Programma Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. 11.30 Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten"

Transcriptie

1 Programma Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten Presentaties thema s: - Logistiek - Evenementen - Incidenten - Integrale MobiliteitsManagement Architectuur - Fiets - Vervolg Data - Vervolg Reisinformatiediensten Lunch Regionale probleemanalyses en Coöperatieve ITS (C-ITS) minutengesprekken vertrek naar nieuwjaarsbijeenkomst Beter Benutten Start nieuwjaarsbijeenkomst Beter Benutten, nieuw Tivoli in Utrecht

2 Presentatie probleemanalyses Caspar de Jonge 22 januari 2015

3 Doelstelling Beter Benutten Maatregelen moeten voor 2018 een meetbaar effect hebben in de regio s en dragen bij aan duurzame doorontwikkeling en toepassing 3

4 Proces vervolg BB-ITS dec feb-mrt juni jan mrt juni Probleemanalyses in alle deelnemende regio s Uitvoering vervolg BB-ITS Verdieping analyses C-ITS 4

5 Uitgangspunten vervolg BB-ITS Continueerbaar, overdraagbaar, opschaalbaar en kosteneffectief Focus op problematiek vanuit stedelijke ringen en inprikkers Toepassingen, geen testen Bovenregionaal gebundelde probleemsituaties en gewenste oplossingsrichtingen Shared-risk Diensten, geen producten Geen monopolies Aansluiten bij bestaande (internationale) afspraken 5

6 Thema s Logistiek Evenementen Incidenten Coöperatieve ITS (C-ITS) Integrale MobiliteitsManagement Architectuur (IMMA) Fiets ITS Vervolg Data Vervolg Reisinformatiediensten 6

7 Marktdialogen Probleemanalyses Sessie data Sessie diensten Sessie randvoorwaarden Marktplaats mobiliteitsdata 7

8 Meer informatie: 8

9 Logistiek en ITS Supermarkt- en Bouwlogistiek Frans Tillema

10 Logistiek en ITS Innovatieve logistieke projecten waarbij: Data randvoorwaardelijk is (zowel publieke als private data) ITS-tooling randvoorwaardelijk is om logistiek te optimaliseren Samenwerking essentieel is (publiek/privaat) 10

11 Data, ITS tooling en Samenwerking Data Data top 5..x Publieke data: bv hoogte van viaducten, omleidingsroutes voor vrachtverkeer, binnenstedelijke voorkeursroutes, venstertijden Private data: Whereabouts vrachtverkeer, planningen ITS-tooling Planningsalgoritmes, Last Mile guidance, losplaatsbezetting Data aggregatoren TMS-en (Transport Management Systemen) Samenwerking Randvoorwaarden zoals standaarden en koppelvlakken Trusted Third Parties (publiek/privaat?) 11

12 Bouwlogistiek, doel Reductie van meest gehinderde ritten, door: door ITS oplossingen inzicht verschaffen in de interne werkplanning en logistieke planning. integreren van (alternatieve) routes, vertragingen en in planningen evenals potentiele vertragingen beschikbaar stellen van deze informatie voor beslissers in de logistieke keten, met als gevolg gedragsveranderingen voor transporteurs en chauffeurs ITS oplossingen beschikbaar stellen om de slimmere planning uit te voeren Een control tower/ verkeercentrale kan ondersteunend zijn aan het vergroten van integrale inzichten en het verbeteren van de sturing. 12

13 Organisatie Regio Brabant is trekker van het proces Stappen: - (GAP)Analyse van de logistieke keten aan de hand van het lagenmodel - Analyse van de aanbestedingsvorm - Daarna marktuitvraag. 13

14 Doel Optimaliseren distributieverkeer door last mile guidance en losplaatsmanagement, waardoor: 1. Vermindering aantal zoekkilometers in binnensteden 2. Verbetering doorstroming binnensteden 3. Positief economisch effect vervoerders en verladers 4. Standaardisering: uniforme koppelvlakken en dataplatform Start met Ahold en 4 regio s. Daarna verbreding naar andere supermarkten/retailketens en andere regio s 14

15 Techniek 15

16 Randvoorwaarden aanbesteding Opschaalbaar, overdraagbaar en continueerbaar Creëren van randvoorwaarden, zodat andere supermarktketens en retailketens eenvoudig kunnen aansluiten Ahold als koploper, mits toestemming van de sector Subsidiering op basis van geleverde prestatie Tooling wordt open-source opgeleverd Proces Regio Groningen-Assen (tijdelijk) trekker van het proces 16

17 Bereikbaarheid Evenementen Minze Walvius

18 18

19 19

20 Bereikbaarheid evenementen 35 Miljoen bezoekers per jaar naar evenementen Evenementen worden voor 42% in stedelijk gebied gehouden; 52% rand stedelijk gebied gehouden; 6% in buitengebied georganiseerd. 29% van de evenementen vindt plaats op werkdagen evenementenbezoekers zijn forenzen die een dagje uit zijn Herkenbare problematiek: Strand, Congressen, Beurzen, IKEA, ArenA gebied, Races en stranddagen Zandvoort, concerten Gelredome, outlet centra, etc. 20

21 GASTVRIJ BEREIKBAAR! Hospitality Beleving van bezoekers Sluit aan bij de core business van evenementen organisaties en locaties 21

22 Gastvrij bereikbaar Organisatie evenement wordt verantwoordelijk voor complete traveller journey 22

23 ICT Scope project Ontsluiten en publiceren van publieke data over evenementen als Open Data Ontsluiten en publiceren van private data over evenementen door marktpartijen Samenbrengen van data stromen om tot integrale evenementen informatie te komen. Motiveren van marktpartijen om deze data te gebruiken in verkeersinformatiesystemen. Evenementenorganisaties en service providers komen tot ontwikkeling van informatiediensten voor de bezoeker van een evenement 23

24 Incidenten en ITS Frans Tillema

25 Aantal voertuigverliesuren 2013 Incidenten (Bron RWS WVL) Amsterdam Arnhem-Nijmegen Brabant Groningen-Assen Haaglanden Leeuwarden Maastricht Midden-Nederland Rotterdam Stedendriehoek Twente Zwolle-Kampen Overig

26 Vrachtwagenincidenten Bekend: 3000 incidenten (IM-proces) Maar, werkelijk aantal per jaar Kleine incidenten (stilstaande vrachtwagens op vluchtstrook i.v.m. rijtijdenwet) Bandenproblematiek (klapbanden) Te hoge vrachtwagens (o.a. Bij tunnels) Zware incidenten Onbekendheid bij: Vervoerders over voorkomen van incidenten Wegbeheerders over gevolgen van infrastructuur op incidenten Wegbeheerders over as-lasten, bandenspanning, hoogte Serviceproviders/weggebruikers over locatie van incidenten 26

27 Kopgroep Incidenten TLN Vaco/Bovag ANWB TVM, Achmea Il&T CROW MKB (Trinite, Vtron) Verkeersonderneming Rijkswaterstaat (IM) Experts (door BB ingehuurde ondersteuning) 27

28 Proces 4 kopgroep sessies waarin ideeën zijn gegenereerd Resultaat: Breed pakket aan maatregelen Van gedrag/opleiding tot techniek tot infrastructuur tot informatievoorziening Eenvoudig opschaalbaar van vrachtwagen naar personenauto 28

29 Incidenten en ITS Vergroten van data over incidenten (link met Data top 5) Informatieplatform incidenten (link met Data top 5) Betere meldingen te hoge vrachtwagens Bandenspanningscontrole (geautomatiseerd) Overbeladingscontrole 29

30 Proces (i.s.m. RWS) Met regio s in gesprek over Trekkerschap vanuit regio voor specifieke maatregelen en verdere detaillering projectplannen Definitieve schifting in maatregelen Aanbesteding maatregelen 30

31 Integrale MobiliteitsManagement Architectuur (IMMA) Ron Peerenboom

32 Integrale MobiliteitsManagement Architectuur Architectuur op basis waarvan marktpartijen (deel)oplossingen kunnen ontwikkelen waarmee regionale overheden/wegbeheerders geïntegreerde multimodalemobiliteitsoplossingen voor reizigers kunnen samenstellen om problemen op knelpunten op te lossen en/of gedragsverandering te realiseren 32

33 Informatie & presentatie Route planners Payment processor - billing - sparen - belonen Incentive engine Web shop - afwaarderen - werving - nulmeting Deelnemer management RULES ENGINE - fraude checks - monitoring & evaluatie - analyse Agregatie / verrijkingsmodule (verplaatsingsgegevens) - trip analysis - corrections - audits Disk Disk Verkeersmodule / sensor module Smartphone Disk ANPR cams Blue tooth WIFI?? Disk 33

34 Ontwerpcriteria Marktpartijen ontwikkelen modules en overheid definieert de functionaliteit en koppelvlakken Faciliteren van diverse beloningsstrategieën: bv. cash, spaarprogramma s, loterijen en informatieprikkels om te informeren, verleiden en binden Overheid (wegbeheerders) bedient als gebruiker de knoppen Gebruikers kopen dienst zonder aanbesteding en aanloop investeringen Snelle implementatie en deployment Zwaartepunt op Inwinnen, verrijken, aggregeren en analyseren van data Binden en boeien van deelnemers Bestendigen van gedragsverandering 34

35 Randvoorwaarden Gebundelde uitvraag van de oplossingsrichtingen om zo marktvolume en aantrekkelijke verdienmodellen mogelijk te kunnen maken. Markbenadering per laag, borgen van de selectie van best of breeds per laag. Voorkomen van monopolies per regio, selectie of facilitering van verschillende leveranciers per laag en over de regio s Oplossingen zijn continueerbaar, overdraagbaar (open koppelvlakken), opschaalbaar en kosteneffectief. Overheid draagt bij aan uitvoering en doorontwikkeling/continuering via meerjarige dienstverleningsovereenkomsten. Afnemende financiering door overheid 35

36 Fiets en ITS Folkert Bloembergen

37 ITS Fiets Inhoud Relatie ITS fiets met doelstellingen BBV Problemen Oplossingsrichtingen 37

38 ITS Fiets Relatie ITS Fiets en doelstelling BBV 1. Spitsmijdingen -> fiets als alternatief 2. Verminderen zwaar vertraagde ritten op prioritaire corridors -> optimaliseren conflicten netwerken Auto Fiets O.V. 38

39 ITS Fiets Probleemanalyse Fiets Midden Nederland 1. Gebrek (vindbaarheid) stallingen 2. Ontbreken fietsschakels 3. Conflicten fiets OV auto bij verkeerslichten 4. Onvoldoende capaciteit fietsinfrastructuur (paden en VRI) 39

40 ITS Fiets Oplossingsrichting ITS Fiets Midden Nederland 1. Wayfinder fiets: pre trip en on trip 2. Fiets is onderdeel van Slimme Kruisingen 3. Fietsconnectiviteit in veel fietsprojecten o.a.: Fietsimpuls : track and trace -> belonen voor fietskilometers Witte fietsenplan: inzet slimme fietsen Inzet op combinatie van deze maatregelen: via doelgroep benadering (o.a. fietsimpuls) ITS fiets maatregelen introduceren en benutten (Wayfinder + Slimme kruisingen) 40

41 Vervolg Data Top 5 Marcel Westerman

42 Data Top Beter Benutten 1 Start gemaakt met levering van publieke data o.v.v. service providers Data stroomt en wordt gebruikt - kwaliteitsverbetering nodig Beter Benutten vervolg Verbetering kwaliteit en betrouwbaarheid en borgen datalevering door publieke leveranciers Landsdekkend nu alleen nog de 12 Beter Benutten regio s Gezamenlijke verbetercyclus met publieke leveranciers en private gebruikers Gezamenlijk road map-je : over levering en gebruik wat wanneer 42

43 Data Top Beter Benutten Vervolg Data items (bestaand): 1. Wegwerkzaamheden actueel. 2. Open Locatie Referentie. 3. Maximum snelheden. 4. Restduur incidenten (i.r.t. Verstoringen/Incidenten). 5. Verkeersmaatregelen in regelscenario s (incl. bruggen (Latency!). Data items (verzocht/voorgesteld) aanscherpen obv werkstromen BBV: 6. Parkeren (incl. P&R). 7. Evenementen (uitbreiding op wegwerkzaamheden). 8. VRI (i.r.t C-ITS) (Latency!). 9. Fiets (i.r.t. thema Fiets). 10.Goederen (i.r.t. thema Logistiek). 11.Geïntegreerde data, van ook water en OV. 43

44 ITS Informatiediensten Met sprongen vooruit Vincent Habers

45 Waarover ging het ook alweer? Prijsvraag Pre- en on-trip dienst met actuele informatie over beschikbare reisalternatieven in tijd en modaliteit op door de gebruiker geplande of actuele reis (van deur tot deur) Info relevant gegeven actuele locatie, tijd en bestemming van reiziger, afgestemd op individuele gebruikersvoorkeuren en modaliteit Looptijd: 15 februari maart

46 Waarover ging het ook alweer? Verplichte items in informatiedienst: Geldende maximum snelheid Wegwerkzaamheden Evenementen Incidenten Verkeersmaatregelen / Regelscenario s Parkeervoorzieningen Congestie / Vertraging 46

47 En waar staan we nu? Eind 2015Q1 voor 5 SP s balans opmaken: Eindpremie o.b.v. overeengekomen targets Levering van FCD uit hun infodienst Daarnaast recent 2 tests door Consumentenbond: Actuele (RDS/TMC, GPRS, DAB) verkeersinfo obv navigatiesysteem 10 gratis app s, waaronder de 5 uit onze prijsvraag 47

48 Maar hoe nu verder? Ambitiedocument: Completere set functionaliteiten (reduceren fragmentatie) Verbetering MMI / user interface t.b.v. gebruiksgemak & eenvoud Schaalvergroting (gebruikersvolume voor congestiereductie) Volledig multimodaal Datalevering t.b.v. gewenste functionaliteiten Ondersteuning totstandkoming solide private business cases 48

49 Maar hoe nu verder? Kruisverbanden binnen ITS projecten Beter Benutten Vervolg: Talking Traffic Parkeren Evenementen Incidenten Logistiek IMMA (Integrale MobiliteitsManagement Architectuur) Datagroep 49

50 Dus? Agendapunten sessie ITS diensten volgende week, o.a.: Ambities in lijn met ambities markt? Hoe verbetering kwaliteit infodiensten realiseren? Beschikbaarheid juiste data? Stimulering info-suites i.p.v. gefragmenteerde one trick pony s Hoe gebruikersaantallen en opvolgingsgraad vergroten? Hoe ambities te realiseren, structureel! 50

51 Tot donderdag 29 jan. in de sessie ITS diensten! 51

52 Vragen?

53 Lunch

54 C-ITS Marcel Westerman

55 C-ITS: Connected & Coöperatief Beter Benutten Vervolg (BBV) BBV ITS BBV C-ITS Zelfstandige diensten door derden Zichtbaar regionaal oplossend vermogen, toepassingen geen testen Formulering probleemstelling en oplossingsrichting - bovenregionaal Marktvolume, diensten live in veel gebieden Uitlijnen publieke kant: basis voor gezamenlijk optrekken 55

56 Uitlijnen publieke kant Elk van de 12 Beter Benutten regio s ziet kansen voor C-ITS! Met inliggende gemeenten in beeld gebracht: A. Welke problematiek is aanwezig? welke marktvolumes zijn er? (11 archetypen) B. Aan welke oplossingsrichtingen wordt gedacht? welke marktkansen zijn er? (7 archetypen) C. Welke apparatuur is aanwezig? welke (wegkant)spullen kunnen marktpartijen gebruiken? 56

57 Archetypen knelpunten Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. 10. Fiets (probleem/oplossing?) 11. Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) 57

58 Archetypen oplossingsrichtingen C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] 58

59 Vergelijken uitwerkingen per regio landelijke massa 1 Regio Arnhem - Nijmegen ab b b b C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in a. HWN b. PWN/ N-weg 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, x [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] ab ab bc ab Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. 10. Fiets (probleem/oplossing?) 11. Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x 59

60 Nadere informatie knelpunten Aantallen Ernst Richtingen Herkomsten en bestemming + Bedrijven 60

61 Nadere informatie oplossingsrichtingen 61

62 Uitlijnen publieke kant: Landelijke C-ITS kaart 62

63 Stappen de aankomende weken De regio s komen gezamenlijk tot een beperkt aantal bovenregionale plannen van aanpak voor C-ITS Publiek vertrekpunt : basis voor gezamenlijk optrekken met marktpartijen Deze markconsultaties vormen hiervoor de start Hierna volgen Data (27/1) en Diensten (29/1) 63

64 Regio Brabant Bram Hendrix

65 Regio Brabant Bram Hendrix Regio Brabant b 3b b a X1 3c b C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] a. HWN b. PWN/ N-weg x 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. Beter 10. Fiets Benutten (probleem/oplossing?) ITS Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x

66 Regio Twente Patrick Duwel

67 Regio Twente 1 1b Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. 10. Fiets (probleem/oplossing?) 11. Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] a. HWN b. PWN/ N-weg x

68 Regio Midden Nederland Folkert Bloembergen & Arjan Bezemer

69 Regio Midden Nederland Folkert Bloembergen 1 & 1 8Arjan Bezemer b 7 Regio Midden Nederland b 3b 5 5 3b b C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] a. HWN b. PWN/ N-weg x 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. Beter 10. Fiets Benutten (probleem/oplossing?) ITS Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x

70 Nadere informatie knelpunten Henk Tromp

71 Nadere informatie knelpunten 1. Absolute omvang voertuigverliesuren. 2. Absolute omvang verkeersstroom (aantal verkeersdeelnemers). 3. Samenstelling verkeersstroom in deelstromen, met onderscheid in: a. % zakelijk verkeer; b. % woon-werk / forenzen verkeer; c. % sociaal-recreatief verkeer; d. % vracht verkeer, met onderscheid in zwaar-middel-licht. 4. Herkomst- en bestemmingsgegevens van de deelstromen. 5. Kenmerken van de herkomst- en bestemmingslocaties, zoals aantallen bedrijven en welke bedrijven. 71

72 Voorbeeld: omvang en ernst van vertraging vrachtauto s s morgens en s avonds 72

73 Herkomsten van alle vrachtritten Schiphol 73

74 Herkomsten vertraagde vrachtritten Schiphol 74

75 Selectie Schiphol, ochtendspits vrachtverkeer Vrachtverkeer vanuit noordwesten heeft een probleem om Schiphol te bereiken. 75

76 Selectie automobilisten met (te) lange reistijd Selectie van wegvakken waar de doelgroep problemen ondervindt 76

77 Herkomst vertraagde ritten tussen 7,5 en 15 km Voor fiets ligt het voor de hand klanten te werven in Nuenen 77

78 Kenmerken van de Mobiliteitsscan Hulpmiddel op internet (data staat centraal, password). Data uit verkeersmodellen en uit andere bronnen. Snelheden op kwartierbasis. Default veel analysemogelijkheden. Maatwerk kan ook. Snel scannen van effecten what if. Rekentijden zijn er niet of zijn heel kort. 78

79 Vragen?

80 Dank voor uw aanwezigheid en graag tot volgende week

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

ITS en de mobiliteitsscan

ITS en de mobiliteitsscan ITS en de mobiliteitsscan pagina 2 18-1-2015 Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden:

Nadere informatie

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe?

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe? Dit gesprek is een inhoudelijke round up van de eerder gevoerde gesprekken tussen de overheden en geselecteerde ITS-bedrijven. Onderstaande is de door alle deelnemers gedeelde samenvatting op hoofdlijnen

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen Plan van Aanpak ARS Traffic & Transport Technology BV Leidschendam, 26 november 2009 ARS T&TT Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur Datum: Handtekening: Inhoudsopgave

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder?

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? 8 Mobiliteitsaanpak pakket 18, 19 en 20 Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Afgelopen jaar zijn de generieke pakketten 18, 19 en 20 uit de Mobiliteitsaanpak afgerond. Deze pakketten dienden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project Spookfiles A58 OCD en Solution Design Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project versie 1.1 datum: 16 juli 2014 Colofon Wie zit er achter

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice Spitsmijden 2 Ervaringen front- en backoffice 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling 5 1. Spitsmijden 7 1.1 Historie 7 1.2 Concept 7 1.3 Projecten 8 2. Facts

Nadere informatie

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 1 VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 FOTOGRAFIE Aron Nijs Fotografie, Frans Senden EINDREDACTIE Meyke Houben, Milou van Merwijk

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Logistieke efficiency op de Marktplaats voor Logistiek

Logistieke efficiency op de Marktplaats voor Logistiek Logistieke efficiency op de Marktplaats voor Logistiek 14 keer een business case: 14 keer efficiënter, 14 keer minder files Vragen om: 14 keer lef en ondernemerschap 14 keer een frisse blik op logistiek

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Auteur Remco Derksen Hannah Kandel Wout Korving Bert-Jan Karrenbeld Datum Status Klant 19.12.14 Definitief Vervoersautoriteit

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 2015-2018

Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 2015-2018 Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 2015-2018 Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 2015-2018 Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 2015-2018 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1. Inleiding 4 1.1 Fietsen op tafel

Nadere informatie

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren)

Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren) Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren) Martijn van Rij Grontmij Nederland Martijn.vanrij@grontmij.nl Per Englund Grontmij Zweden per.englund@grontmij.com

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie