AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014"

Transcriptie

1 Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code: AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota

2 454

3 Bestuurlijke Organisatie Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie West- Vlaanderen Bestuurlijke/juridische adviesverlening met interne en externe focus Bestuurlijke/juridische adviesverlening met interne en externe focus Uitbouwen van organisatiestructuren en coördinatie-instrumenten Uitbouwen van organisatiestructuren en coördinatie-instrumenten Professionalisering van organisatieprocessen en managementinstrumenten Professionalisering van organisatieprocessen en managementinstrumenten Ondersteunen van de provincieraad E ,59 Werking provincieraad Ondersteunen van de deputatie Ondersteunen van de deputatie Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Ondersteunen interne partners Ondersteunen externe partners E ,04 Ondersteunende dienstverlening in het kader van de lokale verkiezingen Beheren van het Provinciaal Archief E ,00 E 2.930,00 I 2.200,00 Uitbouwen van preservering met het oog op de goede toegankelijkheid van het archief van de Provincie Realiseren van goede bewaaromstandigheden voor het archief van de Provincie Opbouwen van kennis en expertise rond bewaring, ontsluiting en toegankelijkheid van het archief van de Provincie Uitbouwen van een modern documenten- en archiefbeheer in de Provincie Kenbaar maken en promoten van het archief van de Provincie in het kader van openbaarheid van bestuur en als archivalisch erfgoed Verhogen provinciale visibiliteit E ,00 Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen Professioneel ondersteunen van evenementen Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties E ,00 I 5.300,00 455

4 Infrastructuur beheer ICT voor bestuurlijke organisatie Servicedesk ICT voor bestuurlijke organisatie Applicatiebeheer voor bestuurlijke organisatie (notuleringssoftware,...) Aanbieden van professionele accommodatie voor bestuurlijke organisatie E ,00 E ,00 Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie en logistieke ondersteuning Beheren van het voertuigenpark en uitvoeren van vervoersopdrachten Opvolging en zorg voor het patrimonium E ,00 I ,00 Patrimoniumbeheer provinciaal hof Periodiek onderhoud en herstel patrimonium voor bestuurlijke organisatie Energiebeheer E ,00 E 1.000,00 Energiebeheer bestuurlijke organisatie Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten E ,00 Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,19 Garanderen van een vlotte werking van de dienst griffie en de kabinetten Garanderen van een vlotte werking van de archiefdienst Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Bestuurlijke Organisatie Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 Totaal , ,00 456

5 Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Aanbieden van professionele accommodatie aan bezoekers en personeel Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie en logistieke ondersteuning Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie Aanbieden van logistieke ondersteuning Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling E ,00 E ,00 I ,00 Beheren van het voertuigen- en fietsenpark en uitvoeren van vervoersopdrachten Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten Beheer en exploitatie fietspark E ,00 E 5.405,00 I ,00 I 5.000,00 Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties E ,00 I ,00 Applicatiebeheer voor accommodatie (tool facilitair beheer,...) Infrastructuur beheer ICT voor accommodatie (stempc's raadszaal...) Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,41 Garanderen van een vlotte werking van de dienst accommodatie Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Positioneren van de via interne en externe communicatie vanuit een multikanaalbenadering Verhogen provinciale visibiliteit E ,00 E ,00 I 5.000,00 Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen Professioneel ondersteunen van evenementen Beheer en exploitatie van informatiecentrum Tolhuis Beheer en exploitatie grafische dienst Ondersteunen van de werking van de provinciale diensten door informatievoorziening E ,00 Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties E ,00 I ,00 457

6 Infrastructuur beheer ICT voor communicatie (hardware voor de grafische dienst, pc's leeszaal Tolhuis,...) Applicatiebeheer voor communicatie (software voor de grafische dienst, software voor online communicatie, contactenbeheer,... ) ICT beheer van de provinciale websites Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,50 Garanderen van een vlotte werking van de dienst communicatie Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , ,00 I , ,00 Totaal , ,00 458

7 Gebiedsgerichte Werking Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking en agendavorming Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen E ,00 E ,00 I ,00 Dagelijks beheren en administratief en logistiek ondersteunen van de streekhuizen Coördineren en ondersteunen verhuis provinciale collega's en partners ikv optimalisatie- en opfrissingswerken Streekhuis Esenkasteel Inrichten Streekhuis Esenkasteel Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context Coördineren en ondersteunen van de Gebiedsgerichte Werking E ,00 E ,00 I 1.080,00 Uitwerken en uitvoeren van een gezamenlijke communicatiestrategie streekwerking waaronder het uitwerken van gemeenschappelijke nieuwsbrieven Begeleiden en ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mbt diverse beleidsdomeinen Organiseren van afstemmingsteams Participeren aan vernieuwende bestuurlijke vormgeving en samenwerking ikv proeftuinregio Organiseren van intervisie over het voeren van ruimtelijke processen Organiseren bilateraal overleg en structureren/afstemmen provinciale diensten ikv Coördinatieteams Deelnemen aan werkgroepen ikv grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden Deelnemen aan uitwisselingsmomenten ikv goedgekeurde projecten Coördineren van grensoverschrijdende projecten in diverse regio's Participeren aan projecten van derden Afwerken administratie (Europese) projecten Opvolging en zorg voor het patrimonium Patrimoniumbeheer streekhuis Tillegem Patrimoniumbeheer streekhuis Esenkasteel E ,00 I ,00 Patrimoniumbeheer streekhuis Midden-West-Vlaanderen (Wolvenhof) Patrimoniumbeheer streekhuis Zuid-West-Vlaanderen ('t Hooghe) Periodiek onderhoud en herstel patrimonium streekhuizen Energiebeheer Energiebeheer streekhuizen E ,00 Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

8 E ,00 Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Investeringen (weg)infrastructuren streekhuizen I ,00 Streekhuizen, projecten in aanbesteding Inzetten van derden voor het beheer van het groenpatrimonium E ,00 Onderhouden en beheren van terreinen en van het groen Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,17 Garanderen van een vlotte werking van dienst gebiedsgerichte werking Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid Organiseren Werkgroep Platteland Studie 'omschrijving platteland' West-Vlaanderen Inhuren van externe knowhow plattelandsbeleid E ,00 Uitwerken VVP-plattelandsbeleid en opvolgen Vlaams plattelandsbeleid Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO II ) E 2.823,00 E ,00 Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO II ( ) Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III ( ) Opmaken programmeringsdocument ikv PDPO III ( ) E ,00 E ,00 Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III ( ) Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie e Leadergebied Coördineren en Technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO II ) E ,00 E , Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO II Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO III )

9 E ,00 E ,00 Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO III Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (Leader Tielts Plateau) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO II ) E ,00 E ,00 Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO II Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III ) E ,00 E ,00 Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (Leader Westhoek) Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO III Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij E 5.000,00 Organiseren afstemmingsoverleg Vlaamse Landmaatschappij Opvolgen van 4 landinrichtingsprojecten Brugse Veldzone en Westhoek Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden E ,00 Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Zwinstreek Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Bulskampveld Werken aan bijzonder landschap West-Vlaamse Heuvels Werken aan bijzonder landschap Ijzer- en Handzamevallei Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Westkust Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied (excl. primaire recreatieve bestemmingsgebieden) E ,00 I ,00 Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van de Oudlandpolder Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van de Groene 62 Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van het Land van Mortagne, Land van Streuvels en Trimaarzate Restauratie voormalig pompgebouw Meetkerkse Moeren Studies en procesvoering gebiedsontwikkeling en inrichting E ,00 Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting Zwinstreek Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting driehoek Heulebeek - Stroroute - Kezelbergroute Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting kanaal Bossuit-Kortrijk Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting Frontzate (Westhoek) Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

10 Beheer patrimoniale contracten Investering (weg)infrastructuren gebiedsinrichting I ,00 Investeringen Gebiedsgerichte werking (INGE), projecten in aanbesteding Uitvoeren van het project 'Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse' (Leader Tielts Plateau) E , Ondersteunen van het project 'Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse'over de inzet op de deelgebieden op vlak van recreatieve ontwikkeling in de regio Uitvoeren van het Europees project IFTN-GRFN Grensoverschrijdend Recreatief en Functioneel Netwerk (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E ,00 E , Coördineren en realiseren van het Europees project IFTN-GRFN mbt grensoverschrijdende verbindingen en de link tussen Westkust en hinterland Projectuitgaven (ikv GRFN) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het Europees project TERCO (Territoriale Coöperatie)(Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het Europees project TERCO mbt begeleiding van de Westhoekgemeenten bij ruimtelijke uitdagingen Uitvoeren van het project Energiearmoede in de Westhoek (Leader Westhoek) E ,72 E 9.671,66 Instrumenten (workshops, advies, gadgets) ter beschikking stellen van lokale en regionale actoren rond energiearmoede Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw E ,00 Ontwikkelen van een geïntegreerd begeleidingssysteem duurzame landbouw Onderzoek naar Energielandschappen Nieuwe impulsen voor landbouwverbreding Begeleiden van de uitvoering van landbouwvisies in de diverse regio's Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling, - voorzieningen en -beleving E ,00 Coördineren dorpsontwikkelingsstrategie en uitvoeren dorpsontwikkelingsprojecten Opmaken en uitvoeren van een grensoverschrijdend geïntegreerd gebiedsgericht programma "ruimtelijke kwaliteit en omgevingsbeleid" Afstemmen en uitwerken programmadocument in grensoverschrijdende context Zorgen voor basiskwaliteiten op het platteland E ,00 E ,00 462

11 Organiseren West-Vlaamse oproep WinVorm en opvolgen secretariaat Kwaliteitskamer Beleidsvorming en opvolging provinciaal beheer landschappelijk en recreatief groen (o.a. Loket Onderhoud Buitengebied Westhoek) Coördineren trage wegenaanpak (visievorming + inrichtingsprojecten) Deelnemen WinVorm-team Organiseren kennisplatform Licht Versterken van de identiteit van het platteland Opvolging thema verrommeling platteland (o.a. via Interbestuurlijk Plattelandsoverleg en studie ILVO) Integreren landschaps- en erfgoedthema's in ruimtelijke planning ikv opladen deelruimtes Administratief afwerken van het Europees project Landschap in Verandering (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Administratief afwerken van het Europees project Landschap in Verandering (Interreg IV A F-W-V) Uitvoeren kernenstrategie Westhoek Opzetten van begeleidingsopdrachten in dorp en stad Uitvoeren van het project 'Toeristische opwaardering Blankenbergse Dijk' (Impulsprogramma Kust) E ,00 E ,60 Coördineren en realiseren van het project 'Toeristische opwaardering Blankenbergse Dijk mbt de visualisatie, inrichting, opwaardering en communicatie Uitvoeren van het project 'Groene 62 bereikbaar en leefbaar' (Impulsprogramma Kust) Coördineren en realiseren van het project 'Groene 62 bereikbaar en beleefbaar' mbt mobiliteitsaanpassingen en spoorwegerfgoed Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,72 Uitvoeren van het Europees clusterproject Living Landscapes (Interreg IV-A 2Zeeën) Coördineren en realiseren van het Europees clusterproject Living Landscapes over interpretatiemodi van het (historisch) landschap Versterken van de interactie tussen stad en omgeving met het oog op een evenwichtige (stads-)regionale ontwikkeling Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand E ,00 Coördineren en opvolgen van gebiedsvisie Zuidwestelijk stadsrandbos regio Brugge Ondersteunen van de uitbouw Groen Lint Oostende Inventarisatie en visieontwikkeling recreatieve inrichting Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem

12 E ,00 Verbinden van de kanaalzone met andere landschappelijke en recreatieve structuren Opzetten van doelgerichte pilootprojecten die bijdragen tot de realisatie van deze toekomstvisie Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West- Vlaams Hart in de regio Roeselare E ,80 E , Promoten en versterken van het streekeigen karakter, de ruimtelijke kwaliteit, de recreatieve mogelijkheden en de belevingswaarde in 't West-Vlaamse Hart via diverse acties, programma's en communicatiekanalen Uitwerken en uitvoeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart via de ontwikkeling van diverse acties en programma's Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten E ,00 Ondersteunen van strategische ruimtelijke projecten (De Vloei) Realiseren van hefboomprojecten ter ondersteuning van programma's in Midden-West-Vlaanderen Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West- Vlaanderen E , Coördineren en afstemmen van plannings- en inrichtingsinitiatieven van groene infrastructuur langsheen het Groen- Blauw netwerk (Vlaams strategisch project) Faciliteren en implementeren van inrichtingsinitiatieven van groene infrastructuur langsheen het Groen-Blauw netwerk Opmaak en bedeling van de Landschapskrant Zuid-West-Vlaanderen Opzetten van geïntegreerde projecten voor de realisatie van het Groen-Blauwe netwerk Opzetten van geïntegreerde projecten voor de realisatie van het Groen-Blauw netwerk Administratief afwerken van het Europees project Biodiversiteit Périurbaine in de Stadsrand (BiPS) (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E 3.750,00 E 3.750,00 Administratief afwerken van het Europees project BiPS (Biodiversiteit in de Stadsrand) Uitvoeren van het Europees project Corrid'Or (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen) E ,00 E ,75 Coördineren en realiseren van het Europees project Corrid'Or mbt tot de versterking van groengebieden in de Leievallei Organiseren van studies, ontwerpopdrachten en evenementen binnen het Europees project Corrid'Or Projectuitgaven (ikv Corridor) financieren dmv reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het Europees project Dostrade (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen) E ,00 E , Coördineren van het Europees project Dostrade ter realisatie van een duurzaam en geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de Scheldevallei 464

13 Projectuitgaven (ikv Dostrade) financieren Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw E ,00 Uitwerken en ondersteunen van pilootprojecten die stadsnabije landbouw zichtbaar maken Administratief afwerken Europees project Accessing the Countryside (Interreg IV A 2 Zeeën) Administratief afwerken van het Europees project ATC (Accessing the Countryside) Uitvoeren van het strategisch project Groene Sporen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) E ,00 E ,00 Coördineren van het strategisch project Groene Sporen ter realisatie van het Groen-Blauw netwerk Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E , Integreren van beleidsvoering en interbestuurlijke afstemming inzake kustgerelateerde thema's en de relatie met het hinterland Organiseren van interbestuurlijke samenwerking omtrent duurzaam kustbeheer Organiseren van interbestuurlijk overleg Opzetten gemeenschappelijke projecten omtrent duurzaam kustbeheer Bijdragen tot visievorming en afstemming provinciaal beleid Organiseren secretariaat Spuikom E ,00 E ,00 Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer E ,00 Organiseren secretariaat en activiteiten voor Werkgroep Kust van de VL-NL Delta samenwerking Projectuitgaven (ikv VNDK) financieren dmv reguliere middelen van Externe Relaties Uitvoeren van het Europees project Coastal Communities 2150 (Interreg IV A 2 Zeeën) E ,00 E ,52 Coördineren en realiseren van het Europees project Coastal Communities 2150 met als doel de bewustwording mbt klimaatsveranderingen via een geïntegreerde visie Projectuitgaven (ikv CC2150) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Coördineren provinciaal Navigatieplan Kust E ,00 Organiseren overleggroep Kust Begeleiden processen ruimtelijke strategische projecten Coördineren en begeleiden van (boven)gemeentelijke woonzorgdossiers Coördineren en afstemmen As4 Visserijfonds ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid

14 E ,00 E ,00 Coördineren en afstemmen As4 Visserijfonds ter realisatie van een duurzame ontwikkeling in de visserijsector Organiseren van het secretariaat As4 Visserijfonds Coördineren en afstemmen lokale ontwikkeling visserij ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid (EFMZV ) Coördineren en afstemmen lokale ontwikkeling visserij Organiseren van het secretariaat lokale ontwikkeling visserij Uitvoeren Europees clusterproject PriMe-C (Partnering for Risk Management & Engagement on the Coast)(Interreg 2 Zeeën) E ,00 E ,00 I 700,00 Coördineren en realiseren van het Europees project PriMe-C waarbij ruimtelijke ateliers, innovatieve ideeën voor duurzame ontwikkelingen in de kustzone worden gegenereerd Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E , Integreren van een verbrede economische finaliteit in de streekontwikkeling Deelnemen aan de uitvoering van streekpacten Mee implementeren van de streekpacten Marktgericht en intraprovinciaal ondersteunen van sociale economie projecten Actief deelnemen aan RESOC-vergaderingen en evenementen Coördineren van het gebiedsprogramma Leefbare Haven Zeebrugge Voorbereiden projectdossier / gebiedsdossier Leefbare Haven Zeebrugge Uitvoeren van het Europees project Leefbare Haven Zeebrugge Bis (Doelstelling 2) E ,00 E ,67 Coördineren en realiseren van het Europees project Leefbare Haven Zeebrugge bis (Doelstelling 2) Opvolgen bijdragen partners Projectuitgaven (ikv LHZbis) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het project De Westhoek Inspireert Ondernemerschap (Leader Westhoek) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het project De Westhoek Inspireert Ondernemerschap mbt de optimalisatie van de streekcommunicatie in de Westhoek Uitvoeren van het strategisch ruimtelijk project 'duurzame ontwikkeling glastuinbouwzone regio Roeselare' (Vlaams strategisch project) E ,00 E ,00 Uitwerken van de 5 sleutelkwesties van het strategisch ruimtelijk project 'duurzame ontwikkeling macrozone glastuinbouw Roeselare, naar een partnerschap tussen economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit'

15 Uitvoeren strategisch project glastuinbouw midden-west-vlaanderen Bijdrage aan het project glastuinbouw Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling Valoriseren van geïntegreerde thema's met een streekeigen dimensie Vernieuwen van het interlokaal woonbeleid richting duurzaamheid E ,00 Opvolgen van woonbeleidclusters, verbreden samenwerking (tussen woonbeleidclusters onderling en met private actoren) en het thematisch verdiepen (sociale componenten, ecologisch, koppeling aan sociale economie) Projectwerking ter versterking van duurzaam woonbeleid in Midden-West-Vlaanderen Verkennen cohousing en alternatieve woonvormen in de Westhoek Optimaliseren van de werking van streekmusea en bezoekerscentra E ,00 Optimaliseren van de werking van streekmusea en bezoekerscentra via vorming en infrastructurele ingrepen Stimuleren en promoten van geïntegreerd aanbod voor basisonderwijs Uitbouwen van immaterieel erfgoed als basis voor streekthema's E ,00 Uitbouwen van publiekswerking rond streekvertelsels Uitwerken van een visie en uitvoeren van een programma ter versterking van de cultuurhistorische identiteit van de regio Brugge-Oostende E 2.500,00 Invullen 'behoud door ontwikkeling' ikv deelruimtes Zwinstreek en Bulskampveld Ontsluiten van industrieel erfgoed en socio-economische streekgeschiedenis in Midden- & Zuid-West-Vlaanderen E ,00 Valoriseren van industrieel erfgoed in gebiedsprogramma's o.a. dmv educatieve acties, gidsenopleiding, publicaties,... Valoriseren van multiculturele aspecten van socio-economische streekgeschiedenis Meewerken en promoten van de regio Midden-West-Vlaanderen als streek van de voeding - streek met smaak E 2.500, Communicatief en educatief uitwerken van projecten ter versterking van de regio-identiteit: 'streek van de voeding / streek met smaak' Uitvoeren van het Europees project Green & Blue Futures (inzet sociale economie, natuur en erfgoed (Interreg IV B Noord-West-Europa) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het Europees project Green and Blue Futures mbt de inzet van sociale economie in onderhoud van groene en blauwe infrastructuur via regionale acties

16 Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandacht voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens Voeren van een doelgroepgericht stimulerend beleid vanuit soortbeschermende motieven Onderhouden en beheren van terreinen en van het groen Uitvoeren van het project "Kinderen van toen/senioren van nu...opgroeien in de landelijke streek Tielt"(Leader Tielts Plateau) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van project 'Kinderen van toen/senioren van nu... opgroeien in de landelijke streek Tielt'met als doel het immaterieel erfgoed mbt het dagelijkse leven te identificeren Uitvoeren van het Europees project Muren & Tuinen (Interreg IV A 2 Zeeën) E ,00 E ,00 Coördineren en realiseren van het Europees project Muren & Tuinen mbt de valorisatie van het vestinglandschap Projectuitgaven (ikv M&T) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Uitvoeren van het Europees project 300 jaar Grens (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen) E ,00 E ,11 Coördineren en realiseren van het Europees project 300 jaar Grens ter realisatie van de herdenking van de 300 jarige Frans-Belgische grens dmv organisatie/communicatie van culturele evenementen en het verzamelen en verspreiden van immaterieel erfgoed Projectuitgaven (ikv 300j) financieren dmv Reglement provinciale cofinanciering EU projecten Administratief afwerken van het Europees project Westhoek zonder Grenzen (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) E 410,00 E 410,00 Administratief afwerken van het Europees project Westhoek zonder Grenzen Administratief afwerken van het Europees project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief (Interreg IV A Vlaanderen-Nederland) E ,71 E ,36 Administratief afwerken van het Europees project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,63 Gebiedsgerichte Werking Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , ,67 I ,00 0,00 Totaal , ,67 468

17 Milieu, Landschap en Natuur Versterken van de beleidscapaciteit intern én bij gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling Onderbouwen van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid en concrete projecten E , Uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap Organiseren en faciliteren van een Provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het provinciaal beleid milieu, natuur en landschap en concrete projecten Samenwerking met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van provinciaal milieu- en natuurbeleid Kennispartnerschap met de gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling E ,00 E 2.000, Dienstverlening en studies op maat / Kenniscentrum (pesticidenreductie en alternatieve onkruidbestrijding, openbare verlichting, geluid, (landschapsbeleid, soortenbeleid) (interprovinciaal: Analyses, Labo's), advies duurzame gemeentelijke gebouwen, duurzame aankopen, aanbieden van op maat gemaakte communicatieinstrumenten voor kustgemeenten (kustafvalgids, kustapps, digitale ophaal kalender, selectieve inzameling strand,...)) Verzorgen van informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht naar gemeenten via loket voor vragen, regionaal overleg, infovergaderingen, website, ezine milieubytes, enz. Opleidingen: handhaving, interne milieuzorg, klachtenmanagement, duurzaam bouwen en wonen, alternatieve onkruidbestrijding, geluid... Ondersteunen van deskundigheidsopbouw, ervaringsuitwisseling en stimuleren van samenwerking tussen gemeentelijke milieu- en natuurraden Begeleiding bij milieuzorg op evenementen op vraag van gemeenten of andere organisatoren Samenwerking met het onderwijs in gemeentelijke begeleiding in groenontwerp en beheer Ontwikkelen van digitale formats voor groenbeheersplanning voor intern en exern gebruik Vorming natuur en landschap Samenwerken met gemeenten rond provinciale of gezamenlijke doelstellingen E ,00 E ,00 Begeleiden van gemeenten bij het voeren van een klimaatbeleid, al of niet als opstap naar het ondertekenen van Convenant of Mayors Coördinatie provinciaal zwerfvuilbeleid (Nieuwe provinciale actieweek 'proper West-Vlaanderen', Let's do it in de vuilbak, afstemming verschillende initiatieven en overleg met diverse partners,...) Ondersteunen van gemeenten door middel van een subsidiëringsbeleid Opbouwen van samenwerking met de gemeenten omtrent duurzaam bouwen Uitvoeren van provinciale projecten (al of niet samen met gemeenten) in het kader van de milieuconvenant Organiseren van de campagne 'Laat het zoemen met bloemen' Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,42 Garanderen van een vlotte werking van dienst milieu, natuur en waterbeleid 469

BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR

BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014 2019 BUDGET 2015 1STE COMMISSIE BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR 2 1 Uitgebreide doelstellingennota bij het budget 2014 blz. x TOELICHTING NIET-PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Budget begeleiden van gemeenten bij het klimaatbeleid, samenwerken met gemeenten omtrent duurzaam bouwen

Budget begeleiden van gemeenten bij het klimaatbeleid, samenwerken met gemeenten omtrent duurzaam bouwen Budget 2016 04.01 HIGHLIGHTS 2016 onderbouwen van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid: - opzetten van projecten en uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap, organiseren van de

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 371 372 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de

Nadere informatie

BN1 Beleidsnota bij het budget 2014: Doelstellingennota 2014

BN1 Beleidsnota bij het budget 2014: Doelstellingennota 2014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 BN1 Beleidsnota bij het budget 2014: Doelstellingennota 2014 147 148 WEGWIJS IN DE DOELSTELLINGENNOTA Opdeling volgens bevoegdheden De doelstellingennota

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen?

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Evy Mettepenningen Guido Van Huylenbroeck 1 Overzicht 1.Instrumenten voor de vergoeding van groene en blauwe diensten

Nadere informatie

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 P. De Clercq Landbouw en Visserij 1 Europese context Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 1 ste Pijler : Markt- en inkomensbeleid 2 de Pijler : Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij VSV- studiedag Mobiliteit op het platteland, 14 maart 2014 Overzicht lezing Intro: Situering en doelstellingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate. Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012

Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate. Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012 Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012 Inrichtingsplan oude spoorwegbedding Nieuwpoort Diksmuide Nieuwpoort Richtplan landinrichtingsproject De Westhoek Oude spoorwegbedding

Nadere informatie

Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen

Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen Maandag 26 januari 2015 Infomoment Trage wegen Provinciehuis Boeverbos Tom Vermeersch Dienst Gebiedsgerichte werking 1 Achtergrond

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007 Overige Europese (Co)financieringsfondsen LIFE+ EFRO INTERREG IV PDPO Visserijfonds CIP Ludo Holsbeek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsvoorbereiding en Evaluatie. Koning Albert II-laan,

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF 1E COMMISSIE 2E COMMISSIE 3E COMMISSIE 4E COMMISSIE 5E COMMISSIE 6E COMMISSIE

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen ~ Provincie West- Vlaanderen F. 873-879 Hygiene en milieu 04 Dienst I lich- Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 60 G.O. PRESTAnES 0007 879/161-01 Verkoop documenten, reglementen, fotocopies inzake

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan Thema 1:Landbouw- en natuureducatie D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet,

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2015

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2015 Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2015 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden Bart Naeyaert, gedeputeerde van

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

PLATTELANDSBELEID IN DE VLAAMSE PROVINCIES INLEIDING

PLATTELANDSBELEID IN DE VLAAMSE PROVINCIES INLEIDING PLATTELANDSBELEID IN DE VLAAMSE PROVINCIES INLEIDING Plattelandsbeleid als een instrument voor beleidsvoering is recent ontstaan onder impulsen van het Europese beleid. Het Europese landbouwbeleid (GLB)

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1 De VLM, uw partner in de open ruimte Pag.1 Wie zijn we? VLM of Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de

Nadere informatie

ECOlogie X ECOnomie =

ECOlogie X ECOnomie = Symposium biodiversiteit Antwerpen Agrarisch natuur en landschapsbeheer als economische activiteit Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Samenwerking tussen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Trefdag Landbouw en milieu Proclam 25/11/2010 Workshop natuur- en landschapszorg door boeren Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Rurale ondernemers creëren

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Brugge en het Brugse Ommeland De Kust De Leiestreek De Westhoek Organogram

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013 PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN Jules Van Liefferinge 07/11/2013 Agenda PDPO II - het origineel Opmaak en goedkeuring Originele maatregelen Originele budgettoewijzing PDPO II doorheen de tijd Allerlei

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: deskundige toerisme B1-B3. Dienst: Vrije Tijd

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: deskundige toerisme B1-B3. Dienst: Vrije Tijd Functie Graadnaam: deskundige toerisme Functienaam: deskundige toerisme B1-B3 Functiefamilie: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijn en Vrije tijd Dienst: Vrije Tijd Subdienst: toerisme

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen?

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen? Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Wat kan de Provincie voor U betekenen? Programma Gebiedsgerichte mobiliteit Beleid trage wegen Beheer Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) BFF werd opgemaakt

Nadere informatie

Intentieverklaring. Vlaamse Landmaatschappij, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel, DE WEST HOEK. jaar landinrichting

Intentieverklaring. Vlaamse Landmaatschappij, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel,  DE WEST HOEK. jaar landinrichting Intentieverklaring Vlaamse Landmaatschappij, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel, www.vlm.be 25 jaar landinrichting DE WEST HOEK Vlaanderen is open ruimte EEN OPEN BLIK OP OMGEVINGS KWALITEIT IN DE WESTHOEK

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat Dinsdag 20 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Studiedag 10 jaar Duurzaam Kustbeheer - Fort Napoleon Oostende Geachte gedeputeerde, Geachte Minister

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu Doelstelling 1 Sterk Limburg

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst)

Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst) Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst) Naam project: Promotor + copromotor: Soort cofinanciering? PDPO III Maatregel OKW - samenwerking

Nadere informatie

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid Ontstaan en organisatie Voorstelling organisatie Opgericht in 2001 VZW Initiatief: provincie West-Vlaanderen Doel: Coördinatie en afstemming van wat rond gebeurt Meldpunt discriminatie Netwerkpartners:

Nadere informatie

Natuurnetwerk in Wallonië

Natuurnetwerk in Wallonië Natuurnetwerk in Wallonië Catherine Hauregard, Waalse Overheidsdienst Afdeling Natuur en Bos «Networking event over de Nationale biodiversiteitsstrategie» 19 mei 2014, KBIN Biodiversiteit in Wallonië Ecologische

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Beleidskader Voorbereidende stappen - Proces Uitgangspunten Focus en Rol van Vlaanderen Vlaams regeerakkoord Beleidsnota Afbakenen type Sportinfrastructuur

Nadere informatie

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens 99 MILIEU ENNATUUR 100 Milieu en natuur De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie