Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties"

Transcriptie

1

2 Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties Voorwoord Namens i³ groep en Symantec willen wij u hartelijk danken voor het opvragen/raadplegen van dit rapport. In de eerste maanden van 2014 is hard gewerkt aan een onderzoek naar de back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties. De vragen voor dit onderzoek zijn opgesteld door back-up specialisten van i³ groep en Symantec en zijn samen met onafhankelijk marktonderzoeksbureau DUO Market Research uitgewerkt tot een vragenlijst. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de uitdagingen die spelen bij Nederlandse organisaties op het gebied van back-up & recovery. 160 respondenten werkten mee aan dit onderzoek dat uitgevoerd is via internet, telefoon en post. De doelgroep van het onderzoek waren (back-up) beheerders, IT-managers en CIO s of andere bedrijfsafdelingen die baat hebben bij een goed functionerende back-up. i³ groep en Symantec hebben dit onderzoek uit laten voeren omdat er veel informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld wereldwijde uitdagingen, ontwikkelingen in Europa of in de Benelux. Maar zelden of nooit wordt er gekeken naar de uitdagingen die specifiek in Nederland spelen. Ondanks veranderende wet- en regelgeving vanuit Europa blijven lidstaten voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor bepaalde bewaartermijnen en verplichtingen ten opzichte van data beschikbaarheid. Omdat de IT ontwikkelingen in België en Luxemburg, of andere EU-landen, niet 100% representatief zijn voor de vergaande automatisering in Nederland is een op het eigen land gericht onderzoek gerechtvaardigd. Het rapport is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel beslaat dit voorwoord met een inleiding over het onderzoek. Het tweede deel is het rapport zoals opgesteld door DUO Market Research met daarin alle onderzoeksvragen en statistische data. Tot slot worden er een aantal relevante constateringen gedaan door de specialisten van i³ groep en Symantec. Hierin worden de statistische data gerelateerd aan de ervaring uit de praktijk. Wij hopen dat u de informatie en kennis in dit rapport in uw voordeel kunt gebruiken en dat het bredere beeld op de Nederlandse markt u verder helpt in het beschikbaar en veilig houden van uw informatie. Met vriendelijke groet,

3 Rapportage Back-up uitdagingen In opdracht van: Contactpersoon: i³ groep en Symantec Tom Jansen Utrecht, april 2014 DUO Market Research drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus AR Utrecht telefoon: website:

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING ONDERZOEKSOPZET Doelstelling onderzoek Dataverzameling en respons ONDERZOEKSRESULTATEN Inleiding Omvang van de back-up omgeving Doelstellingen en beheer back-up omgeving Gebruikte applicaties en technologie binnen de back-up omgeving Applicaties en/of back-up in de cloud Mogelijke gevolgen van verlies van data Big Data Visie op de toekomst BIJLAGE: ACHTERGRONDKENMERKEN Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 1

5 1 INLEIDING In de maanden februari en maart 2014 hebben wij in opdracht van i³ groep en Symantec een onderzoek uitgevoerd naar de back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties in diverse sectoren. i³ groep en Symantec willen met behulp van dit onderzoek een beeld krijgen hoe de Nederlandse markt als geheel en per sector omgaat met uitdagingen op het gebied van back-up en recovery. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 2

6 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 Doelstelling onderzoek De centrale doelstelling van het onderzoek luidt: Inzicht krijgen in hoe de markt in Nederland omgaat met uitdagingen op het gebied van back-up en recovery. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 3

7 2.2 Dataverzameling en respons Het onderzoek werd online uitgevoerd onder klanten en prospects van i³ groep en van Symantec. De klanten en prospects van i³ groep ontvingen een met een persoonlijke link naar de online vragenlijst. De klanten en prospects van Symantec ontvingen een brief met een persoonlijke inlogcode waarmee zij de online vragenlijst konden invullen. De klanten en prospects van Symantec ontvingen tevens een schriftelijke vragenlijst met een antwoordenvelop zodat ze de ingevulde vragenlijst zonder kosten naar ons konden terugsturen. Daarnaast werd op de websites van respectievelijk i³ groep, Symantec en Executive-people een banner geplaatst met een link naar de online vragenlijst. Er werd een netto-respons van n=160 gerealiseerd die als volgt over de verschillende methoden van dataverzameling is verdeeld. Tabel 1: Netto-respons Methode Bruto Respons % respons Via % Via brief % Via link op websites 45 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 4

8 Nauwkeurigheid van de resultaten De nauwkeurigheid van de resultaten wordt aangegeven met nauwkeurigheidsmarges die worden bepaald door: - de netto respons (n=160); - het gevonden percentage (de uitkomst); - het betrouwbaarheidsniveau. Meestal wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% aangehouden, hetgeen inhoudt dat er een kans van 95% is dat de schattingen correct zijn. In onderstaande tabel is weergegeven met welke marges rond de uitkomsten/resultaten bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% rekening moet worden gehouden, afhankelijk van de omvang van de netto respons. Tabel 2: Nauwkeurigheid van de uitkomsten Respons Uitkomst 50%-50% Uitkomst 75%-25% Uitkomst 90%-10% 100 9,8% 8,5% 5,9% 160 7,7% 6,7% 4,6% Als toelichting geven we het volgende voorbeeld: Bij een netto respons van n=160 respondenten dient bij een uitkomst/resultaat bij 75% van de organisaties zijn formeel RPO s vastgelegd en bij 25% niet rekening te worden gehouden dat de werkelijke percentages liggen tussen respectievelijk: - wel vastgelegd: tussen de 68,3% (75% -/- 6,7%) en 81,7% (75% + 6,7%); - niet vastgelegd: tussen de 18,3% en 31,7%. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 5

9 3 ONDERZOEKSRESULTATEN 3.1 Inleiding We hebben bij het analyseren van de data gekeken in hoeverre de resultaten verschillen naar branche. We hebben daartoe de volgende indeling gemaakt: Branche Aantal Financiële dienstverlening 10 Gezondheidszorg 15 Handel & Retail 10 Onderwijs 19 Overheid en non-profit 17 Technische dienstverlening 10 Overig 44 Geen opgave 35 Totaal 160 Bij bijna alle vragen constateren we geen significante verschillen naar branche. Waar dat wel het geval is, is dat bij de betreffende vraag aangegeven. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 6

10 3.2 Omvang van de back-up omgeving De omvang van de back-up omgeving bij de aan het onderzoek deelnemende organisaties bedraagt gemiddeld 77 terabytes 1. Gemiddeld wordt er bij de organisaties bijna 12 uur per week besteed aan het beheer van de back-up. Het restoren van data en/of applicaties neemt gemiddeld ruim 4 uur per week in beslag. Uit deze gegevens wordt echter nog niet duidelijk of de 4 uur restore binnen de eerder genoemde 12 uur vallen. Omvang back-up omgeving uitgedrukt in terabytes Tot 10 TB 31% TB 48% TB 17% > = % Totaal 100% Gemiddeld aantal terabytes 77,1 Back-up werkzaamheden per week 1 a 2 uur 23% 3 a 4 uur 18% Meer dan een halve dag 23% Meerdere dagen per week 28% Full time 8% Totaal 100% Gemiddeld aantal uur per week 11,8 Restore werkzaamheden per week Tot een uur per week 51% 2 4 uur 30% Meer dan een halve dag 11% Meerdere dagen per week 6% Full time 2% Totaal 100% Gemiddeld aantal uur per week 4,2 1 Schatting na eliminatie van enkele extreme waarden. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 7

11 3.3 Doelstellingen en beheer back-up omgeving Bij ruim 40% van de organisaties zijn respectievelijk Recovery Point Objectives (44%) en Recovery Time Objectives (42%) vastgelegd. Uit analyse blijkt dat bij ruim een derde van de organisaties (38%) zowel Recovery Point Objectives als Recovery Time Objectives zijn vastgelegd. Objectives vastgelegd Zijn er zijn formeel Recovery Point Objectives vastgelegd? 44% 56% Zijn er zijn formeel Recovery Time Objectives vastgelegd? 42% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Het gemiddeld aantal uur dataverlies, dat door organisaties die formeel Recovery Point Objectives hebben vastgelegd, wordt geaccepteerd, varieert sterk van (bijna) 1 uur (16%) tot meer dan een dag (39%). Het gemiddeld aantal uur dataverlies vastgelegd in de RPO s 1 uur of minder 16% Tot ongeveer een halve dag 19% 1 dag 17% Meer dan één dag 39% Geen opgave 10% Totaal 100% Bij organisaties die formeel Recovery Time Objectives hebben vastgelegd, varieert het aantal uur dat kritische systemen na een storing weer up and running moeten zijn van (bijna) 1 uur tot 72 uur. Het gemiddeld aantal uur bedraagt 10. Het gemiddeld aantal uur dat kritische systemen na een storing weer up and running moeten zijn 1 uur of minder 10% Tot ongeveer een halve dag 25% Een halve dag tot een dag 19% Meer dan een dag 42% Geen opgave 3% Totaal 100% Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 8

12 Het aantal jaar dat organisaties data moeten bewaren varieert sterk: van 1 maand tot oneindig. Soms hangt de bewaartijd af van het soort data (zonder dat de verschillen overigens zijn aangeven). Globaal komt de gemiddelde bewaartijd uit op 7 jaar. Het aantal jaar dat organisaties data moeten bewaren Niet 6% Minder dan een jaar 4% 1 jaar 12% 2-6 jaar 18% 7 jaar 41% 10 jaar 11% 15 jaar 6% Oneindig 2% Totaal 100% Ongeveer de helft van de organisaties (52%) heeft een Disaster Recovery Plan. Ruim vier op de tien organisaties (43%) testen hun plan één keer per jaar en ruim een kwart (27%) twee keer per jaar of vaker. Opmerkelijk is dat bijna een derde van de organisaties (30%) die een Disaster Recovery Plan hebben, hun plan (bijna) nooit testen. Hoe vaak per jaar test u uw Disaster Recovery Plan? - indien een Disaster Recovery Plan- Vier keer of vaker 12% Drie keer 4% Twee keer 11% Een keer 43% (Bijna) nooit 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 9

13 De kwaliteit van een back-up kan op verschillende wijzen worden gerapporteerd. Van alle organisaties rapporteert 60% het percentage succesvolle back-ups, 35% rapporteert het percentage succesvolle restores, 26% rapporteert de performance en 22% rapporteert het percentage storage. Hoe rapporteert u over de kwaliteit van de back-up? - meer antwoorden mogelijk - Percentage succesvolle back-ups 60% Percentage succesvolle restores 35% Performance 26% Percentage storage 22% Anders 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bijna de helft van de organisaties (47%) heeft een Service Level Agreement (SLA) waarin afspraken zijn gemaakt over de beschikbaarheid van applicaties. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 10

14 3.4 Gebruikte applicaties en technologie binnen de back-up omgeving We hebben in het onderzoek gevraagd het gebruik aan te geven van applicaties en technologie binnen de back-up omgeving. Ongeveer de helft van alle organisaties (51%) maakt gebruik van één back-up pakket, een derde (33% van twee pakketten en 15% van drie of meer pakketten. We zien dat bij circa de helft van de organisaties gebruik wordt gemaakt van datamanagement functionaliteiten (50%), specifieke back-up applicaties (49%) en archiveringsoplossingen (44%). Bijna een kwart van de organisaties (22%) maakt gebruik van (tijdelijke) deeloplossingen om back-up problemen op te lossen of om back-up en restores te vereenvoudigen. Gebruik back-up oplossingen Gebruik van datamanagement functionaliteiten 50% Gebruik specifieke back-up applicaties 49% Gebruik van archiveringsoplossingen 44% Gebruik van (tijdelijke) deeloplossingen om back-up problemen op te lossen of om backup en restores te vereenvoudigen 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Onder de respondenten wordt met name gebruik gemaakt van de back-up applicaties van HP en Symantec en wordt als back-up target de DataDomain appliance genoemd. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 11

15 We hebben gevraagd van welke applicatie integraties binnen de back-up omgeving organisaties gebruik maken. Ongeveer driekwart van de organisaties maakt gebruik van integraties met SQL (78%), Exchange (71%) en/of Windows Server (71%). Ruim de helft van de organisaties maakt gebruik van integraties met VMware (60%) en/of Active Directory (59%). Een minderheid van de organisaties maakt gebruik van SharePoint (38%), Oracle (34%) en Hyper V (18%) integraties. Van welke applicaties integraties maakt u binnen de back-up omgeving gebruik? - meerdere antwoorden mogelijk - SQL 78% Exchange 71% Windows Server 71% VMware (virtualisatie) 60% Active Directory 59% SharePoint 38% Oracle 34% Hyper V 18% Anders 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bij 41% van de organisaties is hun huidige back-up omgeving gelicenseerd op basis van agents en integraties en bij (eveneens) 41% of op basis van capaciteit. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 12

16 3.5 Applicaties en/of back-up in de cloud Bijna de helft van de organisaties (46%) gebruikt applicaties in de cloud (54% gebruikt de cloud niet). Bij een deel van de organisaties heeft het gebruik van de cloud geleid tot het verschuiven van de back-up problematiek naar de aanbieders van de clouddiensten, voor een deel is de back-up aanpak gelijk gebleven. Significant meer onderwijsinstellingen maken gebruik van applicaties in de cloud: 84% versus 46% totaal. Bij overheidsinstellingen constateren we het tegenovergestelde: significant minder overheidsinstanties (29% versus 46% totaal) maken gebruik van applicaties in de cloud. We hebben de respondenten een aantal mogelijke voorwaarden voorgelegd die hun organisatie kan stellen aan het in de cloud opslaan van de back-up. Vervolgens hebben wij gevraagd aan te geven hoe belangrijk deze voorwaarden zijn voor het in de cloud opslaan van de back-up. Van de voorgelegde voorwaarden spelen security, beschikbaarheid en privacy de belangrijkste rol: ruim 80% vindt deze voorwaarden belangrijk of zeer belangrijk. Ook performance en prijs zijn relatief belangrijk: circa tweederde vindt deze voorwaarden belangrijk of zeer belangrijk. Relatief minder belang wordt gehecht aan geavanceerde functionaliteit. Belang voorwaarden back-up in de cloud Security 5% 1% 3% 15% 70% 6% Beschikbaarheid 4% 2% 6% 23% 59% 6% Privacy 6% 1% 4% 18% 64% 7% Performance 3% 4% 17% 39% 31% 6% Prijs 1% 5% 22% 27% 36% 8% (Geavanceerde) functionaliteit 2% 7% 36% 33% 14% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 = zeer onbelangrijk = zeer belangrijk Weet niet/ geen mening Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 13

17 3.6 Mogelijke gevolgen van verlies van data Ruim driekwart van de organisaties zou financieel gedupeerd zijn als er data verloren zouden gaan: 33% geeft aan in grote mate financieel gedupeerd te zijn en 44% zou in enige mate financieel gedupeerd zijn. In welke mate zou uw organisatie financieel gedupeerd zijn als er data verloren zouden gaan? We zouden in grote mate financieel gedupeerd zijn 33% We zouden in enige mate financieel gedupeerd zijn 44% We zouden niet of nauwelijks financieel gedupeerd zijn 7% Weet niet/kan geen inschatting maken 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ruim driekwart van de organisaties zou imagoschade oplopen als er data verloren zouden gaan doordat ze niet te restoren zijn in verband met technisch falen: 46% in grote mate en 37% in enige mate. In welke mate zou uw organisatie imagoschade oplopen als er data verloren zouden gaan doordat ze niet te restoren zijn in verband met technisch falen? We zouden in grote mate imagoschade oplopen 46% We zouden in enige mate imagoschade oplopen 37% We zouden niet of nauwelijks imagoschade oplopen 11% Weet niet/kan geen inschatting maken 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 14

18 We zien dus dat veel organisaties verwachten imagoschade op te lopen als er data verloren zouden gaan. Organisaties geven aan dat de imagoschade nog groter is als er data op straat komt te liggen. In dat geval verwachten bijna alle organisaties imagoschade op te lopen: 65% in grote mate en 24% in enige mate. In welke mate zou uw organisatie imagoschade oplopen als er data op straat komt te liggen? We zouden in grote mate imagoschade oplopen 65% We zouden in enige mate imagoschade oplopen 24% We zouden niet of nauwelijks imagoschade oplopen 6% Weet niet/kan geen inschatting maken 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De gevolgen voor organisaties als er data ontvreemd zou worden variëren van imagoschade, desastreus tot gevolgen voor de concurrentiepositie Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 15

19 3.7 Big Data Voor een klein deel van de organisaties spelen er initiatieven rondom Big Data: 16% van de respondenten geeft aan dat dit het geval is. De effecten die het gebruik van Big Data heeft op de huidige back-up omgeving spelen met name op het gebied van archivering en de bouw van datawarehouses. 3.8 Visie op de toekomst We hebben de respondenten gevraagd aan te geven welke back-up innovatie volgens hen de meest waardevolle van de afgelopen jaren is. De meest waardevolle back-up innovaties van de afgelopen jaren zijn deduplicatie, Snapshot en integratie met virtualisatie platforms. We hebben de respondenten ook gevraagd aan te geven welke applicatie hen bij het maken van een back-up voor de grootste uitdagingen binnen hun automatiseringsomgeving stelt. Genoemd werden met name databases (SQL), Exchange, Sharepoint, VMware en Hyper V. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 16

20 4 BIJLAGE: ACHTERGRONDKENMERKEN We hebben van de respondenten een aantal achtgrondkenmerken vastgelegd. In deze bijlage zijn de resultaten in tabelvorm, weergegeven. Branche Aantal Bouw & Vastgoed 1 Consultancy 7 Entertainment 1 Financiële dienstverlening 7 Financiële instellingen 1 Gezondheidszorg 11 GGZ 4 Handel & Retail 10 Horeca, Recreatie, Toerisme en Cultuur 1 Industrie 5 Intermediairs 1 Juridische dienstverlening 1 Media 2 Non-profit 1 Nutsorganisaties 1 Onderwijs 19 Overheid 15 Technische dienstverlening 10 Telecommunicatie en online 3 Transport/logistiek 4 Verzekeringen en pensioenen 2 Nog anders te weten: 18 Geen opgave 35 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 17

21 Functie Aantal IT Manager 38 Back-up beheerder 11 Storage beheerder 6 Systeembeheerder 30 CIO 3 Projectmanager 4 Architect 12 CEO 3 CTO 2 Adviseur 7 Overig 14 Geen opgave 30 Totaal 160 Bedrijfsgrootte Aantal Geen opgave 31 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 18

22 Aantal vestigingen Aantal of meer 43 Geen opgave 31 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 19

23 Opvallende slotconclusies De back-up specialisten van i³ groep en Symantec trekken op basis van het onderzoek een aantal relevante en opvallende conclusies: - Bijna een kwart van de respondenten geeft aan dat ongeveer een halve dag per week wordt besteed aan het beheren van de back-up omgeving. Daarnaast geeft 28% aan dat er zelfs meerdere dagen per week worden besteed aan het beheren van back-up. Dat is naar onze mening heel erg veel en betekent het dat bij back-up niet alleen gelet moet worden op kosten voor hardware en software naast de gewenste functionaliteit, maar ook op deze verborgen kosten. Dit zou immers kunnen worden doorgerekend naar tussen de 10% en 30% FTE, wat een aanzienlijk bedrag is waarop zeker besparingen mogelijk zouden moeten zijn. - Ook opvallend is dat van de respondenten iets meer dan de helft een Disaster Recoveryplan heeft opgesteld. Dat lijkt gezien de schade die de respondenten denken te lopen bij verlies van back-up data weinig hoewel die relatie niet direct één op één gelegd mag worden. Maar wat daarbij zeker teleurstellend is, is dat van deze 52% ongeveer een derde aangeeft het DR-plan eigenlijk nooit te testen en 43% maar één keer per jaar. De ervaring leert dat dat niet genoeg is om in redelijke mate te verzekeren dat het uitwijkscenario uitgevoerd zal kunnen worden als gepland. Gelet op de bedrijfscontinuïteit kan dit zorgwekkend genoemd worden. - Een derde opvallend feit, wellicht ook samenhangend met de tijd die besteedt wordt aan het beheren van de back-up omgeving, is het feit dat maar liefst 15% van de respondenten drie of meer back-up pakketten gebruikt en 33% twee back-up pakketten. Blijkbaar voldoet het primaire back-up pakket erg vaak niet. Interessante vervolgvraag zou kunnen zijn of deze mix van back-up pakketten nou maakt dat de beheerders langer bezig zijn met beheer (meerdere interfaces) of minder (uiteindelijk toch die functionaliteit bijgekocht die noodzakelijk was). In ieder geval is deze opstelling niet efficiënt. - Wat ten slotte vanuit onze ervaring een positieve trend lijkt te zijn, is de mate waarin RPO s en RTO s zijn vastgelegd. Dit is nog steeds slechts het geval bij ongeveer de helft van de respondenten (resp. 44% en 42%) maar dat is al veel meer dan wij helaas in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Gelet op de waarde die de respondenten hechten aan de bedrijfsgegevens en de impact van verlies, blijft het noodzakelijk dat deze waarden in kaart worden gebracht. Wilt u meer weten over dit rapport of hoe u uw back-up het beste kunt inrichten? Neem contact op met de back-up specialisten van i³ groep. Kijk op of bel (0)

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Agenda Wat is uitwijk? Wat is disaster recovery? Begrippen Traditionele voorzieningen Oplossingen Stepco Uitwijk Gericht op

Nadere informatie

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten Cloud Diensten Inhoud Back-up 3 Beschikbaarheid 4 ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5 ExtraVar en de cloud 7 2 Back-up Meer en meer dringt het besef door bij bedrijven dat data een van de belangrijkste

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Data Protectie in een gevirtualiseerde omgeving.

Data Protectie in een gevirtualiseerde omgeving. Data Protectie in een gevirtualiseerde omgeving. Hoe houd ik Backup zo simpel mogelijk Co.Meidam@dell.com Intro Scope van deze presentatie Backup uitdagingen DATA PROTECTION CONTINUUM Replication Snapshot

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek buitenles

Rapportage Onderzoek buitenles Rapportage Onderzoek buitenles In opdracht van: Contactpersonen: Jantje Beton en IVN in het kader van het project Gezonde Schoolpleinen Wilma Nugteren en Tijs den Uijl Utrecht, maart 2016 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Best practices beheer grafische data

Best practices beheer grafische data Media Alliantie: Bijeenkomst Informatiebeveiliging Best practices beheer grafische data Edwin Middeljans - Storage Architects BV Mede-oprichter/Consultant Nieuwegein, 06 september 2012 Agenda: 1. Even

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm.

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm. INLEIDING Het onderzoek dataopslag in relatie tot de bedrijfscontinuïteit is gehouden in het tijdvak 15 januari 2015 tot 15 april 2015. Het onderzoek is voor het grootste gedeelte uitgevoerd binnen het

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime 12 methoden om de kans te verkleinen en de gevolgen te beperken Een white paper van RAM Infotechnology 16-01-2012 Introductie Ongeplande downtime is de tijdsduur waarop een netwerk of een component niet

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Intake Formulier Opleidingen

Intake Formulier Opleidingen Intake Formulier Opleidingen CommVault Afdeling: Opleidingen Documentnummer: I-CV-01_training Contactgegevens Betrokkenen Naam Email Telefoonnummer DataManagement Professionals (Trainer) Naam Email Telefoonnummer

Nadere informatie

Disaster Recovery uit de Cloud

Disaster Recovery uit de Cloud Disaster Recovery uit de Cloud Pieter Kruijt Solution Consultant KPN Security Services DATA Observaties Trends en ontwikkelingen markt Toenemende bewustwording Veranderende wet en regelgeving De waarde

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Backups in een gevirtualiseerde omgeving

Backups in een gevirtualiseerde omgeving Backups in een gevirtualiseerde omgeving Erik De Nert, Centix Storage Expo, 24-03-2010 2010 Centix Olsenesteenweg 56-9770 Kruishoutem - Belgium : T - (+32) 9 222 58 88 Agenda Inleiding Problematiek Overzicht

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008 Rapportage Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen In opdracht van: Contactpersonen: Utrecht, oktober 2008 REED BUSINESS / NEWCOMPLIANCE Marcellino Bogers/ Bo Wiesman DUO MARKET

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

Storage infrastructuur TU/e. Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT

Storage infrastructuur TU/e. Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT Storage infrastructuur TU/e Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT Agenda 2 De Universiteit Dienst ICT Centrale backup Notebook project Storage infrastructuur Toekomst De Universiteit 3 Feiten en

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE VOORKOM DE ZONDEN VAN STORAGE Gebruik Flashgeheugen en Baanbrekende Architectuur om Performance te Verhogen, het Beheer te Vereenvoudigen en Uw Data te Beschermen DETRON: Voorkom de zeven zonden van Storage

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015 Asset 1 van 4 Data Recovery as a Service Data herstellen na een calamiteit is lastiger dan het lijkt. Dit is geen kernactiviteit van ondernemingen, zeker niet van mkb-bedrijven. Zonder data loopt de continuïteit

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie