Energie audit verslag Copier Groep B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie audit verslag 2014. Copier Groep B.V."

Transcriptie

1 Energie audit verslag 2014 Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 2.A.3 Datum: 30 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier

2 Voorwoord Voor u ligt het Energie Audit Verslag 2014, waarmee de Copier Groep inzicht geeft in de identificatie en beoordeling van de energiestromen binnen Copier voor het jaar Een belangrijk onderdeel van de energie audit is een analyse van de meest significante energieaspecten. De energie audit heeft conform de eis als doel meer zekerheid te bieden dat alle relevante energiestromen en reductiepotentieel in beeld zijn. Daarmee is dit verslag de invulling van het onderdeel 2.A.3 op de CO 2 prestatieladder. Pagina 2 van 18

3 Inhoudsopgave Voorwoord Uitvoering van de energie audit De Copier Groep Organogram Copier Groep B.V Vestigingen Referentie voor toewijzen CO2-uitstoot Wijze van controle energieverbruik Overzicht energiestromen en energieverbruikers Footprint Inventarisatie van reductiemogelijkheden Verbetering inzicht in energieverbruik Analyse significant energieverbruik Analyse energieverbruik en emissie per B.V. in Analyse emissies in jaarreeksen Analyse emissies leaseauto s Reductiepotentieel leaseauto s Pagina 3 van 18

4 1. Uitvoering van de energie audit Copier heeft er als ingenieursbureau voor gekozen de werkzaamheden voor de CO 2 prestatieladder intern uit te voeren, vanuit de overtuiging dat de Copier Groep betrokken is bij haar eigen prestaties op de ladder en er voldoende kennis in huis is. De audit is uitgevoerd door mevr. M.J.A. Rijpert, opgeleid aan de TU Delft bij de faculteit Technische Bestuurskunde op het domein van Energie & Industrie en sinds enkele jaren de coördinator van de CO 2 prestatieladder binnen de Copier Groep. Als projectleider is zij niet hiërarchisch ondergeschikt aan de projecten, waarmee de onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd is. Pagina 4 van 18

5 2. De Copier Groep In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven hoe de Copier Groep fysiek in elkaar zit Organogram Copier Groep B.V. Onderstaand is het organogram van de Copier Groep B.V. opgenomen. Copier Groep B.V. Copier Advies Noord B.V. Copier Advies Oost B.V. Copier Advies Zuid B.V. Copier Advies West B.V. Copier Professionals B.V. Copier Milieu en Water B.V. Prorsum B.V. De Copier Groep is eigendom van T.J. Crum Beheer B.V. en Copier Holding B.V. Op basis van de laterale methode behoren de beide holdings eveneens tot de Organisational Boundary. In dit Energie Audit Verslag worden de CO2 emissies voor alle 10 B.V s in de boundary inzichtelijk gemaakt Vestigingen De Copier Groep is als volgt gevestigd in Nederland: B.V. Adres/Vestiging Copier Advies Noord B.V Maastricht postbusadres; er is geen kantoor. Copier Advies Oost B.V. Ede Lumièrestraat 9 Copier Advies Zuid B.V. Veghel Poort van Veghel 4933 Copier Advies West B.V. Utrecht Amsterdamsestraatweg 656A, Copier Professionals B.V. Ede Lumièrestraat 9 Copier Milieu en Water B.V. Ede Lumièrestraat 9 Prorsum B.V. Ede Lumièrestraat 9 Copier Advies Noord, Oost, Zuid en West zijn de advies- en ingenieursbureaus van de Copier Groep: de werkzaamheden vinden hoofdzakelijk op kantoor plaats, vanuit de drie kantoorlocaties Pagina 5 van 18

6 Ede, Utrecht en Veghel. Projectleiders en commercieel managers zijn onderweg voor een overleg, bezoek aan klanten, bezoek aan projectlocaties of beurzen. Copier Professionals B.V. richt zich op de detachering van personeel, wat meestal gerelateerd is aan de activiteiten van de ingenieursbureaus. Er is geen fysieke kantoorruimte meer voor ingericht, hoewel er officieel nog wel ruimte voor wordt gehuurd in het pand in Ede. De looptijd van het huurcontract liep in december 2014 ten einde. Copier Milieu en Water is een specialistisch adviesbureau dat opereert vanaf de locatie Ede, maar tevens op structurele basis onderaannemers inhuurt om op locaties door heel Nederland herstelen reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Prorsum B.V. verzorgt de administratie voor alle B.V. s en opereert vanuit Ede. Pagina 6 van 18

7 3. Referentie voor toewijzen CO2-uitstoot De CO2-uitstoot van de Copier Groep wordt ten behoeve van de CO2 prestatieladder gerefereerd aan het aantal FTE in het betreffende jaar, dus wordt uitgedrukt in ton CO2 per FTE. De reden hiervoor is dat een groot deel van de CO2 uitstoot voor rekening komt van de leaseauto s. Het gebruik van leaseauto s heeft een sterk verband met de omvang van het personeelsbestand en dus het aantal FTE. Het referentiejaar is 2011, dit is het eerste jaar waarover de Copier Groep de footprint heeft vastgesteld. Toewijzing aan projecten Voor de toewijzing van CO2-uitstoot aan projecten wordt het energieverbruik dat direct is te relateren aan projecten opgeteld. Het betreft: Brandstofverbruik door al het zakelijk vervoer, zijnde leaseauto s, auto s in eigenbeheer en zakelijke vliegreizen; Elektraverbruik door servers, computers, laptops, data opslag apparaten en printers. De overige emissies zijn te relateren aan het gebruik van kantoren en worden beschouwd als overhead. Binnen de Copier Groep zijn in 2014 geen specifieke projecten verkregen op basis van CO2 gerelateerd gunningvoordeel. Pagina 7 van 18

8 4. Wijze van controle energieverbruik Gecontroleerd is of alle belangrijke energieverbruikers per energiestroom en de reductiemogelijkheden volledig in kaart zijn gebracht voor het bedrijf. Dat is gebeurd aan de hand van: 4.1 Overzicht energiestromen en energieverbruikers 4.2 Footprint 4.3 Inventarisatie van reductiemogelijkheden 4.1. Overzicht energiestromen en energieverbruikers De geïdentificeerde en geanalyseerde energiestromen binnen de Copier Groep zijn voor 2014: Scope 1: Gasverbruik kantoren. Brandstofverbruik leaseauto s. Brandstofverbruik auto s in eigen beheer. Scope 2: Brandstofverbruik zakelijk vervoer met privéauto s. Elektriciteit kantoren. Zakelijke vliegreizen. Hiermee zijn alle energiestromen van scope 1 en 2 uit onderstaande afbeelding geïdentificeerd. Pagina 8 van 18

9 Figuur 1: Scopediagram gehanteerd door de SKAO. Let op, SKAO rekent Business Travel (Business Travel = Business Air Travel + Personal Cars for business travel ) tot scope 2. De energiestromen binnen de Copier Groep zijn aantoonbaar gemaakt door middel van: Scope 1: Gasverbruik: Jaarafrekeningen en kengetallen per m2 omgeslagen naar gehuurd vloeroppervlak. Brandstofverbruik: Facturen, bonnen, grootboekrekeningen en de gemiddelde brandstofprijs inzake brandstof leaseauto s en auto s in eigenbeheer. Scope 2: Brandstofverbruik: Km registraties zakelijke kilometers privéauto s. Elektra: jaarafrekeningen, berekeningen obv geïnventariseerde apparaten en kengetallen per m2 omgeslagen naar gehuurd vloeroppervlak. Zakelijke vliegreizen: boeking agent en nl.distance.to. Pagina 9 van 18

10 4.2. Footprint De footprint is opgebouwd volgens de indeling in de vorige paragraaf. Het invoerblad van de footprint is gecontroleerd op alle bv s binnen de boundary en alle energieverbruikers en is compleet bevonden. Het aantal FTE in 2014 kwam op 36,1. Gecontroleerd op 9 maart Energiestroom Ton CO2 Ton CO2 per FTE Scope 1: Gasverbruik kantoren 35,03 0,97 Brandstofverbruik leaseauto s 173,59 4,81 Brandstofverbruik auto s in eigen beheer 6,03 0,17 Subtotaal scope 1 214,66 5,95 Scope 2: Brandstofverbruik zakelijk vervoer met privéauto s 12,22 0,34 Elektriciteit kantoren 29,31 0,81 Elektriciteit leaseauto 3,07 0,09 Zakelijke vliegreizen 0,33 0,01 Subtotaal scope 2 44,93 1,24 Totaal bedrijf 259,58 7,19 * NB. Er kunnen minimale afwijkingen in deze tabel voorkomen als gevolg van afronding. Geconstateerd is dat de toewijzing aan projecten nog niet accuraat was ( ). Dit is inmiddels bijgesteld ( ). Toewijzing aan projecten Brandstofverbruik leaseauto s 173,59 Brandstofverbruik auto s in eigen beheer 6,03 Brandstofverbruik zakelijk vervoer met privéauto s 12,22 Elektriciteit leaseauto 3,07 Zakelijke vliegreizen 0,33 Elektriciteitsvebruik projectgerelateerde apparaten 16,57 Toewijzing aan projecten 211,80 Pagina 10 van 18

11 4.3. Inventarisatie van reductiemogelijkheden Hieronder is de footprint gepresenteerd, waarbij de CO2-emissie is gerangschikt van klein naar groot. Scope Categorie Onderdeel CO2 conversie Ton CO2 factor Scope 2 Zakelijk lucht vervoer boeking agent 270 0,33 Scope 2 Elektriciteit leaseauto's overige 125 3,07 Scope 1 Zakelijk auto vervoer Eigen beheer auto's ,03 Scope 2 Zakelijk vervoer prive auto gedeclareerde km's ,22 zakelijke ritten Scope 2 Ingekochte Elektriciteit Elektriciteit ,31 Scope 1 Gebruikte brandstoffen Verwarming ,03 Scope 1 Zakelijk auto vervoer Lease auto's ,82 Scope 1 Zakelijk auto vervoer Lease auto's ,77 Totaal 259,58 Emissiereductie is het meest interessant voor de grootste energiestromen: de leaseauto s vormen de belangrijkste groep, daarna verwarming en in mindere mate elektriciteit. Het reduceren van de CO2-emissies door leaseauto s is te realiseren door: Het inzetten van zuinigere auto s Het reduceren van het aantal gereden kilometers Het reduceren van het gemiddelde verbruik van de berijders Het reduceren van de CO2-emissies veroorzaakt door de verwarming is te realiseren door: Het toepassen van zuinigere verwarmingsinstallaties, of installaties op groene energie Het minder vaak aanzetten van de verwarming Het terugschroeven van de temperatuurinstelling Het reduceren van de CO2-emissies door elektriciteitsverbruik is mogelijk door: Het overstappen op groene stroom Het reduceren van het aantal apparaten Het toepassen van zuinigere apparaten Het reduceren van het gebruik van apparaten Pagina 11 van 18

12 In het verleden zijn verschillende reducerende maatregelen getroffen. Enkele belangrijke zijn: Het inzetten van zuinigere auto s Het onder de aandacht brengen van het Nieuwe Rijden om het gemiddelde verbruik van berijders te beïnvloeden Verhuizing naar pand met koude/warmte opslagtechnologie Het onder de aandacht brengen van zuinig omgaan met verwarming, airco en andere elektrische apparaten Het overstappen op groene stroom (panden in Ede en Veghel) Voor de volledige lijst wordt verwezen naar de Lijst met reductiemaatregelen in de algemene map van de CO2-prestatieladder onder 1B. Hierin staan alle ideeën en suggesties van medewerkers ook in vermeld en worden inspiraties en voorbeelden uit de praktijk gebundeld. Pagina 12 van 18

13 5. Verbetering inzicht in energieverbruik Van alle energiestromen zijn de vervoersstromen (alle autovervoer en zakelijk luchtvervoer) volledig inzichtelijk. Van de energiestromen gas en elektra zijn niet voor alle B.V. s gedetailleerde gegevens beschikbaar. De panden in Ede en Utrecht zijn bedrijfsverzamelgebouwen, waarbij geen aparte meters per huurder worden toegepast. Om het inzicht te verbeteren wordt gestreefd naar het verkrijgen van feitelijke gegevens. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de methode van verrekening op basis van m2 toegepast t.a.v. gasverbruik en de methode van berekening t.a.v. elektraverbruik. In het geval dat die methoden niet mogelijk zijn, wordt een inschatting op basis van kengetallen gemaakt. Hieronder is weergegeven hoe de niveaus van inzicht in energieverbruik per B.V. in de loop der jaren verbeterd zijn BV in de boundary Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra Copier Advies Oost Copier Advies West Copier Advies Noord N.v.t Copier Advies Zuid Copier Milieu en Water N.v.t Copier Professionals Copier Groep N.v.t Prorsum Copier Holding N.v.t Crum Beheer N.v.t Niveaus (1) Feitelijke gegevens Op basis van de afrekening. De afrekening is 1 op 1 toerekenbaar aan de BV. Beste informatie. (2) Verrekening obv m2 Er is een afrekening voor gasverbruik, maar de BV zit in een bedrijfsverzamelgebouw zonder afzonderlijke tussenmeter. Second beste informatie. (3) Berekening Berekening elektraverbruik op basis van inventarisatie apparaten en inschatting verbruikstijd. Third beste informatie. (4) Inschatting op basis van kengetallen Er zijn geen werkelijke gegevens beschikbaar. Gerekend wordt met kengetallen. Fourth beste informatie. De inventarisatie van apparaten wordt jaarlijks bijgewerkt.het doel hiervan is tweeledig: inzicht verkrijgen in de grootste uitstootbronnen, zodat gekeken kan worden welke maatregelen het meeste effect zullen hebben; toewijzing aan projecten. Pagina 13 van 18

14 6. Analyse significant energieverbruik 6.1. Analyse energieverbruik en emissie per B.V. in 2014 CO2 emissie over 2014 Scope 1 Scope 2 Verwarming kantoren Brandstofverbruik leaseauto's Brandstofverbruik auto's eigenbeheer Zakelijk luchtvervoer Zakelijke rijden met privéauto Elektragebruik kantoren Hybride auto's met stekker Totaal CO2 emissie Procentueel m3 liter liter km km kwh km ton % gas Copier Groep B.V ,0 0,0% Copier Advies Noord B.V ,5 3,3% Copier Advies Oost B.V ,6 28,0% Copier Advies West B.V ,2 13,6% Copier Advies Zuid B.V ,9 40,0% Copier Milieu en Water B.V ,5 6,0% Copier Professionals B.V ,6 1,4% Prorsum B.V ,9 3,0% T.J. Crum Beheer B.V ,0 2,3% Copier Holding B.V ,4 2,5% Totaal Copier Groep ,6 100% Totaal CO2 emissie (ton) 35,0 173,6 6,0 0,3 12,2 29,3 3,1 259,5 Procentueel 13,5% 66,9% 2,3% 0,1% 4,7% 11,3% 1,2% 100% CO2 emissie (ton) per FTE 0,97 4,81 0,17 0,01 0,34 0,81 0,09 7,19 Pagina 14 van 18

15 Pagina 15 van 18

16 6.2. Analyse emissies in jaarreeksen Ton CO2 Aantal FTE Ton CO2 per FTE % t.o.v. referentiejaar ,8 25,9 7, ,1 34,2 7,28 91,7% ,3 36,8 7,40 93,1% ,6 36,1 7,19 90,5% In 2014 is de CO2-emissie per FTE met 9,5% gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar In 2014 zijn alle emissiecategorieën afgenomen, behalve de categorie leaseauto s Analyse emissies leaseauto s De grootste energiestroom is de totale emissie van leaseauto s. De reductiedoelstellingen en het brandstofbeleid ten spijt is de absolute uitstoot verder gegroeid naar 173,6 ton in Toch is ook in 2014 de gemiddelde theoretische uitstoot per km afgenomen. In onderstaande tabel is dat inzichtelijk gemaakt voor de periode van januari 2011 tot en met december Pagina 16 van 18

17 Geconcludeerd kan worden dat het gemiddelde theoretische verbruik van het leasewagenpark steeds verder afneemt in de loop van de tijd. In werkelijkheid is de absolute uitstoot van de leasewagens toegenomen ten opzichte van 2011, het referentiejaar. Hier moet een verklaring voor zijn. In 2014 is, voor het eerst sinds 2012, de uitstoot per FTE door leasewagens toegenomen, zie onderstaande tabel. Emissie leaseauto's (ton CO2) Aantal auto's (st) Aantal FTE (FTE) Uitstoot (ton CO2 per FTE) Verschil uitstoot per FTE tov 2011 (%) , ,9 4, ,0 20,25 34,2 4,24 95,1% ,6 22,5 36,8 4,28 96,0% ,6 23,5 36,1 4,81 107,8% Het aantal FTE is in % hoger dan in 2011, terwijl de CO 2-uitstoot is toegenomen met 50% ten opzichte van Wanneer we het aantal leaseauto s afzetten tegen het aantal FTE in het bedrijf, kan afgeleid worden dat het aandeel leaseauto s in 2014 is toegenomen, hoewel niet significant. In 2014 heeft gemiddeld 65% van het personeel een leaseauto, tegenover 62% in Dit kan de toename niet sluitend verklaren. Een meer logische verklaring is een toename van het aantal gereden kilometers per auto. Het werk moet (letterlijk) steeds verder gehaald worden waardoor de commerciële mensen veel kilometers Pagina 17 van 18

18 maken. Daarnaast is er een trend gaande van het verrichten van werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever. Dit betekent dat er vaker naar de klant gereden wordt dan voorheen. Dit is een ontwikkeling in de markt waar wij geen invloed op hebben. Een ander effect, wat niet gemeten kan worden, is het rijgedrag van de berijders. Tot slot moeten we concluderen dat de theoretische CO2-uitstoot volgens opgaaf van de fabrikant afwijkt van de werkelijke uitstoot bij het gebruik in de praktijk Reductiepotentieel leaseauto s De belangrijkste conclusies op basis van het voorgaande zijn: De drie belangrijkste energiegebruikscategorieën zijn in volgorde van belangrijkheid: leaseauto s, verwarming en elektriciteit. De uitstoot van verwarming en elektra neemt sinds 2011 af. De uitstoot van leaseauto s neemt sinds 2011 toe. Onze focus voor het reductiepotentieel moet liggen op de leaseauto s. Wat is de inschatting van het reductiepotentieel op leaseauto s in 2015? Voor komend jaar geldt dat er naar verwachting niet veel auto s worden vervangen: enkele auto s lopen uit hun contract en misschien dat er wat personele wisselingen zullen zijn. De normen voor de leasecategorieën voor 2015 zijn weer aangescherpt. 1 Maar gezien de trend in de afgelopen jaren dat het aantal gereden kilometers toeneemt, is lastig te zeggen wat het netto effect zal zijn. In 2014 was de uitstoot per FTE 7,8% hoger dan in Een voorzichtige inschatting is op zijn plaats. De vraag is of het haalbaar is om de uitstoot van 2011 weer te evenaren. Dat zou al een mooie ambitie zijn, hoewel daarmee het reductiepotentieel op 0 komt te staan. Wellicht dat dit bereikt kan worden door ons te richten op andere zaken, zoals het rijgedrag, de bandenspanning en het voorkomen van onnodige kilometers. 1 Voor de exacte getallen wordt verwezen naar Copier norm leasebedragen 2015 in de map 1B van Pagina 18 van 18

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 18.362 ton 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 4,4 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Stijging brandstofverbruik

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie