SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt"

Transcriptie

1 SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013

2 Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo De supermarkt voor de dagelijkse boodschappen en het hoveniersbedrijf dat de tuin onderhoudt. De garage die de auto repareert en het restaurant dat een heerlijke maaltijd serveert. Grote kans dat al deze organisaties een student uit het middelbaar beroepsonderwijs opleiden via een stageplaats of leerbaan. Zij leveren als erkend leerbedrijf een belangrijke bijdrage aan het opleiden van de vakmensen van de toekomst. Foto Hollandse Hoogte Onze definitie van zzp-er Een zzp-er voert een éénmanszaak die geen personeel in dienst heeft en geen onderdeel is van een andere onderneming. In het nieuws De media berichten regelmatig over de belemmeringen voor de zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) om leerbedrijf te worden. Zzp-ers zouden makkelijker een stage moeten kunnen bieden volgens Nu.nl (30 oktober 2013). Stagiair moet ook bij zzp-er aan de slag kunnen, aldus Metro op 9 december Hoe zit het nu echt met de inzet van zzp-ers als leerbedrijf. En wat is de bijdrage van het midden- en kleinbedrijf in het aanbod van stages en leerbanen voor mbo-studenten? Deze editie van de SBB Barometer geeft een eerste analyse op basis van de huidige beschikbare gegevens van de erkende leerbedrijven op de stage- en leerbanenmarkt. Zzp-ers als leerbedrijf Uit onderzoek van Stagemarkt.nl blijkt 2 dat zzp-ers erkend zijn als leerbedrijf. Dat is 11% van het totaal van leerbedrijven. Vooral in de uiterlijke verzorging en grafimedia zijn veel zzp-ers actief als leerbedrijf. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, zijn er geen wettelijke belemmeringen voor zelfstandigen of kleine bedrijven om leerbedrijf te worden. Wel zijn aan de status van erkend leerbedrijf kwaliteitseisen verbonden. De kwaliteitseisen voor erkenning worden bepaald door de kenniscentra. Belangrijkste eisen zijn dat het leerbedrijf werkzaamheden biedt die passen bij de beroepsopleiding van de student en dat een deskundige praktijkopleider de student begeleidt. Indien een zzp-er voldoet aan de gestelde eisen kan zijn bedrijf als leerbedrijf worden erkend. Volgens belangenorganisaties van zzp-ers

3 Mbo-studenten opleiden garandeert de kwaliteit en instroom van nieuwe medewerkers Ontwikkeling aantal nieuwe stages en leerbanen in de eerste drie maanden van schooljaar ten opzichte van In de eerste drie maanden van het schooljaar zijn stages en leerbanen van start gegaan. Dit is een stijging van stages en leerbanen ten opzichte van dezelfde periode vorig schooljaar. Wel heeft er een flinke verschuiving plaatsgevonden van de bbl richting de bol, zoals in onderstaande tabel is te zien. Het aantal nieuwe leerbanen in de bbl is met afgenomen tot , terwijl in de bol het aantal nieuwe stages mbo-breed is toegenomen met tot Branche bbl bol Groene sector -33% 11% Zorg, welzijn en sport -24% 15% Economische en administratieve beroepen -44% 9% Bouw en infra -14% 9% Creatieve industrie -66% 26% Mobiliteit -7% 12% Handel en textiel -15% 11% Hout en meubel -30% 6% Technisch vakmanschap -8% 28% Horeca, bakkerij, reizen en facilitaire dienstverlening -3% 7% Uiterlijke verzorging -11% 21% Schilderen, afbouw, reclame en schoonmaak -39% 58% Procesindustrie, laboratoria en fotonica -25% 43% Specialistische beroepen 4% 85% Verssectoren -18% 0% Carrosserie -46% -1% Scheepvaart, transport en logistiek -26% 53% Totaal -18% 14% Bron: Stagemarkt.nl is er een drempel om werkgeversrisico s aan te gaan. Door werkgever te worden kan een zzp-er fiscale voordelen verliezen. Dit maakt het lastig om leerbanen aan te bieden aan bbl-studenten. Zodra er sprake is van inkomen, een hiërarchische gezagsverhouding en werk, gaat het volgens het arbeidsrecht om arbeid en is er dus een arbeidsovereenkomst nodig die de rechtspositie van de werknemer waarborgt. Voor alle ondernemers gelden op dit punt dezelfde eisen. Wel zijn er voorbeelden waarbij meerdere zzp-ers gezamenlijk een leerwerkbaan aanbieden. Zo verdelen zij de inspanningen die zijn verbonden aan het begeleiden van een bbl-student. Veel leerbedrijven in middenen kleinbedrijf Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de grootste leverancier van stages en leerbanen voor het mbo. Van het totaal van ruim stages en leerbanen per jaar stellen zij het overgrote deel beschikbaar. Ruim de helft van de leerbedrijven heeft 3 maar twee tot tien medewerkers. 7% van de leerbedrijven valt onder het middelgrote bedrijfsleven. Slechts 2% van alle leerbedrijven heeft meer dan 250 werknemers. Deze grote bedrijven leiden vaak wel meerdere studenten tegelijk op. Het grootste leerbedrijf van Nederland uit de zakelijke dienstverlening had op 1 december van dit jaar 365 mbo-studenten in opleiding. Ontwikkeling leerbedrijven Leerbedrijven zijn onmisbaar voor het mbo. Mede door het stage- en leer-banenoffensief van SBB en de samenwerkende kenniscentra zijn nieuwe leerbedrijven erkend tussen 1 september en 30 november Daar staan leerbedrijven Bedrijfsgrootte Aandeel leerbedrijven Waarvan Eénmanszaak 16% zzp-ers 11% 2 tot 10 medewerkers 53% onderdeel van 11 tot 50 medewerkers 22% een ander bedrijf 5% 51 tot 250 medewerkers 7% Meer dan 250 werknemers 2% Bron: Stagemarkt.nl, november 2013 Lees verder op pagina 4.

4 Vervolg van pagina 3. tegenover die zijn gestopt als leerbedrijf of failliet zijn gegaan in dezelfde periode. Het totaal aantal erkende leerbedrijven is daarmee, ondanks de economische crisis, licht toegenomen tot bedrijven per 1 december De ministeries van OCW en SZW zetten het stage- en leerbanenoffensief in bij de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het gemiddeld aantal beschikbaar gestelde stages of leerbanen is licht gedaald van 3,5 per leerbedrijf in de eerste drie maanden van schooljaar naar 3,4 per leerbedrijf in de eerste drie maanden van schooljaar Uit een analyse van Stagemarkt.nl blijkt dat bijna 3% van alle leerbedrijven in het buitenland gevestigd is. Dat zijn ongeveer leerbedrijven waar mbo-studenten een buitenlandse stage kunnen volgen. Subsidieregeling praktijkleren Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat in 2012 bedrijven 3,7 miljard euro uitgaven aan onderwijs (CBS; Onderwijsfinanciën, 14 november 2013). Het grootste deel, 2,1 miljard euro, is besteed aan het begeleiden van studenten die leren en werken combineren. Dit zijn vooral mbo-studenten. De overheid vindt opleiden van mbo-studenten in de praktijk belangrijk. Daarom biedt het ministerie van OCW leerbedrijven een financiële tegemoetkoming aan. Op 1 januari 2014 treedt de subsidieregeling praktijkleren in werking. Daarmee wil de overheid werkgevers stimuleren een leerbaan aan te (blijven) bieden. Werkgevers die een student een leerbaan bieden in het kader van een bbl-opleiding in het mbo ontvangen een tegemoetkoming voor de kosten voor de begeleiding van de student. De subsidie bedraagt maximaal euro per leerbaan per jaar. Conclusie De kracht van het mbo is dat onderwijsinstellingen en leerbedrijven samen de beroepsopleidingen verzorgen. Ondanks de economische crisis steken leerbedrijven nog steeds veel tijd en energie in het opleiden van mbo-studenten. Grote Voordelen leerbedrijven Wat bezielt al de leerbedrijven om mbo-studenten op te leiden? Uit onderzoek van Rijnland Advies onder erkende leerbedrijven blijkt dat zij het opleiden van mbo-studenten zien als investering in vakmanschap in de branche en de toekomst van het eigen bedrijf. Mbo-studenten opleiden garandeert de kwaliteit en instroom van nieuwe medewerkers. Daarnaast geven leerbedrijven aan dat opleiden van studenten zorgt voor een betere aansluiting op het beroepsonderwijs. Het motiveert het eigen personeel en verhoogt de kwaliteit van werken. Veel praktijkopleiders bij leerbedrijven vinden dat opleiden van jonge mensen meerwaarde geeft aan hun eigen werk. bedrijven maar vooral ook het mkb en zzp-ers geven jongeren de kans om praktijkervaring op te doen. Samen met het beroepsonderwijs werken zij aan de opleiding van de vakmensen van de toekomst. Stage- en leerbanenmarkt Ook al ebt de crisis langzaam weg, de invloed op de keuze van studenten en het aanbod van leerplaatsen is nog altijd sterk. De afgelopen jaren kozen meer mbo-studenten voor een vervolgopleiding. In sommige sectoren leidt dit tot stageknelpunten op niveau 4, zoals in de zorg en economisch-administratieve richtingen. Zorg, Welzijn en Sport Calibris heeft in deze onzekere periode vooral aandacht voor opleidingen met goede baankansen maar een tekort aan stageplaatsen. Het aantal studenten neemt toe en steeds meer studenten kiezen een vervolgopleiding. Dit leidt tot stageknelpunten voor verpleegkunde niveau 4. Ook voor maatschappelijke zorg, vooral voor persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, wordt het moeilijker een stageplaats te vinden. Het aantal studenten maatschappelijke zorg niveau 3 en 4 nam sterk toe. Ook voor studenten welzijn is het moeilijk. Dit geldt vooral voor de opleidingen PW4 jeugdzorg en sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Voor pedagogisch werker kinderopvang niveau 4 is de kans op stage matig tot voldoende. Werkgevers hebben bij voorkeur niveau 3 en 5, in plaats van 4.Het aantal studenten voor assistentenopleidingen steeg en daarmee steeg ook de vraag naar stageplaatsen. Dit geldt vooral voor tandartsassistent niveau 4. Voor doktersassistenten zijn er grote tekorten aan stageplaatsen. Het aantal studenten sportopleidingen niveau 3 nam sterk toe. Behalve voor studenten sport niveau 4, lukt het om het aantal stageplaatsen te vergroten. Economisch Administratief, ICT en Veiligheid Het aantal leerplaatsen staat nog steeds onder druk door de crisis, reorganisaties en bezuinigingen. Stagiairs van niveau 3 en 4 vinden gemakkelijker een stageplaats, ook als het werk geschikt is voor niveau 1 en 2. Op niveau 1 en 2 verdwijnt werk door automatisering. Soms verdringen hbo ers studenten op niveau 4. Toch zijn landelijk de vooruitzichten op een stageplaats voldoende tot ruim voldoende. Dat geldt niet voor de bedrijfsadministratief medewerker (niveau 2), particulier 4 digitaal onderzoeker (niveau 4), medewerker ICT (niveau 2), coördinator beveiliging (3) en assistent toezicht en veiligheid (1). Voor deze kwalificaties zijn er meer studenten dan stageplaatsen. Installatie-, Elektro- en Metaaltechniek Het aantal mbo-studenten in de elektro-, installatie- en metaaltechniek is ten opzichte van vorig jaar met 0,5% verminderd. Dat komt vooral door een afname in de bbl met ruim 3%. Het aantal bol-studenten neemt iets toe. Opvallend is dat het aantal studenten in de metaaltechniek licht is gestegen. De afname was het sterkst in de elektrotechniek. Sinds 2008 is het aantal studenten in de kwalificatiedossiers installeren en service apparatuur en installaties sterk afgenomen. Voor de meeste kwalificaties zijn er voldoende bpv-plaatsen. Het minst ruim is het aanbod in de installatietechniek. Handel, Textiel en Mode Ondanks een record aantal faillissementen zijn er voldoende leerplaatsen voor

5 verkoop- of managementfuncties in de detailhandel. Het aantal leerbedrijven is in 2013 iets toegenomen. In regio Noord hebben studenten moeite om een leerplaats manager wonen te vinden. Interieuradviseur leidt meer mensen op dan dat er leerplaatsen beschikbaar zijn.voor logistieke en commerciële opleidingen in de groothandel zijn er ruim voldoende leerplaatsen. Voor assistent-manager internationale handel is het perspectief op een leerplaats in regio Middenwest verbeterd. Voor (junior) accountmanager is het lasti, maar de kansen in regio Noord zijn verbeterd. Studenten vestigingsmanager groothandel hebben moeite om een leerplaats te vinden. Zij maken de meeste kans in de regio s Noordwest en Middenwest.In de mode- & interieurindustrie worden te veel studenten opgeleid voor het aantal leerplaatsen. Ook de vraag op de arbeidsmarkt is gering. Studenten allround medewerker mode/maatkleding (niveau 3), specialist mode/maatkleding (niveau 4), commercieel medewerker fashion (niveau 4) en medewerker styling (niveau 4) moeten veel moeite doen om een leerplaats te vinden. In de tapijt- & textielindustrie volgt een kleine groep studenten een bbl-opleiding, veelal vanuit het bedrijf waar zij al werken. Zij zijn verzekerd van een leerplaats. Voedsel, Natuur en Leefomgeving Het aantal leerplaatsen voedsel en leefomgeving is drastisch afgenomen. Leerbedrijven houden vooral eigen personeel aan het werk en hebben geen tijd en middelen om studenten te begeleiden. Dierspeciaalzaken, tuincentra en groene detailhandel hebben minder leerplaatsen door de dalende omzet. In de tuincentra en groene detailhandel hebben ook de ongunstige weersomstandigheden invloed op het aantal leerplaatsen. Kenniscentrum Aequor stemt met aoc s af over tekorten en het beter matchen van studenten en leerbedrijven. Gebruik maken van Stagemarkt.nl, studenten begeleiden bij het zoeken naar een stageplaats en voorlichting voor eerstejaarsstudenten over het vinden van een passend leerbedrijf zijn voorbeelden van het verbeteren van matching. Uiterlijke verzorging Het totaal aantal erkende leerbedrijven in de uiterlijke verzorging is toegenomen. Dit geldt voor alle opleidingen en niveaus. Per branche verschilt de kans op een leerplaats: voor de kappers is er voldoende perspectief, voor schoonheidsspecialisten en grimeurs is het moeilijker. Hoewel er veel erkende leerbedrijven zijn voor schoonheidsspecialisten, is de verwachting dat het voor studenten moeilijker wordt een leerplaats te bemachtigen. Er zijn meer studenten dan erkende leerplaatsen, vooral schoonheidsspecialisten niveau 4. Voor studenten pedicure zijn de perspectieven goed. Hout en Meubel De meubelindustrie biedt iets betere kansen dan de timmerindustrie. Het aantal stageplaatsen is vooral in de timmerindustrie mager. Bedrijven willen graag studenten opleiden, maar hebben daar door de crisis geen middelen voor. Ook is er niet altijd voldoende werk voor studenten. Bedrijven zijn selectief en kiezen alleen de beste studenten. Toch lukt het meestal om een leerplaats te vinden bij bedrijven die voorheen minder interessant waren omdat studenten er maar een deel van hun opleiding kunnen doen. Het aantal bol-studenten neemt toe, terwijl het aantal bbl-studenten afneemt. Een stageplaats vinden is gemakkelijker dan een leerbaan. Bouw en Infra Bol-studenten kunnen beter geplaatst Leerbanen en stageplaatsen Waar in de barometer de term leerbaan wordt gebruikt wordt de beroepspraktijkvorming bedoeld zoals die vorm krijgt in bbl-opleidingen: meestal vier dagen werkend leren met een arbeidsovereenkomst en één dag naar school. Waar stageplaats wordt gebruikt wordt de beroepspraktijkvorming bedoeld zoals die vorm wordt gegeven in de bol-opleiding: een periode van een aantal weken tot een half jaar onafgebroken werkzaam in een bedrijf, maar zonder arbeidsovereenkomst op enig moment tijdens de opleiding. Waar leerplaats wordt gebruikt, wordt beide bedoeld: een beschikbare plaats bij een bedrijf voor een leerling. worden, bbl-studenten moeilijker. Opleidingsbedrijven en roc s zoeken manieren om studenten toch te plaatsen. Studenten die zich aanmelden voor bbl, moeten steeds vaker starten als bol-student. Na een jaar of zodra zij een werkgever vinden, kunnen zij weer overstappen naar bbl. Uit recent onderzoek van Fundeon onder roc s en opleidingsbedrijven blijkt dat ongeveer een derde van de studenten dit traject doorloopt. Twee derde van de potentiële bbl-studenten bouw haakt af en zoekt een plek in een aanpalende technische sector. Veel actieve leerbedrijven zeggen geen studenten aan te nemen omdat zij geen werk hebben en het voortbestaan van hun bedrijf prioriteit heeft. Ook zeggen zij dat met name niveau 3 studenten te duur zijn in verhouding tot zzp ers. Studenten bol-4 hebben meer concurrentie van hbo-studenten bij het vinden van een leerplaats. Creatieve industrie Voor de opleiding artiest zijn er veel meer studenten dan leerplaatsen. Leerbedrijven staan onder druk door de economische situatie en de overheidsbezuinigingen. Dit geldt ook voor de richting AV-productie. Gaming is beperkt van omvang, maar het aantal leerbedrijven en leerplaatsen neemt wel toe. De opleidingsrichting is enorm populair onder studenten. Daardoor is de druk op de leerplaatsenmarkt hoog. Schilderen, Afbouw, Onderhoud en Reclame en Presentatie Het aantal bol-studenten neemt toe. Niet alle onderwijsinstellingen bieden boltrajecten aan, maar voor leerbedrijven is het gemakkelijker om een stageplaats aan te bieden dan een betaalde leerbaan. Door de crisis daalt ook het aantal leerbanen. Samen met de opleidingsadviseur van Savantis en of het regionale samenwerkingsverband vindt een student meestal wel een andere leerplaats. Het aantal studenten in de richting schilderen, onderhoud en afbouw daalde, waardoor er iets minder leerplaatsen nodig zijn. Lees verder op pagina 8. 5

6 Kans op stage- en leerbanen in de verschillende regio s in Nederland december 2013 Branche Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Nederland Zorg Welzijn Dokter-, Apotheek-, Tandartsassistenten Sport Economisch Administratief ICT Veiligheid Installatie-, Elektro- en Metaaltechniek Detailhandel Food en Non Food Groothandel Food en Non Food Textielindustrie Mode-industrie Groene ruimte Bloemen en Tuincentra Voedingsindustrie Plantenteelt Dierverzorging Veehouderij en Paardenhouderij Kapper Schoonheidspecialist Pedicure Bouw en Infra Hout en Meubel Uitgeven, Vormgeven en Printmedia AV, Multimedia en Gaming Artiesten, Theater en Evenementen Gezondheidstechniek Creatieve en Ambachtelijke techniek Afbouw en Onderhoud Reclame en Presentatie Schoonmaak en Glazenwassen Carrosserie Mobiliteit Procestechniek Laboratoria Fotonica Transport en Logistiek Scheepvaart Horeca Bakkerij Reizen Recreatie Facilitaire dienstverlening Versdetailhandel, -groothandel en -industrie 6

7 Kenniscentrum Aantal leerbedrijven per kenniscentrum* waarvan buitenlands Gemiddelde situatie van kans op stage- en leerbanen per regio in Nederland 1 Calibris : Regio Noord 2: Regio Oost ECABO Kenteq : Regio Middenwest 4: Regio Noordwest KC Handel : Regio Zuidwest Aequor : Regio Zuidoost KOC Fundeon SH&M GOC Legenda tabel Er zijn meer dan voldoende stageplaatsen en leerbanen t.o.v. het aantal studenten. SVGB Over het algemeen zijn er meer dan voldoende stageplaatsen en leerbanen, bij sommige opleidingen is er evenwicht. Savantis Over het algemeen is er evenwicht, bij sommige opleidingen zijn er meer dan voldoende stageplaatsen en leerbanen. VOC Innovam PMLF VTL Kenwerk De vraag naar en het aanbod aan stageplaatsen en leerbanen zijn in evenwicht. Over het algemeen zijn er meer dan voldoende stageplaatsen en leerbanen, in sommige opleidingen is er een tekort. Over het algemeen is er evenwicht, bij sommige opleidingen is er een tekort aan stageplaatsen en leerbanen. Over het algemeen is er een tekort aan stageplaatsen en leerbanen, in sommige opleidingen is er evenwicht. SVO Totaal Er is een tekort aan stageplaatsen en leerbanen t.o.v. het aantal studenten. * In dit aantal zijn de leerbedrijven die bij meerdere kenniscentra erkenningen hebben vaker meegeteld. Het totaal aantal unieke leerbedrijven in december 2013 is

8 Vervolg van pagina 5. Gezondheids-, Creatieve en Ambachtelijke techniek Voor deze kleinschalige specialistische opleidingen zijn er voldoende leerplaatsen. Het is een branche met veel zzp ers en het vinden en organiseren van leerplaatsen is vaak lastig, vooral in de creatieve techniek. Bedrijven in de gezondheidstechniek zijn terughoudend met het aannemen van bblstudenten. Zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan vergoedingen en ook de vergoedingen zelf staan onder druk. SOS Vakmanschap en kenniscentrum SVGB bouwen op dit moment aan duurzame onderwijsoplossingen voor dit soort problematiek en onderzoeken wat er nodig is om studenten in de praktijk op te leiden. Proces-, Laboratoriumtechniek en Fotonica Studenten vinden moeilijker een stageplaats. In regio Noord hebben vooral studenten operator A en operator C moeite een stageplek te vinden. In regio Zuid-West ligt het knelpunt bij operator B en de medewerker operationeel technicus. Voor de laboratoriumopleidingen is het ook lastig. De grootste problemen doen zich voor in de microbiologie, biotechnologie en klinische chemie. Het aantal studenten stijgt, dus de druk op de stagemarkt wordt volgend jaar nog hoger. Technologische ontwikkelingen en de crisis zetten fotografen onder druk. Het budget voor opdrachten daalt en het aantal fotozaken neemt af. Daarom is het voor studenten fotograaf en medewerker fotografie lastig om een stageplek te vinden. Door de toenemende vraag naar (internet) video en het teruglopen van het aantal studenten avspecialist heeft deze richting in het midden van het land meer stageplaatsen. Horeca, Bakkerij, Recreatie, Reizen en Facilitaire dienstverlening De kans op een stageplaats is groter dan de kans op een leerbaan. Vooral voor gastheer/-vrouw, kok en medewerker fastservice (niveaus 2 en 3) zijn er voldoende stageplaatsen. De banketbakkersopleiding (niveau 3) is populair en heeft een tekort aan stageplaatsen. Soms bieden horecabedrijven met een patisserieafdeling uitkomst. Reizen en leisure & hospitality hebben voldoende leerplaatsen. Leerbedrijven hebben vaak een voorkeur voor niveau 3 boven niveau 2. Ook de kans op stage voor de frontofficeopleidingen verschilt sterk per regio. In Oost-Nederland is er een tekort. Soms treedt verdringing op, bijvoorbeeld bij manager/ ondernemer horeca (niveau 4). Facilitaire dienstverlening biedt voldoende kansen. Transport, Logistiek en Scheepvaart Als gevolg van de crisis is er een groot tekort aan leerplaatsen voor diverse kwalificaties, met name voor chauffeur. In Noord-Holland, Groningen, Oost-Nederland, Westland en Zeeland zijn de perspectieven minder goed. Ook de scheepvaart is terughoudend met opleiden van studenten. Meestal vinden studenten nog wel een leerplaats. Mobiliteit Studenten worden alleen ingeschreven als zij een stageplaats of leerbaan hebben. Bedrijven hebben niet altijd voldoende werk om op te leiden. Uit een meting onder onderwijsinstellingen blijkt dat het aantal aanmeldingen gelijk is aan vorig jaar, maar de helft van de studenten heeft nog geen leerbaan. Bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak om op te leiden, maar hebben daar niet altijd de middelen voor. Carrosserie De carrosserie heeft regionale projecten gestart om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen en zo de kans op een leerplaats te verbeteren. In 2014 werft kenniscentrum VOC nog actiever om leerbedrijven te motiveren leerplaatsen aan te bieden. Verssectoren Versdetaihandel, versgroothandel en versindustrie hebben voldoende leerbanen. 8 Kenniscentrum SVO heeft meerdere initiatieven genomen om de kansen op een leerplaats te vergroten. Met name in de versdetailhandel heeft dit effect gehad. Arbeidsmarkt De werkloosheid onder jongeren daalt enigszins na de groei in de zomerperiode. Het CBS laat een daling zien van jongeren tot in de maand oktober. Omdat het CBS ook de werkzoekende scholieren meetelt zijn deze cijfers hoger dan die van het UWV. Het UWV laat zelfs een grotere maanddaling zien: van naar in de maand oktober. Uit de sectorale toelichtingen hieronder blijkt dat jongeren zich toch nog steeds flink moeten inspannen om een baan te vinden. Zorg, Welzijn en Sport Het dreigende personeelstekort in de zorg lijkt van de baan te zijn. Door het bezuinigingsbeleid dreigen personeelsoverschotten te ontstaan, vooral op de lager niveaus. Soms leren studenten door voor niveau 3 of 4, met wisselend succes. Naar mboverpleegkundigen is veel vraag, vooral door vraagontwikkeling in ziekenhuizen, ggz en investeringen in wijkverpleegkundigen. Relatief veel studenten halen hun diploma verzorgende niveau 3. Zij hebben minder kans op een baan. In de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn daalt de werkgelegenheid. Alleen voor studenten maatschappelijke zorg (niveau 4) is de kans op een baan ruim voldoende. Gediplomeerden doktersen tandartsassistenten hebben goede baankansen. Het aantal vacatures doktersassistent daalt licht. In 2012 daalde de instroom voor doktersassistent. Minder studenten betekent meer kans op werk. De vraag naar apothekersassistenten is gedaald en daarmee daalde ook het studentenaantal. In steeg de instroom weer. De kans op werk voor sport en beweging niveau 3 en SB4- trainer/coach is voldoende. De overige opleidingen niveau 4 hebben een matig tot gering perspectief, voor niveau 2 geldt een geringe kans op een baan. Dit blijft de komende tijd waarschijnlijk zo. Economisch-Administratief, ICT en Veiligheid De kans op een baan voor de commerciële

9 opleidingen, commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (niveau 4), commercieel medewerker binnendienst en contactcenter medewerker (beiden niveau 3) is goed. Dit geldt ook voor de financieeladministratieve opleidingen, bedrijfsadministrateur en de salarisadministrateur (beiden niveau 4). Opleidingen niveau 2 hebben minder goede kansen, bijvoorbeeld bedrijfsadministratief en secretarieel medewerker. Ook assistent communicatiemedewerker en medewerker evenementenorganisatie (niveau 4) en directiesecretaresse / managementassistent (niveau 4) hebben minder gunstige perspectieven. ICT en media hebben gunstige vooruitzichten, bijvoorbeeld applicatieontwikkelaar (niveau 4), ICT-beheerder (niveau 4) in het midden en westen van het land en netwerkbeheerder (niveau 4) in het noorden en westen. De kans op een baan voor ICTopleidingen op niveau 2 en 3 en particulier digitaal onderzoeker (niveau 4) is minder gunstig. Studenten veiligheid en vakmanschap (niveau 2 en 3) hebben gunstige perspectieven. Gediplomeerden kunnen direct aan de slag bij defensie. Het domein particuliere beveiliging heeft voldoende kansen voor beveiliger (niveau 2) en de coördinator beveiliging (niveau 3). Voor die laatste is ervaring binnen de beveiliging vereist. Voor handhaver (niveau 3) publieke veiligheid zijn de perspectieven matig. Installatie-, Elektro- en Metaaltechniek Na een lichte afname tussen april en juni van dit jaar, is het aantal jonge werkloze mbo ers dat een baan zoekt in de elektro-, installatie- en metaaltechniek verder gestegen. De jeugdwerkloosheid is in alle drie de domeinen toegenomen. De verwachtingen die bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie hebben van de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn al zo n twee jaar min of meer hetzelfde. Er zijn iets meer bedrijven die voor het komende kwartaal uitgaan van een afname van hun personeelsbestand, dan bedrijven die een toename verwachten. Dit brengt een dalende werkgelegenheid in de metaal- en elektrotechnische industrie met zich mee. Op langere termijn blijft het perspectief voor gekwalificeerd technisch personeel gunstig, omdat er veel werknemers moeten worden vervangen en de instroom van gediplomeerden beperkt is. Handel, Textiel en Mode Detailhandel heeft meer dan voldoende vacatures voor gediplomeerden. Gediplomeerde verkoopspecialisten in Noord- en Oost-Nederland hebben meer moeite met een baan vinden. Voor managementfuncties zijn er voldoende vacatures, al start je zonder ervaring vaak op een lager niveau. Er worden meer interieuradviseurs opgeleid dan waar de arbeidsmarkt om vraagt. Veel studenten stromen daarom door naar het hbo.de groothandel heeft voor logistieke en commerciële functies op niveau 1, 2 en 3 in alle regio s volop vacatures voor gediplomeerde schoolverlaters. Ook (junior) accountmanagers hebben nog voldoende kansen, maar het aantal studenten neemt wel toe. Gediplomeerde logistiek supervisors in Noordwest en Zuidwest hebben moeite met een baan vinden. Voor vestigingsmanagers groothandel is het ook moeilijk. Zij starten vaak (noodgedwongen) op een lager niveau om ervaring op te doen. In Zuid-Oost nam het aantal logistieke bedrijven toe en groeit ook de behoefte aan mensen in de sector snel. Dit biedt kansen voor studenten logistiek. De mode- & interieurindustrie heeft weinig banen. De meeste kansen hebben basismedewerker mode/maatkleding (met name in regio Oost) en medewerker styling. In de tapijt- & textielindustrie zijn er voldoende banen omdat de meeste gediplomeerde bbl-studenten bij hun leerbedrijf blijven. Voedsel, Natuur en Leefomgeving Akkerbouw, voeding, veehouderij en (agrarisch) loonwerk hebben goede arbeidsmarktperspectieven. Hoveniers, bloemisten, tuincentra, paraveterinair, dierverzorging en paardenhouderij hebben meer problemen, onder andere door de crisis. Meer studenten leren daarom door. Dat valt vooral op bij de overgang van niveau 3 naar 4 en van niveau 4 naar hbo. De werkgelegenheid is afgenomen en de concurrentie van werkzoekenden is toegenomen. De werkloosheid onder gediplomeerden nam toe. Uiterlijke verzorging De jarenlange stijging van de werkgelegenheid in de uiterlijke verzorging neemt af, vooral bij kappers en schoonheidsspecialisten. Kappers hebben nog redelijke kansen omdat het aantal studenten en gediplomeerden daalt. De schoonheidsspecialisten kennen meer knelpunten omdat het aantal studenten en gediplomeerden sterk stijgt. Vrijwel alle schoonheidsspecialisten en pedicures zijn zzp ers. Het aantal bedrijven met personeel is zeer beperkt en daarmee is ook de vervangingsvraag klein. Hout en Meubel Bedrijven houden een kern van vakmensen aan en vullen deze aan met uitzendkrachten, zzp ers of personeel op de payroll. In de meubelindustrie hebben bedrijven nog voldoende werk. De timmerindustrie en houthandel wachten op herstel van de woningmarkt. Bouw en Infra Nederland lijkt formeel uit de recessie. Er zijn inderdaad lichtpuntjes, maar er is eerder sprake van stabilisatie dan van groei. De verkoop van nieuwe koopwoningen is voor de tweede maand op rij gestegen. Volgens de conjunctuurmeting van het EIB is de werkvoorraad van aannemers gelijk gebleven ten opzichte van september. De orderportefeuille in de wegenbouw bleef gelijk, de grond- en waterbouw is licht gestegen en de woning- en utiliteitsbouw Lees verder op pagina 11. SBB Barometer Vier keer per jaar brengt SBB de partijen in het veld van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs op de hoogte van de actuele stand van zaken op de stageplaatsen- en leerbanenmarkt. Alle SBB Barometers kunt u vinden op Kansopwerk.nl. Ruim 800 medewerkers van de zeventien kenniscentra verzamelen de informatie die leidt tot 264 branche-regioscores van 44 branches in zes districten. De vorige rapportage was in oktober De volgende SBB Barometer komt uit in maart

10 Kansrijke beroepen Beroep Niv. Sector Tekorten aan leerplaatsen Beroep Niv. Sector Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 Zorg Doktersassistent 4 Zorg Mbo verpleegkundige 4 Zorg Commercieel medewerker binnendienst 3 Economisch-administratief Contactcenter medewerker 3 Economisch-administratief Salarisadministrateur 4 Economisch-administratief Servicemonteur installatietechniek 3 Techniek Servicemonteur elektrotechniek 3 Techniek Servicetechnicus werktuigbouw 4 Techniek Verkoper detailhandel 2 Detailhandel Logistiek medewerker 2 Groothandel Aankomend verkoopmedewerker 1 Detailhandel Vakbekwaam medewerker teelt, manager teelt 3,4 Plantenteelt Dierverzorger hokdieren 3 Veehouderij Allround operator en manager voeding 3,4 Voedingsindustrie Timmerman 2 Bouw en infra Infratechniek (Monteur gas/ water/warmte) 2 Bouw en infra Opticien 4 Gezondheidstechniek Medewerker steriele medische hulpmiddelen 3 Gezondheidstechniek Specialist schilderen 4 Afbouw en onderhoud Medewerker industriële lakverwerking 3 Afbouw en onderhoud Glaszetter 3 Afbouw en onderhoud Carrosseriebouwer 2 Carrosserie Autoschadetechnicus 3 Carrosserie Eerste Autotechnicus 3 Mobiliteit Verkoopadviseur 3 Mobiliteit Autotechnicus 2 Mobiliteit Allround operationeel technicus 4 Procestechniek Operator C 4 Procestechniek Operator B 3 Procestechniek Planner wegtransport 3 Transport en logistiek Logistiek supervisors en teamleiders 4 Transport en logistiek Havenlogistieke functies 2,3,4 Transport en logistiek Gastheer/-vrouw 2,3 Horeca Kok 2,3 Horeca Medewerker fastservice 3 Horeca Verkoopmedewerker versspeciaalzaak 2 Verssector Productiemedewerker versdetailhandel 2 Verssector Productiemedewerker versindustrie/voedingsoperator 2 Verssector Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 Welzijn Verpleegkundige 4 Zorg Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 4 Welzijn Medewerker ICT 2 Economisch-administratief Bedrijfsadministratief medewerker 2 Economisch-administratief Secretarieel medewerker 2 Economisch-administratief Interieuradviseur 4 Detailhandel Vestigingsmanager groothandel 4 Groothandel (Junior) accountmanager 4 Groothandel Manager natuur en recreatie 4 Groene ruimte Natuur en vormgeving 3,4 Bloemen en tuincentra Medewerker dierverzorging 2 Dierverzorging Schoonheidsspecialist 4 Schoonheidsspecialist Schoonheidsspecialist 3 Schoonheidsspecialist Metselaar 2,3 Bouw en infra Tegelzetter 2,3 Bouw en infra Timmerman 3 Bouw en infra Gaming 4 AV, Multimedia en gaming Artiest 4 Artiesten, theater en evenementen Medewerker DTP 2 Uitgeven, vormgeven en printmedia Medewerker Schilderen 2 Afbouw en onderhoud Gezel Schilderen 3 Afbouw en onderhoud Medewerker stukadoren 2 Afbouw en onderhoud Autospuiter 2 Carrosserie Autoschadehersteller 2 Carrosserie Bedrijfsmanager 4 Mobiliteit Motorfietstechnicus/ Scootertechnicus 2 Mobiliteit Autotechnicus 2 Mobiliteit Biotechnologisch analist 4 Laboratoria Microbiologisch analist 4 Laboratoria Analist klinische chemie 4 Laboratoria Chauffeur goederenvervoer 2 Transport en logistiek Medewerker havenlogistiek 2 Transport en logistiek Manager verkoop reizen 4 Reizen Verkoper reizen 3 Reizen Leisure & hospitality assistant 2 Recreatie Kijk op barometer.s-bb.nl voor het volledige (regionale) overzicht. Kijk op barometer.s-bb.nl voor het volledige (regionale) overzicht. Meldpunt Stagetekorten 10

11 Vervolg van pagina 9. is licht afgenomen. In oktober verloren opnieuw 400 werknemers hun baan. De cao bouw heeft nu ca minder werknemers dan een jaar geleden. Voor sommige beroepen heeft de crisis desastreuze gevolgen. Zo is het aantal metselaars meer dan gehalveerd, dat geldt ook voor de opleiding metselaar. Vermoedelijk begint het voorzichtige herstel in het tweede kwartaal van Creatieve industrie Gediplomeerde schoolverlaters vinden moeilijk een baan in de creatieve industrie. Met name printmedia, mediavormgeving, av-productie, podium- en evenemententechniek en artiest hebben last van de economische situatie en overheidsbezuinigingen. De meeste schoolverlaters studeren op het hbo verder als zij geen baan vinden. Afbouw en Onderhoud, Schoonmaak, Presentatie en Communicatie De sector schilderen en onderhoud heeft te weinig banen om schoolverlaters gemakkelijk aan het werk te krijgen. Bbl-studenten blijven na hun opleiding vaak bij het leerbedrijf werken. Dit gaat vaak om flexibele contracten of via een uitzendbureau of payrollorganisaties. Als de economie aantrekt, krijgt de branche te maken met een tekort aan goed opgeleid personeel, mede door vergrijzing en uitstroom. Dat betekent goede kansen voor vakmensen. Ook in de sector afbouw is het door de crisis moeilijk om werk te vinden. Bedrijven zijn terughoudend met personeel en studenten aannemen. Zij lossen personeelstekorten op met zzp ers en flexibele krachten. Voor bol-studenten reclame, presentatie en communicatietechnieken is een baan vinden ook moeilijk. Opdrachtgevers bezuinigen en er is veel concurrentie. Werkgevers kiezen eerder voor niveau 3 en 4. Veel studenten leren door, ook op het hbo. Soms blijven studenten bij hun stagebedrijf en ook veel gediplomeerden beginnen voor zichzelf. Schoonmaak werkt met flexkrachten en kent veel verloop. Gediplomeerden hebben meer kans op een baan. De meeste studenten volgen een bbl-opleiding en hebben dus een arbeidsplaats. De sector biedt door het verloop goede kansen parttime werk, fulltime banen zijn schaarser. Gezondheids-, Creatieve en Ambachtelijke techniek De kleinschalige, specialistische opleidingen zijn belangrijk voor Nederland. Vooral de gezondheidstechniek vraagt meer gekwalificeerde vakmensen dan er zijn, bijvoorbeeld opticiens. Door vergrijzing neemt de behoefte aan medische hulpmiddelen toe en dus ook de vraag naar gekwalificeerde vakmensen. De meeste creatieftechnische- en ambachtelijke beroepen, waarin veel zzp ers werken, bieden kansen voor gekwalificeerde vakmensen. Proces-, Laboratoriumtechniek en Fotonica De procesindustrie heeft minder ruimte voor nieuw personeel dan verwacht op basis van de vergrijzing. Gediplomeerden met operator B, operator C of allround operationele techniek hebben nog goede kansen op een baan. In de voedingsmiddelenindustrie is nog voldoende vraag naar operators A. Voor gediplomeerde analisten zijn er minder vacatures. Bedrijven nemen minder mensen aan. Ook de mediasector heeft minder banen door de aanhoudende crisis, technologische ontwikkelingen en inkrimping van personeel. Veel fotografen en AV-specialisten werken bewust als zzp er of éénmanszaak. Toch blijft de behoefte aan creatieve, breed opgeleide, pro-actieve en innovatieve vakmensen bestaan. Horeca, Bakkerij, Recreatie, Reizen en Facilitaire dienstverlening Sommige regio s hebben last van de crisis. In het noorden en oosten zijn bedrijven terughoudend met personeel aannemen. Zelfs goed gekwalificeerde koks, waar voorheen veel vraag naar was, vinden moeilijk een baan. Voor medewerkers in de keuken, bediening en fastservice zijn er volop banen. Het aantal bakkers neemt toe, terwijl het aantal vacatures daalt. Dit vermindert de kans op werk in de bakkerijbranche. Ook kiezen veel meer studenten voor de richting banket in plaats van brood. Banketbakkers hebben dan ook minder goede arbeidsmarktperspectieven dan broodbakkers. In de reisbranche zijn de baankansen matig. Een groot aantal 11 schoolverlaters vindt in aanverwante sectoren gemakkelijker een baan. Deze studenten hebben een brede, commerciële basis door hun opleiding. De kansen in de recreatiebranche zijn enorm seizoensgebonden. Door het mooie weer was er deze zomer volop werk in de toeristische gebieden. Het aantal studenten en gediplomeerden facilitair staat in verhouding met de vraag. Het aantal vacatures neemt toe, dus de kans op werk is redelijk positief. Transport, Logistiek en Scheepvaart Er is steeds meer vraag naar mensen op de hogere logistieke niveaus, zowel voor de logistieke dienstverlening als havenlogistiek en planners wegtransport. Mobiliteit In de eerste drie kwartalen van 2013 zijn bijna 30% minder auto s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral merkdealers hebben het moeilijk. Bij universele autobedrijven gaat het beter. De kansen op werk zijn groter voor gediplomeerden op niveau 3 en 4. Carrosserie Binnen carrosseriebouw is de gemiddelde leeftijd hoger dan in de andere bedrijfstakken. Dat betekent de komende periode meer uit- dan instroom. Bedrijven realiseren zich dat zij, ondanks de terugloop in werk, meer studenten moeten opleiden. Verssectoren In de voedingssectoren industrie en groothandel neemt de vraag naar gekwalificeerd personeel op niveau 2 toe. Bedrijven zetten flexibele arbeidskrachten in. De kansen in de verssector zijn voldoende, mede vanwege een tekort aan personeel door vergrijzing en opvolgingsproblemen.

12 Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken ze aan thema s als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarmee optimaliseert SBB de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als doel: voldoende en deskundige vakmensen. Postbus AG Zoetermeer bb.nl Uitgave SBB, Zoetermeer, december 2013, jaargang 7 Redactie en vormgeving SBB, Zoetermeer Drukwerk Bestenzet, Zoetermeer Foto omslag Hollandse Hoogte ISSN Voor meer informatie over stage- en leerbanenmarkt: Tamara Schellings (SBB) over de arbeidsmarkt: Ruud Baarda (SBB)

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden.

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden. Kans op werk Informatie bij de Lesbrief: Wat is jouw kans op werk? Wist je dat... De economie krimpt. Dat betekent onder andere dat er minder banen op mbo-niveau zijn. In sommige sectoren vind je daarom

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer. Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer. Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Stage- en leerbanenoffensief pakt jeugdwerkloosheid aan Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2013 Stage- en leerbanenoffensief

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Nederland heeft meer dan 200.000 leerbedrijven die samen met de scholen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Zorg en techniek: arbeidsmarktpositie, perspectieven en leerplaatsen

Zorg en techniek: arbeidsmarktpositie, perspectieven en leerplaatsen SBB Barometer In dit nummer Zorg en techniek: arbeidsmarktpositie, perspectieven en leerplaatsen Peiling juni 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2014

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling augustus 2007 Meer leerbedrijven nodig om de toekomstige

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer BBL onder druk Peiling oktober 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer BBL onder druk Peiling oktober 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer BBL onder druk Peiling oktober 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2014 De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) staat onder

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2013 Jeugdwerkloosheid en het

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid in perspectief Peiling maart 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid in perspectief Peiling maart 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Jeugdwerkloosheid in perspectief Peiling maart 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2012 Jeugdwerkloosheid in perspectief

Nadere informatie

Tekort maakt optimale benutting huidige capaciteit leerplaatsen noodzakelijk

Tekort maakt optimale benutting huidige capaciteit leerplaatsen noodzakelijk SBB Barometer In dit nummer Tekort maakt optimale benutting huidige capaciteit leerplaats en noodzakelijk Peiling juni 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2010. Deelnemers nog positiever over leerbedrijf

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2010. Deelnemers nog positiever over leerbedrijf Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2010 In dit nummer: Deelnemers nog positiever over leerbedrijf en leerplaats Peiling december 2010 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer. Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer. Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Stage- en leerbanenoffensief pakt jeugdwerkloosheid aan Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2013 Stage- en leerbanenoffensief

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

opleidingen 2016-2017

opleidingen 2016-2017 Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 Assistent installatie-/constructietechniek 1, Heerenveen Assistent procestechniek 1, Heerenveen friesland

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer De stage- en leerbanenmarkt: het nu echt? Peiling oktober2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer De stage- en leerbanenmarkt: het nu echt? Peiling oktober2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer De stage- en leerbanenmarkt: hoe zit het nu echt? Peiling oktober2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2013 De stage- en

Nadere informatie

SBB Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2012. In dit nummer Stage- en leerbanenoffensief

SBB Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2012. In dit nummer Stage- en leerbanenoffensief SBB Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2012 In dit nummer Stage- en leerbanenoffensief Peiling oktober 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt Stage- en leerbanenoffensief Als

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2011

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2011 Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt oktober 2011 In dit nummer: Van jongensdroom naar kansrijk beroep Peiling oktober 2011 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt Van jongensdroom naar

Nadere informatie

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2011

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2011 Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2011 In dit nummer: Basiscijfers Jeugd bieden veel informatie voor regionaal beleid Peiling maart 2011 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Kansen krijgen én pakken Peiling juni 2015 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Kansen krijgen én pakken Peiling juni 2015 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Kansen krijgen én pakken Peiling juni 2015 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2015 Kansen krijgen én pakken Inzet op bbl-opleidingen

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Groot-Amsterdam

Basiscijfers Jeugd. juni 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Groot-Amsterdam juni 212 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio GrootAmsterdam Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV WERKbedrijf

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Goed inzicht helpt Peiling december 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Goed inzicht helpt Peiling december 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Goed inzicht helpt Peiling december 2012 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2012 Goed inzicht helpt Inzicht in stage- en

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Leerbedrijf biedt meerwaarde Peiling februari 2015 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Leerbedrijf biedt meerwaarde Peiling februari 2015 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Leerbedrijf biedt meerwaarde Peiling februari 2015 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt februari 2015 Leerbedrijf biedt meerwaarde voor

Nadere informatie

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2010. Oriënterende stages Peiling juni 2010 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2010. Oriënterende stages Peiling juni 2010 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2010 In dit nummer: Oriënterende stages Peiling juni 2010 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt Oriënterende stages: nuttig en leuk Foto: Hollandse

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden & Onderhoud Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden, Heerenveen Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2 bbl Leeuwarden,

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 28 november 2016 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Deelnemende richtingen Toon overzicht per locatie Autotechniek

Nadere informatie

Kenniscentrum Handel

Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel Opleidingsadviseur Haaglanden e.degroot@kch.nl 06-51237323 1 Sectoren Kenniscentrum Handel - Sectoren Detailhandel Groothandel MITT (Mode-, Industrie-, Tapijt- en Textielindustrie

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden juni 213 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en Samenwerking

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van Flevoland.

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 8 maart 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Meld je aan voor het Open huis Deelnemende richtingen Toon

Nadere informatie

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 20 juni 2011 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 Startkwalificatie: 301 Vsv ers 71 Startkwalificatie behaald 19 Geen startkwalificatie 23 en ouder Aangemeld via: 268 Studieadviseur

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2018-2019 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool leerweg

Nadere informatie

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN?

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? Onze opleidingen 2015-2016 DEZE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN BIJ ROC TILBURG Kasteeldreef 122 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Flevoland

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Flevoland juni 213 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio Flevoland Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en Samenwerking

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Holland Rijnland juni 213 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV

Nadere informatie

februari 2012 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Groot-Amsterdam Een gezamenlijke uitgave van:

februari 2012 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Groot-Amsterdam Een gezamenlijke uitgave van: februari 212 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio GrootAmsterdam Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV WERKbedrijf en

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Noord-Holland Noord

Basiscijfers Jeugd. juni 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Noord-Holland Noord juni 212 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio NoordHolland Noord Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV

Nadere informatie

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Meer kansen voor gehandicapten december 2009 Jaargang 3 In dit nummer: peiling december 2009 trends arbeidsmarkt trends stagemarkt Meer kansen voor

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. februari 2014. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Oost-Utrecht

Basiscijfers Jeugd. februari 2014. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Oost-Utrecht februari 214 Basiscijfers Jeugd van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Oost-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Midden-Holland

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Midden-Holland juni 213 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio MiddenHolland Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. februari 2014. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Zuid-Gelderland

Basiscijfers Jeugd. februari 2014. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Zuid-Gelderland februari 214 Basiscijfers Jeugd van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Zuid-Gelderland Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober LR - ROC van Flevoland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Groot-Amsterdam

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Groot-Amsterdam juni 13 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio GrootAmsterdam Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en

Nadere informatie

00GT ROC Albeda College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

00GT ROC Albeda College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 00GT ROC Albeda College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Albeda

Nadere informatie

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding regio Haaglanden Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 bol, bbl Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 bol, bbl Leeuwarden Assistent installatie-/constructietechniek 1 bol, bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2011

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2011 Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2011 In dit nummer: Geen Wajonger meer maar werknemer Peiling juni 2011 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt Geen Wajonger meer maar werknemer

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. juni 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Holland Rijnland juni 212 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV

Nadere informatie

Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt in Rotterdam-Rijnmond. peiling september trends arbeidsmarkt trends stagemarkt.

Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt in Rotterdam-Rijnmond. peiling september trends arbeidsmarkt trends stagemarkt. Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt in Rotterdam-Rijnmond september 2009 In deze uitgave: peiling september trends arbeidsmarkt trends stagemarkt Inleiding Voor de derde achtereenvolgende

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

25LN ID College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LN ID College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LN ID College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ID College. De tabellen

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. februari 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gooi- en Vechtstreek

Basiscijfers Jeugd. februari 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gooi- en Vechtstreek februari 213 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio Gooi en Vechtstreek Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven

Nadere informatie

Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009

Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009 Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009 Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2008-2009 Op welke uitdagingen en knelpunten moeten we vanuit onderwijs- en arbeidsmarktperspectief

Nadere informatie

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Macro-ontwikkelingen Gegevens vanuit ROA: researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2016 SBB en doelmatigheidsonderzoek UWV sectorale

Nadere informatie

Donderdag 30 november 2017

Donderdag 30 november 2017 Versie 08-11-2017 Donderdag 30 november 2017 Beeld en geluid Fotografie / Mediavormgeving / DTP ROC A12, Ede, Beeld en Geluid 2- AV specialist / Mediamanager / Podium Evenemententechniek ROC A12, Ede,

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Noordoost-Brabant

Basiscijfers Jeugd. oktober 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Noordoost-Brabant oktober 212 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio NoordoostBrabant Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven

Nadere informatie

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio West-Brabant Een gezamenlijke uitgave van:

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio West-Brabant Een gezamenlijke uitgave van: juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio West-Brabant Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer VAN DE STAGE- EN LEERBANENMARKT JUNI 2016

SBB Barometer. In dit nummer VAN DE STAGE- EN LEERBANENMARKT JUNI 2016 SBB Barometer VAN DE STAGE- EN LEERBANENMARKT JUNI 216 In dit nummer Leren in de praktijk: de pijler van het mbo De stage- en leerbanenmarkt in cijfers Tekorten aan stages en leerbanen Stagemarkt.nl is

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 27 november 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS Haarlem Hoofddorp). Deelnemende richtingen Toon overzicht

Nadere informatie

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PL ROC Leeuwenborgh MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 27DV ROC AVENTUS MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS. De

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Noord-Holland Noord

Basiscijfers Jeugd. oktober 2012. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Noord-Holland Noord oktober 212 Basiscijfers Jeugd van de nietwerkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio NoordHolland Noord Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven

Nadere informatie

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Stedendriehoek Een gezamenlijke uitgave van:

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Stedendriehoek Een gezamenlijke uitgave van: februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Stedendriehoek Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding regio Stedendriehoek herstellende Nederlandse economie.

Nadere informatie

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen, Veiligheid AKA (Assistentenopleiding) Arbeidsmarktgekwalificeerde

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio West-Brabant

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio West-Brabant oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio West-Brabant Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 08-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwmensen Gelderland

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Rijnmond

Basiscijfers Jeugd. juni 2013. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Rijnmond juni 213 Basiscijfers Jeugd van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Rijnmond Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en Samenwerking

Nadere informatie

opleidingen

opleidingen Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 bol, bbl Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 bol, bbl Leeuwarden Assistent installatie-/constructietechniek 1 bol, bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

oktober 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Zuid-Limburg Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Zuid-Limburg Een gezamenlijke uitgave van: oktober 211 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen en leerbanenmarkt regio ZuidLimburg Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding zichte van augustus vorig jaar. De uitstroom van jongeren

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw & Onderhoud Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Bijlage 3 Basiscijfers Jeugd Rijnmond juni 2013

Bijlage 3 Basiscijfers Jeugd Rijnmond juni 2013 Bijlage 3 Basiscijfers Jeugd Rijnmond juni 2013 Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een beeld van de actuele ontwikkelingen rond geregistreerde werkzoekende

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. februari 2014. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Holland-Rijnland

Basiscijfers Jeugd. februari 2014. van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Holland-Rijnland februari 214 Basiscijfers Jeugd van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Holland-Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding Met de Basiscijfers Jeugd geven

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De

Nadere informatie

STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN

STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN Voorlichtingsbrochure voor studenten Welzijn en Onderwijs Juni 01 Jouw studiekeuze Op dit moment sta je op het punt om een keuze te maken voor een opleiding die je de

Nadere informatie

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van:

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd.

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 28-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO C 312 Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwtechniek ((Allround)

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober PN ROC Nijmegen eo Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Alfabetische lijst deelnemende opleidingen niveau 3 & 4 OPLEIDING MBO PLAATS Administrateur (4) Regio College Purmerend Aftersalesmanager /

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf.

Nadere informatie