Salarisniveaus Overheidspersoneel 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Salarisniveaus Overheidspersoneel 2008"

Transcriptie

1 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2008 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Raadsleden, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie 1

2 Rijk Rijk Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Rijk naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot to 4500 schaal 1 e assistent postkamer, algemeen assistent schaal 2 e bode, medewerker repro, administratief medewerker, typist schaal 3 e medewerker financieel administratieve ondersteuning, medewerker semi-statisch archief, medewerker tekstverwerking, medewerker telefooncentrale schaal 4 e onderhoudstechnicus, medewerker administratieve ondersteuning, medewerker facilitaire dienst, medior AID er/ complexbeveiliger (DJI) schaal 5 e administratief medewerker rechtspositie, medewerker bibliotheek en documentatie, medewerker documentaire informatievoorziening, senior AID er/complexbeveiliger (DJI), medior transportgeleider (DJI) 3500 tot tot 3500 schaal 6 e salarisadministrateur, inkoper, directiesecretaresse, medior penitentiair inrichtingswerker (DJI), medior vreemdelingenbegeleider (DJI), senior transportgeleider (DJI) 2500 tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006 schaal 7 e documentalist, medewerker applicatiebeheer, medewerker projectondersteuning, medewerker personeels- en salarisadministratie, sociotherapeutisch medewerker (DJI), senior penitentiair inrichtingswerker (DJI), senior vreemdelingenbegeleider (DJI) schaal 8 e netwerkbeheerder, systeembeheerder, financieeleconomisch administratief medewerker, bibliothecaris, sociotherapeut (DJI) 2

3 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 9 e beleidsondersteunend medewerker, systeemanalist, senior operationeel inkoper schaal 10 e juridisch medewerker, bedrijfsmaatschappelijk werker, communicatiemedewerker, stafmedewerker gegevensbeheer schaal 11 e beleidsmedewerker, projectadviseur, adviseur personeel en organisatie, hoofd publieksvoorlichting, contractmanager schaal 12 e senior beleidsmedewerker, directie secretaris, speechschrijver, wetgevingsjurist, senior projectleider, senior medewerker begrotings - voorbereiding e 8745 secretaris-generaal, directeur generaal, ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken XIX, thesaurier-generaal, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, directeur Centraal Planbureau, inspecteur-generaal, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Directeur bureau voor de Industriële eigendom, voorzitter Adviesraad van het Wetenschaps- en Technologiebeleid, griffier Tweede Kamer, hoofd Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst e 9316 staatssecretaris, ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken XX e 9925 minister schaal 13 e senior beleidsspecialist, senior wetgevingsjurist, senior communicatieadviseur schaal 14 e beleidsveldmanager, hoofd internationale betrekkingen, hoofd financieel-economische zaken/controller schaal 15 e hoofd beleidsafdeling, bestuurlijk-juridisch specialist, projectcoördinator schaal 16 e directeur voorlichting, directeur personeel, inspecteur ruimtelijke ordening schaal 17 e hoofd centrale directie FEZ, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat schaal 18 e hoofddirecteur KNMI, plv. secretaris-generaal 3

4 Gemeenten Gemeenten Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Gemeenten naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

5 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 1 e schaal 2 e schaal 3 e schaal 4 e In dit overzicht zijn voor de sector Gemeenten geen voorbeeldfuncties opgenomen. Alle gemeenten stellen zelfstandig hun functies vast waarbij verschillende functiewaarderings - systemen gehanteerd worden. Hierdoor is er geen uniforme functie-indeling voor alle gemeenten mogelijk. schaal 5 e schaal 6 e schaal 7 e schaal 8 e schaal 9 e schaal 10 e schaal 10a e schaal 11 e schaal 11a e schaal 12 e schaal 13 e schaal 14 e schaal 15 e schaal 16 e schaal 17 e schaal 18 e

6 Provincies Provincies Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Provincies naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot en tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

7 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 1 e algemeen assistent, assistent schaal 2 e medewerker postbehandeling, medewerker bedrijfsrestaurant, administratief assistent schaal 3 e chauffeur, telefonist/receptionist, uitvoerend medewerker, schaal 4 e administratief ondersteuner, vaktechnisch uitvoerend medewerker, onderhoudsmonteur, schouwkantonnier, medewerker muskusratten - bestrijding, sluiswachter schaal 5 e informatieverzorger, kantonnier, muskusratten - bestrijder, secretaresse, onderhoudstechnicus, vaktechnisch medewerker electro schaal 10 e personeelsadviseur, toezichthouder grote industrie, GIS medewerker, persvoorlichter, medewerker I&A, hoofd facilitaire dienst, beleidsondersteunend medewerker, junior beleidsmedewerker, bedrijfs - kundig medewerker, medewerker grondverwer - ving, medewerker begrotingsvoorbereiding en begrotingsuitvoering schaal 11 e juridisch medewerker, senior projectleider wegen, beleidsmedewerker FEZ, beleidsmedewerker, beleidsmedewerker vergunningen, informatieanalist schaal 12 e senior juridisch medewerker, hoofd bureau beheer en onderhoud (wegen), senior adviseur I&A, hoofd bedrijfsbureau, senior beleidsmedewerker FEZ, senior beleidsmedewerker, senior adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie schaal 6 e technisch medewerker, medewerker helpdesk, medewerker budgetbewaking, steunpuntbeheerder, landmeter, afdelingssecretaresse schaal 13 e hoofd bureau beleid, coördinerend beleidsmede - werker, projectleider, hoofd bureau vergunning - verlening, archiefinspecteur schaal 7 e meettechnicus, rekenaar, analist, allround informatieverzorger, directiesecretaresse, cartografisch/gis medewerker schaal 8 e medewerker personeelszaken, netwerkbeheerder, toezichthouder kleine industrie, medewerker verkeersongevallen, hoofd secretariaat, planadviseur (medewerker vergunningen), technisch medewerker vergunningen, medewerker financiële administratie, technisch applicatie - beheerder, opzichter nieuwe werken schaal 14 e programmamanager, projectmanager schaal 15 e hoofd afdeling beleid schaal 16 e provinciaal controller schaal 17 e beleidsdirecteur schaal 18 e schaal 9 e functioneel applicatiebeheerder, rayonhoofd, beleidsondersteuner, inkoper, projectleider voorbereiding, projectleider uitvoering 7

8 Rechterlijke Macht Rechterlijke Macht Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Rechterlijke Macht naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006 De sector Rechterlijke Macht bestaat uitsluitend uit leden van de Rechterlijke Macht. Het administratieve personeel en ander hulppersoneel in dienst bij het ministerie van Justitie behoort tot de sector Rijk. 8

9 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 e rechterlijk ambtenaar in opleiding e gerechtsauditeur e gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof waarbij hij is aangesteld; gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank waarbij hij is aangesteld; subsituut-officier; officier enkelvoudige zittingen; senior-gerechtsauditeur; griffier van de Hoge Raad bij de arrondissementsparketten te Amsterdam, s-gravenhage en Rotterdam, hoofdofficier bij het landelijk parket e 9474 vice-president van en plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad e president van en procureurgeneraal bij de Hoge Raad e rechter in een rechtbank, officier e raadsheer in een gerechtshof, vice-president van een rechtbank, ressortsadvocaatgeneraal, officier 1 e klasse e vice-president van een gerechtshof, coördinerend vicepresident van een rechtbank, plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal, plaatsvervangend hoofdofficier e 7605 fungerend hoofdofficier e coördinerend vice-president van een gerechtshof e 8348 coördinerend vice-president senior van de overige rechtbanken, hoofdadvocaat-generaal, hoofd - officier bij de overige arrondissements parketten e 8894 raadsheer in en advocaatgeneraal bij de Hoge Raad, coördinerend vice-president senior van een gerechtshof, coördinerend vice-president senior van de rechtbanken te Amsterdam, s-gravenhage en Rotterdam, procureur-generaal, lid van het College van procureurs-generaal, hoofdofficier 9

10 Waterschappen Waterschappen Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Waterschappen naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

11 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 1 e medewerker huishoudelijke zaken, schoonmaker schaal 2 e algemeen administratief ondersteunend mede - werker, medewerker facilitaire dienstverlening schaal 3 e medewerker postkamer, medewerker reprografie schaal 4 e administratief medewerker, bode, medewerker beheer en onderhoud, medewerker receptie/ telefonist, muskusrattenbestrijder schaal 5 e administratief medewerker secretariële onder - steuning, fiscaal administratief medewerker, kassier, medewerker secretariaat, medewerker servicepunt, monteur schaal 6 e medewerker personeels- en salarisadministratie, technisch medewerker/hoofdmonteur (gemalen en installaties), administratief financieel medewerker, afdelingssecretaresse, medewerker archief, medewerker helpdesk, monsternemer schaal 7 e ambtelijk secretaris OR, analist, bestuurs-/ directiesecretaresse, bibliotheekmedewerker, CAD-tekenaar/gegevensbeheerder, landmeter, medewerker communicatie, medewerker DIV, medewerker GIS, medewerker handhaving, medewerker inkoop, medewerker invordering, medewerker P&O schaal 8 e beheerder gemalen, deurwaarder, medewerker vergunningenverlening (Keur), medewerker vergunningenverlening WVO,webmaster, werkvoorbereider, applicatiebeheerder, elektrotechnicus, financieel medewerker, hoofdklaarmeester/coördinator, medewerker aanslagregeling en bezwaar, medewerker eigendommenbeheer schaal 9 e adviseur heffingen, beleidsondersteunend medewerker, bestuursadviseur, communicatie - adviseur, coördinator DIV, districtsopzichter, gebouwenbeheerder, handhaver (BOA), inkoper, juridisch medewerker, personeelsconsulent, systeem- en netwerkbeheerder, werktuigbouw - kundige schaal 10 e beleidsmedewerker, aquatisch ecoloog, beleids - medewerker stedelijk waterbeheer, coördinator calamiteitenzorg, GIS adviseur, KAM-coördinator, medewerker planning en control, proces - technoloog zuivering, teamcoördinator, technisch specialist waterkwaliteit, vergunningverlener WVO (emissiebeheerder) schaal 11 e beleidsadviseur, beleidsadviseur communicatie, beleidsadviseur planvorming/ro, hydroloog, juridisch adviseur, senioradviseur informatisering en automatisering, financieel adviseur, informatieanalist, P&O adviseur, projectleider civiele werken schaal 12 e kennismanager, projectmanager, senior beleidsadviseur schaal 13 e afdelingshoofd schaal 14 e controller (centraal) schaal 15 e sectorhoofd schaal 16 e schaal 17 e secretaris-directeur schaal 18 e

12 Burgemeesters en W Burgemeesters Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) e 1501 wethouder van een gemeente met minder dan (tijdfactor 45%) e 2036 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 55%) e 2105 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 50%) e 2737 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 65%) e 3368 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 80%) e 2863 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 60%) e 3579 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 75%) e 4295 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 90%) e 3203 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 60%) e 4003 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 75%) e 4804 wethouder van een gemeente met (tijdfactor 90%) 12

13 ethouders en Wethouders SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 e burgemeester van een gemeente met minder dan e 6839 wethouder van een gemeente met e burgemeester van een gemeente met e 7405 wethouder van een gemeente met e burgemeester van een gemeente met e 7798 wethouder van een gemeente met e 5338 wethouder van een gemeente met e 8745 wethouder van een gemeente met meer dan e burgemeester van een gemeente met e burgemeester gemeente met e 5712 wethouder van een gemeente met e burgemeester van een gemeente met e 6276 wethouder van een gemeente met e 9925 burgemeester van een gemeente met meer dan e burgemeester van een gemeente met e burgemeester van een gemeente met e burgemeester van een gemeente met e burgemeester van een gemeente met

14 Raadsleden Raadsleden Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 14

15 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 e 191 raadslid van een gemeente met minder dan e 1150 raadslid van een gemeente met e 211 raadslid van een gemeente met e 1232 raadslid van een gemeente met e 246 raadslid van een gemeente met e 1321 raadslid van een gemeente met e 285 raadslid van een gemeente met e 1398 raadslid van een gemeente met e 334 raadslid van een gemeente met e 1482 raadslid van een gemeente met e 421 raadslid van een gemeente met e 1629 raadslid van een gemeente met e 521 raadslid van een gemeente met e 1983 raadslid van een gemeente met meer dan e 655 raadslid van een gemeente met e 808 raadslid van een gemeente met e 969 raadslid van een gemeente met e 1053 raadslid van een gemeente met

16 Overig Bijzondere F Overig Bijzondere Fu Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 16

17 uncties ncties SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 e 981 statenleden e 1921 leden van de Eerste Kamer e 6629 leden van het Europees Parlement e 7028 leden van de Tweede Kamer e 7593 gedeputeerden e 8745 substituut Ombudsman, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer e 9925 Commissaris van de Koningin, president van de Algemene Rekenkamer, nationale Ombudsman, vice-president Raad van State 17

18 Primair Onderwijs Primair Onderwijs Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Primair Onderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

19 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 1 e schoonmaker e BO: directie kleine school (schaal DA) schaal 2 e kantinebeheerder schaal 3 e conciërge schaal 4 e klasse- of onderwijsassistent schaal 5 e technisch assistent e BO: directie middelgrote school (schaal DB) SO: directie kleine school (schaal DB) e BO: directie grote school (schaal DC) SO: directie middelgrote school (schaal DC) e BO: directie zeer grote school (schaal DC + uitloop) SO: directie grote school (schaal DC + uitloop) schaal 6 e schaal 7 e schaal 8 e schaal 9 e BO: leraar (schaal LA) schaal 10 e SO: leraar (schaal LB) schaal 11 e schaal 12 e schaal 13 e schaal 14 e BO = basisonderwijs SO = speciaal (basis)onderwijs 19

20 Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwij Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Voortgezet Onderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

21 SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 s schaal 1 e schoonmaker schaal 13 e directie kleine school schaal 2 e kantinebeheerder schaal 14 e directie middelgrote school conciërge schaal 3 e schaal 15 e directie grote school schaal 4 e schaal 16 e schaal 5 e schaal 17 e schaal 6 e schaal 18 e schaal 7 e schaal 8 e schaal 9 e schaal 10 e e leraar (schaal LB) schaal 11 e e leraar (schaal LC) e leraar (schaal LD) schaal 12 e e leraar (schaal LE) 21

22 Middelbaar Beroepso Middelbaar Beroepson Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Middelbaar Beroepsonderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

23 nderwijs derwijs SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 e aanlooptraject voor functies in het kader van de Besluit in- en doorstroombanen schaal 15 e schaal 16 e schaal 1 e schaal 17 e schaal 2 e schaal 3 e schaal 18 e lid centrale directie schaal 4 e schaal 5 e schaal 6 e schaal 7 e schaal 8 e schaal 9 e schaal 10 e e docent (schaal LB) schaal 11 e e docent (schaal LC) e coördinerend docent (schaal LD) schaal 12 e schaal 13 e schaal 14 e sectordirecteur* * Dit betreft een voorbeeldfunctie in het functiewaarderings systeem voor de MBO-sector. Te denken valt hierbij aan stafdiensten als Personeel, Financiën, en Ict. De Cao MBO laat de instellingen vrij in het inrichten van het functie - bouwwerk en de zwaarte van de onderscheiden functies. De onderhavige voorbeeldfunctie is te beschouwen als de zwaarste staffunctie die in de praktijk voorkomt. 23

24 oger Beroepsonderw Hoger Beroepsonderw Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Hoger Beroepsonderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

25 ijs ijs SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 1 e schaal 2 e facilitair ondersteuner schaal 3 e telefonist/receptionist schaal 4 e conciërge, onderhoudsmedewerker, medewerker administratieve ondersteuning schaal 13 e opleidingsdirecteur, hoofd dienst ICT, docent, hoofd opleidingen schaal 14 e opleidingsdirecteur, lid faculteitsdirectie, hoofd centr. staf afd. P&O, hoofd financiën/controller, docent (lector oude stijl) schaal 15 e faculteitsdirecteur, lector kenniskring schaal 5 e facilitair medewerker, medewerker studenten - administratie, administratief medewerker schaal 6 e onderwijsassistent, medewerker personeels- en salarisadministratie, boekhoudkundig medewerker schaal 16 e voorzitter faculteitsdirectie, lector kenniskring schaal 17 e schaal 18 e schaal 7 e onderwijsassistent, mediathecaris, managementassistent schaal 8 e instructeur, stageconsulent, medewerker roosterplanning, netwerk- en systeembeheerder schaal 9 e instructeur, mediathecaris, studiebegeleider, facilitair beheerder schaal 10 e instructeur, decaan, personeelsadviseur, financieel medewerker, medewerker communicatie schaal 11 e docent, beleidsmedewerker, projectleider, systeemontwikkelaar, directiesecretaris schaal 12 e hoofd stafafd. Marketing en Communicatie, docent, senior beleidsmedewerker 25

26 Wetenschapp Wetenschappelijk Onde Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Wetenschappelijk Onderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

27 elijk Onderwijs rwijs SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 1 e schoonmaakmedewerker schaal 2 e logistiek medewerker 3 schaal 3 e logistiek medewerker 2, onderwijs-/ onderzoeksassistent 3 schaal 11 e docent 3, onderzoeker 3, universitair docent 2, beleidsmedewerker 3, communicatieadviseur 2, jurist 2 schaal 12 e docent 2, universitair docent 1, onderzoeker 2, beleidsmedewerker 2, communicatieadviseur 1, projectmanager 3, jurist 1 e student-assistent schaal 4 e logistiek medewerker 1, onderwijs-/ onderzoeksassistent 2, secretaresse 5 schaal 5 e medewerker frontoffice 3, onderwijs-/ onderzoeksassistent 1, secretaresse 4 schaal 6 e medewerker frontoffice 2, secretaresse 3, bibliotheek technisch medewerker 2 e promovendus schaal 7 e medewerker frontoffice 1, medewerker drukkerij en repro 1, secretaresse 2, archiefmedewerker 1, bibliotheek technisch medewerker 1, medewerker personeelsbeheer 2 schaal 8 e secretaresse 1, medewerker personeelsbeheer 1, projectleider 3 schaal 13 e docent 1, onderzoeker 1, universitair hoofddocent 2, beleidsmedewerker 1, projectmanager 2 schaal 14 e universitair hoofddocent 1, projectmanager 1, directeur onderwijsinstituut 3 schaal 15 e directeur onderwijsinstituut 2, directeur onderzoeksinstituut 3, directeur bedrijfsvoering 2, secretaris van de universiteit 3 e hoogleraar 2 schaal 16 e directeur onderwijsinstituut 1, directeur onderzoeksinstituut 2, beleidsdirecteur 1, directeur bedrijfsvoering 1, secretaris van de universiteit 2 schaal 17 e decaan 2, directeur onderzoeksinstituut 1, secretaris van de universiteit 1 e hoogleraar 1 schaal 9 e arboconsulent 1, beleidsmedewerker 5, projectleider 2 decaan 1 schaal 18 e schaal 10 e docent 4, onderzoeker 4, beleidsmedewerker 4, projectleider 1, communicatieadviseur 3, jurist 3 27

28 Onderzoekinstellinge Onderzoekinstellingen Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Onderzoekinstellingen naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man Vrouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

29 n SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 1 e schaal 2 e schaal 3 e schaal 4 e schaal 5 e schaal 6 e e onderzoeker in opleiding schaal 7 e schaal 8 e schaal 9 e schaal 10 e e wetenschappelijk assistent schaal 11 e schaal 12 e e wetenschappelijk hoofdmedewerker schaal 13 e schaal 14 e schaal 15 e schaal 16 e schaal 17 e schaal 18 e

30 Universitair Medisc Universitair Medische Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) schaal 1 e schaal 2 e laboratorium assistent, administratief medewerker Personeel Universitair Medische Centra naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 schaal 3 e administratief medewerker, medewerker restauratieve voorzieningen, facilitair medewerker 6000 en hoger Man Vrouw schaal 4 e zorgassistent, medewerker ziekenhuisapotheek, analytisch assistent, secretariaat medewerker, facilitair medewerker, sterilisatie medewerker 5500 tot tot 5500 schaal 5 e verzorgende, medisch assisterend medewerker, analist, secretaresse, administratief medewerker, ICT medewerker, medewerker restauratieve voorzieningen, technisch medewerker 4500 tot tot tot tot tot 3000 schaal 6 e verzorgende, medewerker ziekenhuisapotheek, medisch assisterend medewerker, analist, secretaresse, medisch instrumentatie technicus e onderzoeker in opleiding schaal 7 e verpleegkundige, medisch assisterend medewerker, radiotherapeutisch medewerker, analist, manager, administratief medewerker, secretaresse, ICT medewerker, technisch medewerker 2000 tot 2500 schaal 8a e verpleegkundige < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006 schaal 8b e medisch assisterend medewerker, mondhygiënist, researchanalist, analist, ICT medewerker, medisch instrumentatie technicus, verpleegkundige, verpleegkundige IC 30

31 e Centra Centra SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 schaal 9a e verpleegkundige IC schaal 9b e medisch assisterend medewerker, logopedist, fysio-/ergotherapeut, diëtist, medisch maatschappelijk werker, researchanalist, manager, stafadviseur, verpleegkundige IC, verpleegkundig consulent schaal 16 e schaal 17 e manager schaal 18 e e universitair medisch specialist schaal 10 e nurse practitioner, academisch klinisch medewerker, klinisch practitioner, gz-psycholoog, verloskundige, wetenschappelijk laboratorium medewerker, wetenschappelijk onderzoeker, ICT medewerker e hoogleraar/medisch specialist e hoogleraar, hoogleraar/afdelingshoofd schaal 11a e arts assistent schaal 11 e wetenschappelijk laboratorium medewerker, wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk docent, manager, stafadviseur schaal 12 e academisch klinisch medewerker, klinisch psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk docent schaal 13 e wetenschappelijk laboratoriummedewerker, manager, stafadviseur schaal 14 e klinisch fysicus, chemicus, wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk docent e medisch specialist schaal 15 e ziekenhuisapotheker, manager 31

32 Land- en luchtmacht Land- en luchtmach Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) Personeel Land- en luchtmacht en Marechaussee naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006 Man V rouw 6000 en hoger 5500 tot tot tot tot tot tot tot tot 2500 < Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel

33 en Marechaussee SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 t en Marechaussee e soldaat der 3 e klasse, marechaussee der 4 e klasse e brigadegeneraal, commodore e soldaat der 2 e klasse, marechaussee der 3 e klasse e generaal-majoor e soldaat der 1 e klasse, marechaussee der 2 e klasse e 8745 luitenant-generaal korporaal e generaal e 9316 e korporaal der 1 e klasse, marechaussee der 1 e klasse sergeant e e sergeant der 1 e klasse e sergeant-majoor e adjudant-onderofficier e tweede luitenant e eerste luitenant kapitein e majoor e e luitenant-kolonel kolonel e

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Raadsleden, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie,

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie maart 2011 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN 1 COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO-FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

Nadere informatie

De overheid. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De overheid. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De overheid Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures en baanopeningen 9 2. Trends

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Wie werken er in het onderwijs?

Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

De codes in deze lijst staan op alfabetische volgorde. Je kunt jouw code opzoeken met de zoekfunctie (Ctrl+F).

De codes in deze lijst staan op alfabetische volgorde. Je kunt jouw code opzoeken met de zoekfunctie (Ctrl+F). De codes in deze lijst staan op alfabetische volgorde. Je kunt jouw code opzoeken met de zoekfunctie (Ctrl+F). De code uit de test kan iets vertellen over jezelf. Bij elke code staat een aantal beroepen

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Loopbaanvelden Career Scan

Loopbaanvelden Career Scan Loopbaanvelden Career Scan 1. Administratieve en secretariële ondersteuning Personen die in dit werkveld werken, ondersteunen organisatieprocessen en/of individuen of groepen door het opzetten en het beheren

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken

De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken Hoorn, oktober 0 Ton Evenwel I Nhoud Inleiding De website De alumni nader bekeken De sectoren nader bekeken Toekomstplannen I

Nadere informatie

21-Brabant Noord. functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

21-Brabant Noord. functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden 21-Brabant Noord Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnum extra werkzaamheden 21 000007 Administratief medewerker B 4 DEXO: bureau afhandeling beschikkingen 21 000007 Administratief medewerker

Nadere informatie

curriculum vitae van mr. M.H.E. Mathon

curriculum vitae van mr. M.H.E. Mathon curriculum vitae van mr. M.H.E. Mathon Werkervaring Vanaf 2002 ben ik werkzaam als zelfstandige zonder personeel (ZZP er) als Juridisch adviseur op het gebied van het ambtenarenrecht. Als ZZP er verricht(te)

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapport. Bijlagen

Eindrapport. Bijlagen Eindrapport Bijlagen 1 Instellingsbesluit 2 Onderzoekplan 3 Personele gegevens 4 Inhoudsopgave onderzoekrapporten 5 Gesprekken en interviews 6 Gebruikte afkortingen 1 Instellingsbesluit Instellingsbesluit

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Blue Angels op Open Dagen. Cohen bedankt defensiepersoneel. Staatssecretaris onthaalt wereldkampioen. Pagina 4 Belgische admiraal op rust

Blue Angels op Open Dagen. Cohen bedankt defensiepersoneel. Staatssecretaris onthaalt wereldkampioen. Pagina 4 Belgische admiraal op rust 0836_Krnt 03012006 16:26 Pagina 1 Nummer 1 5 januari 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4 Belgische admiraal op rust Pagina 6 Para s maken natte landing Pagina 7 Eenheden

Nadere informatie

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 VERSIE 1.00 STATUS VASTGESTELD DATUM BESLUIT VAN 17 FEBRUARI 2014, STAATSCOURANT NR. 5937, 5 MAART 2014 Definitief

Nadere informatie

Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015

Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ten geleide De verkiezingen voor Eerste Kamer vinden plaats op 26 mei 2015. Van maandag 8 december 2014 04.00 uur tot en met vrijdag 19 december

Nadere informatie

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE DEFENSIE VANAF 1945. Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE DEFENSIE VANAF 1945. Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld Pagina 1 van 82 Inhoud Deel

Nadere informatie

B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1

B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1 B. Brondocument en orde en veiligheid (Behorend bij A. kaart/blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1 ECABO, 31 maart 2008, pagina 2 VMBO Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep BEROEP -

Nadere informatie

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 In de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 wordt de actuele stand van zaken gepresenteerd over het percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse

Nadere informatie

Feiten en cijfers Werken in de publieke sector

Feiten en cijfers Werken in de publieke sector Feiten en cijfers Werken in de publieke sector Feiten en Cijfers Werken in de publieke sector 2 Inleiding In de Nederlandse publieke sector werken bijna een miljoen mensen, bij 2360 overheidswerkgevers.

Nadere informatie

2007/2008. Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk.

2007/2008. Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk. 2007/2008 Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk.nl Inhoudsopgave Het Ambassadeursnetwerk Leden van het Ambassadeursnetwerk:

Nadere informatie

Organisatieplan U Centraal 2014

Organisatieplan U Centraal 2014 Organisatieplan U Centraal 2014 140430-OrganisatieplanUCe2014 Inleiding Dit organisatieplan van U Centraal legt beleid vast over: Missie, markt en organisatiekenmerken. De interne organisatie. Personeel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12 6 2013-2014 ICT Het Noorderpoort Het Noorderpoort leidt je op voor het beroep van je keuze. Tijdens je opleiding begeleiden we je zodanig dat je het optimale uit jezelf kunt halen. Later, tijdens je loopbaan,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4 BENOEMEN NIEUWE LEDEN BEROEPSCOLLEGE NPO

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4 BENOEMEN NIEUWE LEDEN BEROEPSCOLLEGE NPO BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4 BENOEMEN NIEUWE LEDEN BEROEPSCOLLEGE NPO Algemene Vergadering 31.01.15 Aan de kiesmannen, Ter versterking van het Beroepscollege NPO zijn de volgende heren bereid gevonden zitting

Nadere informatie