Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg. Sectorkeuze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg. Sectorkeuze"

Transcriptie

1 Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg Sectorkeuze

2 Aan de leerlingen en ouders van de klassen T3A, T3B, T3C en T3D Nieuwegein, 27 januari 2014 Kenmerk: VMBO/2014/069/Lc Betreft: sectorkeuze Binnenkort is het moment waarop je een keuze moet maken voor een sector. In de theoretische leerweg moet in het examenjaar (klas 4) een sector met bijbehorende examenvakken gekozen worden. Je kiest een sector, omdat je van plan bent later in die richting op het MBO verder te gaan studeren en natuurlijk omdat je die sector leuk vindt. Er zijn vier sectoren: TECHNIEK (A) ECONOMIE (B) ZORG EN WELZIJN (C) LANDBOUW (D) (een betere naam zou zijn: voeding, recreatie, natuur en milieu!) Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk om je goed te oriënteren. In de 2 e klas heb je al een dag stage gelopen. Daarnaast ben je tijdens het mentoruur (met de methode DeDecaan.net) al bezig geweest met de vragen Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik? Deze laatste vraag is van belang bij het kiezen van een sector. In welk vak ben je goed, en wat kun je hier mee. Wat ga je nog meer doen om je goed voor te bereiden op je vervolgkeuze: Stageweek in klas 3 27 februari mentoren spreekavond (gericht op keuze) MBO oriëntatiedagen (1 dagdeel kennis maken met een MBO opleiding naar keuze) MBO oriëntatie in klas 4 (lessen volgen op een MBO opleiding naar keuze) Oud leerlingenmarkt in klas 4 (markt waarbij je vragen kunt stellen aan oud leerlingen en vervolgopleidingen) Belangrijk: praat met elkaar over de ervaringen en ga ook op zoek naar informatie over opleidingen en beroepen. Op de site kun je informatie vinden over opleidingen. Kijk bij de knop handig > opleidingen. Ook staan op deze site beroepenfilmpjes om een indruk te krijgen over opleidingen. Wilt u zich als ouder ook registreren op deze site. Op deze manier wordt u geïnformeerd over kiezen in het VMBO. Op de site is ook veel informatie over beroepen te vinden. Bepaalt sectorkeuze definitief de vervolgopleiding? Nee. Bij de overstap van klas 4 TL naar het MBO kun je van sector veranderen. Het is dus niet zo dat je aan een sector vast zit. Een leerling uit de sector economie kan bijvoorbeeld in het MBO best een opleiding uit de sector zorg gaan doen (zie voor meer informatie over MBO opleidingen bijlage 2). Wel is bij sommige overstappen (bijvoorbeeld naar technische opleidingen) het vak wiskunde verplicht. Excellent klas

3 Op het keuzeformulier kan aangegeven worden dat je volgende jaar naar de Excellent klas wilt. In de Excellent klas wordt extra leerstof gegeven op het gebied van Economie of Natuur/scheikunde, Wiskunde, Nederlands en Engels. Ook wordt gewerkt aan projecten. In de excellent klas wordt dus meer van je verwacht. Door de extra lessen is het mogelijk om gemakkelijk en met succes door te stromen naar het MHBO (versneld MBO) en HAVO-4. Informatie over de pakketkeuze Havo 4 kun je vinden in bijlage 3. Om toegelaten te worden moet je beschikken over de juiste motivatie en goede leerresultaten. Wanneer je overweegt om naar de Excellent klas te gaan overleg dan eens met je mentor. Belangrijk! Als je de sector en de 6 examenvakken gaat kiezen, kijk dan eens naar je PTA cijfers voor dat vak. Hoe sta je er voor? De PTA cijfers, die je in klas 3 hebt behaald, neem je mee naar de 4 e klas. Om te kunnen slagen moet je voldoen aan het volgende: De kandidaat die eindexamen VMBO theoretische leerweg heeft afgelegd en het CE voor alle vakken heeft afgelegd binnen één schooljaar, is geslaagd als het gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers minimaal 5,5 is en de lijst voldoet aan één van de volgende voorwaarden: voor alle vakken (7 eindcijfers) waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald met minstens één 7 voor twee van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald met minstens één 7. In aanvulling op het vijfde lid geldt voor kandidaten van VMBO theoretische leerweg dat de vakken LO, OLW en CKV en het sectorwerkstuk moeten zijn beoordeeld met voldoende Het eindcijfer voor het vak Nederlands minimaal een 5 is. Let hier goed op bij het schatten van je kansen en dus bij het kiezen van een vakkenpakket! Misverstand Op het overgangsrapport staan 11 vakken, terwijl je in klas 4 maar 6 examenvakken hebt. De 5 vakken die je niet kiest tellen wel mee bij de overgang van klas 3 naar klas 4! Blijf dus voor de vakken, die je in de 4 e niet hebt, werken en haal ook daarvoor een goed cijfer. Nog even dit: Het is voor de school financieel niet haalbaar een vak aan te bieden als te weinig leerlingen dat kiezen. Wordt een keuzevak door minder dan 15 leerlingen gekozen, dan wordt dat vak in klas 4 niet gegeven. In het verleden is dat wel gebeurd bij het vak Frans en Nask2 (scheikunde). Mocht deze situatie zich voordoen dan zal een alternatief vak gekozen moeten worden. Er wordt dan contact met jou opgenomen

4 Inleveren sectorkeuze: Voor eind januari moet een voorlopige sectorkeuze ingeleverd worden via Ouders kunnen zich op deze site registreren (met het leerling nummer van uw zoon/ dochter). Leerlingen werken tijdens mentoruur al op deze site. Ga naar het menu Kiezen (rechtsboven) Ga naar sectorkeuze Vul hier de voorlopige sectorkeuze in Je kunt deze voorlopige keuze nog aanpassen tot 14 maart Zorg ervoor dat je uiterlijk 14 maart de definitieve keuze hebt ingevuld Print het formulier uiterlijk 14 maart uit en zorg ervoor dat het ondertekend ingeleverd wordt bij je mentor of decaan (Mw. D. Meijer). Met vragen over de sectoren en over beroepen en opleidingen die bij deze sectoren passen, kun je altijd bij de decaan terecht. Met vriendelijke groet, A.J.A. Lemcke-Valk afdelingsleider VMBO Bovenbouw D. Meijer-Middelkoop, decaan VMBO Bijlage 1: Sectorkeuzeformulier Bijlage 2: Informatie over MBO scholen Bijlage 3: Naar Havo 4

5 Bijlage1: Sectorkeuze klas 4: Invoeren via Sector Verplicht Verplicht (1 kiezen) Zorg & Welzijn Economie Economie Excellent Techniek Ne En Bi Ma Lo Ne En Ec Ma Lo Ne En Wi Nask-1 Ma Lo Techniek Excellent Landbouw Ne En Wi Ma Lo O Wi O Gs O Ak O Fa*) O Du*) O Wi (verplicht wanneer voor Excellent wordt gekozen!) Aankruisen indien gewenst Aankruisen indien gewenst O Nask-1 O Bi Vrij (2 kiezen) O Ak O Du*) O Gs O Fa*) O Bv tekenen**) O Bv handvaardigheid**) O Ec O Nask-2(scheikunde) O Ak O Du*) O Gs O Fa*) O Bv tekenen**) O Bv handvaardigheid**) O Nask-1(kan alleen gekozen worden met wiskunde) O Nask-2 (scheikunde) O Wi O Bi Vergeet niet hierboven je vakkenpakket aan te kruisen O Ak O Gs O Du*) O Fa*) O Bv tekenen**) O Bv handvaardigheid**) O Ec O Nask-2 (scheikunde) O Bi Vergeet niet hierboven je vakkenpakket aan te kruisen O Ak O Gs O Du*) O Fa*) O Bv tekenen **) O Bv handvaardigheid**) O Ec O Nask-1(natuurkunde) O Nask-2(scheikunde) O Bi Er kan gekozen worden voor Fa of Du*) en handv. of tekenen**),dus niet voor beide.

6

7 Bijlage 2: Over MBO scholen en de beroepen waar ze voor opleiden: Op een MBO school (vaak ROC genoemd) kun je na de theoretische leerweg een opleiding volgen op niveau 3 of 4. Als je een diploma op het MBO haalt op niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO in dezelfde beroepsrichting. Er zijn vele opleidingen op MBO niveau. Om het enigszins overzichtelijk te houden kun je de opleidingen verdelen in de volgende groepen: N.B. De letters (achter de groep van opleidingen) geven aan in welke sector deze opleiding thuishoort. Toerisme, recreatie, horeca en facilitaire dienstverlening (BCD) Zorg en Welzijn (C) Uiterlijke verzorging (C) Sport en bewegen (BCD) Techniek (A) Informatie en Communicatietechnologie (AB) Economie en dienstverlening (B) Design en Creativiteit (ABCD) Kunst, cultuur en media (ABCD) Eigenlijk kun je op dezelfde manier de beroepen verdelen. Als je weet welke van deze groepen je aanspreken kun je gemakkelijk een keuze voor een sector maken. (zie pagina 1: beschrijving van de 4 sectoren) OVERZICHT VAN MBO OPLEIDINGEN PER SECTOR Techniek: Bouwkunde (ontwerp) Bouwkunde, Management & Makelaardij Vormgeving, Design & Architectuur Infratechniek = grond-, weg- en waterbouwkunde Elektrotechniek Mechatronica Industrieel design Fijnmechanische techniek Mediatechnologie Motorvoertuigentechniek + verkoopmanagement Werktuigbouwkunde Grafische techniek Vliegtuigtechniek (Hoofddorp) Proces- en milieutechniek Fotonica (Ede) Transport en Logistiek Scheepsbouw en scheepvaart (o.a. Rotterdam) Machinist grond-, water- en wegenbouw (Harderwijk) Laboratoriumtechniek, biotechniek Optiek, tandtechniek e.d. (SVGB Nieuwegein) Installatietechniek Meubelindustrie, interieurbouw Stofferen (woning, meubel, vloer)

8 Machinaal houtbewerken Economie: Bedrijfsadministratie Logistiek ICT Commercieel medewerker Bank en verzekeringen Commercieel medewerker marketing en communicatie Secretarieel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Detailhandel Internationale handel/ groothandel Toerisme Recreatie Horeca Brood en banket Vlees en gemaksvoeding Beveiliging Defensie Zorg en Welzijn Sociaal Cultureel Werk/ Begeleider Kunst, Cultuur & Media Sociaal Cultureel Werk/ Sport en Recreatie Sociaal Pedagogisch Werk: Activiteitenbegeleider, Woonbegeleider, Kinderopvang, Gehandicaptenzorg Onderwijsassistent Sociale Dienstverlening Sociaal Juridisch Medewerker personeel of sociale zekerheid Facilitaire Dienstverlening Verpleging Verzorging Apothekersassistente Doktersassistente en medisch secretaresse Tandartsassistente Kapster/ kapper Schoonheidsverzorging Voetverzorging Sport en bewegen Landbouw Bij deze sector horen veel meer opleidingen dan de naam suggereert: (Voeding, Natuurbeheer, Milieu) Veehouderij en plattelandsvernieuwing Fruitteelt Akkerbouw Tuinbouw Bloem en interieur Tuin, park en landschap Plantenteelt Bomenteelt Bos- en natuurbeheer Land, water- en milieubeheer Dierverzorging

9 Paardenhouderij + hoefsmid Voedingsmiddelentechnologie Milieutoezicht Recreatie Handel (veiling en groothandel) Loonwerk en mechanisatie Verder zijn er nog enkele opleidingen die door hun creatieve karakter niet echt bij één van de sectoren horen. Je kunt je aanmelden vanuit elke VMBO sector. Soms moet je wel een creatieve test met goed gevolg afleggen of auditie doen om te worden toegelaten. Het gaat om de volgende opleidingen: Nimeto met: Reclame, Presentatie en Communicatie, Interieur, Decoratie, Medewerker instore Mode en Kleding (Hilversum) Goud- en zilversmid, juwelier (Schoonhoven) Graveur, uurwerktechniek (Schoonhoven) Grafische Vormgeving (Grafisch lyceum) Hout en Meubel, Woninginrichting (Rotterdam, Amsterdam) Sound & Vision / Mediatechnologie (ROC Utrecht en Amsterdam) MBO dans MBO theaterschool (Rotterdam) MBO popmuziek (Utrecht) Uniformberoepen Om toegelaten te worden tot de politie moet je 17,5 jaar zijn! Je zult dus altijd eerst een andere MBO opleiding moeten volgen.

10 Bijlage 3: Naar HAVO 4 (na het behalen van het diploma VMBO Theoretische Leerweg) Wanneer word je toegelaten op HAVO 4? (Omdat het niet mogelijk is om in klas HAVO 4 te blijven zitten moet vanaf het begin duidelijk zijn dat de overstap naar de HAVO een haalbare kaart is. Daarom gelden bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen doorstromen) Deze voorwaarden zijn: De cijfers zijn beter dan gemiddeld. Als richtlijn geldt: De cijfers van de vakken in TL 4 zijn gemiddeld 6.8 Positieve advisering door vakdocenten Een motivatie waarom de leerling kiest voor HAVO en niet voor MBO. Een aansluitend vakkenpakket De rekentoets is minimaal afgesloten op 2F niveau Bij overstap naar de HAVO moet een keuze gemaakt worden voor een profiel. Een profiel bepaalt in belangrijke mate naar welke HBO opleiding je na de HAVO gaat. Daarom vinden wij overstappen naar de HAVO met als reden: uitstel van het keuzemoment, geen goede motivatie. Door je profielkeuze heb je ook een keuze gemaakt in welke richting je na de HAVO verder gaat studeren. Welke profielen zijn er? Cultuur en Maatschappij (C+M) Trefwoorden: artistiek bezig zijn, communiceren, formuleren, inleven, luisteren, maatschappelijke interesse, meebesturen, sociaal betrokken zijn, talen, media. Dit profiel bereidt in het bijzonder voor op cultuur- en maatschappelijke studies. Gedacht kan worden aan beroepen als: leraar voortgezet onderwijs, juridisch medewerker, museummedewerker, mediaspecialist, ontwerper van toegepaste kunst, enzovoort. Verplichte profielvakken*): geschiedenis + Frans of Duits. Wiskunde is voor Havo leerlingen met een CM profiel op dit moment nog niet verplicht. Aangezien er veranderingen in de regelgeving aan zitten te komen, is het niet duidelijk of wiskunde in schooljaar wel verplicht is. Het is daarom wel aan te raden in dit vak eindexamen te doen, met het oog op de mogelijkheid over te stappen naar Havo 4. Economie en Maatschappij (E+M) Trefwoorden: werkzaam op het gebied van financiën, cijferwerk, zakelijke gesprekken voeren en onderhandelen, in- en verkoop, marktonderzoek. Leerlingen, die dit profiel kiezen, zullen zich richten op vervolgopleidingen die te maken hebben met bedrijfseconomie, arbeid, recht en veiligheid. Gedacht kan worden aan beroepen als: commercieel medewerker, beleidsmedewerker, leraar, marketing medewerker, HBO accountant, juridisch medewerker, enzovoort. Verplichte profielvakken*): wiskunde + economie + geschiedenis. Natuur en Gezondheid (N+G) Trefwoorden: interesse voor het agrarische, de gezondheidszorg, het milieu, mensen helpen en verzorgen, adviezen opstellen op het gebied van land- en tuinbouw, fruit- en veeteelt, voeding. Dit profiel bereidt voor op studierichtingen die met gezondheidszorg of milieu te maken hebben, maar eventueel ook voor technische studierichtingen. Gedacht kan worden aan beroepen als: milieudeskundige, verpleger, fysiotherapeut, enzovoort. Verplichte profielvakken*): wiskunde + biologie + scheikunde (Nask-2)

11 Natuur en Techniek (N+T) Trefwoorden: ontwerpen, oog hebben voor milieu, rekenen en tekenen, stoffen onderzoeken, elektronica, elektriciteit, geluid, machines, mechanica. Dit profiel bereidt bij uitstek voor op technische studierichtingen. Gedacht kan worden aan beroepen als: bouwkundige, verkeersvlieger, maritiem officier, IT specialist, enzovoort. Verplichte profielvakken*): wiskunde**) + natuurkunde + scheikunde. *) Het is aan te bevelen om bij de sectorkeuze voor deze vakken te kiezen. **) Het betreft wiskunde B. Dat wordt niet op het VMBO gegeven. Op het VMBO dus altijd wiskunde kiezen! Op het HAVO doe je in 7 vakken examen. Je moet altijd een vak erbij kiezen als je TL 4 verlaat en HAVO 4 instapt. In klas 4 wordt meer informatie over de overstap gegeven.

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013

Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013 Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013 19.00-19.40 uur: M2K: lokaal 0.53 M2L: lokaal 0.54 M2N: lokaal 0.55 Klas 3 in de aula 20.00-20.30 uur: Klas 2 in de aula M3K: lokaal 0.53 M3L: lokaal 0.54

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009

SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009 SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009 Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl SCHOOLVERLATERSGIDS

Nadere informatie

ì ì NET DAT BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK

ì ì NET DAT BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK ì ì NET DAT ì BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK HET WORDT HAVO! JE HEBT BESLOTEN OM VOLGEND JAAR DE OVERSTAP TE WAGEN VAN HET VMBO NAAR 4 HAVO Waarschijnlijk heb je over deze overstap veel

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo 24, 25, 26 en 27 november 2014 van 19.00 uur tot 21.35 uur (verdeeld over drie rondes) Per avond aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingen Je schooldecaan verdeelt de

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12 6 2013-2014 ICT Het Noorderpoort Het Noorderpoort leidt je op voor het beroep van je keuze. Tijdens je opleiding begeleiden we je zodanig dat je het optimale uit jezelf kunt halen. Later, tijdens je loopbaan,

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Ontdek jouw opleiding

Ontdek jouw opleiding novacollege.nl Ontdek jouw opleiding Autotechniek Bouw CIOS Dans, Theater en Entertainment Elektro en Werktuigbouw Handel Horeca en Facility ICT Lab Logistiek Maritiem Marketing en Media MyTec Natuur en

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 1 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Wat wil je later gaan doen? Is dat echt iets voor jou?

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Van vmbo naar mbo 2015-2016. Scholengemeenschap Panta Rhei. Amstelveen, augustus 2015

Van vmbo naar mbo 2015-2016. Scholengemeenschap Panta Rhei. Amstelveen, augustus 2015 Van vmbo naar mbo 2015-2016 Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen, augustus 2015 Welke vervolgopleiding kies ik na Panta Rhei? Welke keuzes kan en moet ik maken in klas 4? Welke mbo s zijn er? En hoe

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving

Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Contact Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Aanmelden aanmelden@rocgilde.nl tel. (0475) 41 88 09 Voorlichting Open dag Meeloopdagen Extra inschrijfavonden Voorlichtingsavonden prencommunicatie@rocgilde.nl

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008

Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2008 2 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie