VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007"

Transcriptie

1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Instellingen en Bevolking Directie Bevolking en Verkiezingen VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 Technische richtlijnen voor de voorzitters van het geautomatiseerd kantonhoofdbureau. VERSIE 1 APRIL 2007 pag.1/32

2 INHOUDSTAFEL I. DE TOTALISATIEMACHINE... 4 I.I. GEBRUIKTE TOTALISATIEMACHINES IN HET HOOFDBUREAU... 5 I.II. GEBRUIKTE PRINTERS IN HET HOOFDBUREAU I.III. DE VOORZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE I... 6 I.IV. DE ACHTERZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE I... 7 I.V. DE VOORZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE II I.VI. DE ACHTERZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE II II. DE TOTALISATIEPROCEDURE II.I. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP EEN TOTALISATIEMACHINE II.II. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP MEERDERE TOTALISATIEMACHINES Het maken van de totalisatie op meerdere totalisatiemachines a) Inleiding b) Werkwijze Export van de gegevens vanaf de onderliggende totalisatieschijf a) Inleiding b) Werkwijze Import van de gegevens op de bovenliggende totalisatieschijf a) Inleiding b) Werkwijze III. TUSSENTIJDSE BACKUP VAN DE DATA-BASE HET NEMEN VAN EEN BACKUP VAN DE DATA-BASE a) Inleiding b) Werkwijze c) Terug naar digivote IV. VOORLOPIGE STAAT VAN REGISTRATIES HET AFDRUKKEN VAN DE VOORLOPIGE STAAT VAN REGISTRATIES a) Inleiding b) Werkwijze V. TUSSENTIJDSE RESULTATEN AFDRUKKEN VAN DE TUSSENTIJDSE RESULTATEN a) Inleiding b) Werkwijze VI. BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF NA DE TOTALISATIE VI.I. VI.II. HET MAKEN VAN EEN BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF ALS MEN WERKT OP ÉÉN TOTALISATIEMACHINE a) Werkwijze HET MAKEN VAN EEN BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF ALS MEN WERKT OP MEERDERE TOTALISATIEMACHINES a) Inleiding b) Werkwijze VII. DE EINDRESULTATEN HET AFDRUKKEN VAN DE EINDRESULTATEN a) Inleiding b) Werkwijze VIII. EXPORT VAN DE EINDRESULTATEN VIA DISKETTE BIZA DOEL VAN DE EXPORT VAN DE EINDRESULTATEN a) Inleiding b) Werkwijze pag.2/32

3 IX. HET ONTVANGSTBEWIJS HET AFDRUKKEN VAN HET ONTVANGSTBEWIJS a) Inleiding b) Werkwijze pag.3/32

4 I. DE TOTALISATIEMACHINE. pag.4/32

5 I.I. Gebruikte totalisatiemachines in het hoofdbureau. Er worden één of meerdere totalisatiemachine(s), die elk maximum 35 stembureaus ontvangen, gebruikt in het hoofdbureau, met elk een printer daaraan aangesloten. Types van totalisatiemachines: Zowel voor DIGIVOTE I als voor de DIGIVOTE-II generatie : een PC uitgerust met ZIP-schijf, waarbij het opstarten gebeurt vanaf een afzonderlijke bootdiskette. I.II. Gebruikte printers in het hoofdbureau. Een HP laser jet pag.5/32

6 I.III. De voorzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote I. Powerknop Zip-schijfstation Verwijder Zip-schijf Diskettelezer pag.6/32

7 I.IV. De achterzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote I. Klavier Voeding Printer Beeldscherm pag.7/32

8 I.V. De voorzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote II. Zip-schijfstation Verwijder Zip-schijf Diskettestation Verwijder diskette Powerknop Resetknop Deurslotje pag.8/32

9 I.VI. De achterzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote II. Voeding Voeding naar beeldscherm Klavier Beeldscherm Printer pag.9/32

10 II. DE TOTALISATIEPROCEDURE. pag.10/32

11 Inleiding. De totalisatieprocedure gebeurt op het kantonhoofdbureau voor de verkiezingen van de Kamer en de Senaat. Het verloop hiervan wordt in II.I. Het maken van de totalisatie op één totalisatiemachine en in II.II. Het maken van de totalisatie op meerdere totalisatiemachines stap per stap uitgelegd. De procedure ziet er als volgt uit: De voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde start de totalisatie-pc( s) op. De voorzitters van de stembureaus overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde de diskettes van het stembureau, het paswoord en het proces-verbaal opgesteld bij het afsluiten van het stembureau. Indien in het proces-verbaal geen melding gemaakt wordt van incidenten die een hertelling tot gevolg hebben, wordt de diskette ingelezen op de totalisatieschijf. OPMERKING: Indien er meerdere totalisatie-pc s gebruikt worden in het hoofdbureau, moet dit gebeuren op de PC die opgestart werd met de totalisatieschijf die in overeenstemming is met de generatieschijf die de betrokken stembureaudiskette aangemaakt heeft. Voorbeeld: Totalisatieschijf 001 ontvangt stembureau 001 tot en met 030 en totalisatieschijf 002 ontvangt stembureau 031 tot en met 055. Bij het inlezen van de diskette van het stembureau wordt het aantal geregistreerde stemmen op het scherm weergegeven. Komt dit getal overeen met het getal in het proces-verbaal, dan wordt er overgegaan tot de registratie op de totalisatieschijf en wordt er een ontvangstbewijs, in duplo afgedrukt, respectievelijk voor de voorzitter van het hoofdbureau en voor de voorzitter van het stembureau. De paswoorden, zijnde veiligheidselementen, worden vertrouwelijk onder verantwoordelijkheid van de voorzitter behandeld. pag.11/32

12 II.I. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP EEN TOTALISATIEMACHINE. pag.12/32

13 1. Het maken van de totalisatie op één totalisatiemachine (rechtstreekse totalisatie). a) Inleiding. Indien de totalisatie gebeurt op één totalisatiemachine, gebeurt dit op de bovenliggende totalisatieschijf. Nadat alle bureaus van deze schijf werden ingelezen, kan men onmiddellijk overgaan tot het nemen van een backup van de volledige totalisatieschijf (cfr. V.I.a) en vervolgens tot het afdrukken van de eindresultaten (cfr. VI.I.b). b) Werkwijze. Telling : - U zorgt ervoor dat de printer voorzien is van voldoende papier en een inktcassette. - U drukt de POWER-knop in om de printer in werking te stellen. - De voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde steekt de bootdiskette in drive A en de totalisatieschijf in drive C. Start vervolgens de totalisatie-pc op door op de POWERknop te drukken. Na enkele seconden vraagt de PC om de datum en het uur in te brengen. Zorg ervoor dat U de correcte datum en het correcte uur inbrengt en druk op de entertoets. Wacht even totdat het digivote-menu verschijnt en haal dan pas de bootdiskette uit de diskettelezer, namelijk drive A. Typ vervolgens het commando D of digivote + enter om het programma digivote op te starten. De PC vraagt om het paswoord van de totalisatie in te tikken. Dit paswoord bevindt zich op de begeleidende brief van de totalisatieschijf, die aan de kantonvoorzitter bezorgd werd, door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Na het inbrengen van het 16 karakters tellende paswoord, drukt U op de entertoets. Het hoofdmenu verschijnt en U krijgt de opties gegevens, resultaten en einde te zien. Kies daaruit voor de optie gegevens met de pijltjestoets en druk op de entertoets. Vervolgens verschijnt er een submenu met de opties diskettes en hertellen, kies daaruit voor de optie diskettes met de pijltjestoets en bevestig door op de entertoets te drukken. De PC vraagt om het paswoord in te voeren van het stembureau dat U wenst in te lezen. Typ dit 16 karakters tellende paswoord in en druk op de entertoets. Breng vervolgens op vraag van de PC de rode masterdiskette in de lezer en druk op een toets om verder te gaan. De telling van dit stembureau is gestart. Op het scherm verschijnt het volgende: Het aantal geregistreerde stemmen bedraagt: (vb. 880) Stemt dit aantal overeen met het aantal kiezers? JA NEE pag.13/32

14 Als het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, overeenkomt met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord JA doen oplichten en op de entertoets drukken. Komt het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, niet overeen met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord NEE doen oplichten. Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een ander stembureau, voortzetten. OPMERKING: In eerste instantie wordt het PV nagekeken en daarbij de voorzitter van het stembureau geconsulteerd. Dikwijls ligt een foute interpretatie van het PV aan de basis van het verschil. Indien er toch dient herteld te worden, dan zal de kantonvoorzitter, afhankelijk van het probleem, de meest aangewezen oplossing uitwerken om te hertellen. De resultaten van dit stembureau worden nu weggeschreven op de totalisatieschijf en er komen automatisch twee ontvangstbewijzen, respectievelijk voor de voorzitter van het stembureau en voor de voorzitter van het hoofdbureau, uit de printer gerold. Indien dit niet het geval is, kan U de ontvangstbewijzen nog laten afdrukken via de optie resultaten in het hoofdmenu (cfr. IX.b). Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een volgend stembureau, aanvatten. pag.14/32

15 II.II. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP MEERDERE TOTALISATIEMACHINES. pag.15/32

16 1. Het maken van de totalisatie op meerdere totalisatiemachines. a) Inleiding. In een eerste stadium gebeurt de totalisatie op meerdere onderliggende totalisatieschijven. Nadat alle bureaus van een onderliggende totalisatieschijf werden ingelezen wordt er een backup genomen (cfr. VI.II.b). Vervolgens wordt er van deze onderliggende totalisatieschijf een exportdiskette aangemaakt om de resultaten te exporteren naar de bovenliggende totalisatieschijf. De exportprocedure wordt verder in deze handleiding behandeld onder punt II.II.2. Opmerking : de stembureaus die op één en dezelfde onderliggende totalisatieschijf worden opgenomen zijn op voorhand vastgelegd! Nadat alle onderliggende totalisatieschijven lees alle stembureaus - via de exportdiskettes geëxporteerd werden naar de bovenliggende totalisatieschijf, gaat men over tot het nemen van de backup van de bovenliggende totalisatieschijf (cfr. VI.II.b) en vervolgens tot het afdrukken van de eindresultaten (cfr. VII.b). b) Werkwijze. U zorgt ervoor dat de printer voorzien is van voldoende papier en een druklint of een inktcassette. U drukt de POWER-knop in om deze in werking te stellen. De voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde steekt de bootdiskette in drive A en de onderliggende totalisatie ZIP-schijf in drive C. Start vervolgens de totalisatiepc op door op de POWER-knop te drukken. Na enkele seconden vraagt de PC om de datum en het uur in te brengen. Zorg ervoor dat U de correcte datum en het correcte uur inbrengt en druk op de entertoets. Wacht even totdat het digivote-menu verschijnt en haal dan pas de bootdiskette uit de diskettelezer, namelijk drive A. Typ vervolgens het commando D of digivote + enter om het programma digivote op te starten. De PC vraagt om het paswoord van de totalisatie in te tikken. Dit paswoord bevindt zich op de begeleidende brief van de totalisatieschijf, die aan de kantonvoorzitter bezorgd werd, door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Elke totalisatieschijf (001,002, ) heeft zijn eigen totalisatiepaswoord. Na het inbrengen van het 16 karakters tellende paswoord, drukt U op de entertoets. Het hoofdmenu verschijnt en U krijgt de opties gegevens, resultaten en einde te zien. Kies daaruit voor de optie gegevens met de pijltjestoets en druk op de entertoets. Vervolgens verschijnt er een submenu met de opties diskettes en hertellen, kies daaruit voor de optie diskettes met de pijltjestoets en bevestig door op de entertoets te drukken. De PC vraagt om het paswoord in te voeren van het stembureau dat U wenst in te lezen. Dit paswoord is opgenomen in een formulier dat de voorzitter van het stembureau u dient te overhandigen. Typ dit 16 karakters tellende paswoord in en druk op de entertoets. Breng pag.16/32

17 vervolgens op vraag van de PC de rode masterdiskette in de lezer en druk op een toets om verder te gaan. De telling van dit stembureau is gestart. Op het scherm verschijnt het volgende: Het aantal geregistreerde stemmen bedraagt: (vb. 880) Stemt dit aantal overeen met het aantal kiezers? JA NEE Als het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, overeenkomt met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord JA doen oplichten en op de entertoets drukken. Komt het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, niet overeen met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord NEE doen oplichten. Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een ander stembureau, heraanvatten. OPMERKING: In eerste instantie wordt het PV nagekeken en daarbij de voorzitter van het stembureau geconsulteerd. Dikwijls ligt een foute interpretatie van het PV aan de basis van het verschil. Indien er toch dient herteld te worden dan zal de kantonvoorzitter, afhankelijk van het probleem, de meest aangewezen oplossing uitwerken om te hertellen. De resultaten van dit stembureau worden nu weggeschreven op de onderliggende totalisatieschijf en er komen automatisch twee ontvangstbewijzen, respectievelijk voor de voorzitter van het stembureau en voor de voorzitter van het hoofdbureau, uit de printer gerold. Indien dit niet het geval is, kan U de ontvangstbewijzen nog laten afdrukken via de optie resultaten in het hoofdmenu (cfr. IX.b). Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een ander stembureau, heraanvatten. 2. Export van de gegevens vanaf de onderliggende totalisatieschijf. a) Inleiding. Nadat alle resultaten ingelezen werden op de onderliggende totalisatieschijven, kunt U deze, zoals hierna beschreven, exporteren naar de bovenliggende totalisatieschijf. Doe deze procedure voor élke onderliggende totalisatieschijf. b) Werkwijze. Steek de onderliggende totalisatieschijf, die U wenst te exporteren, in drive C, geef het commando D of digivote + enter. pag.17/32

18 Breng vervolgens, op vraag van de PC, het totalisatiepaswoord van de onderliggende totalisatieschijf in en druk op de entertoets. In het hoofdmenu ( gegevens, resultaten en einde ) kiest U voor de optie gegevens en bevestigt U dit met een enter. Vervolgens verschijnt het submenu ( export en hertellen ), waarin U kiest voor de optie export en dit eveneens bevestigt met een enter. De PC zal de naam, het adres en het telefoonnummer van de voorzitter van het hoofdbureau vragen. Breng deze gegevens in en bevestig met de entertoets. Plaats vervolgens een lege diskette in de A-drive en druk op een toets om verder te gaan. OPMERKING: Er wordt één diskette per onderliggende totalisatieschijf gebruikt. Voor deze exportdiskette wordt een paswoord gegenereerd. Er wordt een document, in duplo, afgedrukt met de naam van de diskette en het gegenereerde paswoord erop. OPMERKING: De optie export is enkel toegankelijk nadat alle bureaus ingelezen zijn op die bepaalde onderliggende totalisatieschijf. 3. Import van de gegevens op de bovenliggende totalisatieschijf. a) Inleiding. Nadat alle onderliggende totalisatieschijven op diskette werden geëxporteerd, kan men deze exportdiskettes importeren op de bovenliggende totalisatieschijf. Doe deze procedure, zoals hierna beschreven, vanaf élke exportdiskette. b) Werkwijze. Plaats de bovenliggende totalisatieschijf, waarop U wenst te importeren, in drive C en geef het commando D of digivote + enter. Breng vervolgens, op vraag van de PC, het totalisatiepaswoord van de bovenliggende totalisatieschijf in en druk op de entertoets. In het hoofdmenu ( gegevens, resultaten en einde ) kiest U voor de optie gegevens en bevestigt U dit met een enter. Breng vervolgens die diskette in, in drive A, en bevestig met de entertoets. De PC zal vragen om het paswoord in te voeren van de diskette die U wenst te importeren op de bovenliggende totalisatieschijf. De gegevens van de exportdiskette worden nu geïmporteerd op de bovenliggende totalisatieschijf. Herhaal deze procedure vanaf elke onderliggende totalisatieschijf, totdat alle resultaten ingelezen zijn op de bovenliggende totalisatieschijf. pag.18/32

19 III. TUSSENTIJDSE BACKUP VAN DE DATABASE pag.19/32

20 Het nemen van een backup van de database. a) Inleiding. Zorg ervoor dat U regelmatig, bijvoorbeeld om de tien stembureaus, een backup van de database neemt. Dit zorgt ervoor dat U na een incident, de reeds ingelezen bureaus die op die backupdiskette staan, niet allemaal opnieuw dient in te lezen. Het nemen van een backup van de database is hetzelfde voor de procedure met één totalisatiemachine als voor de procedure met meerdere totalisatiemachines. b) Werkwijze. U verlaat het programma digivote met de F4-toets en de optie eindigen, tot het digivotemenu verschijnt. U geeft het commando B of typt het commando digback + enter. Steek een lege diskette in de A-drive en druk op S om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd. Nadat de back-up genomen werd, drukt U op de spatiebalk om terug te keren naar het digivote-menu. c) Terug naar digivote. Indien U, na het nemen van de backup van de database, de overige bureaus verder wilt inlezen, typt U vervolgens het commando D of digivote + enter om het programma digivote op te starten. pag.20/32

21 IV. VOORLOPIGE STAAT VAN REGISTRATIES. pag.21/32

22 Het afdrukken van de voorlopige staat van registraties. a) Inleiding. Het doel hiervan is om na te gaan welke stembureaus reeds getotaliseerd werden. U kan eveneens overgaan tot het afdrukken van de voorlopige staat van registraties, om dit bij te voegen bij de tussentijdse back-up van de database. Zo kan U nagaan welke stembureaus U op deze genomen diskette kan vinden. b) Werkwijze. Om de voorlopige staat van registraties te kunnen afdrukken, dient U het programma digivote op te starten via D of digivote + enter als U zich in een ander programma (vb. Digback) bevindt. In het hoofdmenu heeft U de keuze uit de opties gegevens, resultaten of einde. U kiest met de pijltjestoets voor de optie resultaten en drukt op de entertoets. Vervolgens verschijnt er als volgt een submenu: Voorlopige staat van de registraties. Ontvangstbewijs. Kies in dit geval voor de optie Voorlopige staat van de registraties en druk op de entertoets. De voorlopige staat komt uit de printer gerold. pag.22/32

23 V. TUSSENTIJDSE RESULTATEN. pag.23/32

24 Afdrukken van de tussentijdse resultaten. a) Inleiding. U kan overgaan tot het afdrukken van de tussentijdse resultaten, na het inlezen van minstens 10 stembureaus en telkens per veelvoud van 10 stembureaus, met dien verstande dat er nog meer dan 3 bureaus dienen ingelezen te worden. b) Werkwijze. Om tussentijdse resultaten te kunnen afdrukken, moet U terugkeren in digivote met de F4- toets naar het hoofdmenu of het programma digivote opstarten via D of digivote + enter als U zich in een ander programma (vb. Digback) bevindt. In het hoofdmenu heeft U de keuze uit de opties gegevens, resultaten of einde. U kiest met de pijltjestoets voor de optie resultaten en drukt op de entertoets. Vervolgens verschijnt er als volgt een submenu: Voorlopige staat van de registraties. Gedeeltelijke resultaten van de bureaus. Ontvangstbewijs. Kies in dit geval voor de optie gedeeltelijke resultaten van de bureaus en druk op de entertoets. De resultaten komen uit de printer gerold. pag.24/32

25 VI. BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF NA DE TOTALISATIE. pag.25/32

26 VI.I. Het maken van een backup van de totalisatieschijf als men werkt op één totalisatiemachine. a) Werkwijze. Ga terug naar het digivote-menu met de F4-toets en de optie eindigen en geef het commando B of digback + enter. Breng een lege diskette in de A-drive en druk op S om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd. Als de gegevens op diskette gekopieerd zijn, drukt U op de spatiebalk om terug te gaan naar het digivote-menu. Keer eerst terug naar het digivote-menu en neem dan pas de backup-diskette uit de A-drive en de totalisatieschijf uit de C-drive. VI.II. Het maken van een backup van de totalisatieschijf als men werkt op meerdere totalisatiemachines. a) Inleiding. Indien met meerdere totalisatiemachines gewerkt wordt, moet men zowel een backup maken van de onderliggende totalisatieschijven als van de bovenliggende totalisatieschijf. b) Werkwijze. Ga terug naar het digivote-menu met de F4-toets en de optie eindigen en geef het commando B of digback + enter. Breng een lege diskette in de A-drive en druk op S om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd. Als de gegevens op diskette gekopieerd zijn, drukt U op de spatiebalk om terug te gaan naar het digivote-menu. Keer eerst terug naar het digivote-menu en neem dan pas de backup-diskette uit de A-drive en de totalisatieschijf uit de C-drive. Doe diezelfde procedure voor alle andere totalisatieschijven en neem de backup telkens op een andere diskette, zodat U één backup-diskette heeft per totalisatieschijf. pag.26/32

27 VII. DE EINDRESULTATEN. pag.27/32

28 Het afdrukken van de eindresultaten. a) Inleiding. Nadat alle resultaten ingelezen en alle backups genomen werden van de totalisatieschij(f)(ven), kan er overgegaan worden tot het afdrukken van de definitieve resultaten. Het principe van het afdrukken van de eindresultaten is voor beide verkiezingen hetzelfde. b) Werkwijze. Om finale resultaten te kunnen afdrukken, moet U terugkeren in digivote met de F4-toets naar het hoofdmenu of het programma digivote opstarten via D of digivote + enter als U zich in een ander programma (vb. Digback) bevindt. In het hoofdmenu heeft U de keuze uit de opties gegevens, resultaten of einde. U kiest met de pijltjestoets voor de optie resultaten en drukt op de entertoets. Vervolgens verschijnt er een submenu: Voorlopige staat van de registraties. Gedeeltelijke resultaten van de bureaus. Finale resultaten van de bureaus. Proces-verbaal van de telling. Bijlage van het proces-verbaal. Ontvangstbewijs. Kies hieruit achtereenvolgens voor de opties: Finale resultaten van de bureaus. Proces-verbaal van de telling. Bijlage van het proces-verbaal. Kies met de pijltjestoets voor de optie finale resultaten door deze te laten oplichten en druk vervolgens op de entertoets om Uw keuze te bevestigen. De resultaten worden afgedrukt. Kies vervolgens voor de optie proces-verbaal van de telling met de pijltjestoets en druk op enter. Het proces-verbaal wordt afgedrukt. Als laatste kiest U voor de optie bijlage van het proces-verbaal en drukt U op de entertoets om Uw keuze te bevestigen. Vervolgens selecteert U de gewenste verkiezing met de pijltjestoets en bevestigt U dit met een druk op de entertoets. De bijlage van het proces-verbaal wordt afgedrukt. pag.28/32

29 VIII. EXPORT VAN DE EINDRESULTATEN VIA DISKETTE BIZA. pag.29/32

30 Doel van de export van de eindresultaten. a) Inleiding. Er wordt per soort verkiezing een export genomen van de eindresultaten, via de diskette BIZA -procedure, voor het hoofdbureau. Bovendien wordt er een diskette BIZA genomen voor de nacht van de verkiezingen. b) Werkwijze. U blijft in het digivote-menu. Kies de optie gegevens en druk op enter. Dit brengt u automatisch naar de verwerking van de diskette BiZa. Breng een lege diskette (export genaamd) in drive A en druk op een toets om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd; Na het voltooien van de export keert u automatisch terug naar het hoofdmenu. pag.30/32

31 IX. HET ONTVANGSTBEWIJS. pag.31/32

32 Het afdrukken van het ontvangstbewijs. a) Inleiding. In normale omstandigheden rolt het ontvangstbewijs, onmiddellijk na het inlezen van de diskette van het stembureau en na het schrijven van de resultaten op de totalisatieschijf, uit de printer. Indien dit door bepaalde omstandigheden onduidelijk of onleesbaar zou zijn, kan men deze formulieren nog eens uitprinten zoals hieronder beschreven. b) Werkwijze. Keer terug naar het hoofdmenu van het programma digivote en kies daar voor de optie resultaten. Het submenu verschijnt: Voorlopige staat van de registraties. Ontvangstbewijs. Kies met de pijltjestoets voor de laatste optie ontvangstbewijs en druk op de entertoets om uw keuze te bevestigen. De PC zal het nummer van het stembureau vragen, waarvoor het ontvangstbewijs moet afgedrukt worden. Breng dit nummer in en druk op enter. Het ontvangstbewijs wordt, in duplo, respectievelijk voor de voorzitter van het hoofdbureau en voor de voorzitter van het stembureau, afgedrukt. pag.32/32

DE TECHNISCHE PROCEDURE OP DE DAG VAN DE VERKIEZINGEN.

DE TECHNISCHE PROCEDURE OP DE DAG VAN DE VERKIEZINGEN. DE TECHNISCHE PROCEDURE OP DE DAG VAN DE VERKIEZINGEN. De paswoorden, zijnde veiligheidselementen, worden vertrouwelijk onder verantwoordelijkheid van de voorzitter behandeld. I. DE TOTALISATIEPROCEDURE

Nadere informatie

INCIDENTEN. Voorzitter stembureau 2009 checklist technische incidenten systeem DIGIVOTE geautomatiseerde stembureaus I. VOOR HET OPENEN VAN HET BUREAU

INCIDENTEN. Voorzitter stembureau 2009 checklist technische incidenten systeem DIGIVOTE geautomatiseerde stembureaus I. VOOR HET OPENEN VAN HET BUREAU INCIDENTEN I. VOOR HET OPENEN VAN HET BUREAU I.I Bij het opstarten van de voorzitterspc (URN) 1) Disketteprobleem De masterdiskette is onleesbaar (nonsystem disk-error). PC afzetten. Haal de masterdiskette

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMBUS (materiaal type Digivote)

HANDLEIDING STEMBUS (materiaal type Digivote) HANDLEIDING STEMBUS (materiaal type Digivote) Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei 2014 ManuelURNEDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stembus 2. Normaal verloop

Nadere informatie

Voorzitter stembureau checklist technische incidenten - systeem DIGIVOTE - geautomatiseerde stembureaus

Voorzitter stembureau checklist technische incidenten - systeem DIGIVOTE - geautomatiseerde stembureaus INCIDENTEN I. VOOR HET OPENEN VAN HET BUREAU I.I Bij het opstarten van de voorzitterspc (URN) 1) Disketteprobleem De masterdiskette is onleesbaar (non-system disk-error). De master- en backup-diskette

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMBUS. Parlementsverkiezingen 2007. Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1

HANDLEIDING STEMBUS. Parlementsverkiezingen 2007. Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1 HANDLEIDING STEMBUS Parlementsverkiezingen 2007 Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stembus 2. Normaal verloop van de verkiezing 3. Opstarten van de stembus 4. Afsluiten

Nadere informatie

HANDLEIDING STEM PC. Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei ManuelMAVJitesDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1

HANDLEIDING STEM PC. Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei ManuelMAVJitesDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1 HANDLEIDING STEM PC Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei 2014 ManuelMAVJitesDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stem Pc 2. Normaal verloop van de verkiezingen

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMMACHINE. Federale Parlementsverkiezingen Handleiding stemmachine BXL 2007 V

HANDLEIDING STEMMACHINE. Federale Parlementsverkiezingen Handleiding stemmachine BXL 2007 V HANDLEIDING STEMMACHINE Federale Parlementsverkiezingen 2007 Handleiding stemmachine BXL 2007 V.1.02 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stemmachine 2. Normaal verloop van een verkiezing 3. Herlezen van

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMBUS. Europese en Regionale Verkiezingen Handleiding stembus VL 2009 V

HANDLEIDING STEMBUS. Europese en Regionale Verkiezingen Handleiding stembus VL 2009 V HANDLEIDING STEMBUS Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Handleiding stembus VL 2009 V. 1.07 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stembus 2. Normaal verloop van de verkiezing 3. Opstarten van de stembus

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU.

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. Gebruik de demo-diskettes voor uw opleiding. INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 1.1. Verdeling naar voorzitters toe. Praktische handleiding voorzitter stembureau -verkiezingen

Nadere informatie

In ontvangst nemen stembureaumateriaal In de loop van de avond wordt door of namens de voorzitters het materiaal ingeleverd tegen ontvangstbewijzen,

In ontvangst nemen stembureaumateriaal In de loop van de avond wordt door of namens de voorzitters het materiaal ingeleverd tegen ontvangstbewijzen, De voorzitters deel je mee dat hijlzij na afloop: het afschrift, oproepkaarten, PV's, verlengsnoeren enz., na afloop van de werkzaamheden weer in de materiaaltas doet; de stemapparaten in de tas op de

Nadere informatie

UITSLAGVERWERKING. 1. Inleiding

UITSLAGVERWERKING. 1. Inleiding UITSLAGVERWERKING 1. Inleiding Met de komst van de Ondersteunende Software Verkiezingen (hierna kortweg OSV genoemd) is het voor veel gebruikers niet langer duidelijk hoe de verkiezingsuitslag het meest

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Europese en Regionale Verkiezingen 2009

Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Jites Informatie voorzitters stembureau Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Informatie voorzitters stembureau - 2009 V1.07 1 Inhoudstafel I. Beschrijving van het materiaal 4 1. De stembus 4 1.1. Algemeen

Nadere informatie

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK FDISK Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK Tegenwoordig is het heel erg gemakkelijk om van een hardeschijf meerdere hardeschijven te maken. Stel, u maakt graag foto s met uw digitale camera en u maakt ook nog eens

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde stemming.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde stemming. FORMULIER AB/25B bis Kieskring BRUSSEL HALLE VILVOORDE Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Werken met het DOS commando Fdisk

Werken met het DOS commando Fdisk Werken met het DOS commando Fdisk Bij een nieuwe harde schijf of bij het opnieuw instellen van partities moet Fdisk gebruikt worden. Ik krijg soms de vraag hoe dit nu precies werkt. Voor mij is het vrij

Nadere informatie

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2 BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken RAIL lijsten automatisch verwerken Ticketsettings...2 Rapporten...3 File klaarmaken voor import...4 Importeren van de file...8 Controleren van de import...9 Doel Het vergelijken van de tickets die gebruikt

Nadere informatie

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X Hieronder wordt de selectie van de vier vragen van de jaarrapportage behandeld. Bij versie 8.5 zien de schermen er iets anders uit dan de illustraties in dit document. De handleiding is wel toe te passen

Nadere informatie

Handleiding. Windows XP systeemherstel. Concept; ongecorrigeerde uitgave. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 27 maart 2010 Wijzigingen:

Handleiding. Windows XP systeemherstel. Concept; ongecorrigeerde uitgave. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 27 maart 2010 Wijzigingen: VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Handleiding Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Gsm : 06 55 806 940 Handelsreg. Arnhem nr. : 09051259 BTW

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU.

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. Gebruik de demo-diskettes voor uw opleiding. INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 1.1. Verdeling naar voorzitters toe. Praktische handleiding voorzitter stembureau -verkiezingen

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

Instructie ISS in verband met de presentatie van de (voorlopige) uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad

Instructie ISS in verband met de presentatie van de (voorlopige) uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Instructie ISS in verband met de presentatie van de (voorlopige) uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Een handreiking zoals de verkiezingsavond zou kunnen verlopen. De voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Verkiezingen Webapplicatie Ingave partij en kandidatengegevens Politieke

Nadere informatie

Handleiding website voor All in House

Handleiding website voor All in House Handleiding website voor All in House Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 DE WERKWIJZE... 3 DE INLOGPROCEDURE... 4 WIJZIGEN WACHTWOORD... 5 DE WERKWIJZE... 5 DE INVOER VAN GEGEVENS... 6 NIEUWE REGISTRATIE LEVANTO...

Nadere informatie

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave Peter Inhoudsopgave 1. Waarom digitale documenten?... 3 2. Welke digitale documenten?... 4 a. Online in te vullen.(belastingaangifte)... 4 i. Belastingaangifte op papier... 4 ii. Tax On Web... 4 b. Ontvangen

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel HANDLEIDING CONTACTENDATABANK Verkiezingen Webapplicatie Contactpersonen

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

DISK HANDLEIDING UITVOER HOOFDSTUK 9 VERSIE 4.0

DISK HANDLEIDING UITVOER HOOFDSTUK 9 VERSIE 4.0 DISK HANDLEIDING HOOFDSTUK 9 UITVOER VERSIE 4.0 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Structuur... 3 3. Uitvoerscherm... 3 3.1 Uitvoer naar scherm...4 3.2 Uitvoer naar file...4 3.3 Gebruik sneltoetsen...5 4. Menu-overzichten...

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

TIBER Gebruik van het programma Tiber-soft

TIBER Gebruik van het programma Tiber-soft LAND- EN TUINBOUWBOEKHOUDING POSTBUS 73 3000 LEUVEN TEL. (016) 24 20 56 FAX (016) 24 20 12 E-MAIL: LBV@BOERENBOND.BE TIBER Gebruik van het programma Tiber-soft Auteur : Cools Marc BLAD NR. 2 INHOUDSTABEL

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RADEN OP 13 JUNI 2004.

VERKIEZINGEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RADEN OP 13 JUNI 2004. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Instellingen en Bevolking Directie Bevolking en Verkiezingen VERKIEZINGEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RADEN OP 13 JUNI 2004. Technische

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Speedy. Handleiding. BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium * Tel: +32 3 777 39 74 * Fax +32 3 778 07 35

Speedy. Handleiding. BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium * Tel: +32 3 777 39 74 * Fax +32 3 778 07 35 Speedy Handleiding Index: - Installatie 2-3 - Bediening 3 - Speedy is menu gestuurd 4 - Speedy, een snelle start. 4 - Koppellijst 5 - Blader in duiven 5 - Invoer liefhebber 5 - Constateren 6 - Inkorven

Nadere informatie

kostenlijnen Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN Europese Unie

kostenlijnen Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN Europese Unie Praktische Handleiding gids bulk Comm toevoegen kostenlijnen Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Europese Unie Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Hoe de functie Bulk toevoegen kostenlijnen

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Instellingen en Bevolking Directie Bevolking en Verkiezingen VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 Technische richtlijnen

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Inhoud Inloggen als vzw... 1 OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.... 3 OPTIE 2. U bent al geregistreerd... 6 Gebruik van de website... 6 UW GEGEVENS

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Een eenvoudig toernooi opzetten met Messerbridge. 3. Maak een keuze voor het aantal secties (=lijnen) en het aantal tafels

Een eenvoudig toernooi opzetten met Messerbridge. 3. Maak een keuze voor het aantal secties (=lijnen) en het aantal tafels Een eenvoudig toernooi opzetten met Messerbridge 1. Start Messerbridge Met een dubbelklik op de snelkoppeling Messerbridge op het bureaublad. 2. Kies de gewenste loopkaarten Klik op File, Nieuw uit loopkaart

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Handleiding Manager-Software Versie 1.1

Handleiding Manager-Software Versie 1.1 Handleiding Manager-Software Versie 1.1 Inleiding De Manager-Software is het onderdeel van het Clear2Pass-systeem dat instaat voor het beheer en het opvolgen de toegangscontrole. Ook het toevoegen van

Nadere informatie

Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie)

Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie) Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie) Inhoud In het kort... 1 Waarom import vanuit een extern pakket?... 1 Kan het externe pakket wel exporteren naar Loon?... 2 Identificatie van

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK 09/01/2009 INHOUD: INLEIDING BACK TO BASIC PROGRAMMATIE 3 PROGRAMMATIE SCHERM OP QT6100 4 UITLEG VAN DE TOETSEN 5 13 PROGRAMMATIE 14 AANMAKEN

Nadere informatie

WOW (Way of working)

WOW (Way of working) Kwaadstraat 27, 9750 Zingem 093 840 840 Info@ta-pas.be www.ta-pas.be WOW (Way of working) Onderstaande procedure legt uit hoe u de datum en tijd kan aanpassen op uw telefooncentrale. Om de datum en tijd

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Werken met Winzip Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Inleiding...3 Voor de start...4 Ongeregistreerde versie...4 Tip van de dag...4 Het inpakken van een enkel bestand...5 Openen van een Winzip

Nadere informatie

Tips Programma WEDSTRIJDEN

Tips Programma WEDSTRIJDEN ~ 1 ~ Tips Programma WEDSTRIJDEN SYSTEEMVEREISTEN... 2 MAP IMPORT/EXPORT... 2 THUISCLUB INSTELLEN... 2 GEGEVENS IMPORTEREN UIT COMPETITIE VTTL... 2 GEEN INTERNETVERBINDING IN DE ZAAL BESTAND EXPORT.TTR...

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2009 Printen in ORIfin blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2009 Printen in ORIfin blad 1 Printen in ORIfin blad 1 PRINTEN IN ORIFIN... 2 Keuze bij uitvoer voor printer, scherm, bestand of CSV-file................................. 2 Uitvoer naar scherm... 2 Uitvoer naar bestand.... 2 Uitvoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

Handleiding. www.backhomeclub.nl

Handleiding. www.backhomeclub.nl Handleiding www.backhomeclub.nl Voorwoord Aangewezen databank in het kader van I&R Hond In het kader van de verplichte I & R voor honden, ingaande 1 april 2013, was het noodzakelijk om de software achter

Nadere informatie

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden:

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: MATRIXKOZIJN VERSIE 3.17.0 IMPORTMODULE Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: Selecteer de Leverancier 1) Selecteer de gewenste leverancier en kies voor

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BSP lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BSP lijsten automatisch verwerken Ontwerp: Datum: Betreft: Fillip Geens 18 juni 2015 door Fillip Geens SERVICO BSP LIJSTEN AUTOMATISCH VERWERKEN BSP lijsten automatisch verwerken Doel...1 Initialisatie...2 Importsetting...2 Ticketsettings...3

Nadere informatie

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Verkiezingen Manueel Verkiezingen Kamer Kantons 25/04/2007 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2 automatisch & handmatig BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

6.10 Tabblad Formulieren

6.10 Tabblad Formulieren 6.10 Tabblad Formulieren De gegevens van de in Facts! geregistreerde dossiers zullen dikwijls ook aan betrokken partijen moeten worden gezonden. Facts! kent enkele voorgedefinieerde meldings-formulieren.

Nadere informatie

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk AFO 271 - Beheer parameters drukwerk 271.1 Inleiding De besteladministratie is een sterk geparametriseerde module. Een groot aantal van die parameters, met name op het vlak van het printen, is interactief

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Handleiding HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

Stappenplan gebruik MATLAB via de centrale KU Leuven licentie server

Stappenplan gebruik MATLAB via de centrale KU Leuven licentie server Stappenplan gebruik MATLAB via de centrale KU Leuven licentie server Het gebruik van de MATLAB licentie server is enkel bedoeld voor KU Leuven personeel van de deelnemende onderzoeksgroepen. Het gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx Kassanet Leza Atoomweg 7 1627 LE Hoorn Tel 0229-562110 Fax 0229-271611 Info@leza.nl 1 Uitlezen programmering van de kassa Menu communicatie Lees kassaprogramma Kies kassa

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie