Meer voor elkaar in het sociaal domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer voor elkaar in het sociaal domein"

Transcriptie

1 Krant van de gemeente Haarlemmermeer - Jaargang 8, nummer 41, woensdag 9 oktober 2013 Agenda Herfsttocht Wandelsportverenigingen Steeds Voorwaarts Hoofddorp en AWV Aalsmeer organiseren een herfstkleurenwandeling op zaterdag 12 en zondag 13 oktober van uur. Afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Zaalvoetbal Jongeren vanaf 15 jaar zaalvoetballen tegen elkaar in wedstrijdjes van vijf tegen vijf. Zondag 13 oktober uur in de gymzaal Graan voor Visch (Hoofddorp). Meer voor elkaar gaat uit van de eigen kracht van mensen. Ondersteuning en hulp in de wijk/het dorp wil de gemeente beter organiseren. Nieuwe taken gemeente: inwoners kunnen adviseren tot 10 november Meer voor elkaar in het sociaal domein HAARLEMMERMEER Nederlandse gemeenten krijgen er vanaf 1 januari 2015 taken bij. Het gaat om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben en arbeidsparticipatie (er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen werken). Kort gezegd: het sociaal domein. Haarlemmermeer nodigt inwoners uit om mee te denken hoe de gemeente haar nieuwe taken kan aanpakken. Wat verandert er? De komende jaren worden de gemeenten verantwoordelijk voor steeds meer taken. Bijvoorbeeld de volledige jeugdzorg, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de nieuwe Participatiewet. Taken die nu nog bij het Rijk of de provinciale overheid liggen. Hiermee wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners, jong en oud. Het raakt alle leefgebieden: zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, werk en inkomen en veiligheid. Een zorg van het gemeentebestuur is dat met de overgang van taken niet alle financiële middelen meekomen naar de gemeente. Dat maakt de overgang extra moeilijk. De gemeente streeft ernaar door slimmer en beter te organiseren de kwaliteit van de ondersteuning minimaal hetzelfde te houden. Om zich goed voor te bereiden hebben burgemeester en wethouders op 1 oktober de voorlopige koers vastgesteld. Die staat in het ontwerpkoersdocument. Met als titel: Meer voor elkaar. Inwoners zijn uitgenodigd daarop te reageren tijdens één van de bijeenkomsten. Intensieve samenwerking De koers Meer voor elkaar is tot stand gekomen in samenwerking met een grote groep mensen binnen én buiten de gemeentelijke organisatie. Velen hebben meegedacht en meegeschreven. Zowel hulp- en dienstverleners, als cliënten en hun omgeving. Het is ook het resultaat van anderhalf jaar voorbereiding, terwijl er op rijksniveau veel wijzigde. Van kabinets crisis tot lenteakkoord, van een nieuw kabinet tot een sociaal akkoord en een zorgakkoord. Burgemeester Weterings: De politieke besluitvorming in Den Haag verloopt uiterst grillig. We gaan uit van 1 januari 2015 als de invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving. De planning is dus krap. Tegelijkertijd is er nog geen wetgeving vastgesteld en duurt de onduidelijkheid voort over de precieze invulling van de decentralisaties wat betreft inhoud, beleidsvrijheid voor de gemeenten en de bezuinigingen. Ondanks deze onzekerheden komt Haarlemmermeer nu met voorstellen voor de koers. Drie bijeenkomsten voor inwoners Het gemeentebestuur hecht grote waarde aan ideeën en suggesties van inwoners. Daarom nodigt burgemeester Weterings hen uit om mee te praten en om de gemeente te adviseren. Dat kan op: 15 oktober: Nieuw-Vennep Het Trefpunt, Grote zaal, Hoofdweg oktober: Badhoevedorp Dorpshuis de Vijverzaal, Snelliuslaan 35 5 november: Hoofddorp Raadhuis, burgerzaal, Raadhuisplein 1 Voor alle bijeenkomsten geldt: inloop uur, start uur, afsluiting rond uur. Landartpark Buitenschot tegen grondgeluid Pagina 2 De nieuwe Participatiewet Er komt één Participatiewet die de Wet werk en bijstand (bijstandsuitkeringen en re-integratie), Wet sociale werkvoorziening (Sociale Werkplaats, beschutte arbeidsplekken) en een deel van de Wajong (Jong gehandicapten) samenvoegt. De nieuwe wet vervangt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen. De gemeente gaat de wet uitvoeren. Doel is dat ook mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of met problemen zelf voor een inkomen kunnen zorgen. Als dat niet lukt, dan is maatschappelijke participatie het doel. Zodat de gemeente, de partners en inwoners weten welke richting we willen opgaan. De ambitie Het gemeentebestuur heeft de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Wethouder Bak: Effectieve hulp- en dienstverlening moet altijd in de eerste plaats uitgaan van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp van familie, vrienden en bekenden. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die ook krijgen. Daarbij kan het ook beter dan nu. Wethouder Nederstigt: Onze ambitie is om problemen eerder te signaleren zodat ze niet onnodig groot worden. We organiseren de hulp zo veel mogelijk in de buurt en zonder overbodige regels. Kristian Esser spreekt op Startersplatform Pagina 4 Nieuwe initiatieven Om de hervormingen tot een succes te kunnen maken, zoekt de gemeente met inwoners, instellingen en buurgemeenten naar nieuwe samenwerkingsvormen. Verschillende actieve inwoners nemen al initiatief. Ook organisaties slaan de handen ineen. Een positieve ontwikkeling, illustrerend voor de koers Meer voor elkaar. Reacties Het ontwerp-koersdocument Meer voor elkaar staat op (geen.nl!). Een samenvatting is ook beschikbaar tijdens de bijeenkomsten en ligt vanaf 15 oktober ter inzage in het raadhuis en in de servicecentra. Reacties op het stuk zijn welkom via die website. Professionals en instellingen ontvangen van de gemeente een uitnodiging voor aparte bijeenkomsten. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, kan een sturen naar haarlemmermeer.nl. Ingrid Höfelt (derde van links) organiseerde in het voorjaar mobiele koffietafels in Toolenburg in Hoofddorp om met buurtbewoners te brainstormen over meer gezelligheid in de buurt. Een mooi voorbeeld van Meer voor elkaar. Foto: Jur Engelchor. Special woonomgeving en veiligheid Pagina 5 Dag van de mantelzorg Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald langdurig zorgen voor iemand in hun omgeving. Zij vervullen een belangrijke rol in de samenleving. De jaarlijkse Dag van de mantelzorg zet hen daarom in het zonnetje. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert van 4 tot en met 10 november activiteiten voor mantelzorgers: rondleidingen in de Amsterdam Arena, op en in het Cobramuseum, schilderactiviteiten, workshops bloemschikken en taartdecoratie, een wijnproeverij en golfles. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden via telefoon , mantelzorg-steunpunt.nl of Mantelzorgers kunnen schilderen op de Dag van de mantelzorg. Sportmedailles Ieder jaar huldigt de gemeente haar topsporters met een sportmedaille. Dit jaar vond de uitreiking plaats op 23 juni tijdens de Sportfair aan de Toolenburgerplas. Woensdag 27 november is er een tweede uitreiking. Wie in 2012 een podiumplaats heeft behaald op een NK, EK of WK of een 1e t/m 8e plaats op de Olympische of Paralympische Spelen kan zich vóór 24 oktober aanmelden via Cheyenne Stoffer en Lieke Faber ontvingen in juni van wethouder Bezuijen een sportmedaille. Ze werden tweede bij het NK ritmische gymnastiek. Foto: Jur Engelchor.

