Programma Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. 11.30 Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten"

Transcriptie

1 Programma Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten Presentaties thema s: - Logistiek - Evenementen - Incidenten - Integrale MobiliteitsManagement Architectuur - Fiets - Vervolg Data - Vervolg Reisinformatiediensten Lunch Regionale probleemanalyses en Coöperatieve ITS (C-ITS) minutengesprekken vertrek naar nieuwjaarsbijeenkomst Beter Benutten Start nieuwjaarsbijeenkomst Beter Benutten, nieuw Tivoli in Utrecht

2 Presentatie probleemanalyses Caspar de Jonge 22 januari 2015

3 Doelstelling Beter Benutten Maatregelen moeten voor 2018 een meetbaar effect hebben in de regio s en dragen bij aan duurzame doorontwikkeling en toepassing 3

4 Proces vervolg BB-ITS dec feb-mrt juni jan mrt juni Probleemanalyses in alle deelnemende regio s Uitvoering vervolg BB-ITS Verdieping analyses C-ITS 4

5 Uitgangspunten vervolg BB-ITS Continueerbaar, overdraagbaar, opschaalbaar en kosteneffectief Focus op problematiek vanuit stedelijke ringen en inprikkers Toepassingen, geen testen Bovenregionaal gebundelde probleemsituaties en gewenste oplossingsrichtingen Shared-risk Diensten, geen producten Geen monopolies Aansluiten bij bestaande (internationale) afspraken 5

6 Thema s Logistiek Evenementen Incidenten Coöperatieve ITS (C-ITS) Integrale MobiliteitsManagement Architectuur (IMMA) Fiets ITS Vervolg Data Vervolg Reisinformatiediensten 6

7 Marktdialogen Probleemanalyses Sessie data Sessie diensten Sessie randvoorwaarden Marktplaats mobiliteitsdata 7

8 Meer informatie: 8

9 Logistiek en ITS Supermarkt- en Bouwlogistiek Frans Tillema

10 Logistiek en ITS Innovatieve logistieke projecten waarbij: Data randvoorwaardelijk is (zowel publieke als private data) ITS-tooling randvoorwaardelijk is om logistiek te optimaliseren Samenwerking essentieel is (publiek/privaat) 10

11 Data, ITS tooling en Samenwerking Data Data top 5..x Publieke data: bv hoogte van viaducten, omleidingsroutes voor vrachtverkeer, binnenstedelijke voorkeursroutes, venstertijden Private data: Whereabouts vrachtverkeer, planningen ITS-tooling Planningsalgoritmes, Last Mile guidance, losplaatsbezetting Data aggregatoren TMS-en (Transport Management Systemen) Samenwerking Randvoorwaarden zoals standaarden en koppelvlakken Trusted Third Parties (publiek/privaat?) 11

12 Bouwlogistiek, doel Reductie van meest gehinderde ritten, door: door ITS oplossingen inzicht verschaffen in de interne werkplanning en logistieke planning. integreren van (alternatieve) routes, vertragingen en in planningen evenals potentiele vertragingen beschikbaar stellen van deze informatie voor beslissers in de logistieke keten, met als gevolg gedragsveranderingen voor transporteurs en chauffeurs ITS oplossingen beschikbaar stellen om de slimmere planning uit te voeren Een control tower/ verkeercentrale kan ondersteunend zijn aan het vergroten van integrale inzichten en het verbeteren van de sturing. 12

13 Organisatie Regio Brabant is trekker van het proces Stappen: - (GAP)Analyse van de logistieke keten aan de hand van het lagenmodel - Analyse van de aanbestedingsvorm - Daarna marktuitvraag. 13

14 Doel Optimaliseren distributieverkeer door last mile guidance en losplaatsmanagement, waardoor: 1. Vermindering aantal zoekkilometers in binnensteden 2. Verbetering doorstroming binnensteden 3. Positief economisch effect vervoerders en verladers 4. Standaardisering: uniforme koppelvlakken en dataplatform Start met Ahold en 4 regio s. Daarna verbreding naar andere supermarkten/retailketens en andere regio s 14

15 Techniek 15

16 Randvoorwaarden aanbesteding Opschaalbaar, overdraagbaar en continueerbaar Creëren van randvoorwaarden, zodat andere supermarktketens en retailketens eenvoudig kunnen aansluiten Ahold als koploper, mits toestemming van de sector Subsidiering op basis van geleverde prestatie Tooling wordt open-source opgeleverd Proces Regio Groningen-Assen (tijdelijk) trekker van het proces 16

