Jaarverslag Annual report Jahresbericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Annual report Jahresbericht"

Transcriptie

1 Jaarverslag Annual report Jahresbericht 08

2 Inhoud Contents Inhalt Jaarverslag Voorwoord 10 Beleid Bestuur 14 Raad van Advies 16 Financieel verslag Samenvatting Financieel Overzicht Overzicht van werkzaamheden 19 Bezetting van het bureau van RPPC 57 Donateurs 68 Colofon Jahresbericht Vorwort 42 Strategie Vorstand 46 Beirat 48 Finanzbericht Zusammenfassung der Finanzübersicht Tätigkeitsübersicht 51 Management und Personal des RPPC 57 Mitlglieder 68 Colofon 7 Lentefeest 23 Golftoernooi 39 Havenralley 55 Kerstfeest 67 Bijeenkomst Bestuur en voormalige leden Bestuur 7 Frühjahrsfest 23 Golfturnier 39 Hafenrallye 55 Weihnachtsball 67 Treffen der heutigen und ehemaligen Vorstandsmitglieder Annual report Foreword 26 Policy in The Board 30 Advisory Council 32 Financial Report Summary Financial Statement List of Activities 35 Management and staff of the RPPC 57 Members 68 Colofon 7 Spring festival 23 Golf tournament 39 Port Car Rally 55 Christmas Party 67 Get together of present and former Board members

3 Lentefeest Spring festival Frühjahrsfest

4 Lentefeest / Spring festival / Frühjahrsfest De allereerste dag waarop je de lente voelt. De zon heeft er zin in, bomen ontbotten, merels fluiten. Donateurs van RPPC vertrekken met hun gezin naar het Kralingse Bos. Want het gezin de basis om op terug te vallen mag ook wel eens in het zonnetje worden gezet. In de buurt van het strandbad is een deel van het grasveld afgezet. Vrolijk geblokte plaids, honderden ballonnen, bloemenkettingen en rijk gevulde picknickmanden bepalen de sfeer. Kralingse Bos 4 31,27'E 51 55,90'N Met een springkussen, schmink, poffertjes en optredens van Lisa, Amy en Shelly die Nederland vertegenwoordigden tijdens het Junior Eurovisiesongfestival en van de populaire groep Ch!pz wordt deze dag een ongedwongen feest voor gezinnen. In totaal bezoeken 110 kinderen en 160 volwassenen het evenement. The first day on which you feel spring has arrived. The sun is shining, trees are blossoming, blackbirds are singing. Members of RPPC head with their families to Kralingse Plas, for the family, which is the base in all our lives, also deserves to be made the centre of attention. Part of the field close to the bathing beach is marked off. Brightly chequered rugs draped on the ground, hundreds of balloons, daisy chains and amply filled picnic baskets set the tone. A bouncy castle, face painting, mini pancakes and performances by Lisa, Amy and Shelly, the Netherlands entry for the Junior Eurovision Song Festival and the popular group Ch!pz, ensure a relaxed party atmosphere throughout the day. The event attracts a total of 110 children and 160 adults. Der allererste Tag, an dem der Frühling richtig zu spüren ist. Bei strahlender Sonne und begleitet von Vogelgezwitscher machen sich die Mitglieder des RPPC mit ihren Angehörigen auf den Weg ins frische Grün am Kralingse Plas. Denn die Familie, der sichere Heimathafen, verdient es schließlich auch einmal, im Mittelpunkt zu stehen. In der Nähe des Strandbads wurde ein Teil der Wiese reserviert. Bunte Decken, Hunderte von Luftballons, Blumengirlanden und gut gefüllte Picknickkörbe bestimmen das Bild. Mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, Poffertjes-Essen und Auftritten von Lisa, Amy und Shelly, die die Niederlande beim Junior Eurovision Song Contest vertreten werden, sowie der populären Band Ch!pz wird dieser Tag ein fröhliches Familienfest. Insgesamt waren 110 Kinder und 160 Erwachsene mit von der Partie. 7

5 Voorwoord Op 21 december 1933 werd de Stichting Havenbelangen opgericht, waaruit later de Rotterdam Port Promotion Council is ontstaan. In 2008 vierden wij daarom samen met onze donateurs, de mensen voor wie we bestaan, een jaar na het 75-jarig jubileum van het Havenbedrijf ons eigen jubileumjaar. Dat de RPPC al bijna net zo lang bestaat als het Havenbedrijf Rotterdam, bewijst dat het havenbedrijfsleven al vanaf het begin nut en noodzaak inziet van gezamenlijke commerciële marketingpromotie. Ik wil hierbij graag mijn dank uitspreken aan alle trouwe donateurs, dat zijn er zo n 250, die vertrouwen hebben in de RPPC, in de dienstverlening van de RPPC en bestuur en medewerkers van de RPPC. De medewerkers van de RPPC hebben naast hun bestaande werkzaamheden ook het overgrote deel van het jubileumprogramma bedacht. Drie events waren speciaal voor onze donateurs en de mensen in hun omgeving: het lentefeest was gericht op het gezin, de havenrally op de zakenrelaties en het KerstBal op de levenspartners. Ook vierden we dit jaar, met de vijftiende editie alweer, het derde lustrum van ons golftoernooi. Dit uitte zich in aangepaste deelnamekosten en een speciale hoofdprijs: deelname aan de havenrally in een oldtimer Jaguar. Op de feitelijke oprichtingsdag van de RPPC, 21 december, werd in de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas een receptie gehouden voor oud-bestuursleden, huidige bestuursleden en hun partners. Helaas laten de cijfers van 2009 tot op heden een negatieve groei zien. Echter niet op alle segmenten, wat het belang aantoont van diversiteit in de haven. Ook worden juist in deze tijd de USP s van de Rotterdamse haven duidelijk: een snelle, ongehinderde toegang tot de haven, diep water, een fijnmazig netwerk van achterlandverbindingen en een haven die 24 uur per dag, 7 dagen per week en het hele jaar door in bedrijf is. Dit maakt dat Rotterdam het de eerste maanden van 2009 relatief goed doet ten opzichte van de concurrerende havens. Uit ervaring weten we dat we klaar moeten zijn voor als het tij keert. Het investeren in de haven gaat daarom gewoon door, in uitbreiding van de capaciteit en dienstverlening én in mensen, zodat de donateurs hun werk kunnen blijven doen. In de wetenschap dat de Rotterdamse haven vaker slechtere tijden heeft gekend, die we altijd te boven zijn gekomen, spreek ik de hoop uit dat ik het volgend jaarverslag weer kan openen met mooie cijfers. Wim van Sluis Voorzitter De gevolgen van de economisch slechtere tijden werden de laatste paar maanden zakelijk zichtbaar. Toch beleefde de goederenoverslag met ruim 420 miljoen ton in 2008 een record: 2,7% meer dan in Ook de haven van Moerdijk heeft, ondanks een minder laatste kwartaal, in 2008 een mooie groei doorgemaakt: bijna 15,5 miljoen ton is doorgevoerd, een stijging van 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. 8 9

6 Beleid over 2008 Ons jubileumjaar 2008 was een vol en druk jaar, met veel activiteiten voor onze donateurs. We organiseerden negen promotiereizen, twee rederslunches, een golftoernooi en vier kwartaalbijeenkomsten. Samen met donateurs en het Havenbedrijf Rotterdam hebben we met de Port of Rotterdam stand aan verschillende beurzen en congressen deelgenomen. We hebben zeven speciale groepen ontvangen en voor onze donateurs negenentwintig havensafari s georganiseerd. Tot slot wil ik graag de medewerkers van het bureau bedanken voor hun inspanningen in dit drukke jubileumjaar. En last but not least ook veel dank voor de inzet van de leden van Het Bestuur en voor de immer opbouwende input van de leden van de Raad van Advies. Marjolein Warburg Directeur Naast al deze gebruikelijke activiteiten, waren er in het kader van het jubileum ook speciale feestelijkheden. Met deze jubileumactiviteiten hebben we kunnen zorgen voor een beetje extra binding tussen de donateurs en hun RPPC. We hopen dat onze donateurs ons ook in deze tijden van negatieve economische groei blijven steunen. Want juist nu is een gezamenlijke promotie van belang: in een periode van fellere concurrentie is het essentieel om klanten te informeren over de redenen om te kiezen voor Rotterdam. Gelukkig zien wij nog steeds aan de participatie van donateurs in de zakelijke activiteiten van de RPPC, dat Rotterdamse bedrijven RPPC zien als ondersteuning van hun eigen sales activiteiten. We hopen dan ook oprecht dat wij kunnen blijven bijdragen aan het commerciële succes van de donateurs en van de Rotterdamse haven. Op deze plek wil ik graag stilstaan bij het afscheid van jonkheer Hubert-Jan van der Wyck. Zijn vertrek als voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) betekende ook een afscheid van Het Bestuur van de RPPC. De heer Van der Wyck is, eerst namens de Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid en later namens het CBRB, in totaal ruim twintig jaar betrokken geweest bij de RPPC: als bestuurslid, als penningmeester en als interim-voorzitter. Als blijk van waardering voor de jarenlange inzet en betrokkenheid reikte Wim van Sluis hem bij zijn afscheid de gouden Calandpenning uit. Deze gouden penning werd slechts twee maal eerder uitgereikt

7 Het Bestuur De formele aansturing van de Rotterdam Port Promotion Council geschiedt door Het Bestuur. Dit bestuur wordt statutair gevormd door onder andere vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Deltalinqs, FENEX, Kamer van Koophandel Rotterdam en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors VRC. Op uitnodiging kunnen andere vertegenwoordigers in Het Bestuur worden opgenomen, zoals een vertegenwoordiger van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). VRC - Vereniging RotterdamseCargadoors R. Clasquin (tot 1 oktober 2008) Op verzoek Ir. P. Struijs (vanaf 14 november 2008) In 2008 maakten deel uit van Het Bestuur: M.W. van Sluis RA, voorzitter Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) Jhr. H.J.M. van der Wyck (tot 14 november 2008) Deltalinqs J.M. Vervat, penningmeester (tot 1 november 2008) Havenbedrijf Rotterdam N.V. Mr. R. van der Graaf, penningmeester (vanaf 1 november 2008) Drs. P.G. van Essen Mr. E.C. Hoogsteden FENEX A.A. Kanters Kamer van Koophandel Rotterdam Vacature Natte bulk / Chemie Drs. D.J.M. Richelle (vanaf 1 september 2008) 12 13

8 Raad van Advies De Raad van Advies geeft Het Bestuur en directie gevraagd en ongevraagd advies inzake marktontwikkelingen, strategische ontwikkelingen en concurrentiepositie van de Rotterdamse haven, voorzover die voor de RPPC van belang zijn. De Raad van Advies wordt benoemd door Het Bestuur van de RPPC. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven en instanties, die actief zijn in diverse sectoren op het gebied van logistieke en maritieme dienstverlening. Sector Gelieerde Havens Drs. U. Uiterwijk, Havenschap Moerdijk Sector Natte Bulk / Chemie Drs. F.E. Erkelens, Vopak (tot 1 september 2008) Sector Chemie Mr. A.A. Propsma, Lehnkering Logistics (tot 1 september 2008) In 2008 maakten deel uit van de Raad van Advies: Havenbedrijf Rotterdam N.V. Mr. B.D.M. Janssen (vanaf juni 2008) Sector Industrie Drs. D.A. van Doorn, EMO Sector Spoorvervoer D. Heydt, Railion Nederland N.V. Sector Added Value Logistics Ing. R. Riemen, Broekman Groep Sector Vemen Mevr. Y. Kagchelland, C. Steinweg-Handelsveem BV Wisselingen in Het Bestuur en de Raad van Advies Jhr. H.J.M. van der Wyck verliet Het Bestuur in verband met zijn afscheid van het CBRB. Op verzoek nam de heer Ir. P. Struijs zitting in Het Bestuur. Rotterdamsche Bankiersvereniging C.W.M.H. Schoenmakers MBA, ING Bank Sector Containeroverslag W.P.G.H. Boevé, ECT Sector Massagoedoverslag T. de Vries, EBS Sector Stuwadoors Drs. F. van der Gevel, Gevelco NOOD / Sector Maritieme Dienstverlening J.A.A. Kooren, Kotug De heer J.M. Vervat verliet Het Bestuur per 1 november 2008 en nam per dezelfde datum zitting in de Raad van Advies. Mr. R. van der Graaf werd door Het Bestuur benoemd tot penningmeester. Namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V. nam de heer mr. E.C. Hoogsteden zitting in Het Bestuur. De heer drs. B.D.M. Janssen volgde hem namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V. op in de Raad van Advies. Voor de Sector Natte Bulk/Chemie nam de heer drs. D.J.M. Richelle, Vopak zitting in Het Bestuur. De heren F.E. Erkelens en mr. A.A. Propsma traden per 1 september 2008 uit de Raad van Advies

9 Financieel verslag 2008 Baten De donaties namen toe door de aanmelding van 10 nieuwe donateurs in Lasten De kosten van de promotiereizen zijn lager uitgevallen dan begroot, terwijl de kosten van de beurzen hoger uitgevallen zijn dan begroot. Besloten is twee ontvangsten door te schuiven naar 2009, hetgeen de daling bij de ontvangsten van doelgroepen verklaart. Samenvatting Financieel Overzicht (x 1.000) Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Baten Bijdrage HbR Bedrijfsleven Deelnemingen 4 12 Rente Lasten Activiteiten Promotiereizen Ontvangsten doelgroepen Vakbeurzen Evenementen RPPC PR-activiteiten algemeen Ad hoc projecten Organisatie Personeelskosten Bureaukosten Resultaat

10 Overzicht van werkzaamheden Promotiereizen Vakbeurzen / Congressen 20/2 Keulen 5 6/3 BVL Logistics Forum Duisburg 9 14/3 Vietnam (Hanoi en Ho Chi Minh City) 11 14/3 Beurs SITL Parijs 3/4 Regensburg 30/6-2/4 Industrial Minerals Athene 18/6 Praag 22 25/4 Beurs TransRussia Moskou 11/9 Stuttgart 27 29/5 Breakbulk Europe Antwerpen 17/9 Rederslunch Londen 2 3/10 Europese Warenbeurs München 24/9 Rederslunch Hamburg 19 22/10 Coaltrans Praag 8/10 Lyon 28/10 Liverpool Overige activiteiten 24 27/11 Turkije (Istanbul en Izmir) 13/2 1 e Kwartaalbijeenkomst 2/12 Dortmund 15/4 2 e Kwartaalbijeenkomst 20/4 Jubileum Lentefeest Ontvangsten gerichte doelgroepen 6/6 Golftoernooi Rotterdam Portholes 15 16/5 Ontvangst Oostenrijkse 6/6 Donateursvergadering en Slowaakse expediteurs 2/9 3 e Kwartaalbijeenkomst 10 11/12 Ontvangst Verband Spedition & 26/9 Jubileum Rotterdam Haven Rally Logistik Nordrhein-Westfalen 13/12 Jubileum KerstBal Ontvangsten algemene doelgroepen 21/12 Bijeenkomst Bestuur en voormalige leden Bestuur 27/3 Berufsakademie Wien 5/5 Institute Denver, USA In 2008 werden in totaal 63 activiteiten 13/5 Studenten Universität St. Gallen uitgevoerd, waarvan: 5/6 Berufsakademie Lörrach 9 promotiereizen 29/10 Delegatie Vietnam 2 rederslunches 2 gerichte ontvangsten 5 algemene ontvangsten 7 beurzen/congressen 9 overige activiteiten 29 havensafari's Bezetting van het bureau van RPPC Op 31 december 2008 bestond de bezetting van het bureau uit : Drs M. (Marjolein) Warburg, directeur K.M.Th. (Karel) de Zeeuw, project manager M. (Marina) Bastiaanse, jr. project manager E. (Els) Beugelink, finance and administration manager J. (Hannie) van Dijk, manager marketing services M.J.M. (Monique) van Dooremalen-van Keulen, assistant project manager E.M. (Evelijn) Rensen, secretaresse I.M. (Ingrid) Smulders, secretaresse 18 19

11 Golftoernooi Golf tournament Golfturnier

12 4 30' O Golftoernooi / Golf tournament / Golfturnier Alweer de vijftiende editie van het jaarlijkse golftoernooi Rotterdam Portholes: de traditionele strijd om de Mainport Cup. Naast de gebruikelijke sponsors van dit toernooi, doet ook het Havenbedrijf Rotterdam een duit in het zakje, waardoor het toernooi een extra feestelijk tintje krijgt. Honderdtachtig deelnemers bezetten de greens van Golfclub Cromstrijen in Numansdorp voor de wedstrijd, vieren- twintig personen leren de beginselen van het spel in de clinic. Golfclub Cromstrijen 52 3' N De felbegeerde wisselbeker gaat naar de flight van Jumelet Verhagen Advocaten met een score van 40 punten. In dit jubileumjaar voor hen een extra prijs: de sleutels van een Jaguar oldtimer, voor de havenrally in september. De dag eindigt met een barbecue en optredens van Joke Bruijs en Lois Lane. The fifteenth staging of the annual Rotterdam Portholes golf tournament: the traditional competition for the Mainport Cup. Alongside the usual sponsors of this tournament, the Port of Rotterdam also makes a financial contribution, ensuring an extra festive atmosphere for the tournament. One hundred and eighty golfers take to the greens of Cromstrijen Golf Club in Numansdorp to contest the title, while twenty-four learn the basics of golf in the clinic. The coveted challenge cup is eventually won by the flight of Jumelet Verhagen Advocaten with a score of 40 points. In this jubilee year their victory secures an additional prize: the keys to a classic Jaguar for the Port of Rotterdam Car Rally in September. The day ends with a barbeque and performances by Joke Bruijs and Lois Lane. Die 15. Auflage des jährlichen Golfturniers Rotterdam Portholes: der traditionelle Wettkampf um den Mainport Cup. Außer den regelmäßigen Sponsoren dieses Turniers leistet auch die Port of Rotterdam Authority einen Beitrag, wodurch das Turnier ein besonders festliches Flair erhält. 180 Turnierteilnehmer finden sich auf den Greens des Golfclubs Cromstrijen in Numansdorp ein, während 24 Personen in einer Clinic die Grundprinzipien des Golfsports erlernen. Der begehrte Wanderpokal geht an die Flight von Jumelet Verhagen Advocaten mit einem Score von 40 Punkten. Anlässlich des Jubiläumsjahrs erhielten die Sieger aber außerdem einen ganz speziellen Preis: die Schlüssel eines Jaguar-Oldtimers für die Hafenrallye im September! Zum Abschluss des Tages erwartete die Teilnehmer ein Grillfest mit Auftritten von Joke Bruijs und Lois Lane. 23

13 Foreword On 21 December 1933, the Stichting Havenbelangen, which was later to become the Rotterdam Port Promotion Council, was founded. In 2008, therefore, one year after the 75th anniversary of the Port of Rotterdam Authority, we celebrated our own jubilee, together with our members, the companies for whom we exist. The fact that the RPPC has existed for almost as long as the Port of Rotterdam Authority demonstrates that the companies operating in the port have always understood the importance and benefits of joint commercial marketing promotion. I would like to take this opportunity to thank all our loyal members, who number roughly 250, for the trust they have placed in the RPPC, the services provided by the RPPC and The Board and employees of the RPPC. of Moerdijk also achieved good growth in 2008: almost 15.5 million tons of cargo was transferred, an increase of 8% relative to the previous year. Unfortunately, the figures to date for 2009 show negative growth. Not in all sectors, however, which shows the importance of diversity in the port. It is in difficult times such as these that the Port of Rotterdam s USPs are particularly evident: quick, unhindered access to the port, deep water, a closely knit network of hinterland connections and a port that is operational 24 hours a day, 7 days a week, all year round. These factors have enabled Rotterdam to perform relatively well in the first few months of 2009 compared with competing ports. In addition to performing their normal duties, the employees of the RPPC also devised most of the programme of activities for our anniversary celebrations. Three events were laid on especially for our members and the people close to them: the Anniversary Spring Festival was intended for the family, the Port of Rotterdam Car Rally for business associates and the Anniversary Christmas Party for the partners. This year we also celebrated the fifteenth anniversary of our golf tournament. The participation fees were adjusted accordingly and a special first prize was available: the opportunity to take part in the Port of Rotterdam Car Rally in a classic Jaguar. On the actual foundation day of the RPPC, 21 December, a reception was held for former board members, current board members and their partners at the De Maas Royal Rowing and Sailing Club (Koninklijke Roei-en Zeilvereniging De Maas ). We know from experience that we have to be ready for when the economic tide turns. For this reason investments in the port, in expanding capacity, services and in people, are continuing as usual, so that the members can carry on with their work. In the firm knowledge that the Port of Rotterdam has experienced difficult times before and that we have always come through them, I trust that I can open next year s annual report with a set of positive figures once again. Wim van Sluis Chairman The effects of the economic downturn on business became evident in the last few months of the year. Nonetheless, cargo transhipment reached a record level at more than 420 million tons in 2008: 2.7% more than in In spite of a disappointing last quarter, the port 24 25

14 Policy in 2008 Our anniversary year 2008 was an eventful year, with many activities for our members. We organised nine promotional trips, two shipping line luncheons, a golf tournament and four quarterly meetings. Together with members and the Port of Rotterdam Authority we shared the Port of Rotterdam stand at various trade fairs and congresses. We received seven special groups and we organised twenty-nine port safaris for our members. In addition to all these usual activities, we also organised a number of special festive events to celebrate our anniversary year. These jubilee activities also enabled us to strengthen the ties between the members and their RPPC. We hope that our members will continue to support us also in these times of negative economic growth. Because now is precisely the time to stress the importance of joint promotion: in a period of increased competition it is essential to let clients know exactly why they should choose Rotterdam. Fortunately, the continued participation of our members in the business activities organised by the RPPC shows us that companies in Rotterdam see the RPPC as supporting their own sales activities. We truly hope, therefore, that we can continue to contribute to the commercial success of our members and the Port of Rotterdam. Finally, I would like to thank the employees of the Council for their tireless efforts in this busy anniversary year. And, last but not least, I would also like to thank the members of The Board for their commitment and for the ever-constructive input of the members of the Advisory Board. Marjolein Warburg Director Last year also saw the departure of Jhr. Hubert-Jan van der Wyck as Chairman of the Central Bureau for the Rhine and Inland Waterways (CBRB). His departure from the CBRB also signalled his resignation from The Board of the RPPC. Mr. Van der Wyck has been involved with the RPPC for more than twenty years, as a member of The Board, Treasurer and as interim-chairman, first on behalf of the Dutch Trade and Industry Association and later on behalf of the CBRB. As a token of appreciation for his commitment and involvement over the years, Wim van Sluis presented him with the golden Caland medal upon his departure. This golden medal has only been presented twice before

15 The Board The formal running of the Rotterdam Port Promotion Council is the task of the Board of Management. This Board is made up, in accordance with the articles, from representatives of the Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs, FENEX, the Rotterdam Chamber of Commerce and the Association of Rotterdam Shipbrokers (VRC). Other representatives may be invited to join The Board, such as rerpesentatives of the CBRB, the Central Bureau for the Rhine and Inland Shipping. VRC Association of Rotterdam Shipbrokers R. Clasquin (till 1 October 2008) By invitation Ir. P. Struijs (from 14 November 2008) In 2008, The Board consisted of following people: M.W. van Sluis RA, Chairman CBRB - Central Bureau for the Rhine and Inland Shipping Jhr. H.J.M. van der Wyck (till 14 November 2008) Deltalinqs J.M. Vervat, Treasurer (till November 2008) Port of Rotterdam Authority Mr. R. van der Graaf, Treasurer (from November 2008) Drs. P.G. van Essen Mr. E.C. Hoogsteden FENEX A.A. Kanters The Rotterdam Chamber of Commerce Vacancy Sector Liquid Bulk / Chemicals Drs. D.J.M. Richelle (from 1 September 2008) 28 29

16 Advisory Council The Advisory Council gives The Board and Management on request or otherwise advice on market developments, strategic developments and the competitive position on the Port of Rotterdam, insofar they are important for the RPPC. The members of the Advisory Council are appointed by The Board of the RPPC. The Council is made up of representatives of companies and bodies that are active in various sectors in the field of logistical and maritime services. Sector Affiliated Ports Drs. U. Uiterwijk, Port of Moerdijk Sector Liquid Bulk / Chemicals Drs. F.E. Erkelens, Vopak (till 1 september 2008) Sector Chemicals Mr. A.A. Propsma, Lehnkering Logistics (till 1 September 2008) In 2008, the following people were members of the Advisory Council: Port of Rotterdam Authority Mr. B.D.M. Janssen (from June 2008) Sector Industry Drs. D.A. van Doorn, EMO Sector Rail Transport D. Heydt, Railion Nederland N.V. Sector Added Value Logistics Ing. R. Riemen, Broekman Groep Sector Vemen Mrs Y. Kagchelland, C. Steinweg-Handelsveem BV Changes in The Board and the Advisory Board Jhr. H.J.M. van der Wyck left The Board in connection with his departure from the CBRB. Mr P. Struijs joined The Board by invitation. Rotterdam Bankers Association C.W.M.H. Schoenmakers MBA, ING Bank Sector Container Handling W.P.G.H. Boevé, ECT Sector Bulk Handling T. de Vries, EBS Mr J.M. Vervat left The Board with effect from 1 November 2008 and became a member of the Advisory Board from the same date. Mr R. van der Graaf was appointed as Treasurer by The Board. Mr E.C. Hoogsteden became a member of The Board on behalf of the Port of Rotterdam Authority. Mr B.D.M. Janssen succeeded him on the Advisory Board on behalf of the Port of Rotterdam. Sector Stevedoring Drs. F. van der Gevel, Gevelco NOOD / Sector Maritime Services J.A.A. Kooren, Kotug Mr D.J.M. Richelle of Vopak became a member of The Board for the Liquid Bulk/Chemicals Sector. Mr F.E. Erkelens and Mr A.A. Propsma retired from the Advisory Board with effect from 1 September

17 Financial Report 2008 Income Donations increased thanks to the application of 10 new members in Expenditure The expenditure for promotional trips was lower than estimated. The costs for trade fairs and exhibitions were higher than estimated. The expenditure for the receptions of target groups was lower than estimated as a consequence of the decision to postpone two business receptions to Summary Financial Statement (x 1,000) Actual Budget Actual Budget Income: Contribution PoR Business sector Participations 4 12 Interest ,007 1,978 1,979 1,941 Expenditure Activities Promotional trips Receptions target groups Trade fairs and exhibitions Events RPPC PR activities general Ad hoc projects , ,001 Organisation Personnel costs Bureau costs ,005 1, Results

18 List of Activities Promotional Trips Trade fairs / Conferences 20/2 Cologne 5 6/3 BVL Logistics Forum Duisburg 9 14/3 Vietnam (Hanoi and Ho Chi Minh City) 11 14/3 SITL Paris 3/4 Regensburg 30/6-2/4 Industrial Minerals Athens 18/6 Prague 22 25/4 TransRussia Moscow 11/9 Stuttgart 27 29/5 Breakbulk Europe Antwerpen 17/9 Shipping Lines Luncheon London 2 3/10 European Commodities Exchange Munich 24/9 Shipping Lines Luncheon Hamburg 19 22/10 Coaltrans Prague 8/10 Lyon 28/10 Liverpool Other activities 24 27/11 Turkey (Istanbul and Izmir) 13/2 1 st Quarterly Meeting 2/12 Dortmund 15/4 2 nd Quarterly Meeting 20/4 Anniversary Spring Festival Receptions specific targets 6/6 Golf tournament Rotterdam Portholes 15 16/5 Austrian and Slovakian Forwarders 6/6 General Annual Meeting 10 11/12 Verband Spedition & Logistik 2/9 3 rd Quarterly Meeting Nordrhein-Westfalen 26/9 Port of Rotterdam Car Rally 13/12 Anniversary Christmas Party Receptions general targets 21/12 Get together of present and former 27/3 Berufsakademie Wien Board members 5/5 Institute Denver, USA 13/5 Students University St. Gallen In 2008, a total of 63 activities took place, including : 5/6 Berufsakademie Lörrach 9 promotional trips 29/10 Delegation Vietnam 2 shipping lines luncheons 2 specific receptions 5 general receptions 7 trade fairs/conferences 9 other activities 29 port safaris Management and staff of the RPPC At 31 december 2008, the management and staff of the RPPC consisted of: Drs M. (Marjolein) Warburg, Director K.M.Th. (Karel) de Zeeuw, Project manager M. (Marina) Bastiaanse, jr. Project manager E. (Els) Beugelink, Finance and administration manager J. (Hannie) van Dijk, Manager marketing services M.J.M. (Monique) van Dooremalen-van Keulen, Assistant project manager E.M. (Evelijn) Rensen, Secretary I.M. (Ingrid) Smulders, Secretary 34 35

19 Havenralley Port Car Rally Hafenrallye

20 Havenralley / Port Car Rally / Hafenrallye Havenjongens (M/V) zijn het allemaal, onze donateurs. Op een prachtige onbewolkte nazomerdag staan vierenzeventig mannen en vrouwen te popelen om dat te bewijzen. Hoe goed kennen zij hun haven? Zevenendertig teams gaan op pad in prachtige oldtimers. MG s, Jaguars, Volvo s, BMW s en de absolute topper: een oldtimer brandweerwagen. Onderweg stoppen zij voor opdrachten en ontspanning op verschillende karakteristieke pleisterplaatsen. Onderdeel van de dag: een rit op de tandem Haven Rotterdam 'E 'N rondom het EIC in Rozenburg en het schieten van een Schotse Hooglander, op foto uiteraard. De prijsuitreiking is bij de autoterminal van de Broekman Groep. De prijswinnaars: Ben Maelissa en Maarten van der Valk, van Danser Container Lines, in een Mercedes-Benz uit On a beautiful, cloudless late summer s day, seventy-four men and women, drawn from among our members, gather at the start of the 2008 annual Port of Rotterdam Rally, eager to pit their driving skills against one another and test their knowledge of their port. Thirty-four teams set off in magnificent classic cars. MGs, Jaguars, Volvos, BMWs and an absolute head-turner: a classic fire engine. Along the way they pull over to receive instructions and take a break at various stopping places that typify the port. The day also includes a trip on a tandem around the EIC in Rozenburg and shooting Scottish Highland cattle, with a camera, of course. The award ceremony is held at the car terminal of the Broekman Group. And the winners are: Ben Maelissa and Maarten van der Valk of Danser Container Lines in a 1986 Mercedes-Benz. Echte Hafenmenschen sind sie alle, unsere Mitglieder. An einem strahlenden Spätsommertag finden sich 74 Damen und Herren ein, und sie sind gebrannt darauf, dies unter Beweis zu stellen. Wir sind gespannt, wie gut sie ihren Hafen kennen! 37 Teams gehen in prachtvollen Oldtimern an den Start: MGs, Jaguars, Volvos, BMWs und, der absolute Blickfang, ein echter Feuerwehr-Oldtimer. Bei Zwischenstopps an charakteristischen Standorten werden Ruhepausen eingelegt und müssen verschiedene Aufgaben bewältigt werden, unter anderem eine Fahrt auf dem Tandem um das Ausbildungs- und Informationszentrum EIC in Rozenburg und ein Schnappschuss von einem schottischen Hochlandrind. Die Preisverleihung findet beim Autoterminal der Broekman Groep statt. Die stolzen Sieger sind Ben Maelissa und Maarten van der Valk, von Danser Container Lines, in einem Mercedes-Benz Baujahr

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press DUESSELDORF AACHEN supplement distributed with www.brusselspress.com Sparkassen-Finanzgruppe Good for. s Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf Telefon: 02 11/8 78-0

Nadere informatie

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 2 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Voorwoord Foreword Leren van elkaar en leren voor de toekomst; kort samengevat

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra Colofon Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008 Dispuut Verkeer is established at 10 May 1990 and is the study association for students who will graduate in the masters of Transport & Planning, Road &

Nadere informatie

Onderwaterarcheologie. op de Rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand) Arent D. Vos

Onderwaterarcheologie. op de Rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand) Arent D. Vos Nederlandse Archeologische Rapporten 041 Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand) Arent D. Vos Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

2007-2009. Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS

2007-2009. Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS 2007-2009 Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS INTRODUCTIE KIWA MAGAZINE-BOUWARTIKELEN Het dienstenpakket van Kiwa voor de bouwsector wordt keer op keer

Nadere informatie

dutch entrepreneurs starting a business in vietnam columns theme hanoi danny van bakel Nederlandse voetbalprof in Vietnam

dutch entrepreneurs starting a business in vietnam columns theme hanoi danny van bakel Nederlandse voetbalprof in Vietnam Double Dutch nr 16 Double Dutch 2012 the magazine of the Dutch Business Association Vietnam dutch entrepreneurs starting a business in vietnam columns Helma in Saigon Vraag het Robert hanoi HIWC Bazar

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Ondernemerschap Het product

Ondernemerschap Het product 2 Ondernemerschap Het product Ondernemerschap Het product In 2009 waren er, na het crisisjaar 2008, tekenen van opleving zichtbaar. Beetje bij beetje kwam het vertrouwen terug en werd ogenschijnlijk in

Nadere informatie

SuccessNet. (...with BNI) See Page 11 P15 P8&9 P4-7 P2&3 INSIDE THIS ISSUE > ISSUE 45N SPRING 2008. EDUCATION and INFORMATION BULLETIN for BNI MEMBERS

SuccessNet. (...with BNI) See Page 11 P15 P8&9 P4-7 P2&3 INSIDE THIS ISSUE > ISSUE 45N SPRING 2008. EDUCATION and INFORMATION BULLETIN for BNI MEMBERS INSIDE THIS ISSUE > P2&3 The referrals just keep flowing! P4-7 BNI Nederland SuccessNet P8&9 Everything golden in the Emerald Isle P15 Your 10 minute Wonders ISSUE 45N SPRING 2008 EDUCATION and INFORMATION

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town.

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town. Double Dutch nr1 double dutch 2007 april Coming up Queen s Day Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president Vraag & aanbod Condex, yellow pages for construction boekbespreking

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s

B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s B E S T U U R S V E R S L A G W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s voor Hoop en Toekomstkansen 2014 Doelstelling Statutaire doelstelling van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

faces adapt to survive belastingparadijs NL The accountancy profession is subject to change is nederland nu wel of geen belastingparadijs?

faces adapt to survive belastingparadijs NL The accountancy profession is subject to change is nederland nu wel of geen belastingparadijs? faces Y. 1 5 #. 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie