Fysieke klachten? STEP Specialisten in Preventie & Reïntegratie. STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fysieke klachten? STEP Specialisten in Preventie & Reïntegratie. STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding"

Transcriptie

1

2 23 Fysieke klachten? De STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding speelt optimaal in op de BenutBare Mogelijkheden van de werknemer, direct na elke begeleiding ontvangt de werkgever hierover realtime online bericht. Met een STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding voldoen zowel werkgever als werknemer vanaf dag 1 perfect aan de eisen van de wet verbetering Poortwachter. STEP zorgt bovendien met haar schriftelijke verslaglegging en overzicht in haar internetdatabase voor een perfect poortwachterdossier voor zowel werkgever als werknemer. Bijzonder is verder dat een STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding BINNEN 24 UUR kan worden opgestart in heel Nederland. De STEP insteek is altijd de fase van de eerste UWV probleemanalyse te voorkomen, door de problemen met een snelle aanpak ruim binnen acht weken te hebben opgelost. Lukt dat in uitzonderingsgevallen niet, dan is de schriftelijke verslaglegging van STEP geheel geschikt om als basis van de eerste probleemanalyse voor het UWV te dienen en daarmee boetes te voorkomen. STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding Doelstellingen Realisatie 1. Preventie van (verdere) Fysieke Overbelasting. Speciale door STEP ontwikkelde preventieve hulpmiddelen. Scholing in veilig lichaamsgebruik, vooral met thuistrainingsprogramma s. 2. Preventie van Medicalisering, Somatisering, Onzekerheid en Passiviteit. Voorlichten over goede natuurlijke herstelmogelijkheden en aanleren van eigen verantwoordelijkheid met ZelfZorg. Duidelijk maken dat een fysieke klacht niet zozeer een lichamelijk, maar veel meer een gebruiksprobleem is. Thuistraining. 3. Preventie van Verzwakking en Pijngedrag. Aanzetten tot Actief blijven, aangevuld met extra training ter verbetering van de belastbaarheid. 4. Preventie van Herhaling. STEP hulpmiddelen en STEP scholing in veilig lichaamsgebruik. Thuistraining. 5. Preventie van Nieuwe, Andere blessures. Aanzetten tot Actief blijven, aangevuld met extra training ter verbetering van de belastbaarheid en zorgen voor een verantwoorde reïntegratie. 6. Preventie van (onnodige) Verzuimschade. Snel erbij en optimaal bewerkstelligen van BenutBare Mogelijkheden (BBM) met STEP hulpmiddelen en snelle verslaglegging. STEP scholing in veilig lichaamsgebruik, gericht op preventie van verzuim of op een snelle reïntegratie. 7. Preventie van Probleemanalyses voor UWV dito als Preventie van UWV boetes. Snel erbij en snelle verslaglegging van de intake en het verloop met betrekking tot vooral de BBM. 8. Preventie van PEMBA boetes. Snel erbij en goede STEP verslaglegging van Intake en verloop met betrekking tot vooral de BBM. STEP Specialisten in Preventie & Reïntegratie Het STEP beleid is ontwikkeld door STICHTING ERGONOMIE & PREVENTIE

3 Preventie van Fysieke Overbelasting: een 2 sporen beleid 6 Spoor A Preventie van Fysieke Overbelasting,VOOR er klachten zijn De fysieke belasting in het dagelijkse leven is over het algemeen groter dan men denkt. Bij de rug bijvoorbeeld loopt de belasting bij bukken al gauw tot 200 kg. op (afb. 1) en bij tillen van 25 kg. al gauw naar 500 kg. Met veilig ruggebruik kan dit gemakkelijk meer dan gehalveerd worden. Preventie van Fysieke overbelasting: een 2 sporen beleid Ook als iemand een gewicht van 10 kg. optilt leidt dit al gauw tot trekkrachten in de arm van meer dan 120 kg. (afb. 2). Met veilig schoudergebruik kan dit eenvoudig met de helft worden teruggebracht. Of als je opstaat uit een stoel is de belasting voor de knieën al gauw 2 x het lichaamsgewicht. Ook traplopen en hardlopen leiden tot aanzienlijke kniebelastingen (afb. 3). Met veilig kniegebruik kan dit heel gemakkelijk flink worden verminderd. Belasting hoe vaak, hoe lang, hoe zwaar? Het mechanisch geweld op het lichaam is niet alléén groot maar treedt meestal ook nog zeer vaak op, honderden keren per dag, zowel in de werk-, thuis-, als vrijetijdssituatie, afhankelijk van de omgeving waarin men werkt en leeft (afb. 4). Hoe vaak moet men bijvoorbeeld een handeling herhalen, hoe lang moet de handeling in seconden worden volgehouden, hoe zwaar is de te tillen last. Je kunt dan ook rustig stellen dat er in het lichaam aardig wat mechanisch geweld plaatsvindt in de loop van de dag en dat het niet onverstandig is om hier veilig mee om te gaan. Veilig lichaamsgebruik en preventie Veilig lichaamsgebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken kan de fysieke belasting in werk-, thuis, en vrije tijdssituaties verminderen en hiermee kan men zelf en actief voorkomen dat er overbelasting ontstaat. Spoor B Preventie van Fysieke Overbelasting, ALS er WEL klachten zijn Juist als er fysieke klachten zijn is het van nog veel groter belang dat verdere fysieke overbelasting wordt voorkomen. Bij de meeste fysieke klachten is dit het geval. Aan de hand van het voorbeeld rugklachten zullen we dit uitleggen. Bij rugklachten treedt het volgende, heel begrijpelijke mechanisme op, de rug wordt zwakker, zwakker dan voor er klachten waren. Heel vervelend is dan dat de hele gewone dagelijkse dingen zoals zitten, bukken en tillen - die op zich ook al behoorlijk belastend zijn - ineens overbelastende activiteiten kunnen worden voor de verzwakte rug (afb. 4). Bij rugklachten is daarom de kans op verdere fysieke overbelasting altijd levensgroot aanwezig. Het dagelijkse leven wordt dan als het ware een soort mijnenveld voor de rug. Het belang van het veilig ruggebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) is dan nog veel groter en daar kun je het best zo snel mogelijk na het ontstaan van rugklachten mee beginnen. STEP heeft daarom een 24-uurs service om mensen met fysieke klachten direct te leren verdere fysieke overbelasting te voorkomen. Meer over GHT vind je op de volgende pagina en meer over de STEP aanpak bij spoor B, als er klachten zijn, bijv. rugklachten, RSI of andere blessures, vind je verderop in dit STEP infoboek.

4 Kenmerken van GewichtHeffersTechnieken (GHT) 7 GHT zorgen voor veilig en natuurlijk lichaamsgebruik waarmee fysieke overbelasting kan worden voorkomen Kenmerken van GewichtHeffersTechnieken (GHT) 1. Met GHT heb je geen grote maar een kleine lastarm. Een van de factoren die de fysieke belasting groot kan maken, is de lastarm. Deze wordt met GHT zo klein mogelijk gehouden. Met GHT leert men met kleine lastarmen te werken. Dit kan bijvoorbeeld bij tillen de fysieke belasting wel met 50% verminderen. 2. Met GHT geen eenzijdigheid, maar in keten samenwerkende spieren. Een tweede factor die de fysieke belasting groot kan maken is eenzijdigheid, men trekt of duwt bijvoorbeeld en doet dat te eenzijdig alleen met de armspieren en overbelast zo zijn armspieren. Met GHT worden spieren en gewrichten samen in keten gezet, been- en rugspieren werken goed met de armspieren samen en de armspieren krijgen zo maar een deel van de belasting te verwerken. 3. Met GHT beschermen de spieren de banden. Een derde factor die de fysieke belasting groot kan maken is dat de spieren onvoldoende worden ingezet en de meeste belasting op passieve bandstructuren komt. Met GHT leert men zijn spieren goed te gebruiken en overbelasting van passieve bandstructuren - bijvoorbeeld een hernia - te voorkomen. 4. Met GHT werk je niet in de eindstand maar in de middenstand van gewrichten. Een vierde factor die de fysieke belasting groot kan maken is eindstandige gewrichtsbelasting. Spieren kunnen dan minder goed werken en gewrichten worden niet gelijkmatig belast. Bij bijvoorbeeld hurkend werken is de belasting voor de knieën onevenredig groot. Met GHT leert men de belasting beter te verdelen over meerdere gewrichten en eindstanden van de gewrichten te vermijden. 5. GHT zorgen voor stabiliteit en gelijkmatigheid. Instabiliteit is een vijfde factor die de fysieke belasting ongunstig kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld hurkend tillen, waarbij de meeste mensen noodgedwongen op hun tenen staan, is tillen in een onstabiele positie en vergroot de kans op fysieke overbelasting. Met GHT sta je altijd stevig en geheel op de voet(en), daar wordt het tillen stabieler en veiliger van, spieren kunnen met een stabiele basis beter en veiliger hun werk doen. Verder werk je met GHT gelijkmatig en voorkom je abrupte ongecontroleerde bewegingen. 6. Met GHT voorkom je a-symmetrie en torsie. Torsie, draaiing is een zesde factor die kan leiden tot grote en eenzijdige fysieke belasting. Een rug draaien zonder mee te draaien met bekken en benen kan de rug eenzijdig belasten en is niet zelden oorzaak van een hernia. Tillen met de voeten teveel naar buiten gedraaid doorbreekt de symmetrie en goede samenwerking van beenspieren met heup en rugspieren en geeft overbelastende wringing in de liezen. Met GHT draaien voeten en heupen met de rug mee en werken beenspieren, heup- en rugspieren in lijn samen. 7. GHT reduceren tilafstand en bij GHT steun je veel af. Bij GHT heb je bijna altijd beenspreiding en steun je zoveel mogelijk af. Beenpreiding en afsteunen zijn eenvoudige maatregelen die men kan nemen om de tilafstand en de fysieke belasting verminderen. 8. GHT worden getraind tot een goede mate van beheersing. Met training op de werkvloer, met workhardening (conditietraining van veilig lichaamsgebruik), met de inzet van hulpmiddelen om variatie, enthousiasme, scholing, preventie en automatisering te bewerkstelligen en met thuistraining met schriftelijke- en/of video/dvd opdrachten, wordt er gezorgd voor voldoende repetities om een goede beheersing van GHT te realiseren en hiermee de fysieke belasting op lange termijn binnen de perken te houden. Verder is natuurlijk het gebruik van alle hulpmiddelen die de last voor het lichaam lichter maken - bijvoorbeeld de tilhulpen - altijd zeer aan te bevelen.

5 Algemeen over Rugklachten, Blessures en RSI: Je kunt er zelf meer aan doen dan je denkt. Algemeen over Rugklachten, Blessures en RSI: Je kunt er zelf meer aan doen dan je denkt. Als mensen een blessure hebben dan gebruiken ze hun lichaam nog te vaak op een onveilige manier, hierdoor wordt de genezing tegengewerkt, duurt de genezing langer en is de kans op herhaling groter. Mensen met rugklachten, nekklachten, knieklachten e.a. weten niet wat veilig lichaamsgebruik is, men knoeit er meestal maar op los. Te snel en te makkelijk gaat men naar dokter of fysiotherapeut en zoekt men de genezing in pillen en massages. Men is zich niet bewust van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om de genezing beter en sneller tot stand te brengen. Door het geblesseerde lichaamsdeel tijdens het genezingsproces veilig te gebruiken wordt de natuurlijke genezing sterk bevordert en kun je voorkomen dat je de blessure terugkrijgt. Wat doet STEP? 1. STEP maakt mensen bij blessures bewust van veilig en onveilig lichaamsgebruik. 2. STEP leert mensen met blessures hun lichaam veilig te gebruiken in hun werk en thuissituatie. STEP heeft daarvoor speciale scholingsprogramma s met GewichtHeffersTechnieken ontwikkeld. 3. STEP neemt voor elke cursus veilig lichaamsgebruik een Intaketest af om te beoordelen in welke mate iemand zijn lichaam onveilig gebruikt. Dit wordt vastgelegd op een videoband of op een DVD en krijgt men ter bestudering en lering mee naar huis. 4. STEP zet professionele hulpmiddelen in om onveilig lichaamsgebruik te voorkomen en veilig lichaamsgebruik aan te leren. De hulpmiddelen heten STEP PETS. PETS is het omgekeerde van STEP en staat voor Preventieve & Educatieve & Training & Scholingshulpmiddelen voor de werken thuissituatie. Een van de PETS is de STEP Bel, die op de foto in een rugbrace is geplaatst. Wat doen STEP PETS? 1. STEP PETS stellen je ook in staat om snel door te gaan met normale activiteiten en maken het mogelijk je werk weer snel op te pakken. 2. STEP PETS maken je bewust van je eigen belangrijke bijdrage aan genezing en preventie van herhaling. Je krijgt daartoe speciale leer- en leesopdrachten voor thuis. 3. STEP PETS zorgen dat onveilig lichaamsgebruik wordt voorkomen. 4. STEP PETS helpen je om veilig lichaamsgebruik te trainen in je werk- en thuissituatie, hiervoor zijn o.a. speciale thuistrainingskaarten ontwikkeld. Samengevat is de STEP aanpak een ZelfZorg aanpak, waarbij niet wordt behandeld. STEP leert je om eerst ZELF je problemen op te lossen. Het STEP devies is: Leer in eerste instantie ZELF je problemen op te lossen door je lichaam veilig te gebruiken. Mislukt dat, ga dan pas in tweede instantie naar een dokter of fysiotherapeut. 8

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG 208 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hernia Nuclei Pulposi...3 Stenose...5 Voor de opname...6 Opname...8 Operatie...8 Na de operatie...8 Fase 1... 10 Fase 2... 12 Fase 3...

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER Ziekteverzuim Ziekteverzuim komt altijd voor. Een hoog ziekteverzuim is een probleem. Hoog verzuim kan een financiële molensteen zijn en de teamsfeer

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Cursus Bruxisme over klemmen en knarsen Inhoudsopgave

Cursus Bruxisme over klemmen en knarsen Inhoudsopgave Cursus Bruxisme over klemmen en knarsen Inhoudsopgave Inleiding Doel van de cursus Cursusbijeenkomst -Wat zijn parafuncties? -Hoeveel mensen klemmen en knarsen er? -Oorzaken van parafuncties -Klachten

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden 18 Fysiek, mentaal èn sociaal in beweging komen Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden Tekst: Caroline Mangnus Beeld: Alice Kalis Een groep waar men niet gelijk aan denkt in de

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

rugklachten? houdingklachten? aspecifiek?

rugklachten? houdingklachten? aspecifiek? rugklachten? houdingklachten? aspecifiek? ermee leren leven? chronische rug- en andere houdingklachten vanuit onze (voet)basis bekeken door Peter W.B.Oomens 1 Deze brochure is gebaseerd op een twintigjarige

Nadere informatie

Schouder uit de kom SUCCES!!!

Schouder uit de kom SUCCES!!! Schouder uit de kom Schouder uit de kom Deze folder is bedoeld voor mensen bij wie de schouder regelmatig uit de kom schiet. In feite is het de kop van de bovenarm die naar voren of naar achteren uit de

Nadere informatie

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Al 12 jaar een begrip in Uithoorn en omstreken!! VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Wiegerbruinlaan 8a 1422 CB Uithoorn 0297-562234 www.motion-fysiotherapie.nl

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom verzuim en reïntegratie is de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Fit op de keuring Goed gekeurd DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Inhoud 2 Inleiding 5 3 Trainingsprogramma voor de keuring 6 4 Trainingsprogramma voor de militaire opleiding

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Preventieprogramma Start to Run

Preventieprogramma Start to Run Preventieprogramma Start to Run Inhoudstafel Samenvatting preventieprogramma start to run... 2 1. Warming Up & Cooling down... 4 Wat is het doel van opwarmen?... 4 Hoelang en aan welke intensiteit moet

Nadere informatie

Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore

Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore 7de Jaargang April 2008 Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore Preventie van rugklachten: een belangrijke factor in de verlaging van absenteïsme Zet uw trainingstraject

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Algemene Folder Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Praktijk Fysio Topfit Zijde 29B Zijde 29C 2771 EJ Boskoop 2771 EJ Boskoop 0172-212147 0172-212147 Aardamseweg 65 Vosholplein

Nadere informatie