Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je Lokaal Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je Lokaal Bestuur"

Transcriptie

1 Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je Lokaal Bestuur flexiko ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen (www.esf-agentschap.be)

2 Heb jij voldoende goede redenen om niet over te gaan tot een arbeids & gezinsvriendelijk sociaal beleid? Test jezelf en doorloop de -kit voor de nieuwe gemeente in 30 minuten. Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je lokaal bestuur. Thermometer pag2 Meet het voordeel van een sluitend systeem voor kinderopvang. Begin bij reden nummer 1. Klim op naar de voordelen. Hoe hoger je komt hoe meer de redenen financieel meetbaar worden. Geneesmiddelenvoorschrift pag7 Lukraak medicijnen voorschrijven doet een dokter gelukkig niet. Als je zonder geneesmiddelen kan genezen moet je ook niks voorschrijven. Getuigschrift Voor Verstrekte Hulp Een sluitend systeem voor kinderopvang laat zich terugverdienen. Wobbler pag9 pag10 De wobbler is het communicatieinstrument rond de beschikbaarheid van de FlexiKo-helpdesk. Je hangt de wobbler in openbare gebouwen. Pillendoosje en Bijsluiter Communiceer actief met de burger. Dit is een noodzakelijke voorwaarde. Tube zalf pag13 pag16 Registreer de gesignaleerde problemen. Het leidt tot remediering van de pijnpunten in het kinderopvangbeleid. Verbandklem Symboliseert de samenhang in het kinderopvangbeleid. Spuit pag17 pag18 De spuit symboliseert de injectie die ontstaat door het creëren van tewerkstelling.

3 Thermometer 1 Thermometer onderbenutting van het aanbod Je gemeente heeft een rijk aanbod aan dienstverlening. Het gaat om OCMW, CAW, beroeps- en andere opleidingen, inburgeringscursussen, schuldbemiddelingdiensten etc. Deze diensten staan wellicht open voor alle burgers en dus ook voor werkzoekenden. Het werkveld leert ons dat bij gebrek aan een sluitende kinderopvang niet iedereen van het aanbod kan genieten. sluitend = onmiddellijk beschikbaar én betaalbaar. Wellicht heeft je gemeente reeds een inventaris opgemaakt van het reguliere aanbod aan kinderopvang en heeft ze bijkomende initiatieven genomen zoals buitenschoolse kinderopvang. Vaak is er nog een gebrek aan flexibele opvang in het reguliere aanbod. 2 L L L J J Wat doe je met werkloze moeders die wel een opleiding willen volgen maar geen opvang vinden voor de start van de opleiding? Wat doe je met vrouwen die willen solliciteren maar voor die dag geen opvang hebben? En wat als ze dan aangeworven worden maar tussen het moment van sollicitatie en aanwerving geen opvang vinden? Tegenwoordig moet je al een kinderopvangplaats bespreken tijdens de zwangerschap wil je tijdig een oplossing vinden. Wat doe je met vreemdelingen die een integratiecursus willen volgen en op die manier hun arbeidsmarktkansen willen vergroten? Mensen in je gemeente die willen bijblijven en één of andere cursus volgen in een centrum voor basiseducatie, hebben ook behoefte aan flexibele kinderopvang? Via het sluitend maken van je kinderopvangaanbod voer je dus ook een doelgroepenbeleid. 1. onderbenutting van het aanbod

4 Thermometer 2 Thermometer onderbenutting van het aanbod Het probleem kan er één zijn van een gebrek aan informatie of een gebrek aan onmiddellijke en betaalbare opvangplaatsen. Op beide vlakken kan de gemeente, i.h.k.v. zijn Lokaal Sociaal Beleid de gaten opvullen en zo de kinderopvang sluitend maken. In Eeklo bvb. heeft de gemeente een sluitend systeem op poten gezet. 3 J J Enerzijds is er een telefonische helpdesk (bemand door een expert van de stedelijke jeugddienst) die de burger wegwijs maakt over de kinderopvangmogelijkheden in het reguliere circuit. Dit gaat over ALLE opvangmogelijkheden (crèches, onthaalmoeders, vakantieopvang, opvang zieke kinderen enz.). Daarnaast heeft de Stad een occasionele flexibele kinderopvang op poten gezet waar burgers die geen opvang gevonden hebben in het reguliere circuit, tegen een betaalbare prijs terecht kunnen zolang er geen reguliere oplossing gevonden is. De helpdesk, FlexiKo (Flexibele Kinderopvang), zoekt samen met de betrokkene naar een reguliere oplossing. Hiermee is het kinderopvangaanbod in Eeklo zo goed als sluitend. Waar vrouwen, inclusief alleenstaande moeders, zonder problemen opleidingen kunnen volgen, gaan solliciteren, met een gerust hart kunnen gaan werken wordt de feminisering van de werkloosheid tegengegaan. 1. onderbenutting van het aanbod

5 Thermometer 3 Thermometer onderbenutting interim-sector De interim-sector biedt, zij het geen definitieve, dan toch wel een tijdelijke oplossing voor werkzoekenden. Verantwoordelijken van deze sector vertellen je waarschijnlijk dat ze niet het volledige marktpotentieel kunnen aanboren, vrouwen met kinderen, en zijn dus ook vragende partij voor een sluitende kinderopvang. Interim-arbeid biedt (vooral jonge) werkzoekenden de kans om werkervaring op te doen, nog actief te zijn tussen 2 vaste jobs of als opstap naar een vaste job. 2. onderbenutting interim-sector moeilijke invulling vacatures Hetzelfde probleem stelt zich met de vacatures voor vaste jobs. Werkzoekende vrouwen voldoen misschien wel aan de gestelde kwalificaties maar stellen hun gezin voorop. Uit wetenschappelijk onderzoek (genderproject Meetjesland) blijkt dat moeders zelfs bereid zijn een lager loon te aanvaarden indien de combinatie arbeid-gezin daardoor mogelijk wordt. 3. moeilijke invulling vacatures

6 Thermometer 4 Thermometer knelpuntvacatures Volgens het Wetenschappelijk instituut WAV waren er in knelpuntenjobs verdeel over 213 knelpuntberoepen. Een knelpuntjob is een job waarvan het langer dan gemiddeld duurt om die in te vullen. Natuurlijk ligt de lage invullingsgraad niet enkel aan het gebrek aan kinderopvang. Het kan ook zijn dat voor bepaalde jobs er te weinig mensen goed gekwalificeerd zijn, er slechte omstandigheden zijn of het loon te wensen over laat. Het is wel zeker dat de werkloosheid feminiseert. In alle gemeenten zijn er meer werkloze vrouwen dan mannen alhoewel zij gemiddeld niet minder gekwalificeerd zijn. Een sluitend aanbod aan kinderopvang kan ook hier een deeloplossing zijn. 4. knelpuntvacatures

7 Thermometer 5 Thermometer meerkost voor het Lokaal Bestuur Werkloosheid kost niet enkel geld aan de hogere overheden maar ook aan de lokale besturen. Denken we maar aan de kosten voor het bestaansminimum. het begeleidend personeel bij OCMW. de minder inkomsten wat betreft gemeentebelastingen (werklozen betalen minder of helemaal geen gemeentebelastingen). minder inkomsten voor de plaatselijke economie (werklozen hebben immers minder besteedbaar inkomen dat vooral de plaatselijke economie ten goede komt) enz. 6 De Lokale Overheid heeft de taak om een evenwichtige samenleving te creëren waarin iedereen kan participeren. Hiervoor is het van belang dat je gemeente een voldoende groot financieel draagvlak heeft. Op de CD-ROM in bijlage zal je zien dat het sluitend maken van het kinderopvangaanbod niet zo duur is als je wel zou denken. De kosten-batenanalyse van het experiment in Eeklo was positief, waardoor de Stad het experiment heeft omgezet in een regulier beleid. 5. meerkost voor het Lokaal Bestuur

8 Geneesmiddelenvoorschrift 1 Geneesmiddelenvoorschrift 7 Lukraak medicijnen voorschrijven doet een dokter gelukkig niet. Als je zonder geneesmiddelen kan genezen moet je ook niks voorschrijven. Dit voorschrift is dus gerelateerd aan jouw thermometer. Hierin maakte je kennis met de doelgroepen die je wil bedienen. Voorbeelden van doelgroepen die je eventueel wil bedienen zijn: J Alle burgers met een vraag over kinderopvang. J Werkzoekende vrouwen die willen solliciteren of een opleiding volgen maar niet (tijdig) opvang vinden. J Vrouwen die een interim-job willen doen. J Vrouwen die worden aangeworven maar tussen het moment van sollicitatie en aanwerving geen opvang vinden. J Mensen die een cursus in een Centrum basiseducatie willen volgen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen of gewoon willen bijblijven en hun arbeidsmarktwaarde bestendigen. J Nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen J Werknemers wiens reguliere opvang tijdelijk niet beschikbaar is wegens ziekte, jaarlijkse sluiting enz. J Werknemers die werk moeten verletten wegens een ziek kind en niet tijdig een opvang vinden bij de mutualiteiten. J Mensen die bvb. een schuldbemiddelingsgesprek moeten voeren met het OCMW of CAW maar dit moeilijk kunnen omdat ze dan hun kind(eren) moeten meenemen op gesprek. J Zelfstandigen die occasioneel kinderopvang nodig hebben wegens bvb. een ziek kind. J Andere doelgroepen die je belangrijk vindt.

9 Geneesmiddelenvoorschrift 2 Geneesmiddelenvoorschrift 8 Probeer (via de helpdesk) altijd eerst een opvang te vinden in het reguliere circuit. Wat je als beleidsmaker doet is het kinderopvanglandschap sluitend maken. Je bent dus een noodoplossing. Op die manier blijven de kosten beperkt en heb je er een zeer belangrijke dienstverlening bij die je meer zal opbrengen dan wat ze je kost. Je krijgt daarover meer info op de CD- ROM. Je kan ook overleggen met de projectcoördinator diversiteit van de SERR of RESOC. SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo tel of mail naar N a a m e n v o o r n a a m v a n d e v o o r s c h r i j v e r specialist genderrendement DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: naam en voornaam De nieuwe manager van de rechthebbende:... V o o r b e h o u d e n a a n h e t v e r p a k k i n g s v i g n e t Product uitgegeven door firma gendervriendelijke bazen krijgen meer gedaan Aan de nieuwe manager wordt voorgesteld om te zoeken naar een mix op maat van de hiernavolgende uitgeteste recepten. Meer informatie over de verschillende recepten kan je vinden op S t e m p e l v a n d e v o o r s c h r i j v e r SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo D a t u m e n h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r s c h r i j v e r Projectontwikkelaar diversiteit u i t v o e r b a a r v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o f v a n a f : Zo snel mogelijk... G E N E E S M I D D E L E N V O O R S C H R I F T

10 Getuigschrift Getuigschrift 9 Bij een getuigschrift krijg je geld terug van de mutualiteit. Ons getuigschrift staat symbool voor J het feit dat een back-up systeem voor kinderopvang rendeert. De inspanningen die je doet hebben een terugverdieneffect. J De prijs die je aanrekent indien je voor een back-up systeem voor kinderopvang zorgt. Deze mag niet te hoog liggen zodat de doelgroepen ze nog kunnen betalen en aldus werkloosheidsvallen te vermijden. J de kosten die door de gebruiker kunnen worden gerecupereerd zoals bvb. de toelage die de VDAB verstrekt aan werklozen die een opleiding volgen. J de eventuele fiscale aftrekbaarheid. AAN TE VULLEN DOOR DE GERECHTIGDE HIERNA INVULLEN OF KLEEFBRIEFJE AANBRENGEN Naam en voornaam van de gerechtigde/patiënt:... De... nieuwe manager Verzekeringsnemer:... Module gezinsvriendelijk ondernemen Inschrijvingsnummer: Terugverdieneffect... TVE Adres van de gerechtigde: GETUIGSCHRIFT VOOR VERSTREKTE HULP IN TE VULLEN DOOR DE VERSTREKKER Naam en voornaam van de patiënt:... De nieuwe manager Gerechtigde - Echtgenote - Kind - Ascendent (1) Raadpleging - Bezoek (2) Datum:... Nomenclatuur nr:... Reiskosten:... Andere verstrekkingen (2) Datum Nomenclatuur Voorbehouden aan Onderneming Datum nomenclatuur Voorbehouden aan Onderneming Fase 1 wervingsreserve geschatte TVE Fase 2 anti arbeidsverzuim geschatte TVE Fase 3 anti stress geschatte TVE Fase 4 diversitetit geschatte TVE (2) Voorgeschreven door: SERR... Meetjesland, Leiestreek en Schelde (Naam en voornaam) op datum van:... /... Projectontwikkelaar /... Diversiteit R.I.Z.I.V - identificatienummer van de voorschrijver. Laboratorium of apparatuur of dienst: erkend onder nummer: Datum van ontvangst van het voorschrift :... /... /... Bedrijf is in opleiding / terugverdienfase (1): Fase van het traject: Dienst: (1) Schrappen van niet past. (2) De niet gebruitkte vakken doorhalen. Identificatie van de verstrekker: Bedrag M.B Datum:... Handtekening van de verstrekker. O N T V A N G S T B E W I J S Datum:... Handtekening van de verstrekker. In te vullen door de nieuwe manager na Ontvangen de som van:... doorlopen van traject

11 Wobbler 1 Wobbler de wobbler is de communicatietool van de FlexiKo-helpdesk Vermeld minstens: telefoonnummer waarnaar burgers kunnen bellen. de doelgroepomschrijving. eventueel de prijs. het logo van de dienst, bvb. OCMW, gemeente, Jeugddienst, die de helpdesk bemant. 10 In bijlage vind je een miniversie van de wobbler. In de realiteit is de wobbler veel groter. De afmetingen zijn 50 cm x 50 cm x 50 cm. Overal waar de wobbler hangt, ziet de burger dat hij daar terecht kan voor hulp rond kinderopvang. De diensten (bvb. sociale diensten van gemeente/ocmw, jeugddiensten, werkwinkel, derden, mutualiteiten...) waar de wobbler hangt verbinden zich ertoe dat voor iedere vraag rond kinderopvang, ze contact opnemen met de helpdesk en het probleem van de klant voorleggen. Uit het experiment in Eeklo blijkt dat de wobbler drempelverlagend werkt. Sociale diensten kennen dikwijls hun klanten al en hebben er een vertrouwensrelatie mee. Klanten kunnen er in vertrouwen hun problemen bespreken. Vooral voor laaggeschoolden (die misschien hun kinderopvangprobleem telefonisch niet zo goed kunnen verwoorden) is dit belangrijk. Maar ook voor de diensten zelf is dit een belangrijk instrument. Wanneer bvb. een OCMW een alleenstaande moeder aan het werk wil helpen via een art. 60, dan kan de begeleider direct bellen naar de FlexiKo-helpdesk om een oplossing te zoeken voor het probleem. Hetzelfde geldt voor de Lokale Werkwinkel, centra basiseducatie, onthaalbureau, wijkcentra enz.

12 Wobbler 2 Wobbler de wobbler is de communicatietool van de FlexiKo-helpdesk Je kan gepersonaliseerde wobblers maken. Onze wobblers werden gemaakt door communicatiebureau Contactpersoon Greet Franckaert Buffelstraat Gent tel 09/ gsm 0589/ Voor meer info kan je ook terecht bij de projectontwikkelaar van SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo tel of mail naar

13 Wat is FlexiKo? FlexiKo FlexiKo surf jij mee naar 12 Hét bemiddelingsinstrument tussen de vraag en het aanbod op het vlak van kinderopvang. Hét beleidsinstrument voor de gemeente om te komen tot een sluitend kinderopvanglandschap voor de burger. Met meet je de sterkte & zwaktes van uw kinderopvanglandschap. Een technisch instrument dat consulteer baar is via het internet. Om dit instrument gepersonaliseerd te kunnen gebruiken dient u wel een aparte gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen. Dit kan telefonisch bij de vzw Werkwijzer op of per naar Wie is FlexiKo? Deze databank werd ontwikkeld dankzij de steun van het ESF en VESOC in het project zorgondersteuning als brug naar de arbeidsmarkt. Het product kwam tot stand door de samenwerking van het RESOC Meetjesland, Leie en Schelde en de vzw Werkwijzer en werd gesponsord door Himschoot Consulting in het project Munici. Dankzij de ESF-steun kan deze toepassing gratis ter beschikking worden gesteld van iedereen die met kinderopvang bezig is. Flexiko is gestart in de streek van Gent, Eeklo en Maldegem met reeds verrassende realisaties. flexiko

14 Pillendoosjes Pillendoosjes -muntjes voor de burger Het pillendoosje gevuld met muntjes vormt het communicatiemiddel voor de burger. In het pillendoosje zit een bijsluiter waarop de dienstverlening staat beschreven. Je vindt deze bijsluiter verder in deze -kit terug. 13 Er kunnen doosjes muntjes gelegd worden op plaatsen waar de doelgroepen veel komen. We denken hierbij aan de Lokale Werkwinkel, het PWA, sociale diensten van gemeenten en OCMW, derdenorganisaties die met de doelgroepen werken... Werkwijzer vzw Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Deze dienstverlening is verkrijgbaar tegen een betaalbare en sociale prijs. U kan zo vaak als nodig gebruiken in functie van een blijvend resultaat. Bewaar deze bijlsluiter zorgvuldig. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw PWA dienst als u bijkomende informatie wenst. BENAMING: Eerste Hulp bij Kinderopvang SAMENSTELLING: opvang van zieke en andere kinderen aan een betaalbare prijs. Vraag inlichtingen op de personeelsdienst over de mogelijkheden van crisisopvang, vakantie-opvang, opvang van zieke kinderen, glijdende uren, vakantieplanning e.d.m. TOEDIENINGSVORM EN INHOUD: hangt af van de mogelijkheden in en buiten het bedrijf. Bel naar de FlexiKo-foon (0499/ ) voor de mogelijkheden buiten het bedrijf. Voor de de interne mogelijkheden kan je de personeelsdienst contacteren. REGISTRATIEHOUDER: Stad Eeklo IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER: kindvriendelijke Stad EIGENSCHAPPEN EN WERKING: zoekt met jou naar een passende oplossing en kan inlichtingen verschaffen m.b.t. crisisopvang, vakantie-opvang, opvang zieke kinderen etc. Bel naar of maak een afspraak met je personeelsdienst. TE GEBRUIKEN BIJ: een onaangenaam gevoel over de mogelijkheid je werk en je gezinsleven te combineren WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN: geef een goed overzicht aan de personeelsdienst van je mogelijke problemen op het vlak van kinderopvang INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BEDIENEN: : geeft je een gerust gevoel waardoor je bekwaamheid om rustig te werken verhoogt HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL: dit medicijn heeft een preventieve en relaxerende werking, dus maak er gebruik van! TOEDIENINGSWEG EN TOEDININGSWIJZE: telefoneer naar het FlexiKo nummer of loop langs bij de personeelsdienst die je verder zullen helpen GEWENSTE EFFECTEN: u hoeft zich geen zorgen te maken over problemen thuis. Werk kan nu gecombineerd worden met zorg MAATREGELEN BIJ OVERDOSERING: het is aan te raden dat beide partners die een zorgfunctie hebben het medicijn innemen WIJZE VAN BEWAREN EN HOUDBAARHEID: onbeperkt houdbaar DATUM LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER: 15 september 2006 FlexiKO contactpunt

15 - suggesties Bijsluiter 1 Bijsluiter BENAMING: Eerste Hulp bij KinderOpvang. SAMENSTELLING: geef hier aan welke service het Lokaal bestuur aanbiedt. Dit kan een FlexiKo-helpdesk zijn (telefonische helpdesk waar de burger terecht kan voor al zijn vragen inzake kinderopvang) en/of een back-up systeem (bvb. gegarandeerde betaalbare opvang voor bepaalde doelgroepen). 14 Dit kan gaan om mensen die een opleiding of inburgeringscursus willen volgen, willen gaan solliciteren, werk willen aanvaarden maar geen onmiddellijke kinderopvang vinden. Deze mensen kunnen dan terecht in het back-up systeem van de gemeente tot een reguliere oplossing is gevonden. Het back-up systeem kan ook opengesteld worden voor werknemers waarvan bvb. de onthaalmoeder ziek is of voor zieke kinderen indien het reguliere aanbod niet dekkend is. Een methode om zo n back-up systeem op te zetten vind je terug op de CD-ROM. TOEDIENINGSVORM EN INHOUD: geef hier het telefoonnummer en bereikbaarheid van de helpdesk en uitleg over het functioneren ervan. Voor welke vragen kan de burger hier terecht? REGISTRATIEHOUDER: vul hier de naam van je gemeente in. IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER: kindvriendelijke gemeente of andere slogan. EIGENSCHAPPEN EN WERKING: zoekt met jou naar een passende oplossing voor je kinderopvangproblemen en kan inlichtingen verschaffen m.b.t. de reguliere opvang, crisisopvang, vakantieopvang, opvang zieke kinderen enz. Bel naar het vermelde telefoonnummer.

16 Bijsluiter 2 Bijsluiter 15 TE GEBRUIKEN BIJ: occasionele, flexibele nood aan betaalbare kinderopvang. Als je wil solliciteren, een opleiding volgen, een cursus in het Centrum Basiseducatie wil volgen, een inburgeringcursus wil volgen, naar een schuldbemiddelingsgesprek moet, werk hebt maar in al deze gevallen moeilijkheden hebt om kinderopvang te vinden. Als je kinderopvang hebt maar deze tijdelijk niet beschikbaar is. Je een ziek kind hebt en geen opvang vindt in het reguliere circuit. WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN: probeer eerst zelf een oplossing te vinden voor je kinderopvangprobleem. Vind je die niet, leg dan het probleem duidelijk uit aan de helpdesk. INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BEDIENEN: geeft je een gerust gevoel waardoor je bekwaamheid om rustig te werken verhoogt. HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL: dit medicijn heeft een preventieve en relaxerende werking, dus maak er gebruik van! TOEDIENINGSWEG EN TOEDIENINGSWIJZE: telefoneer naar het FlexiKo-nummer + het vermelde telefoonnummer. GEWENSTE EFFECTEN: je hoeft zich geen zorgen te maken over problemen thuis. Werk en/of opleiding kan nu gecombineerd worden met zorg. MAATREGELEN BIJ OVERDOSERING: het is aan te raden dat beide partners, die een zorgfunctie hebben, het medicijn innemen. WIJZE VAN BEWAREN EN HOUDBAARHEID: onbeperkt houdbaar. DATUM LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER:

17 Tube zalf Tube zalf inventariseer je kinderopvangmogelijkheden met de online tool De tube zalf symboliseert de applicatie om jouw kinderopvangbeleid sluitend te maken. 16 Zalf wordt plaatselijk gebruikt daar waar een wonde is. Zo is het ook met het kinderopvanglandschap. Het experiment in Eeklo leerde dat vele besturen niet precies weten waar het schoentje knelt. Het is van horen zeggen. Gemeenten die het Lokaal Sociaal Beleid en de principes van het Sociaal Huis ernstig nemen zullen de nood voelen om alle problemen inzake kinderopvang (en alle daarmee in verband staande gesignaleerde problemen) op een eenvoudige maar efficiënte manier te registreren. De applicatie, een online tool, is uiterst gebruiksvriendelijk. U kunt er het lokale kinderopvanglandschap in inventariseren, het aantal openstaande plaatsen in registreren, gegevens over klanten in opnemen, statistieken trekken en nog veel meer. Op die manier kan je als beleidsmaker in een oogwenk de resultaten van jouw beleid maar ook de zwarte vlekken zien. Het is dan aan jou om te remediëren en de zalf op de juiste plaats te smeren. Kinderopvangbeleidzalf bevat waardevolle informatie over alle mogelijkheden in het lokale kinderopvanglandschap Enkel uitwendig aanbrengen op de zwakke aangetaste plaats e 50 ml

18 Verbandklem Verbandklem de samenhang van je kinderopvangbeleid De verbandklem symboliseert de samenhang van je kinderopvangbeleid. Beschouw je kinderopvangbeleid als een privaat-publieke samenwerking ten voordele van de burger. Doelsteliing moet zijn om het kinderopvangaanbod sluitend te maken. 17 Uit de inventaris die je heeft gemaakt met behulp van de databank blijkt dat het private initiatief al heel wat doet. Je hebt ook de gaten ontdekt. Wanneer je beide systemen naadloos op elkaar kan aansluiten zijnde de FlexiKofoon en een back-up systeem, verdien je het label van kindvriendelijke gemeente.

19 Spuit Spuit 18 De spuit symboliseert de injectie die ontstaat door het creëren van tewerkstelling i.h.k.v. het lokaal sociaal beleidsplan en betekent een nieuwe impuls voor het PWA of andere buurt- en nabijheidsdiensten. Het back-up systeem voor betaalbare en beschikbare kinderopvang voor doelgroepen wordt aangeboden door de gemeente, OCMW of jeugddienst. Het is bedoeld voor mensen die een opleiding of inburgeringscursus willen volgen, willen gaan solliciteren, werk willen aanvaarden maar geen onmiddellijke kinderopvang vinden. Deze mensen kunnen dan terecht in het back-up systeem van de gemeente tot een reguliere oplossing is gevonden. Het back-up systeem kan daarbij helpen. creëren van tewerkstelling-een nieuwe impuls voor het pwa of andere diensten tewerkstelling Het back-up systeem kan ook opengesteld worden voor werknemers met onvoorziene nood naar flexibele kinderopvang. De onthaalmoeder is ziek is of het reguliere aanbod voldoet niet voor zieke kinderen. De methodiek om een back-up systeem op te zetten vind je terug op de CD-ROM. In het experiment in Eeklo is het beleid zeer begaan met de verminderde taken van het PWA. Daarom werden een aantal PWA ers opgeleid om te functioneren in de flexibele kinderopvang - Schatjeseiland Eeklo. Het werd een groot succes. Meer info hierover vindt je ook op de CD-ROM.

20 19 Overtuigd? Praat erover met je projectontwikkelaar. Wil je nog meer informatie? Raadpleeg de bijgeleverde Cd-rom. Wil je aan de slag Het concept van deze communicatietools - pillendoosjes, wobblers, gebruiksaanwijzingen e.a. zijn eigendom van de vzw Werkwijzer. Zij worden gratis ter beschikking gesteld. Voor meer info neem contact op met SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo tel meerkost voor Lokaal Bestuur 3. moeilijke invulling vacatures 4. knelpuntvacatures 1. onderbenutting van het aanbod 2. onderbenutting interimsector Werkwijzer vzw Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Deze dienstverlening is verkrijgbaar tegen een betaalbare en sociale prijs. U kan zo vaak als nodig gebruiken in functie van een blijvend resultaat. Bewaar deze bijlsluiter zorgvuldig. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw PWA dienst als u bijkomende informatie wenst. BENAMING: Eerste Hulp bij Kinderopvang SAMENSTELLING: opvang van zieke en andere kinderen aan een betaalbare prijs. Vraag inlichtingen op de personeelsdienst over de mogelijkheden van crisisopvang, vakantie-opvang, opvang van zieke kinderen, glijdende uren, vakantieplanning e.d.m. Naam en voornaam van de voorschrijver specialist genderrendement TOEDIENINGSVORM EN INHOUD: hangt af van de mogelijkheden in en buiten het bedrijf. Bel naar de FlexiKo-foon (0499/ ) voor de mogelijkheden buiten het bedrijf. Voor de de interne mogelijkheden kan je de personeelsdienst contacteren. DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: naam en voornaam De nieuwe manager van de rechthebbende:... Voorbehouden aan het verpakkingsvignet REGISTRATIEHOUDER: Stad Eeklo IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER: kindvriendelijke Stad Product uitgegeven door firma gendervriendelijke bazen krijgen meer gedaan EIGENSCHAPPEN EN WERKING: zoekt met jou naar een passende oplossing en kan inlichtingen verschaffen m.b.t. crisisopvang, vakantie-opvang, opvang zieke kinderen etc. Bel naar of maak een afspraak met je personeelsdienst. Aan de nieuwe manager wordt voorgesteld om te zoeken naar een mix op maat van de hiernavolgende uitgeteste recepten. Meer informatie over de verschillende recepten kan je vinden op Stempel van de voorschrijver TE GEBRUIKEN BIJ: een onaangenaam gevoel over de mogelijkheid je werk en je gezinsleven te combineren WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN: geef een goed overzicht aan de personeelsdienst van je mogelijke problemen op het vlak van kinderopvang INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BEDIENEN: : geeft je een gerust gevoel waardoor je bekwaamheid om rustig te werken verhoogt Datum en handtekening van de voorschrijver Schelde SERR Meetjesland, Leiestreek en Projectontwikkelaar diversiteit Oostveldstraat Eeklo uitvoerbaar vanaf voornoemde datum of HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL: dit medicijn heeft een preventieve en relaxerende werking, dus maak er gebruik van! vanaf: Zo snel mogelijk... TOEDIENINGSWEG EN TOEDININGSWIJZE: telefoneer naar het FlexiKo nummer of loop langs bij de personeelsdienst die je verder zullen helpen GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT GEWENSTE EFFECTEN: u hoeft zich geen zorgen te maken over problemen thuis. Werk kan nu gecombineerd worden met zorg MAATREGELEN BIJ OVERDOSERING: het is aan te raden dat beide partners die een zorgfunctie hebben het medicijn innemen publiek- private samenwerking WIJZE VAN BEWAREN EN HOUDBAARHEID: onbeperkt houdbaar Kinderopvangbeleidzalf bevat waardevolle informatie over alle mogelijkheden in DATUM LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER: 15 september 2006 het lokale kinderopvanglandschap Enkel uitwendig aanbrengen op de zwakke aangetaste plaats tewerkstelling e 50 ml FlexiKO contactpunt

Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van uw personeelsbeleid

Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van uw personeelsbeleid Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van uw personeelsbeleid flexiko ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met OUDERS

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met OUDERS De film Childcare Stories als discussiemateriaal Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met OUDERS Enkele voorbeelden: - Oudergroepen van een inloopteam - Oudergroepen waarin ouders vanuit een zelfde

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan SERR 20.04.2010 Agenda 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 02.03.2010 2. Voorzitterswissel 3. VDAB 4. Noord-Zuidverbinding 5. Jeugdwerkloosheidsplan 6. Diversiteit 7. SERR-adviseringen verdeelde

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Drempels voor doelgroepen in jouw kinderopvangvoorziening

Drempels voor doelgroepen in jouw kinderopvangvoorziening Drempels voor doelgroepen in jouw kinderopvangvoorziening De sociale functie van kinderopvang houdt in dat: de toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen voor een zo breed mogelijke doelgroep ouders

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Furacine Soluble Dressing 2 mg/g zalf Furacine 2 mg/ml Oplossing voor cutaan gebruik nitrofural

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Furacine Soluble Dressing 2 mg/g zalf Furacine 2 mg/ml Oplossing voor cutaan gebruik nitrofural BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Furacine Soluble Dressing 2 mg/g zalf Furacine 2 mg/ml Oplossing voor cutaan gebruik nitrofural Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik!

Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik! Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik! Binnen de bevolking bestaat een ruime vraag naar buurt- en nabijheiddiensten waar het reguliere arbeidscircuit geen oplossingen voor biedt.

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD Fagron Minoxil, lotion 2 g/100 ml Versie : 05 pil-nl Patientenbijsluiter ALGEMENE KENMERKEN BENAMING Minoxidil, lotion 2 g/100 ml SAMENSTELLING Minoxidil, lotion 2 g/100 ml bevat per ml lotion 20 mg minoxidil,

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Zomervakantie DIKO en Basisscholen Drongen

Zomervakantie DIKO en Basisscholen Drongen Zomervakantie 2012 DIKO en Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten Vraag 1: Heeft u vorige week gedurende minstens 1 uur betaald werk verricht? (Q1) Vlaanderen Wallonië Brussel Ja, als werknemer 62 18% 31 27% 24 13% 7 17% Ja, als PWA'er 7 2% 2 2% 3 2% 2 5% Ja, als zelfstandige

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 818 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 augustus 2001 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Trees Merckx-Van Goey, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Ingrid

Nadere informatie

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB studenten_brochure_v2.indd 1 11/08/16 16:08 Student en op zoek naar studentenjob? OCMW Gent ondersteunt jongeren die minder middelen hebben, maar wel willen studeren.

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Protocol medisch handelen StOVOG

Protocol medisch handelen StOVOG Protocol medisch handelen StOVOG A Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Mama Leert! 2016 2017 - Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Terugblik ESF oproep 320 ikv vh AMIF-programma 2014-2020: Proeftuinen inburgering op maat van laaggeletterde moeders met jonge kinderen (0-3)

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas?

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Wat doe je als een ouder je vraagt om op bepaalde tijdstippen medicijnen te verstrekken aan een kind? Hoe handel je als een ouder vraagt of je een medische

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 1 Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 2 Inhoudstafel Praktische info 3 Inleiding 3 Voorwaarden 4 Persoonlijk 5 Jouw gezin 5 Jouw woning 6 Diploma/kwalificaties 6 Vergoeding

Nadere informatie

aciclovir koortslipcrème Apotex 50 mg/g, crème aciclovir

aciclovir koortslipcrème Apotex 50 mg/g, crème aciclovir Version 2014_03 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER aciclovir koortslipcrème Apotex 50 mg/g, crème aciclovir Lees goed de hele bijsluiter door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

Oxatomide Tabletten Werkzame stof

Oxatomide Tabletten Werkzame stof Oxatomide Tabletten Werkzame stof Oxatomide Geneesmiddelgroep Anti-histaminica Andere namen Tinset Samenstelling Tinset tabletten: 30 mg oxatomide per tablet Fabrikant/Leverancier Tinset : Janssen-Cilag

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Toelichting Wijk-werken

Toelichting Wijk-werken Toelichting Wijk-werken Situering Vlaams Regeerakkoord Conceptnota Naar een nieuw stelsel van Tijdelijke werkervaring (30/10/2015) Conceptnota hervorming PWAstelsel (04/03/2016) Decreet Wijk-werken (28/04/2017)

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Examen casuïstiek SITUERING DOELSTELLING VERLOOP VAN HET EXAMEN

Examen casuïstiek SITUERING DOELSTELLING VERLOOP VAN HET EXAMEN Examen casuïstiek SITUERING Tijdens de examenzittijd in juni leggen de stagiairs het examen casuïstiek af. Dit examen maakt deel uit van de evaluatie van de stage. Het examen is ontstaan vanuit de bekommernis

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie