4-8 PoE INGANGEN H264 STAND-ALONE NETWERK VIDEORECORDER ART. IPNVR004APOE-IPNVR008APOE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-8 PoE INGANGEN H264 STAND-ALONE NETWERK VIDEORECORDER ART. IPNVR004APOE-IPNVR008APOE"

Transcriptie

1 4-8 PoE INGANGEN H264 STAND-ALONE NETWERK VIDEORECORDER ART. IPNVR004APOE-IPNVR008APOE Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik 1

2 Technische parameters Model IPNVR004APOE-IPNVR008APOE Gebruik Linux-besturingssysteem geïntegreerd Besturingssysteem Grafische gebruikersinterface (GUI), muis, toetsen voorzijde, afstandsbediening Beeldcompressie H.264 Opnamemodus Manual [Handmatig], Scheduled [Geprogrammeerd], Event [Event] Video Search [Video zoeken] Time [Tijd], Event [Event], Channel [Kanaal], Log [Log] Backup [Back-up] Video-ingang Video-uitgang Netwerk, USB RJ45 VGA, HDMI Bewakings-/afspeelresolutie 1080p Bewegingsdetectie voor elk kanaal kunnen het detectiegebied en de area en de gevoeligheid op meerdere niveaus worden ingesteld Beeldweergave 1/4/8 Video Speed [Videosnelheid] Video Save [Video opslaan] HDD-interface USB-interface Voeding ips HDD, netwerk SATA 2 x USB VAC / Hz 2

3 Installatieharde schijf Zorg ervoor dat u vóór ingebruikname de harde schijf hebt geïnstalleerd.. Beschrijving frontpaneel IPNVR004APOE frontpaneel 1. POWER-led 9. PTZ: PTZ-toets 2. 1 t/m 4: toetsen CH1 t/m CH4 enkel scherm 10. ESC: toets voor afsluiten 3. QUAD-toets 11. MENU: menutoets 4. Statusled, gereserveerd 12. : Pijltoetsen 5. Led harde schijf 13. : Bevestigingstoets 6. FN-schakelaar 14. IR-ontvanger 7. PLAY: afspeeltoets 15. N.C. 8. REC: toets voor handmatig opnemen 3

4 IPNVR008APoE frontpaneel 1. Led harde schijf 9. PLAY: afspeeltoets 2. Statusled, gereserveerd 10. ESC: toets voor afsluiten 3. 1 t/m 8: toetsen CH1 t/m CH8 enkel scherm 11. MENU: menutoets 4. : Pijltoetsen 12. : Bevestigingstoets 5. Led VOEDING 13. N.C. 6. IR-ontvanger 7. QUAD-toets 8. REC: toets voor handmatig opnemen Beschrijving achterpaneel Kanaal 1-Kanaal Kanaal 8: 4 / 8 Poe-ingangen (RJ45 poorten) WAN: 10/100 Mbit/sec. standaard Ethernet poort VOEDING:PoE voedingsconnector DC12V: 12 VDC voedingsconnector VGA: VGA video-uitgangsconnector HDMI video-uitgang USB: 2 x USB connectors 4

5 Beschrijving besturingssysteem In- en uitschakelen Ga na of de wisselspanning overeenkomt met DVR. Zorg ervoor dat de stekker van de DVR is aangesloten op een goede aarding. Zodra de stroom wordt ingeschakeld, wordt het apparaat gestart en gaat het lampje POWER aan. Als u het systeem start en het statuslampje op het paneel knippert, werkt het apparaat correct. Voorbeeld Nadat het apparaat gestart is, wordt direct de voorbeeld-interface weergegeven. In de voorbeeld-interface ziet u de datum, tijd en kanaalnaam van het systeem. Door te drukken op de bijbehorende nummertoets van het paneel of te klikken met de linker muisknop kunt u het voorbeeld van het enkele kanaal zien; door te klikken op de "QUAD"-toets op het paneel of te klikken met de linker muisknop, keert u terug naar de multi-interface bewakingsstatus. Instructies voor menugebruik Menu MENU,opent de hoofdmenu-interface van het apparaat. PLAY sneltoetsen voor de afspeelinterface. REC sneltoetsen voor handmatige opname. PTZ sneltoetsen voor PTZ-regeling. Opmerking: standaard gebruikersnaam is: admin, standaard wachtwoord is leeg. Menusamenstelling Het menu bestaat uit de volgende componenten: (1)Selectievakje: twee soorten status beschikbaar, " " betekent geactiveerd, " " betekent gedeactiveerd; pijltoets: ---> ; enter-toets klikken om te kiezen.. U kunt ook met de linker muisknop Bijvoorbeeld: Selectievakje "Channel" [Kanaal] en "Video Mode" [Videomodus] in het videozoekscherm. (2)Selectievakje: selecteer de doelinhoud volgens de opties van het vervolgmenu. Gebruik de toetsen, of klik met de linker muisknop om te selecteren. Bijvoorbeeld: "Channel" [Kanaal] en "Code Stream" [Codestroom] in het code-instelmenu (3)Keuzelijst: toont de zoekinformatie in de lijst, u kunt één optie tegelijk proberen Bijvoorbeeld: druk op de toets in het video-backupbestand of op de linker muisknop. (4)Bewerkingsvenster: de naam invoeren in het bewerkingsvenster Bijvoorbeeld: in het menu Setup [instellingen] kunt u nummers, letters, leestekens enzovoorts invoeren in het bewerkingsvenster "Channel" [Kanaal]. a) gebruik de paneeltoets, of verplaats de muis naar het bewerkingsvenster, druk op de toets " " of klik met de linker muisknop, wanneer het invoertoetsenbord verschijnt, selecteert u de gewenste doeltekens met de pijltoetsen of door met de linker muisknop te klikken. b) na de gegevens te hebben ingevoerd, klikt u op de toets OK CANCEL of ESC om op te slaan of af te sluiten (5) toets: gebruikt voor het implementeren van een specifieke functie of het openen van het volgende instelmenu, klik op OK / toets en linker muisknop. 5

6 ESC MENU Druk op MENU, ESC of de rechter muisknop om de menumodus af te sluiten Klik op de rechter muisknop om terug te gaan naar het vorige menuniveau. Hoofdmenu Als u op de MENU-toets drukt of met de rechter muisknop klikt, wordt het hoofdmenu geopend. Het hoofdmenu bevat de volgende drie elementen Preview mode [Voorbeeldmodus]: selecteer de corresponderende voorbeeldmodus in de menulijst. Shortcut menu [Snelmenu]: deze menulijst bevat de onderdelen Video Playback [Video Afspelen], Manual Record [Handmatige opname], PTZ Control [PTZ-regeling], Volume, Setup [Instellingen] en Shut Down [Afsluiten]. De gebruiker kan de bijbehorende Preview mode [Voorbeeldmodus] voor het menu invoeren. Menu Setup [Instellingen]: bevat de volgende onderdelen: Video Playback [Video afspelen], Video Backup [Video back-up], System Setup [Systeeminstellingen], System Tools [Systeemhulpmiddelen], System Info [Systeeminfo] en System Logout [Afmelden bij systeem]. Video Playback [Video afspelen] Klik op het menu "Setup" [Instellingen] en ga naar de interface "Video Playback" [Video afspelen]. Video Search [Video zoeken] 6

7 Channel [Kanaal]: om het doelkanaal te kiezen door te klikken op het selectievakje betekent niet-geselecteerd. Record mode [Opnamemodus]: om de opnamemodus te selecteren door te klikken op het selectievakje Search time [Zoektijd]: voer de begintijd en de eindtijd in het bewerkingsvenster in. Search [Zoeken]: na bovenstaande conditie te hebben ingesteld, drukt u op "Search" [Zoeken] om te beginnen met het zoeken van het betreffende videobestand en de bestanden te tonen. Rood betekent tijdopname, groen betekent MD opname, geel betekent sensoropname. Playback [Afspelen]: kies dit om terug te gaan naar de afspeelinterface. In de zoeklijst kiest u het tijdsinterval met de toets omhoog, omlaag, links of rechts, of verplaatst u de muis. Klik op of gebruik de muis om de interface "Video playback "[Video afspelen] te openen Cancel [Annuleren]:terug naar vorige menu Afspeelmenubalk Selecteer het af te spelen bestand of de tijd, de interface "Video Playback" [Video afspelen] wordt geopend. Afspeelmenubalk: deze wordt onder de afspeelinterface weergegeven. Elk kanaal kan groter of kleiner worden gemaakt door de klikken met de linker muisknop. Afspelen stoppen:klik op om de video te stoppen en terug te gaan naar de afspeelinterface. Pauze/afspelen: klik op om het afspelen van de video te onderbreken, klik op om door te gaan met het afspelen van de video. Snel vooruit:klik op om de video snel vooruit te spoelen, snel vooruit spoelen kan ook worden getimed door nogmaals op de knop te drukken. Afspelen afsluiten:klik op ESC of om het afspelen van de video af te sluiten; of sluit af na alle bestanden te hebben afgespeeld. Manual Record [Handmatige opname] In het snelmenu, klikt u op de knop voor handmatige opname of op REC om de instellingen van de interface Manual Record [Handmatige opname] te openen. Afbeelding menu Manual Record [Handmatige opname] Het menu Manual Record [Handmatige opname] omvat meerdere onderdelen: Channel [Kanaal]: betekent open; betekent gesloten. 7

8 All on [Alles aan]:alle kanalen starten. All off [Alles uit]:alle kanalen sluiten. OK:afsluiten bevestigen Cancel [Annuleren] : door hierop te klikken, wordt de interface voor handmatige opname afgesloten en gaat u terug naar het hoofdmenu. PTZ control [PTZ-regeling] Selectie van "PTZ control" [PTZ-regeling] uit het snelmenu. Menu "PTZ control" [PTZ-regeling] bevat: regeling van de richting; auto pan scan; zoom; focus; Iris; snelheid. Setup [Instellen] Klik op "Setup" [Instellen] in het snelmenu, het eerste menu bevat: Video playback [Video afspelen], Video backup [Video back-up], System setup [Systeeminstellingen], System tools [Systeemhulpmiddelen], System info [Systeeminfo] en System logout [Afmelden bij systeem]. Video playback [Video afspelen] Dit is de afspeelinterface in het snelmenu Video back up [Video back-up] 8

9 Kies het kanaal en de opnamemodus; stel de zoektijd in en begin dan met het zoeken van het bestand. Nadat u het gewenste bestand uit de lijst hebt gekozen, klikt u op 'back-up' en op 'ok', wacht tot de voortgangsbalk op 100% staat en wordt aangegeven dat de back-up is gemaakt. Opmerkingen: de pen van de USB driver moet het FAT32 formaat hebben voor het maken van een back-up van het bestand System setup [Systeeminstellingen] Selecteer in het menu Setup [Instellingen] het onderdeel System Setup [Systeeminstellingen] en open het bijbehorende submenu. Dit bevat: General Setup [Algemene instellingen], Encode Setup [Instellingen voor coderen], Record Setup [Opname-instellingen], Network Setup [Netwerkinstellingen], Screen Setup [Scherminstellingen], Video Detection [Videodetectie], PTZ Setup [PTZ-instellingen] en Sensor Setup [Sensorinstellingen]. General setup [Algemene instellingen] Selecteer General Setup [Algemene instellingen] en open de bijbehorende interface. Time [Tijd]: de actuele tijd bij het voorbeeld, klik na de instelling op Refresh [Vernieuwen], vergeet niet op te slaan wanneer de tekst the recording will stop once you modify the time (de opname stopt wanneer u de tijd wijzigt) en sla de instelling op. Auto Logout [Automatisch afmelden]: de huidige gebruiker wordt afgemeld als er binnen 10 minuten geen activiteit is. In dat geval moet de gebruiker zich weer aanmelden. Key Buzzer [toetssignaal]: geactiveerd: er klinkt een geluid bij gebruik van de afstandsbediening of indien er op een toets op het frontpaneel wordt gedrukt. 9

10 Gedeactiveerd, zonder geluid. Language [Taal]: verschillende keuzes mogelijk voor gebruikers, Engels enzovoorts. Remote ID [ID afstandsbediening]:de gebruiker kan deze ID gebruiken om de NVR te besturen met de afstandsbediening. De afstandsbediening moet corresponderen met de ID om te kunnen functioneren. Device mode [Apparaatmodus]: de gebruiker kan kiezen uit verschillende videoformaten (1080p enzovoorts) Nadat het instellen voltooid is, klikt u op OK. De gegevens worden opgeslagen. Klik op Cancel [Annuleren] om af te sluiten zonder de gegevens op te slaan. Channel Setup [Kanaalinstelling] Als er IP-camera's direct op de NVR zijn aangesloten, dan is instelling niet nodig (PoE-modus). Als dit niet zo is (schakelmodus), dient u, alvorens de IPC aan te sluiten en in te stellen, te bevestigen dat de IPC al verbinding met Internet heeft. Klik met de rechter muisknop op de voorbeeldinterface, en verschijnt een interface met snelmenu, klik op Setup [Instellen], kies System setup [Systeeminstellingen] - kies Channel setup [Kanaalinstelling], open een nieuwe interface. Fast Add [Snel toevoegen]: zoek IPC's die op hetzelfde NVR-netwerk zijn aangesloten, kies IPC's en geef deze weer in een ander kanaal. Het IP-adres en de andere parameters kunnen worden ingesteld. (Laat bij het instellen van het IP-adres van IPC dit in hetzelfde netsegment zijn als NVR). Bijvoorbeeld: als het NVR IP adres is (standaard IP is ), moet de IPC worden vastgelegd als (standaard IP is ) Auto Add [Automatisch toevoegen]: toevoegen van alle IPC's in hetzelfde netwerk, en weergave ervan in andere kanalen. Delete channel [Kanaal verwijderen]: verwijderen van de geselecteerde aangesloten IPC. View channel [Kanaal weergeven]: controle van de status van de verbinding tussen NVR en IPC. Edit channel [Kanaal bewerken]: aanpassen van de IPC parameters van de geselecteerde IPC Wanneer u klaar bent met de instellingen, zullen door op de Ok -toets te klikken, de instellingen worden opgeslagen; als u op: Cancel [Annuleren] klikt, worden de instellingen niet opgeslagen. 10

11 Record Setup [Instellingen opname] Selecteer in System Setup [Systeeminstellingen] Record Setup [Instellingen opname]. Channel [Kanaal]:kies de gewenste kanalen door om het omgekeerde driehoekje te klikken Weekday [Weekdag]: kies de gewenste dag, "ALL" [Alle] betekent alle dagen van de week. Schedule [Schema]: voor elk tijdvak kunnen verschillende opnamemodi worden ingesteld in alle 4 de tijdvakken. "Time " [Tijd] opname met rode kleur, "Motion" [Beweging] opname met groene kleur, "Sensor" opname met gele kleur; " betekent geactiveerd, betekent gedeactiveerd. Aan de onderkant wordt de tijdstatus weergegeven, volledig tijdschema 0~24 uur Copy to [Kopiëren naar]:selecteer het doelkanaal rechts naast de knop "Copy to" [Kopiëren naar], klik op "Copy to" [Kopiëren naar] en vervolgens op "Ok". Het systeem stelt de gegevens van de huidige kanaalinstelling in voor het doelvideokanaal. Door op de knop "Cancel" [Annuleren] te klikken, worden de instelgegevens niet opgeslagen. Network setup [Netwerk instellen] Selecteer in "System Setup" [Systeeminstellingen] het item "Network setup" [Netwerk instellen]. DHCP: kies dit om het automatisch verkrijgen van IP-adressen te activeren. " " betekent geactiveerd," " betekent gedeactiveerd ESee ID: na de verbinding met Internet tot stand te hebben gebracht, klikt u op Esee om een Eseenet-ID te krijgen, die kan worden gebruikt bij in IP bewaking op afstand in de ESeenet netwerkserver 11

12 IP address [IP-adres]:het IP-adres moet uniek zijn en mag niet conflicteren met de host of het werkstation binnen hetzelfde netwerksegment Subnet Mask [Subnetmasker]: subnet voor het netwerksegment. Gateway: het gateway-adres moet worden ingesteld voor communicatie tussen de verschillende netwerksegmenten. MAC address [MAC adres]:toont het MAC adres van het apparaat Web port [Webpoort]: poortnummer internetbrowsers; de standaardpoort is "80" Preferred DNS [Voorkeur DNS]:IP-adres DNS PPPOE Start using [Begin gebruik]: PPPOE betekent beginnen met bellen van PPPOE. betekent niet beginnen User name [Gebruikersnaam]: de gebruikersnaam van de ISP invoeren in het bewerkingsvenster Password [Wachtwoord]: het wachtwoord van de ISP invoeren in het bewerkingsvenster Nadat de pagina-instelling voltooid is, klikt u op "Ok" om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten; klik op "Cancel" [Annuleren] als u niet wilt opslaan. DDNS setting [DDNS instelling]: automatische analytische functie van dynamische domeinnaam, ondersteunde Comelit DNS, etc. Zie voor het gebruik van Comelit DNS de laatste pagina van deze handleiding. Klik in het menu "Network setup" [Netwerk instellen] op "DDNS" Start using [Start gebruik] : betekent starten met gebruiken van DDNS dynamische domeinservices; betekent niet starten Selecteer de juiste netwerkserver en voer gebruikersnaam, wachtwoord en domein in Screen Setup [Scherminstellingen] Selecteer in "System Setup" [Systeeminstellingen] het item "Screen setup" [Scherminstellingen] Channel [Kanaal]:kies het gewenste kanaal door op het selectievakje te klikken. Color adjust [Kleuraanpassing]:instellen van de helderheid, tint, verzadiging, contrast Camera title [Cameratitel]:bewerking van kanaaltitels OSD Alpha:De transparantie van het OSD-menu kan naar wens worden afgesteld. VGA Resolution [VGA-resolutie]: u hebt de keuze uit drie mogelijkheden (800x600, 1024x768, 1280x1024) Auto Switch [Automatisch omschakelen]: de gebruiker kan de tijd voor automatisch 12

13 omschakelen voor voorbeelden, omschakeling naar enkel scherm of scherm met 4 kanalen instellen. Enable [Activeren]: begin te gebruiken, begin niet te gebruiken Nadat de pagina-instelling voltooid is, klikt u op "Ok" om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten; klik op "Cancel" [Annuleren] als u niet wilt opslaan. Video detection [Videodetectie] Selecteer Video detection [Videodetectie] in het menu System setup [Systeeminstellingen] Channel [Kanaal]: selectievakje met optie om het alarmkanaal in te stellen Sensitivity [Gevoeligheid]: kies de gevoeligheid voor het triggeren van videodetectie Detection [Detectie]:selecteer het detectietype --beweging, beeldverlies, afschrik" alarm, Alarm duration [Alarmduur]: na de trigger voor videodetectie te hebben gekozen, het tijdalarm kiezen. Area edit [Gebied bewerken]: instellen van detectiegebied beweging; verplaatsen door te verslepen met de linker muisknop. Record channel [Opnamekanaal]: standaard kanaal van systeem na trigger videodetectie, Alarm: betekent starten, betekent niet starten Buzzer [Zoemer]: betekent starten, betekent niet starten notice [Kennisgeving per ]: betekent versturen van geactiveerd, betekent versturen van gedeactiveerd. Copy to [kopiëren naar]:selecteer het doelkanaal rechts naast de knop 'Copy to', klik op 'Copy to' en vervolgens op "Ok". Het systeem stelt de gegevens van de huidige kanaalinstelling in voor het doelvideokanaal. Als u op de knop Cancel [Annuleren] klikt worden de gegevens niet opgeslagen. 13

14 PTZ Setup [Instelling PTZ] Selecteer in "System Setup" [Systeeminstellingen] het item "PTZ setup" [Instelling PTZ] Channel [Kanaal]: kies het juiste kanaal, klik op het selectievakje om de keuze te maken Protocol: het geselecteerde protocol moet hetzelfde zijn als dat van PTZ Device ID [Apparaat-ID]: Kies degene die past bij de PTZ. Baudrate: Kies degene die past bij de PTZ Copy to [Kopiëren naar]: kies het object-pad in het rechter selectievakje, klik op de toets Copy to" [Kopiëren naar], de instelgegevens worden getoond en kunnen ook worden toegepast op andere object-paden. De gebruiker kan ook kiezen om naar alle te kopiëren, zodat alle kanalen dezelfde instelling krijgen. Na de instelling klikt u op de knop 'zeker dat u wilt afsluiten' om de instelling op te slaan, klik op de knop Cancel [Annuleren] om af te sluiten zonder op te slaan. Sensor setup [Sensorinstellingen] Selecteer in "System Setup" [Systeeminstellingen] het item"sensor setup" [Sensorinstellingen], de instelinterface wordt geopend Channel [Kanaal]: kies het juiste kanaal, klik op het selectievakje om de keuze te maken Work mode [Werkmodus]: hier wordt ingesteld of het alarm al dan niet start Alarm duration [Alarmduur]: instelling van de tijdsduur van het alarm 14

15 Recording channel [Opnemen kanaal]: wanneer het alarm wordt getriggerd, moet het kanaal worden opgenomen Alarm: alarm activeren, alarm uitschakelen Buzzer [Zoemer]: zoemer starten, zoemer uitschakelen Copy to [Kopiëren naar]: kies het doelkanaal in het rechter selectievakje, klik op " Copy to" [Kopiëren naar], de instelgegevens worden op het andere kanaal toegepast. Na de instelling klikt u op "Ok" om op te slaan en af te sluiten, klik op de knop "Cancel" [Annuleren] om af te sluiten zonder op te slaan. System tools [Systeemhulpmiddelen] In het hoofdmenu kiest u "System tools" [Systeemhulpmiddelen], de instelinterface wordt geopend, deze bevat vier interfaces voor gebruikersbeheer, HDD-beheer, systeemonderhoud en fabrieksinstellingen User management [Gebruikersbeheer] In het beheerhulpmiddel klikt u op " User management" [Gebruikersbeheer]. Add user [Gebruiker toevoegen]: een nieuwe gebruikersnaam invoeren in het bewerkingsvenster en de gebruikersrechten instellen. Door het rechter selectievakje te kiezen, mogen gebruikers gebruiken, mogen gebruikers niet gebruiken. Klik op "Password setup" [Wachtwoord instellen] om het nieuwe wachtwoord in te stellen, u kunt ook het standaard 15

16 wachtwoord gebruiken. Delete user [Gebruiker verwijderen]: hiermee verwijdert u de geselecteerde gebruiker (afgezien van de Admin heeft geen enkele andere gebruiker het recht om gebruikers in te stellen of te verwijderen) Modify user [Gebruiker wijzigen]: hiermee kan de geselecteerde gebruiker worden gewijzigd (Admin, andere gebruikers hebben geen recht om gebruikerstoestemmingen in te stellen) Set password [Wachtwoord instellen]:instellen van wachtwoord of aanmelding gebruiker Na de instelling klikt u op "Ok" om op te slaan en af te sluiten, klik op de knop "Cancel" [Annuleren] om af te sluiten zonder op te slaan HDD management [HDD-beheer] In "System Tools" [Systeemhulpmiddelen] klikt u op "HDD management" [HDD-beheer] om de instelinterface te openen Overwrite [Overschrijven]: de bestanden die het langst geleden werden opgenomen, zullen worden overschreven wanneer de schijf vol is " betekent niet overschrijven. Format [Opmaak]: staat voor geselecteerd, staat voor niet-geselecteerd, wanneer u op "Format" [Formaat] klikt, verschijnt er een bevestigingsinterface, klik om het formaat te bevestigen, klik op Cancel [Annuleren] om terug te gaan naar de hoofdinterface. System maintenance [Systeemonderhoud] In "System Tools" [Systeemhulpmiddelen] klikt u op "System maintenance" [Systeemonderhoud] om 16

17 de instelinterface te openen Auto reboot [Automatische reboot]: instelling van de tijd voor automatische reboot, kan worden ingesteld van " Zaterdag tot zondag", "Never" [Nooit] betekent geen automatische reboot. System upgrade [Systeem-upgrade]: kopiëren van firmware naar de hoofdmap van de USB drive, steek de USB stick in, selecteer het USB opslagapparaat, en klik op "start" om te upgraden. Na afloop van de upgrade, klikt u op "OK" voor automatische reboot van het systeem. Opmerking: gedurende het upgrade, de stroom niet uitschakelen, om het apparaat te beschermen tegen schade Factory setting [Fabrieksinstelling] In "System Tools" [Systeemhulpmiddelen] klikt u op "Factory setting" [Fabrieksinstelling] om de instelinterface te openen Selecteer de items die op de fabrieksinstelling moeten worden gezet, klik op "OK" om op te slaan en af te sluiten of op "Cancel" om af te sluiten zonder op te slaan. Opmerkingen: na het herstellen van de fabrieksinstelling staan alle instellingen op de beginwaarde, gebruik deze optie voorzichtig. System info [Systeeminfo] In het hoofdmenu klikt u op "System info" [Systeeminfo] met onder meer HDD info, systeemversie en systeemlog. HDD-info Het venster toont informatie met betrekking tot de HDD status 17

18 System version [Systeemversie] Naam apparaat,model apparaat, H/W versie, S/W versie kunnen hier worden gecontroleerd. System log [Systeemlog] Het logtype kiezen uit de keuzelijst en de tijdsperiode invoeren in het bewerkingsvenster, vervolgens op "Search" [Zoeken] klikken, de gerelateerde loggegevens worden onderaan weergegeven, u kunt naar een andere pagina gaan door op "previous" [vorige] en "next" [volgende] te klikken of een doelpagina in te voeren System logout [Afmelden systeem] Klik in het hoofdmenu op "System logout" [Afmelden systeem], de instelinterface verschijnt Logout [Afmelden]: voor gebruikers die aanmelden. Na het afmelden moet u, als het apparaat weer wilt gebruiken, opnieuw aanmelden Reboot: reboot vindt plaats na "OK". Shutdown [Uitschakelen] uitschakeling van de NVR 18

19 Esee gebruiksinstructies Voer de volgende instellingen uit voordat u zich aanmeldt bij Esee op de pc Als u het voor het eerst gebruikt en de browser niet kan laden, de volgende instelling uitvoeren: Internet Options [Internetopties] -> Safety Internet [Beveiliging internet] -> Custom Options [Aangepaste opties] -> selecteer Actieve X en schakel alles in voor openen. Klik vervolgens op Ok. Login [Aanmelden]: open IE browser en voer in om de webpagina te openen. Zie de volgende afbeelding, voer Apparaat-ID (Esee), gebruikersnaam en wachtwoord in. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hetzelfde als de gebruikersnaam en wachtwoord voor NVR aanmelding. Klik op de toets Login [Aanmelden] Homepagina videobewaking: Homepagina bewaking inclusief: voorbeeldvenster, PTZ-regeling,voorbeeld, streamselectie, opening kanaal, instelling, afspelen, afmelden gebruiker als hieronder: 19

20 Open preview [Voorbeeld openen]: klik op het doelkanaal met de linker muisknop, rode kleur betekent reeds geselecteerd. Door te dubbelklikken op het kanaal, kunt u het bijbehorende voorbeeldkanaal openen of sluiten: openen; sluiten. Preview mode [voorbeeldmodus]:u kunt klikken op om de modus te kiezen, of dubbelklikken op het voorbeeldvenster om naar de multi-kanaal modus over te schakelen Opmerking: voor het weergeven van beelden van NVR's art. IPNVR004APOE en IPNVR008APOE van smartphones (ios of Android OS) dient u de app "ESEENET+" te gebruiken. Deze kunt u gratis downloaden in de Apple Store of Play Store. De app voor smartphones wordt ook gebruikt voor tablets. COMELIT DNS SERVICE Voor deze serie NVR's is nu ook de Comelit DNS service beschikbaar. Om deze te gebruiken, gaat u als volgt te werk: 1 controleer de firmwareversie van het apparaat. Doe een update van de firmware als dit nodig is 2 controleer of op het apparaat, in de buurt van het etiket waarop het model is vermeld, het etiket met de unieke code voor de DNS serviceregistratie aanwezig is. Indien deze niet aanwezig is, contact opnemen met de technische assistentie van Comelit 3 ga naar de site registreer u door de instructies te volgen en maak vervolgens een host aan met behulp van bovenstaande activeringscode 4 voer de gegevens (hostnaam, gebruiker en wachtwoord) in het betreffende NVR menu in 5 om de verbinding met het opgenomen apparaat tot stand te brengen, gaat u naar (indien verschillend van 80) 20

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... - 4-1.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIE... - 4-1.2 PRODUCTKENMERKEN... - 4 - HOOFDSTUK 2 MILIEU AANPASSINGSVERMOGEN... - 5 - HOOFDSTUK 3 BEDIENINGSHANDLEIDING VAN HET APPARAAT...

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing DVR 351.154 Gebruiksaanwijzing Veiligheid Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids

Nadere informatie

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI.

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. GEBRUIKERS HANDLEIDING Om schade te voorkomen en een optimale werking van het apparaat te verkrijgen,

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

DS-7000HI-S Series Net DVR Gebruikers Handleiding

DS-7000HI-S Series Net DVR Gebruikers Handleiding DS-7000HI-S Series Net DVR Gebruikers Handleiding V2.1 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van uw nieuwe Hikvision Net DVR/DVS video recorder/server. Deze handleiding is bedoeld voor de DS-7204HVI-S

Nadere informatie

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het

Nadere informatie

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO 17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO ** Dit document moet gezien worden als een naslagwerk. ** Het product kan op ieder moment zonder kennisgeving

Nadere informatie

VeiligheidVeiligheid Instruct

VeiligheidVeiligheid Instruct VeiligheidVeiligheid Instruct Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen

Nadere informatie

DVRxx Gebruikershandleiding

DVRxx Gebruikershandleiding DVRxx Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 1.1 OVERZICHT DVR...4 FUNCTIE VAN DE KNOPPEN AAN DE VOORZIJDE VAN DE DVR...4 2 2.1 2.2 BEDIENING VAN DE DVR...5 AFSTANDSBEDIENING...5 MUISBEDIENING...6 3 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES

CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie

Nadere informatie

GENESIS SR-SYSTEEM GENESIS SR

GENESIS SR-SYSTEEM GENESIS SR Bescherm uw dromen GENESIS SR-SYSTEEM User s Manual 9 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE...3 1.1. Inhoud...3 1.2. Installatiehandleiding...4 1.3. Namen van onderdelen...6 1.4. Specificaties...9 HOOFDSTUK

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen... 4 2.1 4

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LND3110R LNU3110R LND3210R LNU3210R LND3220R

Nadere informatie

Quad Kit Digital Video Recorder

Quad Kit Digital Video Recorder Quad Kit Digital Video Recorder Gebruiksaanwijzing ref. : 34492 Proficiat met uw aankoop van onze 4-kanaals duplex DVR. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om het apparaat veilig en correct te

Nadere informatie

DS-9000/DS-9100 Series DVR GEBRUIKERS HANDLEIDING Version 1.0.2

DS-9000/DS-9100 Series DVR GEBRUIKERS HANDLEIDING Version 1.0.2 DS-9000/DS-9100 Series DVR GEBRUIKERS HANDLEIDING Version 1.0.2 Hikvision Network Digital Video Recorder User s Manual This manual, as well as the software described in it, is furnished under license and

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

NVR art. IPNVR704A IPNVR708A IPNVR746A Snelstartgids

NVR art. IPNVR704A IPNVR708A IPNVR746A Snelstartgids NVR art. IPNVR704A IPNVR708A IPNVR746A Snelstartgids Lees deze handleiding vóór gebruik van het apparaat zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik 1. Inhoud van de verpakking - Netwerkvideorecorder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Voor DVC-250IP. IP CAMERA web interface Via webbrowser de camera benaderen op een PC

GEBRUIKSAANWIJZING. Voor DVC-250IP. IP CAMERA web interface Via webbrowser de camera benaderen op een PC GEBRUIKSAANWIJZING Voor DVC-250IP IP CAMERA web interface Via webbrowser de camera benaderen op een PC 1 PRODUCTOMSCHRIJVING IP Camera web interface is een soort website in de camera om toegang te krijgen

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Arcadyan VGV7519 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Versie 1.1 mei 2012 Inhoudsopga ve 1 Aansluiten van de router... 5 2 Instellingen

Nadere informatie