Jaarverslag Annual report Jahresbericht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Annual report Jahresbericht"

Transcriptie

1 Jaarverslag Annual report Jahresbericht 08

2 Inhoud Contents Inhalt Jaarverslag Voorwoord 10 Beleid Bestuur 14 Raad van Advies 16 Financieel verslag Samenvatting Financieel Overzicht Overzicht van werkzaamheden 19 Bezetting van het bureau van RPPC 57 Donateurs 68 Colofon Jahresbericht Vorwort 42 Strategie Vorstand 46 Beirat 48 Finanzbericht Zusammenfassung der Finanzübersicht Tätigkeitsübersicht 51 Management und Personal des RPPC 57 Mitlglieder 68 Colofon 7 Lentefeest 23 Golftoernooi 39 Havenralley 55 Kerstfeest 67 Bijeenkomst Bestuur en voormalige leden Bestuur 7 Frühjahrsfest 23 Golfturnier 39 Hafenrallye 55 Weihnachtsball 67 Treffen der heutigen und ehemaligen Vorstandsmitglieder Annual report Foreword 26 Policy in The Board 30 Advisory Council 32 Financial Report Summary Financial Statement List of Activities 35 Management and staff of the RPPC 57 Members 68 Colofon 7 Spring festival 23 Golf tournament 39 Port Car Rally 55 Christmas Party 67 Get together of present and former Board members

3 Lentefeest Spring festival Frühjahrsfest

4 Lentefeest / Spring festival / Frühjahrsfest De allereerste dag waarop je de lente voelt. De zon heeft er zin in, bomen ontbotten, merels fluiten. Donateurs van RPPC vertrekken met hun gezin naar het Kralingse Bos. Want het gezin de basis om op terug te vallen mag ook wel eens in het zonnetje worden gezet. In de buurt van het strandbad is een deel van het grasveld afgezet. Vrolijk geblokte plaids, honderden ballonnen, bloemenkettingen en rijk gevulde picknickmanden bepalen de sfeer. Kralingse Bos 4 31,27'E 51 55,90'N Met een springkussen, schmink, poffertjes en optredens van Lisa, Amy en Shelly die Nederland vertegenwoordigden tijdens het Junior Eurovisiesongfestival en van de populaire groep Ch!pz wordt deze dag een ongedwongen feest voor gezinnen. In totaal bezoeken 110 kinderen en 160 volwassenen het evenement. The first day on which you feel spring has arrived. The sun is shining, trees are blossoming, blackbirds are singing. Members of RPPC head with their families to Kralingse Plas, for the family, which is the base in all our lives, also deserves to be made the centre of attention. Part of the field close to the bathing beach is marked off. Brightly chequered rugs draped on the ground, hundreds of balloons, daisy chains and amply filled picnic baskets set the tone. A bouncy castle, face painting, mini pancakes and performances by Lisa, Amy and Shelly, the Netherlands entry for the Junior Eurovision Song Festival and the popular group Ch!pz, ensure a relaxed party atmosphere throughout the day. The event attracts a total of 110 children and 160 adults. Der allererste Tag, an dem der Frühling richtig zu spüren ist. Bei strahlender Sonne und begleitet von Vogelgezwitscher machen sich die Mitglieder des RPPC mit ihren Angehörigen auf den Weg ins frische Grün am Kralingse Plas. Denn die Familie, der sichere Heimathafen, verdient es schließlich auch einmal, im Mittelpunkt zu stehen. In der Nähe des Strandbads wurde ein Teil der Wiese reserviert. Bunte Decken, Hunderte von Luftballons, Blumengirlanden und gut gefüllte Picknickkörbe bestimmen das Bild. Mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, Poffertjes-Essen und Auftritten von Lisa, Amy und Shelly, die die Niederlande beim Junior Eurovision Song Contest vertreten werden, sowie der populären Band Ch!pz wird dieser Tag ein fröhliches Familienfest. Insgesamt waren 110 Kinder und 160 Erwachsene mit von der Partie. 7

5 Voorwoord Op 21 december 1933 werd de Stichting Havenbelangen opgericht, waaruit later de Rotterdam Port Promotion Council is ontstaan. In 2008 vierden wij daarom samen met onze donateurs, de mensen voor wie we bestaan, een jaar na het 75-jarig jubileum van het Havenbedrijf ons eigen jubileumjaar. Dat de RPPC al bijna net zo lang bestaat als het Havenbedrijf Rotterdam, bewijst dat het havenbedrijfsleven al vanaf het begin nut en noodzaak inziet van gezamenlijke commerciële marketingpromotie. Ik wil hierbij graag mijn dank uitspreken aan alle trouwe donateurs, dat zijn er zo n 250, die vertrouwen hebben in de RPPC, in de dienstverlening van de RPPC en bestuur en medewerkers van de RPPC. De medewerkers van de RPPC hebben naast hun bestaande werkzaamheden ook het overgrote deel van het jubileumprogramma bedacht. Drie events waren speciaal voor onze donateurs en de mensen in hun omgeving: het lentefeest was gericht op het gezin, de havenrally op de zakenrelaties en het KerstBal op de levenspartners. Ook vierden we dit jaar, met de vijftiende editie alweer, het derde lustrum van ons golftoernooi. Dit uitte zich in aangepaste deelnamekosten en een speciale hoofdprijs: deelname aan de havenrally in een oldtimer Jaguar. Op de feitelijke oprichtingsdag van de RPPC, 21 december, werd in de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas een receptie gehouden voor oud-bestuursleden, huidige bestuursleden en hun partners. Helaas laten de cijfers van 2009 tot op heden een negatieve groei zien. Echter niet op alle segmenten, wat het belang aantoont van diversiteit in de haven. Ook worden juist in deze tijd de USP s van de Rotterdamse haven duidelijk: een snelle, ongehinderde toegang tot de haven, diep water, een fijnmazig netwerk van achterlandverbindingen en een haven die 24 uur per dag, 7 dagen per week en het hele jaar door in bedrijf is. Dit maakt dat Rotterdam het de eerste maanden van 2009 relatief goed doet ten opzichte van de concurrerende havens. Uit ervaring weten we dat we klaar moeten zijn voor als het tij keert. Het investeren in de haven gaat daarom gewoon door, in uitbreiding van de capaciteit en dienstverlening én in mensen, zodat de donateurs hun werk kunnen blijven doen. In de wetenschap dat de Rotterdamse haven vaker slechtere tijden heeft gekend, die we altijd te boven zijn gekomen, spreek ik de hoop uit dat ik het volgend jaarverslag weer kan openen met mooie cijfers. Wim van Sluis Voorzitter De gevolgen van de economisch slechtere tijden werden de laatste paar maanden zakelijk zichtbaar. Toch beleefde de goederenoverslag met ruim 420 miljoen ton in 2008 een record: 2,7% meer dan in Ook de haven van Moerdijk heeft, ondanks een minder laatste kwartaal, in 2008 een mooie groei doorgemaakt: bijna 15,5 miljoen ton is doorgevoerd, een stijging van 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. 8 9

6 Beleid over 2008 Ons jubileumjaar 2008 was een vol en druk jaar, met veel activiteiten voor onze donateurs. We organiseerden negen promotiereizen, twee rederslunches, een golftoernooi en vier kwartaalbijeenkomsten. Samen met donateurs en het Havenbedrijf Rotterdam hebben we met de Port of Rotterdam stand aan verschillende beurzen en congressen deelgenomen. We hebben zeven speciale groepen ontvangen en voor onze donateurs negenentwintig havensafari s georganiseerd. Tot slot wil ik graag de medewerkers van het bureau bedanken voor hun inspanningen in dit drukke jubileumjaar. En last but not least ook veel dank voor de inzet van de leden van Het Bestuur en voor de immer opbouwende input van de leden van de Raad van Advies. Marjolein Warburg Directeur Naast al deze gebruikelijke activiteiten, waren er in het kader van het jubileum ook speciale feestelijkheden. Met deze jubileumactiviteiten hebben we kunnen zorgen voor een beetje extra binding tussen de donateurs en hun RPPC. We hopen dat onze donateurs ons ook in deze tijden van negatieve economische groei blijven steunen. Want juist nu is een gezamenlijke promotie van belang: in een periode van fellere concurrentie is het essentieel om klanten te informeren over de redenen om te kiezen voor Rotterdam. Gelukkig zien wij nog steeds aan de participatie van donateurs in de zakelijke activiteiten van de RPPC, dat Rotterdamse bedrijven RPPC zien als ondersteuning van hun eigen sales activiteiten. We hopen dan ook oprecht dat wij kunnen blijven bijdragen aan het commerciële succes van de donateurs en van de Rotterdamse haven. Op deze plek wil ik graag stilstaan bij het afscheid van jonkheer Hubert-Jan van der Wyck. Zijn vertrek als voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) betekende ook een afscheid van Het Bestuur van de RPPC. De heer Van der Wyck is, eerst namens de Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid en later namens het CBRB, in totaal ruim twintig jaar betrokken geweest bij de RPPC: als bestuurslid, als penningmeester en als interim-voorzitter. Als blijk van waardering voor de jarenlange inzet en betrokkenheid reikte Wim van Sluis hem bij zijn afscheid de gouden Calandpenning uit. Deze gouden penning werd slechts twee maal eerder uitgereikt

7 Het Bestuur De formele aansturing van de Rotterdam Port Promotion Council geschiedt door Het Bestuur. Dit bestuur wordt statutair gevormd door onder andere vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Deltalinqs, FENEX, Kamer van Koophandel Rotterdam en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors VRC. Op uitnodiging kunnen andere vertegenwoordigers in Het Bestuur worden opgenomen, zoals een vertegenwoordiger van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). VRC - Vereniging RotterdamseCargadoors R. Clasquin (tot 1 oktober 2008) Op verzoek Ir. P. Struijs (vanaf 14 november 2008) In 2008 maakten deel uit van Het Bestuur: M.W. van Sluis RA, voorzitter Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) Jhr. H.J.M. van der Wyck (tot 14 november 2008) Deltalinqs J.M. Vervat, penningmeester (tot 1 november 2008) Havenbedrijf Rotterdam N.V. Mr. R. van der Graaf, penningmeester (vanaf 1 november 2008) Drs. P.G. van Essen Mr. E.C. Hoogsteden FENEX A.A. Kanters Kamer van Koophandel Rotterdam Vacature Natte bulk / Chemie Drs. D.J.M. Richelle (vanaf 1 september 2008) 12 13

8 Raad van Advies De Raad van Advies geeft Het Bestuur en directie gevraagd en ongevraagd advies inzake marktontwikkelingen, strategische ontwikkelingen en concurrentiepositie van de Rotterdamse haven, voorzover die voor de RPPC van belang zijn. De Raad van Advies wordt benoemd door Het Bestuur van de RPPC. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven en instanties, die actief zijn in diverse sectoren op het gebied van logistieke en maritieme dienstverlening. Sector Gelieerde Havens Drs. U. Uiterwijk, Havenschap Moerdijk Sector Natte Bulk / Chemie Drs. F.E. Erkelens, Vopak (tot 1 september 2008) Sector Chemie Mr. A.A. Propsma, Lehnkering Logistics (tot 1 september 2008) In 2008 maakten deel uit van de Raad van Advies: Havenbedrijf Rotterdam N.V. Mr. B.D.M. Janssen (vanaf juni 2008) Sector Industrie Drs. D.A. van Doorn, EMO Sector Spoorvervoer D. Heydt, Railion Nederland N.V. Sector Added Value Logistics Ing. R. Riemen, Broekman Groep Sector Vemen Mevr. Y. Kagchelland, C. Steinweg-Handelsveem BV Wisselingen in Het Bestuur en de Raad van Advies Jhr. H.J.M. van der Wyck verliet Het Bestuur in verband met zijn afscheid van het CBRB. Op verzoek nam de heer Ir. P. Struijs zitting in Het Bestuur. Rotterdamsche Bankiersvereniging C.W.M.H. Schoenmakers MBA, ING Bank Sector Containeroverslag W.P.G.H. Boevé, ECT Sector Massagoedoverslag T. de Vries, EBS Sector Stuwadoors Drs. F. van der Gevel, Gevelco NOOD / Sector Maritieme Dienstverlening J.A.A. Kooren, Kotug De heer J.M. Vervat verliet Het Bestuur per 1 november 2008 en nam per dezelfde datum zitting in de Raad van Advies. Mr. R. van der Graaf werd door Het Bestuur benoemd tot penningmeester. Namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V. nam de heer mr. E.C. Hoogsteden zitting in Het Bestuur. De heer drs. B.D.M. Janssen volgde hem namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V. op in de Raad van Advies. Voor de Sector Natte Bulk/Chemie nam de heer drs. D.J.M. Richelle, Vopak zitting in Het Bestuur. De heren F.E. Erkelens en mr. A.A. Propsma traden per 1 september 2008 uit de Raad van Advies

9 Financieel verslag 2008 Baten De donaties namen toe door de aanmelding van 10 nieuwe donateurs in Lasten De kosten van de promotiereizen zijn lager uitgevallen dan begroot, terwijl de kosten van de beurzen hoger uitgevallen zijn dan begroot. Besloten is twee ontvangsten door te schuiven naar 2009, hetgeen de daling bij de ontvangsten van doelgroepen verklaart. Samenvatting Financieel Overzicht (x 1.000) Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Baten Bijdrage HbR Bedrijfsleven Deelnemingen 4 12 Rente Lasten Activiteiten Promotiereizen Ontvangsten doelgroepen Vakbeurzen Evenementen RPPC PR-activiteiten algemeen Ad hoc projecten Organisatie Personeelskosten Bureaukosten Resultaat

10 Overzicht van werkzaamheden Promotiereizen Vakbeurzen / Congressen 20/2 Keulen 5 6/3 BVL Logistics Forum Duisburg 9 14/3 Vietnam (Hanoi en Ho Chi Minh City) 11 14/3 Beurs SITL Parijs 3/4 Regensburg 30/6-2/4 Industrial Minerals Athene 18/6 Praag 22 25/4 Beurs TransRussia Moskou 11/9 Stuttgart 27 29/5 Breakbulk Europe Antwerpen 17/9 Rederslunch Londen 2 3/10 Europese Warenbeurs München 24/9 Rederslunch Hamburg 19 22/10 Coaltrans Praag 8/10 Lyon 28/10 Liverpool Overige activiteiten 24 27/11 Turkije (Istanbul en Izmir) 13/2 1 e Kwartaalbijeenkomst 2/12 Dortmund 15/4 2 e Kwartaalbijeenkomst 20/4 Jubileum Lentefeest Ontvangsten gerichte doelgroepen 6/6 Golftoernooi Rotterdam Portholes 15 16/5 Ontvangst Oostenrijkse 6/6 Donateursvergadering en Slowaakse expediteurs 2/9 3 e Kwartaalbijeenkomst 10 11/12 Ontvangst Verband Spedition & 26/9 Jubileum Rotterdam Haven Rally Logistik Nordrhein-Westfalen 13/12 Jubileum KerstBal Ontvangsten algemene doelgroepen 21/12 Bijeenkomst Bestuur en voormalige leden Bestuur 27/3 Berufsakademie Wien 5/5 Institute Denver, USA In 2008 werden in totaal 63 activiteiten 13/5 Studenten Universität St. Gallen uitgevoerd, waarvan: 5/6 Berufsakademie Lörrach 9 promotiereizen 29/10 Delegatie Vietnam 2 rederslunches 2 gerichte ontvangsten 5 algemene ontvangsten 7 beurzen/congressen 9 overige activiteiten 29 havensafari's Bezetting van het bureau van RPPC Op 31 december 2008 bestond de bezetting van het bureau uit : Drs M. (Marjolein) Warburg, directeur K.M.Th. (Karel) de Zeeuw, project manager M. (Marina) Bastiaanse, jr. project manager E. (Els) Beugelink, finance and administration manager J. (Hannie) van Dijk, manager marketing services M.J.M. (Monique) van Dooremalen-van Keulen, assistant project manager E.M. (Evelijn) Rensen, secretaresse I.M. (Ingrid) Smulders, secretaresse 18 19

11 Golftoernooi Golf tournament Golfturnier

12 4 30' O Golftoernooi / Golf tournament / Golfturnier Alweer de vijftiende editie van het jaarlijkse golftoernooi Rotterdam Portholes: de traditionele strijd om de Mainport Cup. Naast de gebruikelijke sponsors van dit toernooi, doet ook het Havenbedrijf Rotterdam een duit in het zakje, waardoor het toernooi een extra feestelijk tintje krijgt. Honderdtachtig deelnemers bezetten de greens van Golfclub Cromstrijen in Numansdorp voor de wedstrijd, vieren- twintig personen leren de beginselen van het spel in de clinic. Golfclub Cromstrijen 52 3' N De felbegeerde wisselbeker gaat naar de flight van Jumelet Verhagen Advocaten met een score van 40 punten. In dit jubileumjaar voor hen een extra prijs: de sleutels van een Jaguar oldtimer, voor de havenrally in september. De dag eindigt met een barbecue en optredens van Joke Bruijs en Lois Lane. The fifteenth staging of the annual Rotterdam Portholes golf tournament: the traditional competition for the Mainport Cup. Alongside the usual sponsors of this tournament, the Port of Rotterdam also makes a financial contribution, ensuring an extra festive atmosphere for the tournament. One hundred and eighty golfers take to the greens of Cromstrijen Golf Club in Numansdorp to contest the title, while twenty-four learn the basics of golf in the clinic. The coveted challenge cup is eventually won by the flight of Jumelet Verhagen Advocaten with a score of 40 points. In this jubilee year their victory secures an additional prize: the keys to a classic Jaguar for the Port of Rotterdam Car Rally in September. The day ends with a barbeque and performances by Joke Bruijs and Lois Lane. Die 15. Auflage des jährlichen Golfturniers Rotterdam Portholes: der traditionelle Wettkampf um den Mainport Cup. Außer den regelmäßigen Sponsoren dieses Turniers leistet auch die Port of Rotterdam Authority einen Beitrag, wodurch das Turnier ein besonders festliches Flair erhält. 180 Turnierteilnehmer finden sich auf den Greens des Golfclubs Cromstrijen in Numansdorp ein, während 24 Personen in einer Clinic die Grundprinzipien des Golfsports erlernen. Der begehrte Wanderpokal geht an die Flight von Jumelet Verhagen Advocaten mit einem Score von 40 Punkten. Anlässlich des Jubiläumsjahrs erhielten die Sieger aber außerdem einen ganz speziellen Preis: die Schlüssel eines Jaguar-Oldtimers für die Hafenrallye im September! Zum Abschluss des Tages erwartete die Teilnehmer ein Grillfest mit Auftritten von Joke Bruijs und Lois Lane. 23

13 Foreword On 21 December 1933, the Stichting Havenbelangen, which was later to become the Rotterdam Port Promotion Council, was founded. In 2008, therefore, one year after the 75th anniversary of the Port of Rotterdam Authority, we celebrated our own jubilee, together with our members, the companies for whom we exist. The fact that the RPPC has existed for almost as long as the Port of Rotterdam Authority demonstrates that the companies operating in the port have always understood the importance and benefits of joint commercial marketing promotion. I would like to take this opportunity to thank all our loyal members, who number roughly 250, for the trust they have placed in the RPPC, the services provided by the RPPC and The Board and employees of the RPPC. of Moerdijk also achieved good growth in 2008: almost 15.5 million tons of cargo was transferred, an increase of 8% relative to the previous year. Unfortunately, the figures to date for 2009 show negative growth. Not in all sectors, however, which shows the importance of diversity in the port. It is in difficult times such as these that the Port of Rotterdam s USPs are particularly evident: quick, unhindered access to the port, deep water, a closely knit network of hinterland connections and a port that is operational 24 hours a day, 7 days a week, all year round. These factors have enabled Rotterdam to perform relatively well in the first few months of 2009 compared with competing ports. In addition to performing their normal duties, the employees of the RPPC also devised most of the programme of activities for our anniversary celebrations. Three events were laid on especially for our members and the people close to them: the Anniversary Spring Festival was intended for the family, the Port of Rotterdam Car Rally for business associates and the Anniversary Christmas Party for the partners. This year we also celebrated the fifteenth anniversary of our golf tournament. The participation fees were adjusted accordingly and a special first prize was available: the opportunity to take part in the Port of Rotterdam Car Rally in a classic Jaguar. On the actual foundation day of the RPPC, 21 December, a reception was held for former board members, current board members and their partners at the De Maas Royal Rowing and Sailing Club (Koninklijke Roei-en Zeilvereniging De Maas ). We know from experience that we have to be ready for when the economic tide turns. For this reason investments in the port, in expanding capacity, services and in people, are continuing as usual, so that the members can carry on with their work. In the firm knowledge that the Port of Rotterdam has experienced difficult times before and that we have always come through them, I trust that I can open next year s annual report with a set of positive figures once again. Wim van Sluis Chairman The effects of the economic downturn on business became evident in the last few months of the year. Nonetheless, cargo transhipment reached a record level at more than 420 million tons in 2008: 2.7% more than in In spite of a disappointing last quarter, the port 24 25

14 Policy in 2008 Our anniversary year 2008 was an eventful year, with many activities for our members. We organised nine promotional trips, two shipping line luncheons, a golf tournament and four quarterly meetings. Together with members and the Port of Rotterdam Authority we shared the Port of Rotterdam stand at various trade fairs and congresses. We received seven special groups and we organised twenty-nine port safaris for our members. In addition to all these usual activities, we also organised a number of special festive events to celebrate our anniversary year. These jubilee activities also enabled us to strengthen the ties between the members and their RPPC. We hope that our members will continue to support us also in these times of negative economic growth. Because now is precisely the time to stress the importance of joint promotion: in a period of increased competition it is essential to let clients know exactly why they should choose Rotterdam. Fortunately, the continued participation of our members in the business activities organised by the RPPC shows us that companies in Rotterdam see the RPPC as supporting their own sales activities. We truly hope, therefore, that we can continue to contribute to the commercial success of our members and the Port of Rotterdam. Finally, I would like to thank the employees of the Council for their tireless efforts in this busy anniversary year. And, last but not least, I would also like to thank the members of The Board for their commitment and for the ever-constructive input of the members of the Advisory Board. Marjolein Warburg Director Last year also saw the departure of Jhr. Hubert-Jan van der Wyck as Chairman of the Central Bureau for the Rhine and Inland Waterways (CBRB). His departure from the CBRB also signalled his resignation from The Board of the RPPC. Mr. Van der Wyck has been involved with the RPPC for more than twenty years, as a member of The Board, Treasurer and as interim-chairman, first on behalf of the Dutch Trade and Industry Association and later on behalf of the CBRB. As a token of appreciation for his commitment and involvement over the years, Wim van Sluis presented him with the golden Caland medal upon his departure. This golden medal has only been presented twice before

15 The Board The formal running of the Rotterdam Port Promotion Council is the task of the Board of Management. This Board is made up, in accordance with the articles, from representatives of the Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs, FENEX, the Rotterdam Chamber of Commerce and the Association of Rotterdam Shipbrokers (VRC). Other representatives may be invited to join The Board, such as rerpesentatives of the CBRB, the Central Bureau for the Rhine and Inland Shipping. VRC Association of Rotterdam Shipbrokers R. Clasquin (till 1 October 2008) By invitation Ir. P. Struijs (from 14 November 2008) In 2008, The Board consisted of following people: M.W. van Sluis RA, Chairman CBRB - Central Bureau for the Rhine and Inland Shipping Jhr. H.J.M. van der Wyck (till 14 November 2008) Deltalinqs J.M. Vervat, Treasurer (till November 2008) Port of Rotterdam Authority Mr. R. van der Graaf, Treasurer (from November 2008) Drs. P.G. van Essen Mr. E.C. Hoogsteden FENEX A.A. Kanters The Rotterdam Chamber of Commerce Vacancy Sector Liquid Bulk / Chemicals Drs. D.J.M. Richelle (from 1 September 2008) 28 29

16 Advisory Council The Advisory Council gives The Board and Management on request or otherwise advice on market developments, strategic developments and the competitive position on the Port of Rotterdam, insofar they are important for the RPPC. The members of the Advisory Council are appointed by The Board of the RPPC. The Council is made up of representatives of companies and bodies that are active in various sectors in the field of logistical and maritime services. Sector Affiliated Ports Drs. U. Uiterwijk, Port of Moerdijk Sector Liquid Bulk / Chemicals Drs. F.E. Erkelens, Vopak (till 1 september 2008) Sector Chemicals Mr. A.A. Propsma, Lehnkering Logistics (till 1 September 2008) In 2008, the following people were members of the Advisory Council: Port of Rotterdam Authority Mr. B.D.M. Janssen (from June 2008) Sector Industry Drs. D.A. van Doorn, EMO Sector Rail Transport D. Heydt, Railion Nederland N.V. Sector Added Value Logistics Ing. R. Riemen, Broekman Groep Sector Vemen Mrs Y. Kagchelland, C. Steinweg-Handelsveem BV Changes in The Board and the Advisory Board Jhr. H.J.M. van der Wyck left The Board in connection with his departure from the CBRB. Mr P. Struijs joined The Board by invitation. Rotterdam Bankers Association C.W.M.H. Schoenmakers MBA, ING Bank Sector Container Handling W.P.G.H. Boevé, ECT Sector Bulk Handling T. de Vries, EBS Mr J.M. Vervat left The Board with effect from 1 November 2008 and became a member of the Advisory Board from the same date. Mr R. van der Graaf was appointed as Treasurer by The Board. Mr E.C. Hoogsteden became a member of The Board on behalf of the Port of Rotterdam Authority. Mr B.D.M. Janssen succeeded him on the Advisory Board on behalf of the Port of Rotterdam. Sector Stevedoring Drs. F. van der Gevel, Gevelco NOOD / Sector Maritime Services J.A.A. Kooren, Kotug Mr D.J.M. Richelle of Vopak became a member of The Board for the Liquid Bulk/Chemicals Sector. Mr F.E. Erkelens and Mr A.A. Propsma retired from the Advisory Board with effect from 1 September

17 Financial Report 2008 Income Donations increased thanks to the application of 10 new members in Expenditure The expenditure for promotional trips was lower than estimated. The costs for trade fairs and exhibitions were higher than estimated. The expenditure for the receptions of target groups was lower than estimated as a consequence of the decision to postpone two business receptions to Summary Financial Statement (x 1,000) Actual Budget Actual Budget Income: Contribution PoR Business sector Participations 4 12 Interest ,007 1,978 1,979 1,941 Expenditure Activities Promotional trips Receptions target groups Trade fairs and exhibitions Events RPPC PR activities general Ad hoc projects , ,001 Organisation Personnel costs Bureau costs ,005 1, Results

18 List of Activities Promotional Trips Trade fairs / Conferences 20/2 Cologne 5 6/3 BVL Logistics Forum Duisburg 9 14/3 Vietnam (Hanoi and Ho Chi Minh City) 11 14/3 SITL Paris 3/4 Regensburg 30/6-2/4 Industrial Minerals Athens 18/6 Prague 22 25/4 TransRussia Moscow 11/9 Stuttgart 27 29/5 Breakbulk Europe Antwerpen 17/9 Shipping Lines Luncheon London 2 3/10 European Commodities Exchange Munich 24/9 Shipping Lines Luncheon Hamburg 19 22/10 Coaltrans Prague 8/10 Lyon 28/10 Liverpool Other activities 24 27/11 Turkey (Istanbul and Izmir) 13/2 1 st Quarterly Meeting 2/12 Dortmund 15/4 2 nd Quarterly Meeting 20/4 Anniversary Spring Festival Receptions specific targets 6/6 Golf tournament Rotterdam Portholes 15 16/5 Austrian and Slovakian Forwarders 6/6 General Annual Meeting 10 11/12 Verband Spedition & Logistik 2/9 3 rd Quarterly Meeting Nordrhein-Westfalen 26/9 Port of Rotterdam Car Rally 13/12 Anniversary Christmas Party Receptions general targets 21/12 Get together of present and former 27/3 Berufsakademie Wien Board members 5/5 Institute Denver, USA 13/5 Students University St. Gallen In 2008, a total of 63 activities took place, including : 5/6 Berufsakademie Lörrach 9 promotional trips 29/10 Delegation Vietnam 2 shipping lines luncheons 2 specific receptions 5 general receptions 7 trade fairs/conferences 9 other activities 29 port safaris Management and staff of the RPPC At 31 december 2008, the management and staff of the RPPC consisted of: Drs M. (Marjolein) Warburg, Director K.M.Th. (Karel) de Zeeuw, Project manager M. (Marina) Bastiaanse, jr. Project manager E. (Els) Beugelink, Finance and administration manager J. (Hannie) van Dijk, Manager marketing services M.J.M. (Monique) van Dooremalen-van Keulen, Assistant project manager E.M. (Evelijn) Rensen, Secretary I.M. (Ingrid) Smulders, Secretary 34 35

19 Havenralley Port Car Rally Hafenrallye

20 Havenralley / Port Car Rally / Hafenrallye Havenjongens (M/V) zijn het allemaal, onze donateurs. Op een prachtige onbewolkte nazomerdag staan vierenzeventig mannen en vrouwen te popelen om dat te bewijzen. Hoe goed kennen zij hun haven? Zevenendertig teams gaan op pad in prachtige oldtimers. MG s, Jaguars, Volvo s, BMW s en de absolute topper: een oldtimer brandweerwagen. Onderweg stoppen zij voor opdrachten en ontspanning op verschillende karakteristieke pleisterplaatsen. Onderdeel van de dag: een rit op de tandem Haven Rotterdam 'E 'N rondom het EIC in Rozenburg en het schieten van een Schotse Hooglander, op foto uiteraard. De prijsuitreiking is bij de autoterminal van de Broekman Groep. De prijswinnaars: Ben Maelissa en Maarten van der Valk, van Danser Container Lines, in een Mercedes-Benz uit On a beautiful, cloudless late summer s day, seventy-four men and women, drawn from among our members, gather at the start of the 2008 annual Port of Rotterdam Rally, eager to pit their driving skills against one another and test their knowledge of their port. Thirty-four teams set off in magnificent classic cars. MGs, Jaguars, Volvos, BMWs and an absolute head-turner: a classic fire engine. Along the way they pull over to receive instructions and take a break at various stopping places that typify the port. The day also includes a trip on a tandem around the EIC in Rozenburg and shooting Scottish Highland cattle, with a camera, of course. The award ceremony is held at the car terminal of the Broekman Group. And the winners are: Ben Maelissa and Maarten van der Valk of Danser Container Lines in a 1986 Mercedes-Benz. Echte Hafenmenschen sind sie alle, unsere Mitglieder. An einem strahlenden Spätsommertag finden sich 74 Damen und Herren ein, und sie sind gebrannt darauf, dies unter Beweis zu stellen. Wir sind gespannt, wie gut sie ihren Hafen kennen! 37 Teams gehen in prachtvollen Oldtimern an den Start: MGs, Jaguars, Volvos, BMWs und, der absolute Blickfang, ein echter Feuerwehr-Oldtimer. Bei Zwischenstopps an charakteristischen Standorten werden Ruhepausen eingelegt und müssen verschiedene Aufgaben bewältigt werden, unter anderem eine Fahrt auf dem Tandem um das Ausbildungs- und Informationszentrum EIC in Rozenburg und ein Schnappschuss von einem schottischen Hochlandrind. Die Preisverleihung findet beim Autoterminal der Broekman Groep statt. Die stolzen Sieger sind Ben Maelissa und Maarten van der Valk, von Danser Container Lines, in einem Mercedes-Benz Baujahr

4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG

4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG 4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG 02 INHOUDSOPGAVE Het Bestuur 03 Raad van Advies 04 Wisselingen in Het Bestuur en Raad van Advies 05 Financieel verslag 06 Samenvatting Financieel Overzicht 07 Overzicht werkzaamheden

Nadere informatie

4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG

4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG 4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG 02 INHOUDSOPGAVE Het Bestuur 03 Raad van Advies 04 Wisselingen in Raad van Advies 05 Financieel verslag 06 Samenvatting Financieel Overzicht 07 Overzicht werkzaamheden 08 Bezetting

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Het Bestuur 03. Raad van Advies 04. Wisselingen in Raad van Advies 05. Financieel verslag

Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Het Bestuur 03. Raad van Advies 04. Wisselingen in Raad van Advies 05. Financieel verslag JAARVERSLAG 02 INHOUDSOPGAVE Het Bestuur 03 Raad van Advies 04 Wisselingen in Raad van Advies 05 Financieel verslag 06 Samenvatting Financieel Overzicht 07 Overzicht werkzaamheden 08 Bezetting van het

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles DKV Euro Service werkt met de Satellic Box voor afrekenen van de nieuwe Belgische tol Op 1 april 2016 gaat in België een nieuw satellietgestuurd tolsysteem

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine von letzter Woche vorliegen?

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine  von letzter Woche vorliegen? relevant irrelevant das Protokoll der Abteilungsleiter der Schreibfehler das Budget senken / das Budget kürzen die Reihe sobald so dass / sodass sich kümmern um die Wochenarbeitszeit das Vorruhestandsalter

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport 6, 7 en 8 november 2015 - Ermelo (NL) Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport International fair for combined driving fans Internationale Messe für Fahrsportbegeisterte www.paardenkoets.nl

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012

European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012 European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012 Introduction ECT City Terminal Euromax Terminal 7,5 mlnteu in 2011 Delta Terminal 1 Introduction ECT Venlo-rail Duisburg Moerdijk Willebroek

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

KADER 3-JARENPLAN 2014 2015 2016

KADER 3-JARENPLAN 2014 2015 2016 KADER 3-JARENPLAN 2014 2015 2016 INLEIDING Voor u ligt het vierde 3-jarenplan van de Rotterdam Port Promotion Council. Sinds de oprichting van de rechtsvoorganger van de RPPC, toen nog Stichting Havenbelangen

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Door-to-Door and more

Door-to-Door and more Door-to-Door and more Container worldwide Wir organisieren Ihren Containertransport weltweit und innerhalb Europas. Eigene Dienste und Kapazitäten garantieren einen perfekten Service, egal ob über Wasser,

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 23 campers Deze keer in het Nederlands. Dit leek ons nu wel eens tijd worden Joke en ik hopen dat jullie het kunnen vertalen. Woensdag 21 mei waren er al veel

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Fashion. Trends & Ontwikkelingen

Fashion. Trends & Ontwikkelingen Fashion Trends & Ontwikkelingen Fashion, Lifestyle en Footwear In mineur terwijl crisis net achter de rug is? Het retaillandschap verandert Diverse ketens in zwaar weer 2 Fashion, Lifestyle en Footwear

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn. DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015

DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn. DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015 DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015 Overview of revenues, EBIT and employees of DB and its business

Nadere informatie

71st Annual Conference

71st Annual Conference Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org 71st Annual Conference 11-14.05.2010 Portsmouth, UK POA the professional trades union

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

The 15th International Paas Pieper Tournament

The 15th International Paas Pieper Tournament The 15th International Paas Pieper Tournament 22-24 april 2011 Graspiepers en IPPT Tijdens Pasen 2011 zal DMHC de Graspiepers voor de 15e keer haar six-a-side Internationale Paas Pieper Toernooi (IPPT)

Nadere informatie

Havencongres Rotterdam 2013

Havencongres Rotterdam 2013 Donderdag 11 april 2013 Exposure mogelijkheden Havencongres Rotterdam 2013 Uw organisatie op dit event profileren? Havencongres Rotterdam 2013 Beste havenprofessional, Donderdag 11 april organiseert Management

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

ROTTERDAM BIOPORT. Frans Jan Hellenthal Business Developer Havenbedrijf Rotterdam 8 december 2011

ROTTERDAM BIOPORT. Frans Jan Hellenthal Business Developer Havenbedrijf Rotterdam 8 december 2011 ROTTERDAM BIOPORT Frans Jan Hellenthal Business Developer Havenbedrijf Rotterdam 8 december 2011 Havenbedrijf Rotterdam N.V. Structuur: Overheids-N.V., aandeelhouders: de gemeente (70%) en het Rijk (30%)

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie