Extraheren, combineren, confronteren en extrapoleren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extraheren, combineren, confronteren en extrapoleren"

Transcriptie

1 Extraheren, combineren, confronteren en extrapoleren het volg en stuursysteem; een in ICT verpakte werkwijze Het Kosten maatregelenpakket: tot 2015: 2,2 miljard euro tot 2027: 4,2 miljard euro Werkwijze Watermozaïek: Veelgenoemde en veelbelovende maatregelen Mozaïekmarkt Projectvoorstellen In proeftuinen Waterschap ontmoet wetenschap Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water (IM) KRW maatregelen in veengebied, op de voet gevolgd 1. Drie uitvoeringsprojecten Waterkwaliteitsbaggeren Wormer en Jisperwater Precisiebaggeren Groot Wilnis Vinkeveen Aanleggen natuurvriendelijkeoeversreeuwijk ijk 2. Het volg en stuursysteem 3. Communicatie en implementatie 1

2 Consortium en partners Het Volg & Stuursysteem is een kennisen informatiesysteem.... dat het veld centraal stelt.. voor verschillende gebruikers (operationeel beheerders, specialisten, beleidsmakers, managers en bestuurders);.. dat put uit verschillende gegevensbronnen;.. waarmee metingen en analyseresultaten op uniforme wijze kunnen worden gerapporteerd en gepresenteerd;.. voor het uitvoeren van berekeningen en analyses;.. voor het delen van kennis. Gebruikers operationeel beheerders Brug tussen kantoor en veld Voordracht Jacco Kroon specialisten Watersysteemanalyse, knelpuntdefinitie, voorspellingen. bestuurders, managers, beleidsmakers Onderbouwing doelen, maatregelen en middelen Voordracht Jan Strijker Gegevensbronnen (bijvoorbeeld): Bron ontsluiten Gegevens combineren Evt. opslag Valideren FEWS ecolims scada vergunningen waterbalans Presenteren Rapporteren Analyseren Evalueren Adviseren modelresultaten veldwaarnemingen ibever klachten Schermopbouw: report viewer toolbox dashboard Doelen en middelen. het volg en stuursysteem; een in ICT verpakte werkwijze App s applicaties of gegevenbronnen workspace hoofdfuncties (ingang) Overzicht: kaart / grafiek / diagram / meters 2

3 Componenten en schaalniveau Rapportages Vooraf gedefinieerd format. Op verschillende schaalniveaus Tools bevat een aantal specifieke toepassingen en hulpmiddelen voor analyses Per hydrologische eenheid Viewer biedt de gebruiker de mogelijkheid om metingen en resultaten te combineren, te bekijken en te analyseren Op willekeurig schaalniveau report viewer toolbox dashboard Dashboard bevat een set (door de gebruiker gedefinieerde) meters die gekoppeld zijn aan verschillende sets en bewerkingen Op willekeurig schaalniveau Rapport report viewer toolbox dashboard Rapport Bijvoorbeeld: KRW factsheets Voortgangsrapport voor bestuur?.. Viewer report viewer toolbox dashboard struinen in de beschikbare sets gegevens / kaarten combineren analyseren Belasting water Licht Stoplicht op rood als Bodem: samenstelling en kwaliteit Habitatgeschiktheid Belasting water EtP Ext. > P kit krit. en P score AqMad > 1 Licht doorzicht/diepte < 0,6 Bodemkwaliteit bodemtype = veen en alkaliniteit > 2 meq/l en SO 4 > 19 mg/l Verspreiding Verwijdering/onderhoud Toxiciteit Beleving 3

4 Cluster I: (stoplichten belasting, licht en bodem) ondergedoken waterplanten Stoplicht externe belasting Het gaat nog veel verder! Stoplicht externe belasting evaluatie mestwetgeving (NutriCalc, Stone) Stoplicht lichtklimaat stromend of stilstaand? bij as: Pconc vs norm P belasting waterbalans zoet? P! hoofdas: Pbelasting versus P kritisch kritische belasting zout? N! bij as: Aqmad Nconc vs norm Aqmad Toolbox Dashboard voorbeeld: Waterlichaam: Loosdrechtse plassen Waterbalans Stoffenbalans Lichtklimaat PC lake / PC ditch KRW verkenner Sobek(RR, CF, WQ) Fractieanalyse Trends MKBA... ecologische sleutelfa actoren Jaar: Belasting water Bodem samenstelling Verspreiding Toxiciteit Licht Habitat geschiktheid Verwijdering Beleving 4

5 Dashboard Samenvatting maatregelen waterlichaam Hergebruik van bestaande interfaces uit bijvoorbeeld FEWS Analyse vergelijking Kennis delen Landelijk uniform systeem, regionaal maatwerk Uniformeren van de wijze waarop systeemanalyses plaatsvinden Uniformeren van het beschrijven van de drukken ( pressures ) Uitwisselen van app s Koppelen van regionale toepassingen Koppeling met andere systemen Opschalen, o.a. via KRW Verkenner 5

6 Relatie VSS met KRW verkenner stroomgebied KRW verkenner deelstroomgebied Relatie VSS met KRW verkenner Landelijke scenario s waterlichaam aggregaties waterloop Volg en stuursysteem standplaats informatie diagnose afwegen Voorspellen effectiviteit maatregel Voorspellen realisatie doelen Effecten Regionale schematisaties Het vervolg: 1e fase Ontwikkeling volg en stuursysteem en implementatie bij drie waterschappen Inventarisatie gebruikerswensen en specifieke omstandighedenoverige overige waterbeheerders (incl. Rijkswaterstaat) 2e fase Aanvullende functionaliteit ontwikkelen Landelijke implementatie Kun je niet wachten? Tussen fase 1 en 2 wordt drie geinteresseerde waterbeheerders reeds in 2011 aangeboden: quick scan van de belangrijkste gegevensstromen plan van aanpak/keuze overzicht voor de implementatie (zowel technisch als procesmatig) demoviewer van het Volg en Stuursysteem, toegepast gp op één pilotgebied Een voorwaarde daarbij is dat de geïnteresseerde waterbeheerder zelf ook mensdagen beschikbaar stelt. De voorkeur gaat uit naar waterbeheerders met een afwijkend beheersgebied en afwijkend management systeem dan dat van de nu betrokken beheerders. Aanmelden bij of bij Bas van der Wal Met dank aan: Danneke Verhagen Sebastiaan Schep Laura Moria Maarten Ouboter Edwin Huijskens Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uitgevoerd door NL Innovatie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 6

Colofon. In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr.

Colofon. In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr. Colofon In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr.nl November 2010 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Informatiebehoefte...4

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2 Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.08364 postadres: versie: 2 postbus 156 auteur:

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2012 Janneke Klein Joachim Rozemeijer Hans Peter Broers Bas van der Grift

Nadere informatie

Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater

Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater RIVM Rapport 607300004/2007 Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater R. Lieste Contact: R. Lieste LER roland.lieste@rivm.nl Dit onderzoek werd verricht in opdracht van ministerie van VROM, in

Nadere informatie

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit TNO-rapport Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit Fase 1 van spoor 2 van het LandsDekkend Beeld 2005 GeoMilieu Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 2564675 F 030 2564680 info@nitg.tno.nl

Nadere informatie

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij:

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg- en Waterbouwkunde Postbus5044, 2600 GA DELFT Tel. 015-2518 363/364 ISBN 978.90.5773.348.2 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

Bijlage 2 GLBcollectieven Factsheets producten 1

Bijlage 2 GLBcollectieven Factsheets producten 1 GLB Collectieven - overzicht Factsheets versie: 20 november 2013 1. Keuzetraject collectieven Omschrijving Het keuzetraject omvat de keuzes die elke collectief moet maken om zich voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009; Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van., nr. DP/.

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Janneke Klein Joachim

Nadere informatie

full service en online dienstverlening

full service en online dienstverlening inzicht in belkosten met PhoneConcern Inzicht in belgedrag leidt onmiddellijk tot verandering. PhoneConcern maakt dit inzicht persoonlijk: zowel voor de medewerker als voor de manager. Het brengt de belkosten

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen

Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Datum 3 juli 2014 Status Update vastgesteld in MRE-bijeenkomst 26 juni 2014 Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol

Nadere informatie

GIS inventory. Keywords (3-5) : GIS, databases, soil, water. : CO-770509/42 GeoDelft. Report Type : Intermediary report or study : Final projectreport

GIS inventory. Keywords (3-5) : GIS, databases, soil, water. : CO-770509/42 GeoDelft. Report Type : Intermediary report or study : Final projectreport Title: OMS Ondersteunende Omgeving en componenten: GIS inventory Author: Ir. F. Th. Verhagen Institute: GeoDelft Author: Ir. A. Vermetten Institute: WL Delft Hydraulics Number of pages : 12 Keywords (3-5)

Nadere informatie

Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd.

Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd. Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Datum 3 juli 2014 Status Update vastgesteld in MRE-bijeenkomst 26 juni 2014 Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd. Richtlijn

Nadere informatie

Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief

Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief 's-hertogenbosch, 25 april 2012 Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum maart 2011 Versie 2011.1 Colofon Titel Subtitel Handleiding

Nadere informatie

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor NNPView Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor Pilot voor drie Natte Natuur Parels in Noord-Brabant Gé van den Eertwegh 2, Flip Witte 3, Gijs Simons 1, Peter Hoefsloot 4 en Peter Droogers 1

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Handreiking voor het organiseren van inspecties

Handreiking voor het organiseren van inspecties Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Final l rereport Bouwstenen professionele inspecties Organisa/e deel Technisch deel Standaard Inspec/eplan rapport 2012 13 Handreiking voor het organiseren

Nadere informatie

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast Advies Normering Regionale Wateroverlast Adviesgroep Normering Wateroverlast Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Voorgeschiedenis 3 1.2 Opdracht aan de Adviesgroep normering wateroverlast 3 2 Doel en reikwijdte van

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

The Diver Solution Krachtige en complete BI oplossing

The Diver Solution Krachtige en complete BI oplossing The Diver Solution Krachtige en complete BI oplossing Dimensional Insight en de Diver Solution Dimensional Insight (DI) helpt organisaties wereldwijd om data te benutten voor het verbeteren van hun prestaties.

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

G4RMC INTERNET SOFTWARE VOOR

G4RMC INTERNET SOFTWARE VOOR G4RMC INTERNET SOFTWARE VOOR VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Pronexus B.V. Postbus 4126 5600 EC Eindhoven Telefoon: 040 2366200 2005 Pronexus B.V. Alle auteursrechten voorbehouden. Overeenkomstig de auteursrechtelijke

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge

Nadere informatie

Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar

Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar Hans Hakvoort 1, Joost Heijkers 2, Kees Peerdeman 3 en Michelle Talsma 4 Samenvatting In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode

Nadere informatie

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening Voor u ligt een procesmodel voor het beheer van de interne informatievoorziening 2. In dit model is aangegeven hoe de van de organisatieprocessen kan

Nadere informatie