het pictram in de hek van het bject te drukken f p het bject zelf. SMART Ntebk-sftware ndersteunt de MP3 audi-indelin.als u wilt dat SMARTNtebk-sftware andere bestandsindelinen ndersteunt, kunt u extra cderinsprramma's installeren (zie p paina107). Een eluidsbestand aan een bject teveen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Geluid. Het dialvenster Geluid inveen verschijnt. 3. Druk p Bladeren. Het dialvenster Bestand inveen verschijnt. 4. Blader naar en selecteer het eluidsbestand dat u wilt penen en druk p Openen. 5. Selecteer Hekpictram als u het eluidsbestand wilt afspelen wanneer u p een pictram in de linker benedenhek van het bject klikt. OF Selecteer Object als u het eluidsbestand wilt afspelen wanneer u erens p het bject klikt. 6. Druk p Geluid teveen. Een penmen eluid aan een bject teveen. 1. Sluit een micrfn aan p uw cmputer en zet deze aan. 2. Selecteer het bject. 98

105 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten 3. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Geluid. Het dialvenster Geluid inveen verschijnt. 4. Klik p Opname starten. 5. Geluid pnemen met de micrfn. B E L A N GR I JK SMART Ntebk-sftware stpt met pnemen na een minuut.zr er daarm vr dat het eluid niet laner dan een minuut duurt. 6. Klik p Opname stppen. 7. Typ een naam vr het eluid in het vak Naam pname. 8. U kunt k klikken p Vrbeeld pname m het eluid te hren vrdat u het tevet aan het bject. 9. Selecteer Hekpictram als u het eluidsbestand wilt afspelen wanneer u p een pictram in de linker benedenhek van het bject klikt. OF Selecteer Object als u het eluidsbestand wilt afspelen wanneer u erens p het bject klikt. 10. Druk p Opname teveen. Een eluid van een bject verwijderen. 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Geluid. Het dialvenster Geluid inveen verschijnt. 3. Druk p Geluid verwijderen. 99

106 H O O F D S T U K 5 Werken met bjecten Objecten animeren U kunt een bject animeren zdat het vanaf de zijkant de paina p vliet, draait, fade in, slinkt en meer.u kunt instellen dat de animatie van start aat wanneer u de paina pent f wanneer u p het bject drukt. Een bject animeren 1. Selecteer het bject. 2. Als het tabblad Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 3. Druk p Object animeren. 4. Selecteer pties in de vervlkeuzelijsten Type, Richtin, Snelheid, Plaatsvinden en Herhalinen. Objecten verwijderen U kunt diitale inkt wissen (zie Diitale inkt wissen p paina55), maar smmie bjecten kunnen niet wrden ewist, zals etypte tekst, vrmen, lijnen, ben en afbeeldinen.om dit type bjecten van een paina te verwijderen, met u ze wissen. U kunt verrendelde bjecten niet verwijderen (zie Objecten verrendelen p paina87).om een verrendeld bject te verwijderen van een paina, met u het ntrendelen. Een bject wissen 1. Selecteer het bject. 2. Druk p de menupijl van het bject en selecteer Wissen. 100

107 Hfdstuk 6 Uw eien inhud ebruiken Afbeeldinen inveen 102 Afbeeldinen vanuit bestanden inveen 102 Afbeeldinen vanaf een scanner inveen 102 Afbeeldinen van een SMART Dcument Camera inveen 103 In een afbeeldin drschijnende edeelten aanbrenen 103 Werken met afbeeldinen 104 Multimediabestanden inveen 104 Inveen van bestanden die met Adbe Flash Player cmpatibel zijn 104 Inveen van videbestanden die met Adbe Flash Player cmpatibel zijn 106 Geluidsbestanden inveen 106 Met multimediabestanden werken Internetbrwsers inveen 107 Inhud uit andere prramma's ebruiken 108 Knippen, plakken en kpiëren van inhud uit andere prramma's 108 Inhud imprteren via SMART Ntebk Print Capture 109 Inhud imprteren via SMART Ntebk Dcument Writer 110 PwerPint-bestanden imprteren 111 Het imprteren van bestanden uit andere interactieve whitebard-prramma's 112 Bestanden en webpaina's teveen 113 Uw inhud teveen aan de alerij 115 Uw inhud teveen aan de alerij 115 Uw inhud raniseren in de alerij 117 Inhud met andere dcenten delen 118 Verbindin maken met Team Inhud-caterieën 119 Uw inhud vinden en ebruiken in de alerij 119 Uw inhud delen p de SMART Exchane website 120 Als u f andere dcenten in uw schl inhud hebben ecreëerd buiten SMART Ntebksftware kunt u deze inhud inveen in uw.ntebkbestanden.specifiek, kunt u het vlende den: Afbeeldinen, (vide) bestanden cmpatibel met Adbe Flash Player en eluidsbestanden inveen. Knippen f kpiëren, en daarna plakken van inhud uit andere prramma's plakken. Inhud uit andere prramma's imprteren 101

108 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Kpieën f bestanden, snelkppelinen naar bestanden en links naar webpaina's bijveen. U kunt daarnaast uw inhud aan de alerij teveen, waar u het kunt phalen en ebruiken in meerdere.ntebkbestanden f u kunt uw inhud delen p de SMART Exchane-website. Afbeeldinen inveen U kunt afbeeldinen in paina's inveen vanuit bestanden, een scanner f een SMART Dcument Camera. U kunt k afbeeldinen uit het tabblad alerij inveen.zie vr meer infrmatie Inhud van de alerij zeken en ebruiken p paina122. Nadat u een afbeeldin heeft ineved, kunt u een drschijnend ebied erin maken. Afbeeldinen vanuit bestanden inveen U kunt een afbeeldin in een paina inveen. SMART Ntebk sftware ndersteunt BMP-, GIF-, JPEG-, PNG-, TIFF- en WMF-indelinen. Een afbeeldin uit een bestand inveen. 1. Selecteer Inveen> Afbeeldinsbestand. Het dialvenster Afbeeldinsbestand inveen verschijnt. 2. Blader naar en selecteer de afbeeldin die u wilt inveen. T I P U selecteert meerdere afbeeldinen dr Ctrl vast te huden en dan de afbeeldinen te selecteren. 3. Druk p Openen. De afbeeldin verschijnt in de linker bvenhek van de paina. Afbeeldinen vanaf een scanner inveen Als een scanner aan uw cmputer is verbnden, kunt u afbeeldinen vanaf de scanner in uw paina inveen. U met het stuurprramma en de sftware van uw scanner p uw cmputer installeren vrdat u afbeeldinen van de scanner in SMART Ntebk sftware kunt inveen. 102

109 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Een afbeeldin inveen vanaf een scanner 1. Selecteer Inveen > Afbeeldin van scanner. Het dialvenster Gescande afbeeldin inveen verschijnt. 2. Selecteer een scanner uit de lijst. 3. Druk p Scannen. 4. Vl de instructies die bij uw scanner zitten en scan uw afbeeldin. Afbeeldinen van een SMART Dcument Camera inveen U kunt afbeeldinen van een SMART Dcument Camera in een paina inveen. Een afbeeldin van een SMART Dcument Camera inveen 1. Selecteer Inveen > Afbeeldin van SMART Dcument Camera. Het venster SMART Dcument Camera verschijnt p de paina. 2. Ve een afbeeldin in aan de hand van de instructies in de Gebruikershandleidin SMART Dcument Camera 330 (smarttech.cm/kb/143838). In een afbeeldin drschijnende edeelten aanbrenen U kunt drschijnende edeelten aanbrenen in een afbeeldin die aan een paina is teeved.dit kan handi zijn m de achterrnd van een afbeeldin te verwijderen.u kunt elke kleur uit een afbeeldin drschijnend maken. De mvan van een rte afbeeldin verminderen wanneer het in een bestand wrdt ineved (zie Omvan bestanden verminderen p paina22). Als u later een drschijnend edeelte in de afbeeldin aanbrent is de afbeeldin niet laner eptimaliseerd. Een drschijnend edeelte in een afbeeldin aanbrenen 1. Selecteer de afbeeldin. 2. Druk p de menupijl van de afbeeldin en selecteer vervlens Drschijnendheid afbeeldin instellen. Het dialvenster Drschijnendheid afbeeldin wrdt weereeven. 103

110 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken 3. Druk p het ebied in de afbeeldin dat u drschijnend wilt maken. Dr p een ebied te drukken maakt u alleen dat ebied drschijnend, neacht f er in de afbeeldin andere ebieden zijn met dezelfde kleur. 4. Druk p OK. Werken met afbeeldinen Wanneer u een afbeeldin in een.ntebkbestand invet, wrdt het afbeeldin een bject in het bestand.u kunt daarm de afbeeldin verplaatsen, van mvan veranderen, draaien en anderszins wijzien zals met ieder ander bject. Zie vr meer infrmatie ver het werken met bjecten, inclusief afbeeldinen,.ntebkbestanden Werken met bjecten p paina77. Multimediabestanden inveen U kunt multimediabestanden in paina's inveen, waarnder Adbe Flash Player cmpatibele bestanden, vide- en eluidsbestanden. U kunt k multimediabestanden vanuit het tabblad alerij inveen.zie vr meer infrmatie Inhud van de alerij zeken en ebruiken p paina122. Inveen van bestanden die met Adbe Flash Player cmpatibel zijn U kunt bestanden die met Adbe Flash Player cmpatibel zijn, in een paina inveen. Nadat u een Adbe Flash Player cmpatibel bestand heeft ineved, f een paina tnt dat al een Adbe Flash Player cmpatibel bestand bevat, beint het bestand autmatisch af te spelen.u kunt het afspelen van het bestand besturen.als het bestand knppen heeft, kunt u hierp drukken p uw interactieve prduct.als het bestand een knppen heeft, ebruikt u de pties in de menupijlen van het bestand. A A N T E K E N I N GE N Adbe Flash Player cmpatibele bestanden p een paina meten zelf-uitpakkende bestanden zijn.u kunt een Adbe Flash Player cmpatibele bestanden ebruiken die laden met f vertruwen p andere Adbe Flash Player cmpatibele bestanden. U kunt een Adbe Flash Player bestanden van een internetbrwser naar een paina verslepen. 104

111 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Als Adbe Flash Player niet p uw cmputer eïnstalleerd is, zal SMART Ntebksftware u waarschuwen wanneer u een Adbe Flash Player cmpatibel bestand in een paina invet. U kunt Adbe Flash Player installeren dr te aan naar adbe.cm, maar u met Internet Explrer Internetbrwser ebruiken m het te installeren. Als u een andere brwser ebruikt, werken de Adbe Flash Player cmpatibele bestanden niet in SMART Ntebk-sftware. Om bvenp een Adbe Flash Player cmpatibel bestand met een handschriftherkenninscmpnent te schrijven, beint u met schrijven buiten het bestand en schrijft u ver het bestand heen. Hierdr kan SMART Ntebk-sftware de diitale inkt als een afznderlijk bject herkennen van het Adbe Flash Player cmpatibel bestand. Inveen van een bestand dat met Adbe Flash Player cmpatibel is 1. Selecteer Inveen > Flash-bestand. Het dialvenster Inveen Flash-bestand verschijnt. 2. Blader naar en selecteer het Adbe Flash Player cmpatibele bestand dat u wilt inveen in de paina. 3. Druk p Openen. Het Adbe Flash Player cmpatibele bestand verschijnt in de linker bvenhek van de paina. 105

112 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Een Adbe Flash Player cmpatibel bestand besturen 1. Selecteer het Adbe Flash Player cmpatibele bestand. 2. Bestuur het bestand dr een van de vlende acties uit te veren: Om het bestand af te spelen, drukt u p de menupijl van het bestand en selecteert u Flash > Afspelen. Pm het bestand vanaf het bein af te spelen, drukt u p de menupijl van het bestand, en selecteert u Flash > Teruspelen. Om het bestand iets vruit te spelen en het afspelen te pauzeren, selecteert u Flash > Stap vruit. Om het bestand iets teru te spelen en het afspelen te pauzeren, selecteert u Flash > Stap achteruit. Om het bestand cntinu af te spelen, drukt u p de menupijl van het bestand, en selecteert u Flash > Herhalen. Om het cntinu afspelen van het bestand te stppen, drukt u p de menupijl van het bestand, en wist u de selectie Flash > Herhalen. Inveen van videbestanden die met Adbe Flash Player cmpatibel zijn U kunt Adbe Flash Player cmpatibele videbestanden in een paina inveen. SMART Ntebk-sftware ndersteunt het Adbe Flash Player cmpatibele videbestandsindelin (FLV).Als u wilt dat SMARTNtebk-sftware andere bestandsindelinen ndersteunt, kunt u extra cderinsprramma's installeren (zie p vlende paina). Inveen van een videbestand dat met Adbe Flash Player cmpatibel is 1. Druk p Inveen > Flash videbestand. Het dialvenster Videbestand inveen verschijnt. 2. Blader naar en selecteer het Adbe Flash Player cmpatibele videbestand dat u in een paina wilt inveen. 3. Druk p Openen. Geluidsbestanden inveen U kunt een eluidsbestand aan ieder bject teveen (behalve Adbe Flash Player cmpatibele bjecten) in een.ntebkbestand.zie vr meer infrmatie Geluiden aan bjecten teveen p paina

113 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Met multimediabestanden werken Wanneer u een multimediabestand in een.ntebkbestand invet, wrdt het multimediabestand een bject in het bestand.u kunt daarm het mediabestand verplaatsen, van mvan veranderen, draaien en anderszins wijzien zals met ieder ander bject. Zie vr meer infrmatie ver het werken met bjecten, inclusief multimediabestanden,.ntebkbestanden Werken met bjecten p paina77. Cderinsprramma's installeren vr extra frmaten SMART Ntebk sftware ndersteunt de FLV- enmp3-indelinen.als u wilt dat SMART Ntebk-sftware andere vide- en audi-indelinen ndersteunt, kunt u het vlende cderinsprramma installeren. Als u dit cderinsprramma installeert zal SMART Ntebksftware het autmatisch herkennen en de vide- en audi-indelinen ndersteunen. Cderinsprramma Vide-indelinen Audi-indelinen Kppelin MediaCder Full Pack ASF AVI MOV MPEG and MPG WMV AIF and AIFF WAV mediacderhq.cm/dlfull.htm SMART Technlies ULC biedt kppelinen naar deze prramma's als een vrm van dienstverlenin, en eeft een representaties f aranties met betrekkin tt deze prramma's f elke infrmatie daaraan erelateerd.vraen, klachten f vrderinen met betrekkin tt de prramma's meten wrden eadresseerd aan de teewezen sftwareleverancier. Internetbrwsers inveen U kunt een inernetbrwser in een.ntebkpaina inveenin de internetbrwser kunt u bladeren naar webpaina's en deze weereven.u kunt de internetbrwser net als ieder ander bject in SMART Ntebk-sftware aanpasen (zie Werken met bjecten p paina77). Een internetbrwser inveen 1. Selecteer Inveen > Internetbrwser. Er verschijnt een internetbrwser. 107

114 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken 2. Dubbelklik p de adresbalk, typ het adres van de webpaina waar u naarte wilt bladeren en druk p Ga naar. T I P Als er een tetsenbrd aaneslten is p uw cmputer, klikt u p SMART Keybard m een schermtetsenbrd weer te even. 3. Werk met de website dr middel van de knppen in de werkbalk van de internetbrwser: Knp Opdracht Handelin Vrie Vruit Terukeren naar vastespelde paina Vastespelde paina Opnieuw laden Werkbalk verplaatsen De vrie webpaina weereven. De vlende webpaina weereven. De vastespelde webpaina penen. Speld de huidie webpaina vast. Wanneer u vr het eerst het.ntebkbestand pent, zal de vastespelde webpaina verschijnen in de internetbrwser.u kunt p ieder mment teru naar de vastespelde paina dr te drukken Teru naar vastespelde paina. De huidie webpaina pnieuw laden. Verplaats de psitie van de werkbalk van de internetbrwser. Inhud uit andere prramma's ebruiken Als u inhud uit andere prramma's wilt ebruiken in uw.ntebkbestanden, kunt u deze inhud verplaatsen naar SMART Ntebk-sftware dr een van de vlende acties uit te veren: De inhud knippen f kpiëren en vervlens plakken De inhud imprteren Knippen, plakken en kpiëren van inhud uit andere prramma's U kunt inhud uit andere prramma's knippen en kpiëren en deze inhud in SMART Ntebksftware plakken. Inhud uit andere prramma's knippen 1. Selecteer in een ander prramma de inhud die u wilt knippen en selecteer vervlens Bewerken > Knippen. 2. Druk in SMART Ntebk-sftware p Plakken. 108

115 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Inhud uit andere prramma's kpiëren 1. Selecteer in een ander prramma de inhud die u wilt kpiëren en selecteer vervlens Bewerken > Kpiëren. 2. Druk in SMART Ntebk-sftware p Plakken. Inhud imprteren via SMART Ntebk Print Capture Wanneer u SMART Ntebk-sftware p een cmputer met een Windws XPbesturinssysteem installeert, kunt u k SMART Ntebk Print Capture installeren.smart Ntebk Print Capture werkt net zals ieder andere printerstuurprramma behalve dat het prductie in een.ntebkbestand plaatst in plaats van het uit te printen p papier.iedere paina van een eïmprteerd bestand verschijnt als een bject p de eien paina, waarbij de riinele indelin en paina-einden blijven behuden. Wanneer u SMART Ntebk sftware p een cmputer met een Windws Vista f een Windws 7 -besturinssysteem installeert, kunt u inhud imprteren met SMART Ntebk Dcument Writer (zie Inhud imprteren via SMART Ntebk Dcument Writer p vlende paina). SMART Ntebk Dcument Print Capture ebruiken 1. Selecteer in het brnbestand dat u wilt exprteren naar een.ntebkbestand, de keuze Bestand> Afdrukken. Het dialvenster Afdrukken wrdt weereeven. 2. Selecteer SMART Ntebk Print Capture in de printerlijst. 3. Verander eventueel de painastand en afbeeldinsreslutie (zie De painastand en afbeeldinsreslutie veranderen. p vlende paina). 4. Specifeer een painabereik en druk dan p OK f Afdrukken. Als een bestaand.ntebkbestand niet epend is, zal er een nieuw.ntebkbestand penen.iedere paina van het brnbestand wrdt p een afznderlijke paina etnd. OF Als een bestaand.ntebkbestand epend is, zal iedere paina van het brnbestand in een.ntebkbestand achter de huidie paina verschijnen. Dit prces kan enkele minuten duren. 109

116 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken De painastand en afbeeldinsreslutie veranderen. 1. Druk p de knp Eienschappen f Vrkeuren. Het dialvenster SMART Ntebk Print Capture Prperties verschijnt. 2. Selecteer Staand f Liend. 3. Selecteer een standaard reslutie in de vervlkeuzelijst Reslutie drp-dwn list. OF Selecteer Aanepaste Reslutie in de vervlkeuzelijst Reslutie en typ de nummers in de vakken Hrizntale Reslutie en Verticale Reslutie. T I P S Gebruik in beide vakken dezelfde waarde m vervrmin van de afbeeldin te vrkmen. He her de reslutie, he her de afbeeldin. Gebruik niet de pties Cncept, Laa f Gemiddeld mdat deze de afbeeldin melijk niet prprtineel schalen. 4. Druk p OK. Inhud imprteren via SMART Ntebk Dcument Writer Wanneer u SMART Ntebk-sftware p een cmputer met een Windws Vista- f Windws 7- besturinssysteem installeert, kunt u k SMART Ntebk Dcument Writer installeren.smart Ntebk Dcument Writer werkt net zals ieder andere printerstuurprramma behalve dat het prductie in een.ntebkbestand plaatst in plaats van het uit te printen p papier. Wanneer u SMART Ntebk sftware p een cmputer met een Windws XPbesturinssysteem installeert, kunt u inhud imprteren met SMART Ntebk Print Capture (zie Inhud imprteren via SMART Ntebk Print Capture p vrie paina). SMART Ntebk Dcument Writer ebruiken 1. Selecteer in het brnbestand dat u wilt exprteren naar een.ntebkbestand, de keuze Bestand> Afdrukken. Het dialvenster Afdrukken wrdt weereeven. 2. Selecteer SMART Ntebk Dcument Writer in de printerlijst. 3. Verander eventueel de painastand (zie De painastand veranderen p vlende paina). 110

117 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken 4. Specifeer een painabereik en druk dan p OK f Afdrukken. Er wrdt een dialvenster weereeven. 5. Selecteer SMART Ntebk-paina's met afbeeldinen m de inhud van het bestand als afbeeldinen te imprteren. OF Selecteer SMART Ntebk-paina met bewerkbare bjecten m de inhud van het bestand als bewerkbare bjecten te imprteren. Als u ervr kiest m de inhud als bewerkbare bjecten te imprteren, kan het ebeuren dat smmie bjecten niet crrect wrden etnd.u kunt de inhud als afbeeldinen imprteren. 6. Druk p OK. Er wrdt een nieuw.ntebk-bestand epend.iedere paina van het brnbestand wrdt p een afznderlijke paina etnd. De painastand veranderen 1. Druk p Eienschappen f Vrkeuren. Het dialvenster Afdrukvrkeuren verschijnt. 2. Selecteer Liend f Staand in de vervlkeuzelijst Afdrukstand. 3. Druk p OK. PwerPint-bestanden imprteren U kunt inhud in een.ntebkbestand imprteren vanuit verschillende brnnen waarnder PwerPint-bestanden. SMART Ntebk-sftware imprteert smmie verans-, patrn- en afbeeldinseffecten niet.deze effecten kunnen daardr incrrect in het.ntebkbestand verschijnen. T I P U kunt k.ntebkbestanden naar PwerPint exprteren (zie Bestanden exprteren p paina15). Een PwerPint-bestand imprteren 1. Selecteer Bestand > Imprteren. Het dialvenster Openen wrdt weereeven. 111

118 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken 2. Selecteer Alle PwerPint-bestanden (*.ppt;*.pptx) in de vervlkeuzelijst Bestandstypen. 3. Blader naar en selecteer het Pwer-Pint bestand dat u wilt imprteren. 4. Druk p Openen. SMART Ntebk-sftware vet de inhud van een PwerPint-bestand te aan een.ntebkbestand. Het imprteren van bestanden uit andere interactieve whitebardprramma's U kunt inhud in.ntebkbestanden imprteren vanuit verschillende brnnen waarnder andere whitebardprramma's. Als het andere whitebardprramma de alemene bestandsindelinen (CFF) van het interactieve whitebard ndersteunt, kunt u een CFF-bestand uit het prramma imprteren en daarna imprteren in SMART Ntebk-sftware. Een andere ptie is m te prberen het systeemeien bestandsfrmaat van het interactieve whitebardprramma te imprteren. U kunt CFF-bestanden k exprteren (zie Bestanden exprteren p paina15). CFF-bestnaden imprteren 1. Selecteer Bestand > Imprteren. Het dialvenster Openen wrdt weereeven. 2. Selecteer Alle bestanden met alemene bestandsindelinen (*.iwb) in de lijst Bestandstypen. 3. Blader naar en selecteer het bestand dat u wilt imprteren. 4. Druk p Openen. Het bestand pent. 112

119 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Andere bestanden imprteren 1. Druk p Bestand penen. Het dialvenster Openen wrdt weereeven. 2. Selecteer Alle bestanden (*.*) in de lijst Bestandstypen. 3. Blader naar en selecteer het bestand dat u wilt penen. 4. Druk p Openen. Als u een bestand imprteert dat wrdt ndersteund dr de SMART Ntebk-sftware, wrdt het bestand epend. OF Als u een bestand imprteert dat dr de SMART Ntebk-sftware niet wrdt ndersteunt, zal de SMART Ntebk-sftware dit teveen aan het tabblad Bijlaen.U kunt deze bijevede bestanden penen met sftware van een derde partij, maar u kunt ze niet teveen aan een paina. Bestanden en webpaina's teveen U kunt kpieën van bestanden, snelkppelinen naar bestanden en kppelinen naar webpaina's teveen met het tabblad Bijlaen. Fr het teveen van bestanden f webpaina's kunt u deze items eerder vinden en penen wanneer u een.ntebkbestand presenteert. A A N T E K E N I N GE N U kunt k een bestand f webpaina aan een bject p een paina kppelen (zie Kppelinen aan bjecten teveen p paina96). Als alternatief vr het teveen van een kppelin aan een webpaina, kunt u k een internetbrwser in uw.ntebkbestand inveen (zie Internetbrwsers inveen p paina107). Een kpie van een bestand teveen 1. Als het tabblad Bijlaen niet zichtbaar is, drukt u p Bijlaen. 2. Druk p Inveen aan de nderkant van het tabblad Bijlaen en selecteer Kpie van bestand inveen. Het dialvenster Kpie van bestand inveen verschijnt. 3. Blader naar en selecteer het bestand dat u wilt teveen. 113

120 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken 4. Druk p Openen. De naam van het bestand en de mvan verschijnt in het tabblad Bijlaen tab. Wanneer u een bestand tevet, wrdt de mvan van het.ntebkbestand rter.hewel SMART Ntebk-sftware bestanden cmprimeert m ruimte te besparen, kan SMART Ntebk-sftware smmie bestanden meer cmprimeren dan anderen. Een snelkppelin naar een bestand teveen 1. Als het tabblad Bijlaen niet zichtbaar is, drukt u p Bijlaen. 2. Druk p Inveen aan de nderkant van het tabblad Bijlaen en selecteer Snelkppelin naar een bestand inveen. Het dialvenster Snelkppelin bestand inveen verschijnt. 3. Blader naar en selecteer het bestand dat u wilt teveen. 4. Druk p Openen. De bestandsnaam en Snelkppelin verschijnen in het tabblad Bijlaen. A A N T E K E N I N GE N SMART Ntebk-sftware exprteert een snelkppelinen.als u bestandsbijlaen wilt exprteren, vet u een kpie van uw bestand te, niet de snelkppelin naar het bestand. Zr ervr dat het bestand bereikbaar is p de cmputer die u wilt ebruiken tijdens de les. Een kppelin aan een webpaina teveen 1. Als het tabblad Bijlaen niet zichtbaar is, drukt u p Bijlaen. 2. Druk p Inveen aan de nderkant van het tabblad Bijlaen en selecteer Hyperlink inveen. Het dialvenster Hyperlink inveen verschijnt. 3. Typ het adres van de webpaina in het vak Hyperlink. 4. Typ een naam vr de kppelin in het vak Naam tnen. 5. Druk p OK. De weeravenaam en URL verschijnen in het tabblad Bijlaen. 114

121 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Een bestand f webpaina van het tabblad Bijlaen penen. 1. Als het tabblad Bijlaen niet zichtbaar is, drukt u p Bijlaen. Het tabblad Bijlaen bevat alle bijlaen in het huidie bestand. Als een bijeved item een kpie van een bestand is, zal de mvan van het bestand verschijnen in de klm Omvan. Als een bijeved item een snelkppelin naar een bestand is, verschijnt Snelkppelin in de klm Omvan. Als een bijeved item een kppelin naar een webpaina is, verschijnt URL in de klm Omvan. 2. Dubbelklik p de bestandsnaam f snelkppelin m een bestand te penen. OF Dubbelklik p de kppelin m een webpaina te penen. Uw inhud teveen aan de alerij De alerij is een tabblad in de SMART Ntebk sftwareebruikersinterface waar u kunt bladeren f zeken naar inhud en die inhud in uw.ntebkbestand veen.de alerij bestaat uit een reeks caterieën, waarnder de caterie Mijn Inhud. Als u dezelfde inhud in verschillende.ntebkbestanden ebruikt, kunt u deze inhud teveen aan de caterie Mijn Inhud.U kunt inhud uit de caterie Mijn Inhud met andere dcenten binnen uw schl delen dr alerijverzamelinen te imprteren f exprteren.u kunt k verbindin maken met de Team Inhud-caterieën waaraan u en andere dcenten in uw schl bijdraen. Uw inhud teveen aan de alerij U kunt bjecten en paina's uit de SMART Ntebk-sftware en ndersteunende bestanden teveen aan de caterie Mijn Inhud in de alerij. Een bject teveen aan de alerij 1. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 2. Selecteer het bject dat u wilt teveen aan de alerij. 115

122 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken 3. Sleep het bject van de paina naar de alerijcaterie Mijn Inhud f een van de subcaterieën. A A N T E K E N I N GE N U kunt een bject niet slepen als deze p zijn plaats is verrendeld (zie Objecten verrendelen p paina87). Als u de naam van een alerij-item wilt veranderen, selecteert u het item, drukt u p de menupijl en selecteert Naam wijzien. Een paina teveen aan de alerij 1. Objecten p de paina maken en wijzien ttdat de paina naar uw zin is. 2. Selecteer Bestand > Paina als alerij-item pslaan. Het dialvenster Paina als alerij-item pslaan verschijnt. 3. Blader naar de map waar u de paina wilt pslaan. 4. Typ een naam vr de paina in de map Bestandsnaam. 5. Druk p Opslaan. 6. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 7. Selecteer Mijn Inhud (f een van de subcaterieën) in de caterieënlijst van de alerij, druk p de menupijl en selecteer Teveen aan mijn inhud. Het dialvenster Teveen aan mijn inhud verschijnt. 8. Blader en selecteer het item dat u heeft peslaen in stap Druk p Openen. Een ndersteunend bestand teveen aan de alerij 1. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 2. Selecteer Mijn Inhud (f een van de subcaterieën) in de caterieënlijst van de alerij, druk p de menupijl en selecteer Teveen aan mijn inhud. Het dialvenster Teveen aan mijn inhud verschijnt. 3. Blader en selecteer het item dat u wilt teveen aan de alerij. 4. Druk p Openen. SMART Ntebk sftware eeft het nieuwe alerij-item standaard de naam van het riinele bestand.als u de naam van het item wilt veranderen, selecteert u de miniatuur van de alerijitem, drukt u p de menupijl en selecteert Naam wijzien. 116

123 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Uw inhud raniseren in de alerij Wanneer u bjecten, paina's en ndersteunde bestanden tevet aan de alerij-caterie Mijn inhud, kunt u de structuur van de caterie reraniseren.u kunt subcaterieën maken en alerij-items verplaatsen tussen de subcaterieën. U kunt als vlt een subcaterie maken. 1. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 2. Selecteer Mijn Inhud (f een van de subcaterieën) in de caterieënlijst van de alerij, druk p de menupijl en selecteer dan Nieuwe map. Er verschijnt een nieuwe subcaterie. 3. Typ een naam vr de nieuwe subcaterie en druk dan p ENTER. Een nieuwe naam even aan een subcaterie 1. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 2. Selecteer Mijn Inhud in de caterieënlijst van de alerij en blader vervlens naar de subcaterie die u wilt hernemen. 3. Selecteer de subcaterie, druk p de menupijl en selecteer Rename. 4. Typ een nieuwe naam vr de subcaterie en druk dan p ENTER. Een alerij-item verplaatsen naar een andere subcaterie 1. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 2. Blader naar de caterie waar het alerij-item dat u wilt verplaatsen zich bevindt. De alerij tnt de inhud van de caterie. 3. Sleep het item naar een andere subcaterie. 117

124 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Inhud met andere dcenten delen Het imprteren en exprteren van verzamelinen is een ideale manier m aanepaste caterieën te delen met andere dcenten en m caterieën te ebruiken die dr andere dcenten emaakt zijn.u kunt verzamelinen ebruiken m items te te veen aan de alerijcaterie Mijn inhud.nadat u een verzamelin heeft eïmprteerd, verschijnen alle items in de alerij als nieuwe subcaterie. Een verzamelin imprteren van een andere dcent 1. Als de alerij niet zichtbaar is, druk dan p Galerij. 2. Selecteer Mijn Inhud (f een van de subcaterieën) in de caterieënlijst van de alerij, druk dan p de menupijl en selecteer Teveen aan Mijn Inhud. Het dialvenster Teveen aan Mijn Inhud verschijnt. 3. Blader naar de map waar de verzamelin die u wilt imprteren zich bevindt. Een verzamelin heeft een.alerij extensie. 4. Selecteer de verzamelin en druk p Openen. De verzamelin verschijnt als een nieuwe subcaterie. Een verzamelin exprteren m met andere dcenten de delen 1. Selecteer de caterie waarin de items staan die u wilt pslaan in een verzamelin. SMART Ntebk-sftware exprteert de eselecteerde caterie maar selecteert een van zijn subcaterieën. 2. Druk p de menupijl van de caterie en selecteer Exprteren als verzamelin. Het dialvenster Opslaan als wrdt weereeven. 3. Blader naar de map waar u de verzamelin wilt pslaan. 4. Typ een naam vr het bestand in het vak Bestandsnaam. 5. Druk p Opslaan. 118

125 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Verbindin maken met Team Inhud-caterieën Met de cateriefunctie van Team Inhud kunt u een verbindin maken met de alerij-inhud p een edeelde lcatie p het netwerk van uw schl. Meerdere dcenten kunnen verbindin maken met dezelfde flder.smart Ntebk-sftware actualiseert autmatisch uw wijziinen vr alle andere dcenten. Uw teansrechten tt de caterie Team Inhud zijn dezelfde als uw teansrechten tt uw flder p het netwerk van uw schl.als u vlledie tean tt een map p het netwerk heeft, kunt u items teveen f verwijderen in de Team Inhud-caterie van die map.als u alleenlezen tean tt de map heeft, kunt u items kpiëren uit de caterie Team Inhud, maar u kunt een items teveen, bewerken f verwijderen. Verbindin maken met een Team Inhud-caterie 1. Als de alerij niet zichtbaar is, drukt u p Gallerij. 2. Druk p Extra alerij-acties weereven, en selecteer Verbindin maken met Team Inhud. Het dialvenster Bladeren naar flder verschijnt. 3. Blader en selecteer de map waarin de Team Inhud-caterie waarmee u verbindin wilt maken, zich bevindt, en druk p OK. De Team Inhudcaterie verschijnt in de alerij. Een bijdrae leveren aan een Team Inhud-caterie U vet inhud aan een Team Inhud-caterie p dezelfde wijze te als aan een Mijn Inhud caterie (zie Uw inhud teveen aan de alerij p paina115). Uw inhud vinden en ebruiken in de alerij Nadat u inhud aan de alerij heeft teeved, kunt u dit vinden en ebruiken zals beschreven staat in Inhud van de alerij zeken en ebruiken p paina

126 H O O F D S T U K 6 Uw eien inhud ebruiken Uw inhud delen p de SMART Exchane website Naast het delen van inhud met andere dcenten p uw schl (zie Inhud met andere dcenten delen p paina118), kunt u.ntebk bestanden met dcenten ver de hele wereld delen met de SMART Exchane website (exchane.smarttech.cm). Een.ntebk bestand delen via de SMART Exchane-website 1. Open het.ntebk bestand die u wilt delen. 2. Selecteer Bestand > Delen met SMART Exchane. Er wrdt een dialvenster weereeven. 3. Als u nieuw p de SMART Exchane-website bent, selecteert u N een lid, en vlt u de instructies p het scherm m een nieuw accunt aan te maken. OF Als u al een accunt heeft, typt u uw adres in het vak adres en uw wachtwrd in het vak Wachtwrd en drukt u vervlens p Aanmelden. T I P S Als u uw wachtwrd bent vereten, klikt u p Wachtwrd vereten, en vlt u de instructies p het scherm m uw wachtwrd te herstellen. Als u niet iedere keer dat u inhud deelt pnieuw wilt inlen p de SMART Exchane-website, selecteert u het selectievakje Aanemeld blijven. 4. Typ de juist eevens: Beheren Ver brneevens in Beschrijvin Vak(ken) Niveau(s) Zektermen Instructies Typ een titel vr het.ntebk bestand. Typ een mschrijvin van het.ntebk bestand. Selecteer de nderwerpen waar het.ntebk bestand betrekkin p heeft. Selecteer de cijfers waar het.ntebk bestand betrekkin p heeft. Typ wrden f zinsneden die andere SMART Exchaneebruikers waarschijnlijk zullen inveren wanneer zij zeken naar het.ntebk bestand.scheid de wrden f zinsneden met kmma's. 5. Lees de vereenkmst vr het delen van inhud. 6. Als u de vereenkmst vr het delen van inhud accepteert, drukt u p Akkrd aan en inzenden. 120

127 Hfdstuk 7 Inhud uit SMART-brnnen ebruiken Inhud van de alerij zeken en ebruiken 122 Inhud van de SMART Exchane-website zeken en ebruiken 123 SMART Ntebk-sftware heeft vrbeelden van lesactiviteiten, waarnder vrbeelden van Activity Builder (zie Lesactiviteiten met verbinden maken p paina126), interactieve technieken en 3D-mdellen m u te ndersteunen in het maken van lesactiviteiten Wanneer u systeembeheerder SMART Ntebk-sftware installeert, kan hij f zij de vlende extra items installeren: Gallery Essentials is een verzamelin van duizenden afbeeldinen, multimedia-bjecten en meer, eraniseerd in caterieën naar nderwerp. De werkset vr lesactiviteiten is een verzamelin van aanepaste hulpmiddelen en sjablnen die u kunt ebruiken m prfessineel ende, en interactieve lessen te maken.de werkset helpt u met het maken van aansprekende inhud zals wrdspellen, quizzen en srteeractiviteiten.het biedt k bestanden die cmpatibel zijn met Adbe Flash Player zals verberen-en-weereven en slepen-en-neerzetten. U kunt daarnaast de inhud van de SMART Exchane-website ebruiken, een nline brn dat zwel SMART-inhud als dr dcenten ecreëerde inhud bevat. Al deze brnnen zijn beschikbaar in de Galerij, een tabblad in de SMART Ntebk sftwareebruikersinterface waar u kunt bladeren f zeken naar inhud en die inhud in uw.ntebkbestand veen. 121

128 H O O F D S T U K 7 Inhud uit SMART-brnnen ebruiken Inhud van de alerij zeken en ebruiken De alerij is verdeeld in twee edeeltes.het bvenste edeelte van de alerij is de caterielijst.wanneer u een caterie f subcaterie kiest in de lijst, dan verschijnt de inhud ervan in het nderste edeelte van de alerij. T I P U kunt de rtte van de caterielijst en inhudslijst aanpassen dr p de rens tussen de twee te klikken en die vervlens naar bven f naar beneden te slepen. U kunt bladeren in de caterielijst m de inhud van de verschillende caterieën te zien.miniaturen in de caterieën even vrbeelden van de inhud. In Afbeeldinen wrden afbeeldinen als miniaturen weereeven. In Interactief en multimedia wrden vide-bjecten weereeven als één enkel frame uit de vide weereeven, eluidsbjecten wrden weereeven met een luidsprekerpictram in de linker nderhek en bestanden die cmpatibel zijn met Adbe Flash Player wrden weereeven met een Adbe Flash-pictram f als een miniatuur van de inhud met een klein Adbe Flash-pictram in de linker bvenhek. In 3D-bjecten wrden 3D-mdellen als miniaturen weereeven. In Ntebk-bestanden en -paina's wrden bestanden weereeven als binder en paina's wrden weereeven met een mevuwen rechter bvenhek. In Achterrnden en thema's wrden achterrnden weereeven als paina's met een mevuwen rechter nderhek en thema's als miniatuur. U kunt een alerij-item pzeken met de zekfunctie vr trefwrden. Nadat u een alerij-item hebt evnden dr te bladeren f met de zekfunctie, kunt u dit teveen aan een.ntebk-bestand. Bladeren in de alerij 1. Als de alerij niet zichtbaar is, drukt u p Galerij. 2. Druk p het plusteken van een caterie m de subcaterieën ervan te zien. U kunt een caterie sluiten dr p het minteken van de caterie te drukken. 3. Selecteer een caterie f subcaterie m de inhud ervan weer te even. 122

129 H O O F D S T U K 7 Inhud uit SMART-brnnen ebruiken Zeken in de alerij 1. Als de alerij niet zichtbaar is, drukt u p Galerij. 2. Typ een trefwrd in het veld Zektermen hier inveren en druk p Zeken. De alerij tnt alle inhud die het trefwrd bevat. Een alerij-item teveen aan uw.ntebk-bestand 1. Als de alerij niet zichtbaar is, drukt u p Galerij. 2. Zek het alerij-item pdat u wilt teveen. 3. Dubbelklik p de miniatuur van de alerij. Bij het teveen van een afbeeldin, een eluidsbestand f een bestand dat cmpatibel is met Adbe Flash Player, verschijnt dit p de huidie paina. Als u een achterrnd tevet, vervant het de huidie achterrnd van de paina (zie Paina-achterrnden en -thema's tepassen p paina45). Als u een paina tevet aan een.ntebk-bestand, vet SMART Ntebksftware dit in vr de huidie paina. Als u een.ntebk-bestand tevet, vet SMART Ntebk-sftware dit in vr de huidie paina. Inhud van de SMART Exchane-website zeken en ebruiken De SMART Exchane-website (exchane.smarttech.cm) heeft duizenden lesplannen, vraensets, widets en andere inhud die u kunt dwnladen en penen in SMART Ntebksftware. U kunt met de SMART Exchane-website k lesplannen delen met andere dcenten. Zie vr meer infrmatie Uw inhud delen p de SMART Exchane website p paina120. Inhud van de SMART Exchane-website zeken en ebruiken 1. Klik p SMART Exchane. De SMART Exchane-website wrdt nu in uw web-brwser epend. 123

130 H O O F D S T U K 7 Inhud uit SMART-brnnen ebruiken 2. Als u vr de eerste keer p de SMART Exchane-website bent, selecteert u Gratis reistreren en vlt u de instructies p het scherm m een nieuw accunt aan te maken. OF Als u al een accunt hebt, klikt u p Aanmelden, en vlt u daarna de instructies p het scherm m aan te melden p uw SMART Exchane-websiteaccunt. 3. Naar inhud zeken f bladeren en die vervlens dwnladen p uw cmputer. 4. Inhud naar de alerij imprteren (zie Inhud met andere dcenten delen p paina118). 124

131 Hfdstuk 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Bestanden aan leerlinen presenteren 125 Lesactiviteiten maken en presenteren. 126 Lesactiviteiten met verbinden maken 126 Lesactiviteiten in verberen- en weerevenmdus maken 128 Zichtbare lesactiviteiten maken 131 Andere brnnen ebruiken m lesactiviteiten te maken 132 Presentatiehulpmiddelen ebruiken 133 De schermschaduw ebruiken 133 De maische pen ebruiken 134 De maische pen selecteren 134 De maische pen ebruiken m vervaende bjecten te maken 134 De maische pen ebruiken m een verrtinsvenster te penen 135 De maische pen ebruiken m een sptlihtvenster te penen 136 Meethulpmiddelen ebruiken 137 De liniaal ebruiken 138 De hekmeter ebruiken 139 De edriehek ebruiken 141 Het kmpas ebruiken 143 Links weereven 144 Het vlume aanpassen 145 Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard kunnen ebruiken 145 Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard uit de SMART Bard D600- serie kunnen ebruiken 146 Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard uit de SMART Bard 800- serie kunnen ebruiken 146 Hulpmiddelen selecteren 147 In dit hfdstuk vindt u infrmatie ver het ebruik van SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal wanneer u infrmatie aan studenten presenteert f samenwerkend leren faciliteert. Bestanden aan leerlinen presenteren Na het maken van een.ntebkbestand met basis bjecten, uw eien inhud en de inhud van SMART-brnnen, kunt u het bestand presenteren aan studenten in uw klaslkaal. 125

132 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken De vlende tips kunt u in edachten huden wanneer u de bestanden aan leerlinen presenteert: Uw vltide bestand pslaan p een CD, DVD r USB statin.u krijt tean tt uw presentatie en kunt uw presentatie tnen dr het inveen van het CD, DVD f USB statin in de cmputer die is aaneslten p het interactieve prduct. Een andere manier is dr uw presentatie teankelijk te maken p uw LAN en vervlens p het interactieve prduct te bladeren naar uw presentatie. Om te vermijden dat u uw vaart en fcus tijdens de presentatie verliest, bevestit u de bestanden en links naar webpaina's die u aat ebruiken tijdens de presentatie aan het tabblad Bijlaen (zie Bestanden en webpaina's teveen p paina113). Indien uw bestand veel paina's bevat, scheidt u deze in repen. Hierdr kunt u een bepaalde paina makkelijker vinden tijdens een presentatie (zie Paina's reperen p paina37). Tn het bestand in vlledie-schermweerave tijdens de presentatie.deze weerave maximaliseert de beschikbare werkruimte (zie Paina's in vlledie schermweerave tnen p paina31). Lesactiviteiten maken en presenteren. Met SMART Ntebk-sftware kunt u niet alleen infrmatie aan uw studenten presenteren maar ze k bij de les betrekken dr middel van interactieve lesactiviteiten. U kunt lesactiviteiten maken dr het inveen van bjecten, zals vrmen, afbeeldinen en tabellen en dr het ebruiken van tepassinen als de Activity Builder en het verrtins- /verkleininsebaar. Dit edeelte bevat drie vrbeelden van he u lesactiviteiten kunt maken en deze vervlens kunt presenteren aan uw studenten.u kunt deze lesactiviteiten uit het vrbeeld ebruiken f uw eien activiteiten ntwikkelen.u kunt k ebruik maken van de brnnen die beschikbaar zijn in de alerij en p de SMART Exchane-website. Lesactiviteiten met verbinden maken Bij het maken van lesactiviteiten met verbinden zult u de vlende taken uitveren: De Activity Builder ebruiken Geluiden teveen aan bjecten (zie Geluiden aan bjecten teveen p paina98) Met de Activity Builder kunt u verbindinsactiviteiten, srteeractiviteiten, labelactiviteiten, spelletjes en n veel meer maken aan de hand van uw eien inhud. 126

133 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Met de Activity Builder definieert u een bject p de paina als activiteitenbject.vervlens definieert u welke ander bjecten zullen wrden eaccepteerd en welke zullen wrden eweierd als ze naar dit activiteitenbject wrden te esleept. Een lesactiviteit met verbinden maken 1. Maak het bject dat u wilt ebruiken als activiteitenbject, en maak k de bjecten die eaccepteerd f eweierd meten wrden wanneer ze naar het activiteitenbject wrden te esleept. 2. Druk p Teveinen en druk vervlens p Activity Builder. 3. Selecteer het bject dat u wilt ebruiken als activiteitenbject en druk vervlens p Bewerken. 4. Sleep de bjecten die u wilt laten accepteren naar de lijst Deze bjecten accepteren. Er verschijnt een ren vinkje naast de eaccepteerde bjecten. 5. Sleep de bjecten die u wilt laten weieren naar de lijst Deze bjecten weieren. Er verschijnt een rd kruisje naast de eweierde bjecten. A A N T E K E N I N GE N Om snel alle verebleven bjecten p de paina aan accepteren f weieren te te veen, drukt u p Alle resterenden teveen in de juiste lijst. Om een bject uit een lijst te verwijderen, sleept u het naar het prullenbakpictram. 6. Druk p Gereed. De instellinen veranderen vr een een lesactiviteit met verbinden 1. Druk p Teveinen en druk vervlens p Activity Builder. 2. Selecteer het activiteitenbject en druk p Bewerken. T I P Druk p Identificeren als u twijfelt welk bject het activiteitenbject is. Activiteitenbjecten zijn nu drie secnden lan te herkennen aan de dianale blauwe lijnen die erp verschijnen. 3. Druk p Instellinen. 4. Selecteer de ewenste animatie vr eaccepteerde bjecten in het eerste vervlkeuzemenu Animatie. 5. U kunt eventueel het selectievakje Ok eluid van het bject afspelen aanvinken m z het eluid wat is teeved aan de eaccepteerde bjecten af te spelen zdra de bjecten naar het activiteitenbject wrden te esleept (zie Geluiden aan bjecten teveen p paina98). 127

134 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken 6. Selecteer de ewenste animatie vr eweierde bjecten in het eerste vervlkeuzemenu Animatie. 7. U kunt eventueel het selectievakje Ok eluid van het bject afspelen aanvinken m z het eluid wat is teeved aan de eweierde bjecten af te spelen zdra de bjecten naar het activiteitenbject wrden teesleept (zie Geluiden aan bjecten teveen p paina98). 8. Druk p Gereed. Een lesactiveit met verbinden presenteren 1. Sleep de bjecten naar het activiteitenbject (f laat de studenten dit den). Wanneer het bject wrdt eaccepteerd verschijnt er de animatie vr eaccepteerde bjecten (vervaat standaard). Wanneer het bject wrdt eweierd verschijnt er de animatie vr eweierde bjecten (aat standaard teru naar het bein). 2. Druk wanneer u klaar bent p Teveinen, dan p Activity builder, en vervlens p Alles herstellen. Een lesactiviteit met verbinden verwijderen 1. Druk p Teveinen en druk vervlens p Activity builder. 2. Selecteer het activiteitenbject en druk vervlens p Eienschappen wissen. Lesactiviteiten in verberen- en weerevenmdus maken Bij het maken van lesactiviteiten in verberen- en weerevenmdus zult u de vlende taken uitveren: Objecten verplaatsen (zie Objecten verplaatsen p paina84) Objecten verrendelen (zie Objecten verrendelen p paina87) De mvan van bjecten veranderen met behulp van het verrtins-/verkleininsebaar (zie Het verrtins-/ verkleininsebaar ebruiken p paina90) U kunt een bject verberen en het daarna weer zichtbaar maken p de vlende manieren: Ve een schermschaduw te aan de paina.verwijder tijdens de presentatie lanzaam de schaduw m z de nderliende tekst en afbeeldinen weer te even zdra u deze wilt bespreken (Zie De schermschaduw ebruiken p paina133). Bedek het bject met diitale inkt en verwijder vervlens de diitale inkt (Zie Diitale inkt schrijven, tekenen en wissen p paina50). 128

135 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Bedek het bject met een ander bject en verander vervlens de vlrde in de stapel (zie Gestapelde bjecten pnieuw ranschikken p paina86). Gebruik de tepassin vr bjecten animeren (zie Objecten animeren p paina100). Als u een interactief SMART-prduct ebruikt dat multituch-ebaren ndersteunt, kunt u k een bject verberen achter een verrendeld bject en vervlens het verrtins- /verkleininsebaar ebruiken m het verbren bject te verrten en z te laten zien. Een lesactiviteit in weereven- en verberenmdus maken 1. Maak f imprteer het bject dat u wilt verberen. 2. Maak f imprteer het bject dat u wilt verrendelen. 129

136 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken 3. Verplaats het te verrendelen bject z dat het bject bedekt wat verbren met wrden. 4. Selecteer het te verrendelen bject, druk p de menupijl van het bject en selecteer Verrendelen > Op plaats verrendelen. 5. Gebruik het verrtins-/verkleininsebaar m het verbren bject te laten zien terwijl het verrendelde bject p dezelfde plaats blijft (zie Het verrtins-/ verkleininsebaar ebruiken p paina90). 130

137 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Zichtbare lesactiviteiten maken Bij het maken van zichtbare lesactiviteiten zult u de vlende taken uitveren: Tabellen maken (zie Tabellen maken in de SMART Ntebk-sftware p paina66) De rtte van cellen aanpassen (zie De mvan van tabellen, klmmen f rijen veranderen p paina72) De achterrnd van een tabel invullen met een afbeeldin (zie De eienschappen van een tabel veranderen p paina70) Objecten aan cellen teveen (zie Objecten aan tabellen teveen p paina68) Celarcerinen teveen f verwijderen (zie Celarcerinen teveen f verwijderen p paina75) U kunt tabellen en celarcerinen ebruiken m verschillende zichtbare lesactiviteiten te maken.twee vrbeelden hiervan zijn: Een zichtbare lesactiviteit in de vrm van een puzzel waarbij steeds delen van een afbeeldinen zichtbaar wrden emaakt en de studenten z snel melijk meten raden wat de afbeeldin vrstelt. Een zichtbare lesactiviteit die lijkt p Memry, waarbij de inhud van een cel zichtbaar wrdt emaakt en studenten de andere cel met dezelfde inhud meten vinden 131

138 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Een zichtbare lesactiviteit in de vrm van een puzzel maken 1. Maak een tabel met net zveel cellen als u in de zichtbare lesactiviteit wilt ebruiken (zie Tabellen maken in de SMART Ntebk-sftware p paina66). 2. Pas de rtte van de cellen aan waar ndi (zie De mvan van tabellen, klmmen f rijen veranderen p paina72). 3. Selecteer de tabel, druk p de menupijl van de tabel en selecteer vervlens Eienschappen. Het tabblad Eienschappen verschijnt. 4. Druk p Opvuleffecten. 5. Selecteer Beeldpvullin, druk p Bladeren, blader naar de afbeeldin die u wilt ebruiken in de zichtbare lesactiviteit, selecteer deze en druk vervlens p Openen. 6. Selecteer Pas afbeeldin aan het frmaat aan. 7. Druk p de menupijl van de tabel en selecteer Tabelarcerin teveen. Een p Memry lijkende, zichtbare lesactiviteit maken 1. Ve de bjecten te die u in de lesactiviteit wilt ebruiken. 2. Maak een tabel met net zveel cellen als u in de zichtbare lesactiviteit wilt ebruiken (zie Tabellen maken in de SMART Ntebk-sftware p paina66). 3. Pas de rtte van de cellen aan waar ndi (zie De mvan van tabellen, klmmen f rijen veranderen p paina72). 4. Sleep de bjecten naar de cellen van de tabel. 5. Druk p de menupijl van de tabel en selecteer Tabelarcerin teveen. Een zichtbare lesactiviteit presenteren Druk p de celarcerin van een afznderlijke cel m de inhud van de cel weer te even. Druk p <> in het hekje van de cel m de inhud weer achter de arcerin te verberen. Andere brnnen ebruiken m lesactiviteiten te maken De werkset lesactiviteiten en de vrbeelden van lesactiviteiten in de Galerij hebben interactieve bjecten die u kunt ebruiken m lesactiviteiten te maken.zie vr meer infrmatie ver de werkset lesactiviteiten, de vrbeelden van lesactiviteiten en de Galerij Inhud van de alerij zeken en ebruiken p paina122. De SMART Exchane-website heeft duizenden lesplannen, vraensets en andere inhud die u kunt dwnladen en penen in SMART Ntebk-sftware.Zie vr meer infrmatie ver de 132

139 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken SMART Exchane-website Inhud van de SMART Exchane-website zeken en ebruiken p paina123. Presentatiehulpmiddelen ebruiken Als u.ntebkbestanden aan studenten presenteert, kunt u de vlende hulpmiddelen ebruiken: Schermschaduw Maische pen Meethulpmiddelen Lineaal Hekmeter Gedriehek Kmpas De schermschaduw ebruiken Als u infrmatie eerst wilt verberen en daarna lanzaam zichtbaar wilt maken tijdens een presentatie, kunt u een schermschaduw teveen aan een paina Als u een schermschaduw tevet aan een paina en het bestand pslaat, zal de schermschaduw ver de paina verschijnen wanneer u het bestande de vlende keer pent. Een schermschaduw aan een paina teveen Druk p Schermschaduw weereven/verberen. Er verschijnt een schermschaduw ver de hele paina. Een deel van de paina zichtbaar maken Sleep een van de frmaatrepen van de schermschaduw (de kleine cirkels aan de randen van de schermschaduw) m een deel van de paina zichtbaar te maken. Een schermschaduw van een paina verwijderen Druk p Schermschaduw weereven/verberen. OF Druk p Sluiten in de rechter bvenhek van de schermschaduw. 133

140 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken De maische pen ebruiken Met de maische pen kunt u de vlende acties uitveren: Een bject maken dat lanzaam vervaat Een verrtinsvenster penen Een sptlihtvenster penen De maische pen selecteren Vrdat u de maische pen ebruikt, met u het selecteren. De maische pen selecteren 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes, en selecteer Maische pen. De maische pen ebruiken m vervaende bjecten te maken U kunt bjecten maken die lanzaam vervaen met de maische pen. Vervaende bjecten wrden niet peslaen in.ntebkbestanden. Een vervaend bject maken 1. Selecteer de maische pen (zie De maische pen selecteren bven). 2. Met uw viner f met een pen, schrijft f tekent u bjecten p het interactieve scherm. De bjecten vervaen lanzaam. Het aantal secnden instellen alvrens het bject vervaat. 1. Selecteer de maische pen (zie De maische pen selecteren bven). 2. Als het tabblade Eienschappen niet zichtbaar is, drukt u p Eienschappen. 3. Druk p Opvuleffecten. 134

141 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken 4. Selecteer het aantal secnden alvrens het bject vervaat in de vervlkeuzelijst Vervaatijd. T I P De wijziinen in de standaardinstellinen van het maische penhulpmiddel kunt u pslaan dr te klikken p Eienschappen hulpmiddel pslaan (zie Hulpmiddelinstellinen pslaan p paina83). De maische pen ebruiken m een verrtinsvenster te penen U kunt een verrtinsvenster penen met de maische pen. U kunt het scherm buiten de SMART Ntebk-sftware ebruiken. Een verrtinsvenster penen 1. Selecteer de maische pen (zie De maische pen selecteren p vrie paina). 2. Teken een vierkant f rechthek p het interactieve scherm met uw viner f een pen. Een verrtinsvenster verschijnt. T I P U kunt een vierkant tekenen en het laten vervaen in plaats van het verrtinsvenster te penen met het standaard pentype (zie Schrijven f tekenen met vervaende diitale inkt p paina52). 135

142 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken 3. De het vlende: Om de mvan van het verrtinsvenster te verkleinen, drukt u in het midden van het venster en sleept u naar links. Om de mvan van het verrtinsvenster te verrten, drukt u in het midden van het venster en sleept u naar rechts. Om het verrtinsvenster te verplaatsen, drukt u vlakbij de rand van het venster en versleept u het. 4. Druk p Sluiten wanneer u ereed bent. De maische pen ebruiken m een sptlihtvenster te penen U kutn een sptlihtvenster penen met de maische pen. U kunt een deel van het scherm buiten de SMART Ntebk-sftware markeren. 136

143 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Een sptlihtvenster penen 1. Selecteer de maische pen (zie De maische pen selecteren p paina134). 2. Teken een cirkel f vaal p het interactieve scherm met uw viner f een pen. Een sptlihtvenster verschijnt. T I P U kunt een cirkel tekenen en het laten vervaen in plaats van het verrtinsvenster te penen met het standaard penhulpmiddel(zie Schrijven f tekenen met vervaende diitale inkt p paina52). 3. De het vlende: Om de mvan van het sptlihtvenster te verkleinen, drukt u in het midden van het venster en sleept u naar links. Om de mvan van het sptlihtvenster te verrten, drukt u in het midden van het venster en sleept u naar rechts. Om het sptlihtvenster te verplaatsen, drukt u vlakbij de rand van het venster en versleept u het. 4. Druk p Sluiten wanneer u ereed bent. Meethulpmiddelen ebruiken Met de meethulpmiddelen van de SMART Ntebk-sftware kunt u een lineaal, hekmeter, driehek f kmpas in de paina inveen. 137

144 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken De liniaal ebruiken U kunt een liniaal in een paina inveen, de mvan, lente, rtatie en lcatie ervan manipuleren, en lans de lijnen ervan tekenen. Een liniaal inveen Druk p Meethulpmiddelen en selecteer Liniaal inveen. Er verschijnt een liniaal. De liniaal verplaatsen Druk p het midden van de liniaal (weereeven in een dnkere kleur blauw), en sleep de liniaal naar een andere plek p de paina. De mvan van de liniaal veranderen. 1. De liniaal selecteren. 2. Sleep de frmaatreep van de liniaal (de cirkel in de rechter benedenhek) m de mvan van de liniaal te verrten f verkleinen. De liniaal verlenen (znder de schaal ervan te veranderen) Druk p de buitenste rand van de liniaal, tussen de menupijl en de frmaatreep, en sleep we van de liniaal. De liniaal verkrten (znder de schaal ervan te veranderen) Druk p de buitenste kant van de liniaal, tussen de menupijl en de frmaatreep, en sleep naar het midden van de liniaal. De liniaal draaien Druk p de bven- f benedenkant van de liniaal (weereeven in een lichtere kleur blauw), en sleep de liniaal in de richtin waarheen u het wilt draaien. De liniaal tnt de huidie rtatie in raden. De afmetinen mdraaien Druk p het spieelsymbl van de liniaal. Als de metrieke afmetinen eerste aan de bvenkant van de liniaal verschenen, verschijnen deze nu aan de nderkant van de liniaal en vice versa. 138

145 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Tekenen met een pen en de liniaal 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes, and selecteer Standaard Pen f Kallirafie pen. 3. Selecteer een lijnstijl. 4. Teken lans de zijkant van de liniaal. Diitale inkt verschijnt in een rechte lijn lans de zijkant van de liniaal. De liniaal verwijderen 1. De liniaal selecteren. 2. Druk p de menupijl van de liniaal en selecteer Verwijderen. De hekmeter ebruiken U kunt een hekmeter in een paina inveen, de mvan, rtatie en lcatie ervan manipuleren, en lans de lijnen ervan tekenen. Een hekmeter inveen Druk p Meethulpmiddelen, en selecteer Hekmeter inveen. Een hekmeter inveen. 139

146 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken De hekmeter verplaatsen Druk p het binnenste edeelte van de hekmeter (weereeven in een dnkere kleur blauw), en sleep de hekmeter naar een andere plek p de paina. De mvan van de hekmeter veranderen Druk p het binnenste edeelte van nummers en sleep van de hekmeter af m het te verrten, en naar het centrum van de hekmeter te m het te verkleinen. De hekmeter draaien Druk p de buitenkant van nummers en sleep de hekmeter in de richtin waarheen u het wilt draaien. De hekmeter tnt de huidie rtatie in raden De hekmeter als een cmplete cirkel weereven 1. Druk p de blauwe cirkel naast het 180 label p de binnenste cirkel van nummers. 2. Druk nmaals p de blauwe cirkel m teru te aan naar de halve cirkel. 140

147 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Tekenen met een pen en de hekmeter 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes, and selecteer Standaard Pen f Kallirafie pen. 3. Selecteer een lijnstijl. 4. Teken lans de zijkant van de hekmeter. Diitale inkt verschijnt in een b lans de zijkant van de hekmeter. Heken weereven met de hekmeter 1. De hekmeter selecteren. 2. Sleep de rene cirkel ttdat het de crrecte hek tnt vr de eerste van twee kruisende lijnen. 3. Sleep de witte cirkel ttdat het de crrecte hek tnt vr de tweede van twee kruisende lijnen. 4. Druk p de rene pijl in de benedenhek. De lijnen en de hek ertussen verschijnen als een afznderlijk bject. De hekmeter verwijderen 1. De hekmeter selecteren. 2. Druk p de menupijl van de hekmeter en selecteer Verwijderen. De edriehek ebruiken U kunt een edriehek (k bekend als een vierkantset f T-vierkant) inveen p een paina en de mvan, rtatie en lcatie manipuleren. Een edriehek inveen Druk p Meethulpmiddelen, en selecteer Gedriehek inveen. Er verschijnt een edriehek. 141

148 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken De hekmeter verplaatsen Druk p het binnenste edeelte van de hekmeter (binnen de halve cirkel),en sleep de hekmeter naar een andere plek p de paina. De mvan van de hekmeter veranderen Druk p de halve cirkel en sleep het we van het centrum van de hekmeter m het rter te maken, f sleep het richtin het centrum m de hekmeter kleiner te maken. De hekmeter draaien Druk p de buitenkant van de hekmeter (buiten de halve cirkel) en sleep de hekmeter in de richtin waarheen u het wilt draaien. De hekmeter tnt de huidie rtatie in raden Tekenen met een pen en de edriekhek 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes, and selecteer Standaard Pen f Kallirafie pen. 3. Selecteer een lijnstijl. 4. Teken lans de zijkant van de hekmeter. Diitale inkt verschijnt in een rechte lijn lans de zijkant van de hekmeter. 142

149 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken De hekmeter verwijderen 1. De hekmeter selecteren. 2. Druk p de menupijl van de hekmeter en selecteer Verwijderen. Het kmpas ebruiken U kunt een kmpas inveen in een paina; de breedte, rtatie en lcatie ervan bewerken en het daarna ebruiken m cirkels en ben te tekenen. Een kmpas inveen Druk p Meethulpmiddelen,en selecteer Kmpas inveen. Er wrdt een kmpas weereeven. Het kmpas verplaatsen Druk p de arm van het kmpas dat de spike vasthudt en sleep het kmpas naar een andere plek p de paina. Het kmpas verbreden 1. Druk p de arm van het kmpas dat de pen vasthudt. Er verschijnen twee blauwe pijlen. 2. Sleep m de hek tussen de spike en de pen te veranderen. Het etal p de kmpasreep eeft de hek tussen de spike en de pen weer. Het kmpas spieelen Druk p het spieelsymbl van het kmpas. De pen van de kmpas verschijnt teenver de spike. Het kmpas draaien (znder te tekenen) Druk p de draaireep van het kmpas (de rene cirkel) en sleep deze in de richtin waarheen u het kmpas wlt draaien. 143

150 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Tekenen met het kmpas 1. Druk p de punt van de pen van het kmpas. De cursr verandert in een pensymbl. 2. Sleep de kmpas in de richtin waarheen u het wilt draaien. De kleur van de kmpaspen veranderen 1. Druk p Pennen. De pennenknp verschijnt. 2. Druk p Pentypes, en selecteer Standaard pen. 3. Selecteer een lijnstijl. De kleur van de pen van het kmpas verandert m een nieuwe kleur te tnen. Het kmpas verwijderen 1. Selecteer het kmpas. 2. Druk p de menupijl van het kmpas en selecteer Verwijderen. Links weereven U kunt een kpie van een bestand, een snelkppelin naar een bestand, een link naar een webpaina f eluidsframent f bject aan een paina teveen zie Kppelinen aan bjecten teveen p paina96). U kunt een eanimeerde aanduidin weereven rndm elk bject dat een link bevat. Links weereven zdra de paina epend wrdt Selecteer Beeld > Alle links weereven bij paina penen. Elke keer dat u een paina pent, verschijnt er een eanimeerde aanduidin rndm elk bject dat een link bevat.afhankelijk van he u de links instelt, mhullen de aanduidinen f het hele bject f alleen het pictram in de linker benedenhek van het bject.de aanduidinen verdwijnen autmatisch na enkele secnden. 144

151 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Wis het selectievakje Beeld > Alle links weereven bij paina penen m te zren dat links niet wrden weereeven bij het penen van een paina. Links p de huidie paina weereven Selecteer Beeld > Alle links weereeven. Er verschijnt een eanimeerde aanduidin rndm elk bject dat een link bevat.afhankelijk van he u de links instelt, mhullen de aanduidinen f het hele bject f alleen het pictram in de linker benedenhek van het bject.de aanduidinen verdwijnen autmatisch na enkele secnden. Het vlume aanpassen Als u een vide- f audibestand presenteert en het vlume wilt aanpassen, kunt u p de knp Vlumebedienin drukken en de vlumebedienin van uw besturinssysteem aanpassen. Zr ervr dat uw luidsprekers aan staan. Zie vr meer infrmatie ver het teveen van deze knp aan de werkbalk De werkbalk aanpassen p paina155. Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard kunnen ebruiken Als u een interactief whitebard uit de SMART Bard D600- r 800-serie hebt, kunnen twee mensen p hetzelfde mment bjecten maken en manipuleren dr middel van SMART Ntebk-sftware.He de twee mensen dit den hant af van f u een interactief whitebard uit de SMART Bard D600-serie f een whitebard uit de SMART Bard 800-series heeft. Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard kunnen ebruiken is nutti in de vlende situaties: Als twee studenten teelijkertijd aan een pdracht p het interactieve whitebard willen werken Als een dcent en een student teelijkertijd aan een pdracht p het interactieve whitebard willen werken Als een dcent f student een vraa f prbleem aankaart p het interactieve whitebard en een andere student antwrd hierp wil even 145

152 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard uit de SMART Bard D600-serie kunnen ebruiken Als u een interactief whitebard uit de SMART Bard D600-serie ebruikt, kunnen twee mensen teelijkertijd het whitebard ebruiken, mits SMART Ntebk-sftware in tweeebruikersmdus staat.in tweeebruikersmdus is het scherm in tweeën edeeld.beide ebruikers kunnen p hun helft van het scherm drukken met een viner m een linker muisklik na te btsen f bjecten te verslepen, met een pen uit het pennenbakje schrijven en diitale inkt verwijderen met de wisser.beide ebruikers hebben k tean tt veelebruikte hulpmiddel dr middel van hun eien werkbalk van zwevende hulpmiddelen. Er is een knp de werkbalk m heen en weer te aan tussen de Eén-ebruikermdus en tweeebruikersmdus. Een bestand weereven in tweeebruikersmdus Druk p Schermen bekijken en selecteer vervlens Dubbele schrijfmdus. Teruaan naar Eénebruikersmdus Druk p Afsluiten. Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard uit de SMART Bard 800-serie kunnen ebruiken Als u een interactief whitebard uit de SMART Bard 800-serie ebruikt, kunnen twee mensen teelijkertijd bjecten maken en manipuleren dr middel van SMART Ntebk-sftware.Beide mensen kunnen bjecten maken en manipuleren in elk ebied van de SMART Ntebksftwarepaina.Geen van de ebruikers is elimiteerd in het ebruik van de verschillende ebieden p de paina. Tweeebruikers-samenwerkinsmdus wrdt ineschakeld wanneer u een pen uit het pennenbakje pakt.de ene ebruiker maakt f manipuleert bjecten met zijn f haar viner ( de aanrakinsebruiker ).De andere ebruiker maakt f manipuleert bjecten met de pen ( de penebruiker ). Naast de melijkheid m één ebruiker met de pen en één ebruiker dr middel van aanrakin het interactieve whitebard p hetzelfde mment te laten ebruiken, kunnen k twee ebruikers dr middel van aanrakin en twee ebruikers met een pen het interactieve whitebard p hetzelfde mment ebruiken.de twee ebruikers meten echter hetzelfde hulpmiddel ebruiken. 146

153 H O O F D S T U K 8 SMART Ntebk-sftware in uw klaslkaal ebruiken Hulpmiddelen selecteren Om hulpmiddelen te veranderen f eienschappen vr aanraken te veranderen, met de aanrakinsebruiker met zijn f haar viner p de juiste knp van de werkbalk f de bedienin drukken in het tabblad eienschappen.hier vlt een vrbeeld: Om hulpmiddelen vr de pen te wijzien f eienschappen ervan in te stellen, met de ebruiker met de pen p de juiste knp van de werkbalk f de bedienin in het tabblad eienschappen klikken.hier vlt een vrbeeld: A A N T E K E N I N GE N Als de penebruiker p een knp in de werkbalk drukt f een eienschap instelt met zijn viner in plaats van met de pen, zal SMART Ntebk sftware het hulpmiddel f de eienschap in kwestie alleen veranderen vr aanrakin en niet vr de pen. Wanneer zwel de aanrakinsebruiker als de penebruiker verschillende bjecten p het scherm selecteren, zal de streepjesrand die verschijnt m de bjecten die dr de aanrakinsebruiker zijn eselecteerd een andere kleur hebben dan die van bjecten die dr de penebruiker zijn eselecteerd. 147

154

155 Hfdstuk 9 Prbleemplssin met de SMART Ntebk-sftware Prbleemplssin bestanden 149 Prbleemplssin met het SMART Ntebk-sftwarevenster en sftwarewerkbalk 149 Prbleemplssin diitale inkt 150 Prbleemplssin bjecten 151 Prbleemplssin ebaren 153 In dit hfdstuk wrdt uiteled p welke wijze prblemen met de SMART Ntebk-sftware kunnen wrden pelst. Prbleemplssin bestanden Prbleem Uw bestand bevat rte afbeeldinen en lpt traa wanneer het wrdt epend in de SMART Ntebk-sftware. Aanbevelin Exprteer een eptimaliseerde versie van het bestand (zie Omvan bestanden verminderen p paina22). Prbleemplssin met het SMART Ntebksftwarevenster en sftwarewerkbalk Prbleem Wanneer u SMART Ntebk-sftware p een interactief whitebard f beeldscherm ebruikt, kunnen u f uw studenten niet de werkbalk bereiken. Aanbevelin Druk p Verplaats de werkbalk naar de bven- f nderkant van het scherm m de werkbalk van de bvenkant van het scherm naar de nderkant te verplaatsen. T I P Als u een muurarm heeft die in de hte verstelbaar is, kunt u k de hte van uw interactieve whitebard f beeldscherm aanpassen zdat studenten erbij kunnen. 149

156 H O O F D S T U K 9 Prbleemplssin met de SMART Ntebk-sftware Prbleem De werkbalkknppen beschreven in deze dcumentatie verschijnen niet p de werkbalk. Er is niet ene ruimte p uw interactieve whitebard f beeldscherm m de cntent van een paina te tnen. De painasrteerder, alerij, bijlaen, eienschappen en andere tabbladen verdwijnen wanneer u buiten de tabbladen klikt. Twee ebruikers maken f bewerken bjecten in SMART Ntebk-sftware p een SMART Bard 800-serie interactieve whitebard.een van de ebruikers ebruikt zijn f haar viner.de andere ebruiker ebruikt een pen uit het pennenbakje. Wanneer de ebruiker die met een pen werkt p een knp in de werkbalk drukt, zal het eselecteerde hulpmiddel f de ptie veranderen vr de ebruiker die zijn/haar viners ebruikt. Aanbevelin Als een pijl mlaa aan de rechterkant van de werkbalk verschijnt, drukt u erp zdat extra werkbalkknppen verschijnen. Als de ewenste knp niet verschijnt wanneer u de pijl mlaa aanklikt, heeft u f een andere ebruiker melijk de knp verwijderd (zie De werkbalk aanpassen p paina155). Plaats niet meer dan een paar knppen naast elkaar p de rijen m te vrkmen dat de werkbalk wijder wrdt dan het SMART Ntebk-sftware venster. Druk p Schermen bekijken, en selecteer dan Vlledi scherm m de paina in de vlledie schermweerave te tnen. OF Selecteer het selectievakje Autmatisch verberen m de tabbladen die niet in ebruik zijn te verbreren. Druk p een pictram van een van de tabbladen m deze te tnen en wis het selectievakje Autmatisch verberen. De ebruiker die met een pen werkt, met de knppen in de werkbalk met de pen aanraken en niet met zijn/haar viners. Zie vr meer infrmatie Ervr zren dat twee mensen een interactief whitebard uit de SMART Bard 800-serie kunnen ebruiken p paina146. Prbleemplssin diitale inkt Prbleem SMART Ntebk-sftware herkent een handschrift in uw taal. Aanbevelin Installeer het eschikte taalpakket (zie De taal instellen p paina159). 150

157 H O O F D S T U K 9 Prbleemplssin met de SMART Ntebk-sftware Prbleem U wilt dat uw handschrift natuurlijker en sepeler verkmt in de SMART Ntebksftware. Aanbevelin Gebruikt het kallirafische pentype in plaats van het standaard pentype (zie Schrijven f tekenen met diitale inkt p paina50). Het pentype Kalirafie is alleen beschikbaar wanneer uw cmputer verbnden is met een SMART interactief prduct. U heeft meite m sepel te schrijven in de SMART Ntebk-sftware p het Windws 7-besturinssysteem. Wanneer u met een pen schrijft, interpreteert SMART Ntebk-sftware p het Windws 7-besturinssysteem uw acties als muisklikken. De functie 'pannen met één viner' is ineschakeld.schakel dit uit (zie smarttech.cm/kb/147470). De knipperfunctie is ineschakeld.schakel dit uit (zie smarttech.cm/kb/144274). Prbleemplssin bjecten Prbleem Wanneer u een.ntebkbestand p een cmputer maakt en p een andere cmputer pent, wrden de bjecten in het bestand afwijkend etnd. Wanneer u een bject verplaatst, rter f kleiner maakt, f p andere wijze veranderd, wijzien k andere bjecten. Aanbevelin Er zijn verschillende rzaken.de meest vrkmende zijn: U ebruikt een lettertype dat p de ene cmputer wel is eïnstalleerd maar niet p de andere. De twee cmputers hebben verschillende besturinssystemen. De twee cmputers hebben verschillende versies van SMART Ntebk-sftware. Zie vr meer infrmatie ver deze rzaken en plssinen smarttech.cm/kb/ De bjecten zijn erepeerd.elke veranderin die u aanbrent p één bject, zal k van invled zijn p de andere bjecten. Selecteer de bjecten en selecteer daarna Indelin> Grepen instellen > Grep pheffen m de rep p te heffen. U kunt nu de individuele bjecten verplaatsen, rter f kleiner maken f p andere wijze veranderen. Zie vr meer infrmatie Objecten reperen p paina

158 H O O F D S T U K 9 Prbleemplssin met de SMART Ntebk-sftware Prbleem U wilt een bject verplaatsen, rter f kleiner maken f p andere wijze veranderen.een verrendelpictram verschijnt in plaats van een menupijl wanneer u het bject selecteert. Een bject p een paina bedekt een ander bject: Aanbevelin Het bject is verrendeld waardr u er een wijziinen in kunt maken.om het bject te ntrendelen, selecteert u het bject en drukt p, en selecteert vervlens Ontrendelen. Zie vr meer infrmatie Objecten verrendelen p paina87. Wanneer u bjecten maakt, zullen nieuwe bjecten autmatisch de ude bjecten bedekken wanneer deze p dezelfde psitie p de paina staan. U kunt de vlrde van de bjecten veranderen.zie vr meer infrmatie Gestapelde bjecten pnieuw ranschikken p paina86. U wilt dit veranderen zdat het tweede bject het eerste bject bedekt: Wanneer u een bject vult met een afbeeldin die rter is dan het bject, wrdt de afbeeldin afesneden: Wanneer u een bject met een afbeeldin vult, selecteer dan Pas afbeeldin aan het frmaat aan m de mvan van de afbeeldin aan het bject aan te passen: Omekeerd: wanneer u een bject met een afbeeldin vult dat kleiner is dan het bject, wrden de afbeeldinen naast elkaar weereeven. Zie vr meer infrmatie Objecteienschappen wijzien p paina

SMART Notebook 11. Software voor Mac OS X- besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere

SMART Notebook 11. Software voor Mac OS X- besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere SMART Ntebk 11 Sftware vr Mac OS X- besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Scan de vlende QR-cde m dit helpprramma p uw smartphne f ander mbiel apparaat te bekijken. Uw aansluitin p het bijzndere Kennisevin

Nadere informatie

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Windws -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Uw aansluitin p het bijzndere Kennisevin handelsmerk SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, het SMART-l en alle SMART-talines zijn handelsmerken

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Windows --besturingssystemen. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Windows --besturingssystemen. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Windws --besturingssystemen Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

SMART Notebook 11.1. Software voor Mac OS X- besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere. Gebruiksaanwijzing

SMART Notebook 11.1. Software voor Mac OS X- besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere. Gebruiksaanwijzing SMART Ntebk 11.1 Sftware vr Mac OS X- besturingssystemen Gebruiksaanwijzing Uw aansluiting p het bijzndere Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, Smart Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchange,

Nadere informatie

SMART Notebook 15 software

SMART Notebook 15 software SMART Ntebk 15 sftware GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC-BESTURINGSSYSTEEMSOFTWARE Prductregistratie Als u uw SMART-prduct registreert, dan stellen wij u p de hgte van nieuwe functies en sftware-upgrades.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

SMART Notebook 3D- Tools

SMART Notebook 3D- Tools SMART Notebook 3D- Tools Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines zijn

Nadere informatie

SMART -stuurprogramma's 11.3 voor Windows- en Maccomputers

SMART -stuurprogramma's 11.3 voor Windows- en Maccomputers Opmerkingen bij publicatie SMART -stuurprgramma's 11.3 vr Windws- en Maccmputers Over deze uitgavepmerkingen In deze uitgavepmerkingen vindt u een verzicht van de functies van de SMART - stuurprgramma's

Nadere informatie

SMART Notebook 14 software

SMART Notebook 14 software SMART Ntebk 14 sftware GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR WINDOWS-BESTURINGSSYSTEMEN Prductregistratie Als u uw SMART-prduct registreert, dan stellen wij u p de hgte van nieuwe functies en sftware-upgrades. Registreer

Nadere informatie

Software voor samenwerkend leren van SMART Notebook 15.1

Software voor samenwerkend leren van SMART Notebook 15.1 Sftware vr samenwerkend leren van SMART Ntebk 15.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR WINDOWS-BESTURINGSSYSTEMEN Prductregistratie Als u uw SMART-prduct registreert, dan stellen wij u p de hgte van nieuwe functies

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR WINDOWS-BESTURINGSSYSTEMEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR WINDOWS-BESTURINGSSYSTEMEN GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR WINDOWS-BESTURINGSSYSTEMEN Prductregistratie Als u uw SMART-prduct registreert, dan stellen wij u p de hgte van nieuwe functies en sftware-upgrades. Registreer u nline p smarttech.cm/registratin.

Nadere informatie

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specificaties SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Fysieke specificaties 25,4 cm 7 cm 30,5 cm (10" B 2 3/4" H 12" D) 20,3 cm 55 cm 38 cm (8" B 21 3/4" H 15" D) 2,45 kg 48,2 cm 14,5 cm 32 cm (19" B 5 3/4"

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC-BESTURINGSSYSTEEMSOFTWARE

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC-BESTURINGSSYSTEEMSOFTWARE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC-BESTURINGSSYSTEEMSOFTWARE Prductregistratie Als u uw SMART-prduct registreert, dan stellen wij u p de hgte van nieuwe functies en sftware-upgrades. Registreer u nline p smarttech.cm/registratin.

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere Bridit 4.6 Gebruiksaanwijzin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

OLAT: Online learning & training

OLAT: Online learning & training OLAT: Online learning & training Handleiding vr starters 1. Aanmelden NEVA-website: https://neva.ned.univie.ac.at/ Gebruikerslgin OLAT-website: http://lat.ned.univie.ac.at/lat/dmz/ OLAT-anmeldung Selecteer

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding HvA WebDisk

Handleiding HvA WebDisk Handleiding HvA WebDisk Met HvA WebDisk kun je altijd en veral waar je een internetaansluiting hebt bij je hme-en grepsmappen. Als je een dcument bewerkt, sla deze dan p je lkale PC p. Vervlgens kun je

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

SMART Table -software. Gebruikershandleiding

SMART Table -software. Gebruikershandleiding SMART Table -software en SMART Table-werkset Gebruikershandleidin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. U kunt zich reistreren

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Korte uitleg PIXresizer

Korte uitleg PIXresizer Ft's verkleinen - f Resizen Waarm ft s verkleinen? Wanneer we ft s p het internet plaatsen, willen we dat de ft ngeveer 4/5 van de breedte van de mnitr beslaat. Is hij grter dan zul je meten scrllen m

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

7.4. Hoe kan ik werken met tabellen?

7.4. Hoe kan ik werken met tabellen? 7.4. He kan ik werken met tabellen? Inhud 1. Ik maak een tabel. 2. Ik typ tekst in een tabel. 3. Ik veg rijen f klmmen te. 4. Ik verwijder rijen f klmmen. 5. Ik pas de breedte van klmmen en de hgte van

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Korte handleiding WTCricket i.c.m. PowerPoint

Korte handleiding WTCricket i.c.m. PowerPoint WTCricket Krte hulp bij het gebruik - Uitgeverij De Rde Planeet 2010 Krte handleiding WTCricket i.c.m. PwerPint Inleiding p WTCricket WTCricket is een stuk Windws-sftware, dat InterWriteCricket-stemkastjes

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

ebeam Capture Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia, Incorporated, 2011

ebeam Capture Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia, Incorporated, 2011 ebeam Capture Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia, Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Capture sftware 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw 6 Installatie 7 Minimale systeemvereisten 7 Installatie & cnfiguratie

Nadere informatie

In 10 stappen Windows 7 sneller maken!

In 10 stappen Windows 7 sneller maken! In 10 stappen Windws 7 sneller maken! Inhud... In 10 stappen Windws 7 sneller maken... 2 Stap1: Indexeren uitschakelen in Windws 7... 3 Stap 2: Schakel Aer Theme (grafische interface) uit vr Windws 7...

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

QlikView, eenvoudig in gebruik

QlikView, eenvoudig in gebruik QlikView, eenvudig in gebruik Inhud Algemeen... 3 Gren Wit - Grijs... 3 Directe en indirecte zekmgelijkheden... 4 Vrijheid in analyseren... 5 Slim selecteren, de rechter muisknp... 6 De Menubalk... 9 Telichting

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera CAM44U/CAM55U/CAM66U PC Camera Disclaimer Geen meite is gespaard m ervr te zrgen dat de infrmatie in deze handleiding crrect en cmpleet is. Er wrdt echter geen aansprakelijkheid aanvaard vr vergissingen

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be Handleiding: Jbs publiceren p Essenscia.be 1. Aanmelden... 1 2. Jbaanbiedingen tevegen... 2 2.1 Jbs in extra taal... 2 2.2 Opties m snel een jb te te vegen... 2 2.3 De beschikbare velden zijn:... 4 2.4

Nadere informatie

3D Tools voor SMART Notebook 11.1

3D Tools voor SMART Notebook 11.1 3D Tools voor SMART Notebook 11.1 Gebruiksaanwijzing Uw aansluiting op het bijzondere Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, stellen wij u op de hoogte van nieuwe functies en softwareupgrades.

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate)

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate) Handleiding Cntent Management Systeem (PrCreate) In deze handleiding wrdt beschreven he het CMS van uw website werkt. Datum: 16 nvember 2010 Cntactpersn: Wendy Brst Versie: 1.0 Inhudspgave 1. Beheer-items...

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Dcs@Wrk Wat is Dcs@Wrk? Dcs@Wrk is een nderdeel van MbileIrn die het mgelijk maakt m p een veilige manier verbinding te maken met uw SharePint sites. Uw testel dient verbnden te zijn

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.40

Documentatie voor update SNDwin 12.40 Dcumentatie vr update SNDwin 12.40 I. Verbeteringen... 3 1. Test bij definitief afrekenen... 3 2. Tellers wissen nmgelijk... 3 3. Cntrle rekeningstelsel... 3 4. Ingave factuur - herberekenen... 4 5. Afbeken

Nadere informatie

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Windws -besturingssystemen Gebruiksaanwijzing Uw aansluiting p het bijzndere Prductregistratie Als u uw SMART-prduct registreert, stellen wij u p de hgte van nieuwe functies en

Nadere informatie

Het programma itunes. Inleiding

Het programma itunes. Inleiding Het prgramma itunes Inleiding Het prgramma itunes is een digitale mediaspeler die dr Apple p 10 januari 2001 werd geïntrduceerd tijdens de Macwrld Cnference & Exp in San Francisc Met itunes kunnen digitale

Nadere informatie

Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner

Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner Deze beschrijving legt uit he een student zelf in TrajectPlanner kan inlggen en zijn gegevens zien. De vlgende nderdelen wrden behanded: Inhud 1.

Nadere informatie

SMART Ink 3.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OS X-BESTURINGSSYSTEMEN

SMART Ink 3.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OS X-BESTURINGSSYSTEMEN SMART Ink 3.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OS X-BESTURINGSSYSTEMEN Kennisgeving handelsmerk SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 voor Windows

Kurzweil 3000 v14 voor Windows Kurzweil 3000 v14 vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 v14 vr Windws - Installatiegids

Nadere informatie

SIN-Online docentenhandleiding

SIN-Online docentenhandleiding SIN-Online dcentenhandleiding In deze handleiding wrdt u uitgelegd he u kunt inlggen p SIN-Online en de vlgende functies kunt gebruiken: Channelberichten, berichten plaatsen vr studenten. Flders, bestanden

Nadere informatie

Opmaakinstructies Proefschriften

Opmaakinstructies Proefschriften Opmaakinstructies Prefschriften Geachte prmvendus, Het dr u in te leveren bestand van uw prefschrift met vlden aan technische eisen en het bij AUP gangbare frmaat. Vr de technische verwerking met AUP uw

Nadere informatie

OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING

OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING OPENOFFICE WRITER Deze instructie is geschreven vr OpenOffice 4.1.2 Writer, maar is mutatis mutandis p alle versies van Writer van tepassing. De werkwijze vr Micrsft Wrd

Nadere informatie

2 Kennismaking met het scherm

2 Kennismaking met het scherm 84 1 Inleiding Met Microsoft Office Picture Manager kan je op een eenvoudige manier jouw afbeeldingen bekijken, beheren, bewerken en delen. Paint kan je openen via Starten - Alle Programma s - Microsoft

Nadere informatie

OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING

OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING MICROSOFT WORD Deze instructie is geschreven vr Micrsft Wrd 2010 en later, maar is mutatis mutandis p alle versies van Wrd van tepassing. De werkwijze vr OpenOffice wrdt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p http://ict.vnet.be/dtp f http://www.bestuurszaken/dtp Inhudstabel 1. Intrductie... 2

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1 Handleiding Handleiding Basecamp Pagina 1 Vrwrd Recentelijk heeft mijnheer Garmin beslten m een nieuwe set geactualiseerde kaarten p de markt te brengen vr de Zum-serie (meest gebruikte navigatietestel

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B)

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel Inhudspgave Inhudspgave... 2 Vrwrd... 3 Systeemeisen...3 Leveringsmvang...4 Algemene gegevens... 5 Bedieningselementen...6 Installeren... 7 Sftware installeren...7

Nadere informatie

UPGRADE WORD 2007. Lesgever : Frank Van Oost Cursustekst : Hendrik Victor

UPGRADE WORD 2007. Lesgever : Frank Van Oost Cursustekst : Hendrik Victor Lesgever : Frank Van Ost Cursustekst : Hendrik Victr UPGRADE WORD 2007 De belangrijkste verschilpunten tussen de nieuwe versie Wrd 2007 en de vrgaande versies Inhudstafel 1 ALGEMENE INFO... 7 2 VERSCHILPUNTEN

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers Handleiding Cde 95 Check vr werkgevers Op Cde 95 Check kunt u zich als werkgever registreren. Nadat de registratie vltid is kunt u de naschlingsuren en pleidingen van uw chauffeurs registreren (eventueel

Nadere informatie

HET EXTRANET Beknopte Startershandleiding

HET EXTRANET Beknopte Startershandleiding HET EXTRANET Beknpte Startershandleiding Extranet.lbcnderwijs.be 1. Lcatie Rechtstreeks: Surf naar extranet.lbcnderwijs.be Via website: Surf naar www.lbcnderwijs.be Kies Onze schlen Kies Sint-Niklaas Kies

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam Beeld en geluid Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia ABC Amsterdam OCA onderwijscomputercentrum maart 2002 Deze cursus is eigendom

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Kurzweil 3000 v14 Flex vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 Installatiegids Kurzweil 3000

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p http://ict.vnet.be/dtp f http://www.bestuurszaken/dtp Inhudstabel 1. Intrductie... 2

Nadere informatie

1 Puntboek in Office 2007

1 Puntboek in Office 2007 1 Puntbek in Office 2007 1.1 Kennismaking met Excel Excel, is een elektrnisch rekenblad. Ideaal m berekeningen te maken zals bij ecnmische activiteiten, belastingsaangifte en puntbek (In deze handleiding

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie