Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf:"

Transcriptie

1 8 2012

2 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit boekje is bedoeld als handleiding bij de voorlichtingsavond van donderdag 8 november aanstaande Bij de samenstelling ervan èn bij de keuze van de voorlichting hebben wij ons bewust beperkt tot de scholen en opleidingen in de regio Nijmegen, omdat de meeste schoolverlaters van het VMBO hun heil in één van deze scholen zullen zoeken Een enkele opleiding ligt verder weg, maar is dan in haar soort de dichtstbijzijnde De meeste opleidingen van de sectoren Techniek, Economie en Zorg en Welzijn zijn ondergebracht in een ROC - een regionaal opleidingencentrum Het onderwijs in de sector Groen wordt verzorgd door het AOC (Helicon), een opleidingencentrum voor plant en dier Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf: bij de voorlichtingsavond van 8 november op de diverse Open Dagen bij de onderwijsmarkten via de websites van deze opleidingen Het kan ook heel zinnig zijn om leerlingen van de diverse MBO-scholen eens om hun mening te vragen, of om ouders, broers en zussen van vriend of vriendin te vragen naar het waarom van hun keuzes met betrekking tot beroep, opleiding, sectorkeuze en vakkenpakket De bedoeling van dit boekje is, dat u na lezing een keuze maakt voor drie opleidingen die u op de voorlichtingsavond zou willen bezoeken De drie voorlichtingsrondes duren elk 40 minuten en starten om resp 1900 uur, 1950 uur en 2040 uur De avond zal worden gehouden in de hoofdvestiging van het Kandinsky College, Malderburchtstraat 11 te Nijmegen Wij zouden graag het losse inlegvel uit dit boekje uiterlijk donderdag 11 oktober ingevuld retour ontvangen Wij kunnen dan verder met de organisatie, en u heeft een handzaam naslagwerkje dat u het komend schooljaar nog regelmatig zult raadplegen Wij wensen u heel veel succes bij het proces van de beroeps-, school-, sector- en vakkenpakketkeuze! Henk van der Kaaij, VMBO-decaan Kandinsky College Malderburcht Ingrid Wouters, VMBO-decaan Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud José Coenen, decaan sector economie Kandinsky College locatie Hatertseweg Glenda Tecla, decaan sector zorg & welzijn Kandinsky College locatie Hatertseweg Ton Broekmans, decaan Kandinsky College Molenhoek Irene Teunissen en Miriam van Rens, decanen Sint Jorisschool Peter Verstraelen, decaan Canisius College 1

3 WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER NA HET VMBO? 1 HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben scholen voor middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties Gediplomeerden die verder willen leren, stromen door naar een vervolgopleiding binnen de eigen school of in het hbo Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de praktijk voorop Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt bijna werknemers en deelnemers Daarvan volgen deelnemers een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Bijna 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs Opleidingen De 70 Nederlandse roc s, aoc s en vakscholen hebben een divers en breed aanbod aan opleidingen op verschillende niveaus en langs verschillende leerwegen Het onderwijs op deze scholen is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar Dat is het uitgangspunt en dat maakt het onderwijs op deze scholen zo divers Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of ervaring is er voor iedereen een opleiding op maat bij het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie Twee leerwegen Binnen het MBO zijn twee leerwegen mogelijk: de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Wie kiest voor de BOL is het grootste deel van de opleiding op school Daarnaast zijn er stages in de beroepspraktijk (tussen de 20 % en de 60 %) Deelnemers aan de BBL werken het grootste deel van de tijd in de praktijk (meer dan 60 %) Zij komen minimaal 1 dag per week naar school voor theorie en ondersteuning De kwalificatiestructuur beroepsonderwijs Om een beroep uit te oefenen zijn vaardigheden nodig Om een beroep te mogen uitoefenen dien je je te kwalificeren Voor vrijwel elk beroep is door praktijk- en onderwijsmensen uitgebreid beschreven wat een toekomstig beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen om aan de slag te gaan Een dergelijke beschrijving heet een beroepsprofiel Elk beroepsprofiel is vertaald in zogenaamde kwalificaties In kwalificaties staan de leerinhouden beschreven Het behalen van een deelkwalificatie geeft recht op een certificaat Alle certificaten samen geven recht op een diploma Eigenlijk ben je dus vanaf de eerste dag al bezig met examen doen Daarbij gaat het er niet alleen om geschikt te zijn voor het uitoefenen van een bepaald vak Net zo belangrijk is het kunnen functioneren in de samenleving, in een bedrijf, in een team Een behaalde kwalificatie biedt mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau of naar een andere opleiding op hetzelfde niveau Een opleiding in het beroepsonderwijs kan op 4 verschillende niveaus worden gevolgd: Kwalificatie Niveau Omschrijving Assistentopleiding 1 eenvoudig uitvoerend werk Basisberoepsopleiding 2 uitvoerend, praktisch werk Vakopleiding 3 zelfstandig uitvoerend werk Middenkaderopleiding 4 volledig zelfstandig uitvoerend, brede inzetbaarheid Specialistenopleiding 4 volledig zelfstandig uitvoerend, brede inzetbaarheid of specialisatie Het Hoger Beroepsonderwijs leidt op voor kwalificatieniveau 5 2

4 2 HET HOGER ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS (HAVO) Om op een HAVO te worden toegelaten, moet je in het algemeen voldoen aan de volgende toelatingsnormen: positief advies van de afleverende VMBO-T (met name studiehouding en zelfstandigheid) niet ouder dan 17 jaar een 6,8 gemiddeld voor alle eindexamenvakken het eindexamenpakket VMBO moet aansluiten bij het te kiezen HAVO-profiel De aanmelding voor het HAVO gebeurt meestal via de eigen school omstreeks februari-maart Bedenk, dat het HAVO de meest theoretische vervolgopleiding is! Voor de leerlingen die hier erg tegenop zien of de toelatingseisen niet halen, blijft de weg VMBO - MBO ( - HBO ) een uitstekend alternatief Een BOL-4 geeft immers ook toegang tot het HBO Bij verwante opleidingen is de totale studietijd dan vaak nauwelijks langer dan via het HAVO De Tweede Fase In de bovenbouw van het HAVO kiezen de leerlingen, afhankelijk van hun belangstelling, één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid, grotendeels te vergelijken met de sectoren in het VMBO Naast het gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen heeft elk profiel een aantal verplichte vakken In het vrije deel zijn enkele nieuwe vakken ontwikkeld In totaal krijgen de leerlingen in HAVO-4 11 à 14 vakken U hoort hier zeker meer over op uw school Informatie over de opleidingen waarvoor u kunt intekenen, vindt u op de website van de verschillende instituten: wwwroc-nijmegennl wwwheliconnl wwwglunl wwwnimetonl wwwrijnijsselnl wwwpolitie-wervingnl wwwluchtmachtnl wwwmarinenl wwwwerkenbijdemarechausseenl Op bijgaand LOS INSCHRIJFFORMULIER treft u een lijst aan met de vervolgopleidingen die aanwezig zullen zijn op donderdag 8 november Wilt u zo vriendelijk zijn van deze lijst maximaal drie opleidingen aan te kruisen van welke u de voorlichting zou willen bezoeken? In verband met de organisatie van de avond ontvangt de decaan van de betreffende school dit blad uiterlijk 11 oktober graag terug! Tip 1: Zet op het formulier in dit boekje een kruis voor de opleidingen van uw keuze en neem het mee op 8 november! Tip 2: Bewaar dit boekje gedurende het lopende schooljaar! Het is een handig naslagwerkje 3

5 ROC NIJMEGEN Sector Economie Niveau Leerweg o 1 Financiële Beroepen Administratief medewerker 2 BOL (uitstroomrichtingen Bedrijfsadministratief Medewerker Secretarieel Medewerker / Telefonist / Receptionist) Financieel Administratief Medewerker 3 BOL Financiële Beroepen 4 BOL (uitstroomrichtingen assistent accountant / salarisadministrateur / bedrijfsadministrateur) o 2 Secretariële opleidingen Secretaresse 3 BOL Directiesecretaresse / Management Assistent 4 BOL o 3 Juridische Opleidingen Juridisch medewerker 4 BOL (uitstroomrichtingen Openbaar Bestuur en Zakelijke Dienstverlening + modules Sociale Zekerheid en Personeel & Arbeid) o 4 Commerciele Dienstverlening Commercieel Medewerker 3 BOL Medewerker Marketing en Communicatie 4 BOL (uitstroomrichtingen Assistent communicatiemedewerker/ marketing medewerker/medewerker evenementenorganisatie) o 5 Handel Aankomend Verkoopmedewerker 1 BOL Verkoper Detailhandel 2 BOL Verkoopspecialist Detailhandel 3 BOL/BBL Verkoopspecialist Detailhandel (incl Handel Mode) 3 BOL Filiaalmanager Detailhandel 4 BBL Filiaalmanager (incl Ondernemerschap) 4 BOL Filiaalmanager (incl Ondernemerschap en Handel Mode) 4 BOL o 6 Sport en Bewegen Sport- en Bewegingsbegeleider (De Maasvallei) 2 BOL Sport- en Bewegingsleider (Maasvallei en Campusbaan) 3 BOL Sport- en bewegingscoördinator (BOS-medewerker) 4 BOL Sport- en bewegingscoördinator (Bewegingsagoog) 4 BOL o 7 Horeca, Brood en Banket Kok 2 BOL/BBL Gastheer / Gastvrouw 2 BOL/BBL Zelfstandig werkend Kok 3 BOL/BBL Zelfstandig werkend Gastheer / Gastvrouw 3 BOL/BBL Leidinggevende Keuken 4 BOL Leidinggevende Bediening 4 BOL Manager / Ondernemer Horeca 4 BOL Assistent Bakker 1 BOL/BBL Banketbakker 2 BOL/BBL Brood- en Banketbakker 2 BOL/BBL Zelfstandig Werkend Banketbakker 3 BOL/BBL Zelfstandig Werkend Broodbakker 3 BOL/BBL Leidinggevende Ambachtelijke Bakkerij 4 BOL Facilitair Medewerker 2 BOL/BBL Facilitair Leidinggevende 4 BOL/BBL 4

6 o 8 Beveiliging Beveiliger 2 BOL Handhaver Toezicht en Veiligheid 3 BOL Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie 3 BOL o 9 Toerisme, Recreatie en Luchtvaartdienstverlening Leisure en Hospitality assistant 2 BOL Leisure en Hospitality host 3 BOL Verkoper Reizen 3 BOL Frontoffice Medewerker - Receptionist 3 BOL Frontoffice Manager 4 BOL Manager Verkoop Reizen 4 BOL Luchtvaartdienstverlener 4 BOL Leisure en Hospitality Executive 4 BOL o 10 Johan Cruijff College voor (aankomend) topsporters Commercieel Medewerker Binnendienst Sport 3 BOL Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie 4 BOL Sector Zorg & Welzijn o 11 Assisitenten in de Gezondheidszorg Apothekersassistent 4 BOL/BBL Doktersassistent 4 BOL Tandartsassistent 4 BOL/BBL o 12 Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg 3 BOL/BBL Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4 BOL/BBL Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 BOL/BBL o 13 Zorg en Welzijn Zorghulp 1 BOL Helpende Zorg en Welzijn 2 BOL/BBL o 14 Zorg en Verpleegkunde Verzorgende-IG 3 BOL/BBL MBO-Verpleegkundige 4 BOL/BBL o 15 Uiterlijke Verzorging Schoonheidsspecialist 3 BOL Allround Schoonheidsspecialist 4 BOL Junior Kapper 2 BOL/BBL Kapper 3 BOL/BBL o 16 Pedagogische Ondersteuning en Begeleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3 BOL/BBL Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 4 BOL/BBL Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg 4 BOL/BBL Onderwijsassistent 4 BOL/BBL Sector Techniek o 17 ICT-opleidingen Medewerker ICT 2 BOL Medewerker Beheer ICT 3 BOL ICT-Beheer 4 BOL Netwerkbeheer 4 BOL o 18 Media vormgeving Media Vormgever 4 BOL (uitstroomrichtingen Animatie / Audiovisuele Vormgeving Grafische Vormgeving / Interactieve Vormgeving) 5

7 o 19 Middenkader Engineering Middenkader Engineering - Technicus met specialisaties: 4 BOL Elektrotechniek / Werktuigbouwkunde / Industriële geautomatiseerde installaties en systemen/ Energietechniek o 20 Mobiliteit, Transport en logistiek Assistent Mobiliteitsbranche 1 BOL/BBL (Bedrijfs) Autotechnicus 2 BOL/BBL Eerste (Bedrijfs) Autotechnicus 3 BBL Technisch Specialist Personenauto s 4 BOL/BBL Technisch Specialist Bedrijfsauto s 4 BOL/BBL Chauffeur Goederenvervoer 2 BBL Planner wegtransport 3 BBL Logistiek Medewerker 2 BBL Logistiek Teamleider 3 BBL Manager Transport en Logistiek 4 BOL Logistiek Supervisor 4 BBL o 21 Installatietechniek Monteur Werktuigkundige Installaties 2 BOL/BBL Onderhoudsmonteur Installatietechniek 2 BBL Servicemonteur Installatietechniek 3 BBL Eerste monteur Werktuigkundige 3 BBL o 22 Elektrotechniek Monteur Elektrotechnische Installaties 2 BOL/BBL Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties 3 BBL Werkvoorbereider Elektrotechnische Installaties 4 BBL Leidinggevend monteur Elektrotechnische Installaties 4 BB o 23 Bouw Timmerman 2 BOL/BBL Allround Timmerman Nieuwbouw 3 BBL Metselaar (inclusief casco lijmwerk) 2 BOL/BBL Allround Metselaar (inclusief nieuwe metseltechnieken) 4 BBL o 24 Bouwkunde en Infratechniek Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra 4 BOL (uitstroomrichtingen Middenkaderfunctionaris Bouw Middenkaderfunctionaris Infra) Sector Maasvallei Boxmeer o 25 Defensie instroomopleidingen Aankomend Medewerker Grondoptreden 2 BOL Aankomend Onderofficier Grondoptreden 3 BOL HELICON OPLEIDINGEN NIJMEGEN o 26 Animal Friends Biotechniek 4 BOL/BBL Dierenartsassistent (paraveterinair) 4 BOL/BBL Dierverzorging 2 BOL Handel & Dier 3 en 4 BOL Vakopleiding Hondentrimmen 3 en 4 BOL Ondernemen, dier en gedrag 3 en 4 BOL Paardenhouderij 2 t/m 4 BOL/BBL Proefdierverzorging 3 BOL/BBL 6

8 o 27 Dynamic Design / Surprising Nature Bloem- en vormgeving 2 en 3 BOL In- en outdoor Design 3 en 4 BOL Toegepaste Biologie 4 BOL Tuin, park en landschap 2 t/m 4 BOL/BBL Urban Design 4 BOL o 28 Natural Health Activiteitenbegeleider (MMZ) Natuur & Welzijn 3 en 4 BOL Pedagogisch werker Natuur & Welzijn 3 en 4 BOL Werkbegeleider zorgbedrijf 3 en 4 BOL/BBL Zorgbegeleider paard 3 en 4 BOL/BBL GRAFISCH LYCEUM UTRECHT o 29 Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie 3 / 4 BOL Interieur Decoratie Exterieur 3 / 4 BOL Medewerker Productpresentatie 2 BOL Stand- en Decorbouwer 2 BOL Signmaker 2 BOL Schilder 2 BOL NIMETO UTRECHT o 30 Medewerker Schilderen 2 BOL Medewerker Sign (belettering) 2 BOL Medewerker Tentoonstellingsbouw 2 BOL Medewerker Productpresentatie (etaleren) 2 BOL Interieur, decoratie, Exterieur en Bescherming 4 BOL Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie 4 BOL ROC RIJN IJSSEL DEPENDANCE NIJMEGEN o 31 Laboratoriumtechniek Allround laborant 3 BOL Analist 4 BOL ROC RIJN IJSSEL ARNHEM o 32 Wellness, haarverzorging, voetverzorging en schoonheidsverzorging 3 en 4 BOL o 33 Sound & Vision 3 en 4 BOL o 34 Vakschool Wageningen, Horeca 1 t/m 4 BOL UNIFORM-OPLEIDINGEN o 35 Defensie (Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee) o 36 Politie Gelderland-Zuid 7 Routebeschrijving

9 NIJMEGEN CENTRUM WEG DOOR JONKERBOSCH HATERTSEWEG NW MOLLENHUTSEWEG ST ANNASTRAAT HATERTSEWEG GROOTSTALSELAAN MALDERBURCHTSTRAAT GROOTSTALSELAAN LOCATIE MALDERBURCHT RIJKSWEG SCHEIDINGSWEG Kandinsky College, locatie Malderburcht Malderburchtstraat ND Nijmegen tel wwwkandinskynl MALDEN / MOOK KOMT U RUIM OP TIJD! Het is vaak erg druk op deze avond Houdt u er rekening mee dat u eventueel uw auto nog moet parkeren en het betreffende lokaal nog moet zoeken! De eerste ronde start om 1900 uur

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Overzicht voorlichtingen MBO opleidingen regio Arnhem op dinsdag 20 en woensdag 21 november

Overzicht voorlichtingen MBO opleidingen regio Arnhem op dinsdag 20 en woensdag 21 november Overzicht voorlichtingen MBO opleidingen regio Arnhem op dinsdag 20 en woensdag 21 november MBO voorlichtingsavond voor de leerlingen en ouders/verzorgers van 3 en 4 vmbo/mavo en HAVO 4. Dinsdag 20 november

Nadere informatie

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12 6 2013-2014 ICT Het Noorderpoort Het Noorderpoort leidt je op voor het beroep van je keuze. Tijdens je opleiding begeleiden we je zodanig dat je het optimale uit jezelf kunt halen. Later, tijdens je loopbaan,

Nadere informatie

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN PIB230-2012-Beroepsbeeldtest Doel Ondersteuning voor de deelnemer bij het maken van een geschikte opleidingskeuze. Doelgroep Deelnemers die zich inschrijven

Nadere informatie

Ontdek jouw opleiding

Ontdek jouw opleiding novacollege.nl Ontdek jouw opleiding Autotechniek Bouw CIOS Dans, Theater en Entertainment Elektro en Werktuigbouw Handel Horeca en Facility ICT Lab Logistiek Maritiem Marketing en Media MyTec Natuur en

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo 24, 25, 26 en 27 november 2014 van 19.00 uur tot 21.35 uur (verdeeld over drie rondes) Per avond aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingen Je schooldecaan verdeelt de

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan. entree-opleidingen. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan. entree-opleidingen. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan entree-opleidingen >Check: www.roctop.nl 3 8 inhoudsopgave Entree-opleidingen Entree-opleiding - niveau 1 / BOL De opleiding Jouw carrière Verder leren? welkom bij

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 1 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Wat wil je later gaan doen? Is dat echt iets voor jou?

Nadere informatie

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen MBO Opleidingen 2015-2016 rocvanflevoland.nl Inhoudsopgave Sport & Veiligheid 4 Welkom bij het ROC van Flevoland Marketing, Economie & Administratie 10 Handel & Ondernemen / Mode 16 Mobiliteit & Logistiek

Nadere informatie

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN?

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? Onze opleidingen 2015-2016 DEZE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN BIJ ROC TILBURG Kasteeldreef 122 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan ZORG & WELZIJN >Check: www.roctop.nl 3 8 10 12 14 inhoudsopgave zorg & welzijn doktersassistent Doktersassistent - niveau 4 / BBL mbo-verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan. Economie & Administratie. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan. Economie & Administratie. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan Economie & Administratie >Check: www.roctop.nl 3 8 12 inhoudsopgave Economie en administratie administratief medewerker Bedrijfsadministratief medewerker - niveau

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009

SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009 SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009 Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl SCHOOLVERLATERSGIDS

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13)

INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13) INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13) ALGEMENE INFORMATIE: Beroeps- /studiekeuze in mbo/hbo: - www.mbostart.nl/ - www.beroepeninbeeld.nl - www.mbostad.nl - www.123test.nl

Nadere informatie

Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008

Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2008 2 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

Van vmbo naar mbo 2015-2016. Scholengemeenschap Panta Rhei. Amstelveen, augustus 2015

Van vmbo naar mbo 2015-2016. Scholengemeenschap Panta Rhei. Amstelveen, augustus 2015 Van vmbo naar mbo 2015-2016 Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen, augustus 2015 Welke vervolgopleiding kies ik na Panta Rhei? Welke keuzes kan en moet ik maken in klas 4? Welke mbo s zijn er? En hoe

Nadere informatie

Horeca, Bakkerij & Facilitair

Horeca, Bakkerij & Facilitair Horeca, Bakkerij & Facilitair opleidingen 2015 2016 Hotelmanagement Koken & Gastheerschap Brood & Banket Facilitaire Dienstverlening www.rocva.nl Ontdek je talent! Horeca, Bakkerij & Facilitair Als je

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

Marketing, Economie & Administratie

Marketing, Economie & Administratie Marketing, Economie & Administratie opleidingen 2015 2016 Administratie & Financiële Beroepen Bank- & Verzekeringswezen Juridische Dienstverlening Management Support Marketing, Sales & Communicatie www.rocva.nl

Nadere informatie

Handel & Ondernemen. opleidingen 2015 2016. Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap. www.rocva.nl

Handel & Ondernemen. opleidingen 2015 2016. Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap. www.rocva.nl Handel & Ondernemen opleidingen 2015 2016 Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap www.rocva.nl Welkom in een wereld die nooit stil staat Handel & Ondernemen Ben je een commercieel talent

Nadere informatie

Doorstroom mbo-hbo. opleidingen 2015 2016. www.rocva.nl

Doorstroom mbo-hbo. opleidingen 2015 2016. www.rocva.nl Doorstroom mbo-hbo opleidingen 2015 2016 www.rocva.nl De beste route naar het hbo Wil jij je hbo-diploma halen en ben je bereid om daar extra je best voor te doen? Dan biedt het ROC van Amsterdam interessante

Nadere informatie

Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO

Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO Woensdag 6 November 2013 Inhoudsopgave HAVO... 5 1 HAVO dagopleiding Nivo 4...5 Handel en ondernemerschap... 6 108 Verkoopspecialist Nivo 3... 6 109 Verkoper

Nadere informatie

Commerciële opleidingen

Commerciële opleidingen Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 10 2012-2013 Commerciële opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor

Nadere informatie