2 Contact met de gemeente Telefoon: gemeente Facebook: gemeentehaarlemmermeer, toekomstvanhoofddorp, @BadhoevedorpA9 App voor iphone voor meldingen openbare buitenruimte en afspraken maken te downloaden in de app store. App voor androids te downloaden via m.haarlemmermeer.nl. Voorkom lang wachten bij Burgerzaken en maak een afspraak via of Deze service geldt voor de meest gevraagde producten van Burgerzaken. Raadhuis Hoofddorp Raadhuisplein TZ Hoofddorp Openingstijden Burgerzaken, WMO, Sociale Zaken, Vergunningen, CBI en Archief: maandag t/m vrijdag van uur, op afspraak van uur en dinsdag tot uur (behalve het archief). Burgerzaken ook open of afspraak maandag t/m vrijdag van uur en op donderdag tot uur (alleen voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen). Servicecentrum Nieuw-Vennep Eugénie Prévinaireweg BA Nieuw-Vennep Openingstijden Burgerzaken, WMO en Sociale Zaken: maandag t/m vrijdag van uur en Burgerzaken ook op afspraak van uur en dinsdag tot uur. Servicecentrum Badhoevedorp Sloterweg CR Badhoevedorp Openingstijden Burgerzaken: Maandag t/m vrijdag van uur en op afspraak van uur en dinsdag tot uur. Let op: De loketten van Burgerzaken in het servicecentrum in Nieuw-Vennep en in Badhoevedorp hanteren van 29 juli tot en met 25 augustus een zomerrooster. Ze zijn dan in de middag gesloten. In Badhoevedorp is het loket dan niet open op dinsdagavond. Colofon InforMeer is een uitgave van de gemeente Haarlemmermeer en wordt wekelijks als omkeerkrant van het Witte Weekblad huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente. InforMeer is ook te vinden op www. haarlemmermeer.nl/gemeente. Reacties aan: Cluster Communicatie en Externe Betrekkingen, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp, of aan: Aan de inhoud van InforMeer kunnen geen rechten worden ontleend. Bezorgklachten Wie via of telefoonnummer voor donderdag uur aangeeft dat het Witte Weekblad van die week niet is bezorgd, ontvangt de krant alsnog. 2 Woensdag 9 oktober 2013 De pioniersgeest is weer uit de fles HOOFDDORP - Met de scheppen die omwonenden al enige tijd geleden cadeau deden, hebben -directeur Ad Rutten, wethouder Cees Loggen en Jaap Bond, voorzitter van de stichting Mainport en Groen, de eerste boom geplant in Landartpark Buitenschot. Ze deden dat vrijdagmiddag 4 oktober onder grote belangstelling. In park Buitenschot is recreatie gecombineerd met kunst én met de vermindering van het grondgeluid van taxiënde vliegtuigen op de Polderbaan. De ontstaansgeschiedenis ervan begint met de zoektocht naar een oplossing van dat grondgeluid waarvan de bewoners van de Hoofddorpse wijk Buitenschot veel last hebben. Zij wilden dat er echt werk zou worden gemaakt van het probleem. Ze schonken daarom scheppen om de bestuurders daar aan te herinneren. Werken aan de weg Hoofddorp, Wilsonstraat en omgeving (Pax) Directe omgeving van Gandhistraat, Steve Bikostraat en Wilsonstraat wordt voorzien van drainagestelsel. In Gandhistraat en Wilsonstraat worden snelheidsremmende maatregelen aangelegd. Aannemer is gestart in Wilsonstraat. De werkzaamheden hier duren tot eind november. Daarna werk in Steve Bikostraat. Zie www. haarlemmermeer.nl/water (waterprojecten - drainageprojecten). Info: J. Wijnen Zwanenburg, Lindenlaan en omgeving Werkzaamheden in diverse straten in gebied begrensd door Zwanenburgerdijk, Domineeslaan, Troelstralaan en Dennenlaan wegens vervangen van kabelnet. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het trottoir. De rijwegen blijven in gebruik voor al het verkeer. De aannemer is gestart met werkzaamheden op kruispunt Kastanjelaan / Lindenlaan. Het werk is eind april 2014 gereed. Info: R. de Lange TIP! TIP! Voor een compleet overzicht, zie Veteranencafé naar Sportpark Toolenburg Het veteranencafé heeft een nieuw onderkomen op Sportpark Toolenburg, Hoofdweg 867 in Hoofddorp. Iedere eerste vrijdag van de maand vanaf uur treffen veteranen, partners en belangstellenden elkaar om ervaringen uit te wisselen, herinneringen op te halen en elkaar tot steun te zijn. Telefoon: Aanpassingen Bennebroekerweg voor nieuwe aansluiting A4 HOOFDDORP De Bennebroekerweg tussen de Spoorlaan en rijksweg 4 (A4) krijgt nieuw asfalt, wordt iets verbreed en op de kruising met de Rijnlanderweg komen stroken voor linksaf. De aanpassingen zijn nodig om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren als straks de zuidelijke aansluiting van de N201 op de A4 opengaat. Dinsdag 22 oktober beginnen de wegwerkzaamheden. De werkzaamheden aan de Bennebroekerweg zijn voor Kerstmis klaar, ijs en weder dienende. Tot die tijd is de weg afgesloten voor al het verkeer en worden omleidingsroutes aangegeven. Fietsers tussen Rijsenhout en Hoofddorp kunnen gebruikmaken van de pas geopende fietsbrug over de A4. Verkeer over de Rijnlanderweg blijft mogelijk. Alleen in de week van 2 tot en met 6 december is het kruispunt voor al het verkeer afgesloten. De planning staat op projectenverkeer onder Reconstructie Bennebroekerweg. Deltaplan Bereikbaarheid Het Deltaplan Bereikbaarheid bestaat uit infrastructurele projecten en maatregelen die ongeacht de keuze voor een vervoermiddel (auto, fiets, bus, trein) en het moment van de dag de bereikbaarheid in Haarlemmermeer naar een hoger niveau tillen. Verkeersveiligheid staat daarbij voorop. nl/deltaplanbereikbaarheid. Muur van stilte -directeur Ad Rutten bekende vrijdag in zijn toespraak dat zijn schep lang ingepakt op zijn kantoor heeft gestaan omdat een oplossing voor het grondgeluid bepaald geen appeltje-eitje was. Logisch, want er was geen enkele ervaring mee. Het wiel moest in Haarlemmermeer worden uitgevonden. De afgelopen jaren zijn vele mogelijkheden de revue gepasseerd. Van het omploegen van de grond tot zogenaamde asperge bedden tot een muur van stilte. Daar hadden we een ontwerpwedstrijd voor uitgeschreven. Het winnende ontwerp bleek echter in de praktijk niet afdoende. Uiteindelijk kwamen we op het idee van de ribbels terecht. Die sorteerden het meeste effect. Het was TNO die met deze oplossing kwam. Meer dan een slimme truc De eerste wigvormige ribbels zijn in 2010 en 2011 aangelegd bij de Polderbaan en Buitenschot. De eerste meetresultaten zijn veelbelovend. Komende winter wordt opnieuw gemeten en dan kan het behaalde resultaat echt goed worden vastgesteld. Maar Landartpark Buitenschot is meer dan alleen maar een slimme en opzienbarende truc om het lawaai van vliegtuigen aan de grond te bestrijden. Mede dankzij de bemoeienissen van kunstenaar Paul de Kort en van H+N+S Landschapsarchitecten beschikt Haarlemmermeer nu over een opzienbarend park met ruimte voor kunst. Een concept dat wellicht ook elders bruikbaar is. Volharding Cees Loggen, sinds september wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en, juicht dat laatste toe. Mits duidelijk wordt dat het made in Haarlemmermeer is. De pioniersgeest waarop deze polder zich terecht laat voorstaan, is weer Belangrijke projecten Samen met de omgelegde N201, de nieuwe aansluitingen op de A4 en de doorgetrokken en verbrede Taurusavenue zorgt de Bennebroekerweg ervoor dat het verkeer beter verspreid wordt over Haarlemmermeer. Het zijn cruciale projecten uit het Haarlemmermeerse Deltaplan Bereikbaarheid, aldus Cees Loggen, wethouder Mobiliteit. Vanaf de nieuwe noordelijke knoop wordt de Taurusavenue de nieuwe toegangsweg naar het centrum van Hoofddorp. Verkeer naar Haarlem en Heemstede kan via de N201 de Kruisweg/Weg om de Noord nemen. De nieuwe zuidelijke knoop is bedoeld voor verkeer met de bestemming Hoofddorp-Zuid, Nieuw-Vennep en verder. Cees Loggen: In de toekomst moet de Duinpolderweg deze functie van ontsluiting van het gebied overnemen van de Bennebroekerweg. Tot die tijd gaat de Bennebroekerweg de geschatte verdrievoudigde toename van het verkeer op een veilige manier verwerken. De aanpassingen maken dit mogelijk. Cees Loggen, Ad Rutten en Jaap Bond (van links naar rechts) poseren met trots voor de eik die ze zojuist hebben geplant in het nieuwe park Buitenschot, aan de noordkant van Hoofddorp en grenzend aan het Haarlemmermeerse Bos en. Het park moet helpen om het lawaai van vliegtuigen aan de grond te bestrijden. eens uit de fles gekomen. Cees Loggen prees, net als de bewoners van Buitenschot en directeur Ad Rutten, voormalig wethouder Michel Bezuijen voor zijn bijdragen. Ik ben nog maar drie weken wethouder en ik sta hier met zijn veren te pronken. Dank daarvoor Michel. Bezuijen, HOOFDWEG RIJNLANDERWEG SPOORLAAN BENNEBROEKERWEG VA N HE UVEN GOEDHA R TLA AN RIJNLANDERWEG N201 Run: hardlopen op het nieuwe asfalt Voordat automobilisten het nieuwe tracé van de N201 in gebruik nemen, kunnen hardlopers op zaterdag 14 december het nieuwe asfalt op. Tijdens de N201 Run is er voor wedstrijdlopers s middags een loop van 10 en van 15 kilometer. s Avonds zijn er twee night runs van 5 en 10 kilometer. Inschrijven op Ook werkzaamheden in: Badhoevedorp, Egelantierstraat, tot en met 11 oktober. Badhoevedorp, Fokkerstraat, tot en met 25 oktober. Badhoevedorp, Rijstvogelstraat, tot en met 18 oktober. Boesingheliede, Parallelweg weg ter hoogte van nummer 835, tot en met 11 oktober. Haarlemmermeer, Ringdijk (fietsstroken), tot en met 25 oktober. Hoofddorp, Beursplein, tot eind oktober. Hoofddorp, Kruisweg tussen het P+R HOV R-NET POLARIS AVENUE RIJNLANDERWEG TAURUSAVENUE FIETSBRUG OPRIT RICHTING DEN HAAG N201 AFRIT HOOFDDORP/AALSMEER AFRIT HOOFDDORP-ZUID Vanaf de noordelijke knoop van de A4 wordt de Taurusavenue de toegangsweg naar het centrum van Hoofddorp. Verkeer naar Haarlem en Heemstede kan via de N201 de Kruisweg/ Weg om de Noord nemen. De zuidelijke knoop is bedoeld voor verkeer met de bestemming Hoofddorp-Zuid, Nieuw- Vennep en verder. tegenwoordig burgemeester van Rijswijk, schoof deze waardering echter direct door naar de bewoners van Buitenschot. Mede door hun volharding en hun constructieve opstelling in het vele overleg is er nu een flinke stap in de goede richting gezet, vindt hij. A4 KRUISWEG KRUISWEG N201 OPENING OPRIT DEN HAAG GENIEDIJK HOV R-NET N196 HOV OOSTTAK N201 Beursplein en de Tussenweg, tot half november. Hoofddorp, IJweg ter hoogte van Geniedijk, tot en met 18 oktober. Hoofddorp, wijk Graan voor Visch, tot eind november. Nieuw-Vennep, wijk Welgelegen, tot eind december. Zwanenburg, Friedalaan, tot begin januari Zwanenburg, Wilgenlaan, tot en met 11 oktober. A4 AALS A

3 3 Jonge reporters brengen duurzaamheid in kaart NIEUW-VENNEP - Ze zijn opgeleid tot Young Reporter. Gewapend met camera, microfoon of pen brengen vijf leerlingen van het Herbert Vissers College de Week van de duurzaamheid in kaart. Ook staan ze zelf de pers te woord. InforMeer heeft de eer. In Haarlemmermeer is de Dag van de Duurzaamheid uitgebreid tot een hele week. De jonge reporters van het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep brengen verslag uit van duurzame activiteiten in de polder. Ze fotograferen leerlingen die een groene oplossing hebben, brengen dagelijks verslag uit op Facebook en presenteren hun film op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid op de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp. Lichten uit Zelf doe ik altijd de lichten uit als ik naar buiten ga, vertelt Anna Middelkoop (12) uit 1 Mavo, de jongste deelneemster aan het Young Reportersprogramma. Dus ik vind het leuk om ook anderen te vertellen over duurzaamheid. Het helpt de wereld te verbeteren. Afgelopen maandag kregen de vijf verslaggevers een training om te leren hoe je een korte animatiefilm maakt. Anna: Mijn filmpje ging over afval. Ik wil mensen laten zien hoe het van de prullenbak naar de vuilstort gaat, zodat ze nadenken over wat ermee gebeurt. Grapje en goede muziek Ricardo Bos (16) zit in 4 Havo. Hij heeft al ervaring met filmen, monteren en interviewen. Toen ik twaalf was had ik mijn eigen radioprogramma bij MeerRadio en nu heb ik een eigen Youtubenetwerk. Hij vindt het belangrijk dat het de jongeren zélf zijn die over duurzaamheid presenteren aan middelbare scholieren. Wij vertellen de boodschap op een leuke manier, met makkelijk taalgebruik en duidelijke informatie. Er mag van hem best af en toe een grapje tussendoor. En natuurlijk zetten we goede muziek onder ons filmpje. Meer informatie over Haarlemmermeerse activiteiten is te vinden op de website van het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer: Het landelijke programma staat op Op Recycle Art Day, maandag 7 oktober, presenteerden leerlingen van Haarlemmermeer Lyceum, 1e Montessorischool Hoofddorp, Juliana van Stolbergschool en dr. Plesmanschool hun kunstwerken van e-waste/oude apparaten. Het is één van de activiteiten van de Week van de duurzaamheid waarvan de Young Reporters verslag doen. Foto: Jur Engelchor. Met een telefoon betalen voor parkeren HOOFDDORP - Wethouder Cees Loggen heeft donderdag 3 oktober op symbolische wijze het systeem voor mobiel betalen voor parkeren in gebruik genomen. Hij deed dat bij een automaat achter het raadhuis. Sinds 1 oktober is het mogelijk om met mobieltje of smartphone af te rekenen. Eén van de grote voordelen is dat de parkeerder dankzij dit systeem precies het bedrag betaalt dat hij verschuldigd is. Voorlopig blijft betalen met muntgeld ook nog mogelijk. Het nieuwe systeem voor mobiel betalen is een onderdeel van het Deltaplan Bereikbaarheid. Dat is erop gericht de doorstroming van alle soorten verkeersdeelnemers te bevorderen. Dit nieuwe betaalsysteem voor parkeren draagt daar ook aan bij. Het is belangrijk dat het de automobilist ook bij het parkeren gemakkelijker wordt gemaakt, aldus wethouder Loggen. Bij wijze van openingshandeling plakte wethouder Loggen vorige week een sticker op een parkeerautomaat en onthulde hij het bord met een viercijferige code die de parkeerder met zijn telefoon moet doorgeven aan de provider. Bustes reizen naar Lisserbroek LISSERBROEK - Haarlemmermeerders kunnen kiezen welke buste van koning Willem-Alexander straks een plekje moet krijgen in de raadzaal. Drie ontwerpen reizen de komende weken door de gemeente in de expositie Kiezen voor de Koning. Deze week is de expositie nog te zien in het dorpshuis van Vijfhuizen. Vanaf volgende week staan de bustes in Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet in Lisserbroek. Maandagavond 14 oktober opent Mieke Booij van Eck, vicevoorzitter van de raad, om uur de expositie in De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1. Openingstijden: maandag tot uur, dinsdag tot en met vrijdag uur en uur. Zaterdag uur en zondag uur. Stemmen kan schriftelijk op de locatie van de expositie. TIP! Onder de stemmers wordt een diner voor twee bij restaurant Woodstock verloot, inclusief twee toegangskaartjes bij CineMeerse. Donderdag 7 november wordt bekend gemaakt welk ontwerp de meeste stemmen heeft gekregen. gemeente. KPN organiseert infoavond UMTS-mast Woensdagavond 16 oktober is er een informatieavond over de plannen van telefoon- en internetprovider KPN om een UMTS-mast te plaatsen op de Zichtweg/Eugenie Prévinaireweg in Nieuw-Vennep. Geïnteresseerden zijn welkom om uur in het Ontmoetingscentrum aan de Elemastraat 65, Nieuw-Vennep. De bijeenkomst was eerder gepland op 3 september. Programma Dag van de Duurzaamheid Bewoners, gemeente, organisaties, bedrijven en scholen werken in Haarlemmermeer gezamenlijk aan een duurzame toekomst. Op donderdag , de Dag van de Duurzaamheid, zijn er allerlei activiteiten. De algemene afsluiting voor alle leerlingen van alle scholen is s middags op het Herbert Vissers College. Vrije toegang bij aanmelding. Verder staat die middag op het programma: o Kick-off eindmanifestatie door NMCH en wethouder John nederstigt o Twitter Fountain o Lied Recycle Style door leerlingen van de 1e Montessorischool in Hoofddorp o Presentatie Milieuhelden o Plug Your Crib/Energy Battle: presentatie energiebesparingsplannen o Eindresultaten leerlingenworkshops o Lagerhuis: I am part of the Solution o Young Reporters doen verslag van de Week van de Duurzaamheid o Bedrijvenpitches (Meerwind, Delta Development Group, Miscanthus Groep, Ymere, Hoogheemraadschap van Rijnland) Lees en bekijk de verslagen van de Young Reporters op Meer informatie over Haarlemmermeerse activiteiten is te vinden op de website van het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer: klik op Dag van de Duurzaamheid. Het landelijke programma staat op Judoclinic met Ruben Houkes voor scholieren HOOFDDORP/ZWANENBURG - Ruben Houkes, voormalig wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar in Beijing, geeft vrijdag 18 oktober een judoclinic aan leerlingen van zes basisscholen in Hoofddorp-Overbos en Zwanenburg. De leerlingen van De Bosbouwers, De Bosrank, De Tovercirkel, Gaandeweg, Aldoende en De Meerbrug kregen zes weken lang judoles via Schooljudo.nl. Als feestelijke afsluiting is er voor hen een judoclinic met Ruben Houkes op vrijdag 18 oktober van uur in het Arnolduspark in Hoofddorp. Ouders zijn van harte welkom om de sportieve prestaties van hun kinderen te komen bekijken. De kinderen kunnen vervolgens nóg eens zes gratis judolessen krijgen. Superleuk Wethouder Sport, Adam Elzakalai: De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen een sport beoefenen. Het is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen op sociaal gebied. De waarden die in judo verweven zijn, worden door Schooljudo meegegeven aan de kinderen. Ik vind het een superleuk initiatief! JOGG De judolessen en clinic zijn onderdeel van de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht, een landelijke beweging om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Haarlemmermeer heeft zich hierbij aangesloten. Eén van de doelen van JOGG-Haarlemmermeer is om kinderen te stimuleren vaker water te drinken in plaats van frisdrank. Ruben Houkes besteedt hieraan aandacht tijdens de clinic.

4 4 Woensdag 9 oktober 2013 Ondernemen is het gesprek aangaan HOOFDDORP Tijdens het Startersplatform Haarlemmermeer op woensdag 16 oktober in het raadhuis staan social media centraal. Gastspreker Kristian Esser vertelt hoe startende ondernemers kunnen profiteren van LinkedIn, Google+, Twitter en Facebook. Er zijn nog steeds ondernemers die liever in de auto stappen en kilometers maken om klanten te ontmoeten. Stel dat je vijf mensen spreekt en er twee opdrachten uithaalt, dan heb je het goed gedaan. Maar ik ga de auto niet meer in voor acquisitie. Ik ga online op pad. Dan haal ik misschien ook twee opdrachten binnen, hetzelfde resultaat, maar heb er geen kilometer voor gereden. Kristian Esser is social media-strateeg en oprichter van Mr.Harder, een creatief kennisbureau voor sociale technologie die organisaties helpt met strategie, sociale conceptontwikkeling en trainingen. Ik wil startende ondernemers duidelijk maken dat je met beperkte investeringen je bedrijf helderder op de kaart kan krijgen. Daarmee bied je extra mogelijkheden om met potentiële klanten in gesprek te gaan en vergroot je je businesskansen. Vlieguren Ondernemers weten de rol van social media niet altijd naar waarde te schatten, vervolgt Esser. Vaak hebben startende ondernemers zelf al van alles op dit gebied geprobeerd, echter zonder dat goed aan te vliegen. Dat is op zich niet erg. We moeten vlieguren maken om te kunnen vliegen. Wél moeten we vooraf onze doelen goed stellen. Zomaar een beetje rondvliegen leidt tot teleurstellingen. Als je weet Programma Startersplatform Haarlemmermeer, woensdag 16 oktober, uur, raadhuis, Raadhuisplein 1, Hoofddorp uur Ontvangst uur Welkomstwoord door wethouder John Nederstigt uur De Zeepkist uur Presentatie Kristian Esser uur Netwerkborrel Kristian Esser neemt deelnemers mee in de kracht van social media en specifiek in de wereld van LinkedIn. Gastheer is Marco Vork, Manager Bedrijven Advies a.i. bij Rabobank Regio. Startende ondernemers kunnen zich aanmelden voor het Startersplatform via startershaarlemmermeer. Kristian Esser: Ik wil startende ondernemers duidelijk maken dat je met beperkte investeringen je bedrijf helderder op de kaart kan krijgen. wat voor jou relevant is, volgt de juiste positionering vaak vanzelf. Hobby en werk Redbull is een goed voorbeeld, vindt Esser: Dat is gewoon een drankje. Maar door de extreme sporten waaraan de makers het drankje verbinden, wordt het merk zelf ook relevant. Mensen praten op diverse platforms over die sporten. En dus over Redbull. Toch blijft persoonlijk contact belangrijk. Je moet het zoeken in de combinatie. Het één versterkt het ander, bevestigt Esser. Ik ben bijvoorbeeld met twee vrienden vijf jaar geleden een golfgroepje begonnen op LinkedIn. Daar wordt niet alleen over onze hobby gepraat, het gaat vaak ook over werk. Nu bestaat de groep uit zevenduizend golfers en organiseren we toernooitjes. Dronk je vroeger na afloop gewoon een biertje, nu weet je dankzij social media al van te voren wie zakelijk interessant voor je is. Dik Trom Award voor bijzondere inzet jongeren HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer barst van de kinderen en jongeren die leuke activiteiten ondernemen voor andere mensen of zich inzetten voor de samenleving. Met de jaarlijkse uitreiking van de Dik Trom Award zet de gemeente hen in het zonnetje. In deze serie komen de winnaars aan het woord. Vandaag: de broers Rick en Mike Kastelein. Het is leuk om te zien hoe je andere jongeren enthousiast kan maken, vertelt Rick (19). Dit is voor hem en zijn jongere broer Mike (18) een belangrijke reden waarom ze al jaren actief zijn binnen JOP Hoofddorp, de jongerenorganisatie van de Protestantse kerk. Ze zijn de motor achter allerlei activiteiten die vaak iets goeds opleveren voor anderen. Zip your Lip Neem bijvoorbeeld Nacht zonder dak, waarmee sponsorgeld werd opgehaald voor straatjongeren elders in de wereld. Uit papiercontainers op de parkeerplaats bij ons jongerencentrum hebben we hutten gebouwd, met een zeil eroverheen als dak. Vijfentwintig jongeren sliepen die nacht in een doos, vertelt Rick. Ook hielpen de broers met het coördineren van Zip your Lip, een wereldwijde actie waaraan in Haarlemmermeer 22 jongeren meededen door 24 uur lang niets te eten. Ze brachten daarmee maar liefst euro bij elkaar voor kinderen in Zuid-Soedan. 4U diensten Een terugkerend succes zijn de 4U jongerendiensten in de kerk. Mike: Tijdens de voorbereiding kijken we hoe we bijbellezingen een beetje naar deze tijd kunnen halen en toegankelijk maken voor jongeren. Dat doen we meestal in de vorm van sketches en soms met filmpjes en muziek. Mike speelt gitaar, Rick basgitaar in Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Die vinden plaats in de Raadzaal of de Heijezaal in het raadhuis in Hoofddorp. Bewoners en ondernemers zijn van harte welkom, ook om alleen een onderdeel bij te wonen. Agenda onder voorbehoud. Raadsplein 17 oktober Raadsvergadering uur Opening en mededelingen. Vaststellen van de agenda van de vergadering, van de verslagen van 19 september 2013 en van de lijst ingekomen brieven /stukken ter afhandeling. Vragenuur met actuele vragen/debatten en inspraak inwoners. Raadssessie Raadzaal uur nota Vaststellen Zonebeheersplan industrieterrein De Liede ( ) uur Vaststelling bestemmingsplan Buitenkaag Zweilandstraat ( ) horen indieners zienswijzen en inhoudelijke behandeling uur Stadsregio: Voorstellen toekomst regionale samenwerking ( en ). Raadsvergadering uur Stemmingen en sluiting. De voorlopige stemmingenlijst staat op en kan worden opgevraagd bij de raadsgriffie. De raad toespreken op 17 oktober In het vragenuur kunnen bewoners en ondernemers spreken over nietgeagendeerde onderwerpen. In de openbare raadssessies kunnen zij spreken over de onderwerpen van de agenda van de sessie. Spreektijd is maximaal vijf minuten. Aanmelden bij de raadsgriffie kan tot uiterlijk woensdag 16 oktober uur. Stukken/informatie/raadsgriffie Raadsstukken, raadsbesluiten en informatie over werkwijze en activiteiten van de raad staan op Raadsstukken liggen ter inzage in het raadhuis en kunnen daar worden afgehaald. De griffie is bereikbaar via , of via Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Meekijken Raadsplein wordt live uitgezonden via gemeenteraad > kijk mee met de gemeenteraad! Daar is ook het videoarchief. MeerTelevisie zendt Raadsplein uit via Ziggo 42 en KPN 576; analoog: S12++ en 240 Actuele berichten van de gemeenteraad via twitter: en de berichten met #HlmmrRaad (ook: #HLMR). Ervaar de raad Wie wil weten hoe uw gemeenteraad werkt, kan zich laten uitnodigen als speciale gast van de raad voor een kijkje achter de schermen, uitgebreide informatie en nadere kennismaking met raadsleden. Ook een goede gelegenheid om iets wat dwars zit of een goed idee met raadsleden te bespreken. Opgeven bij de raadsgriffie. Volgend Raadsplein Het volgende Raadsplein is op 31 oktober. De agenda is nog niet bekend. Kirsten van der Kolk en Serdar Gözübüyük sportambassadeurs HAARLEMMERMEER - De gemeente heeft sinds 24 september twee sportambassadeurs: roeister Kirsten van der Kolk en scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Zij gaan sporten en bewegen onder jongeren en ouderen stimuleren, bijvoorbeeld door sportclinics en workshops te geven op scholen, in de wijken of bij evenementen. Wethouder Adam Elzakalai: De sportambassadeurs hebben daarnaast tot doel kinderen te inspire- ren om gezond te leven. Ze hebben een publieke voorbeeldfunctie. De Zwanenburgse Kirsten van der Kok (37) heeft driemaal aan de Olympische Spelen deelgenomen, waarbij zij twee keer een medaille won. Serdar Gözübüyük (27) uit Hoofddorp was bij zijn debuut in de Eredivisie in mei 2010 de jongste scheidsrechter ooit in Nederland op dit niveau. De sportambassadeurs zijn benoemd tot 1 januari Rick (links) en Mike (met de award in zijn handen) Kastelein zijn al jaren actief binnen JOP Hoofddorp, de jongerenorganisatie van de Protestantse kerk en ontvingen voor hun werk in april van dit jaar de Dik Trom Award van de gemeente. de tienkoppige 4U band. Die geeft tijdens de diensten de kerkliedjes een fris en modern sausje. Musical Muziek, daar draait het ook om tijdens de paaswake-musical: In de nacht van zaterdag op zondag voor Pasen bedenken we met een stuk of vijftien jongeren een onderwerp en maken we het verhaal, vertelt Rick. We schrijven de teksten, kiezen de liedjes en ook het decor maken we zelf. Zondagochtend voeren we de musical dan op. Meestal zit de kerk helemaal vol! Mike, lachend: En daarna storten we met z n allen in. Hart voor de zaak De Dik Trom Award kwam in april van dit jaar tijdens de jaarlijkse lintjesregen echt als een verrassing. Hun tip voor andere jongeren? Mike: Het maakt niet uit of je voetbalt of in de kerk actief bent. Als je het ergens naar je zin hebt, groei je er langzamerhand in verder. Hart voor de zaak en er vol voor gaan klinkt misschien een beetje cliché, maar zo is het wel! Wie ook jongeren tussen 6 en 23 jaar kent die zich op een bijzondere manier vrijwillig inzetten voor anderen, de buurt of de samenleving, kan hen voorstellen voor de Dik Trom Award. Een formulier daarvoor aanvragen kan via www. haarlemmermeer.nl/gemeente. (Klik Bestuur en organisatie > Onderscheidingen > Gemeentelijke onderscheidingen).

College van B en W bezoekt Penko

College van B en W bezoekt Penko College van B en W bezoekt Penko wethouders van Ede heeft vorige week dinsdag een werkbezoek afgelegd aan Penko aan de Schutterweg in Ede. De burgemeester en de wethouders zijn tijdens het werkbezoek bijgepraat

Nadere informatie

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren Stadsberichten Nieuws van de gemeente Amersfoort Woensdag 17 september 2014 Bekendmakingen Vergunningen per wijk gesorteerd. Lees verder > vanaf pagina 6 De Raad De gemeenteraad vergadert in principe eens

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Stadsberichten. Kunstwerk op skatebaan

Stadsberichten. Kunstwerk op skatebaan Stadsberichten Nieuws van de gemeente Amersfoort Woensdag 7 januari 2015 Buurtbudget Wat er zoal werd georganiseerd in de wijken Lees verder > pagina 3 De Raad De eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad

Nadere informatie

25 september 2013. s Ochtends was er een officiële plechtigheid. van een overeenkomst met de gemeente:

25 september 2013. s Ochtends was er een officiële plechtigheid. van een overeenkomst met de gemeente: Versiering voor afval inzamelingproef Crabbehof Wethouder Rinette Reynvaan aan de slag met groep 7 en 8 cholieren van groep 7 en 8 van basisschool Don Bosco hebben afgelopen rijdag de stoeptegels rondom

Nadere informatie

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil Breng (bestuurlijk) Bloemendaal dichter bij de Bloemendalers mondigheid met passie!.. betrokkenheid op niveau Onze inzet was zoveel mogelijk Bloemendalers bij ons werk te betrekken Gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 25 januari 2012 3 Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn VOOR NIEUWBOUW VERBOUWING- RENOVATIE- EN ONDERHOUDSWERK GROOT OF KLEIN, VOOR PARTICULIER

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

Start bouw MFC Oudega

Start bouw MFC Oudega wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 maart 2014 Zie ook www.smallingerland.nl Start bouw MFC Oudega Nieuwe parkeergarage gaat open! 3 Asbest verwijderen Hoe zit het ook alweer 5 Gewonnen

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak DEVENTER.NL JAARGANG 18 WEEK 25 18 JUNI 2008 Burgerjaarverslag landschapsontwikkelingsplan rechtop! PAGINA 3 PAGINA 6 PAGINA 9 Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

JANUARI/FEBRUARI 2014 ICT-SPECIAL

JANUARI/FEBRUARI 2014 ICT-SPECIAL INSPIREREND BETROUWBAAR PRAKTISCH Een betere basis voor peuters? MARKETING Klantgericht rondleiden GROENE KO Tussen de oren van pm ers ICT-SPECIAL Communiceren met ouders JANUARI/FEBRUARI 2014 1/2 WWW.KINDEROPVANGTOTAAL.NL

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2013

Burgerjaarverslag 2013 Burgerjaarverslag 2013 Burgerjaarverslag 2013 Voorwoord De gemeente is er voor u. Of het nu gaat om het wekelijks ophalen van het vuil, het aanvragen van een vergunning, de aanvraag van een paspoort of

Nadere informatie

open 12.00 tot 17.00 uur

open 12.00 tot 17.00 uur J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-341900 EDITIE: AALSMEER 19 MAART 2015 1 Powered by team Karin Eveleens eveleens.nl Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART Elke dag

Nadere informatie

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2 t/m 3

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2 t/m 3 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 31 augustus 2011 3 Huwelijksgoud voor Henk en Hannie Kerseboom-Houtison ken Uithoorn - Waar de goudprijs vandaag de dag recordhoogten bereikt,

Nadere informatie

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling Brandweer start wervingscampagne 3 De krant van Diemen In een taxibusje naar school 5 www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Donderdag 28 april 2011 SportNi e u w s SV Zeeburg komt

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Deventer Nu in een vernieuwde jas COLLECTE. Informatieavond DEVENTER.NL JAARGANG 18 WEEK 05 30 JANUARI 2008

Deventer Nu in een vernieuwde jas COLLECTE. Informatieavond DEVENTER.NL JAARGANG 18 WEEK 05 30 JANUARI 2008 DEVENTER.NL JAARGANG 18 WEEK 05 30 JANUARI 2008 Wijkaanpak Gemeente wil alcoholmatiging jongeren Generaal Pardonners in beeld PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 6 Informatieavond Nieuwbouw Okkenbroek Okkenbroek

Nadere informatie