Woord van de Voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord van de Voorzitter"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 Jaarverslag 2012

3

4 Woord van de Voorzitter Beste collega s, Beste vrienden, Niemand weet beter dan de mensen uit de vastgoedsector dat onze economie cyclisch is. We beleven moeilijke tijden en voor ons is de uitdaging enorm. Ik neem het voorzitterschap van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) over op een moment dat we ons in een dalende curve bevinden, maar ik ben er vast van overtuigd dat we nu moeten nadenken over hoe we ons werkkader kunnen aanpassen. Zodra we weer op de stijgende lijn zitten, zullen we met ons hoofd alweer ergens anders zitten. Ons werkkader veranderen betekent dat we ook het fiscale kader moeten aanpakken. En we mogen gerust ambitieus zijn. Stoutmoedig zelfs. We moeten de moed hebben om aan iedereen aan onze leden, onze beleidsmensen, de publieke opinie te zeggen dat we ons hele fiscaal stelsel moeten herzien. Na tientallen jaren van opeenvolgende wijzigingen is het zo n complex kluwen geworden dat elke poging om het aan te passen aan de nieuwe noden de situatie alleen maar erger maakt en net het omgekeerde oplevert van wat we verwachtten. Ik ben vast van plan om me tijdens mijn voorzitterschap volledig in te zetten om deze doelstelling helemaal bovenaan onze prioriteitenlijst te zetten. Men zal ons ongetwijfeld antwoorden dat het nu het moment niet is om de fiscale druk te verlagen, aangezien de overheid nu al haar laatste centen bij elkaar schraapt om het begrotingstekort te verkleinen. Maar dan vergeet men dat 50% van de kosten van een nieuwbouw naar de federale en gewestelijke overheden gaat in de vorm van directe en indirecte belastingen en taxen. Steun voor de nieuwbouw en de renovatiesector leidt dus niet alleen tot nieuwe jobs, het komt ook de schatkist ten goede. De verschillende segmenten van de vastgoedmarkt worden gekenmerkt door een verschillend lot. Dat is niet nieuw. De kantoormarkt is futloos. Dat is ook niet nieuw. Maar de vrij grote hoeveelheid verouderde gebouwen mag in geen geval de bouw remmen van gebouwen die goed presteren op energie- en milieuvlak en die aangepast zijn aan de noden van Belgische of buitenlandse bedrijven, administraties en organisaties. De woningmarkt heeft een mooie toekomst voor zich aangezien de bevolking in de meeste steden van ons land zal groeien. Zoals de meeste stedenbouwkundigen zeggen, is huisvesting de belangrijkste functie van een stad geworden. We moeten een antwoord bieden op die uitdaging die uitdagingen: comfortabele en betaalbare woonomstandigheden aanbieden aan steeds kleinere gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaanden en aan bejaarden die in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Het is onder andere op die markt dat we moeten strijden voor een wijziging van ons belastingstelsel, nieuwe pistes moeten onderzoeken, zoals een echte aflossing van het geleende kapitaal, en onze beleidsmakers moeten overtuigen over te gaan tot een duurzame BTW-verlaging. Ons belastingstelsel moet absoluut de inspanningen van de gezinnen aanmoedigen en ondersteunen opdat ze een eigen woning zouden kunnen verwerven, maar we moeten moedige voorstellen durven doen. De retailmarkt maakt het goed, ondanks de huidige economische context. Ook al lijkt het er voorlopig op dat de consument in ons land de vinger niet op de knip houdt, toch moeten we waakzaam zijn: ook hier moeten we vermijden dat onze ondernemingen niet meer zouden kunnen bouwen of vernieuwen. Het Belgische commerciële weefsel moet zich aanpassen aan de consumptie en de mobiliteit van zijn burgers. De logistieke markt lijkt in 2012 gestabiliseerd te zijn. Alles wijst erop dat de logistieke sector voordeel haalt uit de boom van de e-commerce. Deze situatie, die overigens niet typisch is voor ons land, sterkt ons alleen maar in onze mening dat de vastgoedspelers zich moeten kunnen aanpassen aan de evolutie van de markten. Ik ben ervan overtuigd dat elk van ons, net als onze verkozenen en beleidsmensen, zich bewust zijn van wat er op het spel staat. Ik wens jullie allemaal een zeer gelukkig Een jaar waarin jullie projecten hopelijk ook vorm mogen krijgen. Etienne Dewulf - Voorzitter 5 BVS Jaarverslag 2012

5

6 7 BVS Jaarverslag 2012

7 Inleiding 2012, geen topjaar en ook geen rampjaar...maar een jaar vol vragen Er bestaat niet één enkele vastgoedmarkt. Er bestaan verschillende markten, in functie van de sector waarop ze steunen. Bovendien speelt ook het geografische aspect een grote rol. Daarom spreken we van gemeenten als we het over de residentiële markt hebben, van wijken in de kantoorwereld en van straten in de retailsector. Aangezien al deze micromarkten cyclisch zijn, is er weinig kans gesteld dat iemand dat al zou willen dat we bij het jaaroverzicht van de vastgoedsector ooit één en dezelfde trend zouden kunnen opgeven. Ook 2012 is geen uitzondering op deze regel. Natuurlijk zijn er verschillende segmenten waar nu al een paar jaar zo goed als geen activiteit is, maar andere segmenten houden goed stand. En wie de vastgoedmarkt onder de loep neemt, zal vaststellen dat het niet allemaal droefheid troef is, wel integendeel. De twee sectoren die tot op vandaag stand gehouden hebben tegen de crisis de retail- en de residentiële sector blijven op koers. Niet overal en niet overal op dezelfde manier, maar voldoende opdat de grote tendensen positief blijven. De outsiders de studentenhuisvesting, de rusthuizen en het vrijetijdsvastgoed houden stand. Hetzelfde geldt voor het semi-industriële en het logistieke vastgoed die nog steeds strijdvaardig zijn, ook al was het in de loop van 2012 vaker buiten dan binnen de Belgische grenzen. De schaduw die over de vastgoedmarkt hing na de onzekerheid veroorzaakt door de fiscale omzendbrief inzake de antimisbruikbepaling had veel nefastere gevolgen kunnen hebben voor het aantal transacties. Deze juridische onzekerheid, die ervoor zorgt dat niemand nog weet of een bepaalde transactie al dan niet onder de antimisbruikbepaling valt, blijft als een zwaard van Damocles over de sector hangen. En de verwijten jegens de administratie die de economische gevolgen niet correct ingeschat zou hebben, zijn nog steeds niet van de lucht. Desalniettemin, ook al was de algemene sfeer niet opperbest, het heeft geen zin het jaar 2012 te vervloeken. Integendeel zelfs: er wordt gezegd dat de consument de impulsaankopen achter zich gelaten heeft; hetzelfde geldt voor de vastgoedspelers die steeds weer selectiever moeten zijn, moeten diversifiëren en professioneler moeten worden. En over eigen middelen moeten beschikken want in 2012 zijn de banken nog terughoudender geworden. Residentieel Duur of overschat? Of geen van beide? De bronnen zijn even talrijk als divers: banken, notarissen, vastgoedkantoren, meetkundig schatters van vastgoed. Sommige cijfers zetten echter wel aan tot nadenken en roepen zelfs vragen op. Volgens het vastgoedkantorennetwerk Century 21 zal in de toekomst niet elke Belg huiseigenaar kunnen worden. Hiervoor wordt verwezen naar de daling in koopkracht en de terughoudendheid van de financiële instellingen. Er zijn nog altijd bijna drie Belgen op vier (74%) eigenaar van hun woning, maar dat is minder dan twee jaar geleden toen bijna vier op de vijf (78%) huiseigenaar waren. Ondanks alles, bevestigt het netwerk, blijft België in de West-Europese kopgroep op het vlak van toegang tot het eigenaarschap. Zo is dat percentage in Frankrijk slecht 56% en in Nederland 55%. De Belg blijft zin hebben om een woning te kopen, voegt Century 21 er nog aan toe. Zo zou bijna één actieve Belg op vijf (of 1,5 op 7 miljoen) vandaag via allerhande kanalen op zoek zijn naar vastgoed. Niet alleen onder invloed van de hoge huurkosten maar vooral ook omwille van zijn bezorgdheid voor de toekomst: welke investering kan evenveel zekerheid bieden als de baksteen? Ook al beginnen de Belgen er steeds later aan (hoewel nog steeds negen jongeren op tien huiseigenaar willen worden voor hun 30ste), ze worden ook steeds mobieler. En gevoeliger voor alternatieve oplossingen. Dit onvermurwbare enthousiasme voor de baksteen heeft iets geruststellends. Net als de nog steeds zeer lage intrestvoeten en de aangekondigde demografische evoluties. Het blijft wel zo dat het aantal hypothecaire kredieten gedaald is, vooral in het 3de trimester van 2012; maar 2010 en 2011 waren dan ook uitzonderlijke jaren, onder andere dankzij de fiscale gunstmaatregelen voor de renovatiesector. We zitten in elk geval 8 BVS Jaarverslag 2012

8 op een groter aantal dan in 2009, bevestigt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) De notarissen blijven optimistisch en verwijzen hiervoor naar de intense en verrassende bedrijvigheid in de zomer, die doorgaans zwakker is. In het 3de trimester van 2012 bleef de prijs van een woonhuis stijgen tot zo n euro. De prijs voor een appartement stabiliseerde rond de euro. Voor Trevi was er geen stijging maar een lichte daling, waar de vakmensen zich evenwel geen zorgen over maken. In 2012 konden we echter niet om het buitenlandse oordeel over de Belgische markt heen. Men had het over een overwaardering, een sterke overwaardering zelfs: 20% volgens het IMF, 30% volgens Standard & Poors, 56% volgens The Economist. Volgens hen liggen de prijzen abnormaal hoog in vergelijking met de huurprijzen en de verwachte meerwaarde. En de rendementen zijn gezakt. Standard & Poors stelt echter ook gerust: de markt stabiliseerde in het 3de trimester van 2011 en de vertraging zou zich moeten doorzetten in 2012 en 2013 zonder evenwel voor een forse prijsdaling te zorgen. Waarop de Belgische observatoren antwoordden met een salvo van bedenkingen: de rendementen blijven op een aanvaardbaar niveau, zeker in vergelijking met andere activa; het kapitaal blijft gevrijwaard en een beetje minder speculatie zal niemand kwaad doen, zeker de vastgoedmarkt niet; de huurprijzen die als basis dienen voor de berekening werden niet meer echt en concreet gemeten; in crisistijden moet er rekening gehouden worden met het huurrendement terwijl tijdens een boom (zoals van 1997 tot 2007) de waardevermeerderingen (bijna) volstaan; en, last but not least, deze eminente observatoren onderzoeken niet de verhouding tussen prijzen en inkomens maar de verslechtering van die verhouding in vergelijking met het langetermijngemiddelde. Volgens ING meet dat cijfer dus niet de overwaardering maar de stijging, in mindere of meerdere mate, van de verkoopprijzen in vergelijking met de inkomens, de huurprijzen en de consumptieprijzen. Maar, bevestigt de bank, in België is die verhouding de voorbije 25 jaar verslechterd. De stijgingen van weleer liggen achter ons. De prijzen in België zijn globaal gezien hoog maar niet onbetaalbaar. Toch is het zo dat men vandaag langer gewerkt en gespaard moet hebben voor men zich vastgoed kan veroorloven, stelt ING vast, dat bovendien een kritische noot plaatst bij zijn geruststellende toon door zich zorgen te maken over het risico op een stijging van de in trestvoeten en een potentieel minder gunstig fiscaal klimaat. Uit de door het IMF, S&P of The Economist gemeten overwaardering onthoudt Petercam vooral de zekerheid dat men niet langer prijsstijgingen moet verwachten zoals de voorbije 10 à 15 jaar (tot 7% per jaar tussen 2002 en 2011). Deloitte schuift op zijn beurt verpletterende cijfers naar voren: als de gemiddelde prijs voor een appartement van 70 m2 in België overeenkomt met 3,75 jaar brutosalaris, dan is dat tussen 6 en 7 jaar in Spanje, Nederland en Oostenrijk, en tussen 8 en 9 jaar in Frankrijk en Italië (ook al houden we rekening met de zware loonlasten in België, het verschil blijft groot); de gemiddelde prijs voor een vierkante meter nieuwbouw wordt in Brussel, de duurste stad van het land (met uitzondering van Knokke), op zo n euro geschat, op hetzelfde niveau dus van Berlijn, Turijn of Praag, op een zeer redelijk niveau in vergelijking met de euro van Hamburg en Frankfurt, de euro van Kopenhagen, in Milaan en Rome, tot meer dan euro in Parijs. Dit alles met de hoopgevende noot dat terwijl België in 2008 nog helemaal achteraan bengelde op het vlak van het aantal appartementen per inwoners, ons land in 2011 precies op het Europees gemiddelde zit. Retail Ingehaald door het verlies aan consumentenvertrouwen? De laatste maanden is de crisis ongemerkt in de commerciële aderen gekropen. Volgens een enquête van CBRE, afgenomen in de zomer 2012, koopt 9% van de klanten minder, koopt 28% minder impulsief; koopt 23% minder vaak en koopt 10% de goedkopere producten. De ketens denken voortaan eerder aan rationalisering en optimalisatie dan aan expansie. Zo n 3 retailers op 4 (72%) bevestigen dat ze nieuwe locaties zoeken, maar in 2011 waren er dat vier op vijf. En de retailers die op zoek zijn, bevinden zich vooral in de voedingssector. In de loop van het 1ste semester van het jaar heeft 35% van de retailers een of meer verkooppunten gesloten, het hoogste cijfer ooit. De commerciële ketens rationaliseren hun winkelportefeuille steeds vaker. Ze staan niet bij voorbaat weigerachtig tegenover een expansie maar sluiten de verkooppunten waarvan de resultaten niet bevredigend zijn. De jacht op de onrendabele winkels is geopend. Bepaalde ketens kijken vol verschrikking naar de huurprijzen die ze betalen (1.850 euro/m2/jaar voor een oppervlakte van 200 m2 in de Nieuwstraat en op de Meir en euro/m2/jaar voor het Wijnegem of Woluwe shopping center), en hopen op een correctie. Cushman & Wakefield zijn het hier roerend mee eens en geven aan dat de huurprijzen in de belangrijkstestraten gestabiliseerd zijn, terwijl ze in de kleinere steden (zo goed als) dalen. De markt is op zoek naar zichzelf. Het aanbod is groter dan de vraag en de leemte op de huurmarkt wordt zichtbaar, wat meteen voor een boost zorgt bij de winkels in de rand van de steden, waar de huurprijzen lager liggen. Catastrofaal? Absoluut niet, aangezien de positieve elementen flirten met de negatieve indrukken. 9 BVS Jaarverslag 2012

9 De steun van de merken is verbonden met de nog steeds historisch lage rentevoeten, zowel in nominale als in werkelijke cijfers; in 2012 waren er meer transacties van boetieks dan in 2011; de winkelcentra van de zogenaamde secundaire steden (Waasland in Sint- Niklaas, l Esplanade in Louvain-la-Neuve) zijn bijzonder populair bij de grote merken; de plannen voor winkelcentra in België zijn van die aard dat ze voor een opstoot zouden kunnen zorgen in de steden; de straten uit het hoogste segment (de Brusselse Waterloolaan, de Schuttershofstraat in Antwerpen) profiteerden van de verhuis van nieuwe merken; en ook al kan België op het vlak van het zakencijfer niet concurreren met de grootste hoofdsteden, toch lijkt ons land voortaan ook een volwaardige plaats te hebben ingenomen in de adresboekjes van de luxesector. Kantoren en semi-industrieel Somber of stagnerend? Aclagro Projects Cotton Island - Gent Arch.: D&C Van Impe & Partners Aedifica Maison de repos Pont d'amour - Dinant Arch.: Accarain-Bouillot AG Real Estate Gebouw Art & Lux - Brussel 10 BVS Jaarverslag 2012 In 2012 werd er niet veel over de kantoorsector gepraat. Behalve wanneer het over hun parkings ging en over hun reconversie in wooneenheden, hotels, rusthuizen. Ook al leent niet elke wijk en elk type architectuur zich hiertoe, toch waren er meer reconversies dan vroeger. Wat overigens voor een lichte daling in de leegstand zorgt (van 0,40% tot 10,7% in Brussel). De statistieken zijn echter niet catastrofaal. In zijn vooruitzichten aan het begin van het jaar raadde PwC de sector aan zich voor te bereiden op de grote ijstijd. En toch deed 2012 het beter dan Op het einde van het 3de trimester bedroeg de take-up voor Brussel iets meer dan m2, 25% meer dan in dezelfde periode in % staat op rekening van de corporate, terwijl Europa 28% voor zijn rekening neemt. Dat is zonder heronderhandelde huurcontracten, waarvan het belangrijkste het contract van het Ministerie van Financiën is in de North Galaxy ( m2). De Europese en internationale instellingen hebben hetzelfde gedaan. Over het algemeen is de huur dus met zo n 5% gedaald op het einde van het eerste semester. Maar Brussel blijft aantrekkelijk voor de werkgevers. In de provincies lijkt het nog beter te gaan met de sector, dankzij projecten in Namen, Luik, Antwerpen, Zaventem, enz. Maar meestal zonder gevolgen. Wat het semi-industriële segment betreft, is de stagnatie vooral het gevolg van het feit dat de uitbreiding belemmerd wordt. Er is een gebrek aan kleine industriezones, terwijl de vraag zeer groot is. Een verwijt dat onder andere voor het Brussels Gewest en zijn demografisch GBP geldt. Het Gewest, dat zich grote zorgen maakt over de tegen 2020 aangekondigde demografische boom (tussen en nieuwe Brusselaars), mikt op een verdichting, zowel van de huisvesting als van de bedrijven. Maar ook op het inrichten van wooneenheden in de gebieden

10 die voorbehouden waren voor bedrijven... Volgens een analyse van BECI is het gevolg hiervan een daling met 20% van de Brusselse industriezones. Het Gewest betwist deze cijfers en verwijst hiervoor naar de Ogso (OndernemingsGebieden in Stedelijke Omgeving "Zemu"), de twee belangrijke projecten Chirec (Delta) en Neo (op het Heizelplateau), en de onderbenutte gebieden en leegstaande kantoren (1,5 miljoen m2). Outsiders De reddingsboei of een echt segment? Investeren in hotels, rusthuizen of studentenkoten? De grootste puristen uit de sector hebben zich de vraag al gesteld. De anderen bestuderen deze drie segmenten aandachtig. Maar het is onmogelijk uit te maken of deze beweging in een opwaartse of neerwaartse fase zit en, vooral, of deze activa in de toekomst tot een volwaardige sector zullen leiden. Wat de koten betreft, staat Vlaanderen het verst. Het heeft de toegang tot en bijgevolg de ontwikkeling van dit segment afgebakend door te beslissen waar, wanneer en hoe het dergelijke wooneenheden wil zien oprijzen. Op Luik na misschien, is Wallonië nog aan het zeggen wat het niet wil: geen gettostraten, geen omvorming meer van eengezinswoningen in koten, enz. Toch hebben er in 2012 twee vastgoedbevaks, Cofinimmo en Home Invest, de stap gezet en in dit product geïnvesteerd. Ook al is het niet rechtstreeks (Cofinimmo blijft met de ULB als enige huurder en tussenpersoon naar de studenten werken) en gaat het niet echt om koten (Home Invest heeft het gemengd certificaat Louvain-la-Neuve 1976 gekocht, dat voor 40% uit appartementen bestaat waarvan 77% door studenten bewoond is). Ook al kan er plaatselijk een tekort zijn in een bepaalde universiteitsstad, toch laat het tekort zich tegenwoordig vooral voelen op het vlak van woningen voor korte duur (3 à 6 maanden) omwille van de explosie aan Erasmus- en andere stages. De internationalisering van de Belgische universiteiten is een feit. Wat de rusthuizen betreft, is het afwachten geblazen. Ze zijn een absolute must geworden op het vlak van langetermijninvesteringen in de vastgoedsector. Volgens CBRE ging in de eerste drie trimesters van dit jaar 20 op de 100 euro die in commercieel vastgoed geïnvesteerd werd naar rusthuizen. Dat komt overeen met bijna 220 miljoen euro op een totaalbedrag van 1,1 miljard. In 2007 ging het om 5 euro op 100 en in 2008 om 8 op 100. De investeerders zijn er (bevaks, verzekeringsmaatschappijen...), de basisvoorwaarden blijven uitstekend maar de vergunde bedden ontbreken. Deze zomer vergunde het Waalse Gewest massaal veel nieuwe bedden maar dan enkel voor de OCMW s. Desalniettemin is er nog heel wat werk aan de winkel om van kleine, verouderde en onaangepaste huisjes grotere complexen te maken met 100 à 120 bedden die beter scoren dan de opgelegde normen. Een beweging die voortgezet wordt. Wat de hotelsector betreft, was er vooral beweging in de segmenten met minder sterren. Zal de komst van twee grote namen uit de lowcost hotelsector in Brussel (Meininger in Molenbeek langs het kanaal in de oude brouwerij van Belle-Vue, en Motel One in de Koningsstraat) verandering brengen in de situatie? Conclusie Vat moed! Toegegeven, deze stand van zaken van 2012 kan een beetje somber lijken, maar er is hoop. En die hoop heeft te maken met tal van goede tijdingen: de verhoogde aandacht van de overheden voor het passief, bijvoorbeeld; de doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en de hiermee gepaard gaande potentiële renovaties; de investeerders die steeds meer openstaan voor diversificatie; de muizensprongetjes van het toekomstige GEN en zijn talloze mogelijkheden; de verschillende provincies die de wapens opgenomen hebben en zo de eeuwenoude hegemonie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Antwerpse metropool gebroken hebben; de aangekondigde demografische boom; de wisselvalligheid van de Beurs die de particulieren misschien net als eind 2011 zal aanzetten om zich terug te trekken en de markt te ondersteunen; het feit dat het aantal eigenaars in Brussel laag blijft (41%); de term gevangenis die bij de Regie der Gebouwen volop leeft; zonder de nieuwe EBA te vergeten die voor 2013 voorspeld wordt en waarvan we uit ervaring weten dat de vastgoedsector er voordeel zal uit halen (de EBA uit 2004 heeft het ruimschoots bewezen). Vastgoed blijft een sector met perspectieven. Alleen is er meer versnippering dan vroeger waardoor de spelers meer verbeeldingskracht en marktstudies nodig hebben. Inhoudstafel 12 Wijziging van de statuten Samenstelling van de Raad van Bestuur Werkgroepen 20 Federaal 32 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 40 Waals Gewest 48 Vlaams Gewest 56 BVS - Intern & Extern 11 BVS Jaarverslag 2012

11 01 Wijziging van de statuten Samenstelling van de Raad van Bestuur Werkgroepen

12 Wijziging van de statuten...14 Samenstelling van de...14 Raad van Bestuur Werkgroepen...16

13 Wijziging van de statuten Op 2 februari 2012 heeft de Algemene Vergadering een wijziging van de statuten van de BVS geratificeerd. De belangrijkste wijziging werd aangebracht aan artikel 15 dat het aantal bestuurders bepaalt: «De Raad zal samengesteld zijn uit minstens zeven en ten hoogste zevenentwintig (27) Bestuurders.» De nieuwe statuten van de BVS werden op 26 juni 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Samenstelling van de Raad van Bestuur De Algemene Vergadering van 2 februari heeft kennis genomen van de brief dd. 23 december 2011 waarin de heer Eric E. Verbeeck zijn mandaat als Voorzitter van de BVS opnieuw ter beschikking stelt van de Raad van Bestuur. Het Voorzitterschap van de heer Eric E. Verbeeck zal de BVS grondig getekend hebben. Dankzij zijn enthousiasme, zijn professionalisme, zijn beschikbaarheid, zijn representativiteit en zijn vele contacten, heeft de heer Eric E. Verbeeck op uitzonderlijke wijze bijgedragen aan de bloei en de naamsbekendheid van onze beroepsvereniging. Na meer dan zeven jaar Voorzitterschap en toewijding aan de BVS, heeft de heer Eric E. Verbeeck de fakkel van Voorzitter overgedragen aan de heer Etienne Dewulf voor de resterende tijd van zijn mandaat. Als dank heeft de Algemene Vergadering de heer Eric E. Verbeeck unaniem verkozen tot Erevoorzitter van de BVS. De heer Eric E. Verbeeck behoudt zijn functie als bestuurder van de BVS. De Algemene Vergadering van 2 februari heeft eveneens akte genomen van het einde van het mandaat van Crivi bvba, vertegenwoordigd door de heer Laurent Wille, als Afgevaardigd Bestuurder. De Raad van Bestuur van de BVS wil langs deze weg de heer Laurent Wille bedanken om de vastgoedsector gedurende meer dan twintig jaar te hebben vertegenwoordigd. Ingevolge de ratificatie van de nieuwe statuten en het aantal bestuurders dat van 25 naar 27 werd gebracht, heeft de Algemene Vergadering van 2 februari 2012 de benoeming tot bestuurder bekrachtigd van de heer Etienne Dewulf, vertegenwoordiger van de bvba Etienne Dewulf de heer Jo De Wolf, vertegenwoordiger van Montea, ter vervanging van de heer Hugo Van Hoof de bvba Bénéfice, vertegenwoordigd door Mevrouw Bénédicte Panis. Op 2 februari 2012, heeft de Algemene Vergadering haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur en de functies toegekend aan de bestuurders: Voorzitter Dewulf Etienne (bvba Etienne Dewulf) Ondervoorzitter (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van Caloen Didrik (Banimmo) Ondervoorzitter (Vlaams Gewest) Maes Sophie (Alides - Groep Maes) Ondervoorzitter (Waals Gewest) Piron Louis-Marie (Thomas & Piron) Penningmeester Creten Kim (KBC Real Estate) Secretaris Hannecart Gaëtan (Matexi Group) 14 BVS Jaarverslag 2012

14 Leden Anglade Patrick (Immoflandria) Verbeeck Eric (Kairos / Interbuild) Panis Bénédicte (Bénéfice bvba) Verhellen Kris (Extensa Group Ackermans & van Haaren) Buess Jean-Paul (Soficom Development) Weicker Philippe (Codic Belgium) De Blieck Benoît (Befimmo) Wilhelm Peter (Wilhelm & Co) Desimpel Christophe (Immo Desimpel - De Speyebeek) Devos Alain (AG Real Estate) Afgevaardigd Bestuurder Carrette Olivier (Policam nv) De Wolf Jo (Montea) Fautré Serge (Cofinimmo) Gurickx Michaël (Novus Projects) Le Clercq Sophie (JCX Immo) Lefèvre Jacques (BPI) Mertens Xavier (Home Invest Belgium) Piret Gaëtan (Immobel) Sonneville Stéphan (Atenor Group) Van Wymersch Guy (Axa Belgium) Tijdens het jaar 2012, zijn er verschillende wijzigingen opgetreden binnen de Raad van Bestuur van de BVS: Met haar brief van 28 februari 2012, heeft de bvba Bénéfice, vertegenwoordigd door mevrouw Bénédicte Panis, een einde gemaakt aan haar contract met de BVS; het mandaat van bestuurder van mevrouw Bénédicte Panis is ten einde gekomen op 31 augustus 2012 Met zijn brief van 24 april 2012, heeft de heer Alain Devos, vertegenwoordiger van AG Real Estate, zijn mandaat als bestuurder opnieuw ter beschikking gesteld van de BVS Met haar brief van 26 april 2012, heeft AG Real Estate de kandidatuur van de heer Serge Fautré als bestuurder van de BVS voorgesteld, ter vervanging van de heer Alain Devos, ontslagnemend Met haar van 3 april 2012, heeft Cofinimmo de kandidatuur van de heer Jean-Edouard Carbonnelle als bestuurder van de BVS voorgesteld, ter vervanging van de heer Serge Fautré, ontslagnemend De hierboven vermelde wijzigingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 15 januari BVS Jaarverslag 2012

15 Werkgroepen Zoals bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 2 februari 2012, werden de werkgroepen van de BVS gereorganiseerd volgens activiteitensectoren: 1. Residentiële ontwikkelaars & verkavelaars 2. Ontwikkelaars van kantoren, retail & logistieke gebouwen 3. Beleggers Zoals de voorgaande jaren, hebben de Werkgroep Wetgeving & Europa, de Werkgroep Fiscaliteit en de Technische Werkgroep, evenals hun subwerkgroepen, de federale en regionale materies die hen respectievelijk aanbelangen, blijven volgen. De werkzaamheden binnen alle werkgroepen van de BVS worden gecoördineerd door de Algemeen Raadgever van de Raad van Bestuur, de heer Philippe Helleputte (Immobel Lotinvest). Werkgroep Residentiële Ontwikkelaars & Verkavelaars Voorzitter: Carl Van Den Eynde Werkgroep Ontwikkelaars van kantoren, retail en logistieke gebouwen Voorzitter: Philippe Weicker Werkgroep Beleggers Voorzitter: Xavier Denis Algemeen Raadgever van de Raad van Bestuur Philippe Helleputte Werkgroep Fiscaliteit Technische Werkgroep Werkgroep Wetgeving & Europa Voorzitter: Laurent Stalens Voorzitter: Rikkert Leeman Voorzitter: Filiep Loosveldt 16 BVS Jaarverslag 2012

16 Subwerkgroepen die in 2012 specifieke materies hebben behandeld: Subwerkgroep CWATUPE, bijgestaan door Meester M. Delnoy (Bours & Associés); sommige onderwerpen specifiek voor het Waalse Gewest werden opgevolgd in samenwerking met de Waalse Confederatie Bouw, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, de Waalse Unie van Steden en Gemeenten en de Waalse Unie van Ondernemingen Subwerkgroep handelsvestigingen, in samenwerking met de BLRW Subwerkgroep Omkadering van de huurprijzen / Regionalisatie van de huurovereenkomsten, bijgestaan door Meester M. Kadaner (Heilporn & Kadaner) en in samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en het Algemeen Eigenaarssyndicaat (AES) Subwerkgroep GBP en Stedenbouwkundige lasten, bijgestaan door Meesters M. Scholasse en N. Barbier (Haumont-Scholasse & Partners) Subwerkgroep Wet Breyne Verzekeringen, in samenwerking met CEA Real Estate De onderwerpen die door de werkgroepen en subwerkgroepen van de BVS behandeld werden, worden hierna afzonderlijk toegelicht. Ter herinnering: enkel de werkende leden van de BVS kunnen deel uitmaken van de werkgroepen, evenals vertegenwoordigers van haar structurele partners indien de behandelde materies hen aanbelangen. Voor specifieke materies, nodigt de BVS regelmatig deskundigen of specialisten uit op haar werkvergaderingen. Alides Kantoorgebouw Number 8 Leopoldswijk - Brussel Allfin Group Project Chambon - Brussel Arch.: A2RC Architects en Jaspers-Eyers & Partners 17 BVS Jaarverslag 2012

17 Kalender van de vergaderingen van de werkgroepen en subwerkgroepen in 2012: Algemene Vergadering: 2 februari 2012 Raad van Bestuur: 2 februari maart mei september november 2012 Raadgevend uitvoerend Comité: 20 maart mei november 2012 Werkgroep Wetgeving & Europa (plenair): 26 maart september 2012 subwerkgroep CWATUPE (intern): 3 februari april juni september oktober 2012 gemeenschappelijke subwerkgroep CWATUPE + CCW + Notariaat + UVCW + UWE 3 februari april juni september oktober december 2012 Subwerkgroep Wet Breyne/ Verzekering 20 maart 2012 Subwerkgroep GBP 4 juni 2012 Arthus Projectontwikkeling Lake View - Berlare Arch.: Kris Vandecasteele - Karel Vanhooren Atenor Group Port du Bon Dieu - Namur Arch.: Société momentanée Montois Partners Architects & Atelier de l'arbre d'or Subwerkgroep Reconversie kantoorgebouwen in woningen met sociale bestemming 5 juli 2012 Subwerkgroep Handelsvestigingen 13 februari BVS Jaarverslag 2012

18 Subwerkgroep Omkadering huurprijzen / Regionalisatie huurovereenkomsten 26 januari oktober 2012 Werkgroep Fiscaliteit (plenair): 18 januari september 2012 Ronde Tafel (BVS / Ch. Picqué) 25 januari juli september 2012 Subwerkgroep Wet antimisbruik (interne vergaderingen) 5 juni november 2012 Subwerkgroep 6% BTW afbraak-/ heropbouwwerken (interne vergaderingen) 6 juni 2012 Subwerkgroep Stedenbouwkundige lasten 7 december 2012 Technische Werkgroep (plenair): 14 maart juni 2012 Subwerkgroep Intelligent Building Solutions 19 april 2012 Werkgroep Verkavelaars & Residentiële Ontwikkelaars: 9 februari juni november 2012 Subwerkgroep Erfpachtconstructies 11 december 2012 Hetzij 44 werkvergaderingen in Axa Belgium Project Treurenberg - Brussel voor ASSAR Banimmo Gebouw Vlaamse Milieumaatschappij The Loop Gent 19 BVS Jaarverslag 2012 Befimmo Central Gate - Brussel Arch.: Dumont + Frédéric Devos - LD2 Architecture

19 02 Federaal

20 Federale Juridische Materies...22 a. Wet Breyne - verzekering...22 b. Omkadering huurprijzen...22 c. Handelsvestigingen...23 Federale Fiscale Materies...25 a. Antimisbruikwet...25 b. 6% BTW op afbraak- en heropbouwwerken...25 c. BTW op grond behorend bij een nieuwbouw...26 d. BTW op infrastructuurwerken...26 Federale Technische Materies...29 a. Beheersstructuur labeling en certificatie...29 duurzame gebouwen Referentieel b. Informatiesessie Breeam referentieel...29 c. Meetcode...30 d. Intelligent Building Solutions...30

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter JAARVERSLAG 2011 Jaarverslag 2011 Woord van de voorzitter Beste collega s, Beste vrienden, Het jaar 2011, toch wel een annus horribilis, ligt achter ons. Voor de zevende maal schrijf ik dit woord van

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht,

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Woord van de Voorzitter Beste collega s, Beste vrienden, Indien u me vandaag vraagt wat de belangrijkste karaktertrekken zijn van de vastgoedsector, dan kan ik u zonder

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

MARKTANALYSE: BELGIË

MARKTANALYSE: BELGIË 2016 MARKTANALYSE: BELGIË I. KANTOORMARKT IN BELGIË A. BRUSSEL Met de sterkste vraag in 4 jaar tijd bleek 2016 een voortreffelijk jaar voor de Brusselse kantoormarkt. Daarbij waren er twee verhalen die

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter Jaarverslag 2010 Woord van de voorzitter Geachte Collega s, Beste Vrienden, Er is weer een jaar voorbij. 2010 zal in ons geheugen gegrift blijven als het jaar van de stilstand. We hebben de financiële

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007

Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007 Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007 Disclaimer Kandidaat-beleggers worden verzocht zich een eigen mening te vormen over

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen!

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen! PERSBERICHT 01 juli 2014 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70 Correctie of daling van de prijzen, tijd om te

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Peter Van Heukelom Algemeen directeur Eric Van Herzele Commercieel adviseur Oorsprong en Geschiedenis Vastgoedbevak:

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Een zorgvastgoed in Goirle (Nederland) Op 01.08.2016 heeft de Cofinimmo Groep het eerste lijnszorgcentrum 1 Oranjeplein, gelegen

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 31/12/2015: 111,47. Een veelbelovend en noodzakelijk jaar van consolidatie!

TREVI VASTGOEDINDEX OP 31/12/2015: 111,47. Een veelbelovend en noodzakelijk jaar van consolidatie! PERSBERICHT 4 januari 2016 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 31/12/2015: 111,47 Een veelbelovend en noodzakelijk jaar van consolidatie!

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006 Euronext Financial Cocktail 7 december 2006 Voorstelling Leasinvest Real Estate Activiteit Het beheer van een gediversifieerde portefeuille van kwalitatieve en goedgelegen kantoor-, logistieke- en retailgebouwen

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2017: 112,93 DE RESIDENTIËLE VASTGOEDMARKT 2.0 IS OPGESTART

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2017: 112,93 DE RESIDENTIËLE VASTGOEDMARKT 2.0 IS OPGESTART PERSBERICHT 30 juni 2017 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2017: 112,93 DE RESIDENTIËLE VASTGOEDMARKT 2.0 IS OPGESTART

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Alternatieve projectfinanciering

Alternatieve projectfinanciering Alternatieve projectfinanciering 2 december 2013 Peter Van Heukelom Eric Van Herzele Financiering: algemeen Eigen middelen: Beperkt aanwezig Kostprijs Fiscaal Overheidssteun/subsidies: VIPA Serviceflats

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE pagina 1/12 - versie 10/01/2012 I ALGEMEENE INLICHTINGEN 1. Naam van de onderneming: 2. Adres van de maatschappelijke zetel: Postcode: gemeente:

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Beleggen FINANCE AVENUE 2012 Herman Du Bois Wie zijn wij? Naam: Quality in Real Estate Services Dienstverlening in vastgoed 4 afdelingen WONEN Residential

Nadere informatie

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders stuk ingediend op 1476 (2011-2012) Nr. 1 8 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Liesbeth Homans en Michèle Hostekint en de heren Veli Yüksel, Tom Dehaene, Marc Hendrickx

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT PERSBERICHT 30 september 2017 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 11 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Monitoring van de schoolplaatsen In het kader van het ontwerp-gpdo heeft de gewestregering de opdracht gegeven om een 'stand van zaken op te maken

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

MARKTANALYSE: LUXEMBURG

MARKTANALYSE: LUXEMBURG 2016 MARKTANALYSE: LUXEMBURG I. KANTOORMARKT IN LUXEMBURG A. LUXEMBURG STAD In 2016 werd de trend van een sterke kantoorverhuur- en investeringsmarkt in Luxemburg bestendigd. Verschillende stadswijken

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 199.609 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Ondersteuning van de eigendomsverwerving

Ondersteuning van de eigendomsverwerving Ondersteuning van de eigendomsverwerving Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Vermindering van de registratierechten in plaats van de woonbonus Verhoging van de onroerende voorheffing

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf

Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf In het kader van haar jaarlijkse groeistrategie heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd over de vastgoedfiscaliteit

Nadere informatie

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE Maatschappelijke zetel: Park Valley - Bât. G - 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg - Tel.: +352 24 69 42 - Fax: +352

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE MAKELAAR

VADEMECUM VOOR DE MAKELAAR VADEMECUM VOOR DE MAKELAAR Cofinimmo in het kort Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring. De vennootschap bezit een portefeuille van meer

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Woord van de Voorzitter Geachte collega s, Beste vrienden, Het is eenvoudiger een voorwoord te schrijven in goede tijden dan nu in deze crisisjaren. Maar het is de eer

Nadere informatie