17 Bereikbaarheid Evenementen Minze Walvius

18 18

19 19

20 Bereikbaarheid evenementen 35 Miljoen bezoekers per jaar naar evenementen Evenementen worden voor 42% in stedelijk gebied gehouden; 52% rand stedelijk gebied gehouden; 6% in buitengebied georganiseerd. 29% van de evenementen vindt plaats op werkdagen evenementenbezoekers zijn forenzen die een dagje uit zijn Herkenbare problematiek: Strand, Congressen, Beurzen, IKEA, ArenA gebied, Races en stranddagen Zandvoort, concerten Gelredome, outlet centra, etc. 20

21 GASTVRIJ BEREIKBAAR! Hospitality Beleving van bezoekers Sluit aan bij de core business van evenementen organisaties en locaties 21

22 Gastvrij bereikbaar Organisatie evenement wordt verantwoordelijk voor complete traveller journey 22

23 ICT Scope project Ontsluiten en publiceren van publieke data over evenementen als Open Data Ontsluiten en publiceren van private data over evenementen door marktpartijen Samenbrengen van data stromen om tot integrale evenementen informatie te komen. Motiveren van marktpartijen om deze data te gebruiken in verkeersinformatiesystemen. Evenementenorganisaties en service providers komen tot ontwikkeling van informatiediensten voor de bezoeker van een evenement 23

24 Incidenten en ITS Frans Tillema

25 Aantal voertuigverliesuren 2013 Incidenten (Bron RWS WVL) Amsterdam Arnhem-Nijmegen Brabant Groningen-Assen Haaglanden Leeuwarden Maastricht Midden-Nederland Rotterdam Stedendriehoek Twente Zwolle-Kampen Overig

26 Vrachtwagenincidenten Bekend: 3000 incidenten (IM-proces) Maar, werkelijk aantal per jaar Kleine incidenten (stilstaande vrachtwagens op vluchtstrook i.v.m. rijtijdenwet) Bandenproblematiek (klapbanden) Te hoge vrachtwagens (o.a. Bij tunnels) Zware incidenten Onbekendheid bij: Vervoerders over voorkomen van incidenten Wegbeheerders over gevolgen van infrastructuur op incidenten Wegbeheerders over as-lasten, bandenspanning, hoogte Serviceproviders/weggebruikers over locatie van incidenten 26

27 Kopgroep Incidenten TLN Vaco/Bovag ANWB TVM, Achmea Il&T CROW MKB (Trinite, Vtron) Verkeersonderneming Rijkswaterstaat (IM) Experts (door BB ingehuurde ondersteuning) 27

28 Proces 4 kopgroep sessies waarin ideeën zijn gegenereerd Resultaat: Breed pakket aan maatregelen Van gedrag/opleiding tot techniek tot infrastructuur tot informatievoorziening Eenvoudig opschaalbaar van vrachtwagen naar personenauto 28

29 Incidenten en ITS Vergroten van data over incidenten (link met Data top 5) Informatieplatform incidenten (link met Data top 5) Betere meldingen te hoge vrachtwagens Bandenspanningscontrole (geautomatiseerd) Overbeladingscontrole 29

30 Proces (i.s.m. RWS) Met regio s in gesprek over Trekkerschap vanuit regio voor specifieke maatregelen en verdere detaillering projectplannen Definitieve schifting in maatregelen Aanbesteding maatregelen 30

31 Integrale MobiliteitsManagement Architectuur (IMMA) Ron Peerenboom

32 Integrale MobiliteitsManagement Architectuur Architectuur op basis waarvan marktpartijen (deel)oplossingen kunnen ontwikkelen waarmee regionale overheden/wegbeheerders geïntegreerde multimodalemobiliteitsoplossingen voor reizigers kunnen samenstellen om problemen op knelpunten op te lossen en/of gedragsverandering te realiseren 32

33 Informatie & presentatie Route planners Payment processor - billing - sparen - belonen Incentive engine Web shop - afwaarderen - werving - nulmeting Deelnemer management RULES ENGINE - fraude checks - monitoring & evaluatie - analyse Agregatie / verrijkingsmodule (verplaatsingsgegevens) - trip analysis - corrections - audits Disk Disk Verkeersmodule / sensor module Smartphone Disk ANPR cams Blue tooth WIFI?? Disk 33

34 Ontwerpcriteria Marktpartijen ontwikkelen modules en overheid definieert de functionaliteit en koppelvlakken Faciliteren van diverse beloningsstrategieën: bv. cash, spaarprogramma s, loterijen en informatieprikkels om te informeren, verleiden en binden Overheid (wegbeheerders) bedient als gebruiker de knoppen Gebruikers kopen dienst zonder aanbesteding en aanloop investeringen Snelle implementatie en deployment Zwaartepunt op Inwinnen, verrijken, aggregeren en analyseren van data Binden en boeien van deelnemers Bestendigen van gedragsverandering 34

35 Randvoorwaarden Gebundelde uitvraag van de oplossingsrichtingen om zo marktvolume en aantrekkelijke verdienmodellen mogelijk te kunnen maken. Markbenadering per laag, borgen van de selectie van best of breeds per laag. Voorkomen van monopolies per regio, selectie of facilitering van verschillende leveranciers per laag en over de regio s Oplossingen zijn continueerbaar, overdraagbaar (open koppelvlakken), opschaalbaar en kosteneffectief. Overheid draagt bij aan uitvoering en doorontwikkeling/continuering via meerjarige dienstverleningsovereenkomsten. Afnemende financiering door overheid 35

36 Fiets en ITS Folkert Bloembergen

37 ITS Fiets Inhoud Relatie ITS fiets met doelstellingen BBV Problemen Oplossingsrichtingen 37

38 ITS Fiets Relatie ITS Fiets en doelstelling BBV 1. Spitsmijdingen -> fiets als alternatief 2. Verminderen zwaar vertraagde ritten op prioritaire corridors -> optimaliseren conflicten netwerken Auto Fiets O.V. 38

39 ITS Fiets Probleemanalyse Fiets Midden Nederland 1. Gebrek (vindbaarheid) stallingen 2. Ontbreken fietsschakels 3. Conflicten fiets OV auto bij verkeerslichten 4. Onvoldoende capaciteit fietsinfrastructuur (paden en VRI) 39

40 ITS Fiets Oplossingsrichting ITS Fiets Midden Nederland 1. Wayfinder fiets: pre trip en on trip 2. Fiets is onderdeel van Slimme Kruisingen 3. Fietsconnectiviteit in veel fietsprojecten o.a.: Fietsimpuls : track and trace -> belonen voor fietskilometers Witte fietsenplan: inzet slimme fietsen Inzet op combinatie van deze maatregelen: via doelgroep benadering (o.a. fietsimpuls) ITS fiets maatregelen introduceren en benutten (Wayfinder + Slimme kruisingen) 40

41 Vervolg Data Top 5 Marcel Westerman

42 Data Top Beter Benutten 1 Start gemaakt met levering van publieke data o.v.v. service providers Data stroomt en wordt gebruikt - kwaliteitsverbetering nodig Beter Benutten vervolg Verbetering kwaliteit en betrouwbaarheid en borgen datalevering door publieke leveranciers Landsdekkend nu alleen nog de 12 Beter Benutten regio s Gezamenlijke verbetercyclus met publieke leveranciers en private gebruikers Gezamenlijk road map-je : over levering en gebruik wat wanneer 42

43 Data Top Beter Benutten Vervolg Data items (bestaand): 1. Wegwerkzaamheden actueel. 2. Open Locatie Referentie. 3. Maximum snelheden. 4. Restduur incidenten (i.r.t. Verstoringen/Incidenten). 5. Verkeersmaatregelen in regelscenario s (incl. bruggen (Latency!). Data items (verzocht/voorgesteld) aanscherpen obv werkstromen BBV: 6. Parkeren (incl. P&R). 7. Evenementen (uitbreiding op wegwerkzaamheden). 8. VRI (i.r.t C-ITS) (Latency!). 9. Fiets (i.r.t. thema Fiets). 10.Goederen (i.r.t. thema Logistiek). 11.Geïntegreerde data, van ook water en OV. 43

44 ITS Informatiediensten Met sprongen vooruit Vincent Habers

45 Waarover ging het ook alweer? Prijsvraag Pre- en on-trip dienst met actuele informatie over beschikbare reisalternatieven in tijd en modaliteit op door de gebruiker geplande of actuele reis (van deur tot deur) Info relevant gegeven actuele locatie, tijd en bestemming van reiziger, afgestemd op individuele gebruikersvoorkeuren en modaliteit Looptijd: 15 februari maart

46 Waarover ging het ook alweer? Verplichte items in informatiedienst: Geldende maximum snelheid Wegwerkzaamheden Evenementen Incidenten Verkeersmaatregelen / Regelscenario s Parkeervoorzieningen Congestie / Vertraging 46

47 En waar staan we nu? Eind 2015Q1 voor 5 SP s balans opmaken: Eindpremie o.b.v. overeengekomen targets Levering van FCD uit hun infodienst Daarnaast recent 2 tests door Consumentenbond: Actuele (RDS/TMC, GPRS, DAB) verkeersinfo obv navigatiesysteem 10 gratis app s, waaronder de 5 uit onze prijsvraag 47

48 Maar hoe nu verder? Ambitiedocument: Completere set functionaliteiten (reduceren fragmentatie) Verbetering MMI / user interface t.b.v. gebruiksgemak & eenvoud Schaalvergroting (gebruikersvolume voor congestiereductie) Volledig multimodaal Datalevering t.b.v. gewenste functionaliteiten Ondersteuning totstandkoming solide private business cases 48

49 Maar hoe nu verder? Kruisverbanden binnen ITS projecten Beter Benutten Vervolg: Talking Traffic Parkeren Evenementen Incidenten Logistiek IMMA (Integrale MobiliteitsManagement Architectuur) Datagroep 49

50 Dus? Agendapunten sessie ITS diensten volgende week, o.a.: Ambities in lijn met ambities markt? Hoe verbetering kwaliteit infodiensten realiseren? Beschikbaarheid juiste data? Stimulering info-suites i.p.v. gefragmenteerde one trick pony s Hoe gebruikersaantallen en opvolgingsgraad vergroten? Hoe ambities te realiseren, structureel! 50

51 Tot donderdag 29 jan. in de sessie ITS diensten! 51

52 Vragen?

53 Lunch

54 C-ITS Marcel Westerman

55 C-ITS: Connected & Coöperatief Beter Benutten Vervolg (BBV) BBV ITS BBV C-ITS Zelfstandige diensten door derden Zichtbaar regionaal oplossend vermogen, toepassingen geen testen Formulering probleemstelling en oplossingsrichting - bovenregionaal Marktvolume, diensten live in veel gebieden Uitlijnen publieke kant: basis voor gezamenlijk optrekken 55

56 Uitlijnen publieke kant Elk van de 12 Beter Benutten regio s ziet kansen voor C-ITS! Met inliggende gemeenten in beeld gebracht: A. Welke problematiek is aanwezig? welke marktvolumes zijn er? (11 archetypen) B. Aan welke oplossingsrichtingen wordt gedacht? welke marktkansen zijn er? (7 archetypen) C. Welke apparatuur is aanwezig? welke (wegkant)spullen kunnen marktpartijen gebruiken? 56

57 Archetypen knelpunten Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. 10. Fiets (probleem/oplossing?) 11. Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) 57

58 Archetypen oplossingsrichtingen C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] 58

59 Vergelijken uitwerkingen per regio landelijke massa 1 Regio Arnhem - Nijmegen ab b b b C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in a. HWN b. PWN/ N-weg 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, x [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] ab ab bc ab Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. 10. Fiets (probleem/oplossing?) 11. Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x 59

60 Nadere informatie knelpunten Aantallen Ernst Richtingen Herkomsten en bestemming + Bedrijven 60

61 Nadere informatie oplossingsrichtingen 61

62 Uitlijnen publieke kant: Landelijke C-ITS kaart 62

63 Stappen de aankomende weken De regio s komen gezamenlijk tot een beperkt aantal bovenregionale plannen van aanpak voor C-ITS Publiek vertrekpunt : basis voor gezamenlijk optrekken met marktpartijen Deze markconsultaties vormen hiervoor de start Hierna volgen Data (27/1) en Diensten (29/1) 63

64 Regio Brabant Bram Hendrix

65 Regio Brabant Bram Hendrix Regio Brabant b 3b b a X1 3c b C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] a. HWN b. PWN/ N-weg x 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. Beter 10. Fiets Benutten (probleem/oplossing?) ITS Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x

66 Regio Twente Patrick Duwel

67 Regio Twente 1 1b Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. 10. Fiets (probleem/oplossing?) 11. Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] a. HWN b. PWN/ N-weg x

68 Regio Midden Nederland Folkert Bloembergen & Arjan Bezemer

69 Regio Midden Nederland Folkert Bloembergen 1 & 1 8Arjan Bezemer b 7 Regio Midden Nederland b 3b 5 5 3b b C-ITS oplossingsrichtingen Grootse Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie Archetypen probleemsituaties Grootste Gemene Deler Met kansen voor (C-)ITS t.a.v. effecten e/o efficiëntie 1. Continu snelheidsadvies ( soepel rijden ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (o.b.v. kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt ("coöperatieve VRI'') 5. Slim parkeren 6. Data over verstoringen (niet ongevallen), o.b.v. hiervan wellicht zelfs tot diensten bij verstoringen 7. "Obstruction warning" (WIU, slagbomen, locaties, situaties, voertuigen, [Uit: Day One Services Amsterdam Group / ITS Corridor] a. HWN b. PWN/ N-weg x 1. Zwaar belaste HWN / PWN verbinding van/naar stedelijke gebied. 2. Stedelijke ringweg met veel in- en uitvoegend verkeer. 3. Conflicten afrit, terugslag van OWN naar HWN (onveiligheid). 4. Toestroom verkeer naar stedelijk gebied, samenhang inprikkers. 5. Stedelijke inprikkers: bundels, assen corridors (ook i.r.t. fiets en OV). 6. Zoekverkeer / parkeren. 7. Wegwerkzaamheden. 8. Verstoringen (niet alleen incidenten). 9. Stedelijke distributie en logistiek. Beter 10. Fiets Benutten (probleem/oplossing?) ITS Hot spots (leefbaarheid, veiligheid, ) x

70 Nadere informatie knelpunten Henk Tromp

71 Nadere informatie knelpunten 1. Absolute omvang voertuigverliesuren. 2. Absolute omvang verkeersstroom (aantal verkeersdeelnemers). 3. Samenstelling verkeersstroom in deelstromen, met onderscheid in: a. % zakelijk verkeer; b. % woon-werk / forenzen verkeer; c. % sociaal-recreatief verkeer; d. % vracht verkeer, met onderscheid in zwaar-middel-licht. 4. Herkomst- en bestemmingsgegevens van de deelstromen. 5. Kenmerken van de herkomst- en bestemmingslocaties, zoals aantallen bedrijven en welke bedrijven. 71

72 Voorbeeld: omvang en ernst van vertraging vrachtauto s s morgens en s avonds 72

73 Herkomsten van alle vrachtritten Schiphol 73

74 Herkomsten vertraagde vrachtritten Schiphol 74

75 Selectie Schiphol, ochtendspits vrachtverkeer Vrachtverkeer vanuit noordwesten heeft een probleem om Schiphol te bereiken. 75

76 Selectie automobilisten met (te) lange reistijd Selectie van wegvakken waar de doelgroep problemen ondervindt 76

77 Herkomst vertraagde ritten tussen 7,5 en 15 km Voor fiets ligt het voor de hand klanten te werven in Nuenen 77

78 Kenmerken van de Mobiliteitsscan Hulpmiddel op internet (data staat centraal, password). Data uit verkeersmodellen en uit andere bronnen. Snelheden op kwartierbasis. Default veel analysemogelijkheden. Maatwerk kan ook. Snel scannen van effecten what if. Rekentijden zijn er niet of zijn heel kort. 78

79 Vragen?

80 Dank voor uw aanwezigheid en graag tot volgende week

Beter Benutten ITS. Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT

Beter Benutten ITS. Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT Beter Benutten ITS Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT 0 januari 0 Doel C-ITS: Connected en Coöperatief. Alle Beter Benutten

Nadere informatie

Marktconsultatie Data

Marktconsultatie Data Marktconsultatie Data Gezamenlijke opgave en gezamenlijke aanpak `Data` 27 januari 2015 Toelichting op proces en doel Caspar de Jonge 27 januari 2015 Programma 10.00 Inleiding, toelichting op proces en

Nadere informatie

BB - ITS Informatiediensten. Marktconsultatie 29 januari 2015

BB - ITS Informatiediensten. Marktconsultatie 29 januari 2015 BB - ITS Informatiediensten Marktconsultatie 29 januari 2015 Inhoud Programma Terugblik Waar staan we nu? Hoe nu verder? Marktconsultatie 2 Programma 10.00-10.20 Inleiding door Jan-Pieter van Schaik 10.00-10.30

Nadere informatie

ITS en de mobiliteitsscan

ITS en de mobiliteitsscan ITS en de mobiliteitsscan pagina 2 18-1-2015 Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden:

Nadere informatie

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg DATA INCIDENTEN REISINFORMATIE DIENSTEN SUPERMARKT LOGISTIEK EVENEMENTEN De zeven thema s van Beter Benutten ITS t/m 2017 www.beterbenutten.nl

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

C-ITS stand van zaken

C-ITS stand van zaken C-ITS stand van zaken Gebruikersdag Vialis 10 november 2016 Onderwerpen C-ITS: Talking Traffic ivri Menukaart en bestelproces Werkgroep Intelligente Kruispunten 2 Beter Benutten ITS Beter Benutten ITS

Nadere informatie

Beter Benutten Informatiediensten/C-ITS/IMMA. Automotive Week, Helmond, 26 maart 2015

Beter Benutten Informatiediensten/C-ITS/IMMA. Automotive Week, Helmond, 26 maart 2015 Beter Benutten Informatiediensten/C-ITS/IMMA Informatiediensten / C-ITS / IMMA INHOUD Waar staan we nu? Wat gaan we straks doen? -> BBV thema s Hoe gaan we dat doen? -> Cafetaria-model Kans voor Service

Nadere informatie

Info UC en POC Apeldoorn

Info UC en POC Apeldoorn Info UC en POC Apeldoorn Door Wierd Janse Redenen om vooraan in de rijdende landelijke ITS trein plaats te nemen: De opstart van de landelijke ITS BBV speelde in een periode waarin wij zelf ook zoekende

Nadere informatie

IMMA Special Knowledge Café

IMMA Special Knowledge Café IMMA Special Knowledge Café IMMA inleiding en projectenoverzicht Paul Potters Maastricht, 15 maart 2016 1 Beter Benutten vervolg 2015-2018 Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve

Nadere informatie

Beter Benutten Vervolg Talking Traffic. Hans Nobbe

Beter Benutten Vervolg Talking Traffic. Hans Nobbe Beter Benutten Vervolg Talking Traffic Hans Nobbe Uitgangspunten programma Beter Benutten Volwaardige pijler naast bouwen Efficiënt gebruik & optimale benutting bestaande infra Reiziger centraal 20% minder

Nadere informatie

IMMA Programma van Eisen

IMMA Programma van Eisen IMMA Programma van Eisen Ron Peerenboom en Paul Potters 17 juni 2015 1 IMMA PvE Basis functionaliteit benodigd voor vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeerskundige onderzoeken Functionaliteit opgedeeld

Nadere informatie

IMMA Programma van Eisen

IMMA Programma van Eisen IMMA Programma van Eisen Marktconsultatie bijeenkomst Postillion Hotel Bunnik Ron Peerenboom 25 augustus 2015 1 Agenda Doel IMMA Projecten -> Percelen Basis en Plus pakket IMMA PvEvsProject PvE Nulmeting

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Traffic Management 2.0 November 2016

Traffic Management 2.0 November 2016 Traffic Management 2.0 November 2016 Tiffany Vlemmings (NDW) en Frans van Waes (Vialis) Data inwinning, opslag en distributie Verkeersinformatie voor de weggebruiker Het gaat wel eens mis GTM Wel eens

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING Het meest omvangrijke thema van Beter Benutten ITS is C-ITS: connected en coöperatieve intelligente transportsystemen. Connected toepassingen werken met langeafstandscommunicatie, via het telecomnetwerk

Nadere informatie

C-ITS in het OV De coöperatieve bus. 6 oktober 2016

C-ITS in het OV De coöperatieve bus. 6 oktober 2016 C-ITS in het OV De coöperatieve bus 6 oktober 2016 Agenda 1. Smart Mobility en C-ITS 2. Vragen 3. Daimler Showcase 4. What s next Trends in mobiliteit Zelfrijdende auto Internet of things Mobility as a

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

'foto bereikbaarheid 2016' hoe, wat en waarom

'foto bereikbaarheid 2016' hoe, wat en waarom Foto bereikbaarheid 2016 hoe, wat en waarom pagina 1 Foto Bereikbaarheid 2016 Algemeen over aanleiding en aanpak Bronnen Resultaat verder ingezoomd Voorbeelden Hoe verder pagina 2 Algemeen In BB1 stond

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Mobiliteitsscan Infosessie Donderdag 12 december Harderwijk

Mobiliteitsscan Infosessie Donderdag 12 december Harderwijk Donderdag 12 december 2013 - Harderwijk Infosessie interactief informeren Over Ontwikkelingen, ervaringen, kansen op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit Mobiliteitsscan, Samenwerken, oplossing voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Big Data en mobiliteitsbeleid

Big Data en mobiliteitsbeleid Big Data en mobiliteitsbeleid Van data naar betekenis Gestart in oktober Van betekenis naar deals de eerste schreden. pagina 2 Gestart in oktober pagina 3 HERE: vertraging in ochtend- en avondspits data

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam PPA de essentie Praktijkproef Amsterdam PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de stadsregio

Nadere informatie

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer

Nadere informatie

BBV Project Intelligente Kruispunten (ivri)

BBV Project Intelligente Kruispunten (ivri) Beter Benutten Vervolg C-ITS Project Intelligente Kruispunten BBV Project Intelligente Kruispunten (ivri) Ivera Kenniscafe Houten, 20 januari 2016 Eddy Verhoeven Page 1 Beter Benutten Vervolg ivri Page

Nadere informatie

Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht

Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht Chris de Veer strategisch adviseur smart mobility Provincie Noord-Holland WOW-dag 5 oktober 2017 1 Waar komen we vandaan? 2 Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

Beter Benutten en VRI s: Global meets local

Beter Benutten en VRI s: Global meets local Beter Benutten en VRI s: Global meets local Door Caspar de Jonge, programmamanager Intelligente Transport Services & Smart Mobility Beter Benutten 17/2/16 1 2 Smart Mobility Ten minste 4 clusters van activiteiten:

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

meten, weten, verleiden

meten, weten, verleiden De Smartphone als sensor voor persoonlijk verplaatsingsgedrag meten, weten, verleiden Marcel Bijlsma marcel.bijlsma@novay.nl Oktober 2012 Marcel Meeuwissen m.meeuwissen@enschede.nl woensdag 31 oktober

Nadere informatie

Beschrijving idienst

Beschrijving idienst Beschrijving idienst Functionaliteit Geautomatiseerd monitoren van actuele situatie in verschillende domeinen (wegverkeer, bruggen, parkeren). Weergeven van de actuele situatie (t = 0) grafisch of als

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

Verkeer in de slimme stad

Verkeer in de slimme stad Verkeer in de slimme stad Slim op weg naar leefbaarder steden zonder verkeerslichten Henk Tromp, innovator traffic planning pagina 1 pagina 2 Korte samenvatting Stelling: De introductie van communicatie-

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle Bijdrage 23

Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle Bijdrage 23 Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle Bijdrage 23 Ed Graumans Syb Tjepkema Gastvrije binnenstad Zwolle op 7e plaats in 2012 Bereikbaarheid & Parkeren van 16e plaats in 2010 naar 7e in 2012 Ambitie raad:

Nadere informatie

Fiets in Netwerkanalyses

Fiets in Netwerkanalyses Fiets in Netwerkanalyses Fietsberaad, 7 december 2006 Henk Tromp Opbouw presentatie - Aanpak netwerkanalyses - Plek voor de fiets naast andere modaliteiten - Oplossend vermogen van de fiets voor autobereikbaarheid

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Marktversnelling Mobiliteits Informatie (MMI) 13 juni 2013 - Connekt Mark Olivierse Verkeersmanager MAPtm Pagina 2 13 juni 2013 Connekt Verkeersmanagement 2.0: Marktwerking,

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Optimalisatieplatform

Optimalisatieplatform Personenvervoer Consultancy: analyses voor overheden en vervoerbedrijven Doelgroepenvervoer - Openbaar Vervoer Optimaliseren van bezettingsgraden en routes Anticiperen op verkeerssituatie; reistijdvoorspellingen

Nadere informatie

Slim en veilig omgaan met de beschikbare ruimte in steden

Slim en veilig omgaan met de beschikbare ruimte in steden Slim en veilig omgaan met de beschikbare ruimte in steden 12-05-2015 Aanleiding Komen tot toekomstvaste stad Leefbaarheid Opgave Bereikbaarheid Veiligheid Duurzaamheid Recht doen aan alle denkbare modaliteiten

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable I: Data portal voorstel

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable I: Data portal voorstel Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable I: portal voorstel Organisatiemodel met beschrijving informatiestromen, rollen en verantwoordelijkheden in de informatieketen voor het

Nadere informatie

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe?

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe? Dit gesprek is een inhoudelijke round up van de eerder gevoerde gesprekken tussen de overheden en geselecteerde ITS-bedrijven. Onderstaande is de door alle deelnemers gedeelde samenvatting op hoofdlijnen

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Overzicht deliverables. Datum: 28 januari 2016 Versie: final

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Overzicht deliverables. Datum: 28 januari 2016 Versie: final Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Overzicht deliverables Datum: 28 januari 2016 Versie: final Inleiding In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

MaaS pilot: Rotterdam The Hague Airport. Marktconsultatiedag 29 november

MaaS pilot: Rotterdam The Hague Airport. Marktconsultatiedag 29 november MaaS pilot: Rotterdam The Hague Airport Marktconsultatiedag 29 november RTHA ligt centraal in de regio Mogelijkheid tot opschaling naar andere luchthavens NL en Internationaal HUIDIG VERVOERSAANBOD Trein

Nadere informatie

P+Fiets. Snel en slim in de stad WIE WINT HET? Big Data of Verkeersmodellen

P+Fiets. Snel en slim in de stad WIE WINT HET? Big Data of Verkeersmodellen P+Fiets WIE WINT HET? Big Data of Verkeersmodellen Snel en slim in de stad WAAR STAAT HET VAST? De grootste vertragingen (>70%): In de stad! GEVOLGEN P+R BESTAAT AL, MAAR Heel goed OV nodig Is niet in

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT

ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT Uw doelstellingen onder controle De slimme, duurzame stad Imflow zal de huidige manier van verkeersmanagement rigoureus veranderen. Effectief en duurzaam vervoer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Landelijke levering snelle beeldstanden en verkeersgegevens HWN

Landelijke levering snelle beeldstanden en verkeersgegevens HWN Landelijke levering snelle beeldstanden en verkeersgegevens HWN Vanaf augustus 2015 levert Rijkswaterstaat de actuele verkeersdata en actuele beeldstanden van alle rijkswegen in Nederland waar autosnelweg-signalering

Nadere informatie

Verkeerstromenanalyse A13 afrit 9. Presentatie: Job Punt (Ruimte Advies) en Paul Kokx (Stedelijk Team)

Verkeerstromenanalyse A13 afrit 9. Presentatie: Job Punt (Ruimte Advies) en Paul Kokx (Stedelijk Team) Verkeerstromenanalyse A13 afrit 9 Presentatie: Job Punt (Ruimte Advies) en Paul Kokx (Stedelijk Team) Opbouw presentatie 1. Aanleiding 2. Huidige situatie 3. Analyse 4. Kortetermijnmaatregelen 5. Effecten

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming AAN DE SLAG IN 2011 Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming Missie en doelstelling Missie De Verkeersonderneming verbetert de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven voor, tijdens en na de verbreding

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable B

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable B Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable B Analyse van mogelijkheden van de combinaties use case VRI type verkeerskundige situatie Matchen haalbaarheid en effecten met de vraag

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

Ideate Januari 2016 1. MaaS aan de Maas. Mobility as a Service in Rotterdam

Ideate Januari 2016 1. MaaS aan de Maas. Mobility as a Service in Rotterdam Ideate Januari 2016 1 MaaS aan de Maas Mobility as a Service in Rotterdam Ideate April 2016 2 Ideate April 2016 3 Wat is een MaaS? MOBILITEIT C O M PLEET O NTZ O R G D! Mobility as a Service is een hot

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

De resultatenkrant. Het Beter Benutten van onze infrastructuur. 19% Congestiereductie t.o.v. een situatie zonder Beter Benutten

De resultatenkrant. Het Beter Benutten van onze infrastructuur. 19% Congestiereductie t.o.v. een situatie zonder Beter Benutten De resultatenkrant November 2015 - Een landelijk overzicht resultaten eerste programma Beter Benutten C0-2 reductie ruim 70.000 ton per jaar Dagelijks 47.000 spitsmijdingen 19% Congestiereductie t.o.v.

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum:

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: woensdag 17 mei 2017 agendapunt 22 Onderwerp: Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: Auto, netwerkmanagement

Nadere informatie

IMMA Special minicompetities

IMMA Special minicompetities IMMA Special minicompetities IMMA inleiding en projectenoverzicht & Aandachtspunten bij uitvraag/beoordeling Paul Potters 15 maart 2016 1 Beter Benutten vervolg 2015-2018 Rijk, regio en bedrijfsleven nemen

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

19% Landelijk overzicht. resultaten en effecten. Maatregelpakket Beter Benutten. Inleiding & conclusies. Landelijk overzicht. Landelijk overzicht

19% Landelijk overzicht. resultaten en effecten. Maatregelpakket Beter Benutten. Inleiding & conclusies. Landelijk overzicht. Landelijk overzicht Eerste Programma Beter Benutten (november 201) resultaten en effecten Het maatregelpakket van alle regio s samen kent een grote variatie aan maatregelen. Deze zijn geclusterd in drie typen maatregelen;

Nadere informatie

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel STAQ in HAAGLANDEN Beeld plaatsen ter grootte van dit kader PLATOS 11 maart 2015 Bastiaan Possel 2 Introductie Bastiaan Possel Adviseur Verkeersprognoses bij het team Verkeersprognoses (20 medewerkers)

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility Samen werken aan randvoorwaarden voor versnelling en opschalen van implementatie Programma 13:00 13:10

Nadere informatie

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg Praktijkproef Amsterdam Verkeersinfo Toepassingen FCD voor RWS Verkeersmanagement

Nadere informatie

IMMA special. Rapportage en Verplichte KPI s. Bunnik, 8 december 2016

IMMA special. Rapportage en Verplichte KPI s. Bunnik, 8 december 2016 IMMA special Rapportage en Verplichte KPI s Bunnik, 8 december 2016 Welkom Ron Peerenboom Projectleider IMMA Wilfred Vonk Volda Joost Beenker Maastricht Bereikbaar Ben Norg Goedopweg Stefan Bollars Innovactory

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen Positive Drive Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen woensdag 31 oktober 2012 positive drive mobile inpact martphone 150 x per dag Niet meer zonder. je mobile? Ik stop liever met dan

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Joke van Veen Manager Business Development NS Reizigers Dimitri Kruik Manager Veranderprogramma 2012-2015 ProRail De NS strategie De NS strategie

Nadere informatie

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Auto s in steden: trendbreuk naar toekomst Embarcadero snelweg, San Francisco - Was: brede snelweg met twee

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West

Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West In fase 1 van Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een vorm van gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement (GNV) op A10 West en aansluitende S-wegen van gemeente

Nadere informatie

Parkeren in de keten en het succes van P+R

Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeervak, 21 april 2015 Ed Graumans Inhoud presentatie Typen P+R: typen en kansen. Enkele praktijkvoorbeelden. De reiziger: mobiliteitsgedrag. Marktanalyse

Nadere informatie

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Walther Ploos van Amstel Hogeschool van Amsterdam Lector Citylogistiek Vrije Universiteit

Nadere informatie