Dit jaar krijgt de aula op de Clauslaan een grondige opknapbeurt. Het moet kleuriger, leerling-vriendelijker en gezel- liger worden in deze, voor de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit jaar krijgt de aula op de Clauslaan een grondige opknapbeurt. Het moet kleuriger, leerling-vriendelijker en gezel- liger worden in deze, voor de"

Transcriptie

1

2 Kleurige wand Dit is alweer de laatste ONC Contact van dit schooljaar. Lief en leed Het is een gemis, een stille pijn Mulders, de heer Bezem. Voor 40 jaar ambtelijk: ingeleverd. Als u de boeken voor het nieuwe schooljaar tijdig Dit jaar krijgt de aula op de Clauslaan een grondige opknapbeurt. Het moet kleuriger, ontwerp verzonnen voor een wandschildering. Uiteindelijk heeft een jury, bestaande uit Naast de digitale versie en dat Job niet meer in ons midden mevrouw Croese. Allen van bestelt, hebt u ze ook weer leerling-vriendelijker en gezel- mevrouw Martijn, meneer de digitale nieuwsbrieven kan zijn. Op 28 april bereikte harte gefeliciteerd! tijdig in bezit. liger worden in deze, voor de Castelein, meneer Tap en verschijnt er nu een ONC ons het droevige bericht over school belangrijke ruimte. In de leerlingenraad, hier het Contact als gedrukt exemplaar. het overlijden van onze collega Mevrouw De Geus, mevrouw Dit schooljaar zijn we, naast de nauwe samenwerking met de mooiste ontwerp uit gekozen. Deze ONC Contact is een Job Vlijm, docent en lid van het De Groot, de heer Boonman, de rapportbesprekingen die vooral leerlingenraad heeft een archi- Deze wandschildering is nu bloemlezing van alle activi- mavo-team in de bovenbouw. heer Boutachkourt, de heer De gaan over de cijferresultaten, tect een plan gemaakt voor aangebracht door leerlingen teiten van het afgelopen Gedurende vele jaren heeft Job Bruijne en de heer Kösen nemen gestart met speciale leerlingbe- een totale make-over. van de Unit Techniek. Het resul- schooljaar. U kunt informatie zijn krachten gegeven aan de aan het eind van het schooljaar sprekingen. Daar gaan we volgend Ook de leerlingen van onze taat mag er zijn. De kleuren lezen en beelden zien van belangen van zijn leerlingen. afscheid van het ONC. Ook zullen jaar mee door en daarvoor school dragen hun steentje die zijn gebruikt, passen goed de vele activiteiten waaraan Voor ons was Job een zorgzame een aantal stagiaires en duaal- werken alle teamleden aan hun hieraan bij. Bij het leergebied bij het nieuwe meubilair, dat, uw zoon of dochter al of niet collega, die ontzettend begaan studenten volgend jaar niet deskundigheidsbevordering. In MK&C hebben alle eerste- en later deze zomer geplaatst gaat heeft deelgenomen. Naast en toegewijd was met de zorg meer bij het ONC werken. Wij die besprekingen gaat het over tweedeklassers dit jaar een worden. de vele activiteiten die wij voor zijn leerlingen. Altijd een wensen hen veel succes in hun de actuele ontwikkeling van een hebben georganiseerd, was er dit schooljaar één nieuwe doorlopende activiteit die aan het eind van het schooljaar met een fantastische avond luisterend oor, een helpende hand en op zoek naar wat hen hielp gelukkig te zijn. In onze herinnering leeft Job voort als een vriendelijk en beminnelijk mens. nieuwe werkkring! Het nieuwe schooljaar in zicht We zijn alweer volop bezig de leerling met als doel diens functioneren te verbeteren. Na afloop van die besprekingen is er een plan waarin concrete afspraken staan. Deze afspraken worden Doorstuderen na VM2 Leerlingen die de vakopleiding VM2 volgen, kunnen een mbo-diploma op niveau 2 halen. Hieronder wordt veel leuker als je supervriendelijke collega s hebt! Wat ga je doen als je je VM2-diploma hebt gehaald? Om eerlijk te zijn heb ik echt wordt afgesloten: My Talent. blik te richten op het volgende niet alleen met de leerling maar een interview met drie leerlingen VM2 van de unit Economie, die stage lopen in hun examenjaar. geen idee wat ik zou willen My Talent helpt leerlingen hun talenten nog beter te ontdekken en te ontwikkelen Een aantal collega s mochten we dit schooljaar na een periode van fysieke tegenslag gelukkig weer schooljaar. Op 17 juni hebben de nieuwe brugklassers kennis gemaakt met hun nieuwe ook met de ouders/verzorgers besproken. Met dit handelingsplan kan dan iedere docent of Shayer, 16 jaar Wat doe je? Abdel Wat doe je? Aarti, 17 jaar Wat doe je? doen. Je hebt erg veel keuzes. Het liefst wil ik doorstromen naar een hoger niveau met iets in de en geeft ze handvatten om het gedeeltelijk of volledig in ons klasgenoten en hun mentor. onderwijsondersteuner aan de Ik volg de opleiding secretarieel Ik doe de opleiding secretarieel Op dit moment volg ik de richting van administratie, want beste uit zichzelf te halen. Voor midden opnemen. Wij denken Na de zomervakantie is er een slag. Het uitgangspunt is een medewerker niveau 2. medewerker op het niveau VM2 opleiding VM2 administratie het dat lijkt mij erg leuk! meer informatie: hierbij aan mevrouw Visser, introductie week gepland zodat beter rendement in de ontwik- Vertel eens iets over de unit in de vijfde klas. 5e jaar. VM2 is een samenvoeging https://www.facebook.com/ mytalent1/info Ook het samen bouwen aan Techniek, is een activiteit die mevrouw Trap, mevrouw Adamus, mevrouw Ockels, mevrouw A.B., de heer Bezem, de heer Purtul en de heer Hagoort. We hopen dat dit ook weer snel het geval zal zijn voor mevrouw Sjaam en de heer zij goed voorbereid aan hun nieuwe school kunnen beginnen. Op dit moment zijn we al weer volop bezig om de roosters van volgend jaar te maken. Dit is elke keling van leerlingen te behalen uit de inspanningen die leerling, ouder(s)/verzorger(s) en team verrichten. Ook zullen wij weer veel tijd besteden aan het intensiveren van digitaal leermateriaal. Economie? De studierichting die ik volg is secretarieel medewerker. Daarin komt veel papierwerk voor en praten met andere mensen. Je kan ook de richting logistiek Vertel eens iets over de unit Economie? Ik werk nu op de unit Economie. Omdat hier altijd genoeg docenten zijn, hoef ik geen les of uitleg te missen. van VMBO en MBO, en moet ervoor zorgen dat leerlingen niet stoppen met studeren nadat zij het VMBO-diploma binnen hebben. Vertel eens iets over de unit Besteding ouderbijdrage 2012 aan ons school-activiteiten- Groen. Van harte beterschap! keer weer een hele klus. medewerker kiezen. Waar loop je stage? Economie? programma is toegevoegd. Op het moment van schrijven van Waar loop je stage? Ik loop een secretariële stage Op de unit handel en admini- In overleg met de medezeg- Onze leerlingen hebben Ook dit schooljaar hadden wij een Op 11 juli worden de huurboeken dit bericht voor het ONC contact Ik loop stage bij een raadgevend op een basisschool. De taken stratie werken wij met een aantal genschapsraad is de besteding genoten van het werken aantal jubilarissen in ons midden. volgens rooster bij de firma wachten we nog in spanning op ingenieursbedrijf in Zoetermeer. die ik daar uitvoer zijn bijvoor- crebo s, studierichtingen. Dat van de ouderbijdrage over het aan het Techniekproject met Voor 12½ jaar Unicoz: mevrouw Iddink ingeleverd. De leerlingen de examenresultaten. Het bedrijf krijgt opdrachten en beeld gegevens verwerken, zijn onder andere: ICT, logis- kalenderjaar 2012 besproken. In kleuters en leerlingen uit groep Kramer, mevrouw Trap, mevrouw ontvangen thuis een brief waarin Namens alle medewerkers projecten van andere bedrijven telefoon aannemen, bezoekers tiek, secretarieel medewerker en 2012 is ,- ontvangen. 5 van het basisonderwijs. Starreveld, mevrouw Langelaan, het tijdstip vermeld staat waarop wensen wij u een goede en die moeten ze uitvoeren. ontvangen, rondleidingen verkoop. Ik heb gekozen voor de Dit bedrag is als volgt besteed: de heer Hu-a-ang, de heer de boeken moeten worden vakantie periode toe! Wat vind je er leuk aan? geven en s beant- crebo secretarieel medewerker. Wethouder bezoekt Taalplusklas taalondersteuning de achterstand van de leerlingen is om zich extra in te zetten om de taalachterstand in te lopen. De mensen die er werken zijn heel aardig en helpen je graag met opdrachten en taken die woorden. Wat vind je er leuk aan? Omdat de opleiding die ik Waar loop je stage? Sinds dit jaar loop ik stage bij een tandartspraktijk. Ik mag achter de Bewaking fietsenstalling 60% Wethouder van onderwijs, leerlingen die na groep 8 de zodanig te verkleinen, dat zij En met die motivatie zit het wel je moet doen. Dat is natuurlijk nu doe heel breed is, ben je balie zitten, klanten helpen, en Leerlingenfaciliteiten Mariëtte van Leeuwen, heeft Nederlandse taal nog onvol- een opleiding kunnen volgen goed bij onze Taalplussers. Door belangrijk als je ergens gaat stage veelzijdig bezig en verveel je je administratieve werkzaamheden printen/kopiëren 29% een bezoek gebracht aan onze doende beheersen om op hun die past bij hun intellectuele het intensieve contact vormen lopen of werken. Op mijn stage nooit. Je leert elke dag. verrichten (dingen opbergen en Taalplusklas om met eigen ogen juiste niveau in het voortgezet mogelijkheden. De leerling de leerlingen inmiddels een hoef ik geen net pak aan te doen, Wat ga je doen nadat je je nakijken). ONC Contact 10% te zien hoe het programma onderwijs te starten. Doel is om volgt gewoon het eerste jaar hechte groep. De wethouder dan voel ik me wel gemakkelijker. VM2-diploma hebt gehaald? Wat vind je er leuk aan? Taalplus werkt. Taalplus is een met extra aandacht en van het voortgezet onderwijs, vond het erg leuk om te zien Wat ga je doen als je je Ik kan hierna heel breed Ik vind het erg leuk om met Collectieve programma voor maar krijgt hierbij extra hoe enthousiast deze leerlingen VM2-diploma hebt gehaald? instromen en daarom zal ik patiënten/klanten om te gaan, ongevallenverzekering 1% taalondersteuning. zijn. De kans om toch het Nadat ik mijn diploma heb blijven doorstuderen. aan de telefoon maar ook als ze Belangrijk is dat de onderwijs te volgen dat past bij gehaald, ga ik verder het MBO in de praktijk komen. En het werk leerling gemotiveerd hun intelligentie willen ze niet afmaken en daarna het HBO. laten lopen.

3 Wendagen voor de bruggers Bepakt en bezakt gedropt, om het laatste maar daar was blijkbaar kon gedanst worden in vertrokken de leerlingen stuk lopend af te leggen. nog niet iedereen aan de discotheek. De tweede van leerjaar 2 met hun Dat was al meteen een toe nacht werd aanzienlijk begeleiders naar het gezellige boel. In Zwolle De volgende dag rustiger! Summercamp Heino. volgde een speurtocht stonden allerlei sportieve De laatste dag brachten Drie dagen om elkaar te en s avonds stond er activiteiten op het de leerlingen een bezoek leren kennen en samen een spellencircuit op het programma: roeien, aan Ponypark Slagharen, lol te maken. Zo n 5 km. programma. Dikke pret boogschieten, trapfietsen, waarna de bussen weer van het kamp werden en veel geschreeuw en klimmen, beachvol- de leerlingen met hun gelach. Daarna gingen de leybal, zwemmen en vertrokken. begeleiders uit de bus meeste leerlingen naar survival. Natuurlijk Het waren drie dagen de disco. Om uur kregen de leerlingen waar met héél veel moesten de leerlingen ook vrije tijd. Van één plezier op teruggekeken verzamelen bij de huisjes van de huisjes was een kan worden. om lekker te gaan slapen bioscoop gemaakt en er richting Zoetermeer Veel lol, weinig slaap Inmiddels is voor onze brugklas- hebben zich onder leiding van hindernisbaan waren behendig- informatie hadden gekregen, heid, evenwicht, inzicht en een konden zij zich sportief uitleven sers het ONC helemaal hun mentoren en instructeurs de school. Maar aan het begin van hele dag vermaakt met kanoën, klein beetje durf nodig. Niet het jaar moesten ze wel even klimmen, vlotten bouwen alle leerlingen kwamen droog We kunnen terugkijken op gewel- wennen. Tijdens de wendagen en boogschieten. Een aantal bij de finish aan. Maar gelukkig dige introductiedagen waarin hebben ze veel geleerd over de leerlingen hebben een amazing waren er warme douches na lessen, de vakken, het werken aboriginal jump gemaakt. afloop! een leerzame, leuke en sportieve met een netbook en nog veel Een val door middel van een De leerlingen van het lwoo manier beter hebben leren kennen. meer. lier waarbij je na ongeveer 10 konden ook op een sportieve Maar het leukste was toch seconden weer veilig op de manier met elkaar kennis- wel Ayers Rock. De leerlingen grond staat. Bij de outdoor maken. Nadat ze de nodige met spellen in onze gymzalen. mentoren en leerlingen elkaar op

4 Voor Jinotega! Super8dag een succes! In januari was het weer zo ver: de Super8dag. Zo n 900 leerlingen trotseerden het winterse weer om een bezoek te brengen aan onze school. In de aula kregen de leerlingen eerst een film te zien over de school. Dit maakte al de nodige enthousiaste reacties los. Leerlingen die meedoen aan het project My Talent gaven vervolgens een spetterend optreden. Helemaal in de stemming konden de achtstegroepers hierna aan de slag op de computer met een digitale Super8dag-les. Hierdoor kwamen ze op een leuke manier al veel over de school en de vakken te weten. Het programma werd afgesloten met een rondleiding door de school door onze eigen ONC-gidsen. Een mooie gelegenheid om aan de ervaringsdeskundigen de nodige vragen te stellen. Al met al een super Super8dag! Taaldorp is een goede basis Inmiddels is het Taaldorp lwoo bij ons op school een echte traditie. Al in de onderbouw, leerjaar 1 en 2, oefenen de leerlingen met spreken in de vreemde taal. We leggen hiermee een goede basis voor het mondeling eindexamen, dat eveneens in de vorm van een taaldorp wordt afgenomen. De onderbouwers werden in het Taaldorp ontvangen door uitsluitend Engels sprekende vierdeklassers van de mavo. Terwijl het voor enkele eersteklassers nog heel eng was, waren de tweedeklassers er al een beetje aan gewend. Dat komt wel goed met hun examen straks in de bovenbouw! In schitterende jurken en prachtige pakken kwamen de leerlingen op 20 december de school binnen voor het traditionele kerstbal. Dit schooljaar werd het kerstbal voor de derde keer georganiseerd. En ook nu was de opbrengst voor Jinotega in Nicaragua. Iedereen heeft zich belangeloos ingespannen om er een mooie avond van te maken en veel geld in te zamelen. Vrijwel alle leerlingen en personeelsleden waren aanwezig. De leerlingen mochten ook nog twee introducés meenemen dus het was een drukte van belang. Op de beats van DJ Blans gingen de leerlingen los op de dansvloer. Wie even de rust wilde zoeken kon naar de film, gamen, spelletjes doen of meedoen aan de Karaoke-wedstrijd. Er bleek nog aardig wat zangtalent tussen te zitten! De sfeer was de hele avond fantastisch en er is een enorm bedrag opgehaald. Directeur Marion Martijn kon een cheque ter waarde van 2.835,- overhandigen aan wethouder Edo Haan. De wethouder heeft de cheque namens de stichting Vrienden van Jinotega in ontvangst genomen. Het ONC onderneemt vaker acties voor Jinotega. Zo werd tijdens de rapportuitreikingen een markt voor Jiontega gehouden. Leerlingen hadden speciaal voor de verkoop van deze markt verschillende spulletjes gemaakt. De markt heeft een dikke 85,- opgebracht. Twee keer verdubbeld, door gemeente en Rijk, leverde dit weer 340,- op voor de zusterstad in Nicaragua. Whodunnit Jongeren kijken graag detectiveseries zoals CSI en Bones. lende opdrachten moesten de het uitvoeren van verschil- Whodunnit in de hoofdbibliotheek Zoetermeer, vinden. Tegelijkertijd maakten leerlingen de dader zien te speelde in op deze interesse. ze op een bijzondere en interactieve wijze kennis met de Klas 1 moest tijdens het bezoek aan de bibliotheek een moord bibliotheek. Een klassenbezoek oplossen. nieuwe stijl met actuele en De klas werd in teams verdeeld digitale ontwikkelingen. en elk team werd gekoppeld aan een verdachte. Door

5 Mooie samenwerking Diploma s mbo voor onze leerlingen Zwieren of schuifelen Bij winter hoort schaatsen. baan of schuifelend achter een En omdat het natuurijs toch oefenrekje, dat maakte niet uit. nog niet veilig was, gingen de Als de leerlingen maar plezier leerlingen van leerjaar 1 en hadden! 2 gewoon schaatsen in Siverdome. In volle vaart over de Op bezoek in de bovenbouw In het kader van de Loopbaan de leerling welke sector voor Oriëntatie Begeleiding (LOB), hem of haar het meest geschikt zijn de tweedeklassers (vmbo is. Aan het eind van leerjaar en lwoo) te gast geweest op 2 weet de leerling welke de bovenbouwunits. LOB is sectoren er zijn, welke richting een programma waarin de voor een bepaald beroep van leerlingen zich oriënteren op belang is en heeft hij of zij bovenbouw, sectorkeuze en een aantal basisvaardigheden indirect ook de beroepskeuze. voor de verschillende sectoren De leerlingen krijgen een beeld geoefend. De leerling kan van de verschillende mogelijkheden die er zijn, om zo gericht maken. dan een weloverwogen keuze een keuze te kunnen maken tussen de verschillende sectoren in de bovenbouw. In leerjaar 1 en 2 oriënteert de leerling zich op alle sectoren. Tijdens de LOB-lessen ervaart Leerlingen van onze school hebben de catering voor de opening van basisschool De Buut verzorgd. In de keuken van onze school hebben ze alle hapjes voor een high tea voorbereid. Ze zorgden ervoor dat de hapjes feestelijk gepresenteerd werden én namen de bediening voor hun rekening. Ook de opening van de Jacobsvlinder hebben onze leerlingen gefaciliteerd met allerlei lekkernijen. De koks van BZ5 hebben de hapjes uitgekozen en bereid en de gastvrouwen en gastheer hebben de hapjes via een buffet geserveerd. De leerlingen konden op deze manier dat wat ze op school hebben geleerd in praktijk brengen en voor de basisscholen was het een welkome helpende hand. Wat een mooie samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs! ONC volop in beweging Ook dit schooljaar konden leerlingen van onze school weer hun mbo-diploma in ontvangst nemen. Ze hebben hun vakopleiding VM2 met succes afgerond. Als een leerling bij ons kiest voor de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), volgt hij of zij op onze school de vakopleiding VM2. Deze opleiding start in het derde leerjaar en is een combinatie van de basisberoepsgerichte leerweg met een mbo-opleiding niveau 2. De vakopleiding VM2 bestaat in het begin uit het brede vmbo-programma, aangevuld met onderdelen uit het mbo-programma. Het programma kan in alle sectoren Dit jaar werden er naast de reguliere lessen sport en bewegen ook buiten schooltijd allerlei sportactiviteiten georganiseerd. Zo zijn we gestart met een school-zaalvoetbalteam, van onze spelers zelfs door scouts benaderd om deel te nemen aan extra selectie-activiteiten. Basketbal De basketbalteams - gevormd Haag. En op 10 maart was het dan eindelijk zo ver. De uren training werden omgezet in prestatie. Na een gezamenlijke warming up konden de 5 kilometerlopers van start. Een uur later was het de beurt aan de 10 kilometer-lopers. Het was af en toe afzien maar iedereen heeft doorgezet. Trots en voldaan verschillende basketbalteams en na een strenge selectie gingen onze leerlingen over de een hardloopgroep. Leerlingen die niet van deze sporten houden maar wel lekker wilden bewegen, konden na schooltijd sporten in de gymzalen in aanwezigheid van een gymdocent. Bovendien werd er in de pauzes zo nu en dan gedart. En dan blijkt er een hoop sporttalent bij ons op school te zitten! Zaalvoetbal Het ONC is kampioen zaalvoetbal geworden in de Sevenstars Highschool Competitie. speelden in december ook een interscolair toernooi. ONC Heat, ONC Celtic en ONC Bull s hebben het opgenomen tegen de fanatieke en vooral lange spelers van het Stedelijk en het Alfrink. ONC Bull s gingen door naar de finale. Deze werd gespeeld in ZOEBAS, de Zoetermeerse basketbalclub in Noordhoven. Hier speelde ons team tegen het Stedelijk. Helaas voor ons team niet de eerste maar een hele mooie tweede finish. Volgend jaar weer! Nadat ons team het Picasso plaats. had verslagen met 20-0, hebben onze leerlingen de finale tegen Palenstein gewonnen met 6-2! Wat een geweldige prestatie! Tijdens de wedstrijden zijn drie Hardlopen Vanaf september is een groep leerlingen begonnen met een hardlooptraining. Doel was de City Pier City-loop in Den worden gevolgd. Pas na ongeveer anderhalf jaar, of eerder als de leerling dit kan/ wil, wordt een keuze gemaakt uit een groot aantal verschillende beroepsopleidingen. Het hele traject kan in drie tot drie en een half jaar, afhankelijk van zijn of haar inzet, worden afgerond. De leerling heeft na het afronden van deze opleiding een mbo-diploma niveau 2 (startkwalificatie) op zak. Darten Vele spelers probeerden tijdens de voorrondes een plaats in de finale van het darttoernooi te halen. Uiteindelijk streden twee finalisten van techniek tegen elkaar voor de hoofdprijs. Ze werden enthousiast aangemoedigd door de eerdere afvallers. Na vele bulls, darts en bouncers, kwam er uiteindelijk een winnaar uit de bus.

6 Leerlingen van de unit Zorg & Welzijn aan het woord Helpende Zorg en Welzijn Hatice en Chantal: Wij zitten Aan het eind van het schooljaar gaan we met de hele unit een voorbereid op ons examen. Wij gaan allebei naar het ROC stagedag ziet er zo uit. Als ik aankom moet ik eerst de tafels op de unit Zorg en Welzijn. Je zit hier in totaal twee jaar uitje maken. Vorig jaar zijn we naar de Efteling geweest en dit Mondriaan in Den Haag, richting buiten klaarzetten en de tafels uiterlijke verzorging. We hebben boenen. Als ik daarmee klaar lang. Toevallig zitten we in jaar gaan we naar een mooi park hier veel zin in en we hebben al ben, ga ik naar de keuken om ons examenjaar. In deze sector verdiep je je in ouderen en kinderen. Tijdens de verzorgingslessen nemen wij casussen door om ons voor te bereiden op ons examen. Ook krijgen we lessen op het ID-college. We voeren altijd de praktijk uit, waardoor we ons goed kunnen voorbereiden op de spannende tijd. in Germany. Uiterlijke verzorging Chantal en Loïs: Wij zitten op de unit Zorg en Welzijn, sector Uiterlijke Verzorging. Hier krijg je praktijklessen haarverzorging en schoonheidsverzorging. We hebben in deze 2 jaar heel veel geleerd. We zijn goed een grote voorsprong omdat we al zoveel geleerd hebben. Elke examenleerling krijgt aan het eind van het jaar een fotojaarboek van haar of zijn unit. Verzorging Duncan: Ik zit in de 3e klas op de unit Zorg en Welzijn en loop stage in café The Old Pal. Een me om te kleden. Daarna ga ik achter de bar staan om drinken te serveren. Tegen lunchtijd mag ik helpen met eten serveren. Rond drie uur gaan we even eten wat de kok heeft klaargemaakt voor ons. Daar heb je ongeveer 15 minuten voor en daarna moet je weer aan het werk. Als het dan rond My Talent De leerlingen van leerjaar 2 andere groep foto s en filmmateriaal gingen in september van start heeft verzameld. met het project My Talent. Een In totaal zijn er zes groepen project om enerzijds talenten gevormd die ieder een eigen van scholieren te ontwikkelen traject hebben doorlopen. Bij en anderzijds ze te trainen het drukken van deze ONC in vaardigheden als plannen, Contact moet het eindoptreden organiseren, overleggen en nog plaatsvinden. Maar het is samenwerken. ongetwijfeld een geweldige De leerlingen hebben show geworden waarin alles bij gedurende het hele schooljaar elkaar is gekomen. toegewerkt naar een spetterende voorstelling. Ze moesten alles zelf bedenken, organiseren en uitvoeren. Hierbij konden ze kiezen uit verschillende disciplines. De ene groep heeft sponsoren gezocht en kreeg daarnaast een workshop evenementen organiseren, terwijl de Er zijn weer veel certificaten uitgereikt voor het afronden van uur is, ga ik weer naar huis. de maatschappelijke stage. De De volgende dag moet ik me Maatschappelijke Stage heeft als weer om uur melden. doel dat leerlingen een vrijwillige bijdrage leveren aan de De stage zelf vind ik best leuk maar wel vermoeiend, omdat maatschappij. En dat hebben onze je niet te lang mag zitten en leerlingen ook dit jaar op heel veel het grootste deel van de dag verschillende manieren gedaan. uit lopen en staan bestaat. Bijvoorbeeld door te helpen op de basisschool. Zo mocht een aantal leerlingen op basisschool t Schrijverke helpen bij de knutselen kookateliers: pannenkoeken bakken, vormpjes maken met strijkkralen, kruidnootjes bakken, toezicht houden bij het buitenspelen. Ook bij het Carnavalsfeest van t Schrijverke waren onze leerlingen van de partij. Op basisschool Het Palet hielpen de leerlingen bij de sportdag voor de kleuters: de gymzaal opbouwen, helpen bij de verschillende spellen en na afloop ook weer de boel opruimen. De juffen en hulpouders hadden niets dan lof voor onze leerlingen. Ze vroegen zich geregeld af wie er nu het meeste plezier hadden: de kleuters of de ONC ers... Ook hebben leerlingen voor hun MAS geholpen bij de Koninginnedag-activiteiten van de Oranje vereniging op het Dobbe-eiland. Assisteren bij het sjoelen, vier op een rij, klompenlopen, maar ook helpen bij de ballonnenactie en het schminken. En er waren nog meer MAS-activiteiten zoals: helpen op de kinderboerderij, helpen bij activiteiten van de brede school, helpen in het verzorgingstehuis, collecteren bij en voor goede doelen, helpen tijdens de rolstoelvierdaagse, helpen bij activiteiten van een kerk en nog veel meer! Maatschappelijke stage

7 Valentijnsfeest in 2nd Floor Jutten en korren Wat is eigenlijk een zee Ze kregen hier een rondlei- strandjutten op het zonnige groot sleepnet vissen op Donderdag 14 februari was er heel wat gekletst, gelachen en welke dieren leven er? ding en speelden De strijd om Noordzeestrand. Dat is zoeken garnalen, krabben en zeevisjes. een Valentijnsfeest voor alle en natuurlijk gedanst. En wie Antwoord op deze vragen de diversiteit, een interactief naar alles wat aanspoelt op leerlingen van de onderbouw weet, misschien zijn er wel wat kregen onze leerlingen van klas kaartspel. Na de lunch bij de het strand. Ook mochten de vmbo/lwoo. Het feest vond romantische stelletjes ontstaan. 1 in natuurmuseum Naturalis. strandtent gingen de leerlingen leerlingen korren: met een Vakkanjers plaats in 2nd Floor. Er werd regiofinale. Dit werd het ONC Carteam met hun taxi voorzien van zonnepanelen. Helemaal zelf ontworpen en gebouwd. De regiofinale vond plaats in Leerlingen van onze school Verschillende teams hebben in hebben meegedaan met de het technieklokaal gewerkt aan Capelle aan den IJssel. De jury landelijke wedstrijd Junior hun wedstrijdopdracht: beoordeelde de taxi s op milieu- Vakkanjers. De Junior Vakkan- een duurzame stadstaxi die vriendelijkheid, veiligheid, jerwedstrijden zijn wedstrijden - het liefst zo snel mogelijk - ontwerp en comfort. Met hun in de techniek voor derde- en minimaal twee personen kan ontwerp heeft het ONC-team vierdejaars vmbo-leerlingen. vervoeren. Tijdens de school- de tweede prijs binnen Het doel is om deelnemers finale is besloten welke Junior gehaald! Wat een mooie positief te bevestigen in hun Vakkanjers het ONC mochten prestatie! Gefeliciteerd kanjers! keuze voor techniek. vertegenwoordigen tijdens de Dat het nooit meer mag gebeuren De leerlingen van leerjaar gegraveerd. Bijvoorbeeld: Dat 2 hebben zich bij de lessen het nooit meer mag gebeuren. Mens & Maatschappij bezig Ook een bezoek aan het gehouden met de Tweede oorlogsmonument stond op het Wereldoorlog. De leerlingen programma. Dit is een reliëf- brachten een bezoek aan muur van wit natuursteen met het eregraf van vlieger John teksten uit de bijbel. Tot slot McCormick en enkele verzets- werd er nog aandacht besteed strijders. Hierna wandelden de aan het Indië-monument. Een leerlingen naar het Gedach- rood marmeren gedenksteen tepad waar zestien bronzen waar de namen op staan van wolkjes liggen. Daarin staan militairen, omgekomen in gedachten over herdenken voormalig Nederlands-Indië.

8 Samen bouwen aan techniek Leerlingen van de afdeling Techniek hebben tijdens de techniekweek op basisschool Het Noordeinde een workshop gegeven. Samen met de kinderen van groep 5 hebben ze zonne-energie-molentjes gebouwd. Een mooie manier om techniek al vroeg bij kinderen onder de aandacht te brengen. Bewapend met kruiskopschroevendraaiers, ringsleutels, schuurpapier, elektriciteitssnoeren en veilige zonnecellen kwamen onze leerlingen aan op de basisschool. Enthousiast gingen ze samen met de kinderen aan de slag. En al gauw ontstonden er prachtige knutselwerken. Na afloop konden de kinderen allemaal een energiezuinig molentje mee naar huis nemen. Kinderen van SBO De Horizon kwamen naar het ONC voor een techniekproject. De kinderen gingen aan de slag met hout, hamer en spijkers om een voederplankje te timmeren. Onze leerlingen boden hierbij een helpende hand. De kinderen hebben zichtbaar genoten van het maken van hun eigen creaties. En voor de VM2 techniek-leerlingen heeft het een extra positief leereffect als ze zien dat ze op een plezierige en betekenisvolle manier met hun eigen onderwijs bezig kunnen zijn. Mens & Maatschappij Tijdens een fotopuzzeltocht gingen de leerlingen van klas 1 voor het vak Mens & Maatschappij op zoek naar regels en wetten in de buurt van de school. De leerlingen ontdekten dat er vooral heel wat verkeersborden in de buurt van de school zijn. Maar ook zijn er nog genoeg andere regels waar je je aan moet houden. Waar mag je wel of niet graffiti spuiten? Of mag je zomaar je grofvuil op de stoep zetten? Op school bespraken de leerlingen waarom regels en wetten zo belangrijk zijn. De uitkomst was: anders kan de omgeving van de school onveilig worden en ontstaat er chaos. Een prima antwoord! O Ook de leerlingen van de tweede klas zijn naar buiten gegaan voor Mens & Maatschappij. In de lessen hebben ze geleerd over verschillende landschappen in Laag- en Hoog Nederland. Ze weten nu dat het Nederlandse landschap niet saai is maar juist erg van elkaar verschilt. Ook hebben ze geleerd wat de natuur Nederland heeft gebracht en wat de mensen hebben veranderd in het landschap. Bewapend met emmers, scheppen en grondboren zijn ze daarna in groepjes naar buiten gegaan om te grondboren. Naast kijken, ruiken en voelen mocht een echte durfal ook proeven in welk landschap we leven! Basketbal- en volleybaltoernooi Niet alleen onze selectieteams zijn goed in balsporten. Tijdens de traditionele basket- en volleybaltoernooien werden weer heel wat mooie wedstrijden gespeeld. Bij de eerstejaars basketballers werd veel talent gespot voor het interscolaire toernooi volgend schooljaar. Het volleybaltoernooi werd dit jaar voor de derde keer gehouden. We begonnen twee jaar geleden met vier teams en dit jaar hadden we 15 teams van leerjaar 1 tot en met leerjaar 3. We hopen volgend jaar weer net zulke prachtige toernooien neer te zetten! Beauty verwenochtend door leerlingen Zorg en Welzijn Etaleren is een vak Voor het vak Handel en moeten de leerlingen tijdens een cijfer. Een fotoimpressie. Administratie het examen ook etaleren voor Verschillende keren dit schooljaar heeft een groep leerlingen van de unit Zorg en Welzijn een beauty verwenochtend verzorgd in zorgcentrum De Morgenster. De bewoners konden genieten van manicure- en gezichtsbehandelingen. Naast de leerlingen uit de bovenbouw zijn er ook leerlingen uit de onderbouw meegegaan. Zij hebben - in het kader van de maatschappelijke stage en het kennismaken met de werkzaamheden op de unit uiterlijke verzorging - ervaring kunnen opdoen over hetgeen hen te wachten staat als zij de overstap gaan maken naar de bovenbouw. Ook de bewoners van de Lindenhof konden genieten van verschillende schoonheidsbehandelingen. De contacten tussen jong en oud verlopen zo goed, dat we hier volgend schooljaar zeker mee doorgaan.

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29.

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29. Ouderinfo 1 Inhoudsopgave Agenda 2 Ten geleide 4 Uit de afdelingen 5 De Bacchanten 20 Afscheid collega s 24 Ouderklankbordgroep 26 Van de decanen 29 Personalia 33 Uit de krant 34 Overige wetenswaardigheden

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag.

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag. No. 19 JUNI 2011 PIETER ZEEMAN Redactie: Anneke Flikweert Enthousiaste sfeer Open Dag 2011 Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8 Humor, emotie en muziek pag. 9 Examenwerk in gemeentehuis pag. 22 Info

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

Colofon. Achttiende jaargang nr. 1-2013

Colofon. Achttiende jaargang nr. 1-2013 ACADEM E voor kwaliteit van bestaan Koudekerkseweg 131, 4335 SL Middelburg Pag. 28 18e jaargang nr 1 februari 2013 'Een leven lang leren' Bij deze slimheid moet je denken aan mensen die altijd alles in

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak.

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak. SCHOOLBAAN magazine Jaargang 5 nummer 10 2013 sterke nadruk op onderwijs schoolbaan pakkend vertellen hoort bij het vak lanceert eigen app het talent Een keeper mag geen fouten maken 2 Kas Vaneman (14)

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd!

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd! OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College

Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College nieuwsbrief Relatiemagazine van de sector Economie & Dienstverlening - november 2014 Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College Heleen Florijn Graafschap College Uitblinker 2014 aak Heleen

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie