Meer voor elkaar in het sociaal domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer voor elkaar in het sociaal domein"

Transcriptie

1 Krant van de gemeente Haarlemmermeer - Jaargang 8, nummer 41, woensdag 9 oktober 2013 Agenda Herfsttocht Wandelsportverenigingen Steeds Voorwaarts Hoofddorp en AWV Aalsmeer organiseren een herfstkleurenwandeling op zaterdag 12 en zondag 13 oktober van uur. Afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Zaalvoetbal Jongeren vanaf 15 jaar zaalvoetballen tegen elkaar in wedstrijdjes van vijf tegen vijf. Zondag 13 oktober uur in de gymzaal Graan voor Visch (Hoofddorp). Meer voor elkaar gaat uit van de eigen kracht van mensen. Ondersteuning en hulp in de wijk/het dorp wil de gemeente beter organiseren. Nieuwe taken gemeente: inwoners kunnen adviseren tot 10 november Meer voor elkaar in het sociaal domein HAARLEMMERMEER Nederlandse gemeenten krijgen er vanaf 1 januari 2015 taken bij. Het gaat om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben en arbeidsparticipatie (er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen werken). Kort gezegd: het sociaal domein. Haarlemmermeer nodigt inwoners uit om mee te denken hoe de gemeente haar nieuwe taken kan aanpakken. Wat verandert er? De komende jaren worden de gemeenten verantwoordelijk voor steeds meer taken. Bijvoorbeeld de volledige jeugdzorg, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de nieuwe Participatiewet. Taken die nu nog bij het Rijk of de provinciale overheid liggen. Hiermee wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners, jong en oud. Het raakt alle leefgebieden: zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, werk en inkomen en veiligheid. Een zorg van het gemeentebestuur is dat met de overgang van taken niet alle financiële middelen meekomen naar de gemeente. Dat maakt de overgang extra moeilijk. De gemeente streeft ernaar door slimmer en beter te organiseren de kwaliteit van de ondersteuning minimaal hetzelfde te houden. Om zich goed voor te bereiden hebben burgemeester en wethouders op 1 oktober de voorlopige koers vastgesteld. Die staat in het ontwerpkoersdocument. Met als titel: Meer voor elkaar. Inwoners zijn uitgenodigd daarop te reageren tijdens één van de bijeenkomsten. Intensieve samenwerking De koers Meer voor elkaar is tot stand gekomen in samenwerking met een grote groep mensen binnen én buiten de gemeentelijke organisatie. Velen hebben meegedacht en meegeschreven. Zowel hulp- en dienstverleners, als cliënten en hun omgeving. Het is ook het resultaat van anderhalf jaar voorbereiding, terwijl er op rijksniveau veel wijzigde. Van kabinets crisis tot lenteakkoord, van een nieuw kabinet tot een sociaal akkoord en een zorgakkoord. Burgemeester Weterings: De politieke besluitvorming in Den Haag verloopt uiterst grillig. We gaan uit van 1 januari 2015 als de invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving. De planning is dus krap. Tegelijkertijd is er nog geen wetgeving vastgesteld en duurt de onduidelijkheid voort over de precieze invulling van de decentralisaties wat betreft inhoud, beleidsvrijheid voor de gemeenten en de bezuinigingen. Ondanks deze onzekerheden komt Haarlemmermeer nu met voorstellen voor de koers. Drie bijeenkomsten voor inwoners Het gemeentebestuur hecht grote waarde aan ideeën en suggesties van inwoners. Daarom nodigt burgemeester Weterings hen uit om mee te praten en om de gemeente te adviseren. Dat kan op: 15 oktober: Nieuw-Vennep Het Trefpunt, Grote zaal, Hoofdweg oktober: Badhoevedorp Dorpshuis de Vijverzaal, Snelliuslaan 35 5 november: Hoofddorp Raadhuis, burgerzaal, Raadhuisplein 1 Voor alle bijeenkomsten geldt: inloop uur, start uur, afsluiting rond uur. Landartpark Buitenschot tegen grondgeluid Pagina 2 De nieuwe Participatiewet Er komt één Participatiewet die de Wet werk en bijstand (bijstandsuitkeringen en re-integratie), Wet sociale werkvoorziening (Sociale Werkplaats, beschutte arbeidsplekken) en een deel van de Wajong (Jong gehandicapten) samenvoegt. De nieuwe wet vervangt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen. De gemeente gaat de wet uitvoeren. Doel is dat ook mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of met problemen zelf voor een inkomen kunnen zorgen. Als dat niet lukt, dan is maatschappelijke participatie het doel. Zodat de gemeente, de partners en inwoners weten welke richting we willen opgaan. De ambitie Het gemeentebestuur heeft de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Wethouder Bak: Effectieve hulp- en dienstverlening moet altijd in de eerste plaats uitgaan van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp van familie, vrienden en bekenden. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die ook krijgen. Daarbij kan het ook beter dan nu. Wethouder Nederstigt: Onze ambitie is om problemen eerder te signaleren zodat ze niet onnodig groot worden. We organiseren de hulp zo veel mogelijk in de buurt en zonder overbodige regels. Kristian Esser spreekt op Startersplatform Pagina 4 Nieuwe initiatieven Om de hervormingen tot een succes te kunnen maken, zoekt de gemeente met inwoners, instellingen en buurgemeenten naar nieuwe samenwerkingsvormen. Verschillende actieve inwoners nemen al initiatief. Ook organisaties slaan de handen ineen. Een positieve ontwikkeling, illustrerend voor de koers Meer voor elkaar. Reacties Het ontwerp-koersdocument Meer voor elkaar staat op (geen.nl!). Een samenvatting is ook beschikbaar tijdens de bijeenkomsten en ligt vanaf 15 oktober ter inzage in het raadhuis en in de servicecentra. Reacties op het stuk zijn welkom via die website. Professionals en instellingen ontvangen van de gemeente een uitnodiging voor aparte bijeenkomsten. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, kan een sturen naar haarlemmermeer.nl. Ingrid Höfelt (derde van links) organiseerde in het voorjaar mobiele koffietafels in Toolenburg in Hoofddorp om met buurtbewoners te brainstormen over meer gezelligheid in de buurt. Een mooi voorbeeld van Meer voor elkaar. Foto: Jur Engelchor. Special woonomgeving en veiligheid Pagina 5 Dag van de mantelzorg Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald langdurig zorgen voor iemand in hun omgeving. Zij vervullen een belangrijke rol in de samenleving. De jaarlijkse Dag van de mantelzorg zet hen daarom in het zonnetje. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert van 4 tot en met 10 november activiteiten voor mantelzorgers: rondleidingen in de Amsterdam Arena, op en in het Cobramuseum, schilderactiviteiten, workshops bloemschikken en taartdecoratie, een wijnproeverij en golfles. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden via telefoon , mantelzorg-steunpunt.nl of Mantelzorgers kunnen schilderen op de Dag van de mantelzorg. Sportmedailles Ieder jaar huldigt de gemeente haar topsporters met een sportmedaille. Dit jaar vond de uitreiking plaats op 23 juni tijdens de Sportfair aan de Toolenburgerplas. Woensdag 27 november is er een tweede uitreiking. Wie in 2012 een podiumplaats heeft behaald op een NK, EK of WK of een 1e t/m 8e plaats op de Olympische of Paralympische Spelen kan zich vóór 24 oktober aanmelden via Cheyenne Stoffer en Lieke Faber ontvingen in juni van wethouder Bezuijen een sportmedaille. Ze werden tweede bij het NK ritmische gymnastiek. Foto: Jur Engelchor.

2 Contact met de gemeente Telefoon: gemeente Facebook: gemeentehaarlemmermeer, toekomstvanhoofddorp, @BadhoevedorpA9 App voor iphone voor meldingen openbare buitenruimte en afspraken maken te downloaden in de app store. App voor androids te downloaden via m.haarlemmermeer.nl. Voorkom lang wachten bij Burgerzaken en maak een afspraak via of Deze service geldt voor de meest gevraagde producten van Burgerzaken. Raadhuis Hoofddorp Raadhuisplein TZ Hoofddorp Openingstijden Burgerzaken, WMO, Sociale Zaken, Vergunningen, CBI en Archief: maandag t/m vrijdag van uur, op afspraak van uur en dinsdag tot uur (behalve het archief). Burgerzaken ook open of afspraak maandag t/m vrijdag van uur en op donderdag tot uur (alleen voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen). Servicecentrum Nieuw-Vennep Eugénie Prévinaireweg BA Nieuw-Vennep Openingstijden Burgerzaken, WMO en Sociale Zaken: maandag t/m vrijdag van uur en Burgerzaken ook op afspraak van uur en dinsdag tot uur. Servicecentrum Badhoevedorp Sloterweg CR Badhoevedorp Openingstijden Burgerzaken: Maandag t/m vrijdag van uur en op afspraak van uur en dinsdag tot uur. Let op: De loketten van Burgerzaken in het servicecentrum in Nieuw-Vennep en in Badhoevedorp hanteren van 29 juli tot en met 25 augustus een zomerrooster. Ze zijn dan in de middag gesloten. In Badhoevedorp is het loket dan niet open op dinsdagavond. Colofon InforMeer is een uitgave van de gemeente Haarlemmermeer en wordt wekelijks als omkeerkrant van het Witte Weekblad huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente. InforMeer is ook te vinden op www. haarlemmermeer.nl/gemeente. Reacties aan: Cluster Communicatie en Externe Betrekkingen, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp, of aan: Aan de inhoud van InforMeer kunnen geen rechten worden ontleend. Bezorgklachten Wie via of telefoonnummer voor donderdag uur aangeeft dat het Witte Weekblad van die week niet is bezorgd, ontvangt de krant alsnog. 2 Woensdag 9 oktober 2013 De pioniersgeest is weer uit de fles HOOFDDORP - Met de scheppen die omwonenden al enige tijd geleden cadeau deden, hebben -directeur Ad Rutten, wethouder Cees Loggen en Jaap Bond, voorzitter van de stichting Mainport en Groen, de eerste boom geplant in Landartpark Buitenschot. Ze deden dat vrijdagmiddag 4 oktober onder grote belangstelling. In park Buitenschot is recreatie gecombineerd met kunst én met de vermindering van het grondgeluid van taxiënde vliegtuigen op de Polderbaan. De ontstaansgeschiedenis ervan begint met de zoektocht naar een oplossing van dat grondgeluid waarvan de bewoners van de Hoofddorpse wijk Buitenschot veel last hebben. Zij wilden dat er echt werk zou worden gemaakt van het probleem. Ze schonken daarom scheppen om de bestuurders daar aan te herinneren. Werken aan de weg Hoofddorp, Wilsonstraat en omgeving (Pax) Directe omgeving van Gandhistraat, Steve Bikostraat en Wilsonstraat wordt voorzien van drainagestelsel. In Gandhistraat en Wilsonstraat worden snelheidsremmende maatregelen aangelegd. Aannemer is gestart in Wilsonstraat. De werkzaamheden hier duren tot eind november. Daarna werk in Steve Bikostraat. Zie www. haarlemmermeer.nl/water (waterprojecten - drainageprojecten). Info: J. Wijnen Zwanenburg, Lindenlaan en omgeving Werkzaamheden in diverse straten in gebied begrensd door Zwanenburgerdijk, Domineeslaan, Troelstralaan en Dennenlaan wegens vervangen van kabelnet. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het trottoir. De rijwegen blijven in gebruik voor al het verkeer. De aannemer is gestart met werkzaamheden op kruispunt Kastanjelaan / Lindenlaan. Het werk is eind april 2014 gereed. Info: R. de Lange TIP! TIP! Voor een compleet overzicht, zie Veteranencafé naar Sportpark Toolenburg Het veteranencafé heeft een nieuw onderkomen op Sportpark Toolenburg, Hoofdweg 867 in Hoofddorp. Iedere eerste vrijdag van de maand vanaf uur treffen veteranen, partners en belangstellenden elkaar om ervaringen uit te wisselen, herinneringen op te halen en elkaar tot steun te zijn. Telefoon: Aanpassingen Bennebroekerweg voor nieuwe aansluiting A4 HOOFDDORP De Bennebroekerweg tussen de Spoorlaan en rijksweg 4 (A4) krijgt nieuw asfalt, wordt iets verbreed en op de kruising met de Rijnlanderweg komen stroken voor linksaf. De aanpassingen zijn nodig om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren als straks de zuidelijke aansluiting van de N201 op de A4 opengaat. Dinsdag 22 oktober beginnen de wegwerkzaamheden. De werkzaamheden aan de Bennebroekerweg zijn voor Kerstmis klaar, ijs en weder dienende. Tot die tijd is de weg afgesloten voor al het verkeer en worden omleidingsroutes aangegeven. Fietsers tussen Rijsenhout en Hoofddorp kunnen gebruikmaken van de pas geopende fietsbrug over de A4. Verkeer over de Rijnlanderweg blijft mogelijk. Alleen in de week van 2 tot en met 6 december is het kruispunt voor al het verkeer afgesloten. De planning staat op projectenverkeer onder Reconstructie Bennebroekerweg. Deltaplan Bereikbaarheid Het Deltaplan Bereikbaarheid bestaat uit infrastructurele projecten en maatregelen die ongeacht de keuze voor een vervoermiddel (auto, fiets, bus, trein) en het moment van de dag de bereikbaarheid in Haarlemmermeer naar een hoger niveau tillen. Verkeersveiligheid staat daarbij voorop. nl/deltaplanbereikbaarheid. Muur van stilte -directeur Ad Rutten bekende vrijdag in zijn toespraak dat zijn schep lang ingepakt op zijn kantoor heeft gestaan omdat een oplossing voor het grondgeluid bepaald geen appeltje-eitje was. Logisch, want er was geen enkele ervaring mee. Het wiel moest in Haarlemmermeer worden uitgevonden. De afgelopen jaren zijn vele mogelijkheden de revue gepasseerd. Van het omploegen van de grond tot zogenaamde asperge bedden tot een muur van stilte. Daar hadden we een ontwerpwedstrijd voor uitgeschreven. Het winnende ontwerp bleek echter in de praktijk niet afdoende. Uiteindelijk kwamen we op het idee van de ribbels terecht. Die sorteerden het meeste effect. Het was TNO die met deze oplossing kwam. Meer dan een slimme truc De eerste wigvormige ribbels zijn in 2010 en 2011 aangelegd bij de Polderbaan en Buitenschot. De eerste meetresultaten zijn veelbelovend. Komende winter wordt opnieuw gemeten en dan kan het behaalde resultaat echt goed worden vastgesteld. Maar Landartpark Buitenschot is meer dan alleen maar een slimme en opzienbarende truc om het lawaai van vliegtuigen aan de grond te bestrijden. Mede dankzij de bemoeienissen van kunstenaar Paul de Kort en van H+N+S Landschapsarchitecten beschikt Haarlemmermeer nu over een opzienbarend park met ruimte voor kunst. Een concept dat wellicht ook elders bruikbaar is. Volharding Cees Loggen, sinds september wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en, juicht dat laatste toe. Mits duidelijk wordt dat het made in Haarlemmermeer is. De pioniersgeest waarop deze polder zich terecht laat voorstaan, is weer Belangrijke projecten Samen met de omgelegde N201, de nieuwe aansluitingen op de A4 en de doorgetrokken en verbrede Taurusavenue zorgt de Bennebroekerweg ervoor dat het verkeer beter verspreid wordt over Haarlemmermeer. Het zijn cruciale projecten uit het Haarlemmermeerse Deltaplan Bereikbaarheid, aldus Cees Loggen, wethouder Mobiliteit. Vanaf de nieuwe noordelijke knoop wordt de Taurusavenue de nieuwe toegangsweg naar het centrum van Hoofddorp. Verkeer naar Haarlem en Heemstede kan via de N201 de Kruisweg/Weg om de Noord nemen. De nieuwe zuidelijke knoop is bedoeld voor verkeer met de bestemming Hoofddorp-Zuid, Nieuw-Vennep en verder. Cees Loggen: In de toekomst moet de Duinpolderweg deze functie van ontsluiting van het gebied overnemen van de Bennebroekerweg. Tot die tijd gaat de Bennebroekerweg de geschatte verdrievoudigde toename van het verkeer op een veilige manier verwerken. De aanpassingen maken dit mogelijk. Cees Loggen, Ad Rutten en Jaap Bond (van links naar rechts) poseren met trots voor de eik die ze zojuist hebben geplant in het nieuwe park Buitenschot, aan de noordkant van Hoofddorp en grenzend aan het Haarlemmermeerse Bos en. Het park moet helpen om het lawaai van vliegtuigen aan de grond te bestrijden. eens uit de fles gekomen. Cees Loggen prees, net als de bewoners van Buitenschot en directeur Ad Rutten, voormalig wethouder Michel Bezuijen voor zijn bijdragen. Ik ben nog maar drie weken wethouder en ik sta hier met zijn veren te pronken. Dank daarvoor Michel. Bezuijen, HOOFDWEG RIJNLANDERWEG SPOORLAAN BENNEBROEKERWEG VA N HE UVEN GOEDHA R TLA AN RIJNLANDERWEG N201 Run: hardlopen op het nieuwe asfalt Voordat automobilisten het nieuwe tracé van de N201 in gebruik nemen, kunnen hardlopers op zaterdag 14 december het nieuwe asfalt op. Tijdens de N201 Run is er voor wedstrijdlopers s middags een loop van 10 en van 15 kilometer. s Avonds zijn er twee night runs van 5 en 10 kilometer. Inschrijven op Ook werkzaamheden in: Badhoevedorp, Egelantierstraat, tot en met 11 oktober. Badhoevedorp, Fokkerstraat, tot en met 25 oktober. Badhoevedorp, Rijstvogelstraat, tot en met 18 oktober. Boesingheliede, Parallelweg weg ter hoogte van nummer 835, tot en met 11 oktober. Haarlemmermeer, Ringdijk (fietsstroken), tot en met 25 oktober. Hoofddorp, Beursplein, tot eind oktober. Hoofddorp, Kruisweg tussen het P+R HOV R-NET POLARIS AVENUE RIJNLANDERWEG TAURUSAVENUE FIETSBRUG OPRIT RICHTING DEN HAAG N201 AFRIT HOOFDDORP/AALSMEER AFRIT HOOFDDORP-ZUID Vanaf de noordelijke knoop van de A4 wordt de Taurusavenue de toegangsweg naar het centrum van Hoofddorp. Verkeer naar Haarlem en Heemstede kan via de N201 de Kruisweg/ Weg om de Noord nemen. De zuidelijke knoop is bedoeld voor verkeer met de bestemming Hoofddorp-Zuid, Nieuw- Vennep en verder. tegenwoordig burgemeester van Rijswijk, schoof deze waardering echter direct door naar de bewoners van Buitenschot. Mede door hun volharding en hun constructieve opstelling in het vele overleg is er nu een flinke stap in de goede richting gezet, vindt hij. A4 KRUISWEG KRUISWEG N201 OPENING OPRIT DEN HAAG GENIEDIJK HOV R-NET N196 HOV OOSTTAK N201 Beursplein en de Tussenweg, tot half november. Hoofddorp, IJweg ter hoogte van Geniedijk, tot en met 18 oktober. Hoofddorp, wijk Graan voor Visch, tot eind november. Nieuw-Vennep, wijk Welgelegen, tot eind december. Zwanenburg, Friedalaan, tot begin januari Zwanenburg, Wilgenlaan, tot en met 11 oktober. A4 AALS A

3 3 Jonge reporters brengen duurzaamheid in kaart NIEUW-VENNEP - Ze zijn opgeleid tot Young Reporter. Gewapend met camera, microfoon of pen brengen vijf leerlingen van het Herbert Vissers College de Week van de duurzaamheid in kaart. Ook staan ze zelf de pers te woord. InforMeer heeft de eer. In Haarlemmermeer is de Dag van de Duurzaamheid uitgebreid tot een hele week. De jonge reporters van het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep brengen verslag uit van duurzame activiteiten in de polder. Ze fotograferen leerlingen die een groene oplossing hebben, brengen dagelijks verslag uit op Facebook en presenteren hun film op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid op de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp. Lichten uit Zelf doe ik altijd de lichten uit als ik naar buiten ga, vertelt Anna Middelkoop (12) uit 1 Mavo, de jongste deelneemster aan het Young Reportersprogramma. Dus ik vind het leuk om ook anderen te vertellen over duurzaamheid. Het helpt de wereld te verbeteren. Afgelopen maandag kregen de vijf verslaggevers een training om te leren hoe je een korte animatiefilm maakt. Anna: Mijn filmpje ging over afval. Ik wil mensen laten zien hoe het van de prullenbak naar de vuilstort gaat, zodat ze nadenken over wat ermee gebeurt. Grapje en goede muziek Ricardo Bos (16) zit in 4 Havo. Hij heeft al ervaring met filmen, monteren en interviewen. Toen ik twaalf was had ik mijn eigen radioprogramma bij MeerRadio en nu heb ik een eigen Youtubenetwerk. Hij vindt het belangrijk dat het de jongeren zélf zijn die over duurzaamheid presenteren aan middelbare scholieren. Wij vertellen de boodschap op een leuke manier, met makkelijk taalgebruik en duidelijke informatie. Er mag van hem best af en toe een grapje tussendoor. En natuurlijk zetten we goede muziek onder ons filmpje. Meer informatie over Haarlemmermeerse activiteiten is te vinden op de website van het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer: Het landelijke programma staat op Op Recycle Art Day, maandag 7 oktober, presenteerden leerlingen van Haarlemmermeer Lyceum, 1e Montessorischool Hoofddorp, Juliana van Stolbergschool en dr. Plesmanschool hun kunstwerken van e-waste/oude apparaten. Het is één van de activiteiten van de Week van de duurzaamheid waarvan de Young Reporters verslag doen. Foto: Jur Engelchor. Met een telefoon betalen voor parkeren HOOFDDORP - Wethouder Cees Loggen heeft donderdag 3 oktober op symbolische wijze het systeem voor mobiel betalen voor parkeren in gebruik genomen. Hij deed dat bij een automaat achter het raadhuis. Sinds 1 oktober is het mogelijk om met mobieltje of smartphone af te rekenen. Eén van de grote voordelen is dat de parkeerder dankzij dit systeem precies het bedrag betaalt dat hij verschuldigd is. Voorlopig blijft betalen met muntgeld ook nog mogelijk. Het nieuwe systeem voor mobiel betalen is een onderdeel van het Deltaplan Bereikbaarheid. Dat is erop gericht de doorstroming van alle soorten verkeersdeelnemers te bevorderen. Dit nieuwe betaalsysteem voor parkeren draagt daar ook aan bij. Het is belangrijk dat het de automobilist ook bij het parkeren gemakkelijker wordt gemaakt, aldus wethouder Loggen. Bij wijze van openingshandeling plakte wethouder Loggen vorige week een sticker op een parkeerautomaat en onthulde hij het bord met een viercijferige code die de parkeerder met zijn telefoon moet doorgeven aan de provider. Bustes reizen naar Lisserbroek LISSERBROEK - Haarlemmermeerders kunnen kiezen welke buste van koning Willem-Alexander straks een plekje moet krijgen in de raadzaal. Drie ontwerpen reizen de komende weken door de gemeente in de expositie Kiezen voor de Koning. Deze week is de expositie nog te zien in het dorpshuis van Vijfhuizen. Vanaf volgende week staan de bustes in Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet in Lisserbroek. Maandagavond 14 oktober opent Mieke Booij van Eck, vicevoorzitter van de raad, om uur de expositie in De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1. Openingstijden: maandag tot uur, dinsdag tot en met vrijdag uur en uur. Zaterdag uur en zondag uur. Stemmen kan schriftelijk op de locatie van de expositie. TIP! Onder de stemmers wordt een diner voor twee bij restaurant Woodstock verloot, inclusief twee toegangskaartjes bij CineMeerse. Donderdag 7 november wordt bekend gemaakt welk ontwerp de meeste stemmen heeft gekregen. gemeente. KPN organiseert infoavond UMTS-mast Woensdagavond 16 oktober is er een informatieavond over de plannen van telefoon- en internetprovider KPN om een UMTS-mast te plaatsen op de Zichtweg/Eugenie Prévinaireweg in Nieuw-Vennep. Geïnteresseerden zijn welkom om uur in het Ontmoetingscentrum aan de Elemastraat 65, Nieuw-Vennep. De bijeenkomst was eerder gepland op 3 september. Programma Dag van de Duurzaamheid Bewoners, gemeente, organisaties, bedrijven en scholen werken in Haarlemmermeer gezamenlijk aan een duurzame toekomst. Op donderdag , de Dag van de Duurzaamheid, zijn er allerlei activiteiten. De algemene afsluiting voor alle leerlingen van alle scholen is s middags op het Herbert Vissers College. Vrije toegang bij aanmelding. Verder staat die middag op het programma: o Kick-off eindmanifestatie door NMCH en wethouder John nederstigt o Twitter Fountain o Lied Recycle Style door leerlingen van de 1e Montessorischool in Hoofddorp o Presentatie Milieuhelden o Plug Your Crib/Energy Battle: presentatie energiebesparingsplannen o Eindresultaten leerlingenworkshops o Lagerhuis: I am part of the Solution o Young Reporters doen verslag van de Week van de Duurzaamheid o Bedrijvenpitches (Meerwind, Delta Development Group, Miscanthus Groep, Ymere, Hoogheemraadschap van Rijnland) Lees en bekijk de verslagen van de Young Reporters op Meer informatie over Haarlemmermeerse activiteiten is te vinden op de website van het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer: klik op Dag van de Duurzaamheid. Het landelijke programma staat op Judoclinic met Ruben Houkes voor scholieren HOOFDDORP/ZWANENBURG - Ruben Houkes, voormalig wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar in Beijing, geeft vrijdag 18 oktober een judoclinic aan leerlingen van zes basisscholen in Hoofddorp-Overbos en Zwanenburg. De leerlingen van De Bosbouwers, De Bosrank, De Tovercirkel, Gaandeweg, Aldoende en De Meerbrug kregen zes weken lang judoles via Schooljudo.nl. Als feestelijke afsluiting is er voor hen een judoclinic met Ruben Houkes op vrijdag 18 oktober van uur in het Arnolduspark in Hoofddorp. Ouders zijn van harte welkom om de sportieve prestaties van hun kinderen te komen bekijken. De kinderen kunnen vervolgens nóg eens zes gratis judolessen krijgen. Superleuk Wethouder Sport, Adam Elzakalai: De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen een sport beoefenen. Het is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen op sociaal gebied. De waarden die in judo verweven zijn, worden door Schooljudo meegegeven aan de kinderen. Ik vind het een superleuk initiatief! JOGG De judolessen en clinic zijn onderdeel van de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht, een landelijke beweging om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Haarlemmermeer heeft zich hierbij aangesloten. Eén van de doelen van JOGG-Haarlemmermeer is om kinderen te stimuleren vaker water te drinken in plaats van frisdrank. Ruben Houkes besteedt hieraan aandacht tijdens de clinic.

4 4 Woensdag 9 oktober 2013 Ondernemen is het gesprek aangaan HOOFDDORP Tijdens het Startersplatform Haarlemmermeer op woensdag 16 oktober in het raadhuis staan social media centraal. Gastspreker Kristian Esser vertelt hoe startende ondernemers kunnen profiteren van LinkedIn, Google+, Twitter en Facebook. Er zijn nog steeds ondernemers die liever in de auto stappen en kilometers maken om klanten te ontmoeten. Stel dat je vijf mensen spreekt en er twee opdrachten uithaalt, dan heb je het goed gedaan. Maar ik ga de auto niet meer in voor acquisitie. Ik ga online op pad. Dan haal ik misschien ook twee opdrachten binnen, hetzelfde resultaat, maar heb er geen kilometer voor gereden. Kristian Esser is social media-strateeg en oprichter van Mr.Harder, een creatief kennisbureau voor sociale technologie die organisaties helpt met strategie, sociale conceptontwikkeling en trainingen. Ik wil startende ondernemers duidelijk maken dat je met beperkte investeringen je bedrijf helderder op de kaart kan krijgen. Daarmee bied je extra mogelijkheden om met potentiële klanten in gesprek te gaan en vergroot je je businesskansen. Vlieguren Ondernemers weten de rol van social media niet altijd naar waarde te schatten, vervolgt Esser. Vaak hebben startende ondernemers zelf al van alles op dit gebied geprobeerd, echter zonder dat goed aan te vliegen. Dat is op zich niet erg. We moeten vlieguren maken om te kunnen vliegen. Wél moeten we vooraf onze doelen goed stellen. Zomaar een beetje rondvliegen leidt tot teleurstellingen. Als je weet Programma Startersplatform Haarlemmermeer, woensdag 16 oktober, uur, raadhuis, Raadhuisplein 1, Hoofddorp uur Ontvangst uur Welkomstwoord door wethouder John Nederstigt uur De Zeepkist uur Presentatie Kristian Esser uur Netwerkborrel Kristian Esser neemt deelnemers mee in de kracht van social media en specifiek in de wereld van LinkedIn. Gastheer is Marco Vork, Manager Bedrijven Advies a.i. bij Rabobank Regio. Startende ondernemers kunnen zich aanmelden voor het Startersplatform via startershaarlemmermeer. Kristian Esser: Ik wil startende ondernemers duidelijk maken dat je met beperkte investeringen je bedrijf helderder op de kaart kan krijgen. wat voor jou relevant is, volgt de juiste positionering vaak vanzelf. Hobby en werk Redbull is een goed voorbeeld, vindt Esser: Dat is gewoon een drankje. Maar door de extreme sporten waaraan de makers het drankje verbinden, wordt het merk zelf ook relevant. Mensen praten op diverse platforms over die sporten. En dus over Redbull. Toch blijft persoonlijk contact belangrijk. Je moet het zoeken in de combinatie. Het één versterkt het ander, bevestigt Esser. Ik ben bijvoorbeeld met twee vrienden vijf jaar geleden een golfgroepje begonnen op LinkedIn. Daar wordt niet alleen over onze hobby gepraat, het gaat vaak ook over werk. Nu bestaat de groep uit zevenduizend golfers en organiseren we toernooitjes. Dronk je vroeger na afloop gewoon een biertje, nu weet je dankzij social media al van te voren wie zakelijk interessant voor je is. Dik Trom Award voor bijzondere inzet jongeren HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer barst van de kinderen en jongeren die leuke activiteiten ondernemen voor andere mensen of zich inzetten voor de samenleving. Met de jaarlijkse uitreiking van de Dik Trom Award zet de gemeente hen in het zonnetje. In deze serie komen de winnaars aan het woord. Vandaag: de broers Rick en Mike Kastelein. Het is leuk om te zien hoe je andere jongeren enthousiast kan maken, vertelt Rick (19). Dit is voor hem en zijn jongere broer Mike (18) een belangrijke reden waarom ze al jaren actief zijn binnen JOP Hoofddorp, de jongerenorganisatie van de Protestantse kerk. Ze zijn de motor achter allerlei activiteiten die vaak iets goeds opleveren voor anderen. Zip your Lip Neem bijvoorbeeld Nacht zonder dak, waarmee sponsorgeld werd opgehaald voor straatjongeren elders in de wereld. Uit papiercontainers op de parkeerplaats bij ons jongerencentrum hebben we hutten gebouwd, met een zeil eroverheen als dak. Vijfentwintig jongeren sliepen die nacht in een doos, vertelt Rick. Ook hielpen de broers met het coördineren van Zip your Lip, een wereldwijde actie waaraan in Haarlemmermeer 22 jongeren meededen door 24 uur lang niets te eten. Ze brachten daarmee maar liefst euro bij elkaar voor kinderen in Zuid-Soedan. 4U diensten Een terugkerend succes zijn de 4U jongerendiensten in de kerk. Mike: Tijdens de voorbereiding kijken we hoe we bijbellezingen een beetje naar deze tijd kunnen halen en toegankelijk maken voor jongeren. Dat doen we meestal in de vorm van sketches en soms met filmpjes en muziek. Mike speelt gitaar, Rick basgitaar in Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Die vinden plaats in de Raadzaal of de Heijezaal in het raadhuis in Hoofddorp. Bewoners en ondernemers zijn van harte welkom, ook om alleen een onderdeel bij te wonen. Agenda onder voorbehoud. Raadsplein 17 oktober Raadsvergadering uur Opening en mededelingen. Vaststellen van de agenda van de vergadering, van de verslagen van 19 september 2013 en van de lijst ingekomen brieven /stukken ter afhandeling. Vragenuur met actuele vragen/debatten en inspraak inwoners. Raadssessie Raadzaal uur nota Vaststellen Zonebeheersplan industrieterrein De Liede ( ) uur Vaststelling bestemmingsplan Buitenkaag Zweilandstraat ( ) horen indieners zienswijzen en inhoudelijke behandeling uur Stadsregio: Voorstellen toekomst regionale samenwerking ( en ). Raadsvergadering uur Stemmingen en sluiting. De voorlopige stemmingenlijst staat op en kan worden opgevraagd bij de raadsgriffie. De raad toespreken op 17 oktober In het vragenuur kunnen bewoners en ondernemers spreken over nietgeagendeerde onderwerpen. In de openbare raadssessies kunnen zij spreken over de onderwerpen van de agenda van de sessie. Spreektijd is maximaal vijf minuten. Aanmelden bij de raadsgriffie kan tot uiterlijk woensdag 16 oktober uur. Stukken/informatie/raadsgriffie Raadsstukken, raadsbesluiten en informatie over werkwijze en activiteiten van de raad staan op Raadsstukken liggen ter inzage in het raadhuis en kunnen daar worden afgehaald. De griffie is bereikbaar via , of via Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Meekijken Raadsplein wordt live uitgezonden via gemeenteraad > kijk mee met de gemeenteraad! Daar is ook het videoarchief. MeerTelevisie zendt Raadsplein uit via Ziggo 42 en KPN 576; analoog: S12++ en 240 Actuele berichten van de gemeenteraad via twitter: en de berichten met #HlmmrRaad (ook: #HLMR). Ervaar de raad Wie wil weten hoe uw gemeenteraad werkt, kan zich laten uitnodigen als speciale gast van de raad voor een kijkje achter de schermen, uitgebreide informatie en nadere kennismaking met raadsleden. Ook een goede gelegenheid om iets wat dwars zit of een goed idee met raadsleden te bespreken. Opgeven bij de raadsgriffie. Volgend Raadsplein Het volgende Raadsplein is op 31 oktober. De agenda is nog niet bekend. Kirsten van der Kolk en Serdar Gözübüyük sportambassadeurs HAARLEMMERMEER - De gemeente heeft sinds 24 september twee sportambassadeurs: roeister Kirsten van der Kolk en scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Zij gaan sporten en bewegen onder jongeren en ouderen stimuleren, bijvoorbeeld door sportclinics en workshops te geven op scholen, in de wijken of bij evenementen. Wethouder Adam Elzakalai: De sportambassadeurs hebben daarnaast tot doel kinderen te inspire- ren om gezond te leven. Ze hebben een publieke voorbeeldfunctie. De Zwanenburgse Kirsten van der Kok (37) heeft driemaal aan de Olympische Spelen deelgenomen, waarbij zij twee keer een medaille won. Serdar Gözübüyük (27) uit Hoofddorp was bij zijn debuut in de Eredivisie in mei 2010 de jongste scheidsrechter ooit in Nederland op dit niveau. De sportambassadeurs zijn benoemd tot 1 januari Rick (links) en Mike (met de award in zijn handen) Kastelein zijn al jaren actief binnen JOP Hoofddorp, de jongerenorganisatie van de Protestantse kerk en ontvingen voor hun werk in april van dit jaar de Dik Trom Award van de gemeente. de tienkoppige 4U band. Die geeft tijdens de diensten de kerkliedjes een fris en modern sausje. Musical Muziek, daar draait het ook om tijdens de paaswake-musical: In de nacht van zaterdag op zondag voor Pasen bedenken we met een stuk of vijftien jongeren een onderwerp en maken we het verhaal, vertelt Rick. We schrijven de teksten, kiezen de liedjes en ook het decor maken we zelf. Zondagochtend voeren we de musical dan op. Meestal zit de kerk helemaal vol! Mike, lachend: En daarna storten we met z n allen in. Hart voor de zaak De Dik Trom Award kwam in april van dit jaar tijdens de jaarlijkse lintjesregen echt als een verrassing. Hun tip voor andere jongeren? Mike: Het maakt niet uit of je voetbalt of in de kerk actief bent. Als je het ergens naar je zin hebt, groei je er langzamerhand in verder. Hart voor de zaak en er vol voor gaan klinkt misschien een beetje cliché, maar zo is het wel! Wie ook jongeren tussen 6 en 23 jaar kent die zich op een bijzondere manier vrijwillig inzetten voor anderen, de buurt of de samenleving, kan hen voorstellen voor de Dik Trom Award. Een formulier daarvoor aanvragen kan via www. haarlemmermeer.nl/gemeente. (Klik Bestuur en organisatie > Onderscheidingen > Gemeentelijke onderscheidingen).

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014?

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014? Hoe veilig was Haarlemmermeer in? Haarlemmermeer is in veiliger geworden. Het aantal misdrijven is in vergelijking met 213 met 13 procent gedaald. Toch blijft veiligheid volop aandacht krijgen. Want misdrijven,

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 44 1 november 2016 nummer 45 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

Woningwet 12 november 2009

Woningwet 12 november 2009 Woningwet 12 november 2009 Aanvragen bouwvergunning Abbenes De Regtstraat 4, gedeeltelijk vergroten van de woning aan de achterzijde, 5 november 2009, 2009/1122 Hoofdweg 1639, geheel plaatsen van een rolkas,

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE

BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE De gemeente neemt veel besluiten. Of liever gezegd, de bestuursorganen van de gemeente nemen besluiten. De bestuursorganen

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

19 januari Presentatie MobielGedeeld

19 januari Presentatie MobielGedeeld Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, Facebook en Twitter. 19 januari 2016 Pilot Autodelen Achterhoek start in

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 10 oktober 2012 week 41 Nummer 15 Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van De leden en fractieassistenten van de Gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en belangstellenden Raadsgriffie Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 7 17 februari 2016 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 juli tot en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 5 december nummer 50 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 3 december 2013 nummer 53 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 47 18 november 2014 nummer 47 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 38 16 september 2014 nummer 38 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-01- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening

Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening Sinds 1 oktober 2013 heeft de gemeente Oosterhout met behulp van de starterslening al 40 starters geholpen bij de aankoop van hun eerste woning. Per 1 mei

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West

Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West De gemeente Druten houdt samen met de aannemer Gebr. Remmits B.V. uit Wijchen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Bezwaar; procedure 1a, 4 en 6a van toepassing. Bekendmakingen. Ambtshalve opneming adresgegevens

Zie Procedure 4. Bezwaar; procedure 1a, 4 en 6a van toepassing. Bekendmakingen. Ambtshalve opneming adresgegevens en Ambtshalve opneming adresgegevens Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend dat zij heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 19 Uitgifte: 22 maart 2016 Officiële publicaties week 12 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen... 2

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 51 Uitgifte: 21 juli 2016 Officiële publicaties week 29 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Gevonden en verloren voorwerpen...

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- Week 52 ----------------------------------------------------------------------------------------- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Het college van Waalwijk maakt bekend dat zij de volgende

Nadere informatie

Kuin Vastgoedontwikkeling BV De heer J. Kuin De Tocht HT Bovenkarspel. Betreft: Omgevingsvergunning

Kuin Vastgoedontwikkeling BV De heer J. Kuin De Tocht HT Bovenkarspel. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Kuin Vastgoedontwikkeling BV De heer J. Kuin De Tocht 5 1611 HT Bovenkarspel Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

- 2 NOV. 2007. ~c.~7/\f'fl( zi* Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

- 2 NOV. 2007. ~c.~7/\f'fl( zi* Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, geilleerite Aan de leden van de gemeenteraad ~c.~7/\f'fl( zi* Cluster Projectmanagement Contactpersoon drs: D. de ~ ijk Doorkiesnummer 023 567 63 18 Uw brief Ons kenmerk 07.0369661 \pm -2 Bylage(n) Programma

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Conceptagenda raadsvergadering dinsdag 20 oktober 2015

Conceptagenda raadsvergadering dinsdag 20 oktober 2015 Conceptagenda raadsvergadering dinsdag 20 oktober 2015 Aanvang: 19.30 uur Plaats: raadzaal DEEL A: VASTSTELLING AGENDA EN VERSLAGEN 1. BI.0150434 Definitieve raadsagenda 2. BI.0150435 Notulen van de raadsvergadering

Nadere informatie

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Donderdag 25 april 2013, week 17 Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 31 29 juli 2015 nummer 31 In voorliggend

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5

Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 4 22 januari 2013 nummer 4 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T tomgroot@hotmail.com jeroenborst@breddels.nl Verzenddatum 2 mei 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk De heer T.N. Groot Westerweg 16 a 1733 EB NIEUWE NIEDORP Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Lisette

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 30, 28 juli 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 30, 28 juli 2016 Openingstijden Loket Altena in de zomervakantie Let op de aangepaste openingstijden! In de zomervakantie is het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Woudrichem gesloten tot en met vrijdag 19 augustus.

Nadere informatie

Domino s Pizza Netherlands B.V. De heer A. ten Wolde Franklinweg HX Gorinchem. Betreft: Omgevingsvergunning

Domino s Pizza Netherlands B.V. De heer A. ten Wolde Franklinweg HX Gorinchem. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Domino s Pizza Netherlands B.V. De heer A. ten Wolde Franklinweg 33 4207 HX Gorinchem Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Gemeenteblad Officiële bekendmakingen 6 Weeknummer: 3 Dit is een uitgave van het college van B&W. Onderstaande bekendmakingen gelden als officieel. Bezwaar 11 Tegen de meeste besluiten/vergunningen kan

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 40 1 oktober 2013 nummer 42 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken INHOUD: Verleende vergunningen drank- en horecawet blz 1 Verleende evenementenvergunningen blz 2 Verleende omgevingsvergunningen blz 3 Verleende vergunning voedselinzameling blz 3 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Nadere informatie

BSH Huishoudapparaten B.V. De heer A. Morssink Postbus AG Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning

BSH Huishoudapparaten B.V. De heer A. Morssink Postbus AG Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam BSH Huishoudapparaten B.V. De heer A. Morssink Postbus 259 2130 AG Hoofddorp Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van Gewijzigde agenda De leden en fractieassistenten van de Gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en belangstellenden Raadsgriffie Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein

Nadere informatie