Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker"

Transcriptie

1 Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471, Cohort: Naam kwalificaties: Naam Kenniscentrum: Bedrijfsadministratief medewerker, Secretarieel medewerker Ecabo Leerweg: Aantal geprogrammeerde SBU: Aantal leerjaren: BOL BBL School voor: Noorderpoort, Eemsdollard, school voor Beroepsonderwijs Appingedam Teamcode: BOA08

2 VOORWOORD De school Inleiding Het Noorderpoort School voor beroepsonderwijs Appingedam Kenmerken van de opleiding Onderwijsovereenkomst Aan- en afwezigheid Algemene klachtenprocedure De opleiding Inleiding Beroepsbeeld Instroom, doorstroom en uitstroom Wat ga je leren Het onderwijs is competentiegericht Kwalificatiedossier Talen Rekenen Burgerschap Begeleiding e lijn: Studieloopbaanbegeleider Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Actieplan (PAP) e lijnsbegeleider Vertrouwenspersoon Jouw mening telt Schema opleiding Leerjaar Lessen Projecten op school Projecten buiten school Simulatie BeroepsPraktijkVorming (BPV) ontwikkelingsgerichte beoordeling en examinering richting en programmering Soorten examinering (summatief/ontwikkelingsgericht) Portfolio Voortgangseisen Volgen van de voortgang Regels rondom ontwikkelingsgericht beoordelen Pagina 2

3 3.4 Inrichting examinering Inleiding De wijze van examineren Herkansing, registratie en vrijstelling Bijzondere procedures Bezwaar en beroep Het examenreglement van het Noorderpoort Examendossier Proeve van Bekwaamheid / Examenproject Examenplan Onderwijs en Examenregeling (OER) Belangrijke adressen De Onderwijs- en Examenregeling (OER) Inleiding Examenplannen (uit de OER) Toelichting op het examenplan Examenplan beroepsspecifieke kwalificatie-eisen Examenplan generiek Nederlands mbo-niveau Examenplan generiek rekenen mbo-niveau Examenplan beroepsspecifiek moderne vreemde talen Examenplan Loopbaan en Burgerschap Het Noorderpoort Examenreglement Bijzondere procedures Vrijstellingen Aangepaste examinering Toelating extraneus tot examen Bezwaar en beroep Noorderpoort Examenreglement BIJLAGEN Bijlage 1 Verzuimkaart Bijlage 2 Verzuimrichtlijnen gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum Bijlage 3..Richtlijnen voor het uitwerken van schriftelijke schoolwerk Bijlage 4 Onderwerpen portfoliogesprek Pagina 3

4 VOORWOORD Voor je ligt de studiewijzer van je opleiding. Het uitgangspunt voor het onderwijsprogramma van je opleiding en de examinering is: - het kwalificatiedossier versie 2013 voor de beroeps-eisen; - de landelijke generieke eisen voor taal en rekenen en indien van toepassing Engels; - de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap. In de studiewijzer staat informatie over de opleiding en allerlei wetenwaardigheden over de leer- en onderwijsactiviteiten, de begeleiding en de examinering. De school vindt het belangrijk om jou hierin wegwijs te maken. Ook vind je informatie over de wettelijke regelgeving vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en waaraan je moet voldoen om je diploma te behalen. De studiewijzer wordt aan het begin van je opleiding in een papieren versie en/of digitaal uitgereikt. De informatie over je opleiding in de studiewijzer is verdeeld in delen: - Deel 1, De school - Deel 2, Het onderwijsprogramma - Deel 3, Het examenprogramma - Deel 4, De Onderwijs- en examenregeling (OER). We wensen je veel succes met je opleiding en we hopen dat deze studiewijzer je daarbij helpt! Het onderwijsteam Afdeling Zakelijke Dienstverlening Pagina 4

5 1. De school 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk krijg je informatie over de school voor beroepsonderwijs Appingedam. De school voor beroepsonderwijs in Appingedam is een onderdeel van het Noorderpoort. In dit hoofdstuk zullen we daar ook iets over schrijven. Daarnaast krijg je informatie over hoe we hier op school met elkaar omgaan en hoe wij het onderwijs vorm geven. 1.2 Het Noorderpoort Het Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (roc) dat middelbare beroepsopleidingen (mbo) aanbiedt in de regio Groningen en Drenthe. Je kunt de opleiding volgen op scholen van het Noorderpoort in Appingedam, Groningen, Stadskanaal en op de Campus in Winschoten. 1.3 School voor beroepsonderwijs Appingedam De school voor beroepsonderwijs in Appingedam biedt diverse opleidingen aan in de sectoren Zorg, Welzijn, Detailhandel en Administratie. Daarnaast verzorgen we AKA-trajecten en hebben we meerdere contractactiviteiten. De opleidingen worden aangeboden door twee docententeams. In totaal gaat het om circa 300 deelnemers. Meer informatie kun je vinden in de locatiegids. 1.4 Kenmerken van de opleiding Naam Deze studiewijzer gaat over de opleiding Administratief Medewerker niveau 2. Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier Administratief Medewerker 2013 en van het document Loopbaan en Burgerschap. In deze documenten zijn de eisen vastgelegd waaraan de opleiding moet voldoen voor het verkrijgen van het diploma. Crebonummer Elke opleiding heeft een nummer. Dit nummer noemen we een crebonummer. Bij de opleiding Administratief Medewerker niveau 2 (crebo 22156) horen de crebonummers en één voor elk van de twee uitstroomprofielen. Niveau Het beroepsonderwijs onderscheidt vijf niveaus in beroepen en opleidingen. Hoe hoger het kwalificatieniveau, hoe complexer het werk is en des te groter de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het werk. Dit betekent ook hogere vooropleidingseisen en een langere opleidingsduur. De opleiding Administratief Medewerker niveau 2 zit op kwalificatieniveau 2. Leerweg Je kunt starten met de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Voor BOL-regulier kun je je rechtstreeks aanmelden op één van de locaties. Vanuit school loop je stage in verschillende instellingen en je bent op school bezig met je opleiding. Je hebt recht op Pagina 5

6 tegemoetkoming studiekosten (als je nog geen 18 jaar bent) of op studiefinanciering (als je 18 jaar of ouder bent). Studieduur De opleiding duurt gemiddeld twee jaar en omvat 3200 studiebelastinguren (SBU). Dit komt neer op jaarlijks gemiddeld 40 weken van 40 SBU. De opzet De opleiding Administratief Medewerker niveau 2 is een beroepsopleiding. Je gaat een beroep leren. Elke beroepsopleiding bestaat uit kerntaken, werkprocessen en competenties. Deze staan beschreven in het kwalificatiedossier. De kwalificatiedossiers kun je vinden op de website van Ecabo (www.ecabo.nl). In het kwalificatiedossier van jouw gekozen opleiding staan de kerntaken van het beroep beschreven met de bijbehorende werkprocessen. Ook staat daarin beschreven over welke competenties, jij als toekomstig beroepsbeoefenaar moet beschikken om deze werkprocessen te kunnen uitvoeren. Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en gedrag in een bepaalde situatie. In hoofdstuk 3 krijg je meer uitleg over het onderwijs wat je moet volgen om te kunnen deelnemen aan het examen. 1.5 Onderwijsovereenkomst (OWO) en Beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) Wanneer je met de opleiding begint sluit je met het Noorderpoort een onderwijsovereenkomst (OWO) af. In dit schriftelijke contract zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd en het verwijst naar dit document voor meer informatie over de opleiding die je volgt. Ook sluit je een beroepspraktijkvorming overeenkomst (BPVO) af. Hierin zijn de afspraken, rechten en plichten van jou als deelnemer, de praktijkverlenende instelling en de school met betrekking tot de beroepspraktijkvorming vastgelegd. Een nadere uitwerking hiervan staat in de BPV-wijzer. Bij de BPVO is ook het Kenniscentrum Ecabo betrokken. De Ecabo is onder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de mbo-opleidingen in de financiële en secretariële sector 1.6 Aan- en afwezigheid Bij aan- en afwezigheid is de onderwijsovereenkomst het uitgangspunt. Daarin staat dat je: Verplicht bent deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Onderwijsactiviteiten zijn bijvoorbeeld alle geroosterde uren, beroepspraktijkvorming, toetsing en individueel gemaakte afspraken (artikel 3). Een inspanningsverplichting hebt. Dat wil zeggen dat we een actieve rol en optimale inspanning van je verwachten met het oog op het behalen van de opleiding binnen de gestelde termijn (artikel 4). We houden je aan- en afwezigheid per uur bij. Pagina 6

7 Als je afwezig bent (geweest) tijdens onderwijsactiviteiten op school of in de beroepspraktijkvorming of tijdens ontwikkelingsgerichte of kwalificerende beoordelingsmomenten, moet je je altijd afmelden én een afwezigheidkaartje inleveren en laten tekenen. Als je dit doet, ben je geoorloofd afwezig. Anders ben je ongeoorloofd afwezig. Dit kan gevolgen hebben voor (verdere) deelname aan onderwijsactiviteiten op school of in de beroepspraktijkvorming of aan beoordelingen. Richtlijnen hiervoor vind je op onze verzuimkaart en de verzuimrichtlijnen. Deze kun je vinden in bijlage 2 en 3. Voortgangsbesluit bij teveel afwezigheid Ben je meer dan eens ongeoorloofd afwezig, of voldoe je niet aan de regels rond af- en terugmelden, dan is jouw inzet voor de opleiding onvoldoende. Ben je in een periode meer dan 20% van de tijd geoorloofd afwezig, of per vak of over het geheel van alle activiteiten, dan beslist het voortgangsoverleg dat er voor jouw voortgang aanvullende voorwaarden gaan gelden. Pagina 7

8 Langdurige afwezigheid wegens ziekte of zwangerschap Langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap moet altijd schriftelijk gemeld/aangevraagd worden bij de SLB-er. Vervolgens wordt de tweede-lijnsbegeleiding ingeschakeld bij de begeleiding. Bij een BOL-voltijd traject moet dit i.v.m. studiefinanciering ook aan DUO worden gemeld. Bij langdurige afwezigheid besluit het voortgangsoverleg over de voorwaarden om het traject te kunnen vervolgen. Afmelden Hoe je je op school af moet melden staat in de locatiegids. Hoe je je tijdens de beroepspraktijkvorming af moet melden staat in je BPV-wijzer. Afwezigheidkaartjes De afwezigheidkaarten kun je krijgen bij de Frontoffice. Nadere uitleg hierover vind je in de locatiegids. Geoorloofde redenen voor afwezigheid zijn: Ziekte. Als je onverwacht ziek bent, lever je het kaartje achteraf in. Als je weet dat je door ziekte afwezig zult zijn, bijvoorbeeld omdat je naar het ziekenhuis moet, moet je het kaartje vooraf inleveren. Bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijk, begrafenis of rijexamen. Je moet het kaartje dan altijd vooraf inleveren. Alle overige redenen zijn ter beoordeling van je studieloopbaanbegeleider, die hierover eventueel zal overleggen met de teammanager. 1.7 Algemene klachtenprocedure Tijdens het onderwijs op school of in de beroepspraktijkvorming en bij de examinering kan het voorkomen dat je vindt dat er ten opzichte van jou een fout is gemaakt. Hoe kun je dat aankaarten? Stap 1 Ga eerst in gesprek met de directe betrokkene, bijvoorbeeld de docent, de begeleider in de praktijk of de beoordelaar. Wacht daar niet te lang mee. Stap 2 Bij stap 2 is het belangrijk na te gaan of je klacht een schoolsituatie of een praktijksituatie betreft. In geval van een klacht op school kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Bij een klacht in de praktijk kun je naar de direct leidinggevende van je begeleider in de praktijkverlenende instelling gaan. De studieloopbaanbegeleider of leidinggevende onderneemt in overleg met jou actie om het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door samen nogmaals in gesprek te gaan met de directe betrokkene, het probleem inbrengen in een overlegsituatie of het inschakelen van een intermediair. Pagina 8

9 Stap 3 Als je ontevreden bent met de oplossing, kun je een klacht indienen. Dit moet binnen vijf werkdagen na het gesprek met je studieloopbaanbegeleider of met de leidinggevende in de praktijk schriftelijk bij de teammanager van de opleiding. Maak bij het opstellen van de klacht gebruik van het klachtenformulier. Een klacht die afgehandeld wordt op school en valt binnen de vastgestelde kaders van de studiewijzer, wordt besproken in het teamoverleg of het voortgangsoverleg examinering. Wanneer een klacht over onderwijs of beroepspraktijkvorming hierbuiten valt, buigt het managementteam van de school zich er over. Wanneer een klacht over examinering buiten de kaders van de studiewijzer valt, behandelt de schoolexamencommissie de klacht. Je krijgt van de teammanager bericht hoe de klacht wordt afgehandeld. We hopen dat na het doorlopen van deze stappen de klacht is opgelost. Stap 4 Als je van mening bent dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je bezwaar aantekenen bij: de schooldirecteur in geval van klachten over onderwijs en beroepspraktijkvorming. De adresgegevens van de schooldirecteur staan in de schoolgids. de schoolexamencommissie in geval van een klacht over examinering. Je moet de klacht binnen vijf werkdagen nadat je bericht hebt gekregen van de schoolexamencommissie schriftelijk indienen bij de schooldirecteur. De adresgegevens staan in de schoolgids. Je krijgt bericht over de afhandeling van de klacht. Stap 5 Bij klachten over examinering kun je daarna, maar ook rechtstreeks, in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens van het Noorderpoort. Dit moet ter attentie van de voorzitter van de Commissie voor Beroep voor de Examens van het Noorderpoort, p/a Postbus 530, 9700 AM Groningen. Sinds kort bestaat er ook een nationale ombudsman voor problemen in het MBO. Pagina 9

10 2. De opleiding 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we uitleggen hoe je opleiding in elkaar zit. Je opleiding bestaat uit twee te onderscheiden onderdelen, het examen en het onderwijs. Je hebt meerdere examens en als je alle examens hebt gehaald dan krijg je het diploma. In hoofdstuk 3 krijg je uitleg over het examen. Om mee te kunnen doen aan het examen moet je voldoende hebben geleerd om het examen ook te kunnen halen. Je gaat immers ook niet op voor het rijexamen zonder rijlessen te hebben gehad. In dit hoofdstuk wordt er een beschrijving gegeven van de opbouw en organisatie van de opleiding. Indien er gedurende de opleidingen veranderingen plaatsvinden dan zul je daar vroegtijdig schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. 2.2 Beroepsbeeld Je wordt opgeleid voor een beroep. In de meeste taken die bij het beroep horen krijg je op school uitleg of je komt het tegen tijdens je stages. Jij hebt gekozen voor het beroep administratief medewerker, maar weet je eigenlijk wel wat dat precies inhoudt? Wat doet een administratief medewerker nu eigenlijk? Er zijn twee uitstroomrichtingen voor administratief medewerker. Een aantal werkzaamheden gelden voor alle richtingen maar er zijn ook werkzaamheden die specifiek bij een secretarieel medewerker of een administratief medewerker horen. Specifieke kenmerken van de uitstroom secretarieel medewerker De secretarieel medewerker is werkzaam in arbeidsorganisaties waar sprake is van een kantooromgeving. In dit beroep heb je veel met teksten te maken. Je schrijft brieven, memo's, s, faxen. Verder verwacht je leidinggevende dat je voor allerlei andere dingen in te zetten bent. Denk aan bezoekers ontvangen, telefoontjes aannemen, de agenda bijhouden, afspraken maken, kopiëren, post afhandelen en archiveren Specifieke kenmerken van de uitstroom bedrijfsadministratief medewerker Bedrijfsadministratief medewerkers zijn werkzaam op de administratie van een bedrijf of bij een administratiekantoor. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de bedrijfsadministratief medewerker steeds meer contacten heeft, is er doorgaans sprake van een backoffice functie. Zijn werkzaamheden zijn veelal gericht op het bijwerken van dagboeken en subadministraties en de daarmee verbonden taken. Van de bedrijfsadministratief medewerker wordt verwacht dat hij gegevens invoert, waarbij enige boekhoudkundige kennis noodzakelijk is. Pagina 10

11 2.3 Instroom, doorstroom en uitstroom Instroom, intake en plaatsing Je kunt starten met deze opleidingen als je in het bezit bent van een diploma: - vmbo-economie (B met voldoende voor Nederlands) - vmbo-techniek (B met voldoende voor Nederlands) - vmbo-zorg en welzijn (B met Wiskunde en voldoende voor Nederlands) - vmbo-landbouw (B met voldoende voor Nederlands) Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens de intake gaan we na of je voor de juiste opleiding hebt gekozen en of we tijdens de opleiding rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden, zoals een leerbeperking. Ook regelen we dan alle administratieve zaken, zodat we je officieel kunnen inschrijven voor de opleiding. In het begin van de opleiding gaan we dieper in op wie je bent en wat je kunt. Dit doen we via beoordeling van je competenties en via instaptoetsen voor taal en/of rekenen. Zo komen we er achter wat je moet leren en hoe we je opleidingstraject daarop kunnen afstemmen. Wanneer je een leerbeperking hebt, kun je een faciliteitenpas aanvragen. Deze pas geeft recht op extra faciliteiten, zoals aangepaste toetsing, om de opleiding zo onbelemmerd mogelijk te kunnen volgen. De faciliteitenpas vraag je aan via je studieloopbaanbegeleider. Meer informatie vind je bij het Steunpunt Studie & Handicap van het Bureau Cursistendienstverlening (CDV) van het Noorderpoort. Uitstroom Er bestaat verschil tussen uitstroom na het behalen van het diploma en tussentijdse uitstroom. We streven er naar opleidingen zo op elkaar te laten aansluiten, dat je te allen tijde de opleiding zonder onnodige studievertraging kunt vervolgen en uitval wordt voorkomen. Vanuit de opleiding Administratief Medewerker niveau 2 kun je opstromen naar een opleiding op niveau 3. Wanneer je de opleiding hebt gehaald, kun je opstromen naar een opleiding op kwalificatieniveau 3/4, Financieel Administratief Medewerker of Secretaresse. Je kunt met het diploma voor bedrijfsadministratief medewerker doorstromen naar niveau 3/4 van de opleiding Financiële beroepen. Je kunt met het diploma voor secretarieel medewerker doorstromen naar niveau 3/4 van de opleiding Secretariële beroepen. Als het om wat voor reden niet lukt de opleiding Administratief Medewerker niveau 2 te halen, wordt in overleg met de studieloopbaanbegeleider en de tweedelijnsbegeleider en/of Bureau CDV van het Noorderpoort, een passende oplossing gezocht. Voortijdig stoppen met de opleiding Stoppen met je opleiding kan niet zomaar. Overleg dit altijd met je SLB-er. Er is altijd een exit gesprek nodig. Overstappen naar een ander traject is een zaak van het team. Voor een andere opleiding of helemaal stoppen met school is een exit-gesprek met een tweedelijns-begeleider noodzakelijk. Stoppen kan je eigen keuze zijn, maar ook het gevolg van een voortgangsbesluit van het team. Als duidelijk is dat je voortgang onvoldoende blijft of dat een diploma, binnen de regels niet haalbaar is, besluit het voortgangsoverleg tot een negatief voortgangsadvies. Pagina 11

12 In dat geval blijf je nog een beperkte tijd ingeschreven. In deze tijd kan je, samen met de tweedelijnsbegeleiding naar een alternatief zoeken. Werk je hier onvoldoende aan mee, dan wordt je, op besluit van de schooldirecteur, uitgeschreven. Bij ernstige misdragingen, bijvoorbeeld geweld of fraude, kan de schooldirecteur besluiten om je met directe ingang te schorsen of uit de opleiding te verwijderen. Pagina 12

13 2.4 Wat ga je leren Wat je gaat leren staat beschreven in een tweetal documenten. Allereerst het kwalificatiedossier 2013 en daarnaast Loopbaan en Burgerschap en het Referentiekader taal en rekenen. In deze documenten staat beschreven dat je in de opleiding onderwijs moet krijgen om de Nederlandse taal, de rekenvaardigheden, de Engelse taal en de burgerschapscompetenties op een bepaald niveau te krijgen. Om dit te bewerkstelligen krijg je de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. De leerstof die hier boven staan beschreven zijn algemeen vormende vakken en niet de beroepsspecifieke vakken. Je bent uiteindelijk aan deze opleiding begonnen om een beroep te leren. In het kwalificatiedossier staat beschreven wat het beroep inhoudt. Er staat beschreven dat je als beroepsbeoefenaar een aantal kerntaken kent. Deze kerntaken bestaan uit een aantal werkprocessen. Om deze werkprocessen te kunnen uitvoeren heb je competenties nodig. In de opleiding leer je enerzijds je competenties te ontwikkelen en anderzijds de werkprocessen uit te voeren. 2.5 Het onderwijs is competentiegericht Competentie is een begrip waar je vaak mee te maken zult krijgen bij deze opleiding. Maar wat zijn competenties nou eigenlijk? competenties zijn een samenhangend geheel van kennis, houding en vaardigheden die je nodig hebt om een beroep goed uit te kunnen oefenen. Voorbeeld Als je aan het werk gaat, heb je bepaalde kennis nodig. Zo zal een administratief medewerker verstand moeten hebben van het werken met een computer. Ook houding speelt bij elk beroep een belangrijke rol. Te laat komen laat zien dat je geen goede werkhouding hebt. Daarnaast zal een administratief medewerker inzicht (vaardigheden) moeten hebben: hij/zij moet per situatie kunnen inzien wat een gepaste (re)actie is. Bij deze opleiding horen de volgende competenties: E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten S. Kwaliteit leveren T. Instructies en procedures opvolgen V. Met druk en tegenslag Pagina 13

14 De competenties die bij de opleiding horen kunnen worden opgedeeld in sociale en communicatieve competenties. Hieronder worden een aantal genoemd: Sociale competenties: De deelnemer heeft goede sociale omgangsvormen De deelnemer komt op tijd De deelnemer kent de regels van het bedrijf en handelt hiernaar De deelnemer weet hoe met vertrouwelijke informatie om te gaan Communicatieve competenties: De deelnemer kan klanten te woord staan op een nette en goede manier De deelnemer beheerst de communicatieve vaardigheden in woord en geschrift Bij de afdeling Zakelijke Dienstverlening wordt Competentiegericht Onderwijs gegeven. Uitgangspunt is de praktijk. Jouw (toekomstige) praktijk. Wanneer je competentiegericht leert, ontwikkel je persoonlijke vaardigheden, doe je vakkennis op en leer je beroepsgebonden vaardigheden. Deze beroepsgebonden vaardigheden sluiten uiteraard aan op wat werkgevers vragen. Beroepseisen veranderen echter snel. Ook daarom werkt het Noorderpoort nauw samen met het bedrijfsleven, zodat we onze leerlingen altijd modern onderwijs kunnen bieden. Op school, maar ook binnen bedrijven en instellingen. Jij staat centraal Competentiegericht leren biedt houvast, structuur en zekerheden, maar welke structuur het biedt, hangt af van de individuele leerling. En terecht, de ene leerling is, om maar iets te noemen, zelfstandiger dan de andere. Daarom scheren we niet iedereen over één kam, maar bepalen we samen met jou, wat jij nodig hebt om de opleiding met succes af te ronden. Beroepshouding Tijdens je opleiding ontwikkel je competenties die je in je verdere loopbaan nodig hebt. Competenties die te maken hebben met kennis en vaardigheden maar ook met houding en gedrag. Met andere woorden: hoe jij je opstelt op school en later in je werk en in de samenleving, bepaalt mede hoe succesvol je bent. Logisch, je werkt het prettigst en boekt de beste resultaten wanneer je weet wat je wilt, gemotiveerd bent en doet wat je hebt afgesproken. Pagina 14

15 2.6 Kwalificatiedossier De Ecabo (www.ecabo.nl) heeft voor de opleiding administratief medewerker een kwalificatiedossier opgesteld. In dat kwalificatiedossier staat omschreven wat een administratief medewerker allemaal moet beheersen om zijn/haar diploma te behalen. In het kwalificatiedossier wordt gesproken over kerntaken. De kerntaken en werkprocessen staan hieronder genoemd. Kerntaken Tijdens je opleiding leer je een aantal kerntaken. De naam zegt het al: een kerntaak bestaat uit verschillende werkzaamheden of werkprocessen die met elkaar te maken hebben en die kenmerkend zijn voor je toekomstige beroep. Jouw opleiding bestaat uit de volgende kerntaken en werkprocessen Kerntaak Werkproces U1 U2 Kerntaak 1: Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden Kerntaak 2: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden ** U1 is Secretarieel medewerker U2 is Bedrijfsadministratief medewerker 1.1 Verzorgt correspondentie x 1.2 Verzorgt inkomende en uitgaande post en neemt goederen in ontvangst 1.3 Beheert een agenda en een reserveringssysteem x 1.4 Ontvangt bezoekers x x 1.5 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af 2.1 Ordent en controleert boekingsstukken x 2.2 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem 2.3 Vult eenvoudige formulieren in x x Naast het beroepsgerichte deel heb je ook een algemeen vormend deel. Hierin krijg je Nederlands, rekenen en Engels. Indien je achterstanden hebt of leerproblemen hebt met Nederlands en Rekenen dan kun je extra lessen krijgen. Behalve de kerntaken die te maken hebben met je beroep, leer je tijdens je opleiding ook hoe jij jezelf op een ander manier kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld na te denken over wat je wilt bereiken en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. De onderwerpen die belangrijk zijn voor dit deel van je opleiding staan beschreven in de kerntaken Leren, Loopbaan en Burgerschap. In het eerste schooljaar bieden we lessen aan waarin burgerschapscompetenties centraal staan. Het onderwijs is in twee jaar strak geprogrammeerd. In de paragrafen 2.10 en volgende wordt de organisatie concreter aan de hand van het schema van de opleiding. x x x x x Pagina 15

16 2.7 Talen Nederlands Je moet de Nederlandse taal voldoende beheersen om je werk goed te kunnen doen. Nederlands is daarnaast ook belangrijk om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom werk je tijdens je opleiding aan beroepsgericht Nederlands, maar ook aan algemeen (generiek) Nederlands. Het te behalen niveau voor Nederlands is aan het einde van een mbo-opleiding op niveau 2 is 2f. Dit geldt voor alle mbo-opleidingen. Het maakt niet uit wat voor richting je volgt. Het gaat hierbij om vijf vaardigheden: luisteren lezen gesprekken voeren spreken schrijven Engels Behalve Nederlands zijn voor jouw beroep ook vreemde talen belangrijk. Daarom werk je tijdens je opleiding ook aan beroepsgericht Engels. Hieronder staan de vaardigheden en de vereiste niveaus: luisteren A2 lezen A2 gesprekken voeren A2 spreken A1 schrijven A1 (voor de uitstroom secretarieel medewerker is het vereiste niveau voor schrijven A2) 2.8 Rekenen Net als voor de Nederlandse taal, geldt ook voor rekenen dat je dat nodig hebt om je werk goed te kunnen doen én om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een goede rekenvaardigheid is een eis voor alle mbo ers. Je werkt daarom aan beroepsgericht rekenen en aan algemeen (generiek) rekenen. Het te behalen niveau aan het einde van een mbo-opleiding op niveau 2 is 2F. Het gaat bij rekenen om de volgende domeinen: getallen verhoudingen meten en meetkunde verbanden 2.9 Burgerschap Dit onderdeel komt elke week één lesuur terug op het rooster. Bij burgerschap ga je aan de slag met vier dimensies: de politiek-juridische dimensie de economische dimensie de sociaal-maatschappelijke dimensie de dimensie vitaal burgerschap Deze dimensies worden afgesloten met een aftekenkaart. Voor burgerschap heb je een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat je de lessen moet hebben gevolgd, wil je je diploma behalen. In het lesprogramma kun je zien welke dimensies in welke periode aan bod komen. Pagina 16

17 2.10 Begeleiding e lijn: Studieloopbaanbegeleider Op verschillende manieren word je tijdens de studie begeleid. De studieloopbaanbegeleider (ook wel: SLB-er) is je eerste aanspreekpunt. Aan het begin van het jaar krijg je een SLB-er toegewezen. Met hem of haar bespreek je de lopende zaken. De SLB-er doet het volgende: Hij bespreekt je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met je tijdens POP-gesprekken Hij bespreekt de resultaten van de voortgangsvergaderingen tijdens PAP-gesprekken Hij houdt contact met je docenten Hij zorgt ervoor dat belangrijke informatie bij jou terechtkomt Hij onderhoudt contact met ouders en begeleiders Als het nodig blijkt te zijn, stuurt hij je naar een andere begeleider of vertrouwenspersoon Hij houdt je studieresultaten bij Hij houdt bij of je je afspraken nakomt Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) We vinden het erg belangrijk dat iedere deelnemer zich tijdens de opleiding goed ontwikkelt. Daarom voer je gesprekken over je persoonlijke ontwikkeling en de behaalde resultaten aan de hand van afspraken die je met elkaar maakt en die in je POP gebundeld zijn. Naast deze POP-gesprekken kennen we ook nog het PAP-gesprek. PAP staat voor Persoonlijk Actieplan, maar daarover later meer. POP-gesprekken vinden minimaal drie keer per cursusjaar plaats. Je probeert een antwoord te geven op de volgende vier vragen: 1. Waar ben ik goed in en waaruit blijkt dat? 2. Waarin ben ik niet zo goed en waaruit blijkt dat? 3. Op welke punten wil ik mezelf in eerste instantie verbeteren? 4. Hoe pak ik dat aan? Samen met je SLB-er bekijk je welke competenties je verder wilt gaan ontwikkelen en hoe je dat het beste kunt doen. Van ieder POP-gesprek maak je een verslag, dat je bij je SLB-er inlevert. Bij het maken van dit verslag hanteer je de STARR-methode, een methode die erop gericht is doelen, die je jezelf hebt gesteld, haalbaar te maken. Deze methode is op de volgende punten gebaseerd: Pagina 17

18 Hoe was de situatie? Wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? Waar speelde de situatie zich af? Wanneer deed de situatie zich voor? Wat was jouw taak? Wat waren precies de taken van anderen? Wat werd er dan van je verwacht? Wat wilde je bereiken? Wat verwachtte je zelf van de situatie? Wat vond je dat je moest doen? Wat heb je precies gedaan? Hoe was je aanpak? Hoe reageerden de anderen op jou? Wat heb je vervolgens gezegd/gedaan? S T A Wat was het resultaat? Wat was het resultaat bij anderen? Hoe is het afgelopen? R Wat kun je hieruit afleiden? Welke competenties heb je hier laten zien? Welke competenties heb je nog niet laten zien, die je wel had willen tonen? In hoeverre heb je je leerdoel bereikt? Wat heb je ervan geleerd? Wat zou je anders doen? R Persoonlijk Actieplan (PAP) Het persoonlijk actieplan is een plan, dat je samen met je SLB-er opstelt en waarin de acties worden ondernomen, die je moet ondernemen om je leerdoelen te bereiken. Dit gebeurt over het algemeen aan de hand van studieresultaten en hetgeen daarover in de studievoortgangsvergaderingen door je docenten wordt gezegd. Het accent ligt daarbij op de acties die je gaat ondernemen om je Pagina 18

19 studieresultaten te verbeteren. Je maakt daarover afspraken met je SLB-er en die afspraken worden vastgelegd in een PAP-document, dat je aan de hand van de SMART-methode opstelt. SMART staat voor: Specifiek wat wil je bereiken? Het doel dat je wilt bereiken moet je helder en gedetailleerd omschrijven. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat je bedoelt. Voorbeeld: Ik wil over 10 weken de telefoon aan kunnen nemen. Ik ben erg verlegen en durf niet goed de telefoon aan te nemen op mijn BPV. Dit doel heb ik gekozen omdat ik denk dat ik de telefoon wel goed kan aannemen en de klanten vriendelijk en rustig te woord kan staan en daardoor het bedrijf goed kan helpen. Meetbaar: de handelingen moeten meetbaar zijn. De doelen moeten zo omschreven zijn dat je achteraf kunt meten of je ze hebt gehaald. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een bepaald aantal situaties te omschrijven waaruit blijkt dat je het doel hebt gehaald. Voorbeeld: Ik wil in deze periode 10 tot 15 keer de telefoon aannemen. Acceptabel: wie moet wat doen om het doel te bereiken? Acceptabel betekent dat jij en andere betrokken mensen het eens moeten zijn met het gestelde doel. Je moet zelf zoeken naar mogelijkheden om je doel te bereiken. Dit kun je in je eentje doen maar ook met behulp van je stagebegeleider. Is hij het niet eens met je doel dan zal het doel waarschijnlijk ook niet gehaald worden. Voorbeeld: De stagebegeleider neemt de telefoon niet zelf meer op, maar laat mij de telefoon opnemen. Realistisch Realistisch betekent dat het doel haalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Het moet een uitdaging blijven. Het doel moet passen bij de praktijk. Voorbeeld: De telefoon gaat gemiddeld 1 keer per dag over. Het is dus haalbaar voor mij om 10 keer de telefoon aan te nemen omdat ik nog 20 dagen stage moet lopen. Tijdsgebonden Bij het omschrijven van een doel met je bepalen wanneer je begint met naar je doel toewerken en wanneer je klaar bent. Er moet dus een startdatum en een einddatum worden bepaald. De doelstelling moet op korte termijn helder zijn. Pagina 19

20 e lijnsbegeleider Je kunt bij de 2e lijnsbegeleider terecht als je: problemen hebt die niet met of door je docent of SLB-er kunnen worden opgelost. vragen hebt over bijvoorbeeld je vervolgopleiding of over je studiefinanciering. een andere opleiding denkt te gaan volgen en inlichtingen over die opleiding wilt inwinnen. Een 2e lijnsbegeleider heeft de mogelijkheid je door te verwijzen naar andere (externe) hulpverleners, de zogenoemde 3e lijnsbegeleiders Vertrouwenspersoon In geval van problemen zijn er veel mensen waar je naartoe kunt: je SLB-er in de eerste plaats, maar ook andere docenten, conciërges en andere medewerkers, teammanagers, tweedelijnsbegeleiders, de mensen van de frontoffice, ze kunnen allemaal veel voor je betekenen. Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht wanneer je zit met iets wat te maken heeft met sociale veiligheid. Daarbij moet je denken aan ongepast gedrag zoals pesterij, diefstal, vechten, discriminatie, vandalisme, intimidatie. Wij willen dat je je veilig voelt op school, maar ook tijdens je BPV en thuis. Wanneer je wilt praten over een situatie rond sociale veiligheid ben je van harte welkom bij de vertrouwenspersonen van de school. De namen van de personen staan op de info-tv bij de frontoffice. Je kunt persoonlijk een afspraak maken of een mail sturen. Wanneer je een ongewenste situatie wilt melden, kan dat via een formulier incidentenregistratie. Dit formulier kun je op de locatie vinden en downloaden via De vertrouwenspersonen zullen in alle situaties met jou bespreken welke acties kunnen worden ondernomen. Uiteraard worden alle zaken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. Via de bovengenoemde site kun je nog meer informatie vinden Jouw mening telt Wij vinden jouw mening erg belangrijk. Daarom willen we graag horen hoe jij denkt over onze school en opleiding. We proberen jouw mening op 2 manieren te achterhalen. 1. DTO DTO staat voor Deelnemers Tevredenheids Onderzoek. Dit onderzoek wordt elk jaar bij de leerlingen afgenomen. We willen jouw mening horen over o.a. de volgende zaken: Pagina 20

Studiewijzer (met OER) SECRETARESSE

Studiewijzer (met OER) SECRETARESSE Studiewijzer (met OER) SECRETARESSE Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: 22157 Versie kwalificatiedossier: Secretariële Beroepen 2013 CREBO nummer kwalificatie: 95380 Cohort: 2013-2016

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Financieel administratief medewerker

Studiewijzer (met OER) Financieel administratief medewerker Studiewijzer (met OER) Financieel administratief medewerker Nummer kwalificatiedossier: 22158 Versie kwalificatiedossier: 2013 Naam kwalificatiedossier: Financiële beroepen CREBO nummer kwalificatie: 93200

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) VERKOPER DETAILHANDEL

Studiewijzer (met OER) VERKOPER DETAILHANDEL Studiewijzer (met OER) VERKOPER DETAILHANDEL Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: 22142 Versie kwalificatiedossier: Verkoper 2013 CREBO nummer kwalificatie: 93751 Cohort: 2013-2015 Naam

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014 SGB MBO SECTOR ADMINISTRATIE KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create create your your future future @ MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening MBO Bonaire 2013/2014 Sector zakelijke

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Crebocode: 90471 Leerweg: BOL

Crebocode: 90471 Leerweg: BOL 1. Overzicht 1.1 Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Bedrijfsadministratief medewerker Niveau: 2 : 1, 1,5 of 2 jaar Crebocode: 90471 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2016 en 2015-2017 Sector: Economie en

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden 1 EXAMENPLAN 2016 Opleiding: Medewerker secretariaat en receptie Niveau: 2 Opleidingsduur: 1, 1,5 of 2 jaar (instroom in aug/sep 2016 of jan/feb 2017) Crebocode: 25150 Leerweg: BOL Cohort: 2016-2018 (aug/sep)

Nadere informatie

Managementassistent/directiesecretaresse

Managementassistent/directiesecretaresse Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent/directiesecretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Opleiding Allround Operator, Operator B Crebonummer 90012 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start in 2013-2014.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-medewerker beheer Crebo nummer : 95070 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011-2012 Uitstromen : Medewerker Beheer ICT 95070 TE-IC-95070-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Medewerker secretariaat en receptie

Medewerker secretariaat en receptie Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker secretariaat en receptie Studierichting Secretarieel Economie Breed Niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen :

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen : Versie 24-10-11 Opleidisplan netwerkbeheerder Crebo nummer : 95323 Leerweg Sector Afdeli : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2012 Uitstromen : Inhoudsopgave 1. Beeld van het beroep... 3 2. Het opleidistraject...

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 De addendum

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

- onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten

- onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM - onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie.

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Secretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3 Leerweg bol Sector Economie

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling College voor Techniek en Design College voor Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Informatie en communicatietechnologie 79050 Kwalificatiedossier ICT support 23090 Kwalificatie(s)

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2014-2017

STUDIEWIJZER 2014-2017 STUDIEWIJZER 2014-2017 OPLEIDING GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: 22197 Versie kwalificatiedossier: 2014 Pedagogisch Werk CREBO

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verspaner Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94340 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team: Metaal

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Telefonist/receptionist

Telefonist/receptionist Telefonist/receptionist Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Informatie en communicatietechnologie 79050 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Crebonummer 9640; Niveau ; Beroepsopleidend Cohort 01-014 Versiedatum: 15 juli 013 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Toetsplan Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Studievoortgangsbeleid

Studievoortgangsbeleid Studievoortgangsbeleid Beleid studievoortgang Pagina 1 van 10 Studievoortgangsbeleid Inleiding De studievoortgangsregeling dient in en motiverend te zijn. De opgestelde grondregels gelden voor elke studievoortgangsregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie