VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007"

Transcriptie

1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Instellingen en Bevolking Directie Bevolking en Verkiezingen VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 Technische richtlijnen voor de voorzitters van het geautomatiseerd kantonhoofdbureau. VERSIE 1 APRIL 2007 pag.1/32

2 INHOUDSTAFEL I. DE TOTALISATIEMACHINE... 4 I.I. GEBRUIKTE TOTALISATIEMACHINES IN HET HOOFDBUREAU... 5 I.II. GEBRUIKTE PRINTERS IN HET HOOFDBUREAU I.III. DE VOORZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE I... 6 I.IV. DE ACHTERZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE I... 7 I.V. DE VOORZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE II I.VI. DE ACHTERZIJDE VAN DE TOTALISATIEMACHINE SYSTEEM DIGIVOTE II II. DE TOTALISATIEPROCEDURE II.I. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP EEN TOTALISATIEMACHINE II.II. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP MEERDERE TOTALISATIEMACHINES Het maken van de totalisatie op meerdere totalisatiemachines a) Inleiding b) Werkwijze Export van de gegevens vanaf de onderliggende totalisatieschijf a) Inleiding b) Werkwijze Import van de gegevens op de bovenliggende totalisatieschijf a) Inleiding b) Werkwijze III. TUSSENTIJDSE BACKUP VAN DE DATA-BASE HET NEMEN VAN EEN BACKUP VAN DE DATA-BASE a) Inleiding b) Werkwijze c) Terug naar digivote IV. VOORLOPIGE STAAT VAN REGISTRATIES HET AFDRUKKEN VAN DE VOORLOPIGE STAAT VAN REGISTRATIES a) Inleiding b) Werkwijze V. TUSSENTIJDSE RESULTATEN AFDRUKKEN VAN DE TUSSENTIJDSE RESULTATEN a) Inleiding b) Werkwijze VI. BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF NA DE TOTALISATIE VI.I. VI.II. HET MAKEN VAN EEN BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF ALS MEN WERKT OP ÉÉN TOTALISATIEMACHINE a) Werkwijze HET MAKEN VAN EEN BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF ALS MEN WERKT OP MEERDERE TOTALISATIEMACHINES a) Inleiding b) Werkwijze VII. DE EINDRESULTATEN HET AFDRUKKEN VAN DE EINDRESULTATEN a) Inleiding b) Werkwijze VIII. EXPORT VAN DE EINDRESULTATEN VIA DISKETTE BIZA DOEL VAN DE EXPORT VAN DE EINDRESULTATEN a) Inleiding b) Werkwijze pag.2/32

3 IX. HET ONTVANGSTBEWIJS HET AFDRUKKEN VAN HET ONTVANGSTBEWIJS a) Inleiding b) Werkwijze pag.3/32

4 I. DE TOTALISATIEMACHINE. pag.4/32

5 I.I. Gebruikte totalisatiemachines in het hoofdbureau. Er worden één of meerdere totalisatiemachine(s), die elk maximum 35 stembureaus ontvangen, gebruikt in het hoofdbureau, met elk een printer daaraan aangesloten. Types van totalisatiemachines: Zowel voor DIGIVOTE I als voor de DIGIVOTE-II generatie : een PC uitgerust met ZIP-schijf, waarbij het opstarten gebeurt vanaf een afzonderlijke bootdiskette. I.II. Gebruikte printers in het hoofdbureau. Een HP laser jet pag.5/32

6 I.III. De voorzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote I. Powerknop Zip-schijfstation Verwijder Zip-schijf Diskettelezer pag.6/32

7 I.IV. De achterzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote I. Klavier Voeding Printer Beeldscherm pag.7/32

8 I.V. De voorzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote II. Zip-schijfstation Verwijder Zip-schijf Diskettestation Verwijder diskette Powerknop Resetknop Deurslotje pag.8/32

9 I.VI. De achterzijde van de totalisatiemachine systeem Digivote II. Voeding Voeding naar beeldscherm Klavier Beeldscherm Printer pag.9/32

10 II. DE TOTALISATIEPROCEDURE. pag.10/32

11 Inleiding. De totalisatieprocedure gebeurt op het kantonhoofdbureau voor de verkiezingen van de Kamer en de Senaat. Het verloop hiervan wordt in II.I. Het maken van de totalisatie op één totalisatiemachine en in II.II. Het maken van de totalisatie op meerdere totalisatiemachines stap per stap uitgelegd. De procedure ziet er als volgt uit: De voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde start de totalisatie-pc( s) op. De voorzitters van de stembureaus overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde de diskettes van het stembureau, het paswoord en het proces-verbaal opgesteld bij het afsluiten van het stembureau. Indien in het proces-verbaal geen melding gemaakt wordt van incidenten die een hertelling tot gevolg hebben, wordt de diskette ingelezen op de totalisatieschijf. OPMERKING: Indien er meerdere totalisatie-pc s gebruikt worden in het hoofdbureau, moet dit gebeuren op de PC die opgestart werd met de totalisatieschijf die in overeenstemming is met de generatieschijf die de betrokken stembureaudiskette aangemaakt heeft. Voorbeeld: Totalisatieschijf 001 ontvangt stembureau 001 tot en met 030 en totalisatieschijf 002 ontvangt stembureau 031 tot en met 055. Bij het inlezen van de diskette van het stembureau wordt het aantal geregistreerde stemmen op het scherm weergegeven. Komt dit getal overeen met het getal in het proces-verbaal, dan wordt er overgegaan tot de registratie op de totalisatieschijf en wordt er een ontvangstbewijs, in duplo afgedrukt, respectievelijk voor de voorzitter van het hoofdbureau en voor de voorzitter van het stembureau. De paswoorden, zijnde veiligheidselementen, worden vertrouwelijk onder verantwoordelijkheid van de voorzitter behandeld. pag.11/32

12 II.I. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP EEN TOTALISATIEMACHINE. pag.12/32

13 1. Het maken van de totalisatie op één totalisatiemachine (rechtstreekse totalisatie). a) Inleiding. Indien de totalisatie gebeurt op één totalisatiemachine, gebeurt dit op de bovenliggende totalisatieschijf. Nadat alle bureaus van deze schijf werden ingelezen, kan men onmiddellijk overgaan tot het nemen van een backup van de volledige totalisatieschijf (cfr. V.I.a) en vervolgens tot het afdrukken van de eindresultaten (cfr. VI.I.b). b) Werkwijze. Telling : - U zorgt ervoor dat de printer voorzien is van voldoende papier en een inktcassette. - U drukt de POWER-knop in om de printer in werking te stellen. - De voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde steekt de bootdiskette in drive A en de totalisatieschijf in drive C. Start vervolgens de totalisatie-pc op door op de POWERknop te drukken. Na enkele seconden vraagt de PC om de datum en het uur in te brengen. Zorg ervoor dat U de correcte datum en het correcte uur inbrengt en druk op de entertoets. Wacht even totdat het digivote-menu verschijnt en haal dan pas de bootdiskette uit de diskettelezer, namelijk drive A. Typ vervolgens het commando D of digivote + enter om het programma digivote op te starten. De PC vraagt om het paswoord van de totalisatie in te tikken. Dit paswoord bevindt zich op de begeleidende brief van de totalisatieschijf, die aan de kantonvoorzitter bezorgd werd, door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Na het inbrengen van het 16 karakters tellende paswoord, drukt U op de entertoets. Het hoofdmenu verschijnt en U krijgt de opties gegevens, resultaten en einde te zien. Kies daaruit voor de optie gegevens met de pijltjestoets en druk op de entertoets. Vervolgens verschijnt er een submenu met de opties diskettes en hertellen, kies daaruit voor de optie diskettes met de pijltjestoets en bevestig door op de entertoets te drukken. De PC vraagt om het paswoord in te voeren van het stembureau dat U wenst in te lezen. Typ dit 16 karakters tellende paswoord in en druk op de entertoets. Breng vervolgens op vraag van de PC de rode masterdiskette in de lezer en druk op een toets om verder te gaan. De telling van dit stembureau is gestart. Op het scherm verschijnt het volgende: Het aantal geregistreerde stemmen bedraagt: (vb. 880) Stemt dit aantal overeen met het aantal kiezers? JA NEE pag.13/32

14 Als het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, overeenkomt met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord JA doen oplichten en op de entertoets drukken. Komt het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, niet overeen met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord NEE doen oplichten. Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een ander stembureau, voortzetten. OPMERKING: In eerste instantie wordt het PV nagekeken en daarbij de voorzitter van het stembureau geconsulteerd. Dikwijls ligt een foute interpretatie van het PV aan de basis van het verschil. Indien er toch dient herteld te worden, dan zal de kantonvoorzitter, afhankelijk van het probleem, de meest aangewezen oplossing uitwerken om te hertellen. De resultaten van dit stembureau worden nu weggeschreven op de totalisatieschijf en er komen automatisch twee ontvangstbewijzen, respectievelijk voor de voorzitter van het stembureau en voor de voorzitter van het hoofdbureau, uit de printer gerold. Indien dit niet het geval is, kan U de ontvangstbewijzen nog laten afdrukken via de optie resultaten in het hoofdmenu (cfr. IX.b). Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een volgend stembureau, aanvatten. pag.14/32

15 II.II. DE TOTALISATIEPROCEDURE OP MEERDERE TOTALISATIEMACHINES. pag.15/32

16 1. Het maken van de totalisatie op meerdere totalisatiemachines. a) Inleiding. In een eerste stadium gebeurt de totalisatie op meerdere onderliggende totalisatieschijven. Nadat alle bureaus van een onderliggende totalisatieschijf werden ingelezen wordt er een backup genomen (cfr. VI.II.b). Vervolgens wordt er van deze onderliggende totalisatieschijf een exportdiskette aangemaakt om de resultaten te exporteren naar de bovenliggende totalisatieschijf. De exportprocedure wordt verder in deze handleiding behandeld onder punt II.II.2. Opmerking : de stembureaus die op één en dezelfde onderliggende totalisatieschijf worden opgenomen zijn op voorhand vastgelegd! Nadat alle onderliggende totalisatieschijven lees alle stembureaus - via de exportdiskettes geëxporteerd werden naar de bovenliggende totalisatieschijf, gaat men over tot het nemen van de backup van de bovenliggende totalisatieschijf (cfr. VI.II.b) en vervolgens tot het afdrukken van de eindresultaten (cfr. VII.b). b) Werkwijze. U zorgt ervoor dat de printer voorzien is van voldoende papier en een druklint of een inktcassette. U drukt de POWER-knop in om deze in werking te stellen. De voorzitter van het hoofdbureau of zijn aangestelde steekt de bootdiskette in drive A en de onderliggende totalisatie ZIP-schijf in drive C. Start vervolgens de totalisatiepc op door op de POWER-knop te drukken. Na enkele seconden vraagt de PC om de datum en het uur in te brengen. Zorg ervoor dat U de correcte datum en het correcte uur inbrengt en druk op de entertoets. Wacht even totdat het digivote-menu verschijnt en haal dan pas de bootdiskette uit de diskettelezer, namelijk drive A. Typ vervolgens het commando D of digivote + enter om het programma digivote op te starten. De PC vraagt om het paswoord van de totalisatie in te tikken. Dit paswoord bevindt zich op de begeleidende brief van de totalisatieschijf, die aan de kantonvoorzitter bezorgd werd, door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Elke totalisatieschijf (001,002, ) heeft zijn eigen totalisatiepaswoord. Na het inbrengen van het 16 karakters tellende paswoord, drukt U op de entertoets. Het hoofdmenu verschijnt en U krijgt de opties gegevens, resultaten en einde te zien. Kies daaruit voor de optie gegevens met de pijltjestoets en druk op de entertoets. Vervolgens verschijnt er een submenu met de opties diskettes en hertellen, kies daaruit voor de optie diskettes met de pijltjestoets en bevestig door op de entertoets te drukken. De PC vraagt om het paswoord in te voeren van het stembureau dat U wenst in te lezen. Dit paswoord is opgenomen in een formulier dat de voorzitter van het stembureau u dient te overhandigen. Typ dit 16 karakters tellende paswoord in en druk op de entertoets. Breng pag.16/32

17 vervolgens op vraag van de PC de rode masterdiskette in de lezer en druk op een toets om verder te gaan. De telling van dit stembureau is gestart. Op het scherm verschijnt het volgende: Het aantal geregistreerde stemmen bedraagt: (vb. 880) Stemt dit aantal overeen met het aantal kiezers? JA NEE Als het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, overeenkomt met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord JA doen oplichten en op de entertoets drukken. Komt het aantal stemmen, volgens het proces-verbaal, niet overeen met het aantal kiezers, dan moet U het antwoord NEE doen oplichten. Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een ander stembureau, heraanvatten. OPMERKING: In eerste instantie wordt het PV nagekeken en daarbij de voorzitter van het stembureau geconsulteerd. Dikwijls ligt een foute interpretatie van het PV aan de basis van het verschil. Indien er toch dient herteld te worden dan zal de kantonvoorzitter, afhankelijk van het probleem, de meest aangewezen oplossing uitwerken om te hertellen. De resultaten van dit stembureau worden nu weggeschreven op de onderliggende totalisatieschijf en er komen automatisch twee ontvangstbewijzen, respectievelijk voor de voorzitter van het stembureau en voor de voorzitter van het hoofdbureau, uit de printer gerold. Indien dit niet het geval is, kan U de ontvangstbewijzen nog laten afdrukken via de optie resultaten in het hoofdmenu (cfr. IX.b). Op het scherm krijgt U de boodschap om de diskette uit de lezer te halen en om op een toets te drukken om verder te gaan. Als U dit doet komt U opnieuw terecht in het hoofdmenu. Van hieruit kan U de procedure, voor de telling van een ander stembureau, heraanvatten. 2. Export van de gegevens vanaf de onderliggende totalisatieschijf. a) Inleiding. Nadat alle resultaten ingelezen werden op de onderliggende totalisatieschijven, kunt U deze, zoals hierna beschreven, exporteren naar de bovenliggende totalisatieschijf. Doe deze procedure voor élke onderliggende totalisatieschijf. b) Werkwijze. Steek de onderliggende totalisatieschijf, die U wenst te exporteren, in drive C, geef het commando D of digivote + enter. pag.17/32

18 Breng vervolgens, op vraag van de PC, het totalisatiepaswoord van de onderliggende totalisatieschijf in en druk op de entertoets. In het hoofdmenu ( gegevens, resultaten en einde ) kiest U voor de optie gegevens en bevestigt U dit met een enter. Vervolgens verschijnt het submenu ( export en hertellen ), waarin U kiest voor de optie export en dit eveneens bevestigt met een enter. De PC zal de naam, het adres en het telefoonnummer van de voorzitter van het hoofdbureau vragen. Breng deze gegevens in en bevestig met de entertoets. Plaats vervolgens een lege diskette in de A-drive en druk op een toets om verder te gaan. OPMERKING: Er wordt één diskette per onderliggende totalisatieschijf gebruikt. Voor deze exportdiskette wordt een paswoord gegenereerd. Er wordt een document, in duplo, afgedrukt met de naam van de diskette en het gegenereerde paswoord erop. OPMERKING: De optie export is enkel toegankelijk nadat alle bureaus ingelezen zijn op die bepaalde onderliggende totalisatieschijf. 3. Import van de gegevens op de bovenliggende totalisatieschijf. a) Inleiding. Nadat alle onderliggende totalisatieschijven op diskette werden geëxporteerd, kan men deze exportdiskettes importeren op de bovenliggende totalisatieschijf. Doe deze procedure, zoals hierna beschreven, vanaf élke exportdiskette. b) Werkwijze. Plaats de bovenliggende totalisatieschijf, waarop U wenst te importeren, in drive C en geef het commando D of digivote + enter. Breng vervolgens, op vraag van de PC, het totalisatiepaswoord van de bovenliggende totalisatieschijf in en druk op de entertoets. In het hoofdmenu ( gegevens, resultaten en einde ) kiest U voor de optie gegevens en bevestigt U dit met een enter. Breng vervolgens die diskette in, in drive A, en bevestig met de entertoets. De PC zal vragen om het paswoord in te voeren van de diskette die U wenst te importeren op de bovenliggende totalisatieschijf. De gegevens van de exportdiskette worden nu geïmporteerd op de bovenliggende totalisatieschijf. Herhaal deze procedure vanaf elke onderliggende totalisatieschijf, totdat alle resultaten ingelezen zijn op de bovenliggende totalisatieschijf. pag.18/32

19 III. TUSSENTIJDSE BACKUP VAN DE DATABASE pag.19/32

20 Het nemen van een backup van de database. a) Inleiding. Zorg ervoor dat U regelmatig, bijvoorbeeld om de tien stembureaus, een backup van de database neemt. Dit zorgt ervoor dat U na een incident, de reeds ingelezen bureaus die op die backupdiskette staan, niet allemaal opnieuw dient in te lezen. Het nemen van een backup van de database is hetzelfde voor de procedure met één totalisatiemachine als voor de procedure met meerdere totalisatiemachines. b) Werkwijze. U verlaat het programma digivote met de F4-toets en de optie eindigen, tot het digivotemenu verschijnt. U geeft het commando B of typt het commando digback + enter. Steek een lege diskette in de A-drive en druk op S om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd. Nadat de back-up genomen werd, drukt U op de spatiebalk om terug te keren naar het digivote-menu. c) Terug naar digivote. Indien U, na het nemen van de backup van de database, de overige bureaus verder wilt inlezen, typt U vervolgens het commando D of digivote + enter om het programma digivote op te starten. pag.20/32

21 IV. VOORLOPIGE STAAT VAN REGISTRATIES. pag.21/32

22 Het afdrukken van de voorlopige staat van registraties. a) Inleiding. Het doel hiervan is om na te gaan welke stembureaus reeds getotaliseerd werden. U kan eveneens overgaan tot het afdrukken van de voorlopige staat van registraties, om dit bij te voegen bij de tussentijdse back-up van de database. Zo kan U nagaan welke stembureaus U op deze genomen diskette kan vinden. b) Werkwijze. Om de voorlopige staat van registraties te kunnen afdrukken, dient U het programma digivote op te starten via D of digivote + enter als U zich in een ander programma (vb. Digback) bevindt. In het hoofdmenu heeft U de keuze uit de opties gegevens, resultaten of einde. U kiest met de pijltjestoets voor de optie resultaten en drukt op de entertoets. Vervolgens verschijnt er als volgt een submenu: Voorlopige staat van de registraties. Ontvangstbewijs. Kies in dit geval voor de optie Voorlopige staat van de registraties en druk op de entertoets. De voorlopige staat komt uit de printer gerold. pag.22/32

23 V. TUSSENTIJDSE RESULTATEN. pag.23/32

24 Afdrukken van de tussentijdse resultaten. a) Inleiding. U kan overgaan tot het afdrukken van de tussentijdse resultaten, na het inlezen van minstens 10 stembureaus en telkens per veelvoud van 10 stembureaus, met dien verstande dat er nog meer dan 3 bureaus dienen ingelezen te worden. b) Werkwijze. Om tussentijdse resultaten te kunnen afdrukken, moet U terugkeren in digivote met de F4- toets naar het hoofdmenu of het programma digivote opstarten via D of digivote + enter als U zich in een ander programma (vb. Digback) bevindt. In het hoofdmenu heeft U de keuze uit de opties gegevens, resultaten of einde. U kiest met de pijltjestoets voor de optie resultaten en drukt op de entertoets. Vervolgens verschijnt er als volgt een submenu: Voorlopige staat van de registraties. Gedeeltelijke resultaten van de bureaus. Ontvangstbewijs. Kies in dit geval voor de optie gedeeltelijke resultaten van de bureaus en druk op de entertoets. De resultaten komen uit de printer gerold. pag.24/32

25 VI. BACKUP VAN DE TOTALISATIESCHIJF NA DE TOTALISATIE. pag.25/32

26 VI.I. Het maken van een backup van de totalisatieschijf als men werkt op één totalisatiemachine. a) Werkwijze. Ga terug naar het digivote-menu met de F4-toets en de optie eindigen en geef het commando B of digback + enter. Breng een lege diskette in de A-drive en druk op S om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd. Als de gegevens op diskette gekopieerd zijn, drukt U op de spatiebalk om terug te gaan naar het digivote-menu. Keer eerst terug naar het digivote-menu en neem dan pas de backup-diskette uit de A-drive en de totalisatieschijf uit de C-drive. VI.II. Het maken van een backup van de totalisatieschijf als men werkt op meerdere totalisatiemachines. a) Inleiding. Indien met meerdere totalisatiemachines gewerkt wordt, moet men zowel een backup maken van de onderliggende totalisatieschijven als van de bovenliggende totalisatieschijf. b) Werkwijze. Ga terug naar het digivote-menu met de F4-toets en de optie eindigen en geef het commando B of digback + enter. Breng een lege diskette in de A-drive en druk op S om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd. Als de gegevens op diskette gekopieerd zijn, drukt U op de spatiebalk om terug te gaan naar het digivote-menu. Keer eerst terug naar het digivote-menu en neem dan pas de backup-diskette uit de A-drive en de totalisatieschijf uit de C-drive. Doe diezelfde procedure voor alle andere totalisatieschijven en neem de backup telkens op een andere diskette, zodat U één backup-diskette heeft per totalisatieschijf. pag.26/32

27 VII. DE EINDRESULTATEN. pag.27/32

28 Het afdrukken van de eindresultaten. a) Inleiding. Nadat alle resultaten ingelezen en alle backups genomen werden van de totalisatieschij(f)(ven), kan er overgegaan worden tot het afdrukken van de definitieve resultaten. Het principe van het afdrukken van de eindresultaten is voor beide verkiezingen hetzelfde. b) Werkwijze. Om finale resultaten te kunnen afdrukken, moet U terugkeren in digivote met de F4-toets naar het hoofdmenu of het programma digivote opstarten via D of digivote + enter als U zich in een ander programma (vb. Digback) bevindt. In het hoofdmenu heeft U de keuze uit de opties gegevens, resultaten of einde. U kiest met de pijltjestoets voor de optie resultaten en drukt op de entertoets. Vervolgens verschijnt er een submenu: Voorlopige staat van de registraties. Gedeeltelijke resultaten van de bureaus. Finale resultaten van de bureaus. Proces-verbaal van de telling. Bijlage van het proces-verbaal. Ontvangstbewijs. Kies hieruit achtereenvolgens voor de opties: Finale resultaten van de bureaus. Proces-verbaal van de telling. Bijlage van het proces-verbaal. Kies met de pijltjestoets voor de optie finale resultaten door deze te laten oplichten en druk vervolgens op de entertoets om Uw keuze te bevestigen. De resultaten worden afgedrukt. Kies vervolgens voor de optie proces-verbaal van de telling met de pijltjestoets en druk op enter. Het proces-verbaal wordt afgedrukt. Als laatste kiest U voor de optie bijlage van het proces-verbaal en drukt U op de entertoets om Uw keuze te bevestigen. Vervolgens selecteert U de gewenste verkiezing met de pijltjestoets en bevestigt U dit met een druk op de entertoets. De bijlage van het proces-verbaal wordt afgedrukt. pag.28/32

29 VIII. EXPORT VAN DE EINDRESULTATEN VIA DISKETTE BIZA. pag.29/32

30 Doel van de export van de eindresultaten. a) Inleiding. Er wordt per soort verkiezing een export genomen van de eindresultaten, via de diskette BIZA -procedure, voor het hoofdbureau. Bovendien wordt er een diskette BIZA genomen voor de nacht van de verkiezingen. b) Werkwijze. U blijft in het digivote-menu. Kies de optie gegevens en druk op enter. Dit brengt u automatisch naar de verwerking van de diskette BiZa. Breng een lege diskette (export genaamd) in drive A en druk op een toets om verder te gaan. De gegevens van de database worden nu op de diskette gekopieerd; Na het voltooien van de export keert u automatisch terug naar het hoofdmenu. pag.30/32

31 IX. HET ONTVANGSTBEWIJS. pag.31/32

32 Het afdrukken van het ontvangstbewijs. a) Inleiding. In normale omstandigheden rolt het ontvangstbewijs, onmiddellijk na het inlezen van de diskette van het stembureau en na het schrijven van de resultaten op de totalisatieschijf, uit de printer. Indien dit door bepaalde omstandigheden onduidelijk of onleesbaar zou zijn, kan men deze formulieren nog eens uitprinten zoals hieronder beschreven. b) Werkwijze. Keer terug naar het hoofdmenu van het programma digivote en kies daar voor de optie resultaten. Het submenu verschijnt: Voorlopige staat van de registraties. Ontvangstbewijs. Kies met de pijltjestoets voor de laatste optie ontvangstbewijs en druk op de entertoets om uw keuze te bevestigen. De PC zal het nummer van het stembureau vragen, waarvoor het ontvangstbewijs moet afgedrukt worden. Breng dit nummer in en druk op enter. Het ontvangstbewijs wordt, in duplo, respectievelijk voor de voorzitter van het hoofdbureau en voor de voorzitter van het stembureau, afgedrukt. pag.32/32

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE,

Nadere informatie

F2Report Handleiding

F2Report Handleiding F2Report Handleiding Inhoud Zo werkt Webhelp... 3 In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen... 3 Feedback... 3 Welke versie gebruikt u?...3 Zoeken op woorden in de tekst... 3... 3 Aanbevolen

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez

ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez ScoreExpress Score software voor gymnastiekwedstrijden Versie 4.5 Handleiding Axel Hallez 2 ScoreExpress 4.5 handleiding ScoreExpress 4.5 handleiding Axel Hallez Dit document mag vrij worden verspreid

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS Userguide - Pensioenaanvraag v2 - Citizen - V 20101006.doc Pagina 1/19 INHOUDSTABEL 1. INLEIDING... 3 2. PRAKTISCHE HANDLEIDING... 3 2.1.

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Nieaf-Smitt EazyPAT Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 plus Nieaf-Smitt EazyPAT XE plus Nieaf-Smitt MultiPAT Nieaf-Smitt MultiPAT 3140 Nieaf-Smitt MultiPAT XE Nieaf-Smitt PAT

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie