Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties"

Transcriptie

1

2 Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties Voorwoord Namens i³ groep en Symantec willen wij u hartelijk danken voor het opvragen/raadplegen van dit rapport. In de eerste maanden van 2014 is hard gewerkt aan een onderzoek naar de back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties. De vragen voor dit onderzoek zijn opgesteld door back-up specialisten van i³ groep en Symantec en zijn samen met onafhankelijk marktonderzoeksbureau DUO Market Research uitgewerkt tot een vragenlijst. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de uitdagingen die spelen bij Nederlandse organisaties op het gebied van back-up & recovery. 160 respondenten werkten mee aan dit onderzoek dat uitgevoerd is via internet, telefoon en post. De doelgroep van het onderzoek waren (back-up) beheerders, IT-managers en CIO s of andere bedrijfsafdelingen die baat hebben bij een goed functionerende back-up. i³ groep en Symantec hebben dit onderzoek uit laten voeren omdat er veel informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld wereldwijde uitdagingen, ontwikkelingen in Europa of in de Benelux. Maar zelden of nooit wordt er gekeken naar de uitdagingen die specifiek in Nederland spelen. Ondanks veranderende wet- en regelgeving vanuit Europa blijven lidstaten voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor bepaalde bewaartermijnen en verplichtingen ten opzichte van data beschikbaarheid. Omdat de IT ontwikkelingen in België en Luxemburg, of andere EU-landen, niet 100% representatief zijn voor de vergaande automatisering in Nederland is een op het eigen land gericht onderzoek gerechtvaardigd. Het rapport is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel beslaat dit voorwoord met een inleiding over het onderzoek. Het tweede deel is het rapport zoals opgesteld door DUO Market Research met daarin alle onderzoeksvragen en statistische data. Tot slot worden er een aantal relevante constateringen gedaan door de specialisten van i³ groep en Symantec. Hierin worden de statistische data gerelateerd aan de ervaring uit de praktijk. Wij hopen dat u de informatie en kennis in dit rapport in uw voordeel kunt gebruiken en dat het bredere beeld op de Nederlandse markt u verder helpt in het beschikbaar en veilig houden van uw informatie. Met vriendelijke groet,

3 Rapportage Back-up uitdagingen In opdracht van: Contactpersoon: i³ groep en Symantec Tom Jansen Utrecht, april 2014 DUO Market Research drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus AR Utrecht telefoon: website:

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING ONDERZOEKSOPZET Doelstelling onderzoek Dataverzameling en respons ONDERZOEKSRESULTATEN Inleiding Omvang van de back-up omgeving Doelstellingen en beheer back-up omgeving Gebruikte applicaties en technologie binnen de back-up omgeving Applicaties en/of back-up in de cloud Mogelijke gevolgen van verlies van data Big Data Visie op de toekomst BIJLAGE: ACHTERGRONDKENMERKEN Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 1

5 1 INLEIDING In de maanden februari en maart 2014 hebben wij in opdracht van i³ groep en Symantec een onderzoek uitgevoerd naar de back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties in diverse sectoren. i³ groep en Symantec willen met behulp van dit onderzoek een beeld krijgen hoe de Nederlandse markt als geheel en per sector omgaat met uitdagingen op het gebied van back-up en recovery. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 2

6 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 Doelstelling onderzoek De centrale doelstelling van het onderzoek luidt: Inzicht krijgen in hoe de markt in Nederland omgaat met uitdagingen op het gebied van back-up en recovery. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 3

7 2.2 Dataverzameling en respons Het onderzoek werd online uitgevoerd onder klanten en prospects van i³ groep en van Symantec. De klanten en prospects van i³ groep ontvingen een met een persoonlijke link naar de online vragenlijst. De klanten en prospects van Symantec ontvingen een brief met een persoonlijke inlogcode waarmee zij de online vragenlijst konden invullen. De klanten en prospects van Symantec ontvingen tevens een schriftelijke vragenlijst met een antwoordenvelop zodat ze de ingevulde vragenlijst zonder kosten naar ons konden terugsturen. Daarnaast werd op de websites van respectievelijk i³ groep, Symantec en Executive-people een banner geplaatst met een link naar de online vragenlijst. Er werd een netto-respons van n=160 gerealiseerd die als volgt over de verschillende methoden van dataverzameling is verdeeld. Tabel 1: Netto-respons Methode Bruto Respons % respons Via % Via brief % Via link op websites 45 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 4

8 Nauwkeurigheid van de resultaten De nauwkeurigheid van de resultaten wordt aangegeven met nauwkeurigheidsmarges die worden bepaald door: - de netto respons (n=160); - het gevonden percentage (de uitkomst); - het betrouwbaarheidsniveau. Meestal wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% aangehouden, hetgeen inhoudt dat er een kans van 95% is dat de schattingen correct zijn. In onderstaande tabel is weergegeven met welke marges rond de uitkomsten/resultaten bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% rekening moet worden gehouden, afhankelijk van de omvang van de netto respons. Tabel 2: Nauwkeurigheid van de uitkomsten Respons Uitkomst 50%-50% Uitkomst 75%-25% Uitkomst 90%-10% 100 9,8% 8,5% 5,9% 160 7,7% 6,7% 4,6% Als toelichting geven we het volgende voorbeeld: Bij een netto respons van n=160 respondenten dient bij een uitkomst/resultaat bij 75% van de organisaties zijn formeel RPO s vastgelegd en bij 25% niet rekening te worden gehouden dat de werkelijke percentages liggen tussen respectievelijk: - wel vastgelegd: tussen de 68,3% (75% -/- 6,7%) en 81,7% (75% + 6,7%); - niet vastgelegd: tussen de 18,3% en 31,7%. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 5

9 3 ONDERZOEKSRESULTATEN 3.1 Inleiding We hebben bij het analyseren van de data gekeken in hoeverre de resultaten verschillen naar branche. We hebben daartoe de volgende indeling gemaakt: Branche Aantal Financiële dienstverlening 10 Gezondheidszorg 15 Handel & Retail 10 Onderwijs 19 Overheid en non-profit 17 Technische dienstverlening 10 Overig 44 Geen opgave 35 Totaal 160 Bij bijna alle vragen constateren we geen significante verschillen naar branche. Waar dat wel het geval is, is dat bij de betreffende vraag aangegeven. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 6

10 3.2 Omvang van de back-up omgeving De omvang van de back-up omgeving bij de aan het onderzoek deelnemende organisaties bedraagt gemiddeld 77 terabytes 1. Gemiddeld wordt er bij de organisaties bijna 12 uur per week besteed aan het beheer van de back-up. Het restoren van data en/of applicaties neemt gemiddeld ruim 4 uur per week in beslag. Uit deze gegevens wordt echter nog niet duidelijk of de 4 uur restore binnen de eerder genoemde 12 uur vallen. Omvang back-up omgeving uitgedrukt in terabytes Tot 10 TB 31% TB 48% TB 17% > = % Totaal 100% Gemiddeld aantal terabytes 77,1 Back-up werkzaamheden per week 1 a 2 uur 23% 3 a 4 uur 18% Meer dan een halve dag 23% Meerdere dagen per week 28% Full time 8% Totaal 100% Gemiddeld aantal uur per week 11,8 Restore werkzaamheden per week Tot een uur per week 51% 2 4 uur 30% Meer dan een halve dag 11% Meerdere dagen per week 6% Full time 2% Totaal 100% Gemiddeld aantal uur per week 4,2 1 Schatting na eliminatie van enkele extreme waarden. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 7

11 3.3 Doelstellingen en beheer back-up omgeving Bij ruim 40% van de organisaties zijn respectievelijk Recovery Point Objectives (44%) en Recovery Time Objectives (42%) vastgelegd. Uit analyse blijkt dat bij ruim een derde van de organisaties (38%) zowel Recovery Point Objectives als Recovery Time Objectives zijn vastgelegd. Objectives vastgelegd Zijn er zijn formeel Recovery Point Objectives vastgelegd? 44% 56% Zijn er zijn formeel Recovery Time Objectives vastgelegd? 42% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Het gemiddeld aantal uur dataverlies, dat door organisaties die formeel Recovery Point Objectives hebben vastgelegd, wordt geaccepteerd, varieert sterk van (bijna) 1 uur (16%) tot meer dan een dag (39%). Het gemiddeld aantal uur dataverlies vastgelegd in de RPO s 1 uur of minder 16% Tot ongeveer een halve dag 19% 1 dag 17% Meer dan één dag 39% Geen opgave 10% Totaal 100% Bij organisaties die formeel Recovery Time Objectives hebben vastgelegd, varieert het aantal uur dat kritische systemen na een storing weer up and running moeten zijn van (bijna) 1 uur tot 72 uur. Het gemiddeld aantal uur bedraagt 10. Het gemiddeld aantal uur dat kritische systemen na een storing weer up and running moeten zijn 1 uur of minder 10% Tot ongeveer een halve dag 25% Een halve dag tot een dag 19% Meer dan een dag 42% Geen opgave 3% Totaal 100% Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 8

12 Het aantal jaar dat organisaties data moeten bewaren varieert sterk: van 1 maand tot oneindig. Soms hangt de bewaartijd af van het soort data (zonder dat de verschillen overigens zijn aangeven). Globaal komt de gemiddelde bewaartijd uit op 7 jaar. Het aantal jaar dat organisaties data moeten bewaren Niet 6% Minder dan een jaar 4% 1 jaar 12% 2-6 jaar 18% 7 jaar 41% 10 jaar 11% 15 jaar 6% Oneindig 2% Totaal 100% Ongeveer de helft van de organisaties (52%) heeft een Disaster Recovery Plan. Ruim vier op de tien organisaties (43%) testen hun plan één keer per jaar en ruim een kwart (27%) twee keer per jaar of vaker. Opmerkelijk is dat bijna een derde van de organisaties (30%) die een Disaster Recovery Plan hebben, hun plan (bijna) nooit testen. Hoe vaak per jaar test u uw Disaster Recovery Plan? - indien een Disaster Recovery Plan- Vier keer of vaker 12% Drie keer 4% Twee keer 11% Een keer 43% (Bijna) nooit 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 9

13 De kwaliteit van een back-up kan op verschillende wijzen worden gerapporteerd. Van alle organisaties rapporteert 60% het percentage succesvolle back-ups, 35% rapporteert het percentage succesvolle restores, 26% rapporteert de performance en 22% rapporteert het percentage storage. Hoe rapporteert u over de kwaliteit van de back-up? - meer antwoorden mogelijk - Percentage succesvolle back-ups 60% Percentage succesvolle restores 35% Performance 26% Percentage storage 22% Anders 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bijna de helft van de organisaties (47%) heeft een Service Level Agreement (SLA) waarin afspraken zijn gemaakt over de beschikbaarheid van applicaties. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 10

14 3.4 Gebruikte applicaties en technologie binnen de back-up omgeving We hebben in het onderzoek gevraagd het gebruik aan te geven van applicaties en technologie binnen de back-up omgeving. Ongeveer de helft van alle organisaties (51%) maakt gebruik van één back-up pakket, een derde (33% van twee pakketten en 15% van drie of meer pakketten. We zien dat bij circa de helft van de organisaties gebruik wordt gemaakt van datamanagement functionaliteiten (50%), specifieke back-up applicaties (49%) en archiveringsoplossingen (44%). Bijna een kwart van de organisaties (22%) maakt gebruik van (tijdelijke) deeloplossingen om back-up problemen op te lossen of om back-up en restores te vereenvoudigen. Gebruik back-up oplossingen Gebruik van datamanagement functionaliteiten 50% Gebruik specifieke back-up applicaties 49% Gebruik van archiveringsoplossingen 44% Gebruik van (tijdelijke) deeloplossingen om back-up problemen op te lossen of om backup en restores te vereenvoudigen 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Onder de respondenten wordt met name gebruik gemaakt van de back-up applicaties van HP en Symantec en wordt als back-up target de DataDomain appliance genoemd. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 11

15 We hebben gevraagd van welke applicatie integraties binnen de back-up omgeving organisaties gebruik maken. Ongeveer driekwart van de organisaties maakt gebruik van integraties met SQL (78%), Exchange (71%) en/of Windows Server (71%). Ruim de helft van de organisaties maakt gebruik van integraties met VMware (60%) en/of Active Directory (59%). Een minderheid van de organisaties maakt gebruik van SharePoint (38%), Oracle (34%) en Hyper V (18%) integraties. Van welke applicaties integraties maakt u binnen de back-up omgeving gebruik? - meerdere antwoorden mogelijk - SQL 78% Exchange 71% Windows Server 71% VMware (virtualisatie) 60% Active Directory 59% SharePoint 38% Oracle 34% Hyper V 18% Anders 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bij 41% van de organisaties is hun huidige back-up omgeving gelicenseerd op basis van agents en integraties en bij (eveneens) 41% of op basis van capaciteit. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 12

16 3.5 Applicaties en/of back-up in de cloud Bijna de helft van de organisaties (46%) gebruikt applicaties in de cloud (54% gebruikt de cloud niet). Bij een deel van de organisaties heeft het gebruik van de cloud geleid tot het verschuiven van de back-up problematiek naar de aanbieders van de clouddiensten, voor een deel is de back-up aanpak gelijk gebleven. Significant meer onderwijsinstellingen maken gebruik van applicaties in de cloud: 84% versus 46% totaal. Bij overheidsinstellingen constateren we het tegenovergestelde: significant minder overheidsinstanties (29% versus 46% totaal) maken gebruik van applicaties in de cloud. We hebben de respondenten een aantal mogelijke voorwaarden voorgelegd die hun organisatie kan stellen aan het in de cloud opslaan van de back-up. Vervolgens hebben wij gevraagd aan te geven hoe belangrijk deze voorwaarden zijn voor het in de cloud opslaan van de back-up. Van de voorgelegde voorwaarden spelen security, beschikbaarheid en privacy de belangrijkste rol: ruim 80% vindt deze voorwaarden belangrijk of zeer belangrijk. Ook performance en prijs zijn relatief belangrijk: circa tweederde vindt deze voorwaarden belangrijk of zeer belangrijk. Relatief minder belang wordt gehecht aan geavanceerde functionaliteit. Belang voorwaarden back-up in de cloud Security 5% 1% 3% 15% 70% 6% Beschikbaarheid 4% 2% 6% 23% 59% 6% Privacy 6% 1% 4% 18% 64% 7% Performance 3% 4% 17% 39% 31% 6% Prijs 1% 5% 22% 27% 36% 8% (Geavanceerde) functionaliteit 2% 7% 36% 33% 14% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 = zeer onbelangrijk = zeer belangrijk Weet niet/ geen mening Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 13

17 3.6 Mogelijke gevolgen van verlies van data Ruim driekwart van de organisaties zou financieel gedupeerd zijn als er data verloren zouden gaan: 33% geeft aan in grote mate financieel gedupeerd te zijn en 44% zou in enige mate financieel gedupeerd zijn. In welke mate zou uw organisatie financieel gedupeerd zijn als er data verloren zouden gaan? We zouden in grote mate financieel gedupeerd zijn 33% We zouden in enige mate financieel gedupeerd zijn 44% We zouden niet of nauwelijks financieel gedupeerd zijn 7% Weet niet/kan geen inschatting maken 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ruim driekwart van de organisaties zou imagoschade oplopen als er data verloren zouden gaan doordat ze niet te restoren zijn in verband met technisch falen: 46% in grote mate en 37% in enige mate. In welke mate zou uw organisatie imagoschade oplopen als er data verloren zouden gaan doordat ze niet te restoren zijn in verband met technisch falen? We zouden in grote mate imagoschade oplopen 46% We zouden in enige mate imagoschade oplopen 37% We zouden niet of nauwelijks imagoschade oplopen 11% Weet niet/kan geen inschatting maken 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 14

18 We zien dus dat veel organisaties verwachten imagoschade op te lopen als er data verloren zouden gaan. Organisaties geven aan dat de imagoschade nog groter is als er data op straat komt te liggen. In dat geval verwachten bijna alle organisaties imagoschade op te lopen: 65% in grote mate en 24% in enige mate. In welke mate zou uw organisatie imagoschade oplopen als er data op straat komt te liggen? We zouden in grote mate imagoschade oplopen 65% We zouden in enige mate imagoschade oplopen 24% We zouden niet of nauwelijks imagoschade oplopen 6% Weet niet/kan geen inschatting maken 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De gevolgen voor organisaties als er data ontvreemd zou worden variëren van imagoschade, desastreus tot gevolgen voor de concurrentiepositie Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 15

19 3.7 Big Data Voor een klein deel van de organisaties spelen er initiatieven rondom Big Data: 16% van de respondenten geeft aan dat dit het geval is. De effecten die het gebruik van Big Data heeft op de huidige back-up omgeving spelen met name op het gebied van archivering en de bouw van datawarehouses. 3.8 Visie op de toekomst We hebben de respondenten gevraagd aan te geven welke back-up innovatie volgens hen de meest waardevolle van de afgelopen jaren is. De meest waardevolle back-up innovaties van de afgelopen jaren zijn deduplicatie, Snapshot en integratie met virtualisatie platforms. We hebben de respondenten ook gevraagd aan te geven welke applicatie hen bij het maken van een back-up voor de grootste uitdagingen binnen hun automatiseringsomgeving stelt. Genoemd werden met name databases (SQL), Exchange, Sharepoint, VMware en Hyper V. Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 16

20 4 BIJLAGE: ACHTERGRONDKENMERKEN We hebben van de respondenten een aantal achtgrondkenmerken vastgelegd. In deze bijlage zijn de resultaten in tabelvorm, weergegeven. Branche Aantal Bouw & Vastgoed 1 Consultancy 7 Entertainment 1 Financiële dienstverlening 7 Financiële instellingen 1 Gezondheidszorg 11 GGZ 4 Handel & Retail 10 Horeca, Recreatie, Toerisme en Cultuur 1 Industrie 5 Intermediairs 1 Juridische dienstverlening 1 Media 2 Non-profit 1 Nutsorganisaties 1 Onderwijs 19 Overheid 15 Technische dienstverlening 10 Telecommunicatie en online 3 Transport/logistiek 4 Verzekeringen en pensioenen 2 Nog anders te weten: 18 Geen opgave 35 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 17

21 Functie Aantal IT Manager 38 Back-up beheerder 11 Storage beheerder 6 Systeembeheerder 30 CIO 3 Projectmanager 4 Architect 12 CEO 3 CTO 2 Adviseur 7 Overig 14 Geen opgave 30 Totaal 160 Bedrijfsgrootte Aantal Geen opgave 31 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 18

22 Aantal vestigingen Aantal of meer 43 Geen opgave 31 Totaal 160 Rapportage Back-up uitdagingen april 2014 DUO Market Research 19

23 Opvallende slotconclusies De back-up specialisten van i³ groep en Symantec trekken op basis van het onderzoek een aantal relevante en opvallende conclusies: - Bijna een kwart van de respondenten geeft aan dat ongeveer een halve dag per week wordt besteed aan het beheren van de back-up omgeving. Daarnaast geeft 28% aan dat er zelfs meerdere dagen per week worden besteed aan het beheren van back-up. Dat is naar onze mening heel erg veel en betekent het dat bij back-up niet alleen gelet moet worden op kosten voor hardware en software naast de gewenste functionaliteit, maar ook op deze verborgen kosten. Dit zou immers kunnen worden doorgerekend naar tussen de 10% en 30% FTE, wat een aanzienlijk bedrag is waarop zeker besparingen mogelijk zouden moeten zijn. - Ook opvallend is dat van de respondenten iets meer dan de helft een Disaster Recoveryplan heeft opgesteld. Dat lijkt gezien de schade die de respondenten denken te lopen bij verlies van back-up data weinig hoewel die relatie niet direct één op één gelegd mag worden. Maar wat daarbij zeker teleurstellend is, is dat van deze 52% ongeveer een derde aangeeft het DR-plan eigenlijk nooit te testen en 43% maar één keer per jaar. De ervaring leert dat dat niet genoeg is om in redelijke mate te verzekeren dat het uitwijkscenario uitgevoerd zal kunnen worden als gepland. Gelet op de bedrijfscontinuïteit kan dit zorgwekkend genoemd worden. - Een derde opvallend feit, wellicht ook samenhangend met de tijd die besteedt wordt aan het beheren van de back-up omgeving, is het feit dat maar liefst 15% van de respondenten drie of meer back-up pakketten gebruikt en 33% twee back-up pakketten. Blijkbaar voldoet het primaire back-up pakket erg vaak niet. Interessante vervolgvraag zou kunnen zijn of deze mix van back-up pakketten nou maakt dat de beheerders langer bezig zijn met beheer (meerdere interfaces) of minder (uiteindelijk toch die functionaliteit bijgekocht die noodzakelijk was). In ieder geval is deze opstelling niet efficiënt. - Wat ten slotte vanuit onze ervaring een positieve trend lijkt te zijn, is de mate waarin RPO s en RTO s zijn vastgelegd. Dit is nog steeds slechts het geval bij ongeveer de helft van de respondenten (resp. 44% en 42%) maar dat is al veel meer dan wij helaas in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Gelet op de waarde die de respondenten hechten aan de bedrijfsgegevens en de impact van verlies, blijft het noodzakelijk dat deze waarden in kaart worden gebracht. Wilt u meer weten over dit rapport of hoe u uw back-up het beste kunt inrichten? Neem contact op met de back-up specialisten van i³ groep. Kijk op of bel (0)

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea / Synpact 12 april 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea /Synpact 12 april 2010

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 11 september 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer 2014... 3 IT Uitdagingen...

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen ICT monitor mbo 2013 Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Internet in de detailhandel

Internet in de detailhandel Internet in de detailhandel Een onderzoek naar de Internetadoptie van detaillisten in binnensteden en de gevolgen hiervan voor hun organisatie. Het rapport Internet in de detailhandel is een uitgave van

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2014. Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen

ICT monitor mbo 2014. Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen ICT monitor mbo 2014 Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 1 Inhoudsopgave Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Inleiding: Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010... 3 Hoofdstuk 1:Belang...

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

ICT-monitor 2014. Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen

ICT-monitor 2014. Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen ICT-monitor 2014 Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze

Nadere informatie