HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz & de jobs van zijn leven Uitzendwerk bij de overheid: zal het ooit? Mag mijn baas mijn gsmnummer bijhouden? jobs op Jobat.be Jobs in Vlaams Brabant vanaf blz. 33 +handigoverzichtvanallejobsinjouwregio

2 2 E D I T O G E Z E G D Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat Sjerp En ik die dacht dat we onze blik moesten verruimen en over grenzen moesten durven kijken. Dat is toch de peptalk die we, sinds het uitbreken van het crisissfeertje, langs alle kanten binnengelepeld krijgen, niet in het minst door onze federale excellenties. Dat enkelen van hen na de lokale verkiezingen het federale forum, qua beleid toch de pole position van de Belgische politiek, liever achter zich laten, gaat er niet in. Annemie Turtelboom (Open VLD), Paul Magnette (PS) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Alle drie zeggen ze na 14 oktober het federale niveau te willen ruilen voor een burgemeesterssjerp in hun thuissteden: Antwerpen, Charleroi en Kortrijk. Als de kiezer dat wil, klinkt dat in campagnetaal uit de mond van de respectieve lijsttrekkers. Consequent, zegt u? Want was er geen tijd waarin ministers lijsten trokken zonder dat,, Zijn ze vergeten dat het 541 dagen heeft geduurd om de regering op de been te brengen die ze na 313 dagen al willen verlaten? er een haar op hun hoofd aan dacht om dat mandaat ook op te nemen? Klopt, en op Vlaams niveau heeft men daar wat op gevonden: Vlaamse excellenties hengelen niet naar een sjerp. Ze duwen de lijst in plaats van hem te trekken. Waarom kan dat niet federaal? Maar dat is nog het minste. Wat echt stoort, is dat drie ministers hun job in de federale regering blijkbaar niet zo heel belangrijk vinden. Doen ze het niet graag? Is het te moeilijk? Is de missie volbracht? Zijn ze vergeten dat ze nog maar sinds 6 december 2011 federaal minister in deze regering zijn en dat het 541 dagen heeft geduurd om de regering op de been te brengen die ze na 313 dagen alweer willen verlaten? Of doen ze maar alsof? Om partijpolitieke en persoonlijk populaire motieven? Buiten Magnette maakt er niemand van het trio immers echt veel kans om burgemeester te worden. Q mag gas geven wat hij wil, hij belandt sowieso in de zandbak van CD&V. En als Turtelboom ooit in het licht van Janssens en De Wever wil rijden, zal ze moeten spookrijden. Bovendien kan het de drie toch moeilijk ontgaan dat hun plan niet dé manier is om de institutionele stabiliteit te garanderen die we nodig hebben. Zijn de problemen van Kortrijk, Antwerpen en Charleroi dan zoveel groter en uitdagender dan die van België? Ik denk het niet. Is het echt te veel gevraagd om drie jaar te blijven zitten en af te maken waar je aan begonnen bent? Neen. En als het een geruststelling mag zijn: doen ze hun federale job goed, dan varen ook Antwerpen, Charleroi en Kortrijk daar wel bij. hebben nog steeds niet veel,,rekruteerders vertrouwen in jobhoppers, zo blijkt uit een rondvraag van het Amerikaanse hr bedrijf Bullhorn bij hr professionals. 39% is onderstaande mening toegedaan. De grootste hindernis voor een werkloze kandidaat tijdens zijn zoektocht naar werk, is een cv hebben dat de rekruteerder de indruk geeft dat hij een jobhopper is. A R B E I D S V R A A G Nogal wat bedrijven stellen aan werknemers en vooral dan aan die werknemers die vaak de baan op gaan, een gsm of smartphone ter beschikking. Deze gsm is in eerste instantie bedoeld voor professioneel gebruik maar meestal mag men er binnen redelijke grenzen ook privé mee bellen. Wanneer de samenwerking stopt, wil je natuurlijk graag je gsm nummer behouden. Familie, vrienden en kennissen bellen je immers op dit nummer. Ook je werkgever kan er echter belang bij hebben dat hij het gsmnummer behoudt en kan doorgeven aan je opvolger. De werkgever wil begrijpelijkerwijze niet dat zijn klanten je verder op je gsm bellen terwijl je ondertussen misschien aan de slag bent Stijn DemeestereAdvocaat bij Lydian Mag mijn werkgever mijn gsmnummer bijhouden? bij een concurrent. Afspraken over wie na het einde van de samenwerking het gsm nummer kan behouden, vindt men in het beste geval terug in een bedrijfspolicy. De meeste bedrijfsreglementen zeggen daar echter niets over. Je moet dan nagaan wie het abonnement heeft onderschreven bij de provider. Afspraken Een gsm nummer is automatisch verbonden aan het abonnement. Als je werkgever het abonnement heeft gesloten, bezit hij het nummer en kan hij alleen beslissen om het nummer al dan niet over te dragen. Indien je werkgever daartoe bereid is, zullen jullie een overdrachtdocument moeten ondertekenen. Is hij daar niet toe bereid, zit er niets anders op dan je privékring op de hoogte te brengen van de wijziging van je nummer. Wil je vermijden dat je gsmnummer opnieuw verandert wanneer je in de toekomst van job verandert, zal je zelf een abonnement moeten sluiten met de provider of zal je op voorhand duidelijke afspraken moeten maken met je nieuwe werkgever....online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 INTERIM Uitzendwerk bij de overheid Dit kan voor mobiliteit tussen overheid en privé zorgen 6 ONDERZOEK Onder het oppervlak van de arbeidsmarkt Waar liggen de grenzen van anticrisismaatregelen? 8 INTERVIEW Sven Gatz Ik koos heel bewust voor demotie 9 COLUMN Scannen De andere jongens hadden hun ipod, ik hield van de stilte A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril De psychologisering van de arbeidsmarkt Werving en selectieprocessen focussen op competenties die voor de job relevant zijn. Laten we andere criteria meespelen, zijn we aan het discrimineren. Intussen zijn er heel wat van deze persoonskenmerken waarbij het uitdrukkelijk strafbaar is indien ze doorslaggevend zijn in het werving en selectieproces. De bekendste zijn gender, etniciteit/geloof en leeftijd. Recent wetenschappelijk onderzoek probeert meer inzicht te verwerven in deze processen. De gemakkelijkste manier is hr personeel te bevragen. Dergelijk onderzoek levert weinig nieuwe resultaten op. Dat leeftijd, meer dan gender en etniciteit, impact heeft op de selectiebeslissing (45% tegenover zo'n 15% en 9%) is geen verrassing. Onze samenleving is nog steeds minder gevoelig voor discriminatie op basis van leeftijd dan voor discriminatie op basis van gender en etniciteit. Het lijdt weinig twijfel dat dit de antwoorden beïnvloedt van de respondenten. Interessant is dat vier op de tien aangeven dat buikgevoel of intuïtie meespelen bij de selectie. Voor de onderzoekers is dat (veel te) veel. Ik denk dat bij elke selectie buikgevoel meespeelt. Je werft geen combi,, natie van competenties aan maar een mens van vlees en bloed en daar kan het al of niet mee klikken. We schieten er niets mee op door dit te gaan ontkennen. Stereotypes spelen een rol maar de institutionele vormgeving van de arbeidsmarkt is veel doorslaggevender. Een tweede type onderzoek is ambitieuzer. Hier is geen sprake meer van opinies maar van reëel gedrag. Onderzoekers reageren op gepubliceerde vacatures. Per geselecteerde vacature sturen ze via schriftelijke sollicitaties twee profielen door die slechts op één persoonskenmerk verschillen. Indien de ene persoon wel en de andere niet wordt uitgenodigd, heeft het betreffend persoonskenmerk daar een zeer grote rol in gespeeld. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat in 80 procent van de gevallen er gelijke behandeling is. De twee profielen worden of allebei wel of allebei niet uitgenodigd. Dit lijkt me een billijk resultaat en een bewijs dat competentiegericht rekruteren goed doorgedrongen is. Een nadeel van de onderzoeken is dat ze te veel suggereren dat uitsluitings en segregatieprocessen op de arbeidsmarkt vooral via selectieprocessen plaatsvinden en louter een gevolg zijn van stereotypes. Op die manier psychologiseert men de arbeidsmarkt. Uiteraard spelen stereotypes een rol maar de institutionele vormgeving van de arbeidsmarkt is veel doorslaggevender. Als 50 plussers meer kansen hebben om opnieuw in te stromen in Denemarken dan in België, heeft dit vooral met arbeidsmarktinstituties en minder met selectieprocessen te maken. Veel meer dan Denemarken kent België een insider outsider model. Een Deense werkzoekende stroomt veel gemakkelijker in dan een Belgische. Kansengroepen zijn daar het grootste slachtoffer van. Jan Denys arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk

4 4 I N T E R I M Interim kan voor jobmobiliteit tussen overheid en privé zorgen Wanneer mag uitzendwerk bij de overheid? Uitzendarbeid is in België nog steeds niet toegelaten in overheidsdiensten. Nochtans is dit in het vooruitzicht gesteld in het regeerakkoord en is de huidige regelgeving in strijd met een Europese richtlijn. Eind juni 2012 zou een akkoord worden afgesloten, maar de gevoeligheden zijn groot. Tekst: Barbara Vandenbussche / Foto: Koen Bauters De Europese richtlijn betreffende uitzendarbeid, die werd goedgekeurd in2008,draagtdelidstatenopomongerechtvaardigde beperkingen inzake uitzendarbeid te schrappen. Wanneer het contract van contractuele medewerkers wordt geschorst, is vervanging door een uitzendkracht toegelaten; voor statutaire medewerkers geldt dit niet, vertelt Philippe Melis, social & public affairs manager Tempo Team. Er is heel wat koudwatervrees voor een bredere toepassing van uitzendarbeid bij de overheid, maar uit voorbeelden in andere landen blijkt dit goed te functioneren. We zijn één van de weinige landen in Europa waar uitzendarbeid bij de overheid niet mogelijk is. Heel wat overheidsmanagers zijn nochtans voorstander van dit systeem, maar ze kunnen er nog geen gebruik van maken door de opgelegde beperkingen. Intussen zou bij het Comité A, waarin de overheid als werkgever intersectorale akkoorden afsluit met de overheidsvakbonden, onderhandeld moeten worden over het toestaan van uitzendwerk bij alle overheidsdiensten in onsland. Tegeneindjunizouhiereen politiek akkoord bereikt worden, maar nu blijkt dat er weinig schot zit in de zaak, weet professor Ria Janvier, decaan aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in de regelgeving en het statuut van het overheidspersoneel.,, Het Comité A is een onderhandelingscomité dat geen bindende akkoorden sluit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de paritaire comités, maar het biedt wel de gelegenheid om vakbonden te consulteren. In principe kan de over Philippe Melis Tempo Team heid zelf beslissen, zonder het fiat van de vakorganisaties, maar een consensus met de sociale partners is uiteraard wenselijker. Sowieso zal de regering zich moeten confirmeren naar de Europese regelgeving en de regels toepassen zoals gevraagd werd. Desnoods kunnen gemeenschappen en gewesten dit zelfstandig doen, al lijkt het me beter dit in één geheel te houden, vermits dit perfect op alle overheidsdiensten kan worden toegepast. Pieken opvangen De huidige uitzendwetgeving stelt dat uitzendkrachten dezelfde verloning moeten krijgen als de mensen die vast in dienst zijn. De vraag is hoe groot de behoefte is aan tijdelijk personeel bij de overheid, omdat hier weinig gegevens over bestaan. Wel wordt uitzendarbeid vandaag de dag steeds meer toegepast als belangrijke hr tool in welbepaalde situatiesendatkanookbijdeoverheid. Ria Janvier: Wanneer de overheid een overschot aan personeel heeft, kan ze pieken gemakkelijk opvangen. Maar het feit dat je die pieken zo makkelijk kunt opvangen, betekent ook dat je te veel medewerkers hebt op gewone dagen. Met de toenemende druk op overheden om effectief en kostenefficiënt te werken, is dit een grote uitgavepost. In plaats van dit teveel aan personeel, kan men er beter naar streven bij pieken in het werk een beroep te doen op uitzendarbeid. Op dit moment hebben overheidsdiensten weinig ruimte om onverwachte pieken op te vangen. Ze kunnen gebruik maken van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, maar dat is niet praktisch voor kortdurende pieken omdat je hier ook een te lange selectieprocedure voor moet voeren. Besturen moeten de keuze maken: ofwel werven ze geen tijdelijke krachten aan en proberen ze intern andere mensen in te zetten voor de meest dringende taken, wat ten koste gaat van de werking op die andere plaatsen, of ze gaan toch gebruik maken van uitzendarbeid in omstandigheden waarin het wettelijk niet mogelijk is. Door bijvoorbeeld een contractuele medewerker te verschuiven naar de plaats van een statutair personeelslid, omdat die eerste wel kan vervangen worden door een uitzendkracht. Of ze laten werknemers meer overuren presteren, wat ook heel duur is. Enkel door dit officieel te regelen, krijg je duidelijkheid, niet alleen voor de overheden maar ook voor hun werknemers, aldus Ria Janvier.

5 5 van de Belgische arbeidsmarkt in, wat relatief weinig is in vergelijking met andere landen. Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen dat een aanpassing van de regelgeving geen verplichting inhoudt om gebruik te maken van uitzendkrachten. Het is gewoon een extra instrument dat ter beschikking wordt gesteld van overheden. Elk bestuur kan dit autonoom in overweging nemen. Het feit dat ze die mogelijkheid hebben, draagt al bij tot een hogere efficiëntie op vlak van personeelsinzet. Een andere vrees van de vakbonden is dat het gebruik van interim een ondergraving betekent van de vrije toegang tot het openbaar ambt, omdat hier het systeem van examens niet kan worden toegepast. Maar, stelt Philippe Melis: De uitzendsector werkt volgens een strikt gereglementeerd wettelijk kader en biedt ook kwaliteitsgaranties. Net als de bij andere openbare aanbestedingen kunnen kwaliteitseisen worden opgenomen in het lastenboek. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat uitzendarbeid drempelverlagend werkt en kansengroepen makkelijker doet instromen op de arbeidsmarkt, wat op zich bijdraagt tot een grotere diversiteit in het personeelsbestand. Overstappen We constateren dat heel wat vakorganisaties gekant zijn tegen interimwerk bij de overheid en denken dat dit voor een groot stuk komt door onwetendheid over de werking van uitzendarbeid, vertelt Philippe Melis. Zo vreest men dat het loon heel wat lager zal liggen voor uitzendkrachten, maar de huidige uitzendwetgeving stelt dat uitzendkrachten dezelfde verloning moeten krijgen als de mensen die vast in dienst zijn. Diezelfde wetgeving kan ook worden toegepast op de overheidssector. De omstandigheden waarin uitzendarbeid mogelijk moet zijn, kunnen net als in de privésector wettelijk worden vastgelegd, vult Ria Janvier aan. Onvoorziene vervangingen, een buitengewone toename van werk, bepaalde gebeurtenissen of onvoorziene omstandigheden, zoals een regelgeving die plots verandert waarna de diensten met vragen worden overstelpt. Op zich kan de regeling voor particulieren relatief eenvoudig verruimd worden naar de publieke sector. Enkel de overlegstructuren zullen moeten worden vastgelegd, omdat de publieke sector niet werkt met vakbondsafgevaardigden en een ondernemingsraad. Maar dat kan wel georganiseerd worden. We moeten het hele debat ook wel een beetje nuanceren, vindt Philippe Melis. Uitzendwerk zal nooit de hoofdmoot uitmaken van de tewerkstelling. Op dit moment neemt dit 2,4 procent,, Ria Janvier Universiteit Antwerpen Het feit dat je pieken zo makkelijk kunt opvangen, betekent ook dat je te veel medewerkers hebt op gewone dagen. Het toelaten van uitzendarbeid bij de overheid kan ook een gunstig effect hebben op de jobmobiliteit tussen de private en de publieke sector, stelt professor Janvier. Met het onderwijs is er wel wat uitwisseling, maar een echt gemengde loopbaan bij de overheid en in de privé, dat bestaat nog niet echt. Het uitzendsysteem maakt het makkelijker om van de publieke naar de private sector over te stappen en omgekeerd. Net als in de privésector biedt uitzendarbeid beide partijen de kans elkaar te leren kennen, vult Philippe Melis nog aan: De werkgever kan zien of iemand voldoet en de uitzendkracht komt te weten of de job en de werkomgeving hem of haar ligt. In de privésector gaan heel wat uitzendkrachten na een tijd vast in dienst bij de werkgever. Bij de overheid is dat misschien wat minder, maar het kan wel een opstap zijn om te solliciteren naar een vaste overheidsbaan.

6 6 O N D E R Z O E K Wat gebeurde er tijdens de crisis met onze arbeidsmarkt? Minder werk, maar Ondanks de zwaarste economische malaise sinds de Tweede Wereldoorlog hield de werkgelegenheid in België tijdens de voorbije crisis opmerkelijk goed stand. Maar hoe ingrijpend veranderde de Belgische arbeidsmarkt onder dat schijnbaar rustige oppervlak? En zijn die oplossingen ook op de lange termijn houdbaar? Het onderzoeksproject DynaM dook in de databank van de RSZ. Tekst: Michiel Leen Dat de crisis een ferme tik uitdeelde aan de Belgische economie, staat buiten kijf. Het bruto binnenlands product (BBP) kreeg tijdens de eerste maanden van de crisis in 2008 een fikse knauw. De werkgelegenheid daalde echter nauwelijks. Sterker nog: ze herstelde zich al snel naar het niveau van voor de crisis en steeg daarna door. Van de buurlanden kan enkel Duitsland gelijkaardige resultaten voorleggen; Frankrijk en Nederland zijn er nog steeds niet bovenop. Het onderzoeksproject DynaM, een samenwerking tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA KU Leuven) en Federgon, beroepsfederatie van onder andere de uitzendsector, ging op zoek naar verklaringen voor die op het eerste zicht tegenstrijdige evoluties. De RSZ data vormde de basis voor het onderzoek. Wat vertellen deze statistieken over de Belgische arbeidsmarkt en de economische crisis? Op het eerste zicht lijken de statistieken te wijzen op jobbehoud. Het arbeidsvolume, het aantal uren dat mensen werken, is echter enorm gedaald. Nadien herstelde het zich ook langzamer. Dus zijn wij gaan uitzoeken wat er precies gebeurd is, hoe het kon dat jobs behouden bleven terwijl er minder werk was, zegt Karen Geurts (KU Leuven), als onderzoekster verbonden aan het DynaMproject. Dat deze crisis zich in uitzonderlijke omstandigheden afspeelde, speelt daarbij een belangrijke rol. Karen Geurts: De crisis en daaropvolgende recessie van 2008 verschilt van andere economische crises omdat deze keer vooral de buitenlandse vraag instortte. Daardoor heeft er een grote verschuiving van jobs plaatsgevonden. In exportgerichte sectoren gingen jobs verloren terwijl er elders nieuwe jobs bijkwamen. Labour hording,, Het aantal ontslagen bleef echter beperkt. De rigide Belgische arbeidswetgeving maakt ontslaan moeilijker, legt Karen Geurts uit. Als de vraag daalt, gaan bedrijven op zoek naar alternatieven. In de eerste plaats gaan Karen Geurts onderzoekster DynaM ze hun interne arbeidsvolume aanpassen. Het werknemersaantal wordt zoveel mogelijk intact gehouden, maar de mensen gaan minder werken, bijvoorbeeld door vakantiedagen op te nemen, overuren te recupereren en af te bouwen. Vroeg of laat stuiten bedrijven echter op de limieten van die interne aanpak. Wanneer die maatregelen uitgeput zijn, biedt economische werkloosheid een oplossing, zegt Karen Geurts. Op het hoogtepunt van de crisis zat het equivalent van voltijds werkende arbeiders in een systeem van economische werkloosheid. Wanneer de economie aantrekt, kun je die werknemers ook weer onmiddellijk inzetten. Tijdens de crisis heeft men getracht het systeem van economische werkloosheid uit te breiden naar de bedienden, maar eigenlijk kwamen die maatregelen te laat om nog veel impact te hebben. Economische werkloosheid voor bedienden in crisistijdskrediet bereikte hoop en al enkele duizenden werknemers en heeft nauwelijks impact gehad op het globale beeld. Maar hoe duurzaam is die massale toepassing van tijdelijke werkloosheid? Karen Geurts: Op de korte termijn heeft dit systeem enkele belangrijke voordelen. Het is erop gericht tijdelijke dalingen in de productie op te vangen. Het geeft zuurstof aan de onderneming, ruimte om een moeilijke periode te overbruggen en bedrijven kunnen hun personeelsbestand intact houden. Zo houd je ervaring binnen het bedrijf. Op het eerste zicht lijken de statistieken te wijzen op jobbehoud. Het arbeidsvolume, het aantal uren dat mensen werken, is echter enorm gedaald. Op de langere termijn vertoont de massale inzet van economische werkloosheid echter enkele belangrijke nadelen. Een systeem van economische werkloosheid kan leiden tot labour hoarding: een bedrijf houdt werknemers kost wat kost aan boord tijdens periodes waarin de vraag slabakt. Als zo andere bedrijven met openstaande vacatures blijven zitten, werkt het systeem contraproductief, legt Karen Geurts uit. Dat is ook wat we vaststelden: heel wat jobs bleven openstaan ondanks de crisis. Een goed opgeleide groep werknemers is tijdelijk werkloos, terwijl andere bedrijven hun nood aan personeel niet kunnen voldoen. Zo wordt de groei van die bedrijven gestuit. Bovendien dragen de sociale zekerheid en dus de maatschappij de kost van de economische werkloosheid. Die heeft baat bij die oplossing om te voorkomen dat mensen op korte termijn in de werkloosheid terechtkomen. Als die periode echter te lang aansleept, loopt het prijskaartje snel op. In België zat op het hoogtepunt 6 percent van de werknemers in tijdelijke werkloosheid, dubbel zoveel als in Duitsland. Je kunt er dus best zo spaarzaam mogelijk mee omspringen. Precies hierin verschilt het Belgische systeem van het Duitse: daar is Kurzarbeit beperkter in tijd en betalen werkgevers zelf een belangrijk deel van de vergoeding voor tijdelijk werklozen. Zwaar banenverlies Hoewel het aantal jobs volgens de statistieken op het hoogtepunt van de crisis, in 2009, slechts met 0,8 procent daalde, stelt het onderzoek van DynaM wel opvallende verschuivingen vast. Het totale aantal jobs binnen onze economie is omzeggens niet gedaald, zegt Karen Geurts. Maar wanneer we sectoren oplijsten naar gemiddelde arbeidsduur, drijven er opvallende conclusies boven. Net de sectoren met een sterke voltijdse tewerkstelling kregen af te rekenen met zwaar banenverlies. In dienstensectoren met veel deeltijdse jobs en dus een lagere gemiddelde arbeidsduur is het aantal jobs toegenomen. Die tendens illustreert de verschuiving van industrie naar dienstensectoren, die op zich al enkele decennia bezig is. Opvallender is dat het aantal deeltijdse jobs zelfs tijdens de crisis nog bleef stijgen. Die evolutie heeft vooral impact op het arbeidsvolume, zeg maar het aantal gepresteerde uren. Tussen 2008 en 2010 daalde dat volume fors, met maar liefst voltijdse equivalen

7 7 meer deeltijdse jobs Evolutie van de arbeidsmarkt en het bbp tijdens de crisis en herstel ( ) België Duitsland Bron: Eurostat, National Accounts Aantal loontrekkenden Arbeidsvolume Gemiddelde arbeidsduur Bbp 1e kwartaal 2008 = 100 Frankrijk ten. Karen Geurts is voorzichtig met conclusies. In de toekomst gaan we uitspitten in welke mate werknemers van het ene statuut over zijn gegaan naarhetandere.opbasisvandezecijfers kunnen we daar geen sluitende conclusies over geven. Er is immers ook een grote uitstroom van werknemers geweest als gevolg van de vergrijzing, terwijl vooral jonge werknemers in groeiende sectoren aan de slag gingen. De toename van deeltijds werk hoeft volgens de onderzoekster niet noodzakelijk negatief te zijn. In de dienstenchequebedrijven en zorgsector die in deze grafieken voor een stijging zorgen, werken veel vrouwen. Deeltijds werk kan hen helpen job en gezin te combineren. Maar definitieve uitsprakenoverdepositievandewerknemer kunnen we hier nog niet aan verbinden. Betekent de stijging aan dienstencheque en zorgjobs niet een sluimerende meerkost voor de overheid? Er zijn stemmen in het debat die het verlies aan industriële jobs zien als een verlies aan productieve jobs, die nu vervangen zouden worden door gesubsidieerde jobs. Dat beeld moet je nuanceren. De groei zit niet zozeer bij het ambtenarenkorps, maar wel bij het onderwijs, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Dat zijn erg vraaggestuurde sectoren, waar er bovendien nog een hoop functies open staan. Ook de stijging bij de dienstencheques is gestuurd door een toegenomen vraag naar dergelijke diensten. Ideologische argumenten Geurts is echter niet blind voor het kostenplaatje, maar blijft diplomatisch. Er bestaan geen studies die berekenen wat een werknemer in de industrie kost aan de belastingbetaler in verhouding met een werknemer uit de dienstensector. Daarom wordt het debat ook vaak gevoerd met louter ideologische argumenten. Ook al zijn dienstenchequebedrijven privé instellingen,eengrootdeelvandekostisvoor rekening van de overheid. Ook als je de terugverdieneffecten is rekening brengt mensen zijn legaal tewerkgesteld, niet langer werkloos blijft die kost aanzienlijk. Er zijn ook andere kanalen waarlangs de overheid steun verleent aan bedrijven in ruil voor werkgelegenheid. Denk maar aan overheidssubsidies voor de industrie, of de financiering van economische werkloosheid. Uitzendarbeid Het DynaM onderzoek richt zich ook op de rol van uitzendarbeid tijdens de crisis. De interimsector deelde weliswaar in de klappen maar herstelde zich ook snel. Ook uitzendarbeid is een extern middel waarmee werkgevers snel kunnen reageren op pieken en dalen in de vraag. Eenmaal het arsenaal noodmaatregelen was uitgeput, zagen werkgevers zich vooral in de exportgerichte sectoren genoodzaakt mensen te ontslaan. Uitzendkrachten voelen de crisis dus als eerste. Maar na het dieptepunt van de crisis nam de uitzendarbeid meteen weer toe, analyseert Karen Geurts. Ook als instroomkanaal is de interimsector belangrijk geworden. Steeds vaker gebruiken jonge werknemers uitzendarbeid om op korte tijd verschillende werkgevers te leren kennen. Op vijftien jaar tijd is het aandeel van uitzendarbeid in het totale arbeidsvolume verdubbeld. Die structurele verandering weerlegt voor een deel de kritiek dat onze arbeidsmarkt niet flexibel genoeg zou zijn. Betekent dat ook dat er meer aandacht moet komen voor het sociale statuut van uitzendkrachten? Zeker, vindt Karen Geurts. Dat gebeurtookalviahetsociaaloverleg.zo werden recent misbruiken in verband met dagcontracten aan banden gelegd na onderhandelingen met de sector. Uitzendkrachten zitten sowieso in een statuut dat minder zekerheid biedt. De sociale partners moeten erop toezien dat die werkkrachten de nodige sociale bescherming krijgen en dat de regelgeving ter zake wordt toegepast. We mogen niet verzeilen in een systeem waarbij de groep vaste werknemers beschermd wordt door een rigide wetgeving en de groep uitzendkrachten het slachtoffer wordt van de minste conjunctuurschommeling, zoals in Spanje het geval is.

8 8 I N T E R V I E W SvenGatz&dejobsvanzijnleven Ik koos voor demotie Eigenlijk besef ik pas nu hoe intensief het leven van een politicus is. Sven Gatz, ex Vlaams parlementslid voor Open VLD, ruilde de ene job van zijn leven in voor de andere. Omdat zijn verhaal als politicus verteld was, werd hij een jaar geleden directeur van de Unie van de Belgische Brouwers. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Koen Bauters U noemde parlementslid eerder eenroepingdaneenjob.waarom? Je mag het niet enkel als een job beschouwen. Het is méér dan puur technisch dossiers in beweging proberen te krijgen. Je stapt in de politiek omdat je iets wil veranderen. 's Avonds en in het weekend ga je de baan op om onder de mensen te zijn. Dat gaat van aanwezig zijn op een pensenkermis tot een theatervoorstelling bijwonen. Begonnen die verplichtingen nooit door te wegen? Nooit is misschien veel gezegd, maar toch zelden. Het gebeurde dat ik tegen mijn zin naar een eetfeest moest, maar na tien minuten gepraat te hebben met de mensen, was ik toch weer blij daar te zijn. Eigenlijk besef ik pas nu, met mijn nieuwe job, hoe intensief het leven van een politicus wel is. Op het moment zelf sta je daar niet bij stil. Zo lang je in die mallemolen zit, denk je: dit hoort erbij. Meteen na uw rechtenstudies bentuophetkabinetvanvicanciaux, toenmalig staatssecretaris in de Brusselse regering, terechtgekomen. Bent u achteraf bekekenblijdatuzojongindepolitiek bent gestapt? Ik heb nergens spijt van. Toen ik studeerde, dacht ik wellicht nog dat ik advocaat ging worden, maar plots nam het een andere wending. Na al die maatschappelijke debatten op de universiteit kon ik op dat kabinet echt iets gaan doén. Ik zie mijn engagement als één continue lijn, al vanaf de tijd dat ik in de jeugdbeweging actief was. Als beweegreden voor uw professionele switch voerde u aan: Een goede volksvertegenwoordiger is een verhalenverteller, ik ben stilaan uitverteld. Hoe begon u te merken dat de bron opdroogde? Na 16 jaar verhalen proberen te vertellen, via boeken en parlementaire interventies, was de cirkel eigenlijk rond. Ik hoorde mezelf dingen herhalen. Misschien had ik mijn tweede adem kunnen vinden, maar ook de leeftijd en de nieuwe opportuniteit speelden mee. Toenhetaanbodkwamomdirecteur te worden van de Belgische Brouwershebtudusgeenmoment moeten twijfelen? Het was een intuïtieve beslissing. Laat ons zeggen dat dit op het juiste moment mijn pad kruiste. Ik had zeker geen concreet plan; mijn politieke ster was nog rijzende. Hoewel ik altijd graag aan politiek had gedaan, zat al een tijdje in mijn achterhoofd dat het geen slechte timing zou zijn om als mid veertiger een andere weg in te slaan. Deze trein kwam voorbij en ik besefte dat er niet nog tien zouden passeren. Het aanbod trok me aan omdat ik gefascineerd ben door bier. Dat ik een nieuwe wereld kon leren kennen, was heel aanlokkelijk. Bovendien was het een bewuste keuze voor demotie. Ik verdien minder dan voorheen, maar heb nu wel meer vrije tijd. Mensen begrijpen zo'n keuze niet altijd. Je zegt zo'n opwindende job vaarwel! Het klopt dat ik in de politiek veel heb kunnen meemaken, maar ik had het intussen toch wel wat gezien. De nieuwe opportuniteit was u op hetlijfgeschreven:ustondalbekend als bierkenner. Ja, die interesse heeft een tijdje parallel gelopen met mijn politieke carrière. Maar ik ben daar heel eerlijk in: het is nu geen hobby meer, het is een,, Sven Gatz directeur Belgische Brouwers Deze trein kwam voorbij en ik besefte dat er niet nog tien zouden passeren. job. Ik kan er mijn passie in leggen, maar dat neemt niet weg dat er ook minder aangename dossiers op mijn bureau belanden. Omdat mijn kantoor in het Brouwershuis in Brussel gevestigd is, hebben mensen een heel romantisch beeld van mijn baan. Ik kan u verzekeren: het is hard werken. Uzitnueenjaaropdiestoel.Was is het bilan? Dat het zeker geen zachte overgang was. In alle nederigheid: dit is een andere sector, wat betekent dat je toch weer bijna van nul moet beginnen. Ik heb wel enige ervaring in het opstarten van lobbydossiers, maar het is niet zo dat ik met één vingerknip iets geregeld krijg. Ik heb af en toe echt wel gezweet. Pas na drie vierde van dat eerste jaar begon ik echt greep te krijgen op de job. Als je van werk verandert, moet je aanvaarden dat je eerst door een opbouwperiode moet. Maar al ging het niet vanzelf, nooit verlangde ik terug naar het parlement. Dat is een afgesloten hoofdstuk.

9 9 M I J N L O O N C O L U M N San F. Yezerskiy combineert een voltijdse jobs in de Vlaamse film met een prille carrière als schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af. Scannen Kathleen Lauwens L E E F T I J D 34 W O O N P L A A T S Leest B E R O E P Consulent dienstencheques P R I V É Gehuwd, twee kinderen B R U T O L O O N euro N E T T O L O O N euro E X T R A ' S Wagen, tankkaart, gsm, internetabonnement Watdoejepreciesvoorwerk? Ik ben consulente voor dienstencheques en regioverantwoordelijke voor Rupel, Mechelen, Leuven en Lier. Dat betekent dat ik de planning opmaak voor huishoudelijke hulpen en mensen moet aanwerven en ontslaan. Watvindjevanjewerk? Het is stresserend, maar de uren vliegen voorbij. Vooral de zelfstandigheid vind ik fijn. Ik kan alles zelf regelen en moet een keer per maand rapporteren aan de regiomanager. Watvindjevanjeinkomen? Eigenlijk vind ik dat te laag voor de verantwoordelijkheid die ik heb. Anderzijds heb ik wel veel voordelen: auto, internet en gsm. Dat compenseert. Ik denk niet dat ik voor een hoger loon van job zou veranderen. Spaar je? Ja, maar geen vast bedrag en ook niet voor iets bepaalds. Ik leg gewoon wat opzij,en doe aan pensioensparen. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Aan niets. Ik zou willen dat alles gratis was. Vooral aan de kinderen wil ik wel wat besteden. Mijn dochter is twee en mijn zoontje zeven. Daarnaast ga ik geregeld squashen en ik hou me bezig met interieurvormgeving bij vrienden. Ik ben dat gaan studeren toen we op zoek waren naar een huis. We wisten dat we een goedkopere woning wilden om die te verbouwen. Mijn studie hielp me om de mogelijkheden te zien. Watzoujedoenalsjemorgendelottowon? Ik heb altijd kindjes willen adopteren, maar dat is erg kostelijk. Moest ik het geld hebben, zou ik dat nog wel doen. Bovendien is de nood aan pleegouders heel groot. Als ik de lotto won, zou ik dus een heel groot huis kopen en zoveel mogelijk kinderen opvangen. (bvdb) Het eerste interimkantoor waar ik mezelf inschreef, stuurde mij twee weken het magazijn in, om te testen of ik wel betrouwbaar was. Later zou ik een kantoorjob krijgen, met een bureau en een telefoon, maar eerst moest ik bewijzen dat ik op tijd kon opdagen en afmaakte waar ik aan begon. Dus stond ik de volgende ochtend om zes uur op en reed naar een industrieterrein niet ver van de luchthaven, waar een internationaal koeriersbedrijf zijn verdeelcentrum had. Ik parkeerde mijn auto en stapte een openstaande loods binnen, die tot de nok gevuld was met metalen rekken, in tientallen rijen naast elkaar, twee verdiepingen hoog. Bij de ingang zag ik nog drie andere jongens die hier duidelijk nooit eerder waren geweest. Ik sloot me bij hen aan. Een iets oudere jongen met een muts legde uit wat er van ons werd verwacht. Elk van de rekken was gevuld met kartonnen dozen, waarin wisselstukken voor vliegtuigen zaten. Onze taak bestond erin om van elke doos de streepjescode te scannen, de doos uit het rek te nemen, elk wisselstuk in de doos te scannen en daarna de doos terug te zetten. Dit moesten we doen voor elke doos in de rij. Van links naar rechts en van boven naar beneden, nooit anders. Dat was heel belangrijk. Na elk rek moesten we onze scanner terugbrengen naar de jongen met de muts, die alle gegevens dan zou inlezen in de computer. Het werk beviel mij beter dan ik had gedacht. Ik,, De andere jongens luisterden naar hun ipod, maar ik hield van de stilte en het monotone gebliep van het apparaat in mijn hand. sprak met niemand. De andere jongens luisterden naar hun ipod, maar ik hield net van de stilte en het monotone gebliep van het apparaat in mijn hand. Ik hield wedstrijdjes met mezelf: ik keek hoeveel dozen ik kon scannen op een kwartier en probeerde dat record in het volgende kwartier te verbeteren. Tussendoor bracht ik de scanner terug naar de computer. De jongen met de muts vertelde mij dat ik s middags kon eten in de kantine, of buiten het terrein. Daarvoor kreeg ik een half uur. Om kwart voor twaalf liep ik naar buiten en at in mijn auto de boterhammen op die ik die ochtend had klaargemaakt. Ik luisterde naar de radio twee keer vijf minuten, om de batterij te sparen. Daarna ging het scannen verder. Om vier uur was ik klaar. Aan het einde van de tweede week zei de jongen met de muts dat ik altijd mocht terugkomen als ik dat wilde. Ik was een harde werker en had het systeem met de scanner goed door. Ik bedankte hem, maar zei dat ik al ergens anders heen werd gestuurd. Aan dit alles moest ik denken toen ik deze week s ochtends vroeg door Brussel liep om een cadeautje af te geven aan een vriendin vóór ik naar mijn huidige werk vertrok. Dat werk is niet moeilijk, ik ben er best goed in en ik mag er zoveel films kijken als ik wil. In de zomer luister ik onder de middag naar optredens in het park en wanneer ik s avonds thuiskom kan ik nog zes uur tekenen en schrijven. Een mevrouw met wie ik afgelopen weekend over mijn ambities sprak, zei dat ik om gelukkig te worden niet alleen mocht kijken naar waar ik naartoe wilde, maar ook waar ik al vandaan kwam. Ze had gelijk. Het helpt....online j o b a t. b e / m i j n l o o n

10 Wil je meewerken aan een beterwerkende energiemarkt invlaanderen? Energie is een belangrijke uitdaging voor onze moderne maatschappij. Mee door de vrijmaking van de energiemarkt zijn de elektriciteits- en aardgassector in volle beweging. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) draagt in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de internationale context bij aan een transparante Vlaamse energiemarkt. Hij realiseert zijn missie via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de energieverbruikers. Hij maakt dit waar met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé. Voor de versterking van het agentschap in Brussel zijn we op zoek naar een (m/v): toezichthouder marktwerking Je functie: als toezichthouder marktwerking sta jesamen met je collega s van de directie Marktwerking in voor diverse taken. Het opvolgen en in kaart brengen van deontwikkeling van deenergiemarkt in Vlaanderen en het analyseren van problemen i.v.m. de marktwerking behoren tot deopdrachten. Daarnaast isook het houden van toezicht op de naleving van de wetgeving, o.a. de openbaredienstverplichtingen opgelegd aan elektriciteits- en aardgasleveranciers en distributienetbeheerders een belangrijke opdracht. Er wordt gewerkt in multidisciplinair teamverband. Je ondersteunt ook de rolvan kenniscentrum en hetcommunicatiebeleid vandevreg (inhoudelijkebijdragen aan website,nieuwsbrief, sociale media, ). Je krijgt hierbij de kans om contacten uit te bouwen en te onderhouden met de bedrijven uit de energiesector, met vertegenwoordigers van energieafnemers en relevante private en publieke organisaties en met andere Europese energieregulatoren. De werking van de VREG situeert zich in de context van de ontwikkelingen op de Belgische, Europese en wereldenergiemarkten. Je profiel: je bent bij voorkeur een master indeeconomie of handelsingenieur. Een analytische ingesteldheid, kunnen werken in teamverband en interesse voor de economische, sociale, technische en juridische aspecten van deelektriciteits- en aardgasmarkt is een vereiste.jehoudt vaneen nieuweuitdaging en kunt je snel inwerken in een dynamische omgeving. Je bent klantvriendelijk. Je weet van aanpakken. Je werkt accuraat en bent communicatief, ook in Frans en Engels. Je bent verantwoordelijk en zelfstandig in je werk. Aanbod: een contract van onbepaalde duur met een marktconform salaris (relevante ervaring wordt inrekening gebracht) binnen een boeiende organisatie, op wandelafstand van het treinstation Brussel-Noord, een dynamische en aangename werkomgeving met middelen en kansen om te slagen, gratis woon-werkverkeer met het openbaarvervoer, maaltijdcheques, een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijkevakantieregeling. Interesse? Stuur je motivatiebrief en een uitgebreid cv uiterlijk op 30 september 2012 naar of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Inge Van Hove, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op onder vacatures op mijn maat. Meer informatie over de VREG kan je vinden op de websitewww.vreg.be. De selectiegesprekken vinden plaats op 10 oktober De VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd opbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst ofhandicap.

11

12 12 vdab helpt artiesten bij hun zoektocht Op zoek naar een creatieve job? Zoek je werk in de artistieke of creatieve sector? Dan is er goed nieuws: de VDAB heeft een website die zich richt tot werkzoekende kunstenaars. Daar vind je een overzicht van onder meer jobs enopleidingen. De creatieve sector in Vlaanderen zit in de lift. Vandaag vertegenwoordigt ze al drie procent van het bruto binnenlands product en stelt ze maar liefst mensen tewerk. Het gaat om een heterogene groep van muzikanten, scenaristen, designers, architecten, circusartiesten, enzovoort. Als creatieveling of kunstenaar werk je echter vaak cyclisch en projectmatig. Daardoor is de kans groot dat je geregeld (tijdelijk) in de werkloosheid belandt. Om je beter te kunnen helpen bij je zoektocht naar een job, heeft de VDAB enkele maanden geleden dedeelsite creatief gelanceerd. makkelijkere overstap De artistieke sector is een gesloten arbeidsmarkt, zegt Magali Corion. Als accountmanager voor de socialprofitsector bij de VDAB werkte ze mee aan de uitbouw van de nieuwe site. Die website maakt de overstap van en naar deze nichemarkt makkelijker. Allereerst vind je er een overzicht van de vacatures in de sector. Dat is handig, want nogal wat kunstenaars kennen niet de juiste personen die hen aan een job kunnen helpen. Vacatures zijn overigens vaak tijdelijk enworden niet altijd bekend gemaakt. Als je geen groot netwerk hebt uitgebouwd, riskeer je sowieso uit de boot te vallen. De nieuwe deelwebsite maakt de sector dus een stuk transparanter en toegankelijker. Alle nuttige informatie is er verzameld op één centrale plek. Je krijgt er overigens niet alleen een beter zicht op de jobmarkt: de site geeft je ook een duidelijk beeld van de mogelijkheden om je te ontwikkelen en makkelijker werk te vinden in de sector. Je vindt er dan Wat vind je terug op ook een ruim opleidingsaanbod terug. Dat is erg divers, want als kunstenaar moet je bijvoorbeeld ook je eigen administratie kunnen bijhouden en voldoende assertief zijn. De aangeboden opleidingen richten zich dus ook op zulke vaardigheden. samen sterk De VDAB ontwikkelde in samenwerking met veertien ondersteunende organisaties in de sector. Een van die partners is het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap. De oprichting van deze deelwebsite is een goede zaak, zegt Maarten Bresseleers, coördinator binnen deze organisatie. Vooral als beginnende artiest of kunstenaar heb je immers enige tijd nodig om een netwerk uit te gaan bouwen. De nieuwe deelwebsite maakt je enerzijds sneller wegwijs in de specifieke Jobs: via de zoekmodule op de home page ga je op zoek naar een gepaste, creatieve job. Daarnaast kan je in de rubriek Jobs doorheen de vacatures bladeren. Opleidingen: de website verzamelt ook honderden opleidingen en bijscholingen die je klaarstomen voor een job in de artistieke of creatieve sector. Beroepsfiches: meer weten over een specifiek beroep in de sector? In de rubriek Beroepen vind je een heleboel beroepsfiches terug. Die gaan dieper in op onder andere basiscompetenties, persoonskenmerken en arbeidsomstandigheden. Organisaties enlinks: je kan hier ook terecht voor een overzicht van de ondersteunende organisaties in de sector. Daarnaast vind je er nuttige links, info en weetjes terug. aanwervingskanalen. Anderzijds brengt hij je in contact met organisaties zoals de onze, die je kunnen bijstaan bij de uitbouw van je beroepspraktijk. Heel wat creatieve beroepen hebben bovendien betrekking ommeerdere sectoren, zegt Koen Allary. Hij is directeur van het Vlaams Centrum voor Circuskunsten, eveneens een van departnerorganisaties. De deelsite van de VDAB doorbreekt de schotten tussen de verschillende kunstvormen en-disciplines. Ben je bijvoorbeeld een webdesigner, dan krijg je hier onmiddellijk een overzicht van vacatures in de verschillende deelsectoren. Bovendien geeft deze site ook een zekere autoriteit aan het cultuurwezen. Een bijkomend voordeel is dat de overheid zo een gebundeld overzicht krijgt van de vacatures en van de geïnteresseerde werkzoekenden binnen de creatieve sector. goed om weten: Niet alleen werkzoekende kunstenaars en creatievelingen kunnen terecht op ook werk- enopdrachtgevers vinden er nuttige sectorinformatie terug. We stimuleren deze partijen overigens om hun vacatures steeds kenbaar te maken, zegt Magali Corion van de VDAB. Ook al gaat het slechts om tijdelijke opdrachten. Op deze manier geraken de culturele organisaties nog beter gekend bij het grote publiek en vinden artiesten sneller de weg naar een job. Goed om weten is trouwens dat de VDAB ook 22 consulenten extra opgeleid heeft. Die moeten werkzoekende kunstenaars en creatievelingen in de toekomst nog beter begeleiden. Meer weten? Wil je ook werken in de artistieke of creatieve sector? Surf dan naar of bel naar

13 Vlaams Energiebedrijf Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid, en streeft naar energiebesparing en rationeel energieverbruik. Tevens bevordert het de milieuvriendelijke energieproductie en -levering. De prioriteit voor 2013 is het verbeteren van de energie-efficiëntie van de gebouwen van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Energiebedrijf is een opstartende organisatie. Het team bestaat momenteel uit een gedelegeerd bestuurder, een voorzitter, projectleiders en een managementassistent. Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar (m/v): Projectleider Energiediensten (2 vacatures) Jouw takenpakket: je begeleidt en bent verantwoordelijk voor het samenwerkingstraject van verschillende entiteiten met een privaat ESCO-bedrijf. Vooraleer deze samenwerking tot stand komt, is het je taak om binnen en samen met die entiteiten een projectplan op te stellen. Dit projectplan bestaat uit een inventarisatie van de noodzakelijke verbruiksgegevens, verbruikskosten en een korte scan van de technische installaties. Daarnaast en tegelijk werk je mee aan de prijsaanvraag en selectie van het ESCO-bedrijf. Managementassistent Jouw takenpakket: je ondersteunt de werking van de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter en van de projectleiders op administratief vlak. Jouw taken situeren zich voornamelijk rond communicatie, documentmanagement en tijdsbeheer. Zo bied je de nodige ondersteuning bij het schrijven en behandelen van brieven, mails, telefoons, maar ook bij het opmaken van offertes en het plannen en beheren van afspraken en agenda s. Aangezien je terechtkomt in een startup-omgeving ondersteun je ook op administratief vlak de opstart en organisatie van het kantoor (backoffice). Jouw profiel: je hebt minimum een bachelordiploma of gelijkwaardig in een technische richting, bij voorkeur met een aspect energie erin. Bovendien heb je minimum 3jaar ervaring binnen de energie- of ESCO- of installatiesector en enige ervaring met energietechniek. Ervaring met overheid en overheidsdiensten en binnen een startupomgeving is een pluspunt. Daarnaastheb je een uitstekende kennis van het Nederlands engoede noties van het Engels en het Frans. Kennis van de gangbare Officetoepassingen is noodzakelijk. Ook ben je in het bezit van een rijbewijs B. Je bent vlot in de omgang en gaat klantgericht te werk. Verder ben je sterk in projectmatig werken. Jouw profiel: je hebt minimum een bachelordiploma ofgelijkwaardig enminimum 3jaar relevante werkervaring. Bovendien heb je enige ervaring met communicatie, documentmanagement en tijdsbeheer. Ervaring binnen een technisch commerciële omgeving of binnen een startup-omgeving is een pluspunt. Daarnaast heb je een uitstekende kennis van het Nederlands en goede noties van het Engels en het Frans. Goede kennis van degangbare Officetoepassingen is noodzakelijk, kennis van Sharepoint is een pluspunt. Verder ben je een teamplayer en onderneem jezelf initiatief om je werk en de organisatie vorm te geven. Ons aanbod: een job in het centrum van de actualiteit (energie en klimaat), eenafwisselende job in een opstartend bedrijf, veel contacten met klanten en leveranciers. Je krijgt een bediendecontract en een marktconforme verloning, aangevuld met enkele extralegale voordelen. Relevante ervaring wordt bijkomend gehonoreerd. Het kantoor is gevestigd op 250 meter van het station van Diegem. Telewerk is uitzonderlijk mogelijk. Hoe solliciteren? Stuur uiterlijk 30 september 2012 je motivatiebrief en cv naar of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara Poffé, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Meer weten? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dirk Meire,

14 14 jobs in FINANCE & CONSULTING Benjeopzoeknaar eenjob als financieel expert,tax-specialist,financial manager of bedrijfsrevisor? Of zie je eenjob als change management consultant welzitten? Oproep tot kandidaten van de Franse taalrol met het oog op de toewijzing van een mandaat van Directeur-generaal van ranga5 (m/v) voor het Bestuur Financiën en Begroting bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) De Brusselse Hoofdstedelijke Regering schrijft een oproep uit tot kandidaten voor de bij mandaat te begeven betrekking van rang A5 voor het Bestuur Financiën en Begroting bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De looptijd van het mandaat bedraagt 5 jaar. De mandaathouder wordt tijdens de uitoefening van zijn mandaat geëvalueerd. Deze betrekking staat open voor zowel interne kandidaten (de statutaire personeelsleden van het ministerie en de instellingen van openbaar nut bedoeld in het voormelde besluit) als externe kandidaten (alle andere kandidaten). Bovengenoemde kandidaten moeten van niveau A zijn: en ten minste over 12 jaar anciënniteit beschikken in niveau A; ofwel beschikken over ten minste 6 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie verstaat men de ervaring inzake bestuur bij een openbare dienst of in een organisatie uit de private sector. Voor meer informatie, onder andere wat betreft de toelatingsvoorwaarden, de inhoud en het indienen van de kandidaturen, wordt verwezen naar de vacantverklaring van de betrekking die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 19 september Bezoek eveneens onze website: Ontdek hieronder het jobaanbod en stel meteen jouw kandidatuur of surf naar MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Een beroepsinstituut te midden van het economisch leven Het INSTITUUT VANDEBEDRIJFSREVISOREN (Koninklijk Instituut) is de bij wetopgerichteberoepsorganisatie vandebedrijfsrevisoren, gevestigd in het centrum vanbrussel. Totdebelangrijkste taken van het IBR behoren onder meer de dienstverlening aan en de opleiding en de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren. Ook organiseert het Instituut kwaliteitscontroles en oefent het toezicht uit op de beroepsuitoefening van de onafhankelijke bedrijfsrevisoren. Het Instituut voert haar takenpakket uit in het kader van het publiek toezicht op het beroep en draagt daardoor rechtstreeks bij tot het vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de financiële staten van de ondernemingen. Het IBR is op zoek naar twee universitairen (m/v): Economist/Jurist dienstkwaliteitscontroleentoezicht Jurist dienstvaktechniek Wij bieden u: Een aangename en afwisselende job met een veelzijdig takenpakket in een dynamische beroepsorganisatie een aantrekkelijk salaris met een pakket extralegalevoordelen bijkomende opleidingsmogelijkheden een stabiele en aangename werkomgeving kantoren gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer een job met een uitstekend work-life -evenwicht. Uw functie: U verleent wetenschappelijke ondersteuning aan de commissies Toezicht en Kwaliteitscontrole, die samengesteld zijn uit bedrijfsrevisoren (voorbereiding, deelname en opvolging van devergaderingen) ubent verantwoordelijk voor het beheer vanindividueledossiers inzakekwaliteitscontrole analyseert udedoor de inspecteurs uitgevoerde kwaliteitscontroles inzake toezicht analyseert ufaillissementen, persartikels, klachten, erelonen of spitst uzich toe opsectorale analyses (verzekeringen, banken, sociale zekerheid, publieke sector, enz.) u neemt actief deel aan het realiseren van juridische en economische analyses ubrengt verslag uit aan het diensthoofd en aan de Adjunct-Secretaris-generaal. Uw profiel: U bent handelsingenieur, of master in de handelswetenschappen, in accountancy en revisoraat, in de economische wetenschappen of in de rechten ubijt zich graag vast in een dossier en hebt talent voor een efficiënteanalyse een professionele ervaring met audit is een pluspunt of u geeft blijk van een doorgedreven belangstelling u kan zelfstandig en proactief werken, maar ook in team u kent de basissoftwarepakketten -kennis van Excel en Acces is een pluspunt u beschikt over goede redactionele vaardigheden u beschikt over een uitstekende kennis vanhet Frans een goede kennis vanhet Engels is een voordeel ubent uiterst betrouwbaar en discreet. Uw functie: Uverleent wetenschappelijke ondersteuning aan de Commissie non-profit, haar werkgroepen en coördinatiecellen (NGO s, politieke partijen, hogescholen, ziekenfondsen, ziekenhuizen enz.) uomschrijft en verfijnt de revisorale opdrachten in de publiekesector, zowelopfederaal als gewestelijk vlak uneemt actief deel aan het realiseren vanjuridische analyses uwstudiewerk in verband met de non-profit- en publieke sector vertaalt u regelmatig in adviezen u levert een bijdrage aan diverse publicaties u rapporteert aan de Secretaris-generaal. Uw profiel: Ubent afgestudeerd als master inderechten en hebt zich gespecialiseerd inhet administratief recht of uhebt hiervan minstens een goede kennis. Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en boekhouding is een pluspunt u hebt een uitgesproken interesse voor wetenschappelijk onderzoek van boekhoudrechtelijke en audittechnische aspecten in de non-profit en de publieke sector, inzonderheid het concept single audit binnen de Vlaamse overheid u beschikt over goede redactionele vaardigheden u beschikt over een uitstekende kennis van het Frans een goede kennis van het Engels is een voordeel u bent uiterst betrouwbaar en discreet. Interesse? Stuur uw brief en gedetailleerd curriculum vitae naar de heer David Szafran, Secretaris-generaal, Instituut vande Bedrijfsrevisoren, Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel Op een dag heb je niet langer de job vanjeleven. En dan wil je wegnatuurlijk. Test of jij nogdejob vanjeleven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod.

15 VOEL DE CHEMIE TUSSEN ONS! TAMINCO, met hoofdzetel in de Gentse haven, is een gespecialiseerde wereldmarktleider in de productie van alkylamines en derivaten. Dit zijn vitale bouwstenen die gebruikt worden in een breed spectrum van chemische producten met uiteenlopende toepassingen in voeding, persoonlijke verzorgings- en huishoudproducten, energie en waterbehandeling. Met wereldwijd 17 verkoopskantoren en ruim 850 medewerkers verspreid over 7 productievestigingen in Europa, USA en China, realiseerde Taminco in 2011 een omzet van 800 miljoen euro. Passie, Zorg en Integriteit staan centraal in onze bedrijfscultuur. Deze 3 kernwaarden maken elke dag het verschil en zorgenvoor een aangename en inspirerende werkplek. Om onze sterke marktpositie verder uit te bouwen zijn we op zoek naar gedreven talent (m/v): PRODUCTIEMANAGER FUNCTIEOMSCHRIJVING: Je leidt een team van 22 operatoren die in een volcontinu ploegenverband werken en wordt hiervoor bijgestaan door 2 teamleiders. Jebent verantwoordelijk voor het toepassen van een doelgerichte en flexibele werkorganisatie die gericht is op het behalen van de afdelingsdoelen op vlak van productievolumes, kwaliteit, veiligheid en milieu. Je borgt de goede werking van de productie-installaties en streeft daarbij voortdurend naar verbetering. Je staat in voor de opmaak en het beheer van de budgetten voor jouw afdeling. PROFIEL: Jebehaalde een ingenieursdiploma en hebt minstens 5jaar ervaring in de(chemische) procesindustrie. Jebent een motiverende leider met uitstekende sociale encommunicatieve vaardigheden. Jebent analytisch en probleemoplossend ingesteld. PACKAGING MANAGER FUNCTIEOMSCHRIJVING: Jebent verantwoordelijk voor de geautomatiseerde afvul- en verpakkingsactiviteiten van onze gewasbeschermingproducten. Samen met een teamleider leid en coach je een team van 25vaste operatoren en een 10-tal uitzendkrachten. Jebent verantwoordelijk voor het technisch beheer van het machinepark en werkt mee aan verbeterprojecten. PROFIEL: Je behaalde een ingenieursdiploma en beschikt over minstens 5 jaar ervaring in een industriële omgeving. Je bent een resultaatgerichte professional met een gedreven, pragmatische aanpak. Ervaring met systemen zoals 6Sigma, TPM, Lean... is een pluspunt. SALES MANAGER CIS-STATEN FUNCTIEOMSCHRIJVING: Je vertegenwoordigt Taminco in de CIS-regio door bestaande klanten op te volgen en te bedienen, maar gaat evenzeer opzoek naar nieuwe commerciële mogelijkheden. Je ontwikkelt daartoe een grondige kennis van de markten en de concurrentie. Je werkt vanuit het Taminco hoofdkwartier te Gent maar reist heel intensief in de CIS-regio. PROFIEL: Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een sales of marketing functie in een B2B omgeving. Je spreekt voortreffelijk Russisch en Engels. Je beschikt over een grote matevan autonomie en zelfmanagement. TECHNOLOGYLEADER PROCESSSAFETY FUNCTIEOMSCHRIJVING: Jebent verantwoordelijk voor het implementeren, opvolgen en optimaliseren van methodes en systemen gericht op procesveiligheid voor de globale organisatie. Je installeert uniforme procedures en werkprocessen, coacht en begeleidt de collega s uit engineering, productie, QSHE... bij de correctetoepassing ervan. Daartoe organiseer je de nodige opleiding en ben je steeds betrokken bij de implementatie en opvolging ervan. Omwille van het internationale karakter zal regelmatig gereisd worden. PROFIEL: Opleidingsniveau master in de scheikunde met ruime ervaring in de chemische procesindustrie. Jebent een resultaatgerichte doorbijter die methodisch en gestructureerd naar je doel toewerkt. Je bent een zelfstarter met passievoor (proces) veiligheid. Jecommuniceert vlot (Nederlands/Engels) en slaagt erin om collega ste motiveren voor procesveiligheid. REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST FUNCTIEOMSCHRIJVING: Jestaat in voor de voorbereiding, indiening en opvolging vanderegistratiedossiers voor gewasbeschermingproducten, dit zowel voor het bekomen alsook voor het verlengen vanregistraties. Jecoördineert de studies overonze producten door contact te houden met consulenten, labo sendoor opvolging vanveldproeven. PROFIEL: Bio-ingenieur, bij voorkeur met specialisatie in plantkunde of gewasbescherming. Ervaring in regulatory affairs is zeker een pluspunt. Jehebt uitgesproken aanleg voor datamanagement en administratie. OPERATOREN EN TECHNICI Tamincoheeft vandaag ook verschillende vacatures in productie en onderhoud. Hiertoe zoeken we kandidaten op TSO-niveau met technische interesse, teamspirit en verantwoordelijkheidszin die graag werken in een volcontinu ploegensysteem. INTERESSE? Stuur jouw motivatie en cv met vermelding van de functie naar Taminco, t.a.v. dhr. Hendrik De Brabandere, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent of naar Meer infoen/of online sollicitatie op Op 1oktober vind je ons ook op de jobbeurs inkinepolis Gent.

16 SOLLICITEER OP 1D POTENTIËLE W BELGIË NEDERLAND FRANKRIJK Z-AFRIKA 1 OP VIND Universiteit Antwerpen DE JO JE LE 26 SEPT Antwerp E Schrijf je nu GRATIS in op Jobat.be en win e

17 DAG JE BVAN VEN. AG BIJ TIENTALLEN ERKGEVERS. xpo, HAL 3 en smartphone.

18 CAREER LAUNCH ANTWERPEN Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met medewerkers de Antwerpse haven mee draaien engroeien. Aldie bedrijvigheid maakt van de haven van Antwerpen een van degrootste logistieke draaischijven van Europa. Endat vraagt om mensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons jekoers uit voor detoekomst? Kom zeker langsop onze stand (nr. 15) op Career Launch in Antwerp Expo op 26 september CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE T E consulent havenbeveiliging en veiligheid solliciteer voor 2/10/2012 preventieadviseur veiligheidskunde niveau 1 permanent openverklaard werkleider bouwkunde (staalbouw) permanent openverklaard toezichter havenwerken solliciteer voor 4/10/2012 Jouw CV moet in 6minuten rekruteerders overtuigen! Benieuwdhoe dit kan? Surf naar jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet. welkom in de jobjungle. gids nodig? Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA t Is makkelijk verdwalen in deze Jobat. Zoveel aanbiedingen die niet noodzakelijk aansluiten bij je persoonlijke talent en passies. Inside information is dan meer dan mooi meegenomen. De Randstad-consultants kennen de jungle grondig en maken je graag wegwijs. Kom langs op onze stand (nummer 9) op de Career Launch in Antwerpen voor een babbel over jou, je werkervaring en je toekomst. randstad.be &randstadprofessionals.be

19 Antwerpenaars zoeken straffemensen om mee te werken aan hun stad Antwerpen, dat zijn mensen met eenhart voor hun stad.en met de ambitie om die stad te laten groeien en bloeien. Daarom zijn ze voortdurend op zoek naar talent met dezelfde ambitie en motivatie, ommee te werken aan het Antwerpen van vandaag en morgen. Zo werven die Antwerpenaars ook vandaag graag heel wat nieuwe leidinggevenden en experten aaninverschillende sectoren. Projectmanager preventiefgezondheidsbeleid Medewerker sociaal infopunt HR-expert Klantverantwoordelijkegroen Taalcoach enveleandere Ontdek jouw job,jouw stad, jouw ambitie op of aan onzestand op Career Launch Jouw kwaliteiten primeren op leeftijd, geslacht, een handicap,afkomst of nationaliteit. Daarom krijgt iedereen vanbij de startgelijkekansen.

20 COLLEGA VAN MARC AANGEWORVEN DOOR MARC MANAGER VAN MARC MARC Een team leiden vraagt écht (sportief) talent! Decathlon zoekt (m/v) Sportieve AFDELINGSMANAGERS BIJ DECATHLON DELEN WE DEZELFDE PASSIE VOOR SPORT, OM SAMEN SUCCES TE BOEKEN! Ontdek snel meer op Ga jij de uitdaging aan en wil je meer weten over Decathlon? Breng een bezoekje aan Career Launch op woensdag 26 september Antwerp Expo, hall 3 Wij zijn er te vinden op stand nr 2 Je kan ook spontaan solliciteren via

21 CAREER LAUNCH ANTWERPEN Provincie Antwerpen: Meer dan ooit heeft het provinciebestuur van Antwerpen de ambitie om de troeven en veelzijdigheidvan van de provincie lokaal, nationaal en internationaal de gepaste uitstraling te geven. De uitdagingen op het gebied van wetenschap, cultuur, veiligheid, sport en recreatie, economie, ruimtelijke ordening, milieu &natuur zijn eindeloos en bieden bijzonder veel mogelijkheden. Het ModeMuseum, het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, het Provinciaal Vormingscentrum Malle, de Provinciale Groendomeinen, de Arenbergschouwburg, het Provinciaal Veiligheidsinstituut,het provinciaal onderwijs,het Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C zijn maar enkele voorbeelden van onze veelzijdigheid. Een grote variatie aan boeiende werkplekken dus, met plaats zat voor talent dat de toekomst vandeprovincie kan dragen! Provincie Antwerpen gaat voor een doordacht personeelsbeleid dat oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen. Een beleid dat continu investeertinlevenslang en levensbreed leren en iedereen maximale kansen biedt om zich te ontplooien en door te groeien. Benjijeendynamisch,creatiefenproductieftalentmetdenodigedraagkracht?KiesdanvooreenjobvolmogelijkhedenbijProvincieAntwerpen. Kijk uit naar onzetoekomstige vacatures: directeurs, teamverantwoordelijken, ingenieurs, stafmedewerkers, adviseurs, schoonma(a)k(st)ers, helpdeskmedewerkers, programmeurs,consulenten, medewerkers,technici, stielmannen/vrouwen, onthaalbediendes, Voor meer info: surfnaar en solliciteer online! Departement HRM Koningin Elisabethlei Antwerpen Kom eens langs op onzestand (nr.11) op Career Launch in Antwerp Expo op 26 september Manage yourcareer! Trouvez le job de vos rêves. Vind de job van je dromen. MOVE-UP, CHECK IT OUT!

22 CAREER LAUNCH ANTWERPEN Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid. Wij zijn steeds op zoek naar (m/v): Onderzoekers, Docenten, Onderwijsmedewerkers, Stafmedewerkers, Technici, Dossierbeheerders, Ingenieurs, Logistiek medewerkers Wie wordt de HR-Ambassadeur 2012? Ontdek het op donderdag 25 oktober ICC - Gent Programma: uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief uur: diner met tussen de gangen in: Enkele actuele statements Bekendmaking van de Vlaamse HR-Ambassadeur 2012 door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter, en overhandiging award door Minister Joke Schauvliege De Vlaamse HR-Ambassadeurs 2011 en 2012 krijgen het laatste woord Uw gastvrouw is Bieke Illegems Carte blanche voor onze hofnar van dienst Dirk Denoyelle Jan Crab uur: einde diner, en verder gezellig netwerken aan de bar... Work Momenteel hebben we vacatures voor: De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een gecombineerde functie (m/v): Het Departement ICT zoekt een (m/v): Zelfstandig Academisch Personeel UA/ Diensthoofd UZA in het domein Nefrologie Expert Automatisering in het domein Onderwijs- en Studentenadministratie Geïnteresseerd? De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt u op Ook dank voor de medewerking aan volgende organisaties en vakbladen: HRMagazine - HR Square - Club Personeelsmanagers W-VL. - PMClub - VBO - VDAB - VDP Antwerpen - Vlerick Leuven Gent Management School - VOCAP - VOKA Kamer van Kh. O-Vl., VOV en Arteel. lerenisleven Bezoek ons op Career Launch stand 4

23 De Politie rekruteert of bel gratis De Politie rekruteert of Je bentook expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal evenessentieel. Voor onzebrede waaier politie- en burgerfuncties zijn we daarom op zoek naar (m/v) collega smet de meest verscheiden achtergrond. Watzewel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit.hebjijdat potentieel? KOM DAN OP WOENSDAG 26 SEPTEMBER NAAR STAND 3 OP CAREER LAUNCH IN ANTWERPEN.

24 Word een van onze nieuwe collega s Bezoek onze stand (nr. 1) op woensdag 26 september 2012 op Career Launch in Antwerp Expo We zoeken masters(burgerlijk ingenieurs,industrieelingenieurs ) en bachelorprofielen in technische richtingen. Ontdek al onze vacatures op werven aan.be

25 Bezoek Nike op Heb jij een passie voor logistiek en wil je deel uitmaken van een winnend team in Laakdal of Herentals? stand 5 op 26 september Antwerp Expo Dan is het NIKE European Logistics Center (ELC) met 3distributiecentra in Laakdal en 1 distributiecentrum in Herentals de place to be. Om de verdere groei van Nike ELC te ondersteunen zijn we op zoek naar: -Logistieke Specialisten -Supply Chain Analisten -Leidinggevenden in verschillende divisies Het NIKE European Logistics Center biedt topuitdagingen en interessante carrièrekansen voor al wie geïnteresseerd is in logistiek, teamwerk, innovatie en duurzaam ondernemen. Nike engageert zich voor diversiteit onder de medewerkers en werft aan op basis van competenties. Nike doet meer dan enkel s werelds beste atleten kleden. Ook op logistiek terrein leveren we topprestaties: we coördineren alle logistieke activiteiten tussen meer dan 200 fabrieken en klanten in 55 landen. Alle Nike-schoenen, kleding en accessoires die in heel Europa in de winkels liggen, passeren virtueel of fysiek ons logistics center. Elke consument die via nikestore.com producten bestelt, krijgt deze via Nike ELC thuisgestuurd. Spreken deze troeven je aan? - Informele en enthousiaste werksfeer - Competitief verlonings- en voordelenpakket - Via coaching en training blijft je talent voortdurend in beweging - Vlotte bereikbaarheid files zijn ons onbekend! Ga je ervoor? - Neem nu een kijkje op jobs.nike.com of scan de QR code en selecteer vervolgens Nike ELC Laakdal. Hou deze de komende tijd zeker in de gaten want door onze groei verwachten we nog heel wat nieuwe jobs. - Voor meer info kan je contact opnemen met Lien Loffens via (Tel )

26 26 Collège Saint-Pierre (Ukkel/Brussel) CVBANinove-Welzijn, een sociale huisvestingsmaatschappij wenst een voltijdse directeur aan te werven (m/v) DIRECTEUR voltijdse contractuele functie Functie: jebent verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de uitbouw vandeorganisatie jestuurt een team aan jebent de financieel en administratief beheerder jestaat in voor het beheer vanhet bestaand patrimonium en voor de realisatie vannieuwe projecten jebent verantwoordelijk voor de relaties met de Vlaamse overheid en andere externe partners. Onze klant de firma Delmar te Komen (nabij Ieper-Menen) produceert prefabbetonelementen, voornamelijk trappen maar ook terrassen, wanden en andere. Het bedrijf heeft 2vestigingen met samen een 30-tal medewerkers en wenst haar team uit te breiden met een m/v: Ingenieur Bouwkunde (7783) Je taken: Als operations manager ben je dé centrale figuur binnen Delmar die met alle afdelingen in contact staat. Je hebt de leiding over de werkplaats en je zet de bijhorende productieplanning op. Hiervoor stuur je rechtstreeks 15 arbeiders aan in Komen en indirect een 10-tal in de Franse vestiging. Jestaat in contact met de diverse werven voor begeleiding en het aanbieden van oplossingen voor de prefabelementen. Je optimaliseert de bedrijfsprocessen en de rendabiliteit van het productieapparaat. Als goeie problemsolver los je de dagelijkse problemen op. Jerapporteert rechtstreeks aan de directie waarbij ook het beleid besproken wordt. Je profiel: Je bent Ingenieur/Master (Elektro-)Mechanica, Bouwkunde, of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt de maturiteit en de leidinggevende capaciteiten om deze functie uit te oefenen. Je houdt van een afwisselende, leidinggevende functie binnen een succesvolle familiale onderneming waar samenwerking centraal staat. Aanbod: Delmar voorziet een degelijke verloning met tal van extralegale voordelen, inclusief een firmawagen. Elk deelfacet van de functie wordt on-the-job uitgelegd. Interesse? Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen eerstdaags de goede ontvangst. Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/ fax 056/ Deze functie wordt exclusief door A.B. &I.behandeld. Profiel: jebent een creatieve ondernemer met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, een ruime visie en zin voor initiatief jehebt ervaring in een beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende functie bij een publiekeofsemi-publiekeinstelling jebent communicatief en diplomatisch en je hebt ervaring met leiding geven jebent bereid tot avond- en eventueel weekendwerk jehebt kennis vandehuisvestingssector,inhet bijzonder de sector van de sociale huisvesting. Diplomavereiste: jebeschikt over een universitair diploma (of gelijkwaardig) of een HOKT-diploma met minstens 4 jaar nuttige ervaring in een leidinggevende functie in een aanverwante sector. Wij bieden: een boeiende en afwisselende functie met een ruime verantwoordelijkheid in een stabiele organisatie waarbij je met alle facetten vande samenleving in aanraking komt een aantrekkelijk loon conform de schalen vande Vlaamse Gemeenschap (weddeschaal vandirecteur A211/212) en een bijkomend pakket extralegale voordelen. Interesse in deze functie? Voor meer informatie over deze vacature en alle inlichtingen i.v.m. de diplomavoorwaarden, de functiebeschrijving en de selectieprocedure kan je terecht op de website vanccselect onder vacatures : of contacteer Nancy Toussaint op Solliciteren kan enkel aan de hand vaneen ingevuld sollicitatieformulier (zie website CC Select) en een kopie vanjediploma terug te bezorgen per mail of per brief aan: CC Select t.a.v.nancy Toussaint Vliegvelddreef Brussel We ontvangen je sollicitatie ten laatste op 30/09/2012. We garanderen je een strikt vertrouwelijke en correcte behandeling vanjesollicitatie. zoekt Nederlandstalige leerkracht (Geschiedenis en/of aardrijkskunde en/of humane wetenschappen) voor taalbadklassen (1ste jaar ASO). 15 uur/week (12 uur Wereldoriëntatie en 3 uur Technologie). Solliciteren naar de Heer Claude Voglet Coghenlaan Ukkel, 02/ of Maak werk vanje nieuwejob! Registreer je op jobat.be en ontvangdagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox. WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR WERKNEMERS VAN 45JAAR EN OUDER Surf naar

27 Aalst is een centrumstad methistorische roots, een stad met piteneen eigenzinnig trekje. De stadsorganisatie is op zoek naar een: Stadssecretaris FUNCTIE Als hoofd van de organisatie bepaalt u mee de strategische doelstellingen in functie van de ontwikkeling van een lerende en wendbare organisatie en voert u een competentiegebaseerd personeelsbeleid. PROFIEL U bent in het bezit van een masterdiploma en kan terugblikken op minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. AANBOD een uitdagende job in een boeiende enveelzijdige omgeving een mandaat voor een periode van 10jaar (2x verlengbaar) een decretaal bepaalde verloning (aanvangsbrutomaandloon: 6311,06 EUR, ervaring wordt in aanmerking genomen) extralegale voordelen een aantrekkelijke verlofregeling SELECTIEPROCEDURE De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte (dinsdag 30 oktober 2012 van 17 tot 21 uur), een assessment (tussen 13 en 30 november 2012) en een mondeling gedeelte (vrijdag 7december 2012). Elk gedeelte iseliminerend. HOE SOLLICITEREN? U stuurt uw cv, kopie van het diploma en de attesten/documenten die uw leidinggevende ervaring staven al dan niet aangetekend naar stad Aalst, t.a.v. de dienst Personeel, Grote Markt 3,9300 Aalst of mailt deze documenten naar U kan ook online solliciteren via de website aalst.be/vacatures De uiterste inschrijvingdatum is vastgelegd op woensdag 10 oktober INFO U kan de infobrochure aanvragen bij de dienst Personeel, Selecties, Keizersplein 21, 9300 Aalst, tel Uw contactpersoon is Brigitte De Coster.

28 Topzorg uitbouwen, daarin vinden we elkaar. De groep welzijnsvoorzieningen GasthuisZusters Antwerpen (GZA) is volop in expansie in de Antwerpse regio, want GZA Ziekenhuizen en GZA Woonzorggroep willen toonaangevend zijn in topzorg. Maar dan wel op maat van patiënten en bewoners: onze welzijnsvoorzieningen hebben een belangrijke maatschappelijke impact en staan bekend om hun warm onthaal, zorgkwaliteit en veiligheid. Meer dan drieduizend medewerkers geven het beste van zichzelf op onze drie ziekenhuiscampussen, in vier woonzorgcentra en in onze serviceflats. Onze kwaliteitsservice professionaliseren we elke dag nog een stukje méér. Op 1 januari 2013 fusioneren de vier huizen van onze woonzorggroep met de vier huizen van vzw Goudblomme. Daardoor zal de GZA Woonzorggroep meer dan 750 medewerkers tellen. Om de verschillende huizen met deze fusie in onze woonzorggroep te integreren en om GZA Woonzorggroep verder uit te bouwen, zijn wij op zoek naar een nieuwe (m/v): Algemeen Directeur GZA Woonzorggroep Functie: Als algemeen directeur van GZA Woonzorggroep maak je deel uit van de GZA Raad van Bestuur. Je bent lid van het dagelijks bestuur en van het GZA Directiecomité en bepaalt mee onze missie, strategie en doelstellingen. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle zorg en de financieel gezonde groei van de woonzorggroep. Samen met je directieteam van de woonzorgroep zet je hiervoor de strategische lijnen uit en bouw je verder aan de profilering van de GZA Woonzorggroep. Profiel: Wij zoeken een dynamische teamspeler die: een masterdiploma behaalde, met minstens 10 jaar relevante beroepservaring strategisch inzicht heeft en een zelfstandige visie kan opbouwen belangrijke strategische richtingen, beslissingen of grote projecten actief aanstuurt en opvolgt vertrouwd is met de (ouderen)zorgsector en sterk geïnteresseerd is in beleidsvragen en de maatschappelijke evolutie van deze sector sterke relationele bekwaamheden heeft, om constructief en toekomstgericht samen te werken met interne en externe belanghebbenden. Aanbod: Je krijgt de eindverantwoordelijkheid voor een groeiende woonzorggroep in een snel evoluerende zorgomgeving. Je komt terecht in een boeiende werkomgeving met verschillende woonzorgcentra, ziekenhuiscampussen en multidisciplinaire teams. De verantwoordelijkheden en het belang van je functie weerspiegelen zich in een aantrekkelijk en concurrentieel verloningspakket. Belangstelling? Richt je sollicitatie met cv aan GZA, Dr. Etienne Wauters, afgevaardigd bestuurder, Oosterveldlaan 22, 2610 Wilrijk of mail naar Meer vacatures: ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef De Bijster Sint-Bavo Sint-Gabriël Gemeenschapshuis Sint-Camillus

29 Ik bensabine... en ik bener. Waar dan, vraag je? Wel, waar ik wildezijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ikgoed in benénwat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik bener, voor mijn klanten... en voor mezelf.net zoals zoveel anderesecurex-collega s. En jij,ben jij erook? Securex helpt klanten inhet hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maak je deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat je belangrijk vindt,ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving. Briljante accountmanager, commerciëlekei,payrollwizard, wonderconsulent of ander toptalent? Bekijk jouw carrièrekansen op ikbener.be en ga met Securex in zee! Bezoek ons op

30 30 Als führender europäischer Wohnrechtsanbieter bietet Hapimag über Mitgliedern Zugang zu 57 eigenen Resorts und Residenzen an Toplagen in 16 Ländern. Unseren Mitgliedern stehen dabei über 5300 Apartments zur individuellen Nutzung für die unterschiedlichsten Bedürfnisse für alle Lebenslagen und Altersgruppen zur Verfügung.Swissness ist für uns Trumpf,innovativeProdukte Pflicht. Wir suchen für Belgien Verkaufspersönlichkeiten (m/w) aufselbstständiger Agenturbasis Mit IhremVerkaufsflair und IhrerKreativitäterreichen SieunsereUmsatzziele. Sie begeistern potenzielle Kunden von unserer Hapimag Ferienwelt mit wunderschönen Resorts an einzigartigen Lagen. Sie bringen mit: Mehrere Jahre erfolgreiche Verkaufserfahrung Sehr gute Deutschkenntnisse Motivation, in einem herausfordernden Umfeld als selbstständiger Repräsentant Höchstleistungen zu erbringen Wirbieten Ihnen: Ein dynamisches, internationales Umfeld Hervorragende Produkte einer seit 50 Jahren sehr erfolgreichen Schweizer Firma Laufende Marketing und Werbeunterstützung Ihrevollständigen Bewerbungsunterlagen mailen Sie bittean: Het Gemeentebestuur van Kraainem werft aan (m/v): 2 Administratieve medewerkers in statutair dienstverband voor volgende diensten: Financiële Dienst Stedenbouw Formele vereisten Jevoldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op18/07/1966 Jehebt de nationaliteit van een land van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat, je bent medisch geschikt Je geniet de burgerlijke en politieke rechten Jebent van onberispelijk gedrag Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs Functiebeschrijving Financiële dienst Je ondersteunt de financieel beheerder en de boekhouder in hun dagelijkse taken Je bent ondermeer betrokken bij het betalingsverkeer, boekingen van bankuittreksels, het houden van een kas, loketverrichtingen,... Functiebeschrijving Stedenbouw Je werkt in een team onder deleiding van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar Je helpt de burgers aan het loket en beantwoordt alle informatievragen Je past de wetgeving toe... Profiel - De nodige vakkennis hebben of te verwerven gedurende de loopbaan - Goede kennis hebben van het volledige softwarepakket - Communicatievaardig - Klantvriendelijk, leergierig, flexibel, stressbestendig -... Ons aanbod voor deze functies - Een voltijdse statutaire tewerkstelling met 6maanden proef - Bezoldiging volgens salarisschaal niveau C1-C3 +maaltijdcheques - Flexibel uurrooster, gunstige vakantieregeling en tal van andere voordelen Interesse? Bezorg jeschriftelijke kandidatuur met cv, en kopie hoogst behaalde diploma ten laatste op 28/09/2012 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Dezangrélaan 17 in 1950 Kraainem, of per mail naar Voor meer info, volledig overzicht van formele vereisten, de functiebeschrijving en het profiel, contacteer de personeelsdienst op het nummer 02/ of via WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR WERKNEMERS VAN 45JAAR EN OUDER Ondernemingen met meer dan 20 werknemers zijn verplicht om jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder op te stellen. De sociale partners hebben hierover op 27 juni 2012 CAO nr. 104 afgesloten. Deze bepaalt de voorwaarden, procedures en modaliteiten om een plan op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden of zelfs te verhogen. De werkgever kan kiezen voor een jaarlijks plan of voor een plan van meerdere jaren. WATMOET ER IN HET WERKGELEGENHEIDSPLAN STAAN? Alle specifieke maatregelen op het niveau van de onderneming, die het behoud van werkgelegenheid van werknemers van 45 jaar en ouder bestendigen of verhogen. Voorbeelden van mogelijke domeinen waarin maatregelen kunnen worden genomen zijn in de CAO vermeld en kunnen de werkgever helpen om zijn werkgelegenheidsplan op te maken. Het gaat bijvoorbeeld om selectie en aanwerving van nieuwe werknemers, de systemen van erkenning van verworven competenties, de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden, de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming. De werkgever is ook verplicht om de werknemers voldoende te informeren over zijn plan, volgens de voorziene procedure. Een standaardmodel van een werkgelegenheidsplan kunt uvinden op de site van Group Sonder de tab werkgever, sociale actualiteit, interprofessioneel, in het artikel Werkgelegenheidsplan voor werknemers van 45 jaar en ouder. De nieuwe CAO is gesloten voor onbepaalde duur en zal in werking treden op 1januari Group S een professioneel oor voor zelfstandigen en bedrijfsleiders SOCIAAL SECRETARIAAT - KINDERBIJSLAGFONDS - KAS VOOR ZELFSTANDIGEN - HR-BEHEER - ONDERNEMINGSLOKET

31 31 Grab your chance giving earth its second nature Group Galloo Recycling, met hoofdzetel in België, behoort tot de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in Europa. Met 53 filialen in België, Frankrijk en Nederland, zijn we als familiale bedrijvengroep sterk verankerd in de regio. Op heden realiseren we met een team van ca. 850 medewerkers een omzet van nagenoeg 700 miljoen euro. In het kader van onze verdere expansie wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van (m/v): COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE B2B (ref ) Aan- en verkoop van non-ferromaterialen -Meertalig ma/ing. met groeipotentieel Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door het personeelsadviesbureau Verdonck Personeelsmanagement. INTERESSE Mail naar: MÉÉR INFO Menen: Bruggestraat 232, T Oostende: VanIseghemlaan 133/001, T JE FUNCTIE Na een intensieve inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van non-ferromaterialen Je volgt de prijsschommelingen op de internationale markten Je onderhandelt dagelijks met de filiaalhouders van de Group Galloo Recycling en externe leveranciers (schroothandelaars, productiebedrijven, intercommunales,.) Daarnaast sta je in voor de verkoop van secundaire grondstoffen aan potentiële afnemers in héél Europa en Azië Je onderhoudt bestaande contacten en zoekt naar opportuniteiten om nieuwe zakenrelaties op te bouwen Je neemt deel aan beurzen en bezoekt de filialen, de klanten en de leveranciers Je kan rekenen op de ondersteuning van ervaren collega s enrapporteert aan de commercieel manager non-ferro materialen. JE PROFIEL Autonoom en initiatiefrijk persoon met sterke interesse voor recyclage en techniek Master met initiële werkervaring in een internationale bedrijfsomgeving (ma TEW, handelsingenieur, ind. ing., ) Communicatief en no-nonsense onderhandelaar en praktische problem solver (N, F, E) Organisatorisch en cijfermatig sterk KMO-minded en bij voorkeur wonend in West-Vlaanderen. ONS AANBOD Een gevarieerde en uitdagende job met verdere groeikansen Talrijke internationale contacten Een organisatie met ruimte voor eigen initiatieven Een prettige werksfeer en een no-nonsense bedrijfscultuur Een Europese groep met een marktleiderspositie in de sterk groeiende recyclagesector Competitief salarispakket +bedrijfswagen +extralegale voordelen. DOSSIER 29/9 JOBDOSSIER ZORGSECTOR Wiljegraag een nieuwebaan in de zorgsector waar je met jouw kennis en ervaringeen belangrijkebijdrage kuntleveren? Mis dan Jobatopzaterdag 29 september zekerniet! Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar YOUR CAREER Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière. CM is één van de grotere non-profitorganisaties in België. Naast onze diensten op het vlak van ziekteverzekering en gezondheidszorg hebben we eveneens heel wat interessante projecten in huis voor wie op zoek is naar een waardegedreven en boeiende werkomgeving. Vanuit onze centrale zetel in Brussel en de 19 regionale kantoren bouwen we als maatschappelijk geëngageerde organisatie aan een gezonde toekomst voor zowel onze leden als onze werknemers. Misschien hebben wij wel de job voor U? Momenteel zijn we in Brussel op zoek naar o.a. : >Marketing en sales manager >Business analist >HRbusiness Partner >HR expert compensations en benefits >Management assistant >Medewerker infopunt chronisch zieken En er is meer! Ontdek al onze vacatures op

32 Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag deuniversiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tothet uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt meeaan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid. Jan Crab AdministratiefenTechnisch Personeel Het Departement ICT zoekt een (m/v): De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een (m/v): Het Juridisch Opvolgingscentrum zoekt een (m/v): Expert inhet domein Automatisering, domein Onderwijs- en Studentenadministratie Projectcoördinator in het domein Preklinische Moleculaire Beeldvorming Expert inhet domein Internationale Onderzoekscontracten en Onderwijscontracten Academisch en Wetenschappelijk Personeel De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een (m/v): Zelfstandig Academisch Personeel inhet domein Oncologische Moleculaire Pathologische Anatomie Geïnteresseerd? De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt u op lerenisleven

33 jobs in VL-BRABANT & BRUSSEL Op zoek naar een job dichtbij huis? Op de volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op een boogscheut afstand. + handig overzicht van alle jobs in jouw regio

34 OP EEN DAG VIND JE HET HUIS VAN JE LEVEN. EN DAN WIL JE EEN JOB IN DE BUURT NATUURLIJK. Kijk in de nieuwe jobat krant en op Jobat.be voor alle jobs uit jouw regio.

35 Met Human Interface Group helpen we bedrijven om informatiesystemen te ontwikkelen die een maximale gebruikservaring nastreven. Zie het als technologie een menselijk gelaat geven. Zo groeiden we uit tot een bijzonder inno vatieve dienstverlener en tot het grootste usability consultingbedrijf in Europa. Dat is de reden waarom ook de grootste onder nemingen naar Human Interface Group komen. Groei met ons mee als (m/v): HR Officer deeltijds (4/5) Functie: Je bent verantwoordelijk voor de personeels administratie. Je onderhoudt de contacten met het sociaal secretariaat en staat in voor de loonverwerking. Je zorgt voor de administratieve verwerking van de extralegale voordelen (bedrijfswagens, verzekeringen, gsm,...) Ook het organiseren en plannen van rekrutering en selectie, opleidingen, evaluaties en teambuildingevents behoren tot je takenpakket. Je treedt op als vertrouwenspersoon voor het personeel en rappor teert aan de HR Manager. Profiel: Je hebt een bachelordiploma (toegepaste psychologie, personeels werk of gelijkaardig). Je kan terugvallen op minimaal drie jaar relevante ervaring. Een goede kennis van de sociale wetgeving en het arbeids recht is aangewezen. Ervaring met loonsoftware van SD Worx is een pluspunt. Je bent communicatief en empathisch en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Met vertrouwelijke informatie ga je op een discrete manier om. Je hebt een goede kennis van MS Office-applicaties (Word/Excel/ PowerPoint). Aanbod: Human Interface Group biedt je een uitdagende functie in een dynamische en stimulerende werkomgeving. Je werkt op 4/5 basis (niet op woensdag) en komt terecht in een jong, gedreven team waar open communicatie primeert. Verder kan je rekenen op een aantrekkelijk loon aangevuld met diverse extralegale voordelen waaronder bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, internetvergoeding en gsm-abonnement. Laat het niet langer kriebelen! Mail je cv en motivatiebrief met referentie HIGJOB naar A Priori, t.a.v. Bart Van Woinsel, tel.: fax: Gasthuisstraat 15, 3200 Aarschot. Relevante kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. VG.2/B B-AB W.RS141

36 Grimbergen is een groene gemeente in de Vlaamse rand. Als aantrekkelijke woonplek voor meer dan inwoners is het tevens een thuisbasis voor KMO s en multinationals. Om de uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken, bouwt het gemeentebestuur verder aan een dynamisch team in een moderne werkomgeving. Zoekt u een job waarin u uw energie en talent kwijt kan? Dan worden wij misschien uw volgende werkgever! Binnenkort organiseren wij alvast selecties voor: Werft aan: A. de invulling van statutaire vacatures 1 personeelschef (A1a-A3a) (m/v) masterdiploma of gelijkwaardig brutomaandsalaris: min 2.871,27 max 5.052,65 1 adviseur bevolking en burgerlijke stand (A1a-A3a) (m/v) masterdiploma of gelijkwaardig brutomaandsalaris: min 2.871,27 max 5.052,65 1 beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (B1-B3) (m/v) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig in één van de volgende richtingen: interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur, toegepaste architectuur, vastgoed, architectuur, interieurarchitectuur, ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde, geografie, geografie en geomatica, of een andere richting die op basis van het studieprogramma met één van deze richtingen kan worden gelijkgesteld. brutomaandsalaris: min 2.273,36 max 3.830,55 1 beleidsmedewerker lokale economie (B1-B3) (m/v) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig bij voorkeur behaald in de richtingen bedrijfsmanagement, sociaal werk, communicatiemanagement, toerisme en recreatiemanagement brutomaandsalaris: min 2.273,36 max 3.830,55 B. de invulling van contractuele vacatures 0,5 beleidsmedewerker personeel en organisatie (B1-B3) (m/v) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig bij voorkeur behaald in een richting van het studiegebied handelswetenschappen of sociaal-agogisch werk brutomaandsalaris (19/38): min 1.136,68 max 1.915,28 C. de aanleg van een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar met mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding beleidsmedewerker leefmilieu (B1-B3) (m/v) onmiddellijke invulling van een voltijdse betrekking met een vervangingsovereenkomst (mogelijkheid tot latere statutaire benoeming) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig in één van de volgende richtingen: biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, energietechnologie, milieuzorg, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, farmaceutische wetenschappen, milieu- en preventiemanagement, industriële wetenschappen: chemie, industriële wetenschappen: milieukunde, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie, of een richting die op basis van het studieprogramma met één van deze richtingen kan worden gelijkgesteld brutomaandsalaris: min 2.273,36 max 3.830,55 eventuele definitieve benoeming mits behalen van het attest van milieutoezichthouder of mits vrijstelling hiervan door de minister. ons aanbod: competitief loon een hospitalisatieverzekering maaltijdcheques 6,5 terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer fietsvergoeding verlofregeling die het evenwicht tussen werk en privéleven ondersteunt diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen Meer info? vraag de informatiebundel per betrekking en uw inschrijvingsformulier op tel of download het via zend het per post naar het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of geeft het af aan het onthaal van het gemeentehuis uiterste indieningsdatum van de kandidaturen is vrijdag 5 oktober 2012 (poststempel geldt als bewijs) verdere inlichtingen op of

37 staat voor talent. Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om te groeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid. Talent ontwikkelen is de core business van t-groep. Wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbieden via twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Voor onze kantoren in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zoeken we momenteel verschillende (m/v) Trajectbegeleiders regio Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen (Kortrijk-Roeselare) VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Je takenpakket Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van werkzoekenden naar een job op de arbeidsmarkt en werkt daarbij met verschillende doelgroepen. Je geeft en leidt trainingssessies in groep en volgt de werkzoekenden ook individueel op. Je stuurt, motiveert en inspireert mensen bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Je bouwt en onderhoudt hierbij contacten met de divisies van t-groep, namelijk t-interim en Ascento. Je profiel Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting (maatschappelijk werk, psychologie, pedagogie) of bent gelijkwaardig door ervaring. Je hebt een brede kennis van de arbeidsmarkt, de sociale economie en bij voorkeur ook van het beleid rond doelgroepen. Je kan mensen aansturen en motiveren en werkt resultaatgericht. Je bent sterk luistervaardig, alsook assertief en overtuigend! Je werkt zelfstandig en bent een creatieve doorzetter. Ons aanbod Een boeiende voltijdse job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Bovendien kom je terecht in een dynamische en nog steeds groeiende sector! Interesse? Solliciteren via website Kijk snel op voor alle vacatures en solliciteer meteen online! t-groep wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Erkenningsnummer VG.1246/BUOSAP B-C07.002W. INT.RE.RS.SO.148 DC:40103 t-interim en Ascento behoren tot t-groep NV DOSSIER 29/9 JOBDOSSIER ZORGSECTOR Wil je graag een nieuwe baan in de zorgsector waar je met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunt leveren? Mis dan Jobat op zaterdag 29 september zeker niet! Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via of mail naar

38 ONLINE2PRINT online jobs in de kijker Hilti Hilti Belux (Asse) is marktleider in de marketing en verkoop van topkwaliteit producten voor professionele klanten in de bouw- en installatiesector. Onze producten behelzen laser positioneersystemen, boor- en beitelsystemen, diamantboor- en snijsystemen, etc. Om onze succesvolle groei verder te zetten zijn wij op zoek naar enthousiaste en resultaatgerichte teamplayers! Sales Representative Bouw (Brussel) Contact: Job-ID : CFE CFE is een multidisciplinaire groep die actief is in de sector van PPS-concessies, bouw, vastgoed, marine engineering en multitechnieken. De groep is aanwezig in België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, het Midden- Oosten en Afrika. CFE is een bouwgroep, die ook bouwgerelateerde diensten aanbiedt. De groep is genoteerd op Euronext Brussels. 47% van het kapitaal is in handen van VINCI. Als bouwonderneming is CFE een van de grootste spelers op de Belgische markt. Het bedrijf is ook aanwezig in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Midden- Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Wij zijn op zoek naar een ervaren fiscalist (m/v) die op termijn onze Group Tax Manager kan opvolgen. Fiscalist met ervaring Contact: Job-ID : GHK We seek to appoint a strong and experienced Assistant Accountant for our Brussels office. Reporting to the Finance Manager, based in London, your responsibilities will involve a variety of Finance and ad-hoc duties relating to the administrative function of the Brussels office. Assistant Accountant Contact: https://icfi.taleo.net/careersection Job-ID : Bank van De Post Bank van De Post (BPO) is het resultaat van een 50/50-partnership tussen bpost (De Post) en BNP Paribas Fortis et wordt helemaal autonoom bestuurd binnen een kader van gelijkwaardigheid tussen de twee aandeelhouders. BPO is een dynamische bank op mensenmaat en in volle evolutie. Zij richt zich hoofdzakelijk op particulieren en biedt een compleet gamma van eenvoudige en voordelige bankproducten aan. Haar waarden: eenvoudig, zeker en voor iedereen! Project Officer Marketing Online Banking Contact: Job-ID : SD Worx Je kan er nu eenmaal niet omheen. Sterke resultaten behaal je als team. In een omgeving waar ruimte is voor dialoog en initiatief. Waar de jobinhoud boeiend is en de collegiale sfeer uniek. Als toonaangevende HR Serviceprovider weten we hoe belangrijk het is om dat evenwicht tussen een professionele en menselijke aanpak te bewaren. En dat merk je aan de innovatieve HR-oplossingen, maar ook aan de passie voor het vak. Of het nu gaat om Payroll, IT of HR. In elk domein staan onze mensen er. Trots en uiterst gedreven. Grijp nu je kansen als (m/v): Tax Consultant Brussel Contact: Job-ID : Corelio Publishing Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een mature krantenmarkt. De verschillende titels van de groep (De Standaard, Het Nieuwsblad,/ De Gentenaar, Het Volk, Passe-Partout en Les Editions de l Avenir) hebben hun beste krachten gebundeld in het gezamenlijke rubriekenproject Corelio Classifieds. Hiervoor zoeken we van oktober 2012 tot en met januari 2013 een account advisor voor de immopagina s. Account Advisor Immo en Bouwen (tijdelijk) Contact: Job-ID : DE UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING VIND JE OP JOBAT.BE Meer info en tarieven via uw jobat sales:

39 Van Leeuwen Buizen België levert vanuit Vilvoorde stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters voor toepassingen in vrijwel alle industriële sectoren. We maken deel uit van de wereldwijde marktleider en combineren een breed assortiment kwaliteitsproducten met een performant logistiek netwerk en een uitgebreid dienstenprogramma. Naast de koolstofstalen producten leveren wij ook een compleet assortiment roestvaststalen buizen en accessoires. We zoeken voor diverse afdelingen meerdere (m/v): Account Managers Je functie: Je werkt mee binnen een team om de commerciële doelstellingen van je business unit te realiseren door bestaande en nieuwe accounts te bewerken. Je hoofdtaken omvatten o.m.: regelmatig bestaande accounts bezoeken teneinde een langetermijnrelatie te verzekeren actief nieuwe relaties zoeken, prospecteren en ontwikkelen presentaties uitwerken en verzorgen bij (potentiële) accounts offertes opmaken en actief opvolgen product sourcing bij specifieke aanvragen ontwikkelingen bij de klant en in de markt nauwgezet volgen en intern communiceren regelmatig rapporteren omtrent de realisatie van de afgesproken omzet- en winstdoelstellingen. Je profiel: Ba. of Ma. opleiding in een technische of commerciële richting. Relevante ervaring in en technische kennis van de staalsector is een voordeel. Dynamische starters met een technisch-commerciële drive zijn eveneens welkom. Vlot meertalige onderhandelingscapaciteiten in N-F-E. Teamplayer met overtuigingskracht, creatief ondernemer en resultaatgericht. Ons aanbod: Een brede functie en verantwoordelijkheid met uitgebreide internationale contacten bij een wereldwijd toonaangevend bedrijf. Daarbij hoort een aantrekkelijke werkomgeving, met de modernste tools, professionele ontwikkelingsmogelijkheden (ook internationaal), uitgebreide opleidingen en een aantrekkelijk verloningspakket. Interesse? Contacteer Jan Vandenhende via of tel. +32 (0) voor meer info. We garanderen absolute discretie, en een professionele behandeling van jouw kandidatuur met een correcte feedback. Bezoek onze website:

40 Hieronder vind je een selectie van de meest recente online jobs in jouw regio. Surf meteen naar Jobat.be en stel jouw kandidatuur voor de job van je leven. BRUSSEL SECURITY & NETWORK ADMINISTRATOR A.S.T.R.I.D. N.V. SITE ENGINEER ET GESTIONNAIRE DE CENTRE DE DONNÉES A.S.T.R.I.D. N.V. ACCOUNT MANAGER VLAANDEREN AB&I DOSSIERBEHEERDER VERZEKERINGEN AB&I JURIST AB&I CALL CENTER OPERATOR (M/V) ACCENT IT SERVICES BRUSSEL VERKOOPMEDEWERKER LUXE ACCESSOIRES (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS BRUSSEL (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE COMMERCIELE HR-CONSULTANT BRUSSEL - ARBEIDERSPROFIELEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE COMMERCIELE HR-CONSULTANT BRUSSEL CENTRUM (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT IN EVERE (BEDIENDEPROFIELEN) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE JUNIOR ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TALENTS REGIO BRUSSELS (CONSULTANT) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TRAINEE MANAGEMENT PROGRAMME BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TRAINEE MANAGEMENT PROGRAMME BRUSSELS (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE SECRETARY (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUSSEL 5 FLEET SALES ADVISOR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD IN BOUND CUSTOMER SERVICE AGENT (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD SALES SUPPORT CHEMIST (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD UN(E) ASSISTANT(E) DYNAMIQUE TRILINGUE JUNIOR (H/F) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD ACCOUNTANT ACCOUNTEMPS BRUSSELS CONTRÔLEUR DE GESTION ACCOUNTEMPS BRUSSELS TWEETALIG(E) JURIST(E) PART-TIME AES- ALGEMEEN EIGENAARS-EN MEDE-EIGENAARS SYNDICAAT BIJSTANDSVERLENER - CENTRALE BELGIE (FULL-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS BIJSTANDSVERLENER - CENTRALE BELGIE (PART-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CHARGE D ASSISTANCE - CENTRALE BELGIQUE (FULL-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CHARGE D ASSISTANCE - CENTRALE BELGIQUE (PART-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CUSTOMER CARE AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CUSTOMER CARE AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS DANISH + SCANDINAVIAN AGENT (SW AND/OR NORW) WITH TRAVEL EXPERIENCE AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS HELPDESK ADVISORS (BRUXELLES) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS OP ZOEK NAAR EEN BIJVERDIENSTE? AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS PROJECT BEHEERDER (HEVERLEE) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS PROSPECTIE AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS PROSPECTION AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS SWEDISH + FINNISH AGENTS AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS TECHNICAL SUPPORT AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS TECHNICAL SUPPORT AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS AGENT DE RECHERCHE AMBASSADE CANADA ADMINISTRATIVE ASSISTANT AMBASSADE DU CANADA VERTEGENWOORDIGER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS PROGRAMMEUR ANTIGIFCENTRUM BUSINESS ACCOUNT MANAGER (H/F) ATTENTIA REWARD PARTNER ATTENTIA ANALYSTE D INSTALLATIONS DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT (AUTOMATISÉ ET ROBOTISÉ) AUDI BRUSSELS COORDINATEUR SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR MÉTHODE EN TÔLERIE AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR QUALITÉ AUDITS EN CARROSSERIE AUDI BRUSSELS MÉCANICIEN INDUSTRIEL AUDI BRUSSELS PLANIFICATEUR LOGISTIQUE FLUX INTERNE AUDI BRUSSELS PROGRAMMEUR ANALYSE DE VÉHICULE AUDI BRUSSELS FREELANCE INCASSO MEDEWERKER BUITENDIENST BE (M/V) AVS BELGIUM SPRL BI SYSTEM ANALYST AXA BUSINESS INFORMATION ARCHITECT (2012/0387) AXA CATEGORY OWNER, IT (2012/0395) AXA CHEF DE PROJETS PM & ETUDES EN ACTUARIAT (2012/0266) AXA CHEF DE PROJETS PM & ETUDES SR / SR PROJECTLEIDER PM & STUDIES (2012/0293) - (BUSINESS & FINANCIAL ANALYST LAR) AXA CHEF DE PROJETS PRODUCT MANAGEMENT - CREST (2012/0132) AXA CONSEILLER JURIDIQUE DROIT SOCIAL AXA EXPERT INCENDIE, BRUXELLES AXA EXPERT INCENDIE, FLANDRE AXA GESTIONNAIRE VIE (CONTRAT DURÉE DÉTERMINÉE) AXA HEAD OF EXECUTION DESK AXA HEAD OF PERFORMANCE MANAGEMENT 2012/0023 AXA ICT ANALYST AXA JUNIOR BI SYSTEM ANALYST AXA JUNIOR RETAIL RISK OFFICER AXA MARKET AND LIQUIDITY RISK OFFICER AXA SECURITIZATION OFFICER AXA PROJECT OFFICER MARKETING - ONLINE BANKING BANK VAN DE POST ENGINEERS & EXPERTS BEL V BOEKHOUDER/CONTROLLER BERENSCHOT BELGIUM MANAGING CONSULTANT ASSESSMENT & DEVELOPMENT (M/V) BERENSCHOT BELGIUM WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) BERENSCHOT BELGIUM JOB GESTIONNAIRE COMPTABILITÉ FILIALES À EVERE (H/F) CARREFOUR JOB MANAGER DE RAYON MULTIMEDIA CARREFOUR HYPERMARCHÉ BERCHEM ST AGATHE CARREFOUR JOB MANAGER DE RAYON MULTIMEDIA CARREFOUR HYPERMARCHÉ BERCHEM STE AGATHE CARREFOUR JOB REBUYER NON FOOD SAISONNIER H/F CARREFOUR COMMUNICATIEMEDEWERKER/STER CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING DESSINATEUR BETON CFE FISCALIST EXPERIMENTE CFE STUDIE - INGENIEUR CFE VISA CONSULTANT CIBT BELGIUM BVBA BUSINESS ANALIST CM ICT FINANCIAL MANAGER CM MANAGEMENT ASSISTANT CM MARKETING & SALES MANAGER CM MEDEWERKER INFOPUNT CHRONISCH ZIEKEN CM CONSEILLER COMMERCE DURABLE COMEOS EEN ADVISEUR COMEOS VLAANDEREN (M/V) COMEOS ARBEIDER COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE OUVRIERS COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE BRAND ACTIVATION MANAGER DANONE COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE REGIO BRUSSEL/ ANTWERPEN/ GENT - (NL/ FR) - (M/V) DAOUST SELECTION KEY ACCOUNT MANAGER - NL/FR - (M/V) DAOUST SELECTION MANAGEMENT ASSISTANT (JURIDISCHE SECTOR) - (NL/ FR/ ENG) - (M/V) DAOUST SELECTION PERM - SCHADEBEHEERDER RECHTSBIJSTAND - (NL / FR) - (M/ V) DAOUST SELECTION PERM- SCHADEBEHEERDER (AUTO) - (NL/ FR) - (M/ V) DAOUST SELECTION EXPERT EN POLITIQUE PUBLIQUE (REGION WALLONNE - FEDERATION WALLONIE- BRUXELLES) DELOITTE FULLTIME HOSPITALITY OFFICER DELOITTE JUNIOR RECRUITMENT ADMINISTRATOR DELOITTE PAYROLL OFFICER/EXPERT DELOITTE CREDIT PORTFOLIO MODELLING & PRICING TEAM - SENIOR QUANTITATIVE ANALYST DEXIA APPLICATION ARCHITECT CLEARING HOUSE - BRUXELLES EANDIS SECRETARESSE EEMAN & PARTNERS BVBA MANAGEMENT ASSISTANT GERMAN/ENGLISH EGEMINPLUS RÉCEPTIONNISTE (H/F) CENTRE BRUXELLES EGEMINPLUS ACCOUNT MANAGER DOCUMENT SYSTEMEN VOOR BRUSSEL OF ANTWERPEN ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER PROFESSIONS LIBÉRALES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER REAGENTS ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACTUAIRE EN MODÉLISATION - PILIER I DE SOLVENCY II À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS AUDITEUR ICT À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS AUDITEUR INTERNE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS AUDITEUR INTERNE OPÉRATIONNEL À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COLLABORATEUR POUR L ACTUARIAT VIE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COMPTABLE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CONSEILLER CRÉDIT COURTIERS À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CREDIT COLLECTOR ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CRM MARKETING MANAGER IN BRUSSELS ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ÊTES-VOUS JEUNE DIPLÔMÉ ET À LA RECHERCHE DE VOTRE PREMIER CHALLENGE PROFESSIONNEL? ERGON RECRUITMENT BRUSSELS FINANCIËEL ANALIST TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS GENERAL LEDGER ACCOUNTANT ERGON RECRUITMENT BRUSSELS GESTIONNAIRE SINISTRE PROTECTION JURIDIQUE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS JEUNE DIPLOMÉ EN ASSURANCES BILINGUE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS JUNIOR TREASURY OFFICER TE ZAVENTEM ERGON RECRUITMENT BRUSSELS RISK ENGINEER TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SCHADEBEHEERDER AUTO TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SENIOR ACCOUNTANT TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS TEAM LEADER GESTION PRODUCTION ET SINISTRE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS VERKOPER RAMEN EN DEUREN REGIO BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CLINICAL TRIAL ASSISTANT EXPERIS DESSINATEUR FR/NL EXPERIS ECO-TOXICOLOGIST (M/F) EXPERIS FIELD SERVICE ENGINEER EXPERIS HR PROJECT CONSULTANT EXPERIS LABORANTIN EXPERIS OCCUPATIONAL RISK ASSESSOR (M/F) EXPERIS TREASURY OFFICER FR-UK EXPERIS ADMINISTRATIEF UITZENDCONSULENT BRUSSEL EXPRESS MEDICAL METHODE ENGINEER FABRICOM (GDF SUEZ) CHEF DU SERVICE GESTION GÉNÉRALE ET STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE - AGENCE FÉDÉRALE DE CONTRÔLE NUCLÉAIRE INSPECTEUR-EXPERT CLASSE I DÉCHETS RADIOACTIFS FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE - AGENCE FÉDÉRALE DE CONTRÔLE NUCLÉAIRE MANAGEMENT ASSISTANT FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL ASSISTANT ACCOUNTANT BRUSSELS GFK ASSISTANT ACCOUNTANT GHK CENTRUM ASSISTENT (VERPLEEGKUNDIGE) BRUSSEL HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) INFIRMIE(È)R(E)/ASSISTENT(E) DE CENTRE BRUXELLES HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) SALES REPRESENTATIVE GRANDS COMPTES HILTI SALES REPRESENTATIVE MECHANICAL HILTI COUNTRY MANAGER BELGIE HUDSON SENIOR CONSULTANT INTERIM MANAGEMENT (FINANCE) HUDSON GESTIONNAIRE PRODUCTION ASSURANCES IARD (H/F) IC VERZEKERINGEN COLLABORATEURS POUR LE COMPETENCE CENTRE ALERT HANDLING ING COMMUNICATION/JOURNALISM ING CUSTOMER DESK EMPLOYEE PAYMENTS ING FINANCIAL ANALYST RETAIL BANKING ING FUNCTIONAL ANALYST - INSURANCE ING GESTIONNAIRE DE DOSSIERS SINISTRES AUTO ING INFORMATION RISK MANAGEMENT OFFICER ING MODELLER ING PROGRAM MANAGER ING TEAM MANAGER FINANCIAL CONTROL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES ING TEAM MANAGER REQUIREMENTS ONLINE/MOBILE BANKING ING TEST COÖRDINATOR ING ECONOMIST/JURIST INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN JURIST INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN (SR) INGENIEUR LABO EQUIPMENT VALIDATIE JANSSEN BUSINESS EXCELLENCE LEAD JANSSEN CHEMISCH OPERATOREN - GEEL JANSSEN PROCESINGENIEUR CHEMISCHE PRODUCTIE JANSSEN PROCESINGENIEUR CHEMISCHE PRODUCTIE/FUNCTIONAL LEAD HYDROGENATIE JANSSEN COÖRDINATOR STAFDIENST JOBPUNT VLAANDEREN HOOFDREDACTEUR JOBPUNT VLAANDEREN MANAGEMENTASSISTENT JOBPUNT VLAANDEREN PROJECTLEIDER ENERGIEDIENSTEN JOBPUNT VLAANDEREN RAADGEVER FINANCIEEL BELEID JOBPUNT VLAANDEREN TOEZICHTHOUDER MARKTWERKING JOBPUNT VLAANDEREN KBC ADVISEUR BANKGARANTIES KBC KBC ADVISEUR RISICOBEHEER VERZEKERINGSRISICOBEHEER KBC KBC ALM MANAGER KBC KBC COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET BANKKANTORENNET REGIO BRUSSEL KBC KBC INTEGRATED RISK MANAGEMENT ADVISER KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR BETWISTE ZAKEN KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR BIJZONDER KREDIETBEHEER KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR COMPLIANCE ASSET MANAGEMENT KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR CORPORATE KBC KBC PRODUCT MANAGER CONSUMER FINANCE BELGIË KBC KBC QUANTITATIVE RISK MODEL DEVELOPER KBC KBC SENIOR ADVISOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT KBC KBC SENIOR JURIDISCH ADVISEUR KBC KBC SENIOR ONDERSCHRIJVER EXPERT KBC KBC SENIOR RELATIONSHIP MANAGER FINANCIAL INSTITUTIONS GERMAN-SPEAKING REGIONS KBC MANAGEMENT ASSISTANT KPMG COLLABORATEUR JURIDIQUE (M/F) LEGAL ASSIST PARALEGAL COORDINATOR LEGAL ASSIST ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT LEGAL FORCES BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT LEGAL FORCES CONSULTANT(E) RECRUTEMENT ET BUSINESS DEVELOPMENT LEGAL FORCES JUNIOR RELATIONSHIP MANAGER INTERTRUST GROUP LEGAL FORCES JURISTE D ENTREPRISE LEGAL FORCES LEGAL COUNSEL - BEFIMMO LEGAL FORCES LEGAL COUNSEL INTERNATIONAL PAPER LEGAL FORCES PARTNER ADMINISTRATIEF RECHT /OVERHEIDSOPDRACHTEN LEGAL FORCES PROFESSIONAL SUPPORT LAWYER (80%) LEGAL FORCES RELATIONSHIP MANAGER INTERTRUST GROUP LEGAL FORCES JURIDISCHE SECRETARESSE/SECRETARIS LORENZ CVBA TIJDELIJKE GEMOTIVEERDE KEUKENHULP / 74 C 2 CREDIT COLLECTOR / 1 C ADMINISTRATIEF BEDIENDE IT AFDELING / 391 C ANALYSTE, BUSINESS DEVELOPMENT / 296 C ASSISTANT ADMINISTRATIF / 1 C ASSISTANT ADMINISTRATIF COMMERCIAL-MARKETING-FINANCES / 355 C ASSISTANTE TRILINGUE FR/NL/ANG - CDI / 67 C ASSISTENT(E) NL-FR-ENG FULL TIME CDI / 355 C ASSISTENTE/RECEPTIONNISTE NL-FR OPTIE VAST / 130 C BEDIENDE KLANTENDIENST / 391 C BEDIENDE KLANTENDIENST / 46 C BUSINESS MANAGER ENGINEERING BRUXELLES - BRABANT WALLON CHAUFAGISTE / 1 C CHAUFFAGISTE AVEC CEDICOL CDI DIRECT TOUTES REGIONS / 67 C COLLABORATEUR SERVICE CLIENTELE (ASSURANCE) - FR/NL / 67 C COLLABORATEUR(TRICE) LOGISTIQUE/ADMIN. (FR/NL) / 68 C COLLECTOR FRONT END LATE SHIFT / 1 C COMERCIEEL TALENT NL/FR - VASTE JOB / 67 C

41 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant COMMERCIEEL ADVISEUR - REGIO LEUVEN/TIENEN / 7 C CONSEILLER COMMERCIAL SERVICE (H/F) / 41 C CONSULTANT ANDERLECHT CONTREMAITRE LOGISTIQUE / 68 C COORDINATOR/ OFFICE BEHEERDER NL- FR-ENG OPTIE VAST / 130 C CREDIT ADVISOR / 1 C CREDIT ADVISOR NL/FR (COMMERCIAL) - VASTE JOB / 67 C CREDIT COLLECTOR / 391 C CUSTOMER SERVICE (CHARGE D ASSISTANCE) - FR/NL / 67 C DISPATCHER / 1 C DRIETALIGE ASSISTENTE NL/FR/ANG - VASTE JOB / 67 C ELECTROMECANICIEN/TELECTRICIEN / 67 C EMPLOYE TECHNIQUE ADMINISTRATIF FR/NL (H/F) / 41 C ENQUETEUR (M/V) NL / 68 C FUTURSKILL CONTENT STRATEGY AND DEVELOPMENT DIRECTOR GESTIONNAIRE DE DOSSIER BILINGUE FR/NL - CDI / 67 C GRAPHICS DESIGNER - INTERIM COCA-COLA / 296 C GRAPHICS DESIGNER COCA COLA / 391 C HANDYMAN/ ELEKTRICIEN NL-FR OPTIE VAST / 130 C HEFTRUCKCHAUFFEUR / 46 C HULPEXPEDITEUR / 391 C HVAC TECHNIEKER / 67 C INSIDE SALES CONSULTANT / 327 C INSTALLATEUR SYSTEME SECURITE / 1 C INTERNAL LEASE CONSULTANT (COMMERCIAL) FR/NL - CDI / 67 C JOBSTUDENT RIJBEWIJS B / 240 C JUNIOR BEHEERDER SCHADEGEVALLEN NL-FR (M/V) / 355 C KLANTENDIENST MEDEWERKER (DOSSIER BEHEERDER) FR/NL / 67 C KLASSEVOLLE BOETIEKVERANTWOORDELIJKE / 252 C KLEDINGVERK(O)P(ST)ER - 25U PER WEEK / 18 C KOK-BEHEERDER/ CHEF GERANT UITBATING OOST-VLAANDEREN / 74 C MANAGEMENT ASSISTANT / 355 C MANAGEMENT ASSISTANT / 327 C MANAGEMENT ASSISTANT DU/ENG/FR - PERM JOB / 67 C MANAGEMENT ASSISTANT FULL TIME / 355 C MANAGER PERMANENT PLACEMENT (BRUSSELS - WALLONIA) / 67 C MANAGER PERMANENT PLACEMENT (BRUXELLES - WALLONNIE) / 67 C ONE DEVELOPER / 252 C MARKETING %26 CRM OFFICER (H/F) / 68 C MARKETING COMMUNICATIE MEDEWERKER / 391 C MEDEWERKER AFDELING RIJBEWIJS / 69 C MEDEWERKER KLANTENDIENST (VERZEKERING SECTOR) - NL/FR / 67 C MERCHANDISER COCA-COLA / 46 C MERCHANDISER REGION BRUXELLES / 296 C MERCHANDISER REGION NAMUR / 296 C ONDERHOUDSTECHNIEKER / 67 C OPERATEUR/TELEPHONISTE / 1 C PEINTRE MENUISERIE OU CARROSSERIE / 69 C PERSONAL ASSISTANT VOOR EEN INTERNATIONAAL ADVOCATENKANTOOR / 67 C PROGRAM PLANNER TV / 391 C PROJECT ASSISTANT FR-ANGL / 129 C QUALITY CONTROLER NIGH SHIFT / 1 C QUALITY EXPERT (H/F) / 41 C RECEPTIONNISTE 19H/SEM / 355 C RECRUITMENT CONSULTANT ENGINEERING SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 391 C SALES SUPPORT / 138 C SECRETAIRE GENERALE ET JURIDIQUE FR-NL-ANG CDI / 130 C SECRETAIRE NL/FR/ANG - CDI / 67 C SHOP MANAGER FR/NL - CDI / 67 C SHOP MANAGER NL/FR - VASTE JOB / 67 C SITE MANAGER NL/ENG/FR - PERM JOB / 130 C TALENT COMMERCIAL FR/NL (SECTEUR FINANCIER) - CDI / 67 C TEAM COACH (CUSTOMER SERVICE) / 67 C TEAMLEADER ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V) / 68 C TECHNICIEN ELECTRONIQUE / 1 C TECHNICIEN ELECTRONIQUE (LABORATOIRE) / 1 C TECHNICO COMMERCIAL ( F/M ) / 69 C TELEFONISTE WATERMAEL-BOSVOORDE / 170 C TEMPORARY ADMINISTRATIVE ASSISTENT / 57 C TV PRODUCTIE ASSISTANT / 46 C TWEETALIGE VIP HOSTESS / 107 C VASTE JOB: ACCOUNT MANAGER ENGLISH - GERMAN / 78 C VERKOPER LUMINUS PROJECT / 109 C JOURNALIST MEDIA MARKETING COMMUNICATION OFFICER MERCURI URVAL OFFICE COORDINATOR BRUSSEL MERCURI URVAL OPERATOR - OPERATIONS CONTROL CENTER MERCURI URVAL OPERATOR - OPERATIONS CONTROL CENTER MERCURI URVAL SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER MERCURI URVAL IT VENDOR MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS ENGINEERING PURCHASING MANAGER ENERGY (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS ENGINEERING DISTRICT MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M INTERNATIONAL CATEGORY DEVELOPMENT MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M KEY ACCOUNT MANAGER BELUX (H/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M SALES ACCOUNT MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M DATABASE ADMINISTRATOR MOBISTAR DOMAIN ARCHITECT - RADIO ACCESS MOBISTAR INTERNSHIP - COMPETITIVE INTELLIGENCE ANALYST MOBISTAR SYSTEMS EXPERT - UNIX MOBISTAR SYSTEMS EXPERT - UNIX MOBISTAR TRANSPORT NETWORK DOMAIN ARCHITECT MOBISTAR CONSEILLER EN KNOWLEDGE MANAGEMENT -INFRABEL (H/F) (RÉF.: I298) NMBS-GROEP TEAMLEADER CELLULE PEOPLE & TEAM DEVELOPMENT - INFRABEL (H/F) (RÉF.: I299) NMBS-GROEP ASSISTANT SOCIAL EN CHEF OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK INSIDE SALES REPRESENTATIVE OODRIVE NV TECHNISCH VASTGOEDBEHEERDER OPTIMA BANK COMPTABLE GÉNÉRAL(E) PASSIONNÉ(E) DE NOUVELLES TECHNOLOGIES (H/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE ADMINISTRATIEF ASSISTENT MARKETING EN COMMERCIËLE DIENST (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS OFFICE SALES ASSISTANT AUTOMOTIVE SECTOR (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS OFFICE HR GENERALIST (M/F) PAGE PERSONNEL HR BRUSSELS.NET DEVELOPER PAUWELS CONSULTING CAD DESIGNER HIGH VOLTAGE PAUWELS CONSULTING CONSTRUCTION CONTRACT MANAGER LOW VOLTAGE PAUWELS CONSULTING CONTRACT ENGINEER PAUWELS CONSULTING DATA PREPARATOR PAUWELS CONSULTING DESIGN ENGINEER LINES & ENVIRONMENT PAUWELS CONSULTING INFRASTRUCTURE ARCHITECT PAUWELS CONSULTING REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT PAUWELS CONSULTING SENIOR DEVELOPER.NET PAUWELS CONSULTING SENIOR SAP BI PAUWELS CONSULTING SITE LEADER LOW VOLTAGE PAUWELS CONSULTING TECHNICIAN LOW VOLTAGE PAUWELS CONSULTING INSIDE SALES ENGINEER UKKEL PLUS PROFILES VILVOORDE ADMINISTRATEUR SYSTÈME PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG DATABASE CENTER ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG INSIDE SALES PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG MAGASINIER PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG MANAGEMENT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG PLANIFICATEUR PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG VERKOPER / VERKOOPSTER PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG CUSTOMER ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA HÔTESSE DE CAISSE PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA HR ADMINISTRATOR PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA MAGASINIER - VENDEUR PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA MANAGEMENT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA ECONOMIC AFFAIRS DATA ANALYST ACCOUNT MANAGER (ANVERS + LIMBURG + BRABANT FLAMAND) COMPTABLE COSMETIC ENGINEER EMPLOYE ADMINISTRATIF INTERNAL AUDITOR - ECONOMIC/FINANCE INTERNATIONAL SALES GERMAN / ENGLISH JUNIOR DÉLÉGUÉ COMMERCIAL JUNIOR FACILITY COORDINATOR JUNIOR INSIDE SALES REPRESENTATIVE - ACTIVITÉS VÉTÉRINAIRES JUNIOR OPERATIONS BANK ADMINISTRATOR MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT PAYROLL COORDINATOR PERSONAL ASSISTANT RECEPTIONIST ADMINISTRATIVE ASSISTANT REGIO ACCOUNTMANAGER RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE SALES MANAGER SENIOR PROJECT MANAGER WIND ENERGY (BELGIUM AND EUROPE) STRATEGIC MARKETING ANALYST MANAGER EN RESTAURATION (H/F) QUICK À BRUXELLES QUICK RESTAURANTS JURIST VREEMDELINGENRECHT REGIONAAL INTEGRATIECENTRUM FOYER BRUSSEL VZW AP/GL ACCOUNTANT ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS CONTRÔLEUR DE GESTION ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS FINANCIAL CONTROLLER/COMPANY SECRETARY ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS JUNIOR INVESTMENT ASSOCIATE ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS FINANCIAL CONTROLLER/COMPANY SECRETARY ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS JUNIOR INVESTMENT ASSOCIATE ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS AVOCAT EN DROIT PATRIMONIAL ROBERT HALF LEGAL BRUSSELS FINANCE MANAGER ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS VAT CONSULTANT ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS VERPLEEGKUNDIGE A1 SCHEUTBOS-STICHTING VD PSYCHOGERIATRIE TAX CONSULTANT BRUSSEL SD WORX MEDEWERKER JURIDISCHE DIENST SEARCH & SELECTION BRUSSEL LOSS PREVENTION ENGINEER SEARCH & SELECTION BRUSSEL OFFICE MANAGER UKKEL SEARCH & SELECTION BRUSSEL CONSEILLER TECHNIQUE SEARCH & SELECTION GENT SALES MANAGER/ KEY ACCOUNT MANAGER SEARCH & SELECTION GENT DYNAMISCHE MANAGEMENT ASSISTANT (LV354709) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD SECRÉTAIRE AVEC DE L EXPÉRIENCE DANS LA COMPTABILITÉ (LV362914) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD ASSISTANT(E) BILINGUE FR/ANG POUR BUREAU D AVOCATS - SCHAERBEEK - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD CLIENT ADMINISTRATOR SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD COLLABORATEUR SERVICE CLIENTÈLE((F/N) TOUT PRÈS DE MADOU (LDG361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD COLLABORATEUR SERVICE CLIENTÈLE((F/N) TOUT PRÈS DE MADOU (LDG361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (N/F) VOOR DIENSTVERLENEND BEDRIJF AAN MADOU! (361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (N/F) VOOR DIENSTVERLENEND BEDRIJF AAN MADOU! (361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD DRIETALIGE RETAIL ASSISTANT GELEGEN OP DE LOUISALAAN TE BRUSSEL (LV360845) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD DYNAMISCHE SECRETARIAATSMEDEWERKER (N/F) VOOR NON-PROFIT ORGANISATIE AAN MEISER! (361696) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD DYNAMISCHE SECRETARIAATSMEDEWERKER (N/F) VOOR NON-PROFIT ORGANISATIE AAN MEISER! (361696) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD HIGH LEVEL PERSONAL ASSISTANT(F/ANG + NL) POUR SOCIÉTÉ RENOMMÉE (LDG359990) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT FR/NL/EN - CENTRE DE BRUXELLES (LV359723) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD OFFICE ASSISTANT TRILINGUE AU COEUR D IXELLES - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PART TIME ASSISTANT FOR PHARMACEUTICAL COMPANY - BRUSSELS NORTH - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PART-TIME RECEPTIONISTE GEZOCHT VOOR BEDRIJF VLAKBIJ CENTRAAL STATION(LDG364659) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PAYROLL OFFICER (F/N) POUR ENTREPRISE INTERNATIONALE À IXELLES (LDG360190) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PAYROLL OFFICER (N/F) GEZOCHT VOOR TOPBEDRIJF TE ELSENE (LDG360190) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PERSONAL ASSISTANT VOOR MANAGING DIRECTOR -ELSENE- HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD SECRETAIRE FR/NL POUR BUREAU DE NOTAIRES À IXELLES (361047) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD STAGIAIR VOOR HR CONSULTANCY TEAM SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD TWEETALIGE RECEPTIONIST(E) VOOR CENTRUM BRUSSEL - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD WELCOME & OFFICE ASSISTANT H/F - PART-TIME 12H-19H (LV362676) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD ENTHOUSIASTE SALES ASSISTANTS GEZOCHT VOOR DYNAMISCH TEAM TE ANDERLECHT! (M/V) SECRETARY PLUS HALLE ENTHOUSIASTE SALES ASSISTANTS GEZOCHT VOOR DYNAMISCH TEAM TE ANDERLECHT! (M/V) SECRETARY PLUS HALLE DRIETALIGE RECEPTIONIST(E) VOOR TOONAANGEVEND BEDRIJF TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE DYNAMISCHE EVENT ASSISTANT VOOR LEUK EN JONG BEDRIJF TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE TWEETALIGE ADMINISTRATIEF BEDIENDE VOOR HR AFDELING TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE FOR HUNGARY IN ZAVENTEM(M /F) (361334) SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS BILINGUAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE (ENG/FR) AT BRAINE L ALLEUD (M/F) (363363) SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS DRIVEN ENGLISH NATIVE PERSONAL ASSISTANT FOR PUBLIC AFFAIRS - BRUSSELS - HL SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS EVENING SECRETARY FOR LAW FIRM IN BRUSSELS WITH EXCELLENT GERMAN & ENGLISH (M/F) (361642) SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT GERMAN/ENGLISH - BRUSSELS - HL SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS MANAGEMENT ASSISTANT FOR TAX TEAM IN AN INTERNATIONAL COMPANY SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS ASSISTANT (M/V) DIENST NAVERKOOP COMMERCIEEL BEDIENDE WORKSHOP COMMUNICATION OFFICER (NEDER-OVER-HEEMBEEK) MANAGEMENT ASSISTANT TE EVERE MANAGEMENT ASSISTANT TE HAREN RECEPTIONIST(E)-TELEFONIST(E) SECRETARESSE MET EERSTE ERVARING SECRETARESSE TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE ASSISTANT(E) POUR LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE À AUDERGHEM SECRETARY PLUS WOLUWE ENERGIEKE DRIETALIGE MANAGEMENT ASSISTANT GEZOCHT TE SINT-LAMBRECHTS- WOLUWE SECRETARY PLUS WOLUWE ASSISTANT(E) TRILINGUE À AUDERGHEM SECRETARY PLUS WOLUWE ASSISTANT(E) TRILINGUE AIMANT LES CHIFFRES À WATERMAEL-BOISFORT SECRETARY PLUS WOLUWE BILINGUAL FR/EN JUNIOR SALES ASSISTANT/COORDINATOR FOR WOLUWE SAINT- PIERRE SECRETARY PLUS WOLUWE BILINGUAL FR/ENG MANAGEMENT ASSISTANT IN WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT SECRETARY PLUS WOLUWE DRINGEND GEZOCHT! MANAGEMENT ASSISTANT MET PIT VOOR SINT-LAMBRECHTS- WOLUWE SECRETARY PLUS WOLUWE DYNAMIC AND FLEXIBLE TRILINGUAL SALES ASSISTANT FOR WOLUWÉ SECRETARY PLUS WOLUWE DYNAMIC HR ADMINISTRATOR IN WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT SECRETARY PLUS WOLUWE GESTIONNAIRE CLIENTS BILINGUE À WATERMAEL-BOISFORT SECRETARY PLUS WOLUWE JUNIOR ADMINISTRATIVE TEAM ASSISTANT TE OUDERGEM (M/V) (359177) SECRETARY PLUS WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT MET PIT VOOR WOLUWE - NL FR ENG (M/V) (358427) SECRETARY PLUS WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT TRILINGUE À AUDERGHEM (357346) SECRETARY PLUS WOLUWE TEMPORARY ADMINISTRATIVE SUPPORT IN WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT SECRETARY PLUS WOLUWE TRILINGUAL FLOATING PERSONAL ASSISTANT FOR WOLUWE (346615) SECRETARY PLUS WOLUWE VISA CONSULTANT NEEDED FOR ST-PIETERS-WOLUWE SECRETARY PLUS WOLUWE CLIENT ADVISOR INDéPENDANTS ET PARTICULIERS SECUREX.NET ARCHITECT SMALS DATA CENTER ICT TECHNICIAN SMALS DEVELOPMENT PROJECT LEADER SMALS EHEALTH PROJECT LEADER SMALS E-HR COORDINATOR SMALS IT SUPPORT OFFICER SMALS JAVA ARCHITECT SMALS JUNIOR FUNCTIONAL ANALYST SMALS JUNIOR JAVA DEVELOPER SMALS LINUX SYSTEM ENGINEER SMALS NETWORK & SECURITY ADMINISTRATOR SMALS NETWORK ADMINISTRATOR SMALS QUALITY TEST COORDINATOR SMALS SENIOR FUNCTIONAL ANALYST SMALS SENIOR JAVA DEVELOPER SMALS SENIOR PROJECT MANAGER SMALS TEAM LEADER IT SERVER INFRASTRUCTURE SMALS TECHNICAL PROJECT MANAGER SMALS TECHNICAL SUPPORT OFFICER SMALS TEST DEVELOPER SMALS WEB INTEGRATOR SMALS WINDOWS SYSTEM ENGINEER SMALS COLLABORATEUR POUR PRESTATIONS D EXTRA FOOD & BEVERAGE SOCIETE HOTELIERE DU WILTCHER S JUNIOR TECHNICIAN QUALITY START PEOPLE BRUSSEL SENIOR ADMINISTRATOR WARRANTY START PEOPLE BRUSSEL AGENT OUTBOUND (H/F) START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE AGENT SERVICE CLIENTÈLE H/F START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE COMMERCIEEL ADVISEUR M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE COMMERCIEEL TALENT M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CONSEILLER COMMERCIAL F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CONSULTANT EN INTÉRIM CALL CENTER (H/F ) START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE AGENT M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE FIRST LINE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE KEY AND LARGE ACCO START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE RETENTION B2B M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE INTERNE ADVISEUR LEVENSVERZEKERINGEN M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE PERMANENT GERMAN CUSTOMER CARE ADVISOR F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE

42 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant TEAMCOACH M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TELEVERKOPER M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY BILINGUAL CUSTOMER CARE ADVISORS F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY ENGLISH CUSTOMER CARE ADVISOR F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY FRENCH CUSTOMER CARE ADVISOR WITH A PASS START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY ITALIAN CUSTOMER CARE ADVISOR F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY ITALIAN/SPANISH CUSTOMER CARE ADVISOR M/ START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE UITZENDCONSULENT CALL M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TIJDELIJKE ICT-MEDEWERKER (M/V) START PEOPLE DENDERMONDE COMMERCIEEL ADVISEUR START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS CONSEILLER COMMERCIAL FRANCOPHONE BRUXELLES (M/F) START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS AGENTS COMMERCIAUX EXPÉRIMENTÉS START PEOPLE INHOUSE IPG HELPDESK AGENT FLEX START PEOPLE INHOUSE IPG KLANTENDIENSTMEDEWERKERS PROXIMUS START PEOPLE INHOUSE IPG SALES ADVISOR - ATOS WORLDLINE START PEOPLE INHOUSE IPG SHOP-IN-DE-SHOP MEDEWERKERS START PEOPLE MENEN ADMINISTRATOR QUALITY DIVISION START PEOPLE TOYOTA MOTOR EUROPE ASSISTANT CLIENT ADMINISTRATION (V/M) START PEOPLE UCCLE GESTIONNAIRE PRÉ-CONTENTIEUX START PEOPLE UCCLE ONDERHOUDSTECHNIEKER (V/M) START PEOPLE UCCLE TECHNIEKER (H/F) START PEOPLE UCCLE (JUNIOR) TECHNICIAN ADMINISTRATOR WARRANTY AUTOMOTIVE TECHNICIAN BEDIENDE ECONOMAAT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE BUYER ASSISTANT COMMERCIEEL ADVISEUR ENGINEER (CHASSIS ENGINEERING DIVISION) EXECUTIVE ASSISTANT TECHNICIAN (VEHICLE TESTING DEPARTMENT/ RELIABILIT TRAVEL AGENT ADMINISTRATION & PAYROLL OFFICER START PEOPLE WOLUWE BEDIENDE REPORTING START PEOPLE WOLUWE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER START PEOPLE WOLUWE CLINICAL PROJECT ADMINISTRATOR START PEOPLE WOLUWE ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F) START PEOPLE WOLUWE EMPLOYÉ ALL ROUND START PEOPLE WOLUWE HR ADMINISTRATOR START PEOPLE WOLUWE MAGAZIJNIER START PEOPLE WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) START PEOPLE WOLUWE RECEPTIONIST/KLANTENDIENST MEDEWERKER START PEOPLE WOLUWE RECRUITMENT OFFICER START PEOPLE WOLUWE RESPONSABLE LOGISTIQUE START PEOPLE WOLUWE TECHNICIEN DE DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONI START PEOPLE WOLUWE PROJECT MANAGER CONTINUOUS IMPROVEMENTS (BLACK BELT) STRAND ASSOCIATES CONSULTING SAP CRM ANALYST: APP MAINTENANCE & SUPPORT STRAND ASSOCIATES CONSULTING SAP CRM CONSULTANT STRAND ASSOCIATES CONSULTING SAP IS-U/CRM CONSULTANT STRAND ASSOCIATES CONSULTING RECEPTIONIST/ASSISTANT SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION C/O SWISSCORE RECEPTIONIST/ASSISTENT SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION C/O SWISSCORE RECEPTIONIST/ASSISTANT SWISSCORE PROJECTLEIDER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN AIDE-MÉNAGER (H/M) SYNERGIE DIENSTENCHEQUES CUSTOMER SERVICE ADVISOR SYNERGIE INTERIM AARSCHOT AUTOMECHANICA MET RIJBEWIJS B SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CDD: ADJOINT-GÉRANT SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CHEF BOUCHER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL KWALITEITSCONTROLEUR AUTOMOTIVE TE VORST SYNERGIE INTERIM BRUSSEL MÉCANICIEN / AUTOMÉCANICIEN SYNERGIE INTERIM BRUSSEL VERTEGENWOORDIGERS / BEVEILIGINGSADVISEURS SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WANTED: CAISSIERS & RÉASSORTISSEURS SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WINKELMEDEWERK(ER)STER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL SERVICE ENGINEER VOOR BRUSSEL SYNERGIE INTERIM LOKEREN TECHNICAL ACCOUNT MANAGER SYNERGIE INTERIM LOKEREN WERKKRACHT MET RIJBEWIJS C SYNERGIE INTERIM LOKEREN CALLCENTERMEDEWERKER GEZOCHT IN BRUSSEL COLLECTOR FRONT END DAY SHIFT COMMERCIËLE AGENT CUSTOMER SERVICE ADVISOR / KLANTENDIENST (PROJECT PROXIMUS ) CUSTOMER SERVICE ADVISOR ATOS DISPATCHER DISPATCHER : ALARMOPERATOR EXECUTIVE ASSISTENT TOYOTA INTERNAL SALES AND SUPPORT OFFICER PROJECT ATOS WORLDLINE JUNIOR TEST TECHNICIAN OPERATOR/TELEFONIST PLAY-OUT OPERATOR PRODUCT MANAGER PUBLISHER REISAGENT SALES MANAGEMENT ASSISTANT TEAM COACH TELESALES BRUSSEL TIJDELIJK ADMINISTRATIEF BEDIENDE VENDEUR À DOMICILE COMMERCIEEL AGENT SYNERGIE INTERIM WAREGEM ATTACHE COMMERCIAL TALENTFINDER COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST TALENTFINDER DATABASE ADMINISTRATOR (ORACLE) TALENTFINDER ENTERPRISE ARCHITECT TALENTFINDER FUNCTIONEEL ANALIST TALENTFINDER IT-MEDEWERKER APPLICATIONS/SOFTWEB TALENTFINDER JUNIOR FUNCTIONEEL ANALIST TALENTFINDER JUNIOR ICT PROJECTLEIDER TALENTFINDER PROCESS ENGINEER TALENTFINDER PROJECTLEIDER ICT TALENTFINDER SYSTEEMBEHEERDER LINUX TALENTFINDER COMMERCIEEL-TECHNISCH BINNENDIENSTMEDEWERKER T-OFFICE DIRECTIEASSISTENT T-OFFICE EXPORT FORWARDER T-OFFICE MANAGEMENT ASSISTENT T-OFFICE RELATIONSHIP MANAGER T-OFFICE INGENIEUR ELEKTRICITEIT TRACTEBEL ENGINEERING BOEKHOUDER (M/V) TRIAS CONTRACT ENGINEER TUC RAIL COORDINATEUR SÉCURITÉ PROJET TUC RAIL DESIGN ENGINEER: SPÉCIALITÉ ÉLECTRICITÉ TUC RAIL HEAD OF UNIT SITES LOGISTICS & EXECUTION TUC RAIL HEAD OF UNIT SITES SUPPORT TUC RAIL HR ADMINISTRATOR TUC RAIL QUALITY-SAFETY ENGINEER TUC RAIL RAIL SAFETY ENGINEER TUC RAIL SAFETY COUNSELOR TUC RAIL ACCOUNT EXECUTIVE USERFULL ANALYST-PROGRAMMEUR USERFULL SYSTEEMBEHEERDERS USERFULL PROJECTLEIDER CONCEPT USG INNOTIV PROJECTLEIDER UITVOERING USG INNOTIV WERFSECRETARESSE/-SECRETARIS USG INNOTIV CLINICAL DATA MANAGER VEEDA CLINICAL RESEARCH STATISTICAL PROGRAMMER VEEDA CLINICAL RESEARCH PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME VERA INTERIM ANTWERPEN HR GENERALIST SYSTEMS (FULLTIME - BRUSSELS - TEMPORARY - ENG + NED/FRA) VERA INTERIM ANTWERPEN LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME VERA INTERIM ANTWERPEN MARKETING MEDEWERKER VERA INTERIM ANTWERPEN HR GENERALIST SYSTEMS NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KLANTENFACTURATIE - NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING VERA INTERIM BRUSSEL ASSISTANT ACCOUNTANT - PART TIME BEHEERDER TERUGVORDERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS DATA HANDLING COORDINATOR - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME DESSINATEUR AUTOCAD 3D EMPLOYÉ ADMINISTRATIF BILINGUE EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF SERVICE TRANSPORT ÉNERGIE FR/NL/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN HOSTESS - 3 DAGEN IN OKTOBER INTERNAL AUDITEUR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS BEHEERDER TERUGVORDERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS DATA HANDLING COORDINATOR NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME EMPLOYÉ ADMINISTRATIF SERVICE TRANSPORT ÉNERGIE FR/NL/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS HR GENERALIST SYSTEMS NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME INTERNAL AUDITOR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PROCES MANAGERS NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS BEDIENDE TRANSPORT ENERGIE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME VERA INTERIM PLUS GENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KLANTENFACTURATIE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT BUSINESS ANALYST VERA INTERIM PLUS GENT CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT ENTERPRISE ARCHITECT VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT - JURIST VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT HR GENERALIST SYSTEMS NL/FR/ENG BRUSSEL - FULLTIME VERA INTERIM PLUS GENT KLANTVERANTWOORDELIJKE SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS BRUSSEL VERA INTERIM PLUS GENT MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT TEAM LEADER DEVELOPMENT VERA INTERIM PLUS GENT ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS BEDIENDE TRANSPORT ENERGIE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS PROCES MANAGERS NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KLANTENFACTURATIE - NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME DATA EXCHANGE TECHNICIAN DATA HANDLING COORDINATOR DATA HANDLING COORDINATOR - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS FIELD COORDINATOR NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS HR GENERALIST SYSTEMS NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME INGENIEUR MANUFACTURING REVIEW BOARD INGENIEUR STRUCTUURBEREKENING INTERNAL AUDITOR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE STRUCTUREN LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME MANAGER CONTRACTEN MARKETING MEDEWERKER MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS MEDEWERKER ACTUARIAAT NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ONTWERPER / TEKENAAR ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PRODUCT MANAGER SOFTWARE RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS TECHNICUS ELECTRICIEN TRADE MARKETEER STAFMEDEWERKER DBFM VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS ONDERWIJSONDERSTEUNERS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ACCOUNTING & REPORTING ANALYST ASSISTANT REPORTING (AVEC EXPERIENCE EN COMPTABILITE BANCAIRE!) ASSISTANT(E) COMTABLE BOEKHOUDER COMPTABLE COMPTABLE EXPERIMENTE AVEC EXPERIENCE EN FIDUCIAIRE CREDIT COLLECTOR EXPERIMENTE CREDIT CONTROLLER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE ERVAREN AUDITOR EXPERIENCED ACCOUNTANT FINANCIAL ANALYST GESTIONNAIRE DE DOSSIER D ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE SECRÉTAIRE MI-TEMPS TREASURY ASSISTANT (MISSION TEMPORAIRE DE 9 MOIS) CONTRACTING & MARKET MANAGER WEEKENDESK BACHELOR PERSONEELSWERK VERLONING & ARBEIDSVOORWAARDEN WIV COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE - ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE WIV ACCOUNT MANAGER ANONIEM DÉLÉGUÉ COMMERCIAL JUNIOR POUR BRUXELLES - FLANDRES ANONIEM HALLE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE SERVICE TECHNIEKER OP DE BAAN (M/V) ACCENT SELECT SERVICES HALLE SALES ENGINEER ENERGIEVOORZIENINGEN VL. BRABANT/BRUSSEL G-308 EGEMINPLUS ASSISTENT-WINKELVERANTWOORDELIJKE / 36 C SERVICE DESK OPERATOR COLRUYT / 391 C VERKOPER TELENET MOBILE REGIO HALLE - VILVOORDE / 391 C VERKOPER/VERKOOPSTER / 36 C BUSINESS PROCESS ANALIST PAUWELS CONSULTING E-PLAN TEKENAAR PAUWELS CONSULTING PCS7 ENGINEER PAUWELS CONSULTING COMMERCIEEL EXPERT VERZEKERINGEN SEARCH & SELECTION GENT DRIETALIGE DIRECTIESECRETARESSE VOOR LEUK BEDRIJF TE HALLE! SECRETARY PLUS HALLE

43 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant UITZENCONSULENT (M/V) HALLE START PEOPLE HR ELEKTROTECHNICI POLYVALENT REGIO BRUSSEL SYNERGIE INTERIM LOKEREN APPLICATIEBEHEERDER/PROJECTVERANTWOORDELIJKE IT TALENTFINDER HERFELINGEN CARROSSIER (H/F) START PEOPLE ENGHIEN ESTHETICIENNE (H/F) NLS-FR START PEOPLE ENGHIEN OUDENAKEN BOEKOHUDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES HALLE BELEGGINGSADVISEUR BELFIUS LEEUW EN ZONIËN KLANTENADVISEURS BELFIUS LEEUW EN ZONIËN ARCHIVARIS GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW COORDINATOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW DESKUNDIGE HRM GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW DESKUNDIGE IT GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW PART-TIME VERKOOPADVISEUR (M/V) / 36 C ASSISTANTS ADMINISTRATIFS OCMW SINT-PIETERS-LEEUW POLYVALENTE MANAGEMENT ASSISTANT VOOR INTERNATIONAAL BEDRIJF TE ST- PIETERS-LEEUW SECRETARY PLUS HALLE INTERIEUR ADVISEUR KEUKENS KEUKENVERKOPER VERKOPER/WINKELMEDEWERKER RUISBROEK (BRABANT) COMMERCIEEL MANAGEMENT ASSISTANT MET PIT TE SINT-PIETERS-LEEUW! SECRETARY PLUS HALLE TECHNICIEN SERVICE APRÈS-VENTE START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS DROGENBOS RECEPTIONNAIRE-RECEPTIONIST(E) CARROSSERIE PORSCHE D IETEREN SUPERVISEUR DE PRODUCTION EXPERIS VERANTWOORDELIJKE DIENST NA VERKOOP / 36 C CALL CENTER START PEOPLE UCCLE TECHNIEKER START PEOPLE UCCLE LINKEBEEK ELEKTROMECHANIEKER &/OF MECHANIEKER EURO MOTORS LINKEBEEK SINT-GENESIUS-RODE PARALEGAL (M/F) LEGAL ASSIST 2 ERVAREN DEUR-AAN-DEURVERKOPERS / 18 C DEUR-AAN-DEURVERKOPER / 24 C DEUR-AAN-DEURVERKOPER REGIO LIMBURG (M/V) / 34 C LOT BUSINESS PROCESS ENGINEER NON-FOOD (DREAMLAND ET COLLISHOP) COLRUYT GROEP CHAUFFEUR CE (CONTAINER) / 36 C VERKOPER / 9 C VERKOOPSMEDEWERKER AFDELING DIEPVRIES SYNERGIE INTERIM GENT-CENTRUM HUIZINGEN CUSTOMER SERVICE / 262 C DATABASE ADMINISTRATOR ORACLE REALDOLMEN INFRASTRUCTURE ARCHITECT REALDOLMEN SENIOR TEST ENGINEER REALDOLMEN TECHNICAL CONSULTANT JAVA REALDOLMEN TECHNICAL CONSULTANT UNIX/LINUX REALDOLMEN TEST MANAGER REALDOLMEN ITTERBEEK AUTOVERKOPER TOONZAAL (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT VERKOPER AUTOMOBIEL BUITENDIENST / 40 C GROOT-BIJGAARDEN PREOJECT & SERVICE ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT ONDERHOUDSTECHNIEKER GROOT BIJGAARDEN AGO JOBS & HR MULTIPOST ACCOUNT ADVISOR IMMO EN BOUWEN (TIJDELIJK) CORELIO PUBLISHING COLLABORATEUR COMMERCIAL (M/F) CORELIO PUBLISHING EINDREDACTEUR DE STANDAARD DER LETTEREN (PARTTIME) CORELIO PUBLISHING RESEARCH MARKETEER CORELIO PUBLISHING GROUP QUALITY CONTROL MANAGER (M/F) EXPERIS AUTOMATION ENGINEER / 40 C COORDINATOR / 40 C CUSTOMER SERVICE AGENT OUTBOUND / 138 C KLANTENDIENST ESSENT / 391 C KLANTENDIENST FORTIS ISABEL / 46 C KLANTENDIENST TELENET / 46 C KLANTENDIENST TELENET GROOT-BIJGAARDEN / 391 C KLANTENDIENSTMEDEWERKER BNP PARIPAS FORTIS / 391 C MANAGEMENT ASSISTANT / 391 C ONDERHOUDSTECHNIEKER / 391 C OUTBOUND MEDEWERKER TELENET / 391 C OUTBOUND MEDEWERKER WALIBI / 46 C PERM JOB: SALES REP WINES BRUSSEL / 78 C PROCESOPERATOR FOOD / 391 C REPACKING OPERATOR / 391 C TELENET KLANTENDIENST OUTBOUND / 46 C CUSTOMER SUPPORT MEDEWERKER - PROBLEM SOLVER MEDIAGENIX ASSISTENT OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN CUSTOMER SERVICE OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN PROJECT OFFICER (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE TEAMLEADER DIENST NA VERKOOP SEARCH & SELECTION BRUSSEL 2 ANALYST DEVELOPERS SEARCH & SELECTION GENT ACCOUNT MANAGER SEARCH & SELECTION GENT CONSULTANT ERP SOFTWARE SEARCH & SELECTION GENT CUSTOMER SUPPORT OFFICER M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE.NET DEVELOPER STYLELABS CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE(INBOUND) THE PHONE HOUSE BELGIUM VENDEUR TELECOM THE PHONE HOUSE BELGIUM AUDIT SENIORS VRC BEDRIJFSREVISOREN RECRUITMENT CONSULTANT ASSE ONDERLUITENANT-GENEESHEERVRIJWILLIGER GEMEENTE ASSE BANKETBAKKER MET ERVARING / 391 C BEDIENDE OPMAAK OFFERTES / 40 C MEDEWERKER SCHRIJNWERKERIJ / 40 C REACHTRUCKBESTUURDER / 40 C TOONZAALVERKOPER / 40 C TOONZAALVERKOPER GARDEN / 391 C WEEKENDCHAUFFEUR C / 391 C PERSONAL ASSISTANT (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE SALES ASSISTANT (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE ORDERPICKER START PEOPLE INHOUSE - NORBERT DENTRESSANGLE - AALST ORDERPICKERS START PEOPLE INHOUSE - NORBERT DENTRESSANGLE - AALST GERANT IN TOONZAAL SYNERGIE INTERIM BORNEM POSTUITREIKER - DILBEEK/HALLE/ASSE/ZAVENTEM/VILVOORDE/MEISE/LEUVEN/ TERVUREN SYNERGIE INTERIM BRUSSEL SALES ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT SALES COORDINATOR (H/F) - SECTEUR DE LA SÉCURITÉ G4S VERANTWOORDELIJKE GEZINSZORG REGIO TERNAT GROEP KVLV BANDENMONTEURS / 18 C BANDENMONTEURS / 34 C BANDENMONTEURS / 7 C PERM JOB: SALES ENGINEER VLAAMS BRABANT - ANTWERP - LIMBURG / 78 C RECEPTIE GOEDERENONTVANGST / 40 C SUPPLY CHAIN ANALIST / 36 C TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER (V/M) - VASTE JOB / 67 C COMMERCIEEL ADVISEUR ZELLIK SEARCH & SELECTION ANTWERPEN TECHNIEKER VECTIS TERNAT DOSSIERBEHEERDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT LANDMETER / TOPOGRAAF (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT STORE MANAGER LUXE ARTIKELEN KNOKKE AGO JOBS & HR TIELT STUDENT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN BRUGGE AGO JOBS & HR TIELT STUDENT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN KNOKKE AGO JOBS & HR TIELT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN BRUGGE AGO JOBS & HR TIELT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN KNOKKE AGO JOBS & HR TIELT LOGISTIC PROJECT COORDINATOR / 40 C ORDERPICKER / 40 C SHOP ASSISTANT ( DEELTIJDS ) / 40 C SHOP ASSISTANT ( DEELTIJDS ) / 40 C GEMOTIVEERDE AY ACCOUNTANT MET OOG VOOR DETAIL USG FINANCIAL FORCES GENT SINT-KATHERINA-LOMBEEK CALCULATOR (M/V) MAZENZELE KANTOORVERANTWOORDELIJKE SENIOR DOSSIERBEHEERDER LIEDEKERKE PROJECTVOORBEREIDER (M/V) WEMMEL ACCENT SELECT SERVICES TERNAT GROEP KVLV - LANDELIJK DIENSTENCOÖPERATIEF SYNERGIE INTERIM WAREGEM ACCENT SELECT SERVICES AALST SENIOR CONSULTANT MANAGEMENT DEVELOPMENT GITP BELGIUM ACCOUNT MANAGER KINNARPS SAFETY & SECURITY TECHNICIAN NL/FR/ENG WEMMEL - VOLTIJDS SAFETY & SECURITY TECHNICIAN NL/FR/ENG WEMMEL - VOLTIJDS SAFETY & SECURITY TECHNICIAN NL/FR/ENG WEMMEL - VOLTIJDS (JUNIOR) BELEGGINGSADVISEUR JUNIOR EXTERNE AUDITOR MET EEN PASSIE VOOR CIJFERS! BRUSSEGEM TECHNIEKER LIFTEN VLAANDEREN / 391 C VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN / 40 C PEUTIE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER VILVOORDE (ARBEIDERSPROFIELEN) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER VILVOORDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE ACCOUNT MANAGER VILVOORDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT(E) VILVOORDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE INSTALLATEUR CARTUNING (M/V) ACCENT TECHNICAL FORCES VILVOORDE REPAIR TECHNIEKER (TIJDELIJK) AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN ACCOUNTANCY ASSISTANT (M/V) CARLO GAVAZZI NV SALES REPRESENTATIVE CORELIO PUBLISHING SALESVERANTWOORDELIJKE PHILIPS MEDICAL, VLAANDEREN GRAFIMEDICS BVBA ACCOUNT MANAGERS JAN VANDENHENDE CUSTOMER RELATIONS COUNSEL LEGAL FORCES MAÎTRE M/V LIVING TOMORROW CDI - LOGISTICS OPERATIONS MANAGER NL-FR-EN / 131 C VASTE JOB: DYNAMISCHE VLOTTE RECEPTIONISTE MET PIT! / 78 C VASTE JOB: JUNIOR MARKETING MANAGER / 78 C VASTE JOB:ENTHOUSIASTE VEHICLE SPECIALIST / 78 C VERKOPER MULTIMEDIA / 46 C SALES ADVISOR MERCURI URVAL JURIST (M/V) TE BRUSSEL PLUS PROFILES VILVOORDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE FLEET ACCOUNTANT PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE PROMOBOYS & GIRLS PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE TWEETALIGE INSIDE SALES EXECUTIVE PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE CONSEILLER COMMERCIAL KONINGSLO SEARCH & SELECTION ANTWERPEN MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ADMINISTRATIEF ASSISTANT (M/V) REGIO MECHELEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) REGIO MECHELEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ADMINISTRATIEF BEDIENDE REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ENTHOUSIASTE MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ENTHOUSIASTE MANAGEMENT ASSISTANT REGIO SCHOTEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ERVAREN CLINICAL TRIAL ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ERVAREN CLINICAL TRIAL ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS KLANTENBEHEERDER (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE ASSISTANT (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE MANAGER (M/V) REGIO LEUVEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE MANAGER (M/V) REGIO LIMBURG SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS WERF ASSISTENT(E) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS DYNAMISCHE JUNIOR SALES ASSISTANT ADMINISTRATIEF - COMMERCIEEL BEDIENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE VOOR FINANCE AFDELING CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER VOOR LOGISTIEKE AFDELING DATA SUPPORT TEAM MEDEWERKER DEPARTEMENT ASSISTENT MET ANALYTISCHE GEEST HR MEDEWERKER JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT TE VILVOORDE MANAGEMENT ASSISTANT MET COMMERCIËLE FLAIR OFFICE MANAGER PART-TIME RECEPTIONISTE MET GOEDE TALEN TE HAREN PAYROLL MEDEWERKER RETAIL CARE ADVISOR SECRETARESSE / OFFICE MANAGER SECRETARESSE MET ANALYTISCHE VAARDIGHEDEN STAGE MARKETING DEPARTMENT VIERTALIG COMMERCIEEL - ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) COÖRDINATOR VERMOGENSCRIMINALITEITSPREVENTIE STADSBESTUUR VILVOORDE DIENSTHOOFD FINANCIËN STADSBESTUUR VILVOORDE STAFMEDEWERKER COMMUNICATIE & ONTHAAL CULTUURCENTRUM STADSBESTUUR VILVOORDE TRAVEL AGENT START PEOPLE ANTWERPEN CLIENT TEAMMANAGER M/V START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-OUTBOUND COLLECTIO START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-TV VLAANDEREN OUTB START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES TRAVEL AGENT START PEOPLE UCCLE ALL-ROUND KANDIDAAT OUTSOURCING SERVICE BOEKHOUDING & HR VOOR HOTELS COMMERCIAL DEVELOPMENT MANAGER COMMERCIEEL MEDEWERKER BUITENDIENST CUSTOMER SERVICE PARTS SALES E-MARKETEER EXPERIENCED KEY ACCOUNT MANAGER FLEET ACCOUNTANT GENERAL ACCOUNTANT HR ASSISTANT INSPECTEUR ELEKTRICITEIT LOKETBEDIENDE VILVOORDE (M/V) MANAGEMENT ASSISTENT MECHANICIEN PLOEGBAAS TECHNISCH MEDEWERKER TECHNISCHE FACTURIST IN DE CUSTOMER SERVICE AFDELI WERKVOORBEREIDER/PLANNER ZAALVERANTWOORDELIJKE ACCOUNTS RECEIVABLE - CASH COLLECTOR CREDIT COLLECTOR OUTBOUND NUON (TWEETALIG FR/NL) CUSTOMER SERVICE NUON CARE TRANSPORT PLANNER LEGAL ASSISTANT TALENTFINDER OFFICE MANAGEMENT ASSISTANT (PART-TIME) TALENTFINDER GEMOTIVEERDE AY ACCOUNTANT MET OOG VOOR DETAIL (363535) USG FINANCIAL FORCES BRUSSEL JUNIOR AUDITOR MET ZIN VOOR INITIATIEF - BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES BRUSSEL AZ ACCOUNTANT REGIO HALLE USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE BOEKHOUDER MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN TE LONDERZEEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F), BRUXELLES USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE COÖRDINATOR KLANTENBOEKHOUDING (M/V) TE BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT COLLECTOR USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT COLLECTOR USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT CONTROLLER M/V REGIO BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE DOSSIERBEHEERDER MET ERVARING REGIO GRIMBERGEN USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE GEMOTIVEERDE ACCOUNTANT USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE GEMOTIVEERDE CREDIT COLLECTOR VOOR REGIO UKKEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE ONDERNEMENDE AY ACCOUNTANT REGIO LEUVEN USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE REPORTING ANALYST REGIO BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE SENIOR FINANCIAL ACCOUNTANT USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE TAALVAARDIGE KLANTENVERANTWOORDELIJKE INVORDERING GEZOCHT VOOR REGIO BRUSSEL CENTRUM USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE TIJDELIJKE CREDIT COLLECTOR REGIO BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE VERANTWOORDELIJKE BOEKHOUDING (M/V) TE BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE ASSISTENT PROJECTLEIDER INFRA USG INNOTIV ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS FLEET ACCOUNTANT NL/FR/ENG VILVOORDE - VOLTIJDS ASSISTANT ACCOUNTANT CREDIT CONTROLLER JUNIOR GENERAL LEDGER ACCOUNTANT PAYROLL OFFICER GESTIONNAIRE DE CONTRATS WERELDHAVE BELGIUM MELSBROEK VASTE JOB: HEAD OF STORES %26 LOGISTICS / 78 C DIGITAL MARKETING SPECIALIST WEB ANALYTICS

44 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant MARKETING COORDINATOR INSIDE SALES MEDEWERKER TECHNISCH TEKENAAR/ONTWERPER MACHELEN (BRABANT) AUTOCAD-TEKENAAR (M/V) ACCENT TECHNICAL FORCES VILVOORDE WERKLEIDER WERKEN GEMEENTE MACHELEN HEFTRUCKCHAUFFEUR / 365 C WINKELBEDIENDE MAKRO MACHELEN DEELTIJDS / 391 C SALES & MARKETING MANAGER EUROPE SPECIALTY CHEMICALS MERCURI URVAL CONSEILLER COMMERCIAL MACHELEN SEARCH & SELECTION ANTWERPEN ELEKTRICIEN CUSTOMER SERVICE NL/FR DIEGEM - VOLTIJDS ONTHAALMEDEWERKER NL/FR/ENG DIEGEM - VOLTIJDS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL/FR DIEGEM - VOLTIJDS ONTHAALMEDEWERKER NL/FR/ENG DIEGEM - VOLTIJDS ONTHAALMEDEWERKER ACCOUNTANT DIEGEM CUSTOMER SERVICE - AFDELING EUROLINE AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CUSTOMER SERVICE - AFDELING SPEEDPACK AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS COMPLIANCE ACCOUNTANT DELOITTE FIELD SERVICE SUPERVISOR HVAC EXPERIS AGENTS FR/NL/EN (H/F) / 68 C CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 78 C CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 46 C DISPATCHER / 46 C JUNIOR PLANNER / 138 C JUNIOR PLANNER / 365 C JUNIOR PLANNER LUCHTVAART / 46 C MARKETING ANALYST / 46 C OUTSIDE SALES ENGINEER AUTOMATION / 78 C PLANNER VLIEGTUIGEN / 391 C SALES ASSISTANT / 46 C TOURNEUR - FRAISEUR - OPERATEUR CNC - EN VUE DE CDI / 130 C VASTE JOB: DYNAMISCHE EXPEDITEUR IMPORT / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE EXPEDITEUR IMPORT/EXPORT / 78 C VASTE JOB: JUNIOR LUCHTHAVENDISPATCHER / 78 C VASTE JOB: SERVICE COORDINATOR / 78 C VASTE JOB: TEAM MANAGER / 78 C BUSINESS ANALYST (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE ADMINISTRATIEF BEDIENDE IMMIGRATION ADMINISTRATIVE ASSISTANT TE DIEGEM COMMERCIEEL BEDIENDE/SALES ADMINISTRATOR (M/V) INTERNAL SALES SUPPORT JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT JUNIOR PERSONAL / MANAGEMENT ASSISTANT TE DIEGEM KANTOORVERANTWOORDELIJKE/OFFICE MANAGER (M/V) TRAINING ASSISTANT CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE KLANTENDIENSTMEDEWERKER (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN TEAM MANAGER (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN BACK OFFICE MEDEWERKER PROJECT MANAGER (TECHNISCH - FACILITY) SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN CALLCENTER INBOUND: ENERGIECONSULENT KLANTENDIENST: ADVISOR TELENET INSIDE SALES EXECUTIVE UPS TRANSMISSION ENGINEER USG INNOTIV AGENT CUSTOMER SERVICE CONTACT AGENT CUSTOMER SERVICE DYNAMISCHE EN LEERGIERIGE BOEKHOUDER LONDERZEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) ACCENT SELECT SERVICES VILVOORDE COMMERCIAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE / 296 C CUSTOMER SERVICE AGENT COCA COLA LONDERZEEL / 391 C PLANNER / 296 C PLANNER / 391 C PLANNER COCA-COLA LONDERZEEL / 46 C TECHNICAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE / 296 C VASTE JOB: POLYVALENT STORINGSTECHNIEKER (LOON: EURO) / 312 C DIRECTEUR OPERATIONS MERCURI URVAL CHANNEL & KEY ACCOUNT MANAGER OUT OF HOME PALM BREWERIES UITZENDCONSULENT (M/V) LONDERZEEL START PEOPLE HR BOEKHOUDER/SUPERVISOR ACCOUNTS PAYABLE SYNERGIE INTERIM BORNEM CALL CENTER MEDEWERKER SYNERGIE INTERIM BORNEM CHAUFFEUR/AFLEVERAAR LONDERZEEL SYNERGIE INTERIM BORNEM INSTALLATEUR - SERVICETECHNIEKER SYNERGIE INTERIM BORNEM TECHNICAL SALES ENGINEER SYNERGIE INTERIM BORNEM TECHNIEKER ONDERHOUD EN REPAIR SYNERGIE INTERIM BORNEM ASSISTENT PLOEGBAAS SYNERGIE INTERIM MECHELEN DISTRIBUTIECHAUFFEUR C SYNERGIE INTERIM MECHELEN ERVAREN ORDERPICKER M/V SYNERGIE INTERIM MECHELEN MAGAZIJNIER NACHT SYNERGIE INTERIM MECHELEN MAGAZIJNMEDEWERKER/ORDERPICKER SYNERGIE INTERIM MECHELEN NACHTCHAUFFEUR CE SYNERGIE INTERIM MECHELEN ORDERPICKERS (VRIESMAGAZIJN) SYNERGIE INTERIM MECHELEN PLOEGBAZEN SYNERGIE INTERIM MECHELEN ZATERDAGCHAUFFEUR C SYNERGIE INTERIM MECHELEN REPRÉSENTANT FR - RÉGION CHARLEROI/NAMUR - PLEIN TEMPS GRIMBERGEN ADVISEUR BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER LEEFMILIEU GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER LOKALE ECONOMIE GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL & ORGANISATIE GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE GRIMBERGEN PERSONEELSCHEF GEMEENTE GRIMBERGEN 110 LADER-LOSSERS PROJECT AMAZONE.COM / 46 C CHAUFFEUR C / 46 C DHL FREIGHT// MANAGER / 365 C ERVAREN DOUANE DECLARANT / 365 C EXPERT PLANNER MET KENNIS ITALIAANS / 365 C MECANICIEN BUSSEN DE LIJN / 391 C PAYROLL ASSISTANT / MEDEWERKER PERSONEELSDIENST TE VILVOORDE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER LOGISTIEKE SECTOR (MV START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS KEY ACCOUNT MANAGER LOGISTIEKE SECTOR (MV) START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS LOGISTIEK BEDIENDE SYNERGIE INTERIM MECHELEN MANAGER VOEDINGSWINKEL VLIEGENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE STROMBEEK-BEVER CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 46 C PERSONAL ASSISTANT MEISE E-MARKETEER ONLINE GAMING BUSINESS ASSISTANT MANAGER WOLVERTEM JUNIOR PRODUCTIELEIDER WERKVOORBEREIDER JUNIOR HIGH POTENTIAL KAPELLE-OP-DEN-BOS ERVAREN VASTGOEDMEDEWERKER (M/V) SCHRIJNWERKER/PLAATSER BERG (BRABANT) AT RECRUITMENT EURO MARINE LOGISTICS FRIGOMIL NV LOTUS BAKERIES COOREMANS VASTGOED SYNERGIE CONSTRUCT VERKOPER BAKKERIJ 24U (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS MECHELEN ASSISTENT-FILIAALVERANTWOORDELIJKE COMFORT ENERGY ASSISTENT(E) WINKELVERANTWOORDELIJKE - KAMPENHOUT / 248 C KASSAMEDEWERKER (M/V) - 38U - OPTIE VAST! / 248 C MACHINEOPERATOR/MACHINEBEDIENER (M/V) / 248 C TECHNISCH TEKENAAR- KAMPENHOUT / 248 C BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER NOSSEGEM ACCOUNTING MANAGER (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN MEDEWERKER FIDUCIAIRE (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN OFFSET DRUKKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZAVENTEM COMMERCIELE HR-CONSULTANT ZAVENTEM (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT(E) ZAVENTEM (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE IT CONSULTANT (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZAVENTEM PLAN AND SALES SUPPORT (M/F) (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZAVENTEM COLLABORATEUR COMMERCIAL INTERNE CHEZ ARVAL BELGIUM NV/SA ADVER-ONLINE B.V. DYNAMISCHE SALES TEAM COACH AGO JOBS & HR GENK COMMERCIEEL MEDEWERKER MET KENNIS KOELTECHNIEK AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGER (HSE MANAGER) ASCO INDUSTRIES LOGISTICS COORDINATOR ASCO INDUSTRIES MRB ENGINEER ASCO INDUSTRIES PRODUCTION SHOP MANAGER ASCO INDUSTRIES PRODUCTION SUPERVISOR ASCO INDUSTRIES SENIOR BUYER ASCO INDUSTRIES TEST & DEVELOPMENT ENGINEER ASCO INDUSTRIES SECTORMANAGER - INGÉNIEUR INDUSTRIEL COFELY SERVICES TÔLIER/PLAATSLAGER CARROSSERIE D IETEREN DEELTIJDS HR OFFICER ZAVENTEM EGEMINPLUS GEMOTIVEERDE MANAGEMENT ASSISTANT VOOR NOORD RAND BRUSSEL (TIJDELIJKE OPDRACHT TOT EIND DECEMBER) EGEMINPLUS PRODUCT SPECIALIST EGEMINPLUS DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM GIS-AMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM LANDMETER-EXPERT GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM MOBILITEITSAMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM BEDIENDE KLANTENDIENST / 46 C BEDIENDE LOGISTIEK SHIFT 18U - 2U LUCHTHAVEN ZAVENTEM / 391 C CUSTOMER CARE EXECUTIVE BENELUX / 78 C CUSTOMER CARE EXECUTIVE GERMAN / 57 C CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 391 C ELEKTRICIEN/ELECTROMECANICIEN / 67 C FEEDER AANVULLER / 46 C FIRST LINE IT SUPPORT / 57 C INTERNATIONAL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - VAST JOB / 67 C LOADER/SORTER LUCHTHAVEN ZAVENTEM / 46 C OPERATOR - FEEDER / 391 C ORDER ADMINISTRATOR / 138 C PERM JOB: ACCOUNT MANAGER REAGENTS / 78 C PERMANENT JOB: DYNAMIC CUSTOMER SERVICE SWEDISH/ENGLISH / 78 C POLYVALENT OFFICE MANAGER / 57 C SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 391 C SALES MEDEWERKER / 46 C SALES REPRESENTATIVE ICT / 46 C SALES REPRESENTATIVE LEASING IT / 391 C SHIFTLEADER NACHTPLOEG/DAGPLOEG (NOSSEGEM) / 179 C SHIFTLEADER PRODUCTIE / 46 C TECHNIEKER LUCHTHAVEN ZAVENTEM / 391 C TEMPORARY DESKTOP SUPPORT / 57 C VASTE JOB: ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET PIT / 78 C VASTE JOB: CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR EMEA / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE ALL-ROUND ASSISTANT MET PIT! / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE CUSTOMER SERVICE ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE MANAGEMENT ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE MARKETING EN SALES ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE NETWERKBEHEERDER EN HELPDESK / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE SYSTEM ADMINISTRATOR / 78 C VASTE JOB: ENTHOUSIASTE GRAFICUS MET WEBSKILLS / 78 C VASTE JOB: INTERIOR DESIGNER OFFICE FURNITURE / 78 C VOLTIJDSE RECEPTIONIST(E) ZAVENTEM / 170 C CONTRACT & SUPPORT OFFICER OFFICETEAM ZAVENTEM CLINICAL SUPPORT SPECIALIST EMEA ORGAN RECOVERY SYSTEMS NV SALES ENGINEER INDUSTRIAL REFRIGERATOR ZAVENTEM PLUS PROFILES VILVOORDE BENCHMARKING ENGINEER PRODUCTION ENGINEER SALES ANALYST CLIENT SERVICE SALES REPRESENTATIVE - ANTWERPEN SALES REPRESENTATIVE - LIMBURG SALES REPRESENTATIVE OOST-VLAANDEREN, VLAAMS-BRABANT & LIMBURG TESTING TECHNICIAN ACCOUNTING MANAGER ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM SENIOR ACCOUNTANT ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM SENIOR FINANCIAL RISK & BUSINESS MANAGER ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM REPRÉSENTANT SEARCH & SELECTION BRUSSEL KLANTVRIENDELIJKE SALES MEDEWERKER GEZOCHT TE ZAVENTEM! ( ) SECRETARY PLUS MECHELEN TEAMLEADER TE ZAVENTEM (358953) SECRETARY PLUS MECHELEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (M/V) JUNIOR SECRETARESSE / JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT SALES ASSISTANT CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-TELENET M/V START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES ADMINISTRATIEF BEDIENDE IN EEN LOGISTIEKE OMGEVING START PEOPLE INHOUSE DHL - AVIATION ZAVENTEM ACCOUNTMANAGER ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER HVAC TECHNICUS PRECIEZE PRODUCTION ASSISTENT TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V TELEFONIST(E) - RECEPTIONIST(E) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER STRAND ASSOCIATES CONSULTING CLIENT TEAM MANAGER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN HR BUSINESS PARTNER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN JUNIOR ICT-OFFICER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT KASSIER/KASSIERSTER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL TEAMLEADER (ZAVENTEM OF LEUVEN) SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WERFLEIDER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL SENIOR ADMINISTRATOR PURCHASING /BUYING ASSISTANT SYNERGIE INTERIM HASSELT CALLCENTER MEDEWERKER TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SALES REPRESENTATIVE OUTBOUND SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE NUON SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TV VLAANDEREN SYNERGIE INTERIM MECHELEN KLANTENDIENSTMEDEWERKER TELENET VOLTIJDS/DEELTIJDS SYNERGIE INTERIM MECHELEN ADMINISTRATIEF BEDIENDE : SECRETARESSE ASSISTENT-WINKELVERANTWOORDELIJKE AUTOMECHANIEKER - AUTOMOTIVE TECHNICIAN TOYOTA VAST CONTRACT CALL CENTER AGENT NUON AANSLUITINGEN CALLCENTER MEDEWERKER TELENET CLIENT TEAM DIRECTOR CONTACT CENTER DEELTIJDS KASSIER/KASSIERSTER SUPERMARKT ELECTRO-MECHANICAL OR MECHANICAL ENGINEER ENGINEER TOYOTA EXPEDITEUR HR BUSINESS PARTNER INTERIEURADVISEUR KASSIER(STER) PARTTIME KLANTENDIENST TELENET (VOLTIJDS OF DEELTIJDS) MEDEWERKER FACTURATIEDIENST NUON MEDEWERKER PRICING (IMPORT & EXPORT LUCHTVRACHT) OFFERTECALCULATOR OFFICE MANAGER/TEAM LEADER OUTBOUND SALES TV VLAANDEREN SALES ASSISTANT MANAGER TEAMLEADER TECHNISCH BEDIENDE OP DE KLANTENDIENST (JUNIOR) TELEFONIST-RECEPTIONIST TOYOTA - BUSINESS PLANNING ADMINISTRATOR VERKOOPSADVISEUR VERKOPER VLAAMS-BRABANT AUTO MECHANIEKER SYNERGIE INTERIM WILRIJK TECHNICUS BEVEILIGING (REGIO BRUSSEL/WALLONIË) SYNERGIE INTERIM WILRIJK LABORATORY TESTING TECHNICIAN VERA INTERIM ANTWERPEN RECRUITMENT OFFICER VERA INTERIM ANTWERPEN SALES ASSISTENT MANAGER VERA INTERIM ANTWERPEN LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME BINNENDIENST VERKOPER - BALIEMEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS ACCOUNT MANAGER - NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS ADMIN SUPPORT FOR HR & GENERAL ADMINISTRATION TEAM COORDINATOR PURCHASE & LOGISTICS NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS EXECUTIVE ASSISTANT NL/ENG KRAAINEM - FULLTIME SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS ACCOUNT MANAGER - NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS BINNENDIENST VERKOPER - BALIEMEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS COORDINATOR PURCHASE & LOGISTICS NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS EXECUTIVE ASSISTANT NL/ENG KRAAINEM - VOLTIJDS LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS

45 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant COORDINATOR PURCHASE & LOGISTICS NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME ACCOUNT MANAGER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS ADMIN SUPPORT FOR HR & GENERAL ADMINISTRATION TEAM BINNENDIENST VERKOPER - BALIEMEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS EXECUTIVE ASSISTANT TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS GL-ACCOUNTANT BRUCARGO BILLING TEAMLEADER BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. COMMERCIAL ANALYST BENELUX BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. SPECIAL SERVICES BACKLINE OPERATIONS AGENT BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. TEAMLEADER AIRFREIGHT BELUX BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. ADMINISTRATIEF BEDIENDE / 138 C CHAUFFEUR CE / 46 C EXPORT OPERATOR BRUCARGO / 391 C HEFTRUCKCHAUFFEUR NACHTSHIFT / 391 C IMPORT CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER BRUCARGO / 391 C INPUT BEDIENDE AVONDPLOEG 32U/WEEK / 391 C INPUTBEDIENDE AVOND 18U-24U / 46 C MAGAZIJNIER DAGDIENST / 138 C MAGAZIJNIER NACHTPLOEG / 46 C PROCUREMENT OFFICER AIR FREIGHT / 391 C VASTE JOB: ACCOUNT MANAGER - TRANSPORTPLANNER / 78 C BOEKHOUDER ACCOUNTANT STRAND ASSOCIATES CONSULTING CROSSDOCK MANAGER STRAND ASSOCIATES CONSULTING SINT-STEVENS-WOLUWE CAR RENTAL AGENT - CUSTOMER SUPPORT / 57 C INTERIEURADVISEUR BADKAMERS / 57 C OUTBOUND CALLCENTER EMPLOYEE FINNISH / 57 C RECRUITER / 170 C STUDENT HUMAN RESOURCES / 57 C TELECOM INSTALLATION EN SERVICE ENGINEERS NEWTEL NV. TECHNICAL ACCOUNT MANAGER HANDIGE TECHNIEKER (M/V) DOUCHES EN LIGBADEN SCHADEBEHEERDERS ( SENIOR) VOOR DE AFDELING INTERN CREDIT CONTROLLER STRAND ASSOCIATES CONSULTING VERZEKERING : SCHADEBEHEERDERS ( SENIOR) VOOR DE AFDELING INTERNATIONALE SCHADE AUTO (M/V) EMPLOYÉ TECHNIQUE COMMERCIAL - FR/ENG WOLUWE-SAINT-ÉTIENNE - PLEIN TEMPS EMPLOYÉ TECHNIQUE COMMERCIAL FR/ENG WOLUWE-SAINT-ÉTIENNE - PLEIN TEMPS ACCOUNT MANAGER ROCKWOOL ISOLATIEMATERIAAL VONQ STERREBEEK ACCOUNT MANAGER - NL/FR/ENG STERREBEEK - FULLTIME VERA INTERIM BRUSSEL ACCOUNT MANAGER - NL/FR/ENG STERREBEEK - FULLTIME ACCOUNT MANAGER - NL/FR/ENG STERREBEEK - FULLTIME VERA INTERIM ZAVENTEM ZAVENTEM 3 GERMAN SALES ADVISORS (ZAVENTEM) / 308 C 5 ENGLISH CUSTOMER SERVICE AGENT (ZAVENTEM) / 308 C 7 ENGLISH SALES ADVISORS (ZAVENTEM) / 308 C ADMINISTRATIEF ASSISTENT MARKETING-COMMUNICATIE / 57 C CORPORATE WRITER - BRUSSEL / 177 C FRONT DESK AGENT (ANTWERPEN) / 308 C GERMAN CUSTOMER SERVICE AGENT (ZAVENTEM) / 308 C PERMANENT JOB: GERMAN CUSTOMER SERVICE AGENT / 78 C PERMANENT JOB: GERMAN SALES AGENT / 78 C PORTUGUESE-ENGLISH CUSTOMER SERVICE AGENT (ZAVENTEM) / 308 C SALES ADVISOR - SALES AGENT (OUTBOUND CALLS) / 308 C SERVICE DESK AGENT (ZAVENTEM) / 177 C TEMPORARY ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR ZAVENTEM SECRETARY PLUS WOLUWE WAREHOUSE HANDLER KRAAINEM ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS GEMEENTE KRAAINEM DRINGEND! JUNIOR ASSISTANT VOOR EEN COMMERCIËLE DEPARTEMENT IN KRAAINEM (360427) SECRETARY PLUS WOLUWE TWEETALIGE CRM ASSISTANT GEZOCHT VOOR KRAAINEM SECRETARY PLUS WOLUWE EPPEGEM CARISTE NUIT 22H-6H / 46 C HEFTRUCKCHAUFFEUR NACHT 22U - 6U / 391 C MAGAZIJNIER DEELTIJDS 22U - 2U / 391 C MAGAZIJNIER MET HEFTRUCK SHIFT 22U-2U PARTTIME / 46 C MAGAZIJNIER - REACHTRUCKCHAUFFEUR SYNERGIE INTERIM MECHELEN CALLCENTERMEDEWERKER OUTBOUND LEUVEN HULPBOEKHOUDER (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER LEUVEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT LEUVEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE JUNIOR ACCOUNT MANAGER LEUVEN IT-PROFIELEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE JUNIOR ACCOUNT MANAGER LEUVEN-TECHNICAL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE SALES CONSULTANT LEUVEN- TECHNICAL KANTOOR (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE POLYVALENTE HANDS-ON TRAINEE (M/V) ARCHETYPE CONSULTING ACCOUNT MANAGER ROBTV CORELIO PUBLISHING ALLROUND AANKOMEND JUNIOR FIELD SERVICE ENGINEER M/V EPPENDORF BELGIUM BOEKHOUDER JOBPUNT VLAANDEREN ENERGIEASSISTENT JOBPUNT VLAANDEREN KELNERS VOOR LOSSE OPDRACHTEN,OOK VOOR STUDENTEN! / 113 C KEUKENHULP/TOONBANKBEDIENDE (M/V) VOOR LOSSE OPDRACHTEN / 113 C KLEDINGVERKOPER (M/V) KINDERWINKEL 3 DAGEN/WEEK / 7 C RECEPTIONIST VOOR EEN HOTEL IN LEUVEN / 113 C SALES PEOPLE GEZOCHT VOOR LUMINUS OPTIE VAST / 7 C VASTE JOB: ASSISTENT FILIAALMANAGER ELECTRO/MULTIMEDIA / 149 C VASTE JOB: CONSULTANT WERVING %26 SELECTIE / 78 C VASTE JOB: SHOPMANAGER FASHION, NIEUWE WINKEL / 149 C VASTE JOB: VISUAL MERCHANDISER INSTORE / 149 C WINKELVERANTWOORDELIJKE 35U/WEEK / 7 C FREELANCE VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR CLINICAL RESEARCH PAUWELS CONSULTING DOSSIERBEHEERDER/ ACCOUNTANT SBB FISCAAL ADVISEUR SBB JUNIOR.NET ONTWIKKELAAR SBB ADMINISTRATIEF BEDIENDE SECRETARY PLUS LEUVEN ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) AFDELING FINANCE SECRETARY PLUS LEUVEN ASSISTANT OFFICE MANAGER SECRETARY PLUS LEUVEN ASSISTANT VOOR COMMUNICATIEDIRECTEUR SECRETARY PLUS LEUVEN BUYER ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN COMMERCIEEL BEDIENDE SECRETARY PLUS LEUVEN COMMERCIEEL BEDIENDE PLANNING MET KENNIS FRANS & DUITS TE AARSCHOT (351741) SECRETARY PLUS LEUVEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER SECRETARY PLUS LEUVEN DYNAMISCHE SALES ASSISTANT VOOR INTERNATIONALE OMGEVING TE ZAVENTEM SECRETARY PLUS LEUVEN EXECUTIVE ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN FACTURATIEMEDEWERKER SECRETARY PLUS LEUVEN JUNIOR PROGRAMME MANAGER SECRETARY PLUS LEUVEN LEGAL ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN MANAGEMENT ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN MEDEWERKER BOEKHOUDING SECRETARY PLUS LEUVEN MEDEWERKER/REVISOR VAN JURIDISCHE TEKSTEN SECRETARY PLUS LEUVEN PRODUCT MARKETING ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN PROJECT ASSISTANT MET PIT!! SECRETARY PLUS LEUVEN SALES ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN MEDEWERKER KONE SERVICE CENTER LEUVEN START PEOPLE INHOUSE IPG PARTTIME MEDEWERKER KLANTENDIENST LEUVEN START PEOPLE INHOUSE IPG PT-MEDEWERKER KLANTENDIENST START PEOPLE INHOUSE IPG SALES ADVISOR PROXIMUS IPG LEUVEN START PEOPLE INHOUSE IPG AUDITOR START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN DAMART VERKOOPS(STER) LEUVEN DEELTIJDS START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN KAMERMEISJE (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN LOKETBEDIENDE (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN ONDERHOUDSTECHNIEKER START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN SCHRIJNWERKER (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN TEAMLEADER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN PROJECTLEIDER UITVOERING REGIO LEUVEN SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN ASSEMBLAGE MEDEWERKER(STER) SYNERGIE INTERIM AARSCHOT KLANTENDIENSTMEDEWERKERS TE LEUVEN SYNERGIE INTERIM AARSCHOT MACHINE OPERATOR 5 PLOEGEN SYNERGIE INTERIM AARSCHOT MAGAZIJNIER/ORDERPICKER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT DISPATCHER / KLANTENDIENSTMEDERWEKER DEELTIJDS (24U/WEEK) KLANTENDIENST MEDEWERKER NACHT KLANTENDIENSTMEDEWERKER KLANTENDIENSTMEDEWERKER DEELTIJDS (20U/WEEK) TE LEUVEN PLANNER/TRAFFICER SALES ADVISOR PROXIMUS VERKOPER ALARMSYSTEMEN WERKSTUDENT KLANTENDIENSTMEDEWERKER LEUVEN ELEKTRICIEN GEBOUWEN STAD LEUVEN SYNERGIE INTERIM WILRIJK ELEKTRICIEN KULEUVEN SYNERGIE INTERIM WILRIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEELSBELEID T-OFFICE BELEIDSADVISEUR SOCIALE ZAKEN T-OFFICE TECHNISCH DESKUNDIG TEKENAAR T-OFFICE SENIOR MEDEWERKER PAYROLL EN PERSONEELSADMINISTRATIE (M/V) % UZ LEUVEN SPECIALIST ONLINECOMMUNICATIE (M/V) 80 % UZ LEUVEN STAFMEDEWERKER ONTWIKKELING EN OPLEIDING (M/V) 80 % UZ LEUVEN ICT OFFICER VIB - VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE LABORATORIUMTECHNOLOOG VIB - VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE CREDIT ANALYST HOOFDBOEKHOUDER STRATEGISCH AANKOPER Z-OFFICE LIMBURG VLIEGENDE SHOP MEDEWERKER GEZOCHT! Z-OFFICE LIMBURG HEVERLEE APPLICATIE ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT DATA / INFORMATIE ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT FUNCTIONEEL ANALIST AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT TECHNICAL ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT TECHNICAL ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT BALIEMEDEWERKER/MAGAZIJNIER AGO JOBS & HR DEINZE BUSINESS UNIT MANAGER DIP SENIOR CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE (M/F) EXPERIS AUTOMECANICIEN MET/ZONDER ERVARING TE LEUVEN OF VILVOORDE / 7 C BEDIENDE ORDER ENTRY EN KLASSEMENT / 7 C DYNAMIC CUSTOMER SERVICE AGENT SWEDISH/ENGLISH / 78 C ENTHOUSIASTE INTERVENTIEPLANNER MET STERKE TALENKENNIS / 78 C MOTIVATED HUNTER FOR INSIDE SALES POSITION / 78 C PERMANENT JOB: AREA SALES ENGINEER AFRICA / 78 C PERMANENT JOB: DYNAMIC E-LEARNING COORDINATOR / 78 C PERMANENT JOB: EXPERIENCED SALES SUPPORT / 78 C PERMANENT JOB: MARKETING MANAGER / 78 C PERMANENT JOB: OUTBOUND SALES OFFICER GERMAN / 78 C PERMANENT JOB: OUTBOUND SALES OFFICER UK / 78 C PERMANENT JOB: TECHNICAL PUBLICATIONS COORDINATOR / 78 C PERMANENT JOB:CUSTOMER SERVICE AGENT SWEDISH / 78 C PERMANENT POSITION: MOTIVATED JUNIOR BUYER / 78 C TECHNISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE - OPTIE VAST / 7 C VASTE JOB: ADMIN %26 SALES SUPPORT OFFICER / 78 C VASTE JOB: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING AANKOOP / 78 C VASTE JOB: COORDINATOR TECHNISCHE TEKSTEN/TECHNICAL WRITER / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE ICT SUPPORT SPECIALIST / 78 C VASTE JOB: GEDREVEN JUNIOR AANKOPER / 78 C VASTE JOB: POLYVALENTE KLANTENDIENSTMEDEWERKER / 78 C VASTE JOB: PRODUCTIEPLANNER / 78 C VASTE JOB: SENIOR ENGINEER TECHNICIAN / 78 C VASTE JOB: TECHNICAL PURCHASER / 78 C.NET ARCHITECT MATERIALISE NV EUROPEAN MARKETING MANAGER MATERIALISE NV JUNIOR PRODUCTION ENGINEER MATERIALISE NV MARKETING SPECIALIST MATERIALISE NV MEDICAL APPLICATION ENGINEER MATERIALISE NV MEDICAL APPLICATION ENGINEER MATERIALISE NV ONDERHOUDSTECHNIEKER MATERIALISE NV SOFTWARE ENGINEER C++ MATERIALISE NV FIELD SERVICE ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT HARDWARE SYSTEM ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT PROJECT & SERVICE ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT FIJN-ASSEMBLAGE MEDEWERK(ST)ER START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN OPERATOR (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN DISPATCHER NL/FR HEVERLEE - VOLTIJDS PEOPLE MANAGER NL/FR HEVERLEE - VOLTIJDS SALES REPRESENTATIVE (M/V) YOPLAIT BENELUX KESSEL-LO (LEUVEN) BOEKHOUDER (M/V) CPM CONSULTANTS IN PERSONNEL MANAGEMENT ALGEMEEN DIRECTEUR DE SPIEGEL MEDEWERKERS OP BELEIDSNIVEAU EN UITVOEREND NIVEAU DIE-S-LEKTI-KUS VASTE JOB: ADMIN SUPPORT PRODUCT MANAGER / 78 C PRODUCTIEMEDEWERKER START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN WILSELE ACCOUNT MANAGER VERZEKERINGEN (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN TECHNICO-COMMERCIAL IGUS ASSISTENT WINKELVERANTWOORDELIJKE (M/V) / 7 C WIJGMAAL (BRABANT) VERKOPER ZELFSTANDIGE KLANTENWERVERS COÖRDINATOR ZORG MET VAART REGIO LEUVEN REGIOMANAGER DIENSTENCHEQUES SUPERVISORS PACKAGING HERENT BOFROST* BOFROST* GROEP KVLV GROEP KVLV HUMAN CAPITAL INTERNATIONAL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTEBESTUUR HERENT VORMINGSAMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR HERENT MANAGEMENT ASSISTANT MET ZIN VOOR INITIATIEF / 7 C KORTENBERG CHAUFFEUR/MONTEUR (M/V) TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG ERPS-KWERPS SALES SUPPORT COORDINATOR VERTEGENWOORDIGER M/V VOOR NEDERLANDSTALIG BELGIË MAGAZIJNIER / 7 C CREDIT COLLECTORS JUNIOR RISK ANALYST EVERBERG SCHRIJNWERKER ALUMINIUM (M/V) OVERIJSE SALES ENGINEER (M/F) ACCOUNT MANAGER REGULATORY AFFAIRS ASSISTANT / 57 C ADMINISTRATIVE ASSISTANT SALES ASSISTENTE ROTSELAAR START PEOPLE LOMMEL D IETEREN LUC DE VOS MERCURI URVAL MERCURI URVAL START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN ATLAS COPCO FEDRIGONI BENELUX KWALITEITSOPERATOR 3 PLOEGEN / 248 C MAGAZIJNIER MET TECHNISCHE ACHTERGROND M/V / 248 C ONDERHOUDSTECHNICUS SYNERGIE INTERIM AARSCHOT WERCHTER VERKOOPSMEDEWERKER M/V MET EEN PASSIE VOOR WIJN / 248 C TREMELO COÖRDINATOR (M/V) KEERBERGEN SOCIAL ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER TE KEERBERGEN AGO JOBS & HR MECHELEN ERVAREN MECHANIEKER-OPTIE VAST! / 248 C HAACHT CHEF/SOUS-CHEF BROUWERIJ HAACHT TOOG- & ZAALMEDEWERKER BROUWERIJ HAACHT ARBEIDER M/V / 248 C MEDEWERK(ST)ER WASSERIJ - DEELTIJDSE FUNCTIE / 248 C PISTOOLSCHILDER M/V / 248 C MONTEUR/MONTEERSTER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT PISTOOLSCHILDER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE T-OFFICE BOORTMEERBEEK VERKOPER SUPERMARKT 26U (M/V) REGIO MANAGER HORECA CHAUFFEUR C / 248 C ACCENT JOBS4SHOPS MECHELEN BROUWERIJ HAACHT

46 46 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. ADMINISTRATIE Administratieve Medewerkers Toezichthouder Marktwerking Vreg via Jobpunt Vlaanderen 10 FINANCIEEL Business Analist Christelijke Mutualiteit 31 Senior Credit Collector Administratief & Technisch Personeel Universiteit Antwerpen 32 Meer info in Jobat. Universiteit Antwerpen Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 4000 medewerkers. Nederlandstalige Leerkracht Collège Saint-Pierre 26 Verkaufspersönlichkeiten Hapimag 30 Gemeente Kraainem 30 Management Assistant Christelijke Mutualiteit 31 Anoniem via Mercuri Urval 47 Senior Dossierbeheerder/Accountant Accountancy via Michael Page 48 OVERHEID Duurzaamheidsambtenaar Gemeente Zaventem 47 GIS-Ambtenaar Gemeente Zaventem 47 Nog meer jobs? Managementassistent Vlaams Energiebedrijf via Jobpunt Vlaanderen 13 DIRECTIE Directeur CVBA Ninove-Welzijn via CC Select 26 Directeur-Generaal Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 Quality Director Europe Syncreon via Mercuri Urval 47 ENGINEERING Ingenieur Bouwkunde Delmar via AB&I 26 Productiemanager Taminco 15 Project Manager Anoniem via Mercuri Urval 47 Projectleider Energiediensten Vlaams Energiebedrijf via Jobpunt Vlaanderen 13 Projectleider Modulaire Bouw De Meeuw via Mercuri Urval 47 Regulatory Affairs Specialist Taminco 15 Technology Leader Process Safety Taminco 15 HR Human Resources Business Partner Christelijke Mutualiteit 31 Human Resources Compensations & Benefits Christelijke Mutualiteit 31 Human Ressources Expert Stad Antwerpen 19 ICT Manager Operaties Cipal-Groep 11 JURIDISCH Economist/Jurist Instituut Van De Bedrijfsrevisoren 14 Jurist Instituut Van De Bedrijfsrevisoren 14 LOGISTIEK Packaging Manager Taminco 15 MARKETING Product Manager Lyreco via Michael Page 48 ONDERWIJS Academisch & Wetenschappelijk Personeel Universiteit Antwerpen 32 Klantverantwoordelijke Groen Stad Antwerpen 19 Landmeter-Expert Gemeente Zaventem 47 Medewerker Infopunt Chronisch Zieken Christelijke Mutualiteit 31 Medewerker Sociaal Infopunt Stad Antwerpen 19 Mobiliteitsambtenaar Gemeente Zaventem 47 Projectmanager Preventief Gezondheidsbeleid Stad Antwerpen 19 Stadssecretaris Stad Aalst 27 Taalcoach Stad Antwerpen 19 TECHNIEK Operatoren & Technici Taminco 15 VERKOOP Account Manager Caterpillar via Michael Page 48 Business Development & Portfolio Manager Cipal-Groep 11 Commercieel Afgevaardigde Group Galloo Recycling via Verdonck Personeelsmanagement 31 International Business Development Manager Cipal-Groep 11 Marketing & Sales Manager Christelijke Mutualiteit 31 Sales & Marketing Medewerker Durieu via Mercuri Urval 47 Sales Manager CIS-Staten Taminco 15 Senior Key Account Manager Seco via Mercuri Urval 47 Sportieve Afdelingsmanagers Decathlon 20 Op jobat.be vind je jobs. C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: Management team - Sales & marketing director: Patrick Boon - Online development manager: Marc Van de Woestijne - Financieel manager: Jos Vandersmissen - Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal - Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen - Key account managers: Nils Dero, Tom Vanpraet, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé - Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede - Account advisors: Ine Mannaerts Client services - Sales manager: Roxanne De Ryck - Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support - Manager operations : Marcos Muino Naveiro - Coördinator operations: Ariane Van de Gucht - Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie - Redacteur: Michiel Leen - Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing - Product managers: Sabrina Pinxten Research - Research manager: Bart Gunst - Research executive: Bart Vanhaelewyn

47 47 Antwerpen Brussel Hasselt Mont-Saint-Guibert Ontdek de boeiendste jobs op Een aanbod van meer dan 100 jobaanbiedingen. Hieronder alvast enkele voorbeelden: Project Manager in wording Projecten detecteren en realiseren Nijvel - Je bent verantwoordelijk voor het omzetcijfer van jouw divisie. Je detecteert bouwprojecten aan de hand van prospectie en de opvolging op het terrein. Je bent de ambassadeur van Poujoulat bij de mensen die jouw producten aanbevelen (architecten, ). Reageer snel online -referentie Senior Key Account Manager Audits van toonaangevende bouwprojecten Brussel -Jeovertuigt jouw klanten uit de privéen publieke sector met de unieke knowhow van Seco. Je ontwikkelt jouw netwerk in Vlaanderen en Brussel en vervult een vertrouwensrol op hoog niveau. Heb jij de expertise en ondernemingszin om deze uitdaging aan te gaan? Reageer snel online -referentie Quality Director Europe (Automotive) Professional within alean environment International -Weoffer an international executive position in the domains of Quality,HSE and Lean; containing strategic (set-up European policies), operational (implementation of these policies with your teams) and people management responsibilities. Scope: D, UK, B, H. Please apply online -reference Sales &Marketing Medewerker Polyvalent -tweetalig Nl/Fr -gemotiveerd Louvain-la-Neuve - Ben jij commercieel ingesteld, haal je voldoening uit problemsolving en vind je teamspirit belangrijk? Word dan de steun en toeverlaat voor sales &marketing in deze dynamische KMO die gespecialiseerd is in houtproducten en verf. Je hebt een eerste ervaring op een binnendienst/customer service, idealiter in retail. Reageer snel online -referentie Projectleider Modulaire Bouw Variatie aan technieken /onderaannemers Willebroek - Sterk geïnteresseerd in de vele verschillende technieken in een bouwproject? Je hebt plezier in het coördineren van onderaannemers? Je verkiest korte termijn projecten? De Meeuw heeft een uitstekende reputatie als één van de grootsten in flexibele bouw. Reageer snel online -referentie Senior Credit Collector Werken bij een sterk groeiend bedrijf? Kortenberg - Heb jij doorslaggevende ervaring in de bankwereld of in een BtoC - omgeving? Ben je tweetalig Nl/Fr? Hou je van klantencontacten en cijfers? Solliciteer dan en kom werken bij VDFin in een team van 160 dynamische en gemotiveerde medewerkers! Reageer snel online -referentie Making strategies work. It s all about people. Recruitment Solutions Board &Executive Talent Management Business Transformation Gemeente Zaventem werft aan (m/v): GIS-AMBTENAAR masterdiploma Beheren GIS-database Coördineren vangis-gerelateerde aankopen en contracten Coördineren, begeleiden en controleren van de inventarisaties bestemd voor het geografisch informatiesysteem Actief ondersteunen en begeleiden van degis-gebruikers Opmaken, coördineren, evalueren en bijsturen van een GIS-beleidsplan. MOBILITEITSAMBTENAAR masterdiploma (Begeleiden van) de opmaak van demobiliteitsconvenant en het mobiliteitsplan Voorbereiding en opvolging verkeerscommissie Instaan voor veilig verkeer zowel bij tijdelijke als permanente aanpassingen Begeleiden van deuitvoering van het actieprogramma van het mobiliteitsplan. DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR masterdiploma Instaan voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van projecten inzake duurzaamheid, zowel indewerking van deorganisatie, als naar de burgers van degemeente Het sensibiliseren, informeren en communiceren over duurzaamheid. INTERESSE: Bezorg dan uiterlijk tegen 30 september 2012 uw kandidatuur samen met uw cv en een kopie van uw diploma s, schriftelijk aan: het college van burgemeester en schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem of via mail: LANDMETER-EXPERT minimum 1jaar relevante ervaring Beleidsvoorbereiding en -uitvoering van desubdienst grondbeleid Opmaak en beheer analoog en digitaal klassement subdienst grondbeleid Uitvoeren van landmeetkundige opmetingen en afpalingen Aanduiden en uitzetten bouw- en rooilijnen. WIJ BIEDEN: Een voltijdse functie in vast dienstverband Alle functies zijn op niveau A(A1-A3). Brutomaandsalaris: min. 2871,27 max. 5052,65, aangevuld met maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding Interessante verlofregeling Relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve met een duur van 2 jaar. MEER INFORMATIE: en doorklikken naar vacatures of personeelsdienst: Myriam Vanderlinden, tel. 02/

48 Account Manager Energyst, onderdeel van de Caterpillargroep, is een Pan-Europese speler die verhuuroplossingen voor stroomvoorziening en temperatuurbeheersing levert. De gerichte internationale aanpak en innovatie resulteren heden in een wereldwijde activiteit. Dankzij de voortdurende groei, zijn zij vandaag op zoek naareen Account Managerter uitbreiding van hun team in België. Antwerpen MVAE M/V Functie: verder uitbreiden vandeverkoopsresultatenvoor België,met focus op verhuuroplossingen beheren vanzowel bestaande klantenals prospectenbinnen verschillende (industriële) sectoren een proactievecommerciële aanpak helpt uhet klantennetwerk verder uit te breiden vertalen vandebehoeftenvan klanten/prospectenineen uitgebreide oplossing met uw servicegerichte aanpak zorgen voor een goede opvolging vanklanten en eventuele aanpassingen van de oplossingen waar nodig Profiel: minimum 3jaar verkoopservaring,bij voorkeur met kennis vandeverhuur van technische oplossingen sterkinhet ontwikkelen vaneen verkoopsplan met duidelijke doelstellingen qua omzet, uitbreiden klantennetwerk enz. naast een sterke relatiebouwer bentuook een proactievehunterwat betreftnieuwe markten en opportuniteiten actief kunnen luisteren om bijgevolg de noden vandeklanteninkaarttebrengen een doorzetter met een positievementaliteit vlot in het Nederlands,Frans en Engels Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MVAE of contacteer Ellen Van Hoof op Product Manager Lyreco is Europese marktleider op het gebied van B2B distributie van kantoorbenodigdheden en facility producten. Ter versterking van het marketing team is Lyreco vandaag op zoek naar een ProductManager. Antwerpen MVAE M/V Als Product Manager ben je verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling en het beheer van eigen productcategorieën en leveranciers.je uitdagingligt in het maximaliseren van de efficiëntie van het productaanbod en marketing positie.je rapporteert rechtstreeks aan de Marketing Director Benelux. Functie: interpreterenvan marktanalyses en bepalen vandeprijszetting zorgen voor verkoopsondersteunende publicaties vandeproducten uitwerken vandoelgerichte sales acties selecterenvan productenenleveranciers onderhandelen met leveranciers onderhouden vancontactenmet externestakeholders opnemen vanhet ambassadeurschap vandeproductgroepen Profiel: een bachelor-ofmasterdiploma bij voorkeur in een economische/financiële richting relevante ervaring als Business Analyst of Aankoper communicatief,deadlinegerichtenstressbestendig een teamplayerdie ook zelfstandig kanwerken vlot tweetalig (Nl/Fr) en een goede kennis vanhet Engels beschikken over de nodige onderhandelingsvaardigheden resultaatgedreven en commercieel ingesteld zijn Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MVAE of contacteer Ellen Van Hoof op Senior Dossierbeheerder/Accountant Onze cliënt is een financiële dienstverlener,actief in Vlaanderen met drie kantoren met als voornaamste activiteit het voeren van de accountancy en fiscaliteit voor diverse types van ondernemingen, alsook het verlenen van fiscale adviezen. Gent MDHF M/V Functie: volledig zelfstandig behandelen van80à100 dossiers medewerkers in de afdeling Boekhouding sturen, tervoorbereiding vandossiers initiatieven nemen tenaanzien vandebehoeftenvan uw klanteninhet kader rond tussentijdse balansen, analyses rond bruto-marges, optimalisaties e.d. aanspreekpuntvan uw klanteninhet kader vanvragen rond boekhouding, financiëlerapportering,fiscale controles,audits,e.d. commercieel en doet naast uw inhoudelijke werk ook aan klantenwerving Uwordt betrokken bij speciale opdrachten, zoals quasi-inbreng,oprichtingen, fusies,partiële splitsingen, en dergelijke Profiel: Bachelor in Accountancy&Fiscaliteit of Master in TEWofHandelswetenschappen minimum 8jaar relevante werkervaring reeds enkele jaren in het bezit vandeerkende titel IAB of BIBF goede presentatie en uitstraling klantgericht, zelfzeker en discreet communicatieveteamplayerdie correctwerkt en zin heeftvoor initiatief vlot in het Nederlands,Frans en Engels zijn een pluspunt Onze cliënt biedt een aantrekkelijk salarispakket (tot 65K ) zowel op payroll als via management vennootschap, afhankelijk van de ervaring van de kandidaat. Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MDHF of contacteer Frederick D Hauw op Ready to spread your wings? Worldwide leaders in specialist recruitment VLAAMS BRABANT

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Jobkanaal kan je op maat ondersteunen: - in het verstrekken van (divers) personeelsadvies - bij de opmaak van vacatures (checklist leesbare

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

1 INTERACTIEVE OEFENING

1 INTERACTIEVE OEFENING /Verslag HR-deelnetwerk mobiliteit 22/10 1 INTERACTIEVE OEFENING 1.1 CASES 1) Personeelslid kan functie niet meer (volledig) uitoefenen 2) Functie en organisatie zijn veranderd, spanningen tussen personeelslid

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zoekt: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden?

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven E. Van Evenstraat 2e B-3000 Leuven Telefoon +32 (0)16 32 33 33 Telefax +32 (0)16 32 33 44 Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Gerlinde

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN?

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN? FAQ - TOP SKILLS 1. WAAROM TOP SKILLS? Er zijn nog te veel verschillen tussen de pressionele situatie van mannen en vrouwen; Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 RAPPORT Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind 2014 16 OKTOBER 2014 VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 Conclusies Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen hebben vandaag minstens één vacature open

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/156 BERAADSLAGING NR. 15/056 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hoe zoeken werkzoekenden?

Hoe zoeken werkzoekenden? Hoe zoeken werkzoekenden? Doyen G. en Lamberts M. (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA, K.U.Leuven. Het gaat goed op de Vlaamse arbeidsmarkt. Sinds een aantal jaren stijgt de werkgelegenheid en daalt

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld?

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 45 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Vacatures De dienstencheque,

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie