AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014"

Transcriptie

1 Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code: AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota

2 454

3 Bestuurlijke Organisatie Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie West- Vlaanderen Bestuurlijke/juridische adviesverlening met interne en externe focus Bestuurlijke/juridische adviesverlening met interne en externe focus Uitbouwen van organisatiestructuren en coördinatie-instrumenten Uitbouwen van organisatiestructuren en coördinatie-instrumenten Professionalisering van organisatieprocessen en managementinstrumenten Professionalisering van organisatieprocessen en managementinstrumenten Ondersteunen van de provincieraad E ,59 Werking provincieraad Ondersteunen van de deputatie Ondersteunen van de deputatie Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Ondersteunen interne partners Ondersteunen externe partners E ,04 Ondersteunende dienstverlening in het kader van de lokale verkiezingen Beheren van het Provinciaal Archief E ,00 E 2.930,00 I 2.200,00 Uitbouwen van preservering met het oog op de goede toegankelijkheid van het archief van de Provincie Realiseren van goede bewaaromstandigheden voor het archief van de Provincie Opbouwen van kennis en expertise rond bewaring, ontsluiting en toegankelijkheid van het archief van de Provincie Uitbouwen van een modern documenten- en archiefbeheer in de Provincie Kenbaar maken en promoten van het archief van de Provincie in het kader van openbaarheid van bestuur en als archivalisch erfgoed Verhogen provinciale visibiliteit E ,00 Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen Professioneel ondersteunen van evenementen Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties E ,00 I 5.300,00 455

4 Infrastructuur beheer ICT voor bestuurlijke organisatie Servicedesk ICT voor bestuurlijke organisatie Applicatiebeheer voor bestuurlijke organisatie (notuleringssoftware,...) Aanbieden van professionele accommodatie voor bestuurlijke organisatie E ,00 E ,00 Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie en logistieke ondersteuning Beheren van het voertuigenpark en uitvoeren van vervoersopdrachten Opvolging en zorg voor het patrimonium E ,00 I ,00 Patrimoniumbeheer provinciaal hof Periodiek onderhoud en herstel patrimonium voor bestuurlijke organisatie Energiebeheer E ,00 E 1.000,00 Energiebeheer bestuurlijke organisatie Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten E ,00 Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,19 Garanderen van een vlotte werking van de dienst griffie en de kabinetten Garanderen van een vlotte werking van de archiefdienst Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Bestuurlijke Organisatie Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 Totaal , ,00 456

5 Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Aanbieden van professionele accommodatie aan bezoekers en personeel Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie en logistieke ondersteuning Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie Aanbieden van logistieke ondersteuning Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling E ,00 E ,00 I ,00 Beheren van het voertuigen- en fietsenpark en uitvoeren van vervoersopdrachten Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten Beheer en exploitatie fietspark E ,00 E 5.405,00 I ,00 I 5.000,00 Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties E ,00 I ,00 Applicatiebeheer voor accommodatie (tool facilitair beheer,...) Infrastructuur beheer ICT voor accommodatie (stempc's raadszaal...) Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,41 Garanderen van een vlotte werking van de dienst accommodatie Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Positioneren van de via interne en externe communicatie vanuit een multikanaalbenadering Verhogen provinciale visibiliteit E ,00 E ,00 I 5.000,00 Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen Professioneel ondersteunen van evenementen Beheer en exploitatie van informatiecentrum Tolhuis Beheer en exploitatie grafische dienst Ondersteunen van de werking van de provinciale diensten door informatievoorziening E ,00 Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties E ,00 I ,00 457

6 Infrastructuur beheer ICT voor communicatie (hardware voor de grafische dienst, pc's leeszaal Tolhuis,...) Applicatiebeheer voor communicatie (software voor de grafische dienst, software voor online communicatie, contactenbeheer,... ) ICT beheer van de provinciale websites Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,50 Garanderen van een vlotte werking van de dienst communicatie Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , ,00 I , ,00 Totaal , ,00 458

7 Gebiedsgerichte Werking Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking en agendavorming Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen E ,00 E ,00 I ,00 Dagelijks beheren en administratief en logistiek ondersteunen van de streekhuizen Coördineren en ondersteunen verhuis provinciale collega's en partners ikv optimalisatie- en opfrissingswerken Streekhuis Esenkasteel Inrichten Streekhuis Esenkasteel Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context Coördineren en ondersteunen van de Gebiedsgerichte Werking E ,00 E ,00 I 1.080,00 Uitwerken en uitvoeren van een gezamenlijke communicatiestrategie streekwerking waaronder het uitwerken van gemeenschappelijke nieuwsbrieven Begeleiden en ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mbt diverse beleidsdomeinen Organiseren van afstemmingsteams Participeren aan vernieuwende bestuurlijke vormgeving en samenwerking ikv proeftuinregio Organiseren van intervisie over het voeren van ruimtelijke processen Organiseren bilateraal overleg en structureren/afstemmen provinciale diensten ikv Coördinatieteams Deelnemen aan werkgroepen ikv grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden Deelnemen aan uitwisselingsmomenten ikv goedgekeurde projecten Coördineren van grensoverschrijdende projecten in diverse regio's Participeren aan projecten van derden Afwerken administratie (Europese) projecten Opvolging en zorg voor het patrimonium Patrimoniumbeheer streekhuis Tillegem Patrimoniumbeheer streekhuis Esenkasteel E ,00 I ,00 Patrimoniumbeheer streekhuis Midden-West-Vlaanderen (Wolvenhof) Patrimoniumbeheer streekhuis Zuid-West-Vlaanderen ('t Hooghe) Periodiek onderhoud en herstel patrimonium streekhuizen Energiebeheer Energiebeheer streekhuizen E ,00 Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

8 E ,00 Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Investeringen (weg)infrastructuren streekhuizen I ,00 Streekhuizen, projecten in aanbesteding Inzetten van derden voor het beheer van het groenpatrimonium E ,00 Onderhouden en beheren van terreinen en van het groen Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,17 Garanderen van een vlotte werking van dienst gebiedsgerichte werking Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid Organiseren Werkgroep Platteland Studie 'omschrijving platteland' West-Vlaanderen Inhuren van externe knowhow plattelandsbeleid E ,00 Uitwerken VVP-plattelandsbeleid en opvolgen Vlaams plattelandsbeleid Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO II ) E 2.823,00 E ,00 Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO II ( ) Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III ( ) Opmaken programmeringsdocument ikv PDPO III ( ) E ,00 E ,00 Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III ( ) Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie e Leadergebied Coördineren en Technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO II ) E ,00 E , Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO II Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO III )

9 E ,00 E ,00 Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO III Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (Leader Tielts Plateau) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO II ) E ,00 E ,00 Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO II Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III ) E ,00 E ,00 Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (Leader Westhoek) Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO III Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij E 5.000,00 Organiseren afstemmingsoverleg Vlaamse Landmaatschappij Opvolgen van 4 landinrichtingsprojecten Brugse Veldzone en Westhoek Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden E ,00 Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Zwinstreek Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Bulskampveld Werken aan bijzonder landschap West-Vlaamse Heuvels Werken aan bijzonder landschap Ijzer- en Handzamevallei Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Westkust Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied (excl. primaire recreatieve bestemmingsgebieden) E ,00 I ,00 Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van de Oudlandpolder Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van de Groene 62 Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van het Land van Mortagne, Land van Streuvels en Trimaarzate Restauratie voormalig pompgebouw Meetkerkse Moeren Studies en procesvoering gebiedsontwikkeling en inrichting E ,00 Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting Zwinstreek Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting driehoek Heulebeek - Stroroute - Kezelbergroute Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting kanaal Bossuit-Kortrijk Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting Frontzate (Westhoek) Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

10 Beheer patrimoniale contracten Investering (weg)infrastructuren gebiedsinrichting I ,00 Investeringen Gebiedsgerichte werking (INGE), projecten in aanbesteding Uitvoeren van het project 'Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse' (Leader Tielts Plateau) E , Ondersteunen van het project 'Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse'over de inzet op de deelgebieden op vlak van recreatieve ontwikkeling in de regio Uitvoeren van het Europees project IFTN-GRFN Grensoverschrijdend Recreatief en Functioneel Netwerk (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E ,00 E , Coördineren en realiseren van het Europees project IFTN-GRFN mbt grensoverschrijdende verbindingen en de link tussen Westkust en hinterland Projectuitgaven (ikv GRFN) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het Europees project TERCO (Territoriale Coöperatie)(Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het Europees project TERCO mbt begeleiding van de Westhoekgemeenten bij ruimtelijke uitdagingen Uitvoeren van het project Energiearmoede in de Westhoek (Leader Westhoek) E ,72 E 9.671,66 Instrumenten (workshops, advies, gadgets) ter beschikking stellen van lokale en regionale actoren rond energiearmoede Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw E ,00 Ontwikkelen van een geïntegreerd begeleidingssysteem duurzame landbouw Onderzoek naar Energielandschappen Nieuwe impulsen voor landbouwverbreding Begeleiden van de uitvoering van landbouwvisies in de diverse regio's Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling, - voorzieningen en -beleving E ,00 Coördineren dorpsontwikkelingsstrategie en uitvoeren dorpsontwikkelingsprojecten Opmaken en uitvoeren van een grensoverschrijdend geïntegreerd gebiedsgericht programma "ruimtelijke kwaliteit en omgevingsbeleid" Afstemmen en uitwerken programmadocument in grensoverschrijdende context Zorgen voor basiskwaliteiten op het platteland E ,00 E ,00 462

11 Organiseren West-Vlaamse oproep WinVorm en opvolgen secretariaat Kwaliteitskamer Beleidsvorming en opvolging provinciaal beheer landschappelijk en recreatief groen (o.a. Loket Onderhoud Buitengebied Westhoek) Coördineren trage wegenaanpak (visievorming + inrichtingsprojecten) Deelnemen WinVorm-team Organiseren kennisplatform Licht Versterken van de identiteit van het platteland Opvolging thema verrommeling platteland (o.a. via Interbestuurlijk Plattelandsoverleg en studie ILVO) Integreren landschaps- en erfgoedthema's in ruimtelijke planning ikv opladen deelruimtes Administratief afwerken van het Europees project Landschap in Verandering (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Administratief afwerken van het Europees project Landschap in Verandering (Interreg IV A F-W-V) Uitvoeren kernenstrategie Westhoek Opzetten van begeleidingsopdrachten in dorp en stad Uitvoeren van het project 'Toeristische opwaardering Blankenbergse Dijk' (Impulsprogramma Kust) E ,00 E ,60 Coördineren en realiseren van het project 'Toeristische opwaardering Blankenbergse Dijk mbt de visualisatie, inrichting, opwaardering en communicatie Uitvoeren van het project 'Groene 62 bereikbaar en leefbaar' (Impulsprogramma Kust) Coördineren en realiseren van het project 'Groene 62 bereikbaar en beleefbaar' mbt mobiliteitsaanpassingen en spoorwegerfgoed Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,72 Uitvoeren van het Europees clusterproject Living Landscapes (Interreg IV-A 2Zeeën) Coördineren en realiseren van het Europees clusterproject Living Landscapes over interpretatiemodi van het (historisch) landschap Versterken van de interactie tussen stad en omgeving met het oog op een evenwichtige (stads-)regionale ontwikkeling Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand E ,00 Coördineren en opvolgen van gebiedsvisie Zuidwestelijk stadsrandbos regio Brugge Ondersteunen van de uitbouw Groen Lint Oostende Inventarisatie en visieontwikkeling recreatieve inrichting Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem

12 E ,00 Verbinden van de kanaalzone met andere landschappelijke en recreatieve structuren Opzetten van doelgerichte pilootprojecten die bijdragen tot de realisatie van deze toekomstvisie Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West- Vlaams Hart in de regio Roeselare E ,80 E , Promoten en versterken van het streekeigen karakter, de ruimtelijke kwaliteit, de recreatieve mogelijkheden en de belevingswaarde in 't West-Vlaamse Hart via diverse acties, programma's en communicatiekanalen Uitwerken en uitvoeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart via de ontwikkeling van diverse acties en programma's Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten E ,00 Ondersteunen van strategische ruimtelijke projecten (De Vloei) Realiseren van hefboomprojecten ter ondersteuning van programma's in Midden-West-Vlaanderen Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West- Vlaanderen E , Coördineren en afstemmen van plannings- en inrichtingsinitiatieven van groene infrastructuur langsheen het Groen- Blauw netwerk (Vlaams strategisch project) Faciliteren en implementeren van inrichtingsinitiatieven van groene infrastructuur langsheen het Groen-Blauw netwerk Opmaak en bedeling van de Landschapskrant Zuid-West-Vlaanderen Opzetten van geïntegreerde projecten voor de realisatie van het Groen-Blauwe netwerk Opzetten van geïntegreerde projecten voor de realisatie van het Groen-Blauw netwerk Administratief afwerken van het Europees project Biodiversiteit Périurbaine in de Stadsrand (BiPS) (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E 3.750,00 E 3.750,00 Administratief afwerken van het Europees project BiPS (Biodiversiteit in de Stadsrand) Uitvoeren van het Europees project Corrid'Or (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen) E ,00 E ,75 Coördineren en realiseren van het Europees project Corrid'Or mbt tot de versterking van groengebieden in de Leievallei Organiseren van studies, ontwerpopdrachten en evenementen binnen het Europees project Corrid'Or Projectuitgaven (ikv Corridor) financieren dmv reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het Europees project Dostrade (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen) E ,00 E , Coördineren van het Europees project Dostrade ter realisatie van een duurzaam en geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de Scheldevallei 464

13 Projectuitgaven (ikv Dostrade) financieren Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw E ,00 Uitwerken en ondersteunen van pilootprojecten die stadsnabije landbouw zichtbaar maken Administratief afwerken Europees project Accessing the Countryside (Interreg IV A 2 Zeeën) Administratief afwerken van het Europees project ATC (Accessing the Countryside) Uitvoeren van het strategisch project Groene Sporen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) E ,00 E ,00 Coördineren van het strategisch project Groene Sporen ter realisatie van het Groen-Blauw netwerk Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E , Integreren van beleidsvoering en interbestuurlijke afstemming inzake kustgerelateerde thema's en de relatie met het hinterland Organiseren van interbestuurlijke samenwerking omtrent duurzaam kustbeheer Organiseren van interbestuurlijk overleg Opzetten gemeenschappelijke projecten omtrent duurzaam kustbeheer Bijdragen tot visievorming en afstemming provinciaal beleid Organiseren secretariaat Spuikom E ,00 E ,00 Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer E ,00 Organiseren secretariaat en activiteiten voor Werkgroep Kust van de VL-NL Delta samenwerking Projectuitgaven (ikv VNDK) financieren dmv reguliere middelen van Externe Relaties Uitvoeren van het Europees project Coastal Communities 2150 (Interreg IV A 2 Zeeën) E ,00 E ,52 Coördineren en realiseren van het Europees project Coastal Communities 2150 met als doel de bewustwording mbt klimaatsveranderingen via een geïntegreerde visie Projectuitgaven (ikv CC2150) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Coördineren provinciaal Navigatieplan Kust E ,00 Organiseren overleggroep Kust Begeleiden processen ruimtelijke strategische projecten Coördineren en begeleiden van (boven)gemeentelijke woonzorgdossiers Coördineren en afstemmen As4 Visserijfonds ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid

14 E ,00 E ,00 Coördineren en afstemmen As4 Visserijfonds ter realisatie van een duurzame ontwikkeling in de visserijsector Organiseren van het secretariaat As4 Visserijfonds Coördineren en afstemmen lokale ontwikkeling visserij ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid (EFMZV ) Coördineren en afstemmen lokale ontwikkeling visserij Organiseren van het secretariaat lokale ontwikkeling visserij Uitvoeren Europees clusterproject PriMe-C (Partnering for Risk Management & Engagement on the Coast)(Interreg 2 Zeeën) E ,00 E ,00 I 700,00 Coördineren en realiseren van het Europees project PriMe-C waarbij ruimtelijke ateliers, innovatieve ideeën voor duurzame ontwikkelingen in de kustzone worden gegenereerd Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E , Integreren van een verbrede economische finaliteit in de streekontwikkeling Deelnemen aan de uitvoering van streekpacten Mee implementeren van de streekpacten Marktgericht en intraprovinciaal ondersteunen van sociale economie projecten Actief deelnemen aan RESOC-vergaderingen en evenementen Coördineren van het gebiedsprogramma Leefbare Haven Zeebrugge Voorbereiden projectdossier / gebiedsdossier Leefbare Haven Zeebrugge Uitvoeren van het Europees project Leefbare Haven Zeebrugge Bis (Doelstelling 2) E ,00 E ,67 Coördineren en realiseren van het Europees project Leefbare Haven Zeebrugge bis (Doelstelling 2) Opvolgen bijdragen partners Projectuitgaven (ikv LHZbis) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het project De Westhoek Inspireert Ondernemerschap (Leader Westhoek) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het project De Westhoek Inspireert Ondernemerschap mbt de optimalisatie van de streekcommunicatie in de Westhoek Uitvoeren van het strategisch ruimtelijk project 'duurzame ontwikkeling glastuinbouwzone regio Roeselare' (Vlaams strategisch project) E ,00 E ,00 Uitwerken van de 5 sleutelkwesties van het strategisch ruimtelijk project 'duurzame ontwikkeling macrozone glastuinbouw Roeselare, naar een partnerschap tussen economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit'

15 Uitvoeren strategisch project glastuinbouw midden-west-vlaanderen Bijdrage aan het project glastuinbouw Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling Valoriseren van geïntegreerde thema's met een streekeigen dimensie Vernieuwen van het interlokaal woonbeleid richting duurzaamheid E ,00 Opvolgen van woonbeleidclusters, verbreden samenwerking (tussen woonbeleidclusters onderling en met private actoren) en het thematisch verdiepen (sociale componenten, ecologisch, koppeling aan sociale economie) Projectwerking ter versterking van duurzaam woonbeleid in Midden-West-Vlaanderen Verkennen cohousing en alternatieve woonvormen in de Westhoek Optimaliseren van de werking van streekmusea en bezoekerscentra E ,00 Optimaliseren van de werking van streekmusea en bezoekerscentra via vorming en infrastructurele ingrepen Stimuleren en promoten van geïntegreerd aanbod voor basisonderwijs Uitbouwen van immaterieel erfgoed als basis voor streekthema's E ,00 Uitbouwen van publiekswerking rond streekvertelsels Uitwerken van een visie en uitvoeren van een programma ter versterking van de cultuurhistorische identiteit van de regio Brugge-Oostende E 2.500,00 Invullen 'behoud door ontwikkeling' ikv deelruimtes Zwinstreek en Bulskampveld Ontsluiten van industrieel erfgoed en socio-economische streekgeschiedenis in Midden- & Zuid-West-Vlaanderen E ,00 Valoriseren van industrieel erfgoed in gebiedsprogramma's o.a. dmv educatieve acties, gidsenopleiding, publicaties,... Valoriseren van multiculturele aspecten van socio-economische streekgeschiedenis Meewerken en promoten van de regio Midden-West-Vlaanderen als streek van de voeding - streek met smaak E 2.500, Communicatief en educatief uitwerken van projecten ter versterking van de regio-identiteit: 'streek van de voeding / streek met smaak' Uitvoeren van het Europees project Green & Blue Futures (inzet sociale economie, natuur en erfgoed (Interreg IV B Noord-West-Europa) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het Europees project Green and Blue Futures mbt de inzet van sociale economie in onderhoud van groene en blauwe infrastructuur via regionale acties

16 Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandacht voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens Voeren van een doelgroepgericht stimulerend beleid vanuit soortbeschermende motieven Onderhouden en beheren van terreinen en van het groen Uitvoeren van het project "Kinderen van toen/senioren van nu...opgroeien in de landelijke streek Tielt"(Leader Tielts Plateau) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van project 'Kinderen van toen/senioren van nu... opgroeien in de landelijke streek Tielt'met als doel het immaterieel erfgoed mbt het dagelijkse leven te identificeren Uitvoeren van het Europees project Muren & Tuinen (Interreg IV A 2 Zeeën) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het Europees project Muren & Tuinen mbt de valorisatie van het vestinglandschap Projectuitgaven (ikv M&T) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het Europees project 300 jaar Grens (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen) E ,00 E ,11 Coördineren en realiseren van het Europees project 300 jaar Grens ter realisatie van de herdenking van de 300 jarige Frans-Belgische grens dmv organisatie/communicatie van culturele evenementen en het verzamelen en verspreiden van immaterieel erfgoed Projectuitgaven (ikv 300j) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Administratief afwerken van het Europees project Westhoek zonder Grenzen (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E 410,00 E 410,00 Administratief afwerken van het Europees project Westhoek zonder Grenzen Administratief afwerken van het Europees project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief (Interreg IV A Vlaanderen-Nederland) E ,71 E ,36 Administratief afwerken van het Europees project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,63 Gebiedsgerichte Werking Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , ,67 I ,00 0,00 Totaal , ,67 468

17 Milieu, Landschap en Natuur Versterken van de beleidscapaciteit intern én bij gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling Onderbouwen van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid en concrete projecten E , Uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap Organiseren en faciliteren van een Provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het provinciaal beleid milieu, natuur en landschap en concrete projecten Samenwerking met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van provinciaal milieu- en natuurbeleid Kennispartnerschap met de gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling E ,00 E 2.000, Dienstverlening en studies op maat / Kenniscentrum (pesticidenreductie en alternatieve onkruidbestrijding, openbare verlichting, geluid, (landschapsbeleid, soortenbeleid) (interprovinciaal: Analyses, Labo's), advies duurzame gemeentelijke gebouwen, duurzame aankopen, aanbieden van op maat gemaakte communicatieinstrumenten voor kustgemeenten (kustafvalgids, kustapps, digitale ophaal kalender, selectieve inzameling strand,...)) Verzorgen van informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht naar gemeenten via loket voor vragen, regionaal overleg, infovergaderingen, website, ezine milieubytes, enz. Opleidingen: handhaving, interne milieuzorg, klachtenmanagement, duurzaam bouwen en wonen, alternatieve onkruidbestrijding, geluid... Ondersteunen van deskundigheidsopbouw, ervaringsuitwisseling en stimuleren van samenwerking tussen gemeentelijke milieu- en natuurraden Begeleiding bij milieuzorg op evenementen op vraag van gemeenten of andere organisatoren Samenwerking met het onderwijs in gemeentelijke begeleiding in groenontwerp en beheer Ontwikkelen van digitale formats voor groenbeheersplanning voor intern en exern gebruik Vorming natuur en landschap Samenwerken met gemeenten rond provinciale of gezamenlijke doelstellingen E ,00 E ,00 Begeleiden van gemeenten bij het voeren van een klimaatbeleid, al of niet als opstap naar het ondertekenen van Convenant of Mayors Coördinatie provinciaal zwerfvuilbeleid (Nieuwe provinciale actieweek 'proper West-Vlaanderen', Let's do it in de vuilbak, afstemming verschillende initiatieven en overleg met diverse partners,...) Ondersteunen van gemeenten door middel van een subsidiëringsbeleid Opbouwen van samenwerking met de gemeenten omtrent duurzaam bouwen Uitvoeren van provinciale projecten (al of niet samen met gemeenten) in het kader van de milieuconvenant Organiseren van de campagne 'Laat het zoemen met bloemen' Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,42 Garanderen van een vlotte werking van dienst milieu, natuur en waterbeleid 469

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES Alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn te raadplegen op www.torhout.be 1. De stad verbetert zijn mobiliteit voor de zwakke weggebruiker X 1.1 Uitbouw van een utilitair en recreatief trage

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011 stuk ingediend op 734 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Toerisme 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrapport2014. Agentschap voor Natuur en Bos. Jaarr 2014. Pagina 1 van 44

Jaarrapport2014. Agentschap voor Natuur en Bos. Jaarr 2014. Pagina 1 van 44 Jaarrapport2014 Jaarr 2014 Agentschap voor Natuur en Bos Pagina 1 van 44 Voorwoord We hebben een steen verlegd in de natuur in Vlaanderen Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 LEADER Westhoek Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Tot stand komen van het document... 2 LEADERgebied... 7 Afbakening van het LEADERgebied... 7 Bevolking... 9 Coherentie

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Toerisme Vlaanderen. Presentatie DSS 28/5/2008

Duurzaamheidsagenda Toerisme Vlaanderen. Presentatie DSS 28/5/2008 Duurzaamheidsagenda Toerisme Vlaanderen Presentatie DSS 28/5/2008 Stakeholders Westtoer Geert Hoorens Hoofd dienst Toerisme Provincie Antwerpen - Dirk Yzewyn Toerismemanager Brugge - Dieter Dewulf (Brugge)

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust 2015-2020 2 INHOUD Inhoud en Voorwoord 1. Analyse... 7 1.1 Kerncijfers...

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie