Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota AI1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1"

Transcriptie

1 Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code: Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota AI1 371

2 372

3 Bestuurlijke Organisatie Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie West-Vlaanderen E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Bestuurlijke/juridische adviesverlening met interne en externe focus Uitbouwen van organisatiestructuren en coördinatie-instrumenten Professionalisering van organisatieprocessen en managementinstrumenten Ondersteunen van de provincieraad Ondersteunen van de deputatie

4 Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Beheren van het Provinciaal Archief Verhogen provinciale visibiliteit Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties Aanbieden van professionele accommodatie voor bestuurlijke organisatie Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer

5 Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Aanbieden van professionele accommodatie aan bezoekers en personeel E , , , , , , , , , , , ,00 I , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie en logistieke ondersteuning Beheren van het voertuigen- en fietsenpark en uitvoeren van vervoersopdrachten Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties

6 Positioneren van de via interne en externe communicatie vanuit een multikanaalbenadering E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Verhogen provinciale visibiliteit Ondersteunen van de werking van de provinciale diensten door informatievoorziening Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties Gebiedsgerichte Werking 376

7 03.01 Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking en agendavorming E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

8 Investeringen (weg)infrastructuren streekhuizen Inzetten van derden voor het beheer van het groenpatrimonium Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO II )

9 Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III ( ) Coördineren en Technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO II ) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO III ) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO II ) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III ) Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden

10 Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied (excl. primaire recreatieve bestemmingsgebieden) Studies en procesvoering gebiedsontwikkeling en inrichting Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Investering (weg)infrastructuren gebiedsinrichting Uitvoeren van het project 'Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse' (Leader Tielts Plateau) Uitvoeren van het Europees project IFTN-GRFN Grensoverschrijdend Recreatief en Functioneel Netwerk (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Uitvoeren van het Europees project TERCO (Territoriale Coöperatie)(Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)

11 Uitvoeren van het project Energiearmoede in de Westhoek (Leader Westhoek) Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling, -voorzieningen en -beleving Opmaken en uitvoeren van een grensoverschrijdend geïntegreerd gebiedsgericht programma "ruimtelijke kwaliteit en omgevingsbeleid" Zorgen voor basiskwaliteiten op het platteland Versterken van de identiteit van het platteland Administratief afwerken van het Europees project Landschap in Verandering (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)

12 Uitvoeren kernenstrategie Westhoek Uitvoeren van het project 'Toeristische opwaardering Blankenbergse Dijk' (Impulsprogramma Kust) Uitvoeren van het project 'Groene 62 bereikbaar en leefbaar' (Impulsprogramma Kust) Uitvoeren van het Europees clusterproject Living Landscapes (Interreg IV-A 2Zeeën) Versterken van de interactie tussen stad en omgeving met het oog op een evenwichtige (stads-)regionale ontwikkeling E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 382

13 Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand Ondersteunen van de uitbouw Groen Lint Oostende Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart in de regio Roeselare Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen Opzetten van geïntegreerde projecten voor de realisatie van het Groen-Blauwe netwerk

14 Administratief afwerken van het Europees project Biodiversiteit Périurbaine in de Stadsrand (BiPS) (Interreg IV A Frankrijk- Wallonië-Vlaanderen) Uitvoeren van het Europees project Corrid'Or (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Uitvoeren van het Europees project Dostrade (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw Administratief afwerken Europees project Accessing the Countryside (Interreg IV A 2 Zeeën) Uitvoeren van het strategisch project Groene Sporen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen)

15 03.04 Integreren van beleidsvoering en interbestuurlijke afstemming inzake kustgerelateerde thema's en de relatie met het hinterland E , , , , , , , , , , , ,00 I 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Organiseren van interbestuurlijke samenwerking omtrent duurzaam kustbeheer Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer Uitvoeren van het Europees project Coastal Communities 2150 (Interreg IV A 2 Zeeën) Coördineren provinciaal Navigatieplan Kust Coördineren en afstemmen As4 Visserijfonds ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid

16 Coördineren en afstemmen lokale ontwikkeling visserij ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid (EFMZV ) Uitvoeren Europees clusterproject PriMe-C (Partnering for Risk Management & Engagement on the Coast)(Interreg 2 Zeeën) Integreren van een verbrede economische finaliteit in de streekontwikkeling E , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deelnemen aan de uitvoering van streekpacten Coördineren van het gebiedsprogramma Leefbare Haven Zeebrugge

17 Uitvoeren van het Europees project Leefbare Haven Zeebrugge Bis (Doelstelling 2) Uitvoeren van het project De Westhoek Inspireert Ondernemerschap (Leader Westhoek) Uitvoeren van het strategisch ruimtelijk project 'duurzame ontwikkeling glastuinbouwzone regio Roeselare' (Vlaams strategisch project) Valoriseren van geïntegreerde thema's met een streekeigen dimensie E , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Vernieuwen van het interlokaal woonbeleid richting duurzaamheid

18 Optimaliseren van de werking van streekmusea en bezoekerscentra Uitbouwen van immaterieel erfgoed als basis voor streekthema's Uitwerken van een visie en uitvoeren van een programma ter versterking van de cultuur-historische identiteit van de regio Brugge-Oostende Ontsluiten van industrieel erfgoed en socio-economische streekgeschiedenis in Midden- & Zuid-West-Vlaanderen Meewerken en promoten van de regio Midden-West-Vlaanderen als streek van de voeding - streek met smaak Uitvoeren van het Europees project Green & Blue Futures (inzet sociale economie, natuur en erfgoed (Interreg IV B Noord- West-Europa) Uitvoeren van het project "Kinderen van toen/senioren van nu...opgroeien in de landelijke streek Tielt"(Leader Tielts Plateau)

19 Uitvoeren van het Europees project Muren & Tuinen (Interreg IV A 2 Zeeën) Uitvoeren van het Europees project 300 jaar Grens (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Administratief afwerken van het Europees project Westhoek zonder Grenzen (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Administratief afwerken van het Europees project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief (Interreg IV A Vlaanderen- Nederland) Milieu, Landschap en Natuur Versterken van de beleidscapaciteit intern én bij gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 389

20 Onderbouwen van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid en concrete projecten Kennispartnerschap met de gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling Samenwerken met gemeenten rond provinciale of gezamenlijke doelstellingen Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Verder uitbreiden van het multifunctionele groenpatrimonium in provinciaal beheer

21 Profielbepaling, functioneel indelen en inpassen in de omgeving van het provinciaal groenpatrimonium Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene/blauwe assen Uitbouwen van het provinciaal groendomein Ijzerboomgaard Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale groendomeinen

22 (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale groene assen Effectief en efficiënt inzetten van handhaving in het groenpatrimonium Efficiënt en effectief management van het beheer van het groenpatrimonium Inrichten en herinrichten van terreinen en voorzieningen in de groengebieden Inzetten van derden voor het beheer van het groenpatrimonium Realiseren van operationele groenbrigades voor het beheer van het groenpatrimonium Realiseren van nieuwe onthaal-, recreatieve- en natuureducatieve infrastructuur in het Zwin

23 E ,98 0, , , , , , , , , , ,00 I , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Bevorderen van de integratie van- en het draagvlak voor Natura2000gebieden in het algemeen en het Zwin in het bijzonder in uitvoering van het Europees project Natura People (Interreg IV A 2 zeeën) Bevorderen van recreatie en ecotoerisme in de Zwinstreek in uitvoering van het Europees project REECZ (Interreg IV A Vlaanderen - Nederland) Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

24 Gebiedsspecifiek versterken van biodiversiteit en landschappen E ,47 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,47 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Realiseren van natuurverbinding en landschapszorg Uitwerken én uitvoeren van actieprogramma's soortenbescherming Het voeren van een exotenbeleid Samenwerking met intermediaire organisaties voor (de realisatie van) biodiversiteits- en landschapsprojecten

25 Bevordering Groen in de Stad Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee Bevorderen van duurzaam bouwen en wonen E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Toepassing van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding Stimuleren van duurzaam bouwen, zowel op individueel als op wijkniveau, bij diverse doelgroepen

26 Duurzaam verbruiken ingang doen vinden bij de brede bevolking en bij specifieke doelgroepen Uitbouwen van een bezoekerscentrum van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen Opvolging en zorg voor het patrimonium Voorkoming van en aanpassing aan klimaatsverandering E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 De brede bevolking bewustmaken van de klimaatverandering

27 Provinciaal beleid opzetten ter voorkoming van klimaatverandering Bewerkstelligen van draagvlakverbreding en gedragsverandering bij diverse doelgroepen via natuur- en milieu-educatie E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Natuur- en milieueducatief benaderen van diverse doelgroepen in en buiten de domeinen Uitbouwen van een gebiedsdekkend netwerk van educatieve centra Uitbaten van het bezoekerscentrum De Gavers Uitbaten van het bezoekerscentrum De Palingbeek

28 Uitbaten van het bezoekerscentrum Lippensgoed-Bulskampveld Uitbaten van het Natuurcentrum Zwin Uitbaten van het bezoekerscentrum De Nachtegaal Uitbaten van het bezoekerscentrum De Otter Ondersteunen van natuur- en milieueducatie in het onderwijs Organiseren van educatie m.b.t. het zee- en kustmilieu Realiseren, aansturen en ondersteunen van een dynamisch netwerk van Natuur en Milieueducatieve actoren

29 Participatie aan en informatie over het provinciaal milieu- en natuurbeleid Toerisme en Recreatie Faciliteren en bevorderen van het toerisme en recreatie in de provincie door het toekennen van toelagen aan geschikte organisaties E ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Ondersteunen van diverse organisaties op het vlak van toerisme en recreatie Verlenen van adequate diensten door eigen expertise met het oog op de versterking van het toeristisch-recreatief beleid E ,09 0, ,61 0, ,53 0, ,97 0, ,85 0, ,94 0,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal ,09 0, ,61 0, ,53 0, ,97 0, ,85 0, ,94 0,00 399

30 Fungeren als contact- en coördinatiepunt tussen het provinciaal beleid en Westtoer apb Inzet van expertise en advies in diverse processen, beleidsontwikkeling en overlegfora Opvolging en zorg voor het patrimonium Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten (Her)aanleg (weg)infrastructuur campus Westtoer Ruimtelijke Ordening Bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ordening van de provincie West-Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan E ,93 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,93 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 400

31 Adviseren en goedkeuren van ruimtelijke planningsdossiers Uitwerken van projecten (beleidsvisies, RUP's,...) ter uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen Verzorgen van de algemene werking van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening Mobiliteit en Weginfrastructuur Voeren van een gebiedsgericht mobiliteitsbeleid E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Regionaal en bovengemeentelijk mobiliteitsonderzoek

32 Coördinatie van het mobiliteitsbeleid in West-Vlaanderen Bijdragen tot een kwaliteitsvol lokaal beleid op vlak van mobiliteit, verkeerstechniek en weginfrastructuur Het verzamelen en beheren van geografische mobiliteitsdata Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Ontwerpondersteuning, proefboringen, grondonderzoek en metingen

33 Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Uitbouwen van een fietsbeleid E ,28 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Realiseren van (bovenlokale) fietsinfrastructuur Aanmoedigen van fietsverplaatsingen Sensibiliseren van doelgroepen gericht op de omschakeling naar duurzame mobiliteit

34 E ,24 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,24 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Sensibiliseringsacties voor doelgroepen Faciliteren van de introductie van elektrische voertuigen Inschakelen van trage wegen bij de diversificatie van de mobiliteit E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Voeren van een bovenlokaal trage wegenbeleid

35 Het actualiseren van de digitale Atlas der buurtwegen en geografische databanken trage wegen Ondersteunen van bedrijven bij de organisatie van hun woon-werkverkeer en bedrijfsvervoerplanning E ,98 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,98 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Ondersteunen van initiatieven en projecten van bedrijfsvervoerplanning Projectondersteuning via het Pendelfonds Sensibiliseringsacties ten behoeve van duurzaam woon-werkverkeer

36 Algemene financiering, Budget en Administratieve Beroepen Beheersen en continueren van de financiële processen E , , , , , , , , , , , ,67 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,67 Correcte vestiging van de provinciebelastingen Efficiënte inning van de provinciebelastingen Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer Het voeren van een correcte boekhouding en jaarrekening

37 Ontwikkeling en implementatie van processen inzake budgettering, beleidsmonitoring en -evaluatie Opmaak, aanpassing en evaluatie van een budget dat past binnen de grenzen van het meerjarenplan Kwalitatief beoordelen van en klantvriendelijk communiceren over dossiers in het kader van het decreet op de ruimtelijke ordening inzake vergunningen E ,05 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,05 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Personeel Ondersteunen van de realisatie van de organisatiedoelstellingen door middel van een efficiënt en effectief HR-beleid

38 E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Personeelsbehoeften van de organisatie ondersteunen door processen van instroom-doorstroom-uitstroom De rechtszekerheid en tevredenheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie Competenties en talenten van het personeel ondersteunen door ontwikkelings- en vormingskansen Ondersteunen van de performantie van de organisatie en de inzetbaarheid en het algemeen welzijn van het personeel Opvolgen van de maatschappelijke evoluties en regelgeving met betrekking tot rechtspositieregeling, arbeidsreglement en organisatievormen Permanente monitoring van de personeelsplanning

39 Permanente monitoring van data en managementinformatie Adviseren en ondersteunen van personeel en leidinggevenden bij loopbaanvragen Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van e-hrm Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van een model van competentie- en kennismanagement Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van nieuwe arbeidsvormen en beloningsmodellen Aanbieden van professionele accommodatie m.b.t. het personeelsrestaurant en de catering Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

40 Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Verhogen provinciale visibiliteit Ondersteunen van het welzijn op het werk van de werknemers E ,87 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,87 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Opsporen en analyseren van risico's voor het welzijn op het werk van het personeel Opvolgen van maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties en regelgeving m.b.t. welzijn op het werk

41 Permanente monitoring van de relevante data m.b.t. welzijn op het werk Adviseren en ondersteunen van alle interne actoren en processen inzake welzijn op het werk Informeren en sensibiliseren van personeel en leidinggevenden m.b.t. welzijn op het werk Opvolgen en behandelen individuele schadedossiers arbeidsongevallen Waarnemen van het secretariaat van het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid (PCBA) Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

BN1 Beleidsnota bij het budget 2014: Doelstellingennota 2014

BN1 Beleidsnota bij het budget 2014: Doelstellingennota 2014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 BN1 Beleidsnota bij het budget 2014: Doelstellingennota 2014 147 148 WEGWIJS IN DE DOELSTELLINGENNOTA Opdeling volgens bevoegdheden De doelstellingennota

Nadere informatie

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 453 454 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen

Nadere informatie

BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR

BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014 2019 BUDGET 2015 1STE COMMISSIE BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR 2 1 Uitgebreide doelstellingennota bij het budget 2014 blz. x TOELICHTING NIET-PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF 1E COMMISSIE 2E COMMISSIE 3E COMMISSIE 4E COMMISSIE 5E COMMISSIE 6E COMMISSIE

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007 Overige Europese (Co)financieringsfondsen LIFE+ EFRO INTERREG IV PDPO Visserijfonds CIP Ludo Holsbeek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsvoorbereiding en Evaluatie. Koning Albert II-laan,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen?

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Evy Mettepenningen Guido Van Huylenbroeck 1 Overzicht 1.Instrumenten voor de vergoeding van groene en blauwe diensten

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 P. De Clercq Landbouw en Visserij 1 Europese context Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 1 ste Pijler : Markt- en inkomensbeleid 2 de Pijler : Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij VSV- studiedag Mobiliteit op het platteland, 14 maart 2014 Overzicht lezing Intro: Situering en doelstellingen

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Streekpact Prioriteiten

Streekpact Prioriteiten Streekpact 2013-2018 20 Prioriteiten RESOC-SERR Brugge roept op om de Brugse economie- in- verandering te versterken! De partners van RESOC-SERR Brugge werken samen hard aan een bloeiend Brugs socioeconomisch

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Een stand van zaken op 3 februari 2012

Een stand van zaken op 3 februari 2012 Een stand van zaken op 3 februari 2012 2009 VVP-memorandum Vlaams Regeerakkoord 2010 Vlaams Groenboek Reactie VVP 2011 Vlaams Witboek Reactie VVP 2012 3 februari beslissing Vlaamse regering mbt.: persoonsgebonden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu Doelstelling 1 Sterk Limburg

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1 De VLM, uw partner in de open ruimte Pag.1 Wie zijn we? VLM of Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal

Nadere informatie

Budget begeleiden van gemeenten bij het klimaatbeleid, samenwerken met gemeenten omtrent duurzaam bouwen

Budget begeleiden van gemeenten bij het klimaatbeleid, samenwerken met gemeenten omtrent duurzaam bouwen Budget 2016 04.01 HIGHLIGHTS 2016 onderbouwen van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid: - opzetten van projecten en uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap, organiseren van de

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige infrastructuur Doel van de entiteit De gemeente Gavere beoogt om op het lokale niveau

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

OPENBARE WERKEN, PLANNING & MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN, PLANNING & MOBILITEIT Plaats in het organogram De functiehouder coördineert de werking van de verschillende diensten van de groep (Leefmilieu & Landbouw, Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw, Openbare Werken, Planning & Mobiliteit,

Nadere informatie

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat Dinsdag 20 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Studiedag 10 jaar Duurzaam Kustbeheer - Fort Napoleon Oostende Geachte gedeputeerde, Geachte Minister

Nadere informatie

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid Ontstaan en organisatie Voorstelling organisatie Opgericht in 2001 VZW Initiatief: provincie West-Vlaanderen Doel: Coördinatie en afstemming van wat rond gebeurt Meldpunt discriminatie Netwerkpartners:

Nadere informatie